maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar"

Transcriptie

1 Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,- per maximaal 400,- per (waaronder max. 40,- per maximaal 600,- per (waaronder max. 40,- per Anticonceptiemiddelen Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium voor herhalingsrecepten en de anticonceptiepil sluiten wij met een select aantal zorgaanbeiders een contract Audiologische zorg Audiologische zorg tot 21 jaar (sommige middelen hebben een eigen voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per Besnijdenis (medische circumcisie) Medisch noodzakelijke besnijdenis (na toestemming) (voor deze zorg hebt u vooraf toestemming nodig van VGZ) Bevalling en kraamzorg gecontracteerde ; maximaal 600 gecontracteerde ; maximaal 600 gecontracteerde ; maximaal 600 bij besnijdenis op andere gronden maximaal 275 Bevalling bevalling thuis bevalling zonder medische noodzaak in een door ons gecontracteerd geboortecentrum bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum Prenatale screening 202 per dag ( 235 minus 33 voor de eigen bijdragekraamzorg) 100% van de eigen bijdrage 100% van de eigen bijdrage 100% van de eigen bijdrage Gezondheidscursussen rondom de bevalling maximaal 100,- per maximaal 100,- per maximaal 200,- per Kraamzorg Kraamzorg thuis of in een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum volledig (ten hoogste 10 dagen er geld een eigen bijdrage van 4,15 per uur) voor kraamzorg thuis sluiten wij met een select contract Kraamzorg in een ziekenhuis bij een bevalling met medische noodzaak volledig Kraamzorg na ziekenhuisopname maximaal 6 uur maximaal 6 uur maximaal 6 uur Kraampakket Extra kraamzorg bij enrstige medische problemen die verband houden met de bevalling Couveuse nazorg maximaal 12 uur maximaal 12 uur maximaal 12 uur Lactatiekundig consult maximaal 200,- per maximaal 200,- per maximaal 200,- per Beweegzorg (zoals fysiotherapie) Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck: Chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar (na toestemming) Chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar Alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen : chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele geneeskunde, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn. vanaf de 21e behandeling. (na toestemming) Tot maximaal 18 behandelingen per jaar. De eerste 9 behandelingen. maximaal 250,- per. voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, s. Voor alternatieve maximaal 750,- per. voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, s. Voor alternatieve maximaal 1,250,- per. voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, s. Voor alternatieve Ergotherapie vanaf 18 jaar 10 uur per jaar. Ergotherapie tot 18 jaar 10 uur per jaar. Beweegzorg in bijzondere gevallen Beweegzorgprogramma's gericht op aandoeningen van; artrose in de heup en/of knie, COPD Gold 1 of 2 waarbij de FEV1/VC meer bedraagt dan 60%, Diabetes mellitus type 2, Coronairie hartziekten en Osteoporose. maximaal 350,- per drie jaar maximaal 350,- per drie jaar maximaal 350,- per drie jaar Brillen en contactlenzen Contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen gezichtsscherptebehandelingen (ooglaseren) geen vergoeding maximaal 100,- per 2 kalenderjaren maximaal 200,- per twee kalenderjaren

2 Nedasco A tot Z Aanvullende dekkingen Buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. Tandheelkundige hulp maximaal 275,- Tandheelkundige hulp maximaal 275,- Tandheelkundige hulp maximaal per. per. 275,- per. Niet spoedeisende zorg in het buitenland (na toestemming) (in een aantal gevallen hebt u vooraf op basis van Nederlandse tarieven Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale Dieetadvisering Voorlichting met medisch doel over voeding en eetgewoonten 3 uur maximaal 120,- per voor niet-gecontracteerde s geldt een vergoeding niet-gecontracteerde s. maximaal 120,- per voor niet-gecontracteerde s geldt een vergoeding niet-gecontracteerde s maximaal 120,- per voor niet-gecontracteerde s geldt een vergoeding niet-gecontracteerde s Erfelijkheidsonderzoek Erfelijkheidsonderzoek Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg (na toestemming) (in een aantal gevallen hebt u vooraf (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage of een preferentiebeleid). 250,- per jaar voor de eigen bijdrage volgens het GVS Voor herhalingsrecepten an de anticonceptiepil sluiten wij met een select aantal zorgaanbeiders een contract Dieetpreparaten (na toestemming) (voor drinkvoeding geldt het Reglement farmaceutische zorg) Gebitsprothesen Uitneembare volledige prothese (inclusief techniekkosten) 75% Uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak (er geldt een eigen Huidbehandelingen Acnebehandeling Camouflagetherapie Ontharen (gecontracteerde (gecontracteerde (gecontracteerde UV-B Lichtapparatuur bij ernstige psoriasis en ernstige eczeem maximaal 910,- per maximaal 1.365,- per maximaal 1.365,- per Huisartsenzorg Hieronder valt ook begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel 2 en hoger) Hulpmiddelen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen (na toestemming)(in een aantal gevallen hebt u vooraf Voor stomamateriaal, verbandmiddelen, incontinentiemiddelen en materiaal voor diabetes sluiten wij met een select aantal s is een contract Hoortoestellen, tegemoetkoming in de kosten in verband met aanschaf van het hoortoestel, volgens de Regeling zorgverzekering (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een maximale vergoeding). maximaal 100,- extra per hoortoestel maximaal 200,- extra per hoortoestel maximaal 300,- extra per hoortoestel Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik (door gecontracteerde maximaal 50,- per maximaal 100,- per Pruiken of mutssja maximaal 75,- per. maximaal 75,- per. maximaal 75,- per. Steunpessarium volledig volledig volledig Orthopedische schoenen en aanpassingen van confectieschoenen vergoeding volgens Reglement Hulpmiddelen 25,- per, vanaf 16 jaar 50,- per Allergeenvrije schoenen 25,- per, vanaf 16 jaar 50,- per Thuisbewakingsmonitor, zowel bij bruikleen als bij verlenging daarvan maximaal 12 maanden (en verlenging van maximaal 12 maanden) gedurende de totale 25,- per, vanaf 16 jaar 50,- per 25,- per, vanaf 16 jaar 50,- per 25,- per, vanaf 16 jaar 50,- per 25,- per, vanaf 16 jaar 50,- per maximaal 12 maanden (en verlenging maximaal 12 maanden (en verlenging van maximaal 12 maanden) gedurende van maximaal 12 maanden) gedurende de totale de totale ADL-hulpmiddelen maximaal 70,- per maximaal 70,- per maximaal 70,- per Thuisverzorgingsartikelen, zoals latex handschoenen, ketonenstrips (voor verzekerden tot 18 jaar) en een Habermanspeen 50% van het aankoopbedrag 50% van het aankoopbedrag 100% van het aankoopbedrag Redressiehelm voor kinderen tot 14 maanden 100% van het marktconform tarief 100% van het marktconform tarief 100% van het marktconform tarief Diabetes testmaterialen voor patiënten die geen insuline gebruiken Een startpakket (tien teststrips, tien lancetten, prikpen, bloedglucosemeter) maximaal 40,- per maximaal 40,- per maximaal 40,- per

3 Nedasco A tot Z Aanvullende dekkingen Plaswekker: Bij koop 100% eenmalig 100% eenmalig 100% eenmalig Bij huur Huur hulpmiddelen, na de huurperiode vanuit de basisverzekering maximaal 3 maanden per hulpmiddel maximaal 3 maanden per hulpmiddel maximaal 3 maanden per hulpmiddel Epilepsie alarmering 100% 100% 100% In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteits-bevorderende behandelingen in-vitrofertilisatie (IVF) voor vrouwen tot 43 jaar. Er gelden nadere voorwaarden. 1e, 2e en 3e poging. overige fertiliteitsbevorderende behandelingen (vrouwen tot 43 jaar) Logopedie Logopedie Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook; zorg door een trombosedienst, second opinion en dialyse (na toestemming) (in een aantal gevallen hebt u vooraf Voor Knie-, heup, en staaroperaties, een aantal oncologische behandelingen en bariatrische chirurgie sluiten wij met een select contract Correctie van de oorstand (flaporen) voor kinderen tot 18 jaar gecontracteerde ; gecontracteerde ; gecontracteerde ; Stottertherapie 685,- eenmalig en 14,- 685,- eenmalig en 14,- 685,- eenmalig en 14,- Plastische en/of reconstructieve chirurgie Bij een specifieke medische indicatie (na toestemming) ( voor deze zorg hebt u vooraf Buikwandcorrectie (na toestemming)(na toestemming) ( voor deze zorg hebt u vooraf Ooglidcorrectie (na toestemming) (na toestemming) voor deze zorg hebt u vooraf Preventie Preventieve onderzoeken, 100% marktconform, 100% marktconform, 100% marktconform Leefstijl Check integrale medische Leefstijl Check met als doel het voorkomen of vroegtijd opsporen van ziekten en aandoeningen gevolgd door een advies. - Onderzoek naar aandoeningen aan hart- en bloedvaten maximaal 50,- per maximaal 100,- per maximaal 250,- per - Onderzoeken naar risicofactoren voor aandoeningen die de mogelijkheid tot arbeid belemmeren of beperken maximaal 50,- per maximaal 100,- per maximaal 250,- per Preventie voor reizen naar buitenland Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie Medische screening bij adoptie geen vergoeding 50% van het marktconform tarief 75% van het marktconform tarief Preventief onderzoek bij adoptiekinderen ; gecontracteerde. Niet-gecontracteerde ; 100% marktconform ; gecontracteerde. Niet-gecontracteerde ; 100% marktconform ; gecontracteerde. Niet-gecontracteerde ; 100% marktconform Consulten voor vrouwen Consulten die te maken hebben met of gericht zijn op; jonge vrouwen, zorgeloos zwanger zijn, een kinderwens, de overgang en kankerpreventie. maximaal 200,- per maximaal 200,- per maximaal 200,- per Sportmedisch advies sportmedische behandelingen, consulten, onderzoek, keuringen en röntgen- en labaratoriumonderzoek. maximaal 60,- per maximaal 115,- per maximaal 115,- per Voedingsadvies Advisering en begeleiding bij gewichtscontrole Gezondheidscursussen maximaal 50,- per maximaal 75,- per maximaal 100,- per cursussen gericht op het voorkomen van ziekten en /of bevorderen van uw gezondheid of waarin geleerd wordt om te gaan met de ziekte. - Algemene vergoeding - Extra vergoeding voor diabetespatiënten Psychologische zorg Geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Mindfulness bij burn-out klachten 18 jaar en ouder sexuologische zorg Revalidatie Revalidatie hieronder valt ook quick scan en oncologische revalidatie maximaal 50,- per maximaal 100,- per maximaal 200,- per 350,- per 350,- per 350,- per 710,- per 1170,- per Geriatrische revalidatie (max. 6 maanden) Sterilisatie Sterilisatie man 400,- 400,- 400,- Sterilisatie vrouw 1.250, , ,-

4 Nedasco A tot Z Aanvullende Tandartsdekkingen Stoppen met roken Farmacotherapeutische ondersteuning bij stoppen met roken Nedasco A tot Z Zorgverzekering Eén ster tandarts Twee sterren tandarts Drie sterren tandarts volledig Transplantatie van weefsels en organen Als de transplantatie is verricht in een EU- of EER-lidstaat (inclusief kosten donor). Verblijf Hospice (erkende geen vergoeding 30,- per dag. 30,- per dag. (Psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling(na toestemming) (in een aantal gevallen hebt u vooraf Voor knie-, heup-, en staaroperaties, een aantal oncologische behandelingen en bariatrische chirurgie sluiten wij met een select contract Logeerkosten Ronald McDonaldhuis/overblijfhuis of Mappa Mondo huis maximaal 200,- per maximaal 200,- per maximaal 200,- per Vervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties Eigen auto 0,31 per km (eigen bijdrage 97,- per jaar). Openbaar vervoer of taxi (eigen bijdrage 97,- per jaar). Voetbehandelingen Voetbehandelingen reumatische- en diabetische voet (met zorgprofiel1) (zie ook huisartsenzorg en ketenzorg) maximaal 70,- per maximaal 230,- per maximaal 230,- per Podotherapie maximaal 70,- per maximaal 115,- per maximaal 115,- per Steunzolen en therapiezolen maximaal 60,- per maximaal 75,- per maximaal 75,- per Zintuigelijk gehandicaptenzorg Multidisciplinaire zorg in verband met een visuele, auditieve of communicatieve beperking Zorg voor oncologische patiënten Revalidatieprogramma Herstel en Balans maximaal 900,- per diagnose maximaal 900,- per diganose maximaal 900,- per diagnose Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties (er geldt een eigen

5 Nedasco A tot Z Aanvullende Tandartsdekkingen Tandheelkundige zorg tot 18 jaar Consulten vergoeding Nedasco A tot Z Zorgverzekering Eén ster tandarts Twee sterren tandarts Drie sterren tandarts tot 18 jaar Fluorideapplicatie tot 18 jaar Sealing Tandsteen verwijderen Röntgenfoto s Verdoving Vullingen (met plastische materialen) Kaakgewrichtsproblemen (gnathologische hulp) Behandeling van tandvlees (parodontologische hulp) Wortelkanaalbehandeling (endodontische hulp) e gebitsprothese, plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) Chirurgische tandheelkundige hulp, met uitzondering van het aanbrengen van implantaten Kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten) tot 18 jaar tot 18 jaar tot 18 jaar tot 18 jaar tot 18 jaar tot 18 jaar tot 18 jaar tot 18 jaar tot 18 jaar tot 18 jaar tot 18 jaar (bij specifieke indicaties) 100% tot maximaal 250,- per 100% tot maximaal 450,- per 100% tot maximaal 1.150,- per Orthodontische zorg tot 22 jaar Orthodontie door tandarts of orthodontist geen vergoeding 80% van de kosten, maximaal 1.500,- gedurende de Orthodontische zorg vanaf 22 jaar Orthodontie door tandarts of orthodontist geen vergoeding 80% van de kosten, maximaal 350,- gedurende de 100% van de kosten, maximaal 2.050,- gedurende de 80% van de kosten, maximaal 350,- gedurende de Dit vergoedingenoverzicht is een beknopte weergave van de polisvoorwaarden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor een volledig overzicht van de vergoedingen kunt u de voorwaarden raadplegen op 2015

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Behandeling 75% van het gemiddeld door 100% van het gemiddeld door ons Prestatiecode ons 6000 Reguliere behandeling dieetadvisering door vrijgevestigde

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 0387 Inleiding In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit van zorg.

Nadere informatie

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Hebt u medische zorg nodig, maar bent u niet verzekerd? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten met betrekking tot de aan u verleende medische zorg, bij u in

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer CFP-R406 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking onze rechten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever Informatie voor donoren Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl nier en lever Inleiding U overweegt tijdens uw leven een nier of een deel van uw lever af te staan. Dit noemen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie