iminds / VIAA Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een beperkte offerteaanvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iminds / VIAA Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een beperkte offerteaanvraag"

Transcriptie

1 1 iminds / VIAA Project Testbeeld : Ontwerp en ontwikkeling van een webplatform voor interactie en ontsluiting van archiefmateriaal tbv onderwijs, bibliotheken en onderzoek + Raamovereenkomst voor het onderhoud en verdere ontwikkeling van het webplatform Testbeeld Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een beperkte offerteaanvraag

2 2 INHOUDSTAFEL 1 OVER IMINDS & VIAA IMINDS VIAA HET TESTBEELD -PROJECT DOELSTELLING PROJECTOMSCHRIJVING FUNCTIONELE VEREISTEN TECHNISCHE VEREISTEN AANVULLENDE VEREISTEN SCOPE VAN DE OFFERTEAANVRAAG FASE 1: OPDRACHT VOOR ONTWERP EN ONTWIKKELING TESTBEELD FASE 2: RAAMOVEREENKOMST CORRECTIEF EN ADAPTIEF ONDERHOUD TESTBEELD TIMING EN PLANNING TOEPASSELIJKE WETGEVING SELECTIE-EISEN UITSLUITINGSCRITERIA CRITERIUM INZAKE DE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT CRITERIUM INZAKE DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID CRITERIUM INZAKE DE CAPACITEIT EN BESCHIKBAARHEID INSTRUCTIES VOOR KANDIDAAT-LEVERANCIERS DATUM WAAROP ANTWOORDEN INGEDIEND MOETEN WORDEN WIJZE VAN INDIENING TAAL AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR INHOUD VAN UW KANDIDATUURSTELLING - CHECKLIST SELECTIE VAN DE KANDIDATEN... 21

3 3 1 Over iminds & VIAA 1.1 iminds iminds is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse overheid innovatie binnen ICT stimuleert. Het iminds-team biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en brengt daarvoor uiteenlopende bedrijven, overheden en non-profitorganisaties samen rond onderzoeksprojecten. Bij elk van die projecten komen zowel technische als niet-technische aspecten aan bod. Voor meer informatie over iminds kunt u terecht op De voorbije jaren heeft iminds een aantal projecten uitgevoerd rond digitaliseren, archiveren en ontsluiten van erfgoed. Belangrijke onderzoeksprojecten waren onder meer BOM-VL, Vlaanderen in Beeld en Archipel, waaruit bleek dat er een grote vraag bestond naar een meer geïntegreerde aanpak voor het digitaal bewaren en ontsluiten van ons (audiovisueel) erfgoed. Deze projecten hebben geleid tot het ontstaan van het VIAA. De opstart van VIAA werd toevertrouwd aan iminds met de bedoeling om het VIAA eind 2014 te verzelfstandigen. Tot op heden is VIAA dus een project binnen iminds. Voor meer informatie over VIAA kunt u terecht op iminds zal in het kader van deze opdracht optreden als aanbestedende overheid. In dit document dienen de termen VIAA, iminds en VIAA/iMinds gelezen te worden in de context van de opstart van VIAA binnen iminds. 1.2 VIAA Introductie en context De opstart van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) werd op 21 december 2012 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De belangrijkste taken van VIAA die vooralsnog geoperationaliseerd worden binnen iminds zijn: digitaliseren: bestaand materiaal uit de erfgoedsector en de mediasector digitaliseren archiveren: digitaal materiaal duurzaam bewaren en indexeren zodat het bruikbaar wordt voor verschillende doelgroepen interactie: het digitale materiaal ter beschikking stellen, bijvoorbeeld van scholen, bibliotheken en onderzoekers Missie en Visie VIAA is een service provider op het vlak van digitaliseren, archiveren en interactie, waar dienstverlening en klantgerichtheid centraal staan. Er zijn op dit moment reeds 35 klanten ( content providers ) geïdentificeerd in de volgende sectoren: de audiovisuele sector (commerciële, publieke en regionale omroepen)

4 4 de cultuur-en erfgoedinstellingen (in eerste instantie in eerste instantie de door het Cultureel Erfgoeddecreet erkende instellingen. Ondertussen wordt ook bekeken welke diensten VIAA kan ter beschikking stellen voor bestuurlijke informatie (het Digitaal Archief Vlaanderen project, DAV). De oplevering van deze studie is gepland voor het najaar van VIAA beperkt zich op termijn dus niet tot audiovisueel erfgoed, ook andere vragen en noden kunnen later een invulling krijgen. Daarnaast wil VIAA zich ook niet alleen als erfgoedspeler profileren, maar wil ze bv. door het realiseren van een handelsplatform voor content stimulerend werken voor nieuwe economische activiteiten en het hergebruik van waardevol materiaal. VIAA zal op termijn zowel gratis als betalende diensten aanbieden bovenop haar basisinfrastructuur.

5 5 2 Het Testbeeld -project 2.1 Doelstelling Elke dag aanwezig in de klas en in de bib. Dit willen we bereiken door leerkrachten en leerlingen, bibliothecarissen en bibliotheekbezoekers de mogelijkheid te bieden om online, op een eenvoudige manier voor hun relevant kwalitatief hoogstaand audiovisueel materiaal te vinden en ontdekken. Dat materiaal moet crossmediaal1 en zonder technische beperking gebruikt kunnen worden. 2.2 Projectomschrijving Achtergrond Vlaanderen beschikt over een bijzondere rijkdom aan audiovisueel materiaal. Een groot deel van dit materiaal dreigt echter op termijn te verdwijnen. Om dat materiaal voor iedereen toegankelijk te maken en te houden heeft VIAA de opdracht gekregen materiaal te digitaliseren en het digitale erfgoed duurzaam te archiveren. In het begin zal VIAA zich toeleggen op de historische audiovisuele archieven van de cultuur- en erfgoedinstellingen en van de audiovisuele sector (omroepen). Ondertussen wordt ook bekeken welke diensten VIAA kan bieden voor bestuurlijke documenten en andere digitale objecten. Digitale objecten vandaag zijn immers het erfgoed van morgen. VIAA streeft ernaar om het archief zo maximaal als mogelijk open te stellen voor de content providers, het onderwijs, de bibliotheken, de wetenschappelijke wereld en uiteindelijk het grote publiek. Dat zal gebeuren door de creatie van digitale platformen (interfaces) en diensten (API s) waarlangs het archiefmateriaal beschikbaar wordt gemaakt voor diverse toepassingen, zowel door VIAA als door derden. Het Testbeeld -project voor het onderwijs Het is essentieel om van bij de start het (digitale) erfgoed in te bedden in de bestaande en groeiende digitale praktijk van het onderwijs. Hierbij heeft het onderwijs nood aan verschillende vormen van contextualisering en didactisering, en de instrumenten om dit zelf te kunnen toevoegen en beheren. In de eerste fase willen we een interface (website) ontwikkelen om archiefmateriaal te vinden en te gebruiken. Als toegevoegde waarde voor het onderwijs moet dit materiaal bruikbaar zijn in een didactische omgeving. Inhoudelijk is daarbij gekozen voor materiaal dat past binnen het curriculum rond Wereldoorlog I ( ), wereldorientatie algemeen (basisonderwijs) en techniek (1ste graad secundair onderwijs). In deze fase wordt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht d.mv. een SOTA, survey, co creation sessies, om een beter inzicht te krijgen in de behoeften. Dit onderzoek is een work in progress: Living labs, dat uitgevoerd wordt door ilab.o van iminds en loopt tot juni In de tweede fase zal het platform in de praktijk getest worden tijdens een veldtest (januari juni 2014) met beperkt aantal leerkrachten en leerlingen uit verschillende scholen zowel in het basis- als secundair 1 Device- en platformonafhankelijk.

6 6 onderwijs. Tijdens deze veldtest zullen de behoeften van de gebruikers mbt de interface zowel naar inhoud als functionaliteit worden getoetst. Op basis van de bevindingen tijdens de veldtest zal de website in de eerste helft van 2014 worden doorontwikkeld en waar nodig de specificaties verfijnd, aangepast of bijgestuurd. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal iteraties (blokken) die telkens 1-2 weken development zullen vereisen. Het Testbeeld -project voor de openbare bibliotheken Naar analogie van onderwijs wordt eenzelfde traject opgestart voor de openbare bibliotheken. Binnen de bibliotheekwereld wordt een onderscheid gemaakt tussen de biliotheekmedewerkers enerzijds en de bezoekers anderzijds. Voor deze doelgroepen wordt vertrokken vanuit een intra-muros beschikbaarheid (omwille van de auteursrechten) van de interface. Zowel de beschikbaarheid op basis van locatie als de functionele en inhoudelijke vereisten voor bovenstaande doelgroepen worden parallel onderzocht en meegenomen bij de ontwikkeling van de website. Het Testbeeld -project voor wetenschappelijk onderzoek Bedoeling is dat ook wetenschappelijke instellingen en hun onderzoekers het VIAA-materiaal kunnen raadplegen en gebruiken in het kader van hun onderzoek en desgewenst integreren in de onderzoeksresultaten. Het ecosysteem Aangezien de archief-infrastructuur van VIAA nog in opbouw is en niet volledig operationeel tegen de veldtest, zal de content tijdens dit project opgehaald en geleverd worden via de restful API (XML) van een stand-alone digitaal archief. Op termijn zal deze applicatie mogelijk vervangen worden door het VIAA-archiefsysteem. De website dient dan ook zodanig te worden opgebouwd dat in dat geval geen noemenswaardige aanpassingen aan het platform moeten worden doorgevoerd. Daarnaast past de website in een breder landschap van toepassingen zoals ingebeeld.be, cultuurkuur.be (piloot), klascement.be, websites van uitgevers enzovoort. Zowel content als metadata uit deze toepassingen moet uitgewisseld kunnen worden met Testbeeld om de content daar te verrijken en vice-versa.

7 7 Figuur 1: Ecosysteem Onderwijs (schets ter illustratie) 2.3 Functionele vereisten Op de volgende pagina s wordt beschreven welke functionaliteit in fase 1 voor gebruikers en beheerders dient te worden geïmplementeerd. Op basis van de bevindingen tijdens de veldtest kunnen hier wijzigingen en/of toevoegingen worden gedaan. Deze wijzigingen worden uitgevoerd in de adaptieve iteraties in fase 2 en vallen onder de raamovereenkomst. Tijdens de veldtest moet de eindgebruiker met behulp van de website materiaal kunnen: - Vinden Bekijken Gebruiken Ongeacht het door hem gebruikte device of besturingssyteem. Daarnaast kan de gebruiker actief deelnemen door een account aan te maken, eigen collecties samen te stellen, te reageren en annoteren, via sociale netwerken te delen en door feedback te geven aan de beheerders.

8 8 Tot slot kan de gebruiker op de website op de hoogte blijven via blog en nieuwsbrief en inhoudelijke informatie vinden over onder meer de aanbieder(s) en de aangeboden collecties en de website an sich. Vinden De gebruiker kan: content zoeken via een zoekvenster, d.m.v. trefwoord (titel, omschrijving, onderwerp, ) door de zoekresultaten bladeren zijn zoekopdracht verfijnen via filters (type, formaat, datum,...) zijn zoekopdracht verfijnen via andere modifiers (duur, etc.) krijgt suggesties bij zijn zoekresultaten (autocorrectie, auto fill) content ontdekken door te browsen door de contentcategorieën (laatste, editor's pick, per leergebied/onderwijsgraad, etc.) content ontdekken via redactioneel samengestelde thema s inspiratie opdoen via contentsuggesties op de homepagina: Laatst toegevoegd, nieuws, In the picture, meest bekeken/populair, etc. Bekijken De gebruiker kan: previews bekijken in zoekresultaten zonder naar een detail te hoeven gaan basismetadata bekijken in zoekresultaten zonder naar een detail te hoeven gaan van elk content item op de respectievelijke detailpagina de publiek toegankelijke metadata bekijken elk item afspelen mits rechten-vrij verwante content ontdekken via related content widgets bij een detail De ingelogde gebruiker kan bovendien: van elk content item op de detailpagina de voor zijn gebruikersgroep beschikbare metadata bekijken elk item afspelen Gebruiken De gebruiker kan: elk item gebruiken binnen zijn eigen kanaal via embed (indien toegestaan op basis van de rechten) De ingelogde/geautoriseerde eindgebruiker kan bovendien: elk item gebruiken via embed, streaming (download) persoonlijke collecties samenstellen, beheren en delen afspeellijsten samenstellen (crf. YouTube)

9 9 Deelnemen De gebruiker kan: een account aanmaken en beheren om zijn ervaring verder te personaliseren op elk item reageren elk item delen via Facebook, Twitter (e.a.) zich inschrijven op de nieuwsbrief De ingelogde gebruiker kan bovendien: items als fragment embedden of streamen via timelinepointers (vb. van 00:33 tot 01:21) zijn gebruikshistoriek (views/plays, favorites, playlists, collections) raadplegen via zijn accountprofiel favorieten aanduiden en beheren reageren/reviewen als officiële gebruiker time-based annoteren (cfr. Soundcloud) (gesloten) groepen maken om materiaal te delen en becommentariëren met andere gebruikers De beheerders De beheerders van de website zijn enerzijds VIAA medewerkers maar ook zogenaamde content providers (musea, erfgoedinstellingen, archieven) De contentproviders hebben elk een eigen pagina waarop ze meer informatie kunnen geven over hun werking, hun collecties kunnen duiden en gerelateerde evenementen via cultuurkuur/net kunnen worden binnengetrokken. De inhoud op deze pagina moeten ze via het CMS kunnen beheren. De VIAA-beheerders van de website kunnen: Gebruikersaccounts activeren en beheren (moderatie) Reacties beheren en modereren De inhoud van banners en indekijkers aanpassen Redactionele thema s aanmaken en beheren Inhoudelijke pagina s aanmaken en beheren Volgorde van content binnen categorieën aanpassen Blog/Nieuwsbreichten aanmaken Nieuwsbrieven opstellen en versturen via VIAA CampaignMonitor Gebruiks- en gebruikersstatistieken bekijken en exporteren

10 Technische vereisten Webdevelopment Bij de webdevelopment worden minimaal de volgende principes/technologieën gebruikt: - Responsive design HTML5 en CSS3 JavaScript MVC framework (cfr. AngularJS) De website bevraagt en haalt alle archiefmateriaal op via een externe restful webservice (gedocumenteerde API) De website kan content en metadata van externe services opvragen en verwerken Getest en bruikbaar in IE9+ en de recente versies van Chrome, Firefox, Safari op: o Windows 7+ o OSX o ios 6+ o Android 3+ Figuur 2: Vereenvoudigde schets webplatform "Testbeeld" Content en api s De audiovisuele content en haar metadata zal bewaard worden in een afzonderlijk digitaal archiefsysteem dat bevraagd kan worden via een restful API. Het moet ook mogelijk zijn materiaal uit andere bronnen en locaties via hun respectieve (web)services te raadplegen. De website bevindt zich bovendien in een ecosysteem van verschillende platformen zoals ingebeeld.be, cultuurkuur.be, enzovoort. Het moet mogelijk zijn om content en metadata via de beschikbare API s van deze platformen binnen te halen en te verwerken.

11 11 Authenticatie Gebruikers moeten kunnen geauthenticeerd worden tegen externe services met een fallback in het CMS zelf. In de eerste fase moeten gebruikers zich zowel rechtstreeks via de website als met behulp van ldap en oauth kunnen registreren en aanmelden. Het authenticatieluik moet dusdanig ontworpen worden dat in latere fases op relatief eenvoudig wijze onderliggende authenticatiemethodes (vb. Shibboleth, eid (saml), ) kunnen worden toegevoegd. Gebruikersgroepen en rollen Het is mogelijk specifieke rechten toe te kennen per gebruikersgroep. Binnen een gebruikersgroep (vb. onderwijs) kunnen bovendien rollen gedefinieerd worden (vb. leerkracht, leerling). Afhankelijk van de rechten en/of de rol van een gebruiker kan de inhoud afgeschermd worden en het takenpakket aangepast worden en zowel de content als het design van de website aangepast worden. Rights Management Niet alle inhoud zal de zelfde rechten hebben. Sommige inhoud zal bijvoorbeeld mogen bekeken worden, maar niet ge-embed. Van sommige inhoud zal alleen een preview en de metadata beschikbaar zijn, enzovoort. Het moet het dus mogelijk zijn om op basis van de opgegeven auteursrechten de zichtbaarheid en beschikbaarheid van inhoud te beheren. Streaming van audiovisuele content Voor het afspelen van beeld en audio word teen html5-player gebruikt. Het gelijktijdig streamen van audiovisuele content van het archief naar verschillende gebruikers zal worden afgehandeld via een extern platform. CMS Aangezien de inhoud en metadata niet in de website wordt opgeslaan, maar beschikbaar wordt gesteld via webservices dient het CMS in hoofdzaak voor het opslaan en beheren van gebruikersaccounts, door gebruikers aangemaakte content (vb. reacties, persoonlijke collecties), en inhoudelijke pagina s. Het CMS dient hiervoor minimum te voldoen aan de volgende vereisten: - op rollen en groepen gebaseerd gebruikersbeheer modulair aanpasbaar flexibele templating visualisatie van de sitemap bij voorkeur geen jaarlijkse licentiekosten export en import van data is mogelijk aanpasbare status van inhoud publicatie van content op basis van datum/status (sub)categorisatie van content

12 12 Hosting Hosting wordt in afwachting van de realisatie van de VIAA-infrastructuur voorzien door de opdrachtnemer. In de offerte zal hiervoor afzonderlijk de jaarlijkse kostprijs worden vermeld. In de offerte worden alle gegevens met betrekking tot opslag, bandbreedte, uptime, back-ups en interventietijd meegedeeld. Indien de hosting als reseller wordt aangeboden dan worden ook de details van de SLA met de provider opgegeven. Er wordt uitgegaan van de volgende minimum setup: - Linux/Apache/MySQL hosting Staging en productie environment 2GB opslagruimte 20GB transfer/mo FTP-toegang Zowel opslagruimte als bandbreedte dienen eenvoudig schaalbaar te zijn. Het uiteindelijke budget zal een voorbeeldprijs per extra GB opslag en bandbreedte bevatten. Versiebeheer De site wordt ontwikkeld op een staging-omgeving. De volledige development, correctieve en adaptieve aanpassingen en bugfixing wordt eerst uitgevoerd op de staging-omgeving en na testing gepushed naar de productie-omgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een versiebeheersysteem zoals Git of Subversion. Uitrol naar andere lokaties kan zonder probleem voorzien worden. Monitoring Bezoekers- en gebruiksstatistieken worden standaard bijgehouden via Google Analytics. Daarnaast moet het mogelijk zijn om het gebruik en gedrag van bezoekers tot op rolniveau na te gaan (cookie/sessie). Bijvoorbeeld: hoe gebruiken leerkrachten de website, welke content is het populairst bij leerlingen, etc. Meer bepaald willen we weten welke content (op individueel assetniveau: VIAA.id aangeleverd door archief) door wie (individuele gebruiker: VIAA.id aangeleverd door authenticatiesysteem), vanaf welke locatie, op welk moment en op welke manier (stream, embed, etc.) geraadpleegd wordt. Minimaal wordt dus in het systeem gemonitord aan de hand van: VIAA-id van een item, gebruiker (groep, rol), tijd, locatie, contentconsumptie (view+play+duration). Sociale Media In eerste instantie wordt de website niet opengesteld voor het publiek. Delen op Sociale Media is dan nog niet opportuun, maar moet wel reeds geïntegreerd worden. Bijvoorbeeld door het voorzien van de correcte metatags (Open Graph, Twitter Cards, etc.). Idem voor wat betreft het eventuele koppelen van socialemedia-accounts.

13 13 SEO De website houdt out-of-the-box rekening met de basisregels inzake SEO, meer bepaald worden volgende specificaties gevolgd: - schone en aanpasbare URL's een unieke en beschrijvende meta description en title per pagina semantisch correcte en schone HTML5 code optimalisatie voor een snelle laadtijd (zie bij performantie) rich snippets, social media tags (og) en microformats indien van toepassing een dynamische XML-sitemap geschikt voor Webmaster tools Performantie De website wordt geöptimaliseerd voor een snelle laadtijd door minimaal rekening te houden met volgende specificaties: - gzip compressie beperken van http requests optimalisatie van afbeeldingen (responsive) gebruik van sprites server en clientside cacheing gecombineerde en minified CSS en JS

14 Aanvullende vereisten Usability Bij het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt bijzondere aandacht besteed aan de usability en architectuur van de site. Aan de hand van een relationele sitemap worden de flows gevisualiseerd. Alle belangrijke pagina s worden door middel van wireframes uitgewerkt. Tijdens de veldtest zal de website irl gebruikt en getest worden bij een selectie van gebruikers uit de verschillende doelgroepen. De bevindingen van deze gebruikers tijdens de veldtest worden meegenomen en de website zal hieraan aangepast moeten worden (zie adaptief onderhoud in fase 2). Accessibility Het eindresultaat voldoet waar mogelijk aan de basisvereisten zoals beschreven in de Anysurfer checklist voor toegankelijke websites, zie: Design De look and feel wordt bepaald door de uitvoerder. Rekening houdend met: - de stijl en waarden van VIAA (zie onder) usability guidelines accessibility (Anysurfer) Meertaligheid In eerste instantie zal de website alleen Nederlandstalig zijn. Het moet echter mogelijk zijn om de website in de toekomst in meerdere talen aan te bieden. In de offerte zal het meertalig (NL/EN) maken van de website als optie worden opgenomen. Project Management Voor de gehele duur van het project wordt een dedicated project manager voorzien die toeziet op de scope, timing en voortgang van het project en fungeert als spoc naar de opdrachtgever. De uitvoerder doet een voorstel naar planning en aanpak (agile, scrum, pm-tool voor ticketing ). Hierbij wordt rekening gehouden met de doorlooptijd en deadlines zoals opgegeven in de offerteaanvraag en waarvan niet kan worden afgeweken. Correctief en adaptief onderhoud Tijdens fase 2 verwachten we tot en met 30 juni 2014 maximum 3 mensdagen per maand te reserveren voor correctief onderhoud (vb. bugfixing). De aanpassingen die voortvloeien uit de veldtest vallen onder adaptief onderhoud. Hiervoor worden voorlopig drie blokken van 10 mensdagen ingeschat. (zie ook 3.2)

15 15 3 Scope van de offerteaanvraag De beperkte offerteaanvraag handelt over het ontwerp en de ontwikkeling van een webplatform voor de ontsluiting van VIAA-archiefmateriaal en de interactie met en tussen gebruikers uit de VIAAdoelgroepen. iminds/viaa is voor dit dossier op zoek naar een leverancier die niet alleen de nodige componenten kan leveren maar ook een duidelijke inhoudelijke meerwaarde kan betekenen aan het hele project en bereid is om een langetermijnrelatie met VIAA op te bouwen voor de verder ontwikkeling en de uitbouw van het platform de komende jaren. 3.1 Fase 1: Opdracht voor ontwerp en ontwikkeling Testbeeld In deze fase wordt het platform op basis van de bovenvermelde vereisten ontworpen, ontwikkeld en vormgegeven. 3.2 Fase 2: Raamovereenkomst correctief en adaptief onderhoud Testbeeld In deze fase wordt het platform op basis van de gebruikerstests en -feedback en de aanvullende noden en behoeften van de verschillende stakeholders, zowel technologisch als vormelijk, verder uitgebouwd en aangepast. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het louter bugfixen en onderhouden van het platform(correctief) en het effectief wijzigen van functionaliteit en uiterlijk (adaptief). Tijdens fase 2 verwachten we tot en met 30 juni 2014 maximum 3 mensdagen per maand te reserveren voor correctief onderhoud (vb. bugfixing). De aanpassingen die voortvloeien uit de veldtest vallen onder adaptief onderhoud. Hiervoor worden voorlopig drie blokken van 10 mensdagen ingeschat. 3.3 Timing en planning VIAA wil op korte termijn een aantal zaken realiseren. Een eerste belangrijke deliverable zal de oplevering van een werkbare betaversie zijn op 17 januari Daarmee moet VIAA in staat zijn om de eerste veldtesten uit te voeren met zowel onderwijs als bibliotheken. Daarna zal het platform verder verfijnd worden op basis van de feedback van zowel beheerders als eindgebruikers en betrokken experts. Voor dit project wordt daartoe de volgende gefaseerde planning gehanteerd: Activiteit Publicatie van de kandidatuurstelling Indienen van kandidaatsdossiers Selectie van kandidaten + bestek verspreiden Indienen van de offerte Deadline 03 september september :00 CEST 19 september oktober :00 CEST

16 16 Presentatie van de offerte Geplande gunning FASE 1 ontwerp en ontwikkeling Start project Oplevering betaversie Start Veldtest onderwijs Start veldtest bibliotheken FASE 2 raamovereenkomst Correctief en adaptief onderhoud fase 1 Doorontwikkeling (vervolgtraject) 08 oktober oktober oktober januari januari maart 2014 t/m 30 juni 2014 t/m 30 juni Toepasselijke wetgeving Deze offerteaanvraag voor leveringen maakt het voorwerp uit van een beperkte offerteaanvraag met vooraankondiging. De belangrijkste toepasselijke regelgeving: Wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 Koninklijk besluit van 15 juli plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

17 17 5 Selectie-eisen 5.1 Uitsluitingscriteria OPMERKING: Hieronder worden de bepalingen van de artikelen 61 t.e.m. 66 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren inzake het toegangsrecht tot een opdracht summier samengevat. Het is aangewezen om de relevante bepalingen na te gaan in het voormelde KB. iminds behoudt zich het recht voor om bij onduidelijkheid over het voldaan zijn aan één of meerdere selectiecriteria contact op te nemen met de betrokken kandidaat/kandidaten Verplichte uitsluiting van het toegangsrecht Overeenkomstig artikel 61, 1 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Facultatieve uitsluiting van het toegangsrecht Overeenkomstig artikel 61, 2 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die : 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

18 18 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt Bewijzen voor bovenstaande criteria Het bewijs dat de kandidaat zich niet in één van de gevallen vermeld in uitsluitingscriterium 1 of 2 bevindt, dient te worden geleverd door: A. voor de verplichte uitsluitingen en de facultatieve uitsluitingen met nrs. 1, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; B. voor de facultatieve uitsluitingen 5 en 6 : voor de kandidatuurstelling kan volstaan worden met een verklaring op erewoord. Bij de offerte wordt een attest bijgevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land; C. voor de facultatieve uitsluitingen 4 en 7 : een verklaring op erewoord. Wanneer een document of attest als bedoeld in de voormelde punten A en B is vereist, niet wordt uitgereikt in het betrokken land of daarin niet alle in de verplichte uitsluitingen en de facultatieve uitsluitingen met nrs. 1, 2 of 3 bedoelde gevallen worden vermeld, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 5.2 Criterium inzake de financiële en economische draagkracht De financiële en economische draagkracht van de inschrijver dient te worden aangetoond door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Indien de kandidaat om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die een gelijkaardige bewijswaarde hebben.

19 19 iminds behoudt zich het recht om meer informatie op te vragen of kandidaten te weigeren die over onvoldoende financiële of economische draagkracht beschikken. 5.3 Criterium inzake de technische bekwaamheid De technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid van de kandidaat dient bewezen te worden aan de hand van de volgende documenten Gelijkaardige en recente referenties De kandidaat voorziet maximum 3 gelijkaardige en recente referenties bij verschillende klanten. Daarbij moet telkens minstens 1 referentie de volgende al dan niet gecombineerde expertise aantonen: Responsive html5/css3 website met audiovisuele content Programmeren met een JavaScript MVCV framework zoals Angular.js Integratie van (restful) API( s) voor uitwisseling van data De gelijkaardigheid van de referenties kan daarnaast aangetoond worden door: De aard van de opdracht/opdrachtgever De inhoud van de opdracht De grootteorde en omvang van de opdracht De timing van de opdracht Alle referenties dienen recent te zijn. Het project/contract loopt nog, of is maximaal 3 jaar oud, te rekenen vanaf de publicatiedatum van deze kandidatuurstelling. De referenties dienen aangeleverd worden op basis van de template in bijlage Technische bekwaamheid van de uitvoerende medewerkers De kandidaat voorziet in de beknopte c.v. s van het team dat kan worden ingezet voor deze opdracht. 5.4 Criterium inzake de capaciteit en beschikbaarheid Verklaring omtrent de personeelsbezetting De kandidaat voorziet een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de inschrijver en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar Verklaring omtrent de beschikbaarheid De kandidaat verklaart dat hij voldoende capaciteit heeft om de opdracht binnen het voorgestelde tijdspad te volbrengen.

20 20 6 Instructies voor kandidaat-leveranciers 6.1 Datum waarop antwoorden ingediend moeten worden Kandidatuurstellingen moeten ingediend worden ten laatste op woensdag 18 september 2013, om 14u00 CEST. 6.2 Wijze van indiening De kandidatuurstelling moet elektronisch ingediend worden via het e-tenderingplatform van de Belgische overheid (e-procurement) en waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli Kandidatuurstellingen die op een andere manier ontvangen worden (papier, CD-ROM, USB-stick ) zullen geweigerd worden. Het e-procurement platform vind u hier: https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do Meer informatie kan bekomen worden op of op De FAQ s over het werken met E-Notication en de overige handleidingen zijn te vinden op: 6.3 Taal De leveranciers moeten hun offerte in het Nederlands of in het Engels opstellen, daarbij heeft Nederlands de voorkeur. Het bestek zal opgesteld worden in het Nederlands Aanbestedende overheid iminds, gevestigd op de Gaston Crommenlaan 8 bus 102, 9050 Ledeberg, zal in het kader van deze opdracht optreden als aanbestedende overheid. Het recht wordt evenwel voorbehouden aan iminds om, gedurende de procedure dan wel de uitvoering van de opdracht, de opdracht over te dragen aan het in voorkomend geval verzelfstandigde Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). Door het indienen van een offerte aanvaardt een inschrijver deze overdrachtsmogelijkheid, zonder dat hij daarop aanspraak kan maken. De gebeurlijke overdracht zal onder geen enkel beding aanleiding mogen geven tot het aanpassen van zijn voorwaarden.

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten

iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten 1 iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een beperkte offerteaanvraag 2 INHOUDSTAFEL 1 OVER IMINDS & VIAA...

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP Roadshow Telenet Versie februari 2011 Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP - Björn Maras 1 Overzicht 1. Opzet handleiding

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN 1. Zijn er plannen en foto s beschikbaar? 2. Kan er in deze fase van de wedstrijd een plaatsbezoek gepland

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA biedt, onder de vorm van een sportconcessieovereenkomst, de uitbating aan van de cafetaria gelegen op de sportsite Ruggeveld. Geïnteresseerde sportverenigingen,

Nadere informatie

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR Financiering Minister Gatz & Minister Crevits VIAA: FOCUS EN MODEL DIGITALISEREN INTERACTIE ARCHIVEREN Nog 500.000 uur te digitaliseren in de

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein 1 3010 LEUVEN SELECTIEBESTEK Referentie: INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Opdracht: Raamovereenkomst in verband met levering,

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik SELECTIELEIDRAAD Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik Egied Segerslaan 29-31, 2610 Wilrijk 1 / 9 1. Selectie van de Kandidaten 3 2. samenstelling

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

Handleiding Website Laatste update: april 2014

Handleiding Website Laatste update: april 2014 Laatste update: april 2014 1. Google Search Tijdens de ontwikkeling van uw website werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie voor zoekmachines zoals Google. Dit onder andere door de broncode technisch

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000675. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000675. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN SELECTIELEIDRAAD: VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN Wijze van gunnen: Indiening van de

Nadere informatie

leidraad concessie stationsgebouw Asch

leidraad concessie stationsgebouw Asch leidraad concessie stationsgebouw Asch I. Voorwoord en situering stationsgebouw Asch De stationsite van As is een bijzondere cultuurhistorische plaats in de gemeente. Een kleine decennia probeert het gemeentebestuur

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady.

pagina 1 van 5 Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady. pagina 1 van 5 Algemene Voorwaarden Website The Fat Lady 6 maart 2017 Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady. Wireframes Na de briefing door de

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Werken bij Release Kwartaal 1 2014

Werken bij Release Kwartaal 1 2014 Werken bij Release Kwartaal 1 2014 Introductie: Met veel plezier kondigen wij hierbij de eerste kwartaal release van ons CMS op Wordpress van 2014 aan. In deze nieuwe release zitten vele nieuwe functionaliteiten

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002233. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002233. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 225 33 33, Fax: 09 225 92 27 SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING SELECTIEPROCEDURE VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN SOCIAAL

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag deel 1

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag deel 1 Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag deel 1 Programma namiddag 13u15 VIAA stelt voor (II): VIAA s partnercommunicatie 2017 (slide nr 3) De catalogus: metadata ontsluiten en content delen

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Offerte aanvraag design Partena corporate website 2015 Grafisch ontwerp en frontend framework voor website en online tools

Offerte aanvraag design Partena corporate website 2015 Grafisch ontwerp en frontend framework voor website en online tools Type document Scoop Auteur Offerte aanvraag design Partena corporate website 2015 Grafisch ontwerp en frontend framework voor website en online tools Vanessa Verlé Versie 1.0 Datum 06/10/2014 Contactgegevens:

Nadere informatie

Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016

Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016 Stations Concessies - 1060 Brussel 10-08 B-ST. 41 Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016 Station Brussel-Centraal: Commercialisering van een concessieruimte op de tussenverdieping.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

SEO plan. Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design

SEO plan. Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design SEO plan Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design Inleiding Mijn adviesplan heb ik geschreven voor mijn persoonlijke leerportfolio. Het leerportfolio staat online op http://www.bartjanssen.eu.

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

Nota van inlichtingen offerteaanvraag Kennisbank Biobased bouwen 10 september 2014

Nota van inlichtingen offerteaanvraag Kennisbank Biobased bouwen 10 september 2014 Nota van inlichtingen offerteaanvraag Kennisbank Biobased bouwen 10 september 2014 In deze nota van inlichtingen wordt een antwoord gegeven op de vragen die wij van geïnteresseerde partijen ontvingen omtrent

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000001. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000001. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

Opbouw archief tot nu toe

Opbouw archief tot nu toe Agenda Achtergrond bij de rollout VIAA timeline & archiefsysteem Proces digitalisering => archivering VIAA en U Demo & Training Future Work Support en documentatie. Opbouw archief tot nu toe Grootste mijlpalen

Nadere informatie

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE Na het bekijken van de aangeleverde.psd bestanden, blijkt er nog veel onduidelijkheden over de functionaliteit van de website. Met name wat de elementen zijn en de

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Het bestek met bijhorend deelnameformulier is gratis te verkrijgen na aanvraag per email op rik.goris@iok.be.

Het bestek met bijhorend deelnameformulier is gratis te verkrijgen na aanvraag per email op rik.goris@iok.be. ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING ONTWIKKELEN VAN EEN ROUTE(OPTIMALISATIE)- EN DATACOMMUNICATIESYSTEEM SELECTIEBESTEK 1 Algemeen 1.1 Aankoop en inzage van het bestek Het bestek met bijhorend deelnameformulier

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Handleiding Dance.nl CMS Systeem

Handleiding Dance.nl CMS Systeem Handleiding Dance.nl CMS Systeem 1 Voorwoord 3 Introductie 3 Aantal vooraf gestelde regels.3 Goed om te weten..3 Promotionele mogelijkheden.3 Vragen en/of opmerkingen..3 Registreren voor gebruik van het

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg 1, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder ( Nederland ) Ter attentie van: Uilke

Nadere informatie