Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding"

Transcriptie

1 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Financiële beroepen Financieel administratief medewerker niveau 3 BOL Assistent-accountant niveau 4 BOL Bedrijfsadministrateur niveau 4 BOL cohort Kwalificatiedossier 2014 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer versie 1.0, juni BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 1

2 1 Woord vooraf Welkom op het Florijn College! Je hebt gekozen voor de opleiding Financieel administratief boekhouder / Administrateur. In deze studiegids willen we je van tevoren goed informeren over het beroep en de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. In de zakelijke dienstverlening kom je dagelijks in contact met de hele wereld. Daardoor krijgen administratieve werkzaamheden ook een internationale betekenis. In het onderwijs van het Florijn College willen we dan ook de wereld binnenhalen: Think global, act local. Het Florijn College heeft zich ten doel gesteld studenten op te leiden tot succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening. Om dit doel te bereiken wil het Florijn College dat zijn studenten boven het gemiddelde uitstijgen, excelleren en succesvol zijn. Door initiatief te nemen, vragen te stellen en elkaar respectvol, open en eerlijk te benaderen wordt jouw studietraject een succes en help je ons met het vormgeven en verbeteren van de opleiding. Om succesvol te blijven moet het onderwijs voortdurend in beweging blijven. In een schoolgemeenschap die bestaat uit vele culturen en jonge mensen, willen we aan een omgeving bouwen die voor iedereen stimulerend werkt en uitnodigt tot presteren. Die omgeving maken we samen: studenten, docenten en overige medewerkers. We willen graag dat jij hieraan bijdraagt door jouw ambities waar te maken. Ben jij succesvol, dan is het Florijn College dat ook! Lisan van Beurden directeur Florijn College BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 2

3 2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Inhoudsopgave Belangrijke documenten Alles over het beroep Wat doet een Administrateur? Hoe ziet de opleiding er in het kort uit? Wat kun je met je opleiding doen? De onderwijsovereenkomst Alles over de opleiding Wat zijn de hoofdonderdelen van je opleiding? Alles over de lesweek Alvast wat over de stage Wat ga je leren? Wat zijn kerntaken en werkprocessen? Maatwerk Eisen aan het leertraject en studiebelasting Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren Studieloopbaanbegeleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Aanwezigheid en leerplicht Klachten en inspraak Veiligheid en gedrag Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd! Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen van studieonderdelen s om je diploma te behalen Hoe ziet een examen eruit? Hulpmiddelen programma (gemiddeld opleidingstraject) Wanneer zijn de examens? Hoe gaat het met herkansen? Hoe kun je vrijstelling krijgen voor een examen? Hoe is de organisatie van de examens geregeld? Wat bewaart de school? Waar kun je terecht als je het niet eens bent met een beslissing? Verantwoording voor de studiegids Bijlage verantwoording onderwijstijd (Top-model) BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 3

4 3 Belangrijke documenten In deze studiegids wordt verwezen naar een aantal belangrijke documenten. Deze bijlagen kan je terugvinden op de website van het Florijn College onder de tab Onderwijs bij Studenteninfo. (http://www.florijn.nl/studieinformatie/studenteninfo). Een papieren versie kan je inzien bij STIP. Het gaat om de volgende documenten: Afspraken op Florijn College Algemene informatie over en afspraken op Florijn College (studenteninfogids) Deelnemersstatuut Algemene schoolkosten en specifieke opleidingskosten Examinering Onderwijs- en reglement (OER) Algemeen centraal reglement Beroepsonderwijs Vrijstellingsregeling Herkansingsregeling per start schooljaar Hulpmiddelen examen Procedure Bezwaar en beroep Examinering Onderwijs Doorstroomformulier Onderwijsovereenkomst (OOK) Praktijkovereenkomst (POK) Leerplichtwetgeving of Leerplichtinformatie of Leerplicht - Regionaal bureau West- Brabant Vakantierooster Verzuim en consequenties daarvan Studentenbegeleiding Zorgbegeleiding 'Als het (even) tegen zit' Pestprotocol Flyer voordelen bij bedrijven met Florijnpas - Florijn College MBO Klachtenregeling (procedure Bezwaar en beroep algemeen) ARBO en veiligheid Schoolveiligheidsplan Calamiteitenflyer: Wat te doen bij een calamiteit? Studentenraad Namen en contactgegevens Verslagen Klassenvertegenwoordigers Verslagen Data en locatie overleggen BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 4

5 4 Alles over het beroep Informatie over het beroep en vervolgstudies 4.1 Wat doet een Administrateur? Je draagt zorg voor het bijhouden en het controleren van de gegevens op financieeladministratief terrein. Je levert je bijdrage aan managementrapportages en het financiële jaarverslag. Van jou kan worden verwacht dat je gegevens analyseert, statistieken maakt en het management adviseert. Je verantwoordelijkheid is uitvoerend van aard, dat wil zeggen controlerend en begeleidend. Er zijn, op het Florijn College, drie afstudeerrichtingen: - financieel administratief medewerker (niveau 3) - bedrijfsadministrateur (niveau 4) - assistent accountant (niveau 4) Financieel administratief medewerker De financieel administratief medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het bijwerken van de dagboeken, het bijwerken van de subadministraties en het voeren van kwantiteitenregistraties. Daarnaast is de financieel administratief medewerker betrokken bij het creditmanagement en verricht hij ook administratieve taken die niet perse financieel van aard zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd op niveau 3 en omvatten een deel van de taken van de bedrijfsadministrateur. Bedrijfsadministrateur De bedrijfsadministrateur is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. Zijn primaire taak is om inzicht te creëren in de financiële positie van het bedrijf, ten behoeve van het management en externe belanghebbenden. Daarnaast is de bedrijfsadministrateur betrokken bij het creditmanagement en verricht hij ook administratieve taken die niet perse financieel van aard zijn. Kenmerkend voor deze functie is de noodzaak goed inzicht in het boekhouden te hebben, en overzicht over de gehele administratie met haar subadministraties. De werkzaamheden zijn enerzijds gericht op het bijwerken van de dagboeken, anderzijds assisteert de bedrijfsadministrateur bij de periodeafsluitingen. Hij kan relatief snel als vervanger optreden voor lager gekwalificeerde medewerkers op de subadministraties. Assistent accountant De assistent-accountant is werkzaam bij een accountantskantoor of bij een administratiekantoor. Hij controleert financiële informatie van de klant en biedt, indien gewenst, financieel-administratieve ondersteuning. De werkzaamheden worden meestal op het accountantskantoor uitgevoerd en sporadisch bij de klant. Kenmerkend voor deze functie is de noodzaak goed inzicht te hebben in het boekhouden en overzicht over de gehele administratie met haar subadministraties. De assistent-accountant moet zich tevens een beeld kunnen vormen van de bedrijven waarvoor hij zijn werkzaamheden verricht. Zijn werkzaamheden zijn gericht op het controleren van (deel)administraties, het voorbereiden van de periodeafsluitingen en het jaarverslag en het opstellen van belastingaangiften BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 5

6 4.2 Hoe ziet de opleiding er in het kort uit? De opleiding bestaat uit een gezamenlijk deel en een uitstroomdeel. Het gezamenlijke deel van de opleiding duurt één jaar. Die tijd wordt gebruikt om te werken aan je basisvaardigheden en kennis. Na het eerste jaar wordt bepaald welk vervolgtraject het beste bij je past: de niveau 3-opleiding financieel administratief medewerker of de gecombineerde niveau 4-opleiding Bedrijfsadministrateur / Assistent accountant. Voor leerlingen met een niveau 3 diploma wordt ook nog de mogelijkheid tot het behalen van een niveau 4 diploma geboden door een extra opstroom jaar aan het einde van de opleiding. In het basisdeel krijg je met alle onderdelen van het beroep te maken. In het uitstroomdeel krijg je extra lesstof voor de richting waarin je je gaat specialiseren en kies je voor één of meerdere uitstromen. Een uitstroom is een specialisatie. Voor de opleidingen in de financiële beroepen kun je kiezen uit: financieel administratief medewerker, assistent accountant en bedrijfsadministrateur. 4.3 Wat kun je met je opleiding doen? De niveau 4 uitstroomvarianten van de opleiding Administrateur sluiten prima aan bij hboopleidingen in vergelijkbare richtingen zoals Accountancy, bedrijfseconomie of commerciële economie. Aansluitende opleidingen in het particulier onderwijs zijn PDL, MBA en SPD. Wanneer je niet kiest voor een vervolgopleiding kun je met je diploma gaan werken op een administratiekantoor of bij een grote organisatie. Administrateurs bij bedrijven, instellingen of accountantskantoren voeren financieel administratieve werkzaamheden uit, die er toe leiden dat het bedrijf, de instelling of de klant inzicht houdt in de financiële positie en de bijbehorende rechten en plichten. Deze werkzaamheden zijn ook gericht op de verantwoording aan externe belanghebbenden, zoals banken, de belastingsdienst, aandeelhouders en andere stakeholders. In het kwalificatiedossier staat precies wat je volgens de wet moet kunnen en weten. Het gehele kwalificatiedossier kun je terugvinden op: 4.4 De onderwijsovereenkomst Scholen zijn wettelijk verplicht om een onderwijsovereenkomst met je aan te gaan (zie bijlage OOK ). In deze overeenkomst staan afspraken tussen jou en de school. Je hebt alleen recht op onderwijs als je de onderwijsovereenkomst ondertekent en bij STIP hebt ingeleverd BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 6

7 5 Alles over de opleiding Informatie over het onderwijsprogramma 5.1 Wat zijn de hoofdonderdelen van je opleiding? In alle studiejaren bestaat je lesweek uit een aantal vergelijkbare onderdelen. We maken onderscheid tussen: a. Financieel administratieve beroepsvorming (FABV) Gedurende het volledige schooljaar is er een werkruimte waar je werkt aan beroepsopdrachten. De begeleidende docent ondersteunt je bij vragen, geeft uitleg en organiseert waar nodig groepsinstructies. Je werkt op je notebook met verschillende digitale leermiddelen, simulatieprogramma s en opdrachten. De digitale leeromgeving It s Learning voorziet je van alle informatie en materiaal om aan de slag te kunnen. Daarnaast krijg je buiten de werkruimte op vaste momenten in aparte lokalen uitleg en verdieping door middel van theorie op het gebied van Bedrijfsadministratie (BA) en Bedrijfseconomie (BE). Hierbij hanteren wij een model van afnemende sturing door de docent en toenemende verantwoordelijkheid van de student voor het leerproces/traject. b. Generieke vakken In dit onderdeel besteed je aandacht aan vaardigheden die je in het dagelijks leven en in je beroep nodig hebt. Denk daarbij aan computervaardigheden, Nederlands, Burgerschap en Engels. Je kan ook nog voor Duits kiezen als extra taal. De generieke onderdelen worden op vaste momenten in je rooster aangeboden in aparte lokalen. De snelheid waarmee je het leertraject doorloopt, is niet voor iedereen gelijk. Wanneer het je lukt om sneller door de leerstof heen te gaan, dan kan je, na overstap naar de maatwerkgroep, ook eerder aan de stages beginnen. Heb je meer moeite met de stof of vertraag je door andere omstandigheden, dan ga je later op stage. Afhankelijk van je voortgang en je resultaten krijg je een studieadvies (SA) over je leertraject en het niveau waarop je kan uitstromen. Een schematische weergave van een gemiddeld opleidingstraject vind je terug in tabel 1. Tabel 1. Opleidingstraject Financiële beroepen Schooljaar Schooljaar Schooljaar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 school school school school stage stage school school school school stage stage Sa1 Sa2 Sa3 In periodes 2 t/m 12 vinden examenprojecten, tentamens en proeven van bekwaamheid plaats. Dit zijn de examens die je moet behalen om je diploma te krijgen. (zie hoofdstuk 6) 5.2 Alles over de lesweek De lesweek heeft voor zover het rooster het toelaat ziet er in de eerste periode van het eerste leerjaar als volgt uit. (tabel 2). In de loop van het eerste schooljaar zal er veel structuur geboden worden. Deze wordt in de loop van het eerste jaar en in het vervolg van de opleiding langzaam aan afgebouwd worden zodat meer recht gedaan wordt aan de individuele verschillen van de studenten. Tabel 2. Globale weekindeling leerjaar 1 periode BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 7

8 Weekindeling Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag leren en loopbaan Klassenuur FABV FABV Rekenvaardigheid Nederlands Bedrijfseconomie Pauze Pauze Pauze Bedrijfsadministratie Pauze Pauze Bedrijfsadministratie Nederlands FABV Burgerschap FABV Bedrijfseconomie Bedrijfsadministratie Computervaardigheid Pauze Pauze Pauze Pauze Engels Pauze Engels Burgerschap ABC uren FABV Bedrijfseconomie Rekenvaardigheid ABC uren ABC uren Computervaardigheid Klassenuur Per week heb je 25,5 klokuren begeleide onderwijstijd. De lessen en projecten worden geroosterd in eenheden van 0,5 uur. Een lesuur op je rooster is dus een half uur. De schooldagen beginnen meestal om uur en duren tot maximaal uur. De indeling van de lesweek is van veel factoren afhankelijk en kan tussentijds wijzigen. Alle wijzigingen worden van tevoren bekendgemaakt op de portal en via de monitor bij de entree en in de aula. De portal is een website die alleen beschikbaar is voor studenten van het Florijn College (https://portal.rocwb.nl/default.aspx). Om op de portal te kunnen, krijg je in de introductieweek een loginnaam en wachtwoord. Vóór aanvang van een periode wordt het weekrooster ook op papier uitgedeeld. In principe worden lessen altijd overgenomen of opgevangen als een docent afwezig is. Je wordt dus altijd geacht aanwezig te zijn. We streven ernaar zo min mogelijk te laten uitvallen. 5.3 Alvast wat over de stage Zoals je in tabel 1 hebt gezien, zijn er in het leertraject twee stages. Voor de meeste studenten zal de eerste stage beginnen in schooljaar 2. De stage is vijf dagen per week bij een bedrijf. Tijdens de stage zijn er ook enkele terugkomdagen. Je bent dan een dag(deel) op school. Op de terugkomdagen wordt je praktijkervaring besproken en in verband gebracht met de theorie. Stage wordt ook wel BPV (Beroeps Praktijk Vorming) genoemd. De keuze voor een bedrijf is onder andere afhankelijk van de uitstroom je kiest, het type bedrijf dat bij je past en de beschikbaarheid van bedrijven BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 8

9 Assistent-accountant (AA) Bedrijfsadministrateur BA) Financieel administratief medewerker (FAM) De eerste stage is vooral gericht op het basisdeel van de opleiding. Je oefent dan vooral basiswerkzaamheden van een Financieel administratief medewerker / Administrateur. In de tweede stage komen er steeds meer taken, die passen bij jouw uitstroomrichting. Je studieloopbaanbegeleider en de coördinator van de BPV helpen je bij het vinden van een goed stageadres. Het stagebedrijf dient goedkeuring te hebben van kenniscentrum Ecabo. In het lesprogramma zijn projecten en lessen opgenomen die voorbereiden op een goede BPV. BPV-docenten komen enkele malen bij je stagebedrijf op bezoek voor voortgangsgesprekken en begeleiding. Binnen het stagebedrijf is er altijd een medewerker (praktijkopleider) die je dagelijks begeleidt in het bedrijf. Samen met het bedrijf en de school onderteken je voor aanvang van de stage een praktijkovereenkomst (zie bijlage POK ) waarin afspraken staan over wat er van jou verwacht wordt en wat jij van het bedrijf mag verwachten. Uitgebreide informatie over de stages ontvang je tijdig in de periode voor aanvang van de stage. 5.4 Wat ga je leren? Wat zijn kerntaken en werkprocessen? De opleiding is opgedeeld in een basisdeel en een keuzedeel. In het basisdeel wordt aandacht besteed aan de kerntaken en werkprocessen die voor alle uitstromen van toepassing zijn. Een kerntaak is een deel van de beroepstaken dat in omvang of belangrijkheid kenmerkend is voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. In het geval van de Administrateur is er bijvoorbeeld de kerntaak Houdt de dagboeken bij. De werkzaamheden die bij die kerntaak horen, zijn beschreven in de bijlage Kwalificatiedossier. Een werkproces is een onderdeel van een kerntaak. Voor het werkproces 1.1 Werkt het inkoopboek bij betekent dit bijvoorbeeld dat je inkoopfacturen kunt invoeren in een boekhoudkundig systeem. Voor de Administrateur zitten in het basisdeel de werkprocessen 1.1 t/m 1.4, 3.1 t/m 3.4. Andere werkprocessen komen in het basisdeel in mindere mate aan de orde (zie tabel 3). Tabel 3. Kerntaak-werkprocesmatrix Financiële Beroepen / Administrateur Financiële Beroepen Kerntaak Werkproces NIV 3 NIV 4 NIV Werkt het inkoopboek bij x x x KT1 Houdt de dagboeken bij KT2 Verricht werkzaamheden t.b.v. periodeafsluitingen en belastingaangiften 1.2. Werkt het verkoopboek bij x x x 1.3. Werkt de bankboeken bij x x x 1.4. Werkt het kasboek bij x x x 2.1. Verricht boekingen in het memoriaal x x 2.2. Verricht werkzaamheden voor de periodeafsluiting x x 2.3. Treft voorbereidingen voor de aangifte x x BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 9

10 KT3 Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer KT4 Houdt kwantiteitenregistratie bij omzetbelasting 2.4. Verricht werkzaamheden voor de aangifte inkomstenbelasting x 3.1. Voert stamgegevens in en wijzigt deze x x x 3.2. Stelt facturen op x x 3.3. Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering x x 3.4. Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor fiattering van x x inkoopfacturen 3.5. Controleert het debiteurenbeheer x 3.6. Controleert het crediteurenbeheer x 4.1. Houdt een projectadministratie bij of controleert deze x x 4.2. Houdt een urenadministratie bij x x x 4.3. Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij of controleert deze x x x 4.4. Instrueert over het gebruik van administratieve systemen x x 4.5. Beheert de kas x 5.5 Maatwerk a. Aansluiting op je vooropleiding Een diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg in de sector economie sluit het beste aan. Bij diploma s van de van de kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg van andere vmbo-sectoren geeft een vakkenpakket met economie of wiskunde toegang tot de opleiding. b. Aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, Na de opleiding kun je gaan werken in één van de genoemde werkvelden. Ook is het mogelijk door te stromen naar het HBO in met name de economische richtingen. In het laatste deel van je opleiding kan je zelfs een doorstroomprogramma volgen bij Avans. Dit programma is gericht op kennismaking met het HBO en de economische opleidingen. c. Remediëren, verrijken, verdiepen Omdat het leertraject beperkt flexibel is ingericht, kan je waar nodig langer meer opleidingstijd besteden in bepaalde vakken. Ook zijn er mogelijkheden voor extra ondersteuning. Daarvoor kun je maatwerkafspraken maken. d. Vertraging of versnellen. Heb je VMBO als vooropleiding, dan geldt in principe dat de opleiding drie jaar duurt. Door het niet tijdig voldoen aan de overgangsnormen kan het zijn dat je vertraging oploopt of zelfs een heel jaar over moet doen. Binnen de maatwerkgroep bepaal binnen de kaders van de opleiding je eigen leertempo en bent daar ook verantwoordelijk voor. Docenten en je studieloopbaanbegeleider volgen je voortgang en begeleiden je intensief. De gemiddelde studieduur is 3 jaar, de supersnelle studenten kunnen de opleiding in 2 jaar afronden en met vertraging kan het traject uitlopen tot 4 jaar. Voor studenten met een HAVO-diploma is het mogelijk de opleiding in twee jaar af te ronden. 5.6 Hulpmiddelen Afhankelijk van de examenvorm mag je gebruik maken van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rekenmachine. In het examenprogramma (kolom HM) wordt vermeld welke hulpmiddelen zijn toegestaan. Op het voorblad van ieder examen worden toegestane hulpmiddelen vermeld. Belangrijkste hulpmiddelen zijn de rekenmachine (R), het woordenboek (W), de hoofdtelefoon (H) en hulpmiddelen bij praktijkexamens (P). Meer informatie over hulpmiddelen vind je terug op de website in Hulpmiddelen bij examens BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 10

11 5.7 Eisen aan het leertraject en studiebelasting De school heeft de wettelijke plicht om je per schooljaar gemiddeld minimaal 1000 uren te begeleiden in je leerproces. Deze begeleiding mag je van ons verwachten en eisen, want daarvoor ben je naar het Florijn College gekomen. Ook is deze urennorm van belang, omdat je recht op studiefinanciering hiervan afhangt. We plannen ruim zodat onverwachte lesuitval geen risico vormt voor het behalen van de norm. Het programma voor de beroepsgerichte vakken, voor talen, voor rekenen en voor loopbaan en burgerschap sluit aan op de eisen van het ministerie van onderwijs. De eisen voor beroepsgerichte vakken zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier. De eisen voor Nederlands en Rekenen staan in het Referentiekader. Voor de moderne vreemde talen (Engels, Duits, Frans) staan de eisen in het Europees Referentie Kader. Voor Burgerschap geldt het document Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap. Je kunt al deze documenten terugvinden op de website In de tabel Geplande begeleide onderwijstijd zie je welke eisen per studieonderdeel aan bod komen. We begrijpen dat de codes van de studieonderdelen je nog niet veel zullen zeggen, maar vinden het belangrijk dat je van tevoren kunt zien wat er aan studie-inzet van je verwacht wordt. Voor de opleiding Financiële beroepen zijn de volgende uren gepland: BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 11

12 Onderwijsvorm (1-10) Groep of indivdueel (io/ig/sa) Onderdeel Naam studieonderdeel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Afwijkende activiteiten totaal aantal klokuren Opleiding Financiële beroepen sa Startjaar cohort 2014 ig Schooljaar 1 io Roostereenheid uren) 0,5 Aantal lesweken per periode* ig beroep FABV (Financieel adminstratieve beroepsvorming ig beroep Bedrijfsadministratie ig beroep Bedrijfseconomie sa Burgerschap Burgerschap ig beroep Computervaardigheden ig talen Duits* (keuzevak) ig talen Engels ig Beroep BPVV (BPV voorbereiding) sa Burgerschap Leren en loopbaan ig Rekenen Rekenvaardigheid ig Talen Nederlands ig Beroep Telefooontraining io Begeleiding Studieloopbaanbegeleiding io Begeleiding Studieloopbaanbegeleiding Individueel io Overige Toetsen, examens, afronden sa Overige Introductie io Begeleiding ABC-uren klokuren per lesweek Totaal schooljaar BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 12

13 Onderwijsvorm (1-10) Groep of indivdueel (io/ig/sa) Onderdeel Naam studieonderdeel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Afwijkende activiteiten totaal aantal klokuren Opleiding Financiële beroepen sa Startjaar cohort 2014 ig Schooljaar 2 io Roostereenheid 0,5 Aantal lesweken per periode* ig beroep FABV (Financieel adminstratieve beroepsvorming ig beroep Bedrijfsadministratie ig beroep Bedrijfseconomie sa Burgerschap Burgerschap ig beroep Computervaardigheden ig talen Duits* (keuzevak) ig talen Engels io Beroep BPV sa Burgerschap Leren en loopbaan ig Rekenen Rekenvaardigheid ig Talen Nederlands io Begeleiding Studieloopbaanbegeleiding io Begeleiding Studieloopbaanbegeleiding dividueel) io Overige Toetsen, examens, afronden sa Overige Introductie io Begeleiding ABC uren klokuren per lesweek ,5 29,5 Totaal schooljaar BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 13

14 Onderwijsvorm (1-10) Groep of indivdueel (io/ig/sa) Onderdeel Naam studieonderdeel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Afwijkende activiteiten totaal aantal klokuren Opleiding Financiële beroepen sa Startjaar cohort 2014 ig Schooljaar 3 io Roostereenheid 0,5 Aantal lesweken per periode* ig beroep FABV (Financieel adminstratieve beroepsvorming ig beroep Bedrijfsadministratie ig beroep Bedrijfseconomie sa Burgerschap Burgerschap io Beroep BPV ig Rekenen Rekenvaardigheid ig Talen Nederlands io Begeleiding Studieloopbaanbegeleiding io Begeleiding Studieloopbaanbegeleiding dividueel) io Overige Toetsen, examens, afronden sa Overige Introductie io Begeleiding ABC-uren klokuren per lesweek Totaal schooljaar BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 14

15 6 Alles over de begeleiding Informatie over begeleiding bij het leren en leerproblemen 6.1 Begeleiding bij het leren Bij alle studieonderdelen word je uiteraard ondersteund door de begeleidende docent. Je bent aan de studie begonnen om je persoonlijke doelen te bereiken. Zowel binnen als buiten de lessen proberen we je daarbij te helpen. Als het nodig is om je extra te ondersteunen voor een studieonderdeel maak je daarvoor met een docent afspraken. 6.2 Studieloopbaanbegeleiding Doel van de studieloopbaanbegeleiding is dat je: - leert in korte tijd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je opleiding; - een zelfstandige eigen manier van leren en werken ontwikkelt; - inzicht krijgt in je sterke en zwakke punten: waar ben ik goed in, wat kan beter?; - kritiek kunt geven en ontvangen; - ontdekt wat je precies wilt bereiken en weet wat je daarvoor moet doen; - een beeld krijgt van mogelijkheden na de opleiding die bij jou passen (vervolgopleiding, werk). Bij alle studieonderdelen word je uiteraard ondersteund door de begeleidende docent. Je bent aan de studie begonnen om je persoonlijke doelen te bereiken. Zowel binnen als buiten de lessen proberen we je daarbij te helpen. Je wordt extra ondersteund voor bepaalde studieonderdelen, zoals taal en het oefenen van studievaardigheden. Samen met jou kunnen we kijken naar mogelijkheden voor hulp bij het leren. Je studieloopbaanbegeleider helpt je bij het behalen van bovenstaande doelen. In een studentdossier worden afspraken vastgelegd en wordt je voortgang en ontwikkeling bijgehouden. Als er zaken zijn die het studeren moeilijk maken (bv. een handicap of privéproblemen) dan kan de studieloopbaanbegeleider je doorverwijzen naar het Zorgteam. Bij het Zorgteam kunt je terecht voor meer informatie en ondersteuning. Mochten er zaken zijn die door het Zorgteam niet (of niet voldoende) kunnen worden opgevangen, dan kan via de zorgcoördinator een doorverwijzing plaatsvinden naar de Schoolmaatschappelijk werker, het Servicecentrum Studie & Beroep of externe zorgbegeleiding. Meer informatie over zorgbegeleiding vind je op de portal in brochure Als het (even) tegenzit. De studieloopbaanbegeleider legt informatie over je studievoortgang, begeleiding en aanwezigheid vast in het begeleidingsdossier. 6.3 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt bij het leren, wend je je tot je studieloopbaanbegeleider. Heb je bijvoorbeeld problemen met taal veroorzaakt door een handicap, dan kun je extra hulp krijgen. Daarvoor wordt eerst een zogenaamd handelingsplan opgesteld, waarin staat wat we extra voor je kunnen doen. Je kunt extra begeleiding krijgen als je: - een stoornis, belemmering of handicap hebt die speciale ondersteuning of deskundige doorverwijzing vraagt - recht hebt op een StudentGebondenFinanciering Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij je studieloopbaanbegeleider en op de portal BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 15

16 6.4 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Het is misschien een beetje raar om bij de start van een opleiding te praten over het verlaten van de opleiding, maar je moet op jonge leeftijd kiezen voor een vervolgopleiding en soms blijkt die keuze niet de juiste te zijn. Mocht deze opleiding niet goed bij je passen dan kan het Servicecentrum Studie & Beroep je helpen bij het vinden van een andere opleiding die beter bij je past. Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij je studieloopbaanbegeleider en op de portal. 6.5 Aanwezigheid en leerplicht Je aanwezigheid wordt geregistreerd in een geautomatiseerd absentiesysteem. Je krijgt bij aanvang van je studie uitleg over het systeem en over de eisen die er voor je aanwezigheid gelden. De studieloopbaanbegeleider let op je aanwezigheid. Indien je vaak te laat bent of ongeoorloofd afwezig bent, moet de school hiervan verplicht melding maken bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. De eisen die er aan aanwezigheid worden gesteld, kun je terugvinden op de website in de bijlage Verzuim en consequenties daarvan. 6.6 Klachten en inspraak Op verschillende manieren word je betrokken bij de verbetering van ons onderwijs. Jaarlijks vinden er enquêtes en onderzoeken plaats. Daarnaast worden er gesprekken met studenten georganiseerd over bepaalde thema s. In de studentenraad spreken studenten met de directie over belangrijke ontwikkelingen. Op een school met ongeveer 1700 studenten gaat ook wel eens wat fout. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend, maar we weten ook dat het niet uit te sluiten valt. We willen problemen uiteraard goed oplossen en steeds kijken wat we kunnen doen om de fout in de toekomst te voorkomen. Heb je een serieuze klacht die te maken heeft met het onderwijs of de organisatie van het Florijn College, dan kun je dat in eerste instantie melden bij je studieloopbaanbegeleider. Die kan reageren op je klacht en helpen het probleem op te lossen. Kom je er op die manier niet uit, dan kun je gebruikmaken van de klachtenprocedure. De Klachtenprocedure vind je terug op de portal. 6.7 Veiligheid en gedrag In de economische beroepen is het werken over de grenzen en met verschillende culturen een gegeven. We zien de veelkleurigheid en diversiteit van de wereld om ons heen dan ook als een kans. In de missie van het Florijn College komt dit tot uiting: "Studenten opleiden tot succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening". Dat betekent in de praktijk dat we elkaar serieus nemen en met respect behandelen. Onderlinge bedreigingen en pesten worden niet getolereerd. We bestrijden discriminatie op basis van verschillende culturele/etnische herkomst of seksuele geaardheid. Regels over leef- en werkomgeving en onderwijs vind je op de portal in het Deelnemersstatuut en in de Schoolregels. We hebben allemaal een actieve rol in de veiligheid in en buiten het schoolgebouw. In de introductieweek krijg je instructies over wat je moet doen bij calamiteiten. Met de studieloopbaanbegeleider loop je naar de verzamelplaats waar iedereen naar toe moet bij een ontruiming. Tijdens je studie doe je ook mee aan een ontruimingsoefening. De instructie voor ontruimingen Calamiteitenflyer locatie W33 kan je vinden op de portal. 6.8 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd! Voor bijzondere gevallen is er op het Florijn College een vertrouwenspersoon. Je kunt altijd hulp krijgen van de vertrouwenspersoon als je te maken hebt gekregen met ongewenste intimiteit (bijvoorbeeld een vernederende grap of ongewenst lichamelijk contact) of andere zaken waar je een klacht over hebt (t.a.v. docenten of medestudenten). De BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 16

17 vertrouwenspersonen zijn: mevrouw Liesbeth Joris en de heer Bart Edwards van Muijen. Zij hebben een zwijgplicht. Ze zijn op school te bereiken onder nummer of via hun adres: / BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 17

18 7 Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen en de examenregeling 7.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen van studieonderdelen Tijdens je leertraject wordt je regelmatig bij de verschillende onderdelen getoetst door middel van bijvoorbeeld opdrachten, presentaties of toetsen. Al deze onderdelen zijn erop gericht jou die kennis en die vaardigheden te leren die je nodig hebt voor het goed uitvoeren van de kerntaken. Daarnaast word je beoordeeld op je competenties. Dit zijn aspecten die horen bij een goede beroepshouding. Denk hierbij aan samenwerken, presenteren, kwaliteit leveren. Deze competenties komen gedurende de hele opleiding terug. Je bent natuurlijk nooit klaar met het ontwikkelen van je competenties. In het eerste jaar verwachten wij van jou een ander niveau dan bijvoorbeeld in de stage. Voortdurend kijk je kritisch naar je eigen ontwikkeling. Regelmatig wordt de voortgang met je besproken. Een aantal momenten tijdens je opleiding, krijg je een studieadvies. Er wordt dan gekeken: - naar de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt - of je studieresultaten aan de verwachtingen voldoen - of de opleiding / het beroep bij je past - of je klaar bent om deel te nemen aan een examen. 7.2 Doorgaan of vertragen Regelmatig bekijk je samen met de studieloopbaanbegeleider hoe ver je gevorderd bent en in hoeverre je studietraject volgens verwachting verloopt. De studieloopbaanbegeleider en docenten van het opleidingsteam geven aan het eind van iedere periode een studieadvies. Er wordt dan gekeken: - naar de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt - of je studieresultaten aan de verwachtingen voldoen - of de opleiding / het beroep bij je past. Het kan dus gebeuren dat je gedurende het schooljaar een negatief studieadvies krijgt. Vervolgens krijg je aan het einde van het schooljaar een bindend studieadvies. Dit betekent: - over naar het volgend schooljaar - het jaar nog een keer over doen - de opleiding verlaten - een inhaaltraject / bijwerktraject voordat je verder kunt naar het volgend leerjaar In leerjaar 1 en 2 worden bij veel vakken formatieve beoordelingen gegeven. Dat wil zeggen dat ze nog niet examinerend zijn. Wel tellen alle cijfers als ook de beoordeling van je competenties mee voor de overgang van jaar 1 naar 2 en van jaar 2 naar 3. De overgangsnormen krijg je aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Elke periode krijg je een overzicht met de door jouw behaalde cijfers en de beoordeling van je competenties. De volgende onderdelen zijn bepalend voor de overgang: - De cijfers voor de verschillende vakken - De beoordeling van je competenties (minimaal voldoende) - Je aanwezigheid (minimaal 90%) 7.3 s om je diploma te behalen Om te meten of je het niveau dat hoort bij een beginnend beroepsuitoefenaar behaald hebt, leg je een aantal examens af. Om je diploma te behalen, word je beoordeeld op de volgende onderdelen: a. Beroep BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 18

19 b. Taal c. Rekenen d. Burgerschap e. BPV Een overzicht van al deze examens, tref je verderop aan in het programma. Per examen kun je in het examenprogramma zien wanneer je bent geslaagd. De examencommissie stelt uiteindelijk vast of je voldaan hebt aan alle eisen en je het diploma hebt behaald. Zowel voor Rekenen als voor Nederlands doe je een centraal landelijk examen. De eisen voor Nederlands, Rekenen en Engels veranderen de komende jaren. We zullen je daarover tijdig blijven informeren. 7.4 Hoe ziet een examen eruit? Bij het Florijn College gebruiken we verschillende examenvormen. In het programma staat vermeld welke vorm een examen heeft. Hieronder vind je een korte toelichting bij iedere examenvorm Proeve van bekwaamheid (PvB) Een proeve van bekwaamheid is een praktijkexamenproduct dat waarin je laat zien dat je een kerntaak beheerst. Het examen vindt plaats in je stagebedrijf. Je wordt beoordeeld op wat je laat zien en de producten die je hebt gemaakt. Een proeve kan meerdere dagen duren en kan bestaan uit meerdere praktijkopdrachten. projecten (EP) Een examenproject is een praktijkexamenproduct dat waarin je laat zien dat je een kerntaak beheerst. Het examenproject vindt plaats op school in een simulatie. Je wordt beoordeeld op wat je laat zien en de producten die je hebt gemaakt. Een examenproject kan één of meerdere dagdelen duren. Tentamen (TE) Het tentamen is een examen om je vakkennis en vaardigheden te beoordelen. Het gaat om kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor de uitoefening van het beroep en die onvoldoende aan de orde komen in de examenprojecten. Centrale examens Nederlands en Rekenen (COE) Voor de onderdelen Lezen en Luisteren gebruiken we verplichte examens van het CITO. De examens worden digitaal afgenomen in een aantal computerlokalen van het Florijn College. De examens bestaan uit teksten en filmpjes met multiple choice vragen. Voor rekenen bestaat het centrale examen uit de onderdelen Getallen, Verhoudingen, Verbanden en Meten en Meetkunde. Instellingsexamens Nederlands (IE) Het Florijn College heeft eigen examens voor de vier onderdelen Schrijven, Taalverzorging en begrippenlijst, Spreken en Gesprekken. Deze examens zijn schriftelijk (open en gesloten vragen, opdrachten en multiple choice) en mondeling (bijvoorbeeld een klantgesprek of presentatie). s Moderne vreemde talen (MVT) Voor de talen Engels, Duits en Frans zijn de examens gericht op de vaardigheden Luisteren, Lezen, Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren. De examenvormen zijn vergelijkbaar met die van Nederlands. s Burgerschap (Bu) BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 19

20 Bijzonder voor het onderdeel Burgerschap is dat de examens je ontwikkeling meten. Je toont met werkstukken, opdrachten en presentaties aan dat je je verdiept hebt in een onderwerp en wat je hebt geleerd. Het gaat hierbij om kennis, inzicht en bewustzijn, en ook hoe je je gedraagt en functioneert. De vier onderdelen voor burgerschap zijn: de politiek-juridische dimensie, De economische dimensie, de sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. 7.5 Hulpmiddelen Afhankelijk van de examenvorm mag je gebruik maken van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rekenmachine. In het examenprogramma (kolom HM) wordt vermeld welke hulpmiddelen zijn toegestaan. Op het voorblad van ieder examen worden toegestane hulpmiddelen vermeld. Belangrijkste hulpmiddelen zijn de rekenmachine (R), het woordenboek (W), de hoofdtelefoon (H) en hulpmiddelen bij praktijkexamens (P). Meer informatie over hulpmiddelen vind je terug op de portal in Hulpmiddelen bij examens. 7.6 programma (gemiddeld opleidingstraject) programma BOL Financieel Administratief Medewerker (93200) niveau 3 Cohort Beroep Kwalificatiedossier Financiële Beroepen, uitstroom Financieel Administratief Medewerker, 2014 Kerntaak 1 Houdt de dagboeken bij uren) code naam: Werkprocessen Schaal vorm FBAEPKT1-3- Kerntaak 1 Houdt de 1.1 t/m 1.4 O/V/G EP FC dagboeken bij FBKV1-1 Rekenvaardigheid voor 1.1 t/m dec. TE FC financiële toepassingen FBKV2-1 Spreadsheetvaardigheid 1.1 t/m dec. TE FC voor financiële toepassingen FBKV3-1 Elementaire kennis 1.1 t/m dec. TE FC bedrijfsadministratie FBKV6-1 Elementaire kennis 1.1 t/m dec. TE FC bedrijfseconomie Een kandidaat is geslaagd als: alle bovenstaande examens met minimaal een voldoende (V of 5,5) zijn afgesloten. Een kandidaat komt in aanmerking voor een herkansing als niet aan bovenstaande eis wordt voldaan. Herkansing is mogelijk voor PvB die onvoldoende is en voor tentamens met een resultaat < 5,5. Beroep Kwalificatiedossier Financiële Beroepen, uitstroom Financieel Administratief Medewerker, 2014 Kerntaak 3 Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer code naam: Werkprocessen Schaal vorm FBAEPKT Kerntaak 3 verricht activiteiten voor het Debiteuren- en Crediteurenbeheer FBPVBF3-1 PVB Werkproces 3.1 Voert stamgegevens in en wijzigt deze FBKV1-1 Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen uren) 3.1 t/m 3.4 O/V/G EP FC O/V/G PVB BPV nvt 6 12 FLEX 3.1 t/m dec. TE FC BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 20

21 FBKV2-1 Spreadsheetvaardigheid 3.1 t/m dec. TE FC voor financiële toepassingen Een kandidaat is geslaagd als: alle bovenstaande examens met minimaal een voldoende (V of 5,5) zijn afgesloten. Een kandidaat komt in aanmerking voor een herkansing als niet aan bovenstaande eis wordt voldaan. Herkansing is mogelijk voor PvB die onvoldoende is en voor tentamens met een resultaat < 5,5. Beroep Kwalificatiedossier Financiële Beroepen, uitstroom Financieel Administratief Medewerker, 2014 Kerntaak 4 Houdt kwantiteitenregistraties bij code naam: Werkprocessen Schaal vorm FBAEPKT4-3-1 FBKV1-1 FBKV2-1 kerntaak 4 Uren- en kwantiteitenadministratie Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen Spreadsheetvaardigheid voor financiële toepassingen uren) 4.2 en 4.3 O/V/G EP FC 4 10 FLEX FLEX 4.2 en dec. TE FC en dec. TE FC Een kandidaat is geslaagd als: alle bovenstaande examens met minimaal een voldoende (V of 5,5) zijn afgesloten.. Een kandidaat komt in aanmerking voor een herkansing als niet aan bovenstaande eis wordt voldaan. Herkansing is mogelijk voor PvB die onvoldoende is en voor tentamens met een resultaat < 5,5. Beroepspraktijkvorming - Kader: kwalificatiedossier 2014 code naam schaal vorm Minimaal aantal klokuren uren) periode FBA3BPV1-3 BPV leerjaar 2 O/V/G Bpv Bpv en 6 FBA3BPV2-3 BPV leerjaar 3 O/VG Bpv Bpv en 12 Minimaal aantal uren per stage behaald. Alle stages zijn minimaal met een voldoende beoordeeld. Nederlands - Kader: referentiedocument Nederlandse taal en Rekenen (COHORT 2013) code naam: Niveau leerjaar vorm FNELL2FCOE FNESP2Fd FNEGE2Fd Nederlands lezen en luisteren Nederlands spreken Nederlands gesprekken voeren uren) (1 e tijdvak) (2 e tijdvak) (3 e tijdvak) 2F 3 COE dig FC F 3 IE mond FC F 3 IE mond FC BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 21

22 FNESC2Fd Nederlands schrijven 2F 3 IE schrift FC FNEBE2Fd Nederlands taalverzorging 2F 3 IE dig FC en begrippen vóór het schooljaar Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn. in schooljaar en later Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen (= één cijfer met één decimaal) en het cijfer van het instellingsexamen (= één cijfer met één decimaal) gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 10). Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands. Van de eindcijfers voor generieke onderdelen Nederlands en Rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5). Het andere eindcijfer moet tenminste een 6 zijn. Beroepsspecifieke eisen Engels - Kader: Europees Referentie Kader, kwalificatiedossier 2014 code naam: Niveau Schaal vorm uren) (1 e tijdvak) (2 e tijdvak) (3 e tijdvak) FENLUA2d Engels luisteren A2 CEF dig FC Flex. FENLEA2d Engels lezen A2 CEF dig FC Flex. FENSPA1d Engels spreken A1 CEF mond FC 0,5 8 9 Flex. FENGEA2d Engels gesprekken voeren A2 CEF mond FC 0,5 8 9 Flex. FENSCA2d Engels schrijven A2 CEF schrift FC 1,5 8 9 Flex. Voor beroepsspecifiek Engels wordt het cijfer van de examens gemiddeld tot één eindcijfer (dec-1). Het gemiddelde moet groter of gelijk zijn aan 5,5. De examencijfers mogen niet lager dan 4,0 zijn. Flex. = Flexibel in overleg met docent Rekenen - Kader: referentiedocument Nederlandse taal en Rekenen code naam: Niveau Schaal vorm uren) FREK2FCOE Rekenen 2F 2F Dec. COE dig FC vóór het schooljaar Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op de slaag- zakbeslissing.. in schooljaar Voor rekenen is het cijfer van het centrale examen het eindcijfer (heel cijfer van 1-10). Van de eindcijfers voor generieke onderdelen Nederlands en Rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5). Het andere eindcijfer moet tenminste een 6 zijn. Burgerschap - Kader: Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo, studiejaar FBUCOD1-1 FBUCOD2-1 code naam: Niveau Schaal vorm Politiekjuridische dimensie Economische dimensie uren) NVT O/V/G WS FC NVT NVT O/V/G WS FC NVT BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 22

23 FBUCOD3-1 Sociaalmaatschappelijke NVT O/V/G WS FC NVT dimensie FBUCOD4-1 Dimensie vitaal burgerschap NVT O/V/G WS FC NVT Ontwikkeling is voor iedere afzonderlijke dimensie voldoende aangetoond, indien het resultaat minimaal met een voldoende is beoordeeld. programma BOL Assistent Accountant (93211) niveau 4 Cohort Beroep Kwalificatiedossier Financiële Beroepen, uitstroom Assistent Accountant 2014 Kerntaak 1 Houdt de dagboeken bij uren) code naam: Werkprocessen Schaal vorm FBAEPKT1-3- Kerntaak 1 Houdt de 1.1 t/m 1.4 O/V/G EP FC dagboeken bij FBKV1-1 Rekenvaardigheid voor 1.1 t/m dec. TE FC financiële toepassingen FBKV2-1 Spreadsheetvaardigheid 1.1 t/m dec. TE FC voor financiële toepassingen FBKV3-1 Elementaire kennis 1.1 t/m dec. TE FC bedrijfsadministratie FBKV6-1 Elementaire kennis 1.1 t/m dec. TE FC bedrijfseconomie Een kandidaat is geslaagd als: alle bovenstaande examenonderdelen met een voldoende (V of 5,5) zijn afgesloten. Een kandidaat komt in aanmerking voor een herkansing als niet aan bovenstaande eis wordt voldaan. Herkansing is mogelijk voor PvB die onvoldoende is en voor tentamens met een resultaat < 5,5. Beroep Kwalificatiedossier Financiële Beroepen, uitstroom Assistent Accountant 2014 Kerntaak 2 Verricht werkzaamheden t.b.v. periodeafsluitingen en belastingaangiften code naam: Werkprocessen Schaal vorm FBAEPKT2-4-1 FBKV1-1 FBKV2-1 FBKV5-1 FBKV7-1 FBKV9-1 kerntaak 2 Periodeafsluitingen Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen Spreadsheetvaardigheid voor financiële toepassingen Kennis BA voor de assistent accountant Kennis bedrijfseconomie Fiscale kennis voor de assistent accountant uren) 2.1 t/m 2.4. O/V EP FC t/m dec. TE FC t/m dec. TE FC , dec. TE FC , dec. TE FC , dec. TE FC Een kandidaat is geslaagd als: alle bovenstaande examenonderdelen met een voldoende (V of 5,5) zijn afgesloten. Een kandidaat komt in aanmerking voor een herkansing als niet aan bovenstaande eis wordt voldaan. Herkansing is mogelijk voor PvB die onvoldoende is en voor tentamens met een resultaat < 5, BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 23

24 Beroep Kwalificatiedossier Financiële Beroepen, uitstroom Assistent Accountant 2014 Kerntaak 3 Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer code naam: Werkprocessen Schaal vorm FBAEPKT Kerntaak 3 verricht activiteiten voor het Debiteuren- en Crediteurenbeheer uren) 3.1, 3.5, 3.6 O/V/G EP FC FBPVBF3-1 PVB Werkproces O/V/G PVB BPV nvt 6 12 FLEX Voert stamgegevens in en wijzigt deze FBKV1-1 Rekenvaardigheid voor 3.1, 3.5, dec. TE FC financiële toepassingen FBKV2-1 Spreadsheetvaardigheid 3.1, 3.5, dec. TE FC voor financiële toepassingen Een kandidaat is geslaagd als: alle bovenstaande examenonderdelen met een voldoende (V of 5,5) zijn afgesloten. Een kandidaat komt in aanmerking voor een herkansing als niet aan bovenstaande eis wordt voldaan. Herkansing is mogelijk voor PvB die onvoldoende is en voor tentamens met een resultaat < 5,5. Beroep Kwalificatiedossier Financiële Beroepen, uitstroom Assistent Accountant 2014 Kerntaak 4 Houdt kwantiteitenregistraties bij code naam: Werkprocessen Schaal vorm FBAEPKT4-3-1 FBAEPKT4-4-1 FBKV1-1 FBKV2-1 FBKV5-1 kerntaak 4 Uren- en kwantiteitenadministratie kerntaak 4 Uren- en kwantiteitenadministratie Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen Spreadsheetvaardigheid voor financiële toepassingen Kennis BA voor de assistent accountant uren) (1 e tijdvak) 4.2 en 4.3 O/V/G EP FC en 4.4 O/V/G EP FC t/m dec. TE FC t/m dec. TE FC dec. TE FC Een kandidaat is geslaagd als: alle bovenstaande examenonderdelen met een voldoende (V of 5,5) zijn afgesloten. Een kandidaat komt in aanmerking voor een herkansing als niet aan bovenstaande eis wordt voldaan. Herkansing is mogelijk voor PvB die onvoldoende is en voor tentamens met een resultaat < 5, BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 24

25 Beroepspraktijkvorming - Kader: kwalificatiedossier 2014 code naam schaal vorm Minimaal aantal klokuren uren) -periode FBA3BPV1-3 BPV leerjaar 2 O/V/G Bpv Bpv en 5 FBA3BPV2-4 BPV leerjaar 4 O/VG Bpv Bpv en12 Minimaal aantal uren per stage behaald. Alle stages zijn minimaal met een voldoende beoordeeld. Nederlands - Kader: referentiedocument Nederlandse taal en Rekenen code naam: Niveau Schaal vorm uren) FNELL3FCOE Nederlands lezen en luisteren 3F 1 dec COE dig FC FNESP3Fd Nederlands spreken 3F 1 dec IE mond FC FNEGE3Fd Nederlands gesprekken voeren 3F 1 dec IE mond FC FNESC3Fd Nederlands schrijven 3F 1 dec IE schrift FC FNEBE3Fd Nederlands taalverzorging en 3F 1 dec IE schrift FC begrippenlijst in schooljaar Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen (= één cijfer met één decimaal) en het cijfer van het instellingsexamen (= één cijfer met één decimaal) gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 10). Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands. Van de eindcijfers voor generieke onderdelen Nederlands, Rekenen en Engels mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), de twee andere eindcijfers moeten ten minste een 6 zijn. Generieke eisen Engels - Kader: Europees Referentie Kader, kwalificatiedossier 2014 code naam: Niveau Schaal vorm uren) FENLUB1d Engels luisteren B1 CEF dig FC Flex. FENLEB1d Engels lezen B1 CEF dig FC Flex. FENSPA2d Engels spreken A2 CEF mond FC 0,5 8 9 Flex. FENGEB1d Engels gesprekken voeren A2 CEF mond FC 0,5 8 9 Flex. FENSCA2d Engels schrijven A2 CEF schrift FC 1,5 8 9 Flex. in schooljaar Voor Engels wordt het cijfer van het alle examens gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 10). Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Engels. Voor alle examens geldt dat je minimaal een 4,0 of hoger dient te behalen. Van de eindcijfers voor generieke onderdelen Nederlands, Rekenen en Engels mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), de twee andere eindcijfers moeten ten minste een 6 zijn. Flex. = Flexibel in overleg met docent BOL_Financiële_Beroepen34 v1 1 25

Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding

Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Financiële beroepen 93200 Financieel administratief medewerker niveau 3 BOL 93211 Assistent-accountant niveau 4 BOL 93212 Bedrijfsadministrateur niveau

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Bedrijfsadministrateur Niveau 4 Duur: 3 jaar Crebocode: 93212 Dossiercode: 22158 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2015 Sector:

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding. Cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU

Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding. Cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening 94891 Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur 94892 Medewerker Personeel en Arbeid 94900 Medewerker Sociale

Nadere informatie

Eerste Verkoper 90384 Niveau 3 BOL cohort 2014-2016

Eerste Verkoper 90384 Niveau 3 BOL cohort 2014-2016 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Eerste Verkoper 90384 Niveau 3 BOL cohort 2014-2016 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 2 jaar, 3200 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid. Medewerker personeel & arbeid

Medewerker sociale zekerheid. Medewerker personeel & arbeid Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Juridisch medewerker Zakelijke dienstverlening 94891 Niveau 4 BOL Openbaar bestuur 94892 Niveau 4 BOL Medewerker sociale zekerheid 94910 Niveau 4 BOL

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretariële beroepen 95380 Secretaresse niveau 3 95392 Juridisch secretaresse niveau 4 95393 Medisch secretaresse niveau 4 95391 Directiesecretaresse/Managementassistent

Nadere informatie

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn

Nadere informatie

Filiaal manager detailhandel 93492 Niveau 4 BBL cohort 2014-2017

Filiaal manager detailhandel 93492 Niveau 4 BBL cohort 2014-2017 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Filiaal manager detailhandel 93492 Niveau 4 BBL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 3 jaar, 2430 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Ondernemer Detailhandel 90290 Niveau 3 BOL cohort 2014-2017

Ondernemer Detailhandel 90290 Niveau 3 BOL cohort 2014-2017 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Ondernemer Detailhandel 90290 Niveau 3 BOL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 3 jaar, 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Eerste Verkoper Detailhandel 90384 Niveau 3 BBL cohort 2014-2016

Eerste Verkoper Detailhandel 90384 Niveau 3 BBL cohort 2014-2016 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Eerste Verkoper Detailhandel 90384 Niveau 3 BBL cohort 2014-2016 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 2 jaar / 1620 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen

Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen 90500 Niveau 4 BOL cohort 2014-2017 kwalificatiedossier 2014 Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Financieel administratief medewerker Niveau 3 Opleidingsduur: 2 jaar Crebocode: 93200 Dossiercode: 22158 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over onze BOL opleidingen

Alles wat je altijd al wilde weten over onze BOL opleidingen Alles wat je altijd al wilde weten over onze BOL opleidingen Studiegids en Onderwijs Examen Reglement (OER) Secretariële Beroepen Cohort 2014 2017 Nominale opleidingsduur 3 jaar 4.800 SBU Crebonummers

Nadere informatie

Medewerker Marketing en Communicatie

Medewerker Marketing en Communicatie Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie 90530 Niveau 4 BOL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier 2014 Studieduur 3 jaar / 4800 sbu s Florijn College ROC

Nadere informatie

Medewerker Marketing en Communicatie

Medewerker Marketing en Communicatie Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie 90530 Niveau 4 BOL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier 2014 Studieduur 3 jaar / 4800 sbu s Florijn College ROC

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013-2015 Studieduur

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Opleiding Financiële beroepen

Opleiding Financiële beroepen Onderwijs- en examenregeling Opleiding Financiële beroepen Uitstroom Financieel administratief medewerker / crebo 93200 Niveau 3 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 1, april

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM Examenprogramma Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 De addendum

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen

Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen 90500 Niveau 4 BOL cohort 2013-2016 kwalificatiedossier 2010 Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Opleidingen Financieel Administratief Medewerker niveau 3, Bedrijfsadministrateur en Junior assistent-accountant niveau 4

Opleidingen Financieel Administratief Medewerker niveau 3, Bedrijfsadministrateur en Junior assistent-accountant niveau 4 Onderwijs- en examenregeling Opleidingen Financieel Administratief Medewerker niveau 3, Bedrijfsadministrateur en Junior assistent-accountant niveau 4 Kwalificatiedossier 23065 Financieel administratieve

Nadere informatie

Ondernemer detailhandel 90290 Niveau 4 BOL cohort 2013-2016

Ondernemer detailhandel 90290 Niveau 4 BOL cohort 2013-2016 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Ondernemer detailhandel 90290 Niveau 4 BOL cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier versie 2012 Studieduur 3 jaar, 40800 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Bedrijfsadministratief medewerker / crebo 90471 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 2,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij In het dagelijks leven ben ik docent op het ROC Flevoland. In het beroepsonderwijs wordt beroepsgericht onderwijs (was competentiegericht ) onderwijs aangeboden. Op het ROC Flevoland wordt tot aan het

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 204-207 Kwalificatiedossier 204 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Assistent-accountant

Assistent-accountant Assistent-accountant Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier : Financieel Administratieve Beroepen Crebonummer : 23065 Basisdeel bij : Bedrijfsadministrateur (2538) Junior assistent-accountant

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 1 e Jaar, niveau 4 Examenonderdeel Rekenvaardigheid (Rv) BA basis BE_basis Periode Examinering Periode

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst

Commercieel medewerker binnendienst Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker binnendienst 90112 Niveau 3 BOL Cohort 2014-2016 Kwalificatiedossier versie 2014 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2012-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Opleidingswijzer Cohort 2015

Opleidingswijzer Cohort 2015 Opleidingswijzer Cohort 2015 Inhoud en examinering Opleiding Financiële beroepen, niveau 4 Crebo nummer 22158, 93211, 93212 (93213) Domein crebo nummer 79090 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren

Nadere informatie

Vestigingsmanager Groothandel

Vestigingsmanager Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Groothandel 93494 Niveau 4 BOL Cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier 2014 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Opleidingswijzer Cohort 2015

Opleidingswijzer Cohort 2015 Opleidingswijzer Cohort 2015 Inhoud en examinering Opleiding Financiële beroepen, niveau 3 Crebo nummer 22158, 93200 Domein crebo nummer 79090 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Verkoper Detailhandel Niveau 2 BBL cohort

Verkoper Detailhandel Niveau 2 BBL cohort Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Verkoper Detailhandel 93751 Niveau 2 BBL cohort 2014-2016 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 19 maanden / 1215 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

Manager verkoop reizen

Manager verkoop reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager verkoop reizen 94100 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke informatie

Nadere informatie

(Onderwijs- en examenregeling)

(Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-201 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 201-2014

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

Opleidingsgids 2015-2016

Opleidingsgids 2015-2016 Opleidingsgids 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening & ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93200 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom 1 : Financieel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie