Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)"

Transcriptie

1 Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook: zorg door trombosedienst, orthoptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronisch intermitterende beademing en de benodigde apparatuur Revalidatie Hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Erfelijkheidsonderzoek, mits medisch noodzakelijk. Geen vergoeding voor behandeling: - tegen snurken - gericht op sterilisatie (man/vrouw) - ongedaan maken sterilisatie (man/vrouw) - circumcisie (besnijdenis) - behandeling bij snurken (uvuloplastiek) - circumcisie (besnijdenis) op medische indicatie - sterilisatie (man/vrouw) IVF en fertiliteitbevorderende behandelingen - in-vitrofertilisatie (IVF): 1e, 2e en 3e poging - overige fertiliteitsbevorderende behandelingen: Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Plastische / reconstructieve chirurgie correctie afwijkingen, verminkingen, (aangeboren) misvormingen e.a., uitsluitend bij specifieke medische indicaties (raadpleeg de voorwaarden) - correctie bovenoogleden of oorstand bij specifieke medische indicaties (raadpleeg de voorwaarden) - operatief plaatsen of vervangen van borstprothesen, anders dan bij status na een (gedeeltelijke) borstamputatie Transplantatie weefsel / organen indien binnen EU-EER lidstaat (inclusief kosten donor) Second opinion voor zorg uit de basisverzekering door medisch specialist Ketenzorg (Zorgprogramma s) Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Eerstelijns psychologische zorg Hieronder wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfulness based cognitieve therpay (MBCT), behandeling lichte tot matige depressie en angststoornissen max. 5 zittingen pp/jaar met eigen bijdrage van 20,- per zitting volgens regeling Zorgverzekering op verwijzing arts 4 zittingen extra pp/jaar max. 60,- per zitting 8 zittingen extra pp/jaar max. 60,- per zitting Specialistische GGZ tweedelijns GGZ (psychiater, zenuwarts, GGZ-instelling, klinisch psycholoog of psychotherapeut, geen behandeling voor aanpassingsstoornissen). Vanaf 18 jaar geldt een eigen bijdrage van maximaal 200,- per jaar Psychiatrische ziekenhuisopname. Vanaf 18 jaar geldt een eigen bijdrage van 145,- per maand vanaf de 32e opnamedag Eerstelijns psychologische zorg via internet, met een eigen bijdrage van 50,- per programma 7 8

2 Paramedische zorg Fysiotherapie en oefentherapie (kinder)fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en bekkenfysiotherapie tot 18 jaar: indien chronisch 1, acuut per diagnose 1 tot 18 behandelingen vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf 21e behandeling van chronische aandoeningen1; eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie budget Therapie: max. 350,- pp/jaar budget Therapie: max. 350,- pp/jaar 750,- pp/jaar 750,- pp/jaar 1.500,- pp/jaar 1.500,- pp/jaar Logopedie Dyslexiezorg voor zorg in verband met ernstige dyslexie voor kinderen van 7 t/m 11 jaar die basisonderwijs volgen Ergotherapie 10 behandeluren pp/jaar Mondzorg Tandheelkunde Tandheelkunde en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Prothetische voorzieningen vanaf 18 jaar Orthodontie (gebitsregulatie) tot 18 jaar Farmaceutische zorg Geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium tot 18 jaar: genoemde behandelingen (limitatieve lijst, raadpleeg de voorwaarden 2 ) vanaf 18 jaar: geen vergoeding voor tandheelkundige zorg (incl. eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties. In sommige gevallen geldt een eigen bijdrage. - 75% van kosten uitneembare e gebitsprothese (incl. techniekkosten) - e uitneembare op implantaten (incl. techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Er geldt een eigen bijdrage van 125,- per boven- of onderkaak e vergoeding volgens Regeling zorgverzekering en het IAK-Reglement farmaceutische zorg (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) tot 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar vergoeding uitsluitend bij medische noodzaak tot 18 jaar: geen vergoeding vanaf 18 jaar: 80% tot max. 200,- pp/jaar vanaf 21 jaar tot 18 jaar: bruggen en kronen max. 500,- pp/jaar vanaf 18 jaar met aanvullende tandverzekering: Tand Extra: 80% tot maximaal 350,- Tand Royaal: 80% tot maximaal 950,- (indien meeverzekerd), volgens vastgestelde max. tarieven per behandeling (zie vergoedingenlijst mondzorg 2012) vanaf 21 jaar Eigen bijdrage op geneesmiddelen (boven-gvs gedeelte) tot 18 jaar: geen vergoeding vanaf 18 jaar met aanvullende tandverzekering: Tand Extra: 80% tot maximaal 350,- Tand Royaal: 80% tot maximaal 950,- (indien meeverzekerd) Dieetpreparaten volgens Regeling zorgverzekering en IAK Reglement farmaceutische zorg (bij specifieke medische indicaties) 9 10

3 Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen Eigen bijdrage hulpmiddelen Bijzondere hulpmiddelen volgens Regeling zorgverzekering en IAK Reglement hulpmiddelen (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage) eigen bijdrage volgens Regeling zorgverzekering (Reglement Hulpmiddelen) voor: - hoortoestel tot max. 250,- - pruiken tot max. 100,- zie Vergoedingsreglement Hulpmiddelen IAK Brillenglazen, incl. monturen en contactlenzen maximaal 100,- pp/3 jaar maximaal 150,- pp/3 jaar (volgens clausuleblad) Steunzolen maximaal 55,- pp/jaar max. 100,- pp/jaar loophulpmiddelen eigen bijdrage volgens Regeling zorgverzekering (Reglement Hulpmiddelen) voor: - hoortoestel tot max. 750,- - pruiken tot max. 300,- zie Vergoedingsreglement Hulpmiddelen IAK vergoeding voor BiPAP, CPM apparatuur, Lymfapress en UVB thuisbehandelingsapparatuur max. 250,- pp/3 jaar Verblijf in een instelling Ziekenhuisverpleging Nachtelijk verblijf na oncologische behandeling Bevalling en kraamzorg Bevalling Kraamzorg Kraampakket via IAK Uitkering meerling Lactatiekundige hulp - thuis of in kraamzorghotel: - (poli)klinisch (zonder medische noodzaak): 193,- per dag, moeder en kind tezamen ( 225,- minus 32,- eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) - (poli)klinisch (met medische noodzaak): thuis of in een kraamzorghotel: ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,- per uur) aanmelding voor kraamzorg thuis via IAK Klantenservice Zorg- en Inkomensverzekering; in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak): ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 16,- dag en het meerdere van het tarief boven 112,50 per opnamedag voor zowel moeder als kind; in het ziekenhuis (met medische noodzaak): vergoeding van 35,- per nacht per verzekerde in aansluiting op poliklinische behandeling e eigen bijdrage e eigen bijdrage eenmalig 200,- voor 2e en volgende kinderen max. 115,- pp/jaar vergoeding van 35,- per nacht per verzekerde in aansluiting op poliklinische behandeling Kraamzorg bij adoptie Prenatale screening counseling, onderzoek en test max. 12 uur over max. 4 dagen voor verzekerde moeder 11 12

4 Ziekenvervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer Zorgbemiddeling Zorg- en wachtlijstbemiddeling Buitenland e taxi en openbaar vervoer in laagste klasse: eigen auto 0,30 per km: bij indicaties nierdialyse, oncologische behandeling, rolstoelgebruik, beperkt gezichtsvermogen of chronische aandoening: eigen bijdrage 93,- pp/jaar; >200 km na toestemming bemiddeling bij niet aanvaardbare lange wachttijd via de afdeling Zorgadvies Spoedeisende zorg op basis van Nederlandse marktconforme tarieven EU/EER-landen: Rest wereld: max. 200% NL-tarief Niet spoedeisende (voorzienbare) zorg Hulpverlening bij verblijf in het buitenland Hieronder valt ook: repatriering zieken / gewonden vanuit het buitenland Alternatieve geneeswijzen Alternatieve geneeswijzen Hieronder vallen de volgende stromingen: acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen, antroposofie, homeopathie, natuurgeneeswijzen, psychosociale zorg en bepaalde vormen van alternatieve beweegzorg op basis van Nederlandse marktconforme tarieven (na voorafgaande toestemming) max. 200,- pp/jaar, max. 35,- per dag, tezamen met geneesmiddelen andere indicaties + eigen bijdrage andere indicaties + eigen bijdrage + eigen auto 0,10 per km extra max. 550,- pp/jaar, max. 75,- per dag max. 750,- pp/jaar, max. 75,- per dag Homeopathische en antroposofische middelen Groepstherapie Groepstherapie bij reuma Groepstherapie bij kanker Huid Huidtherapie, camouflage, epilatie in het gelaat, peeling in geval van acne, lymfedrainage, oedeemtherapie 100% tot, op voorschrift arts, geleverd door apotheek, tezamen met behandelingen max. 250,- pp/jaar op voorschrift arts, geleverd door apotheek max. voor de leden van de reumapatiëntenvereniging max. 500,- pp/jaar op voorschrift arts, geleverd door apotheek max. 180,- pp/jaar voor de leden van de reumapatiëntenvereniging max. 500,- pp/jaar voor groepstherapie voor patienten met kanker max. 350,- pp/jaar max. 350,- pp/jaar max ,- pp/jaar Psoriasisdagbehandeling max. 545,- pp/jaar max. 545,- pp/jaar Pedicure voor diabetici en reumapatienten 13 14

5 Kuuroorden / kampen e.d. Kuuroorden en therapeutische kampen herstellingsoord: max. 70,- per dag, max ,- pp/jaar; kuuroorden voor psoriasis- of reumapatienten: max ,- eenmaal pp/3 jaar Bedevaart en gehandicaptenreis vergoeding onder nadere voorwaarden via Klantenservice Preventieve zorg Preventieve onderzoeken vergoeding ECG 1 x pp/jaar vergoeding baarmoederhals- en borstkankeronderzoek vergoeding prostaat-onderzoek 1x per 2 jaar vergoeding ECG vergoeding baarmoederhals- en borstkankeronderzoek vergoeding prostaat-onderzoek vergoeding hart- en bloedvatenonderzoek vergoeding cholesteroltest Preventieve cursussen Vaccinaties/middelen tbv buitenlandse reis (niet beroepsmatig) max. 100,- pp/jaar Sportmedisch advies / sportgeneeskunde Dieetadvisering uitsluitend vergoeding in het kader van ketenzorg (zorgprogramma s) Stoppen-met-rokenprogramma uitsluitend vergoeding van erkende gedragstherapie ondersteunende medicatie: eenmalig 115,- pp (via Nationale Apotheek) Overig Stottertherapie Mantelzorg Patiëntenvereniging Logeerfaciliteit behandeling in diverse stottercentra of bij gespecialiseerde logopedist (raadpleeg de voorwaarden) eenmalig max. 500,- pp voor de methode Del Ferro, Hausdorfer of BOMA max. 75,- pp/jaar voor lidmaatschap patiëntenvereniging (tezamen) kosten overnachting ouders bij opname kind tot 18 jaar 4 behandeluren pp/jaar ondersteunende medicatie: eenmalig 115,- pp (via Nationale Apotheek) verv. mantelzorger: max. 9 dagen mantelzorgmakelaar: max. 500,- max. 75,- pp/jaar voor lidmaatschap patiëntenvereniging (tezamen) Aan dit vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Volgens Besluit zorgverzekering, chronische indicaties bijlage 1. 2 Volgens Regeling zorgverzekering. Hieronder vallen onder andere preventief onderzoek, tandsteenverwijdering, sealing, anesthesie, restauraties (vullingen), prothethische voorzieningen, chirurgische hulp, röntgenfoto s

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering 2014

IAK Uniek Zorgverzekering 2014 IAK Uniek Zorgverzekering 2014 Collectief verzekerd Maximaal voordeel www.iak.nl Als bouwvakker maak ik vaak gebruik van fysiotherapie MIN MAX overzicht IAK Uniek past bij u 3 Samenstelling IAK Uniek Zorgverzekering

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Zorgverzekeringen 2015 Met deze pakketvergelijker ziet u in een oogopslag welke dekkingen in welke verzekering zijn opgenomen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Basisverzekering: Bij het Select Zorg Plan moeten de zorgverleners afspraken met Averó Achmea hebben gemaakt. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat u

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011 CZ Pakketvergelijker zorgen 2011 Top Collectief, Excellent en Supertop Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker voor werknemers. en 2014. Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering

Nadere informatie

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN 2014

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie