CV van Patrick Stoop Versie 27 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CV van Patrick Stoop Versie 27 juli 2015"

Transcriptie

1 CV van Patrick Stoop Versie 27 juli 2015 NAAM: GEBOORTEDATUM: 1956 NATIONALITEIT PATRICK STOOP Belg TELEFOON 0475/ HUIDIGE FUNCTIE Consultant en managing partner van Stoop Consulting bvba STUDIES/OPLEIDINGEN: Diploma of Titel Instelling KULeuven Data Diploma of Titel Instelling KULeuven Data Diploma of Titel Instelling Data PROFESSIONELE ERVARING : Licentiaat in de rechten (equivalent Master of Laws ; met onderscheiding) Licentiaat in de economische wetenschappen (equivalent Master of Arts ; met onderscheiding) Allerhande korte opleidingen in public management, leiding geven, projectbeheer, informatica, financieel management, planning & control, enz. diversen continu Positie consultant en managing partner Organisatie Stoop Consulting bvba Data Sinds 1996 Verantwoordelijkheden Adviesopdrachten, inclusief audit, evaluatie, coaching en training; voornamelijk in de publieke en parapublieke sector (federale, regionale en lokale overheden) maar ook voor NGO s en private organisaties. Dit omvat zowel Belgische als internationale opdrachten op het vlak van visie / strategie; beleids-, beheers- en budgetcyclus; strategische en operationele planning; beheerscontrole, risicobeheer en systemen van interne controle; (corporate & governmental) governance; organisatorische doorlichting; audits / evaluaties; organisatieontwikkeling, optimalisering, reorganisaties, en veranderingsmanagement; institutionele ontwikkeling en decentralisatie; financieel beheer; HRM; training en coaching; formulering, management, monitoring en evaluatie van projecten en programma s in het kader van internationale ontwikkelingssamenwerking; stimulering ondernemerschap / ontwikkeling private sector, enz. Zie details (klantenreferenties / projecten) in bijlage. Jachthoornlaan 3 a 2820 Rijmenam - Bonheiden / België nr. onderneming / btw : tel. / fax : 32 (0) BNP Parisbas Fortis n BE tel. gsm: 32 (0)

2 Positie Veranderingsmanager Organisatie Vlaams Parlement Data Verantwoordelijkheden Aansluitend bij een eerdere opdracht als consultant voor een operationele doorlichting van het nieuwe Vlaams Parlement, werd Patrick Stoop aangesteld als veranderingsmanager, tevens interim-lid van de Directieraad, voor de diensten van het nieuwe Vlaams Parlement. Patrick Stoop begeleidde het diepgaande veranderingsproces van de eerdere Vlaamse Raad naar een volwaardig Vlaams Parlement (met rechtstreeks verkozen leden, een explosieve uitbreiding qua opdrachten en personeelsbezetting en de stap naar een eigen gebouw en zaalinfrastructuur). Als veranderingsmanager begeleidde hij o.a. vernieuwingen m.b.t.: organisatiestructuur, personeelsformatie, werktijden vakantieregeling, responsabilisering ambtenaren, managementrapportering naar het Bureau, introductie modern personeelsbeleid (HRM), verbeterplannen en jaarplannen, coaching en ondersteuning van leidinggevenden tijdens het moeilijke veranderingsproces, enz. Positie senior consultant en projectleider Organisatie Effective Public Service Data Verantwoordelijkheden Verantwoordelijk voor een 25-tal consulting opdrachten in de Belgische publieke en semipublieke sector, voornamelijk steden, gemeenten en OCMW s. O.a.: organisatorische doorlichtingen, reorganisaties, personeelsbehoeftenanalyses, personeelsbeheer en -beleid, audit, financieel beheer, vooronderzoek en/of organisatorische begeleiding nieuw informatiesystemen, training en opleiding Positie adjunct-directeur financiën Organisatie Eilandgebied Curaçao Data Verantwoordelijkheden Ondersteuning directeur financiën voor de interne leiding van het departement financiën; speciale verantwoordelijkheid voor organisatieontwikkeling, vernieuwing comptabiliteit, administratieve organisatie, interne controlesystemen en interne financiële audit. Eveneens adviseur / coördinator van de "Commissie voor Reorganisatie en Efficiëntiebevordering" en lid van de Stuurgroep Informatica voor alle departement van het eilandgebied Curaçao. Positie projectcoördinator / technisch raadgever Organisatie Ministerie van Financiën en Economische Zaken te Mali Data Verantwoordelijkheden "Economic Policy Reform Program": Project voor economische en budgettaire hervormingen bij het Ministerie van Financiën en Economische Zaken te Mali; financiering U.S.A.I.D - Verenigde Staten ( ) Positie junior expert in governance and public administrative reform" en vervolgens adviseur financieel management Organisatie United Nations Data Verantwoordelijkheden project voor administratieve hervorming (Bureau van de President van Mali - United Nations). ( ) Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 2 / 24

3 Positie universiteitsassistent Organisatie K.U. Brussel Data 1981 Verantwoordelijkheden universiteitsassistent met onderzoek- en onderwijsopdrachten in bedrijfseconomie. COMPETENTIEDOMEINEN: Gedurende ruim 30 jaar heeft Patrick Stoop een brede en rijke professionele ervaring opgedaan; voornamelijk in de publieke sector (bij federale, regionale en lokale overheden of bij andere publieke en semipublieke instellingen), maar ook bij NGO s en private organisaties. In deze periode werkte hij vooral als adviseur, consultant, coach, trainer, auteur, auditor / evaluator, enz. Anderzijds heeft hij ook herhaaldelijk managementverantwoordelijkheid gedragen in belangrijke lijnfuncties en/of als veranderingsmanager. Een significant gedeelte van deze ervaring heeft hij in het buitenland opgedaan via opdrachten voor de Wereldbank / IFC, Verenigde Naties en voor andere internationale instellingen. Internationaal werkte hij o.a. in Afrika (Mali, Uganda, Benin, Tanzania, Malawi, Burundi, Zuid-Afrika, Mozambique, Rwanda, DR Kongo en Guinee), Azië (Oost-Timor, Vietnam, Laos, Mongolië, Cambodia en Bangladesh) Latijns Amerika / Caraïben (Haïti, Suriname, Curaçao, Bonaire en Guatemala) en Midden Oosten (Palestina). De beroepservaring van Patrick Stoop bestrijkt voornamelijk het hele snijvlak tussen: beleid / strategie, beheer, planning & control, behoorlijk bestuur (governance), organisatie, kwaliteitsmanagement, verandering, institutionele ontwikkeling, personeelsmanagement (HRM), financieel management, informatievoorziening en audit / evaluatie. Tijdens de realisatie van zijn opdrachten hanteert Patrick Stoop zo veel mogelijk een integrale aanpak; hij streeft naar actieve participatie van en leereffecten bij de betrokken organisatie. Wat beleid, organisatie en management betreft, heeft hij o.a. ruime ervaring met: strategische en operationele planning, budgettering, beheerscontrole en (beleids- en beheers)evaluatie; administratieve organisatie en interne controle systemen; corporate governance, doorlichtingen / externe audits; kerntakenanalyse, beheer bedrijfsprocessen en efficiëntieverbetering; reorganisaties en veranderingsprocessen; organisatieontwikkeling, institutionele capaciteitsversterking, decentralisatie, personeelsbeleid en -beheer; de inrichting en het beheer van financiële administraties; modernisering van de beleids- en budgetcyclus en van financieel beheer. Wat ICT betreft was hij o.a. actief op de volgende gebieden: functionele analyse, informatie- en procesanalyse, informatiebeleid, strategische informatieplanning, e-government, organisatorische implementatie informatiesystemen, (re)organisatie van een ICT-afdeling, enz. Tevens heeft hij heel wat studie- en advieswerk verricht m.b.t. publieke administratie, economisch beleid, budgettair beleid, publieke financiën, corporate governance en stimulering ondernemershap. In het kader van bilaterale en internationale ontwikkelingssamenwerking, wordt Patrick Stoop heel vaak ingeschakeld zowel voor de (tussentijdse en finale) evaluaties van programma s en projecten als voor het concipiëren / formuleren of implementeren van nieuwe programma s; dit o.a. in de volgende sectoren: hervorming publieke sector, decentralisatie, institutionele ontwikkeling, onderwijs, landbouw en stimulering ondernemerschap / private sector ontwikkeling. Patrick was lid van het wetenschappelijk comité van PRIMO Vlaanderen (Public Risk Management Organization) en is gecertificeerd trainer van het Global Corporate Governance Forum IFC. TALENKENNIS: moedertaal: Nederlands zeer goed: Frans en Engels goed: Spaans goed: Papiamento voldoende: Portugees voldoende: Duits Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 3 / 24

4 BIJLAGE Details opdrachten en publicaties KLANTENREFERENTIES/PROJECTEN: Opdrachten in België Data Project/Klant Opdrachten voor Belgische Federale overheden Projectbeschrijving Backstopping van de strategische plancyclus van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) : methodologische coaching in tweede lijn van het departement organisatieontwikkeling betreffende strategische en operationele planning (inclusief ondernemingsplan 2013) en van het methodologisch kader voor monitoring & evaluatie facilitering strategische reflecties / werksessies Directiecomité BTC coaching organisatieontwikkeling BTC op basis van het model van landenteams - faciliteren seminar van landenverantwoordelijken (januari 2013) omtrent implementatie landenteams en hanteren Theories of Change (ToC) (september 2012 februari 2013) De FOD Mobiliteit en Vervoer Begeleiding strategische planning van de Dienst Interne Audit van de FOD Mobiliteit en Vervoer (April Mei 2011). Begeleiding van de verantwoordelijke interne audit en haar team bij een strategische planning voor de verdere uitbouw van de interne audit functie binnen de FOD. Dit omvatte: een bevraging van belanghebbenden, een SWOT analyse, toepassen van een capaciteit-maturiteit model voor interne auditdiensten, faciliteren strategische workshops en prioriteitstelling en redactie van het strategisch plan. De FOD Economie Begeleiding van de FOD Economie bij het ontwikkelen van de methodologie voor een samenhangend managementinstrument dat de koppeling legt tussen budget / allocatie van middelen en strategische prioriteiten en programma s. (augustus oktober 2009) Hierbij werden concepten van output budgettering, analytische boekhouding, activity based costing en performance management gebruikt binnen het kader van de Belgische Federale overheid en rekening houdend met de mogelijkheden van het nieuwe Fedcom (financieel en comptabel informatiesysteem op basis van SAP). In samenwerking met BDO; met Patrick Stoop als teamleider van een team van 3 consultants. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) Ondersteuning / coaching verdere uitbouw van het systeem van risicobeheersing en interne controle; inclusief het documenteren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen (februari 2008 januari 2009). Als projectleider en verantwoordelijke voor een team van 3 consultants stond Patrick Stoop in voor de coördinatie en realisatie van (a) een evaluatie van bestaande systemen en maatregelen van risicobeheer en interne controle en (b) van een globale risico analyse van het instituut. Hij ontwikkelde de methodologie en aanpak voor een verbetering van het risicobeheer en de interne controle en ondersteunde een gestructureerde analyse van de bedrijfsprocessen van de KSZ. Middels een gefaseerd traject werden de afdelingsverantwoordelijken en proces beheerders ondersteund in een geïntegreerde aanpak voor het documenteren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen van de KSZ, inclusief het documenteren en optimaliseren van de maatregelen van risicobeheer en interne controle ingebed op het Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 4 / 24

5 Data Project/Klant Opdrachten voor Belgische Federale overheden niveau van de processtappen. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ICD Dienst Begeleiding organisatieontwikkeling ICT-Dienst (augustus februari 2008). Individuele coaching en managementbegeleiding van de ICT manager en ICT directeurs ontwikkeling en operations ; advisering bijsturing projectrapportering, faciliteren van workshops van het ICT-managementteam en/of teamverantwoordelijken ICT-Operations omtrent topics als HRM, matrix organisatie, delegatie verantwoordelijkheden, strategische uitdagingen, efficiëntieverbetering, enz. Begeleiding uitwerking nieuwe matrixorganisatie voor ICT-Development RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) Ondersteuning van de modernisering en organisatieontwikkeling van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) een reeks elkaar opvolgende opdrachten (doorgaans voltijds) van november 2002 tot februari 2007 Begeleiding / coaching van de moderniseringscel en/of projectgroepen betreffende Riziv-brede moderniseringstrajecten: opvolging implementatie strategisch plan / bestuursovereenkomst / ontwikkeling boordtabellen; voorbereiding introductie prestatiemanagement / beheerscontrole / interne controlesystemen; introductie BPM (beheer bedrijfsprocessen); advisering analytische boekhouding, ontwikkeling concept thesaurus en kennismanagement Riziv, enz. ( ) Operationele audit, organisatieontwikkeling, modernisering en/of begeleiding veranderingsmanagement voor diverse diensten en afdelingen. Begeleiding Moderniseringsproces (inclusief procesoptimalisering / herontwerp) en Organisatieontwikkeling van de Inspectieteams van de Dienst Administratieve Controle (DAC) - RIZIV ( ). Operationele Audit van de Juridische Dienst & Advisering Beheer Sanctieprocedures & Modernisering Sociale Controle voor de Dienst Geneeskundige Evaluatie & Controle (DGEC) / Riziv ( ). Coaching van de Organisatieontwikkeling en Procesverbetering in combinatie met de ontwikkeling en implementatie van een Informatiesysteem voor Dossierbeheer en Documentatie voor de Afdeling Juridische Zaken en Verzekerbaarheid DGV - RIZIV ( ). Operationele doorlichting en begeleiding veranderingsproces ICT-dienst Riziv ( ). Nieuwe organisatiestructuur en organisatieontwikkeling voor de Dienst Geneeskundige Verzorging (DGV) - RIZIV ( ). Begeleiding moderniseringsproces / veranderingsmanagement van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) - RIZIV ( ). Introductie en begeleiding operationele planning bij het Riziv ( ). Uitbouw geïntegreerde HRM-dienst van het Riziv ( ). Opleiding en begeleiding proeftuinen resultaat-, kwaliteit- en prestatiesturing (performantie-meting) bij het Riziv ( ). Begeleiden Strategisch Plan van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Riziv ( ). Belgische Senaat Operationele doorlichting diensten Handelingen en Beknopt Verslag en Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 5 / 24

6 Data Project/Klant Opdrachten voor Belgische Federale overheden vervolgens personeelsbehoeftenplan en veranderingsmanagement nieuw dienst Verslaggeving ( ) Departement Wetenschapsbeleid (DWTC) Lunchopleiding Beleids- en beheersmethodieken bij de overheid -Ontwikkelingen en trends (1999) Ministerie van Economische zaken. Training en coaching betreffende opstellen jaarplan en jaarverslag (1997) Data Project / Klant Vlaamse regionale overheden Projectbeschrijving Vlaamse overheid Externe adviseur / begeleiding voor het uitwerken van een advies inzake externe audit van Vlaamse instellingen en lokale en provinciale besturen door een werkgroep van VLABEST (Vlaams Adviesraad voor Bestuurszaken) (januari maart 2010) Projectleider / centrale adviseur voor een geïntegreerde organisatieontwikkeling en verandering (transitietraject) voor het Departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed). De opdracht omvat begeleiding bij: visie- en missiebepaling; schets gewenste organisatiecultuur; organisatieontwerp met nieuwe organisatiestructuur, procesmanagement, competentiemanagement, matrixwerking en integrerend mechanismen; uitwerken stappenplan en begeleiding implementatie. (februari 2009 december 2010). Projectleider / centrale adviseur ontwikkeling van een geïntegreerd Stuur en Rapporteringsysteem voor het Agentschap Natuur en Bos (februari - oktober 2008) Adviseur ontwikkeling methodologie en coach van het experiment lokale cultuurbeleidsplanning in samenwerking met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) ( ) Opdracht als centrale coach / trainer van een reeks discussieforums / workshops en rol als coach van interne coaches m.b.t. NOB (Nieuw OCMW-Beleid en beheer met integratie van beleidsplanning, budgettering, nieuwe boekhouding en introductie administratieve organisatie en interne controle systemen en interne audit) voor de Vlaamse OCMW s in samenwerking met de VVSG ( ) Bijdragen aan een training / seminar m.b.t. modernisering publieke sector en behoorlijk bestuur (1999) Vlaams Parlement Audit van document- en informatiestromen Vlaams Parlement en uitwerken voorstellen voor verbetering van de overeenkomstige bedrijfsprocessen (1999) Data Project / Klant Opdrachten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Projectbeschrijving Toekomstgerichte reflectie en gemeenschappelijke aanpak van de overheidsactoren in de PIZ (Prioritaire Interventie Zone) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Opdracht van ADT-ATO het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: als lid van een duo senior adviseurs (in samenwerking met BDO) ondersteunde Patrick Stoop de strategische brainstorming en optimalisering van partnerschappen tussen meer dan 20 regionale, gemeentelijke of andere organisaties in antwoord op de uitdagingen qua socio-economische en stedelijke ontwikkeling van de PIZ (kanaalzone) in de hoofdstad Brussel (oktober 2011 maart 2012) Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 6 / 24

7 Data Project / Klant Opdrachten voor lokale overheden in België Projectbeschrijving Gemeente St-Pieters Woluwe Als teamleider van een consultancy team met 8 consultants / trainers / coaches, verantwoordelijk voor de begeleiding van de Organisatieontwikkeling van de gemeente St-Pieters Woluwe (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Deze opdracht omvatte o.a.: Deze opdracht omvatte o.a.: Visie- en missieformulering; Sterkte-zwakte analyse; Productencatalogus en kerntakenanalyse; Analyse personeelsinzet per kerntaak / product; Nieuwe organisatiestructuur; Introductie boordtabellen met performantieindicatoren per doelstelling en per departement; Introductie van business process management en begeleiding van het optimaliseren van de bedrijfsprocessen van de gemeente; Personeelsbehoeftenplan, functiebeschrijvingen en opleidingsplan per departement; Traject ontwikkeling leiderschap en beheerscapaciteit (Maart 2010 Maart 2013) VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) Teamleider van de externe audit van de jaarrapporteringen 2011, 2010 en 2009 door VVSG (en van het bijbehorende systeem van prestatieverantwoording) in het kader van de Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de VVSG met betrekking tot begeleiding en opleiding ter ondersteuning van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. (juni-juli 2012, april 2011 en juli-augustus 2010) Stad Gent Expertadvies omtrent rolverdeling en verantwoordelijkheden voor beheerscontrole (februari april 2011) Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten Als gastspreker en lid van het panel, bijdragen aan seminars / opleidingen omtrent de synergie tussen de politieke bestuurders en de gemeentelijke administratie / het ambtelijk management. (februari - maart 2010) Stad Mortsel Fungeren als projectleider voor de externe begeleiding bij het herontwerpen en reorganiseren van de buitenschoolse kinderopvang in de Stad Mortsel. De opdracht omvat het begeleidend van de stad bij: een initiële SWOT-analyse, een behoefteonderzoek, het formuleren van beleidsopties / scenario s, overleg met alle belanghebbenden, detailontwerp van het nieuwe systeem, uitwerking van een stappenplan voor de transitie en begeleiden van de implementatie. (juli 2009 september 2010) Stad Brugge financiële organisatie Adviseur / coach veranderingsmanagement voor de financiële organisatie van de Stad Brugge. De opdracht omvat: bevraging stakeholders, swot-analyse met kwaliteitsbeoordeling, advisering nieuw organisatieontwerp, identificatie succes- en faalfactoren en succesindicatoren, coaching veranderingsmanagement (maart mei 2009) Gemeente Mol Adviseur / coach voor de uitwerking van een nieuwe organisatiestructuur en voor een samenhangende organisatieontwikkeling; dit voornamelijk wat betreft de sector Grondgebiedszaken (mei december 2007) Adviseur / trainer / coach voor de ontwikkeling van het gemeentelijk Beleidsplan Mol (December 2006 Juni 2007), in overleg met het OCMW Begeleiding uitwerking Ambtelijk Memorandum voor het nieuwe College (Augustus November 2006) Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 7 / 24

8 Data Project / Klant Opdrachten voor lokale overheden in België Gemeente Willebroek Adviseur / trainer / coach voor de ontwikkeling van het Beleidsplan Willebroek , in overleg met het OCMW, en voor het uitwerken van operationele doelstellingen met concrete succesindicatoren (Januari November 2007) Trainer / coach betreffende resultaatsturen, budgettaire enveloppen en kerntakenanalyse. ( ) OCMW-Wijnegem Beperkte Operationele Audit Sociale Dienst (April Mei 2007) Gemeente Olen Beperkte coaching rekrutering nieuwe afdelingshoofden en implementatie veranderingsproces (2005) Uitwerking van een nieuw personeelsbehoeftenplan voor de gemeentelijke diensten en ontwikkelen van een nieuw personeelsevaluatiesysteem zowel gemeente en OCMW ( ) Audit gemeenteadministratie en begeleiding organisatieontwikkeling ( ) Vereniging Lokale Ontvangers (vzw VLO) Visievorming en studiedagen betreffende financiële beheersconcepten, beheercontrole, interne controle en audit in de Vlaamse lokale besturen Verzorgen presentaties in studiedagen omtrent functiescheiding / rolverdeling in financieel beheer (maart 2008) en omtrent Van controleur tot controller, de ontvanger/financieel beheerder in een Public Governance omgeving : is Vlaanderen er klaar voor? (mei 2008) Uitwerken en presenteren van een visiedocument Visie op een modern organisatiemodel en financieel beheersconcept voor de lokale besturen in Vlaanderen 31 blz. (2004) Participatie in de voorbereiding van een studiedag omtrent audit en controle in openbare besturen & verzorgen van een presentatie omtrent planning, (financieel) beheer, interne controle en audit binnen de Vlaamse lokale besturen (2003) Stad Leuven Audit (organisatorische doorlichting) en begeleiding interne strategiebepaling en veranderingsproces stedelijk Cultuurcentrum (CCL) van de stad Leuven. ( ) Gemeente Houthalen-Helchteren Begeleiding herstructurering toeristische diensten en vzw's en herstructurering afdelingen 'welzijn' en 'vrije tijd' in een nieuwe afdeling 'Samenleving en Economie' voor de gemeente Houthalen-Helchteren. ( ) Adviseur / trainer / coach voor ontwikkeling Gemeentelijk beleidsplan en introductie jaarlijkse operationele planning en prestatie-indicatoren. ( ) OCMW Edegem Adviseur en coach betreffende kwaliteitsbeheer (kwaliteitshandboek) en sturen op resultaten en prestaties voor het OCMW Rustoord / RVT Immaculata ( ) Organisatieadvies en coachen veranderingsproces betreffende sociale dienstverlening en algemeen management OCMW-Edegem. ( ) Training en coaching m.b.t. integraal sturen op resultaten en prestaties ( ) Gemeente Bonheiden Beperkte coaching van de gemeentelijke cultuurbeleidsplanning (2003) Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 8 / 24

9 Data Project / Klant Opdrachten voor lokale overheden in België Stad Antwerpen Adviseur en coach betreffende de ontwikkeling van jaarlijkse actieplannen cultuurcentra (2002) Feedback op en coaching van het stedelijk cultuurbeleidsplan en het beleidsplan culturele centra (2002) Stad Kortrijk Coaching en opleiding betreffende beheerscontracten stedelijke vzw's en omtrent kerntakendebat en resultaat- en outputsturing stedelijke administratie. (2002) Stad Ronse Training en coaching strategische beleidsplanning en kerntakendiscussie ( ) Stad Lier Adviseur en trainer / coach betreffende planning, budgettering en budgethouderschap binnen een resultaatgerichte beleids- en beheerscyclus. (april 2001 juli 2002) VCOB (Vlaams Centrum voor Openbare bibliotheken): Verzorgen van workshops betreffend beleidsplanning voor bibliotheekconsulenten en interne coaches VCOB. (2002) Coaching van de interne projectleider VCOB en werkgroep m.b.t. de methodologie van beleidsplanning voor de plaatselijke openbare bibliotheken. ( ) Gemeente Zonnebeke Verzorgen van een workshop voor het College omtrent Hoe wil het College besturen? en Concepten van een resultaatgerichte beleids- en budgetcyclus. (2002) VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) Inleider begeleider van de thematafel Willebroek. Samenwerking als succesfactor voor beleidsplanning, op de trefdag VVSG (april 2008) Vorming, training en coaching omtrent planning en budgettering binnen een beleidsen beheerscyclus redactie VVSG-pocket Het beleidsplan van uw gemeente Spreker omtrent Strategische beleidsplanning op de trefdag van de VVSG (2001) Een 4 daagse opleiding strategische en resultaatgerichte planning in een beleids- en begrotingscyclus in het kader van de introductie van de nieuwe OCMW boekhouding en organisatie (NOB NOO) - in samenwerking met het vormingscentrum voor OCMW s (2000) Gemeente Edegem Training Resultaatsturen binnen een beleids- en budgetcyclus voor de diensthoofden van gemeente en OCMW (2001) Advisering / Coaching College en Gemeentesecretaris betreffende SWOT-analyse, missie- en visieformulering en aanpak organisatieontwikkeling (2001) OCMW Lummen Globale organisatorische doorlichting van het OCMW, inclusief het rustoord / RVT en daarbij aansluitende coaching m.b.t. personeelsbehoeftenplan en veranderings- en verbeteringstraject (2000) OCMW Grimbergen Operationele audit OCMW en divers managementadvies ( ) Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 9 / 24

10 Data Project / Klant Opdrachten voor lokale overheden in België OCMW Gent Audit / Organisatorische doorlichting en begeleiding organisatieontwikkeling technische diensten O.C.M.W. Gent ( ) Personeelsbehoeftenplan technische diensten O.C.M.W. Gent ( ) Data Project/Klant Overige Belgische opdrachten voor organisaties van de publieke of de sociale sector & managementopleidingen Projectbeschrijving de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging Analyse en evaluatie van de informatiebehoeften en de gerelateerde bedrijfsprocessen en informatiesystemen van de organisatie. Uitwerken van de opdrachtomschrijving voor de selectie van een nieuw informatiesysteem voor document- en kennisbeheer. (Maart Juli 2013) Evaluatie van de organisatieontwikkeling van : evaluatie van de uitvoering van de hervormingen in het management van de koepel en het gebruik van centraal aangestuurde systemen voor kwaliteit en monitoring en beoordelen of deze de organisatie efficiënter maken. Evaluatie en verbetervoorstellen m.b.t.: de organisatiestructuur, het sturen en besturen van de koepel, de projectwerking, de kwaliteitswerking en het systeem van monitoring & evaluatie. (Maart - Juni 2012) VVOB vzw (Ontwikkelingsamenwerking in de sector onderwijs) Evaluatie (samen met een nationaal expert) van de VVOB onderwijsprogramma s en projecten in de volgende landen: Suriname, Cambodia en Rwanda3 Fungeren als teamleider en hoofdverantwoordelijke voor de evaluatie van de VVOB onderwijsprogramma s in 9 partnerlanden : op punt stellen van de methodologie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de evaluatie in de 9 landen en productie / presentatie van het geïntegreerd evaluatierapport (oktober 2009 mei 2010) Amelior (dienstverlener managementopleidingen) Ontwikkelen, voorbereiden en verzorgen van een tweedaagse open opleiding Financieel management voor de niet-financiële overheidsmanager & Beleid-, budgeten beheerscyclus (2004) Sociale Familiezorg vzw Antwerpen (vzw voor familiale en sociale dienstverlening en opleidingen verzorgende ) Beperkte doorlichting van de vzw en begeleiding bij uitwerking van toekomstscenario s en strategisch keuzeproces voor de vzw Sociale Familiezorg (2003) IFBD (dienstverlener managementopleidingen) Ontwikkelen, voorbereiden en verzorgen van twee tweedaagse open opleidingen "Jaarplan en Jaarverslag voor uw bestuur of overheidsdienst"(2002 en 2003) + Ontwikkelen, voorbereiden en verzorgen van een ééndaagse open opleiding "Financieel management en budgetsystemen voor de niet-financiële overheidsmanager" (2002). IIR (dienstverlener managementopleidingen) Methodologisch advies voor een seminar "resultaatgerichte planning en controle" & voorbereiden / verzorgen van een workshop betreffende het kwantificeren, meten en/of evalueren van objectieven (2002) Limburgs Universitair Centrum (LUC) Managementopleidingen Openbare Besturen Verzorgen van een opleidingsdag Beleids- en beheersevaluatie voor uw bestuur of Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 10 / 24

11 Data Project/Klant Overige Belgische opdrachten voor organisaties van de publieke of de sociale sector & managementopleidingen overheidsdienst (2002) Internationale opdrachten Economische Hogeschool EHSAL (Brussel) Verzorgen van een workshop / causerie betreffende Implementatie van nieuwe beleids- en (financiële) beheerssystemen bij de overheid (2002) Samenwerkingsverband OCMW s Kempen Verzorgen van een opleiding / trainingssessie betreffende Concepten van een resultaatgerichte beleids- en budgetcyclus (2001) In samenwerking met Centrum voor overheidsmanagement VUB Twee 4-daagse opleidingen / trainingen betreffende een resultaatgerichte beleids- en budgetcyclus in de publieke sector (2000) Een opleidingsdag Introductie in Financieel Management bij de Overheid (2000) Gastcolleges omtrent een geïntegreerde beleids- en begrotingscyclus in het kader van de aanvullende studie overheidsmanagement en bestuurskunde (Vier gastcolleges en 2 gastcolleges ) Oikonde vzw Mechelen (begeleid wonen en dienstverlening minder validen) Begeleiden bij het uitwerken en herschrijven van een charter met formulering van de missie, visie, waarden en principes (2000) JINT vzw Brussel (overkoepelende ondersteuning jeugdwerking) Audit / organisatorische doorlichting en begeleiding opstart veranderingsproces (2000) WIVO (Provincie West Vlaanderen), Voor elke jaargroep van de opleiding management lokale besturen, drie dagen opleiding en training omtrent modernisering beleids- en beheersmethodieken, geïntegreerde beleids- en begrotingscyclus, werken met doelstellingen, prestatiemeting en prestatiebegroting ( ) KINA pv (Vereniging van OCMW s arrondissement Antwerpen) Begeleiding bij het uitwerken / presenteren van een visie en nieuw organisatieconcept; inclusief van budget en alternatieven voor de kostendoorberekening voor bovenlokale samenwerking en professionele ondersteuning aangesloten OCMW s ( ) de Vrije Universiteit Brussel Operationele audit van de financiële diensten van de VUB en uitwerken veranderingsvoorstellen / coachen van de start van het veranderingsproces (1997) Kluwer - Opleidingen overheidsbeleid en financieel management Mede verzorgen van de seminars Gestalte geven aan Overheidsbeleid en Financieel overheidsmanagement (1996) Data Project/Klant Internationale opdrachten voor het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) Projectbeschrijving Expert en teamleider (kwaliteitsgarantie) voor technische ondersteuning ( appui technique perlée ) aan het Justitieprogramma in Burundi (contract van Stoop Consulting voor 2 internationale experten met in totaal 7 zendingen naar Burundi Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 11 / 24

12 Data Project/Klant Internationale opdrachten voor het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) en continue ondersteuning via Skype en ; Juni 2013 November 2015) Deze ondersteuning omvat advisering betreffende o.a.: de interventiestrategieën (inclusief baseline, outcome mapping en theories of change ) met betrekking tot hervormingen in de justitiesector in Burundi; HR beleid en strategieën en methodieken voor initiële en continue professionele ontwikkeling van magistraten en ander personeel van de justitiesector; aanpak en strategie voor capaciteitsversterking en institutionele ontwikkeling in de justitiesector; concreet: advisering omtrent de organisatieontwikkeling en institutionele versterking van het hooggerechtshof evenals van het Ministerie van Justitie (inclusief organisatiestructuur, middelenbeheer, behoorlijk bestuur en optimalisering procedures en operationele werking). coaching van de directie modernisering van het Ministerie van Justitie en van het netwerk van aanspreekpersonen modernisering in de rechtbanken; coaching van de Generale Inspectie en interne audit functie van het ministerie van justitie; strategieën voor het bevorderen van de onafhankelijkheid van justitie en voor het consolideren van desbetreffende succesfactoren; monitoring en evaluatie (inclusief het verfijnen van het gebruik van prestatie-, resultaat- en impact indicatoren); analyse en kapitalisatie van goede praktijken en leerpunten ; de exit strategie van het Justitieprogramma van BTC in Burundi ander technische ondersteuning omtrent sleutelaspecten van het justitieprogramma in Burundi. Organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling ( organizational capacity assessment ) - met een focus op financiën,) van het Construction Management Unit (CMU) - Ministry of Education, Sports, Science and Technology in Uganda (Maart Mei 2015) Deze evaluatie omvatte een analyse van de institutionele context en van de capaciteiten van het CMU op het vlak van financieel beheer, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur, beheer / optimalisering bedrijfsprocessen, professionele ontwikkeling, project management en monitoring en evaluatie. De opdracht omvatte eveneens het formuleren van strategisch advies voor de institutionele en organisatorische ontwikkeling van het CMU en daarbij aansluitede advisering voor de formulering van nieuwe opdrachten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking met het oog op substantiële ondersteuning van de infrastructuur voor de onderwijssector in Uganda. Methodologische advisering aan het Project Skills Development for Human Resources (SDHR) ter ondersteuning van de begunstigde en partner organisaties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Uganda. Deze advisering betrof voornamelijk de aanpak en methodologie voor een organisatorische (zelf) evaluatie als basis voor het bepalen van gerichte competentieversterking en van aangepaste HR ontwikkelingsstrategieën voor de betrokken partnerorganisaties. (April 2015) Teamleider van een team van 4 consultants belast met een dubbele opdracht voor het project van institutionele ondersteuning (PAI MEP) aan het Ministerie voor Rurale Ontwikkeling in Mali voor de sub-sectoren veeteelt en visserij. (November 2014 Februari 2015) Evaluatie van het Nationaal Veeteeltbeleid (la Politique Nationale de l Elevage - la PNDE) en van de implementatie van dat beleid. Institutionele et Organisatorische Analyse van de sub-sectoren veeteelt en Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 12 / 24

13 Data Project/Klant Internationale opdrachten voor het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) visserij en uitwerken van strategieën en aanbevelingen voor capaciteitsversterking (institutioneel, organisatorisch en individueel) van de publieke diensten die verantwoordelijk zijn voor de sub-sectoren veeteelt en visserij. Consultant teamleider voor een organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling ( organizational capacity assessment van het Rwanda Biomedical Centre (RBC) / Ministry of Health in Rwanda; (Augustus September 2014) Deze opdracht werd uitgevoerd met een focus op financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur en project management) en omvatte eveneens institutionele en organisatorische advisering voor de formulering van een volgende fase van het Health Support Program, ondersteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda Methodologische ondersteuning en kwaliteitsgaranties (backstopping zonder terreinbezoek) voor de Analyse van de behoeften aan capaciteitsversterking van de overheidsstructuren van volksgezondheid op centraal en decentraal niveau, in het kader van het project «Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles par l octroi de bourses» in Senegal. (Juni Oktober 2014). Consultant teamleider voor een organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling ( organizational capacity assessment - met een focus op financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur en project management) van het Rwanda Association of Local Government Authorities RALGA en van het Rwanda Governance Board RGB ; evenals institutionele en organisatorische advisering voor de formulering van nieuwe interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in ondersteuning van het decentralisatiebeleid in Rwanda. (Juni Juli 2014). Jurylid personeelsselectie 2 selecties van een internationaal expert voor: een medeverantwoordelijke project en expert personeelsbeheer en lokale economische ontwikkeling in Tanzania en voor een medeverantwoordelijke project en expert behoorlijk bestuur en corruptiebestrijding in Burundi. (Juni 2014 en Augustus 2013.) Consultant teamleider voor een organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling ( organizational capacity assessment - met een focus op financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur, project management en ondersteuning capaciteitsversterking van lokale overheden) van het Municipal and Development Lending Fund MDLF in Palestina; evenals institutionele en organisatorische advisering voor de formulering van nieuwe interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking ter ondersteuning van het Local Government Reform and Development Programme - 2 nd phase in Palestina. (Mei Juni 2014). In het kader van het Justitieprogramma in Burundi, voorbereiding en animatie van een vijfdaagse reflectieworkshop en training omtrent: (1) institutionele en organisatorische ontwikkeling, en (2) strategieën en scenario s voor verbetering van de performantie van de rechtbanken (la Cour Suprême et les Tribunaux de Grand Instance du Burundi) en (3) veranderingsmanagement. De opdracht omvatte ook de productie van een rapport om de uitwisseling van ideeën en resultaten van de workshop te documenteren. (April Mei 2014) Teamleider van een team van 3 consultants voor een opdracht voor het project ter Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 13 / 24

14 Data Project/Klant Internationale opdrachten voor het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) verbetering van het systeem van overheidsopdrachten («Projet d appui à l amélioration du système des marchés publics») in Burundi (Februari April 2014) Deze opdracht omvatte: (1) institutionele en organisatorische evaluaties en (2) uitwerken van een plan voor capaciteitsversterking (op institutioneel, organisatorische en individueel niveau) van het systeem van overheidsopdrachten en specifiek van de 5 partnerorganisaties van het project (l Autorité de Régulation des Marchés Publics - ARMP, la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics - DNCMP et des Cellules de Gestion des Marchés Publics CGMP pour les 3 ministères sectoriels de l Agriculture, de la Santé et de l Education). Teamleider / internationaal expert voor een organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling ( organisational assessment ), inclusief redactie van uitvoeringsakkoorden, voor 15 districten en 2 Regional Referral Hospitals in Rwenzori en West Nile regio s in Uganda partner organisaties van het Institutional Capacity Building (ICB) Project ter ondersteuning van de gezondheidssector in Uganda. (oktober 2013 mei 2014; 1 terreinmissie en begeleiding op afstand van de nationale consultant). Teamleider (internationaal expert) voor de formulering (het ontwerp) van het project Appui à la Consolidation de la Formation Professionnelle et Technique ACFPT in Burundi: ontwerp van een programma ter ondersteuning van een verhoogde toegang en betere kwaliteit van de beroepsopleiding in Burundi, inclusief ondersteuning van de transitie naar de arbeidsmarkt en van de organisatorische en institutionele ontwikkeling en het behoorlijk bestuur in de subsector van technisch onderwijs en beroepsopleiding in Burundi. Uitwerken van het technisch en financieel projectdossier. (Oktober December 2013) Teamleider (internationaal expert) voor de formulering (het ontwerp) van een project van competentieontwikkeling ( Projet d Appui au Organisations béninoises par le Renforcement des Compétences des Ressources Humaines ) in Benin. Ontwerp van een programma ter ondersteuning van competentieontwikkeling in publieke en niet-gouvernementele organisaties in de volgende sectoren : landbouw, gezondheid en behoorlijk bestuur. Uitwerken van het technisch en financieel projectdossier. (September Oktober 2013) Consultant teamleider voor een organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling ( organizational assessment - met een focus op financiën, overheidsopdrachten en behoorlijk bestuur) van het Ministry of Local Government in Rwanda en van het Rwanda Local Development Support Fund RLDSF ) (Juli - Augustus 2013). Teamleider (internationaal expert) voor de formulering (het ontwerp) van een project van competentieontwikkeling ( Projet d Appui au Organisations burundaises par le Renforcement des Compétences des Ressources Humaines ) in het kader van de nationale strategie van capaciteitsversterking in Burundi. Ontwerp van een programma ter ondersteuning van competentieontwikkeling in publieke en niet-gouvernementele organisaties in de volgende sectoren : landbouw, gezondheid, onderwijs en behoorlijk bestuur, inclusief justitie en politie. Het project omvat ook een luik capaciteitsversterking van nationale opleidings- en trainingsinstituten actief in dezelfde sectoren. Uitwerken van het technisch en financieel projectdossier. (Juni Juli 2013) Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 14 / 24

15 Data Project/Klant Internationale opdrachten voor het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) Teamleider (internationaal expert) voor de formulering (het ontwerp) van de Facility for Capacity Building FCB in Vietnam: ontwerp van een programma ter ondersteuning van competentieontwikkeling in diverse sectoren; uitwerken van het technisch en financieel projectdossier. (Maart Mei 2013) Teamleider voor de tussentijdse evaluatie van het PORIS project Poverty reduction through Institutional Strengthening at provincial (Nghe An) and district (Quy Chau) levels in Vietnam; inclusief evaluatie van het Quy Chau Commune Development Fund. (November December 2012) Consultant teamleider voor een organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling ( organisational assessment ) van de nationale actoren (Public Procurement Regulatory Authority, Prime Minister s Office Regional Administration and Local Government; Hombolo Local Governments Training Institute) belast met de uitvoering van het Enhancement of Procurement Capacity of Local Government Authorities project (EPCLGAP) in Tanzania evenals advisering voor de opstart en het behoorlijk bestuur van het project (oktober 2012). Advisering / ondersteuning BTC voor de risicoanalyse betreffende de potentiële rol van België / BTC als supervising entity voor een omvangrijke GPE schenking ( Global Partnership for Education ) in ondersteuning van de implementatie van de sectorstrategie voor de onderwijssector van Burundi. (September - Oktober 2012). Consultant teamleider voor een organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling ( organisational assessment ) van de nationale actoren (Ministry of Natural Resources Management & Tourism - three districts in Kigoma Region) belast met de uitvoering van het Beekeeping Support Project in Kigoma Region in Tanzania, evenals methodologische ondersteuning voor de opstart en het behoorlijk bestuur van het project (Augustus September 2012). Consultant teamleider voor de formulering (het ontwerp) van een nieuwe Belgische ondersteuning aan behoorlijk bestuur en corruptiebestrijding in Burundi Appui à la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption au Burundi. (Juni Augustus 2012). Teamleider (team van 4 evaluatoren) voor de Evaluatie van het Justitieprogramma in Burundi; inclusief : (1) eindevaluatie van het project «Appui Institutionnel et Opérationnel à la Justice au Burundi - AIOJ» ; (2) tussentijdse evaluatie van het project «Appui à la Justice et au Renforcement de l état de droit dans le Centre Ouest du Burundi AJCO» en (3) begeleiding van de start van het nieuwe project «Appui Institutionnel Central et Périphérique au Ministère de la Justice AICPJ» (Mei 2012) Teamleider voor de organisatorische evaluatie van het financieel management en middelenbeheer / behoorlijk bestuur van het Ministerie van Infrastructuur (MININFRA) en van het EWSA (Energy, Water and Sanitation Authority) in Rwanda (februari 2012) Organisatorische evaluatie van het financieel management van het PSCBS (Public Sector Capacity Building Secretariat) in Rwanda (november december 2011) Teamleider voor de Evaluatie (Mid Term Review) van het Sectorfonds Onderwijs Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 15 / 24

16 Data Project/Klant Internationale opdrachten voor het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) («Fonds Commun Education») in Burundi (November 2011) Adviseur / expert institutionele ontwikkeling en behoorlijk bestuur en algemeen coördinator voor de tussentijdse evaluatie van 2 projecten institutionele ondersteuning («Appui Institutionnel au Ministère de la Santé Publique» en «Appui Institutionnel au Ministère de l Agriculture» in Benin (oktober - december 2011; geen terreinbezoek) Studie met het oog op een rationalisering en harmonisering van de diverse systemen van incentives (prestatiestimulansen) voor overheidsmedewerkers en diensten in het kader van landbouwprojecten en programma s van BTC in Burundi en met het oog op de uitbouw van een globaal systeem van prestatiecontracten / prestatie-budgettering voor het Ministerie van Landbouw en Veeteelt in Burundi (augustus oktober 2011) Adviseur / expert «gouvernance et développement institutionnel» (geen terreinwerk) ter ondersteuning van de «Etude préparatoire de l analyse de la gouvernance du secteur agriculture en RD Congo» (in samenwerking met ACE Europe; maart - mei 2011 geen terreinbezoek) Jurylid personeelsselectie 5 selecties van een internationaal expert voor: expert institutionele versterking veeteeltsector in Niger, sector programmamanager en expert institutionele versterking plattelandsontwikkeling RDC, sector programma manager landbouw RDC en sector programmamanager onderwijs RDC. (Februari, juli, augustus en november 2011.) Teamleider voor de tussentijdse evaluatie van het project «Appui Institutionnel au Ministère de l Agriculture et de l Elevage» in Burundi. (December Januari 2011) Teamleider voor de tussentijdse evaluatie van het project «Appui Institutionnel Education» in Burundi (September - Oktober 2010) Teamleider voor de herformulering van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking: documentanalyse, SWOT, strategische oriëntering, enquête stakeholders, uitwerken scenario s, op punt stellen Technisch en Financieel Dossier voor het Juniorprogramma (Mei Juli 2010) Teamleider voor de tussentijdse evaluatie van het Projet de Restructuration des Services Centraux et Régionaux du Ministère de l'agriculture in RD Congo. De evaluatie van dit belangrijk project omvatte een tweeweekse evaluatiemissie in RDC, waarvan een week in de provincies. (september oktober 2009) Data Project / Klant Internationale opdrachten voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Projectbeschrijving Vlaamse overheid Evaluatie van het Social Enterprise Fund (SEF), beheerd door het Industrial Development Corporation (IDC), een instelling van de Zuid-Afrikaanse overheid belast met ontwikkelingsfinanciering. Deze evaluatie, in opdracht van het Departement Vlaanderen Internationaal, Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 16 / 24

17 Data Project / Klant Internationale opdrachten voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking betreft een tussentijdse evaluatie van het door Vlaanderen gefinancierde programma Support for the Expansion of the IDC Social Enterprise Fund (SEF). Deze opdracht omvat het uitwerken van aanbevelingen en toekomstscenario s voor (eventuele) voortzetting van de Vlaamse ondersteuning aan het SEF en dus aan de succesvolle ontwikkeling van sociale ondernemingen in Zuid Afrika; voornamelijk in de provincies KwaZulu Natal, Free State en Limpopo. (augustus september 2015) Teamleider voor de externe evaluatie van het Project Go North (project van Unizo Internationaal gericht op capaciteitsversterking bij KMO s in Zuidelijk Afrika en op promotie van export vanuit Zuid Afrika, Mozambique en Malawi) in opdracht van VAIS, het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking (januari - februari 2010) Unizo Internationaal Haalbaarheidsstudie voor en formulering van EPSE-SAM ( Empowering Partnerships in Support of Entrepreneurship in South Africa and Malawi ), een nieuw door Vlaanderen VAIS gefinancierd programma (juli 2011 juni 2014) ter ondersteuning van Ondernemerschap in Zuid Afrika en Malawi - inclusief haalbaarheidsstudie Mozambique (oktober 2010 april 2011) Data Project/Klant Opdrachten voor internationale instellingen en andere internationale opdrachten Projectbeschrijving State Secretariat for Institutional Strengthening (SEFI) Timor-Leste Government Teamleider (en expert publieke financiën) voor de 2 e fase van de National Diagnostic Assessment en voor de ontwikkeling van een draft National Strategy for Institutional Strengthening of the Government of Timor-Leste (Opdracht voor UNDP in Timor-Leste; April - Juni 2015.) In samenwerking met de interne projectleider / leidinggevende adviseur van SEFI en met het UNDP team in Timor-Leste. Overkoepelende advisering en technische ondersteuning voor de verdere realisatie (roll-out) van de evaluatie van institutionele en organisatorische performantie en capaciteit (1 st stage National Diagnostic Assessment), met zelf-evaluatie door ministeries en overheidsorganisaties en feedback door externe belanghebbenden voor 3 instellingen (Ministry of Agriculture and Fisheries, Secretariat of State for Vocational Training and Employment Policy, Ministry of Commerce and Industry). Dit omvatte: actualisering van de methodologie en de formats voor rapportering; training (ToT) voor de facilitering- en rapportering-teams voor de zelf-evaluaties door ministeries en overheidsorganisaties; facilitering en rapportering van feedbacksessies per instelling met de betrokken externe belanghebbenden; Voortbouwend op de resultaten van de 1 e fase van de National Diagnostic, de opmerkingen en suggesties van de deelnemers van thematische werkgroepen, samenwerking met sleutel overheidsorganisaties, enz., ontwikkeling van: (a) een ontwerp Policy for Institutional Strengthening voor het overheidsapparaat van Timor-Leste; (b) een eerste ontwerp van een vijfjaren strategie, National Strategy for Institutional Strengthening for the Government of Timor-Leste ; met een implementatie-pad voor en verder uitgewerkte voorstellen voor institutionele en organisatorische ontwikkeling als initiële componenten voor een concreet 5 jaren implementatie en actieplan. In samenhang met het ontwerp beleid en strategie, uitwerken van eerste bijdragen (een concept nota en een budget) voor het ontwerp (de formulering) van een 5 jaren programma document ( ) voor ondersteuning aan de institutionele versterking van de publieke sector van Timor-Leste, voor toekomstige samenwerking tussen de UNDP en de Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 17 / 24

18 Data Project/Klant Opdrachten voor internationale instellingen en andere internationale opdrachten Regering van Timor-Leste. Technische ondersteuning en leiding voor de ontwikkeling op hoofdlijnen, discussie en documentatie van aanpak, strategieën, concepten en basis methodologieën voor: o de 2 nd stage National Diagnostic Assessment voor een evaluatie van human resources in samenhang met een evaluatie van de dienstverlening en van de bedrijfsprocessen van een overheidsorganisatie. o geïntegreerde professionele ontwikkeling ( embedded pathways of professional development ) voor 6 generieke sleutel rollen die specifiek van belang zijn voor de institutionele ontwikkeling in Timor-Leste : (1) lijnmanagers, (2) specialisten planning-budgettering-controlling, (3) HR specialisten, (4) specialisten institutionele versterking en organisatorische ontwikkeling, (5) project managers, (6) auditors. o een verbeterd HR systeem voor hoog gekwalificeerd nationaal personeel in management of specialisten functies; o een additionele cross-cutting National Diagnostic Assessment of the assignment of government functions and of the appropriateness of government structures. Verder zetten van de consultatie / discussie betreffende de bevindingen en aanbevelingen van de National Diagnostic Assessment met betrekking tot diverse aspecten van publieke financiën (geïntegreerde cyclus van beleid, planning, budgettering en beheerscontrole; met inbegrip van scenario s om strategische resultaatsplanning en performantie-management te koppelen binnen een geïntegreerde budgetcyclus. Teamleider (en expert publieke financiën) voor het ontwikkelen van de methodologie en ondersteuning van de realisatie van de 1 e fase van de National Diagnostic Assessment for Institutional Strengthening of the Government of Timor-Leste (Opdracht voor UNDP in Timor-Leste; September - December 2014.) Ontwikkeling van de methodologie voor de National Diagnostic Assessment for Institutional Strengthening : (a) methodologie en tools voor institutionele en organisatorische zelf-evaluatie door ministeries en overheidsorganisaties en voor feedback door externe belanghebbenden; (b) methodologie voor een transversale evaluatie van generieke systemen die van toepassing zijn op alle ministeries. Training van het National Diagnostic Team belast met het faciliteren en begeleiden van institutionele en organisatorische zelf-evaluaties door ministeries en overheidsorganisaties. Realiseren van een transversale evaluatie van generieke systemen (financieel en budgettair beheer, HRM, overheidsopdrachten, ITC en e-government, activabeheer en logistieke ondersteuning, enz.). van toepassing doorheen de overheidssector van Timor-Leste. Coaching en begeleiding van de analyse en verwerking van de resultaten van de institutionele en organisatorische zelf-evaluaties, faciliteren van een gestructureerde feedbacksessie met externe belanghebbenden en redactie van het National Diagnostic Report voor het Ministerie van Gezondheid. Coaching en begeleiding van de analyse en verwerking van de resultaten van de institutionele en organisatorische zelf-evaluaties en redactie van het National Diagnostic Report voor het Ministerie van Openbare Werken. Redactie van het Geïntegreerd Rapport van de 1 e fase van de National Diagnostic Assessment for Institutional Strengthening, inclusief een Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 18 / 24

19 Data Project/Klant Opdrachten voor internationale instellingen en andere internationale opdrachten samenhangend geheel van aanbevelingen voor institutionele en organisatorische ontwikkeling van de overheidssysteem van Timor-Leste. Haalbaarheidsstudie integratie financieel en administratief beheer van projecten voor het Ministerie van Landbouw, Natuurlijke bronnen en Rurale Ontwikkeling in Haïti. (Opdracht voor het IDB Inter-American Development Bank; Augustus 2014.) Haalbaarheidsstudie voor een geleidelijke integratie van financieel en administratief beheer van internationaal gefinancierde projecten beheerd door het Ministère de l Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) in Haïti : (a) Snelle doorlichting van de financiële en administratieve beheer-unit van 5 projecten; (b) Concretisering van de visie en ambities voor de samenvoeging van het financieel en administratief beheer van de projecten beheerd door het Ministerie (MARNDR) en (c) Uitwerken scenario s en implementatiestappen (ontwikkelingstraject) voor de integratie van het financiële en administratieve beheer van projecten in één enkele unit, ter ondersteuning van alle (extern gefinancierde) projecten. Methodologische backstopping van het National Academy of Governance NAoG in Mongolië voor de NAFF studie ( New Assignments of Functions & Finances ) - in opdracht van het SDC Swiss Development Cooperation (3 missies naar Mongolië en continue backstopping via / Skype tussen september 2012 en december 2013). Als teamleider van een team van 2 internationale deskundigen, als onderdeel van een breder programma ter ondersteuning van behoorlijk bestuur en decentralisatie in Mongolië in samenwerking met het Cabinet Secretariat of the Government of Mongolia : verzorgen van methodologische ondersteuning aan het NAoG voor de NAFF opdracht (het analyseren van de respectieve kerntaken en rolverdeling tussen centrale, provinciale en lokale overheden en tussen ministeriële departementen in Mongolië en voor het adviseren omtrent een nieuwe rolverdeling en bijbehorende budgetverdeling en synergie. Deze opdracht omvatte : (a) initiële situatiestudie (inception), (b) ontwikkeling NAFF methodologie en tools, (c) kwaliteitsbeheer voor NAFF analyses door het NAoG team, (d) coaching en ondersteuning bij de realisatie van de evaluatie van dienstverlening en allocatie van overheidsfuncties en financiering in relatie tot de MDG s 4 en 5 (gezondheid van kind en moeder), tot gezondheidseducatie en preventie en tot HRM in de gezondheidssector en (e) documentaties van leerpunten en resultaten van NAFF Phase I. Begeleiding realisatie van het Corporate Governance Country Action Plan for Malawi in opdracht van het Global Corporate Governance Forum IFC (member of World Bank Group) (1e fase: september 2009 juni 2010; 2e fase: juli 2010 juni 2011) Als teamleider van een team van 3 internationale deskundigen, coördinatie en begeleiding van alle betrokken actoren bij de realisatie van het Actieplan voor Corporate Governance (behoorlijk ondernemingsbestuur) in Malawi. Dit omvat o.a.: herziening / redactie van de Code of Corporate Governance (CG) de Malawi Code II; ontwikkeling van een CG trainingscurriculum op maat van Malawi en ondersteuning Training of Trainers; institutionele ontwikkeling / uitbouw van het Institute of Directors Malawi ; begeleiding redactie van vier Corporate Governance Sector Guidelines voor: (a) beursgenoteerde bedrijven, (b) parastatale organisaties / overheidsbedrijven, (c) KMO s en (d) Coöperatieven, professionele verenigingen en ledenorganisaties; ontwerp en introductie van concepten en tools voor evaluaties van Raden van Bestuur ( Board Evaluations ); enz. Evaluatie van een gezamenlijk programma van het Nederlandse Ministerie van Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 19 / 24

20 Data Project/Klant Opdrachten voor internationale instellingen en andere internationale opdrachten Buitenlandse Zaken, Oxfam Novib, i+ solutions en Rutgers WPF Adviseur / expert governance en partnerschappen (geen terreinwerk) ter ondersteuning van de finale evaluatie van het Universal Access to Female Condom (UAFC) joint programme (Nigeria en Kameroen) in samenwerking met ACE Europe (april november 2011) de Regering van Bangladesh / de UNDP van Bangladesh Formulering (uitwerken van een voorstel) voor een Civil Service Reform Program voor Bangladesh (september oktober 2007) Als lid van een vijfkoppig internationaal team, gecoördineerd door het United Nations Development Program, heeft Patrick Stoop geparticipeerd in de analyse van sterkten en zwakten van de bestaande situatie binnen de publieke administratie (het openbaar ambt) van Bangladesh en de uitwerking van een voorstel voor een nieuw Civil Service Reform Program for Bangladesh. Het rapport stelt strategieën voor met betrekking tot: veranderingsmanagement, personeelsbeleid- en ontwikkeling, prestatiebeheer van overheidsorganisaties en competentieversterking en transformatie van sleutel HRinstituten binnen het systeem van publieke administratie van Bangladesh. the Government Service Council Mongolian Government 2007 Civil Service Census voor de regering van Mongolië (World Bank financiering projectimplementatie samen met Glocoms inc. USA) (mei 2007 februari 2008; 4 missies + schrijven eindrapport 18 werkweken) Methodologische advisering en ondersteuning voor en coaching van een census van overheidsorganisaties en overheidspersoneel. Ontwikkeling van de volledige Civil Service Census methodologie voor het verzamelen en controleren van basisinformatie omtrent overheidsorganisaties en basis personeelsgegevens van al het overheidspersoneel Uitwerken formulieren en richtlijnen voor het voeren van de interviews; inclusief het gebruik van een aanvullende vragenlijst betreffende aspecten van het personeelsbeleid, Human Capital Development en hervormingen in de publieke sector Ontwikkeling opleidingsmateriaal en operationele handleidingen voor de Civil Service Census enumerators en opleiding / coaching nationale consulenten in hun rol als trainers. Advies betreffende het creëren van een minimaal HR informatiesysteem (overgangsfase tot de opstart van een volwaardig HRMIS) en over het creëren van continue interne controle systemen en procedures voor systematisch actualiseren van de gegevens Analyse van de census resultaten & uitschrijven eindrapport (originele Engelse versie) de Regering van de republiek Laos (via Verenigde Naties) Advies en technische ondersteuning in behoorlijk bestuur, decentralisatie, hervorming van de publieke sector en provinciale en gemeentelijke ontwikkeling voor de Regering van Laos (vnl. Public Administration and Civil Service Authority of Lao PDR ) en voor UNDP Laos; ongeveer 12 terrein missies en backstopping via in de periode Evaluatie van eerste pilootprocessen in en uitwerken aangepaste strategieën en aanpak voor het groeperen van dorpen (2006) Uitwerken van een methodologie voor functionele en organisatorische analyse van overheidsorganisaties; met pilootanalyse voor het bureau van de gouverneur van de Provincie Khammouane (2006) Voorbereiding / coaching van: een Zelfevaluatie behoorlijk bestuur voor de Provincie Khammouane (2005). Stoop Consulting bvba CV_Patrick Stoop_NL_ docx blz. 20 / 24

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP Jaarverslag 2013 KERNCIJFERS 2013 OMZET 300 300 In miljoenen euro s 250 200 250 200 237 255 253 229 235 150 150 100 100 50 50 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 OMZET VOLGENS

Nadere informatie

PEERS. Partnerships for Empowered Entrepreneurs Representation in South Africa 2012-2014

PEERS. Partnerships for Empowered Entrepreneurs Representation in South Africa 2012-2014 2012-2014 Oktober 2012. Projectvoorstel van Trias vzw in partnerschap met UNIZO. Inhoud 1. Projectgegevens... 3 2. Administratieve gegevens subsidie-aanvrager... 5 3. Korte beschrijving van de subsidie-aanvrager

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2227 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk Een nieuwe Vlaamse diplomatie in Een veranderende wereld: Naar een efficiënt buitenlands netwerk Advies 2013/16 9 juli 2013 Colofon samenstelling: SARiV Freddy Evens (Secretaris) Roos Van de Cruys Boudewijnlaan

Nadere informatie

Managementplan 2013-2015

Managementplan 2013-2015 Managementplan 2013-2015 Beter samen leven ~ 1 ~ Inhoudstafel I. Voorwoord... 3 II. Kader... 5 1. Participatief management...5 2. Co-design...6 3. Consolideren...6 III. Aanpak... 7 1. Omgevingsanalyse...7

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Projectvoorstel Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende

Nadere informatie

inhoud meest gebruikte afkortingen Water, DE hefboom tot ontwikkeling www.protosh2o.org Voorwoord... 1 Overzicht 2011 - Plannen 2012...

inhoud meest gebruikte afkortingen Water, DE hefboom tot ontwikkeling www.protosh2o.org Voorwoord... 1 Overzicht 2011 - Plannen 2012... PROTOS jaarverslag 2011 inhoud Voorwoord... 1 Overzicht 2011 - Plannen 2012... 2 De missie van PROTOS... 6 Pieter Derideaux Haïti, Werelddag Handen Wassen, Croix Fer, 15 oktober 2011 (Belladère, Centraal

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT.

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Inleiding In wat volgt bieden wij u onze visie aan op de digitale overheid, en onze nationale

Nadere informatie

Inhoudstafel Belgische Aid for Trade-strategie

Inhoudstafel Belgische Aid for Trade-strategie Inhoudstafel Belgische Aid for Trade-strategie I. Definitie en Context 1. Wat is Aid for Trade? Van handelsoptimisme tot groeiend pessimisme 2. Waarom AfT? De engagementen van België binnen een EU/multilateraal

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

Activiteitenverslag over 2008

Activiteitenverslag over 2008 stuk ingediend op 38 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Activiteitenverslag over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Activiteitenverslag over 2008 Verslag van het Rekenhof aan

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015 Scorecard UN Women Datum 19 juni 2015 Opgesteld door Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 4890 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

ANDERE ORGANISATIES EN HUN BEST PRACTICES: STAGES IN HET KADER VAN HET PUBLIC MANAGEMENT PROGRAMME 2005 LESSEN VOOR DE FEDERALE OVERHEID

ANDERE ORGANISATIES EN HUN BEST PRACTICES: STAGES IN HET KADER VAN HET PUBLIC MANAGEMENT PROGRAMME 2005 LESSEN VOOR DE FEDERALE OVERHEID ANDERE ORGANISATIES EN HUN BEST PRACTICES: LESSEN VOOR DE FEDERALE OVERHEID STAGES IN HET KADER VAN HET PUBLIC MANAGEMENT PROGRAMME 2005 D/2006/10107/007 Eindredactie: Bruno Broucker Annie Hondeghem m.m.v.

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

Het Venture Philanthropy Fonds. Impact Report 2013

Het Venture Philanthropy Fonds. Impact Report 2013 Het Venture Philanthropy Fonds Impact Report 2013 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS COLOFON Het Venture Philanthropy Fonds Impact Report 2013 Cette publication est également disponible en français sous le

Nadere informatie