E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Starter + Bevordering van nieuw ondernemerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Starter + Bevordering van nieuw ondernemerschap"

Transcriptie

1 E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT Starter + er i a Studenten wadeeën Bevordering van nieuw ondernemerschap E ni va

2 Voorwoord Voor u ligt de methodiekbeschrijving van het samenwerkingsproject Starter + Student. In dit project werken een student en een startend onderneemster nauw samen aan het opzetten van een nieuw bedrijf. De student heeft de opdracht om de toekomstig onderneemster met zijn of haar kennis bij te staan. De onderneemster is een zwarte, migranten- of vluchtelingenvrouw die een bedrijf wil starten in de persoonlijke dienstverlening of zorg. Van 23 maart 2006 tot en met 23 september 2007 liep dit project in Rotterdam en Tilburg. Tien nieuwe bedrijven zagen het licht. Studenten deden praktijkervaring op, onderneemsters zetten hun dromen om in werkelijkheid. Kennis en doorzettingsvermogen. Uitwisseling en samenwerking. Niet alleen tussen starter en student, maar ook tussen alle betrokken partijen: de Kamer van Koophandel Rotterdam, de Hogeschool Rotterdam, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), de Kamer van Koophandel Midden-Brabant, de Universiteit van Tilburg, het Centrum Buitenlandse vrouwen Tilburg en E-Quality. In deze waaier van ideeën beschrijft E-Quality het project Starter + Student. U vindt hier de complete methodiek met praktische tips, aansprekende voorbeelden, do s en don ts. Wij hopen dat het u inspireert en handvatten biedt om zelfstandig ondernemerschap in uw regio te stimuleren en te ondersteunen. Joan Ferrier Directeur E-Quality

3 Resultaten Het project Starter + Student heeft tot goede resultaten geleid voor: Startende onderneemsters: zij hebben een bruikbaar ondernemingsplan en kunnen starten met hun bedrijf. Studenten: zij begeleiden een onderneemster, schrijven een ondernemingsplan en vervullen een praktijkgerichte studieopdracht. Samenwerkingspartners: zij verwerven kennis en delen die met organisaties die zij voorheen niet kenden. De steden Rotterdam en Tilburg: het aanbod van persoonlijke dienstverlening en zorg in deze steden is uitgebreid. Celestina Oord, starter: Alle begin is moeilijk, maar als het echt je droom is, moet je niet opgeven maar ervoor gaan.

4 Persoonlijke dienstverlening en zorg Mannen en vrouwen die arbeid en zorg combineren, hebben het vaak druk. Een persoonlijk dienstverlener kan deze druk verlichten. Ondernemingen in de persoonlijke dienstverlening richten zich op gemaksdiensten zoals een strijkservice, schoonmaakwerk, eenvoudig onderhoud van huis en tuin of het opwachten van bezorgingen aan huis. Ook kinderopvang op maat en zorgmakelaars kunnen onder persoonlijke dienstverlening vallen. Er is veel vraag naar persoonlijke dienstverlening en zorg. Vooral voor onderneemsters die willen investeren in klantenbinding en het aangaan van een vertrouwensrelatie met klanten, biedt dat mogelijkheden. Tegelijkertijd bestaat er ook een grote informele markt in deze sector. Het is dus de vraag wat afnemers voor deze diensten willen betalen. Kleinschalig ondernemerschap in deze sector biedt zowel de onderneemster als de klant ruimte om werkdagen flexibel in te vullen: Onderneemsters kunnen hun diensten vaak op flexibele tijden aanbieden waardoor zij hun tijd naar eigen inzicht kunnen indelen. Een groei in deze markt zorgt ervoor dat meer mensen gebruik kunnen maken van deze diensten en daardoor arbeid en zorg beter kunnen combineren. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

5 Vrouwen en nieuw ondernemerschap Starter + Student richt zich op de ondersteuning van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Daar zijn goede redenen voor: Zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen herkennen goede kansen in het ondernemerschap in de persoonlijke dienstverlening. Juist in deze sector zien, horen en ervaren zij wat er nodig is aan diensten voor taakcombineerders met verschillende etnische achtergronden. De deelname van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen blijft achter op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktparticipatie onder witte Nederlandse vrouwen is momenteel 56%, onder vrouwen met een niet-westerse achtergrond is dit 38%. Tegelijkertijd blijkt dat veel zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen het ondernemerschap aantrekkelijk vinden. Ondernemerschap Uit de Monitor nieuw ondernemerschap 2006 van het economisch beleidsonderzoeksbureau EIM blijkt dat 31% van de ondernemers in Nederland een vrouw is. Het aandeel westerse allochtone vrouwen met een eigen onderneming ligt iets boven het landelijke gemiddelde (36%), terwijl het aandeel niet-westerse allochtone vrouwen er iets onder ligt (27%). Het aandeel vrouwelijke ondernemers verschilt sterk naar herkomstland. Herkomstland vrouw % China of Hong Kong 43 Antillen en Aruba 35 Suriname 32 Turkije 17 Marokko 14

6 Pilots Het project Starter + Student is uitgevoerd in twee pilots, in Rotterdam en Tilburg. Zo werden voldoende, verschillende ervaringen opgedaan voor een overdraagbare aanpak. In Tilburg werkten de Universiteit en de Kamer van Koophandel al eerder samen: ze hadden ervaring met de koppeling van studenten aan startende ondernemers. Rotterdam kwam in beeld omdat de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) plannen had om ondernemerschap in de persoonlijke dienstverlening te stimuleren. Bij deze bestaande plannen is aansluiting gezocht. Spoor vergelijkbare initiatieven of vernieuwende samenwerkingsverbanden op en sluit daarbij aan. Samenwerking geeft snel basis en body aan het project.

7 Stappen in de pilots Voorbereiding en afspraken maken Werving van de onderneemsters* Intake en selectie van de onderneemsters* Matching starter en student* Startbijeenkomst* Informatiebijeenkomsten bij Kamer van Koophandel Ontwerpen van ondernemingsplannen in samenwerking met studenten* Gastcollege voor studenten* Empowermentbijeenkomsten voor de onderneemsters* Beoordeling ondernemingsplannen Slotbijeenkomst* * Deze stappen worden op de volgende kaarten verder uitgewerkt. Fatma Yanmaz, starter: Ik wil laten zien dat ik het wel kan, als Turkse Nederlander en als alleenstaande moeder.

8 Werving van onderneemsters Voor de werving van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen die een eigen bedrijf willen starten, is het belangrijk om samen te werken met lokale maatschappelijke organisaties. Deze organisaties beschikken over een relevant netwerk: ze hebben direct contact met vrouwen die de ambitie hebben om onderneemster te worden. In Tilburg werkte de Kamer van Koophandel Midden- Brabant bijvoorbeeld al samen met het Centrum Buitenlandse vrouwen. In Rotterdam werkte de Kamer van Koophandel samen met de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), een tweedelijnsorganisatie. Lokale organisaties kunnen vervolgens een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor hun achterban. Een voorlichter van de Kamer van Koophandel vertelt de deelneemsters over het ondernemerschap. Geïnteresseerden kunnen na afloop meer informatie krijgen of een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel. Die directe en persoonlijke informatieverstrekking bleek tijdens Starter + Student goed te werken. Maak een handzame flyer met concrete informatie (eventueel meertalig) en denk ook aan digitale informatie over het project via en websites.

9 Intake en selectie Voor de intake stelt de Kamer van Koophandel samen met de maatschappelijke organisatie een profiel op waar de starters aan moeten voldoen. Aan de hand van dit profiel voeren zij intake-gesprekken met geïnteresseerde vrouwen. Tijdens het project Starter + Student hebben uiteindelijk elf onderneemsters met tien ondernemingen het project doorlopen. Belangrijke punten uit het profiel: De vrouw is gemotiveerd om een eigen bedrijf te starten. Ze heeft ervaring of affiniteit met persoonlijke dienstverlening en zorg. De relatie tussen haar gezinssituatie en haar ondernemerschap is bespreekbaar. Ze communiceert goed en is bereid om mee te werken aan publiciteit. Ze is daadkrachtig. Ze is taalvaardig op niveau 2 van de inburgering cursus of kan dit niveau tijdens het traject bereiken. Hilliante Blaaker, starter: Financiën is een lastig punt in de opstartfase, maar mijn toekomstdroom is sterker. Ik laat me niet belemmeren door geld.

10 Matching starter en student Voor de matching worden studenten gekoppeld aan de startende onderneemsters. Dit kunnen studenten van verschillende studierichtingen zijn. Aan de Universiteit van Tilburg waren het studenten van psychologie, communicatiewetenschappen, taalwetenschap, macroen fiscale economie. Aan de Hogeschool Rotterdam ging het om studenten van het cluster Commercieel, richtingen Small Business en Retail en Commerciële Economie. Als de onderneemsters een voorkeur hadden voor een vrouwelijke, zwarte of migrantenstudent werd hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. In Rotterdam werkten alleen vrouwelijke studenten mee aan het project, één van hen had een Arubaanse, een ander een Surinaamse achtergrond. In Tilburg deden drie mannelijke studenten mee, waarvan één met een niet-westerse achtergrond. Het bleek voor de samenwerking en de resultaten geen verschil te maken of vrouwelijke of mannelijke studenten de begeleiding voor hun rekening namen. De Hogeschool Rotterdam had een speciale speeddatebijeenkomst georganiseerd, waarbij starter en student elkaar konden ontmoeten. Beide partijen konden daarna zelf een voorkeur uitspreken. Dit bleek een geslaagde opzet en basis voor een goede samenwerking. Houd bij de planning van het project rekening met de indeling van het studiejaar van de student. Maak hier vooraf goede afspraken over.

11 Startbijeenkomst Een startbijeenkomst vormt de eerste officiële stap van idee naar uitvoering, van droom naar bedrijf. Zowel in Tilburg als in Rotterdam is een feestelijke startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de onderneemsters zichzelf en hun onderneming. Samen met de student beginnen ze officieel aan de samenwerking, die zal leiden tot een compleet en uitvoerbaar ondernemingsplan. Alle starters committeren zich tijdens deze bijeenkomst aan het project door een intentieverklaring te tekenen waarin hun rechten en plichten zijn vastgelegd. Hosh Geldiniz, marhaba, welkom! Eric Hamburg, Kamer van Koophandel Midden- Brabant. De startbijeenkomst is een goed moment om de media te betrekken bij het project. In Rotterdam werden starters geïnterviewd door lokale dagbladen, in Tilburg kwamen televisieploegen van lokale omroepen de bijeenkomst filmen. Zorg dat ook de student op de hoogte is van de inhoud van de intentieverklaring. Dat schept helderheid over verwachtingen en komt de samenwerking ten goede.

12 Ontwikkelen van ondernemingsplannen Samen werken student en starter aan het ondernemingsplan. Zo krijgen beide partijen inzicht in en ervaring met de praktijk van het starten een onderneming. Voor het ene bedrijf is een uitgebreid behoefteonderzoek nodig, voor het andere gaat er meer aandacht uit naar marketing. Voor de ene onderneming besteden starter en student meer tijd aan productontwikkeling, voor de andere juist aan de samenwerking met bestaande organisaties. Gezamenlijk verwerven de koppels kennis over vergunningen, CAO s, de organisatie en financiering van de thuiszorg of de buitenschoolse opvang. Knelpunten in de financiering en huisvesting worden gesignaleerd en opgelost. Studenten en starters kiezen daarbij zelf voor een manier van samenwerken. Sommige koppels komen veel bij elkaar, andere overleggen per . In Rotterdam ontmoetten starter en student elkaar minimaal een keer per week. Na vijf maanden kunnen alle onderneemsters, dankzij de samenwerking met de studenten, een goed businessplan presenteren. Jackie Stuyvers, student: Wij zijn in de loop van het project echt maatjes geworden (slotbijeenkomst).

13 Ontwikkelen van ondernemings plannen (vervolg) Vanuit de opleidingen begeleidt de betrokken docent of hoogleraar de studenten intensief bij deze leer- en praktijkopdracht. Zo kregen de Rotterdamse studenten vooraf een training adviesvaardigheden en kwamen ze regelmatig bij elkaar voor intervisie. De studenten van de Universiteit Tilburg volgden in het vierde jaar van hun studie het keuzevak Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf. Het schrijven van een ondernemingsplan en begeleiden van een startende onderneemster vallen onder dit vak. Zij kregen er 6 ECTS voor, gelijk aan 160 studie-uren. Voor de vierdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam was Starter + Student een afstudeeropdracht in de vorm van een stage. Ze besteedden twintig weken minimaal 20 uur per week aan deze opdracht. Ze gingen daadwerkelijk mee met de onderneemster naar de Kamer van Koophandel, een makelaar of naar de bank. Deze concrete vorm van begeleiding versterkt de vertrouwens- en werkrelatie en is voor beiden leerzaam gebleken. Intervisiebijeenkomsten of andere groepsactiviteiten voor de studenten stimuleren de uitwisseling van kennis. Het is een goede gelegenheid om onderling te bespreken waar de studenten in dit project tegenaan lopen.

14 Gastcolleges De studenten krijgen tijdens het project Starter + Student een gastcollege over ondernemerschap van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Ook andere geïnteresseerde studenten zijn hierbij welkom. Gastdocent in Tilburg was Mavis Carrilho, zwarte zakenvrouw van het jaar In Rotterdam sprak Maritza Russel, voorzitter van de Stichting Zwarte Zakenvrouwen Nederland, de studenten toe. Beide vrouwen gaven een praktische invulling aan het thema intercultureel ondernemerschap. Ze bespraken onderwerpen als stereotype beeldvorming, het belang van netwerken en financierings- en subsidiemogelijkheden met de studenten. In Tilburg verdiepten de studenten zich in twee andere colleges in de theorie van het vrouwelijk en etnisch ondernemerschap. Ze presenteerden hun bevindingen en gingen met elkaar in debat. Het is belangrijk om succesvolle onderneemsters met een niet-westerse achtergrond en studenten met elkaar in contact te brengen. Het werkt enthousiasmerend en inspirerend en geeft een noodzakelijke aanvulling op de praktijkervaringen.

15 Empowermentbijeenkomsten Ook vinden er tijdens het project drie empowermentbijeenkomsten voor de starters plaats. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomsten is dat de startende onderneemsters zich bewust worden van hun eigen vaardigheden en die vaardigheden leren te gebruiken. Bijna alle startende onderneemsters voelden zich onzeker over hun eigen ondernemerschap. Ze hadden nog weinig contacten met andere zwarte en migrantenondernemers. Naast individuele ondersteuning staat de empowerment daarom ook in het teken van onderlinge ondersteuning en uitwisseling van praktijkervaringen. Tijdens interactieve oefeningen is er gelegenheid om elkaar vragen te stellen en knelpunten en goede ervaringen met elkaar te delen. Tijdens de eerste twee empowermentbijeenkomsten in Tilburg en Rotterdam stonden de volgende onderwerpen centraal: Persoonsgerelateerde aspecten van ondernemerschap Contacten met klanten Presentatie- en communicatietechnieken Advisering Klantenwerving Informatieverwerving over financiële en subsidieregelingen

16 Empowermentbijeenkomsten (vervolg) De derde empowermentbijeenkomst bracht de onderneemsters van Tilburg en Rotterdam voor het eerst samen en stond in het teken van rolmodellen en netwerken. Maritza Russel, voorzitter van de Stichting Zwarte Zakenvrouwen Nederland, ging in op de volgende vragen: Zijn er netwerken specifiek voor zwarte- en migrantenonderneemsters? Hoe presenteer ik mijzelf en mijn onderneming zonder opdringerig over te komen? Wat is de beste manier om contacten te leggen? Ze sprak ook over het opbouwen en onderhouden van netwerken, het uitwisselen van informatie en het belang van succesvolle onderneemsters die als rolmodel kunnen fungeren. Netwerken is een instrument dat bijzonder belangrijk is voor een startende onderneemster. Uitwisselen van informatie en ervaringen kan haar verder helpen haar doel te bereiken. Introducties bij een mogelijke opdrachtgever, elkaar faciliteiten aanbieden zoals een vergaderruimte, zijn allemaal voordelen van een groot netwerk. De onderneemsters moeten hun netwerk zelf opbouwen: voor een deel gaat dat vanzelf maar om optimaal te netwerken, is het belangrijk om er echt in te investeren. De Stichting Zwarte Zakenvrouwen Nederland (ZZVN) is een groot netwerk van zwarte, migranten- en vluchtelingen-onderneemsters die startende onderneemsters op weg kunnen helpen. Voor meer informatie:

17 Slotbijeenkomst Afsluitend vindt er een bijeenkomst plaats waar de onderneemsters hun ondernemingsplannen presenteren. De pilots in Tilburg en Rotterdam werden afgesloten met één gezamenlijke slotbijeenkomst. De onderneemsters presenteerden ondernemingen in vier categorieën: Huishoudelijke dienstverlening en thuiszorg Combinatie van diensten, onder andere in huishoudelijk werk en kinderopvang Verzorging van feesten Kinder- en jongerenopvang In hun bedrijfsplannen gingen de onderneemsters specifiek in op aspecten van de allochtone markt en de verhouding met hun klanten of doelgroepen. Na iedere presentatie volgden vragen, commentaar en tips van deskundigen. Starters en studenten gaven eerder aan meer te willen weten over microkredieten. Stichting SEON werd uitgenodigd een lezing te geven over microfinanciering in Nederland. Geïnteresseerden konden na afloop meer informatie krijgen over het aanvragen van een microkrediet via deze stichting.

18 De succesformule De succesformule van Starter + Student bestaat uit drie elementen: De koppeling van student en starter biedt unieke kansen voor beiden. De kennis en rollen van de verschillende samenwerkingspartners worden optimaal benut. De empowerment van de beginnende zwarte, migranten- of vluchtelingen-onderneemsters staat centraal.

19 Do s en don ts Do s Neem ruim de tijd voor de werving van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Let tijdens de intake goed op of de onderneemster al aan het starten van een bedrijf toe is, of zich alleen aan het oriënteren is. Toon vanaf het begin vertrouwen in hun dromen, ambities en ondernemingsplannen. Zorg voor meerdere onderlinge ontmoetingsmomenten, zodat de starters elkaar ook kunnen ondersteunen. Breng de starters in contact met succesvolle zwarte en migranten-onderneemsters. Rolmodellen hebben een enorm stimulerende functie. Bied, desgewenst, na de start ook een coach aan. Don ts Schep geen valse verwachtingen voor (bedrijfs)activiteiten waar geen markt voor is. Neem de starter niet te veel uit handen, maar werk vraaggericht: waar heeft ze behoefte aan? Verwacht niet dat een onbekende samenwerkingspartner op dezelfde wijze te werk gaat als de eigen organisatie. Communiceer helder en stem goed af.

20 Hoe verder? Het stimuleren en ondersteunen van nieuw ondernemerschap biedt kansen voor uw organisatie, voor meer dynamiek in de lokale economie, en last but not least voor de participatie en integratie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. E-Quality nodigt gemeenten, Kamers van Koophandel, organisaties in het hoger onderwijs en andere betrokkenen van harte uit om met behulp van deze methodiekbeschrijving vervolgprojecten te initiëren om ondernemerschap onder zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen te bevorderen. Meer informatie Op vindt u interviews met de startende onderneemsters en uitgebreidere informatie over het project. Aanbod van E-Quality E-Quality denkt graag met u mee over uw vragen of plannen. Desgewenst kunnen wij bepaalde onderdelen van uw project uitvoeren, bijvoorbeeld de empowermenttrainingen of gastcolleges. Het is ook mogelijk dat E-Quality, aansluitend op uw wensen en situatie, een project ontwikkelt en/of leidt. Wij werken graag samen met lokale of regionale organisaties. Verschillende opties zijn bespreekbaar.

21 Partners in het project Projectleiding E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus CM Den Haag Contactpersoon: Agaath Beuk Telefoon: , Pilot Rotterdam Kamer van Koophandel Rotterdam Postbus AL Rotterdam Contactpersoon: Elzira Almeida-Bik Telefoon: , Hogeschool Rotterdam Cluster HES Commercieel Management Postbus HA Rotterdam Contactpersoon: Carien de Jonge Telefoon: , Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) Postbus AA Rotterdam Contactpersoon: Meliha Kazanci Telefoon: ,

22 Partners in het project Pilot Tilburg Kamer van Koophandel Midden-Brabant Postbus LG Tilburg Contactpersoon: Eric Hamburg Telefoon: , Universiteit van Tilburg Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Postbus LE Tilburg Contactpersoon: Joop Vianen Telefoon: , Centrum Buitenlandse Vrouwen (CBV) Wilhelminapark ED Tilburg Contactpersoon: Loes Versteegh Telefoon: ,

23 Colofon E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus CM Den Haag Telefoon: Website: Auteurs: Agaath Beuk en Gerla van Ophem Eindredactie: Mariette Hermans Productiebegeleiding: Wendy van Leeuwen en Agnes Jansen Ontwerp: Vorm Vijf, Den Haag Drukwerk: Opmeer, Den Haag Fotografie: Giti Entezami en Mieke Schlaman Dit project is gefinancierd met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds-doelstelling 3 Programma ( ), vierde ronde Dagindeling. Den Haag, september 2007

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag!

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen zie jij het al helemaal voor je? Droom jij van je eigen bedrijf? Of heeft je moeder een bedrijf en wil je dat graag overnemen? Misschien

Nadere informatie

Handreiking Bissmiss School

Handreiking Bissmiss School Handreiking Bissmiss School Methodiek voor begeleiding naar vrouwelijk ondernemerschap 1 Methodiek Bissmiss School, begeleiding naar vrouwelijk ondernemerschap! De Bissmiss School is een traject dat vrouwen

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 september 2007 Briefnummer : 2007-33.316/38/A.15, EZ Zaaknummer: 44942 Behandeld door : Punter M. Telefoonnummer : (050) 3164472 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp

Nadere informatie

Handreiking Bissmiss School

Handreiking Bissmiss School Handreiking Bissmiss School Methodiek voor begeleiding naar vrouwelijk ondernemerschap Methodiek Bissmiss School, begeleiding naar vrouwelijk ondernemerschap! De Bissmiss School is een traject dat vrouwen

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Wat is het Ondernemerscentrum?

Wat is het Ondernemerscentrum? Ondernemerscentrum Ondernemerscentrum Bent u van plan een eigen onderneming te starten of heeft u al een eigen onderneming? Heeft u daarbij behoefte aan praktische en concrete ondersteuning? Loopt u tegen

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Informele netwerken. Ouders ondersteunen elkaar. RadarGroep

Informele netwerken. Ouders ondersteunen elkaar. RadarGroep Informele netwerken Ouders ondersteunen elkaar RadarGroep Bij de opvoeding van kinderen zijn de ouders zelf natuurlijk de ervarings deskundigen bij uitstek. De waardevolle praktijkervaring waarover zij

Nadere informatie

Starters International Business

Starters International Business Internationaal Ondernemen Starters International Business >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009 Juryrapport Joke Smit-prijs 2009 Tweejaarlijkse prijs van de regering voor het leveren van een fundamentele bijdrage aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland De jury Joke Smit-prijs 2009

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Programma Startersdag.

Programma Startersdag. Hoe start ik goed voorbereid mijn eigen bedrijf? Hoe kan ik het beste klanten werven? Welke rechtsvorm zal ik kiezen, eenmanszaak of BV? Programma Startersdag. Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder.

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Internationaal ondernemen Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure HENRY

stimuleert ondernemerschap BRochure HENRY BRochure HENRY 2015/2016 DreamStorm presenteert HENry het train de trainer programma Onderwijs & Ondernemen voor docenten Het Train de Trainer programma Onderwijs & Ondernemen is een 12-uurs E- learning

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

adviseurs voor intercultureel management Postbus 96044 1006 EA Amsterdam T +31(0)20 475 00 00 F +31(0)20 475 12 34 E info@mexit.nl www.mexit.

adviseurs voor intercultureel management Postbus 96044 1006 EA Amsterdam T +31(0)20 475 00 00 F +31(0)20 475 12 34 E info@mexit.nl www.mexit. Mexit helpt bedrijven en organisaties de kansen die de veelkleurige samenleving biedt ten volle te benutten. Onze bijna twintig medewerkers richten zich op beleidsontwikkeling, onderzoek, communicatie

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze?

Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze? Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze? Tijdens een workshop van een halve dag nemen de trainers van Kerling Consulting u mee in verschillende aspecten rondom het succesvol

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

CUBISS BUITENSCHOOLSE TAALACTIVITEITEN VOOR JONGEREN (14+) AMSTERDAM 6 NOVEMBER 2017

CUBISS BUITENSCHOOLSE TAALACTIVITEITEN VOOR JONGEREN (14+) AMSTERDAM 6 NOVEMBER 2017 CUBISS BUITENSCHOOLSE TAALACTIVITEITEN VOOR JONGEREN (14+) AMSTERDAM 6 NOVEMBER 2017 ONDERZOEKSDESIGN ONDERZOEKSDESIGN OPDRACHT Doel Cubiss Laaggeletterdheid bestrijden en voorkomen. Situatie Cubiss is

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs?

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende redenen

Nadere informatie

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! Grijp de Buitenkans: een zwarte zwaan www.grijpdebuitenkans.nl Ondernemend onderwijs? Ondernemend onderwijs is NIET

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Programma A avond 31 januari 2017

Programma A avond 31 januari 2017 Programma A avond 31 januari 2017 - Aanleiding en korte terugblik - Stand van zaken - Een aantal leefgebieden uitgelicht - Het woord is aan Danielle Stolwijk en Muhammed Damairyah - Presentatie van Kaveh

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam De deur uit is ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Nederlands Tweede Taal, mede op initiatief van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). De ontwikkeling was mogelijk dankzij een

Nadere informatie

Startersevent Ondernemen iets voor u?

Startersevent Ondernemen iets voor u? Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 12 september 2013 Ondernemersplaza Amersfoort 13.00-18.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Welkom U

Nadere informatie

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum - het 10 punten participatie plan - Het Ben Sajetcentrum is een academische leerwerkplaats waar we de praktijk van / in de zorg willen

Nadere informatie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie 1. Aanleiding project EVC als HR-instrument In 2008 heeft de Politie Limburg-Noord een eerste verkenning gedaan naar de effecten van de toepassing

Nadere informatie

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties Kracht Lokaal Versterking van vrijwilligersorganisaties Versterking van vrijwilligersorganisaties Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Gesubsidieerd door de Haëlla Stichting. Werken aan werk programma. Werken aan professionalisering en ondernemersvaardigheden

Gesubsidieerd door de Haëlla Stichting. Werken aan werk programma. Werken aan professionalisering en ondernemersvaardigheden Verantwoording Programma Werken aan werk een programma ontwikkeld door Stichting Faces of Change in samenwerking met Ubuntu Company en Quality Centre Utrecht Gesubsidieerd door de Haëlla Stichting Werken

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

Donderdag 15 maart 2012. Van der Valk Hotel Almere, 16.00-21.00 uur. Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder.

Donderdag 15 maart 2012. Van der Valk Hotel Almere, 16.00-21.00 uur. Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 15 maart 2012 Van der Valk Hotel Almere, 16.00-21.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Programmaboekje

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2 Bedrijven van Wageningse ondernemers

2 Bedrijven van Wageningse ondernemers Wagenings Ondernemerschap KLV Onderzoek 2 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. 1 Introductie Wageningse alumni werken

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Adviesopleiding voor Sportprofessionals

Adviesopleiding voor Sportprofessionals Docenten Daniel Klijn Daniel Klijn is partner bij Koerseigen en directielid van Rotterdam Sportsupport. Hij is de grondlegger van Besturen met een Visie en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange

Nadere informatie

StartersCentrum Limburg

StartersCentrum Limburg Voor jezelf beginnen? Doe het niet alleen! Het StartersCentrum Limburg is je graag van dienst met praktisch advies en nuttige tips. StartersCentrum Limburg Starterscentrum_A4_3.indd 1 01-09-2009 09:33:41

Nadere informatie

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD)

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) WERKGEBIED 1 Deventer DOELSTELLING 2 integratie van allochtone ouderen te versterken, daarbij de verantwoordelijkheid te laten bij eerstverantwoordelijke uitvoerende

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Internationaal ondernemen Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Internationaal Ondernemen. Starters International Business

Internationaal Ondernemen. Starters International Business Internationaal Ondernemen Starters International Business Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse markt te betreden. Maar hoe pakt u dat goed aan?

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie