Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN"

Transcriptie

1 Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

2 STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van wie de acties verreken worden als Officiële Ontwikkelingshulp (ODA) Actoren van wie de acties niet verreken worden als ODA 2. OFFICIËLE ONTWIKKELINGSHULP: BELANG en ROL Belang van ODA in de uitgaven van België Belang van ODA in de begroting van de partnerlanden, bv. Burundi en Marokko 3. GEDRAGSCODE VOOR ONTWIKKELINGSHULP De belangrijkste conferenties De Europese Unie Voor DGD: wet van 19/03/2013 inzake Ontwikkelingssamenwerking 4. BRONNEN EN INDELING VAN DE BELGISCHE ODA VOLGENS ACTOREN 5. ACTOREN DIE ODA VAN DGD UITVOEREN (= 66% van de totale Belgische ODA) Regeringskanaal in de 14 partnerlanden Regeringskanaal via 113 Actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking (ANGS) Multilateraal kanaal via 15 multilateriale partnerorganisaties Specifieke instrumenten: Humanitaire Hulp, Steun aan de privésector, Ontwikkelingseducatie 6. PROBLEMEN EN UITDAGINGEN

3 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Indeling van de actoren: Actoren van wie de acties vallen onder Officiële Ontwikkelingshulp (ODA) Actoren van wie de acties niet vallen onder ODA

4 DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN (1)ACTOREN VAN WIE DE ACTIES VERREKEND WORDEN ALS OFFICIËLE ONTWIKKELINGSHULP Regeringen (Belgische gemeenschappen en gewesten inbegrepen) verdelen hun ODAenveloppe onder volgende actoren: Uitvoeringsagentschappen Nationale en internationale niet-gouvernementele organisaties Verenigde Naties en Europese Unie Ontwikkelingsbanken OFFICIËLE ONTWIKKELINGSHULP = 16,4% VAN DE EXTERNE STROMEN NAAR ONTWIKKELINGSLANDEN (2013)

5 DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN (2)ACTOREN VAN WIE DE ACTIES NIET VERREKEND WORDEN ALS ODA Diaspora en "remittances" Privébedrijven (Rechtstreekse buitenlandse investeringen - Maatschappelijk verantwoord ondernemen) Particuliere filantropie Eigen fondsen van ngo's "Vierde pijler"/ipsi (België) DE FINANCIËLE INBRENG WERELDWIJD VAN DE PRIVÉSECTOR = 72,5% VAN DE EXTERNE STROMEN NAAR ONTWIKKELINGSLANDEN (2013)

6 OFFICIËLE ONTWIKKELINGSHULP: BELANG en ROL (1) Belang van ODA in de uitgaven van België in verhouding tot het BNI (BNI in 2014: 398 miljard) 27,71% 0,62% 0,46%

7 OFFICIËLE ONTWIKKELINGSHULP: BELANG EN ROL (2) Belang van ODA in de middelen van partnerlanden (in 2013) PFR/LIC (bv. Burundi) Particuliere middelen Nationale overheidsmiddelen Internationale overheidsmiddelen (inclusief ODA) PRI/MIC (bv. Marokko) Particuliere middelen Nationale overheidsmiddelen Internationale overheidsmiddelen (inclusief ODA) 1% 25% 28% 47% 48% 51%

8 3. GEDRAGSCODE VOOR ONTWIKKELINGSHULP De belangrijkste conferenties De Europese Unie Voor DGD: wet van 19/03/2013 inzake Ontwikkelingssamenwerking

9 GEDRAGSCODE VOOR ONTWIKKELINGSHULP (1) SLEUTELCONFERENTIES 2000 : MILLENNIUMVERKLARING (Verenigde Naties) 8 Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling (MDG) 2005 : VERKLARING VAN PARIJS (OESO) 2012 : RIO+20 (Verenigde Naties) Ownership door de partnerlanden Afstemmen van de hulp op de agenda van de partnerlanden Harmoniseren van de donoren Resultaatgericht beheer Wederzijdse verantwoordelijkheid. Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs) 2015 : AGENDA 2030 VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (=POST 2015) (Verenigde Naties) Fusie tussen MDGs en SDGs 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs)

10

11 GEDRAGSCODE VOOR ONTWIKKELINGSHULP (2) Europese Unie Agenda for change (2011) : 2 politieke doelstellingen : (1) Mensenrechten, democratie, goed bestuur (2) Inclusieve en duurzame groei ten dienste van de ontwikkeling van de mens 3 instrumenten: (1) gedifferentieerde partnerships (2) een betere coördinatie aan de hand van een gemeenschappelijke programmatie (3) meer coherentie tussen de beleidslijnen van de EU Gedragscode van de Europese Unie (2007): De versnippering van de hulp tegengaan door het werk te verdelen: het aantal partnerlanden en interventiesectoren beperken

12 GEDRAGSCODE VOOR ONTWIKKELINGSHULP (3) VOOR DE DGD : WET VAN 19/03/2013 OVER ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Doelstellingen: duurzame menselijke ontwikkeling, uitbannen van armoede, uitsluiting en ongelijkheid, ondersteunen van de lokale privésector, voedselzekerheid, ontwikkelingseducatie, enz. 3 samenwerkingskanalen: gouvernementele, nietgouvernementele en multilaterale samenwerking. Voor elk kanaal: 3 prioritaire thema's : mensenrechten, waardig werk, maatschappijopbouw en 2 transversale thema's: gender en leefmilieu. Voor de gouvernementele samenwerking : 4 sectoren: gezondheidszorg, onderwijs en vorming, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur.

13 4. BRONNEN EN INDELING VAN DE BELGISCHE ODA VOLGENS ACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) 66% Andere 34 % Gouvernementeel 16% Multilateraal 28 % Niet-gouvernementeel 13% Andere FOD 24,5% FOD Buitenlandse Zaken 4,5% Geregionaliseerde overheden 5% Humanitaire hulp 5,7% Steun lokale privésector 3% Ontwikkelingseducatie 0,3%

14 5. ACTOREN DIE OFFICIËLE ONTWIKKELINGSHULP VAN DGD UITVOEREN Gouvernementeel kanaal in 14 partnerlanden Niet-gouvernementeel kanaal via 113 Actoren van de nietgouvernementele ontwikkelingssamenwerking (ANGS) Multilateraal kanaal via 15 multilateriale partnerorganisaties Specifieke instrumenten: Humanitaire hulp via ngo's en multilaterale organisaties Steun aan de lokale privésector via BIO Ontwikkelingseducatie via ANGS, BTC, vzw's

15 ACTOREN DIE DE ODA VAN DGD UITVOEREN (1)GOUVERNEMENTEEL KANAAL IN 14 PARTNERLANDEN 14 partnerlanden Gedifferentieerde aanpak: de minst ontwikkelde landen (LDC's), middeninkomenslanden (MICs), landen in een fragiele situatie Samenwerkingsprogramma (SP) bepaalt samen met het partnerland de sectoren en het budget. Uitvoering van de samenwerkingsprogramma's door de Belgisch Technische Coöperatie (BTC)

16 ACTOREN DIE ODA VAN DGD UITVOEREN (2) NIET-GOUVERNEMENTEEL KANAAL VIA 113 ACTOREN VOOR NIET- GOUVERNEMENTELE ONTWIKKELING (ANGS) Een tal zijn erkend en dienen meerjarenprogramma's of -projecten in ter financiering Ook partners zijn erkend en dienen meerjarenprogramma's in ter financiering 2 universiteitskoepels (VLIR et ARES) 2 vzw's belast met opleiding en onderwijs (APEFE et VVOB) 3 wetenschappelijke instituten (Instituut voor tropische geneeskunde in Antwerpen, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Museum voor Natuurwetenschappen) 3 vakbonden 3 mutualiteiten 3 verenigingen van Steden en Gemeenten vzw s van de diaspora Punt van overeenkomst: de ANGS hebben initiatiefrecht Sterke neiging naar meer efficiëntie, overleg en gemeenschappelijke reflectie met de andere Belgische instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking

17 ACTOREN DIE ODA VAN DGD UITVOEREN (3) MULTILATERAAL KANAAL VIA 15 PARTNERORGANISATIES 15 multilaterale partnerorganisaties waarvan het mandaat overeenkomt met de thematische prioriteiten van DGD 11 organisaties van de "VNfamilie" 2 internationale financiële instellingen 2 organisaties buiten de VN Deelname aan beheersorganen ("Boards") en financiële bijdragen "Core" UNICEF - VN-kinderfonds UNFPA - VN-bevolkingsfonds UNDP - VN-ontwikkelingsprogramma UNEP - VN-milieuprogramma FAO VN- voedsel- en landbouworganisatie CGIAR - Landbouwkundig onderzoek WHO - Wereldgezondheidsorganisatie UNAIDS UN Women ILO -Internationale Arbeidsorganisatie OHCHR - Mensenrechten Wereldbank IMF - Internationaal Monetair Fonds IOM - Internationale Organisatie voor Migratie GFATM - Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria

18 ACTOREN DIE ODA VAN DGD UITVOEREN (4) Specifieke instrumenten Humanitaire hulp via multilaterale organisaties en ngo's Steun aan de lokale privésector via BIO Ontwikkelingseducatie via ANGS, BTC (Infocyclus en Kleur bekennen) et vzw's

19 PROBLEMEN EN UITDAGINGEN Uitdagingen: klimaatverandering, 1 miljard mensen met minder dan 1,25 USD/dag, migratie... Diversiteit van belanghebbende partijen Er zijn partnerschappen nodig: Aangepast aan de context Partnershappen tussen de overheidssector, het middenveld en de privésector

België en de Verenigde Naties

België en de Verenigde Naties België en de Verenigde Naties Consensus smeden Bouwen aan vrede KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in dienst van de internationale

Nadere informatie

Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013. Datum: November 2014.

Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013. Datum: November 2014. Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013 Datum: November 2014 Inhoudsopgave: Inleiding Samenvatting Aanbevelingen Bijlage: methodologie en

Nadere informatie

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Wat vooraf ging Onderzoek Plan België naar de onderwijssector in de Belgische OS (2013) gevolgd door de conferentie

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2104(INI) 13.7.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2104(INI) 13.7.2015 Europees Parlement 2014-2019 Commissie buitenlandse zaken 2015/2104(INI) 13.7.2015 ONTWERPVERSLAG inzake de rol van de EU binnen de VN hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU

Nadere informatie

Waarschuwing voor de sprekers die deze presentatie gebruiken:

Waarschuwing voor de sprekers die deze presentatie gebruiken: Waarschuwing voor de sprekers die deze presentatie gebruiken: Deze powerpointpresentatie is opgesteld door DGD voor gebruik in het kader van de Infocyclus van de Belgische Technische Coöperatie (BTC).

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 19 MAART 2013. - Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (1) 9 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging

Nadere informatie

Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s:

Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s: VASTLEGGING VAN DE 14 PARTNERLANDEN VAN DE GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING: TOELICHTING BIJ DE BESLISSING VAN DE MINISTERRAAD OP 21 MEI 2015 De volgende landen worden geselecteerd als partnerlanden van de

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de minister-president

Nadere informatie

Op 24 mei 2005 heeft de Raad (RAZEB), in zijn samenstelling van ministers van Ontwikkelingssamenwerking, de conclusies in bijlage I aangenomen.

Op 24 mei 2005 heeft de Raad (RAZEB), in zijn samenstelling van ministers van Ontwikkelingssamenwerking, de conclusies in bijlage I aangenomen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 mei 2005 (25.05) (OR. en) 9278/05 DEVGEN 92 RELEX 257 SAN 74 ONU 61 ACP 73 NOTA van: het secretariaat-generaal dd: 24 mei 2005 nr. vorig doc.: 9085/05 DEVGEN 88 RELEX

Nadere informatie

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 4: Doe uw deel: Maakt internationale samenwerking deel uit van uw prioriteiten? Hoe denkt u de belofte van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 januari 2009 (20.01) (OR. en) 5365/09 DEVGE 9 RELEX 36 ACP 14 AGRI 16 ALIM 1 PROBA 2 FAO 1

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 januari 2009 (20.01) (OR. en) 5365/09 DEVGE 9 RELEX 36 ACP 14 AGRI 16 ALIM 1 PROBA 2 FAO 1 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 januari 2009 (20.01) (OR. en) 5365/09 DEVGE 9 RELEX 36 ACP 14 AGRI 16 ALIM 1 PROBA 2 FAO 1 OTA I/A-PU T van: de Groep ontwikkelingssamenwerking aan: het COREPER/de

Nadere informatie

De Belgische samenwerking wil de genderdimensie meer bepaald in vier prioritaire actiedomeinen integreren:

De Belgische samenwerking wil de genderdimensie meer bepaald in vier prioritaire actiedomeinen integreren: ACTIEPLAN BETREFFENDE DE INTEGRATIE VAN DE GENDERDIMENSIE Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Het actieplan bepaalt de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de vier prioriteiten van de strategische

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaar event VLIR UOS 2014

Toespraak nieuwjaar event VLIR UOS 2014 Toespraak nieuwjaar event VLIR UOS 2014 Dames en heren, Sta me eerst en vooral toe me te verheugen dat ik het begin van 2014 met u mag doorbrengen. Wij laten twee turbulente jaren achter ons die gekenmerkt

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking: begrippen, geschiedenis, trends

Ontwikkelingssamenwerking: begrippen, geschiedenis, trends Ontwikkelingssamenwerking: begrippen, geschiedenis, trends Prof.dr. Paul Hoebink Cordaid/CIDIN Masterclass Profielwerkstuk Nijmegen 23 september 2016 Centre for International Development Issues Nijmegen

Nadere informatie

Agenda vandaag. Internationaal beleidskader voor trends in OS Scenario s voor OS in 2020 Discussie rond implicaties voor elk scenario

Agenda vandaag. Internationaal beleidskader voor trends in OS Scenario s voor OS in 2020 Discussie rond implicaties voor elk scenario Trends in OS Agenda vandaag Internationaal beleidskader voor trends in OS Scenario s voor OS in 2020 Discussie rond implicaties voor elk scenario Reis met verschillende gidsen Reis doorheen de tijd Millennium

Nadere informatie

1. NIEUWE WET BETREFFENDE DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

1. NIEUWE WET BETREFFENDE DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 1.NIEUWEWETBETREFFENDEDEBELGISCHEONTWIKKELINGSSAMENWERKING In 2005 werd het thema kinderrechten via een amendement als transversaal thema opgenomenindewetopdebelgischeinternationalesamenwerkingvan1999.

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Strategienota: De Belgische ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector: ondersteuning van een duurzame, menselijke ontwikkeling

Strategienota: De Belgische ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector: ondersteuning van een duurzame, menselijke ontwikkeling Strategienota: De Belgische ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector: ondersteuning van een duurzame, menselijke ontwikkeling INLEIDING 1. ALGEMEEN KADER EN GRENZEN 2. VISIE EN INHERENTE BEGINSELEN

Nadere informatie

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1)

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) 1. 25 MEI 1999 - Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij

Nadere informatie

12950/17 van/asd/dp 1 DG B 2B

12950/17 van/asd/dp 1 DG B 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 9 oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 9 oktober 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.:

Nadere informatie

Deze PowerPointpresentatie werd door DGD en BTC samen voorbereid.

Deze PowerPointpresentatie werd door DGD en BTC samen voorbereid. Waarschuwing voor de sprekers die deze presentatie gebruiken: Deze PowerPointpresentatie werd door DGD en BTC samen voorbereid. De sprekers moeten deze presentatie beschouwen als een geheugensteuntje en

Nadere informatie

Jaarverslag. DGD / Jean-Michel Corhay

Jaarverslag. DGD / Jean-Michel Corhay Jaarverslag 2009 DGD / Jean-Michel Corhay 1 Inhoudstafel Voorwoord 5 Inleiding 7 1. Algemeen kader 8 Context en resultaatgericht beheer 9 1. De Millenniumdoelstellingen in het Belgische ontwikkelingsbeleid

Nadere informatie

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? Studie van handicap in het federaal ontwikkelingsbeleid.

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? Studie van handicap in het federaal ontwikkelingsbeleid. Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? Studie van handicap in het federaal ontwikkelingsbeleid. 2 Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking, PHOS vzw Tivolistraat 45/3 1020 Brussel 02/ 421

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

6981/17 ASS/sl 1 DG C 1

6981/17 ASS/sl 1 DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 6 maart 2017 (OR. en) 6981/17 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 6 maart 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 6626/17 Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1480 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

De rol van de EU in internationale samenwerking

De rol van de EU in internationale samenwerking De rol van de EU in internationale samenwerking Alfonso Medinilla, ECDPM 2016 - Brussel BTC Infocyclus Structuur 1. Over ECDPM 1. EU ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid 2. De toekomst van EU

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking Cordaid CIDIN Masterclass Radboud Universiteit 25 september 2015 Ontwikkelingssamenwerking Begrippen Motieven Kanalen Bronnen Definities Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingshulp

Nadere informatie

DE MillenniumdoelstellingeN

DE MillenniumdoelstellingeN DE MillenniumdoelstellingeN V.U. Bogdan Vanden Berghe - - Vlasfabriekstraat 11 1060 Brussel - Vrij van zegel, art. 198, Codex 7 Beeldmanipulatie: Fingerspitz bvba Fotografie portret: Greg Smolders Beelden:

Nadere informatie

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Verslag voor het Parlement over de actie die België onderneemt met het oog op de verwezenlijking

Nadere informatie

EU-ontwikkelingsbeleid Onze wereld, onze toekomst, onze waarden

EU-ontwikkelingsbeleid Onze wereld, onze toekomst, onze waarden EU-ontwikkelingsbeleid Onze wereld, onze toekomst, onze waarden NL We leven in tijden van ingrijpende veranderingen die vragen om een aangepast EU-ontwikkelingsbeleid. De Global Development Framework after

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Kadertekst van de nationale strategie duurzame ontwikkeling (NSDO)

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Kadertekst van de nationale strategie duurzame ontwikkeling (NSDO) DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Kadertekst van de nationale strategie duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van kaderordonnantie betreffende de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. 27 maart 2017

ADVIES. Voorontwerp van kaderordonnantie betreffende de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. 27 maart 2017 ADVIES Voorontwerp van kaderordonnantie betreffende de Brusselse ontwikkelingssamenwerking 27 maart 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSBELEID - ALGEMENE BEGINSELEN

ONTWIKKELINGSBELEID - ALGEMENE BEGINSELEN ONTWIKKELINGSBELEID - ALGEMENE BEGINSELEN Het ontwikkelingsbeleid is een van de belangrijkste terreinen van het buitenlands beleid van de Europese Unie. Sinds de oprichting ervan ondersteunt de EU partnerregio's

Nadere informatie

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016 Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument B8-0000/2016 4.5.2016 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016 ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5,

Nadere informatie

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen.

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 mei 2009 (26.05) (OR. en) 9909/09 DEVGE 147 E ER 187 E V 371 COAFR 172 OTA van: het secretariaat-generaal d.d.: 18 mei 2009 nr. vorig doc.: 9100/09 Betreft: Conclusies

Nadere informatie

PRIORITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE 60e ZITTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES

PRIORITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE 60e ZITTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES PRIORITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE 60e ZITTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES Inleiding 1. De Europese Unie is bijzonder gehecht aan de Verenigde Naties, aan de handhaving en

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- IAO Proces post-2015 x x x 2.762-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040

Nadere informatie

Sociale en politieke aspecten van een verdeelde wereld

Sociale en politieke aspecten van een verdeelde wereld Sociale politieke aspect van e verdeelde wereld Beleid Deze colleges: Inhoud (zie hiernaast) Acct: Beleid Icon Vier badering Functie Vier vrag Beleid Beleid Vier badering Functie Vier vrag Baderingswijz

Nadere informatie

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Verslag voor het Parlement over de actie die België onderneemt met het oog op de verwezenlijking

Nadere informatie

HET VLAAMSE ODA RAPPORT 2013

HET VLAAMSE ODA RAPPORT 2013 111 H HET VLAAMSE ODA RAPPORT 2013 ONTWIKKELINGSRELEVANTE UITGAVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID IN 2013 Inhoudsopgave: Het Vlaamse ODA rapport 2013 1. Inleiding... 3 1.1. Digitale ontsluiting: sneller en meer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Anne Poorta T +31-70-3485428

Nadere informatie

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Stellingen Voor de ontwikkeling van een land is het best dat er zo weinig mogelijk emigratie is. Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen.

Nadere informatie

DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BELEIDSNOTA MULTILATERALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DEEL 1

DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BELEIDSNOTA MULTILATERALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DEEL 1 Be l e i d s n o t amu l t i l a t e r a l e On t wi k k e l i n g s s a me n we r k i n g De e l 1 Ma a r t2 01 1 DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BELEIDSNOTA MULTILATERALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Stuurgroep «DGOS ngo s» De doeltreffendheid van de Belgische hulp : consensusnota. Goedgekeurd door de Stuurgroep op 15/12/2008

Stuurgroep «DGOS ngo s» De doeltreffendheid van de Belgische hulp : consensusnota. Goedgekeurd door de Stuurgroep op 15/12/2008 Stuurgroep «DGOS ngo s» De doeltreffendheid van de Belgische hulp : consensusnota Goedgekeurd door de Stuurgroep op 15/12/2008 Deze tekst is een gezamenlijk werkstuk van de vertegenwoordigers van de DGOS,

Nadere informatie

Kritische inventaris van de Belgische samenwerking op het gebied van milieu

Kritische inventaris van de Belgische samenwerking op het gebied van milieu KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kritische inventaris van de Belgische samenwerking op het gebied van milieu Dienst Bijzondere

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Politiek-juridische invalshoek Welk beleid voert de (plaatselijke, landelijke of internationale) overheid voor X (= Noord-Zuidproblematiek)?

Politiek-juridische invalshoek Welk beleid voert de (plaatselijke, landelijke of internationale) overheid voor X (= Noord-Zuidproblematiek)? MAATSCHAPPIJLEERTEKST BIJ EEN WERELD APART Invalshoeken maatschappijleer. Bij het vak maatschappijleer onderscheiden we verschillende invalshoeken. Dat zijn de cursieve koppen hieronder. Per invalshoek

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC Infocyclus April 2016 Annelies Maertens (KIYO) PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2007 nalv wetswijziging

Nadere informatie

Millennium Development Goal 8: Developing a Global Partnership for Development

Millennium Development Goal 8: Developing a Global Partnership for Development Millennium Development Goal 8: Developing a Global Partnership for Development Samenvatting In september 2000 namen 147 staatshoofden en regeringsleiders en in totaal 189 landen de Millennium Verklaring

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking DGOS Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking Inhoudstafel 1. Kinderen in de wereld

Nadere informatie

Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling Gent, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 juli 2012 (24.07) (OR. en) 12740/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0411 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 juli 2012 (24.07) (OR. en) 12740/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0411 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juli 2012 (24.07) (OR. en) 12740/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0411 (COD) CADREFI 354 DEVGE 211 RELEX 703 COASI 132 ASIE 83 COEST 264 CODEC 1940 PE 362 COMAG

Nadere informatie

Thematische evaluatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de onderwijssector

Thematische evaluatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de onderwijssector Thematische evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking in de onderwijssector Evaluatiekader Education for Change Ltd South Research 17A Christopher Street Leuvensestraat 5/2 London EC2A 2BS 3010 Kessel-Lo

Nadere informatie

Van ODA naar Internationale Samenwerking

Van ODA naar Internationale Samenwerking Age Bakker Van ODA naar Internationale Samenwerking De Official Development Assistance (ODA) is qua definitie aan vernieuwing toe. De Nederlandse regering stelde in 2012 een commissie in om met voorstellen

Nadere informatie

hoe Samen armoede uit de wereld helpen?

hoe Samen armoede uit de wereld helpen? hoe Samen armoede uit de wereld helpen? Tim Dirven 1 WELKOM Dieter Telemans Ontwikkelingssamenwerking, je kwam er ongetwijfeld al mee in contact. Misschien gaf je al eens iets aan een goed doel. Maar weet

Nadere informatie

Voor een meer solidaire wereld

Voor een meer solidaire wereld Voor een meer solidaire wereld Krachtlijnen van het CD&V verkiezingsprogramma voor ontwikkelingshulp (10 juni 2007) 1. Onze visie 1.1. Context De wereld wordt steeds kleiner. Landen raken wereldwijd meer

Nadere informatie

Zittingsdocument 17.12.2013 B7-0000/2013 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2013

Zittingsdocument 17.12.2013 B7-0000/2013 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 17.12.2013 B7-0000/2013 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2013 ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 8 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 18 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending)

Openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending) Advies van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling Openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending) 1. Inleiding

Nadere informatie

Foto cover: DGD - T. Hiergens

Foto cover: DGD - T. Hiergens Jaarverslag 2 Foto cover: DGD - T. Hiergens Inhoudstabel Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Deel 1: De krachtlijnen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2013 A. Werkkader en stand van zaken van de

Nadere informatie

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking: geconsolideerde versie in licht van voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van

Nadere informatie

AFRIKA RECHTSGROND DE OVEREENKOMST VAN COTONOU

AFRIKA RECHTSGROND DE OVEREENKOMST VAN COTONOU AFRIKA De betrekkingen tussen de EU en Afrika worden geregeld door deels overlappende beleidskaders. De belangrijkste zijn de Overeenkomst van Cotonou (2000) en de gezamenlijke strategie Afrika-EU. Deze

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Coherentiemonitor

1. Inleiding 2. Coherentiemonitor 1. Inleiding Hoe ontwikkelingslanden groeien wordt door veel meer dan alleen ontwikkelingshulp beinvloed. Handelsverdragen, hoe landen verdienen aan hun grondstoffen en hoe ze belastinginkomsten verwerven

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement over wereldaidsdag

Resolutie van het Europees Parlement over wereldaidsdag P6_TA(2004)0076 Wereldaidsdag Resolutie van het Europees Parlement over wereldaidsdag Het Europees Parlement, gezien het feit dat op 1 december 2004 Wereldaidsdag wordt gehouden met als thema: vrouwen,

Nadere informatie

[ N E W S L E T T E R ]

[ N E W S L E T T E R ] [ N E W S L E T T E R ] FEBRUARI 2010 HET KINDERRECHTENVERDRAG VIERT ZIJN 20 STE VERJAARDAG: HEBBEN KINDEREN IN ONTWIKKELINGSLANDEN EEN REDEN OM TE FEESTEN? INHOUDSTAFEL EXTRA AANDACHT VOOR KINDERRECHTEN

Nadere informatie

JAARRAPPORT VAN DE ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING

JAARRAPPORT VAN DE ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING JAARRAPPORT VAN DE ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING De federale, Europese en regionale ontwikkelingssamenwerking in 2013 02 SAMENVATTING SAMENVATTING Het eerste deel van het jaarrapport gaat in op de hoeveelheid

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Na een jaar waarin de internationale gemeenschap, met. Colofon. Deel 2 - Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Voorwoord...

Inhoud. Inleiding Na een jaar waarin de internationale gemeenschap, met. Colofon. Deel 2 - Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Voorwoord... Jaarverslag 2016 Inhoud Voorwoord... 3 Deel 1 - Klemtonen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2016... 4 A. Nieuwe accenten van het Belgisch ontwikkelingsbeleid... 5 B. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 november 2005 (13.12) (OR. en) 14820/05 DEVGEN 229 RELEX 678 ACP 155

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 november 2005 (13.12) (OR. en) 14820/05 DEVGEN 229 RELEX 678 ACP 155 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 november 2005 (13.12) (OR. en) 14820/05 DEVGEN 229 RELEX 678 ACP 155 NOTA van: het secretariaat-generaal nr. vorig doc.: 14602/05 DEVGEN 218 RELEX 645 ACP 153 Betreft:

Nadere informatie

Hoe groen is onze ontwikkelingshulp?

Hoe groen is onze ontwikkelingshulp? KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Hoe groen is onze ontwikkelingshulp? Thematische evaluatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Rapport aan het Parlement over de Belgische actie voor het realiseren van de Millennium

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst 1 e pijler van ontwikkelingssamenwerking Programma s of projecten in een ontwikkelingsland die gefinancierd worden door een overheid (de federale overheid, gemeenschappen, gewesten

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing n.v.t.

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing n.v.t. Fiche 2: Mededeling actualisering EU-strategie hulp voor handel 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.10.2011 COM(2011) 637 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het

Nadere informatie

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 2: Geef kinderen een centrale plaats in de Belgische en in de post-2015 ontwikkelingsagenda: Hoe ziet u de

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie. De Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2010 Biodiversiteit en milieu voor een beter leven

REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2010 Biodiversiteit en milieu voor een beter leven REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2010 Biodiversiteit en milieu voor een beter leven Artikel 1 De organisatie en de coördinatie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking worden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND VOOR WAARDIG WERK POLITIEKE EISEN LOBBY INSTRUMENT

SAMENWERKINGSVERBAND VOOR WAARDIG WERK POLITIEKE EISEN LOBBY INSTRUMENT SAMENWERKINGSVERBAND VOOR WAARDIG WERK POLITIEKE EISEN LOBBY INSTRUMENT De 4 assen hieronder vormen één geheel dat onlosmakelijk met mekaar verbonden is. We richten deze eisen aan de Belgische regering;

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Luxemburg, 15 oktober 2012 (OR. en) 14533/12 DEVGE 263 ACP 187 RELEX 889 FI 719 OCDE 9 E V 742 WTO 318 O U 121

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Luxemburg, 15 oktober 2012 (OR. en) 14533/12 DEVGE 263 ACP 187 RELEX 889 FI 719 OCDE 9 E V 742 WTO 318 O U 121 RAAD VA DE EUROPESE U IE Luxemburg, 15 oktober 2012 (OR. en) 14533/12 DEVGE 263 ACP 187 RELEX 889 FI 719 OCDE 9 E V 742 WTO 318 O U 121 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties

Nadere informatie

HIGH Level Meeting on Aids. Unite for Universal Access

HIGH Level Meeting on Aids. Unite for Universal Access Steering Note HIGH Level Meeting on Aids Unite for Universal Access ALGEMEEN Mondiale context Tijdens de 66 ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) vindt van 8 10 juni 2011 de High Level

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2003 Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Luxemburg, 15 oktober 2012 (OR. en) 14535/12 DEVGEN 264 RELEX 890 ACP 188

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Luxemburg, 15 oktober 2012 (OR. en) 14535/12 DEVGEN 264 RELEX 890 ACP 188 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Luxemburg, 15 oktober 2012 (OR. en) 14535/12 DEVGEN 264 RELEX 890 ACP 188 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Conclusies van de Raad -

Nadere informatie

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Dutch Het DAC-journaal: Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

HET VLAAMSE ODA-RAPPORT 2011 ONTWIKKELINGSRELEVANTE UITGAVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID IN 2011. Departement internationaal Vlaanderen

HET VLAAMSE ODA-RAPPORT 2011 ONTWIKKELINGSRELEVANTE UITGAVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID IN 2011. Departement internationaal Vlaanderen HET VLAAMSE ODA-RAPPORT 2011 ONTWIKKELINGSRELEVANTE UITGAVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID IN 2011 Departement internationaal Vlaanderen Het Vlaamse ODA-Rapport 2011 Verantwoordelijke uitgever: Koen Verlaeckt,

Nadere informatie

VERANTWOORDING. geen budget voor NL / Bedrijfsleven. budget gericht op allerarmsten. 0,7% ODA (of meer) GEEN budget voor NL / Asielkosten

VERANTWOORDING. geen budget voor NL / Bedrijfsleven. budget gericht op allerarmsten. 0,7% ODA (of meer) GEEN budget voor NL / Asielkosten VERANTWOORDING Cruciale verkiezingen voor OS Sinds 1990 hebben meer dan een miljard mensen extreme armoede kunnen ontsnappen, meer kinderen gaan naar school en meer landen kunnen zich economisch ontwikkelen

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave. De rol van de lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking

AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave. De rol van de lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave P8_TA-PROV(2015)0336 De rol van de lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking Resolutie van het Europees

Nadere informatie

Akkoord tussen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Belgische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties

Akkoord tussen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Belgische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties Akkoord tussen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Belgische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties De internationale financiële crisis blijkt de grootste sinds het einde van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 473 (R 2069) Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de

Nadere informatie

Commissie ontwikkelingssamenwerking ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016

Commissie ontwikkelingssamenwerking ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016 Europees Parlement 2014-2019 Commissie ontwikkelingssamenwerking 2016/2885(RSP) 27.9.2016 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016 ingediend overeenkomstig

Nadere informatie

Toespraak van Peter Moors op de lunchconferentie van de Vereniging voor Internationale Relaties

Toespraak van Peter Moors op de lunchconferentie van de Vereniging voor Internationale Relaties Toespraak van Peter Moors op de lunchconferentie van de Vereniging voor Internationale Relaties Datum: 18 oktober 2013 Bron : http://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/perscommuniques/os/2013/10/ni_181013_

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

betreffende de voortgangsbewaking van de post-2015 ontwikkelingsagenda

betreffende de voortgangsbewaking van de post-2015 ontwikkelingsagenda stuk ingediend op 158 (2014-2015) Nr. 1 7 november 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van de dames Sabine de Bethune en Ingeborg De Meulemeester en de heren Rik Daems, Karl Vanlouwe, Johan Verstreken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2004 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september

Nadere informatie

Nederlandse bijdrage EU-begroting eenmalig lager

Nederlandse bijdrage EU-begroting eenmalig lager Nederlandse bijdrage EU-begroting eenmalig lager 19 Fred Arkesteijn Publicatiedatum CBS-website: 24 september 21 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

EEN JAAR LANG WERKEN ROND SOLIDARITEIT

EEN JAAR LANG WERKEN ROND SOLIDARITEIT Europees Jaar 2015 voor Ontwikkeling EEN JAAR LANG WERKEN ROND SOLIDARITEIT VOOR EEN DUURZAME WERELD ONTDEK HET EUROPEES JAAR VOOR ONTWIKKELING Op 17 januari lanceerde de EU in Bozar (Brussel) het Europees

Nadere informatie