Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten. 12 December Analyse en Ontwerp 2. Academiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten. 12 December 2011. Analyse en Ontwerp 2. Academiejaar 2011-2012"

Transcriptie

1 Hogeschool Gent Faculteit Bedrijf en Organisatie Aalst Arbeidstraat AALST Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten 12 December 2011 Analyse en Ontwerp 2 Academiejaar Ken Walckiers Thomas Ghilain 1

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 INHOUD 1 Waarom mislukken ICT projecten? 1.1 Overzicht algemene oorzaken Waarom mislukken ICT-projecten binnen Colruyt? 6 2 Fasering: Welke ontwikkelmethodes bestaan er? 2.1 Overzicht ontwikkelmethodes Welke ontwikkelmethode gebruikt men binnen Colruyt 10 3 Vooronderzoek 3.1 Huidige en gewenste situatie bedrijf Missie, visie en doelen Strategie Structuur Systemen Alle actoren 14 4 Analyse 4.1 Use case diagram Use cases Activiteitendiagram Testscenario s 20 5 Besluit 21 2

3 Voorwoord Deze paper is geschreven in functie van het vak Analyse en Ontwerp 2, in opdracht van mevrouw Van Audenrode, lector te Hogeschool Gent Campus Bedrijf en Organisatie Aalst. In deze paper gaan we dieper in op het belang van een goede analyse bij een ICT-project. Aan de hand van opgelegde vragen bespreken we zowel de algemene kant als een deel toegepast op het bedrijf Colruyt. Dit bedrijf was zo vrij om zijn medewerking te verlenen om deze paper tot een succes te maken. Bij deze willen we onze gesprekspartners bij Colruyt, namelijk mevrouw Everaert en meneer Jacobs alsook onze contactpersoon mevrouw Vandeperre uitgebreid bedanken voor hun inzet en medewerking aan onze paper. Ken en Thomas 3

4 Inhoud 1.Waarom mislukken ICT-projecten? A. Algemene Situatie Er zijn talloze oorzaken waarom ICT-projecten mislukken. Hieronder bespreken we de meest voorkomende. Onrealistische projectdoelen Wanneer de situatie verkeerd wordt ingeschat, kan men onmogelijke eisen van een ICT-project vragen. Het is dus een zaak om genoeg voorstudie te doen, ieder ICT-project vraagt een unieke aanpak omdat eindgebruikers verschillende eisen hebben. Daarom is een belangrijke communicatie tussen de gebruikers en de ontwerpers van het ICT-systeem van levensbelang om het tot een succes te brengen. Gebrek aan steun management Om een ICT-project op te starten is er niet enkel een team nodig die het project gaat uitwerken, maar ook de steun van het management. Het management beslist immers over welke middelen het team tot hun beschikking krijgt. Indien de middelen onvoldoende zijn, bestaat er een grote kans dat het project vroeg of laat fout loopt. Wijzigende requirements Bij een gebrekkige communicatie tussen de eindgebruiker en het ICT-team bestaat de kans dat de eindgebruiker zijn vereisten niet goed uitlegt omdat hij te weinig kijk heeft op de praktische kant. In de eerst testfases kunnen daardoor problemen ontstaan omdat de eindgebruiker bepaalde zaken anders wil, bepaalde zaken extra. Dit brengt veel aanpassingen met zich mee en indien deze te groot zijn zodat de kosten te hoog oplopen, kan een ICT-project gestaakt worden. Onvoldoende betrokkenheid gebruikers Bij het vaststellen van de eisen waaraan het nieuwe IT-systeem moet voldoen, is de betrokkenheid van de gebruikers cruciaal. Zij moeten immers met het systeem werken en hebben een duidelijke kijk op de zaak hoe zij het willen. Indien de eindgebruikers te weinig betrokken worden bij het ontwerp, kan het eindresultaat van het project tegenvallen. 4

5 Verkeerde teamsamenstelling Aan een ICT-project werk je als een team, indien het team niet de noodzakelijk kennis bezit voor dat specifiek project, kan het project langer aanslepen dan verwacht en zelfs stopgezet worden. Ook onderlinge problemen tussen de teamleden kunnen het project parten spelen. Tijd- en budgetoverschrijdingen Wanneer gedurende het project de deadlines niet gehaald worden, ondermijnt dit het vertrouwen in het team. Zo lopen ook de kosten hoger op en kan men beslissen om het project stop te zetten. Uit het gefaalde project worden dan lessen getrokken om een herhaling in de toekomst te vermijden. Budgetoverschrijdingen kunnen ook andere oorzaken hebben, bijvoorbeeld een slechte analyse van welke systemen nodig zijn of aanpassingen aan een ICT-systeem dat veel kosten met zich meebrengt. Projectmanagement en bewakingsproblemen De projectmanager heeft de belangrijke taak om de voortgang van het project op te volgen. Hij ziet erop toe dat alles volgens plan en binnen tijd en budget verloopt. Als hij zijn taak gebrekkig uitvoert, leidt dit tot problemen tijdens het ontwerp en de implementatie van het ICT-project. Falende techniek Als het project klaar is voor de implementatie in het technische systeem en men komt tot de vaststelling dat het niet werkt, spreekt men over falende techniek. Dit kan men pas in een later stadium van het ICT-project vaststellen. Ontoereikende technische kennis en vaardigheden Het omzetten van de eisen van de eindgebruiker in een werkend systeem vraagt de noodzakelijk kennis om een goede oplossing te realiseren. Indien er binnen het team niet de noodzakelijke kennis aanwezig is, loopt het ICT-project een groot risico om te falen. 5

6 B. Case : toegepast op bedrijf 1. Foutieve of niet complete Scope Voor het ICT-project binnen Colruyt wordt opgestart, gaat men eerste de scope vastleggen. Deze scope bestaat uit 2 delen, namelijk Project Scope en Product Scope. Project Scope bestaat uit het neerschrijven van het werk dat noodzakelijk is om een goed project met alle gewenste features af te leveren. Product Scope bestaat uit het neerschrijven van alle wensen, functies, mogelijkheden en eisen dat het project moet bevatten om een succes te zijn. Één oorzaak was dat de aandacht naar de Scope onvoldoende was Men begon te snel met het opstarten van het project, terwijl de Scope nog niet definitief vastlag en nog aangepast werd. Zo krijg je een project dat ofwel niet aan alle eisen kan voldoen, of een project dat nog veel aanpassingen moet ondergaan. Er zat een hoop geld in het project, het was niet rendabel meer om door te gaan. 2. Groei van het project gedurende de ontwikkelingsperiode Een ander project werd stopgezet omwille van de omvang. Bij het analyseren van de situatie zag men het project klein. Naarmate de tijd verstreek werd duidelijk dat het project veel grootschaliger was dan verwacht, men stuitte steeds op onverwachte zaken. Dit bracht zeer veel aanpassingen met zich mee en veel extra werktijd, waardoor de basis die men reeds had uitgewerkt onvoldoende was om een project van die grootte voldoende slaagkans te geven. 3. Infrastructuurproblemen Een internetapplicatie werd volledig afgebouwd en in gebruik genomen. Echter was er een onderschatting van het aantal gebruikers, de internetapplicatie werd steeds populairder en uiteindelijk is de applicatie gestaakt omdat de infrastructuur de massa niet aankon. Het aanpassen van de infrastructuur en herwerken van het project kwam te duur uit, project werd afgevoerd. Kan een afgesloten project opnieuw opgestart worden met dezelfde basis? Ja, specifiek bouwde Colruyt een nieuwe applicatie voor een bepaalde dienst. Echter had die dienst nog geen zicht op de werking in de toekomst. Het project was reeds grotendeels afgewerkt, maar de toekomstvisie ontbrak. Daarop werd beslist het project stop te zetten. Het is mogelijk dat dit project in de toekomst herwerkt zal worden. 6

7 2.Fasering : Welke ontwikkelmethodes bestaan er? A. Algemene context Watervalmethode Nog steeds is de watervalmethode in de praktijk de meest gebruikte methode. Dit komt omdat deze methode het meest intuïtief is voor projectleden. Iedere fase van ontwikkeling moet in deze processen volledig afgerond worden voor de volgende fase van start gaat. Er is geen mogelijkheid tot terugkeer naar een vorige fase. Men start met het vastleggen van de functionele eisen de applicatie moet bevatten. Nadien gaat men de applicatie ontwerpen om ze dan te implementeren. De structuur is helder en het is voor iedereen duidelijk hoe het staat met de vooruitgang van het project. Voordelen Nadelen 1) Analyse wordt uitgebreid behandeld. 1) Wijzigingen onderweg zijn niet fouten worden voorkomen mogelijk. 2) Duidelijke vooruitgang van het project. 2) Niet mogelijk fases Gelijktijdig uit te voeren. (inefficiëntie) Spiraal model Bij het spiraal model gaat men eerste de risicovolle activiteiten uitvoeren. Indien een activiteit te risicovol blijkt te zijn kan dat deel niet uitgevoerd worden of het project compleet annuleren. Het voordeel is dat het project al in een vroeg stadium geannuleerd kan worden, zo kunnen onnodige tijd en kosten vermeden worden. Het spiraal model kent 4 fasen: 1) Bepaal het doel, de alternatieven en de beperkingen 2) Evalueer de alternatieven, bepaal de risico s en kies het alternatief met de minste risico s. 3) Ontwikkel en verifieer het volgend-niveau-product. 4) Voer een review uit en plan de volgende doorgang van deze vier fasen. Beëindig dit project, of begin weer bij stap 1. Voordelen Nadelen 1) Annulering in een vroeg stadium mogelijk. 1) Persoon met kennis nodig om risico s vast te stellen. 2)Nadat het begin, de risicovolle activiteiten achter de rug zijn, is het vertrouwen in het verder slagen enorm groot. 2) Planning opstellen moeilijk, daardoor einddatum project vrij onzeker. 7

8 Agile Agile is de benaming van een groep adaptieve ontwikkelmethodes. Agile betekent Behendig, lenig en is erop gericht om softwareproducten aanpasbaar te ontwikkelen. Zo kan men gedurende de ontwikkeling aanpassingen doorvoeren. Agile methodes zijn iteratief. Ze proberen risico s te verminderen door kleinere stukjes software te ontwikkelen in korte periodes, genaamd iteraties. Na elke iteratie is er een stukje software uitgewerkt en komt men dichter bij het eindresultaat. Fouten of ontwerpaanpassingen kunnen zo snel onderschept worden. Agile onderscheidt zich t.o.v. iteratieve ontwikkeling doordat het uitwerken van software in korte perioden korter is (paar weken) dan de periodes van iteratieve ontwikkeling (paar maanden). Agile ontstond in februari 2001, tijdens een samenkomst van ontwikkelaars. Zij stelden een handvest op die stelt dat goede software gemaakt wordt door: 1) Personen en interacties, eerder dan processen en tools 2) Software die werkt, eerder dan lijvige documentatie 3) Samenwerking met de klant, eerder dan onderhandeling over het contract 4) Omgaan met verandering, eerder dan het volgen van een plan Uit het handvest volgen twaalf principes: 1) Klanttevredenheid, door snelle, continue levering van bruikbare software. 2) Zelfs late veranderingen in de requirements zijn welkom. 3) Werkende software wordt regelmatig geleverd (weken eerder dan maanden). 4) De ontwikkelaars werken nauw en dagelijks samen met de mensen die de business kennen. 5) Projecten steunen op gemotiveerde en betrouwbare personen. 6) Een gesprek in levende lijve is de beste manier van communicatie, wat betekent dat men zich best op dezelfde plek bevindt. 7) Werkende software is de eerste maatstaf van vooruitgang. 8) De ontwikkeling kan te allen tijde worden voortgezet. 9) Er is voortdurende aandacht voor technische uitmuntendheid en goed ontwerp. 10) Eenvoud is belangrijk: hoe meer er niet gedaan wordt, hoe beter. 11) De teams organiseren zichzelf. 12) Men past zich aan aan de omstandigheden. 8

9 Scrum Scrum is een dynamische ontwikkelmethode gebaseerd op Agile. Bij Scrum draait het om het principe dat het eindproduct steeds kan veranderen. Er is dus ruimte voor aanpassingen gedurende het hele ontwikkelproces. Bij Scrum gaat men werken met verschillende teams die in sprints een stuk werkende software schrijven. Een sprint duurt zo n 1 tot 4 weken. De inhoud van de sprint wordt bepaald door het team in samenspraak met hun Scrum master. Het voordeel van Scrum is dat men meerdere fases tegelijk kan afwerken, men hoeft niet chronologisch te werk te gaan. Na het bepalen van de sprint werkt men de sprint af tot een werkend stuk. Nadat de sprint afgelopen is, kan men de volgende sprint gaan bepalen. Voordelen Nadelen 1) Snel een klare kijk op het eindproduct. 1) Goede samenwerking en communicatie van levensbelang. 2) Verhoogde efficiëntie doordat fases tegelijkertijd worden uitgewerkt. extreme Programming XP oftwelextreme Programming is een vorm van agile software ontwikkeling en is gebaseerd op de volgende 12 principes: 1) Gebruik een zo simpel mogelijk ontwerp dat werkt. 2) Schrijf eerst de testcode (unit test) voordat je functionaliteit codeert (Test Driven Development). 3) Continue herstructurering (refactoring) van de programmacode. 4) Continue integratie van alle programmacode. 5) Iedere ontwikkelaar heeft gelijke rechten over alle programmacode. 6) Iedere ontwikkelaar gebruikt dezelfde codeerstandaard. 7) Programmeurs werken in paren (pair programming). 8) De klant is onderdeel van het ontwikkelteam en moet dus continue voor vragen beschikbaar zijn. 9) De software wordt in een vaste regelmaat in releases van beperkte omvang aan de klant opgeleverd voor beoording. 10) Ontwikkelaars plannen aan de hand van kleine brokjes functionaliteit(user stories). 11) Alle teamleden (ontwikkelaars en klant) delen een gemeenschappelijk beeld van het systeem (metafoor). 12) Overwerken is een uitzondering. De klant is van crutiaal belang bij XP, hij dient zo dicht mogelijk bij de ontwikkeling te staan. XP wordt ontwikkeld op basis van testcases die de klant samenstelt. Enkel wat de klant wil zal gecodeerd worden. XP werkt met korte ontwikkelcycli, waarin men steeds een aantal van die testcases zal implementeren tot een werkend systeem. Dit werkend systeem wordt door de klant geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. 9

10 Eenvoud in ontwerp is belangerijk, maar eenvoud in code ook. Bij XP wordt refactoring toegepast. Dit wil zeggen dat de code wordt herschreven om zo kort en eenvoudig mogelijk te zijn, zonder de functionaliteit ervan aan te tasten. Voordelen Nadelen 1) In een vroeg stadium reeds een versie 1) Klant moet continue van het product beschikbaar. beschikbaar zijn. 2) De gebruiker zal zich snel vertrouwd voelen 2) Intensief projectmanagement met het systeem omdat hij stukje na stukje van de opbouw zelf meemaakt. B. Case : toegepast op bedrijf Binnen Colruyt past men PLC oftewel Project Life Cycle toe. Daarbij wordt het project in verschillende fases opgedeeld. 1) De hoofdlijnenvan het project uitzetten. 2) Kritische punten analyseren. 2) Iteratief proces welke meerdere keren doorlopen kan worden. Het iteratief proces kan meermaals doorlopen worden en dat laat toe om in een later stadium eventueel nog wijzigingen door te voeren. Colruyt maakt het onderscheid tussen het zelf ontwikkelen van een applicatie en pakket implementatie. Bij pakket implementatie gaat men eerst een analyse doorvoeren van welke software het best geschikt is voor de specifieke applicatie. In de analyse komen ook uitbreidingen of aanpassingen aan bod, zodat een compleet softwarepakket gevormd wordt welke voldoet aan de eisen. Na de aankoop voert men deze uitbreidingen of aanpassingen uit waarna de implementatie volgt. Voor grootschalige projecten werkt Colruyt samen met een Indisch partnerbedrijf.colruyt stuurt het project, maakt de complete analyse, waarna het partnerbedrijf de realisatie op zich neemt. Communicatie gebeurd voornamelijk via videoconferenties maar ook persoonlijk contact is mogelijk. 10

11 3. Vooronderzoek : 3.1. Huidige en gewenste situatie Case : Huidige situatie bedrijf Colruyt is een gezond Belgisch bedrijf, met winkels verspreid over heel België. Grootte van het ICT team is 1200 werknemers tewerkgesteld in België, Frankrijk en Indië. Momenteel heeft Colruyt slechts een paar winkels in het buitenland. Case : Gewenste situatie bedrijf De bedoeling is om ook in het buitenland meer winkels te openen en internationaal een sterkere positie te veroveren. Ook de sterke positie in België wenst Colruyt te behouden. Verder ligt de nadruk op groene energie, in de toekomst wil Colruyt alle groene energie die ze verbruiken zelf opwekken. Momenteel koopt men nog een deel groene stroom aan. Case : Sterkte/Zwakte analyse Sterktes Zwaktes + Grote internationale onderneming - Door omvang kans op minder goede communicatie + Voldoende middelen voor grote projecten - Afhankelijk van partnerbedrijf + Ruime ICT dienst - Versnippering mogelijk door snelle groei, ook in buitenland + Menselijk kapitaal + Winkels verspreid over heel België + Lage prijzen: concurrentieel + Groene energie: Productie eigen stroom 11

12 3.2.Missie, visie en doelen Missie Bij een project is het meestal de opdrachtgever die de missie en visie bepaalt, de ICT heeft een ondersteunende rol om de missie te bereiken. Visie Maatschappelijk verbonden Het zijn de medewerkers die de Groep Colruyt maken tot wat zij is. Ons doen en laten heeft ook impact op onze klanten, leveranciers, partners, de samenleving Vanuit dit besef van sterke verbondenheid en permanente wisselwerking willen we zinvol zijn voor iedereen die van dicht of ver bij onze onderneming betrokken is. Milieubewust Ieder van ons heeft een impact op het ecosysteem en is daar ook mee verbonden. Wij ondernemen met respect voor de planeet door een minimaal gebruik van grondstoffen en maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Zo werken we mee aan een gezond leefmilieu, ook voor de komende generaties. Streven naar maximale efficiëntie Duurzaam ondernemen betekent ervoor zorgen dat we kunnen blijven ondernemen. Daarom streven wij naar een maximale efficiëntie: we willen met een minimum aan grondstoffen, energie en menselijke inspanning voor een maximum aan zinvolle economische meerwaarde en menselijke ontwikkeling zorgen. Onder-nemen = verantwoordelijkheid opnemen Als lerende organisatie nemen wij actief onze verantwoordelijkheid op door bewuste keuzes te maken en initiatief te nemen. Zo brengen we stap voor stap een positieve spiraal op gang en hopen we onze omgeving te inspireren om samen een verschil te maken. Doelen Een groot project binnen Colruyt loopt momenteel. Men wil toewerken naar 1 centrale applicatie wat betreft personeelszaken. Deze dient hetzelfde te zijn voor alle winkels in België, maar ook in het buitenland. 12

13 3.3.Strategie De projectleider is verantwoordelijk voor alle deliverables binnen het project. Een deliverable is een term die gebruikt wordt in project management. Het slaat op tastbare objecten die gedurende het project worden afgeleverd. Dit kan bijvoorbeeld een rapport, een document, een server upgrade zijn. De projectleider is verantwoordelijk voor het team, voor de opvolging van de Product Life Cycle en moet verantwoording afleggen aan de directie over de gemaakte kosten, de tijd die besteed wordt aan het project en meer. 3.4.Structuur De projectleider zorgt voor de onderlinge communicatie binnen zijn team. Men kan een opdeling maken tussen 2 teams: Ontwikkeling en infrastructuur. Infrastructuur zorgt ervoor dat de eisen die het project nodig heeft, kunnen gehaald worden. Ze zorgen voor het correct aantal servers, de grootte van de databank, snelheid van het project en meer. Ontwikkeling legt zich toe op het coderen van het project. De directie kan verantwoording vragen aan de projectleider. Indien een project stopgezet wordt gebeurd dit in overleg met de directie en de opdrachtgever. 3.5.Systemen Grootte van het ICT team: 1200 man in België, Frankrijk en Indië Colruyt heeft een Indische partner vooral voor realisatie van ICT-projecten. Deze mensen werken samen met mensen van Colruyt. Vergaderingen gebeuren voor het overgrootte deelvia videoconferenties maar ook persoonlijk contact is mogelijk. Nadat ieders taak duidelijk is maakt iedereen zijn eigen deel lokaal op zijn pc, later wordt alles samengevoegd in een centraal archief, welke de applicatie runt. 13

14 3.6.Alle actoren Hieronder vind u een overzicht van alle actoren binnen de ICT dienst. Projectleider Verantwoordelijk voor het hele project en het team. Functionele mensen Mensen die de functies die zeker aanwezigen dienen te zijn gaan uitklaren. Architecten Architecten gaan applicaties in een groter geheel plaatsen. Programmeurs Programmeurs houden zich bezig met het coderen van projecten. Testers Voor het project effectief in gebruik wordt genomen, volgt er nog een testfase waarin mensen het project evalueren. Infrastructuur Zijn verantwoordelijk voor de infrastructurele ondersteuning van een project. Eindgebruikers De personen die dagelijks met het systeem zullen werken. 14

15 4. Analyse 4.1 Use case diagram 15

16 4.2 Use cases Naam: Actor: In kaart brengen van personeelsbehoeften Directie Pre conditie: / Post conditie: Succes Scenario Afwijkend Scenario Behoefte aan personeel met noodzakelijke vereisten staan op papier. Het is duidelijk welk personeel op welke dienst er dient bij te komen. Er is geen extra personeel nodig. Naam: Actor: Pre conditie: Post conditie: Succes Scenario Extends: Beheren van rekruteringsbronnen. Dienst aanwerving Er is behoefte aan personeel. De vacature is correct uitgeschreven Alle eisen waaraan nieuw personeel dient te voldoen staan uitgeschreven in een vacature. Evalueren van een aanwerving Naam: Actor: Pre conditie: Post conditie: Succes Scenario Rekruteren van een medewerker Dienst aanwerving De vacature bestaat Potentiële werkkrachten melden zich aan - Vacature wordt vrijgegeven - Potentiële werkkrachten stellen zich kandidaat Afwijkend scenario - Geen aanmeldingen Include / Extends Evalueren van een aanwerving 16

17 Naam: Actor: Pre conditie: Post conditie: Succes Scenario Selecteren van een medewerker Dienst aanwerving Bij het rekruteren zijn potentiele werknemers aanwezig Er is een nieuwe medewerker bij Colruyt - Personen ondergaan screening - Sollicitatiegesprek - De persoon wordt aangenomen Afwijkend scenario - De persoon voldoet niet aan de noodzakelijke eisen voor de job Include Verlonen van een medewerker Ontwikkelen van een medewerker Naam: Actor: Pre conditie: Post conditie: Succes Scenario Evalueren van een aanwerving Dienst aanwerving De vacature bestaat. Potentiele werknemers hebben zich aangemeld Nieuwe werknemer werkt bij Colruyt De persoon slaagt na een evaluatie - Potentiele werknemers worden geëvalueerd op basis van hun CV en eventueel sollicitatiegesprek - De nieuwe werknemer wordt na een periode geëvalueerd om vast te stellen of hij al dan niet de juiste persoon is Afwijkend scenario - De persoon slaagt niet na de evaluatie Include / Extends Selecteren van een medewerker Recruteren van een medewerker 17

18 Naam: Actor: Pre conditie: Post conditie: Succes Scenario Ontwikkelen van een medewerker TO BE Personeelszaken De persoon werkt bij Colruyt De medewerker wordt geschoold - De medewerker zijn kennis wordt getest - De medewerker krijgt cursussen om bij te leren - De medewerker kent zijn cursussen Afwijkend scenario - De medewerker kent zijn cursussen niet Include Selecteren van een medewerker Naam: Actor: Pre conditie: Post conditie: Succes Scenario Verlonen van een medewerker TO BE Personeelszaken De werknemer is een medewerker van Colruyt Zijn loon is uitbetaald. - Het loon wordt op de WN zijn rekening gestort. Afwijkend scenario - Naam is niet correct. - Werknemer was langdurig ziek Include Selecteren van een medewerker Extends / 18

19 4.3 Activiteitendiagram 4.4 Testscenario s 19

20 5.Besluit 20

21 Bij een ICT-applicatie is een goede analyse van cruciaal belang. Voor elk project kan een andere ontwikkelingsmethode de juiste zijn, een goede analyse helpt om de efficiëntste te selecteren. Communicatie met de eindgebruiker is van groot belang omdat hij immers de persoon die met het afgewerkt systeem dient te werken. Als de eindgebruik niet met het systeem overweg kan, faalt de applicatie. Daarom moet er zeker met zijn eisen rekening gehouden worden. Een goede analyse helpt het project ook beter in te delen, en schept duidelijkheid voor iedereen hoe het project er ongeveer zal uitzien. Bronnen 21

22 22

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Hogeschool Gent Departement Aalst Arbeidstraat 14 9300 AALST. Analyse en Ontwerp II. Willux nv. December 2011. Hans Geeroms Jels Armand

Hogeschool Gent Departement Aalst Arbeidstraat 14 9300 AALST. Analyse en Ontwerp II. Willux nv. December 2011. Hans Geeroms Jels Armand Hogeschool Gent Departement Aalst Arbeidstraat 14 9300 AALST Analyse en Ontwerp II Willux nv December 2011 Academiejaar 2011-2012 Studenten: Hans Geeroms Jels Armand 1 Inhoud Willux nv... 1 Voorwoord...

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh.

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh. Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

Wat drijft het werkveld?

Wat drijft het werkveld? Wat drijft het werkveld? Presentatie uitkomsten survey Jacob Brunekreef, Fontys ICT Jacob Brunekreef Meer dan 25 jaar werkzaam in de IT Nu: Projectleider EQuA project, Fontys ICT Adviseur / trainer bij

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

Introductie. Hoofdstuk 1. 1.1 Over softwareontwikkeling

Introductie. Hoofdstuk 1. 1.1 Over softwareontwikkeling Hoofdstuk 1 Introductie 1.1 Over softwareontwikkeling In de meeste gevallen zijn er veel mensen betrokken bij de ontwikkeling van software: niet alleen de klant die de opdrachtgever is en de programmeurs

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Wat is agile en wat kenmerkt agile projecten? Agile in de praktijk: rollen, teams en best practices Hoe om te gaan met requirements in agile projecten? Hoe agile projecten

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. XP Extreme Programming Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. EXTREME PROGRAMMING...4 3. FASERING...5

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Ontwikkelmethoden en technieken Kenmerken van ontwikkelmethoden POMT HC2 2 Vorige week 3 Rollenspel Klant is koning Communicatie en afspraken Documentatie

Nadere informatie

Titel, samenvatting en biografie

Titel, samenvatting en biografie Titel, samenvatting en biografie \ Peter Wanders De Black Box Dialog methode Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Samenvatting Nog nooit heb ik heb een klant horen zeggen: Enorm vervelend dat het IT project

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

your reference in testing services WorkShop Agile in de praktijk - Erik Boelen - 18 december 2008

your reference in testing services WorkShop Agile in de praktijk - Erik Boelen - 18 december 2008 your reference in testing services WorkShop Agile in de praktijk - Erik Boelen - 18 december 2008 Onderwerpen vandaag Geen theoretische achtergrond Gebaseerd op eigen praktijk Niet uit boeken te halen

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2 Ontwikkelmethoden en technieken 1 Vandaag Een kleine geschiedenis (vervolg) Klein stukje XP Afbakening verwachtingen 2 Werkwijze theorie Lesstof Presentaties Boek Aantekeningen Introductie/overzicht Week

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

Het W-model: de groei naar voren. Jan Jaap Cannegieter. Praktijk van ICT-projecten

Het W-model: de groei naar voren. Jan Jaap Cannegieter. Praktijk van ICT-projecten Het W-model: de groei naar voren Jan Jaap Cannegieter Adjunct Directeur SYSQA B.V. Praktijk van ICT-projecten Req Ontwerp Realisatie Testen Testen Testen 44% van de projecten overschrijdt budget of tijd

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 4

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 4 Ontwikkelmethoden en technieken 1 Projectinrichting Ontwikkelmethoden & Technieken HC 34 2 Vandaag Terugblik? Projectinrichting Afsluiting Leestip Introductie/overzicht Week 1 Afbakening Verwachtingen

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer Tmap Dag 2015 Ik test, jij test, wij testen Testen binnen een Wendbare Belastingdienst 29 september 2015 Laurens Kremer Introductie Naam: Laurens Kremer, SPC, CISA Rol: Agile coach Informatie Management

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen Gewone jongens die mooie dingen maken Wat we doen en hoe we het doen Wij zijn studio fonkel Wij zijn Studio Fonkel en wij maken mooie dingen. Of het nu gaat om een website, webapplicatie, landkaart of

Nadere informatie

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile Whitepaper Kwaliteit binnen Agile Paul Meek en Henri ter Steeg pm@linkitprojects.nl en hts@linkitprojects.nl Versie 1.0 (09-09-2010) Web linkit-projects.nl Inleiding Agile is hot. Agile projecten beloven

Nadere informatie

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 Functional Model Driven Development MDA in de praktijk Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 FMDD agenda FMDD Waarom FMMD De praktijk Wat is FMDD Ervaringen en lessons learned Ervaringen

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

SCRUM METHODE.

SCRUM METHODE. SCRUM METHODE www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 WAT IS SCRUM? Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Inleiding ontwikkelmethoden

Inleiding ontwikkelmethoden Inleiding ontwikkelmethoden 1 Ontwikkelmethoden en Technieken POMT HC1 2 Ronald de Waal Opleiding TU Delft: industrieel ontwerpen Diverse softwarebedrijven, internet ontwerp vanaf 1994 Docent systeemontwikkeling

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

Agile/Scrum Foundation

Agile/Scrum Foundation Agile/Scrum Foundation Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten? Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget te realiseren Leer welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

14-9-2015. Scrum in het kort

14-9-2015. Scrum in het kort Les 3 Scrum in het kort Scrum is een agile proces dat het ons mogelijk maakt om de hoogste waarde in de kortste tijd te realiseren. Het maakt het ons mogelijk om snel en regelmatig echt werkende software

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3 5 Inhoud Inleiding 11 Deel een Het ontwikkeltraject 13 1 Werken binnen organisaties 15 1.1 Non-profit-organisatie 15 1.2 Profit-organisatie 16 1.3 Doelen 16 1.4 Rechtsvormen 16 Rechtspersoon 17 Persoonlijke

Nadere informatie

Van requirements naar teststrategie

Van requirements naar teststrategie Van requirements naar teststrategie Testnet 7 januari 009 Ruud Harreman Appie Pries Waarom dit onderwerp? Leveranciersperspectief Bestaande testmethodes geven weinig aanknopingspunten hoe requirements

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn inhoud. Het

Nadere informatie

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Organisatie Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

DSDM (Dynamic System Development Method) is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort niet bij DSDM?

DSDM (Dynamic System Development Method) is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort niet bij DSDM? H13_H14 beheeraspecten Wat zijn de beheeraspecten van een project? Product, Promotie, Prijs, Plaats, Personeel Product, Promotie, Prijs, Plaats Tijd, Geld, Product, Kwaliteit, Organisatie Tijd, Geld, Kwaliteit,

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

ITIL komt van Mars, Agile van Venus

ITIL komt van Mars, Agile van Venus ITIL komt van Mars, Agile van Venus Frederick Winslow Taylor 2 Scientific Management 3 Werknemers zijn... 4 Denkwerk overlaten aan... 5 Dus Tayloriaans = Standaardisatie van zoveel mogelijk activiteiten

Nadere informatie

Service Design: een inleiding

Service Design: een inleiding Service Design: een inleiding IFMA, 10 december 2013 Joannes Vandermeulen @joannes #namahn design that works for people 1 Het bestaande verbeteren design that works for people 2 maar toch besparen? design

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Plan van Aanpak project Tetris Packing Groep: eii7aab Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Versie: 1.0 Inleiding 4 Projectomschrijving 5 Doel van het project

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Flexibel doch planmatig werken Felix Donkers

Flexibel doch planmatig werken Felix Donkers Flexibel doch planmatig werken Felix Donkers Inhoudsopgave 1. Waarom planmatig werken? 2. Cowboy development 3. Waterfall development 4. Incremental development 5. Agile development 6. Scrum canvas 7.

Nadere informatie

SMART requirements schrijven

SMART requirements schrijven SMART requirements schrijven Reverse Engineering als aanpak voor leren Requirements Kenniscentrum 27 maart 2012, 18:50 19:30 uur Hossein Chamani, docent en trainer bij Hogeschool Rotterdam 1 Introductie

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Eneco Rotterdam 3 december 2013 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 1 Hoofdsponsor Sponsors IPMA-N Jaarsponsors 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 2 Korte introductie

Nadere informatie

Wie ben ik? Agile Software Development. Het waterval model. Inhoud

Wie ben ik? Agile Software Development. Het waterval model. Inhoud gile Software Development Februari 2008, Philippe Dirkse Wie ben ik? 2002: fgestudeerd TU/e 1999-2005: Mondo izzarro, rystal Interactive, Siemens tea 2005 heden: PTS: Leica Microsystems SES/MiPlaza Inhoud

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Hoe ver moet je gaan?

Hoe ver moet je gaan? Hoe ver moet je gaan? Requirements verzamelen in agile John Copier; Marcel Steur 8 oktober 2015 Introductie Marcel + Qquest Informatica TU Delft Bedrijfskunde HSA + VU IT combineren met bedrijfskunde Qquest

Nadere informatie

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Robert Deckers SASG okt 2012 v3 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar ergens leiden Bewuste

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie