iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten"

Transcriptie

1 1 iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een beperkte offerteaanvraag

2 2 INHOUDSTAFEL 1 OVER IMINDS & VIAA IMINDS VIAA WAALSE KROOK VZW EN VIAA HET VIAA ARCHIEFSYSTEEM HIGH-LEVEL FUNCTIONALITEIT ARCHITECTUUR TYPISCHE USE CASES VERWACHTE HOEVEELHEDEN OPSPLITSING VAN HET PROJECT SCOPE VAN DEZE OFFERTEAANVRAAG INTEGRATIEDIENSTEN AANKOOP EN INSTALLATIE VAN HET MAM SYSTEEM TIMING EN PLANNING TOEPASSELIJKE WETGEVING SELECTIE-EISEN UITSLUITINGSCRITERIA CRITERIUM INZAKE DE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT CRITERIUM INZAKE DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID INSTRUCTIES VOOR KANDIDAAT-LEVERANCIERS DATUM WAAROP ANTWOORDEN INGEDIEND MOETEN WORDEN WIJZE VAN INDIENING TAAL AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR INHOUD VAN UW KANDIDAATUURSTELLING - CHECKLIST SELECTIE VAN DE KANDIDATEN... 17

3 3 1 Over iminds & VIAA 1.1 iminds iminds is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse overheid innovatie binnen ICT stimuleert. Het iminds-team biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en brengt daarvoor uiteenlopende bedrijven, overheden en non-profitorganisaties samen rond onderzoeksprojecten. Bij elk van die projecten komen zowel technische als niet-technische aspecten aan bod. Voor meer informatie over iminds kunt u terecht op De voorbije jaren heeft iminds een aantal projecten uitgevoerd rond digitaliseren, archiveren en ontsluiten. Belangrijkste onderzoeksprojecten daar waren onder meer BOM-VL, Vlaanderen in Beeld en Archipel, waaruit bleek dat er een grote vraag bestond naar een meer geïntegreerde aanpak voor het digitaal bewaren en ontsluiten van ons erfgoed. Deze projecten hebben geleid tot het ontstaan van het VIAA. De opstart van VIAA werd toevertrouwd aan iminds met de bedoeling om het VIAA eind 2014 te verzelfstandigen. Tot op heden is VIAA dus een project binnen iminds. iminds zal in het kader van deze opdracht optreden als aanbestedende overheid. In dit document dienen de termen VIAA, iminds en VIAA/iMinds gelezen te worden in de context van de opstart van VIAA binnen iminds. 1.2 VIAA Introductie en context De opstart van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) werd op 21 december 2012 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De belangrijkste taken van VIAA die vooralsnog geoperationaliseerd worden binnen iminds zijn: digitaliseren: bestaand materiaal uit de erfgoedsector en de mediasector digitaliseren archiveren: digitaal materiaal duurzaam bewaren en indexeren zodat het bruikbaar wordt voor verschillende doelgroepen interactie: het digitale materiaal ter beschikking stellen, bijvoorbeeld van scholen, bibliotheken en onderzoekers Missie en Visie VIAA is een service provider op het vlak van digitalisering, archiveren en interactie, waar dienstverlening en klantgerichtheid centraal staan. Er zijn op dit moment reeds 35 klanten ( content providers ) geîdentificeerd in de volgende sectoren: de audiovisuele sector (commerciële, publieke en regionale omroepen)

4 4 de cultuur-en erfgoedinstellingen (in eerste instantie in eerste instantie de door het Cultureel Erfgoeddecreet erkende instellingen. Ondertussen wordt ook bekeken welke diensten VIAA kan ter beschikking stellen voor bestuurlijke informatie (het Digitaal Archief Vlaanderen project, DAV). De oplevering van deze studie is gepland voor het najaar van VIAA beperkt zich op termijn duidelijk niet tot enkel audiovisueel erfgoed, ook andere vragen en noden kunnen dus potentieel later een invulling krijgen. Daarnaast wil VIAA zich ook niet enkel als erfgoedspeler profileren, maar wil ze bijv. door het realiseren van een handelsplatform voor content stimulerend werken voor nieuwe economische activiteiten en het hergebruik van waardevol materiaal. VIAA zal op termijn zowel gratis als betalende diensten aanbieden bovenop haar basisinfrastructuur. Voor meer informatie, zie Waalse Krook vzw en VIAA De VZW Waalse Krook is een strategische partner die meewerkt aan de opstart van VIAA. Zij zal in dat kader door iminds mee betrokken worden in de procedure. Het is dan ook van belang dat de vzw Waalse Krook zich kan vinden in de beslissingen terzake.

5 5 2 Het VIAA archiefsysteem In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het volledige project en de opsplitsing in verschillende aanbestedingsdossiers. In het volgende hoofdstuk worden de details voor de aanbesteding rond MAM systeem en integratie in meer detail besproken. 2.1 High-level functionaliteit Het archiefsysteem is één van de belangrijkste deliverables binnen het VIAA. Het systeem vormt de basis voor de dienstverlening rond archiveren. De diensten die door dit systeem mogelijk gemaakt moeten worden zijn in eerste instantie: Het creëren van processen & workflows rond de instroom ( ingest ) en export van het gedigitaliseerd of born-digital audiovisueel materiaal. Het beheer mogelijk maken van het digitale archiefmateriaal door: rechtenbeheer, collectiebeheer, annotatie, rapportering, transcodering, hergebruik van materiaal, doorzoeken, etc. Dit zowel door VIAA als door de content providers. VIAA verzekert de opslag en lange termijn bewaring van het materiaal door redundante opslag, systematische controles en rapportering over de collectie en de formaten. Op basis van het archief systeem kan VIAA in de toekomst nieuwe diensten leveren zoals: Broker functie: een dienst die media professionals in staat stelt om materiaal te kopen uit elkaars collectie. VIAA levert het materiaal en regelt de financiële transactie. Annotatie technieken: Manuele annotatie is één van de meest tijdrovende aspecten van archivering. Automatische annotatie, crowd-sourced annotatie en andere nieuwe technologieën bieden hier interessante mogelijkheden. Interactie projecten: In 2014 wordt gekeken hoe het interactie luik van de werking gerealiseerd kan worden. Hetzij rechtstreeks via het archiefsysteem ofwel door integratie met derde oplossingen, zoals content delivery networks. 2.2 Architectuur Praktisch gezien bestaat het archiefsysteem uit drie grote componenten: Een beheersmodule. Eigenaars van het gearchiveerde erfgoed kunnen hiermee hun collecties beheren. Centraal hierin zijn rechtenbeheer en metadata maar ook workflows en rapportering worden geleverd door deze component. Opslagcapaciteit. De eigenlijke bestanden worden opgeslagen op een combinatie van opslagmedia op 2 verschillende locaties. Hosting en connectiviteit. Het geheel wordt het ondergebracht in twee data centers. Deze sites worden met elkaar en de buitenwereld verbonden. Vooral om de bewaring van de bestanden te verzekeren wordt de content opgeslagen op 2 geografisch gescheiden locaties.

6 6 Tegelijkertijd wordt mogelijk nog een derde exemplaar offline bewaard in een bunker of vault. De vault bevat een snapshot van de content die op maandelijkse of wekelijkse basis genomen zal worden. Op die manier zijn 3 exemplaren van elke asset beschikbaar. Vaulting valt buiten de scope van het huidige project het ontwerp van de oplossing zal dit wel moeten mogelijk maken. De figuur hieronder schetst high-level de belangrijkste componenten en sites. We lichten de belangrijkste aspecten hier kort toe: De storage component zal typisch bestaan uit o een low-cost oplossing (bvb: tape) o een low-latency component (bvb: disk gebaseerd) Elke site wordt via het internet ontsloten. De sites worden onderling via een redundante verbinding van enkele Gbit/s met elkaar verbonden. De primaire site zal de grootste load kennen: zij wordt gebruikt om de ingest te verwerken en om het content beheer mee te doen. In functie van de load kan VIAA er eventueel voor opteren om bepaalde functies in de toekomst naar de secundaire site over te hevelen (bvb interactie projecten, broker functie, etc.). In het geval het MAM-1 systeem enkel voor audiovisuele content geschikt is, is het mogelijk om er een tweede (MAM-2) naast te zetten, bvb voor het beheer van documenten.

7 7 2.3 Typische use cases We beschrijven hieronder een aantal typische use-cases. Ze dienen als voorbeelden van het gebruik van het systeem. De werkelijke use-cases zullen verder uitgewerkt worden in het bestek en ontwikkeld worden tijdens de implementatie van het systeem. Volgende use-cases worden besproken: ingest proces: intake van nieuw materiaal in het systeem. restore proces: hergebruik van een gearchiveerde asset. integriteitscheck: controle op de integriteit van het materiaal. Use case 1: ingest proces 1. Een batch gedigitaliseerd materiaal komt aan op LTO tape. De tapes bevatten typisch de essence (video of audio) en metadata in een gestructureerd formaat. 2. De tapes worden in een aparte partitie op de low-cost storage opgeslagen. 3. Het MAM systeem pikt de nieuwe content op en voert een aantal bewerkingen uit, bvb: a. Virus check b. Controle van MD5 checksum(s) c. Automatische kwaliteitscontrole 4. Transcodering naar een low-res file en archivering van de high-res file. De hoge resolutie file is de archief kopie, terwijl de lage resolutie zal gebruikt worden om bvb previews mee te genereren. 5. Eénmaal alle bewerkingen correct uitgevoerd werden wordt: a. de metadata opgeslagen in het MAM systeem b. de hi-res file opgeslagen op low-cost storage (2x) c. de low-res file opgeslagen op het low-cost systeem (2x). Op dat moment eindigt de workflow en is de file gearchiveerd. Use case 2: (partial) restore proces 1. Een gebruiker logt in op het MAM systeem en zoekt een bepaalde asset. De gebruiker voert een aantal zoekopdrachten uit en previewt een aantal films op lage kwaliteit. 2. De zoekopdracht levert resultaat op. Er zal een fragment van een oude documentaire hergebruikt worden. De gebruiker markeert dit fragment in het MAM systeem en scheduled een export van het fragment in een bepaald formaat en op een bepaald locatie. 3. Het fragment van de hoge resolutie kopie van de documentaire wordt gezocht op de low-cost storage tier en naar de buffer verplaatst. 4. Op de buffer wordt een transcodering uitgevoerd naar het gevraagde export formaat. 5. De export file wordt aangeleverd op de voorziene locatie. Use case 3: integriteitscheck 1. Elk exemplaar van elk bestand wordt op gezette tijden gecontroleerd op integriteit. Dit gebeurt door hetzij specifieke software die eigen is aan de opslag-oplossing hetzij een MD5 checksum die gecontroleerd wordt. 2. Indien de check faalt, wordt de kopie gemarkeerd voor delete en wordt de tweede kopie van de asset gecontroleerd op integriteit.

8 8 3. Indien ok, wordt deze laatste gekopieerd naar het eerste systeem. Indien niet, wordt een operator gewaarschuwd en moet het derde exemplaar terug gezet worden. 2.4 Verwachte hoeveelheden Onderstaande getallen geven inzicht in de kerncijfers en verwachte hoeveelheden die VIAA zal moeten verwerken. Deze cijfers dienen als basis voor de dimensionering van de componenten. Omschrijving Waarde Instroom uit digitaliseringsketen ( uur media) 1 PB / jaar Instroom uit born-digital content 1 PB / jaar Instroom uit intake van bestaande archieven (intake gespreid over 5 jaar) 1 PB / jaar Aantal exports (restore van individueel bestand) / jaar Gemiddelde bestandsgroote van hoge resolutie file 20 GB Gemiddelde bestandsgroote van lage resolutie file 1 GB Minimum grootte van een asset enkele MB Maximum grootte van een asset tot 1 TB Aantal content providers 35 Aantal MAM gebruikers 50 VIAA zal in eerste instantie hoofdzakelijk audiovisuele bestanden beheren. Op termijn kan dit uitgebreid worden met andere bestanden zoals foto s, documenten, Opsplitsing van het project Om de dienstverlening uit te bouwen start VIAA ondermeer met de bouw van een archiefsysteem, bestaande uit een infrastructuur component (storage en servers) en een software component (MAM, HSM,...). Het volledige systeem zal gehost worden in commerciele datacentres. Deze opdracht is een onderdeel van een project dat in totaal drie afzonderlijke offerteaanvragen omvat. Aankoop van housing faciliteiten. 2 geografisch verspreide lokaties voor de infrastructuur. Aankoop storage en infrastructuur voor een digitaal archiefsysteem. De aankoop van opslag systemen (typisch: tape robot en disk) om de verschillende versies van de bestanden op te archiveren. De aankoop van infrastructuur (servers, netwerk, opslag) voor de verwerking van de bestanden. Dienstlevering voor het ontwerp en de dimensionering van de infrastructuur. Dienstlevering voor de installatie en het onderhoud van de componenten.

9 9 Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten. (Dit dossier) De aankoop van een aantal software componenten zoals een Media Asset Management (MAM) systeem, een Hierarchisch Storage Management systeem (HSM), een workflow systeem en andere componenten waarmee de content beheerd kan worden. Dienstlevering rond de installatie en integratie van deze software componenten. Installatie operating systems, hypervizors, filesystemen, etc. Het is leveranciers toegestaan om aan te bieden op meerdere dossiers. Korting aanbieden die geldt over verschillende dossiers heen is niet toegestaan. We raden geinteresseerde leveranciers ook aan om het lastenboek rond storage en infrastructuur na te lezen. Geïnteresseerde leveranciers zullen alleszins geacht worden zich de inhoud daarvan eigen te hebben gemaakt voor zover deze inhoud relevant is voor de indiening van hun offerte. Deze documenten zijn vanaf 3 augustus 2013 beschikbaar op het e-tendering platform. 3 Scope van deze offerteaanvraag Deze beperkte offerteaanvraag handelt over de aankoop van het media asset management systeem en integratiediensten. iminds/viaa is voor dit dossier op zoek naar een leverancier die niet alleen de nodige componenten kan leveren maar ook een duidelijke inhoudelijke meerwaarde kan betekenen aan het hele project en bereidt is om een lange termijn relatie met VIAA op te bouwen gedurende de uitbouw van het platform gedurende minimaal 4 jaar. 3.1 Integratiediensten In het aanbestedingsdossier storage en infrastructuur worden hardware componenten (opslagsystemen, server infrastructuur en LAN/SAN fabric) gekocht voor het archiefsysteem die aan bepaalde technische eisen voldoet. Voor details omtrent de hardware verwijzen we naar de bestekken terzake. Tevens zal de keuze van de hardware meegedeeld worden aan de kandidaat-leveranciers van dit bestek. Voor de precieze datum van deze communicatie verwijzen we naar het hoofdstuk timing en planning. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om op deze hardware het VIAA archiefsysteem te bouwen. Deze taken omvatten onder meer: Voorstel van het design van het systeem (LAN netwerk, SAN netwerk, virtualisatie) Installatie en configuratie van de hypervisors Installatie en configuratie van de operating systems Installatie en configuratie van de software componenten: MAM systeem, Transcoders, QA tools, etc. Storage integratie en storage management: HSM, Data Movers, parallele filesystemen, etc. Installatie, configuratie en documentatie. Fine-tuning en performance optimalisatie van de netwerk en storage componenten.

10 10 Configuratie van backup en recovery procedures van de systemen. Testen en documenteren van deze procedures. Site2site data replicatie, DR procedure en DRP test. 3.2 Aankoop en installatie van het MAM systeem VIAA zal voor het beheer van de digitale assets een MAM systeem en eventueel derde componenten (transcoders, workflow engines, rapporteringsmodules, etc) aankopen Leidende principes Leidende principes bij het zoeken naar de oplossing die VIAA zoekt zijn: Lange termijn-opslag: Het systeem richt zich specifiek op de lange termijn opslag van de assets, voorziet in rapportering en tools om de preservatie mogelijk te maken. Flexibiliteit / service oriented architectuur: Het archiefsysteem dient zo flexibel mogelijk ingezet te kunnen worden voor de gebruikers. Alle componenten worden maximaal uitgebouwd als een dienst, die ook apart afgenomen kan worden. Vendor lock-in wordt vermeden. Schaalbaarheid: Elke component is in staat om grote hoeveelheden data op een efficiënte manier te verwerken. Indien nodig kan de component met een minimale downtime uitgebreid worden om op veranderlijke behoeftes in te kunnen spelen. Ontsluiting: Het archiefsysteem wordt zo geconcipieerd dat de ontsluiting van de content (bvb. naar onderwijs) op een eenvoudige en snelle manier gerealiseerd kan worden, rekening houdende met het doelpubliek en de rechten. Import/export mogelijkheden: wat zijn de mogelijkheden naar geautomatiseerde import en export van de content en de metadata? Op welke manier kunnen assets of hele collecties in en uit het systeem gehaald worden? Wat is de exit strategie? Integratiemogelijkheden: op welke manier kan het MAM systeem geïntegreerd worden met o software componenten zoals transcoders, rapporteringssystemen, ERP en CRM systemen, tools voor automatische kwaliteitscontrole, workflow engines, etc. o de onderliggende hardware en storage o oplossingen voor de interactie projecten van VIAA. Openheid en API s: welke API s of SDK s biedt het systeem aan, wat is de onderliggende software architectuur. VIAA heeft de voorkeur voor een oplossing die kan passen in een service oriented architecture (SOA). Gebruiksvriendelijkheid: de mate waarin gebruikers makkelijk hun taken kunnen vervullen, de ondersteunde browsers en operating systemen Functionele eisen De functionele eisen die gesteld worden aan dit systeem zullen in detail het bestek omschreven worden. We geven hier een niet-limitatief overzicht: Multi-tenancy: VIAA werkt met verschillende content providers uit verschillende sectoren, met verschillende eisen. De content providers worden elk een tenant in het systeem. Een tenant zal bijvoorbeeld beschikken over: o Een eigen datamodel, typisch een subset van het VIAA datamodel

11 11 o Specifieke rechten of rechtenmodellen op de content o Aangepaste workflows, bvb voor de import/export van de content o Integratie met thesauri die specifiek zijn voor de tenant o Specifieke rapportering o... Rechtenbeheer en gebruikersbeheer. Zowel het beheer van de rechten op de collecties als individuele assets. Organisatie van assets in een bepaalde hiërarchie en volgende een bepaalde inhoudelijke logica. Bijvoorbeeld: afleveringen van series, verschillende films die samen 1 kunstwerk vormen, etc. Annotering of het toevoegen van metadata aan de assets, al dan niet op basis van of gecontroleerd door een woordenboek of thesaurus. Ondersteuning voor tijdsgebaseerde annotatie van video en audio bestanden. Ondersteuning van verschillende gestandaardiseerde metadatamodellen zoals EBUcore, PREMIS, METS, Dublin Core, ISAAR, ISAD(G), LOM, etc. Ondersteuning van workflows voor zowel ingest, kwaliteitscontrole als export van de assets. Beheer en inrichting van de workflows en rapportering over de workflows. Ondersteuning van digitale mediabestanden; dus video-codecs, audio codecs. Search ondersteuning. Zowel eenvoudige search als een expert search module. De search houdt rekening met tijdsgebaseerde metadata. Transcodering van de assets, indien nodig door integratie met een transcoding farm. In een latere fase zal VIAA zich richten op meer ge-automatiseerde workflows met ondersteuning voor ge-automatiseerde kwaliteitscontrole, verschillende layers van metadata per asset en media editing functionaliteit. Vallen binen de scope van dit project: De aankoop van de licenties voor alle software & support contracten van de hele oplossing zoals die voor het operating system, hypervisors, MAM software, backup software, HSM licenties, etc. Inrichting van de workflows. Support verzekeren van de codecs en formaten die VIAA zal gebruiken in het archief. Onderhoud en updates verzorgen op het systeem. Configuratie van de multi-tenant opzet. Inrichting van het rechtenbeheer, aanmaak gebruikers, integratie met een LDAP gebaseerd authenticatie mechanisme. Indien nodig: integratie met derde componenten zoals een business process engine, een transcoding farm, tools voor kwaliteitscontrole, etc. 4 Timing en planning VIAA wil op korte termijn een aantal zaken realiseren. Een eerste belangrijke deliverable in deze zal de oplevering van een eerste ingest-workflow zijn op 17 januari Daarmee moet VIAA in staat zijn om de eerste files uit de digitalisatieketen te archiveren.

12 12 Daarna zullen de processen verfijnd worden om grotere hoeveelheden data te kunnen verwerken tijdens een ramp-up fase. Voor het aanbestedingsdossier MAM en integratie wordt daartoe de volgende planning gehanteerd: Activiteit Enunciatieve aankondiging van de offerteaanvraag Publikatie van de kandidatuurstelling Indienen van kandidaatsdossiers Selectie van kandidaten + bestek verspreiden Communicatie infrastructuur keuze1 Deadline vragen over het bestek Informatiesessie over het bestek Indienen van de offerte Presentatie van de offerte Kennisgeving van de toewijzing (start standstill) Geplande gunning Deadline 11 juni augustus september :00 CEST 10 september september september oktober oktober :00 CEST 22 en 23 oktober november november 2013 We vermelden hier voor de volledigheid nog de belangrijkste milestones van de andere dossiers en de planning van de installatie: 3 augustus 2013: Bestekken rond hosting dossier en storage en infrastructuur worden publiek gemaakt. 23 september 2013: Kennisgeving van de toewijzingsbeslissing van hosting dossier en storage en infrastructuur dossier (start van de standstill) 09 oktober 2013: Definitieve gunning van hosting dossier en storage en infrastructuur dossier. Plaatsen van de bestelling. Vanaf 10 oktober wordt de hardware en infrastructuur geleverd en geinstalleerd in het datacentre. Op 17 januari 2014 moet VIAA in staat zijn om de eerste files op te slaan in het MAM systeem. 5 Toepasselijke wetgeving Deze offerteaanvraag voor leveringen maakt het voorwerp uit van een beperkte offerteaanvraag met vooraankondiging. De belangrijkste toepasselijke regelgeving: Wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 Koninklijk besluit van 15 juli plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 1 Op deze dag wordt kenbaar gemaakt aan welke hardware leverancier het infrastructuur dossier gegund werd, onder voorbehoud van beroep. Dit stelt de kandidaten in dit dossier in staat om hun offerte hierop af te stemmen.

13 13 6 Selectie-eisen 6.1 Uitsluitingscriteria OPMERKING: Hieronder worden de bepalingen van de artikelen 61 t.e.m. 66 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren inzake het toegangsrecht tot een opdracht summier samengevat. Het is aangewezen om de relevante bepalingen na te gaan in het voormelde KB. iminds behoudt zich het recht voor om bij onduidelijkheid over het voldaan zijn aan één of meerdere selectiecriteria contact op te nemen met de betrokken kandidaat/kandidaten Verplichte uitsluiting van het toegangsrecht Overeenkomstig artikel 61, 1 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Facultatieve uitsluiting van het toegangsrecht Overeenkomstig artikel 61, 2 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die : 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

14 14 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt Bewijzen voor bovenstaande criteria Het bewijs dat de kandidaat zich niet in één van de gevallen vermeld in uitsluitingscriterium 1 of 2 bevindt, dient te worden geleverd door: A. voor de verplichte uitsluitingen en de facultatieve uitsluitingen met nrs. 1, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; B. voor de facultatieve uitsluitingen 5 en 6 : een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land; C. voor de facultatieve uitsluitingen 4 en 7 : een verklaring op erewoord. Wanneer een document of attest als bedoeld in de voormelde punten A en B is vereist, niet wordt uitgereikt in het betrokken land of daarin niet alle in de verplichte uitsluitingen en de facultatieve uitsluitingen met nrs. 1, 2 of 3 bedoelde gevallen worden vermeld, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 6.2 Criterium inzake de financiële en economische draagkracht De financiële en economische draagkracht van de inschrijver dient te worden aangetoond door de volgende documenten: 1 door de jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat deze neerlegging voorschrijft; 2 door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de de kandidaat met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

15 15 Indien de kandidaat om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die een gelijkaardige bewijswaarde hebben. iminds behoudt zich het recht om meer informatie op te vragen of kandidaten te weigeren die over onvoldoende financiele of economische draagkracht beschikken. 6.3 Criterium inzake de technische bekwaamheid De technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid van de kandidaat dient bewezen te worden aan de hand van de volgende documenten Gelijkaardige en recente referenties De kandidaat voorziet minstens 3 gelijkaardige en recente referenties bij 3 verschillende klanten. Daarbij moet telkens minstens 1 referentie: Zich situeren in de context van een digitaal archiefsysteem voor hoofdzakelijk mediabestanden (audio & video). Voldoende groot zijn, d.w.z. minstens 1 PB groot. Voldoende assets bevatten, d.w.z. minstens assets in het archief. Alle referenties dienen recent te zijn. Het project/contract loopt nog, of is maximaal 3 jaar oud, te rekenen vanaf de publicatiedatum van deze kandidatuurstelling. De referenties dienen aangeleverd worden op basis van de template in bijlage Verklaring omtrent de personeelsbezetting De kandidaat voorziet een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de inschrijver en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar. 7 Instructies voor kandidaat-leveranciers 7.1 Datum waarop antwoorden ingediend moeten worden Kandidatuurstellingen moeten ingediend worden ten laatste op dinsdag 3 september 2013, om 11u00 CEST. 7.2 Wijze van indiening De kandidatuurstelling moet elektronisch ingediend worden via het e-tenderingplatform van de Belgische overheid (e-procurement) en waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli Kandidatuurstellingen die op een andere manier ontvangen worden (papier, CD-ROM, USB-stick ) zullen geweigerd worden.

16 16 Het e-procurement platform vind u hier: Meer informatie kan bekomen worden op of op De FAQ s over het werken met E-Notication en de overige handleidingen zijn te vinden op: Taal De leveranciers moeten hun offerte in het Engels of in het Nederlands opstellen, daarbij heeft Engels de voorkeur. Het bestek zal opgesteld worden in het Nederlands, met een vertaling in het Engels. 7.4 Aanbestedende overheid iminds, gevestigd op de Gaston Crommenlaan 8 bus 102, 9050 Ledeberg, zal in het kader van deze opdracht optreden als aanbestedende overheid. Het recht wordt evenwel voorbehouden aan iminds om, gedurende de procedure dan wel de uitvoering van de opdracht, de opdracht over te dragen aan het in voorkomend geval verzelfstandigde Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). Door het indienen van een offerte aanvaardt een inschrijver deze overdrachtsmogelijkheid, zonder dat hij daarop aanspraak kan maken. De gebeurlijke overdracht zal onder geen enkel beding aanleiding mogen geven tot het aanpassen van zijn voorwaarden. 7.5 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de levering zal gebeuren door Matthias Priem: Telefoon: GSM: Het toezicht op de levering zal gebeuren door Nico Verplancke: Telefoon: Inhoud van uw kandidaatuurstelling - checklist Uw kandidatuur dient te bestaan uit de volgende documenten. 1. Contactgegevens van de persoon binnen uw bedrijf die verantwoordelijk is voor deze opdracht. 2. Een lijst van minimaal 3 recente en relevante referenties van gelijkaardige opdrachten, waarmee u aantoont deze opdracht aan te kunnen.

17 17 3. Bewijzen dat de aanvrager zich niet in staat van uitsluiting bevind en over voldoende economische en financiele draagkracht beschikt. Details omtrent de documenten vind u in de toepasselijke wetgeving. De belangrijkste elementen zijn gekopieerd zijn onder het hoofdstuk wettelijke bepalingen. De op te leveren documenten hier zijn: a. Voor uitsluitingscriterium 1 en uitsluitingscriterium 2, 1, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; b. Voor uitsluitingscriterium 2, 5 en 6 : een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land; c. Voor uitsluitingscriterium 2, 4 en 7 : een verklaring op erewoord; d. Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid; e. Een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. f. Bewijs inzake de financiële en economische draagkracht van de inschrijver. 7.7 Selectie van de kandidaten De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van: De uitsluitingscriteria De selectiecriteria o Financieel economische draagkracht o Vakbekwaamheid, m.n. de referenties VIAA kan een doorselectie doorvoeren onder de geschikt bevonden kandidaten. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van het selectiecriterium vakbekwaamheid en dus aan de hand van de referenties. Daartoe zal elk van de referenties beoordeeld worden op basis van: Relevantie (40%): De mate waarin het referentie project gelijkaardig is aan de oplossing die VIAA zoekt op functioneel niveau. Tegelijkertijd moet het project een voldoende grote omvang kennen (in termen van het aantal beheerde objecten, workflows, integraties, etc.) Kwaliteit (40%): De tevredenheid van de klant. VIAA zal de referentie contacteren om meer informatie te winnen omtrent het project. Tijdigheid (20%): De tijdige oplevering van het referentie project. VIAA zal (voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn) minimaal 3 en maximaal 10 kandidaten selecteren.

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

VIAA. Informatie Sessie Storage en Infrastructuur 22 08 2013

VIAA. Informatie Sessie Storage en Infrastructuur 22 08 2013 VIAA Informatie Sessie Storage en Infrastructuur 22 08 2013 AGENDA q Introductie q Wie is wie q VIAA historiek en link met iminds q Over VIAA q The big picture q Scope archiefsysteem q Architectuur systeem

Nadere informatie

Opbouw archief tot nu toe

Opbouw archief tot nu toe Agenda Achtergrond bij de rollout VIAA timeline & archiefsysteem Proces digitalisering => archivering VIAA en U Demo & Training Future Work Support en documentatie. Opbouw archief tot nu toe Grootste mijlpalen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Dienstverlening Digitale Collecties

Dienstverlening Digitale Collecties Dienstverlening Digitale Collecties Documentatie Begeleidend document n.a.v. vragenlijst Juli 2016 Inhoudstafel Documentatie intake digitale collecties Service Agreements en samenwerkingsovereenkomst Welke

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein 1 3010 LEUVEN SELECTIEBESTEK Referentie: INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Opdracht: Raamovereenkomst in verband met levering,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP Roadshow Telenet Versie februari 2011 Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP - Björn Maras 1 Overzicht 1. Opzet handleiding

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA biedt, onder de vorm van een sportconcessieovereenkomst, de uitbating aan van de cafetaria gelegen op de sportsite Ruggeveld. Geïnteresseerde sportverenigingen,

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Open Offerteaanvraag Shared Storage

Open Offerteaanvraag Shared Storage Open Offerteaanvraag Shared Storage Dossiernummer iminds 2015-05-F02_0 Indienen tot 15 april 2015 om 15:00 Toepasselijk CPV-nummer : 48000000!!! OPGELET!!! Indienen mag enkel en alleen via het volgende

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

WORKSHOP VIAA TOOLSET

WORKSHOP VIAA TOOLSET WORKSHOP VIAA TOOLSET EEN OVERZICHT VAN DE VIAA TOOLS Updates uitgevoerd in 2015 Ontwikkelingen in 2016 Praktische toepassingen Welke tools gebruiken en wanneer? Support.viaa.be AMS Registratie van

Nadere informatie

iminds / VIAA Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een beperkte offerteaanvraag

iminds / VIAA Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een beperkte offerteaanvraag 1 iminds / VIAA Project Testbeeld : Ontwerp en ontwikkeling van een webplatform voor interactie en ontsluiting van archiefmateriaal tbv onderwijs, bibliotheken en onderzoek + Raamovereenkomst voor het

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000001. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000001. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN SELECTIELEIDRAAD: VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN Wijze van gunnen: Indiening van de

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000675. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000675. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Programma namiddag 13u15 VIAA stelt voor (II): Digitale collecties: resultaten bevraging (slide nr 3) Kwaliteitscontrole: aanpak voor de toekomst

Nadere informatie

leidraad concessie stationsgebouw Asch

leidraad concessie stationsgebouw Asch leidraad concessie stationsgebouw Asch I. Voorwoord en situering stationsgebouw Asch De stationsite van As is een bijzondere cultuurhistorische plaats in de gemeente. Een kleine decennia probeert het gemeentebestuur

Nadere informatie

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag deel 1

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag deel 1 Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag deel 1 Programma namiddag 13u15 VIAA stelt voor (II): VIAA s partnercommunicatie 2017 (slide nr 3) De catalogus: metadata ontsluiten en content delen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002233. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002233. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 225 33 33, Fax: 09 225 92 27 SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING SELECTIEPROCEDURE VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN SOCIAAL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN 1. Zijn er plannen en foto s beschikbaar? 2. Kan er in deze fase van de wedstrijd een plaatsbezoek gepland

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/021 ADVIES NR 10/03 VAN 2 FEBRUARI 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE

Nadere informatie

Gemeente en Ocmw Ham

Gemeente en Ocmw Ham Gemeente en Ocmw Ham Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Selectieleidraad Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen, materiële schade, aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/145 ADVIES NR 10/29 VAN 7 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016

Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016 Stations Concessies - 1060 Brussel 10-08 B-ST. 41 Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016 Station Brussel-Centraal: Commercialisering van een concessieruimte op de tussenverdieping.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/187 ADVIES NR 13/77 VAN 3 SEPTEMBER 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/135 ADVIES NR 10/26 VAN 9 NOVEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN MULTIPEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD Aankoopdienst, Lokaal 401 (DA1) Generaal Armstrongweg 1

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD Aankoopdienst, Lokaal 401 (DA1) Generaal Armstrongweg 1 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Het bestek met bijhorend deelnameformulier is gratis te verkrijgen na aanvraag per email op rik.goris@iok.be.

Het bestek met bijhorend deelnameformulier is gratis te verkrijgen na aanvraag per email op rik.goris@iok.be. ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING ONTWIKKELEN VAN EEN ROUTE(OPTIMALISATIE)- EN DATACOMMUNICATIESYSTEEM SELECTIEBESTEK 1 Algemeen 1.1 Aankoop en inzage van het bestek Het bestek met bijhorend deelnameformulier

Nadere informatie