Empowering (projecten) organisaties. Versterk uw organisatie: haal méér uit uw projecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Empowering (projecten) organisaties. Versterk uw organisatie: haal méér uit uw projecten"

Transcriptie

1 Empowering (projecten) organisaties Versterk uw organisatie: haal méér uit uw projecten

2 Empowering (projecten) organisaties Organisaties willen meer waarde uit projecten halen. Geen afzonderlijke business cases meer die elkaar soms zelfs in de wielen rijden maar goed op elkaar afgestemde projecten die elkaar juist versterken. Een professionele projectenorganisatie dus die waarde creëert voor de organisatie. Met deze paper geven we inzicht in hoe organisaties tot een succesvolle (empowering) projectenorganisatie kunnen komen en wat hen dat oplevert. We zien bij veel organisaties een groeiende behoefte aan een professionaliseringsslag in projectmatig werken. Het ontbreekt ze vaak aan een integrale en centrale besturing van programma s en projecten. Gevolg is dat projecten niet aansluiten bij de strategische doelen van de organisatie, meer kosten dan afgesproken, vertraging oplopen of niet de resultaten opleveren die ze beloofden. Organisaties willen een krachtige projectorganisatie die waarde creëert voor de gehele organisatie. Geen losse projecten meer die elkaar beconcurreren, maar projecten die juist iets toevoegen en zo de organisatie als geheel versterken. Dat betekent niet alleen dat ze grip moeten krijgen op projecten en programma s. Maar ook: duidelijke keuzes maken in welke projecten ze wél en niet doen. 2

3 De worsteling: geen grip op projecten Herkent u dit? Een paar omvangrijke projecten zijn vaak al complex genoeg voor een organisatie. Er komt veel bij kijken: budget regelen, geschikte resources beschikbaar stellen, de scope bewaken, kwaliteit van het resultaat regelen, risico s beheersen en kansen benutten, rapporteren over de voortgang en ga zo maar door. Oorzaak van deze problemen ligt vaak in het ontbreken van een integrale en centrale besturing over het geheel aan programma s en projecten of clusters daarvan (in de wandelgangen dan vaak programma s of portfolio s genoemd). 'Help! Ik verlies grip op projecten' Doorgaans blijft het binnen organisaties niet bij enkele projecten, maar lopen er tientallen naast elkaar. Meer dan een organisatie redelijkerwijs nog kan overzien. Regelmatig valt alleen al het ontstaan van projecten buiten de scope van de integrale besluitvorming, omdat ze autonoom binnen een afdeling worden opgestart. Als lievelingsproject van een enthousiaste medewerker of als prestigeobject voor een manager. Samenhang en afstemming Het managen van alle projecten naast elkaar, vraagt om een goede samenwerking tussen de projectverantwoordelijken en de lijnorganisatie. Alle afzonderlijke projecten krijgen immers te maken met richtlijnen vanuit bijvoorbeeld Financiën, HR en Compliance. Maar omdat projectmanagers meestal naast de lijnorganisatie staan, voelen ze zich niet altijd gebonden aan de regels vanuit de lijn. En zijn er projectmanagers van buitenaf betrokken, dan weten zij niet altijd de weg te vinden in die lijnorganisatie óf ze hebben (of krijgen) geen toegang tot goede documentatie om ze daarbij te helpen. Het gevolg is dat elk project zijn eigen werkwijze gaandeweg ontwikkelt. Meer afgestemd op de behoefte van het project dan op die van de organisatie waarvoor het wordt uitgevoerd. Wéér een project dat meer gaat kosten dan afgesproken. En nog vertraagd ook. Het project loopt al enkele maanden en het verband met de strategische doelstellingen is me nog steeds niet duidelijk. Over de voortgang van projecten is wel informatie, maar die is gebaseerd op steeds verschillende en afdelingseigen templates. Dat geeft te weinig grip. Nog erger is dat de informatie uit het project zelf aanzienlijk afwijkt van wat de financiële afdeling erover rapporteert. En ondertussen stapelen de onvermoede risico s zich op en zijn er klachten over dubbel toegezegde experts. Waan van de dag In de uitvoering lopen projecten vaak op tegen de waan de dag: er is onvoldoende tijd om rustig de risico s op een rij te zetten, om echt goed met alle belanghebbenden te communiceren of de projectdossiers op orde te houden. Dat kan grote gevolgen hebben: projecten pakken duurder uit, duren langer, leveren resultaten die niet tot tevredenheid stemmen en leveren maar zelden de beloofde baten op. 3

4 De wens: een empowering projectenorganisatie Wat u wilt is dit: controle over het geheel van projecten en programma s, zodat ze minder risicovol zijn, sneller resultaat leveren en samen positief bijdragen aan de organisatiestrategie. Dat is de wens van zo n beetje iedere organisatie. Een centraal aangestuurde projectenorganisatie dus die waarde creëert voor de gehele organisatie. We noemen dat een empowering projectenorganisatie. Hoe ziet zo n organisatie eruit? Processen op orde De organisatie beschikt over goed beschreven processen voor Portfolio-, Programma-, Project- en Risico Management (P3RM), inclusief een zogeheten handboek soldaat. Daarmee kunnen stuurgroepleden, projectmanagers, ondersteuners en andere betrokkenen uit de voeten om projecten effectief uit te voeren. Ook beschrijft het handboek de samenwerking met de staande organisatie. Duidelijke organisatiestructuur en besluitvorming Het opdrachtgeverschap, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder voor alle betrokkenen. De besluitvorming is objectief onderbouwd. Er is een herkenbare projectmanagement community waarbinnen de ondersteuning voor portfoliomanagement en programma s en projecten goed op elkaar zijn afgestemd. In- en externe netwerken zijn actief betrokken en zorgen voor uitwisseling van geleerde lessen en opgedane ervaringen. Goede ondersteunende (management)techniek Tools en templates zijn op orde. Denk daarbij aan checklists voor risicobeheersing en stakeholder management, een benefit tracker om bij te houden welke baten al zijn gerealiseerd en welke nog verwacht mogen worden. Grote, complexere organisaties maken naast standaard hulpmiddelen als Word en Excel ook gebruik van specifieke portfolio-ondersteunende applicaties die aansluiten op de administraties van de lijnorganisatie. Informatievoorziening op orde Een portfoliobureau dat onderdeel is van de lijnorganisatie, verzamelt alle informatie en stelt deze beschikbaar in verschillende vormen, voor verschillende doelgroepen, maar altijd gebaseerd op dezelfde startinformatie. Deze startinformatie vormt een duidelijke en gedocumenteerde strategie voor de onderneming en dient als kader voor alle besluitvorming. Zo heeft iedereen toegang tot volledige en juiste informatie over wat er aan het veranderen is in de organisatie en waarom. De informatie is transparant vastgelegd in bijvoorbeeld een portfoliomap, een benefitsmap en prioriteringscriteria. Het geeft de organisatie handvatten om te besluiten welke projecten wel of geen voorrang krijgen of helemaal niet doorgaan. En het geeft inzicht in lessons learned voor nieuwe projecten. 4 Duidelijk beschreven prestaties De empowering projectenorganisatie werkt met heldere en haalbare KPI s over onderwerpen als risicobeheer, realistische budgetten, levertijd en kwaliteit van projectresultaten. Maar ook over het kostenniveau van die projectenorganisatie. We hebben de projectorganisatie goed ingericht We hebben een model voor het inrichten van de PMO. Daarmee kan iedereen nu op een standaard manier werken aan projecten. In een systeem is eenvoudig in te voeren wie de projectverantwoordelijke is, wat de deliverables en deadlines zijn en wat de eventuele relatie is met een ander project. Vroeger lag een project nog wel eens lange tijd stil omdat er een resultaat van een ander project nodig was, maar niemand wist dit dan. Ook is het gemakkelijk een project goed af te sluiten. In het verleden gebeurde het vaak dat projecten geen einddatum kregen en niet werden afgesloten. Als onderdeel van de PMO hebben we een Enterprise Project Management (EPM) ingericht. Via dit EPM kan iedereen uitvoerings- en beheertaken snel en gemakkelijke plannen.

5 In 9 stappen naar een empowering projectenorganisatie Duidelijk is nu wat een empowering projectenorganisatie is: een krachtige, centrale projectenorganisatie die zijn processen en informatievoorziening op orde heeft, een duidelijke organisatiestructuur en besluitvorming kent en beschikt over goede ondersteunende techniek en duidelijk beschreven KPI s. Maar hoe krijg je zo n organisatie? De volgende 9 stappen helpen om tot een goed geoliede projectenorganisatie te komen. Stap 8: Kijk aan het eind terug naar wat goed ging en wat beter kan. Zijn de beloofde baten gerealiseerd? Is er vanuit de nieuw bereikte situatie al behoefte aan opvolgende verbeteringen? Stap 9: Vier de behaalde successen en geef de betrokkenen de eer die hen toekomt. Zo kan de vernieuwde organisatie de toekomst met vertrouwen tegemoet treden. Stap 1: Ga in gesprek over het onderwerp. Pak signalen uit de organisatie op, zet het onderwerp op de kaart en kijk naar de lessons learned van ontspoorde projecten die weer op de rails werden gezet. Laat het onderwerp leven in de organisatie! Stap 2: Leg doelen en uitgangspunten voor een professionaliseringsslag vast. Dat voorkomt vervelende verrassingen onderweg. Zorg voor draagvlak en voldoende mandaat in de top van de organisatie. Zonder dat draagvlak komt een gedragen, centrale en integrale aanpak moeilijk van de grond. Stap 3: Doe een nulmeting en stel de diagnose: breng in kaart wat goed gaat en wat beter kan bij het besturen, uitvoeren en ondersteunen van projecten. Betrek daarbij ook de organisatiecultuur, de sfeer en de competenties die er in de organisatie zijn. Hoe en door wie wordt bijvoorbeeld het leiderschap ingevuld? Dat is immers noodzakelijk voor een succesvolle en beklijvende verandering van de organisatie. Stap 4: Schets een goed beeld van de situatie die bereikt moet worden. De maximale ambitie is daarbij lang niet altijd de optimale. Maak dus een strategisch plan met ambitieuze, maar wél haalbare doelen. Daaruit volgt een strategisch plan met een overzicht van de te behalen baten. Stap 5: Maak een roadmap met daarin de interventies en hulpmiddelen waarmee de gewenste situatie bereikt moet worden. Dat levert inzicht in de te behalen quick wins en de meest geschikte aanpak (bijvoorbeeld Scrum of Agile). Stap 6: Voer afgeleid van de roadmap, een tactisch plan (projectplan) uit en zorg met verschillende interventies voor een blijvende organisatieverbetering. Denk aan workshops, business simulations, trainingen voor PMO-medewerkers en projectmanagers, het begeleiden van kick-offs voor projecten of inrichten van een portfolio office. Belangrijk is om hierbij ook de cultuur en werkwijze van de organisatie mee te nemen. Zorg steeds voor tussentijdse rapportages om de voortgang en de successen in beeld te brengen. Stap 7: Update de nulmeting. Dat geeft inzicht in de mate waarin de gewenste situatie daadwerkelijk wordt bereikt. Leg de inzichten goed vast om de nieuw bereikte situatie in de organisatie te borgen. 5

6 Wat levert het op? En dan bent u zover: u hebt de professionaliseringsslag gemaakt naar een empowering projectenorganisatie. Projecten en programma s worden centraal en integraal aangestuurd. Processen, informatievoorziening en organisatiestructuur zijn op orde en u beschikt over goede ondersteunende (management)techniek en helder beschreven KPI s. Maar welke vruchten plukt u van een empowering projectenorganisatie? Helder inzicht in projectenportfolio. Geen verrassingen meer achteraf en geen losse business cases die elkaar in de wielen rijden. Er is één helder en compleet overzicht van alle projecten en programma s die er al dan niet tegelijkertijd in de organisatie lopen. Betere scores op beloofde baten. Een empowering projectenorganisatie zorgt ervoor dat de kloof tussen wat aan het begin afgesproken is en wat de uiteindelijke resultaten zijn, steeds kleiner wordt. Minder ruzies over schaarse expertise. Geen verwijten meer over ingepikte experts. Een professionele, centraal aangestuurde projectenorganisatie weet precies welke expert waar en wanneer ingezet kan worden. Dat voorkomt ruzies tussen afdelingen of projectgroepen over schaarse expertise of andere gedeelde (of juist niet gedeelde!) belangen. Betere voorspelling van kosten en doorlooptijd van elk project. Geen teleurstelling meer over niet gehaalde deadlines of uit de hand gelopen kosten. Vanuit één centraal punt is er controle op het geheel van projecten en programma s. Zo kan een realistische voorspelling gegeven worden van de kosten en doorlooptijden per project. Uniforme informatie over alle lopende projecten. Nooit meer onsamenhangende informatie over tig losse projecten. Het portfoliobureau (als onderdeel van de lijnorganisatie), verzamelt alle informatie en stelt deze op uniforme en transparante wijze beschikbaar aan alle betrokkenen. Het geeft de organisatie handvatten om te besluiten welke projecten wel of geen voorrang krijgen en geeft inzicht in lessons learned. Objectieve keuzes over wat we wel/niet aan projecten gaan doen. Geen lievelingsprojecten meer of projecten die een individuele afdeling als proefballonnetjes oplaat. Een empowering projectenorganisatie maakt objectieve keuzes die in lijn zijn met de organisatiestrategie, waardoor de projecten effectief bijdragen aan de organisatiedoelen. 6 Een betere sfeer in de projectencommunity. Geen wijzende vingertjes of zwartepieten meer, met een negatieve sfeer tot gevolg. Alleen al door duidelijkheid te scheppen in rollen en verantwoordelijkheden, informatie goed te delen en duidelijke keuzes te maken, raken mensen meer gemotiveerd. Voeg daaraan toe: successen vieren en waardering tonen voor de mensen die eraan hebben bijgedragen. Dan wordt de sfeer alleen maar beter. Minder wrijving tussen projecten en de staande organisatie. Geen verwijten meer over en weer tussen de lijn- en de projectorganisatie. Projecten/programma s en de lijnorganisatie weten van elkaar wat er verwacht mag worden en opgeleverd moet worden, ook administratief. Zo is er minder kans op wrijving tussen projecten en de staande organisatie. Projectproducten die beter passen bij wat nodig was. Geen losse projecten meer die elkaar in de weg zitten, maar goed op elkaar afgestemde projecten die elkaar juist versterken. De resultaten van alle afzonderlijke projecten voldoen aan de voorafgestelde eisen en zijn in lijn met de organisatiestrategie. Projecten blijven binnen budget, binnen de planning en voegen waarde toe aan de organisatie. Conclusie: organisaties halen méér uit hun projecten en projectorganisatie als die empowered worden aangestuurd. Projecten mislukken niet meer We hebben een compleet overzicht van welke projecten er zijn en wat de status van elk project is. Het is bijvoorbeeld eenvoudig te zien of een project binnen planning en budget blijft. Die transparantie is erg prettig, voor alle partijen. We hebben inzicht in hoe druk de ICT-afdeling is. Dat helpt bij het aanbrengen van prioriteiten als er te veel werk is of bij het aanvragen van extra capaciteit. En als het rustiger is, zien we dat ook snel en kunnen we daarop de capaciteit aanpassen of achterstallig onderhoud oppakken. Iedereen wordt minder geleefd nu de projecten beter gestructureerd en gepland zijn.

7 KPN Consulting en projectorganisaties Dankzij onze jarenlange ervaring met grote ICT-gerelateerde veranderingstrajecten en kennis van de juiste inzet van medewerkers en management, weten we hoe we projecten goed moeten aanpakken. Onze aanpak is gebaseerd op leidende standaarden voor project- en programmamanagement. Zo introduceerden wij PRINCE2 in Nederland en waren wij bij de ontwikkeling van Management of Risk (M_o_R) betrokken. Best practices van vergelijkbare standaarden, zoals MSP voor programmabesturing en Management of Portfolios (MoP), volgen wij op de voet. Met ons eigen framework voor het maken van een Empowering Projects Organisation (EPO) brengen we al deze en andere best practices onder in een samenhangend geheel. Daarmee helpen wij organisaties hun projectmanagement te professionaliseren. En alles wat daar bij komt kijken. Aan de slag? Benefits Management: sturen op realistische organisatievoordelen Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft van de behaalde resultaten? Deze cruciale vraag blijft vaak onbeantwoord. Benefits Management is een middel om de focus op prestatieverbetering te houden door de vooraf beoogde voordelen voortdurend te toetsen. En daar vervolgens actief op te blijven sturen. KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN, Nederlands marktleider in geïntegreerde IT- en telecommunicatiediensten. Onze visie is dat ICT veel meer is dan de inzet van technologie. Het vergroten van de daadkracht van mens en organisatie staat bij ons voorop. Al decennia identificeren we nieuwe technologieën en vertalen deze naar toekomstbestendige en mensgerichte oplossingen. Oplossingen die helpen ambities en doelen te realiseren. Niet voor niets hebben we een eigen opleidingsinstituut: 1 op de 3 ICT ers in Nederland is hier opgeleid. Met ruim gepassioneerde professionals en sterke wortels in de maatschappij, zorgen we dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Meer informatie Bram de Vuyst Programmamanager, principal consultant Mertine Middelkoop Project management & PMO consultant Benefit tracker De benefit tracker is een hulpmiddel om te monitoren welke voortgang er tijdens én na een project wordt geboekt met het realiseren van een bepaalde benefit. Door deze tussentijdse monitoring weet je als organisatie of je op koers ligt en kun je tussentijds bijsturen als dat nodig blijkt. Tijdens en na afloop van het project maakt de benefit tracker inzichtelijk in hoeverre de projecten bijdragen aan het realiseren van de benefits. Project Support Office: grip op uw projecten Met een succesvol opgezet en uitgevoerd project kunt u veel kosten én frustraties voorkomen. Maar al te vaak stranden projecten op factoren als projectmanagement en projectbewakingsproblemen, tijds- en budgetoverschrijdingen en onvoldoende betrokkenheid van medewerkers. Met een Project Support Office (PSO) krijgt u grip op uw projecten. November

8 kpnconsulting.nl

Empowering (projecten) organisaties. Versterk uw organisatie: haal méér uit uw projecten

Empowering (projecten) organisaties. Versterk uw organisatie: haal méér uit uw projecten Empowering (projecten) organisaties Versterk uw organisatie: haal méér uit uw projecten Empowering (projecten) organisaties Organisaties willen meer waarde uit projecten halen. Geen afzonderlijke business

Nadere informatie

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN, Nederlands marktleider in geïntegreerde IT- en

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Positiespel Maakt Overwinningen

Positiespel Maakt Overwinningen Positiespel Maakt Overwinningen WIN Project Support WIN Project Support levert interim project support voor organisaties in diverse branches, op verschillende niveaus. Het projectniveau varieert daarbij

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen WIN Project Support WIN Project Support levert interim project support voor organisaties in diverse branches, op verschillende niveaus. Het projectniveau varieert daarbij van project- tot programma- en

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement PRODUCT- PORTFOLIO- MANAGEMENT; WAAROM? Myriam van Rooij Directeur KNMI Van stuurman in de mist naar kapitein met helder zicht Het KNMI is een

Nadere informatie

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus Welkom Doel van workshop Oplossingsgericht werken LoopbaanNed Dr. Dieta Mietus Kennismaking Wat zou je willen doen zodat deze workshop nuttig voor je is? Oplossingsgericht werken aan project Projectmanager:

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

De project support office(r) als projectnavigator

De project support office(r) als projectnavigator 11e PUG-Symposium De project support office(r) als projectnavigator Marcel Verbrugge 5 juni 2008 A projectmanager without a PSO 2 Wie ben ik? Marcel Verbrugge Balance (interim- en projectmanagement) Ervaring:

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

Programmabureau. Project portfoliomanagement van ICT projecten

Programmabureau. Project portfoliomanagement van ICT projecten Programmabureau CIO Project portfoliomanagement van ICT projecten Inhoud Introductie Gemeente Rotterdam Omgeving ICT Gemeente Rotterdam Project Portfoliomanagement Opdracht Waar komen we vandaan Huidige

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Resultaten PPM mini-enquête 2013

Resultaten PPM mini-enquête 2013 Resultaten PPM mini-enquête 203 Stand van Project Portfolio Management in Nederland drs. Jan G. Bloem CMC t.b.v. 9 e PPM Jaarcongres 29 mei 203 Het speelveld Project Por)olio Management Rond deze thema

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl.

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl. WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl Opleidingen 2014 Opzetten Project Management Office Basistraining voor de startende

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Het gerecht Het resultaat: een Kwaliteitswijzer voor uw organisatie. Een model dat de basis vormt om uw kwaliteitszorg in samenhang opnieuw handen en voeten

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 2 Wat is een pop-up shop? Een tijdelijk winkel die opeens ergens verschijnt,

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

One Fox Project Portfolio Management PROJECTEN REALISEREN MET UW BESCHIKBARE MIDDELEN

One Fox Project Portfolio Management PROJECTEN REALISEREN MET UW BESCHIKBARE MIDDELEN One Fox Project Portfolio Management PROJECTEN REALISEREN MET UW BESCHIKBARE MIDDELEN Business Case One Fox PPM maakt inzichtelijk welke business waarde we kunnen creëren met de beschikbare middelen Portfolio

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI PEOPLE CHANGE RISK ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION)

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011 enbrochure Versie juli 2011 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 1 Inleiding De brochure bevat de uitgangspunten

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

Professionalisering van Projectmanagement in Organisaties

Professionalisering van Projectmanagement in Organisaties Professionalisering van Projectmanagement in Organisaties Veel organisaties maken tegenwoordig gebruik van projectmanagement. Het is gebleken dat dit een efficiënte en effectieve manier is voor het doen

Nadere informatie

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Ruysdael, even voorstellen.. Ruysdael is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van

Nadere informatie

Invoeren van een PMO. Hedeman Consulting

Invoeren van een PMO. Hedeman Consulting Invoeren van een PMO Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolio s, het organiseren van

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014 Herfst 2014 Waarom is het realiseren van de strategie vaak zo lastig? Het ontwikkelen van een goede strategie is al niet eenvoudig, laat staan de realisatie ervan Het blijkt in de praktijk dat veel organisaties

Nadere informatie

Workshop Stakeholder Engagement

Workshop Stakeholder Engagement Workshop Stakeholder Engagement Datum: dinsdag 14 februari 2017 Door: Barbra Eilers Voordat we beginnen Tata Steel Mobiele telefoon uit / stil Veiligheid Faciliteiten Training Stakeholder Engagement 2

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios De wereld is dynamisch, het lijkt wel alsof alles alleen nog draait om veranderen. Nieuwe internationale

Nadere informatie

Eenvoud & running on Best Practices. BPUG Sessie Management of Portfolios 13 september 2011 Ruud Peltzer

Eenvoud & running on Best Practices. BPUG Sessie Management of Portfolios 13 september 2011 Ruud Peltzer Eenvoud & running on Best Practices BPUG Sessie Management of Portfolios 13 september 2011 Ruud Peltzer Road to success; portfolio management? De oplossing: Principal Toolbox? Integrale oplossing voor

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Professionaliseren projectmatig werken

Professionaliseren projectmatig werken Professionaliseren projectmatig werken Gemeente Wijk bij Duurstede BPUG Seminar 2010 Benefit from Best Practices www.bpugseminar.nl 1 Professionaliseren kan niet zonder veranderen BPUG Seminar 2010 Benefit

Nadere informatie

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Drs. Rix M. Hof MBA Management consultant Thesis 2003 over MSP Auteur De kleine MSP MSP, verandermanagement en veranderkunde Stelling: MSP als programma management

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG Inhoud Introductie P3O Wijzigingen ten opzichte van 2008 Een business Case voor je P3O Opdracht: Argumenten Opdracht: KPI-meting 2 Wat is P3O P3O staat voor: Project-, Programma-

Nadere informatie

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten Afhankelijk van uw keuzes voor de aanpak van werkdruk kunt u één of meer stappen van het stappenplan doorlopen. Het werkdrukplan is gebaseerd

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie