Bedrijfsadministratief medewerker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsadministratief medewerker"

Transcriptie

1 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker Niveau 2 BOL cohort Terugvalcrebo (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie Studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer versie 8.1, juni 2013

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Woord vooraf 4 3 Leeswijzer / belangrijke documenten 5 De volledige manier 5 De snelle manier 5 De supersnelle manier 5 Huishoudelijke zaken 5 Belangrijke documenten 5 4 Alles over het beroep Wat doet een administratief medewerker? 7 Bedrijfsadministratief medewerker 7 Secretarieel medewerker Hoe ziet de opleiding er in het kort uit? [!] Wat kun je met je opleiding doen? [!] De onderwijsovereenkomst 8 5 Alles over de opleiding Wat zijn de hoofdonderdelen van je opleiding? [!] Alles over de lesweek [!] Alvast wat over de stage [!] Wat ga je leren? Wat zijn kerntaken en werkprocessen? [!] Van aanvanger naar expert Eisen aan het leertraject en studiebelasting 12 6 Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren Studieloonbaanbegeleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie 15 FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v8-1 2 / 32

3 6.5 Aanwezigheid en leerplicht Klachten inspraak Veiligheid en gedrag Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd! 16 7 Alles over de beoordeling Examens om je diploma te behalen Hoe ziet een examen eruit? Hulpmiddelen Wanneer zijn de examens? Hoe gaat het met herkansen? [!] Hoe kun je vrijstelling krijgen voor een examen? Hoe is de organisatie van de examens geregeld? Wat bewaart de school? Waar kun je terecht als je het niet eens bent met een beslissing? Veranderingen in het examenprogramma 19 8 Verantwoording voor de studiegids 20 9 Bijlagen 22 a. Voortgangseisen klas 1 opleiding Administratief medewerker 22 b. Planning onderwijstijd (Top-model) 23 c. Onderwijsovereenkomst (OOK) 28 d. Kwalificatiedossier opleiding Administratief medewerker 28 e. Klachtenprocedure 28 f. Examenreglement 28 g. Praktijkovereenkomst (POK) 28 h. Examenprogramma 29 i. Opleiding in vogelvlucht 32 FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v8-1 3 / 32

4 2 Woord vooraf Welkom op het Florijn College! Je hebt gekozen voor de opleiding Administratief medewerker. In deze studiegids willen we je van tevoren goed informeren over het beroep en de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. In de zakelijke dienstverlening kom je dagelijks in contact met de hele wereld. Daardoor krijgen administratieve werkzaamheden ook een internationale betekenis. In het onderwijs van het Florijn College willen we dan ook de wereld binnenhalen: Think global, act local. Het Florijn College heeft zich ten doel gesteld studenten op te leiden tot succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening. Om dit doel te bereiken wil het Florijn College dat zijn studenten boven het gemiddelde uitstijgen, excelleren en succesvol zijn. Door initiatief te nemen, vragen te stellen en elkaar respectvol, open en eerlijk te benaderen wordt jouw studietraject een succes en help je ons met het vormgeven en verbeteren van de opleiding. Om succesvol te blijven moet het onderwijs voortdurend in beweging blijven. In een schoolgemeenschap die bestaat uit vele culturen en jonge mensen, willen we aan een omgeving bouwen die voor iedereen stimulerend werkt en uitnodigt tot presteren. Die omgeving maken we samen: studenten, docenten en overige medewerkers. We willen graag dat jij hieraan bijdraagt door jouw ambities waar te maken. Ben jij succesvol, dan is het Florijn College dat ook! Lisan van Beurden Directeur Florijn College FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v8-1 4 / 32

5 3 Leeswijzer / belangrijke documenten De studiegids bevat informatie over het leertraject dat je gaat doorlopen. Het Florijn College heeft de wettelijke verplichting om je ook te informeren over bijvoorbeeld studiebelasting en de examenregeling. De studiegids is dus ook een officiële document: de Onderwijs- en ExamenRegeling (Oer). De volledige manier Wanneer je zo veel mogelijk wilt weten van je studie, dan lees je de hele studiegids en kijk je de bijlagen door. Op de portal voor studenten staat nog veel meer informatie over het Florijn College en je opleiding. (https://portal.rocwb.nl/default.aspx) De snelle manier Uit onderzoek onder vmbo-leerlingen weten we dat je als starter bij een opleiding het meeste behoefte hebt informatie over de volgende zaken: - hoe ziet mijn opleiding eruit? - welke examens moet ik halen voor mijn diploma en aan welke examennormen moet ik dan voldoen? In de inhoudsopgave zijn de hoofdstukken die over deze vragen gaan aangemerkt met [!]. De supersnelle manier Om in een oogopslag een beeld te krijgen van je opleiding kun je het overzicht Opleiding in vogelvlucht in de bijlage bestuderen. Huishoudelijke zaken Informatie over de organisatie en andere huishoudelijke zaken staat achterin de schoolagenda die je aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. Belangrijke documenten In deze studiegids wordt verwezen naar een aantal belangrijke documenten. Deze bijlagen kan je terugvinden op de portal van het Florijn College (portal.rocwb.nl). Een papieren versie kan je inzien bij STIP. Het gaat om de volgende documenten: Onderwijs overeenkomst (OOK) Praktijkovereenkomst (POK) Deelnemersstatuut Klachtenprocedure Herkansingsregeling Vrijstellingsregeling Examenreglement FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v8-1 5 / 32

6 Procedure bezwaar en beroep Hulpmiddelen bij examens Zorgbegeleiding Als het (even) tegen zit Calamiteiten: wat te doen? FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v8-1 6 / 32

7 4 Alles over het beroep Informatie over het beroep en vervolgstudies 4.1 Wat doet een administratief medewerker? Het beroep van administratief medewerker kent twee belangrijke functies: Bedrijfsadministratief medewerker Je helpt, onder toezicht van een ervaren collega, mee aan het bijhouden van de financiële administratie, de computerboekhouding, de loonadministratie en de order- en voorraadadministratie. Je hebt enige boekhoudkundige kennis en je bent werkzaam op het terrein van de geautomatiseerde invoer en verwerking van financieel administratieve gegevens. Secretarieel medewerker Je doet allerlei secretarieel en ondersteunend werk voor een bedrijf of instelling. Je krijgt de opdrachten van een collega (bijvoorbeeld de directiesecretaresse), maar je voert ook opdrachten zelfstandig uit. Dit zijn met name administratieve taken als data- en tekstverwerking, maar ook het bijhouden van een agenda, het afhandelen van de post en het beheren van een archief behoren tot de werkzaamheden. 4.2 Hoe ziet de opleiding er in het kort uit? [!] De opleiding bestaat uit een basisdeel en een keuzedeel. In het keuzedeel kies je voor een uitstroom. Een uitstroom is een specialisatie. Ongeveer 40% van je studie zal voor die uitstroom gebruikt worden. Voor de opleiding Administratief medewerker kun je kiezen uit: Bedrijfsadministratief medewerker of Secretarieel medewerker. In het basisdeel krijg je met alle onderdelen te maken. In het keuzedeel krijg je extra lesstof voor de richting waarin je je gaat specialiseren. 4.3 Wat kun je met je opleiding doen? [!] De opleiding Administratief medewerker sluit bijvoorbeeld prima aan bij de niveau 3-opleiding Financieel administratief medewerker die je ook op het Florijn College kunt volgen. Informatie over deze vervolgopleiding is te vinden op de website van het Florijn College. Wanneer je niet kiest voor een vervolgopleiding kun je met je diploma gaan werken op het kantoor van bijvoorbeeld een arbeidsorganisatie, een commercieel bedrijf of op een administratiekantoor. In de bijlage Kwalificatiedossier staat precies wat je volgens de wet moet kunnen en weten. FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v8-1 7 / 32

8 4.4 De onderwijsovereenkomst Scholen zijn wettelijk verplicht om een onderwijsovereenkomst met je aan te gaan (zie bijlage OOK ). In deze overeenkomst staan afspraken tussen jou en de school. Je hebt alleen recht op onderwijs als je de onderwijsovereenkomst ondertekent en bij STIP (Studenten Informatie Punt) hebt ingeleverd. FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v8-1 8 / 32

9 5 Alles over de opleiding Informatie over het onderwijsprogramma 5.1 Wat zijn de hoofdonderdelen van je opleiding? [!] In beide studiejaren bestaat je lesweek uit een aantal vergelijkbare onderdelen. We maken onderscheid tussen: a. Binnenschools en buitenschools praktijkleren Je gaat aan het werk in dagelijkse situaties die horen bij het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Bij deze leerlijn horen stages, projecten, opdrachten en simulaties. b. Praktijkondersteunende leerlijn In de vorm van lessen, workshops, gastlessen en excursies krijg je leerstof aangeboden om het binnenschools en buitenschools praktijkleren te ondersteunen. In het 1 ste leerjaar zijn dat bijvoorbeeld de onderdelen Rekenen en Taal. c. Doorlopende leerlijn In dit onderdeel besteed je aandacht aan vaardigheden die je in het dagelijks leven en in je beroep nodig hebt. Denk daarbij aan computervaardigheden, Nederlands en Engels. Een schematische weergave van het opleidingstraject vind je terug in tabel 1. Tabel 1. Opleidingstraject Administratief medewerker Leerjaar 1 Leerjaar 2 introductie periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 5 periode 6 periode 7 periode 8 Proeve van Bekwaamheid Stage (3 dagen) Stage (3 dagen) Stage (3 dagen) Stage (3 dagen) Binnenschools en buitenschools praktijkleren Binnenschools en buitenschools praktijkleren Praktijkondersteunende leerlijn Praktijkondersteunende leerlijn Doorlopende leerlijn Doorlopende leerlijn FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v8-1 9 / 32

10 In periode 8 vindt de proeve van bekwaamheid plaats. Dit is een examen dat je moet behalen om je diploma te krijgen. (zie hoofdstuk 7) 5.2 Alles over de lesweek [!] De lesweek heeft voor zover het rooster het toelaat in het 1 ste leerjaar een vaste opbouw. De leerlijnen zoals deze hiervoor zijn beschreven komen volgens het onderstaande schema aan bod (tabel 2). Tabel 2. Weekindeling voorbeeld leerjaar 1 periode 1 Weekindeling Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag BIT simulatie Project Tekstverwerken Nederlands Begeleiding Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze Project BIT simulatie Project Burgerschap Engels Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze Nederlands Engels BIT simulatie (post & archief) Computervaardigheden Nederlands Pauze Pauze Pauze Pauze Computervaardigheden Burgerschap Rekenen Rekenen Pauze Pauze BPV Begeleiding De indeling van de lesweek is van veel factoren afhankelijk en kan tussentijds wijzigen. Alle wijzigingen worden van tevoren bekendgemaakt op de portal en via de monitor bij de entree en in de aula. De portal is een website die alleen beschikbaar is voor studenten van het Florijn College (https://portal.rocwb.nl/default.aspx). Om op de portal te kunnen, krijg je in de FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

11 introductieweek een loginnaam en wachtwoord. Vóór aanvang van een periode wordt het weekrooster ook op papier uitgedeeld. 5.3 Alvast wat over de stage [!] Zoals je in tabel 1 hebt gezien, begint de stage in de 4 de periode van het 1 ste leerjaar. De stage loopt door in de eerste drie periodes van het 2 de leerjaar. Je gaat drie dagen per week stage lopen bij een bedrijf en komt twee dagen per week terug naar school. Op school wordt o.a. tijdens de BPV-lessen je praktijkervaring besproken en in verband gebracht met de theorie. Stage wordt ook wel BPV (Beroeps Praktijk Vorming) genoemd. De keuze voor een bedrijf is onder andere afhankelijk van de uitstroom die je kiest, het type bedrijf dat bij je past en de beschikbaarheid van bedrijven. In periode 4 en 5 zal de stage vooral gericht zijn op het basisdeel van de opleiding. Je oefent dan vooral werkzaamheden van een administratief medewerker. In periode 6 en 7 komen er steeds meer taken, die passen bij jouw uitstroomrichting. De BPV-begeleider helpt je bij het vinden van een goed stageadres en komt enkele malen bij je stagebedrijf op bezoek voor voortgangsgesprekken en begeleiding. Binnen het stagebedrijf is er altijd een medewerker (praktijkopleider) die je dagelijks begeleidt in het bedrijf. Samen met het bedrijf en de school onderteken je een praktijkovereenkomst (zie bijlage POK ) waarin afspraken staan over wat er van jou verwacht wordt en wat jij van het bedrijf mag verwachten. Uitgebreide informatie over de stages ontvang je tijdig in de periode voor aanvang van de stage. 5.4 Wat ga je leren? Wat zijn kerntaken en werkprocessen? [!] De opleiding is opgedeeld in een basisdeel en een uitstroomdeel. In het basisdeel wordt aandacht besteed aan de kerntaken en werkprocessen die voor alle uitstromen van toepassing zijn. Een kerntaak is het deel van de beroepstaken dat in omvang of belangrijkheid kenmerkend is voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. In het geval van de administratief medewerker is er bijvoorbeeld de kerntaak Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden. De werkzaamheden die bij die kerntaak horen, zijn beschreven in de bijlage Kwalificatiedossier. Een werkproces is een onderdeel van een kerntaak. (zie tabel 3). FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

12 Tabel 3. Kerntaak-werkprocesmatrix Administratief medewerker Kerntaak Werkproces Secretarieel medewerker Bedrijfsadministratief medewerker 1 Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden 1.1 Verzorgt correspondentie x 1.2 Verzorgt ingaande en uitgaande post en neemt goederen in ontvangst x x 1.3 Beheert een agenda en een reserveringssysteem x 1.4 Ontvangt bezoekers x x 1.5 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af x 2 Verricht ondersteunende financieel administratieve werkzaamheden 2.1 Ordent en controleert boekingsstukken 2.2 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem x x x 2.3 Vult eenvoudige formulieren in x x 5.5 Van aanvanger naar expert Bij aanvang van ieder studieonderdeel wordt toegelicht wat je gaat leren en waar je op wordt beoordeeld. In het verloop van je studie wordt er meer van je verwacht. Als je op het niveau van beginnend beroepsuitoefenaar werkt, dan ben je geschikt voor het beroep en verdien je het diploma. De beschrijving van het niveau van beginnend beroepsuitoefenaar staat in de bijlage Kwalificatiedossier. 5.6 Eisen aan het leertraject en studiebelasting De school heeft de wettelijke plicht om je per schooljaar minimaal 850 uren te begeleiden in je leerproces. Deze begeleiding mag je van ons verwachten en eisen, want daarvoor ben je naar het Florijn College gekomen. Ook is de zogenaamde 850-urennorm van belang, omdat je recht op studiefinanciering (vanaf 18 jaar) hiervan afhangt. In de bijlage Planning onderwijstijd (Top-model) staat het overzicht van alle studieonderdelen van je opleiding. We begrijpen dat de studieonderdelen je nog niet veel zullen zeggen, maar vinden het belangrijk dat je van tevoren kunt zien wat er aan studieinzet van je verwacht wordt. Het programma voor de beroepsgerichte vakken, voor talen, voor rekenen en voor loopbaan en burgerschap sluit aan op de eisen van het ministerie van onderwijs. De eisen voor FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

13 beroepsgerichte vakken zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier. De eisen voor Nederlands en Rekenen staan in het Referentiekader. Voor de moderne vreemde talen (Engels, Duits, Frans) staan de eisen in het Europees Referentie Kader. Voor Burgerschap geldt het document Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap. Je kunt al deze documenten terugvinden op de website FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

14 6 Alles over de begeleiding Informatie over begeleiding bij het leren en leerproblemen 6.1 Begeleiding bij het leren Bij alle studieonderdelen word je uiteraard ondersteund door de begeleidende docent. Je bent aan de studie begonnen om je persoonlijke doelen te bereiken. Zowel binnen als buiten de lessen proberen we je daarbij te helpen. 6.2 Studieloonbaanbegeleiding Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider die je helpt tijdens de opleiding. Regelmatig ga je met je klas, in een groepje of individueel bespreken wat je al kan, wat je wilt verbeteren en hoe je dat kunt bereiken. Dit leg je vast op papier in een zogenaamd reflectieverslag. Voor het maken van een reflectieverslag krijg je van je studieloopbaanbegeleider uitleg. Doel van de begeleiding is dat je: - leert in korte tijd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je opleiding - een zelfstandige eigen manier van leren en werken ontwikkelt - inzicht krijgt in je sterke en zwakke punten: waar ben ik goed in, wat kan beter? - kritiek kunt geven en ontvangen - ontdekt wat je precies wilt bereiken en weet wat je daarvoor moet doen - een beeld krijgt van mogelijkheden na de opleiding die bij jou passen (vervolgopleiding, werk) Je studieloopbaanbegeleider helpt je bij het behalen van bovenstaande doelen. In een begeleidingsdossier worden afspraken vastgelegd en wordt je voortgang, ontwikkeling en aanwezigheid bijgehouden. Als er zaken zijn die het studeren moeilijk maken (bv. een handicap of privéproblemen), dan kan je studieloopbaanbegeleider je doorverwijzen naar het zorgteam. Bij het Zorgteam kun je terecht voor meer informatie en ondersteuning. Mochten er zaken zijn die door het Zorgteam niet (of niet voldoende) kunnen worden opgevangen, dan kan via de zorgcoördinator een doorverwijzing plaatsvinden naar de Schoolmaatschappelijk werker, het Service Centrum Studie & Beroep of externe zorgbegeleiding. Meer informatie over zorgbegeleiding vind je op de portal in brochure Als het even tegen zit. 6.3 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt bij het leren, wend je je tot de studieloopbaanbegeleider. Heb je bijvoorbeeld problemen met taal veroorzaakt door een handicap, dan krijg je via deze persoon hulp aangeboden. Daarvoor wordt eerst een zogenaamd handelingsplan opgesteld, waarin staat wat we extra voor je kunnen doen. FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

15 Je wordt begeleid door het zorgteam als je: - een stoornis, belemmering of handicap hebt die speciale ondersteuning of deskundige doorverwijzing vraagt, - recht hebt op een LeerlingGebondenFinanciering. Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij je studieloopbaanbegeleider en op de portal. 6.4 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Het is misschien een beetje raar om bij de start van een opleiding te praten over het verlaten van de opleiding, maar je moet op jonge leeftijd kiezen voor een vervolgopleiding en soms blijkt die keuze niet de juiste te zijn. Mocht deze opleiding niet goed bij je passen dan kan het Servicebureau voor Studie en Beroep je helpen bij het vinden van een andere opleiding die beter bij je past. Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij je studieloopbaanbegeleider en op de portal. 6.5 Aanwezigheid en leerplicht Je aanwezigheid wordt geregistreerd in Presto. Je krijgt bij aanvang van je studie uitleg over het systeem en over de eisen die er voor je aanwezigheid gelden. De studieloopbaanbegeleider let op je aanwezigheid. Indien je vaak te laat bent of ongeoorloofd afwezig bent, moet de school hiervan verplicht melding maken bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. De werkwijze en eisen die er aan aanwezigheid worden gesteld, kun je terugvinden in de bijlage Verzuimprocedure. 6.6 Klachten inspraak Op verschillende manieren word je betrokken bij de verbetering van ons onderwijs. Jaarlijks vinden er enquêtes en onderzoeken plaats. Daarnaast worden er gesprekken met studenten georganiseerd over bepaalde thema s. In de studentenraad spreken studenten met de directie over belangrijke ontwikkelingen. Op een school met ongeveer 1700 studenten gaat ook wel eens wat fout. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend, maar we weten ook dat het niet uit te sluiten valt. We willen problemen uiteraard goed oplossen en steeds kijken wat we kunnen doen om de fout in de toekomst te voorkomen. Heb je een serieuze klacht die te maken heeft met het onderwijs of de organisatie van het Florijn College, dan kun je dat in eerste instantie melden bij je studieloopbaanbegeleider. Die kan reageren op je klacht en helpen het probleem op te lossen. Kom je er op die manier niet uit, dan kun je gebruikmaken van de klachtenprocedure. De Klachtenprocedure vind je terug op de portal. 6.7 Veiligheid en gedrag In de economische beroepen is het werken over de grenzen en met verschillende culturen een gegeven. We zien de veelkleurigheid en diversiteit van de wereld om ons heen dan ook als een kans. In de missie van het Florijn College komt dit tot uiting: "Studenten opleiden tot FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

16 succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening". Dat betekent in de praktijk dat we elkaar serieus nemen en met respect behandelen. Onderlinge bedreigingen en pesten worden niet getolereerd. We bestrijden discriminatie op basis van verschillende culturele/etnische herkomst of seksuele geaardheid. Regels over leef- en werkomgeving en onderwijs vind je op de portal in het Deelnemersstatuut en in de Schoolregels. We hebben allemaal een actieve rol in de veiligheid in en buiten het schoolgebouw. In de introductieweek krijg je instructies over wat je moet doen bij calamiteiten. Met de studieloopbaanbegeleider loop je naar de verzamelplaats waar iedereen naar toe moet bij een ontruiming. Tijdens je studie doe je ook mee aan een ontruimingsoefening. De instructie voor ontruimingen Calamiteitenflyer locatie W33 kan je vinden op de portal. 6.8 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd! Voor bijzondere gevallen is er op het Florijn College een vertrouwenspersoon. Je kunt altijd hulp krijgen van de vertrouwenspersoon als je te maken hebt gekregen met ongewenste intimiteit (bijvoorbeeld een vernederende grap of ongewenst lichamelijk contact) of andere zaken die je erg raken. De vertrouwenspersonen, mevrouw Karin Kort en de heer Bart Edwards van Muijen, hebben een zwijgplicht. Ze zijn op school te bereiken onder nummer (076) FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

17 7 Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen en de examenregeling 7.1 Examens om je diploma te behalen Om te meten of je het niveau dat hoort bij een beginnend beroepsuitoefenaar behaald hebt, leg je een aantal examens af. Om je diploma te behalen, word je beoordeeld op de volgende onderdelen: a. Beroep b. Taal c. Rekenen d. Burgerschap e. BPV Een overzicht van al deze examens, tref je aan in de bijlage Examenprogramma. Per examen kun je daar steeds zien wanneer je bent geslaagd. De examencommissie stelt uiteindelijk vast of je voldaan hebt aan alle eisen en je het diploma hebt behaald. 7.2 Hoe ziet een examen eruit? Bij het Florijn College gebruiken we verschillende examenvormen. In de bijlage Examenprogramma staat vermeld welke vorm een examen heeft. Hieronder vind je een korte toelichting bij iedere examenvorm Proeve van bekwaamheid (PvB) Een proeve van bekwaamheid is een praktijkexamenproduct dat waarin je laat zien dat je een kerntaak beheerst. Het examen vindt plaats in je stagebedrijf of in een simulatie op school. Je wordt beoordeeld op wat je laat zien en de producten die je hebt gemaakt. De proeve duurt ongeveer een dagdeel. Theorie-examen (TE) Het theorie-examen is een examen om je vakkennis en vaardigheden te beoordelen. Het gaat om kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor de uitoefening van het beroep en die onvoldoende aan de orde komen in de proeven van bekwaamheid. Centrale examens Nederlands en Rekenen (COE) Voor de onderdelen Lezen en Luisteren gebruiken we verplichte examens van het CITO. De examens worden digitaal afgenomen in een aantal computerlokalen van het Florijn College. De examens bestaan uit teksten en filmpjes met multiple choice vragen. Voor rekenen bestaat het centrale examen uit de onderdelen Getallen, Verhoudingen, Verbanden en Meten en Meetkunde. Instellingsexamens Nederlands (IE) FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

18 Het Florijn College heeft eigen examens voor de vier onderdelen Schrijven, Taalverzorging en begrippenlijst, Spreken en Gesprekken. Deze examens zijn schriftelijk (open en gesloten vragen, opdrachten en multiple choice) en mondeling (bijvoorbeeld een klantgesprek of presentatie). Examens Moderne vreemde talen (MVT) Voor de talen Engels, Duits en Frans zijn de examens gericht op de vaardigheden Luisteren, Lezen, Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren. De examenvormen zijn vergelijkbaar met die van Nederlands. Examens Burgerschap (BU) Bijzonder voor het onderdeel Burgerschap is dat de examens je ontwikkeling meten. Je toont met werkstukken, opdrachten en presentaties aan dat je je verdiept hebt in een onderwerp en wat je hebt geleerd. Het gaat hierbij om kennis, inzicht en bewustzijn, en ook hoe je je gedraagt en functioneert. De vier onderdelen voor burgerschap zijn: de politiek-juridische dimensie, de economische dimensie, de sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. 7.3 Hulpmiddelen Afhankelijk van de examenvorm mag je gebruik maken van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rekenmachine. Op het voorblad van ieder examen worden toegestane hulpmiddelen vermeld. Belangrijkste hulpmiddelen zijn de rekenmachine, het woordenboek, de hoofdtelefoon en hulpmiddelen bij praktijkexamens. Meer informatie over hulpmiddelen vind je terug op de portal in Hulpmiddelen bij examens. 7.4 Wanneer zijn de examens? In de bijlage Examenprogramma is vermeld wanneer examens worden afgenomen. Er wordt afgeweken van de examenplanning indien je leertraject is versneld of vertraagd. Uiteraard word je tijdig geïnformeerd over de examenplanning. 7.5 Hoe gaat het met herkansen? [!] Voor ieder examen en de proeve van bekwaamheid is er één herkansingsmogelijkheid. De wijze waarop dat gebeurt en de momenten waarop dit kan, kunnen verschillen per examen. De herkansingen vinden uiterlijk plaats voor het einde van het schooljaar. Indien je na de herkansingen nog niet bent geslaagd dan kun je deelnemen aan de extraneusregeling die plaats vindt na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar. Informatie over deze regeling kun je opvragen bij je studieloopbaanbegeleider. De examencommissie kan, indien daar reden toe is, afwijken van deze herkansregels. 7.6 Hoe kun je vrijstelling krijgen voor een examen? Om een vrijstelling voor een onderdeel te krijgen, moet je aantonen dat je het vereiste niveau hebt. Dat kan door middel van bijvoorbeeld een certificaat of diploma. Je vraagt de vrijstelling zelf aan bij de examencommissie. Een vrijstelling wordt door de examencommissie afgegeven wanneer je kunt aantonen dat je over het juiste niveau beschikt en voldoet aan FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

19 alle gestelde voorwaarden. Meer informatie over vrijstellingen vind je in de bijlage Vrijstellingsregeling op de portal. 7.7 Hoe is de organisatie van de examens geregeld? Op het Florijn College wordt de examinering georganiseerd door het Examenbureau. De medewerkers van het Examenbureau zorgen er onder andere voor dat je tijdig informatie krijgt over de examenplanning, de examenresultaten en het diploma. Voor eventuele vragen kun je bij STIP terecht. 7.8 Wat bewaart de school? Alle examenproducten worden, voor zover mogelijk, tot zes maanden na de einduitslag van het examen bewaard bij het Examenbureau. Resultaten worden voor onbeperkte tijd digitaal vastgelegd in het cijferregistratiesysteem. Je hebt de mogelijkheid om het beoordeelde examen in te zien. De aanvraagprocedure vind je als bijlage op de portal en ligt ter inzage bij STIP. 7.9 Waar kun je terecht als je het niet eens bent met een beslissing? In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen voorkomen dat je het niet eens bent met de einduitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. Dat dien je binnen 14 dagen na de bekendmaking van de einduitslag schriftelijk te melden bij de examencommissie (via STIP). Dit geldt alleen voor de examens, dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens het studietraject. Voor die gevallen ga je met je bezwaren naar je afdelingsmanager. Meer informatie over beroep en bezwaar vind je als bijlage op de portal en ligt ter inzage bij STIP Veranderingen in het examenprogramma Tijdens het leertraject kan het zijn dat er aanpassingen nodig zijn in het examenprogramma. We moeten rekening houden met nieuwe regels van de minister. Ook kan het zijn, dat het examenprogramma verandert. Bijvoorbeeld om examens beter bij de lessen aan te laten sluiten. Je wordt tijdig van wijzigingen in het examenprogramma op de hoogte gesteld. FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

20 8 Verantwoording voor de studiegids De studiegids bevat informatie over het leertraject dat hoort bij de opleiding Administratief medewerker. Vanwege veranderende voorschriften, wetgeving en omdat docenten van het Florijn College voortdurend bezig zijn om de opleiding waar mogelijk te verbeteren, kunnen er wijzigingen plaatsvinden. Eenvoudige wijzigingen worden bij je gemeld door je studieloopbaanbegeleider. Denk daarbij een roosterwijzigingen of zaken die met de organisatie te maken hebben. Belangrijke wijzigingen worden bij je gemeld door je studieloopbaanbegeleider. Als het nodig is wordt er een aanvulling op deze studiegids op papier uitgereikt. Je zult dan moeten tekenen voor ontvangst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veranderingen in de examens die je moet doen om je diploma te behalen. De studiegids wordt met zorg samengesteld. Alle informatie die een school wettelijk verplicht is aan je te melden staat in dit document. Toch kan het zo zijn dat er zaken onduidelijk zijn of dat je een fout hebt ontdekt. Zou je dit aan je studieloopbaanbegeleider willen doorgeven, zodat we de studiegids kunnen verbeteren? versie ste opzet vernieuwde studiegids/oer versie de opzet met fictieve informatie versie 0.3 Eerste reactie docenten ontwikkelteam verwerkt versie 0.4 Eerste reactie klankbordgroep studenten verwerkt versie 0.5 Aanpassing op basis van enquête onder vmbo-studenten versie 0.6 Inhoudelijke bijstellingen versie 0.7 Bijstellingen n.a.v. opmerkingen externe redacteur versie ste versie studiegids Administratief medewerker versie 2.0 inhoudelijke bijstelling studiegids Administratief medewerker versie 2.1 correctie en opmaak studiegids Administratief medewerker versie 2.2 laatste correcties en controle op wettelijke vereisten versie 3.0 vastgestelde studiegids Administratief medewerker 2007 versie 4.0 vastgestelde studiegids Administratief medewerker 2009 versie 4.2 vastgestelde studiegids Administratief medewerker per uitstroom versie 5.1 concept studiegids Administratief medewerker BaM 2010 versie 5.2 vastgestelde studiegids Administratief medewerker BaM 2010 versie 5.3 laatste correcties en controle wettelijke vereisten versie 6.1 concept studiegids Administratief medewerker BaM 2011 versie 6.2 vastgestelde studiegids Administratief medewerker BaM 2011 versie 7.0 concept studiegids Administratief medewerker BaM 2012 FA BO_Administratief medewerker BaM_ _v / 32

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie