Evaluatie pilotproject Watertruck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie pilotproject Watertruck"

Transcriptie

1 Evaluatie pilotproject Watertruck op diverse vaarwegen in Zuidoost-Brabant WATERTRUCK C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT GROEP mei/juni 2014

2 1. Inleiding Teneinde de vaarwegen in Zuidoost-Brabant beter te benutten heeft een samenwerkingsverband van diverse organisaties en ondernemingen zich tot doel gesteld te onderzoeken of het technisch haalbaar is om de kleine kanalen in Zuidoost-Brabant te benutten voor vrachtvervoer in duwbakken conform het Watertruck-concept. 1.1 De betrokken partijen in dit samenwerkingsverband zijn: Watertruck Coöperatieve Van Binnenvaart Ondernemingen (C.B.O) bvba Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA) Brabant MEBIN (Eindhoven) Baetsen-Groep (Son) Van Nieuwpoort Groep (Utrecht) Watertruck, een Europees Interreg IVB project, wil vrachtvervoer over kleine binnenwateren verder ontwikkelen en optimaliseren door de introductie van een nieuw navigatieconcept bestaande uit een duwboot en aangepaste duwbakken. Zo wordt een efficiënt en flexibel model van vervoer op de weg toegepast op de binnenvaart. C.B.O. bvba, Coöperatieve van Binnenvaart Ondernemingen is actief als partner voor logistiek, binnenvaart en door-to-door-oplossingen en vervoert jaarlijks circa 3,6 miljoen MT bulklading. C.B.O. vaart met ervaren en gemotiveerd personeel en heeft als vaargebied Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Donau. C.B.O. bvba is door de overige genoemde partijen als uitvoerende partij ingeschakeld om de proefvaarten daadwerkelijk uit te voeren. Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA) Brabant is in 1998 in het leven geroepen door de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, enkele Brabantse gemeenten, EVO, TLN, KNV, Bureau Voorlichting Binnenvaart, Branche Organisatie voor het Spoorvervoer, Havenschap Moerdijk en de Kamers van Koophandel om inhoud te geven aan het streven meer goederen multimodaal te Pagina 2 van 13

3 vervoeren. MCA is aanjager van, en sturend op, het bevorderen van multimodaal ervoer in Brabant en wil bewustzijn creëren voor het toepassen van Modal-shift in logistieke vervoersconcepten. Mebin, is marktleider in beton qua volume, productenprogramma en betonkennis. De hoofdactiviteiten van het concern bestaan uit verkoop, productie en transport van betonmortel op de Nederlandse markt. Mebin werd in 1956 opgericht en maakt deel uit van de Heidelberg Cement Group. Deze groep met medewerkers wereldwijd is marktleider in aggregaten en een prominente speler op het gebied van cement, beton en aanverwante activiteiten. De Baetsen-Groep is voor bedrijven, gemeenten en particulieren een brede dienstverlener op het gebied van transport, hijs werk, grond- en sloopwerken, bouwstoffen en het gehele traject van afvalinzameling tot recycling. Daarnaast draagt Baetsen als innovatiepartner voor diverse gemeenten ook met kennis en advies en innovatieve concepten bij aan verduurzaming van de maatschappij. De Van Nieuwpoort Groep is gespecialiseerd in het winnen, verhandelen, op- en overslaan en transporteren van bouwgrondstoffen (zand, grind en cement) als ook het produceren, verhandelen en transporteren en eventueel monteren van betonproducten, isolatieproducten en halffabricaten (droogstoffen en betonmortel). Dus van grondstof tot bouwproduct, de hele keten. De producten van de Van Nieuwpoort Groep vinden hun weg in klein- en grootschalige woningbouw, hoogbouw, industriebouw en infrastructurele projecten. 1.2 Aanleiding Watertruck (WT), een project van Interreg IVB NWE (Noordwest-Europa), heeft een concept ontwikkeld dat door gebruik van een duwboot met duwbakken een flexibele variant van binnenvaart vormt. Watertruck zoekt partijen of bedrijven zoals expediteurs, transportbedrijven, logistieke en andere dienstverlenende bedrijven die bereid en in staat zijn om, samen met WT-partners, en de betrokken BERZOB verladers een WT-modelproject te organiseren die de meerwaarde van het WTconcept duidelijk aantonen en demonstreren aan een breed publiek in een realistische werkomgeving. Na getoonde interesse door de Baetsen-Groep, werkte deze in opdracht van Watertruck een businessplan uit met betrekking tot de implementatie van een Watertruck transportoplossing voor sorteerzeefzand, grind en staalslakken. Hieruit blijkt dat het Watertruck concept voor deze toepassing een werkbare en kosten competitieve oplossing kan zijn in vergelijking met het wegtransport in onze regio. Hiermee stelde Baetsen zich kandidaat voor een industrieel proefproject om het concept in de praktijk te brengen en de resultaten hiervan meenemen in de verdere uitbouw van het watertransport de volgende jaren. 1.3 Infrastructurele ontwikkeling Het besluit van Rijkswaterstaat om aanpassingen aan diverse vaarwegen in de regio Zuidoost- Brabant door te voeren biedt voor de initiatiefnemers perspectieven voor toepassing van het Watertruckconcept. De Zuid-Willemsvaart, het Wilhelmina- en Beatrixkanaal worden geschikt gemaakt voor langere en bredere schepen. Het wordt hierdoor mogelijk om met maximaal twee keer zo lange schepen (110 meter) te gaan varen van s-hertogenbosch/veghel naar Helmond en Eindhoven. Daardoor kan de vervoerscapaciteit per schip ruim verdubbelen van 400 ton naar 900 ton door het inzetten van bijvoorbeeld duwbakcombinaties. Na voltooiing van de sluizen 4,5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart in 2010 wordt gewerkt aan de omleiding van de Zuid-Willemsvaart bij s- Hertogenbosch en de opwaardering van het Beatrixkanaal naar geschiktheid voor klasse III-schepen. Pagina 3 van 13

4 Voltooiing van deze aanpassingen staat gepland voor De Stichting BERZOB benoemt nog enkele vereiste aanpassingen om bovenstaande investeringen duurzaam rendabel te maken en de vaarwegen verder op te waarderen: A. Aanleggen opstelplaatsen sluizen 4, 5 en 6 voor klasse IV-schepen; B. Verstevigen afmeervoorzieningen en geleide werken Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal; C. Vervangen damwanden in twee bochten Zuid-Willemsvaart (bij Erpse en Beekse brug); D. Verruiming van een aantal zwaaikommen (kruising Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal, zwaaikom Son, kruising Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal); E. Ontwikkeling van ROC (regionaal overslag centrum) Ekkersrijt in Son & Breugel; F. Verbeteren lokale situatie Helmond, zodat de daar gelegen aangesloten bedrijven ook door (beperkt) klasse IV-schepen kunnen worden bediend. In het bijzonder De ontwikkeling van ROC Ekkersrijt is in grote mate bepalend voor een succesvolle vervolg op de plannen van Baetsen. De ontwikkeling van dit ROC is helaas in verband met economische haalbaarheid voorlopig uitgesteld tot Pagina 4 van 13

5 2. Industrieel modelproject Watertruck Zuidoost-Brabant Na goedkeuring van het opgestelde businessplan van de Baetsen-Groep door Watertruck werd besloten tot het daadwerkelijk uitvoeren van een industrieel modelproject in Zuidoost-Brabant. Dit industriële modelproject kreeg vorm in een enkele proefvaarten in de regio Zuidoost-Brabant in opdracht van MEBIN (Eindhoven), Baetsen (Son) en de Van Nieuwpoort Groep (Son), waarbij vrachten van deze ondernemingen met inzet van duwbakken en een duwboot vervoerd werden. In dit proefproject werd de uitvoering van de transporten en de inzet van duwboot en bakken verzorgd door C.B.O. bvba uit Antwerpen. 2.1 Doelen Als doel voor deze proefvaarten werd gesteld om voor genoemde regio met inzet van het Watertruck-concept A. inzicht krijgen in geschiktheid van de vaarwegen B. inzicht krijgen in verloop van op- en overslag C. inzicht krijgen in verloop van laden en lossen D. aan te tonen dat vervoer losgekoppeld kan worden van laden en lossen E. aan te tonen dat personeel niet aan boord hoeft te wonen Daarnaast werd tot doel gesteld met deze pilot de meerwaarde van het concept aan te tonen en in de praktijk te demonstreren in een realistische werkomgeving. 2.2 Opzet modelproject Gedurende een drietal weken in mei en juni 2014 zijn de proefvaarten uitgevoerd met vrachten in opdracht van MEBIN, de Baetsen-Groep en de Van Nieuwpoort Groep. Het ging hierbij om sorteerzeefzand, grind en staalslakken. Vooraf is voor de gehele proef een planning opgesteld waarin vaardagen met specifieke trajecten en los- en laadmomenten zijn opgenomen: Planning week 22 26/05/2014 Vertrek Antwerpen Kreekraksluis 27/05/2014 Kreekraksluis naar Sluis Engelen 28/05/2014 Sluis Engelen naar Son 30/05/2014 Laden 2 x 350 ton bij Betonson Planning week 23 02/06/2014 Son naar Engelen 03/06/2014 Engelen naar Utrecht 04/06/2014 Lossen Pouw en laden 05/06/2014 Utrecht naar Engelen 06/06/2014 Engelen naar Son en Eindhoven Planning week 24 09/06/2014 Son naar Engelen en Volkerak 10/06/2014 Volkerak naar Antwerpen 11/06/2014 Afvoer naar Rotterdam Pagina 5 van 13

6 In deze pilot werd een duwboot van 22 meter lengte ingezet in combinatie met twee duwbakken. Hiervoor moest gezocht worden naar duwbakken die geschikt waren voor gebruik op dit traject. De maximale breedte mocht 7.20 meter bedragen en de maximale diepgang 1,90 meter. Ook diende de maximale konvooilengte inclusief duwboot 110 meter te bedragen, waardoor -gegeven de lengte van de duwboot van 22 meter- de gezamenlijke lengte van de duwbakken maximaal 90 meter mocht zijn. Het bleek niet eenvoudig twee van deze bakken te vinden, en C.B.O. heeft ertoe moeten besluiten één duwbak speciaal te laten bouwen. De eerste duwbak had als afmetingen 43,64 meter lengte x 6,57 meter breedte en een laadvermogen van 511 ton, de tweede duwbak had als afmetingen 39 meter lengte x 6,60 meter breedte en een laadvermogen van 533 ton. Pagina 6 van 13

7 3. Bevindingen inzake het varen 3.1 Algemeen Het varen met de duwboot in combinatie met de duwbakken is probleemloos verlopen. De benodigde vaartijd viel ruimschoots binnen de planning. De gemiddelde vaarsnelheid lag met belading op 7 à 8 km/u en zonder belading op 10 km/u. 3.2 Duwboot De duwboot met een lengte van 20 meter voldeed probleemloos. De boegschroef werd voornamelijk stand-by gebruikt, en alleen actief ingezet in de bocht bij Beek en bij het uitvaren van bakken uit de sluis. Hoewel het concept Watertruck onder andere als speerpunt heeft dat de schipper niet aan boord hoeft te wonen, heeft de schipper tijdens dit proefproject woonplaats Urk- vanwege reistijd besloten dit wél te doen. De haalbaarheid van het varen van dag-etappes in combinatie met reistijd voor woon-werkverkeer kon daarmee niet geheel in de praktijk worden getoetst. 3.3 Duwbakken De duwbakken, beide geconstrueerd uit voormalige vrachtschepen van het type kempenaar, bleken probleemloos inzetbaar en waren stabiel tijden zowel varen als laden en lossen 3.4 Trajecten In dit modelproject stonden met name de trajecten Engelen-Son-Eindhoven centraal, omdat dit Klasse II vaarwater is, waarmee de geschiktheid van de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal werden onderzocht met alle factoren binnen deze trajecten. Pagina 7 van 13

8 De afstanden op dit traject zijn: -Engelen naar Son (48 km Zuid-Willemsvaart + 12 km Wilhelminakanaal) = 60 km -Son naar Eindhoven = 12 km. Afhankelijk van de drukte vraagt dit totale traject 8 tot 10 uur vaartijd. Praktisch alle sluispassages, waaronder sluizen 4,5 en 6 verlopen qua doorvaarruimte goed, echter de Henriëttesluis bij Engelen biedt wel lengtebeperkingen. Deze sluis is 90 meter lang, het verband 105 meter. Hier moest de duwboot worden afgekoppeld, (zie foto). Echter vanaf 2015 wordt deze route vervangen door de omleiding om s-hertogenbosch (door het nieuwe Koningin Maxima kanaal) waardoor de problemen bij sluis Engelen kunnen worden vermeden. Tijd technisch vormen meerdere sluizen een knelpunt. Door overmatig scheepsaanbod duurt een schutting bij Sluis Schijndel +/- 2,5 uur. Deze drukte werd mede veroorzaakt doordat er bij sluis 4 bij Veghel gebaggerd werd. Ook sluis 0 bij s-hertogenbosch en de Henriëttesluis bij Engelen hadden een wachttijd van +/- 2,5 uur. Inschatting van de schipper is dat de knelpunten bij Schijndel en s-hertogenbosch weg zullen vallen na ingebruikname van de omleiding bij s-hertogenbosch Het aan- en afmeren verliep probleemloos, al laat de diepte in Son te wensen over. Op sommige plekken was het niet dieper dan 1,90 meter, waardoor de bodem werd geraakt. In de toekomst wordt dit verbeterd door de aanleg van het nieuwe Regionale Overslag Centrum Ekkersrijt (2020). De bocht tussen de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal ter hoogte van Beek en Donk werd vooraf ingeschat als een mogelijk knelpunt, maar bood in de praktijk, zowel beladen als ongeladen geen problemen. Alle bruggen konden moeiteloos worden gepasseerd. Gedurende de proef is, met name vanwege uitloop met laden en lossen in Eindhoven besloten enkele wijzigingen in de planning aan te brengen, waardoor de data en in enkele gevallen ook de trajecten licht zijn gewijzigd ten opzichte van de originele planning. Pagina 8 van 13

9 De uiteindelijke trajecten en daadwerkelijke vaartijden waren: Datum Traject Vaartijd Moerdijk (startpunt) Moerdijk-Antwerpen (losse boot) Antwerpen-Kreekraksluis 12 uur Kreekraksluis-Engelen 11 uur Engelen-Son 10 uur Son-St. Andriessluis 14 uur St. Andriessluis-Utrecht 6 uur Utrecht-'s-Hertogenbosch 11 uur s-hertogenbosch-eindhoven 10,5 uur Eindhoven-Engelen 12 uur Eindhoven-Engelen 11 uur Engelen-Antwerpen 11 uur Antwerpen-Tholen (losse boot) 3 uur Tholen-Rotterdam 4 uur Pagina 9 van 13

10 4. Bevindingen laden en lossen Laden en lossen verliep over het algemeen zonder problemen. Er was voldoende capaciteit ter plaatse voor het laden en lossen De diepte bij de loskade in Son liet te wensen over. Met de diepgang van 1,90 meter werd meerdere keren de bodem geraakt. Het lossen in Eindhoven bij MEBIN verliep niet volgens planning. Op vrijdag 6 juni werd hier gestart met lossen. Vanwege onvoldoende productiecapaciteit en onvoldoende opslagruimte (de bunker bij MEBIN zat voor 90% vol en de doorloop was door lage afzet langzaam) kon niet alles gelost worden, waardoor de schipper het weekend moest wachten, inclusief de maandag (tweede pinksterdag). Ook dinsdag 10 juni kon nog niet alles gelost worden, de laatste tonnen werden pas op woensdag 11 juni gelost. Een toereikende capaciteit en buffer-opslag op de loslocaties is daarmee een punt van aandacht voor de toekomst. De los- en laadtijden waren: Datum Locatie Lostijd Laadtijd Son 10 uur Pouw Utrecht 4 uur 1 uur Van Nieuwpoort Utrecht 3,5 uur Eindhoven 10 uur Eindhoven 10 uur Eindhoven 3 uur Pagina 10 van 13

11 5. Berekening CO 2 -uitstoot In de proefvaarten is transport dat anders via de weg zou plaatsvinden nu over water uitgevoerd. Inzet hierbij is ook om aan te tonen dat hiermee CO 2 -reductie behaald kan worden. De CO 2 - Prestatieladder biedt de conversiefactoren en richtlijnen om deze vergelijking te kunnen realiseren. 5.1 Basisgegevens: Vrachtauto Vrachtboot Kilometers (enkel) 85,9 km 137,5 km Heenvracht 700 ton 700 ton Terugvracht 726 ton 726 ton Aantal transporten heen 23 1 Aantal transporten terug 23 1 Conversiefactor 0,11 kg CO 2 /tonkm 3.2 B vervoer bulkgoederen vrachtauto >20 ton 0,07 kg CO 2 /tonkm 3.2 B vervoer binnenvaart 550 ton (representatiever dan 1350 ton) Conversiefactoren komen uit CO 2 -Prestatieladder Generiek Handboek, Versie Berekening Vrachtauto Vrachtboot Tonkm heen Tonkm terug CO 2 -uitstoot(ton CO 2 ) 13,47 ton 13,73 ton 5.3 Uitsluitingen De volgende punten zijn niet meegewogen in deze vergelijking: Laden en lossen door machines. Zowel de vrachtauto als de vrachtboot zal geladen en gelost moeten worden. Omdat het dezelfde tonnen betreft, wordt ervan uitgegaan dat het laden en lossen nauwelijks verschil zal maken op gebied van CO 2 uitstoot. De kilometers van en naar de laad- en losplaats (voor zowel de vrachtauto als de vrachtboot) zijn niet toegerekend aan het betreffende transport. Deze kilometers zijn dan ook niet toegekend aan deze vergelijking. 5.4 Conclusie Met de boot transporteren is voor wat betreft de CO 2 uitstoot gunstiger. Echter vanwege de langere vaarweg wordt dit voordeel geheel teniet gedaan en wordt er in totaal 0,26 ton CO 2 meer uitgestoten indien per vrachtboot wordt getransporteerd. 5.5 Mogelijkheden De volgende mogelijkheden zijn er om de CO 2 -uitstoot per vrachtboot verder terug te dringen: Indien er met een grotere vrachtboot gevaren wordt, met een belading vanaf 1350 ton (dan is de conversiefactor 0,06 kg CO 2 /tonkm) wordt de CO 2 -uitstoot gunstiger. In het rekenvoorbeeld wordt dan een CO 2 uitstoot gerealiseerd van 11,77 ton CO 2 (dan zal wel de capaciteit van de boot benut moeten worden). Indien een gunstigere vaarweg gekozen kan worden, kunnen de kilometers voor wat betreft de vrachtboot terug worden gedrongen. Pagina 11 van 13

12 6. Levensvatbaarheid in een industriële omgeving In de toekomst kan er rechtstreeks worden geladen en gelost bij Baetsen in Son door de aanleg van een nieuw regionaal overslag centrum (ROC Ekkersrijt). Extra voortransport, op- en overslagkosten zoals nu begroot in de proef zijn dan niet noodzakelijk. Vervoer over de weg: De kosten van vervoer over de weg zijn in de (huidige) voorgestelde situatie: Son-Utrecht 7,50 p/ton Utrecht-Son 3,00 p/ton Totaal ca. 10,50 p/ton Vervoer over water: Traditionele binnenvaart v.v. (2 x 4,40/ton) 9,00 p/ton kosten laden en lossen, kade huur en reinigen 2,50 p/ton Totaal 11,50 p/ton Aanname is dat de kosten voor de duwbakken overeenkomen met de kosten voor een traditionele binnenvaart dan wel ca % goedkoper zijn bij een reguliere inzet. Pagina 12 van 13

13 7. Conclusies Op basis van de hiervoor beschreven bevindingen kan geconcludeerd worden dat de industriële proef van het concept Watertruck in Zuidoost-Brabant succesvol is verlopen. Het ingezette materieel bleek geschikt en het varen verliep probleemloos zonder substantiële belemmeringen. Zeker in overweging genomen dat de resterende maatregelen van Rijkswaterstaat de vaarwegen vanaf 2015 nog beter geschikt zullen maken, kan geconcludeerd worden dat de in de proef bevaren vaarwegen geschikt zijn voor dit type vrachtvervoer. Passages van sluizen, bruggen en bochten verliepen zonder bovenmatige inspanning, al vormde drukte bij enkele sluizen wel een tijd technische belemmering. Met een vaarsnelheid van 7 à 8 km/u (beladen) tot 10 km/u (leeg) blijkt op het traject Engelen-Son-Eindhoven vaartijd van 8 tot 10 uur benodigd. Het laden en lossen verliep probleemloos op twee van de drie locaties. Hierbij is wel lering te trekken ten aanzien van de vereiste productie- en opslagcapaciteit, en de diepte bij de loskade in Son. Mogelijk kan de inzet van extra duwbakken dit in de toekomst oplossen. Ook de flexibiliteit van het aan- en loskoppelen van de duwboot is in de praktijk aangetoond bij de sluispassage in Engelen en biedt duidelijke meerwaarde Wanneer gunstiger vaarroutes gebruikt kunnen worden en meer vrachtcapaciteit benut zal worden per vaart, biedt inzet van het Watertruck-concept CO 2 -reductie ten opzichte van vervoer van dezelfde goederen over de weg Pagina 13 van 13

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Tussenrapportage Beter Benutten Zuid Willemsvaart - Wilhelminakanaal

Tussenrapportage Beter Benutten Zuid Willemsvaart - Wilhelminakanaal Tussenrapportage Beter Benutten Zuid Willemsvaart - Wilhelminakanaal Uitgegeven door: MCA (Janneke Gramberg), Rijkswaterstaat (Koen Steenbakkers) Informatie: voortgangsmeting Datum: 3 juli 2015 2 PROJECT

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 De Barge Truck De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 HBCB Onafhankelijke en innovatieve dienstverlener op gebied van binnenvaart Vestiging in Wageningen Markt 20B h.blaauw@hbcb.nl

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017,

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017, Besluit 2017-I-11 De Centrale Commissie, gezien de RIS-strategie die door de CCR bij Besluit 2012-I-10 is aangenomen en het belang dat wordt toegekend aan het gebruik van elektronische meldingen, gezien

Nadere informatie

1 Het transport. 1.1 Het transport

1 Het transport. 1.1 Het transport 1 Het transport 1.1 Het transport Het transport vertrekt bij Kautex gevestigd in Tessenderlo en heeft bestemming Volvo Car Corporation te Göteborg dat op enkele kilometers van de haven is gevestigd. 1.1.1

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

Transport van Vlaams-Brabants huishoudelijk afval via water: proef met binnenvaartpendel vanuit Leuven opgezet

Transport van Vlaams-Brabants huishoudelijk afval via water: proef met binnenvaartpendel vanuit Leuven opgezet Persbericht 29/06/2016 Transport van Vlaams-Brabants huishoudelijk afval via water: proef met binnenvaartpendel vanuit Leuven opgezet Het proefproject voor het vervoer van huishoudelijk afval over water

Nadere informatie

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Van Bentum Recycling Centrale (BRC) is in 1982 opgericht. In dat jaar startte Willem van Bentum

Nadere informatie

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Prof. Dr. Cathy Macharis Vrije Universiteit Brussel MOSI-Transport en Logistiek Inhoud De derde golf Logistiek concept: RWDC Kritische

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat Betrokkenen: John Kerstjens Sander Hegger Maxim Luttmer MNO Vervat Groep Vestiging Rotterdam, november 2010 Rapportage Ketenanalyse ophoogzand

Nadere informatie

Structuuronderzoek 22 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013

Structuuronderzoek 22 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013 Structuuronderzoek 22 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina 2 Voorwoord Dit rapport is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid binnen Martens en Van Oord. Het doel van deze analyse is het inzichtelijk maken van CO 2 -emissies in de keten. Hiermee worden de

Nadere informatie

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3.

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 CO 2 -Prestatieladder Bestortingen Ontgrondingskuilen in en nabij de Oosterscheldekering 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1.

Nadere informatie

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart 1. Initiatieffase 1. Uitwerking massa maken 1. Nazorg 10 november 2011 1. Initiatieffase 1995: haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten Barge en shortsea congres Transport/logistiek waste-products van weg naar water Tilburg, 4 februari 2016 Rick Martens, manager logistics Afval: een serieuze partner in de logistieke keten 1 Introductie

Nadere informatie

Molenmaker Techniek B.V. Sneek

Molenmaker Techniek B.V. Sneek December 2015 Molenmaker Techniek B.V. Sneek Inhoud 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. www.mts-cilinders.nl Eigen transport Lopende projecten Gerealiseerde projecten 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. Dit

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Evaluatie CO2 reductie in ketensamenwerking:

Evaluatie CO2 reductie in ketensamenwerking: Evaluatie CO2 reductie in ketensamenwerking: Project 3 bruggen over kanaal Almelo de Haandrik Brug Bergentheim Brug Beerzerveld Brug Emtenbroekerdijk Uitvoering Aannemersbedrijf van Haarst Deelnemers ketensamenwerking:

Nadere informatie

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 Structuuronderzoek 23 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

CO 2 -emissie reductie? Energie-efficiënter vervangen van de onderwaterafdichting

CO 2 -emissie reductie? Energie-efficiënter vervangen van de onderwaterafdichting CO 2 -emissie reductie? Energie-efficiënter vervangen van de onderwaterafdichting Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Projectbeschrijving... 3 2 De twee methodes... 4 3 Vergelijking... 6 4 Conclusie... 7 Bijlage

Nadere informatie

Versie 2.0 30-10-2014

Versie 2.0 30-10-2014 Versie 2.0 30-10-2014 Pagina 2 Pagina 3 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Voortgang CO 2 -emissies... 4 Voortgang CO 2 -reductie scope 1 en 2... 4 CO 2 -reductie per maatregel... 6 Voortgang Scope 3 CO 2 -emissies...

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

Verslag Informatiebijeenkomst Wilhelminasluis 14-4-2011

Verslag Informatiebijeenkomst Wilhelminasluis 14-4-2011 Verslag Informatiebijeenkomst Wilhelminasluis 14-4-2011 Dit is een verslag van de informatiebijeenkomst Wilhelminasluis van 14 april 2011. De bijeenkomst had als doel het bespreken van de plannen voor

Nadere informatie

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart 12 juni 2013 Version 1-1- DE BONTE: BETON PRODUCTEN BEPERKINGEN OP LOGISTIEK Zware producten Lage prijs Relatief grote volumes Moeilijke toegang tot werven

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal Toegelaten afmetingen op de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart I. Afmetingen In afwijking van artikel 1 2 en van artikel 2 van het Bijzonder Reglement van de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg?

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? drs. H.M. van Raalte, HVR Logistiek, Rotterdam Een globale kostenafweging tussen binnenvaart- en wegtransport: welke aspecten zijn van

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief 2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint Swietelsky Rail Benelux Opgesteld door: Swietelsky Versie: 1.1 Datum: 20 juli 2011 Status: definitief 1 CO 2 footprint Swietelsky Rail Benelux 1.1 Referentiejaar Het

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Masterplan Havens. Bedrijventerrein De Dubbelen

Masterplan Havens. Bedrijventerrein De Dubbelen Masterplan Havens Bedrijventerrein De Dubbelen Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 De havens van Veghel... 3 1.2 Gebiedsafbakening masterplan... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2. Economische effecten vaarklasse IV...

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 MCA Brabant. Stichting Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum

JAARVERSLAG 2014 MCA Brabant. Stichting Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum JAARVERSLAG 2014 MCA Brabant Stichting Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum s- Hertogenbosch, 11-2- 2015 1 INLEIDING Dit verslag geeft U een beknopte weergave van de projecten en activiteiten van MCA

Nadere informatie

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens.

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens. Ministerie van Verkeer en Waterstaat De heer H. Taal Postbus 20904 2500 EX 'S-GRAVENHAGE Leeuwarden, 3 juni 2009 Verzonden, Ons kenmerk : 00831993 Afdeling : Verkeer en Vervoer Behandeld door : G.C.A.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 februari 2017 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen

Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen Bart Opsomer - Phidan NV Koen Valgaeren - VIM In samenwerking met 2 1 Inleiding 1. Praktijktest watergebonden distributie van gepalletiseerde bouwmaterialen

Nadere informatie

Grenzeloos varen in Fryslân

Grenzeloos varen in Fryslân Grenzeloos varen in Fryslân Vorderingen in het bevaarbaar maken van het vaarnetwerk van Fryslân Sytse Kroes Projectbureau Friese Meren Visie en doelen FMP Een algemene kwaliteitsverbetering van het Friese

Nadere informatie

BETON. Waar het project begint

BETON. Waar het project begint B O U W G R O N D S T O F F E N BETON Waar het project begint INHOUD DE HOOP BOUWGRONDSTOFFEN 3 BETON 5 ONZE LOGISTIEK 6 PRODUCTEN 7 OVERIGE BRANCHES: WATERBOUW WEGENBOUW SPOORBOUW RECREATIE/HOVENIERS

Nadere informatie

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave Ketenanalyse Upstream Transport... 1 CO2-Prestatieladder... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Bijlage inspraak dd. 11-10-2012 Overslagterminal Blocq van Kuffeler Pagina 1 van 6 Vereniging Bewoners Blocq van Kuffeler

Bijlage inspraak dd. 11-10-2012 Overslagterminal Blocq van Kuffeler Pagina 1 van 6 Vereniging Bewoners Blocq van Kuffeler Bijlage inspraak Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler In deze bijlage treft u een deel van de onderbouwing aan tegen de ontwikkeling van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. Voor meer informatie

Nadere informatie

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga Stabiliteit containerschepen Jan Kruisinga Stabiliteit berekenen Belangrijk voor veiligheid schepen, bemanning en milieu Huidige rekenmethode voldoet Opleiding Onbetrouwbare containergewichten Juiste containergewichten

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Wesel Dattelnkanaal; kleine sluizen gestremd vanwege personeelsgebrek 2. Amsterdam

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 29 januari 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider. Praktijkexamen Schipper

Handleiding Praktijkbegeleider. Praktijkexamen Schipper Handleiding Praktijkbegeleider Praktijkexamen Schipper Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Online portfolio omgeving... 5 Het portfolio... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Algemene informatie Beste

Nadere informatie

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels)

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Participanten Werkgroep Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Cemex Cement Duitsland (W. Remarque) Twentse Recyclings Maatschappij TRM (W. Ekkelenkamp)

Nadere informatie

Samenvatting. Figuur 1: Onderzoeksgebied in paars

Samenvatting. Figuur 1: Onderzoeksgebied in paars Samenvatting Geothermie duurzame energiebron De lat voor verduurzaming in de woningbouw, tuinbouw en industrie ligt hoog. Het blijkt uit onderzoek en praktijk dat geothermie een zeer kosteneffectieve manier

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Barge Truck -concept

Haalbaarheidsonderzoek Barge Truck -concept RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek Barge Truck -concept EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 Postbus 350 2718 SG ZOETERMEER 2700 AJ ZOETERMEER Tel: 079-346 7261 Opdracht: Haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute 6 november 2013 Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen

Nadere informatie

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors Betere informatie met VOS Jan Paul Kors 11 mei 2010 Aanleiding De implementatie van de Beleidsbrief Binnenvaart, (Beleidsdoelstellingen o.a. betrouwbare reistijden, beter benutten van bestaande infrastructuur

Nadere informatie

Structuuronderzoek 24 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland

Structuuronderzoek 24 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland Structuuronderzoek 24 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2006 2015 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen De Trias Bavarica van directievoorzitter Jan-Renier Swinkels: Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen 10 oktober 2013 Geen Trias Energetica maar de Trias Bavarica. Oftewel: liever zoveel

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek

Workshop Bouwlogistiek Workshop Bouwlogistiek Duurzame concepten en kansen Innovatieprogramma Duurzame Logistiek Hans Vermij, 28 november 2008. Inhoud 1. Hand in hand met het bedrijfsleven in: Bouwlogistieke Terminal West-Friesland

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 november 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Ketenanalyse upstream Aangekochte Goederen en Diensten Prefab Betonproducten

Ketenanalyse upstream Aangekochte Goederen en Diensten Prefab Betonproducten Ketenanalyse upstream Aangekochte Goederen en Diensten Prefab Betonproducten Inleiding In het kader van certificering op niveau 5 van de CO 2-prestatieladder voert Jac. Barendregt één analyse uit van een

Nadere informatie

Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden

Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515 579 100 E: info@haarsmagroep.nl

Nadere informatie

Onderhoudsbaggerwerk Zeeuwse Havens Perceel 5

Onderhoudsbaggerwerk Zeeuwse Havens Perceel 5 BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Onderhoudsbaggerwerk Zeeuwse Havens Perceel 5 CO₂ Prestatieladder - EMVI Project 2.A.1-3.B.2-3.C.1-3.C.2 In deze rapportage staat beschreven hoe de CO₂-footprint voor

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 November 2015 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Beter benutten kanaal Almelo-Coevorden

Beter benutten kanaal Almelo-Coevorden W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Beter benutten kanaal Almelo-Coevorden LECTORAAT AREA DEVELOPMENT Onderzoek naar de potentie voor goederenvervoer Maart 2015 Definitief C O L O F

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Containerkraanschip. De binnenvaart versnelt!

Containerkraanschip. De binnenvaart versnelt! Containerkraanschip De binnenvaart versnelt! Het bijzonder dichte waterwegennetwerk, zowel in Vlaanderen als in de ons omringende regio s, biedt tal van mogelijkheden voor logistieke innovatie. De afgelopen

Nadere informatie

Samenvatting Structuuronderzoek 25

Samenvatting Structuuronderzoek 25 Samenvatting Structuuronderzoek 25 1 Samenvatting Structuuronderzoek 25 Het verbruik van bouwgrondstoffen in Nederland van 2007 tot en met 2016 Samenvatting Structuuronderzoek 25 2 Colofon Auteur: De heer

Nadere informatie

Spoorvervoer Lage Weide

Spoorvervoer Lage Weide Spoorvervoer Lage Weide Overzicht bestaande spoorlocaties Port of Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Drs. D. Hoffmans, programmamanager Goederenvervoer Contact Logitech: Ir. J.A.M.

Nadere informatie

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt De wereld van Nyrstar Wie is Nyrstar? Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent. Intentie:

Nadere informatie

Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland Samenvatting

Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland Samenvatting Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland Samenvatting Opdrachtgevers: Provincie Zeeland Rijkswaterstaat Zeeland Zeeland Seaports ECORYS Nederland BV Rotterdam, juni 2008 Samenvatting Netwerkanalyse

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland Opwaardering Twentekanalen Economische stimulans Oost-Nederland 21 oktober 2014 Onderwerpen Wat doet? en de Twentekanalen Sluis Eefde Verruiming Twentekanalen Wat doet? Organisatie doel Eén RWS, Samen

Nadere informatie

Binnenvaart- of wegtransport?

Binnenvaart- of wegtransport? Binnenvaart- of wegtransport? Inleiding:Goederenvervoer per binnenvaart kan voor veel bedrijven een alternatief voor wegvervoer vormen. De capaciteit van de binnenvaart blijft nog steeds onderbenut en

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Actieplan CO 2 -prestatieladder

Actieplan CO 2 -prestatieladder Actieplan CO 2 -prestatieladder 2017-2019 Inleiding Dit actieplan CO 2 -prestatieladder beschrijft de doelstellingen voor de reductie van scope 1, 2 en 3 emissies over een periode van drie jaar en wordt

Nadere informatie

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed?

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? KENNIS SCHIP EN MOTORKENNIS 1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? A. Een Dortmund-Eemskanaalschip. B. Een Rijn-Hernekanaalschip. C. Een Kempenaar. 2. Welk van onderstaande

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Titel Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Status Concept Versie 1.0 Datum 03-05-2013 Auteurs Duko Jonker, YnzePieksma, Thijs Lindhout Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 11 april 2013 CONCEPT rapportage - 1-11 april 2013 Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Status CONCEPT rapport

Nadere informatie

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven? Kan je spelen met de cijfers van de haven van Antwerpen? Bekijk de volgende documenten en ook het brochuurtje

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in

de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in Troeven van de binnenvaart De binnenvaart herbergt vele troeven. Op verschillende vlakken scoort de binnenvaart aanzienlijk beter dan de

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): Dhr. Ruud Egas, Directeur & CO

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Uitgangspunten depositieberekeningen

Uitgangspunten depositieberekeningen Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december 2013 Bijlage E. Uitgangspunten depositieberekeningen 177 van 181 Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december

Nadere informatie