Medewerker Marketing en Communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerker Marketing en Communicatie"

Transcriptie

1 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie Niveau 4 BOL cohort Kwalificatiedossier 2014 Studieduur 3 jaar / 4800 sbu s Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer versie 1, augustus

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Woord vooraf 4 3 Belangrijke documenten 5 4 Alles over het beroep Wat doet een Medewerker marketing en communicatie? Hoe ziet de opleiding er in het kort uit? Wat kun je met je opleiding doen? De onderwijsovereenkomst Maatwerk 13 5 Alles over de opleiding Eisen aan het leertraject Wat zijn de hoofdonderdelen van je opleiding? Alles over de lesweek Alvast wat over de stage Wat ga je leren? Wat zijn kerntaken en werkprocessen? Leertraject en studiebelasting Aanwezigheid en leerplicht Klachten en inspraak Veiligheid en gedrag 17 6 Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren Trajectbegeleiding en studieloopbaanbegeleider Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Veiligheid en gedrag Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd! 20 7 Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen van studieonderdelen Doorgaan of vertragen Examens om je diploma te behalen 22 2

3 7.4 Hulpmiddelen Examenprogramma Wanneer zijn de examens? Hoe gaat het met herkansen? Examens om je diploma te behalen Hoe kun je vrijstelling krijgen voor een examen? Hoe is de organisatie van de examens geregeld? Wat bewaart de school? Waar kun je terecht als je het niet eens bent met een beslissing? 28 8 Verantwoording voor de studiegids 29 9 Bijlage verantwoording onderwijstijd (Top-model) 30 3

4 2 Woord vooraf Welkom op het Florijn College! Je hebt gekozen voor de opleiding Medewerker marketing en communicatie. In deze studiegids willen we je van tevoren goed informeren over het beroep en de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Bij het zakendoen kom je dagelijks in contact met de hele wereld. Door de komst van het internet kan in principe iedereen met een druk op de knop met de hele wereld contact leggen. Daardoor krijgt zaken doen en communiceren ook een internationale betekenis. In het onderwijs van het Florijn College willen we dan ook de wereld binnenhalen: Think global, act local. Het Florijn College heeft zich ten doel gesteld studenten op te leiden tot succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening. Om dit doel te bereiken wil het Florijn College dat zijn studenten boven het gemiddelde uitstijgen, excelleren en succesvol zijn. Door initiatief te nemen, vragen te stellen en elkaar respectvol, open en eerlijk te benaderen wordt jouw studietraject een succes en help je ons met het vormgeven en verbeteren van de opleiding. Om succesvol te blijven moet het onderwijs voortdurend in beweging blijven. In een schoolgemeenschap die bestaat uit vele culturen en jonge mensen, willen we aan een omgeving bouwen die voor iedereen stimulerend werkt en uitnodigt tot presteren. Die omgeving maken we samen: studenten, docenten en overige medewerkers. We willen graag dat jij hieraan bijdraagt door jouw ambities waar te maken. Ben jij succesvol, dan is het Florijn College dat ook! Lisan van Beurden directeur Florijn College 4

5 3 Belangrijke documenten In deze studiegids wordt verwezen naar een aantal belangrijke documenten. Deze bijlagen kan je terugvinden op de website van het Florijn College onder de tab Onderwijs bij Studenteninfo. (http://www.florijn.nl/studieinformatie/studenteninfo). Een papieren versie kan je inzien bij STIP. Het gaat om de volgende documenten: Afspraken op Florijn College Algemene informatie over en afspraken op Florijn College (studenteninfogids) Deelnemersstatuut Algemene schoolkosten en specifieke opleidingskosten Examinering Onderwijs- en Examenreglement (OER) Algemeen centraal Examenreglement Beroepsonderwijs Vrijstellingsregeling Herkansingsregeling per start schooljaar Hulpmiddelen examen Procedure Bezwaar en beroep Examinering Onderwijs Doorstroomformulier Onderwijsovereenkomst (OOK) Praktijkovereenkomst (POK) Leerplichtwetgeving of Leerplichtinformatie of Leerplicht - Regionaal bureau West- Brabant Vakantierooster Verzuim en consequenties daarvan Studentenbegeleiding Zorgbegeleiding 'Als het (even) tegen zit' Pestprotocol Flyer voordelen bij bedrijven met Florijnpas - Florijn College MBO Klachtenregeling (procedure Bezwaar en beroep algemeen) ARBO en veiligheid Schoolveiligheidsplan Calamiteitenflyer: Wat te doen bij een calamiteit? Studentenraad Namen en contactgegevens Verslagen Klassenvertegenwoordigers Verslagen Data en locatie overleggen 5

6 4 Alles over het beroep Informatie over het beroep en vervolgstudies 4.1 Wat doet een Medewerker marketing en communicatie? Het kwalificatieprofiel medewerker marketing en communicatie leidt op voor beroepen als marketing medewerker, assistent communicatiemedewerker en medewerker evenementenorganisatie. De marketing medewerker assisteert de marketingmanager. Hij helpt bij het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen zoals marketing- en verkoopplannen. Daarbij probeert hij zoveel mogelijk in te spelen op de behoeften en wensen van (mogelijke) klanten. Om deze behoeften/ wensen in kaart te brengen en te weten waar zich de klanten bevinden, voert hij regelmatig marktverkenningen en marktonderzoeken uit en analyseert hij de afzetmarkt voor de organisatie. Op basis van (zelf uitgevoerd) marktonderzoek kan de organisatie besluiten om bijvoorbeeld een reclamecampagne te starten. De marketing medewerker geeft ook tijdig aan zijn manager door wanneer de verkoop van bepaalde producten/diensten niet naar wens verloopt. De organisatie kan dan snel reageren door het product/de dienst uit de handel te nemen, een nieuw product/ nieuwe dienst te ontwikkelen of door bijvoorbeeld een reclamebureau of marktonderzoeksbureau in te schakelen. Vaak onderhoudt de marketing medewerker de contacten met deze bureaus en begeleidt hij de projecten die zijn uitbesteed. De werkzaamheden van de marketing medewerker richten zich er voornamelijk op de producten van de organisatie bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen. Dat kunnen bestaande klanten zijn, maar hij probeert ook nieuwe klanten te werven. Hij benadert deze via internet (e-business) of stuurt hen een brief of folder. Deze moeten in positieve zin zo opvallen dat de klanten meteen zaken met de organisatie willen doen. De marketing medewerker zorgt ook voor klantbinding. Hij doet dat door goede service te bieden en door juiste toepassing van relatiemarketing. Dat laatste betekent dat bestaande klanten ook aandacht krijgen, bijvoorbeeld door hen af en toe een exclusieve aanbieding te doen. Tot de taak van de marketing medewerker hoort eveneens het bijhouden van zijn eigen en de projectadministratie en het overzichtelijk opbergen van belangrijke gegevens en rapporten. De assistent communicatiemedewerker assisteert de communicatiemanager en helpt hem bij het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen zoals het communicatieplan. De assistent communicatiemedewerker heeft veel contacten binnen en buiten de organisatie. Binnen de eigen organisatie zorgt hij voor de interne communicatie: hij geeft aan collega s actueel nieuws en informatie, bijvoorbeeld via intranet, of hij organiseert een personeelsdag. Verder is er de externe communicatie waarvoor diverse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het schrijven van nieuwsberichten voor de eigen website of informatiemateriaal over de organisatie voor bijvoorbeeld de klanten. Misschien organiseert de organisatie wel elk jaar een open dag voor klanten. De assistent communicatiemedewerker assisteert bij deze werkzaamheden. Andere werkzaamheden van een assistent communicatiemedewerker zijn: het coördineren van de uitgave van nieuwsbrieven, jaaroverzichten, voorlichtingsmateriaal en -campagnes, het overleggen met externe partijen, vormgevers en fotografen, het bewaken van de huisstijl, het controleren van 6

7 drukproeven, het actualiseren van websites, het deelnemen aan communicatieprojecten en het voorbereiden van beurzen of andere evenementen. De medewerker evenementenorganisatie werkt binnen onder andere in een specifieke branche maar ook ter ondersteuning van de marketingafdeling. Hij organiseert (mede) allerlei evenementen zoals: voorstellingen, personeelsfeesten, openingen, toernooien, films, concerten, festivals, tournees en concoursen, enzovoorts, enzovoorts. Hij bedenkt samen met collega s een programma en inventariseert wat er moet worden geregeld. Voorbeelden van vraagstukken die zij moeten oplossen zijn: Welke artiesten worden uitgenodigd? Wie gaat ze begeleiden? Waar kunnen ze slapen en hoeveel geld willen ze hebben voor hun optreden? De medewerker evenementenorganisatie is het ook die het transport van bv de podia regelt, zorgt dat er decorontwerpers en technici ingeschakeld worden, bedenkt hoe je publiek trekt, promotiemateriaal maakt en die de persberichten opstelt. Voor het werk zijn contacten met producenten, regisseurs, beveiligers, ontwerpers, artiesten, vervoerders, cateringbedrijven etc. van groot belang. Binnen deze beroepen is het meestal de manager die uiteindelijk bepaalt welke taken er moeten worden verricht, maar daarna voert de medewerker het werk zelfstandig, maar in overleg met collega s en op basis van plannen of draaiboeken, uit. 7

8 4.2 Hoe ziet de opleiding er in het kort uit? De opleiding heeft in het derde leerjaar 3 uitstroomrichtingen: Marketing Medewerker, Assistent communicatiemedewerker en Medewerker evenementenorganisatie. Per schooljaar zijn de volgende onderdelen gepland Tabel 1a. Leerjaar 1 opleiding Medewerker marketing en communicatie Beroep Geïntegreerde leerlijn ELO Geïntegreerde leerlijn begeleiding Ma Be Stat ECDL Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Afwijkende activiteiten totaal aantal klokuren Taal Nederlands Engels Duits/Frans (MVT2) Burgerschap Leren Loopbaan Coaching Rekenen Rekenvaardigheid Stage BPV Overige activiteiten Introductieweek Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode klokuren per lesweek Totaal schooljaar

9 Tabel 1b. Leerjaar 2 opleiding Medewerker marketing en communicatie Beroep Geïntegreerde leerlijn ELO Geïntegreerde leerlijn begeleiding Ma Be Stat Beeldentuin project Ecommerce 5 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Afwijkende activiteiten totaal aantal klokuren Taal Nederlands Engels Duits/Frans (MVT2) Burgerschap Leren Loopbaan Coaching Rekenen Rekenvaardigheid Stage BPV Overige activiteiten Introductieweek Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode klokuren per lesweek Totaal schooljaar

10 Tabel 1c. Leerjaar 3 opleiding Medewerker marketing en communicatie uitstroom Marketing Periode 1 Periode 2 Beroep Geïntegreerde leerlijn ELO "Biertje" 6 Marketing Geïnt leerlijn ELO "Eigen MO" 3 9 Ondernemingsplan Th+Project 4 3 Stat 2 4 SPSS 5 0 BE Project 4 3 BE Th 4 3 Marktverkenning 5 5 Periode 3 Periode 4 Afwijkende activiteiten totaal aantal klokuren Taal Nederlands 6 6 Engels 5 5 Duits/Frans (MVT2) 6 6 Burgerschap Management 4 4 Coaching lp 2 2 Rekenen Rekenvaardigheid 2 2 Stage BPV Overige activiteiten Introductieweek Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode klokuren per lesweek Totaal schooljaar

11 Tabel 1d. Leerjaar 3 opleiding Medewerker marketing en communicatie uitstroom Communicatie Periode 1 Periode 2 Beroep Geïntegr. leerlijn ELO "Biertje" 6 Marketing 6 4 Pers en PR 8 ELO "Imago"+werkveldb 2 11 Ondernemingsplan Th+Project 4 3 Redigeren Sales Dtp Periode 3 Periode 4 Afwijkende activiteiten totaal aantal klokuren Taal Nederlands 6 6 Engels 5 5 Duits/Frans (MVT2) 6 6 Burgerschap Management 4 4 Coaching lp 2 2 Rekenen Rekenvaardigheid Stage BPV Overige activiteiten Introductieweek Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode klokuren per lesweek Totaal schooljaar

12 Tabel 1e. Leerjaar 3 opleiding Medewerker marketing en communicatie uitstroom Evenementen Periode 1 Periode 2 Beroep Geïntegr leerlijn ELO "Biertje" 6 Begr Budg 4 4 ELO "org ev" zak / publ 9 9 Ondernemingsplan Th+Project 4 3 Evenementen organiseren th 6 0 Stat 2 4 Periode 3 Periode 4 Afwijkende activiteiten totaal aantal klokuren Sales 3 2 Taal Nederlands 6 6 Engels 5 5 Duits/Frans (MVT2) 6 6 Burgerschap Management 4 4 Coaching lp 2 2 Rekenen Rekenvaardigheid 2 2 Stage BPV Overige activiteiten Introductieweek Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode Toetsperiode klokuren per lesweek Totaal schooljaar

13 4.3 Wat kun je met je opleiding doen? De loopbaanmogelijkheden voor de diverse uitstromen van het kwalificatieprofiel Medewerker marketing en communicatie: Marketing medewerker: Het beroep van marketing medewerker kan dienen als opstap naar specialismen binnen het vakgebied marketing, zoals het beroep van marketing assistent, marketeer, direct marketing medewerker en junior productmanager. Dit zijn vaak beroepen op hbo-niveau. Anderzijds biedt dit beroep mogelijkheden over te stappen naar verkoopfuncties, al dan niet in de buitendienst. Assistent communicatiemedewerker: Het beroep van assistent communicatiemedewerker kan als opstap dienen naar specialismen binnen het vakgebied communicatie, zoals de communicatiemedewerker en prmedewerker op hbo-niveau, of naar een functie binnen de customerservice. Medewerker evenementenorganisatie: Een medewerker evenementenorganisatie kan doorgroeien naar functies op hbo-niveau, waarin leiding moet worden gegeven aan teams en waarin beleidsmatig moet worden gedacht. Van de gediplomeerde Medewerkers marketing en communicatie studeren er velen door. Hogere beroepsopleidingen die inhoudelijk aansluiten op dit kwalificatiedossier zijn Commerciële economie en Communicatie. 4.4 De onderwijsovereenkomst Scholen zijn wettelijk verplicht om een onderwijsovereenkomst met je aan te gaan (zie bijlage OOK ). In deze overeenkomst staan afspraken tussen jou en de school. Je hebt alleen recht op onderwijs als je de onderwijsovereenkomst ondertekent en bij de studentenadministratie hebt ingeleverd. 4.5 Maatwerk a. Aansluiting op je vooropleiding De opleiding sluit goed aan op VMBO-TL, met name als je economie in je vakkenpakket hebt. Met VMBO gemengd of kader ben je toelaatbaar voor niveau 3, maar dan moet je wel economie als examenvak hebben gehad. b. Aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, Na de opleiding kun je gaan werken in één van de genoemde werkvelden. Ook is het mogelijk door te stromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar HBO-commercieel, HBO-mer, NHTV (doet 90% van alle geslaagden). c. Remediëren, verrijken, verdiepen Indien je behoefte hebt aan ondersteuning, kan je gebruik maken van extra uren Rekenen. d. Vertraging of versnellen. Voor studenten met een Havodiploma is het mogelijk de opleiding in twee jaar af te ronden. Heb je VMBO als vooropleiding, dan geldt in principe dat de opleiding drie jaar duurt. Door het niet tijdig voldoen aan de overgangsnormen kan het zijn dat je vertraging oploopt of zelfs een heel jaar over moet doen. 13

14 5 Alles over de opleiding Informatie over het onderwijsprogramma 5.1 Eisen aan het leertraject Het programma voor de beroepsgerichte vakken, voor talen, voor rekenen en voor loopbaan en burgerschap sluit aan op de eisen van het ministerie van onderwijs. De eisen voor beroepsgerichte vakken zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier. De eisen voor Nederlands en Rekenen staan in het Referentiekader. Voor de moderne vreemde talen (Engels, Duits, Frans) staan de eisen in het Europees Referentie Kader. Voor Burgerschap geldt het document Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap. Je kunt al deze documenten terugvinden op de website In de tabel Geplande begeleide onderwijstijd zie je welke eisen per studieonderdeel aan bod komen 5.2 Wat zijn de hoofdonderdelen van je opleiding? Een schematische weergave van het opleidingstraject vind je terug in tabel 2. Tabel 2. Opleidingstraject Medewerker marketing en communicatie leerjaar 3 th th cohort PvB PvB projecten projecten BPV BPV leerjaar 2 OF periode 5 OF periode 6 th th projecten projecten projecten projecten leerjaar 1 th th th th projecten projecten projecten projecten periode Alles over de lesweek De lessen worden gegeven in diverse vormen, er zijn projectlessen waarin je zelf of met je groepje projecten uitvoert, daarnaast zijn er lessen in het talen lab en natuurlijk de normale hoor- en werkcolleges. 5.4 Alvast wat over de stage De stage bedrijven (ook wel BPV-bedrijven genoemd) bestaan uit geaccrediteerde bedrijven die Ecabo heeft gecertificeerd dan wel bedrijven die vooraf worden aangereikt aan het Ecabo ter beoordeling en accreditering. Dus ook bedrijven die je zelf inbrengt kunnen als stageplaats worden ingebracht. Internationale stages zijn zeker mogelijk en wordt gezien als een extra verrijking ten opzichte van je medestudenten. 14

15 Op de terugkomdagen wordt je praktijkervaring besproken en in verband gebracht met de theorie. 5.5 Wat ga je leren? Wat zijn kerntaken en werkprocessen? Een overzicht van alle kerntaken, werkprocessen en competenties tref je aan in tabel 3. Tabel 3. Kerntaken, werkprocessen en beroepscompetenties Uitstroom Kerntaak 1 Assisteert bij het opstellen van beleids- en instrumentplannen ten behoeve van het strategisch beleid 2 Assisteert bij het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en marktonderzoeken 3 Zet marketing- en/of communicatie-activiteiten op en voert ze uit Marketing medewerker Assistent communicatiemedewe Medewerker evenementenorganisa tie Werkproces 1.1 Zoekt informatie op voor een beleidsof x x x instrumentplan 1.2 Analyseert informatie voor een x x x beleidsof instrumentplan 1.3 Doet voorstellen voor een beleids- of x x x instrumentplan 1.4 Werkt (een deel van) een beleids- of x x x instrumentplan uit 1.5 Becommentarieert (een deel van) x x x een beleids- of instrumentplan 2.1 Volgt ontwikkelingen op de markt x 2.2 Analyseert de gesignaleerde x ontwikkelingen 2.3 Verwerkt de analyse tot x managementinformatie 2.4 Zet marktverkenningsinitiatieven op x 2.5 Zet marktonderzoeken op x 2.6 Voert marktonderzoeken uit x 3.1 Brengt een marketing- en/of x x x communicatievraagstuk in kaart 3.2 Bedenkt een oplossing x x x 3.3 Stelt een projectplan op x x x 3.4 Voert een projectplan uit x x x 3.5 Evalueert het projectplan en het x x x behaalde resultaat 3.6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, x x x promotie- en/of pr-materiaal 3.7 Redigeert aangeleverde teksten x 3.8 Verzorgt de informatie op internet en intranet x 15

16 3.9 Geeft voorlichting over de organisatie x aan derden (de pers) 4 Organiseert evenementen 4.1 Overlegt met de opdrachtgever x 4.2 Maakt een draaiboek voor het x evenement en licht dit toe 4.3 Verzorgt het vervoer van materialen x en personen 4.4 Richt ruimtes in en installeert x materialen 4.5 Draagt zorg voor de dagelijkse x voorzieningen 4.6 Voert ondersteunende x werkzaamheden op het gebied van personeelszaken uit 4.7 Organiseert de beveiliging van x locaties 4.8 Assisteert tijdens het evenement x 5.6 Leertraject en studiebelasting Een driejarige bol-opleiding moet minimaal uren kennen. Volgens de wet moet hiervan minimaal uur besteed worden aan onderwijs binnen de school en 900 aan beroepspraktijkvorming. De school heeft de wettelijke plicht om je per schooljaar te begeleiden in je leerproces. Deze begeleiding mag je van ons verwachten en eisen, want daarvoor ben je naar het Florijn College gekomen. Ook is de urennorm van belang, omdat je recht op studiefinanciering (vanaf 18 jaar) hiervan afhangt. 16

17 Tabel 4 Geplande onderwijstijd en wettelijke normen Schooljaar 1 Schooljaar 2 Schooljaar 3 BOL 3-jarig NIVEAU 4 Medewerker Marketing en Communicatie Norm BOU Planning BOU Norm BPV Planning BPV Norm onderwijstijd Geplande onderwijstijd Totaal BOU = Begeleide onderwijs uren BPV = Beroeps Praktijk Vorming (stage) 5.7 Aanwezigheid en leerplicht Je aanwezigheid wordt geregistreerd. Je krijgt bij aanvang van je studie uitleg over het systeem en over de eisen die er voor je aanwezigheid gelden. De studieloopbaanbegeleider let op je aanwezigheid. Indien je vaak te laat bent of ongeoorloofd afwezig bent, moet de school hiervan verplicht melding maken bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. De werkwijze en eisen die er aan aanwezigheid worden gesteld, kun je terugvinden in de bijlage Verzuimprocedure. 5.8 Klachten en inspraak Op verschillende manieren word je betrokken bij de verbetering van ons onderwijs. Jaarlijks vinden er enquêtes en onderzoeken plaats. Daarnaast worden er gesprekken met studenten georganiseerd over bepaalde thema s. In de studentenraad spreken studenten met de directie over belangrijke ontwikkelingen. Op een school met ongeveer 1700 studenten gaat ook wel eens wat fout. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend, maar we weten ook dat het niet uit te sluiten valt. We willen problemen uiteraard goed oplossen en steeds kijken wat we kunnen doen om de fout in de toekomst te voorkomen. Heb je een serieuze klacht die te maken heeft met het onderwijs of de organisatie van het Florijn College, dan kun je dat in eerste instantie melden bij je studieloopbaanbegeleider. Die kan reageren op je klacht en helpen het probleem op te lossen. Kom je er op die manier niet uit, dan kun je gebruikmaken van de klachtenprocedure. De Klachtenprocedure vind je terug op de website. 5.9 Veiligheid en gedrag In de economische beroepen is het werken over de grenzen en met verschillende culturen een gegeven. We zien de veelkleurigheid en diversiteit van de wereld om ons heen dan ook als een kans. In de missie van het Florijn College komt dit tot uiting: "Studenten opleiden tot succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening". Dat betekent in de praktijk dat we elkaar serieus nemen en met respect behandelen. Onderlinge bedreigingen en pesten worden niet getolereerd. We bestrijden discriminatie op basis van verschillende culturele/etnische herkomst of seksuele geaardheid. Regels over leef- en werkomgeving en onderwijs vind je op de website in het Deelnemersstatuut en in de Schoolregels. 17

18 We hebben allemaal een actieve rol in de veiligheid in en buiten het schoolgebouw. In de introductieweek krijg je instructies over wat je moet doen bij calamiteiten. Met de studieloopbaanbegeleider loop je naar de verzamelplaats waar iedereen naar toe moet bij een ontruiming. Tijdens je studie doe je ook mee aan een ontruimingsoefening. De instructie voor ontruimingen Calamiteitenflyer locatie W33 kan je vinden op de website. 18

19 6 Alles over de begeleiding Informatie over studie-, loopbaan- en zorgbegeleiding 6.1 Begeleiding bij het leren Tijdens de lessen word je voortdurend gecoacht om zelfstandig je leerdoelen te bereiken. Aangezien dit een leerproces is, zal deze vorm van coachen aanvankelijk intensief zijn maar afnemen naarmate de opleiding vordert. Uiteindelijk ben je in staat om opdrachten zelfstandig uit te voeren. 6.2 Trajectbegeleiding zorg en studieloopbaanbegeleider. Je studieloopbaanbegeleider zie je tijdens de opleiding regelmatig in en buiten de lessituatie. Hierdoor is hij in staat om je ontwikkeling te volgen, daar waar nodig sturend op te treden en je helpen bij het behalen van bovenstaande doelen. In een studentdossier worden afspraken vastgelegd en wordt je voortgang en ontwikkeling bijgehouden. Als er zaken zijn die het studeren moeilijk maken (bv. een handicap of privéproblemen), dan kan de trajectbegeleider zorg je doorverwijzen naar een zorgteam en zorgcoördinator, het Servicecentrum voor Studie en Beroep (Trivium 76, Etten-Leur) of andere gespecialiseerde instanties. De studieloopbaanbegeleider legt informatie over je studievoortgang, begeleiding en aanwezigheid vast in het begeleidingsdossier. 6.3 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt bij het leren, wend je je tot het Zorgteam. Heb je bijvoorbeeld problemen met taal, motivatie of sociaal-emotionele problemen dan krijg je via dit Zorgteam hulp aangeboden. Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij je Trajectbegeleider Zorg en de Zorgcoördinator. 6.4 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Het is misschien een beetje raar om bij de start van een opleiding te praten over het verlaten van de opleiding, maar je moet op jonge leeftijd kiezen voor een vervolgopleiding en soms blijkt die keuze niet de juiste te zijn. Mocht deze opleiding niet goed bij je passen dan kan het Servicebureau voor Studie en Beroep je helpen bij het vinden van een andere opleiding die beter bij je past. Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij je trajectbegeleider en op de portal. 6.5 Klachten Op een school met ongeveer 1700 studenten gaat wel eens wat fout. Dat vinden we heel vervelend, maar we weten ook dat het niet uit te sluiten valt. We willen problemen uiteraard goed oplossen en steeds kijken wat we kunnen doen om de fout in de toekomst te voorkomen. Heb je een klacht die te maken heeft met het onderwijs of de organisatie van het Florijn College, dan kun je dat in eerste instantie melden bij je trajectbegeleider. Die kan reageren op je klacht en helpen het probleem op te lossen. Kom je er op die manier niet uit, dan kun je gebruikmaken van de klachtenprocedure. Uitleg over de procedure vind je in de bijlage Klachtenprocedure. 19

20 6.6 Veiligheid en gedrag In de economische beroepen is het werken over de grenzen en met verschillende culturen een gegeven. We zien de veelkleurigheid en diversiteit van de wereld om ons heen dan ook als een kans. In de missie van het Florijn College komt dit tot uiting: "Studenten opleiden tot succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening". Dat betekent in de praktijk dat we elkaar serieus nemen en met respect behandelen. Onderlinge bedreigingen en pesten worden niet getolereerd. We bestrijden discriminatie op basis van verschillende culturele/etnische herkomst of seksuele geaardheid. Regels over leef- en werkomgeving en onderwijs vind je op de website in het Deelnemersstatuut en in de Schoolregels. We hebben allemaal een actieve rol in de veiligheid in en buiten het schoolgebouw. In de introductieweek krijg je instructies over wat je moet doen bij calamiteiten. Met de studieloopbaanbegeleider loop je naar de verzamelplaats waar iedereen naar toe moet bij een ontruiming. Tijdens je studie doe je ook mee aan een ontruimingsoefening. De instructie voor ontruimingen Calamiteitenflyer locatie W33 kan je vinden op de website. 6.7 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd! Voor bijzondere gevallen is er op het Florijn College een vertrouwenspersoon. Je kunt altijd hulp krijgen van de vertrouwenspersoon als je te maken hebt gekregen met ongewenste intimiteit (bijvoorbeeld een vernederende grap of ongewenst lichamelijk contact) of andere zaken waar je een klacht over hebt (t.a.v. docenten of medestudenten). De vertrouwenspersonen zijn: mevrouw Liesbeth Joris en de heer Bart Edwards van Muijen. Zij hebben een zwijgplicht. Ze zijn op school te bereiken onder nummer of via hun adres: / 20

21 7 Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen en de examenregeling 7.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen van studieonderdelen Elk thema, project en vak is verdeeld in een aantal onderdelen. Per periode wordt het betreffende onderdeel afgetoetst door middel van bijvoorbeeld opdrachten, presentaties of toetsen. Al deze onderdelen zijn erop gericht jou die kennis en die vaardigheden te leren die je nodig hebt voor het goed uitvoeren van de kerntaken. Daarnaast word je beoordeeld op je competenties. Dit zijn aspecten die horen bij een goede beroepshouding. Denk hierbij aan samenwerken, presenteren, kwaliteit leveren, vakdeskundigheid toepassen. Deze competenties komen gedurende de hele opleiding terug. Je bent natuurlijk nooit klaar met het ontwikkelen van je competenties. In het eerste jaar verwachten wij van jou een ander niveau dan bijvoorbeeld in de stage. Door de begeleiding (zie onder kopje Begeleiding) word je ook gestuurd in het ontwikkelen van deze competenties. Voortdurend kijk je kritisch naar je eigen ontwikkeling. De beoordeling van studieonderdelen gebeurt in een toenemende mate van complexiteit en daar op afgestemd ook zwaardere beoordeling. Uiteindelijk resulteert dit in een volwassen beroepsbeoefenaar. 7.2 Doorgaan of vertragen Regelmatig bekijk je samen met de trajectbegeleider hoe je gevorderd bent en in hoeverre je studietraject volgens verwachting verloopt. De trajectbegeleider begeleidt je en geeft je advies. Er zijn adviesmomenten (tabel 4) aan het einde van een studie jaar (bindend studieadvies) en tussentijds tijdens de gesprekken die je voert met je studieloopbaanbegeleider. Tabel 4. Geplande momenten voor studieadvies leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 sa1 Sa2 Sa3 Er zijn bij het studie advies drie mogelijke uitkomsten: - Jammer, maar deze opleiding past niet bij jou. We gaan je in de resterende periode helpen bij het vinden van een andere opleiding en daar waar mogelijk ondersteunen bij je overstap - We denken dat je het diploma kan behalen maar... Afhankelijk van je achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een studiecontract. Misschien kan je pas op een later moment op stage en ga je studie achterstand oplopen. - Je ontwikkeling verloopt volgens verwachting of zelfs daarboven. Je kan zonder studievertraging beginnen aan je stage. 21

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2014-2015

STUDIEWIJZER 2014-2015 STUDIEWIJZER 2014-2015 ENTREE OPLEIDINGEN CREBO nummer kwalificatiedossier: 22270 Naam kwalificatiedossier: CREBO nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree Versie kwalificatiedossier: 2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie