JAARVERSLAG VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel. Innovatie.vrt.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel Innovatie.vrt.be 1

2 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst De opdracht maakt het voorwerp uit van de specifieke overeenkomst onderzoek en innovatie tussen de VRT en Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Managementsaspecten 4 2 Kritische-prestatie indicatoren 4 3 Statusoverzicht onderzoekstrajecten 12 A Onderzoekstraject Multiplatform productie en distributie 13 Project P: Multiplatform productie en distributie 13 Project M: MECaNO 15 Project S: Shareability en Topic Spotting 16 B Onderzoekstraject Automatische annotatie en ontsluiting 19 Project T: STON TOSCA-MP 19 Project V: AARON Automatische Annotatie, verrijking en ONtsluiting 21 Project O: STON Spraak- en taaltechnologisch ondertitelen in het Nederlands 26 C Onderzoekstraject Personalisatie 27 Project Z: STON Empathic products 27 Project D: Gepersonaliseerd media-aanbod 29 Project W: WOOPI 33 D Onderzoekstraject Live-eventbeleving 35 Project C: Cyclocross Immersief 35 Project I: ICOSOLE 37 3

4 MANAGEMENTASPECTEN De focus lag in de tweede helft van 2014 geheel op de aanpassing van de O&I-werking aan het nieuwe budgettaire kader en het uitwerken van scenario s om, in samenwerking met onze partners, de sterktes van O&I te borgen. KRITISCHE-PRESTATIE INDICATOREN KPI 1 - PROACTIEF VERSPREIDINGSBELEID Open workshops Doelstelling 2014: 2 workshops Behaald 2014: 9 workshops Maandelijks organiseren we Vrijdagsessies op VRT, waar we projectresultaten en projectstatussen voorstellen. Vaak vragen we ook sprekers van buiten het O&I-team (start-ups, andere VRT-afdelingen en mediaorganisaties). We nodigen deelnemers uit voor wie de besproken thema s relevant zijn. Dat zijn het O&Iteam, VRT-collega s en contacten buiten VRT. In april vond de tweede Make-a-thon plaats in het FabLab in Leuven. Een twintigtal deelnemers ging aan de slag om hun idee voor de media van de toekomst vorm te geven. Het winnende team bedacht de applicatie Kijkt gij mee? Met de applicatie kan je ontdekken wie naar welke tv-programma s kijkt en op zoek gaan naar een sofa in de buurt om samen naar televisie te kijken. De winnaars kregen de kans om hun concept voor te stellen op VRT en kregen ook wat media-aandacht, onder meer op Radio 2. In mei was VRT O&I de gastlocatie van het ADM-event How are other companies dealing with innovation? ADM is een netwerkorganisatie rond ICT die jaarlijks een vijftigtal evenementen (infosessies, workshops,...) op touw zet in heel Vlaanderen. Dieter Boen, manager van VRT O&I, verzorgde een van de presentaties tijdens het evenement. In juni werd in samenwerking met de VRT-afdeling Technologie en Operaties een presentatie over technologische trends georganiseerd op VRT, die gericht was naar alle VRT-medewerkers. Ook werd tijdens de ACM TVX conferentie een workshop georganiseerd over empathische televisie-ervaringen. Op deze workshop hebben we ook ons eigen werk in het Empathic Products project (Project Z) gepresenteerd. In september had VRT O&I een beursstand op IBC in de Future Zone. Er werden ook twee papers en een poster aanvaard voor de IBC-conferentie: - An automated tagging approach to improve search and retrieval in a radio archive (paper) - Enabling semantic search & retrieval with business-driven automated information extraction (paper) - A object oriented approach to storytelling (poster) In oktober hostte VRT O&I een sessie van DiGRA Flanders, de Vlaamse tak van de Digital Games Research Association. DiGRA Flanders verenigt Vlaamse onderzoekers die werken rond games of gerelateerde thema s. Jaarlijks organiseert DiGRA Flanders een drietal meetings om onderzoekers een platform te geven hun research voor te stellen. Tijdens de sessie werd Episodic Storytelling, een O&I-onderzoeksproject rond gaming en storytelling uit 2013, voorgesteld. In november werd Transcriber, de redactietool in testfase (Project V, AARON), voorgesteld op een VRTmiddagsessie met journalist Ezra Eeman. Het aanwezige publiek bestond voornamelijk uit medewerkers van de VRT-nieuwsredacties. Daarnaast werd er een gastles gegeven aan de VUB in de leermodule Ontwikkeling, 4

5 Gebruik & Beleid van Nieuwe Media. De gastles werd gevolgd door een mix van studenten agogische wetenschappen, communicatiewetenschappen en computerwetenschappen. In december vond de derde editie van Media Fast Forward plaats. Zo n 300 personen namen deel aan de conferentie. Naast de presentaties was er dit jaar ook plaats voor een vijftiental startende bedrijven waarmee de VRT samenwerkt om hun werking voor te stellen aan de aanwezigen. Eind december was O&I host van een Product Design Meetup van Little Miss Robot, een initiatief van de creatieve studio om ervaringen rond product design uit te wisselen. Voor 2015 zijn er contacten gelegd met AFC, de Leuvense vereniging die ondernemerschap en het ontwikkelen van vaardigheden bij studenten wil stimuleren. O&I zou een presentatie op zich nemen tijdens een van de AFC-workshops. ONLINE COMMUNICATIE De website van VRT O&I wordt op geregelde basis gevoed met nieuwe content. We streven ernaar om de twee weken een projectupdate te posten. In 2014 werd ook gestart met een eigen nieuwsbrief. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds willen we geïnteresseerden op een proactieve manier bereiken, anderzijds willen we op deze wijze een contactenlijst opbouwen, die ons van dienst kan zijn wanneer we evenementen ruchtbaarheid willen geven. KPI 2 - STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN Doelstelling 2014: 3 samenwerkingsovereenkomsten Behaald 2014: 3 samenwerkingsovereenkomsten - samenwerkingsovereenkomst met KU Leuven R&D - samenwerkingsovereenkomst met VUB - samenwerkingen in het kader van MiX iminds-ibcn-ugent Met de onderzoeksgroep IBCN wordt samengewerkt in twee MiX-ICON projecten (Steamer, Providence). Ook wordt een nieuwe Vlaams projectvoorstel samen met hen en andere Vlaamse partners voorbereid voor de ICON call eind januari, dat voortbouwt op eerder onderzoek bij VRT O&I rond immersieve sportbeleving. iminds-cuo-ku Leuven VRT O&I heeft een samenwerkingscontract met het Centrum voor Usability Onderzoek (KU Leuven) sinds VRT participeert samen met CUO aan het Europese project TV RING. Dit project wil onder andere transmedia-applicaties en -services lanceren. CUO en VRT O&I wisselen ook kennis uit. In juni kwam dr. David Geerts de resultaten voorstellen van het onderzoek naar het gebruik van de tweedeschermtoepassing bij het één-programma De Ridder. In 2015 zal O&I de lead zijn van de industry track van de ACM TVX conferentie. De organisatie van de conferentie wordt gezamenlijk gecoördineerd door iminds-cuo-ku Leuven, iminds-mict-ugent en iminds- SMIT-VUB. De voorbereidingen zijn gestart. 5

6 iminds-smit-vub In 2013 werd een samenwerkingscontract afgesloten met de onderzoeksgroep iminds-smit (Studies on Media, Information and Telecommunication) van VUB. Deze samenwerking houdt - naast de uitwisseling van kennis en de mogelijkheid om samen te werken op projecten - in dat er een doctoraatstudent overkoepelend werkt: halftijds voor de onderzoeksgroep en halftijds bij Onderzoek & Innovatie. Zij houdt zich bij O&I voornamelijk bezig met gebruikerstesten van de O&I-proefproducten en de bijbehorende Proeftuin. Deze afspraken lopen ook in 2015 verder. iminds - ilab.o In samenwerking met iminds-smit VUB en iminds-ilab.o werd in een proeftuin opgestart. imindsilab.o ondersteunt VRT O&I met de reeds opgedane expertise over living labs en panelmanagement. In februari 2014 werd een nieuwe website voor De Proeftuin gelanceerd die een vereenvoudigde inschrijving mogelijk maakt. Tevens werd een marketing -en communicatieplan en werkprotocol uitgedacht. Met standen op de 100 jaar radiotentoonstelling in het Radiohuis in Leuven ( /2018) en op Media Fast Forward ( ), brachten we De Proeftuin tot bij een nog breder publiek. Met het voortzetten van de projecten SmartChannel en Radio NetGemist en het opstarten van Cyclocross, Providence, Watson, Marconi Moments en Synetiq, hebben we ons testpanel bovendien laten aangroeien tot meer dan 1000 leden. iminds-etro-vub In het kader van het doctoraat waarin onderzocht wordt hoe kwaliteitsmetrieken kunnen gecombineerd worden tot een representatieve kwaliteitsmaat, is een geheimhoudingsverklaring (NDA) voor content sharing van representatief VRT-materiaal met verschillende types van artefacten ondertekend met het Electronics and Information Department van VUB. Erasmushogeschool Brussel VRT Onderzoek & Innovatie gaf de Erasmushogeschool Brussel input voor het EFRO-projectvoorstel XCreatelabs en zal - indien het project wordt goedgekeurd in het voorjaar van in de stuurgroep zetelen van het project. Dit project wil een antwoord bieden op de aankomende disruptieve golven die heel wat economische modellen zullen hervormen met het zogenaamde Leanfactory model. Dit model moet ervoor zorgen dat de studenten de soft skills zullen aanleren die nodig zijn in de veranderende mediawereld. MiX De projecten in samenwerking met het MiX worden elders in dit document in detail besproken. Er zijn drie MiX-onderzoeksprojecten goedgekeurd waar O&I aan deelneemt in 2014: STEAMER, Providence en WOOPI. Een vierde onderzoeksproject TheMa is eind juni ingediend, maar werd finaal niet goedgekeurd. Dit laatste project is in samenwerking met het VIAA, iminds-mmlab-ugent en Limecraft, en bouwt verder op de resultaten van de haalbaarheidsstudie Unified Thesaurus (waaraan VRT O&I ook deelnam) alsook op de resultaten van het AARON-project. Het project WOOPI werd ingediend - en goedgekeurd als COOP+-project. In dit project wordt er onderzoek gedaan naar een crossplatform MiXed-reality framework voor educatie en entertainment. Concreet wordt er een link gelegd tussen tastbare objecten, zoals kaarten en speelgoed, en een digitale wereld die animaties, filmpjes en spelletjes bevat. Er wordt onderzocht hoe deze online en offline wereld gezamenlijk een verhaal kunnen vertellen. VRT staat in voor het ontwerp van het 360 -mediaconcept. Het project ging van start op 1 juli. 6

7 KPI 3 - EBU PARTICIPATIE Doelstelling 2014: Ranking binnen top 5 Behaald 2014: positie 5 Studiereis van het Technical Committee naar Japan Eind januari reisden de leden van het EBU Technical Committee, waaronder Luk Overmeire van VRT O&I die Dieter Boen verving, naar Japan en brachten ze een bezoek aan de Japanse omroepen en enkele technologiebedrijven (Sony, Panasonic). Ook NHK STRL, het grootste broadcasting lab ter wereld, werd bezocht. Het doel was om een dialoog op te starten met de Japanse omroepen, technologiebedrijven en standaardisatieorganen thema s. Genetwerkte mediaproductie, UHDTV, hybridcast en toegankelijkheid stonden hierbij centraal. Luk Overmeire bracht verslag uit van de studiereis tijdens een informatiesessie op de VRT gericht aan de afdeling Technologie en Operaties. Dieter Boen herverkozen als lid Technical Committee Het EBU Technical Committee heeft in juni een nieuwe samenstelling gekregen op de Technical Assembly. Om de twee jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats voor het Committee. O&I-manager Dieter Boen werd herverkozen als bestuurslid. Hij gaf er ook een presentatie over Stievie en nam deel aan een panelgesprek over de implementatie van Vision2020. HDTV News Environment Compression Analysis In samenwerking met de andere leden van de EBU hebben we een aantal testen opgezet om te na te gaan wat de kwaliteit is van de nieuwe AVC-ULTRA low bit codec. Het rapport hierover zal in het volgende semester worden gepubliceerd. WG BeyondHD In het voorjaar hebben er enkele kennisoverdrachtmeetings op VRT plaats gevonden. Op basis van de onderzoeksresultaten werd een aanpassing aan de huidige color grading workflow voorgesteld, die de kwaliteit van de huidige producties verbetert en ze ook veilig stelt voor een eventuele omschakeling in de toekomst van HDTV naar UHDTV. In samenwerking met de BBC zijn er testen uitgevoerd die tot een normering voor HDR moet leiden. WG Integrated Media Production Systems De belangrijkste conclusies van een tiental workshops bij de verschillende omroepen (waaronder VRT in 2012) werden geconsolideerd in een overzichtelijk EBU-rapport, dat ook bij VRT met de belangrijkste stakeholders werd besproken. Ook de functionele vereisten van een geïntegreerde mediaproductiearchitectuur werden op basis van de verzamelde lessons learned gedocumenteerd. Daarnaast werden inspirerende cases bij de Scandinavische omroepen zoals YLE, DR en NRK, meegenomen in de vernieuwde aanpak van de VRTnieuwsredacties. WG Broadcaster s Internet Services Cross Platform Authentication De Cross Platform Authentication werkgroep heeft in 2014 versie 1.0 van de CPA-specificatie gepubliceerd als EBU Recommendation Deze publicatie zet de deur open voor interactieve en gepersonaliseerde content 7

8 op hybride radio en televisie. Floris Daelemans maakte vanuit VRT O&I deel uit van de groep die de CPA specificatie heeft vormgegeven. WG Digital Radio Platforms RadioDNS Er is vanuit de omroep blijvende ondersteuning voor de ontwikkeling van Hybride Radio, de verrijking van klassieke uitzendtechnologie met de mogelijkheden van het internet. RadioDNS werd omgevormd tot een notfor-profit Company Limited by Guarantee met zetel in Groot-Brittannië en er is met RadioWEB een nieuwe werkgroep opgestart die hybride toepassingen mogelijk maakt tussen radio en moderne webtechnologie zoals HTML5, JavaScript en CSS. Workshops en seminars Production Technology Seminar (Genève, /30): 129 deelnemers, 9 van VRT, onder wie twee van O&I, van wie één presentator in een tutorial-sessie. Radio Hack, Genève /11: 40 deelnemers, 2 van VRT. Digital Radio Summit, Genève : 126 deelnemers, 1 van VRT. Broad Thinking: Genève, /27, 97 deelnemers, 1 van VRT O&I. EBU IMPS bezoek NRK (Oslo, /16), 30 deelnemers, 1 van VRT O&I Metadata Developers Network Workshop, Genève, /04, 35 deelnemers, 2 van O&I, met een O&I-presentatie over AARON. Technical Assembly, Praag, /13, 118 deelnemers, 4 van VRT, van wie 2 van O&I. Network Technology Seminar: /25, 104 deelnemers, 6 van VRT, van wie 1 van O&I. Drie VRT ers, waarvan 1 van VRT O&I hebben gepresenteerd. EBU-DVB HDR Workshop, Munchen, /17, 90 deelnemers, 1 van VRT. Network Neutrality workshop, Brussel, , 27 deelnemers, 3 van VRT. European Academy Assembly (Valetta, /10): 90 deelnemers, 1 van VRT O&I. EBU/IABM Round table, The Tom McGann Memorial Summit (Genève, /25): 37 deelnemers, 1 van VRT O&I. Vergaderingen Datum Beschrijving FSS werkgroep WebExw CPA werkgroep in Londen (BBC) MIM-SCAIE werkgroepvergadering bij EBU /31 SP BeyondHD Members meeting /16 EBU QC meeting in ORF CPA werkgroep in Brussel (VRT) MMLab encoding 4K content SP BeyondHD Members meeting FSS werkgroep WebEx 8

9 CPA werkgroep WebEx CPA werkgroep WebEx SMPTE: A Perceptual EOTF for Extended Dynamic Range Imagery /09 EBU QC werkgroep SP BeyondHD Industry meeting TVP werkgroep Opzet content library met EBU BBN werkgroep SP BeyondHD Members meeting CPA werkgroep in Genève (RTS) /16 EBU IMPS workshop in NRK /28 FSS werkgroep MIM-SCAIE werkgroepvergadering bij EBU CPA werkgroep WebEx SP BeyondHD Members meeting Meeting EBU operations rond contributie on the road /07-01 Joint Taskforce Networked Media /31 SP BeyondHD meeting tijdens Glasgow CW Games SP BeyondHD WebEx meeting Maandelijks EBU Technical Committee meeting Datum , , Beschrijving EBU SCAIE werkgroep EBU Cross Platform Authentication werkgroep 9

10 Activiteiten 2014/2 Datum / Beschrijving EBU Devcon /29 Archives Workshop /06 Forecast VRT-deelnemers in Technische Werkgroepen (WG) en Strategische Programma s (SP) van de EBU SP IMPS: 137 leden, 11 VRT, 2 O&I SP Kwaliteitscontrole: 238 leden, 2 O&I SP Future Networked Systems: 52 leden, 2 VRT, 1 O&I WG Audiocontributie over IP: 103 leden, 3 VRT SP Media Information Management: 93 leden, 5 VRT, 3 O&I WG Metadatamodellen: 114 leden, 3 VRT, 1 O&I WG XML-ondertiteling: 126 leden, 1 VRT-O&I WG Metadata developers network: 61 leden, 2 VRT, 1 O&I WG Automatische metadataextractie: 85 leden, 2 O&I (VRT O&I chair) WG FIMS gebruikersgroep: 97 leden, 4 VRT, 2 O&I WG metadata bij acquisitie: 46 leden, 1 O&I SP Beyond HD: 173 leden, 5 VRT, 2 O&I WG Display: 52 leden, 1 VRT SP Audioformaten en Radioproductiesystemen: 26 leden, geen van VRT WG Luidheid: 327 leden, 2 VRT WG Immersieve audio: 46 leden, 1 VRT SP Toekomstige distributiestrategieën: 38 leden, 1 O&I SP Spectrumbeheer en regelgeving: 49 leden, 1 VRT WG Programme Making & Special Events: 26 leden, 1 VRT WG Netneutraliteit: 71 leden, 3 VRT, 2 O&I WG Cross Platform Authentication: 62 leden, 1 O&I SP Digitale radioplatformen: 39 leden, 1 VRT WG Radiohack: 110 leden, 1 O&I. SP Agile Software Collaboration: 19 leden, 3 VRT, 1 O&I. 10

11 KPI 4 - BIJDRAGE TOT NIEUWE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN Doelstelling 2014: bijdrage tot 3 nieuwe producten of diensten Behaald 2014: 4 1) Binnen het Empathic Products project wordt onderzoek dat opgestart werd door VRT O&I en iminds-smit- VUB verder uitgewerkt en gevaloriseerd door de start-up Sentiance. Sentiance werkt aan een platform om contextgebaseerde gebruikersinformatie, verzameld door onder meer smartphones en andere wearables, om te zetten in gepaste acties. Ze hebben al producten op de markt die toegepast worden in onder andere de automobielindustrie en willen hun platform verder uitbouwen naar mediatoepassingen. Een van de VUBonderzoekers, die meegewerkt heeft aan Empathic Products, werd aangetrokken door Sentiance om de resultaten van dit onderzoek te valoriseren in de productlijn van Sentiance. 2) De valorisatie van de onderzoeksresultaten uit het project AARON is ingepland als een toekomstige investering bij VRT. Concreet zal de radionieuwscontent tussen doorzoekbaar worden gemaakt dankzij de automatische extractietools onderzocht in het AARON-project. Het radionieuws is maar een eerste case, want in de toekomst zijn er ruimere opportuniteiten voor valorisatie. Het archiefmateriaal op kwartduimsbanden, bijvoorbeeld, omvat om en bij uren archiefcontent die kan kan worden ontsloten. 3) Datajournalistiek werd als onderzoekstraject begin 2014 afgerond; de finale conclusies werden voorgesteld op de opvolgingscommissie van september De betrokken partners, de starter Bits of love en het team van deredactie.be gingen ondertussen zonder verdere tussenkomst van O&I verder aan de slag met datajournalistiek werk. Het eerste zelfstandig project Jouw foto van Vlaanderen liep één maand en werd positief geëvalueerd. De oorspronkelijke onderzoekscase 10 jaar politieke peilingen op basis van verkiezingsdata van VRT en De Standaard kende nog acht iteraties en duurde bijna een jaar. De tweede case 100 jaar weer in samenwerking met het KMI bracht genoeg best practices naar voor om volgens normale marktvoorwaarden samen te werken. 4) Het project Chaptering speelde in op de toenemende aanwezigheid van radio op beeldschermen. Er zijn niet alleen verschillende soorten en formaten van beeldschermen, ze hebben elk ook hun specifieke eigenheden in gebruik. Radio luisteren met een smartphone is helemaal anders dan op een televisie, een tablet, laat staan een DAB+ ontvanger. Er werd een prototype gebouwd waarmee real-time tijdscodes en metadata kunnen worden toegevoegd aan de lineaire radiostroom. Die dienen als trigger om specifieke types visuele content toe te voegen aan de verschillende beeldschermen. De valorisatie van het project Chaptering gebeurt in verschillende toepassingen: 1. Chaptering ligt aan de basis van een innovatietraject rond Visual Radio bij radiozender MNM. 2. Bij het Labo Digitale Audiosystemen van de VRT is Chaptering een manier om een aantal kritieke toepassingen te stroomlijnen. 3. Chaptering kan een generieke component zijn in de productieketen voor real-time toepassingen, zoals verkeersaankondigingen en on demandprogramma s, in plaats van de huidige op maat gemaakte systemen. 11

12 STATUSOVERZICHT ONDERZOEKSTRAJECTEN Voor een volledig overzicht van de onderzoekstrajecten verwijzen we graag door naar het Meerjarenplan Onderzoek & Innovatie Over de verschillende projecten kan meer informatie worden gevonden in het Ondernemingsplan Onderzoek & Innovatie Beide documenten zijn terug te vinden op De deliverables waarnaar wordt verwezen in de rapportering van de projecten zijn steeds op te vragen, indien niet online beschikbaar. Het project verloopt volgens vooropgestelde scope en timing. Het project loopt maar is onderhevig aan wijzigingen in scope of timing. Het project ligt momenteel stil. Het project is afgelopen. STATUS ONDERZOEKSTRAJECT PROJECT ID TITEL Multiplatform productie en distributie Project P Project M Project S Multiplatformproductie en -distributie MECaNO Shareability en topic spotting Automatische annotatie en ontsluiting Project T Project V Project O TOSCA-MP AARON STON Personalisatie Project Z Project D Project W Empathic Products Gepersonaliseerd media-aanbod WOOPI Live-eventbeleving Project C Project I Cyclocross Immersief ICoSOLE 12

13 ONDERZOEKSTRAJECT MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE PROJECT P: MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE Onderzoekspartners: Limecraft Werkpakket P.4 Researcher+ Aantal MM: 38 (in samenwerking met Limecraft) Algemene status In het Multiplatform project onderzoeken we de mogelijkheden van configureerbare content in een multiplatform context. In dit werkpakket richten we ons op de productionele gereedschappen die een gebruiker kunnen ondersteunen om dat soort content te produceren. Concreet breiden we de Story Editor uit, die vorig jaar in samenwerking met het Panorama-team werd ontwikkeld, tot een multiplatform editor. In het eerste semester is een exploratieve zoektocht geweest naar multiplatform storytelling toegepast op radio, waar traditioneel lineair geproduceerd wordt voor één medium. Tegelijkertijd werd gezocht naar een radiomaker/radioformat die/dat zijn eigenheid kan versterken door er een multiplatform beleving rond te bouwen. De keuze viel op Playground van Studio Brussel. Playground is een wekelijkse vier uur durende DJ-show die zich richt op elektronische dansmuziek. Tijdens het tweede semester werd samen met de Playground redactie het multiplatform concept verder uitgewerkt. Hierbij werden drie applicatieve contexten afgeleid: plan, story en publish. Vanuit deze benadering werd een aantal applicatiewireframes uitgewerkt. Tegelijkertijd startten we met formatexploratie als deel van het designproces en ging de nodige ontwikkeling van start. Het project werd echter tijdens de ontwikkelfase voor onbepaalde tijd opgeschort door budgettaire onzekerheden en ten gevolge hiervan niet gefinaliseerd. Daarnaast was er in het tweede semester een praktijktraject opgezet rond multiplatform productie in samenwerking met Braakland, een radioprogramma op Radio 1 gedreven door experiment. Het traject zou starten met enkele kleine experimenten, om aan het einde van de proefperiode de verworven kennis in een grotere testcase rond een evenement te gebruiken. Ook dit project is voor onbepaalde tijd opgeschort en niet gefinaliseerd. Activiteiten Opleveringen Beschrijving Type Stand P.4.1 Multiplatform Story Editor Proof of concept 15% P.4.2 Radiodocumentaire als multimediale story Document & multimediacontent 15% P.4.3 Multiplatform Verwerking van Video, Audio en Beeld. Proof of concept 30% 13

14 Vergaderingen Datum Beschrijving Scope meeting - productieapplicaties Scope meeting - radioformats Statusmeeting Interviews Interviews Interviews Informatiemeeting met VRT Startup Teammeeting Interviews Statusmeeting - productieapplicaties Statusmeeting - radioformats & planning Creatieve workshop Technische workshop Statusmeeting - productieapplicaties Meeting pitchsessie Stubru Diffusie Er is geen diffusie van resultaten gebeurd. Evaluatie Het project werd tijdens de ontwikkelfase voor onbepaalde tijd opgeschort door budgettaire onzekerheden en ten gevolge hiervan niet gefinaliseerd. 14

15 PROJECT M: MECANO (IWT ICON PROJECT) Onderzoekspartners: SDN Square, Alcatel Lucent, Limecraft, Videohouse, iminds-ibcn-ugent, iminds-pats-uantwerpen Aantal MM: 2,5 Algemene status Hoewel het project met een kleine vertraging van start is gegaan, verloopt het ondertussen volgens plan. Werkpakket 1 is gestart waarin technische en technisch-economische gegevens zijn verzameld. De resultaten zijn met de medewerkers van de andere werkpakketten besproken. Er werden drie use cases als referentie gekozen die zullen dienen voor de technische werkpakketten en voor de demonstrator. In het eerste kwartaal zou een gebruikersgroep opgericht worden waar ook de bedrijven Syntigo en NetworkMining van deel uitmaken. Die voorgestelde gebruikersgroep is uiteindelijk niet gecreëerd omdat Syntigo niet meer bestaat. VRT O&I werkte in 2014 alleen mee aan werkpakket 1. Activiteiten Opleveringen Beschrijving Type Stand M1.1 Document die de verschillende media-actoren en hun vereisten beschrijft. Rapport 100% Vergaderingen Datum Beschrijving WP1 Kick-off Algemene Kick-off Interviews M Statusmeeting Project statusmeeting Steerco meeting WP1 Meeting Statusmeeting Diffusie Voorlopig is er nog geen diffusie van resultaten. 15

16 Evaluatie Het project verloopt volgens plan zonder vertragingen. Er hebben enkele veranderingen in personeel en werkpakketleiding plaatsgevonden, al deze veranderingen blijven echter binnen dezelfde onderzoeks- of industriepartner. PROJECT S: SHAREABILITY EN TOPIC SPOTTING Werkpakket S.1 Providence Aantal MM: 11 Partners: iminds-smit-vub, iminds-ibcn-ugent, Newsmonkey, Massive Media Match, CleverLions Algemene status In dit werkpakket onderzoeken we of het mogelijk is om de impact van een nieuwsartikel te voorspellen. Nieuwscontent wordt vandaag de dag steeds meer via sociale netwerken verspreid en het zijn de gebruikers zelf die bepalen welke berichten 'viraal' gaan. Het PROVIDENCE-project wil nieuwsredacties helpen om hun online strategieën voor het publiceren van newscontent te optimaliseren. Het project is in het derde kwartaal van 2014 gestart als iminds-mix-icon-project en loopt nog tot eind Het project is voor eenderde afgewerkt en zit op schema. VRT voerde een groot deel van het state-of-the-art-onderzoek uit. Daarnaast bouwden we software om data van deredactie.be en extra data via Google Analytics op te halen, te verpakken en door te sturen naar iminds- IBCN-UGent. Zij gebruiken de gegevens als trainingsdata om voorspellingsalgoritmes op te stellen. Ook bouwden we een webservice die nagaat hoe artikels van deredactie.be en Newsmonkey op Facebook worden gelezen. Dat doen we door een aantal gebruikers intensief een aantal weken te monitoren. Deze webservice lanceerden we samen met een grootschalige vragenlijst over de verspreiding van nieuws op sociale media via De Proeftuin. Niet alleen zullen de resultaten ons inzicht geven in nieuwsgebruik op sociale media, ook zullen we hierdoor onze gebruikers kunnen segmenteren en in de toekomst beter bereiken. Naast het iminds-mix-icon-project werkten we aan een dashboard waarop een journalist snel kan afleiden hoe succesvol artikels, zowel van VRT-merken als niet-vrt-merken op sociale media zijn. Op die manier kunnen ze snel afleiden welke artikels in opmars, erg populair of verouderd zijn. Ook houden we de levensloop van een artikel bij zodat een item ook meer in detail bestudeerd kan worden. Activiteiten Opleveringen Beschrijving Type Stand S.1.1 State -of-the-art multiplatform tooling Document 90% S.1.2 Gebruikersanalyse aan de hand van testpubliek Proeftuin Proeftuin 60% S.1.3 Ontwerp infrastructuur sociale media analyse Software 100% S.1.4 Ingest-applicatie die data deredactie.be ophaalt en doorstuurt Software 100% S.1.5 Proof of concept prediction algoritme Demonstrator 2015 S.1.6 Geïntegreerd multiplatform publicatiesysteem Document

17 S.1.7 Multimediale radiodocumentaire Demonstrator On hold S.1.8 Dashboard wat leeft er nu op sociale media Demonstrator 90% S.1.9 Dashboard levensloop van een artikel Demonstrator 70% Vergaderingen Datum , , , , , , , , , , , , , , , , , , Beschrijving Interne statusvergaderingen Voorbereiding meeting Newsmonkey/IBCN Bespreking strategie rond project distributie en content shareability Confcall verdere bespreking Dossier Providence Projectvoorstel Afstemmen projectvoorstel/pitch Providence Pitch Providence bij IWT Diepere kennismakingsmeeting bij Newsmonkey Proefverdediging Providence Officiële Kickstart-meeting Providence Praktische Kickstart-meeting Providence Werkpakketmeeting met iminds-vub-smit Werkpakketmeeting met iminds-ugent-ibcn Bespreking dataextractie met VRT studiedienst Providence: Plenaire meeting + steering comittee Q , , , Workshops met DeRedactie.be Bespreking samenwerking met Bits of Love Bespreking opzet gebruikersonderzoek met iminds- VUB-SMIT Lancering campagne en live gaan van enquête en monitoring 17

18 Providence: Plenaire meeting + steering comittee Q Bespreking integratie tracking-script in DeRedactie.be Bespreking integratie tracking-script in DeRedactie.be (praktisch) Diffusie Het bedenken en implementeren van de dashboards gebeurt samen met journalisten en de eindredacteur online bij deredactie.be aan de hand van tweewekelijkse workshops. Zo nemen zij de verworven kennis en inzichten mee naar de werkvloer. Daarnaast biedt de samenwerking in het MiX-project de VRT en onze partners in het project de mogelijkheid om kennis over journalistiek, gebruikersonderzoek, algoritmes en best practices rond sociale media met elkaar te delen. Evaluatie Het Providence-project loopt volgens schema zoals vooropgesteld werd in de proposal van het MiX-ICONproject. Het gebruikersonderzoek via De Proeftuin (S.1.2) loopt nog en de resultaten van die enquête en een segmentatieoefening worden verwacht in maart Het voorspellingsalgoritme (S.1.5) en het geïntegreerd multiplatform publicatiesysteem (S.1.6) worden, samen met het einde van het MiX-ICON-project, eind 2015 verwacht. De uitvoering van een multimediale radiodocumentaire (S.1.7) maakte deel uit van project P Multiplatform productie en distributie. Dit project staat echter om budgettaire redenen on hold. Bovendien werd besloten om het Providence-project enkel op nieuws te focussen. De twee dashboards (S.1.8 en S1.9) zijn bijna afgewerkt en worden in januari 2015 opgeleverd. Werkpakket S.2 Topic spotting (Event search) Aantal MM: 3,5 Algemene status In dit werkpakket willen we een tool ontwikkelen die een redactie toelaat efficiënt op zoek te gaan naar content. In het eerste semester zijn we gestart met een redesign van de event gebaseerde zoekmachine, op basis van een eerdere uitwerking in De applicatie visualiseert nu verschillende muziek gerelateerde events, zoals de start of split van een groep, de release van een album en concert- of festivaldata. Dat gebeurt aan de hand van een zoekopdracht waarvan de resultaten afgebeeld worden op een tijdslijn met daarop de verschillende events. Op deze manier worden gerelateerde events inzichtelijker gemaakt. Met het oog op het finaliseren van het prototype en in het kader van een verdere valorisatie van deze applicatie werd er contact genomen met de muziekredacties van de verschillende radionetten. Vanuit de interesse om deze tool te adopteren en verder door te ontwikkelen werd er beslist om de impact hiervan op functioneel en financieel vlak te onderzoeken. Dit initiatief ligt bij de radionetten en het voorbereiden van een mogelijk investeringsdossier staat gepland voor

19 Activiteiten Opleveringen Beschrijving Type Stand S.2.1 Iteratie 1: test muziekredactie Radio2 Prototype 100% S.2.2 Iteratie 2: test overkoepelende muziekredactie Document 0% Vergaderingen Datum Beschrijving Kickstart Event Search met redacties Voorstelling fase 1 aan redacties Workshop fase 2 Diffusie Er heeft nog geen diffusie van het onderzoek plaatsgevonden. Evaluatie Met het oog op valorisatie werd het prototype voorgesteld aan de verschillende muziekredacties en positief onthaald. Er werd besloten om zowel functioneel als financieel te onderzoeken wat de haalbaarheid hiervan is en een eventueel investeringsdossier voor te bereiden in ONDERZOEKSTRAJECT AUTOMATISCHE ANNOTATIE EN ONTSLUITING PROJECT T: STON TOSCA-MP Onderzoekspartners: Fraunhofer HHI, Fondazione Bruno Kessler, IRT, Joanneum Research en KU Leuven Industriële partners: EBU, Playence, RAI, Technicolor en VRT Algemene status Het project werd op 31 maart 2014 definitief afgesloten. Dit jaar werd onder meer nog gewerkt aan een evaluatie van de clusteringmethodes voor het visueel samenvatten van zoekresultaten (T.4.5). De clusteringmethodes zelf werden in 2013 al afgewerkt, de documentatie hiervan, inclusief technische specificaties werd begin dit jaar opgeleverd (T.3.4). Dit jaar werd ook de integratie van deze methodes in de finale demonstratoren van het project voltooid (T.6.6). 19

20 De in het project ontwikkelde componenten werden in januari van dit jaar gedemonstreerd aan potentiële eindgebruikers op een gebruikersworkshop, waarop onder andere medewerkers van VRT, VIAA en EVS aanwezig waren. Tijdens deze workshop konden deze gebruikers de componenten zelf ook uittesten. De componenten werden door de gebruikers algemeen erg positief beoordeeld. Er werden wel heel wat nuttige detailopmerkingen geformuleerd (T.6.4.3). Ten slotte werd ook het verslag over disseminatie en exploitatie (T.7.1.3) en het exploitatieplan (T.7.2) opgeleverd. Het exploitatieplan beschrijft wat de volgende stappen zijn richting valorisatie van de projectresultaten. In juni vond de finale review van het project plaats bij IRT in München. Deze review was positief en het project werd er definitief afgesloten. Activiteiten Aantal MM: 5 Oplevering Beschrijving Type Stand T.3.4 Genetwerkte zoekrobot, resultaatvisualisatie en Document & 100% gebruikersfeedback Software T.4.5 Finaal rapport over benchmarking Document 100% T Verslag van de finale gebruikerstesten Document 100% T.6.6 Finale beschrijving van de integratie Document 100% T Verslag over disseminatie en exploitatie, finale versie Document 100% T.7.2 Exploitatieplan Document 100% Vergaderingen Datum tweewekelijks Beschrijving Interne statusvergaderingen Telefoonconferentie met het consortium Telefoonconferentie ter voorbereiding van de veldtesten Telefoonconferentie met het consortium /13 Plenaire vergadering bij Joanneum Research in Graz Telefoonconferentie met het consortium Telefoonconferentie met het consortium ter voorbereiding van de review Telefoonconferentie met het consortium ter voorbereiding van de review Plenaire vergadering ter voorbereiding van de review Finale review van het project bij IRT in München 20

ONDERNEMINGSPLAN 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

ONDERNEMINGSPLAN 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be ONDERNEMINGSPLAN 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be MEERJARENPLAN 2014-2016 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel innovatie.vrt.be 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS De transformatie van het medialandschap komt in een volgende fase.

Nadere informatie

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST. Gebruikersgroep 1 sessie 2

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST. Gebruikersgroep 1 sessie 2 UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST Gebruikersgroep 1 sessie 2 15 januari 2013 Agenda Welkom IWTpresents Presenta1e Projectvoorstellen Workshops UVT - evalua1e - gepland - W3C conference Varia website partnering

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Programma namiddag 13u15 VIAA stelt voor (II): Digitale collecties: resultaten bevraging (slide nr 3) Kwaliteitscontrole: aanpak voor de toekomst

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

JAARVERSLAG 2013. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be JAARVERSLAG 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be 1 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De opdracht

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht 1 Eindverslag Project VolgMijnStem Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht Lex Slaghuis, voorzitter Open State Foundation 11-03-2013 2 Inleiding Dit

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Inleiding. SBO Seminarie voor Projectleiders Economisch - Programmadeel IWT 29 MEI 2008 SBO. Vraag naar:

Inleiding. SBO Seminarie voor Projectleiders Economisch - Programmadeel IWT 29 MEI 2008 SBO. Vraag naar: SBO Seminarie voor Projectleiders Economisch - Programmadeel IWT 29 MEI 2008 Inleiding Vraag naar: Operationele praktijkervaring bij interactie met verbruikersgroepen Uitwerken van valorisatietrajecten

Nadere informatie

IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK. Startvergadering 25/03/2013 15u Geel

IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK. Startvergadering 25/03/2013 15u Geel IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK Startvergadering 25/03/2013 15u Geel Eestermans Bart Lector - Onderzoeker Thomas More Kempen Kenniscentrum Energie 1 Smart Grid Microgrid Nanogrid WHAT'S IN A

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

FINALE GEBRUIKERSGROEP

FINALE GEBRUIKERSGROEP FINALE GEBRUIKERSGROEP 10 november 2015 Annemie Speybrouck AGENDA Deliverables iminds MMLab Projectresultaat Businessmodel educakeve uitgevers Bundling print & digitaal EvaluaKe Deliverables iminds MMLab

Nadere informatie

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag deel 1

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag deel 1 Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag deel 1 Programma namiddag 13u15 VIAA stelt voor (II): VIAA s partnercommunicatie 2017 (slide nr 3) De catalogus: metadata ontsluiten en content delen

Nadere informatie

Beyond HD, Wat Moet Je ermee..? Verslag workshop en presentatie MPJC 2011 Cinegrid WP5 Sander Limonard, Auke Ferweda, Thomas Bachet, Omar Niamut

Beyond HD, Wat Moet Je ermee..? Verslag workshop en presentatie MPJC 2011 Cinegrid WP5 Sander Limonard, Auke Ferweda, Thomas Bachet, Omar Niamut Beyond HD, Wat Moet Je ermee..? Verslag workshop en presentatie MPJC 2011 WP5 Sander Limonard, Auke Ferweda, Thomas Bachet, Omar Niamut 1 Mediapark Jaarcongres 2011 Het MPJC brengt de televisie, uitgevers,

Nadere informatie

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 25 mei 2012 UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden Voor wie Ondernemers, account managers, sales managers, business developers, freelancers en alle anderen die in het commerciële proces van een organisatie betrokken

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Algemeen VUmc Koen Neijenhuijs; k.i.neijenhuijs@vu.nl

Nadere informatie

Verslag 10 december 2014

Verslag 10 december 2014 Verslag 10 december 2014 Op 10 december vond, in Het Communicatiehuis te Gent, de eerste vergadering van de gebruikersgroep plaats. Er waren 25 bedrijven aanwezig. Voorstelling IWT De heer Filip Van Isacker

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Els Van de Sijpe Floris Daelemans. VRT- radio

Els Van de Sijpe Floris Daelemans. VRT- radio Els Van de Sijpe Floris Daelemans VRT- radio Content VRT-radio is al digitaal Distributie Beleidskader Beleidsnota media 2014-2019 inze/en op de digitalisering van de radiosector en kiezen voor de meest

Nadere informatie

Creatieve sessie Meer Profijt uit Data

Creatieve sessie Meer Profijt uit Data Creatieve sessie Meer Profijt uit Data 8 juni 2017 Binnen het project Meer Profijt uit Data is gebruikersonderzoek uitgevoerd bij apps van verschillende case partners. Het gebruikersonderzoek is gehouden

Nadere informatie

Datum: 13 maart Dutch Guild. Egon Verharen/Marco Slik 1

Datum: 13 maart Dutch Guild. Egon Verharen/Marco Slik 1 Datum: 13 maart 2012 @ Dutch Guild. Egon Verharen/Marco Slik 1 HbbTV, pilot ervaringen Marco Slik, Beleidsadviseur DDU R&D Egon Verharen, Manager DDU R&D 2 Taak en doel NPO Taak NPO is gidsen en duiden

Nadere informatie

Factsheet INSIGHTS Mirabeau

Factsheet INSIGHTS Mirabeau Factsheet INSIGHTS Mirabeau INSIGHTS Mirabeau Organisaties die de user experience optimaliseren op basis van data zijn de winnaars van morgen. Met het online platform als belangrijkste verkoopkanaal en

Nadere informatie

Hybrid Broadcast Broadband TV Introductie

Hybrid Broadcast Broadband TV Introductie Introductie Kick-off Branche Innovatie Contract Multimediale Convergentie 3 december 2012, Villa Heideheuvel, Mediapark, Hilversum * Nuntius output and annexes are hyperlinked above and can be found in

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal

Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal Kris Luyten Karin coninx 17 januari 2002 Samenvatting De informatica kende een ware revolutie voordat men tot de desktop PC gekomen is. 20 jaar

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) staat

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

MAGGY kick-off. 8 oktober 2013. Enschede, Roessingh Research and Development

MAGGY kick-off. 8 oktober 2013. Enschede, Roessingh Research and Development MAGGY kick-off 8 oktober 2013 Enschede, Roessingh Research and Development Agenda 13.00u Ontvangst & welkom 13.15u Voorstelrondje partners (iedereen) 14.00u Inleiding MAGGY 14.30u Koffiepauze 15.45u Plan

Nadere informatie

Opname EPUB 3.0 op de lijst voor pas toe of leg. Stuurgroep Standaardisatie Datum: 3 april 2014 Versie 1.0

Opname EPUB 3.0 op de lijst voor pas toe of leg. Stuurgroep Standaardisatie Datum: 3 april 2014 Versie 1.0 FS 49-04-04B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname EPUB 3.0 op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM STANDAARDISATIE

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen die in het recruteringsproces van

Nadere informatie

Digitale Media Infrastructuur

Digitale Media Infrastructuur Digitale Media Infrastructuur Lucas Vroemen +31 88 7755600 +31 6 55174797 www.eumedianet.com lucas.vroemen@eumedianet.com twitter.com/lucasvroemen nl.linkedin.com/in/lucasvroemen Eumedianet BV - InCompanyMedia

Nadere informatie

EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap

EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap Mel Collier Hoofdbibliothecaris K.U.Leuven 10 december 2007 K. U. L E U V E N - Centrale Bibliotheek EDLnet Een thematisch netwerk binnen het econtentplus Programma

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten OMI 2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI 2 verbindt, inspireert en helpt de ontwikkeling van mobiele diensten De letters van OMI² staan voor Open Mobiel Internet initiatief. Ze herinneren

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT MOBILE APPS TEAM Ons team bestaat uit slimme, samenwerkende innovatieve mensen die geïnspireerd zijn uw business op verschillende manieren te verbeteren. Onze ontwikkelaars

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Whitepaper Personal Targeting Platform De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Introductie 2 Geïntegreerde personalisering 2 Het opbouwen van een profiel 2 Segmenteren en personaliseren

Nadere informatie

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator - faciliteert de ontwikkeling/optimalisatie van uw technologie - helpt uw energietechnologie succesvol in de markt zetten voor (startende) bedrijven:

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn AGENDA WIE ZIJN WIJ? WAT IS SERVICE DESIGN? WAAROM EEN TOOLKIT? EEN CASE IN RIJKEVORSEL? WIE ZIJN

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma najaar 2008 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST KICK-OFF MEETING DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST KICK-OFF MEETING DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012 UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST KICK-OFF MEETING DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012 Agenda 1. Voorstelling projectverantwoordelijke en projectleiding 2. Gebruikersgroep: doel en samenstelling 3. Q & A rond het project

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Pieter Ballon Directeur Living Labs, iminds & Professor, Vrije Universiteit Brussel 1 I. De slimme stad als 2 Smart cities are places

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Natural Europe - Natuurlijk Europa

Natural Europe - Natuurlijk Europa Natural Europe - Natuurlijk Europa General Information Summary Natuurlijk Europa zet een aantal softwaretools in die het mogelijk maken voor leerkrachten om innovatieve online trajecten te ontwerpen via

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

Jr Content Strateeg:

Jr Content Strateeg: Bij BBDO hebben we nog plaats voor interns met interesse in social media. Zowel creatief als strategisch reclametalent komt in aanmerking! Mail voor meer info naar: stefan.ceunen@bbdo.be of bart.deleeuw@bbdo.be

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Ondernemingsplan 2013

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Ondernemingsplan 2013 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Ondernemingsplan 2013 Januari 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel +32 2 741 36 32 Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Workshop Big Data and Recruitment. Corné de Ruijt

Workshop Big Data and Recruitment. Corné de Ruijt Workshop Big Data and Recruitment Corné de Ruijt Corné de Ruijt (corne@endouble.com) A) B) C) D) Je koopt een bal en een knuppel Gezamenlijk kosten ze 1,10 De knuppel is 1,- duurder dan de bal Hoe duur

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0 Realisatie Toeval of Niet Stef van Grieken / A.J. Slaghuis Versie 1.0 Hoge der A 12 9712 AC Groningen bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Groningen, 9 December 2011 Inhoudsopgaven 1 Inleiding...

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

BrancheInnovatieContract Multimediale Convergentie. Kick-off workshop, 3 december 2012 Villa Heideheuvel, Mediapark, Rotterdam

BrancheInnovatieContract Multimediale Convergentie. Kick-off workshop, 3 december 2012 Villa Heideheuvel, Mediapark, Rotterdam BrancheInnovatieContract Multimediale Convergentie Kick-off workshop, 3 december 2012 Villa Heideheuvel, Mediapark, Rotterdam Speelveld omroepen Video cloud Internet headend/ IPTV 3-play broadcast internet

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie