Commercieel medewerker buitendienst Niveau 3 BBL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL"

Transcriptie

1 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker buitendienst Niveau 3 BBL Cohort Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn College ROC West-Brabant Onderwijs- en examenregeling versie 1.1, juli 2013

2 Inhoudsopgave 1 Belangrijke documenten De opleiding commercieel medewerker buitendienst Wat doet een commercieel medewerker buitendienst Hoe ziet de opleiding er in het kort uit? Het beroepsgedeelte De burgerschapsdimensies De moderne vreemde taal Engels De Nederlandse taal Rekenvaardigheid Leertraject en studiebelasting De begeleiding Begeleidersrollen De examinering en diplomering Examenonderdelen Herkansen Waar kunt u terecht indien u het niet eens bent met een beslissing?.. 9 Bijlage 1 Opleidingsprogramma en onderwijstijd Bijlage 2 Examenprogramma Commercieel Medewerker Buitendienst Bijlage 3 Verantwoording... 14

3 Woord vooraf Welkom op het Florijn College! Als medewerker van verkeersschool Blom heeft u ingeschreven voor de opleiding Commercieel Medewerker Buitendienst. Uitgaande van het kwalificatiedossier hebben we een opleiding vorm gegeven afgestemd op uw bedrijf. Ik wens u veel succes bij het volgen van deze opleiding. Lisan van Beurden directeur Florijn College

4 1 Belangrijke documenten In deze studiegids wordt verwezen naar een aantal belangrijke documenten. Deze bijlagen kunt u terugvinden op de website van het Florijn College onder de tab Onderwijs bij Studenteninfo. (http://www.florijn.nl/studieinformatie/studenteninfo). Examinering Algemeen centraal Examenreglement Beroepsonderwijs Vrijstellingsregeling Herkansingsregeling per start schooljaar Hulpmiddelen examen Procedure Bezwaar en beroep Examinering Onderwijs Onderwijsovereenkomst (OOK) Praktijkovereenkomst (POK) Klachtenregeling (procedure Bezwaar en beroep algemeen)

5 2 De opleiding commercieel medewerker buitendienst 2.1 Wat doet een commercieel medewerker buitendienst Als commercieel medewerker buitendienst onderhoudt u contact met bestaande klanten en draagt u bij aan werven van nieuwe klanten. 2.2 Hoe ziet de opleiding er in het kort uit? Kenmerken van de opbouw van uw studie zijn: 1. De opleiding is opgebouwd uit: - Het beroepsgedeelte, - De burgerschap dimensies, - Vaardigheden in de Moderne Vreemde Taal Engels, - Vaardigheden in de Nederlandse taal, - Rekenvaardigheden. 2. Elke 3 weken is er een lesdag waarbij er een lesthema wordt behandeld. 3. De lesthema s worden aangeboden in de vorm van PGT (Probleemgestuurde Training) Het volledige programma vind u terug in Bijlage 1 Opleidingsprogramma en onderwijstijd. 2.3 Het beroepsgedeelte In het beroepsgedeelte werkt u aan de Kerntaken en werkprocessen zoals deze zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier. De Kerntaken en werkprocessen zijn uitgewerkt in lesthema s, die in de vorm van een Probleem Gestuurde Training (PGT) worden aangeboden. Elke 3 weken start u met een nieuw lesthema. Het totale programma omvat de volgende kerntaken: Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en maakt plannen. Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit. Kerntaak 3 Bouwt relaties op en onderhoudt deze. U wordt ingedeeld in een van de 3 studiegroepen en uw lesdag wordt maandag of woensdag. Buiten de lesdagen zult u het geleerde van de lesthema s in de beroepspraktijk moeten gaan toepassen. Hierbij zult u gecoacht worden door praktijkopleiders; zowel bij werkzaamheden binnen als buiten het bedrijf. 2.4 De burgerschapsdimensies De burgerschapsdimensies werkt u af in de vorm van examenopdrachten. In totaal zijn er 4 dimensies, te weten: Dimensie 1 Sociaal maatschappelijke dimensie. Dimensie 2 Politiek juridische dimensie. Dimensie 3 Economische dimensie. Dimensie 4 Dimensie vitaal burgerschap.

6 2.5 De moderne vreemde taal Engels Voor het vak Engels moet u voldoen aan de volgende eisen Vaardigheid Niveau Examenvorm Opmerking Lezen B1 Schriftelijk Met PC Luisteren B1 Schriftelijk Met PC Schrijven A2 Schriftelijk Met PC Spreken B1 Mondeling Presentatie houden Gesprekken voeren B1 Mondeling Overleg voeren De examens worden afgenomen in het taalcentrum van het Radiuscollege. Overeenkomstig een rooster meldt u zich hier voor het afleggen van examens. Als u niet slaagt voor een bepaalde vaardigheid, zal er aan u een oefenprogramma worden aangeboden om u voor te bereiden op het herexamen. De datum wordt vastgesteld in overleg met het taalcentrum Radiuscollege. 2.6 De Nederlandse taal Voor het vak Nederlands moet u aan de volgende eisen voldoen Vaardigheid Niveau Examenvorm Opmerking Lezen / luisteren 2F Schriftelijk Cito Schrijven 2F Schriftelijk Met PC Spreken 2F Mondeling Presentatie houden Gesprekken voeren 2F Mondeling Overleg voeren Begrippen en taalverzorging 2F Schriftelijk Met PC De examens worden afgenomen in het taalcentrum van het Radiuscollege. Overeenkomstig een rooster meldt u zich hier voor het afleggen van examens. Als u niet slaagt voor een bepaalde vaardigheid, zal er aan u een oefenprogramma worden aangeboden om u voor te bereiden op het herexamen. De datum wordt vastgesteld in overleg met het taalcentrum Radiuscollege. 2.7 Rekenvaardigheid Vaardigheid Niveau Opmerking Rekenvaardigheden 2F CITO-examen De examens worden afgenomen in het taalcentrum van het Radiuscollege. Overeenkomstig een rooster meldt u zich hier voor het afleggen van examens. Als u niet slaagt voor een bepaalde vaardigheid, zal er aan u een oefenprogramma worden aangeboden om u voor te bereiden op het herexamen. De datum wordt vastgesteld in overleg met het taalcentrum Radiuscollege.

7 2.8 Leertraject en studiebelasting Het aantal begeleide onderwijsuren bedraagt per leerjaar ongeveer 175 klokuren. Opleiding en student hebben de wettelijke plicht om 120 klokuren per schooljaar aan te bieden/te volgen. Naast de geplande uren voor leeractiviteiten zult u ook buiten deze uren tijd aan uw studie moeten besteden. Hoeveel hangt af van uw persoonlijke basiskennis en basisvaardigheden. Indien u door ziekte of een andere reden een lesdag kunt u deze inhalen op de hiervoor ingeplande inhaaldag. Op deze dag zal de praktijkbegeleider/docent aanwezig zijn om de gemiste lesstof met u door te nemen. Bij elke leeractiviteit moet u tekenen voor uw aanwezigheid.

8 3 De begeleiding 3.1 Begeleidersrollen Tijdens uw studie wordt u begeleidt door: - de praktijkbegeleider van het Florijn College, - de praktijkopleiders van uw bedrijf, - begeleiding door taalcentrum Radiuscollege. De praktijkbegeleider van het Florijn College De docent die het beroepsgedeelte verzorgt, is tevens de praktijkbegeleider. Bij hem kunt u terecht voor: - Vakinhoudelijke vragen; Deze vragen kunt per mail of aan hem persoonlijk stellen. Elke week is er de mogelijkheid om op afspraak vragen te bespreken. Voor gemiste lessen zie hiervoor. - Vragen over de organisatie van uw studie; Deze vragen kunt per mail stellen of aan hem persoonlijk. Elke week is er de mogelijkheid om op afspraak vragen te bespreken. Voor gemiste lessen zie hiervoor. Verder zal de praktijkbegeleider in de loop van elk studiejaar minimaal twee voortgangsgesprekken voeren. De praktijkopleiders U heeft twee soorten praktijkopleiders: - De praktijkopleiders die u begeleiden bij uw werkzaamheden als rij-instructeur op de weg. - De praktijkopleiders die u begeleiden bij uw werkzaamheden op kantoor. De praktijkopleiders begeleiden u tijdens het werk. Op de werkvloer wordt een relatie gelegd tussen het onderwijstraject en de praktijk.

9 4 De examinering en diplomering 4.1 Examenonderdelen Zoals in hoofdstuk 2 is uitgewerkt bestaat de opleiding uit 4 onderdelen: - het beroepsgedeelte, - de burgerschap dimensies, - de moderne vreemde taal Engels, - de Nederlandse taal, - rekenvaardigheden. Om gediplomeerd te kunnen worden moet u elk van bovenstaande onderdelen met voldoende resultaten afronden. Onderling compenseren is niet mogelijk. De diplomeringseis per onderdeel is uitgewerkt in het diplomeringstraject in bijlage Herkansen Als u een examen mist of niet haalt zult u dit moeten herkansen. Dit doet u door een afspraak te maken met de praktijkbegeleider of taalcentrum Radiuscollege; zie onderstaand schema. Wat herkansen Beroepsgedeelte Burgerschap dimensies Moderne vreemde taal Nederlandse taal Rekenvaardigheden Met wie afspreken Docent Florijn College=praktijkbegeleider Docent Florijn College=praktijkbegeleider Taalcentrum Radiuscollege Taalcentrum Radiuscollege Taalcentrum Radiuscollege 4.3 Waar kunt u terecht indien u het niet eens bent met een beslissing? Bij uitzondering komt het voor dat een student het niet eens is met de uitslag of met de manier waarop hij beoordeeld is. Als het gaat om een afgelegd examen moet u binnen 14 dagen na de bekendmaking van de einduitslag een schriftelijk bezwaar indienen tegen het examenresultaat of tegen de wijze van beoordelen; dit moet bij de examencommissie worden ingediend. Dit kan per e- mail via de heer de Jongh Hij zal uw bezwaar dan doorsturen naar de examencommissie; zij zullen uw bezwaar in behandeling nemen en mogelijk na u gehoord te hebben een besluit nemen.

10 Bijlage 1 Opleidingsprogramma en onderwijstijd Programma Voorbereiding training/cursus Commercieel medewerker buitendienst periode Thema klokuren 1 Intake deel 1 1,5 1 Intake deel 2 0,5 Totaal aantal uren 2 Programma Nederlands Periode Thema Klokuren 1-4 Examen Spreken incl. voorbereiding Examen Gesprekken incl. voorbereiding Examen Begrippenlijst en taalverzorging incl. voorbereiding Examen Schrijven incl voorbereiding Examen Lezen/luisteren incl voorbereiding 3 Totaal aantal uren 11 Programma Engels Periode Thema Klokuren 1-4 Examen Spreken incl. voorbereiding Examen Gesprekken incl. voorbereiding Examen Luisteren incl. voorbereiding Examen Schrijven incl voorbereiding Examen Lezen incl voorbereiding 2 Totaal aantal uren 10 Programma rekenen periode Thema klokuren 1-4 Rekenvaardigheden incl voorbereiding 3 Totaal aantal uren 3 Programma studiebegeleiding Prakrijkbegeleider periode Thema klokuren 1-2 Studievoortgang 2 * 0,5 uur Studievoortgang 2 * 0,5 uur 1 Totaal aantal uren 2 Programma Burgerschap periode Thema klokuren 1-4 Examinering + voorbereiding (4 * (15 +15)) 2 Totaal 2 Programma Beroepsdeel Periode Thema Klokuren P1-36 Missie, visie en positionering eigen onderneming 8 p1-39 Verkenning vakgebied, ontwikkeling en trends 8

11 p1-42 Werken met Office 8 p1-45 Marktonderzoek- deel 1: Algemeen 8 p1-48 Marktonderzoek- deel 2: Interne analyse 8 p1-51 Marktonderzoek- deel 3: Extern onderzoek 8 p1-04 Marketing en marketingmix 8 p1-07 Het operationeel plan (verkoopplan) 8 p1---- Zelfstandig werken onder begeleiding 8 72 p2-10 Methodieken in promotie (promotieplan) 8 p2-13 Commercieel inzicht en vaardigheden 8 p2-16 Omgaan met klanten 8 p2-19 Beroepshouding 8 p2-22 Relaties beheren en verbeteren 8 p2-25 Customer Relationship Management 8 p2-36 Achterhalen van koopwensen en koopmotieven 8 p2-39 Voorbereiden en opstellen van offertes 8 p2---- Zelfstandig werken onder begeleiding 8 72 p3-42 Presenteren 8 p3-45 Verkoop- en inkoopsituaties 8 p3-48 Het verkoopgesprek 8 p3-51 Adviseren en overtuigen 8 p3-04 Onderhandelen 8 p3-07 Een overeenkomst sluiten 8 p3-10 Telefoongesprekken 8 p3-13 Algemene communicatie en procedures 8 p3---- Zelfstandig werken onder begeleiding 8 72 p4-16 Teambuilding 8 p4-18 Het interne ordertraject 8 p4-20 Offertes aanvragen en beoordelen 8 p4-22 Rapporteren 8 p4-24 Calculeren en schattingen maken 8 p4-26 Klachten 8 p4---- Zelfstandig werken onder begeleiding 6 P4---- PvB K1 8 p4---- PvB K2 8 p4---- PvB K3 8 Totaal aantal lesuren Praktische relevante aanvullende activiteit overleg mbt (verkoop)plannen voorbereiding en/of implementatie klantendag (open dag) mystery calling praktijkbegeleiding op de werkvloer 4 Totaal aantal uren 20 Totaal aantal klokuren opleiding 346 Totaal aantal klokuren per jaar 173

12 Bijlage 2 Examenprogramma Commercieel Medewerker Buitendienst Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen Examen - code FBUPEMPL Examennaam KT-wp schaal Examenvorm Onderzoekt de markt en maakt plannen 1.1; Plaats Duur Per Hm Bijzonderheden Dec-1 Praktijk Blom Twee examenonderdelen Eisen voor diplomering De kerntaak is behaald als elk eindcijfer met een voldoende is afgesloten (cijfer groter of gelijk aan 5,5) Kerntaak 2: Voert het verkooptraject uit Examen - code Examennaam KT-wp schaal Examenvorm FBUPEVT Voert het verkooptraject uit 2.1; ; ; 2.8 Plaats Duur Per Hm Bijzonderheden Dec-1 Praktijk Blom Mondeling/telefonisch obv mystery call Eisen voor diplomering De kerntaak is behaald als elk eindcijfer met een voldoende is afgesloten (cijfer groter of gelijk aan 5,5) Kerntaak 3: Bouwt relaties op en onderhoudt ze Examen - code FBUPERE Examennaam KT-wp schaal Examenvorm Bouwt relaties op en onderhoudt deze 3.1; Plaats Duur Per Hm Bijzonderheden Dec-1 Praktijk Blom Twee examenonderdelen Mondeling/telefonisch obv mystery call Eisen voor diplomering De kerntaak is behaald als elk eindcijfer met een voldoende is afgesloten (cijfer groter of gelijk aan 5,5) Certificeerbare eenheden - Kader: kwalificatiedossier versie 2013 Certificaat Vereisten Contactcenter medewerker dienstverlening K1 wp 1.1 K3 wp 3.1, 3.3 Contactcenter medewerker verkoop K2 wp 2.1, 2.2, 2.3 Eisen voor certificering Op basis van de beroepscontext van dit maatwerktraject is er onvoldoende relevantie voor certificering.

13 Burgerschap - Kader: Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo, studiejaar Examencode Examennaam schaal Examenvorm FBUCOD1-1 FBUCOD2-1 FBUCOD3-1 FBUCOD4-1 Politiek-juridische dimensie (werkstuk Europa) Economische dimensie (hypotheek/lenen) Sociaal-maatschappelijke dimensie (participatie maatschappij) Dimensie vitaal burgerschap (gezond leven) Eisen voor diplomering Ontwikkeling is voor iedere afzonderlijke dimensie voldoende aangetoond. Plaats Duur min. Per Hulpmiddelen Bijzonderheden Dec.-1 Mond Blom Mondeling obv opdracht Dec.-1 Mond Blom Mondeling obv opdracht Dec.-1 Mond Blom Mondeling obv opdracht Dec.-1 Mond Blom Mondeling obv opdracht Beroepseisen Moderne vreemde talen - Europees Referentie Kader (CEF), kwalificatiedossier 2012 Examencode Examennaam Niveau schaal Examenvorm Plaats Duur Per Hulpmiddelen Bijzonderheden FENLUB1-1 Engels luisteren B1 Dec.-1 Schr. Blom H FENLEB1-1 Engels lezen B1 Dec.-1 Schr. Blom FENSPA2-1 Engels spreken B1 Dec.-1 Mond. Blom FENGEB1-1 Engels gesprekken voeren B1 Dec.-1 Mond. Blom FENSCA2-1 Engels schrijven A2 Dec.-1 Schr. Blom Voor diplomering in geldt: het eindcijfers Engels mag niet lager zijn dan een 5. (Generieke) eisen Nederlands - Kader: referentiedocument Nederlandse taal en Rekenen Examencode Examennaam Niveau Schaal Examenvorm FNELL2FCOE Nederlands lezen en luisteren Plaats 2F Dec.-1 Cito Radius College FNESP2F-1 Nederlands spreken 2F Dec.-1 mond Radius College FNEGE2F-1 Nederlands gesprekken voeren 2F Dec.-1 mond Radius College FNESC2F-1 Nederlands schrijven 2F Dec.-1 schrift Radius College FNEBE2F-1 Nederlands taalverzorging en begrippenlijst 2F Dec.-1 schrift Radius College Duur Per Hulpmiddelen Bijzonderheden H min Eisen voor diplomering in schooljaar Behaalde resultaten voor examens Nederlands en Rekenen hebben geen invloed op de slaag-/zakbeslissing (Generieke) eisen Rekenen - Kader: referentiedocument Nederlandse taal en Rekenen Examencode Examennaam Niveau Schaal Examenvorm FREK2F-1 Getallen, Verhoudingen, Verbanden, Meten en meetkunde 2F Dec.-0 Cito Radius college Plaats Duur Per Hupmiddelen Bijzonderheden Eisen voor diplomering in schooljaar Behaalde resultaten voor examens Nederlands en Rekenen hebben geen invloed op de slaag-/zakbeslissing

14 Bijlage 3 Verantwoording De studiegids bevat informatie over het leertraject dat hoort bij de opleiding Commercieel Medewerker Buitendienst. Vanwege veranderende voorschriften, wetgeving en omdat docenten van het Florijn College voortdurend bezig zijn om de opleiding waar mogelijk te verbeteren, kunnen er wijzigingen plaatsvinden. Eenvoudige wijzigingen worden bij u gemeld door de praktijkbegeleider. Denk daarbij een wijzigingen in lesdag of zaken die met de organisatie te maken hebben. Belangrijke wijzigingen worden bij u gemeld door de praktijkbegeleider. Als het nodig is wordt er een aanvulling op deze studiegids op papier uitgereikt. U zult dan moeten tekenen voor ontvangst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veranderingen in de examens die u moet doen om uw diploma te behalen. De studiegids wordt met zorg samengesteld. Alle informatie die een school wettelijk verplicht is aan u te melden staat in dit document. Toch kan het zo zijn dat er zaken onduidelijk zijn of dat u een fout hebt ontdekt; wilt u dit dan doorgeven, zodat we de studiegids kunnen verbeteren? Kwalificatiedossier opleiding Commercieel Medewerker Buitendienst Het kwalificatiedossier bestaat uit vele pagina s tekst. Daarom hebben we ervoor gekozen om in deze studiegids alleen het internetadres te vermelden, waar u het complete dossier kan downloaden: De diplomaeisen voor Nederlands, Rekenen en Engels worden door de overheid bepaald. De eisen zoals vermeld in het examenprogramma kunnen door de overheid worden gewijzigd. Uiteraard wordt u daar over geïnformeerd.

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Medewerker Marketing en Communicatie

Medewerker Marketing en Communicatie Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie 90530 Niveau 4 BOL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier 2014 Studieduur 3 jaar / 4800 sbu s Florijn College ROC

Nadere informatie

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Onderwijs- en examenregeling Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Uitstroom commercieel medewerker binnendienst / crebo 90112 Niveau 3 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort 2013-2017 startdatum: 01 augustus 2013 93781 Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 Leerweg BOL crebonummer 95311 Applicatieontwikkelaar versie 2014 MBO College Almere Locatie Louis Armstrongweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Medewerker marketing en communicatie Crebonummer : 22166 (start /leerjaar 1 en leerjaar 2) Leerjaar 3 : 3 uitstroommogelijkheden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 School voor Transport & Logistiek Opleiding : Planner Wegtransport Crebonummer : 91890 KBB : Wegvervoer en logistieke dienstverlening Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95311 KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg ` : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort : 2015 Versie:1 ZDI clru 1 van Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie