Opleiding Administratief medewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Administratief medewerker"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo Niveau 2 BOL Cohort Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni

2 I1. Welkom bij het Florijn College Met deze OnderwijsExamenRegeling(OER) willen wij je wegwijs maken in de opleiding die je gaat volgen. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West- Brabant en dus met het Florijn college hebt gesloten. Het is belangrijk deze OER goed te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken, want het is ook een soort naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. Als Florijn College hebben wij ons ten doel gesteld studenten op te leiden tot succesvolle wereldburgers. Onze studenten zijn afkomstig uit allerlei culturen. Daar zijn we trots op. Ons onderwijs en onze begeleiding zijn er dan ook op gericht om het beste uit jezelf te halen. Dat kan alleen als we steeds in beweging blijven en bij de tijd. Dat doen we samen: jij als student en al onze medewerkers. Wij nodigen jou dan ook van harte uit hieraan bij te dragen door jouw ambities waar te maken. Ben jij succesvol, dan is het Florijn College dat ook. Wij wensen je een leerzame en fijne tijd toe. Lisan van Beurden, directeur 2

3 I2. Inhoud Algemene informatie I1. Welkom bij het Florijn College... 2 I2. Inhoud... 3 I3. Belangrijk om te weten... 5 Informatie over werk en beroep W1. Het beroep (algemeen)... 7 W2. Het beroep (uitstroomprofielen)... 9 Informatie over het onderwijsprogramma O1. Opleiding op hoofdlijnen O2. Onderdelen van de opleiding O3. Maatwerk O4. Voortgang O5. Planning van de onderwijstijd O6. Kerntaken Informatie over het examenprogramma E1. Verschillende examens E2. Examenplan E3. Inzien examens, herkansing en vrijstelling aanvragen E4. Klachten, bezwaar en beroep bij examens

4 Informatie over begeleiding B1. Begeleiding bij het leren B2. Zorgbegeleiding B3. Leerplicht, kwalificatieplicht en aanwezigheid B4. Veiligheid, gedrag en vertrouwenspersoon B5. Inspraak en klachten over het onderwijs en de organisatie

5 I3. Belangrijk om te weten Op de website van het Florijn College staat belangrijke informatie over procedures, afspraken, rechten en plichten, etc. Deze informatie kan je terugvinden op de website onder de tab Studenteninformatie. (http://www.florijn.nl/studieinformatie/studenteninfo). Opleidingskosten en schoolkosten Algemene schoolkosten en specifieke opleidingskosten Afspraken op Florijn College Algemene informatie over en afspraken op Florijn College (studenteninfogids) Studentenstatuut Onderwijs Doorstroomformulier Onderwijsovereenkomst (OOK) Praktijkovereenkomst (POK) Leerplichtwetgeving of Leerplichtinformatie of Leerplicht - Regionaal bureau West-Brabant Vakantierooster Verzuim en consequenties daarvan Studentenbegeleiding Zorgbegeleiding Als het (even) tegen zit Pestprotocol 5

6 Flyer voordelen bij bedrijven met Florijnpas - Florijn College MBO Klachtenregeling (procedure Bezwaar en beroep algemeen) Examinering Onderwijs- en Examenreglement (OER) Algemeen centraal Examenreglement Beroepsonderwijs Vrijstellingsregeling Herkansingsregeling Hulpmiddelen examen Procedure Bezwaar en beroep Examinering Inzien en bespreken examen en beoordeling ARBO en veiligheid Schoolveiligheidsplan Calamiteitenflyer Wat te doen bij een calamiteit? Studentenraad Namen en contactgegevens Verslagen Klassenvertegenwoordigers Verslagen Data en locatie overleggen 6

7 W1. Het beroep (algemeen) Werkomgeving De administratief medewerker bestrijkt een breed terrein en kan werkzaam zijn in grotere en kleinere organisaties van het bedrijfsleven of de overheid. Hij 1 voert zijn ondersteunende werkzaamheden uit in een administratieve omgeving. Beroepshouding De administratief medewerker werkt nauwkeurig en koppelt regelmatig resultaten terug naar de leidinggevende. Hij stelt zich dienstverlenend op en beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden. Hij is klantgericht, werkt nauwkeurig, kan goed omgaan met vertrouwelijke gegevens en handelt in voorkomende situaties integer. Hij laat zich niet door derden onder druk zetten aan de receptiebalie of het secretariaat. Hij toont zich stressbestendig en blijft klantvriendelijk, ook bij spoedeisende opdrachten. De administratief medewerker is in staat zijn ondersteunende werkzaamheden zelfstandig uit te voeren en daarin prioriteiten te stellen. Hij kan zijn taken simultaan uitvoeren en blijft ook onder (werk)druk goed presteren. 1 Omwille van de leesbaarheid is steeds hij gebruikt in de tekst. Waar hij staat kan uiteraard ook zij worden gelezen. 7

8 Resultaat De administratief medewerker heeft de ondersteunende administratieve werkzaamheden zorgvuldig, binnen de gestelde tijd en binnen de richtlijnen van de organisatie uitgevoerd ten behoeve van de leidinggevende, een collega of een klant. 8

9 W2. Het beroep (uitstroomprofielen) Voor de opleiding administratief medewerker bestaan 2 uitstroomprofielen waar je uit kunt kiezen: P1 Bedrijfsadministratief medewerker Je helpt, onder toezicht van een ervaren collega, mee aan het bijhouden van de financiële administratie, de computerboekhouding, de loonadministratie en de order- en voorraadadministratie. Je hebt enige boekhoudkundige kennis en je bent werkzaam op het terrein van de geautomatiseerde invoer en verwerking van financieel administratieve gegevens. P2 Secretarieel medewerker Je doet allerlei secretarieel en ondersteunend werk voor een bedrijf of instelling. Je krijgt de opdrachten van een collega (bijvoorbeeld de directiesecretaresse), maar je voert ook opdrachten zelfstandig uit. Dit zijn met name administratieve taken als data- en tekstverwerking, maar ook het bijhouden van een agenda, het afhandelen van de post en het beheren van een archief behoren tot de werkzaamheden. 9

10 O1. Opleiding op hoofdlijnen Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 9 of 10 weken. Een lesweek op school bevat ongeveer 25 klokuren aan geroosterde onderwijsactiviteiten. In alle studiejaren bestaat je lesweek uit een aantal vergelijkbare onderdelen. We maken onderscheid tussen: a. Binnenschools en buitenschools praktijkleren Je gaat aan het werk in dagelijkse situaties die horen bij het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Bij deze leerlijn horen stages, projecten, opdrachten en simulaties. b. Praktijkondersteunende leerlijn In de vorm van lessen, workshops, gastlessen en excursies krijg je leerstof aangeboden om het binnenschools en buitenschools praktijkleren te ondersteunen. c. Doorlopende leerlijn In dit onderdeel besteed je aandacht aan vaardigheden die je in het dagelijks leven en in je beroep nodig hebt. Denk daarbij aan computervaardigheden, Rekenen, Nederlands en Engels. 10

11 De opleiding bestaat uit een basisdeel en een keuzedeel. In het keuzedeel kies je voor een uitstroom. Een uitstroom is een specialisatie. Ongeveer 40% van je studie zal voor die uitstroom gebruikt worden. Voor de opleiding Administratief medewerker kun je kiezen uit: Bedrijfsadministratief medewerker of Secretarieel medewerker. In het basisdeel krijg je met alle onderdelen te maken. In het keuzedeel krijg je extra lesstof voor de richting waarin je je gaat specialiseren. Een schematische weergave van het studietraject vind je terug in de volgende tabel. Studiejaar 1 Studiejaar 2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Intro School School School Stage 3 Stage 3 Stage 3 Stage 3 School Examen School 2 School 2 School 2 School 2 SA1 SA2 SA3 Periode 1 start met een introductieprogramma. In periode loop je 3 dagen per week stage. De andere 2 dagen leer je op school. De stage in periode 4 en 5 is algemeen. In periode 6 en 7 komen er steeds meer taken, die passen bij jouw uitstroomrichting. In periode 8 vindt de proeve van bekwaamheid plaats. Dit is een examen dat je moet behalen om je diploma te krijgen. (zie hoofdstuk Examenplan) 11

12 O2. Onderdelen van de opleiding Je opleiding bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Informatie over de inhoud en leerdoelen krijg je van je docent. Documenten waarin de leerdoelen beschreven zijn, vind je op a. Beroep In je opleiding leer je aantal belangrijke beroepstaken te beheersen. Dit noemen we kerntaken. Iedere kerntaak bestaat uit een aantal werkprocessen (zie hoofdstuk O6). De kerntaken en werkprocessen komen tijdens je opleiding aan bod in verschillende vakken. Je leert vakkennis en vaardigheden toe te passen in beroepssituaties. Er zijn kerntaken voor het gemeenschappelijk deel en kerntaken voor het uitstroomprofiel. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. projecten, individuele en groepsopdrachten, digitale oefeningen, praktijksimulatie, leren uit boeken, instructies van de docent. De leerdoelen zijn beschreven in het kwalificatiedossier Administratief medewerker. Meer informatie over de inhoud van de kerntaken vind je in deel C van het kwalificatiedossier. b. Nederlands Taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven, taalverzorging en begrippen. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. digitale oefeningen, leren uit boeken, instructies van de docent, rollenspel, luisteroefeningen. De leerdoelen zijn beschreven in het Referentiekader Taal en Rekenen. 12

13 c. Engels Taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. digitale oefeningen, leren uit boeken, instructies van de docent, rollenspel, luisteroefeningen. De leerdoelen zijn beschreven in het Europees ReferentieKader. d. Rekenen In de trainingen rekenvaardigheid wordt aandacht besteed aan 4 domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden. Middels digitale oefeningen, opdrachten en instructie werk je toe naar het Cito-examen. De leerdoelen zijn beschreven in het Referentiekader Taal en Rekenen. e. Loopbaan & Burgerschap Het onderdeel Loopbaan & Burgerschap is gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Bij loopbaan staat het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs centraal. Daarbij krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten, je mogelijkheden en de waarden en motieven die voor jou belangrijk zijn. Bij burgerschap krijg je inzicht in 4 dimensies: politiek juridische, economische en sociaalmaatschappelijke dimensie en vitaal burgerschap. Middels discussie, onderzoek, opdrachten en presentaties werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. De leerdoelen zijn beschreven in het document Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (vanaf 2012) 13

14 f. BPV (stage) Stage wordt ook wel BPV (Beroeps Praktijk Vorming) genoemd. Tijdens de stage leer je werken in een bedrijf en kan je toepassen wat je op school hebt geleerd. De eerste stage is gericht op het basisdeel van je opleiding. In de tweede stage komen er steeds meer taken bij, die passen bij jouw uitstroomrichting. Bij iedere stage hoort een werkboek met uitleg en opdrachten. De keuze voor een stagebedrijf is afhankelijk van de uitstroom die je kiest, het type bedrijf dat bij je past en de beschikbaarheid van bedrijven. Het stagebedrijf moet goedgekeurd zijn voor de opleiding die je gekozen hebt. De lijst met alle goedgekeurde stagebedrijven vind je terug op De BPV-begeleider helpt je bij het vinden van een goed stageadres en komt enkele malen bij je stagebedrijf op bezoek voor voortgangsgesprekken en begeleiding. Binnen het stagebedrijf is er altijd een medewerker (praktijkopleider) die je dagelijks begeleidt in het bedrijf. Samen met het bedrijf en de school onderteken je een praktijkovereenkomst (POK) waarin afspraken staan over wat er van jou verwacht wordt en wat jij van het bedrijf mag verwachten. g. Keuzevakken Niet van toepassing. h. Begeleiding De wijze waarop je wordt begeleid is beschreven in het hoofdstuk B1. Begeleiding bij het leren. 14

15 O3. Maatwerk Versnellen of vertragen Heb je VMBO als vooropleiding, dan geldt dat de opleiding gemiddeld 2 jaar duurt. Onze lesmethodes bieden je de mogelijkheid om zelfstandig aan de slag te gaan. Versnellen kan, dat bepaal je zelf: werk je hard en kan je het niveau goed aan, dan kan je sneller door je studie. Vertragen kan ook, bijvoorbeeld omdat het even tegen zit in je thuissituatie of omdat je wat moeite hebt met het niveau. Remediëren, verrijken, verdiepen Daar waar je meer of ander oefenmateriaal nodig hebt, kan de docent je dat aanreiken. Er is veel mogelijk, maar je moet dan wel zelf actie ondernemen. Je maakt daarover op jouw initiatief afspraken met je docent en studieloopbaanbegeleider. 15

16 O4. Voortgang Ontwikkelingsgericht beoordelen en feedback In het ontwikkelingsgerichte gedeelte word je tijdens de studieonderdelen (bv. projecten, lessen of trainingen) regelmatig beoordeeld. Welke resultaten heb je bereikt en hoe succesvol is je manier van werken? Deze beoordelingen zijn bedoeld om je ontwikkeling te meten en om te kijken waar het beter kan. Bij ieder studieonderdeel word je vooraf verteld wat er van je wordt verwacht. Je bent op de hoogte van alles wat je moet doen (bewijslast) en aan welke eisen deze bewijslast moet voldoen. Wanneer je werk is beoordeeld, krijg je feedback op je prestatie: wat is er goed en wat kan beter. Je probeert daarna zelf vast te stellen wat je al goed kan, op welke punten je nog kunt verbeteren en hoe je dat gaat doen. Je tussentijdse resultaten worden bijgehouden op een resultatenoverzicht. Iedere periode worden je voortgang en je resultaten besproken met je studieloopbaanbegeleider. 16

17 Studieadvies Op basis van je resultaten en voortgang krijg je een studieadvies. Er zijn bij het studie advies drie mogelijke uitkomsten: Jammer, maar deze opleiding past niet bij jou. We gaan je in de resterende periode helpen bij het vinden van een andere opleiding en daar waar mogelijk ondersteunen bij je overstap. We denken dat je het diploma kan behalen maar... Afhankelijk van je achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een studiecontract. Misschien kan je pas op een later moment op stage en ga je studie achterstand oplopen. Je ontwikkeling verloopt volgens verwachting of zelfs daarboven. Je kan zonder studievertraging beginnen aan je stage. Voor het eerste studieadvies (in periode 2) wordt er gekeken of: de opleiding/het beroep bij je past; je voldoende aan je opleiding werkt en gemotiveerd bent; je studieresultaten aan de verwachtingen voldoen. Bij het tweede studieadvies (in de periode voorafgaande aan je stage) wordt bepaald of je voldoende geleerd hebt om op stage te gaan. Je kan beginnen aan deze stage als je geen achterstanden hebt en je resultaten op orde zijn. Afhankelijk van mogelijke achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in het begeleidingsdossier. 17

18 Bij het derde studieadvies wordt bepaald of je kan deelnemen aan de praktijkexamen: de proeve van bekwaamheid. Eisen aan studievoortgang Norm Studieadvies 1 Op basis van jouw en onze ervaringen. Studieadvies 2 Je 7 van de onderstaande 9 vakken voldoende (5,5 of meer) hebt afgerond: Nederlands, Engels, Burgerschap, Rekenen, Tekstverwerken, Project, Computervaardigheden, Bedrijfsadministratie en Simulatie. Je beroepshouding bij alle vakken voldoende is. Er in je begeleidingsdossier geen aantekeningen staan die een belemmering vormen voor een vlot verloop van je verdere studie. 18

19 Studieadvies 3 De drie URENOVERZICHTEN van BPV1a, BPV1b en BPV2 moeten zijn ondertekend en op de juiste manier zijn ingeleverd. De BEOORDELING WERKPROCESSEN van BPV1 en BPV2 moeten voldoende zijn beoordeeld en op de juiste manier zijn ingeleverd. De VOORTGANG BEROEPSHOUDING/COMPETENTIES van BPV1 en BPV2 moeten voldoende zijn beoordeeld en op de juiste manier zijn ingeleverd. De STAGEOPDRACHTEN van BPV1 en BPV2 moeten voldoende zijn beoordeeld en op de juiste manier zijn ingeleverd en de EINDPRESENTATIES van BPV1 en BPV2 moeten voldoende zijn beoordeeld. Het vereiste AANTAL UREN BPV moet zijn behaald. Zes modules van het onderdeel Computervaardigheden moeten zijn behaald met een resultaat van 65% of hoger. De volgende vier modules zijn verplicht: Windows, Internet/ , Excel en PowerPoint; twee andere modules zijn naar eigen keuze. 19

20 O5. Planning van de onderwijstijd Planning onderwijstijd (in klokuren per week) On onderstaande tabel is het aantal klokuren per week van alle studieonderdelen weergegeven. Schooljaar 1 P1 P2 P3 P4 Beroep Nederlands 3,5 3,5 3,5 2 Engels 2,5 2,5 2,5 1 Rekenen Loopbaan & Burgerschap 1,5 2,5 1,5 1,5 BPV Begeleiding Totaal 26,5 27,5 27,5 36,5 20

21 Schooljaar 2 P5 P6 P7 P8 Beroep 3,5 3,5 3,5 5,5 Nederlands 1,5 1,5 1,5 3 Engels Rekenen Loopbaan & Burgerschap BPV Begeleiding Totaal ,5 In deze tabellen zijn uren voor introductie, toetsing en andere activiteiten niet opgenomen. 21

22 Eisen aan het studietraject en studiebelasting De school heeft de wettelijke plicht om je voldoende aantal uren te begeleiden in je studieproces. Deze begeleiding mag je van ons verwachten. Vanaf 18 jaar hangt je recht op studiefinanciering hiervan af. In onderstaande tabel zie je het aantal begeleide onderwijsuren (BOU) en stage-uren (BPV) per studiejaar. Eis BOU Planning Eis BPV Planning Eis totaal Planning Studiejaar Studiejaar Totaal

23 O6. Kerntaken De volgende kerntaak horen bij je opleiding: K1: Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden De administratief medewerker verzamelt gegevens, al dan niet met hulp van de opdrachtgever en verwerkt deze tot een concept begeleidend schrijven, (standaard)brief, memo of mailing in het Nederlands of in een moderne vreemde taal. Na controle door de leidinggevende en eventuele correctie door de administratief medewerker, wordt het product verzonden. De administratief medewerker registreert de producten, slaat ze op en archiveert ze, zodat de documenten toegankelijk en traceerbaar zijn binnen de afdeling en/of organisatie. Hij houdt het relatiebestand actueel en volledig om snel gegevens te kunnen achterhalen. De administratief medewerker verwerkt de fysieke en digitale post en verricht daarbij de volgende handelingen: ontvangen, dateren, sorteren, registreren en distribueren. Zo nodig scant of kopieert en archiveert hij de post en zorgt voor een actueel archief. Hij maakt de uitgaande post verzendklaar en frankeert en verzendt de post. Ook assisteert de administratief medewerker bij mailings door het vullen van de enveloppen, onderhoudt het archief en houdt adressenbestanden actueel. Hij distribueert en verzendt faxberichten en . De administratief medewerker neemt de goederen in ontvangst voor het magazijn, de reproafdeling en/of de catering en verzendt goederen als poststukken of per koerier. 23

24 De administratief medewerker legt afspraken vast of wijzigt deze in een (elektronische) agenda. Hij verwerkt zaalreserveringen in een (digitale) agenda of reserveringssysteem. Hij informeert de leidinggevende en/of belanghebbende over de gemaakte reservering. De administratief medewerker ontvangt bezoekers, vraagt naar de reden van het bezoek, schrijft hen in, informeert de juiste persoon of verwijst hen naar de juiste persoon of plaats. Hij verstrekt eenvoudige informatie. In voorkomende gevallen biedt hij bezoekers koffie en/of thee aan. Bij vertrek vraagt hij de bezoekers zich uit te schrijven. De administratief medewerker is het eerste aanspreekpunt voor externe contacten, neemt telefoongesprekken aan, verbindt deze door en verstrekt informatie. Hij neemt berichten aan, verwerkt deze tot telefoonnotities en zorgt dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Toelichting: Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de administratief medewerker rekening te houden met de vertrouwelijkheid van gegevens en de privacy van de werknemers. Bij het ondersteunen van secretariële werkzaamheden moet de administratief medewerker nauwkeurig werken. Bij het verzorgen van correspondentie werkt de secretarieel medewerker met fysieke en digitale documenten. In geval van alarmering handelt de administratief medewerker conform procedure. Bij het leggen van contacten, per telefoon of bij het ontvangen en begeleiden van bezoekers wordt een klantvriendelijke en representatieve houding verwacht; de administratief medewerker is immers het eerste contact met buiten'. 24

25 K2: Verricht ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden De administratief medewerker vult eenvoudige formulieren in, bijvoorbeeld een formulier voor ziekmeldingen, telefoonmemo s, bestellingen, zaalreserveringen, declaraties, rappellen, etc. Hij doet dit door gegevens over te nemen uit een ander document of hij gebruikt voor het invullen een voorbeeld. Daarnaast controleert de administratief medewerker regelmatig de aanwezige voorraad en de cateringproducten. Zodra hij signaleert dat er een tekort dreigt in de voorraad, licht hij de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie in. Toelichting: Het werk van de administratief medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt in opdracht van zijn opdrachtgever en binnen vast omschreven regels. Van de administratief medewerker wordt steeds verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, en die zijn opgesteld conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. 25

26 E1. Verschillende examens Een examen is een eindtoets die meetelt voor diplomering. In het examenplan staan alle examens die meetellen voor je diploma. Bij het Florijn College gebruiken we verschillende examenvormen. Hieronder vind je een korte toelichting bij iedere examenvorm. Praktijkexamen of Proeve van bekwaamheid (PE) Een proeve van bekwaamheid is een praktijkexamen waarin je laat zien dat je een kerntaak beheerst. Het examen vindt plaats in je stagebedrijf of in een simulatie op school. Je wordt beoordeeld op wat je laat zien en de producten die je hebt gemaakt. Theorie-examen (TE) Het theorie-examen is een examen om je vakkennis te beoordelen. Het gaat om kennis die belangrijk is voor de uitoefening van het beroep en die je nodig hebt om je proeve goed te kunnen afsluiten. Centrale examens Nederlands en Rekenen (COE) Voor de onderdelen Nederlands Lezen en Luisteren is er een verplichte centraal examen van het CITO. De examens worden digitaal afgenomen in een aantal computerlokalen van het Florijn College. De examens bestaan uit teksten en filmpjes met multiple choice vragen. Voor rekenen bestaat het centrale examen uit de onderdelen Getallen, Verhoudingen, Verbanden en Meten en Meetkunde. 26

27 Instellingsexamens Nederlands (IE-S en IE-M) Het Florijn College heeft eigen examens voor de vier onderdelen Schrijven, Taalverzorging en begrippenlijst, Spreken en Gesprekken Voeren. Deze examens zijn schriftelijk (open en gesloten vragen, opdrachten en multiple choice) en mondeling (bijvoorbeeld een klantgesprek of presentatie). Examens Moderne vreemde talen (MVT-S en MVT-M) Voor Engels zijn de examens gericht op de vaardigheden Luisteren, Lezen, Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren. De examenvormen zijn vergelijkbaar met die van Nederlands. Examens Loopbaan en Burgerschap (BuCo) Bij je studieloopbaangesprekken wordt aandacht besteed aan het onderdeel Loopbaan. Er is geen apart examen voor dit onderdeel. Bijzonder voor het onderdeel Burgerschap is dat de examens je ontwikkeling meten. Je toont met werkstukken, opdrachten en presentaties aan dat je je verdiept hebt in een onderwerp en wat je hebt geleerd. Het gaat hierbij om kennis, inzicht en bewustzijn, en ook hoe je je gedraagt en functioneert. De vier onderdelen voor burgerschap zijn: de politiek-juridische dimensie, de economische dimensie, de sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. Een overzicht van al deze examens, tref je verderop aan in het Examenplan. 27

28 Hulpmiddelen bij examens Afhankelijk van de examenvorm mag je gebruik maken van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rekenmachine. Op het voorblad van ieder examen worden toegestane hulpmiddelen vermeld. Belangrijkste hulpmiddelen zijn de rekenmachine (R), het woordenboek (W), de hoofdtelefoon (H) en hulpmiddelen bij praktijkexamens (P). Meer informatie over hulpmiddelen vind je terug op de website in de bijlage Hulpmiddelen bij examens. Voor studenten met een beperking kunnen speciale hulpmiddelen worden toegestaan. Ook is er toetstijdverlenging mogelijk. Je vraagt dit aan bij de zorgcoördinator. De examencommissie beslist welke hulpmiddelen zijn toegestaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om een daisyspeler of computer. Je krijgt hiervoor een speciaal pasje dat je tijdens het examen moet tonen aan de surveillant. 28

29 Kerntaken/ werkprocessen Periode afname Duur examen Aantal gelegenheden Plaats afname Beoordelaar beroepspraktijk Beoordelaar school Weging examens Resultaat E2. Examenplan Examenplan cohort 2015 Naam opleiding Secretarieel medewerker Niveau Leerweg Cohort Crebo 2 BOL BBL Startdatum Studiejaar diplomering /8/ Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2014 Kwalificatieeisen L&B Brondocument 2012 Vaststellingsdatum examenplan 1/6/2015 Beroepsgerichte examens Examencode Vorm Titel examen BPV School Kerntaken en werkprocessen FPVB PE Proeve van bekwaamh sem k1 k2 1.1 t/m x x x x 1 o-v-g FPVB PE Proeve van bekwaamh sem k1 k x x x x 1 o-v-g Slaag-/zakregeling: het examen is minimaal met een voldoende beoordeeld. 29

30 Niveau examen Periode afname Duur examen Aantal beoordelaars Aantal gelegenheden Weging examens Resultaat Beroepsgerichte eisen talen Examencode Vorm Vaardigheid Engels FENLEA2d MVT-S Beroepsgericht Engels lezen A dec FENLUA2d FENSPA1d FENGEA2d FENSCA2d MVT-S MVT-M MVT-M MVT-S Beroepsgericht Engels luisteren Beroepsgericht Engels spreken Beroepsgericht Engels gesprekken voeren Beroepsgericht Engels schrijven A dec A dec A dec A dec Slaag-/zakregeling: voor beroepsgericht Engels wordt het cijfer van de examens gemiddeld tot één heel eindcijfer. Dit eindcijfer moet tenminste een 6 zijn. De afzonderlijke examencijfers mogen niet lager dan 4,0 zijn. 30

31 Niveau examen Periode afname Duur examen Aantal beoordelaars Aantal gelegenheden Weging examens Resultaat Generieke examens Examencode Vorm Vaardigheid Nederlands FNELL2FCOE COE Lezen en luisteren 2F dec FNESP2Fd IE-M Spreken 2F dec FNEGE2Fd IE-M Gesprekken voeren 2F dec FNESC2Fd IE-S Schrijven 2F dec FNEBE2Fd IE-S Taalverzorging/begrippenlijst 2F dec Slaag-/zakregeling: van de eindcijfers voor Nederlands en rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), het andere eindcijfer moet ten minste een 6 zijn. Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen (= één cijfer met één decimaal) en het gemiddelde cijfer van de instellingsexamens (= één cijfer met één decimaal) gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 10). Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands. 31

32 Niveau examen Periode afname Duur examen Aantal beoordelaars Aantal gelegenheden Weging examens Resultaat Rekenen Examencode Vorm Vaardigheid FRE2FCOE COE Rekenen 2F dec Slaag-/zakregeling: van de eindcijfers voor Nederlands en rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), het andere eindcijfer moet ten minste een 6 zijn. LET OP: bij het schrijven van deze OER is nog niet precies bekend hoe de slaag-/zakregeling er definitief uit zal zien. Indien de regeling anders wordt dan hierboven, dan zal de examencommissie je hierover informeren. 32

33 Loopbaan en Burgerschap Examencode Loopbaan FBUCOD1-1 FBUCOD2-1 FBUCOD3-1 FBUCOD4-1 Onderwerp Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Burgerschap Politiek juridische dimensie Burgerschap Economische dimensie Burgerschap Sociaal maatschappelijke dimensie Burgerschap Dimensie Vitaal burgerschap dimensie Naam kwalificerende opdracht Periode Weging Resultaat lob 8 1 pvb 8 1 pvb 8 1 pvb 8 1 pvb 8 1 Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan Slaag-/zakregeling: voor iedere afzonderlijke dimensie is aan de inspanningsverplichting voldaan. 33

34 Beroepspraktijkvorming Onderdeel Onderwerp Periode Weging Resultaat FBPV90470P1 FBPV90472P2 BPV eerste periode bam/sem P4-P5 1 Uren 432 klokuren 1 BPV tweede periode sem P6-P7 1 Uren 400 klokuren 1 Onvoldoende- Voldoende Voldaan Niet voldaan Onvoldoende- Voldoende Voldaan Niet voldaan Slaag-/zakregeling: de stages zijn met een voldoende beoordeeld en er is aan het aantal vereiste uren voldaan. 34

35 E3. Inzien examens, herkansing en vrijstelling aanvragen Inzien examens Je hebt het recht op inzage van je examenwerk. Ook kan je een toelichting vragen op de beoordeling. In de bijlage Inzien en bespreken examen en beoordeling op de website van het Florijn College lees je binnen welke termijn je inzage kan aanvragen; hoe je inzage kan aanvragen bij het examenbureau. Herkansingen Je hebt recht op minimaal 1 herkansing van ieder examen. Waar mogelijk kan je 2 keer herkansen. Het aantal gelegenheden is aangegeven in het examenplan. In de Herkansingsregeling op de website van het Florijn College lees je wanneer je in aanmerking komt voor een herkansing; hoe je een herkansing kan aanvragen bij het examenbureau. Vrijstellingen Het kan zijn dat je in een voorgaande opleiding resultaten hebt behaald die je recht geven op een vrijstelling. De examencommissie kan je vrijstelling verlenen. In de Vrijstellingsregeling op de website van het Florijn College lees je wanneer je mogelijk in aanmerking komt voor een vrijstelling; hoe je een vrijstelling kan aanvragen bij de examencommissie. 35

36 E4. Klachten, bezwaar en beroep bij examens Klacht over examinering Wanneer je een klacht hebt over een examen of de manier waarop het examen is afgenomen, kan je een brief schrijven aan de examencommissie. De examencommissie zal je klacht onderzoeken. Mogelijk word je uitgenodigd om je klacht toe te lichten. De examencommissie beslist of en wat er moet gebeuren. Je wordt via je adres van school over de beslissing geïnformeerd. Procedure voor bezwaar en beroep Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de uitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. In dat geval dien je binnen 14 dagen na de bekendmaking van de einduitslag schriftelijk te melden bij de examencommissie (via STIP). Dit geldt alleen voor de examens, dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens het studietraject. Voor die gevallen ga je met je bezwaren naar je afdelingsmanager. In de Procedure bezwaar en beroep op de website van het Florijn College lees je Hoe je bezwaar aan kan tekenen bij de examencommissie; Hoe je in beroep kan gaan bij de Commissie van Beroep van ROC West-Brabant. 36

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Bedrijfsadministratief medewerker / crebo 90471 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 2,

Nadere informatie

Opleiding Verkoper. Onderwijs- en examenregeling

Opleiding Verkoper. Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Opleiding Verkoper Uitstroom Verkoper detailhandel / crebo 93751 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 1, juni 2015 1 I1. Welkom bij het

Nadere informatie

Opleiding Juridisch administratieve beroepen niveau 4

Opleiding Juridisch administratieve beroepen niveau 4 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Juridisch administratieve beroepen niveau 4 23066 Juridisch administratieve beroepen Uitstroom Juridisch-administratief dienstverlener crebo 25145 Uitstroom Medewerker

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Onderwijs- en examenregeling Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Uitstroom commercieel medewerker binnendienst / crebo 90112 Niveau 3 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU

Nadere informatie

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Onderwijs- en examenregeling Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Uitstroom commercieel medewerker binnendienst / crebo 90112 Niveau 3 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU

Nadere informatie

Opleiding Secretariële beroepen niveau 3 en 4

Opleiding Secretariële beroepen niveau 3 en 4 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Secretariële beroepen niveau 3 en 4 22157 Secretarieel algemeen Uitstroom Secretaresse niveau 3 crebo 95380 Uitstroom Juridisch secretaresse niveau 4 crebo 95392

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleiding Financiële beroepen

Opleiding Financiële beroepen Onderwijs- en examenregeling Opleiding Financiële beroepen Uitstroom Financieel administratief medewerker / crebo 93200 Niveau 3 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 1, april

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Opleiding eerste verkoper

Opleiding eerste verkoper Onderwijs- en examenregeling Opleiding eerste verkoper Uitstroom eerste verkoper / crebo 90384 Niveau 3 BBL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 2, juni 2015 1 I1. Welkom bij het

Nadere informatie

Opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Onderwijs- en examenregeling Opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebo 90500 Niveau 4 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 2, juni 2015 1 I1. Welkom

Nadere informatie

Opleiding Junior accountmanager

Opleiding Junior accountmanager Onderwijs- en examenregeling Opleiding Junior accountmanager Uitstroom vestigingsmanager groothandel / crebo 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 2, juni 2015

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Vakexpert

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier : Ondersteunende Administratieve Beroepen Crebonummer : 23068 Opleiding : Medewerker Secretariaat en Receptie Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Agro

Nadere informatie

Opleiding Filiaal manager detailhandel

Opleiding Filiaal manager detailhandel Onderwijs- en examenregeling Opleiding Filiaal manager detailhandel Uitstroom Filiaal manager detailhandel / crebo 93492 Niveau 4 BBL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 1, juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

- onderwijsprogramma - keuzedelen - loopbaanprogramma - studiepunten

- onderwijsprogramma - keuzedelen - loopbaanprogramma - studiepunten Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM - onderwijsprogramma - keuzedelen - loopbaanprogramma - studiepunten Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende

Nadere informatie

Eerste Verkoper 90384 Niveau 3 BOL cohort 2014-2016

Eerste Verkoper 90384 Niveau 3 BOL cohort 2014-2016 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Eerste Verkoper 90384 Niveau 3 BOL cohort 2014-2016 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 2 jaar, 3200 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013-2015 Studieduur

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Opleiding Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2

Opleiding Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2 Kwalificatiedossier 23068 Ondersteunende administratieve beroepen Uitstroom Medewerker secretariaat en receptie crebo

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding. Cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU

Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding. Cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening 94891 Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur 94892 Medewerker Personeel en Arbeid 94900 Medewerker Sociale

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Opleiding ondernemer detailhandel

Opleiding ondernemer detailhandel Onderwijs- en examenregeling Opleiding ondernemer detailhandel Uitstroom ondernemer detailhandel / crebo 90290 Niveau 4 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 2, juni 2015 1

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Paardensport

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bediening Crebonummer : 23081 Opleiding : Gastheer/-vrouw Crebonummer : 25168 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Opleiding klantmedewerker financiële dienstverlening niveau 4

Opleiding klantmedewerker financiële dienstverlening niveau 4 Onderwijs- en examenregeling Opleiding klantmedewerker financiële dienstverlening niveau 4 Kwalificatiedossier 23216 Financiële dienstverlening Klantmedewerker Bancaire Diensten - crebo 25544 Klantmedewerker

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Fietstechniek Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25231 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroepspecifieke

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Doktersassistent Crebonummer : 23180 Opleiding : Doktersassistent Crebonummer : 25473 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT- Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Medewerker steriele medische hulpmiddelen Crebonummer : 25053 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016 1. 1 maart

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Opleiding Secretariële beroepen niveau 3 en 4

Opleiding Secretariële beroepen niveau 3 en 4 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Secretariële beroepen niveau 3 en 4 22157 Secretarieel algemeen Uitstroom Secretaresse niveau 3 crebo 95380 Uitstroom Directiesecretaresse/Managementassistent niveau

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden 1 EXAMENPLAN 2016 Opleiding: Medewerker secretariaat en receptie Niveau: 2 Opleidingsduur: 1, 1,5 of 2 jaar (instroom in aug/sep 2016 of jan/feb 2017) Crebocode: 25150 Leerweg: BOL Cohort: 2016-2018 (aug/sep)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT Support Crebonummer : 23090 Opleiding : Medewerker Beheer ICT Crebonummer : 25191 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over onze BOL opleidingen

Alles wat je altijd al wilde weten over onze BOL opleidingen Alles wat je altijd al wilde weten over onze BOL opleidingen Studiegids en Onderwijs Examen Reglement (OER) Secretariële Beroepen Cohort 2014 2017 Nominale opleidingsduur 3 jaar 4.800 SBU Crebonummers

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretariële beroepen 95380 Secretaresse niveau 3 95392 Juridisch secretaresse niveau 4 95393 Medisch secretaresse niveau 4 95391 Directiesecretaresse/Managementassistent

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 25500 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier : Ondersteunende Administratieve Beroepen Crebonummer : 23068 Opleiding : Medewerker (financiële) Administratie Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Opleiding Secretaresse niveau 3

Opleiding Secretaresse niveau 3 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Secretaresse niveau 3 Kwalificatiedossier 23069 Secretariële beroepen Uitstroom Managementassistente/Directiesecretaresse crebo 25152 Niveau 3 BBL Cohort 2016-2019

Nadere informatie

Filiaal manager detailhandel 93492 Niveau 4 BBL cohort 2014-2017

Filiaal manager detailhandel 93492 Niveau 4 BBL cohort 2014-2017 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Filiaal manager detailhandel 93492 Niveau 4 BBL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 3 jaar, 2430 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Bouw en Infra Kwalificatiedossier : Schilderen Crebonummer : 23024 Opleiding : Schilder Crebonummer : 25030 Niveau : mbo-niveau 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur :

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Manager retail Crebocode: 25502 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld 12-6-17

Nadere informatie

Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen

Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen 90500 Niveau 4 BOL cohort 2014-2017 kwalificatiedossier 2014 Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Ondernemer Detailhandel 90290 Niveau 3 BOL cohort 2014-2017

Ondernemer Detailhandel 90290 Niveau 3 BOL cohort 2014-2017 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Ondernemer Detailhandel 90290 Niveau 3 BOL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 3 jaar, 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Helpende Zorg en Welzijn Voorschakeltraject Crebonummer : 25498 Niveau :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Tandartsassistent Crebonummer : 23186 Opleiding : Tandartsassistent Crebonummer : 25490 Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB OER (Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016) Facilitair medewerker niveau 2 Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: 95751 KBB: SBB Niveau: 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur: 1 jaar 2015-2016 Cohort:

Nadere informatie