Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering"

Transcriptie

1 Vandelanotte N 02 news Vandelanotte, more than accountants Editie 02 / mei 2015 Christiaens Computer Service uit Passendale We moeten onze klanten en de sector waarin ze werken, van naaldje tot draadje leren kennen. Hoe motiveert u uw medewerkers? Een overzicht van de meest voorkomende alternatieve verloningsvormen. Dossier ICT en digitalisering Ook heel wat aandachtspunten voor uw bedrijf! 01

2 colofon: Vandelanotte News is een magazine van Vandelanotte++. Realisatie: Comm2B, the content company Eindredactie: Björn Crul Fotografie cover: Dries Decorte Ontwerp: d-artagnan Druk: Drukta Verantwoordelijke uitgever: Nikolas Vandelanotte, Vandelanotte++, Pres. Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk. Nog meer weten over Vandelanotte? Surf naar onze website op Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, online publicatie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Beste lezer, Als dienstverlener hechten we veel belang aan de mening van onze cliënten. Daarom laten we op regelmatige basis een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek uitvoeren. Eind 2014 hielden we opnieuw zo n onderzoek. Eerst en vooral het positieve nieuws: 94 % van onze cliënten zijn tevreden over Vandelanotte. Een mooie score waar we best trots op zijn! Vooral het persoonlijke contact met onze medewerkers wordt door u op prijs gesteld. U apprecieert ook hun brede kennis en betrokkenheid, een kernwaarde. Enkel op het vlak van pro-activiteit kunnen we nog een stukje beter worden. Terecht verwacht u dat we u spontaan contacteren zodra er evoluties of wijzigingen in de wetgeving zijn die u aanbelangen. We zullen hier zeker rekening mee houden. Ook het vertrouwen in onze dienstverlening is hoog: de overgrote meerderheid van onze cliënten is tevreden tot heel tevreden. Hierbij stelt u vooral de correcte uitvoering en de inhoudelijke kwaliteit op prijs. Ruimte voor verbetering Betekent dit dat alles perfect loopt? Zeker niet. Hoewel de meeste cliënten begrijpen dat tegenover kwaliteit een juiste prijs staat, wordt onze facturatie niet altijd als transparant ervaren. U verwacht meer helderheid in prijszetting, een gedetailleerde facturatie en een duidelijke offerte bij een adviesproject. Daarom hebben we een nieuwe facturatiesystematiek ingevoerd. Dankzij een duidelijker details van de in regie geleverde prestaties, kan u makkelijker de link leggen met het aangerekende bedrag. U merkt dat een tevredenheidsonderzoek voor ons niet vrijblijvend is, maar een echt instrument om onze dienstverlening verder te verbeteren. We willen dag na dag onze missie om More than accountants te zijn, waarmaken. En uiteraard kan u met uw vragen of opmerkingen op elk moment bij ons terecht. Nikolas Vandelanotte 02

3 Vandelanotte News, editie 02 / mei 2015 N 02 index 04 Uw medewerkers alternatief belonen Loonmatiging is aan de orde. Daarom zet Anneleen Wydooghe nog eens de meest voorkomende vormen van alternatieve verloning op een rijtje. 06 Interview Christiaens Computer Service De zaken in ICT evolueren heel snel. Maar wij stellen ons altijd de vraag: wat is de meerwaarde voor de klant? 13 Startend ondernemer? Investeer in een accountant! Tom Vermeersch en Floris De Ruyck lijsten de aandachtspunten op waar startende ondernemers rekening mee moeten houden. 2 Woord vooraf 3 Inhoudstafel 9 Investeren in onderzoek en ontwikkeling is fiscaal interessant 10 Kort nieuws 12 Dividenden uitkeren: welke maatregel is voor u optimaal? 14 Vandelanotte in de kijker 15 Info & contact 03

4 Uw medewerkers alternatief belonen Dagelijks worden ondernemers rond de oren geslagen met de berichtgeving over de hoge loonkosten in België. Om hieraan tegemoet te komen, hebben bedrijven een veelheid aan alternatieve verloningsvormen ontwikkeld. In tijden van loonmatiging geven we u graag nog eens een bloemlezing van de meest voorkomende alternatieve verloningsvormen om uw medewerkers te verlonen, maar vooral ook te motiveren. ANNELEEN WYDOOGHE BEDRIJFSWAGEN De toekenning van een bedrijfswagen blijft tot op vandaag een zeer geliefde alternatieve verloningsvorm. Hierbij stelt de werkgever zijn werknemers een wagen (en tankkaart) ter beschikking. MAALTIJDCHEQUES De maaltijdcheque is één van de meest voorkomende alternatieve verloningsvormen. Hierbij wordt de werknemer voor elke werkende dag een maaltijdcheque toegekend van maximaal 7 euro/dag. Deze zichtwaarde is samengesteld uit 5,91 euro werkgeversbijdragen en 1,09 euro werkgeversbijdrage. Onder bepaalde voorwaarden is dit voordeel vrijgesteld van RSZ en belastingen. Volgens een recent voorstel van de regering zou dit bedrag vanaf 2016 kunnen worden verhoogd tot 8 euro zichtwaarde. TYPE KOSTEN Baankosten voor niet-sedentaire werknemers: afwezigheid van faciliteiten Baankosten voor niet-sedentaire werknemers: maaltijd Dienstreizen naar het buitenland maximum 30 kalenderdagen: meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen: Bureaukosten: werknemers die een deel van hun werk thuis doen Kosten verbonden aan de auto: Garage Kosten verbonden aan de auto: Parking Kosten verbonden aan de auto: car-wash FORFAITAIRE ONKOSTEN- VERGOEDINGEN Kostenvergoedingen zijn geen loon indien het gaat om een terugbetaling van de kosten die de werknemer maakt in het kader van zijn dienstbetrekking, in opdracht van de werkgever. Volgende forfaitaire bedragen worden gebruikelijk algemeen aanvaard door de inspectiediensten en de RSZ: AANVULLENDE SOCIALE VOORDELEN De meest voor de hand liggende aanvullende sociale voordelen zijn de groepsverzekering, de hospitalisatieverzekering en de aanvullende kinderbijslag. De bedragen die hiervoor worden toegekend, zijn geen loon. Het gaat uitsluitend om aanvullingen bij: wettelijke pensioenen; werkloosheidsuitkeringen met inbegrip van BEDRAGEN 10,00 EUR/dag 6,00 EUR/dag Bedragen zoals voorzien voor ambtenaren cat. 1 Bedragen zoals voorzien voor ambtenaren cat ,27 EUR/maand 50,00 EUR/maand 15,00 EUR/maand 15,00 EUR/maand 04

5 de tegemoetkoming ten laste van de RVA aan personen in loopbaanonderbreking; kinderbijslagen; uitkeringen in geval van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval. NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN Dit kalenderjaar mag u per werknemer voor maximaal euro uitkeren als bonus of niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. De niet-recurrente voordelen zijn enkel onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% en een werknemersbijdrage van 13,07%. Om niet als loon te worden beschouwd, moeten deze voordelen onder andere: afhangen van de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers; worden toegekend op basis van objectieve criteria en waarbij het bereiken van de doelstellingen niet mag vaststaan bij de invoering van het systeem; worden ingevoerd in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 gesloten in de Nationale Arbeidsraad; niet worden ingevoerd ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel, al dan niet onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen. INNOVATIEPREMIE Elke werknemer kan, ongeacht zijn functie, opleiding of hiërarchische positie en ongeacht het feit dat hij al dan niet onderzoeker is, via innoverende voorstellen bijdragen tot de competitiviteit van zijn onderneming. De regering moedigt daarom de toekenning aan van een innovatiepremie door de werkgever aan zijn creatieve werknemers. De eenmalige premie is vrijgesteld van belastingen en RSZ voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan. MULTIMEDIA Een van de meest voorkomende alternatieve verloningsvormen is de terbeschikkingstelling van multimedia, zoals een smartphone, een laptop of een tablet. Deze voordelen worden forfait belast en onderworpen aan RSZ. Dit is slechts een greep uit de meest voorkomende alternatieve verloningsvormen. Het is hierbij van het grootste belang om tot een loonpakket te komen, op maat van uw onderneming, dat de medewerkers motiveert en bijgevolg dus ook rendeert. Fiscaal regime voor auteursrechten Bij de optimalisatie van uw inkomen als zelfstandige, mag u het aantrekkelijk fiscaal regime voor auteursrechten niet uit het oog verliezen. Roerende inkomsten uit een auteursrechtelijk beschermd werk, zijn namelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Bovendien geldt op dit roerend inkomen een bijzonder aantrekkelijk kostenforfait. Het is dus zeker de moeite waard om na te gaan of een bepaald inkomen als inkomsten uit auteursrechten kan worden beschouwd. Er zijn twee voorwaarden opdat men het inkomen kan belasten als een roerend inkomen: het werk moet auteursrechtelijk beschermd zijn. De auteursbescherming is niet onderworpen aan bepaalde formaliteiten. Het volstaat dat het werk voortspruit uit de intellectuele of artistieke inspanning van zijn maker, zijn persoonlijke stempel draagt en in een concrete vorm gegoten is: bijv. (tijdschrift)artikels, schilderijen, films, of de creatie van software. de inkomsten moeten voortvloeien uit de verkoop of verhuur van de rechten op dit werk. Ook inkomsten uit de (con)cessie van computerprogramma s kunnen genieten van dit fiscaal gunstig regime. De eerste schijf van ,00 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2015) wordt onweerlegbaar aanzien als een roerend inkomen en zal belast worden aan een tarief van 15%. Wanneer deze drempel wordt overschreden, worden de inkomsten uit de auteursrechten belast aan 25%. Dan kan ook discussie ontstaan of dit nog een roerend dan wel een beroepsinkomen is. Enkel het netto-inkomen is belastbaar. De bruto-inkomsten worden verminderd met ofwel de werkelijk bewezen beroepskosten, ofwel een aantrekkelijk wettelijk degressief kostenforfait: voor de eerste schrijf van 0 tot euro bedraagt dat 50%, voor de tweede schijf van tot euro 25%, en boven de euro is er geen forfait meer. ILSE VANHOVE 05

6 Een antwoord op al onze vragen CHRISTIAENS COMPUTER SERVICE KOESTERT ZIJN LANGETERMIJNRELATIE MET HET KANTOOR VANDELANOTTE Christiaens Computer Service uit Passendale levert al ruim 33 jaar geïntegreerde IT-oplossingen, zowel op het vlak van hardware als software, aan middelgrote en grote kmo s. Marc Christiaens tweede klant was het kantoor Vandelanotte, en dat schept een band die tot op vandaag bestaat. We hebben een stuk van dezelfde weg afgelegd. 06

7 Je kunt er moeilijk naast kijken in het hart van Passendale: het moderne pand waar Christiaens Computer Service (CCS) sinds bijna twee jaar huist. De nieuwbouw werd opgetrokken om de maat te kunnen houden van de groei, want inmiddels telt de kmo al 35 medewerkers. En er kunnen hier zeker nog eens zoveel mensen in comfortabele omstandigheden bij, zegt general manager Marc Christiaens. Het is geen boutade: de voorbije jaren groeide de omzet van CCS met dubbele cijfers, en de tewerkstelling volgde. Samen met de tweede generatie, zonen Alexander en Olivier, ziet Marc het bedrijf alleen maar groter worden. Maar ook meer gespecialiseerd, meesurfend op de technologische golven en inspelend op de klantenwensen. PIONIEREN IN IT Marc Christiaens behaalde in 1979 zijn diploma Burgerlijk Ingenieur Elektronika-zwakstroom, en kon daarna meteen aan de slag bij de piepjonge softwareafdeling van Colruyt. Een echte IT-opleiding bestond nog niet, in die tijd deed de computer pas zijn intrede in de bedrijven, vertelt hij. En eigenlijk wilde ik mij na mijn studie Burgerlijk Ingenieur specialiseren in bouwkunde, maar mijn vriendin, later mijn vrouw, dacht dat ik dan altijd met vuile laarzen zou binnenkomen (lacht). Zijn keuze voor elektronica zou Marc geen windeieren leggen. Na zijn job bij Colruyt ging hij dichter bij huis werken, in Roeselare. Maar het ondernemerschap stak de kop op en in 1982 besloot hij zijn eigen IT-bedrijf op te richten. Door de introductie van de computer voor boekhoud- en andere toepassingen bij bedrijven, was er enorm veel vraag naar expertise, zegt Marc Christiaens. Mijn eerste klant was Fibrolin, het latere Unilin en Quick-Step. Vrij snel kwam hij ook in contact met Vandelanotte. De toenmalige bedrijfsrevisor bij Fibrolin was immers... Roger Vandelanotte. Hij introduceerde me in zijn kantoor. En zo ging de bal aan het rollen. Ik had zelfs bij Vandelanotte aan de slag kunnen gaan als IT-expert. Dat aanbod was verleidelijk en ik heb er ook even over nagedacht, maar ik besliste toch om mijn eigen bedrijf verder uit te bouwen. VAN PONSKAARTEN TOT ERP Christiaens Computer Service bouwde in de loop der jaren vanuit Passendale een mooie klantenportefeuille uit met voornamelijk middelgrote en grote kmo s in diverse sectoren. Van bij de start leverden wij totaaloplossingen op het vlak van IT-infrastructuur en bedrijfssoftware, vertelt Marc. We zijn dus niet zomaar verkopers of leveranciers. Alles begint met een grondige analyse van de behoeften en wensen binnen het bedrijf. We zijn dus voor een groot stuk IT-consultant, met een dienstverlening die na de oplevering niet stopt. Wij hechten veel belang aan langetermijnrelaties met onze klanten. Sommigen, zoals Vandelanotte, doen al vele jaren een beroep op ons. Bedrijfssoftware is in de loop der jaren onherkenbaar veranderd. Begin de jaren 1980 moest alles steeds van nul geprogrammeerd worden en stond de data op ponskaarten. Nu is ERP helemaal ingeburgerd. Voor de bedrijfssoftware is CCS een erkend partner van Microsoft. Marc Christiaens: De basis voor al onze oplossingen is het pakket Microsoft Dynamics NAV, dat wij op maat van de klant aanpassen. Om gecertificeerd te worden door Microsoft, moeten onze medewerkers voortdurend bijgeschoold worden. Maar jaar na jaar krijgen we opnieuw het vertrouwen, en daar zijn we best trots op. Ook voor de hardware-infrastructuur werken we met preferentiële partners, zoals HP. KLAAR ZIJN VOOR DE TOEKOMST Omdat CCS niet alleen hardware- en softwareleverancier is, maar de klanten als consultant ook met raad en daad bijstaat, moeten de 35 medewerkers een brede Om een goede analyse van de behoeften te kunnen maken, moet je een bedrijf en de sector waarin het opereert, van naaldje tot draadje leren kennen. MARC CHRISTIAENS 07

8 kennis hebben: Om een goede analyse van de behoeften te maken, moet je een bedrijf en de sector waarin het opereert, van naaldje tot draadje leren kennen. Onze mensen moeten dus ook beslagen zijn in bedrijfsbeheer of toch bereid zijn zich daar wat in te verdiepen. Bij ERP komt immers veel kijken: human resources, logistiek beheer, boekhouding, productie, noem maar op. Het is die brede expertise die onze klanten sterk appreciëren. Mijn tweede klant was het kantoor Vandelanotte, en onze hechte relatie is er nog steeds. MARC CHRISTIAENS Marc prijst zich gelukkig dat zijn zonen Alexander en Olivier in het bedrijf zijn gestapt. Niet dat ik niet meer meekan, hoor. En ik ben ook niet van plan om er binnenkort mee te stoppen, lacht hij. Maar de zaken evolueren wel heel snel. Denk maar aan de opmars van cloud-oplossingen op externe servers. Ik denk niet dat bedrijven de komende jaren hun volledige ERP-omgeving naar de cloud zullen verhuizen, maar we zien wel een tendens naar steeds meer data op externe servers. Ook wij beheren een aantal servers, waar klanten hun data of back-ups op stockeren. Het softwarebusinessmodel is eveneens aan het veranderen. Mogelijk gaan we de komende jaren steeds meer naar huurformules, licenties volgens specifieke wensen en gebruikers en zo meer. Maar hoewel je al die trends nauw moet opvolgen, heeft het ook geen zin om elke nieuwigheid meteen te willen introduceren. Wij stellen ons altijd de vraag: wat is de meerwaarde voor de klant? Een product waarvoor CCS steeds meer belangstelling merkt, is zijn toepassing BoCount Dynamics. Marc Christiaens: Dit is een samenwerkingsplatform tussen de accountant enerzijds en zijn klanten anderzijds. Het is de bedoeling dat de beide partijen op een zo efficiënt mogelijke manier informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Het kantoor neemt daarbij steeds meer het denkwerk voor zijn rekening, en zijn klant kan op een eenvoudige manier de repeterende zaken uitvoeren en consulteren. HECHTE DUBBELE RELATIE De band tussen Christiaens Computer Service en het kantoor Vandelanotte werd allang geleden gesmeed en blijft tot vandaag hecht. Na al die jaren blijft het een mooie dubbele relatie : wij leveren hen onze IT-oplossingen, zij staan ons met raad en daad bij op het vlak van accountancy en fiscaliteit, zegt Marc. Het is fijn om te zien hoe we dezelfde filosofie koesteren en een stuk van dezelfde weg hebben afgelegd. Net als wij hecht Vandelanotte veel belang aan een persoonlijke service en duurzame zakenrelaties. We hebben de groei van het kantoor en de intrede van de tweede en derde generatie, met respectievelijk Koen en Hein, en Nikolas van dichtbij meegemaakt. Hoewel het kantoor zo sterk gegroeid is, is de familiale spirit net als hier nooit verdwenen. Ook in het kader van zijn opvolging werkt Marc Christiaens met Vandelanotte: Wat ons zo aanspreekt, is de brede bundeling van alle mogelijke expertise, waardoor we er een antwoord vinden op al onze vragen. Met hun team leggen we sinds enkele jaren ook het traject af om CCS op termijn volledig over te laten aan mijn zonen. Als je dat kunt doen met een kantoor waarmee je al zo n lange geschiedenis hebt, en dat je bedrijf en jezelf zo goed kent, is dat een zeer sterk pluspunt. 08

9 Investeren in onderzoek en ontwikkeling is fiscaal interessant Om innovatie in België te bevorderen en ondernemingen die hierin investeren te ondersteunen, bestaan er enkele gunstige fiscale maatregelen. Zo zijn de lonen van sommige werknemers die innoveren deels vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en is er de zogenaamde octrooi-aftrek in de vennootschapsbelasting. Wij lichten beide maatregelen kort toe. Onderzoek en ontwikkeling is een term die betrekking heeft op drie activiteiten: fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het begrip kent een ruime definitie: alle creatief werk dat op systematische basis verricht wordt ter vergroting van de hoeveelheid kennis, met inbegrip van de kennis van de mens, de cultuur en de samenleving, alsmede het gebruik van deze hoeveelheid kennis voor het ontwerpen van nieuwe toepassingen. BEDRIJFSVOORHEFFING Voor werknemers die meewerken aan onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden en beschikken over een masterdiploma in de toegepaste of exacte wetenschappen, is 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing vrijgesteld van doorstorting aan de schatkist. Maar de bezoldigingen komen slechts in aanmerking, in verhouding tot de tijd die effectief besteed werd aan onderzoeksen ontwikkelingsactiviteiten. Om van deze vrijstelling te genieten, moet u zich sinds 1 januari 2014 aanmelden bij het POD Wetenschapsbeleid. Deze aanmelding kan zowel gebeuren voor eenmalige O&O-projecten, alsook voor structurele ontwikkelingen. OCTROOI-AFTREK Bijkomend voorziet de wetgever in de vennootschapsbelasting een vrijstelling van 80% voor de inkomsten uit octrooien. Het gevolg is dat de effectieve belastingvoet op dergelijke inkomsten nog maximaal 6,8 % bedraagt (20% x 33,99%). Om de octrooi-aftrek te kunnen toepassen, moet de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker of licentiehouder zijn van het octrooi. De octrooi-aftrek is slechts van toepassing wanneer de ontwikkeling gebeurd is in een onderzoekscentrum van de vennootschap. Maar ze is ook mogelijk voor reeds geoctrooieerde producten die een verbetering ondergaan in het onderzoekscentrum. Het onderzoek mag gedeeltelijk worden uitbesteed aan derden. Voor kmo s is het bovendien niet noodzakelijk om te beschikken over een volledige afdeling die als onderzoekscentrum fungeert. De inkomsten van octrooien die van de aftrek kunnen genieten, zijn onder meer de vergoedingen die verkregen worden door het verlenen van licenties om de geoctrooieerde uitvinding te produceren of te exploiteren. Daarnaast komt ook de meerwinst die de onderneming genereert door het octrooi in aanmerking voor de aftrek. Belangrijk is dat deze octrooi-aftrek niet van toepassing is wanneer de vennootschap haar rechten op een octrooi overdraagt. Fiscaal is het dus voordeliger om een licentie te verlenen aan een derde dan om het octrooi over te dragen. ANNELEEN WYDOOGHE & DRIES TORREELE 09

10 Verzeker uw zaak tegen cyberrisico s STIJN MOREAU Een aanval op de informaticasystemen, een hacking of datalek Vandaag kan elk bedrijf getroffen worden door cybercriminaliteit. Een cyberaanval kan op diverse manieren voor schade zorgen. U denkt er beter vooraf grondig over na. Een onderneming houdt heel wat vertrouwelijke gegevens bij van zowel klanten, leveranciers als personeel. Het is dus van groot belang dat uw onderneming zoveel mogelijk preventieve maatregelen neemt om zich te beveiligen tegen cybercriminaliteit. Uw servers en systemen beschermen via een firewall of het installeren van een goede netwerkbeveiliging is een goede start. Maar u zal zich nooit volledig kunnen beschermen tegen alle mogelijke inbreuken of lekken van informatie. Het verlies of de ongewenste verspreiding van vertrouwelijke informatie zoals verkoopcontracten en productspecificaties, kan verstrekkende consequenties hebben. Denk maar aan de tijd en moeite die u moet spenderen om de oorzaak van het lek op te sporen, uw IT-infrastructuur opnieuw te configureren en de imagoschade die u mogelijk oploopt. Maar u kan ook financieel getroffen worden door een verlies aan inkomsten (wanneer uw webshop offline gaat), een boete of gerechtelijke vervolgingen door klanten of leveranciers. Om al deze problemen voor uw onderneming in te perken, biedt de verzekeringsmarkt specifieke oplossingen. Die helpen u om de impact van hacking of datalekken te beperken. De verzekering kan bijv. experts sturen om het probleem te neutraliseren, of verdedigingskosten vergoeden. Zo n verzekering tegen cyberrisico s kan dan naast uw eigen beveiliging een extra bescherming zijn om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. Denk ook aan de juridische kant van uw webshop MATHIEU ROELENS De verkoop van producten via het internet blijft toenemen. Wie mee wil, heeft vroeg of laat een webshop nodig. Vergeet echter niet dat de opstart van e-commerce ook een juridische kant heeft. Voor de uitbating van uw webshop heeft u een ondernemings- en BTW-nummer nodig. U moet ook aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Niet verplicht maar wel aangeraden, zijn de brandpolis, een polis burgerlijke aansprakelijkheid na levering en een polis uitbating, net als een zogenaamde data protection polis, gezien de opmars van cybercriminaliteit. Als verkoper moet u op uw webshop uw identiteit vermelden (naam, adres, btw-nummer, telefoonnummer, adres) en, indien de uitbating via een vennootschap gebeurt, ook de bevoegde rechtbank. De consument moet vóór zijn bestelling productinformatie krijgen: o.a. de prijs inclusief belastingen; leveringskosten en -termijn; betalingswijze; voorraad; terugname van het product; retourkost; garantie; enz Na de bestelling moet de klant nog een bevestiging ontvangen waarin diezelfde informatie is opgenomen. De consument kan via een schriftelijke mededeling kosteloos en zonder uitleg de aankoop annuleren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. De verkoper moet deze mogelijkheid vermelden op het betalingsbewijs. U voorziet hiervoor best ook een modelformulier. Indien u dit niet doet, mag de consument de producten in principe houden zonder iets te betalen! Het opstarten en onderhouden van een webshop brengt nog heel wat andere aandachtspunten met zich mee. We sturen u graag onze whitepaper hierover toe. Vraag hem aan via 10

11 De overlopende rekeningen: opbrengsten en belastingen spreiden over meerdere jaren In de IT-sector is het zeer gebruikelijk dat contracten over meerdere jaren lopen. Hierbij denken we bijv. aan licentiecontracten of onderhoudscontracten die over twee of meer kalenderjaren lopen. Doorgaans wordt bij het afsluiten van de overeenkomst meteen de volledige prijs gefactureerd. Maar hoe zit dit nu met de rapportering van deze omzet? Is dit omzet van het jaar of zijn er andere mogelijkheden om deze omzet te rapporteren? Het antwoord op deze vraag vinden we terug in de boekhoudwetgeving. Het zogenaamde matching principle stelt dat inkomsten en kosten die betrekking hebben op een bepaalde periode ook aan deze periode moeten toegerekend worden. Voor een onderhoudscontract dat loopt van september tot en met augustus van het volgende jaar, moet de omzet worden opgesplitst en dus voor vier maanden aan het huidige jaar toegerekend worden en voor de resterende acht maanden aan het volgende jaar toegevoegd te worden. Boekhoudkundig zullen deze acht maanden via een overlopende rekening in het passief van de balans overgedragen worden naar het volgende boekjaar. De overlopende rekeningen werden net in het leven geroepen om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan het juiste boekjaar. TOM VERMEERSCH & DOMIEN CLAEYS Deze boekingswijze heeft ook fiscale voordelen. Gezien de omzet niet meteen volledig in het eerste boekjaar tot uitdrukking komt, zal deze ook fiscaal pro rata in het fiscaal resultaat van een bepaald boekjaar terechtkomen en belast worden. Cashmatig bieden dergelijke contracten zeker voor een start-up heel wat opportuniteiten. Uw klanten financieren voor en de uitgefactureerde omzet moet slechts pro rata in het resultaat genomen worden. Niet alleen voor de inkomsten maar ook voor de kosten geldt het matching principle. Dit betekent dat kosten die nog deels betrekking hebben op het voorgaand boekjaar, pro rata op dit jaar mogen toegerekend worden. Anderzijds zullen de vooruitbetaalde kosten die deels betrekking hebben op het volgende boekjaar pro rata naar dit boekjaar overgedragen worden. 11

12 Dividenden uitkeren: welke maatregel is voor u optimaal? SVEN LOOSVELT Sinds het aanslagjaar 2015 kunnen kmo s jaarlijks een liquidatiereserve aanleggen. Via deze maatregel kunnen in de toekomst dividenden worden uitgekeerd tegen een verlaagde roerende voorheffing. Indien u vereffent, bent u zelfs helemaal geen belasting meer verschuldigd op de uitkering van de liquidatiereserve. Maar er bestaat nog een andere mogelijkheid om dividenden uit te keren tegen een verlaagde roerende voorheffing. Het systeem dat vanaf aanslagjaar 2015 geldt is de VVPRter -regeling. Hierbij wordt een deel van de winst van het boekjaar gereserveerd op een afzonderlijke rekening van het passief. Op het moment van aanleg van deze liquidatiereserve betaalt u een heffing van 10%. Als u daarna deze reserve gedurende ten minste 5 jaar onaangetast laat (en ze dus niet uitkeert als dividend), is bij de uiteindelijke uitkering slechts een bijkomende roerende voorheffing van 5% verschuldigd. Keert u deze reserve wel uit binnen de 5 jaar, dan is een bijkomende roerende voorheffing van 15% verschuldigd, wat het totale tarief opnieuw op 25% brengt. verricht na 1 juli 2013 geven immers recht op een verlaagde roerende voorheffing van 20% of 15%. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van uw situatie zal ofwel de ene, ofwel de andere regeling voordeliger zijn. Bovendien is ook een combinatie van beide regelingen mogelijk. Toch zijn er een aantal aandachtspunten. Zo is het voor de VVPRbis-regeling noodzakelijk dat er opnieuw geld in uw vennootschap wordt ingebracht. Voor de regeling van de liquidatiereserve is geen nieuwe inbreng nodig. Ook de wachttermijnen tussen beide regelingen zijn verschillend. Bij de VVPRbis-regeling betaalt u slechts belastingen op het moment dat u effectief overgaat tot een dividenduitkering. Bij aanleg van de liquidatiereserve bent u onmiddellijk 10% belasting verschuldigd. VVPRBIS VVPRTER Inbreng in geld na 1 juli 2013 Wachttermijn: 3 jaar voor 15% RV Bij aanleg van de liquidatiereserve betaalt u bij de vereffening van uw vennootschap geen enkele roerende voorheffing meer, terwijl bij toepassing van de VVPRbis-regeling nog 25% roerende voorheffing verschuldigd zal zijn. De recent ingevoerde VVPRter-regeling kent bovendien een ruimer toepassingsgebied dan de VVPRbis-regeling. Ook aandelen uitgegeven vóór 1 juli 2013 en aandelen van een inbreng in natura komen immers in aanmerking. Bovendien werd onlangs door de federale regering besloten het toepassingsgebied uit te breiden voor de winsten van 2012 en 2013, maar dit is op vandaag nog geen wetgeving. Het wordt dus belangrijk uw dividendenpolitiek af te stemmen op de bestaande maatregelen om ze op die manier fiscaal te optimaliseren. Reservatie boekwinsten op afzonderlijke passiefrekening Wachttermijn: 5 jaar voor 5% RV Sinds 1 juli 2013 bestaat er echter nog een andere mogelijkheid om dividenden uit te keren tegen een verlaagde roerende voorheffing (het VVPRbis -systeem). Aandelen uitgegeven door inbreng in geld RV ten laste van de aandeelhouder (bij uitkering) Bij vereffening: 25% RV Kan maximaal genoten worden ten belope van het kapitaal ingebracht na 1 juli 2013 Verlies voordeel bij overdracht aandelen (uitgezonderd overdracht in rechte lijn) Anticipatieve heffing van 10% ten laste van de vennootschap (bij aanleg reserve) RV ten laste van de aandeelhouder (bij uitkering) Bij vereffening: geen extra RV Systeem geldt voor alle aandelen Geen verlies voordeel bij overdracht aandelen 12

13 Startend ondernemer? Investeer in een accountant! Een startende ondernemer is vooral begaan met zijn geesteskind. Hoe kan ik mijn idee commercialiseren? Hoe moet ik mij organiseren? Hoe zal ik mijn business financieren? Op al deze vragen hoeft een start-up niet zelf het antwoord te zoeken. Een accountant denkt mee met de startende ondernemer en is een belangrijke vertrouwenspersoon voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe bedrijf. Eén van de eerste vragen waar een starter mee geconfronteerd wordt, is hoe hij zijn zaak het best organiseert. En hoe zet je je privaat opgebouwd vermogen niet op het spel? Dit kan door meteen een vennootschap op te richten. Voor een startup in ICT zal de keuze en oprichting van een vennootschap in grote mate ingegeven zijn door kostenoverwegingen. De kostprijs kan immers oplopen. Daartegenover staat dat een vennootschap wel bescherming kan bieden onder de vorm van beperkte aansprakelijkheid. In de ICT-sector, die zeer snel evolueert, is dat geen overbodige luxe. Aanspraken van derden wegens inbreuken op copyrights, patenten of andere technologie komen frequent voor. De meest toegankelijke rechtspersoon om een vennootschap met beperkte aansprakelijk op te richten is de BVBA. Deze vennootschap kan indien er meer dan één vennoot is, reeds opgericht worden door het volstorten van het kapitaal voor een bedrag van euro. BESTUUR VENNOOTSCHAP Indien er meerder vennoten zijn, moet ook het bestuur geregeld worden. Hoe worden de onderlinge afspraken tussen de medevennoten vastgelegd? Het bestuur is in belangrijke mate afhankelijk van de gekozen vennootschapsvorm. Maar ongeacht het aantal partijen zal het in principe wel mogelijk zijn om het bestuur stevig te verankeren. Als de oprichters uitgebreide bestuursbevoegdheden en onderscheiden bevoegdheden willen geven aan verschillende personen en onderlinge afspraken willen maken zal een NV eerder aangewezen zijn. In dit geval lopen de kosten wel snel op, en is het maar de vraag of een ICT startup hier echt behoefte aan heeft. OPMAAK FINANCIEEL EN BUSINESSPLAN In de beginfase wordt doorgaans vooral in ontwikkeling en uitrusting geïnvesteerd. Er zullen dus uitgaven gedaan worden voor de eerste stroom van inkomsten een feit is. Een succesvolle ICT-startup vraagt om een gedegen financieel en businessplan, waarin gezocht wordt naar de gepaste financieringsvormen om die behoefte te overbruggen. Het is trouwens wettelijk verplicht een financieel plan op te stellen dat een realistische weerspiegeling is van de voorgenomen activiteiten. Wanneer de onderneming binnen de twee jaar failliet gaat en het financieel plan onvoldoende blijkt, kunnen de oprichters persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Een financieel plan met een negatief eigen vermogen is mogelijk maar het moet dus om een realistische weerspiegeling gaan van de geplande activiteiten. Aangezien de concurrentie op de ICTmarkt sterk toegenomen is, is het belangrijk om goed na te denken over hoe je je als startup kan onderscheiden van andere ICT-bedrijven. Wie is het doelpubliek? En hoe zal je die proberen te bereiken? OPRICHTING VIA DE NOTARIS Voor de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de tussenkomst van een notaris vereist. De oprichters hebben bij het verlijden van de akte de plicht om ook het financieel plan neer te leggen bij de notaris. TOM VERMEERSCH & FLORIS DE RUYCK 13

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen In onderstaande memo lichten wij graag volgende alternatieve verloningsvormen inzake bonussen toe: 1) Loonbonus

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

CORPORATE PRESENTATIE

CORPORATE PRESENTATIE CORPORATE PRESENTATIE INLEIDING + Familiale onderneming: + Gesticht door Roger Vandelanotte in 1948 + 2 e generatie: Koen en Hein Vandelanotte + 3 e generatie: Nikolas Vandelanotte + 8 vestigingen verspreid

Nadere informatie

CORPORATE PRESENTATIE

CORPORATE PRESENTATIE CORPORATE PRESENTATIE INLEIDING + Familiale onderneming: + Gesticht door Roger Vandelanotte in 1948 + 2 e generatie: Koen en Hein Vandelanotte + 3 e generatie: Nikolas Vandelanotte + 8 vestigingen verspreid

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel.

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. E. Banningstraat 41-47-B - 2000 Antwerpen Tel.: 03 225 52 30 - Fax: 03 225 52 33 E-mail: info@dehoon.be - www.dehoon.be Hoe betaal ik écht minder

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT.

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT. Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? www.moorestephens.be Belastingdruk op zelfstandigen Personenbelasting inkomstenjaar 2014: VAN Inkomensschijf TOT Belastingtarief 0,01 8.680,00 25% 8.680,01

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen W NNOVATIE Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen Innovatie als economische motor De uitgaven aan O&O in België bedragen 2,04% van het BBP. Daarvan wordt 67% gedragen door

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de witte kassa

Nieuwe regels voor de witte kassa Newsflash Nieuwe regels voor de witte kassa Ondertussen is het systeem van de geregistreerde kassa al enige tijd in werking. Toch blijven er problemen opduiken: zo had de Raad van State problemen met de

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants INLEIDING Gesticht door Roger Vandelanotte in 1948 Familiale onderneming: 2 e en 3 e generatie Vandelanotte aan het roer 8 externe vennoten 8 diensten verspreid over België 8 vestigingen

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste nettoloon per maand brutoloon per maand kostprijs Bedrijf verhoging

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

De innovatiepremie 100% netto!

De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie De maatregel eenmalige innovatiepremie is de volledige fiscale vrijstelling van de premie, toegekend en betaald door een werkgever aan zijn creatieve werknemers

Nadere informatie

Het loonbonusplan in de horeca

Het loonbonusplan in de horeca Het loonbonusplan in de horeca Wist je dat een werkgever aan zijn medewerkers een bonus kan toekennen die gekoppeld is aan bepaalde resultaten in de (horeca)onderneming? Met deze folder willen we je laten

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer IK BEREID ME VOOR IK START WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Vandelanotte bekijkt uw onderneming in een brede context. Een sluitende jaarrekening is één zaak, maar net zo belangrijk zijn de juridische en fi scale aspecten, audit, risk management,

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Verschillende SWT-bedragen gewijzigd sinds 1 januari 2016 1. Herwaardering bedrijfstoeslag en begrensd brutomaandloon Op 1 januari van elk jaar kan zowel het begrensde brutomaandloon, dat in aanmerking

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie