VGZ Zorgverzekering. Vergoedingenoverzicht 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VGZ Zorgverzekering. Vergoedingenoverzicht 2016"

Transcriptie

1 VGZ Zorgverzekering Vergoedingenoverzicht 2016

2 Aanvullende modulaire pakketten Vergoedingen MiX Aanvullend VGZ Aanvullend Goed VGZ Aanvullend Beter VGZ Aanvullend Best Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken, voetzorg bij diabetes mellitus, gezondheidsadvisering en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg hieronder valt ook: zorg door trombosedienst, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronisch intermitterende beademing en de benodigde apparatuur, stoppen met roken programma, mits medisch noodzakelijk. Geen vergoeding voor behandeling: - tegen snurken - gericht op sterilisatie (man/vrouw) - ongedaan maken sterilisatie (man/vrouw) - circumcisie (besnijdenis) medisch noodzakelijke besnijdenis (na toestemming): - gecontracteerde zorgaanbieder:. - niet-gecontracteerde zorgaanbieder: 600,- - sterilisatie man: 800,-; - sterilisatie vrouw 1.250,- - medisch noodzakelijke besnijdenis (na toestemming): gecontracteerde zorgaanbieder:. - niet-gecontracteerde zorgaanbieder: 600,- - sterilisatie man: 800,-; - sterilisatie vrouw 1.250,- - medisch noodzakelijke besnijdenis (na toestemming): gecontracteerde zorgaanbieder:. - niet-gecontracteerde zorgaanbieder: 600,- Revalidatie hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan en geriatrische revalidatie Erfelijkheidsonderzoek IVF en fertiliteitbevorderende behandelingen - 3 pogingen tot 43 jaar (incl. ICSI en geneesmiddelen) - overige fertiliteitsbehandelingen medisch geïndiceerd (incl. geneesmiddelen) tot 43 jaar - sperma invriezen - eicel- of embryo vitrificatie (invriezen eicel/embryo) met name i.v.m. oncologische behandeling Audiologische zorg onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Plastische / reconstructieve chirurgie - correctie verminkingen, (aangeboren) misvormingen e.a., uitsluitend bij specifieke medische indicaties - ooglid/buikwandcorrecties bij specifieke indicaties en na toestemming. (Raadpleeg de voorwaarden) - primaire geslachtskenmerken op medische indicatie. Niet verzekerd: - liposuctie buik - plaatsen of vervangen borstprothesen anders dan na (gedeeltelijke) borstamputatie - bovenooglidcorrectie zonder medische indicatie - ooglaserbehandeling/lens-implantatie: 500,- eenmalig. - Buikwandcorrectie (na toestemming): 2.500,- - Bovenooglid correctie (na toestemming): 950,- Transplantatie weefsel / organen indien binnen EU-EER lidstaat (inclusief kosten donor) Second opinion voor zorg uit de basisverzekering door medisch specialist Ketenzorg (Zorgprogramma s) voor diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement 2

3 Psychologische zorg Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar (eerstelijns GGZ) Specialistische geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar (tweedelijns GGZ) Psychiatrische ziekenhuisopname vanaf 18 jaar Neurofeedback behandeling bij kinderen tot 18 jaar met ADHD/ ADD Cogmed voor verzekerden tot 18 jaar met ontwikkelings- en leerstoornissen Groepsbegeleiding voor kinderen t/m 18 jaar van ouders met een psychische aandoening of verslaving Mindfulness bij burn-outklachten Seksuologische zorg Paramedische zorg MiX Aanvullend VGZ Aanvullend Goed VGZ Aanvullend Beter VGZ Aanvullend Best max ,- per jaar door bij NIP aangesloten psycholoog max 400,- per jaar 400,- per jaar 350,- per jaar 350,- per jaar 350,- per jaar 350,- per jaar 60,- per zitting. Max. 4 zittingen per jaar Een budget te besteden aan: Fysiotherapie en oefentherapie (kinder)fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en bekkenfysiotherapie - tot 18 jaar: indien chronisch 1, acuut per diagnose 1 tot 18 behandelingen. - vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf 21e behandeling van chronische aandoeningen 1 ; eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine incontinentie 1.000,- per jaar: voor nietgecontracteerde 200,- per jaar: voor nietgecontracteerde 400,- per jaar: voor nietgecontracteerde 600,- per jaar: voor nietgecontracteerde Alternatieve bewegingstherapie zoals chiropractie en osteopathie (door aangewezen zorgaanbieder) maximumvergoeding per dag van 45,- maximum vergoeding per dag van 45,- maximum vergoeding per dag van 45,- maximum vergoeding per dag van 45,- Logopedie Ergotherapie 10 behandeluren pp/jaar Dieetadvisering voorlichting met medisch doel over voeding en eetgewoonten: 3 uur per jaar 500,- per jaar: voor nietgecontracteerde zorgaanbieders 250,- per jaar: voor nietgecontracteerde zorgaanbieders Voetbehandelingen een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - voetbehandelingen reumatische voet en diabetische voet (met zorgprofiel 1) (zie ook huisartsenzorg en ketenzorg) - podotherapie budget 100,- per jaar budget 300,- per jaar budget 500,- per jaar 3

4 Mondzorg MiX Aanvullend VGZ Aanvullend Goed VGZ Aanvullend Beter VGZ Aanvullend Best Tandheelkundige zorg tot 18 jaar Kaakchirurgie vanaf 18 jaar Tandheelkunde en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Prothetische voorzieningen vanaf 18 jaar Farmaceutische zorg genoemde behandelingen (limitatieve lijst, raadpleeg de voorwaarden²) voor kaakchirurgie door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en ongecompliceerde extracties voor tandheelkundige zorg (incl. eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties. In sommige gevallen geldt een eigen bijdrage. - 75% van kosten uitneembare e gebitsprothese (incl. techniekkosten) - uitneembare gebitsprothese op implantaten (incl. techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Er geldt een eigen bijdrage van 125,- per boven- of onderkaak e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage Geneesmiddelen volgens Regeling zorgverzekering en het IAK Reglement farmaceutische zorg (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage en in sommige gevallen na toestemming) Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium tot 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar vergoeding uitsluitend bij behandeling van endometriose of menorragie (als er sprake is van bloedarmoede) vanaf 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Dieetpreparaten volgens Regeling zorgverzekering en Reglement farmaceutische zorg VGZ (bij specifieke medische indicaties) Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen en verbandmiddelen Eigen bijdrage hulpmiddelen een budget te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen of (extra s die te maken hebben met) de hieronder genoemde hulpmiddelen: - audiologische hulpmiddelen - mammaprothese - pruiken of mutssja s - steunpessarium - hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik (door gecontracteerde zorgaanbieder; max. 2 per jaar) Brillenglazen, inclusief monturen / contactlenzen volgens Regeling zorgverzekering en IAK Reglement hulpmiddelen (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of maximale vergoeding) 250,- per jaar 500,- per jaar 100,- per 3 jaar 150,- per 3 jaar Steunzolen max. 70,- per jaar max. 125,- per jaar max. 125,- per jaar 4

5 Verblijf in een instelling Ziekenhuisverpleging Herstellingsoord/zorghotel (gecontracteerd) Ronald McDonaldhuis/ familiehuis Hospice (door erkende zorgaanbieder) Verpleging en verzorging MiX Aanvullend VGZ Aanvullend Goed VGZ Aanvullend Beter VGZ Aanvullend Best 100,- per dag, max ,- per jaar 100,- per dag, max ,- per jaar 100,- per dag, max ,- per jaar 300,- per jaar 400,- per jaar 600,- per jaar 30,- per dag 30,- per dag 30,- per dag Verpleging en verzorging thuis (eventueel in de vorm van een persoonsgebonden budget) Zintuiglijk gehandicaptenzorg Multidisciplinaire zorg in verband met een visuele, auditieve of communicatieve beperking Bevalling en kraamzorg Bevalling Prenatale screening - thuis of in (gecontracteerd) geboortecentrum: - (poli)klinisch (zonder medische noodzaak): 205,- per dag, moeder en kind tezamen ( 238,- minus 33,- eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) - (poli)klinisch (met medische noodzaak): counseling, onderzoek, test (bij medische indicatie) Kraamzorg - thuis of in een (gecontracteerd) geboortecentrum: max. 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,20 per uur) aanmelding voor kraamzorg thuis via IAK Klantenservice Zorg - in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak): ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 33,- per dag voor zowel moeder als kind - in het ziekenhuis (met medische noodzaak): 125,- vergoeding van de eigen bijdrage Kraampakket via IAK e vergoeding van de eigen bijdrage Zwangerschapscusussen 50,- per jaar 75,- per jaar 100,- per jaar Lactatiekundige hulp 50,- per bevalling 75,- per bevalling Elektrische borstkolf max. 80,- eenmalig gedurende looptijd verzekering max. 80,- eenmalig gedurende looptijd verzekering Nazorg moeder en pasgeborene 6 uur verdeeld over 2 dagen 12 uur verdeeld over 4 dagen 5

6 Ziekenvervoer Ambulancevervoer MiX Aanvullend VGZ Aanvullend Goed VGZ Aanvullend Beter VGZ Aanvullend Best Zittend ziekenvervoer taxi en openbaar vervoer in laagste klasse: eigen auto 0,30 per km: bij indicaties nierdialyse, oncologische behandeling, rolstoelgebruik, beperkt gezichtsvermogen, intensieve kindzorg of chronische aandoening: eigen bijdrage 98,- pp/jaar; >200 km na toestemming taxivervoer woon/werk (gecontracteerd): 350,- per jaar Vervoer in verband met transplantatie van organen: taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder), eigen auto: 0,30 per km Vervoer in verband met transplantatie van organen: taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder), eigen auto: 0,30 per km Vervoer in verband met transplantatie van organen: taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder), eigen auto: 0,30 per km Zorgbemiddeling Zorg- en wachtlijstbemiddeling bemiddeling bij niet aanvaardbare lange wachttijd via de afdeling zorgadvies en hulp bij zoeken naar nieuwe huisarts of tandarts bij verhuizing Buitenland Spoedeisende zorg Niet-spoedeisende (voorzienbare) zorg Hulpverlening bij verblijf in het buitenland hieronder valt ook: repatriëringzieken / gewonden vanuit hetbuitenland Alternatieve zorg op basis van Nederlandse of marktconforme tarieven (na toestemming via SOS International) op basis van Nederlandse tarieven (na voorafgaande toestemming van/door IAK) Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - behandelingen en consulten (door aangewezen zorgaanbieder) - homeopatische en/of antroposofische geneesmiddelen 300,- per jaar. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45,- per dag 500,- per jaar. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45 per dag 800,- per jaar. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45,- per dag Groepstherapie Revalidatieprogramma Herstel en Balans Huid Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten (door aangewezen zorgaanbieder): - acnebehandeling - camouflagetherapie - ontharen (op verwijzing huisarts of medisch specialist) 800,- per diagnose 800,- per diagnose 1.000,- per diagnose 300,- per jaar 500,- per jaar 700,- per jaar 6

7 Preventieve zorg Preventie een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Gezond Leven - cursussen - EHBO-cursus - reanimatiecursus - Leefstijl Check (door gecontracteerde zorgaanbieder) - gewichtsconsulent Advies en begeleiding - Sport Medisch Advies - zorg voor vrouwen in de overgang Vaccinaties - griepvaccinatie - preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie MiX Aanvullend VGZ Aanvullend Goed VGZ Aanvullend Beter VGZ Aanvullend Best 750,- per jaar 200,- per jaar 400,- per jaar 500,- per jaar Valpreventie 50,- eenmalig gedurende looptijd verzekering 100,- eenmalig gedurende looptijd verzekering 150,- eenmalig gedurende looptijd verzekering Stoppen-met-rokenprogramma via huisarts, medisch specialist of klinisch psycholoog gericht op gedragsverandering en inclusief ondersteunende medicatie Overig Huishoudelijke ondersteuning huishoudelijke hulp bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname (door gecontracteerde zorgaanbieder) 30 uur per jaar Vervangende mantelzorg (door gecontracteerde zorgaanbieder) Mantelzorgmakelaar (op verwijzing en door gecontracteerde zorgaanbieder) 5 dagen per jaar 10 dagen per jaar 15 dagen per jaar 250,- per jaar 500,- per jaar 750,- per jaar Stottertherapie behandeling in diverse stottercentra of bij gespecialiseerde logopedist (raadpleeg de voorwaarden) Tandartsverzekering VGZ Tand Goed VGZ Tand Beter VGZ Tand Best Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontische zorg en algehele narcose (inclusief techniek- en materiaalkosten) Orthodontische zorg tot 18 jaar Orthodontische zorg vanaf 18 jaar Calamiteitendekking Tand tandheelkundige kosten na een ongeval (na toestemming) 250 per jaar; 100% voor de periodieke controle (C11) en probleemgericht consult (C13) en 80% voor overige tandheelkundige zorg 500 per jaar; 100% voor de periodieke controle (C11) en probleemgericht consult (C13) en 80% voor overige tandheelkundige zorg 1.500,- voor de hele looptijd van de verzekering 500,- voor de hele looptijd van de verzekering per jaar; 100% voor de periodieke controle (C11) en probleemgericht consult (C13) en 80% voor overige tandheelkundige zorg 2.500,- voor de hele looptijd van de verzekering 1.500,- voor de hele looptijd van de verzekering per ongeval per ongeval per ongeval In de kolom is de verzekerde zorg genoemd, maar de hoogte van de vergoeding kan afhankelijk zijn van de door u gekozen variant basisverzekering en daarmee de door u gekozen zorgaanbieder/ zorgverlener. 1 Volgens Besluit zorgverzekering, chronische indicaties bijlage 1. 2 Volgens Regeling zorgverzekering. Hieronder vallen onder andere preventief onderzoek, tandsteenver wijdering, sealing, anesthesie, restauraties (vullingen), prothethische voorzieningen, chirurgische hulp, röntgenfoto s. 7

8 Aanvullende Alles-in-1 pakketten Vergoedingen Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken, voetzorg bij diabetes mellitus, gezondheidsadvisering en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg hieronder valt ook: zorg door trombosedienst, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronisch intermitterende beademing en de benodigde apparatuur, stoppen met roken programma Revalidatie hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan en geriatrische revalidatie Erfelijkheidsonderzoek, mits medisch noodzakelijk. Geen vergoeding voor behandeling: - tegen snurken - gericht op sterilisatie (man/vrouw) - ongedaan maken sterilisatie (man/vrouw) - circumcisie (besnijdenis) MiX Aanvullend VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket medisch noodzakelijke besnijdenis (na toestemming): gecontracteerde zorgaanbieder: niet-gecontracteerde zorgaanbieder: 600,- onderdeel pakket: - sterilisatie man/vrouw - medisch noodzakelijke besnijdenis na toestemming (bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder max. 600,-) - sterilisatie man: 800,-; - sterilisatie vrouw 1.250,-; - medisch noodzakelijke besnijdenis na toestemming (bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder max. 600,-) medisch noodzakelijke besnijdenis (na toestemming): gecontracteerde zorgaanbieder: niet-gecontracteerde zorgaanbieder: 600,- IVF en fertiliteitbevorderende behandelingen - 3 pogingen tot 43 jaar (incl. ICSI en geneesmiddelen) - overige fertiliteitsbehandelingen medisch geïndiceerd (incl. geneesmiddelen) tot 43 jaar - sperma invriezen - eicel- of embryo vitrificatie (invriezen eicel/embryo) met name i.v.m. oncologische behandeling Audiologische zorg onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Plastische / reconstructieve chirurgie - correctie verminkingen, (aangeboren) misvormingen e.a., uitsluitend bij specifieke medische indicaties - ooglid/buikwandcorrecties bij specifieke indicaties en na toestemming. (Raadpleeg de voorwaarden) - primaire geslachtskenmerken op medische indicatie. onderdeel pakket (na toestemming): - ooglaserbehandeling / lens-implantatie - buikwandcorrectie - bovenooglid correctie correctie flaporen tot 18 jaar: indien gecontracteerd; 1.500,- indien niet-gecontracteerd bovenooglid correctie (na toestemming): 950,- niet verzekerd: - liposuctie buik - plaatsen of vervangen borstprothesen anders dan na (gedeeltelijke) borstamputatie - bovenooglidcorrectie zonder medische indicatie Transplantatie weefsel / organen indien binnen EU-EER lidstaat (inclusief kosten donor) Second opinion voor zorg uit de basisverzekering door medisch specialist Ketenzorg (Zorgprogramma s) voor diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement 8

9 Psychologische zorg MiX Aanvullend VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar (eerstelijns GGZ) Specialistische geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar (tweedelijns GGZ) Psychiatrische ziekenhuisopname vanaf 18 jaar Neurofeedback behandeling bij kinderen tot 18 jaar met ADHD/ ADD Cogmed voor verzekerden tot 18 jaar met ontwikkelings- en leerstoornissen Groepsbegeleiding voor kinderen t/m 18 jaar van ouders met een psychische aandoening of verslaving max ,- per jaar door bij NIP aangesloten psycholoog max 400,- per jaar 400,- per jaar Mindfulness bij burn-outklachten 350,- per jaar 350,- per jaar onderdeel pakket 350,- per jaar 350,- per jaar Seksuologische zorg 60,- per zitting. Max. 4 zittingen per jaar onderdeel pakket; 60,- per zitting. Max. 4 zittingen per jaar 60,- per zitting. Max. 4 zittingen per jaar 60,- per zitting. Max. 4 zittingen per jaar Paramedische zorg Een budget te besteden aan: Fysiotherapie en oefentherapie (kinder)fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en bekkenfysiotherapie Alternatieve bewegingstherapie zoals chiropractie en osteopathie (door aangewezen zorgaanbieder) Logopedie tot 18 jaar: indien chronisch 1, acuut per diagnose 1 tot 18 behandelingen. Vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf 21e behandeling van chronische aandoeningen 1 ; eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urineincontinentie 1.000,- per jaar: voor nietgecontracteerde maximum vergoeding per dag van 45,- 600,- per jaar: voor nietgecontracteerde maximum vergoeding per dag van 45,- onderdeel pakket; voor nietgecontracteerde maximum vergoeding per dag van 45,- 600,- per jaar: voor nietgecontracteerde maximum vergoeding per dag van 45, ,- per jaar: voor nietgecontracteerde maximum vergoeding per dag van 45,- Ergotherapie 10 behandeluren pp/jaar Dieetadvisering voorlichting met medisch doel over voeding en eetgewoonten: 3 uur per jaar 500,- per jaar: voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van max. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 250,- per jaar: voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van max. 80% van de gemiddeld onderdeel pakket budget 300,- per jaar budget 300,- per jaar Voetbehandelingen een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - voetbehandelingen reumatische voet en diabetische voet (met zorgprofiel 1) (zie ook huisartsenzorg en ketenzorg) - podotherapie 9

10 MiX Aanvullend VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Tandheelkundige zorg/mondzorg Tandheelkundige zorg tot 18 jaar genoemde behandelingen (limitatieve lijst, raadpleeg de voorwaarden²) Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar tandheelkunidge zorg m.u.v. orthodontische zorg en algehele narcose (inclusief techniek- en materiaalkosten) 450 per jaar; 100% voor de periodieke controle (C11) en probleemgericht consult (C13) en 80% voor overige tandheelkundige zorg onderdeel pakket, 450 per jaar; 100% voor de periodieke controle (C11) en probleemgericht consult (C13) en 80% voor overige tandheelkundige zorg 450 per jaar; 100% voor de periodieke controle (C11) en probleemgericht consult (C13) en 80% voor overige tandheelkundige zorg 450 per jaar; 100% voor de periodieke controle (C11) en probleemgericht consult (C13) en 80% voor overige tandheelkundige zorg Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar kronen (op indicatie met implantaat) en bruggen a.g.v. een ongeval (na toestemming) Kaakchirurgie vanaf 18 jaar van 18 tot 22 jaar voor kaakchirurgie door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en ongecompliceerde extracties voor tandheelkundige zorg (incl. eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties. In sommige gevallen geldt een eigen bijdrage. - 75% van kosten uitneembare e gebitsprothese (incl. techniekkosten) - uitneembare gebitsprothese op implantaten (incl. techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Er geldt een eigen bijdrage van 125,- per boven- of onderkaak Tandheelkunde en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Prothetische voorzieningen vanaf 18 jaar e vergoeding van de eigen bijdrage onderdeel maximale vergoeding Tandheelkundige zorg/ Mondzorg onderdeel maximale vergoeding Tandheelkundige zorg/ Mondzorg onderdeel maximale vergoeding Tandheelkundige zorg/ Mondzorg e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage Orthodontische zorg tot 18 jaar 80% tot max ,- voor de hele looptijd van de verzekering Orthodontische zorg vanaf 18 jaar 350,- voor de hele looptijd van de verzekering 350,- voor de hele looptijd van de verzekering Farmaceutische zorg Geneesmiddelen volgens Regeling zorgverzekering en het IAK Reglement farmaceutische zorg (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage en in sommige gevallen na toestemming) tot 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar vergoeding uitsluitend bij medische noodzaak Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium vanaf 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) onderdeel pakket (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) condooms (via 20,- per jaar Dieetpreparaten volgens Regeling zorgverzekering en Reglement farmaceutische zorg VGZ (bij specifieke medische indicaties) 10

11 Hulpmiddelenzorg MiX Aanvullend VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Hulpmiddelen en verbandmiddelen Eigen bijdrage hulpmiddelen een budget te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen of (extra s die te maken hebben met) de hieronder genoemde hulpmiddelen: - audiologische hulpmiddelen - mammaprothese - pruiken of mutssja s - steunpessarium - plaswekker voor kinderen van 6 tot 18 jaar (door gecontracteerde zorgaanbieder) - hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik (door gecontracteerde zorgaanbieder; max. 2 per jaar) Brillenglazen, inclusief monturen / contactlenzen volgens Regeling zorgverzekering en Reglement hulpmiddelen VGZ (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage) onderdeel pakket (steunpessarium en plaswekker n.v.t.) 150,- per 3 jaar onderdeel pakket; max. 150,- per 3 jaar 250,- per jaar 350,- per jaar (plaswekker n.v.t.) 150,- per 3 jaar; 200,- per 3 jaar voor kinderen tot 18 jaar 150,- per 3 jaar Steunzolen onderdeel pakket max. 125,- per jaar max. 125,- per jaar Verblijf in een instelling Ziekenhuisverpleging Herstellingsoord/zorghotel (gecontracteerd) onderdeel pakket 100,- per dag 100,-per dag, max ,- per jaar 100,- per dag, max ,- per jaar Ronald McDonaldhuis/familiehuis 400,-per jaar 400,- per jaar Hospice (door erkende zorgaanbieder) Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging thuis (eventueel in de vorm van een persoonsgebonden budget) Zintuiglijk gehandicaptenzorg Multidiscplinaire zorg in verband met een visuele, auditieve of communicatieve beperking onderdeel pakket 30,- per dag 30,- per dag 30,- per dag 11

12 Bevalling en kraamzorg Bevalling Prenatale screening Kraamzorg Kraampakket Zwangerschapscusussen Lactatiekundige hulp Elektrische borstkolf Luxe kraamzorg Adoptievergoeding Ziekenvervoer Ambulancevervoer - thuis of in (gecontracteerd) geboortecentrum: - (poli)klinisch (zonder medische noodzaak): 205,- per dag, moeder en kind tezamen ( 238,- minus 33,- eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) - (poli)klinisch (met medische noodzaak): counseling, onderzoek, test (bij medische indicatie) - thuis of in een (gecontracteerd) geboortecentrum: max. 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,20 per uur) aanmelding voor kraamzorg thuis via IAK Klantenservice Zorg - in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak): ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 33,- per dag voor zowel moeder als kind - in het ziekenhuis (met medische noodzaak): MiX Aanvullend VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket e vergoeding van de eigen bijdrage 150,- per jaar 100,- per bevalling max. 80,- eenmalig gedurende looptijd verzekering 15 uur 300,- per adoptiekind Zittend ziekenvervoer taxi en openbaar vervoer in laagste klasse: eigen auto 0,30 per km: bij indicaties nierdialyse, oncologische behandeling, rolstoelgebruik, beperkt gezichtsvermogen, intensieve kindzorg of chronische aandoening: eigen bijdrage 98,- pp/jaar; >200 km na toestemming taxivervoer woon/werk (gecontracteerd): 350,- per jaar Vervoer in verband met transplantatie van organen: taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder), eigen auto: 0,30 per km Vervoer in verband met transplantatie van organen: taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder), eigen auto: 0,30 per km Vervoer in verband met transplantatie van organen: taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder), eigen auto: 0,30 per km Vervoer in verband met transplantatie van organen: taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder), eigen auto: 0,30 per km Zorgbemiddeling Zorg- en wachtlijstbemiddeling bemiddeling bij niet aanvaardbare lange wachttijd via de afdeling zorgadvies en hulp bij zoeken naar nieuwe huisarts of tandarts bij verhuizing Buitenland Spoedeisende zorg op basis van Nederlandse of marktconforme tarieven (na toestemming via SOS International) Niet-spoedeisende (voorzienbare) zorg op basis van Nederlandse tarieven (na voorafgaande toestemming van/door IAK) Hulpverlening bij verblijf in het buitenland hieronder valt ook: repatriëring zieken / gewonden vanuit het buitenland 12

13 Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - behandelingen en consulten, psychosociale zorg (door aangewezen zorgaanbieder) - homeopatische en/of antroposofische geneesmiddelen Groepstherapie Revalidatieprogramma Herstel en Balans Huid Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten (door aangewezen zorgaanbieder): - acnebehandeling - camouflagetherapie - ontharen (op verwijzing huisarts of medisch specialist) Preventieve zorg Preventie een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Gezond Leven - cursussen - EHBO-cursus - reanimatiecursus - Leefstijl Check (door gecontracteerde zorgaanbieder) - gewichtsconsulent Advies en begeleiding - Sport Medisch Advies - zorg voor vrouwen in de overgang Keuring - medische keuring voor rijbewijs B of BE Vaccinaties - griepvaccinatie - preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie Valpreventie Stoppen-met-rokenprogramma eenmaal per jaar MiX Aanvullend VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket 200,- per jaar. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45,- per dag 750,- per jaar 200,- per jaar niet van toepassing: - zorg voor vrouwen in de overgang - rijbewijskeuring - griepvaccinatie onderdeel pakket. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45,- per dag 300,- per jaar. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45,- per dag 300,- per jaar. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45,- per dag 800,- per diagnose onderdeel pakket 800,- per diagnose 800,- per diagnose 300,- per jaar onderdeel pakket 500,- per jaar 500,- per jaar onderdeel pakket niet van toepassing: - zorg voor vrouwen in de overgang - rijbewijskeuring 400,- per jaar niet van toepassing: - rijbewijskeuring - griepvaccinatie 500,- per jaar 150,- eenmalig gedurende looptijd verzekering 13

14 Overig Huishoudelijke ondersteuning huidhoudelijke hulp bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname (door gecontracteerde zorgaanbieder) Kinderopvang voor kinderen t/m 12 jaar (via Zorgadvies) Vervangende mantelzorg (door gecontracteerde zorgaanbieder) Mantelzorgmakelaar (op verwijzing en door gecontracteerde zorgaanbieder) Stottertherapie behandeling in diverse stottercentra of bij gespecialiseerde logopedist (raadpleeg de voorwaarden) MiX Aanvullend VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket 30 uur per jaar 10 uur per jaar 24 uur per jaar onderdeel pakket 10 dagen per jaar 10 dagen per jaar onderdeel pakket 500,- per jaar 750,- per jaar Eigen risico en eigen bijdragen Op de vergoeding van zorgkosten wordt altijd eerst het eigen risico en/of een (wettelijke) eigen bijdrage ingehouden. In 2016 hebt u een verplicht eigen risico van 385,- voor bepaalde zorgkosten op grond van de basisverzekering. Dit bedrag kunt u verhogen met een vrijwillig eigen risico tot maximaal 885,- per jaar. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit. Het eigen risico geldt niet voor onder andere huisartsenzorg, kraamzorg of zorg voor kinderen tot 18 jaar. Voor zorg uit uw aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico. In de kolom is de verzekerde zorg genoemd, maar de hoogte van de vergoeding kan afhankelijk zijn van de door u gekozen variant basisverzekering en daarmee de door u gekozen zorgaanbieder/ zorgverlener. 1 Volgens Besluit zorgverzekering, chronische indicaties bijlage 1. 2 Volgens Regeling zorgverzekering. Hieronder vallen onder andere preventief onderzoek, tandsteenver wijdering, sealing, anesthesie, restauraties (vullingen), prothethische voorzieningen, chirurgische hulp en röntgenfoto s. Naast het eigen risico betaalt u soms ook een eigen bijdrage, zoals voor sommige geneesmiddelen of hulpmiddelen. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt, en hoe hoog de bijdrage is. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. Raadpleeg onze website of de polisvoorwaarden voor nadere informatie. Dit overzicht is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt u ter informatie aangeboden. U kunt echter geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden via iak.nl/zorg of neem contact op met onze klantenservice op (040) Samen voor een perfect verzekerde toekomst 14

15 Wij zijn er voor ú Ga naar iak.nl Voor uitgebreide informatie. Bel (040) Onze medewerkers van de klantenservice staan voor u klaar. Maak een afspraak met uw adviseur Bij veel organisaties houden onze adviseurs regelmatig spreekuur. Bezoek de servicebalie Op de Beukenlaan 70 en de High Tech Campus te Eindhoven. De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt u ter informatie aangeboden. Aan de inhoud van deze brochure kunt u echter geen (vergoedings)rechten ontlenen. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de verzekeringsvoorwaarden via iak.nl/zorgdownloads nadat u bent ingelogd. Of neem contact op met de klantenservice. ZV-VERG-VGZ (2016) IAK Verzekeringen B.V. IAK Volmacht B.V. Postbus 90165, 5600 RV Eindhoven Beukenlaan 70, Eindhoven T (040) , F (040) IAK Verzekeringen B.V. KvK: IAK Volmacht B.V. KvK: AFM vergunning: Samen voor een perfect verzekerde toekomst

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 04 en Alles-in- ten Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen 00. een maximum van. een

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 05 en Alles-in- ten VGZ Jong Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2015. Vergoedingenoverzicht

VGZ Zorgverzekering 2015. Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Altijd passend verzekerd Het is logisch dat u zich goed wilt verzekeren voor zorgkosten. Goede zorg betekent de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 204 Univé Zorg Geregeld Polis en Uitgebreid Compleet Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de Univé Zorg Geregeld

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering. Vergoedingenoverzicht 2016

IAK Uniek Zorgverzekering. Vergoedingenoverzicht 2016 IAK Uniek Zorgverzekering Vergoedingenoverzicht 2016 Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken, voetzorg bij diabetes mellitus, gezondheidsadvisering en

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar)

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een Persoonsgebonden budget) Maximaal 25 per dag Maximaal 25 per dag Vervoer Ambulancevervoer Taxivervoer (door

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de (basisverzekering) en de VGZ aanvullende verzekeringen GemeentePakket

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering. Vergoedingenoverzicht 2016

IAK Uniek Zorgverzekering. Vergoedingenoverzicht 2016 IAK Uniek Zorgverzekering Vergoedingenoverzicht 2016 Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken, voetzorg bij diabetes mellitus, gezondheidsadvisering en

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2016

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2016 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 206 Univé Zorg Geregeld polis en Compact Compleet Compleet inclusief 0,- eigen risico Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2013

Vergoedingenoverzicht 2013 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ. Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor klanten van ING is er Plus Zorgverzekering van VGZ. Met Plus

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten, homeopatische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? De

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2014 Univé Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013 Vergoedingenoverzicht 2013 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2012

Vergoedingenoverzicht 2012 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor mensen met een betaalrekening bij de ING is er nu Plus Zorgverzekering

Nadere informatie

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in- ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ Vergoedingenoverzicht 204 VGZ zorgverzekering via de ING Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico, lagere premie 3 Aanvullende verzekeringen 4

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016 Univé zorg 2016 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire en Univé polis Goed Univé polis Beter Univé polis Best Tandheelkundige en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Beperkte Aanvullende Verzekering

Beperkte Aanvullende Verzekering Nedasco verzekeringen Overzicht en 2016 Nedasco VGZ Zorgverzekering Beperkte Uitgebreide Plus Extra dekking Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen

Nadere informatie

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende

Nadere informatie

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 en 3 Hoger

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013 zorgverzekering 2013 en Zorg Geregeld polis Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook: zorg door trombosedienst,

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende Verzekeringen. Zelf alles online regelen met.

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende Verzekeringen. Zelf alles online regelen met. Collectieve zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende en Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Hoger risico, lagere

Nadere informatie

Mijn VGZ www.mijnvgznl. Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ www.mijnvgznl. Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ www.mijnvgznl Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht?

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten es Zellff aalllles en ellen ge Zle reg e n i n o ne re onli mett Z G co V s n a j i d Mn Neijnvgznl

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Texel Samen Beter zorgverzekering 2016

Vergoedingenoverzicht. Univé Texel Samen Beter zorgverzekering 2016 Univé Texel Samen Beter zorg 2016 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire en Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best Tandheelkundige

Nadere informatie

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet e verzekeringen Slimme Keuze zijn alleen af te sluiten i.c.m. Avéro en Slimme Keuze Avéro Select Plus Alternatieve zorg Behandeling alternatieve geneeswijzen De vergoeding bedraagt maximaal 30,- per dag,

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorg Samen polis Modulaire Pakketten Univé Polis Goed Univé Polis Beter Univé Polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht Basisverzekeringen VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering MiX Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering 2014

IAK Uniek Zorgverzekering 2014 IAK Uniek Zorgverzekering 2014 Collectief verzekerd Maximaal voordeel www.iak.nl Als bouwvakker maak ik vaak gebruik van fysiotherapie MIN MAX overzicht IAK Uniek past bij u 3 Samenstelling IAK Uniek Zorgverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2015

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé zorgverzekering 2015 Basisverzekeringen Aanvullende verzekeringen Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Europa Univé Wereld

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. www.vgz.nl. Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering

Vergoedingenoverzicht. www.vgz.nl. Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering 2011 mix aanvullende modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2010

Vergoedingenoverzicht 2010 2010 Trias Zorgverzekering Leeswijzer Wij geven u met deze brochure een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias e verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen 2011 en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2015 Vergoedingenoverzicht 05 Een overzicht van de vergoedingen van: Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 Comfortverzekering VERGOEDINGENOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

IIIIIIIIII'IMIIIII I II Ml

IIIIIIIIII'IMIIIII I II Ml Gemeente jį Bergen op Zoom Aan de raadsfractie van de BSD t.a.v. de heer P. van den Kieboom p/a Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom IIIIIIIIII'IMIIIII I II Ml Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: PVDK/15066

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014 Vergoedingenoverzicht 04 Een overzicht van de vergoedingen van de en Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 en de Comfortverzekering Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer en en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer vindt u overzichten

Nadere informatie

Goed in Zorg Zorgverzekering 2012

Goed in Zorg Zorgverzekering 2012 Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 IAK Zorgvergelijker 3 Gemakkelijker

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2011

Vergoedingenoverzicht 2011 2011 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias aanvullende verzekeringen. Verzekeringsvoorwaarden Bijkomende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2015

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2015 Vergoedingenoverzicht ZEKUR 05 Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Aanvullend ZEKUR Tand Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie Aanvullend ZEKUR Buitenland Doorlopende Reis Doorlopende Annulering Leeswijzer Dit

Nadere informatie

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen,

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering 2013

IAK Uniek Zorgverzekering 2013 IAK Uniek Zorgverzekering 2013 Collectief verzekerd Maximaal voordeel www.iak.nl Ik ben uniek overzicht U bent uniek 3 Opbouw IAK Uniek Zorgverzekering 3 IAK Uniek Zorgverzekering 4 Handig en snel geregeld!

Nadere informatie

behandeldag) maximaal 350,- per kalenderjaar Audiologische zorg Audiologische zorg Volledig geen vergoeding geen vergoeding geen vergoeding

behandeldag) maximaal 350,- per kalenderjaar Audiologische zorg Audiologische zorg Volledig geen vergoeding geen vergoeding geen vergoeding Nedasco A tot Z Doelgroepen Overzicht vergoedingen 2016 Nedasco A tot Z Zorgverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vijfig plus Pakket Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009 Vergoedingenoverzicht en 2009 Vergoedingen vergoedt maximaal WTG, afgesproken of marktconforme tarieven; kosten ten laste van de via niet-gecontracteerde zorgverleners vergoedt voor 75%. Alternatieve geneeswijzen

Nadere informatie

Vergoedingen overzicht 2016. IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg

Vergoedingen overzicht 2016. IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg Vergoedingen overzicht 2016 IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? Leeswijzer Vergoedingenoverzicht 4 IZZ Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen Zorg

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Nedasco A tot Z Doelgroepen. Nedasco A tot Z Zorgverzekering. Jong Pakket Gezin Pakket Vijfig plus Pakket. Overzicht vergoedingen 2015

Nedasco A tot Z Doelgroepen. Nedasco A tot Z Zorgverzekering. Jong Pakket Gezin Pakket Vijfig plus Pakket. Overzicht vergoedingen 2015 Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen (waaronder max. 30,- per Doelgroepen maximaal 350,- per kalenderjaar

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé zorgverzekering 2016 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Europa Univé Wereld Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2016

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2016 Vergoedingenoverzicht 06 Een overzicht van de vergoedingen van: Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 Comfortverzekering VERGOEDINGENOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie