post HBO cursus Overgewicht en obesitas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "post HBO cursus Overgewicht en obesitas"

Transcriptie

1 post HBO cursus Overgewicht en obesitas ACTIE EN AANDACHT Tijdens de hebben de deelnemers hun eigen actie- en aandachtspunten bijgehouden. Op basis hiervan hebben de deelnemers na overleg per groepje van vier personen het belangrijkste aandachtspunt en de drie belangrijkste actiepunten geformuleerd. Het overzicht van deze aandachts- en actiepunten staat hieronder. De volgorde is willekeurig. Aandachtspunten zijn onderwerpen die interessant zijn, maar verder moeten worden uitgezocht voordat ze in de praktijk kunnen worden toegepast. De door de deelnemers geformuleerde aandachtspunten staan hieronder. Inhoudelijk algemeen 1. Inhoudelijk inlezen in de presentaties (studie). 2. Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen/literatuur. 3. In de gaten houden van ontwikkelingen van KDOO. 4. Aantonen effectiviteit diëtist. 5. Verdiepen in supplementen middels vitaminepreparaat. Begeleiding algemeen 1. Profilering van diëtist als deskundige. 2. Meer evidence- en practice based werken. 3. Nog meer vraaggestuurd werken. 4. Multidisciplinaire aanpak overgewicht bij kinderen en volwassenen. 5. Multidisciplinaire aanpak in de regio s. 6. Verwijzing in kaart brengen van kinderen door huisarts en schoolarts naar diëtist. 7. Hoe alles te vertalen naar de doelgroep die je begeleidt. 8. Toepasbaarheid websites, richtlijnen en modulen beter nagaan en hiermee profileren. 9. Aandacht is een spier, wilskracht is snel uitgeput. 10. Verdieping op persoonlijke interesses. Macronutriënten 1. Meer duidelijkheid over verdeling macro-nutriënten. 2. Info Lisbeth Mathus nakijken/herhalen: belangrijke info. 3. Presentatie en literatuur van Lisbeth Mathus bestuderen. 4. Vetoxidatie bestuderen. 5. Verdiepen in KH beperkt dieet en oordeel vormen. 6. KH beperkt dieet, verdieping. 7. Verdieping KH beperkt dieet voor allochtonen en autochtonen 8. Wie komt er in aanmerking voor KH arm in aanmerkingen en praktische uitvoering. 9. Praktische toepassing van KH- beperkt dieet. 10. KH beperkt dieet, voorlichtingsmateriaal welke mogelijkheden zijn er? 11. Meer info over 3-fasen dieet.

2 Metabole gezondheid 1. BMI is niet altijd goede indicator voor metabole gezondheid. 2. Metabole gezondheid centraler stellen in behandeling. 3. Uitleg insulineresistentie in Jip en Janneke taal. 4. Meer weten over insulineresistentie. 5. Meer aandacht voor insulinegevoeligheid en meer kennis als diëtist. 6. Hoe ziet dieet bij insulineresistentie eruit? Kinderen 1. Huisbezoek bij obese kinderen. Bewegen 1. Exercise is the best medicine. 2. Beweegadvies standaard meenemen in Dieetadvies en voorbeelden waar ze terecht kunnen, hoe lang, hoeveel ook de dagelijkse activiteiten. 3. Meten van spierkracht bij ouderen in de praktijk in de eerste lijn. 4. Nieuwe inzichten bewegen inzetten in de behandeling.

3 Actiepunten zijn aspecten die direct toepasbaar zijn in de praktijk. De door de deelnemers geformuleerde actiepunten staan hieronder. Inhoudelijk algemeen 1. Bij stilstand gewichtsafname eventueel een verdere verlaging van de kcal inname. 2. Bij stilstand gewicht calorie intake verlagen. 3. Gewichtsverlies stagneert, aanpassen advies. 4. Tussentijds bijstellen dieetkenmerken (kcal restrictie en kenmerken). 5. Taillemeting voor en na en als doel stellen. 6. Vaker lichaamssamenstelling meten en meer parameters gebruiken. 7. Ouderen (65+) met BMI niet noodzakelijk behandelen. 8. Website die Lisbeth Mathus noemde, bestuderen (http://bwsimulator.niddk.nih.gov). 9. Gezamenlijk als diëtistengroep bepalen: waar staan we op het gebied van overgewicht en de behandeling. 10. Aanschaffen van het boek de grote voedselverleider. 11. Wetenschappelijke onderbouwing van KH beperking richting verwijzers. 12. Specificeren van dagmenus. 13. Uitzoeken wat HOMA-index is. 14. Navraag mogelijkheden meting DEXA bij huisarts. 15. Bariatrische chirurgie is soms toch een optie. 16. Medicatie (antidepressiva) en gewichtstoename, we hebben geen alternatieven. Begeleiding algemeen 1. Meer wijzen op de consequenties van overgewicht. 2. Multidisciplinaire samenwerking opzoeken, multifactoriële aanpak nastreven. 3. Zoeken naar multidisciplinaire samenwerking. 4. Meer samenwerking met andere zorgverleners. 5. Samenwerking 2 e, 1 e lijn. 6. Gesprek met POH er over Zorgmodule voeding. 7. Geef de POH die informatie waar je als diëtist achterstaat. 8. Doelmatige nazorg bieden. 9. Voor/nacontrole om gewichtsbehoud te stimuleren. 10. Specifiek maatwerk. 11. Kennis over metabole processen duidelijk maken aan cliënt. 12. Behandeling visualiseren. 13. Aanvinklijstje gebruiken voor de extraatjes. 14. Nog vaker websites inzetten tijdens consulten. 15. Uitbreiden eetdagboek met aanvinkvoorbeelden waarom eten etc. 16. Motivational interviewing toepassen. 17. Autonomie bevestigen & intrinsieke motivatie via bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering. 18. Minder doelen stellen. 19. Een doel tegelijk in plaats van heel veel doelen. 20. Niet te grote stappen verandering van sport of voeding, aansluiten en maatwerk. 21. Verwachtingen bespreken, kleine stapjes. 22. Check intrinsieke motivatie en stress. 23. Aandacht voor verwachting/droom en realiteit. 24. Stilstaan bij wilskracht. 25. Uitleg wilskracht. 26. Uitleg wilskracht/intrinsieke motivatie. 27. Uitleggen dat je wilskracht kan trainen. 28. Wilskracht bespreken. 29. Trainen van wilskracht.

4 30. Wilskracht uitleggen. 31. Wilskrachtspier oefeningen. 32. Wilskracht trainen: als- dan plannen. 33. Tools voor verhogen wilskracht bespreken met cliënt. 34. Als- dan plannen maken, kenmerken van situatie (voorbeelden), omgeving eetvrij maken. 35. Als- dan (link tussen situatie en beoogd gedrag). 36. Wilskracht vervangen door slim plan. 37. Cliënten praktische strategieën laten bedenken voor lastige situaties. 38. Cliënten helpen met het trainen van hun wilskracht. 39. Lijst kenmerken van Denise de Ridder gaan gebruiken. 40. In het begin afspraken maken over stabiliteitsfase/begeleiding op langere termijn. 41. Coping strategie bespreekbaar maken. 42. Patiënten bewuster maken opdrachten meegeven rondom wilskracht. 43. Bereken het dieetadvies dus maatwerk voor klant leveren. 44. Plan maken voor moeilijke momenten/wilskracht trainen. Macronutriënten 1. Rekening houden met hiërarchische oxidatierangorde per maaltijd. 2. Rol van de KH, vetten en eiwitten. 3. Meer aandacht voor ruime eiwitinname, minder KH, lage GI. 4. KH arm dieet. 5. Nog meer maatwerk leveren. RGV meer loslaten extra focus op verdeling KH-E-V. 6. Lijst met maaltijden die 6 g KH bevatten. 7. Inzet KH beperkt dieet bij onvoldoende resultaat RGV. 8. KH- voeding. 9. Aandacht voor toepassen KH beperkt wanneer RGV niet werken. 10. Laag KH, hoog eiwit dieet. 11. Meer aandacht voor KH beperking. 12. Eiwitrijk/KH arm. 13. Materialen aanpassen voor mensen met insulineresistentie? DM meer aandacht voor eiwitten, minder (snelle) KH. 14. KH arm blijven doen; nog langer 3 fase dieet. 15. Meer aandacht voor KH beperking/hoog eiwit. Metabole gezondheid 1. Buikomvang standaard meten en evalueren en controleren. 2. Relatie gewicht en medicatie opfrissen. 3. Buikomvang vaker meten. 4. Uitleg metabole gezondheid; plan van aanbod, fases, bespreken, betere follow-up 5. Materiaal ontwikkelen op gebied insulineresistentie. 6. Bewegen en obesitas is minder ongezond dan niet bewegen en gezond gewicht. 7. Meer uitleg naar cliënt over relatie beweging, metabole processen en gezondheid. 8. KH- bij insulineresistentie. 9. Overleg met HA over insulineresistentie. 10. Aandacht voor E en KH bij insulineresistentie. 11. Bewegen en obesitas is OK. 12. Insulineresistentie en KH KH beperking bij hyperinsulinaemie. Kinderen 1. Huisbezoek bij obese kinderen voorstellen. 2. Huisbezoek bij complexe situaties. 3. Huisbezoeken. 4. Interventie op jongere leeftijd.

5 Bewegen 1. Fit zijn is belangrijker dan dun zijn, communiceren naar de cliënt. 2. Effect beweging nog meer vertalen naar cliënt. 3. Communicatie naar cliënt over bevorderen gezondheid door beweging (niet alleen afvallen). 4. Mensen stimuleren tot bewegen 30 minuten per dag. 5. Dagelijkse beweging stimuleren. 6. Aandacht voor dagelijkse beweging. 7. Volle aandacht voor toepassen beweging. 8. Meer nadruk op bewegen en o.a. kijken wat er in de buurt is. 9. Nog meer nadruk op bewegen. 10. Meer blijvende aandacht voor dagelijkse beweging met smart doelen. 11. Aandacht voor spierkracht/beweging. 12. Extra aandacht voor bewegen in consult. 13. Beweegplan maken. 14. Meer aandacht/stimulering dagelijkse activiteiten. 15. Meer focus op dagelijkse activiteiten. 16. Wippen en friemelen aanbevelen, de gewone handelingen. 17. Doorgaan met beweegadvies. Adviezen over sport door fysiotherapie; adviezen over dagelijks bewegen door diëtist. Maak dat onderscheid. 18. Netwerk opbouwen voor beweegcentra, clubs enz. bruikbaar voor cliënt 19. Fitness/beweging. 20. Thuisbeweegtips op papier zetten. 21. Beweegtips via diverse websites. 22. Verkennen laagdrempelige beweegmogelijkheden in de buurt. 23. Overzicht maken voor cliënten van websites met tips voor bewegen. 24. Samenwerking zoeken met de sportschool. 25. Beweegmogelijkheden in de regio onderzoeken. 26. Actie op verschillende soorten van bewegen. Praktische vertalen naar de klant via consult/website en samenwerking zoeken met fysio of sportcentra. 27. Websites inzetten bij advies bewegen. 28. Beweegcentra/mogelijkheden/sites. 29. Beweegadvies innovatief. 30. Bewegen, meenemen in consult en onderzoeken mogelijkheden in de buurt. 31. Beweegsites en beweegplan 32. Bewegen meer betrekken in de advisering 33. Bewegen. 34. Lage intensiteit. 35. Concretere bewegingsadviezen. 36. Websites voor beweging bekijken. 37. Wat is in de buurt aan sport te doen/in kaart brengen.

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie BeweegKuur Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/beschrijven of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling Contact NJi

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een Eerstelijns Zorgvoorziening Een programmabeschrijving op basis van een verkennende pilotstudie Colofon: Redactie: Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Motivational Interviewing

Motivational Interviewing Motivational Interviewing Een bewerking van het artikel: Voorlichtingsmehodieken Motivational Interviewing DiabeteszorgBeter (jan. 2007) 1. Inleiding Motivational Interviewing (MI) is een directieve persoongerichte

Nadere informatie

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar Kimberly M. Grêaux GGD Amsterdam, afdelingen EDG en JGZ Versie 1 februari 2011 Adviseurs: Judith

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 LITERATUUR BIJLAGE I Instructiehandleiding II Handleiding voor de ouders INLEIDING III Werkboek voor de kinderen De voorlichting

Nadere informatie

Verbeterde zelfzorg in de thuissituatie voor Turkse mannen met diabetes

Verbeterde zelfzorg in de thuissituatie voor Turkse mannen met diabetes Werkblad beschrijving interventie Voor goed beschreven Verbeterde zelfzorg in de thuissituatie voor Turkse mannen met diabetes Achtergrondgegevens Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam:

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN 1 Inleiding ROS Friesland is betrokken geweest bij het project Fitter Families, een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor gezinnen.

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie