Opleiding Administratief medewerker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Administratief medewerker"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo Niveau 2 BOL Cohort Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni

2 I1. Welkom bij het Florijn College Met deze OnderwijsExamenRegeling(OER) willen wij je wegwijs maken in de opleiding die je gaat volgen. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West- Brabant en dus met het Florijn college hebt gesloten. Het is belangrijk deze OER goed te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken, want het is ook een soort naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. Als Florijn College hebben wij ons ten doel gesteld studenten op te leiden tot succesvolle wereldburgers. Onze studenten zijn afkomstig uit allerlei culturen. Daar zijn we trots op. Ons onderwijs en onze begeleiding zijn er dan ook op gericht om het beste uit jezelf te halen. Dat kan alleen als we steeds in beweging blijven en bij de tijd. Dat doen we samen: jij als student en al onze medewerkers. Wij nodigen jou dan ook van harte uit hieraan bij te dragen door jouw ambities waar te maken. Ben jij succesvol, dan is het Florijn College dat ook. Wij wensen je een leerzame en fijne tijd toe. Lisan van Beurden, directeur 2

3 I2. Inhoud Algemene informatie I1. Welkom bij het Florijn College... 2 I2. Inhoud... 3 I3. Belangrijk om te weten... 5 Informatie over werk en beroep W1. Het beroep (algemeen)... 7 W2. Het beroep (uitstroomprofielen)... 9 Informatie over het onderwijsprogramma O1. Opleiding op hoofdlijnen O2. Onderdelen van de opleiding O3. Maatwerk O4. Voortgang O5. Planning van de onderwijstijd O6. Kerntaken Informatie over het examenprogramma E1. Verschillende examens E2. Examenplan E3. Inzien examens, herkansing en vrijstelling aanvragen E4. Klachten, bezwaar en beroep bij examens

4 Informatie over begeleiding B1. Begeleiding bij het leren B2. Zorgbegeleiding B3. Leerplicht, kwalificatieplicht en aanwezigheid B4. Veiligheid, gedrag en vertrouwenspersoon B5. Inspraak en klachten over het onderwijs en de organisatie

5 I3. Belangrijk om te weten Op de website van het Florijn College staat belangrijke informatie over procedures, afspraken, rechten en plichten, etc. Deze informatie kan je terugvinden op de website onder de tab Studenteninformatie. (http://www.florijn.nl/studieinformatie/studenteninfo). Opleidingskosten en schoolkosten Algemene schoolkosten en specifieke opleidingskosten Afspraken op Florijn College Algemene informatie over en afspraken op Florijn College (studenteninfogids) Studentenstatuut Onderwijs Doorstroomformulier Onderwijsovereenkomst (OOK) Praktijkovereenkomst (POK) Leerplichtwetgeving of Leerplichtinformatie of Leerplicht - Regionaal bureau West-Brabant Vakantierooster Verzuim en consequenties daarvan Studentenbegeleiding Zorgbegeleiding Als het (even) tegen zit Pestprotocol 5

6 Flyer voordelen bij bedrijven met Florijnpas - Florijn College MBO Klachtenregeling (procedure Bezwaar en beroep algemeen) Examinering Onderwijs- en Examenreglement (OER) Algemeen centraal Examenreglement Beroepsonderwijs Vrijstellingsregeling Herkansingsregeling Hulpmiddelen examen Procedure Bezwaar en beroep Examinering Inzien en bespreken examen en beoordeling ARBO en veiligheid Schoolveiligheidsplan Calamiteitenflyer Wat te doen bij een calamiteit? Studentenraad Namen en contactgegevens Verslagen Klassenvertegenwoordigers Verslagen Data en locatie overleggen 6

7 W1. Het beroep (algemeen) Werkomgeving De administratief medewerker bestrijkt een breed terrein en kan werkzaam zijn in grotere en kleinere organisaties van het bedrijfsleven of de overheid. Hij 1 voert zijn ondersteunende werkzaamheden uit in een administratieve omgeving. Beroepshouding De administratief medewerker werkt nauwkeurig en koppelt regelmatig resultaten terug naar de leidinggevende. Hij stelt zich dienstverlenend op en beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden. Hij is klantgericht, werkt nauwkeurig, kan goed omgaan met vertrouwelijke gegevens en handelt in voorkomende situaties integer. Hij laat zich niet door derden onder druk zetten aan de receptiebalie of het secretariaat. Hij toont zich stressbestendig en blijft klantvriendelijk, ook bij spoedeisende opdrachten. De administratief medewerker is in staat zijn ondersteunende werkzaamheden zelfstandig uit te voeren en daarin prioriteiten te stellen. Hij kan zijn taken simultaan uitvoeren en blijft ook onder (werk)druk goed presteren. 1 Omwille van de leesbaarheid is steeds hij gebruikt in de tekst. Waar hij staat kan uiteraard ook zij worden gelezen. 7

8 Resultaat De administratief medewerker heeft de ondersteunende administratieve werkzaamheden zorgvuldig, binnen de gestelde tijd en binnen de richtlijnen van de organisatie uitgevoerd ten behoeve van de leidinggevende, een collega of een klant. 8

9 W2. Het beroep (uitstroomprofielen) Voor de opleiding administratief medewerker bestaan 2 uitstroomprofielen waar je uit kunt kiezen: P1 Bedrijfsadministratief medewerker Je helpt, onder toezicht van een ervaren collega, mee aan het bijhouden van de financiële administratie, de computerboekhouding, de loonadministratie en de order- en voorraadadministratie. Je hebt enige boekhoudkundige kennis en je bent werkzaam op het terrein van de geautomatiseerde invoer en verwerking van financieel administratieve gegevens. P2 Secretarieel medewerker Je doet allerlei secretarieel en ondersteunend werk voor een bedrijf of instelling. Je krijgt de opdrachten van een collega (bijvoorbeeld de directiesecretaresse), maar je voert ook opdrachten zelfstandig uit. Dit zijn met name administratieve taken als data- en tekstverwerking, maar ook het bijhouden van een agenda, het afhandelen van de post en het beheren van een archief behoren tot de werkzaamheden. 9

10 O1. Opleiding op hoofdlijnen Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 9 of 10 weken. Een lesweek op school bevat ongeveer 25 klokuren aan geroosterde onderwijsactiviteiten. In alle studiejaren bestaat je lesweek uit een aantal vergelijkbare onderdelen. We maken onderscheid tussen: a. Binnenschools en buitenschools praktijkleren Je gaat aan het werk in dagelijkse situaties die horen bij het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Bij deze leerlijn horen stages, projecten, opdrachten en simulaties. b. Praktijkondersteunende leerlijn In de vorm van lessen, workshops, gastlessen en excursies krijg je leerstof aangeboden om het binnenschools en buitenschools praktijkleren te ondersteunen. c. Doorlopende leerlijn In dit onderdeel besteed je aandacht aan vaardigheden die je in het dagelijks leven en in je beroep nodig hebt. Denk daarbij aan computervaardigheden, Rekenen, Nederlands en Engels. 10

11 De opleiding bestaat uit een basisdeel en een keuzedeel. In het keuzedeel kies je voor een uitstroom. Een uitstroom is een specialisatie. Ongeveer 40% van je studie zal voor die uitstroom gebruikt worden. Voor de opleiding Administratief medewerker kun je kiezen uit: Bedrijfsadministratief medewerker of Secretarieel medewerker. In het basisdeel krijg je met alle onderdelen te maken. In het keuzedeel krijg je extra lesstof voor de richting waarin je je gaat specialiseren. Een schematische weergave van het studietraject vind je terug in de volgende tabel. Studiejaar 1 Studiejaar 2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Intro School School School Stage 3 Stage 3 Stage 3 Stage 3 School Examen School 2 School 2 School 2 School 2 SA1 SA2 SA3 Periode 1 start met een introductieprogramma. In periode loop je 3 dagen per week stage. De andere 2 dagen leer je op school. De stage in periode 4 en 5 is algemeen. In periode 6 en 7 komen er steeds meer taken, die passen bij jouw uitstroomrichting. In periode 8 vindt de proeve van bekwaamheid plaats. Dit is een examen dat je moet behalen om je diploma te krijgen. (zie hoofdstuk Examenplan) 11

12 O2. Onderdelen van de opleiding Je opleiding bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Informatie over de inhoud en leerdoelen krijg je van je docent. Documenten waarin de leerdoelen beschreven zijn, vind je op a. Beroep In je opleiding leer je aantal belangrijke beroepstaken te beheersen. Dit noemen we kerntaken. Iedere kerntaak bestaat uit een aantal werkprocessen (zie hoofdstuk O6). De kerntaken en werkprocessen komen tijdens je opleiding aan bod in verschillende vakken. Je leert vakkennis en vaardigheden toe te passen in beroepssituaties. Er zijn kerntaken voor het gemeenschappelijk deel en kerntaken voor het uitstroomprofiel. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. projecten, individuele en groepsopdrachten, digitale oefeningen, praktijksimulatie, leren uit boeken, instructies van de docent. De leerdoelen zijn beschreven in het kwalificatiedossier Administratief medewerker. Meer informatie over de inhoud van de kerntaken vind je in deel C van het kwalificatiedossier. b. Nederlands Taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven, taalverzorging en begrippen. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. digitale oefeningen, leren uit boeken, instructies van de docent, rollenspel, luisteroefeningen. De leerdoelen zijn beschreven in het Referentiekader Taal en Rekenen. 12

13 c. Engels Taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. digitale oefeningen, leren uit boeken, instructies van de docent, rollenspel, luisteroefeningen. De leerdoelen zijn beschreven in het Europees ReferentieKader. d. Rekenen In de trainingen rekenvaardigheid wordt aandacht besteed aan 4 domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden. Middels digitale oefeningen, opdrachten en instructie werk je toe naar het Cito-examen. De leerdoelen zijn beschreven in het Referentiekader Taal en Rekenen. e. Loopbaan & Burgerschap Het onderdeel Loopbaan & Burgerschap is gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Bij loopbaan staat het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs centraal. Daarbij krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten, je mogelijkheden en de waarden en motieven die voor jou belangrijk zijn. Bij burgerschap krijg je inzicht in 4 dimensies: politiek juridische, economische en sociaalmaatschappelijke dimensie en vitaal burgerschap. Middels discussie, onderzoek, opdrachten en presentaties werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. De leerdoelen zijn beschreven in het document Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (vanaf 2012) 13

14 f. BPV (stage) Stage wordt ook wel BPV (Beroeps Praktijk Vorming) genoemd. Tijdens de stage leer je werken in een bedrijf en kan je toepassen wat je op school hebt geleerd. De eerste stage is gericht op het basisdeel van je opleiding. In de tweede stage komen er steeds meer taken bij, die passen bij jouw uitstroomrichting. Bij iedere stage hoort een werkboek met uitleg en opdrachten. De keuze voor een stagebedrijf is afhankelijk van de uitstroom die je kiest, het type bedrijf dat bij je past en de beschikbaarheid van bedrijven. Het stagebedrijf moet goedgekeurd zijn voor de opleiding die je gekozen hebt. De lijst met alle goedgekeurde stagebedrijven vind je terug op De BPV-begeleider helpt je bij het vinden van een goed stageadres en komt enkele malen bij je stagebedrijf op bezoek voor voortgangsgesprekken en begeleiding. Binnen het stagebedrijf is er altijd een medewerker (praktijkopleider) die je dagelijks begeleidt in het bedrijf. Samen met het bedrijf en de school onderteken je een praktijkovereenkomst (POK) waarin afspraken staan over wat er van jou verwacht wordt en wat jij van het bedrijf mag verwachten. g. Keuzevakken Niet van toepassing. h. Begeleiding De wijze waarop je wordt begeleid is beschreven in het hoofdstuk B1. Begeleiding bij het leren. 14

15 O3. Maatwerk Versnellen of vertragen Heb je VMBO als vooropleiding, dan geldt dat de opleiding gemiddeld 2 jaar duurt. Onze lesmethodes bieden je de mogelijkheid om zelfstandig aan de slag te gaan. Versnellen kan, dat bepaal je zelf: werk je hard en kan je het niveau goed aan, dan kan je sneller door je studie. Vertragen kan ook, bijvoorbeeld omdat het even tegen zit in je thuissituatie of omdat je wat moeite hebt met het niveau. Remediëren, verrijken, verdiepen Daar waar je meer of ander oefenmateriaal nodig hebt, kan de docent je dat aanreiken. Er is veel mogelijk, maar je moet dan wel zelf actie ondernemen. Je maakt daarover op jouw initiatief afspraken met je docent en studieloopbaanbegeleider. 15

16 O4. Voortgang Ontwikkelingsgericht beoordelen en feedback In het ontwikkelingsgerichte gedeelte word je tijdens de studieonderdelen (bv. projecten, lessen of trainingen) regelmatig beoordeeld. Welke resultaten heb je bereikt en hoe succesvol is je manier van werken? Deze beoordelingen zijn bedoeld om je ontwikkeling te meten en om te kijken waar het beter kan. Bij ieder studieonderdeel word je vooraf verteld wat er van je wordt verwacht. Je bent op de hoogte van alles wat je moet doen (bewijslast) en aan welke eisen deze bewijslast moet voldoen. Wanneer je werk is beoordeeld, krijg je feedback op je prestatie: wat is er goed en wat kan beter. Je probeert daarna zelf vast te stellen wat je al goed kan, op welke punten je nog kunt verbeteren en hoe je dat gaat doen. Je tussentijdse resultaten worden bijgehouden op een resultatenoverzicht. Iedere periode worden je voortgang en je resultaten besproken met je studieloopbaanbegeleider. 16

17 Studieadvies Op basis van je resultaten en voortgang krijg je een studieadvies. Er zijn bij het studie advies drie mogelijke uitkomsten: Jammer, maar deze opleiding past niet bij jou. We gaan je in de resterende periode helpen bij het vinden van een andere opleiding en daar waar mogelijk ondersteunen bij je overstap. We denken dat je het diploma kan behalen maar... Afhankelijk van je achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een studiecontract. Misschien kan je pas op een later moment op stage en ga je studie achterstand oplopen. Je ontwikkeling verloopt volgens verwachting of zelfs daarboven. Je kan zonder studievertraging beginnen aan je stage. Voor het eerste studieadvies (in periode 2) wordt er gekeken of: de opleiding/het beroep bij je past; je voldoende aan je opleiding werkt en gemotiveerd bent; je studieresultaten aan de verwachtingen voldoen. Bij het tweede studieadvies (in de periode voorafgaande aan je stage) wordt bepaald of je voldoende geleerd hebt om op stage te gaan. Je kan beginnen aan deze stage als je geen achterstanden hebt en je resultaten op orde zijn. Afhankelijk van mogelijke achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in het begeleidingsdossier. 17

18 Bij het derde studieadvies wordt bepaald of je kan deelnemen aan de praktijkexamen: de proeve van bekwaamheid. Eisen aan studievoortgang Norm Studieadvies 1 Op basis van jouw en onze ervaringen. Studieadvies 2 Je 7 van de onderstaande 9 vakken voldoende (5,5 of meer) hebt afgerond: Nederlands, Engels, Burgerschap, Rekenen, Tekstverwerken, Project, Computervaardigheden, Bedrijfsadministratie en Simulatie. Je beroepshouding bij alle vakken voldoende is. Er in je begeleidingsdossier geen aantekeningen staan die een belemmering vormen voor een vlot verloop van je verdere studie. 18

19 Studieadvies 3 De drie URENOVERZICHTEN van BPV1a, BPV1b en BPV2 moeten zijn ondertekend en op de juiste manier zijn ingeleverd. De BEOORDELING WERKPROCESSEN van BPV1 en BPV2 moeten voldoende zijn beoordeeld en op de juiste manier zijn ingeleverd. De VOORTGANG BEROEPSHOUDING/COMPETENTIES van BPV1 en BPV2 moeten voldoende zijn beoordeeld en op de juiste manier zijn ingeleverd. De STAGEOPDRACHTEN van BPV1 en BPV2 moeten voldoende zijn beoordeeld en op de juiste manier zijn ingeleverd en de EINDPRESENTATIES van BPV1 en BPV2 moeten voldoende zijn beoordeeld. Het vereiste AANTAL UREN BPV moet zijn behaald. Zes modules van het onderdeel Computervaardigheden moeten zijn behaald met een resultaat van 65% of hoger. De volgende vier modules zijn verplicht: Windows, Internet/ , Excel en PowerPoint; twee andere modules zijn naar eigen keuze. 19

20 O5. Planning van de onderwijstijd Planning onderwijstijd (in klokuren per week) On onderstaande tabel is het aantal klokuren per week van alle studieonderdelen weergegeven. Schooljaar 1 P1 P2 P3 P4 Beroep Nederlands 3,5 3,5 3,5 2 Engels 2,5 2,5 2,5 1 Rekenen Loopbaan & Burgerschap 1,5 2,5 1,5 1,5 BPV Begeleiding Totaal 26,5 27,5 27,5 36,5 20

21 Schooljaar 2 P5 P6 P7 P8 Beroep 3,5 3,5 3,5 5,5 Nederlands 1,5 1,5 1,5 3 Engels Rekenen Loopbaan & Burgerschap BPV Begeleiding Totaal ,5 In deze tabellen zijn uren voor introductie, toetsing en andere activiteiten niet opgenomen. 21

22 Eisen aan het studietraject en studiebelasting De school heeft de wettelijke plicht om je voldoende aantal uren te begeleiden in je studieproces. Deze begeleiding mag je van ons verwachten. Vanaf 18 jaar hangt je recht op studiefinanciering hiervan af. In onderstaande tabel zie je het aantal begeleide onderwijsuren (BOU) en stage-uren (BPV) per studiejaar. Eis BOU Planning Eis BPV Planning Eis totaal Planning Studiejaar Studiejaar Totaal

23 O6. Kerntaken De volgende kerntaak horen bij je opleiding: K1: Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden De administratief medewerker verzamelt gegevens, al dan niet met hulp van de opdrachtgever en verwerkt deze tot een concept begeleidend schrijven, (standaard)brief, memo of mailing in het Nederlands of in een moderne vreemde taal. Na controle door de leidinggevende en eventuele correctie door de administratief medewerker, wordt het product verzonden. De administratief medewerker registreert de producten, slaat ze op en archiveert ze, zodat de documenten toegankelijk en traceerbaar zijn binnen de afdeling en/of organisatie. Hij houdt het relatiebestand actueel en volledig om snel gegevens te kunnen achterhalen. De administratief medewerker verwerkt de fysieke en digitale post en verricht daarbij de volgende handelingen: ontvangen, dateren, sorteren, registreren en distribueren. Zo nodig scant of kopieert en archiveert hij de post en zorgt voor een actueel archief. Hij maakt de uitgaande post verzendklaar en frankeert en verzendt de post. Ook assisteert de administratief medewerker bij mailings door het vullen van de enveloppen, onderhoudt het archief en houdt adressenbestanden actueel. Hij distribueert en verzendt faxberichten en . De administratief medewerker neemt de goederen in ontvangst voor het magazijn, de reproafdeling en/of de catering en verzendt goederen als poststukken of per koerier. 23

24 De administratief medewerker legt afspraken vast of wijzigt deze in een (elektronische) agenda. Hij verwerkt zaalreserveringen in een (digitale) agenda of reserveringssysteem. Hij informeert de leidinggevende en/of belanghebbende over de gemaakte reservering. De administratief medewerker ontvangt bezoekers, vraagt naar de reden van het bezoek, schrijft hen in, informeert de juiste persoon of verwijst hen naar de juiste persoon of plaats. Hij verstrekt eenvoudige informatie. In voorkomende gevallen biedt hij bezoekers koffie en/of thee aan. Bij vertrek vraagt hij de bezoekers zich uit te schrijven. De administratief medewerker is het eerste aanspreekpunt voor externe contacten, neemt telefoongesprekken aan, verbindt deze door en verstrekt informatie. Hij neemt berichten aan, verwerkt deze tot telefoonnotities en zorgt dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Toelichting: Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de administratief medewerker rekening te houden met de vertrouwelijkheid van gegevens en de privacy van de werknemers. Bij het ondersteunen van secretariële werkzaamheden moet de administratief medewerker nauwkeurig werken. Bij het verzorgen van correspondentie werkt de secretarieel medewerker met fysieke en digitale documenten. In geval van alarmering handelt de administratief medewerker conform procedure. Bij het leggen van contacten, per telefoon of bij het ontvangen en begeleiden van bezoekers wordt een klantvriendelijke en representatieve houding verwacht; de administratief medewerker is immers het eerste contact met buiten'. 24

25 K2: Verricht ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden De administratief medewerker vult eenvoudige formulieren in, bijvoorbeeld een formulier voor ziekmeldingen, telefoonmemo s, bestellingen, zaalreserveringen, declaraties, rappellen, etc. Hij doet dit door gegevens over te nemen uit een ander document of hij gebruikt voor het invullen een voorbeeld. Daarnaast controleert de administratief medewerker regelmatig de aanwezige voorraad en de cateringproducten. Zodra hij signaleert dat er een tekort dreigt in de voorraad, licht hij de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie in. Toelichting: Het werk van de administratief medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt in opdracht van zijn opdrachtgever en binnen vast omschreven regels. Van de administratief medewerker wordt steeds verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, en die zijn opgesteld conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. 25

26 E1. Verschillende examens Een examen is een eindtoets die meetelt voor diplomering. In het examenplan staan alle examens die meetellen voor je diploma. Bij het Florijn College gebruiken we verschillende examenvormen. Hieronder vind je een korte toelichting bij iedere examenvorm. Praktijkexamen of Proeve van bekwaamheid (PE) Een proeve van bekwaamheid is een praktijkexamen waarin je laat zien dat je een kerntaak beheerst. Het examen vindt plaats in je stagebedrijf of in een simulatie op school. Je wordt beoordeeld op wat je laat zien en de producten die je hebt gemaakt. Theorie-examen (TE) Het theorie-examen is een examen om je vakkennis te beoordelen. Het gaat om kennis die belangrijk is voor de uitoefening van het beroep en die je nodig hebt om je proeve goed te kunnen afsluiten. Centrale examens Nederlands en Rekenen (COE) Voor de onderdelen Nederlands Lezen en Luisteren is er een verplichte centraal examen van het CITO. De examens worden digitaal afgenomen in een aantal computerlokalen van het Florijn College. De examens bestaan uit teksten en filmpjes met multiple choice vragen. Voor rekenen bestaat het centrale examen uit de onderdelen Getallen, Verhoudingen, Verbanden en Meten en Meetkunde. 26

27 Instellingsexamens Nederlands (IE-S en IE-M) Het Florijn College heeft eigen examens voor de vier onderdelen Schrijven, Taalverzorging en begrippenlijst, Spreken en Gesprekken Voeren. Deze examens zijn schriftelijk (open en gesloten vragen, opdrachten en multiple choice) en mondeling (bijvoorbeeld een klantgesprek of presentatie). Examens Moderne vreemde talen (MVT-S en MVT-M) Voor Engels zijn de examens gericht op de vaardigheden Luisteren, Lezen, Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren. De examenvormen zijn vergelijkbaar met die van Nederlands. Examens Loopbaan en Burgerschap (BuCo) Bij je studieloopbaangesprekken wordt aandacht besteed aan het onderdeel Loopbaan. Er is geen apart examen voor dit onderdeel. Bijzonder voor het onderdeel Burgerschap is dat de examens je ontwikkeling meten. Je toont met werkstukken, opdrachten en presentaties aan dat je je verdiept hebt in een onderwerp en wat je hebt geleerd. Het gaat hierbij om kennis, inzicht en bewustzijn, en ook hoe je je gedraagt en functioneert. De vier onderdelen voor burgerschap zijn: de politiek-juridische dimensie, de economische dimensie, de sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. Een overzicht van al deze examens, tref je verderop aan in het Examenplan. 27

28 Hulpmiddelen bij examens Afhankelijk van de examenvorm mag je gebruik maken van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rekenmachine. Op het voorblad van ieder examen worden toegestane hulpmiddelen vermeld. Belangrijkste hulpmiddelen zijn de rekenmachine (R), het woordenboek (W), de hoofdtelefoon (H) en hulpmiddelen bij praktijkexamens (P). Meer informatie over hulpmiddelen vind je terug op de website in de bijlage Hulpmiddelen bij examens. Voor studenten met een beperking kunnen speciale hulpmiddelen worden toegestaan. Ook is er toetstijdverlenging mogelijk. Je vraagt dit aan bij de zorgcoördinator. De examencommissie beslist welke hulpmiddelen zijn toegestaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om een daisyspeler of computer. Je krijgt hiervoor een speciaal pasje dat je tijdens het examen moet tonen aan de surveillant. 28

29 Kerntaken/ werkprocessen Periode afname Duur examen Aantal gelegenheden Plaats afname Beoordelaar beroepspraktijk Beoordelaar school Weging examens Resultaat E2. Examenplan Examenplan cohort 2015 Naam opleiding Secretarieel medewerker Niveau Leerweg Cohort Crebo 2 BOL BBL Startdatum Studiejaar diplomering /8/ Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2014 Kwalificatieeisen L&B Brondocument 2012 Vaststellingsdatum examenplan 1/6/2015 Beroepsgerichte examens Examencode Vorm Titel examen BPV School Kerntaken en werkprocessen FPVB PE Proeve van bekwaamh sem k1 k2 1.1 t/m x x x x 1 o-v-g FPVB PE Proeve van bekwaamh sem k1 k x x x x 1 o-v-g Slaag-/zakregeling: het examen is minimaal met een voldoende beoordeeld. 29

30 Niveau examen Periode afname Duur examen Aantal beoordelaars Aantal gelegenheden Weging examens Resultaat Beroepsgerichte eisen talen Examencode Vorm Vaardigheid Engels FENLEA2d MVT-S Beroepsgericht Engels lezen A dec FENLUA2d FENSPA1d FENGEA2d FENSCA2d MVT-S MVT-M MVT-M MVT-S Beroepsgericht Engels luisteren Beroepsgericht Engels spreken Beroepsgericht Engels gesprekken voeren Beroepsgericht Engels schrijven A dec A dec A dec A dec Slaag-/zakregeling: voor beroepsgericht Engels wordt het cijfer van de examens gemiddeld tot één heel eindcijfer. Dit eindcijfer moet tenminste een 6 zijn. De afzonderlijke examencijfers mogen niet lager dan 4,0 zijn. 30

31 Niveau examen Periode afname Duur examen Aantal beoordelaars Aantal gelegenheden Weging examens Resultaat Generieke examens Examencode Vorm Vaardigheid Nederlands FNELL2FCOE COE Lezen en luisteren 2F dec FNESP2Fd IE-M Spreken 2F dec FNEGE2Fd IE-M Gesprekken voeren 2F dec FNESC2Fd IE-S Schrijven 2F dec FNEBE2Fd IE-S Taalverzorging/begrippenlijst 2F dec Slaag-/zakregeling: van de eindcijfers voor Nederlands en rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), het andere eindcijfer moet ten minste een 6 zijn. Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen (= één cijfer met één decimaal) en het gemiddelde cijfer van de instellingsexamens (= één cijfer met één decimaal) gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 10). Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands. 31

32 Niveau examen Periode afname Duur examen Aantal beoordelaars Aantal gelegenheden Weging examens Resultaat Rekenen Examencode Vorm Vaardigheid FRE2FCOE COE Rekenen 2F dec Slaag-/zakregeling: van de eindcijfers voor Nederlands en rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), het andere eindcijfer moet ten minste een 6 zijn. LET OP: bij het schrijven van deze OER is nog niet precies bekend hoe de slaag-/zakregeling er definitief uit zal zien. Indien de regeling anders wordt dan hierboven, dan zal de examencommissie je hierover informeren. 32

33 Loopbaan en Burgerschap Examencode Loopbaan FBUCOD1-1 FBUCOD2-1 FBUCOD3-1 FBUCOD4-1 Onderwerp Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Burgerschap Politiek juridische dimensie Burgerschap Economische dimensie Burgerschap Sociaal maatschappelijke dimensie Burgerschap Dimensie Vitaal burgerschap dimensie Naam kwalificerende opdracht Periode Weging Resultaat lob 8 1 pvb 8 1 pvb 8 1 pvb 8 1 pvb 8 1 Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan Slaag-/zakregeling: voor iedere afzonderlijke dimensie is aan de inspanningsverplichting voldaan. 33

34 Beroepspraktijkvorming Onderdeel Onderwerp Periode Weging Resultaat FBPV90470P1 FBPV90472P2 BPV eerste periode bam/sem P4-P5 1 Uren 432 klokuren 1 BPV tweede periode sem P6-P7 1 Uren 400 klokuren 1 Onvoldoende- Voldoende Voldaan Niet voldaan Onvoldoende- Voldoende Voldaan Niet voldaan Slaag-/zakregeling: de stages zijn met een voldoende beoordeeld en er is aan het aantal vereiste uren voldaan. 34

35 E3. Inzien examens, herkansing en vrijstelling aanvragen Inzien examens Je hebt het recht op inzage van je examenwerk. Ook kan je een toelichting vragen op de beoordeling. In de bijlage Inzien en bespreken examen en beoordeling op de website van het Florijn College lees je binnen welke termijn je inzage kan aanvragen; hoe je inzage kan aanvragen bij het examenbureau. Herkansingen Je hebt recht op minimaal 1 herkansing van ieder examen. Waar mogelijk kan je 2 keer herkansen. Het aantal gelegenheden is aangegeven in het examenplan. In de Herkansingsregeling op de website van het Florijn College lees je wanneer je in aanmerking komt voor een herkansing; hoe je een herkansing kan aanvragen bij het examenbureau. Vrijstellingen Het kan zijn dat je in een voorgaande opleiding resultaten hebt behaald die je recht geven op een vrijstelling. De examencommissie kan je vrijstelling verlenen. In de Vrijstellingsregeling op de website van het Florijn College lees je wanneer je mogelijk in aanmerking komt voor een vrijstelling; hoe je een vrijstelling kan aanvragen bij de examencommissie. 35

36 E4. Klachten, bezwaar en beroep bij examens Klacht over examinering Wanneer je een klacht hebt over een examen of de manier waarop het examen is afgenomen, kan je een brief schrijven aan de examencommissie. De examencommissie zal je klacht onderzoeken. Mogelijk word je uitgenodigd om je klacht toe te lichten. De examencommissie beslist of en wat er moet gebeuren. Je wordt via je adres van school over de beslissing geïnformeerd. Procedure voor bezwaar en beroep Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de uitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. In dat geval dien je binnen 14 dagen na de bekendmaking van de einduitslag schriftelijk te melden bij de examencommissie (via STIP). Dit geldt alleen voor de examens, dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens het studietraject. Voor die gevallen ga je met je bezwaren naar je afdelingsmanager. In de Procedure bezwaar en beroep op de website van het Florijn College lees je Hoe je bezwaar aan kan tekenen bij de examencommissie; Hoe je in beroep kan gaan bij de Commissie van Beroep van ROC West-Brabant. 36

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie