Vergoedingenoverzicht. Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenoverzicht. www.vgz.nl. Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering"

Transcriptie

1 2011 mix aanvullende modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Vergoedingenoverzicht Voor meer informatie: (lokaal tarief)

2 2 VGZ ZORGVERZEKERING 2011 leeswijzer Wij geven u met dit enoverzicht een overzicht van de en van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. svoorwaarden Bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingseisen, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgverleners zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Wij raden u dan ook aan als u bepaalde zorg nodig hebt, eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U kunt deze vinden op of telefonisch opvragen via telefoonnummer (lokaal tarief). VGZ Zorgverzekering VGZ contracteert voor u zo veel mogelijk zorgaanbieders en maakt met hen afspraken over onder meer de kwaliteit en de tarieven van de zorg. De gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in de Zorggids op Als u voor de gecontracteerde zorg gebruik maakt van niet-gecontracteerde zorgaanbieders dan worden de kosten vergoed tot ten hoogste de tarieven zoals genoemd in de Lijst maximale en nietgecontracteerde zorgaanbieders VGZ Verplicht eigen risico Op de basisverzekering is voor verzekerden van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 170,- van toepassing. Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, de door ons aangewezen voorkeursgeneesmiddelen, hulpmiddelen in bruikleen, nacontroles van een nier- of leverdonor en het stoppen-met-rokenprogramma bij een door ons gecontracteerde zorgaanbieder (op voorwaarde dat het programma wordt afgerond). Dit onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen. Hoger risico, lagere premie U kunt uw verplicht eigen risico vrijwillig verhogen tot 270,-/ 370,-/ 470,-/ 570,-/ 670,-. Het voordeel is dan dat u een lagere premie betaalt voor uw basisverzekering. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op pagina 15. Verklaring gebruikte iconen VGZ wil het vergelijken van de ten voor u zo makkelijk mogelijk maken. Daarom zijn icoontjes geplaatst bij alle budgetten en belangrijke en. Verklaring verwijzingstekens 1) Deze vervalt als u vanuit de recht hebt op. (wettelijk verplicht) Kies uw aanvullende verzekering Optie 1: Modulaire verzekering (exclusief tandheelkunde) Optie 2: Totaal (inclusief tandheelkunde) Beperkte Uitgebreide Plus Jong Fit & Vrij Gezin Vitaal Alleen betalen voor zorg die je echt nodig hebt. Alle vrijheid in de besteding van je zorgtegoed. De beste zorg voor uw gezin. Genieten zonder zorgen, verstandig verzekerd. Kies uw aanvullende tandheelkundige verzekering Goed Beter Best Inclusief tandheelkunde Inclusief tandheelkunde Inclusief tandheelkunde Inclusief tandheelkunde

3 VGZ modulaire verzekeringen VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Alternatieve zorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium tot 21 jaar zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium vanaf 21 jaar Audiologische zorg onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en kraamzorg Preconceptiezorg (hieronder wordt o.a. verstaan adviezen voor gezonde voeding, adviezen over inname van foliumzuur en adviezen over geneesmiddelengebruik) Bevalling thuis of in een kraamzorghotel (poli)klinisch (zonder medische noodzaak) (poli)klinisch (met medische noodzaak) Kraamzorg thuis of in een kraamzorghotel in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) in het ziekenhuis (met medische noodzaak) nazorg moeder en pasgeborene middelen geldt een eigen 192,- per dag ( 223,- minus 31,- voor de kraamzorg in ziekenhuis) ten hoogste 10 dagen (er bijdrage van 3,90 per uur) ten hoogste 10 dagen (er bijdrage van 15,50 per dag voor zowel moeder als kind) Beperkte verzekeringen Modulair Uitgebreide Plus 300,- 500,- 800,- middelen geldt een eigen 125,- van de eigen bijdrage 6 uur verdeeld over 2 dagen middelen geldt een eigen e van de eigen bijdrage 12 uur verdeeld over 4 dagen kraam van VGZ Borstvoeding lactatiekundig consult 50,- per bevalling huur elektrische borstkolf bij opname zieke baby 110,- per bevalling 75,- per bevalling 110,- per bevalling

4 4 VGZ ZORGVERZEKERING 2011 Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Beweegzorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Curatieve beweegzorg: fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar ergotherapie alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen zorgaanbieder): chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele geneeskunde, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn Preventieve beweegzorg: therapeutisch zwemmen (bij reumatoïde artritis, Bechterew, astma of hartproblemen) Brillen en contactlenzen contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen Buitenland spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland vanaf de 13e behandeling 18 behandelingen de eerste 9 behandelingen 10 uur op basis van Nederlandse marktconforme tarieven 1.000,- Beperkte verzekeringen Modulair Uitgebreide Plus 200,- 400,- 600,- 1) 1) 1) 100,- per 2 jaar 150,- per 2 jaar repatriëring door de VGZ Hulpdienst Besnijdenis medisch noodzakelijke besnijdenis 600,- 600,- diabetes testmaterialen diabetes testmaterialen voor patiënten die geen insuline gebruiken (via gecontracteerde zorgaanbieder), bestaande uit: een start (10 teststrips, 10 lancetten, prikpen, bloedglucosemeter) teststrips met lancetten eenmalig, eigen bijdrage 10,- 15,- per 50 teststrips eenmalig, eigen bijdrage 10,- 15,- per 50 teststrips eenmalig, eigen bijdrage 10,- 15,- per 50 teststrips dieetadvisering voorlichting met medisch doel over voeding en eetgewoonten 4 uur 500,- 250,- 1) dyslexiezorg zorg in verband met ernstige dyslexie aan kinderen bij wie de zorg in 2011 begint op 7, 8, 9 of 10 jarige leeftijd en die basisonderwijs volgen erfelijkheidsonderzoek onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg VGZ dieetpreparaten (bij specifieke medische indicaties) Gebitsprothesen uitneembare e gebitsprothese (inclusief techniekkosten) uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak Huidbehandelingen een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: acnebehandeling camouflagetherapie epilatie (voor sommige geneesmiddelen geldt een ) 75% e (er e 300,- 500,- 700,-

5 VGZ modulaire verzekeringen VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Huisartsenzorg hieronder valt ook: gezondheidsadvisering door de VGZ Gezondheidslijn en preconceptiezorg Hulpmiddelen hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen VGZ een budget te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen of (extra's die te maken hebben met) de hieronder genoemde hulpmiddelen: audiologische hulpmiddelen mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borst amputatie pruiken steunpessarium eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen kortdurend in bruikleen (via gecontracteerde zorgaanbieder), langdurig in eigendom: wandelstok 4-poot, looprek, krukken, rollator In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen in-vitrofertilisatie (IVF) hulpmiddelen bijdrage en/of een maximale ) 1e, 2e, en 3e poging Beperkte verzekeringen Modulair Uitgebreide Plus 250,- 500,- overige fertiliteitsbevorderende behandelingen Logopedie herstel of verbetering van spraakfunctie of spraakvermogen Mantelzorg mantelzorgmakelaar (door gecontracteerde zorgaanbieder) 250,- 500,- 750,- vervangende mantelzorg (door St. Handen in Huis) 625, ,- Medisch specialistische zorg hieronder valt ook: zorg door een trombosedienst, orthoptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronische intermitterende beademing en de benodigde apparatuur Mondzorg kronen en bruggen t.g.v. een ongeval voor verzekerden tot 22 jaar Ooglaserbehandeling 1.875,- ooglaserbehandeling/lensimplantatie 500,- eenmalig Plastische en/of reconstructieve chirurgie bij een specifieke medische indicatie buikwandcorrectie (bij specifieke medische indicatie) 2.500,- ooglidcorrectie (bij specifieke medische indicatie) 950,- Preventie een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Gezond leven cursussen (o.a. zwangerschap, omgaan met ziekte of aandoening) EHBO-cursus reanimatiecursus gezondheidstest gewichtsconsulent Advies en begeleiding Sport Medisch Advies incontinentiebegeleiding (door gecontracteerde zorgaanbieder) zorg voor vrouwen in de overgang Vaccinaties preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie 750,- 200,- 1) 400,- 1) 500,- 1)

6 6 VGZ ZORGVERZEKERING 2011 Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Prothetische voorzieningen vanaf 18 jaar uitneembare e gebitsprothese (inclusief techniekkosten) uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak Psychologische zorg eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness based cognitive therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angststoornissen Beperkte verzekeringen Modulair Uitgebreide 75% e (er geldt een ) 8 zittingen per jaar (er geldt een van 10,- per zitting) of PGB volgens Reglement PGB eerstelijnspsychologische zorg VGZ Plus e 500,- 120,- 1) 360,- 1) specialistische geestelijke gezondheidszorg (er geldt mogelijk een eigen Revalidatie hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Sterilisatie sterilisatie man 800,- 800,- sterilisatie vrouw 1.250, ,- Stoppen met roken stoppen-met-rokenprogramma eenmaal per jaar Transplantatie van weefsels en organen als de transplantatie is verricht in een EU- of EER-lidstaat Verblijf herstellingsoord/zorghotel (door gecontracteerde zorgaanbieder) (inclusief kosten donor) 100,- per dag, max ,- 100,- per dag, max ,- 100,- per dag, max ,- hospice (door erkende zorgaanbieder) 30,- per dag 30,- per dag 30,- per dag (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling Ronald McDonaldhuis/familiehuis 300,- 400,- 600,- Vervoer ambulancevervoer zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties, met: eigen auto openbaar vervoer of taxi taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder) of eigen vervoer i.v.m. transplantatie van organen taxivervoer woon - werk (door gecontracteerde vervoerder) Voetbehandelingen een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: voetbehandelingen diabetes of reumatische voet podotherapie steunzolen en therapiezolen Zorg voor oncologische patiënten oncologische revalidatie (er geldt een van 92,- ) (er bijdrage van 92,- ) 350,- taxi: eigen auto: revalidatieprogramma Herstel & Balans 800,- per diagnose taxi: eigen auto: taxi: eigen auto: 100,- 300,- 500,- 800,- per diagnose 1.000,- per diagnose

7 VGZ TANDHEELKUNDE VGZ ZORGVERZEKERING verzekeringen Tandheelkunde Vergoedingenoverzicht Mondzorg Tand Goed Tand Beter Tand Best Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties Tandheelkundige zorg tot 18 jaar consulten fluorideapplicatie vanaf 6 jaar sealing tandsteen verwijderen röntgenfoto s verdoving vullingen (met plastische materialen) kaakgewrichtsproblemen (gnathologische hulp) behandeling van tandvlees (parodontologische hulp) wortelkanaalbehandeling (endodontische hulp) e gebitsprothese, plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) chirurgische tandheelkundige hulp met uitzondering van het aanbrengen van implantaten kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten) Orthodontische zorg tot 22 jaar orthodontie door tandarts of orthodontist Kaakchirurgie vanaf 18 jaar kaakchirurgie door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en ongecompliceerde extracties Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar een budget te besteden aan de hieronder genoemde tandheelkundige behandelingen: consulten (m.u.v. C90) mondhygiëne röntgenfoto s verdoving vullingen kaakgewrichtsproblemen (gnathologische hulp) behandeling van tandvlees (parodontologische hulp) verdoving met lachgas wortelkanaalbehandeling chirurgie door tandarts kronen, bruggen en implantaten in de niet-tandeloze kaak (inclusief techniekkosten) gedeeltelijke plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) Orthodontische zorg vanaf 22 jaar orthodontie door tandarts of orthodontist (er geldt een ) bij specifieke indicaties 250,- 500, , ,- voor de hele looptijd van de verzekering 250,- 500, ,- 500,- voor de hele looptijd van de verzekering 1.500,- voor de hele looptijd van de verzekering

8 8 VGZ ZORGVERZEKERING 2011 leeswijzer Wij geven u met dit enoverzicht een overzicht van de en van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. svoorwaarden Bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingseisen, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgverleners zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Wij raden u dan ook aan als u bepaalde zorg nodig hebt, eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U kunt deze vinden op of telefonisch opvragen via telefoonnummer (lokaal tarief). VGZ Zorgverzekering VGZ contracteert voor u zo veel mogelijk zorgaanbieders en maakt met hen afspraken over onder meer de kwaliteit en de tarieven van de zorg. De gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in de Zorggids op Als u voor de gecontracteerde zorg gebruik maakt van niet-gecontracteerde zorgaanbieders dan worden de kosten vergoed tot ten hoogste de tarieven zoals genoemd in de Lijst maximale en nietgecontracteerde zorgaanbieders VGZ Verplicht eigen risico Op de basisverzekering is voor verzekerden van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 170,- van toepassing. Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, de door ons aangewezen voorkeursgeneesmiddelen, hulpmiddelen in bruikleen, nacontroles van een nier- of leverdonor en het stoppen-met-rokenprogramma bij een door ons gecontracteerde zorgaanbieder (op voorwaarde dat het programma wordt afgerond). Dit onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen. Hoger risico, lagere premie U kunt uw verplicht eigen risico vrijwillig verhogen tot 270,-/ 370,-/ 470,-/ 570,-/ 670,-. Het voordeel is dan dat u een lagere premie betaalt voor uw basisverzekering. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op pagina 15. Verklaring gebruikte iconen VGZ wil het vergelijken van de ten voor u zo makkelijk mogelijk maken. Daarom zijn icoontjes geplaatst bij alle budgetten en belangrijke en. Verklaring verwijzingstekens 1) Deze vervalt als u vanuit de recht hebt op. (wettelijk verplicht) Kies uw aanvullende verzekering Optie 1: Modulaire verzekering (exclusief tandheelkunde) Optie 2: Totaal (inclusief tandheelkunde) Beperkte Uitgebreide Plus Jong Fit & Vrij Gezin Vitaal Alleen betalen voor zorg die je echt nodig hebt. Alle vrijheid in de besteding van je zorgtegoed. De beste zorg voor uw gezin. Genieten zonder zorgen, verstandig verzekerd. Kies uw aanvullende tandheelkundige verzekering Goed Beter Best Inclusief tandheelkunde Inclusief tandheelkunde Inclusief tandheelkunde Inclusief tandheelkunde

9 VGZ TOTAALPAKKET VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingenoverzicht Totaalten verzekeringen (zorg en tand) Totaalten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Alternatieve zorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium tot 21 jaar zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium vanaf 21 jaar Audiologische zorg onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en kraamzorg Preconceptiezorg (hieronder wordt o.a. verstaan adviezen voor gezonde voeding, adviezen over inname van foliumzuur en adviezen over genees middelengebruik) Bevalling geboortetens thuis of in een kraamzorghotel (poli)klinisch (zonder medische noodzaak) (poli)klinisch (met medische noodzaak) Kraamzorg thuis of in een kraamzorghotel middelen geldt een eigen 192,- per dag ( 223,- minus 31,- voor de kraamzorg in ziekenhuis) ten hoogste 10 dagen (er bijdrage van 3,90 per uur) in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) ten hoogste 10 dagen (er bijdrage van 15,50 per dag voor zowel moeder als kind) in het ziekenhuis (met medische noodzaak) luxe kraamzorg kraam van VGZ Jong Fit & Vrij* Gezin Vitaal 200,- middelen geldt een eigen middelen geldt een eigen 300,- 300,- middelen geldt een eigen 80,- eenmalig e van de eigen bijdrage 15 uur adoptie 300,- per adoptiekind Borstvoeding 100,- lactatiekundig consult per bevalling huur elektrische borstkolf bij opname zieke baby 110,- per bevalling * Nieuw in 2011: VGZ Fit & Vrij Pakket. Zie pagina 15 voor meer informatie over dit.

10 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2011 Vergoedingenoverzicht Totaalten verzekeringen (zorg en tand) Totaalten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Beweegzorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Curatieve beweegzorg: fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jr chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar ergotherapie alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen zorgaanbieder): chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho) manuele geneeskunde, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn Preventieve beweegzorg: therapeutisch zwemmen (bij reumatoïde artritis, Bechterew, astma of hartproblemen) Brillen en contactlenzen contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen Buitenland spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland vanaf de 13e behandeling 18 behandelingen de eerste 9 behandelingen 10 uur op basis van Nederlandse marktconforme tarieven 1.000,- 600,- 1) 150,- per 2 jaar Jong Fit & Vrij* Gezin Vitaal 600, ,- 1) 1) 1), maximale 150,- per 2 jaar 150,- per 2 jaar kinderen tot 18 jaar 200,- per 2 jaar 150,- per 2 jaar repatriëring door de VGZ Hulpdienst Besnijdenis medisch noodzakelijke besnijdenis 600,- 600,- Diabetes testmaterialen diabetes testmaterialen voor patiënten die geen insuline gebruiken (via gecontracteerde zorgaanbieder), bestaande uit: een start (10 teststrips, 10 lancetten, prikpen, bloedglucosemeter) teststrips met lancetten Dieetadvisering voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten Dyslexiezorg zorg in verband met ernstige dyslexie aan kinderen bij wie de zorg in 2011 begint op 7, 8, 9 of 10 jarige leeftijd en die basisonderwijs volgen Erfelijkheidsonderzoek onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen eenmalig, eigen bijdrage 10,- 15,- per 50 teststrips eenmalig, eigen bijdrage 10,- eigen bijdrage 15,- per 50 teststrips eenmalig, eigen bijdrage 10,- 15,- per 50 teststrips eenmalig, eigen bijdrage 10,- 15,- per 50 teststrips 4 uur 500,- 250,- 1) 250,- 1) * Nieuw in 2011: VGZ Fit & Vrij Pakket. Zie pagina 15 voor meer informatie over dit.

11 VGZ ToTaalPAKKET VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg VGZ dieetpreparaten (bij specifieke medische indicaties) Gezinshulp huishoudelijke hulp bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname (door gecontracteerde zorgaanbieder) Huidbehandelingen een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: acnebehandeling camouflagetherapie epilatie Huisartsenzorg hieronder valt ook: gezondheidsadvisering door de VGZ Gezondheidslijn en preconceptiezorg Hulpmiddelen hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen VGZ een budget te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen of (extra s die te maken hebben met) de hieronder genoemde hulpmiddelen: audiologische hulpmiddelen mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na borstamputatie pruiken steunpessarium eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen kortdurend in bruikleen (via gecontracteerde zorgaanbieder), langdurig in eigendom: wandelstok 4-poot, looprek, krukken, rollator plaswekker voor kinderen van 7 tot 18 jaar in-vitrofertilisatie (ivf) en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen in-vitrofertilisatie (IVF) overige fertiliteitsbevorderende behandelingen Kinderopvang voor kinderen t/m 12 jaar (door gecontracteerde zorgaanbieder) logopedie herstel of verbetering van spraakfunctie of spraakvermogen mantelzorg mantelzorgmakelaar (door gecontracteerde zorgaanbieder) vervangende mantelzorg (door St. Handen in Huis) Vergoedingenoverzicht Totaalten geneesmiddelen geldt een ) hulpmiddelen bijdrage en/of een maximale ) 1e, 2e, en 3e poging aanvullende verzekeringen (zorg en tand) Totaalten Jong Fit & Vrij* Gezin Vitaal 30 uur 10 uur 1) 300,- n.v.t. n.v.t. 500,- 500,- 250,- n.v.t. 24 uur 350,- n.v.t. 500,- 750, , ,- * Nieuw in 2011: VGZ Fit & Vrij Pakket. Zie pagina 15 voor meer informatie over dit.

12 12 VGZ ZORGVERZEKERING 2011 Vergoedingenoverzicht Totaalten verzekeringen (zorg en tand) Totaalten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Medisch specialistische zorg hieronder valt ook: zorg door een trombosedienst, orthoptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronische intermitterende beademing en de benodigde apparatuur Ooglaserbehandeling ooglaserbehandeling/lensimplantatie Plastische en/of reconstructieve chirurgie bij een specifieke medische indicatie buikwandcorrectie (bij specifieke medische indicatie) ooglidcorrectie (bij specifieke medische indicatie) Jong Fit & Vrij* Gezin Vitaal correctie flaporen voor verzekerden tot 18 jaar 1.500,- Preventie een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Gezond leven cursussen (o.a. zwangerschap, omgaan met ziekte of aandoening) EHBO-cursus reanimatiecursus gezondheidstest gewichtsconsulent Advies en begeleiding Sport Medisch Advies incontinentiebegeleiding (door gecontracteerde zorgaanbieder) zorg voor vrouwen in de overgang Keuring medische keuring rijbewijs B of BE Vaccinaties griepvaccinatie preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie 750,- 200,- 1) n.v.t n.v.t n.v.t 1) n.v.t n.v.t 400,- 1) n.v.t n.v.t 950,- 500,- 1) VGZ VrijZeker SOA-preventie (door gecontracteerde zorgaanbieder) eenmaal Condooms (bestellen via 20,- Psychologische zorg eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness based cognitive therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angststoornissen 8 zittingen (er geldt een van 10,- per zitting) of PGB volgens Reglement PGB eerstelijnspsychologische zorg VGZ 500,- 240,- 1) 240,- 1) 1), voor kinderen tot 18 jaar 360,- 240,- 1) neurofeedback (bij ADHD en ADD) voor verzekerden tot 18 jaar 1.000,- specialistische geestelijke gezondheidszorg (er geldt mogelijk een ) Revalidatie hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan * Nieuw in 2011: VGZ Fit & Vrij Pakket. Zie pagina 15 voor meer informatie over dit.

13 VGZ TotaalPakket VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingenoverzicht Totaalten verzekeringen (zorg en tand) Totaalten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Sterilisatie sterilisatie man sterilisatie vrouw Stoppen met roken stoppen-met-rokenprogramma Stottertherapie volgens de methode BOMA, Del Ferro, Hausdörfer of McGuire Transplantatie van weefsels en organen als de transplantatie is verricht in een EU- of EER-lidstaat Verblijf herstellingsoord/zorghotel (door gecontracteerde zorgaanbieder) eenmaal (inclusief kosten donor) Jong Fit & Vrij* Gezin Vitaal, max. 100,- per dag hospice (door erkende zorgaanbieder) 30,- per dag, max. 30,- per dag (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling 800, , ,- eenmalig 100,- per dag, max ,- 100,- per dag, max ,- 30,- per dag 30,- per dag Ronald McDonaldhuis/familiehuis 400,- 400,- therapeutisch vakantiekamp voor verzekerden tot 18 jaar Vervoer ambulancevervoer zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties, met: eigen auto openbaar vervoer of taxi taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder) of eigen vervoer i.v.m. transplantatie van organen taxivervoer woon - werk (door gecontracteerde vervoerder) Voetbehandelingen een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: voetbehandelingen diabetes of reumatische voet podotherapie steunzolen en therapiezolen (er geldt een van 92,- ) (er bijdrage van 92,- ) 350,- taxi: eigen auto: taxi: eigen auto: 300,- taxi: eigen auto: taxi: eigen auto: 300,- 300,- * Nieuw in 2011: VGZ Fit & Vrij Pakket. Zie pagina 15 voor meer informatie over dit.

14 14 VGZ ZORGVERZEKERING 2011 Vergoedingenoverzicht Totaalten verzekeringen (zorg en tand) Totaalten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Zorg voor oncologische patiënten oncologische revalidatie revalidatieprogramma Herstel & Balans 800,- per diagnose Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) bij specifieke medische indicaties en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties Tandheelkundige zorg tot 18 jaar consulten fluorideapplicatie vanaf 6 jaar sealing tandsteen verwijderen röntgenfoto s verdoving vullingen (met plastische materialen) kaakgewrichtsproblemen (gnathologische hulp) behandeling van tandvlees (parodontologische hulp) wortelkanaalbehandeling (endodontische hulp) e gebitsprothese, plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) chirurgische tandheelkundige hulp met uitzondering van het aanbrengen van implantaten kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten) Orthodontische zorg tot 22 jaar orthodontie door tandarts of orthodontist Kaakchirurgie vanaf 18 jaar kaakchirurgie door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en ongecompliceerde extracties Prothetische voorzieningen vanaf 18 jaar uitneembare e gebitsprothese (inclusief techniekkosten) uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak (er geldt een ) bij specifieke indicaties Jong Fit & Vrij* Gezin Vitaal 350,- voor de hele looptijd van de verzekering maximale tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar 75% maximale tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar (er geldt een ) 800,- per diagnose 500, ,- voor de hele looptijd van de verzekering e van de eigen bijdrage 800,- per diagnose e van de eigen bijdrage * Nieuw in 2011: VGZ Fit & Vrij Pakket. Zie pagina 15 voor meer informatie over dit.

15 VGZ TotaalPakket VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingenoverzicht Totaalten verzekeringen (zorg en tand) Totaalten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar Een budget te besteden aan de hieronder genoemde tandheelkundige behandelingen: consulten (m.u.v. C90) mondhygiëne röntgenfoto s verdoving vullingen kaakgewrichtsproblemen (gnathologische hulp) behandeling van tandvlees (parodontologische hulp) verdoving met lachgas wortelkanaalbehandeling chirurgie door tandarts gedeeltelijke plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) kronen, bruggen en implantaten in de niettandeloze kaak (inclusief techniekkosten) Jong Fit & Vrij* Gezin Vitaal geen maximum sbedrag (implantaten in de niet-tandeloze kaak worden niet vergoed) maximale 500,- kronen en bruggen t.g.v. een ongeval tot 22 jaar Orthodontische zorg vanaf 22 jaar orthodontie door tandarts of orthodontist 350,- voor de hele looptijd van de verzekering maximale tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar 500,- 500,- 350,- voor de hele looptijd van de verzekering Budgetten Kiest u voor een aanvullende verzekering? Dan biedt VGZ u vrijheid en gemak in uw en. Want VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht. Daardoor ziet u heel snel welke zorg VGZ vergoedt. Elke groep behandelingen wordt tot een bepaald maximum bedrag vergoed. Dit noemen we een budget. U bepaalt zelf aan welke behandeling u uw budget besteedt. Daardoor kunt u optimaal gebruik maken van uw sbedrag. Er zijn budgetten voor onder andere preventie, beweegzorg, voetbehandelingen en hulpmiddelen. U vindt deze budgetten in het enoverzicht. * VGZ Fit & Vrij Pakket Het VGZ Fit & Vrij Pakket kent een zorgtegoed van 1.000,-. Dit zorgtegoed van 1.000,- is vrij te besteden aan de zorg waar in de kolom Fit & Vrij staat. Binnen dit zorgtegoed van 1.000,- is een maximum opgenomen voor brillen/lenzen en tandheelkunde. Daarnaast is voor een klein aantal en een maximaal bedrag per dag of een van toepassing. U vindt de bedragen terug in het enoverzicht. Maakt u het bedrag voor brillen/lenzen en/of tandheelkunde niet of maar gedeeltelijk op? Dan kunt u het bedrag dat u nog over hebt, gebruiken voor de andere zorg in het VGZ Fit & Vrij Pakket.

16 VGZ.Nl meer weten? onze website ons telefoonnummer Klantenservice: (lokaal tarief) Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van uur tot uur Zaterdag van uur tot uur ons postadres Zorgverzekeraar VGZ Postbus AK Eindhoven ons klachtenpunt VGZ afdeling Klachtenmanagement Antwoordnummer VM Eindhoven VGZ Zorgverzekeraar N.V. (VGZ), gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: , DNB- vergunningnummer: Zorgverzekeraar VGZ is van Univé-VGZ-IZA-Trias. D

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten, homeopatische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Beperkte Uitgebreide Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Alle aandacht voor goede

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen 2011 en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage)

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) VGZ ZORGVERZEKERING 2011 Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering MiX Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorg Samen polis Modulaire Pakketten Univé Polis Goed Univé Polis Beter Univé Polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2010

Vergoedingenoverzicht 2010 2010 Trias Zorgverzekering Leeswijzer Wij geven u met deze brochure een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias e verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten,

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht Basisverzekeringen VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende en Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende Mix Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. Inlichtingen te verkrijgen via

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Modulair

Aanvullende verzekeringen Modulair verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2011

Vergoedingenoverzicht 2011 2011 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias aanvullende verzekeringen. Verzekeringsvoorwaarden Bijkomende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. modulaire verzekeringen

Vergoedingenoverzicht.  Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. modulaire verzekeringen 2011 modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. MiX Aanvullende Verzekering

Vergoedingenoverzicht.  Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. MiX Aanvullende Verzekering 2011 Modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 04 en Alles-in- ten Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen 00. een maximum van. een

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013 Vergoedingenoverzicht 2013 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten zorg VGZ Jong Pakket VGZ Gezin

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht Basisverzekeringen VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2011

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2011 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2011 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Totaalpakketten Univé Jong Pakket Univé Fit & Vrij Pakket Univé Gezin Pakket Univé

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

VGZ.NL. Ons adres Zorgbemiddeling

VGZ.NL. Ons  adres Zorgbemiddeling VGZ.NL Meer weten? Onze website www.vgz.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: 0900-8490 (lokaal tarief) Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 20.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2012

Vergoedingenoverzicht 2012 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor mensen met een betaalrekening bij de ING is er nu Plus Zorgverzekering

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Totaalpakketten Univé Jong Pakket Univé Gezin Pakket Univé Vitaal Pakket Modulaire

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2013

Vergoedingenoverzicht 2013 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ. Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor klanten van ING is er Plus Zorgverzekering van VGZ. Met Plus

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 204 Univé Zorg Geregeld Polis en Uitgebreid Compleet Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de Univé Zorg Geregeld

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 05 en Alles-in- ten VGZ Jong Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013 zorgverzekering 2013 en Zorg Geregeld polis Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013 Univé GemeentePakket Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 203 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Univé GemeentePakket Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Beperkte Aanvullende Verzekering

Beperkte Aanvullende Verzekering Nedasco verzekeringen Overzicht en 2016 Nedasco VGZ Zorgverzekering Beperkte Uitgebreide Plus Extra dekking Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen

Nadere informatie

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 Vergoedingenoverzicht 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar)

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een Persoonsgebonden budget) Maximaal 25 per dag Maximaal 25 per dag Vervoer Ambulancevervoer Taxivervoer (door

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid 2017,, Gezin, Wij en de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

maximaal 1.250,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 1.250,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- (waaronder

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de (basisverzekering) en de VGZ aanvullende verzekeringen GemeentePakket

Nadere informatie

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. 2017 Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet e verzekeringen Slimme Keuze zijn alleen af te sluiten i.c.m. Avéro en Slimme Keuze Avéro Select Plus Alternatieve zorg Behandeling alternatieve geneeswijzen De vergoeding bedraagt maximaal 30,- per dag,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Pakketwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 Slimme Keuze De vermelde vergoedingen gelden uitsluitend

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017 Alles-in-1-pakketten Basis Vergoedingenoverzicht 2017 Alternatieve zorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - behandelingen en consulten (door aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische

Nadere informatie

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in- ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ Vergoedingenoverzicht 204 VGZ zorgverzekering via de ING Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico, lagere premie 3 Aanvullende verzekeringen 4

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende Verzekeringen. Zelf alles online regelen met.

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende Verzekeringen. Zelf alles online regelen met. Collectieve zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende en Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Hoger risico, lagere

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2014 Univé Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

PCOB Vergoedingenoverzicht 2013

PCOB Vergoedingenoverzicht 2013 PCOB Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ via PCOB 3 3 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4 verzekeringen: modulair 4 tandartsverzekeringen

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Turien & Co. Gemeentepakket 2016 ALTERNATIEVE ZORG

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2016

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2016 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 206 Univé Zorg Geregeld polis en Compact Compleet Compleet inclusief 0,- eigen risico Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? De

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016 Univé zorg 2016 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire en Univé polis Goed Univé polis Beter Univé polis Best Tandheelkundige en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Nedasco VGZ zorgverzekering Nedasco VGZ aanvullende verzekering

Vergoedingenoverzicht 2017 Nedasco VGZ zorgverzekering Nedasco VGZ aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht 2017 Nedasco VGZ zorgverzekering Nedasco VGZ aanvullende verzekering Go voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl/login Nedasco Aanvullende verzekeringen Overzicht

Nadere informatie

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-0750

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-0750 2008 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 De collectieve VGZ Zorgverzekering Waarom is een collectieve zorgverzekering beter? Hoe garandeert VGZ dat u de beste zorg krijgt? In elke levensfase optimaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Leeswijzer. en de verzekeringsvoorwaarden.

Leeswijzer. en de verzekeringsvoorwaarden. Leeswijzer Op de volgende pagina s vindt u de vergoedingen in de basis en aanvullende verzekeringen. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de vergoeding is

Nadere informatie

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 en 3 Hoger

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Vergoedingen 2013. Vergoedingenoverzicht 2011

Vergoedingen 2013. Vergoedingenoverzicht 2011 Vergoedingen 2013 Vergoedingenoverzicht 2011 In dit vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht van de vergoedingen van de basis- en de aanvullende verzekeringen van IZZ. Als er in het vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Texel Samen Beter zorgverzekering 2016

Vergoedingenoverzicht. Univé Texel Samen Beter zorgverzekering 2016 Univé Texel Samen Beter zorg 2016 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire en Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best Tandheelkundige

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief)

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) VGZ Zorgverzekering In elke levensfase optimaal verzekerd Complete vergoedingenoverzichten Nieuw: Ledenvoordeel In twee stappen alles geregeld

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Mijn VGZ www.mijnvgznl. Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ www.mijnvgznl. Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ www.mijnvgznl Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht?

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie