Goed in Zorg Zorgverzekering 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed in Zorg Zorgverzekering 2013"

Transcriptie

1 Zorgverzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid

2 overzicht Altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK Zorg app 5 Snel geholpen 5 IAK Zorgvergelijker 5 Altijd goed verzekerd Ook in 2013 bent u bij prefect verzekerd. U hebt volop keuze uit verschillende pakketten en u kunt gebruikmaken van veel extra s, zoals wachtlijstbemiddeling, online uw zorgzaken regelen en de handige IAK Zorg app. Vergoedingen Geneeskundige zorg 6 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 8 Paramedische zorg 8 Mondzorg 10 Mondzorg / orthodontie 10 Farmaceutische zorg 10 Hulpmiddelenzorg 12 Verblijf 12 Bevalling en kraamzorg 14 Ziekenvervoer 14 Zorgbemiddeling 14 Buitenland 16 Alternatieve geneeswijzen 16 Huid 16 Preventieve zorg 18 Overig 18 Volop voordeel en gemak Met een collectieve zorgverzekering geniet u van de scherpste premies. Door de zorgverzekering in te kopen bij verschillende verzekeraars, krijgt u de meest aantrekkelijke kortingen. biedt u de mogelijkheid om gemakkelijk en snel uw zorgzaken online te regelen en geeft u uitgebreide service. Klantvoordeel De Zorgverzekering is ondergebracht bij zorgverzekeraar Avéro Achmea. Hierdoor kunt u via ons meeprofiteren van de voordelen die het Achmea Health Klantvoordeel biedt. Enkele voordelen waar u gebruik van kunt maken zijn: Korting bij Achmea Health Centers Korting op brillen en lenzen Korting op sauna bezoeken I nformatie en advies over zorg en gezondheid Deze brochure geeft een globaal overzicht van wat u vergoed krijgt. Het is echter geen vervanging van de verzekerings voorwaarden. Voor de exacte aanspraken en vergoedingen verwijzen wij u naar de verzekeringsvoorwaarden Deze kunt u vinden op of opvragen bij de Klantenservice (040) Collectief verzekerd Maximaal voordeel 2 3

3 Mijn IAK handig en snel geregeld! Bij IAK kunt u al uw zorgverzekeringszaken zelf regelen, waar en wanneer het u uitkomt. Wat kunt u met Mijn IAK? Met Mijn IAK regelt u uw verzekeringszaken gemakkelijk en snel. Hebt u genoeg van stapels post? Dan kunt u eenvoudig aangeven dat u sommige berichten alleen digitaal wilt ontvangen. Hoe werkt Mijn IAK? Door een persoonlijk account aan te maken kunt u profiteren van alle online gemakken. Hebt u nog geen persoonlijk account? Kijk dan snel op Hier vindt u meer informatie en ziet u hoe u een persoonlijk account kunt aanmaken. Alle voordelen voor u op een rij: Online zorgpolis: in overzichtelijke opmaak met tabbladen Online declareren: dien eenvoudig uw declaratie online in Status van uw declaraties: volg de verwerking van uw declaraties Al uw zorgberichten op een rij: bekijk uw polisblad, declaratie- en eigen risico specificaties Correspondentieprofiel: geef hierin aan welke berichten u per post of per wilt ontvangen Extra s van IAK Nieuw: IAK Zorg app IAK introduceert een handige Zorg app. Zo hebt u altijd uw persoonlijke IAK- en Europese zorgpas bij de hand. Daarnaast kunt u ook uw declaraties indienen via uw smartphone. Eenvoudig en snel geregeld! Meer informatie vindt u op Snel geholpen U kunt altijd vertrouwen op de zorg- en wachtlijstbemiddeling van IAK. Wij weten waar u goed en snel wordt geholpen, welke klacht u ook hebt. Zowel regionaal als landelijk heeft IAK afspraken met goede ziekenhuizen en instellingen. Ook is het mogelijk uit te wijken naar zelfstandige behandelcentra. Onze verzekerden worden vaak dankzij onze bemiddeling niet pas over een paar maanden, maar binnen een paar weken geholpen! Wilt u gebruikmaken van de IAK Wachtlijstbemiddeling? Neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op nadat u bent ingelogd. IAK Zorgvergelijker Deze online vergelijker geeft u in één oogopslag een objectieve vergelijking van de voorwaarden en vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars. Vergelijk IAK pakketten onderling of met andere zorgverzekeraars. U vindt de IAK 4 De IAK Zorgvergelijker is door een onafhankelijke partij samengesteld. Objectiviteit in de vergelijkingen is gegarandeerd. Zorgvergelijker op nadat u bent ingelogd. 5

4 Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg hieronder valt ook: zorg door trombosedienst, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronisch intermitterende beademing en de benodigde apparatuur Revalidatie hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan en geriatrische revalidatie Erfelijkheidsonderzoek sterilisatie: sterilisatie en refertilisatie:, mits medisch noodzakelijk. Geen vergoeding voor behandeling: - tegen snurken - gericht op sterilisatie (man/vrouw) - ongedaan maken sterilisatie (man/vrouw) - circumcisie (besnijdenis) IVF en fertiliteitbevorderende behandelingen - in-vitrofertilisatie (IVF): 1e, 2e en 3e poging tot 43 jaar onder nadere voorwaarden - overige fertiliteitsbevorderende behandelingen: tot 43 jaar Audiologische zorg onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat e vergoeding Plastische / reconstructieve chirurgie - correctie afwijkingen, verminkingen, (aangeboren) misvormingen e.a., uitsluitend bij specifieke medische indicaties - ooglid/buikwandcorrecties bij specifieke indicaties en na toestemming. (Raadpleeg de voorwaarden) bij aantoonbare, lichamelijke functiestoornis:- correctie oorstand van kinderen tot 16 jaar - correctie bovenoogleden - buikwandcorrectie - operatief vervangen van borstprothesen bij aantoonbare, lichamelijke functiestoornis:- correctie oorstand van kinderen tot 16 jaar - plastische en reconstructieve chirurgie Transplantatie weefsel / organen indien binnen EU-EER lidstaat (inclusief kosten donor) Second opinion voor zorg uit de basisverzekering door medisch specialist Ketenzorg (Zorgprogramma s) voor diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement 6 7

5 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Eerstelijns psychologische zorg hieronder wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfulness based cognitieve therpay (MBCT), behandeling lichte tot matige depressie en angststoornissen max. 5 zittingen met eigen bijdrage van 20,- per zitting volgens regeling Zorgverzekering op verwijzing arts. Eerstelijns psychologische hulp via internet: met eigen bijdrage van 50,- per programma 500,- 500, ,- Specialistische GGZ tweedelijns GGZ (psychiater, zenuwarts, GGZ instelling, klinisch psycholoog of psychotherapeut geen behandeling voor aanpassingsstoornissen) Psychiatrische ziekenhuisopname Paramedische zorg Fysiotherapie en oefentherapie (kinder)fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en bekkenfysiotherapie tot 18 jaar: indien chronisch 1, acuut per diagnose 1 tot 18 behandelingen vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf 21e behandeling van chronische aandoeningen 1 ; eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie max. 12 behandelingen max. 12 behandelingen Logopedie Orthoptie, chiropractie en osteopathie 500,- max ,- pp/ jaar, tezamen met sportgeneeskunde Podotherapie kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog Dyslexiezorg voor behandelingen in verband met ernstige dyslexie voor kinderen bij wie de zorg in 2013 begint op 7-, 8-, 9-, 10-, 11- of 12- jarige leeftijd Ergotherapie 10 behandeluren Dieetadvisering voorlichting met medisch doel over voeding en eetgewoonten: 3 uur per jaar Ergotherapie 10 behandeluren 8 9

6 Mondzorg Tandheelkunde tot 18 jaar: genoemde behandelingen (limitatieve lijst, raadpleeg de voorwaarden 2 ) tot 22 jaar: aanvullend op Zvw Tandheelkunde en orthodontische zorg in bijzondere gevallen voor tandheelkundige zorg (incl. eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties. In sommige gevallen geldt een eigen bijdrage. Prothetische voorzieningen vanaf 18 jaar - 75% van kosten uitneembare e gebitsprothese (incl. techniekkosten) - e uitneembare op implantaten (incl. techniek kosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Er geldt een eigen bijdrage van 125,- per boven- of onderkaak Mondzorg / orthodontie Orthodontie (gebitsregulatie) tot 18 jaar Orthodontie (gebitsregulatie) vanaf 18 jaar 1.365,- eenmalig 1.365,- eenmalig 500,- Farmaceutische zorg Geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium volgens Regeling zorgverzekering en het IAK Reglement farmaceutische zorg (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage en in sommige gevallen na toestemming) tot 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar vergoeding uitsluitend bij medische noodzaak Eigen bijdrage op geneesmiddelen (boven-gvs gedeelte) max ,- max ,- max ,-, tezamen met zelfzorgmiddelen Zelfzorgmiddelen max ,-, tezamen met boven-gvs vergoeding Dieetpreparaten volgens Regeling zorgverzekering en IAK Reglement farmaceutische zorg (bij specifieke medische indicaties) 10 11

7 Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen volgens Regeling zorgverzekering en IAK Reglement hulpmiddelen (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage) Eigen bijdrage hulpmiddelen 250,- 250,- 250,- 500, ,- Mobiliteitshulpmiddelen in bruikleen of eigendom max. 100,- in bruikleen of eigendom max. 100,- in bruikleen of eigendom max. 100,- Hulpmiddelen voor anticonceptie vanaf 21 jaar Steunpessarium bij behandeling door huisarts Rolstoelen / invalidenwagens e kosten van bruikleen e kosten van bruikleen e kosten van bruikleen e kosten van bruikleen e kosten van bruikleen Verpleegartikelen e huurkosten e huurkosten e huurkosten e huurkosten e huurkosten Plaswekker huur tot 3 maanden eenmalig max. 85,- huur tot 3 maanden eenmalig max. 85,- huur tot 3 maanden eenmalig max. 85,- huur tot 3 maanden eenmalig max. 85,- e huurkosten Brillenglazen/contactlenzen 150,- 300,- Steunzolen Verblijf Ziekenhuisverpleging Verblijf in een hospice max. 3 maanden max. 25,- p.d. Therapeutische kampen therapeutisch kamp voor kinderen met astma: vergoeding eigen bijdrage max. 6,- p.d. max. 42 dagen per jaar therapeutisch kamp voor kinderen met astma: vergoeding eigen bijdrage max. 6,- p.d. max. 42 dagen per jaar therapeutisch kamp voor kinderen met astma: vergoeding eigen bijdrage max. 6,- p.d. max. 42 dagen per jaar therapeutisch kamp voor kinderen met astma: vergoeding eigen bijdrage max. 6,- p.d. max. 42 dagen per jaar e vergoeding eigen bijdrage Kuuroorden max. 500,- voor psoriasis- of reumapatienten 12 13

8 Bevalling en kraamzorg Bevalling - thuis of in kraamzorghotel: - (poli)klinisch (zonder medische noodzaak): 197,- per dag, moeder en kind tezamen ( 229,- minus 32,- eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) - (poli)klinisch (met medische noodzaak): Kraamzorg - thuis of in een kraamzorghotel: ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,- per uur) aanmelding voor kraamzorg thuis via IAK Klantenservice Zorg-; - in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak): ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 16,- per dag voor zowel moeder als kind en het meerdere van het tarief boven 114,50 per opnamedag van zowel moeder als kind) - in het ziekenhuis (met medische noodzaak): kraamzorguitkering 230,- per bevalling kraamzorguitkering 455,- per bevalling Kraampakket via IAK Bewakingsapp. wiegendood huurkosten tot 18 maanden huurkosten tot 18 maanden huurkosten tot 18 maanden huurkosten tot 18 maanden Lactatiekundige hulp Kraamzorg bij adoptie eenmalige uitkering 455,- per kind jonger dan 3 maanden Prenatale screening counseling, onderzoek en test Ziekenvervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer taxi en openbaar vervoer in laagste klasse: eigen auto 0,31 per km: bij indicaties nierdialyse, oncologische behandeling, rolstoelgebruik, beperkt gezichtsvermogen of chronische aandoening: eigen bijdrage 95,- ; >200 km na toestemming eigen bijdrage tot 0,25 per km eigen bijdrage tot 0,25 per km eigen bijdrage tot 0,25 per km eigen bijdrage tot 0,25 per km eigen bijdrage tot 0,25 per km Zorgbemiddeling Zorg- en wachtlijstbemiddeling bemiddeling bij niet aanvaardbare lange wachttijd via de afdeling zorgadvies en hulp bij zoeken naar nieuwe huisarts of tandarts bij verhuizing 14 15

9 Buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van Nederlandse of marktconforme tarieven (na toestemming via SOS International) max. 200% Nederlands tarief max. 200% Nederlands tarief max. 200% Nederlands tarief max. 200% Nederlands tarief aanvullend maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme tarief Niet-spoedeisende zorg in het buitenland (na toestemming) op basis van Nederlandse of marktconforme tarieven (na voorafgaande toestemming) 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens Hulpverlening bij verblijf in het buitenland hieronder valt ook: repatriering zieken / gewonden vanuit het buitenland via alarmcentrale SOS International via alarmcentrale SOS International via alarmcentrale SOS International via alarmcentrale SOS International via alarmcentrale SOS International - verblijfskosten gezinslid - telefoonkosten - kosten van opsporing en redding tot ,- - vervoer stoffelijk overschot - begrafenis/crematie in het buitenland Alternatieve zorg Alternatieve en bijzondere geneeswijzen hieronder vallen de volgende stromingen: acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen, antroposofie, homeopathie, natuurgeneeswijzen, psychosociale zorg en bepaalde vormen van alternatieve beweegzorg max. 20 consulten max. 27,- per consult mits arts max. 20 consulten max. 27,- per consult mits arts max. 20 consulten max. 27,- per consult mits arts max. 85,- per consult tot max. 750,- mits arts max. 85,- per consult tot max ,- mits arts, max. 65,- per consult tot max. 500,- indien altern. beh. Homeopathische en antroposofische middelen 250,- 500,- Huid Huidtherapie, camouflage, epilatie in het gelaat, peeling in geval van acne, lymfedrainage, oedeemtherapie acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.000,- acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.000,- acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.000,- acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.000,- acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.500,- Psoriasisdagbehandeling 500,- 500,- 500,- 500,- Pedicure voor diabetici en reumapatienten 16 17

10 Preventieve zorg Preventieve onderzoeken 500,- Preventieve cursussen 250,- Beweegprogramma s 500,- 500,- Vaccinaties/middelen tbv buitenlandse reis (niet beroepsmatig) 50% tot max. 91,- 50% tot max. 91,- 50% tot max. 91,- 50% tot max. 91,- Griepvaccinatie 1x per jaar Gezondheidstest 1x per jaar door sportarts Sportmedisch advies / sportgeneeskunde e vergoeding behandelingen verricht door een sportarts e vergoeding behandelingen verricht door een sportarts max ,- tezamen met chiropractie, orthoptische hulp en osteopathie Stoppen-met-rokenprogramma via huisarts, medisch specialist of klinisch psycholoog gericht op gedragsverandering en inclusief ondersteunende medicatie Overig Verblijfskosten gezinslid bij levertransplantatie max. 25,- p.d. gedurende opname max. 25,- p.d. gedurende opname max. 25,- p.d. gedurende opname max. 25,- p.d. gedurende opname vollledig Stottertherapie behandeling in diverse stottercentra of bij gespecialiseerde logopedist (raadpleeg de voorwaarden) 350,- eenmalig 350,- eenmalig 350,- eenmalig 350,- eenmalig Patiëntenvereniging / cursussen 25,- eenmalig 25,- eenmalig Overgangsconsulent Reiskosten ziekenbezoek bij opname gezinslid max. 0,25 per km vanaf 8e opnamedag naar een ziekenhuis in Nederland Kinderopvang bij opname ouder max. 25,- per werkdag max. 60 aaneengesloten dagen voor kinderen tot 12 jaar Logeerfaciliteit 11,- p.d. tot max. 230,- 11,- p.d. tot max. 230,- 11,- p.d. tot max. 230,- 11,- p.d. tot max. 230,- Aan dit vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Volgens Besluit zorgverzekering, chronische indicaties bijlage 1. 2 Volgens Regeling zorgverzekering. Hieronder vallen onder andere preventief onderzoek, tandsteenverwijdering, sealing, anesthesie, restauraties (vullingen), prothethische voorzieningen, chirurgische hulp, röntgenfoto s

11 Wij zijn er voor ú Ga naar Voor uitgebreide informatie, premie berekenen en aanvragen. Bel (040) Onze medewerkers van de klantenservice staan voor u klaar. Maak een afspraak met de adviseur Bij veel organisaties houden onze adviseurs regelmatig spreekuur. Bezoek de servicebalie Op de Beukenlaan 70 en de High Tech Campus (the Strip) te Eindhoven. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. IAK Verzekeringen B.V. maakt deel uit van de Unirobe Meeùs Groep, onderdeel van AEGON. IAK Verzekeringen B.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer IAK Verzekeringen B.V. is statutair gevestigd te Eindhoven en bij de KvK geregistreerd onder nummer Postadres: Postbus 90165, 5600 RV Eindhoven. ZV-VERG-GIZ-VB ( )

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook: zorg door trombosedienst,

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering 2014

IAK Uniek Zorgverzekering 2014 IAK Uniek Zorgverzekering 2014 Collectief verzekerd Maximaal voordeel www.iak.nl Als bouwvakker maak ik vaak gebruik van fysiotherapie MIN MAX overzicht IAK Uniek past bij u 3 Samenstelling IAK Uniek Zorgverzekering

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

Wijzigingen in uw zorgverzekering

Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekeringen 2012 Wijzigingen in uw zorgverzekering Samen voor een perfect verzekerde toekomst Iedereen perfect verzekerd Uw gezondheid is niet iets waarop u wilt bezuinigen. Een verzekering met

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2015

VvAA zorgverzekering 2015 VvAA zorgverzekering 2015 Vrije keuze en uitstekende service VvAA biedt vrije keuze, ook in 2015 De keuzevrijheid in de zorg wordt steeds meer aan banden gelegd. VvAA is van mening dat u zelf moet kunnen

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011 ondernemen wordt een stuk relaxter met de maandpremies collectief 2011 2 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Maandpremies basisverzekeringen Aantal premiebetalende

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering 4 Wijzigingen door Delta

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen Inhoudsopgave 3 Meer Zorg. En daar profiteert u van 4 De Zeven Zekerheden van goede Zorg 5 De Zorgregelaar

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u

Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u 2 De basisverzekering Met de ASR Ziektekostenverzekering verzekert u zich voor de meest voorkomende medische kosten. Denkt u aan kosten voor de huisarts, het

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Gemeenten Extra. Gecontracteerde zorg 2012

Vergoedingenoverzicht Gemeenten Extra. Gecontracteerde zorg 2012 Vergoedingenoverzicht Gemeenten Extra Gecontracteerde zorg 2012 Uw zorgverzekering Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie