Provinciale Staten van Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale Staten van Noord-Holland"

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 127 Haarlem, 28 november 2006 Onderwerp: Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland 2007 Bijlage(n): Ontwerpbesluit Beoordelingssheets wko projecten: Beoordeling project 1. Renovatie en nieuwbouw bij De Hallen, Amsterdam Beoordeling project 2. Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector, Waarland (Harenkarspel) Beoordeling project 3. Nieuwbouw ca. 500 woningen in plan Schelphoek Havenkwartier, Alkmaar Beoordeling project 4. Filmtheater, Hilversum Beoordeling project 5. Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen in Heerhugowaard Beoordeling project 6. Nieuwbouw Stadhuis gemeente Zaanstad 1. Inleiding: Kader Uitvoeringsprogramma warmte koudeopslag 2007 Op 30 oktober jl. hebben uw Staten, na een eerder ingediend initiatief met betrekking tot de ruimtelijke ordening van de ondergrond, voordracht 74, met als onderdeel daarvan Gedeputeerde Staten op te dragen voor 1 januari te subsidiëren projecten in de vorm van een Uitvoeringsprogramma warmtekoudeopslag Noord-Holland ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te zenden, vastgesteld. Deze voordracht bevatte ten aanzien van het onderdeel warmte-koudeopslag een voorstel om de bestedingsrichting van de, sinds de bijdrage in 2005 aan twee grootschalige DE projecten binnen de reserve FINH, budget Duurzame Energie (DE) voor grootschalige, risicodragende DE-projecten nog resterende , aan te passen en aan te wenden ten behoeve van een aantal aansprekende warmte-koudeopslagprojecten. Deze subsidiering van de energie-optie WKO dient twee doelen: 1. het stimuleren van warmte-koudeopslag door op korte termijn een aantal aansprekende projecten door middel van een financiële bijdrage aan de onrendabele investeringstop, mogelijk te maken, en 2. door gerichte publiciteit rond die projecten, richting gemeenten, projectontwikkelaars, besturen enz. (samengevat met opdrachtgevers ) vervolgens meer bekendheid te geven aan warmte-koudeopslag als veelbelovende energieoptie voor de toekomst. In Voordracht 74 staat dat een selectie van in aanmerking komende aansprekende projecten zal geschieden aan de hand van FINH bestedingscriteria. Deze projecten worden beoordeeld op publicitaire aantrekkelijkheid met het oogmerk op het door uw Staten gewenste doel. Bij een positief oordeel zouden wij projecten die aan deze criteria voldoen aan uw Staten voorleggen met het verzoek de door ons voorgestelde bijdrage in de vorm van subsidie voor die projecten ter beschikking te stellen. 1

2 Voor de bedoelde selectie zijn de volgende uitgangspunten/ criteria gehanteerd: projecten moeten uitgewerkt en uitonderhandeld zijn (schop in de grond binnen één jaar na beschikken), verschillende (aansprekende) toepassingen, opschalingpotentie, door realisatie van het project, acceptatie van de gebruikte techniek door consumenten of bedrijven, er moet sprake zijn van een onrendabele top, die niet door anderen, zoals marktpartijen of subsidieverstrekkers wordt gedicht, de bijdrage uit provinciale middelen aan de totale investeringskosten is maximaal 50 %, aantoonbare energie resp. CO2 reductie, aantoonbare bereidheid zelf zorg te dragen voor publiciteit binnen de eigen doelgroep, geografische spreiding. 2. De voorstellen in deze voordracht Op basis van de gehanteerde criteria komen wij tot het voorstel van de volgende projecten. 1. Renovatie en nieuwbouw bij De Hallen, Amsterdam Oud-West, 2. Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector, Waarland (Harenkarspel), 3. Nieuwbouw ca. 500 woningen Schelphoek Havenkwartier Alkmaar, 4. Filmtheater Hilversum, 5. Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen in Heerhugowaard, 6. Nieuwbouw Stadhuis gemeente Zaanstad. Deze projecten staan onderstaand beschreven. Aan het einde van deze beschrijvingen is een scoringstabel van deze projecten in relatie tot de FINH criteria en het door u zelf aangedragen criterium met betrekking tot aansprekend en publicitair aantrekkelijk. opgenomen. Als bijlage is per project een technisch inhoudelijke beoordelingsstaat bijgevoegd De Hallen Amsterdam Oud-West Korte projectomschrijving Binnen het Stadsdeel Oud-West wordt op dit moment locatie De Hallen volledig vernieuwd. Op deze locatie worden 300 woningen, een stadsdeelhuis, een werf en een cultureel complex gerealiseerd. Deze vergaande vernieuwing biedt goede mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening. Gekozen is voor een centrale energievoorziening gebaseerd op warmtekoude opslag en warmtepompen. Deze keuze maakt het mogelijk niet alleen de utiliteitsfuncties, maar ook de woningen van koeling te voorzien. Betrokken partijen Opdrachtgever: Stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam (SCHA) Stadsdeel Amsterdam Oud-West (stadsdeelkantoor van m2 bvo) Woningbouwcorporatie Rochdale (300 woningen en 800m2 bedrijfsruimte) Burgfonds (ontwikkelaar en belegger commerciële ruimten, horeca ( m2 bvo) en centrale energievoorziening) Energiebesparing ten opzichte van de referentie (het bouwbesluit): 55 % Totale meerinvestering wko in duurzame energievoorziening:

3 Communicatie: een unieke binnenstedelijk project in Amsterdam Oud-West. De duurzame herstructurering van het monument De Hallen is uniek voor Nederland. Naast het monument wordt bovendien een Stadsdeelkantoor en 300 woningen aangesloten op een systeem van warmtekoudeopslag. De woningen worden zowel verwarmd als gekoeld met behulp van de bodemopslag. Aan dit project zal op verschillende wijzen aandacht worden besteed. Vanuit het stadsdeel zal veel aandacht worden besteed aan de bouw van het eigen stadsdeelkantoor. Betrokken adviseurs zullen ook de vakliteratuur c.q. Uitgaven over dit project communiceren. Daarnaast trekt het project de nodige aandacht vanuit de algemene herstructureringsopgave in Amsterdam en andere grote steden. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 1 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector, Waarland (Harenkarspel) Korte projectbeschrijving Dit woningbouwproject, dat wordt gerealiseerd in Waarland (gemeente Harenkarspel), heeft als uniek kenmerk de toepassing van een asfaltcollector. Dit project bestaat uit 35 woningen die worden aangesloten op centrale energievoorziening (CEV) waarin de warmte en koude duurzaam worden opgewekt. Hiervoor worden warmtepompen, warmte- koudeopslag in de grond en een asfaltcollector toegepast. Met de asfaltcollector kan in de zomer warmte en in de winter koude worden geladen, die dan later weer kan worden afgegeven. Een asfaltcollector heeft als voordeel dat in de zomer het asfalt niet te warm wordt en dat in de winter de weg eenvoudig ijsvrij kan worden gehouden. In de woningen wordt door de aansluiting op de CEV het comfort verbeterd doordat in de zomer koeling beschikbaar is. Daarnaast hebben de bewoners door de aansluiting op de CEV meer zekerheid over de energieprijs, omdat er contracten voor langere perioden worden gesloten en daardoor de energieprijsschommelingen geen invloed hebben op de prijs die zij moeten betalen voor warmte en koude. Door zijn kleinschaligheid heeft dit project een groot vervolgpotentieel. Kleinschalige woningbouwprojecten worden op veel plaatsen in de provincie gerealiseerd. Betrokken partijen Gemeente Harenkarspel Postbus ZG Warmerhuizen De Peyler Projectontwikkelingsmij B.V. Scharwoude EA Avenhorn Overige betrokken partijen: Ooms Avenhorn te Scharwoude (realisatie en inbreng kennis asfaltcollector) Energiebesparing ten opzichte van de referentie (het bouwbesluit): 55 % Totale meerinvestering wko duurzame energievoorziening:

4 Communicatie: De afgelopen jaren heeft Ooms Avenhorn diverse projecten met het "energie uit asfalt" uitgevoerd. Daarnaast zijn zij ook bij diverse studies betrokken geweest waar "energie uit asfalt" als duurzame energieopwekking is bekeken, voor diverse typen projecten, zoals: kantoren, bedrijventerreinen, civiel technische werken, en zorgappartementencomplex Voor deze studies en de uitgevoerde projecten is er zeer veel free publicity geweest o.a.: de Telegraaf, Noord Hollands Dagblad, Twee Vandaag (TV ), TV Noord-Holland, Radio West Friesland, diverse regionale dagbladen in NL, Cobouw en diverse vakbladen ( uit de branches woningbouw, energietechniek, kassenbouw ed.). Het project Waarland is een nieuwe toepassing van "energie uit asfalt" omdat het hier om een project gaat van grondgebonden woningen, met een fietspad als asfaltcollector, collectieve warmtepomp en luchtbehandeling in de woning. In overleg met de provincie Noord-Holland zullen ook voor dit project verschillende bronnen aangeboord voor redactionele artikelen. Daarnaast zal het project Waarland gebruikt worden als referentieproject "duurzaam en energiezuinig bouwen" waarvoor de bestuurders en ambtenaren van gemeenten in Noord-Holland en bestuurders van woningbouwcorporaties en zorginstellingen, uitgenodigd worden om kennis te nemen van dit project en voorlichting te geven over duurzaam en energiezuinig bouwen. Tevens zal een artikel aan dit project worden gewijd in het periodiek "Groepswerk" van de Ooms Avenhorn Groep, welke verspreid wordt naar alle relaties van Ooms (overheden, corporaties, zorginstellingen, architecten, ingenieursbureaus en andere marktpartijen) Oplage Groepswerk 7000 stuks. 2.3 Nieuwbouw ca. 500 woningen plan Schelphoek Havenkwartier Alkmaar Korte projectomschrijving Aan de rand van de Alkmaarse binnenstad verrijst het nieuwe Havenkwartier van Alkmaar. Een nieuwe buurt op historische grond, met monumentale panden en solide nieuwbouw. Het project bestaat uit circa 500 voornamelijk gestapelde woningen. Energiebesparing en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in dit project. Een combinatie van gebouwgebonden maatregelen met een collectieve duurzame warmte- en koudevoorziening leidt tot een CO2 reductie van 41 % ten opzichte van de geldende normen. De centrale energievoorziening bestaat uit warmte/koudeopslag, warmtepompen en zonnecollectoren. Betrokken partijen Gemeente Alkmaar (procesmanager), Woningbouwcorporatie Woonwaard Noord-Kennemerland (ontwikkelaar 250 woningen samen met Van der Gragt), Van der Gragt (ontwikkelaar 250 woningen samen met Woonwaard), Bam Vastgoed (ontwikkelaar 250 woningen), ENECO Energie Haarlem (beoogd exploitant energievoorziening) Energiebesparing ten opzichte van de referentie: 40%. Totale meerinvestering wko duurzame energievoorziening: ,--. 4

5 Communicatie: communicatie/publiciteit rond de warmte-koudeopslag vindt plaats via diverse kanalen. Presentatie(s) op regionale en landelijke bijeenkomsten. Gemeente en ontwikkelaars hebben de intentie om het project Havenkwartier als voorbeeldproject te presenteren op regionale en landelijke bijeenkomsten op het gebied van duurzaam bouwen. Hierbij valt te denken aan: Ambtelijke en bestuurlijke ervariums van het CO2 servicepunt Noord- Holland, BouwRai, Energiebeurs, Nationale DuBodag. De ontwikkelaars zullen daarnaast het project Havenkwartier als referentie gebruiken in hun acquisitie van nieuwe bouwprojecten. Hierdoor zien andere gemeenten en partijen dat realisatie van duurzame energievoorziening met warmte-koudeopslag haalbaar is in woningbouwprojecten. Tot slot zal met dit project de publiciteit worden gezocht in lokale en regionale media en vakbladen. Hierin zal met name aandacht worden gevraagd voor de duurzaamheid in combinatie met een hoog comfort voor de bewoners doordat de woningen s zomers gekoeld gaan worden. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 3 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland

6 2.4. Filmtheater Hilversum Korte projectomschrijving Stichting Filmtheater Hilversum realiseert wegens ruimtegebrek op de huidige locatie in het centrum van Hilversum een nieuw filmtheater. Het nieuwe filmtheater bestaat uit drie filmzalen en een foyer. Bij de ontwikkeling van het filmtheater speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo wordt onder andere gekozen voor energieopslag en warmtepomp voor verwarming en koeling van het theater. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van mogelijkheden om natuurlijk te ventileren en wordt wellicht gekozen voor LED-verlichting. Zoals op de website van het Filmtheater (www.filmtheaterhilversum.nl) staat te lezen, is het filmtheater bedoeld op films te laten zien vanwege hun artistieke waarde. Dit betekend niet het reguliere aanbod maar om films met een bijzondere kwaliteit en toegevoegde waarde. Het filmtheater wordt ook niet commercieel geëxploiteerd maar draait op een groot aantal vrijwilligers. Betrokken partijen Stichting Filmtheater (investeerder en exploitant filmtheater) Stichting Filmtheater Hilversum Luitgardeweg NB HILVERSUM Gemeente Hilversum (mede financier) Energiebesparing ten opzichte van de referentie: 42 %. Totale meerinvestering wko in duurzame energievoorziening: Communicatie/publiciteit: De bezoekers per jaar van Filmtheater Hilversum zullen met behulp van een informatiepaneel in de foyer worden geïnformeerd over de warmte-koudeopslag en over de energie die hiermee bespaard wordt. Daarnaast rekent het Filmtheater op free publicity in lokale en regionale media. Rond de opening van het nieuwe filmtheater wordt extra publiciteit gezocht door de lokale en regionale pers te informeren over de bijzondere, duurzame, energievoorziening van het pand. De website van het filmtheater zal ook worden ingezet voor communicatie. Door het Filmtheater wordt op dit moment gezocht om ook in bewegende beelden inzicht te geven in de opzet van het pand en de toegepaste duurzame energietechnieken [een animatie vervaardigd in opdracht van de provincie Noord-Holland met de bedoeling het systeem van warmte-koudeopslag te visualiseren kan in deze behoefte voorzien]. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 4 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland

7 2.5 Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen te Heerhugowaard Korte projectomschrijving Voor een nieuwe winkel locatie in de stad van de Zon heeft Vomar de uitdagende ambitie neergelegd om de meest energiezuinige en milieu vriendelijke supermarkt van Europa te bouwen. Hiervoor worden verschillende milieuvriendelijke en energiezuinige technieken toegepast. Daarnaast wordt de vrijkomende warmte van de koelmeubelen ingezet voor de verwarming van de eigen winkel, omliggende winkels en 72 nieuwbouw woningen. Door middel van energieopslag in de bodem wordt alle warmte optimaal ingezet. Ook voor de tapwatervoorziening wordt deze warmte gebruikt waarbij een warmtepomp het water op een hogere temperatuur brengt. Naast dit alles worden ook nog PV panelen toegepast ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening. Betrokken partijen Gemeente Heerhugowaard, Vomar Voordeelmarkt (Supermarkt en energievoorziening), Hallokaties CV (40 woningen ), Hoorne bv (30 woningen). Energiebesparing ten opzichte van de referentie: 42 % Totale meerinvestering wko in duurzame energievoorziening: ,-- Communicatie: Visie opdrachtgever opdrachtnemer op kennisverspreiding rondom duurzame energie. De kennisoverdracht is tweeledig. Enerzijds zal gebruik worden gemaakt van de bestaande kennis bij bekende partijen als Coolsultancy en GEA Grenco. Anderzijds zal de kennis die in dit project opgedaan is worden overgedragen installateurs, adviseurs, architect, projectontwikkelaars en gebouwbeheerders. Het project is relevant voor partijen die in een vroege fase bezig gaan met projecten en cruciale beslissingen nemen. Door vooral deze partijen te voorzien van de opgedane kennis en de voordelen wordt de toepassing van dergelijke systemen. In deze notitie wordt nader ingegaan op de kennisverspreiding in het project (zowel het opdoen van kennis als het delen van kennis). Opdoen van kennis Ten behoeve van de uitwerking van het concept is gebruik gemaakt van de studies die zijn ontwikkeld voor DEEN en C1000. Ook enkele andere interessante publicaties van SenterNovem zijn bij de uitwerking van het project gehanteerd. Aan de locatie van DEEN is door het betreffende technisch adviesbureau een bezoek gebracht. De kennis en ervaring die ingezet is bij de ontwikkeling van EKS (het software model voor ontwerp en selectie van koelinstallaties in supermarkten) zal gebruik worden voor de uitwerking van het concept voor Vomar. Tevens zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met leveranciers. 7

8 Kennisdeling Vanuit het project naar de omgeving De verspreiding van de ontwikkelde kennis naar de omgeving wordt bewerkstelligd op de verschillende wijzen: 1 na afloop van het project worden door de projectpartners artikelen geschreven en geplaatst in tijdschriften. Hierin komen onder andere de doelstelling, de uitvoering en de behaalde resultaten aan de orde. Samenvattingen van deze artikelen zullen beschikbaar worden gesteld via de websites van de projectpartners; 2 na afloop van het project wordt door de projectpartners ook een factsheet opgesteld, die beschikbaar zal worden gesteld aan geïnteresseerden. Hierin zullen de karakteristieken van het project worden vermeld, zoals: doel, opzet, projectpartners, financierende partijen et cetera; 3 op het project zullen open dagen worden georganiseerd, waarbij rondleidingen worden gegeven aan onder andere adviseurs, installateurs, beleidsmedewerkers (provincies en gemeenten), energie- en bouwcoördinatoren van scholen. De adviseur organiseert regelmatig seminars over actuele onderwerpen. Seminars uit het nabije verleden hadden onderwerpen als toekomstige energievoorzieningen, betonkernactivering, ventilatie in de bestaande bouw et cetera. Het onderwerp van deze subsidieaanvraag kan in de toekomst onderdeel of aanleiding zijn van een te organiseren seminar. SenterNovem organiseert in januari of februari 2007 een workshop voor supermarktketen-managers en hun installatieadviseurs, waarin de praktische leereffecten uit de huidige demonstratieprojecten (waarvan Vomar er een is) aan bod komen. Daarnaast is SenterNovem al enige jaren betrokken bij de IEA Implementing Agreement on Heat Pumping Technologies. Hierin worden internationale samenwerkingsprojecten in de vorm van zogenaamde Annexen uitgevoerd ter verdieping van de kennis op het gebied van warmtepompen, zowel in technische zin (op componentniveau) als op het gebied van marktkennis. Deze kennis wordt dan weer gebruikt om beleidsmakers op allerlei niveaus te bewegen tot de juiste besluitvorming. Recent is er een Annex van start gegaan op het gebied van 'modelling tools for supermarkets. Via SenterNovem wordt ook hier een bijdrage geleverd met de ontwikkelde kennis. Centraal in de publicitaire-uitingen zal het toegepaste concept staan. In het energieconcept van dit project wordt namelijk warmte uit de koel-vriesmeubelen van supermarkten gebruikt om woningen te verwarmen. WKO speelt in dit systeem een cruciale rol omdat de warmtevraag en het aanbod op elkaar kunnen worden afgesteld. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 5 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland

9 2.6. Nieuwbouw stadhuis Zaanstad Korte projectbeschrijving Zaanstad is voornemens een nieuw stadhuis te realiseren in een nieuwe stadskern, het plangebied Inverdan. Het Stadhuis omvat ca m2 BVO,(Brutto Vloer Oppervlak) een apart vergadercentrum van m2 BVO en een afzonderlijke rijwielstalling van ca m2 BVO. Het biedt plaats aan ca ambtenaren. Aanvang bouw is voorzien eind 2006 met een opleverdatum van december Het betreft een zeer aansprekend object met een bijzondere architectuur (architect Sjoerd Soeters) dan nu reeds een grotebelangstelling losmaakt. De Gemeenteraad van Zaanstad heeft bepaald dat het nieuwe stadhuis een 15% betere energieprestatie moet leveren dan de standaard EPC (Energie Prestatie Coëfficiën) waarde voor kantoren uit het Bouwbesluit: EPC < 1,28 i.p.v. < 1,50. Daarbij is geaccepteerd dat een deel van de investeringen niet worden terugverdiend, waarbij als optie is aangereikt om te trachten dit verschil door middel van subsidies bij te passen. Het is dus voor de gemeente een project dat de gemeentebegroting (zwaar) belast. Betrokken partijen - Gemeente Zaanstad (opdrachtgever) Tav. Dhr. Rob Teunissen, Projectbureau Stadhuis Zaanstad Postbus GA Zaandam, - Van Toorenburg, Den Haag (installatieadvies), - DHV Huisvesting en Vastgoed (gebouwontwerp). Energiebesparing ten opzichte van de referentie: 47 % Communicatie: Het nieuwe stadhuis van Zaanstad vormt de kern en katalysator van het plangebied Inverdan. Dit vormt een nieuw centrum voor de gemeente. Voor het plangebied is een Programma van Eisen geschreven waarin de eisen op het gebied van duurzaam bouwen en energie zijn verwoord. Dit programma wil de gemeente gebruiken in de communicatie om te laten zien wat er is gerealiseerd. In deze communicatie zal duurzame energie en de toepassing van WKO een belangrijke plaats innemen. Het gebouw zal tevens als beeldmerk worden gebruikt in gemeentelijke uitingen omtrent milieubewust bouwen. Daarmee worden alle inwoners van Zaanstad op enig moment bereikt en zal Zaanstad zich ook presenteren naar andere gemeenten. De voortgang van het project zal via de lokale en regionale media worden verslagen. Daarnaast biedt dit project voor de betrokken partijen een goed visitekaartje van het kennen en kunnen onder andere op energiegebied. Door haar rol als beleidsmaker wil de gemeente Zaanstad met dit project een voorbeeld zijn voor andere partijen die zich willen vestigen en de ideeën achter dit concept promoten bij deze partijen. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 6 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland Samenvatting beoordelingen In de tabel op de volgende pagina is een samenvatting van alle projecten gegeven ten aanzien van energie, CO2 reductie en financiën. 9

10 Totaal/ Vomar Schelphoek De Hallen Zaanstad Waarland Filmtheater gemiddeld Energiebesparing m3 a.e Energiebesparing t.o.v. referentie % Reductie CO2-uitstoot Ton/jaar Reductie CO2-uitstoot over levensduur Ton Meerinvestering Euro Reductie CO2-uitstoot/meerinvestering kg/euro 2,9 4,8 4,8 3,7 1,4 1,9 3,2 NCW zonder bijdrage PNH Euro Maximale subsidie Euro NCW met bijdrage PNH Euro Investering kale WKO Euro Zoals blijkt uit de tabel is het maximaal voor subsidiering in aanmerking komend bedrag ,- ( 50 % van de NCW zonder bijdrage van de provincie) en wordt er voor geïnvesteerd in WKO-systemen (exclusief aanvullende maatregelen). Uit de verhouding tussen de meerinvesteringen (hierin is nog geen subsidie verrekend) en de gevraagde subsidie blijkt dat men bereidt is om naast iedere subsidie-euro ruim twee euro te investeren. 4. Voorstel Voor wat betreft de verdeling van de beschikbare stimuleringsmiddelen komt dit neer op het onderstaande voorstel aan uw Staten. De bedragen zijn naar rato van de benodigde bedragen (de NCW van de met onrendabele meerinvestering voor WKO samenhangende kosten) en de beschikbare provinciale middelen. Op basis hiervan stellen wij voor de beschikbare aan de volgende projecten toe te kennen. Project Voorgesteld subsidiebedrag 1. Renovatie en nieuwbouw bij De Hallen, Amsterdam 2. Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector, Waarland (Harenkarspel) 3. Nieuwbouw ca. 500 woningen in plan Schelphoek Havenkwartier, Alkmaar Filmtheater, Hilversum Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen in Heerhugowaard Nieuwbouw Stadhuis gemeente Zaanstad Totaal

11 Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor het bijgaande ontwerpbesluit vast te stellen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, H.C.J.L. Borghouts, voorzitter H.W.M. Opperhuis de Jong, provinciesecretaris 11

12 Ontwerpbesluit Nr. 127 Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten; besluiten: de binnen bestemmingsreserve FINH, restantbudget beleidsveld Duurzame Energie (Voordracht no. 1, 2001 onderwerp: Provinciaal energie/co2 beleid , d.d. 12 februari 2001) nog resterende middelen te bestemmen voor een aantal concrete projecten binnen het Uitvoeringsprogramma warmte- koudeopslag 2007, waarvan voor een totaalbedrag van ,-- de volgende bedragen als incidentele subsidie vast te stellen: - maximaal naar project 1. Renovatie en nieuwbouw bij De Hallen, Amsterdam- West - maximaal naar project 2. Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector te Waarland, gemeente Harenkarspel - maximaal naar project 3. Nieuwbouw ca. 500 woningen in plan Schelphoek Havenkwartier Alkmaar, - maximaal naar project 4. Filmtheater Hilversum - maximaal naar project 5. Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen in Heerhugowaard, - maximaal ,-- naar project 6 Nieuwbouw Stadhuis gemeente Zaanstad. Haarlem, Provinciale Staten voornoemd,, voorzitter, griffier Titel:Vd 127: Uitvoeringsprogramma warmte koude opslag Datum: Nummer:127 12

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht: Haarlem, Onderwerp: Voornemen om de binnen de bestemmingsreserve FINH, restantbudget beleidsveld Duurzame Energie (Voordracht 1, 2001 onderwerp: Provinciaal

Nadere informatie

FINH-bijdrage Amsterdamse energieprojecten. aanvragen Amsterdam en toetsing op hoofdlijnen aan de FINH-criteria

FINH-bijdrage Amsterdamse energieprojecten. aanvragen Amsterdam en toetsing op hoofdlijnen aan de FINH-criteria PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-HOLLAND Voordracht Haarlem, Betreft: Bijlagen: FINH-bijdrage Amsterdamse energieprojecten aanvragen Amsterdam en toetsing op hoofdlijnen aan de FINH-criteria Inleiding Via

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 4 Haarlem, 16 januari 2007 Onderwerp: project Verbetering en uitbreiding van theaters en podia, in het kader van de Extra Investeringsimpuls voor Zorg en

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Energiescan

Samenvatting bevindingen Energiescan techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U SIH-103X1-E-MV002A blad 1 van 6 Status: CONCEPT Project : Hogeschool Windesheim Zwolle Onderwerp : Samenvatting bevindingen Energiescan

Nadere informatie

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer Rapport Aveco de Bondt Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen bezoekadres postbus postcode telefoon e-mail internet Burgemeester van der Borchstraat 2 64 7450 AB Holten (0)548 85 3333 holten@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 10 Haarlem, 16 januari 2007 Onderwerp: project Verbetering van museumaanbod, derde tranche, in het kader van de Extra Investeringsimpuls voor Zorg en Welzijn,

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer Rapport Aveco de Bondt Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen bezoekadres postbus postcode telefoon e-mail internet Burgemeester van der Borchstraat 2 64 7450 AB Holten (0)548 85 3333 holten@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht Nr. Onderwerp: EXINH-bijdrage oprichting Erfgoedhuis

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht Nr. Onderwerp: EXINH-bijdrage oprichting Erfgoedhuis Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Nr. Onderwerp: EXINH-bijdrage oprichting Erfgoedhuis Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Projectnota Oprichting Erfgoedhuis 1. Inleiding In de provinciale cultuurnota

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens MeppelEnergie Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf MeppelEnergie Openingshandeling op 26-1-2012 Duurzame energie voor de woonwijk Nieuwveense

Nadere informatie

nearly Zero Energy Buildings

nearly Zero Energy Buildings nearly Zero Energy Buildings samen op weg naar energieneutraal Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Naslag werk in whitepaper www.unica.nl Visie Gebouwen Faciliteren bedrijfsprocessen. Duurzame gebouwen zijn

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Dat de uitstoot van CO2 op grote

Dat de uitstoot van CO2 op grote Warmte- en koudeopslag als wapen tegen het broeikaseffect De toenemende uitstoot van broeikasgassen zoals CO 2 veroorzaakt een groot aantal klimaatproblemen. Problemen waar de provincie Noord-Holland zich

Nadere informatie

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd:

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd: Project: Brede School Rijswijk Projectnr.: 6.053 Datum: 20 februari 2017 Betreft: Startnotitie Duurzaamheid en Installatieconcept 1. UITGANGSPUNTEN Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante

Nadere informatie

Nieuws van het CO 2 -Servicepunt

Nieuws van het CO 2 -Servicepunt Nummer 4 - Uitgave week 26-2006 Beste lezer, In deze vierde uitgave van de CO2-Impuls vindt u een terugblik op het ambtelijk Ervarium dat op 10 mei 2006 plaatsvond. Ruim veertig deelnemers beleefden een

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Inleiding. Samenvatting van de projecten. Voordracht 95. Haarlem, 21 oktober 2003

Provinciale Staten van Noord-Holland. Inleiding. Samenvatting van de projecten. Voordracht 95. Haarlem, 21 oktober 2003 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 95 Haarlem, 21 oktober 2003 Onderwerp: UNA-deelprojecten sociale en culturele infrastructuur tweede tranche Bijlage(n): ontwerpbesluit Inleiding Op 23 juni

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i.

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Toelichting Inleiding Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om 750.000,- in te zetten voor de reductie van CO 2

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderwerp. Voorstel. Inleiding GEWIJZIGD. Westerheul IV: warmte- en koudeopslag en ambitie duurzaamheid

Voorstel raad. Onderwerp. Voorstel. Inleiding GEWIJZIGD. Westerheul IV: warmte- en koudeopslag en ambitie duurzaamheid Voorstel raad GEWIJZIGD AAN de gemeenteraad REGISTRATIENUMMER 14G0000078 AGENDAPUNT 6 TER INZAGE Ja NUMMER 0043/14 BIJLAGE(N) Rapport W/E Adviseurs energie voor Westerheul (openbaar) RAADSVERGADERING 30

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Gezonde en zuinige scholen in Gelderland

Gezonde en zuinige scholen in Gelderland Gezonde en zuinige scholen in Gelderland Provincie Gelderland Yvonne Tieleman W/E adviseurs Janny Stevens Gezonde en zuinige scholen Gelders Klimaatprogramma 2008-2011 Aanpakken en aanpassen Naar een klimaatneutraal

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Notitie Van: afdeling Bouw- en Woningtoezicht E-mail: bwt-bouwfysica@rotterdam.nl Telefoon: 14 010 Datum: 15 april 2016 Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Wat is het warmtenet? Het warmtenet levert

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Energieprestaties grondgebonden woningen

Energieprestaties grondgebonden woningen Energieprestaties grondgebonden woningen Meer wooncomfort met minder energie Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Stap voor stap naar minder energiegebruik De overheid stelt steeds scherpere

Nadere informatie

Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk. Met minder geen genoegen nemen. in opdracht van

Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk. Met minder geen genoegen nemen. in opdracht van Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk Met minder geen genoegen nemen in opdracht van 1 ROC Koning Willem I College in Den Bosch Het Koning Willem I College heeft verschillende onderwijslocaties

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg RAADSVOORSTEL Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg Samenvatting: De monumentale Oostbeer aan de Commandoweg verkeert in een slechte staat van onderhoud. Regionaal heeft de restauratie van

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen De Nieuwe Kolk Assen Bedrijfsruimten In het culturele hart van Assen Assen Stad in het groen Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. De De Nieuwe Kolk is het culturele hart van Assen. Theater,

Nadere informatie

Warmte(levering) van de toekomst. Jeroen Roos (BuildDesk, business unit Gebiedsontwikkeling) Jeroen Roos Utrecht, 21 september 2010

Warmte(levering) van de toekomst. Jeroen Roos (BuildDesk, business unit Gebiedsontwikkeling) Jeroen Roos Utrecht, 21 september 2010 Warmte(levering) van de toekomst (BuildDesk, business unit Gebiedsontwikkeling) Ontwikkelingen nieuwbouw met effect op warmtevraag 2 Regelgeving: stapsgewijze EPC-verlaging (-> 0,6 -> 0,4 -> energieneutraal)

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 16. Haarlem, 30 januari Onderwerp: Garantstelling Eikenrode

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 16. Haarlem, 30 januari Onderwerp: Garantstelling Eikenrode Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 16 Haarlem, 30 januari 2007 Onderwerp: Garantstelling Eikenrode Bijlagen: Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Gedeputeerde Moens is op verzoek van de Commissaris

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

1 juni 2011 Minisymposium Groen Gas W. Deddens

1 juni 2011 Minisymposium Groen Gas W. Deddens 1 juni 2011 Minisymposium Groen Gas W. Deddens Agenda. Wie is RENDO Duurzaam? Voorbeeld project Toekomst duurzame energie projecten icm groen gas 2 RENDO Duurzaam. Aantal medewerkers : RENDO totaal ca.

Nadere informatie

Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw Aardgasvrije nieuwbouw Het kan, nu alleen nog doen Peter-Paul Smoor/Wienand van Dijk 02-10-2017 Doel van vandaag Komen tot commitment voor een gezamenlijke aanpak om z.s.m. aardgasvrije nieuwbouw te realiseren

Nadere informatie

Onderwerp: Provinciale subsidie aan sanering riooloverstorten strand Wijk aan Zee en Egmond aan Zee

Onderwerp: Provinciale subsidie aan sanering riooloverstorten strand Wijk aan Zee en Egmond aan Zee Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 15 Haarlem, 29 oktober 2007 Onderwerp: Provinciale subsidie aan sanering riooloverstorten strand Wijk aan Zee en Egmond aan Zee Bijlage: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Stichting Spaarnesant 04 februari 2014 9X3803 Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-5697701 Fax info@amsterdam.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Innovatief renoveren met PVT

Innovatief renoveren met PVT Resultaten en bevindingen van project Innovatief renoveren met PVT Dit rapport is onderdeel van de projectencatalogus energie-innovatie. Tussen 2005 en 2011 kregen ruim 1000 innovatieve onderzoeks- en

Nadere informatie

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO)

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO) Energieprestatie Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector Kees Arkesteijn (ISSO) Programma 1. Inleiding Energieprestatie gebouwen 2. Methoden bepaling Energieprestatie 3. Wet en

Nadere informatie

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept.

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. duurzame woningbouw 2013 Toolkit Selectietool Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. 22 november 2013 In opdracht van: - Platform31 (Energiesprong) - GEN (Gebieden Energie

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR. Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum

TE KOOP / TE HUUR. Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum TE KOOP / TE HUUR Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum 10 representatieve, duurzame multifunctionele kantoor-/ bedrijfsunits aan de Helium in het nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Lindeman SHV/SUB/A Doorkiesnummer (023) 514 4138

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482;

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; pb 76-2001 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; - ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2001, nummer

Nadere informatie

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen De Nieuwe Kolk Assen Bedrijfsruimten In het culturele hart van Assen 2 Actium, ondernemend in wonen Assen Stad in het groen Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. De hoofdstad van de natuurrijke

Nadere informatie

Datum : 22 mei 2007 Nummer PS : PS2007RGW03 Dienst/sector : RWS Commissie : RGW

Datum : 22 mei 2007 Nummer PS : PS2007RGW03 Dienst/sector : RWS Commissie : RGW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 22 mei 2007 Nummer PS : PS2007RGW03 Dienst/sector : RWS Commissie : RGW Registratienummer : 2007REG001239i Portefeuillehouder: Hr. R.W. Krol Titel : Aanvullend budget

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 17 Haarlem, 18 januari 2011 Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Bijlagen: ontwerpbesluit 1. Inleiding. Door een wijziging

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15-12-2015 Nummer voorstel: 2016/3 Voor raadsvergadering d.d.: 12-01-2016 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met raadsvoorstel 16R.00239

Advies: Akkoord te gaan met raadsvoorstel 16R.00239 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. Atema Tel nr: 8480 Nummer: 16A.00428 Datum: 17 mei 2016 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 Raadsvoorstel 86L Vergadering 6 november 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 B&W vergadering : 16 september 2014 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Bijlagen: 1. Concept kadernotitie regionale luchthavens 2. Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Deze kaderstellende

Nadere informatie

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN April 2002 ECN-RX--02-013 KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN Nieuw Den Helder Centrum als praktijkvoorbeeld J.C.P. Kester E. Sjoerdsma H. van der Veen (Woningstichting

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland mmm < 3 2 0 1 6 Statengriffi Notitie voor MID/DIV: Uw contactpersoon na registratie Verseon graag doorsturen naar behandelend Claire Frijns ambte naar/sector. AD/STC Let opl Indien

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

De gemeente Montferland heeft het voornemen een Euregionaal bedrijventerrein te ontwikkelen, in samenwerking met de regio Achterhoek.

De gemeente Montferland heeft het voornemen een Euregionaal bedrijventerrein te ontwikkelen, in samenwerking met de regio Achterhoek. Notitie Project Pilot gemeente Montferland Euregionaal bedrijventerrein Betreft Vragen ambitie en borging Ons kenmerk M2011.0091.00 Versie 01 Datum 24 oktober 2011 Verwerkt door Contactpersoon Mirjam van

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 22 Haarlem, 24 februari 2004 Onderwerp: wijziging Deelverordening Molens Noord-Holland 2003 Bijlagen: 2 Hierbij bieden wij u ons conceptbesluit tot wijziging

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Betonkernactivering. Changing the climate for living

Betonkernactivering. Changing the climate for living Betonkernactivering Changing the climate for living 2 Hoofdstuk 4 Betonkernactivering Klimaatsystemen 3 RIHO Climate Systems Met betonkernactivering kan de energierekening tot wel 60% lager uitvallen Index

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 37 Haarlem, 23 april 2002 Onderwerp: Deelverordening kwaliteitsverbetering en kadertraining vrijwilligerswerk 2002 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Vrijwilligers

Nadere informatie

Meer met Minder. Duurzame Energie en Energiebesparing. Van Europa moet het. De Nederlandse overheid wil het. UNETO-VNI = ondernemersorganisatie

Meer met Minder. Duurzame Energie en Energiebesparing. Van Europa moet het. De Nederlandse overheid wil het. UNETO-VNI = ondernemersorganisatie Meer met Minder Seminar Energielabel 24 april 2008, Nootdorp Rob van der Meer UNETO-VNI = ondernemersorganisatie Installatiebranche met circa 5.300 aangesloten bedrijven. Technische detailhandel met circa

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV);

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV); BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; - in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV); - gelet op de ASV artikel 2 en artikel 3 lid 3; - gelet op de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Beleidsregel subsidies viering 900 jaar Hertogdom Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017 inzake

Nadere informatie

Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland

Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland Leo Brouwer Programma adviseur Duurzame Energie en Energietransitie 16 oktober 2007 donderdag 18 oktober 2007 1 Daan van Vliet Directeur Unica Bestuurslid

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Maart Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Maart Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Maart 2010 Nummer 6163 onderwerp Incidentele subsidies zonne-energie 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Besluit: HeeTĥuqowaarİ^' nummef Stad van kansen ^

Besluit: HeeTĥuqowaarİ^' nummef Stad van kansen ^ Raaos Besluit: HeeTĥuqowaarİ^' nummef Stad van kansen ^ J R FEB.?ÍM o^z*****-*- Agendanr.: 16 Voorstelnr.: RB2013242 Onderwerp: Asfaltcollector (AC) Westfrisiaweg (N23) Programma: Duurzaamheid I Verkeer

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen en kennisgeving

Nota van Zienswijzen en kennisgeving Nota van Zienswijzen en kennisgeving Inhoudsopgave Zienswijzen 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Zienswijze... 3 Indiener 1 (brief van 5 maart 2012 en ontvangen op 6 maart 2012, kenmerk INK12/1318). 3 Kennisgeving

Nadere informatie