Nieuw in versie 10.62

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw in versie 10.62"

Transcriptie

1 Versie / 17 Vanaf SnelStart Classic versie bieden wij de mogelijkheid om herinneringen, aanmaningen en/of rekeningoverzichten te versturen via . Enkele gebruikers hebben helaas een fout geconstateerd in deze functionaliteit. SnelStart adviseert u daarom geen gebruik te maken van de functionaliteit in het Programma Aanmaningen. Nieuw in versie Opgeloste punten Onjuiste certificaten bij versturen BTW-aangiftes via BAPI Bij het versturen van de BTW-aangiftes via BAPI (zowel PIN als PKI) werden de nieuwe certificaten van KPN niet opgehaald. De Belastingdienst accepteert vanaf 1 augustus geen aangiftes meer die met een DigiNotar certificaat worden versleuteld. In SnelStart Classic v10.62 worden de aangiftes alleen nog via KPN certificaten versleuteld. Let op! Het betreft hier niet uw gebruikerscertificaten van BAPI, welke u zelf voor 1 juni 2012 had moeten vervangen. Hierover hebben wij u eerder dit jaar geïnformeerd. Gebruikers van BAPI PIN maken geen gebruik van gebruikerscertificaten. Nieuwe pakbonnen, werkbonnen en afhaalbonnen niet meer op de overzichten getoond Sinds SnelStart Classic v10.60 worden nieuw aangemaakte pakbonnen, werkbonnen en afhaalbonnen niet meer op de overzichten getoond. Dit is opgelost. Waarden voor een of meer vereiste parameters ontbreken Als gewerkt wordt met een gebroken boekjaar komt bij het maken van een factuur de melding Waarden voor een of meer vereiste parameters ontbreken naar voren. Dit is opgelost. Datumveld niet zichtbaar in verkooporderbeheer en prijswijzigingen verkooporders Het datumveld t/m in de schermen verkooporderbeheer en prijswijzigingen verkooporders is niet zichtbaar voor gebruikers van SnelStart Classic v10.60 die geen gebruik maken van de module SnelStart Abonnement. Vanaf SnelStart Classic v10.62 is dit veld wel weer zichtbaar. Nieuw in versie Opgelost punt Fout 5025 bij versturen ICP aangifte Vanaf versie was het niet meer mogelijk een ICP-aangifte te versturen. Bij het versturen werd de foutmelding Bestand bestaat niet. De verwerking is afgebroken. getoond. Dit is opgelost.

2 Versie / 17 Nieuw in versie Verbeterde functionaliteit In versie 9.5x is het en van facturen, offertes en bevestigingen geïntroduceerd in SnelStart Classic. In versie is deze functionaliteit sterk verbeterd. Nieuw tabblad Bij Onderhoud Klanten, Onderhoud Leveranciers en Extra Instellingen is het tabblad toegevoegd. Op dit tabblad kan naast het standaard adres van de klant of leverancier per document worden aangegeven of deze moet worden g d en naar welk e- mailadres. Tevens kan per document een CC adres worden opgegeven. Indien u bij Extra Instellingen de optie kopie naar uzelf (BCC) heeft aangevinkt bij de SMTP instellingen, werd deze altijd verstuurd naar het adres dat is ingevuld bij bedrijfsgegevens. Vanaf versie kan hier een afwijkend adres worden ingevuld. LET OP: Wanneer uw administratie in SnelStart Classic wordt geopend dan vindt er een conversie plaats. Indien u in versie 10.x bij uw klanten de optie Elektronisch factureren aan had staan, zullen na de conversie de opties Offerte, Bevestiging en Factuur aan staan. Aanmaningen en herinneringen en In Programma Aanmaningen kunnen aanmaningen ook per verstuurd worden. Hier zijn dezelfde opties beschikbaar als bij Verkooporderbeheer. Pakbon, Afhaalbon en Werkbon en Vanuit Programma Verkopen is het nu ook mogelijk om pakbonnen, afhaalbonnen en werkbonnen intern (binnen uw bedrijf) te en. U kunt dit instellen via het tabblad bij Extra Instellingen. Bestelling en Offerte en In het Programma Inkopen is het vanaf versie mogelijk om bestellingen en offertes naar uw leverancier te en. Deze instelling vindt u op het tabblad bij Onderhoud Leveranciers. Verkooporderbeheer In Programma Verkooporderbeheer kunnen orders nu ook g d worden. Bij het maken en versturen van de Werkbon, Afhaalbon en Pakbon kan gekozen worden voor Alles en en Alles afdrukken. Bij maken en versturen van de Offerte, Bevestiging of Factuur zijn nog 3 extra opties beschikbaar namelijk Afdrukken en en volgens instelling, Afdrukken volgens instelling en en volgens instelling. Bij deze opties wordt er gekeken naar de instellingen op het tabblad bij Onderhoud Klanten en Onderhoud Leveranciers. Voor facturen wordt in de selectie aangegeven of de optie elektronisch factureren aan staat bij de klant.

3 Versie / 17 Bijlagen toevoegen aan Vanaf versie is het mogelijk om bij Onderhoud Verkoopsjablonen, Onderhoud Inkoopsjablonen en Onderhoud Aanmaningssjablonen per sjabloon één of meer standaard bijlage(n) toe te voegen. Indien het document per wordt verzonden zal deze bijlage bij de mail worden toegevoegd. Tevens kunnen bijlagen worden toegevoegd en verwijderd, indien er g d wordt vanuit Onderhoud Inkopen of Programma Verkopen. Standaard bericht gewijzigd Het tabblad berichtteksten op Onderhoud Verkoopsjablonen is gewijzigd. De berichtteksten zijn nu te wijzigen via de knop bericht in Onderhoud Verkoopsjablonen, Onderhoud Inkoopsjablonen en Onderhoud Aanmaningssjablonen. SnelStart Gateway De nieuwe opties en velden voor Onderhoud klanten en Onderhoud Leveranciers zijn opgenomen in de SnelStart Gateway. Periodeuitwisseling Bij het exporteren van een periode via Programma Periode uitwisseling wordt het nummer van de periode meegegeven in de bestandsnaam. Optie boekstuknummers automatisch ophogen in SnelStart Boek 1 De optie om boekstuknummer automatisch op te hogen is in versie beschikbaar vanaf SnelStart Boek 1. Optie tweede printerlade kunnen selecteren in SnelStart Nota 3 De optie om de tweede printerlade te kunnen selecteren is in versie beschikbaar vanaf SnelStart Nota 3. Automatisch nieuwe factuurnummerreeks aanmaken Als in een nieuw boekjaar de eerste factuur gemaakt wordt, geeft SnelStart nu een melding met de vraag of de gebruiker het factuurnummer wil aanpassen. XLSX bestanden importeren In versie ondersteunt SnelStart bij het importeren van Excel bestanden naast de bestandsextensie XLS nu ook XLSX. DYMO ook bij Programma Inkopen (DYMO labelwriter) Het is vanaf versie mogelijk om vanuit Programma Inkopen etiketten af te drukken op de DYMO labelwriter. Klanten aanmanen met status deurwaarder Vanaf is het mogelijk om aanmaningen en herinneringen te versturen naar klanten die reeds de status deurwaarder hebben.

4 Versie / 17 SEPA Vanaf 1 februari 2014 gebruikt iedereen in Nederland, zowel bedrijven als consumenten, het International Bank Account Number (IBAN) als rekeningnummer. Voor meer informatie gaat u naar: IBAN als rekeningnummer Vanaf versie is het mogelijk om een IBAN (en BIC) op te geven bij een klant of leverancier. Deze gegevens zijn tevens te gebruiken in de factuurlayout. Vanaf SnelStart Classic versie 11 (eind 2012) wordt SEPA volledig ondersteund. Zie voor meer informatie onze speciale SEPA-pagina: SnelStart Gateway De velden voor IBAN en BIC zijn opgenomen in de SnelStart Gateway. Pinkoppeling CCV Vanaf versie is het mogelijk om SnelStart (Contant) direct te koppelen aan een pinautomaat van CCV. Het instellen van de CCV pinterminal kunt u doen bij Onderhoud Betaalsystemen (Dit programma onderdeel was in oudere versie bekend als Onderhoud Geldlades). Let op! Voor het gebruik van de pinkoppeling in SnelStart dient u contact op te nemen met CCV Nederland. Voor meer informatie kunt u onze Veelgestelde Vragen (FAQ) raadplegen. SQL Server 2012 Versie is geschikt voor SQL Server In eerdere versies kwam er een foutmelding bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Let op! Het is met SQL Server 2012 niet meer mogelijk om een wachtwoord mee te geven aan een backup. Opgeloste punten Naast de hierboven genoemde nieuwe functionaliteiten zijn er nog een aantal wensen gerealiseerd en fouten opgelost in versie Leverancier matchen bij inlezen van UBL bestanden Wanneer de naam van de leverancier in een UBL bestand niet overeenkomt met de naam bij Onderhoud Leveranciers dan wordt de inkoopfactuur niet automatisch gematched. Vanaf versie dient u deze match handmatig te maken. De volgende keer zal de inkoopfactuur automatisch gematched worden. Keuze inkooporder in verkooporderregel Indien een gebruiker met SnelStart Inkoop geen gebruik maakte van de mogelijkheid om van verkopen ook inkooporders aan te maken, was in versie 10 een extra handeling nodig om naar de nieuwe regel te gaan. In versie wordt de optie niet getoond indien dit zo in ingesteld bij Extra Gebruikersbeheer.

5 Versie / 17 Kolomnaam gebruikt Artikel/Voertuig Voor gebruikers van SnelStart Nota in combinatie met SnelStart Garage is in Programma Verkopen de kolomnaam Gebruikt Artikel op de verkooporderregel gewijzigd naar Gebruikt Artikel/Voertuig. Melding bij versturen btw-aangifte via BAPI Als het Abonneenummer van KPN nog niet ingevuld was, gaf SnelStart de melding Niet alle velden zijn ingevuld bij het versturen van de btw aangifte. Vanaf SnelStart versie is het veld Abonneenummer standaard gevuld met een B. Gulden weergave Gulden weergave is uit alle overzichten en menuonderdelen waarin de gulden nog werd getoond verwijderd. ICL aangifte De belastingdienst accepteert per 1 januari 2012 geen ICL aangiftes meer van voor In versie kan een aangifte voor 2009 berekend en herberekend worden. Het versturen is niet meer mogelijk Afdrukvoorbeeld bankopdracht niet volledig De afdruk van een bankopdracht stopte bij een regel waarbij een bankrekeningnummer bestaande uit 10 cijfers werd gebruikt. Geldlades verwijderd bij opschonen administratie Bij het opschonen van een contant administratie werden de geldlades onterecht verwijderd. Vanaf wordt de inhoud van de geldlade verwijderd, niet de geldlade zelf. Login naam in inlogscherm is grijs Bij een administratie waarbij via gebruikersbeheer meerdere gebruikers en wachtwoorden zijn opgegeven, kon het voorkomen dat bij het openen van de administratie de loginnaam grijs en niet te wijzigen was. Fout bij exporteren Auditfile Bij het exporteren van een auditfile in XAF formaat kwam de volgende melding naar voren Kan teken niet opslaan in codering ISO Dit ontstond door gebruik van vreemde tekens in de boekingsomschrijving. Extra Hoofdingaven staan niet op het Afdrukvoorbeeld Als er Extra Hoofd of regelingaven werden gemaakt en toegevoegd op een factuur dan werden deze niet getoond op het afdrukvoorbeeld. Hierdoor leek het of de velden niet geplaatst waren. Na het afdrukken van de factuur werden de velden wel afgedrukt. Dit is opgelost. Logo onterecht afgedrukt Indien het vinkje Afdrukken bij Onderhoud verkoopsjablonen uit staat werd een afbeelding in een factuur onterecht afgedrukt als de factuur zowel g d als afgedrukt werd. Wanneer het afdrukken en mailen afzonderlijk gebeurt ontstaat dit probleem niet.

6 Versie / 17 Melding Vergrendeld bijwerken onmogelijk bij mailen/afdrukken van een pakbon Als een pakbon uit meerdere pagina s bestond en deze werd vervolgens gewijzigd naar 1 pagina (doordat er orderregels verwijderd werden) dan ontstond bij het en/afdrukken de melding Vergrendeld bijwerken onmogelijk. Dit is opgelost. Dubbel importeren van facturen Indien een factuur dubbel geïmporteerd werd dan werd deze ook dubbel in de boekhouding opgenomen. Het dubbel importeren van facturen is niet meer mogelijk. SnelStart geeft nu een melding waarna de import wordt afgebroken. Fout in totaaltelling in Lijst openstaande leverancier De lijst openstaande bestellingen per leverancier gaf een verkeerd totaal onder aan de lijst als er sprake was van een pagina onderbreking. Dit subtotaal werd dan (onterecht) ook in het totaal van het hele overzicht meegeteld. Dit is opgelost. Selectiefilter voor grootboekmutatiekaarten verbeterd Het overzicht Grootboekmutatiekaarten kwam standaard met een selectie op grootboekrekening 1000 t/m Niet alle gebruikers maken echter rekeningen aan die binnen dit bereik vallen. Vanaf versie wordt het selectiefilter automatisch gevuld met de in de eerste t/m de laatste grootboekrekening in de administratie. Export overzichten in XLS/XLSX Vanaf versie 10 kan bij het exporteren van een overzicht worden gekozen voor verschillende bestandsformaten. Er is keuze uit XLS-bestanden en XLSX-bestanden. Als de keuze voor XLS-bestand wordt gemaakt, maakt SnelStart er toch automatisch een XLSX-bestand van. Vanaf bepaalt SnelStart a.d.h.v. de versie die is geïnstalleerd of het XLS of XLSX moet zijn. Artikelkortingsgroep niet zichtbaar in artikelscherm Wanneer bij Extra Instellingen op het tabblad Prijsafspraken geen vinkje was aangezet bij Afspraak per artikelkortingsgroep per klant of Afspraak per artikelkortingsgroep per klantkortingsgroep en wel een vinkje aangezet bij Actieprijzen per artikelkortingsgroep dan was bij Onderhoud Artikelen het veld Kortingsgroep niet zichtbaar. Dit is opgelost. Status ontvangst onterecht in Programma Verkopen Indien van een verkooporder een inkooporder werd gemaakt kreeg de verkooporder de status Order. Wanneer in Programma Inkopen de inkooporder verder werd verwerkt tot een factuur en/of een ontvangst dan veranderde de status van de verkooporder ook naar Ontvangst. Backordernummers van inkooporders onvolledig weergeven in Programma Verkopen In Programma Verkopen werd niet het volledige inkoop backordernummer getoond in het tabblad inkooporder. Dit is opgelost. Sortering factuurhistorie anders in v10 In Onderhoud Klanten tabblad Factuurhistorie is de sortering in versie 10 anders dan in versie 9. In versie 9 werd de historie op factuurnummer/datum gesorteerd, in versie 10 alleen op datum. In versie is dit de sortering weer op factuurnummer/datum.

7 Versie / 17 Beveiliging op PDF Vanaf SnelStart is de PDF (factuur, aanmaningen e.d.) beveiligd tegen wijzigingen. Blokkeren bij boeken op een foutieve datum Het was mogelijk om in Programma Inkopen en Verkopen en Boekhouden te boeken op een foutieve datum zoals 1900 of Dit is opgelost. ALT+Z werkt niet goed in onderhoudsvensters In de diverse schermen Onderhoud Klanten / Leveranciers /Artikelen enz. werkte de toetsencombinatie ALT+Z niet goed. Dit is opgelost. Foutmelding bij en factuur Bij het en van een factuur kon de volgende melding naar voren komen Value supplied `VS` is unacceptable for codes identified by `CountryIdentificationCode` in the context: cbc:identificationcode. Dit is opgelost. Knop km stand toevoegen VWE NAP blijft licht grijs De knop VWE NAP km stand toevoegen bleef lichtgrijs als in Onderhoud, Voertuigen een kilometerstand werd ingegeven. Dit is opgelost. Verwijderde gebruikers bij Programma Verkopen Als er bij Extra gebruikersbeheer een gebruiker werd verwijderd, was deze nog te zien en te selecteren bij Programma Verkopen. Vanaf versie zijn de verwijderde gebruikers nog wel te zien maar niet meer te selecteren. Foutmelding: Ongeldig gebruik van NULL Bij het openen van de overzichten Openstaande verkoopfacturen of Factuurhistorie kon het voorkomen dat de volgende foutmelding melding naar voren kwam Ongeldig gebruik van NULL. Foutmelding: Object doesn`t support this property or method Wanneer een order gekopieerd werd naar een andere klant gaf SnelStart de melding Object doesn`t support this property or method. Dit is opgelost. Fout bij Opslaan standaardboeking Als de optie Automatisch boekstuk ophogen stond aangevinkt kwam bij maken van een standaard boeking een lege melding naar voren. Dit is opgelost. Meldingen bij exporteren overzicht aangepast In bepaalde gevallen kon er vanaf een afdrukvoorbeeld geen afdruk naar Excel gemaakt worden. De melding die getoond werd was niet duidelijk en is vanaf versie gewijzigd in Voor dit overzicht is het niet mogelijk om te exporteren vanaf het afdrukvoorbeeld.

8 Versie / 17 Tabblad Extra velden ontbreekt (SnelStart Contant) Bij gebruik van SnelStart Contant zonder SnelStart Nota was het mogelijk om extra velden aan te maken en deze in de opmaak te plaatsen. In het verkoopvenster werd het tabblad Extra velden echter niet getoond. De velden konden niet worden ingevuld. Dit is opgelost. Frieslandbank niet beschikbaar in bestaande administratie Bij het openen van een bestaande administratie kon bij Programma Bankieren voor het aanmaken van een nieuw rekeningnummer niet gekozen worden voor de Frieslandbank. Dit is opgelost. Kredietlimiet met decimalen Het was niet mogelijk om decimalen op te geven bij de kredietlimiet. Dit is opgelost. Regels dubbel op factuur afdruk Als een betaalde order voorzien was van een betalingskenmerk en van deze factuur werd een afdruk gemaakt dan kwamen er dubbele artikelregels op de factuur. Dit is opgelost. Inkoop boeken buiten het boekjaar Voor versie was het niet mogelijk om via Programma Inkopen een boeking buiten het boekjaar te maken. Dit is opgelost. SnelStart crasht bij Extra (DYMO labelwriter) Als er een DYMO Labelwriter 400 werd geïnstalleerd crashte SnelStart bij het openen van Extra Instellingen. Dit is opgelost. Opslaan labeltype (DYMO labelwriter) Indien SnelStart niet als administrator werd uitgevoerd kon op het tabblad DYMO bij Extra Instellingen het labeltype niet worden opgeslagen. Dit is opgelost. Adres op etiket niet ververst (DYMO labelwriter) Wanneer bij Programma Verkopen een DYMO etiket werd afgedrukt waarbij het adresveld niet was ingevuld dan werd deze gevuld met de gegevens van het laatst afgedrukte DYMO etiket. Dit is opgelost. Geen inkooprekening bij omzetgroep voor nieuwe voertuigen (SnelStart Garage) Bij de artikel omzetgroepen was de (Btw) inkooprekening alleen beschikbaar als globalisatie gebruikte artikelen/occasions stond aangevinkt. In versie is deze altijd beschikbaar. KM-stand op oude werkplaatsfactuur (SnelStart Garage) Bij het afdrukken/tonen van een oude werkplaats-factuur werd de actuele KM stand afgedrukt. Vanaf versie wordt hier de meest actuele KM stand van voor de factuurdatum getoond.

9 Versie / 17 Melding over RDW certificaat onterecht bij VTS XML (SnelStart Garage) Wanneer bij Extra Instellingen tabblad Garage alleen VTS XML stond aangevinkt dan vroeg SnelStart bij gebruik van deze dienst onterecht om een certificaat. Gebruikte Artikelen/Voertuigen konden meerdere keren verkocht worden (SnelStart Garage) Een gebruikt artikel of een gebruikt voertuig kon ten onrechte meerdere keren worden verkocht, zonder dat er meerdere inkopen tegenover stonden. Fout bij importeren (Kaartenbak) Importeren in een zelfgemaakte kaartenbak onder SQL gaf de foutmeldingen De gegevens die u in het veld fldx wilt importeren zijn langer dan de maximale veldlengte.. Dit is opgelost. Foutmelding bij plaatsen zoekveld (Kaartenbak) Wanneer op een kaart een zoekveld verwijzing werd geplaatst zoals Klant, dan moest aangegeven worden welke velden getoond moeten worden in het zoekresultaat. Indien hier meer dan 1 veld opgegeven werd bijv. fldnaam + + fldplaats + + fldtelefoon dan werd bij het opzoeken van de klant de foutmelding getoond De gegevensvoorziening of een andere service heeft de status E_FAIL geretourneerd. Dit is opgelost. Functie 0 bij wijzigen grootboekrekeningnummer (SnelStart Gateway) Bij het wijzigen van een grootboekrekeningnummer via SnelStart Gateway werd de functie van de rekening onterecht op 0 gezet. PDF uitlezen (SnelStart Gateway) Als via SnelStart Gateway een pdf werd gemaakt via mtdgwaypdffactuurbytes() dan stond er een foutmelding in de PDF of kwam de melding runtime error 1 naar voren. Dit is opgelost.

10 Versie / 17 Nieuw in versie Versie bevat de wettelijke wijzigingen in verband met APK-regelgeving, die per 1 april 2012 ingaat. Aanpassingen APK-regelgeving, -software en -dienstverlening De RDW voert op APK-gebied nieuwe regelgeving in met ingangsdatum 1 april Op het keuringsrapport zijn er wijzigingen op het gebied van de reparatie-, afkeuren adviespunten. Naar aanleiding van wensen in de branche om een mankement meer specifiek aan te kunnen duiden, is er een groot aantal nieuwe reparatie- en afkeurpunten geïntroduceerd. Daarnaast is een aantal punten en er zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd. In versie zijn al deze punten meegenomen met een begindatum van 1 april Opgeloste punten Naast de hierboven genoemde nieuwe functionaliteit zijn er nog een aantal wensen gerealiseerd en fouten opgelost in versie Aanpassingen KPN BAPI certificaten Het overstappen van Diginotar certificaten naar KPN certificaten levert bij een aantal bedrijven problemen op, omdat na het aanvragen geen duidelijk onderscheid meer kan worden gemaakt tussen de oude Diginotar bestanden en de nieuwe KPN bestanden. In SnelStart Classic versie zijn hier twee verbeteringen voor doorgevoerd. Bij elektronische aangifte instellingen is de uitgever van het certificaat toegevoegd. Dit veld wordt gevuld op het moment dat de certificaten worden verwerkt of als de key bestanden (sign.key en decrypt.key) handmatig worden geselecteerd. Daarnaast zullen bij het aanvragen van de KPN certificaten de key bestanden een andere naam krijgen namelijk sign KPN.key en decrypt KPN.key. Foutmelding 5025 bij verwerken BAPI certificaat KPN (Btw-aangifte) Bij het verwerken van BAPI-certificaten van KPN verscheen een melding 5025, waardoor het niet mogelijk was om certificaten van KPN in te lezen. Hiervoor was direct een workaround beschikbaar. In versie is dit echter definitief opgelost. Foutmelding 5233 bij ophalen retourberichten KPN (Btw-aangifte) Na het versturen van uw btw-aangifte (met BAPI-certificaten van KPN) verscheen bij het ophalen van het retourbericht een melding Deze melding betekente niet dat uw aangifte niet goed was verwerkt door de Belastingdienst. De melding gaf alleen aan dat het retourbericht niet kon worden verwerkt door SnelStart. Dit probleem is opgelost. Geen btw-boeking bij in- en verkopen voertuigen of artikelenmet marge Vanaf versie werd bij in- en verkopen van een voertuig (of artikel) met marge geen btw-bedrag tegengeboekt op een grootboekrekening met functie 26 t/m 28 (btw af te dragen globalisatie). Hierdoor was de btw-aangifte van deze in- of verkopen onjuist. Vanaf versie wordt het bedrag weer tegengeboekt. Let op: Indien u dergelijke boekingen heeft gemaakt in versie 10.52, dan dient u deze handmatig te corrigeren in het dagboek Memoriaal. Het btw-bedrag van de betreffende omzetrekening dient te worden tegen geboekt op een grootboekrekening met functie 26 t/m 28. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk, telefoon:

11 Versie / 17 Nieuw in versie Knop exporteren op alle overzichten Vanaf SnelStart Classic versie staat er op het afdrukvoorbeeld van een overzicht standaard een knop Exporteren (naar Excel). Voor deze functionaliteit is SnelStart Plus vereist. Opgeloste punten Naast de hierboven genoemde nieuwe functionaliteit zijn er nog een aantal wensen gerealiseerd en fouten opgelost in versie Foutmelding 5025 bij ophalen BAPI retourberichten DigiNotar (Btw-aangifte) Vanaf 30 januari 2012 is het mogelijk om de btw-aangifte te versturen via BAPIcertificaten van KPN, zie pagina 7. Het is echter tot 1 juni 2012 nog mogelijk om de aangifte te versturen via certificaten van DigiNotar. Indien een btw-aangifte werd verstuurd naar de Belastingdienst met behulp van een DigiNotar certificaat trad vanaf SnelStart Classic versie bij het ophalen van de retourberichten de foutmelding op Bestand bestaat niet. De verwerking is afgebroken.. Dit is opgelost. Geen controle retourberichten bij periode uitwisseling (Btw-aangifte) Bij het openen van een door de accountant geïmporteerde periode (van een cliënt) werd bij het opstarten gecontroleerd op retourberichten van de Belastingdienst. Vanaf SnelStart Classic versie vindt deze controle niet meer plaats, indien de btw-aangifte wordt verstuurd door de cliënt. Geldlade onterecht open In het Programma Verkopen ging de geldlade open indien geklikt werd op de tekst labels Pin (F3) en Chipknip (F5). Vanaf SnelStart Classic versie is dit niet langer het geval. Bij het klikken op Contant (F2) en Cadeaubon (F6) gaat de geldlade wel open. Foutmelding bij opschonen administratie (Windows XP) Bij het navigeren naar Extra, Opschonen trad vanaf SnelStart Classic versie een foutmelding op indien deze geïnstalleerd is op het besturingssysteem Windows XP. Dit is opgelost. Veld Aantal afleveren op een pakbon onterecht aangepast Indien van een pakbon direct een factuur werd gemaakt en Voorraadcontrole bij orderinvoer (Extra, Instellingen, Order) niet aangevinkt stond, werd onterecht het aantal afleveren op de pakbon aangepast. Dit is opgelost. Melding bij gebruik functie 80 (verkopen export binnen EU) Indien een Btw-aangifte is verstuurd naar de Belastingdienst met behulp van een Diginotar certificaat trad vanaf SnelStart Classic versie bij het ophalen van de retourberichten de foutmelding op Bestand bestaat niet. De verwerking is afgebroken.. Dit is opgelost.

12 Versie / 17 Melding bij gebruik functie 88 (dienstverlening binnen EU) Vanaf SnelStart Classic versie wordt bij het boeken in het verkoopboek en bankboek op functie 88 de volgende melding getoond. Let op: Als u bij een Nederlandse klant een grootboek met de functie dienstverlening binnen EU gebruikt, ontstaat er een verschil tussen de btw-aangifte (rubriek 3b) en de ICL/ICP-aangifte.. Runtime error 0 in Programma Boekhouden In Programma Boekhouden kon de melding Run-time error 0 naar voren komen als gebruik werd gemaakt van speciale tekens in de boekingsregel bij een order of factuur. In versie is dit niet meer het geval. Onjuiste kilometerstand bij afdrukken oude verkoopfactuur (SnelStart Garage) In het verkoopfactuur sjabloon voor SnelStart Garage wordt de kilometerstand getoond. Bij het afdrukken van een oude verkoopfactuur werd de meest recent ingevoerde kilometerstand van het voertuig getoond. Dit is onjuist. Vanaf SnelStart Classic versie wordt de meest recent ingevoerde kilometerstand voor de factuurdatum getoond. Dit is aangepast in het basissjabloon voor de verkoopfactuur. Indien gebruik wordt gemaakt van een eigen sjabloon dan dient de formule voor het ophalen van de kilometerstand gekopieerd te worden uit het basissjabloon. Foutmelding bij een geparkeerde order Na het toevoegen van een klantnummer aan een geparkeerde order kon de foutmelding Object variabele or with block\ variable not set getoond worden. Dit is opgelost. Onjuiste Btw-code bij boeken UBL met marge-regels Indien in een UBL marge-regels zijn opgenomen (bijv. bij de verkoop van een margeauto) werd bij het inlezen in SnelStart de Btw-code hoog (19%) toegekend. Dit is onjuist en moet Btw-code geen (0%) zijn. Dit is opgelost. UBL factuurregels boeken op grootboekrekening met kostenplaats verplicht Wanneer bij het inlezen van een UBL bestand bij voorkeur op een grootboekrekening geboekt werd waarop een kostenplaats verplicht is dan werd deze niet ingelezen. Dit is opgelost. Melding DYMO labelsoftware niet geïnstalleerd Etiketten afdrukken op de DYMO Labelwriter werkt alleen indien de DYMO labelsoftware is geïnstalleerd. De getoonde melding is aangepast naar Het printen naar de DYMO is mislukt. Installeer de DYMO labelsoftware.. Knop DYMO bij verwijderde kaarten Bij het tonen van verwijderde kaarten bij bijv. Onderhoud, Klanten werd de knop DYMO getoond indien Verwijderde kaarten tonen stond aangevinkt. Dit is vanaf SnelStart Classic versie niet meer het geval.

13 Versie / 17 Financiële opschoning niet in uitgewisselde periode Indien een periode is geëxporteerd (naar de accountant) worden de boekingen geblokkeerd t/m de exportdatum. Indien daarna een financiële opschoning (via Extra, Opschonen) werd gedaan gebeurde dit niet voor de geblokkeerde periode. Dit is opgelost. Foutmelding in het Programma Verkopen na toevoegen/wijzigen Btw-tarief Wanneer een Btw-tarief werd toegevoegd of gewijzigd met een datum in de toekomst kwam de melding Object variable with block not set in het Programma Verkopen naar voren als een nieuwe order werd aangemaakt. Voertuig niet in zoekvenster (SnelStart Garage) Bij het opslaan van een nieuw voertuig via Ophalen voertuiggegevens op het scherm Onderhoud, Voertuigen dan kwam deze niet terug in de zoekresultaten, indien via Zoeken op het voertuig gezocht werd. Er is geen RDW certificaat ingesteld (SnelStart Garage) Bij voertuigscan XML hoeft geen certificaat ingesteld te worden. Indien alleen gebruik werd gemaakt van de dienst VTS XML kwam de melding naar voren dat er geen certificaat is ingesteld. Dit is opgelost. Opslaan van gegevens bij het ophalen van een nog niet ingevoerd voertuig (SnelStart Garage) Bij het ophalen van een nog niet eerder ingevoerd voertuig via voertuigscan XML of TVI werd deze niet direct opgeslagen, indien het een administratie op SQL Server betrof. Dit is opgelost. Standaard teller eenheid niet opgeslagen bij nog niet ingevoerd voertuig (SnelStart Garage) Bij het ophalen van een nog niet eerder ingevoerd voertuig via voertuigscan XML of TVI wordt deze direct opgeslagen. De teller eenheid werd echter niet standaard op KM ingesteld. Dit is opgelost. Onterechte meldingen ivm voertuigen op verkoopscherm (SnelStart Garage) De meldingen Nog niet alle voertuigen zijn op naam gesteld en Nog niet alle voertuigen zijn aan de bedrijfsvoorraad toegevoegd kwamen onterecht naar voeren op het scherm Verkopen. Dit is opgelost. Aanpassing voertuig op verkoopfactuur (SnelStart Garage) Bij een lange voertuigomschrijving werd de omschrijving op de verkoopfactuur afgebroken en op de volgende factuurregel geplaatst. Hierdoor kwam de factuur niet meer goed uitkwam met de veldnamen. Dit is opgelost. Foutmelding bij openen marge verkoopfactuur Bij het openen van een marge verkoopfactuur werd vanaf SnelStart Classic versie 10.5 in specifieke gevallen een foutmelding getoond. Dit is opgelost. Recept overnemen bij kopiëren artikelkaart Bij het kopiëren van een artikelkaart werd niet altijd een recept overgekopieerd. Dit is opgelost.

14 Versie / 17 Nieuw in versie Vervanging BAPI-certificaten Vanaf versie is het alleen mogelijk om vanuit SnelStart Classic een BAPI-certificaat aan te vragen bij KPN. Daarnaast is het vanaf versie mogelijk om de belastingaangifte te versturen via het certificaat van KPN. Het versturen van uw aangifte via DigiNotar blijft (voorlopig nog) mogelijk in SnelStart Classic. Per 1 juni 2012 vervalt echter deze mogelijkheid bij de Belastingdienst en moet u zijn overgestapt naar certificaten van KPN. Opgeloste punten Naast de hierboven genoemde nieuwe functionaliteit zijn er nog een aantal wensen gerealiseerd en fouten opgelost in versie Inkoopfacturen voertuig Vanaf SnelStart Classic versie liep SnelStart vast bij het boeken van twee inkoopfacturen van een voertuig. Dit is opgelost. Opvragen contantbonnen Indien via het programma Verkopen gezocht werd op alle contantbonnen kon de foutmelding Type Mischmatch getoond worden. Dit is opgelost. Toetsencombinatie Alt + D geeft foutmelding In het programma Klanten, Leveranciers, Artikelen of Voertuigen geeft de toetsencombinatie Alt + D een foutmelding. De toetsencombinatie werd zowel gebruikt voor de knop Dymo als voor de knop Volgende. Voor de knop Dymo zal vanaf versie de toetsencombinatie Alt +Y gebruikt worden. Instellingen opslaan Bij Extra, Instellingen kon de foutmelding Invalid procedure call of argument getoond worden bij het opslaan van de instellingen. Foutmelding is verholpen. Kilometerstand toevoegen via SnelStart Garage Indien SnelStart Garage in combinatie met een SQL database werkt kon bij het toevoegen van een Kilometerstand de foutmelding Fout 94: Invalid use of null getoond worden. Dit is opgelost. qryverkoopfacturenopenstaand / qryverkoopfacturen Indien de MDB administratie in MS Access geopend werd werkten de query s qryverkoopfacturenopenstaand en qryverkoopfacturen niet. Vanaf versie werken deze query s weer. USB kassa-lade De USB kassa-lade werd niet altijd goed door SnelStart herkend. Met versie wordt standaard een driver voor de USB kassa-lade mee geïnstalleerd.

15 Versie / 17 Nieuw in versie Koppeling Dymo labelwriter Het is nu met een druk de knop mogelijk om een etiket in SnelStart af te drukken op de Dymo labelwriter. Van klanten, leveranciers en artikelen kunnen gemakkelijk etiketten worden afgedrukt. Daarnaast kunt u bij een verkooporder eenvoudig een aantal soorten etiketten afdrukken. Internetbankieren Friesland Bank Als u internetbankiert bij de Friesland Bank kunt u nu ook afschriften eenvoudig inlezen in SnelStart. SnelStart Garage Maakt u gebruikt van SnelStart Garage dan zijn er voor u een aantal functionaliteiten bijgekomen of gewijzigd. Wettelijke wijzigingen RDW Om tellerfraude aan te pakken heeft de overheid een aantal wetswijzingen doorgevoerd. Daarom veranderen voor u als garagist per 1 januari en 1 april 2012 enkele zaken. Controleletter Per 1 januari 2012 is het verplicht om bij iedere tenaamstelling en bij iedere opname in de bedrijfsvoorraad de controleletter van het kentekenbewijs in te voeren. Online Kilometer Registratie (OKR) Per 1 januari neemt het RDW de registratie van kilometerstanden over van stichting NAP. Vanaf 1 april wordt het bij RDW-transacties (APK, ORB, OREH, ORAD), maar ook bij reparaties boven de 150,- verplicht de afgelezen kilometerstanden en eenheid (kilometer/mijl) via Online Kilometer Registratie (OKR) door te geven. Dit is reeds mogelijk vanaf 1 januari, maar wordt pas verplicht vanaf 1 april. Garages die aangesloten zijn bij stichting NAP worden echter geadviseerd tot 1 april dit ook via NAP te blijven doen. Deze mogelijkheid blijft dan ook voorlopig beschikbaar in SnelStart. Online Kilometer Registratie is vanuit SnelStart mogelijk voor het RDC en het VWE. Extra velden voertuigscherm Het voertuigscherm is uitgebreid. U kunt nu bijvoorbeeld ook de milieugegevens, gewicht en uitgebreide technische gegevens van het voertuig kwijt. Ophalen voertuiggegevens Indien u bent aangesloten bij het RDC dan kunt nu via Voertuigscan XML uitgebreide voertuiggegevens ophalen. Voertuigscan XML vervangt de dienst TVI. TVI blijft voor de gebruikers van het VWE beschikbaar.

16 Versie / 17 Opgeloste punten Naast de hierboven genoemde nieuwe functionaliteit zijn er nog een aantal wensen gerealiseerd en fouten opgelost in versie Recept plaatsen met muiscursor niet mogelijk Als bij het recept Hoofdartikel plaatsen stond aangevinkt en je plaatste het recept in de verkooporderregel en ging vervolgens met de muis naar een nieuwe regel dan werd het recept niet geplaatst. Dit is opgelost. Geldlade open bij betaling kiezen In versie 10 ging de kassalade open wanneer er op F3 (pinnen) gedrukt werd of wanneer in het bijbehorende veld een waarde werd ingevuld. In versie gaat de geldlade alleen weer open als er contant betaald wordt. Landcode BG en RO niet herkend als EU landen De landcodes van de nieuwe EU landen Bulgarije en Roemenië werden in ICL-aangifte niet herkend als EU landen. Nu wel. Melding BOF of EOF is Waar of de huidige record is verwijderd bij maken factuur Als bij een klant een kredietlimiet was ingevuld kwam bij het maken van een factuur de melding BOF of EOF is Waar of de huidige record is verwijderd. De factuur is niet afgedrukt of de factuur is niet g d. Dit is opgelost. Bij wijzigen boekingsdatum melding object variable or with block not set Bij het wijzigen van een boeking kwam bij het opslaan de melding Object variable or with block not set naar voren. Deze melding is opgelost. Betalingskenmerk nu ook in factuuropmaak Vanaf versie 10 is het veld betalingskenmerk toegevoegd. Dit veld kan nu ook in de opmaak van de factuur geplaatst worden. Invalid procedure call or argument (5) bij eerste keer starten Verkopen Als programma verkopen de eerste keer start worden de sjablonen gekopieerd. Als tijdens deze actie nog een keer op Verkopen geklikt wordt kwam de melding Het formulier kon niet worden opgestart wegens de volgende fout: Invalid procedure call or argument (5) naar voren. Deze melding is opgelost. APK-vervaldatum wordt niet ingevuld bij ophalen voertuiggegevens Als er gebruikt gemaakt werd van de dienst TVI werd bij het ophalen van de voertuiggegevens de APK-vervaldatum niet gevuld. Dit is voor RDC gebruikers opgelost doordat TVI is vervangen door de dienst VTS XML. Bij inkoop gebruikt (voertuig) kun je het totaalbedrag onterecht invullen Bij gebruik van SnelStart Garage kon in programma Inkopen gekozen worden voor Inkoop gebruikt (voertuig), nu kon het Totaalbedrag incl. btw ingevuld worden. Hierdoor sprong soort inkoop gebruikt(voertuig) terug naar artikel/tekst waardoor de koppeling met het kenteken werd verwijderd. Dit is opgelost.

17 Versie / 17 Aantallen van ontvangst in het scherm artikelhistorie niet goed weergegeven Bij een artikel dat twee keer voor kwam op een ontvangst werden de regels samengevoegd bij onderhoud artikelen op het artikelhistorie tabblad. Hierdoor werden de aantallen niet goed weergegeven. Dit is opgelost. Inkoopprijs niet gewijzigd bij artikelen bij samengevoegde order Bij het samenvoegen van een ontvangst waarin de artikelprijs ook wordt aangepast werd deze prijswijziging niet doorgevoerd in het artikelvenster. Dit is opgelost. Foutmelding bij doorboeken afschrift Vanaf versie 10 kwam bij het doorboeken van een afschrift de volgende melding Versie 10.1, revisie 4 Broncode=ssTelebank1000.Bank- Afschrift.btnMatch_Click, Foutnummer = 0 naar voren. De melding is opgelost. Foutmelding bij klaarzetten betalingsopdracht Als gebruik werd gemaakt van een tussenrekening dan kwam bij het tweede keer klaarzetten van betalingsopdracht de melding Het bestand is niet klaargezet naar voren. Door de volgende fout: Type mismatch. De melding is opgelost. Melding Invalid use of Null bij elektronisch inlezen afschriften Bij het inlezen van afschriften kon de volgende melding naar voren komen: Er is een fout opgetreden bij het automatisch boeken van de nieuwe afschriften. Invalid use of Null.. De melding is opgelost. Totaal openstaand bedrag: alleen vervallen bedragen op rekeningoverzicht Het veld totaal openstaand bedrag toonde op het rekeningoverzicht alleen de vervallen facturen en niet alle. Dit is opgelost. Fout bij exporteren Auditfile Bij het exporteren van een auditfile in ADF formaat kwam de volgende melding naar voren Kan teken niet opslaan in codering ISO- 8859Nummer: De melding is opgelost. Fout bij exporteren eigen overzicht Bij het exporteren van een eigen lay-out kwam de volgende melding naar voren Waarden voor een of meerdere vereiste parameters ontbreken. De melding is opgelost. Diensten niet op overzicht ICL gedetailleerd Op het Overzicht Financieel, ICL Gedetailleerd kwamen alleen de leveringen naar voren, niet de diensten. Vanaf versie worden zowel de leveringen als de diensten getoond. Kolommenbalans niet te exporteren met SnelStart Boek 1 en met SnelStart Plus In SnelStart Plus kunnen alle overzichten geëxporteerd worden. Als SnelStart Boek 1 en SnelStart Plus in de licentie zitten was het niet mogelijk om een kolommenbalans te exporteren.

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie

Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken:

Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken: Release notes 12.5.2 Systeemeisen Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken: Resolutie / videokaart: Minimaal 1366 x 768. Aanbevolen: 1600 x 900 met 100%

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.10 Datum: 16-04-2013 1 / 6 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor de

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Vereist: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen) Microsoft.NET Framework 4 Microsoft SQL Express LocalDb 11.

Vereist: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen) Microsoft.NET Framework 4 Microsoft SQL Express LocalDb 11. Release notes 12.1.6 Systeemeisen Wanneer u software van derden installeert, zoals bijvoorbeeld Microsoft SQL Server, dient u er rekening mee te houden dat de systeemeisen van deze software kunnen afwijken

Nadere informatie

Wijzigingen Autoflex windows

Wijzigingen Autoflex windows Autoflex windows Pagina: 1 van 10 9.19.51 Bij een nieuwe relatie wordt automatisch de opt-in datum aangevinkt met de datum van vandaag. Bij het kopieëren van een relatie wordt nu niet meer de datum laatste

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010)

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Projecten. 4. Programmawijzigingen

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Producent en distributeur: Mamut Software B.V. Postbus 22051 1100 CB Amsterdam Zuid-Oost Tel: 0800-444

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Vereist: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen) Microsoft.NET Framework 4 Microsoft SQL Express LocalDb 11.

Vereist: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen) Microsoft.NET Framework 4 Microsoft SQL Express LocalDb 11. Release notes 12.0.2 Systeemeisen Wanneer u software van derden installeert, zoals bijvoorbeeld Microsoft SQL Server, dient u er rekening mee te houden dat de systeemeisen van deze software kunnen afwijken

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen...

Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen... XCount Handleiding Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen... 13 Kasboeking 1/3...14 Kasboeking 2/3...16

Nadere informatie