Opleiding Commercieel medewerker binnendienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Commercieel medewerker binnendienst"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Uitstroom commercieel medewerker binnendienst / crebo Niveau 3 BOL Cohort Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 1, juni

2 I1. Welkom bij het Florijn College Met deze OnderwijsExamenRegeling(OER) willen wij je wegwijs maken in de opleiding die je gaat volgen. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West- Brabant en dus met het Florijn college hebt gesloten. Het is belangrijk deze OER goed te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken, want het is ook een soort naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. Als Florijn College hebben wij ons ten doel gesteld studenten op te leiden tot succesvolle wereldburgers. Onze studenten zijn afkomstig uit allerlei culturen. Daar zijn we trots op. Ons onderwijs en onze begeleiding zijn er dan ook op gericht om het beste uit jezelf te halen. Dat kan alleen als we steeds in beweging blijven en bij de tijd. Dat doen we samen: jij als student en al onze medewerkers. Wij nodigen jou dan ook van harte uit hieraan bij te dragen door jouw ambities waar te maken. Ben jij succesvol, dan is het Florijn College dat ook. Wij wensen je een leerzame en fijne tijd toe. Lisan van Beurden, directeur 2

3 I2. Inhoud Algemene informatie I1. Welkom bij het Florijn College... 2 I2. Inhoud... 3 I3. Belangrijk om te weten... 5 Informatie over werk en beroep W1. Het beroep (algemeen)... 7 W2. Het beroep (uitstroomprofielen)... 9 Informatie over het onderwijsprogramma O1. Opleiding op hoofdlijnen O2. Onderdelen van de opleiding O3. Maatwerk O4. Voortgang O5. Planning van de onderwijstijd O6. Kerntaken Informatie over het examenprogramma E1. Verschillende examens E2. Examenplan E3. Inzien examens, herkansing en vrijstelling aanvragen E4. Klachten, bezwaar en beroep bij examens

4 Informatie over begeleiding B1. Begeleiding bij het leren B2. Zorgbegeleiding B3. Leerplicht, kwalificatieplicht en aanwezigheid B4. Veiligheid, gedrag en vertrouwenspersoon B5. Inspraak en klachten over het onderwijs en de organisatie

5 I3. Belangrijk om te weten Op de website van het Florijn College staat belangrijke informatie over procedures, afspraken, rechten en plichten, etc. Deze informatie kan je terugvinden op de website onder de tab Studenteninformatie. (http://www.florijn.nl/studieinformatie/studenteninfo). Opleidingskosten en schoolkosten Algemene schoolkosten en specifieke opleidingskosten Afspraken op Florijn College Algemene informatie over en afspraken op Florijn College (studenteninfogids) Studentenstatuut Onderwijs Doorstroomformulier Onderwijsovereenkomst (OOK) Praktijkovereenkomst (POK) Leerplichtwetgeving of Leerplichtinformatie of Leerplicht - Regionaal bureau West-Brabant Vakantierooster Verzuim en consequenties daarvan Studentenbegeleiding Zorgbegeleiding Als het (even) tegen zit Pestprotocol 5

6 Flyer voordelen bij bedrijven met Florijnpas - Florijn College MBO Klachtenregeling (procedure Bezwaar en beroep algemeen) Examinering Onderwijs- en Examenreglement (OER) Algemeen centraal Examenreglement Beroepsonderwijs Vrijstellingsregeling Herkansingsregeling Hulpmiddelen examen Procedure Bezwaar en beroep Examinering Inzien en bespreken examen en beoordeling ARBO en veiligheid Schoolveiligheidsplan Calamiteitenflyer Wat te doen bij een calamiteit? Studentenraad Namen en contactgegevens Verslagen Klassenvertegenwoordigers Verslagen Data en locatie overleggen 6

7 W1. Het beroep (algemeen) Werkomgeving De commercieel medewerker binnendienst werkt zowel in het midden- en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf en werkt vanuit kantoor. De medewerker werkt meestal op de afdeling Verkoop. De commercieel medewerker binnendienst heeft met name telefonisch contact met klanten en vervult vanuit die context vaak een vraagbaakfunctie voor klant en collega s. Naast de verkooptaken heeft hij ook een belangrijke rol in de administratieve afhandeling van het offerte- en ordertraject. Beroepshouding De commercieel medewerker binnendienst heeft het talent om snel te kunnen wisselen tussen werkzaamheden en daarbij geordend en nauwkeurig te blijven werken. Hij heeft gevoel voor interne bedrijfsprocessen en kan zich verplaatsen in collega s. De commercieel medewerker binnendienst is sociaal vaardig en commercieel ingesteld en heeft oog voor service (aan zowel interne als externe klanten). Hij kan zich inleven in de klant aan de telefoon en stelt zich flexibel op richting de klant. 7

8 Resultaat De commercieel medewerker binnendienst heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en voert de werkzaamheden zelfstandig -binnen een meestal open opdracht- uit. De commercieel medewerker binnendienst heeft een schakelfunctie tussen de interne organisatie (o.a. de afdelingen inkoop en logistiek), de buitendienst en de klant. De medewerker heeft ook een ondersteunende functie ten opzichte van de buitendienst. Hij legt verantwoording af aan zijn direct leidinggevende. Gewenste resultaat: commerciële doelen zijn bereikt met een goed evenwicht tussen organisatiebelang en klantbelang. 8

9 W2. Het beroep (uitstroomprofielen) De opleiding Commercieel medewerker binnendienst is een uitstroomrichting van het kwalificatiedossier Commercieel medewerker. Als commercieel medewerker sta je aan de basis van de uitvoering van een groot aantal verschillende bedrijfsactiviteiten. Je kunt dan denken aan: Meewerken aan een te houden marktonderzoek voorbereiden, uitvoeren van het marktonderzoek, (mede)organiseren van het marktonderzoek, Schriftelijke en mondelinge rapportage. Het ondersteunen van de vertegenwoordigers opsporen van klanten, bezoekplanning, bijhouden van het verkoopinformatiesysteem. Het verzorgen van het ordertraject noteren van orders voor binnen- en buitenlandse klanten, administratieve verwerking voor binnen- en buitenlandse klanten. Het verzorgen van het offertetraject uitbrengen van offertes voor binnen- en buitenlandse klanten, volgen van de offertes voor binnen- en buitenlandse klanten. 9

10 Het voeren van zakelijke telefoongesprekken adviesverlening en informatieverschaffing, het inkopen en verkopen van producten, het verzamelen van informatie, het afhandelen van klachten. Meewerken aan beursdeelname de organisatie van de beurs, de uitvoering van de beurs, de follow-up van de beurs. Meewerken bij direct mailings de organisatie van de mailing, de uitvoering van de mailing, de follow-up van de mailing. Het opzetten en onderhouden van een website Bovenstaande beroepsgebonden onderwerpen komen alle terug in je studie. Je werkt hier zowel individueel als in groepsverband aan. Naast bovenstaande beroepsgebonden onderwerpen, ga je ook werken aan onderwerpen die te maken hebben met je maatschappelijke ontwikkeling. Dit betreffen de burgerschapsonderwerpen. 10

11 O1. Opleiding op hoofdlijnen Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 9 of 10 weken. Een lesweek op school bevat ongeveer 25 klokuren aan geroosterde onderwijsactiviteiten. In alle studiejaren bestaat je lesweek uit een aantal vergelijkbare onderdelen. We maken onderscheid tussen: Kerntaken en daarbij behorende werkprocessen behorende bij het beroep Burgerschapscompetenties Rekenvaardigheden Nederlands Engels Stage Elke periode werk je gedurende een week aan een groot project. Dit project heeft te maken met een kerntaak waar je als Commercieel medewerker ook in de beroepspraktijk mee te maken kunt krijgen. In de projectweek krijg je dan ook in de rol van Commercieel medewerker een opdracht van je leidinggevende (docent) om iets uit te zoeken, iets te organiseren, iets voor te bereiden. Je werkt daar meestal in een team aan. Met dit team heb je werkoverleg, maak je een projectplanning voor de gehele week en ga je aan de slag om de opdracht uit te voeren. Het project wordt meestal afgesloten met een presentatie. Zowel de uitwerking van het project als de manier waarop je aan het project gewerkt hebt worden beoordeeld. 11

12 Na elk periode krijg je voortgangsrapport. In het rapport vind je de resultaten die gaan over: Beheersing van theorie en vaardigheden behorende bij een kerntaak. De beheersing van bepaalde burgerschapscompetenties De beheersing van de vaardigheden in de Engelse taal De beheersing van de vaardigheden in de Nederlandse taal De beheersing van de rekenvaardigheden De ontwikkeling van algemene beroepscompetenties De ontwikkeling van je studiehouding Afhankelijk van je voortgang en je resultaten krijg je een studieadvies (SA) over je leertraject. Periode 1 start met een introductieprogramma. In de periode 1 t/m 4 en 7 t/m 8 ga je alle werkdagen naar school. In periode 5-6 loop je stage. Een schematische weergave van het studietraject vind je terug in de volgende tabel. 12

13 Studiejaar 1 Studiejaar 2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Introductie School School School School Stage Stage School School Thema Beroepscompetenties Thema Burgerschaps- Competenties Marketing 1 Inkoop Verkooptechnieken Telefonische Acquisitie Vitaal leven Mijn netwerk Mijn financieel leven Functioneren als werknemer Verkoopgesprek Verkoopplan Marketing-2 Mijn politieke keuzes Rekenvaardigheid Rekenen 2F Rekenen 3F Nederlands Engels Luisteren, lezen, presenteren, schrijven, telefonisch gesprek voeren, taalverzorging Luisteren, lezen, presenteren, schrijven, telefonisch gesprek voeren Studieadvies SA1 SA2 SA3 13

14 O2. Onderdelen van de opleiding Je opleiding bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Informatie over de inhoud en leerdoelen krijg je van je docent. Documenten waarin de leerdoelen beschreven zijn, vind je op a. Beroep In je opleiding leer je aantal belangrijke beroepstaken te beheersen. Dit noemen we kerntaken. Iedere kerntaak bestaat uit een aantal werkprocessen (zie hoofdstuk O6). De kerntaken en werkprocessen komen tijdens je opleiding aan bod in verschillende vakken. Je leert vakkennis en vaardigheden toe te passen in beroepssituaties. Er zijn kerntaken voor het gemeenschappelijk deel en kerntaken voor het uitstroomprofiel. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. instructie (commercieel economische vorming), verwerkingsopdrachten, projectopdrachten, examenopdrachten en praktijkopdrachten in je stage. De leerdoelen zijn beschreven in het kwalificatiedossier Commercieel medewerker. Meer informatie over de inhoud van de kerntaken vind je in deel C van het kwalificatiedossier. b. Nederlands Taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven, taalverzorging en begrippen. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. o.a. opdrachten (werkcollege), leren uit boeken, instructies van de docent, rollenspel, luisteroefeningen. De leerdoelen zijn beschreven in het Referentiekader Taal en Rekenen. 14

15 c. Engels Taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. opdrachten (werkcollege), leren uit boeken, instructies van de docent, rollenspel, luisteroefeningen. De leerdoelen zijn beschreven in het Europees ReferentieKader. d. Rekenen In de trainingen rekenvaardigheid wordt aandacht besteed aan 4 domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden. Middels digitale oefeningen, opdrachten en instructie werk je toe naar het Cito-examen. De leerdoelen zijn beschreven in het Referentiekader Taal en Rekenen. e. Loopbaan & Burgerschap Het onderdeel Loopbaan & Burgerschap is gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Bij loopbaan staat het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs centraal. Daarbij krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten, je mogelijkheden en de waarden en motieven die voor jou belangrijk zijn. Bij burgerschap krijg je inzicht in 4 dimensies: politiek juridische, economische en sociaalmaatschappelijke dimensie en vitaal burgerschap. Middels projecten, begeleiding en colleges werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. De leerdoelen zijn beschreven in het document Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (vanaf 2012) f. BPV (stage) Stage wordt ook wel BPV (Beroeps Praktijk Vorming) genoemd. Tijdens de stage leer je werken in een bedrijf en kan je toepassen wat je op school hebt geleerd. De eerste stage is gericht op het basisdeel van je opleiding. Bij de stage hoort een werkboek met uitleg en opdrachten. 15

16 De keuze voor een stagebedrijf is afhankelijk van het type bedrijf dat bij je past en de beschikbaarheid van bedrijven. Het stagebedrijf moet goedgekeurd zijn voor de opleiding die je gekozen hebt. De lijst met alle goedgekeurde stagebedrijven vind je terug op Tijdens de uren BPV-i en BPV-p word je voorbereid op en begeleid bij het zoeken van een stagebedrijf. De BPV-begeleider komt enkele malen bij je stagebedrijf op bezoek voor voortgangsgesprekken en begeleiding. Binnen het stagebedrijf is er altijd een medewerker (praktijkopleider) die je dagelijks begeleidt in het bedrijf. Samen met het bedrijf en de school onderteken je een praktijkovereenkomst (POK) waarin afspraken staan over wat er van jou verwacht wordt en wat jij van het bedrijf mag verwachten. g. Keuzevakken Je kan Duits als aanvullend vak kiezen. Net als het vak Engels krijg je een taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Voor het beoordelen maken we gebruik van officiële examens. De leerdoelen zijn beschreven in het Europees ReferentieKader. Indien je gaat doorstromen naar de niveau 4-opleiding krijg je in het tweede jaar Wiskunde aangeboden gericht op doorstroom naar het HBO. Indien de resultaten hiervan voldoende zijn, kan je in het derde jaar van de niveau 4-opleiding Wiskunde ook kiezen. h. Begeleiding De wijze waarop je wordt begeleid is beschreven in het hoofdstuk B1. Begeleiding bij het leren. 16

17 O3. Maatwerk Aansluiting op je vooropleiding De opleiding Commercieel; Medewerker Binnendienst sluit goed aan op VMBO-kader, met name als je economie of wiskunde in je vakkenpakket hebt. Aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt Na de opleiding kun je gaan werken als commercieel medewerker op de verkoopafdeling, in de buitendienst, op een marketingafdeling of op een logistieke afdeling. Je kunt doorstuderen voor het niveau-4 diploma Vestigingsmanager, waardoor je eventueel verder kunt studeren aan het HBO. Remediëren, verrijken, verdiepen Indien je behoefte hebt aan extra ondersteuning maak je daarover afspraken met de betreffende docent. Vertragen en versnellen Heb je VMBO-kader als vooropleiding dan duurt de opleiding in principe 2 jaar. Door tijdig te voldoen aan de gestelde normen kan het zijn dat je versnelt. Instroom in de niveau 4 opleiding in de tweede helft van klas 2 behoort dan tot de mogelijkheden. 17

18 O4. Voortgang Ontwikkelingsgericht beoordelen en feedback In het ontwikkelingsgerichte gedeelte word je tijdens de studieonderdelen (bv. projecten, opdrachten) regelmatig beoordeeld. Welke resultaten heb je bereikt en hoe succesvol is je manier van werken? Deze beoordelingen zijn bedoeld om je ontwikkeling te meten en om te kijken waar het beter kan. Bij ieder studieonderdeel word je vooraf verteld wat er van je wordt verwacht. Je bent op de hoogte van alles wat je moet doen (bewijslast) en aan welke eisen deze bewijslast moet voldoen. Wanneer je werk is beoordeeld, krijg je feedback op je prestatie: wat is er goed en wat kan beter. Je probeert daarna zelf vast te stellen wat je al goed kan, op welke punten je nog kunt verbeteren en hoe je dat gaat doen. Je tussentijdse resultaten worden bijgehouden op diplomeringsrapport en het voortgangsrapport. Iedere periode worden je voortgang en je resultaten besproken met je studieloopbaanbegeleider. I Het diplomeringsrapport. Hierop staan de resultaten die behaald hebt voor de volgende examens: 1. Kerntaken en werkprocessen; 2. Taalvaardigheden voor Nederlands; 3. Taalvaardigheden voor Engels; 4. De burgerschapscompetenties; 5. Rekenvaardigheid. 18

19 II Het voortgangsrapport. Hierop staat informatie over de manier waarop je met je studie bezig bent: 1. Je studiehouding; 2. Behaalde basistoetsen in het basistraject. Studieadvies Op basis van je resultaten en voortgang krijg je een studieadvies. Er zijn bij het studie advies drie mogelijke uitkomsten: Jammer, maar deze opleiding past niet bij jou. We gaan je in de resterende periode helpen bij het vinden van een andere opleiding en daar waar mogelijk ondersteunen bij je overstap. We denken dat je het diploma kan behalen maar... Afhankelijk van je achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een studiecontract. Misschien kan je pas op een later moment op stage en ga je studie achterstand oplopen. Je ontwikkeling verloopt volgens verwachting of zelfs daarboven. Je kan zonder studievertraging beginnen aan je stage. Voor het eerste studieadvies (in periode 2) wordt er gekeken of: de opleiding/het beroep bij je past; je voldoende aan je opleiding werkt en gemotiveerd bent; je studieresultaten aan de verwachtingen voldoen; of je kan deelnemen aan het versnelde traject. 19

20 Bij het tweede studieadvies (in periode 4) wordt bepaald of je voldoende geleerd hebt om op stage te gaan. Je kan beginnen aan deze stage als je geen achterstanden hebt en je resultaten op orde zijn. Afhankelijk van mogelijke achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in het begeleidingsdossier. Indien de resultaten teveel achter blijven, is het mogelijk om een uitstroomtraject voor de niveau 3-opleiding Commercieel medewerker binnendienst te volgen. Bij het derde studieadvies in periode 8 wordt bepaald of je resultaten voldoende zijn om succesvol je studie op niveau 4 af te ronden. Indien dit niet haalbaar is, word je begeleid om het niveau 3- diploma Commercieel medewerker binnendienst te behalen. Eisen aan studievoortgang Norm Studieadvies 1 Studieadvies 2 Op basis van jouw en onze ervaringen. Kerntaakcijfers: maximaal 1 kerntaak <5,5 gemiddeld Burgerschapscompetenties: maximaal 1 burgerschapscompetentie onvoldoende Nederlands: berekend gemiddelde > 5,5 Moderne Vreemde Taal Engels: berekend gemiddelde > 5,5 Studiehouding: geen onderdelen lager dan 5,5 Algemene beroepscompetenties: maximaal 1 onderdeel beoordeling onvoldoende FS&S: maximaal 1 onderdeel onvoldoende 20

21 Studieadvies 3 Kerntaakcijfers: maximaal 1 kerntaak <5,5 gemiddeld Studiehouding: geen onderdelen lager dan 5,5 Rekenen: 2 blokken 3F voldoende Algemene beroepscompetenties: maximaal 1 onderdeel beoordeling onvoldoende FS&S: maximaal 1 onderdeel onvoldoende Geen achterstanden uit periode 1 t/m 8??? DOORSTROOM NIVEAU 4??? 21

22 O5. Planning van de onderwijstijd Planning onderwijstijd (in klokuren per week) On onderstaande tabel is het aantal klokuren per week van alle studieonderdelen weergegeven. Schooljaar 1 P1 P2 P3 P4 Beroep Nederlands 2,5 2,5 2,5 2,5 Engels 2,5 2,5 2,5 2,5 Rekenen Loopbaan & Burgerschap 1,5 1,5 1,5 1,5 BPV * Begeleiding Totaal 27,5 27,5 27,5 27,5 * BPV is weergegeven in het totaal aantal klokuren in periode 4 22

23 Schooljaar 2 P5 P6 P7 P8 Beroep Nederlands Engels - - 2,5 2,5 Rekenen - - 2,5 2,5 Loopbaan & Burgerschap BPV Begeleiding Totaal In deze tabellen zijn uren voor introductie, projectweken, toetsing en andere activiteiten niet opgenomen. 23

24 Eisen aan het studietraject en studiebelasting De school heeft de wettelijke plicht om je voldoende aantal uren te begeleiden in je studieproces. Deze begeleiding mag je van ons verwachten. Vanaf 18 jaar hangt je recht op studiefinanciering hiervan af. In onderstaande tabel zie je het aantal begeleide onderwijsuren (BOU) en stage-uren (BPV) per studiejaar. Eis BOU Planning Eis BPV Planning Eis totaal Planning Studiejaar Studiejaar Totaal

25 O6. Kerntaken De opleiding Commercieel medewerker binnendienst is onderdeel van het kwalificatiedossier Commercieel medewerker. Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen De commercieel medewerker verzamelt gericht relevante gegevens c.q. informatie over klanten en producten voor het oplossen van (commerciële) vraagstukken. Hij voert in opdracht deskresearch en enquêtes uit en houdt assortimentsdossiers bij. Hij raadpleegt nieuws- en marktinformatiebronnen om altijd up-to-date te zijn. Hij analyseert de informatie en verwerkt deze d.m.v. overzichten, tabellen, grafieken e.d. tot verkoop- c.q. managementinformatie. Hij signaleert in klantcontacten relevante klant-, product- en/of marktontwikkelingen en legt de informatie vast in het systeem en/of rapporteert/communiceert deze rechtstreeks aan de leidinggevende en relevante collega s. De commercieel medewerker analyseert (in opdracht) de verzamelde informatie t.b.v. zijn activiteitenplan. Hij stelt samen met het team een plan van aanpak voor zijn klantengroep op. Hij plant daartoe de/zijn verkoopactiviteiten voor de korte termijn en stelt zijn activiteitenplan op. Bovendien plant hij, in opdracht, marketingacties in en bedenkt hij, in opdracht, een concrete invulling van de verkoopacties. 25

26 De commercieel medewerker coördineert de uitvoering en bewaakt de voortgang van de verkoop- en accountplannen. Hij zorgt ervoor dat de plannen omgezet worden in concrete acties. Daar waar nodig geeft hij gerichte opdrachten aan c.q. verdeelt hij de werkzaamheden in het team, zodat de geplande activiteiten uitgevoerd worden. Zo bewaakt hij de relatiecontactmomenten, zodat de account conform planning bezocht c.q. benaderd wordt. Hij bewaakt of planningen worden gehaald en stuurt bij afwijkingen bij. Kerntaak 2: De commercieel medewerker oriënteert zich op de klant voordat hij de klant aan de lijn krijgt of telefonisch/schriftelijk benadert. Zo neemt hij de klantgegevens c.q. het -dossier door en bepaalt, al dan niet in/na overleg met zijn leidinggevende en/of collega s, de wijze van klantbenadering, de doelstelling van het gesprek en/of het aanbod. De commercieel medewerker buitendienst verzamelt via diverse in- en externe kanalen (ontbrekende) informatie over de klant en zijn koopverleden. De commercieel medewerker benadert (op eigen initiatief, in opdracht, of naar aanleiding van een promotieactiviteit) potentiële klanten. In het gesprek stelt commercieel medewerker vast of de klant voor de organisatie interessant is en/of tot de doelgroep van de organisatie behoort. Wanneer hij de klant als passend kwalificeert, informeert hij de klant over de organisatie en het product- /dienstenassortiment en overtuigt de klant van de voordelen van zijn organisatie en het product/de dienst. Hij rondt het gesprek af en komt tot overeenstemming met de klant over vervolgacties, zoals een bezoekafspraak, opname in het klantenbestand, toesturen van informatie, plaatsing van een order of offerte e.d. De commercieel medewerker registreert en/of rapporteert alle benodigde en verkregen gegevens uit het klantcontact. 26

27 De commercieel medewerker voert een telefonisch of face-to-face verkoopgesprek met de klant. In het verkoopgesprek achterhaalt de commercieel medewerker de specifieke behoeften en wensen van de klant en koppelt deze aan de mogelijkheden van het product-/dienstenassortiment. Hij beantwoordt vragen van klanten over de toepassing, eigenschappen en verwerking van producten/diensten. De commercieel medewerker adviseert de klant over producten/diensten, speelt in op koop- en weerstandssignalen van de klant, sluit de verkoop, neemt het offerte- of orderverzoek in ontvangst en past daar waar mogelijk bijverkoop toe. Hij verzorgt tevens informatiemateriaal voor de klant. Indien de commercieel medewerker geen passend advies kan geven, neemt hij contact op met een (ervaren) collega/leidinggevende of zoekt hij informatie op in het systeem en koppelt de informatie op later moment terug aan de klant. Hij legt de relevante gegevens en gemaakte afspraken vast in het verkoopsysteem en speelt relevante zaken door en/of bespreekt deze met collega s en/of zijn leidinggevende. De commercieel medewerker stelt (tijdens of na het verkoopgesprek) op basis van de door de klant en/of collega aangedragen gegevens een standaardofferte op. Hij voert hiervoor calculaties uit en stelt de prijs-, leverings- en betalingsvoorwaarden vast. Voor het vaststellen van de leveringsvoorwaarden controleert de commercieel medewerker in het systeem of de producten op voorraad zijn. Wanneer er informatie ontbreekt achterhaalt de commercieel medewerker deze, indien mogelijk, bij de klant en/of een collega. 27

28 De commercieel medewerker binnendienst controleert ook offertes die door de commercieel medewerker buitendienst of (junior) accountmanager inhoudelijk zijn opgesteld op uitvoerbaarheid en correctheid, overlegt daar waar nodig met de commerciële buitendienst/het accountmanagement, en zorgt ervoor dat de klant de offerte (volgens afspraak) ontvangt. De commercieel medewerker binnendienst maakt (vaak) in opdracht van de commercieel medewerker buitendienst en/of de (junior) accountmanager een afspraak met de klant om de offerte te bespreken, bewaakt de offertetermijn en onderneemt tijdig actie bij overschrijding van deze termijn. De commercieel medewerker voert voorafgaand aan de onderhandeling overleg met zijn leidinggevende of collega s over de marges en onderhandelingsruimte. Hij onderhandelt met de klant (over de klantcondities binnen afgesproken richtlijnen) om een akkoord te krijgen op de offerte en de klant binnen te halen. Hij brengt de eisen van de klant in kaart, legt vervolgens zijn eigen eisen op tafel, onderzoekt en verzamelt compromismogelijkheden, doet voorstellen die recht doen aan het belang van de klant. De commercieel medewerker binnendienst maakt op basis van de offerte en/of de gemaakte afspraken met de klant een verkooporder en bevestigt de geplaatste order aan de klant. Alvorens hij de order in het systeem plaatst, controleert hij of gegevens in de offerte- of orderbevestiging uitvoerbaar zijn en of de producten in voorraad zijn en wanneer dit het geval is, zorgt hij ervoor dat de order uitgeleverd kan worden. Wanneer er niet voldoende producten in voorraad zijn bestelt de commercieel medewerker binnendienst in voorkomende gevallen (intern/extern) de producten en houdt in de gaten of de bestellingen binnenkomen. De commercieel medewerker binnendienst neemt zelf contact op met de klant over het moment en de wijze van aflevering van de producten of laat dit over aan de commerciële buitendienst/het accountmanagement. 28

29 De commercieel medewerker binnendienst signaleert problemen in het ordertraject, communiceert deze naar de commerciële buitendienst/het accountmanagement en in overleg wordt voor een oplossing gekozen. Vervolgens zal in veel gevallen het accountmanagement het probleem en/of de oplossing met de klant bespreken. De commercieel medewerker binnendienst handelt retourzendingen af. Kerntaak 3: De commercieel medewerker signaleert klachten in contacten met de klant/account. Hij gebruikt deze informatie om verbetervoorstellen te doen aan zijn leidinggevende ten aanzien van het assortiment, de serviceverlening of bedrijfsprocessen. De commercieel medewerker ontvangt ook specifieke klachten van een klant/account (via de telefoon, mail of tijdens bezoeken). Hij neemt de klacht in behandeling, toont begrip voor de klant/account en stelt vragen aan de klant/account om de oorzaak en/of ontevredenheid te achterhalen. Hij registreert de klacht en bijbehorende informatie, informeert de klant/account over de verdere afhandeling c.q. maakt met de klant/account afspraken over de wijze van afhandeling. Bij het afhandelen betrekt hij, indien nodig, collega s. Hij gaat na verloop van tijd na of de klacht inderdaad naar tevredenheid is afgehandeld. De commercieel medewerker binnendienst speelt de klacht van de klant door aan de commercieel medewerker buitendienst en/of de (junior) accountmanager wanneer zij de contactpersoon zijn voor deze klant. 29

30 De commercieel medewerker voert in opdracht en op basis van de activiteiten beschreven in het activiteitenplan promotieactiviteiten uit. Hij informeert (interne) klanten over de organisatie en het assortiment en introduceert nieuwe producten en/of diensten door middel van presentaties, demonstraties en mailings. De commercieel medewerker binnendienst biedt ondersteuning aan de beurs c.q. de beursstand. Hij ondersteunt met name bij de voorbereiding, zoals het regelen/klaarzetten van promotiemateriaal. De commercieel medewerker handelt klantvragen en -verzoeken af die niet direct gerelateerd zijn aan de verkoop, maar gericht zijn op klantenbinding en serviceverlening. Op basis van product-, diensten- en organisatiekennis informeert en adviseert de commercieel medewerker de klant. Wanneer de commercieel medewerker de klantvraag of het verzoek niet direct kan afhandelen, neemt hij contact op met een (ervaren) collega of zoekt hij de vraag/het verzoek eerst uit om er later zoals afgesproken met de klant op terug te komen. Tijdens het contactmoment is de commercieel medewerker alert op signalen die de klant onbewust afgeeft, springt hierop in en optimaliseert zo de dienstverlening. Hij verifieert bij de klant of deze tevreden is over de informatievoorziening en dienstverlening en past deze aan bij onvoldoende tevredenheid. Hij signaleert verbeterpunten in de dienstverlening en speelt deze door aan zijn leidinggevende. Daarnaast hanteert hij CRM-tools om een extra klantcontact te bewerkstelligen, gaat hij op bezoek bij de klanten, informeert hij klanten gericht over ontwikkelingen naar aanleiding van mailings en aanbiedingen Verder onderhoudt hij de relatie door te kijken op welke manier hij de tevredenheid van de klant kan verhogen en de relatie kan verstevigen. De commercieel medewerker registreert het contact met de klant en legt alle verzamelde gegevens vast in het systeem en speelt de klantvragen- en verzoeken door aan een collega wanneer zij de contactpersoon zijn voor deze klant. 30

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Onderwijs- en examenregeling Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Uitstroom commercieel medewerker binnendienst / crebo 90112 Niveau 3 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU

Nadere informatie

Opleiding Junior accountmanager

Opleiding Junior accountmanager Onderwijs- en examenregeling Opleiding Junior accountmanager Uitstroom vestigingsmanager groothandel / crebo 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 2, juni 2015

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Bedrijfsadministratief medewerker / crebo 90471 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 2,

Nadere informatie

Opleiding Verkoper. Onderwijs- en examenregeling

Opleiding Verkoper. Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Opleiding Verkoper Uitstroom Verkoper detailhandel / crebo 93751 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 1, juni 2015 1 I1. Welkom bij het

Nadere informatie

Opleiding Juridisch administratieve beroepen niveau 4

Opleiding Juridisch administratieve beroepen niveau 4 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Juridisch administratieve beroepen niveau 4 23066 Juridisch administratieve beroepen Uitstroom Juridisch-administratief dienstverlener crebo 25145 Uitstroom Medewerker

Nadere informatie

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn

Nadere informatie

Opleiding eerste verkoper

Opleiding eerste verkoper Onderwijs- en examenregeling Opleiding eerste verkoper Uitstroom eerste verkoper / crebo 90384 Niveau 3 BBL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 2, juni 2015 1 I1. Welkom bij het

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Opleiding Vestigingsmanager groothandel

Opleiding Vestigingsmanager groothandel Onderwijs- en examenregeling Opleiding Vestigingsmanager groothandel Uitstroom vestigingsmanager groothandel / crebo 93494 Niveau 4 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 2,

Nadere informatie

Opleiding Filiaal manager detailhandel

Opleiding Filiaal manager detailhandel Onderwijs- en examenregeling Opleiding Filiaal manager detailhandel Uitstroom Filiaal manager detailhandel / crebo 93492 Niveau 4 BBL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 1, juni

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Eerste Verkoper 90384 Niveau 3 BOL cohort 2014-2016

Eerste Verkoper 90384 Niveau 3 BOL cohort 2014-2016 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Eerste Verkoper 90384 Niveau 3 BOL cohort 2014-2016 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 2 jaar, 3200 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleiding Secretariële beroepen niveau 3 en 4

Opleiding Secretariële beroepen niveau 3 en 4 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Secretariële beroepen niveau 3 en 4 22157 Secretarieel algemeen Uitstroom Secretaresse niveau 3 crebo 95380 Uitstroom Juridisch secretaresse niveau 4 crebo 95392

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Onderwijs- en examenregeling Opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebo 90500 Niveau 4 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 2, juni 2015 1 I1. Welkom

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Opleiding ondernemer detailhandel

Opleiding ondernemer detailhandel Onderwijs- en examenregeling Opleiding ondernemer detailhandel Uitstroom ondernemer detailhandel / crebo 90290 Niveau 4 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 2, juni 2015 1

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Opleiding Financiële beroepen

Opleiding Financiële beroepen Onderwijs- en examenregeling Opleiding Financiële beroepen Uitstroom Financieel administratief medewerker / crebo 93200 Niveau 3 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 1, april

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst

Commercieel medewerker binnendienst Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker binnendienst 90112 Niveau 3 BOL Cohort 2014-2016 Kwalificatiedossier versie 2014 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 204-207 Kwalificatiedossier 204 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel Medewerker Binnendienst (IGH) Niveau 3 Opleidingsduur: 2 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Crebocode: 90112 Leerweg: BBL Cohort: 2015-2017 Sector: Economie

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Eerste Verkoper Detailhandel 90384 Niveau 3 BBL cohort 2014-2016

Eerste Verkoper Detailhandel 90384 Niveau 3 BBL cohort 2014-2016 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Eerste Verkoper Detailhandel 90384 Niveau 3 BBL cohort 2014-2016 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 2 jaar / 1620 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Filiaal manager detailhandel 93492 Niveau 4 BBL cohort 2014-2017

Filiaal manager detailhandel 93492 Niveau 4 BBL cohort 2014-2017 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Filiaal manager detailhandel 93492 Niveau 4 BBL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 3 jaar, 2430 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen

Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen Werkproces 1.1: Verzamelt klant-, product- en/of marktinformatie De commercieel medewerker binnendienst verzamelt gericht relevante gegevens c.q. informatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

Ondernemer Detailhandel 90290 Niveau 3 BOL cohort 2014-2017

Ondernemer Detailhandel 90290 Niveau 3 BOL cohort 2014-2017 Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Ondernemer Detailhandel 90290 Niveau 3 BOL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2014 Studieduur 3 jaar, 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen

Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen Werkproces 1.1: Verzamelt klant-, product- en/of marktinformatie De contactcenter medewerker signaleert en verzamelt in opdracht gericht in klantcontacten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding. Cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU

Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding. Cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening 94891 Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur 94892 Medewerker Personeel en Arbeid 94900 Medewerker Sociale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Vakexpert

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Vestigingsmanager Groothandel

Vestigingsmanager Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Groothandel 93494 Niveau 4 BOL Cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier 2014 Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Fietstechniek Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25231 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroepspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 2 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider Datum nulmeting Datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Vestigingsmanager groothandel IBS niveau opleiding: 4 opleidingsduur:,5 Crebocode: 9494 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 NIVEAU 4 PARAVETERINAIR Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Paraveterinaire ondersteuning Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Agro

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid. Medewerker personeel & arbeid

Medewerker sociale zekerheid. Medewerker personeel & arbeid Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Juridisch medewerker Zakelijke dienstverlening 94891 Niveau 4 BOL Openbaar bestuur 94892 Niveau 4 BOL Medewerker sociale zekerheid 94910 Niveau 4 BOL

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Junior Accountmanager Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 93801 Dossiercode : 22164 Dossierjaar : 2012 Leerweg : BOL Cohort : 2012 2015

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Manager retail Crebocode: 25502 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld 12-6-17

Nadere informatie

Opleiding klantmedewerker financiële dienstverlening niveau 4

Opleiding klantmedewerker financiële dienstverlening niveau 4 Onderwijs- en examenregeling Opleiding klantmedewerker financiële dienstverlening niveau 4 Kwalificatiedossier 23216 Financiële dienstverlening Klantmedewerker Bancaire Diensten - crebo 25544 Klantmedewerker

Nadere informatie

Opleiding Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2

Opleiding Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2 Kwalificatiedossier 23068 Ondersteunende administratieve beroepen Uitstroom Medewerker secretariaat en receptie crebo

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Coordinator Beveiliging Niveau: 3 Opleidingsduur: 2 jaar; 2000 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 90550 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Opleiding: Zelfstandig werkend Broodbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar Examenjaar: 2016-2017 Crebocode: 95749 Dossiercode: 22181 Dossierjaar: 2014 Leerweg:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Paardensport

Nadere informatie

Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen

Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen 90500 Niveau 4 BOL cohort 2014-2017 kwalificatiedossier 2014 Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bediening Crebonummer : 23081 Opleiding : Gastheer/-vrouw Crebonummer : 25168 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Basisdeel Advies en leiding in de verkoop - kerntaak 1: Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie BALV-1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie