JAARVERSLAG VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel. Innovatie.vrt.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel Innovatie.vrt.be 1

2 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst De opdracht maakt het voorwerp uit van de specifieke overeenkomst onderzoek en innovatie tussen de VRT en Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Managementsaspecten 4 2 Kritische-prestatie indicatoren 4 3 Statusoverzicht onderzoekstrajecten 12 A Onderzoekstraject Multiplatform productie en distributie 13 Project P: Multiplatform productie en distributie 13 Project M: MECaNO 15 Project S: Shareability en Topic Spotting 16 B Onderzoekstraject Automatische annotatie en ontsluiting 19 Project T: STON TOSCA-MP 19 Project V: AARON Automatische Annotatie, verrijking en ONtsluiting 21 Project O: STON Spraak- en taaltechnologisch ondertitelen in het Nederlands 26 C Onderzoekstraject Personalisatie 27 Project Z: STON Empathic products 27 Project D: Gepersonaliseerd media-aanbod 29 Project W: WOOPI 33 D Onderzoekstraject Live-eventbeleving 35 Project C: Cyclocross Immersief 35 Project I: ICOSOLE 37 3

4 MANAGEMENTASPECTEN De focus lag in de tweede helft van 2014 geheel op de aanpassing van de O&I-werking aan het nieuwe budgettaire kader en het uitwerken van scenario s om, in samenwerking met onze partners, de sterktes van O&I te borgen. KRITISCHE-PRESTATIE INDICATOREN KPI 1 - PROACTIEF VERSPREIDINGSBELEID Open workshops Doelstelling 2014: 2 workshops Behaald 2014: 9 workshops Maandelijks organiseren we Vrijdagsessies op VRT, waar we projectresultaten en projectstatussen voorstellen. Vaak vragen we ook sprekers van buiten het O&I-team (start-ups, andere VRT-afdelingen en mediaorganisaties). We nodigen deelnemers uit voor wie de besproken thema s relevant zijn. Dat zijn het O&Iteam, VRT-collega s en contacten buiten VRT. In april vond de tweede Make-a-thon plaats in het FabLab in Leuven. Een twintigtal deelnemers ging aan de slag om hun idee voor de media van de toekomst vorm te geven. Het winnende team bedacht de applicatie Kijkt gij mee? Met de applicatie kan je ontdekken wie naar welke tv-programma s kijkt en op zoek gaan naar een sofa in de buurt om samen naar televisie te kijken. De winnaars kregen de kans om hun concept voor te stellen op VRT en kregen ook wat media-aandacht, onder meer op Radio 2. In mei was VRT O&I de gastlocatie van het ADM-event How are other companies dealing with innovation? ADM is een netwerkorganisatie rond ICT die jaarlijks een vijftigtal evenementen (infosessies, workshops,...) op touw zet in heel Vlaanderen. Dieter Boen, manager van VRT O&I, verzorgde een van de presentaties tijdens het evenement. In juni werd in samenwerking met de VRT-afdeling Technologie en Operaties een presentatie over technologische trends georganiseerd op VRT, die gericht was naar alle VRT-medewerkers. Ook werd tijdens de ACM TVX conferentie een workshop georganiseerd over empathische televisie-ervaringen. Op deze workshop hebben we ook ons eigen werk in het Empathic Products project (Project Z) gepresenteerd. In september had VRT O&I een beursstand op IBC in de Future Zone. Er werden ook twee papers en een poster aanvaard voor de IBC-conferentie: - An automated tagging approach to improve search and retrieval in a radio archive (paper) - Enabling semantic search & retrieval with business-driven automated information extraction (paper) - A object oriented approach to storytelling (poster) In oktober hostte VRT O&I een sessie van DiGRA Flanders, de Vlaamse tak van de Digital Games Research Association. DiGRA Flanders verenigt Vlaamse onderzoekers die werken rond games of gerelateerde thema s. Jaarlijks organiseert DiGRA Flanders een drietal meetings om onderzoekers een platform te geven hun research voor te stellen. Tijdens de sessie werd Episodic Storytelling, een O&I-onderzoeksproject rond gaming en storytelling uit 2013, voorgesteld. In november werd Transcriber, de redactietool in testfase (Project V, AARON), voorgesteld op een VRTmiddagsessie met journalist Ezra Eeman. Het aanwezige publiek bestond voornamelijk uit medewerkers van de VRT-nieuwsredacties. Daarnaast werd er een gastles gegeven aan de VUB in de leermodule Ontwikkeling, 4

5 Gebruik & Beleid van Nieuwe Media. De gastles werd gevolgd door een mix van studenten agogische wetenschappen, communicatiewetenschappen en computerwetenschappen. In december vond de derde editie van Media Fast Forward plaats. Zo n 300 personen namen deel aan de conferentie. Naast de presentaties was er dit jaar ook plaats voor een vijftiental startende bedrijven waarmee de VRT samenwerkt om hun werking voor te stellen aan de aanwezigen. Eind december was O&I host van een Product Design Meetup van Little Miss Robot, een initiatief van de creatieve studio om ervaringen rond product design uit te wisselen. Voor 2015 zijn er contacten gelegd met AFC, de Leuvense vereniging die ondernemerschap en het ontwikkelen van vaardigheden bij studenten wil stimuleren. O&I zou een presentatie op zich nemen tijdens een van de AFC-workshops. ONLINE COMMUNICATIE De website van VRT O&I wordt op geregelde basis gevoed met nieuwe content. We streven ernaar om de twee weken een projectupdate te posten. In 2014 werd ook gestart met een eigen nieuwsbrief. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds willen we geïnteresseerden op een proactieve manier bereiken, anderzijds willen we op deze wijze een contactenlijst opbouwen, die ons van dienst kan zijn wanneer we evenementen ruchtbaarheid willen geven. KPI 2 - STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN Doelstelling 2014: 3 samenwerkingsovereenkomsten Behaald 2014: 3 samenwerkingsovereenkomsten - samenwerkingsovereenkomst met KU Leuven R&D - samenwerkingsovereenkomst met VUB - samenwerkingen in het kader van MiX iminds-ibcn-ugent Met de onderzoeksgroep IBCN wordt samengewerkt in twee MiX-ICON projecten (Steamer, Providence). Ook wordt een nieuwe Vlaams projectvoorstel samen met hen en andere Vlaamse partners voorbereid voor de ICON call eind januari, dat voortbouwt op eerder onderzoek bij VRT O&I rond immersieve sportbeleving. iminds-cuo-ku Leuven VRT O&I heeft een samenwerkingscontract met het Centrum voor Usability Onderzoek (KU Leuven) sinds VRT participeert samen met CUO aan het Europese project TV RING. Dit project wil onder andere transmedia-applicaties en -services lanceren. CUO en VRT O&I wisselen ook kennis uit. In juni kwam dr. David Geerts de resultaten voorstellen van het onderzoek naar het gebruik van de tweedeschermtoepassing bij het één-programma De Ridder. In 2015 zal O&I de lead zijn van de industry track van de ACM TVX conferentie. De organisatie van de conferentie wordt gezamenlijk gecoördineerd door iminds-cuo-ku Leuven, iminds-mict-ugent en iminds- SMIT-VUB. De voorbereidingen zijn gestart. 5

6 iminds-smit-vub In 2013 werd een samenwerkingscontract afgesloten met de onderzoeksgroep iminds-smit (Studies on Media, Information and Telecommunication) van VUB. Deze samenwerking houdt - naast de uitwisseling van kennis en de mogelijkheid om samen te werken op projecten - in dat er een doctoraatstudent overkoepelend werkt: halftijds voor de onderzoeksgroep en halftijds bij Onderzoek & Innovatie. Zij houdt zich bij O&I voornamelijk bezig met gebruikerstesten van de O&I-proefproducten en de bijbehorende Proeftuin. Deze afspraken lopen ook in 2015 verder. iminds - ilab.o In samenwerking met iminds-smit VUB en iminds-ilab.o werd in een proeftuin opgestart. imindsilab.o ondersteunt VRT O&I met de reeds opgedane expertise over living labs en panelmanagement. In februari 2014 werd een nieuwe website voor De Proeftuin gelanceerd die een vereenvoudigde inschrijving mogelijk maakt. Tevens werd een marketing -en communicatieplan en werkprotocol uitgedacht. Met standen op de 100 jaar radiotentoonstelling in het Radiohuis in Leuven ( /2018) en op Media Fast Forward ( ), brachten we De Proeftuin tot bij een nog breder publiek. Met het voortzetten van de projecten SmartChannel en Radio NetGemist en het opstarten van Cyclocross, Providence, Watson, Marconi Moments en Synetiq, hebben we ons testpanel bovendien laten aangroeien tot meer dan 1000 leden. iminds-etro-vub In het kader van het doctoraat waarin onderzocht wordt hoe kwaliteitsmetrieken kunnen gecombineerd worden tot een representatieve kwaliteitsmaat, is een geheimhoudingsverklaring (NDA) voor content sharing van representatief VRT-materiaal met verschillende types van artefacten ondertekend met het Electronics and Information Department van VUB. Erasmushogeschool Brussel VRT Onderzoek & Innovatie gaf de Erasmushogeschool Brussel input voor het EFRO-projectvoorstel XCreatelabs en zal - indien het project wordt goedgekeurd in het voorjaar van in de stuurgroep zetelen van het project. Dit project wil een antwoord bieden op de aankomende disruptieve golven die heel wat economische modellen zullen hervormen met het zogenaamde Leanfactory model. Dit model moet ervoor zorgen dat de studenten de soft skills zullen aanleren die nodig zijn in de veranderende mediawereld. MiX De projecten in samenwerking met het MiX worden elders in dit document in detail besproken. Er zijn drie MiX-onderzoeksprojecten goedgekeurd waar O&I aan deelneemt in 2014: STEAMER, Providence en WOOPI. Een vierde onderzoeksproject TheMa is eind juni ingediend, maar werd finaal niet goedgekeurd. Dit laatste project is in samenwerking met het VIAA, iminds-mmlab-ugent en Limecraft, en bouwt verder op de resultaten van de haalbaarheidsstudie Unified Thesaurus (waaraan VRT O&I ook deelnam) alsook op de resultaten van het AARON-project. Het project WOOPI werd ingediend - en goedgekeurd als COOP+-project. In dit project wordt er onderzoek gedaan naar een crossplatform MiXed-reality framework voor educatie en entertainment. Concreet wordt er een link gelegd tussen tastbare objecten, zoals kaarten en speelgoed, en een digitale wereld die animaties, filmpjes en spelletjes bevat. Er wordt onderzocht hoe deze online en offline wereld gezamenlijk een verhaal kunnen vertellen. VRT staat in voor het ontwerp van het 360 -mediaconcept. Het project ging van start op 1 juli. 6

7 KPI 3 - EBU PARTICIPATIE Doelstelling 2014: Ranking binnen top 5 Behaald 2014: positie 5 Studiereis van het Technical Committee naar Japan Eind januari reisden de leden van het EBU Technical Committee, waaronder Luk Overmeire van VRT O&I die Dieter Boen verving, naar Japan en brachten ze een bezoek aan de Japanse omroepen en enkele technologiebedrijven (Sony, Panasonic). Ook NHK STRL, het grootste broadcasting lab ter wereld, werd bezocht. Het doel was om een dialoog op te starten met de Japanse omroepen, technologiebedrijven en standaardisatieorganen thema s. Genetwerkte mediaproductie, UHDTV, hybridcast en toegankelijkheid stonden hierbij centraal. Luk Overmeire bracht verslag uit van de studiereis tijdens een informatiesessie op de VRT gericht aan de afdeling Technologie en Operaties. Dieter Boen herverkozen als lid Technical Committee Het EBU Technical Committee heeft in juni een nieuwe samenstelling gekregen op de Technical Assembly. Om de twee jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats voor het Committee. O&I-manager Dieter Boen werd herverkozen als bestuurslid. Hij gaf er ook een presentatie over Stievie en nam deel aan een panelgesprek over de implementatie van Vision2020. HDTV News Environment Compression Analysis In samenwerking met de andere leden van de EBU hebben we een aantal testen opgezet om te na te gaan wat de kwaliteit is van de nieuwe AVC-ULTRA low bit codec. Het rapport hierover zal in het volgende semester worden gepubliceerd. WG BeyondHD In het voorjaar hebben er enkele kennisoverdrachtmeetings op VRT plaats gevonden. Op basis van de onderzoeksresultaten werd een aanpassing aan de huidige color grading workflow voorgesteld, die de kwaliteit van de huidige producties verbetert en ze ook veilig stelt voor een eventuele omschakeling in de toekomst van HDTV naar UHDTV. In samenwerking met de BBC zijn er testen uitgevoerd die tot een normering voor HDR moet leiden. WG Integrated Media Production Systems De belangrijkste conclusies van een tiental workshops bij de verschillende omroepen (waaronder VRT in 2012) werden geconsolideerd in een overzichtelijk EBU-rapport, dat ook bij VRT met de belangrijkste stakeholders werd besproken. Ook de functionele vereisten van een geïntegreerde mediaproductiearchitectuur werden op basis van de verzamelde lessons learned gedocumenteerd. Daarnaast werden inspirerende cases bij de Scandinavische omroepen zoals YLE, DR en NRK, meegenomen in de vernieuwde aanpak van de VRTnieuwsredacties. WG Broadcaster s Internet Services Cross Platform Authentication De Cross Platform Authentication werkgroep heeft in 2014 versie 1.0 van de CPA-specificatie gepubliceerd als EBU Recommendation Deze publicatie zet de deur open voor interactieve en gepersonaliseerde content 7

8 op hybride radio en televisie. Floris Daelemans maakte vanuit VRT O&I deel uit van de groep die de CPA specificatie heeft vormgegeven. WG Digital Radio Platforms RadioDNS Er is vanuit de omroep blijvende ondersteuning voor de ontwikkeling van Hybride Radio, de verrijking van klassieke uitzendtechnologie met de mogelijkheden van het internet. RadioDNS werd omgevormd tot een notfor-profit Company Limited by Guarantee met zetel in Groot-Brittannië en er is met RadioWEB een nieuwe werkgroep opgestart die hybride toepassingen mogelijk maakt tussen radio en moderne webtechnologie zoals HTML5, JavaScript en CSS. Workshops en seminars Production Technology Seminar (Genève, /30): 129 deelnemers, 9 van VRT, onder wie twee van O&I, van wie één presentator in een tutorial-sessie. Radio Hack, Genève /11: 40 deelnemers, 2 van VRT. Digital Radio Summit, Genève : 126 deelnemers, 1 van VRT. Broad Thinking: Genève, /27, 97 deelnemers, 1 van VRT O&I. EBU IMPS bezoek NRK (Oslo, /16), 30 deelnemers, 1 van VRT O&I Metadata Developers Network Workshop, Genève, /04, 35 deelnemers, 2 van O&I, met een O&I-presentatie over AARON. Technical Assembly, Praag, /13, 118 deelnemers, 4 van VRT, van wie 2 van O&I. Network Technology Seminar: /25, 104 deelnemers, 6 van VRT, van wie 1 van O&I. Drie VRT ers, waarvan 1 van VRT O&I hebben gepresenteerd. EBU-DVB HDR Workshop, Munchen, /17, 90 deelnemers, 1 van VRT. Network Neutrality workshop, Brussel, , 27 deelnemers, 3 van VRT. European Academy Assembly (Valetta, /10): 90 deelnemers, 1 van VRT O&I. EBU/IABM Round table, The Tom McGann Memorial Summit (Genève, /25): 37 deelnemers, 1 van VRT O&I. Vergaderingen Datum Beschrijving FSS werkgroep WebExw CPA werkgroep in Londen (BBC) MIM-SCAIE werkgroepvergadering bij EBU /31 SP BeyondHD Members meeting /16 EBU QC meeting in ORF CPA werkgroep in Brussel (VRT) MMLab encoding 4K content SP BeyondHD Members meeting FSS werkgroep WebEx 8

9 CPA werkgroep WebEx CPA werkgroep WebEx SMPTE: A Perceptual EOTF for Extended Dynamic Range Imagery /09 EBU QC werkgroep SP BeyondHD Industry meeting TVP werkgroep Opzet content library met EBU BBN werkgroep SP BeyondHD Members meeting CPA werkgroep in Genève (RTS) /16 EBU IMPS workshop in NRK /28 FSS werkgroep MIM-SCAIE werkgroepvergadering bij EBU CPA werkgroep WebEx SP BeyondHD Members meeting Meeting EBU operations rond contributie on the road /07-01 Joint Taskforce Networked Media /31 SP BeyondHD meeting tijdens Glasgow CW Games SP BeyondHD WebEx meeting Maandelijks EBU Technical Committee meeting Datum , , Beschrijving EBU SCAIE werkgroep EBU Cross Platform Authentication werkgroep 9

10 Activiteiten 2014/2 Datum / Beschrijving EBU Devcon /29 Archives Workshop /06 Forecast VRT-deelnemers in Technische Werkgroepen (WG) en Strategische Programma s (SP) van de EBU SP IMPS: 137 leden, 11 VRT, 2 O&I SP Kwaliteitscontrole: 238 leden, 2 O&I SP Future Networked Systems: 52 leden, 2 VRT, 1 O&I WG Audiocontributie over IP: 103 leden, 3 VRT SP Media Information Management: 93 leden, 5 VRT, 3 O&I WG Metadatamodellen: 114 leden, 3 VRT, 1 O&I WG XML-ondertiteling: 126 leden, 1 VRT-O&I WG Metadata developers network: 61 leden, 2 VRT, 1 O&I WG Automatische metadataextractie: 85 leden, 2 O&I (VRT O&I chair) WG FIMS gebruikersgroep: 97 leden, 4 VRT, 2 O&I WG metadata bij acquisitie: 46 leden, 1 O&I SP Beyond HD: 173 leden, 5 VRT, 2 O&I WG Display: 52 leden, 1 VRT SP Audioformaten en Radioproductiesystemen: 26 leden, geen van VRT WG Luidheid: 327 leden, 2 VRT WG Immersieve audio: 46 leden, 1 VRT SP Toekomstige distributiestrategieën: 38 leden, 1 O&I SP Spectrumbeheer en regelgeving: 49 leden, 1 VRT WG Programme Making & Special Events: 26 leden, 1 VRT WG Netneutraliteit: 71 leden, 3 VRT, 2 O&I WG Cross Platform Authentication: 62 leden, 1 O&I SP Digitale radioplatformen: 39 leden, 1 VRT WG Radiohack: 110 leden, 1 O&I. SP Agile Software Collaboration: 19 leden, 3 VRT, 1 O&I. 10

11 KPI 4 - BIJDRAGE TOT NIEUWE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN Doelstelling 2014: bijdrage tot 3 nieuwe producten of diensten Behaald 2014: 4 1) Binnen het Empathic Products project wordt onderzoek dat opgestart werd door VRT O&I en iminds-smit- VUB verder uitgewerkt en gevaloriseerd door de start-up Sentiance. Sentiance werkt aan een platform om contextgebaseerde gebruikersinformatie, verzameld door onder meer smartphones en andere wearables, om te zetten in gepaste acties. Ze hebben al producten op de markt die toegepast worden in onder andere de automobielindustrie en willen hun platform verder uitbouwen naar mediatoepassingen. Een van de VUBonderzoekers, die meegewerkt heeft aan Empathic Products, werd aangetrokken door Sentiance om de resultaten van dit onderzoek te valoriseren in de productlijn van Sentiance. 2) De valorisatie van de onderzoeksresultaten uit het project AARON is ingepland als een toekomstige investering bij VRT. Concreet zal de radionieuwscontent tussen doorzoekbaar worden gemaakt dankzij de automatische extractietools onderzocht in het AARON-project. Het radionieuws is maar een eerste case, want in de toekomst zijn er ruimere opportuniteiten voor valorisatie. Het archiefmateriaal op kwartduimsbanden, bijvoorbeeld, omvat om en bij uren archiefcontent die kan kan worden ontsloten. 3) Datajournalistiek werd als onderzoekstraject begin 2014 afgerond; de finale conclusies werden voorgesteld op de opvolgingscommissie van september De betrokken partners, de starter Bits of love en het team van deredactie.be gingen ondertussen zonder verdere tussenkomst van O&I verder aan de slag met datajournalistiek werk. Het eerste zelfstandig project Jouw foto van Vlaanderen liep één maand en werd positief geëvalueerd. De oorspronkelijke onderzoekscase 10 jaar politieke peilingen op basis van verkiezingsdata van VRT en De Standaard kende nog acht iteraties en duurde bijna een jaar. De tweede case 100 jaar weer in samenwerking met het KMI bracht genoeg best practices naar voor om volgens normale marktvoorwaarden samen te werken. 4) Het project Chaptering speelde in op de toenemende aanwezigheid van radio op beeldschermen. Er zijn niet alleen verschillende soorten en formaten van beeldschermen, ze hebben elk ook hun specifieke eigenheden in gebruik. Radio luisteren met een smartphone is helemaal anders dan op een televisie, een tablet, laat staan een DAB+ ontvanger. Er werd een prototype gebouwd waarmee real-time tijdscodes en metadata kunnen worden toegevoegd aan de lineaire radiostroom. Die dienen als trigger om specifieke types visuele content toe te voegen aan de verschillende beeldschermen. De valorisatie van het project Chaptering gebeurt in verschillende toepassingen: 1. Chaptering ligt aan de basis van een innovatietraject rond Visual Radio bij radiozender MNM. 2. Bij het Labo Digitale Audiosystemen van de VRT is Chaptering een manier om een aantal kritieke toepassingen te stroomlijnen. 3. Chaptering kan een generieke component zijn in de productieketen voor real-time toepassingen, zoals verkeersaankondigingen en on demandprogramma s, in plaats van de huidige op maat gemaakte systemen. 11

12 STATUSOVERZICHT ONDERZOEKSTRAJECTEN Voor een volledig overzicht van de onderzoekstrajecten verwijzen we graag door naar het Meerjarenplan Onderzoek & Innovatie Over de verschillende projecten kan meer informatie worden gevonden in het Ondernemingsplan Onderzoek & Innovatie Beide documenten zijn terug te vinden op De deliverables waarnaar wordt verwezen in de rapportering van de projecten zijn steeds op te vragen, indien niet online beschikbaar. Het project verloopt volgens vooropgestelde scope en timing. Het project loopt maar is onderhevig aan wijzigingen in scope of timing. Het project ligt momenteel stil. Het project is afgelopen. STATUS ONDERZOEKSTRAJECT PROJECT ID TITEL Multiplatform productie en distributie Project P Project M Project S Multiplatformproductie en -distributie MECaNO Shareability en topic spotting Automatische annotatie en ontsluiting Project T Project V Project O TOSCA-MP AARON STON Personalisatie Project Z Project D Project W Empathic Products Gepersonaliseerd media-aanbod WOOPI Live-eventbeleving Project C Project I Cyclocross Immersief ICoSOLE 12

13 ONDERZOEKSTRAJECT MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE PROJECT P: MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE Onderzoekspartners: Limecraft Werkpakket P.4 Researcher+ Aantal MM: 38 (in samenwerking met Limecraft) Algemene status In het Multiplatform project onderzoeken we de mogelijkheden van configureerbare content in een multiplatform context. In dit werkpakket richten we ons op de productionele gereedschappen die een gebruiker kunnen ondersteunen om dat soort content te produceren. Concreet breiden we de Story Editor uit, die vorig jaar in samenwerking met het Panorama-team werd ontwikkeld, tot een multiplatform editor. In het eerste semester is een exploratieve zoektocht geweest naar multiplatform storytelling toegepast op radio, waar traditioneel lineair geproduceerd wordt voor één medium. Tegelijkertijd werd gezocht naar een radiomaker/radioformat die/dat zijn eigenheid kan versterken door er een multiplatform beleving rond te bouwen. De keuze viel op Playground van Studio Brussel. Playground is een wekelijkse vier uur durende DJ-show die zich richt op elektronische dansmuziek. Tijdens het tweede semester werd samen met de Playground redactie het multiplatform concept verder uitgewerkt. Hierbij werden drie applicatieve contexten afgeleid: plan, story en publish. Vanuit deze benadering werd een aantal applicatiewireframes uitgewerkt. Tegelijkertijd startten we met formatexploratie als deel van het designproces en ging de nodige ontwikkeling van start. Het project werd echter tijdens de ontwikkelfase voor onbepaalde tijd opgeschort door budgettaire onzekerheden en ten gevolge hiervan niet gefinaliseerd. Daarnaast was er in het tweede semester een praktijktraject opgezet rond multiplatform productie in samenwerking met Braakland, een radioprogramma op Radio 1 gedreven door experiment. Het traject zou starten met enkele kleine experimenten, om aan het einde van de proefperiode de verworven kennis in een grotere testcase rond een evenement te gebruiken. Ook dit project is voor onbepaalde tijd opgeschort en niet gefinaliseerd. Activiteiten Opleveringen Beschrijving Type Stand P.4.1 Multiplatform Story Editor Proof of concept 15% P.4.2 Radiodocumentaire als multimediale story Document & multimediacontent 15% P.4.3 Multiplatform Verwerking van Video, Audio en Beeld. Proof of concept 30% 13

14 Vergaderingen Datum Beschrijving Scope meeting - productieapplicaties Scope meeting - radioformats Statusmeeting Interviews Interviews Interviews Informatiemeeting met VRT Startup Teammeeting Interviews Statusmeeting - productieapplicaties Statusmeeting - radioformats & planning Creatieve workshop Technische workshop Statusmeeting - productieapplicaties Meeting pitchsessie Stubru Diffusie Er is geen diffusie van resultaten gebeurd. Evaluatie Het project werd tijdens de ontwikkelfase voor onbepaalde tijd opgeschort door budgettaire onzekerheden en ten gevolge hiervan niet gefinaliseerd. 14

15 PROJECT M: MECANO (IWT ICON PROJECT) Onderzoekspartners: SDN Square, Alcatel Lucent, Limecraft, Videohouse, iminds-ibcn-ugent, iminds-pats-uantwerpen Aantal MM: 2,5 Algemene status Hoewel het project met een kleine vertraging van start is gegaan, verloopt het ondertussen volgens plan. Werkpakket 1 is gestart waarin technische en technisch-economische gegevens zijn verzameld. De resultaten zijn met de medewerkers van de andere werkpakketten besproken. Er werden drie use cases als referentie gekozen die zullen dienen voor de technische werkpakketten en voor de demonstrator. In het eerste kwartaal zou een gebruikersgroep opgericht worden waar ook de bedrijven Syntigo en NetworkMining van deel uitmaken. Die voorgestelde gebruikersgroep is uiteindelijk niet gecreëerd omdat Syntigo niet meer bestaat. VRT O&I werkte in 2014 alleen mee aan werkpakket 1. Activiteiten Opleveringen Beschrijving Type Stand M1.1 Document die de verschillende media-actoren en hun vereisten beschrijft. Rapport 100% Vergaderingen Datum Beschrijving WP1 Kick-off Algemene Kick-off Interviews M Statusmeeting Project statusmeeting Steerco meeting WP1 Meeting Statusmeeting Diffusie Voorlopig is er nog geen diffusie van resultaten. 15

16 Evaluatie Het project verloopt volgens plan zonder vertragingen. Er hebben enkele veranderingen in personeel en werkpakketleiding plaatsgevonden, al deze veranderingen blijven echter binnen dezelfde onderzoeks- of industriepartner. PROJECT S: SHAREABILITY EN TOPIC SPOTTING Werkpakket S.1 Providence Aantal MM: 11 Partners: iminds-smit-vub, iminds-ibcn-ugent, Newsmonkey, Massive Media Match, CleverLions Algemene status In dit werkpakket onderzoeken we of het mogelijk is om de impact van een nieuwsartikel te voorspellen. Nieuwscontent wordt vandaag de dag steeds meer via sociale netwerken verspreid en het zijn de gebruikers zelf die bepalen welke berichten 'viraal' gaan. Het PROVIDENCE-project wil nieuwsredacties helpen om hun online strategieën voor het publiceren van newscontent te optimaliseren. Het project is in het derde kwartaal van 2014 gestart als iminds-mix-icon-project en loopt nog tot eind Het project is voor eenderde afgewerkt en zit op schema. VRT voerde een groot deel van het state-of-the-art-onderzoek uit. Daarnaast bouwden we software om data van deredactie.be en extra data via Google Analytics op te halen, te verpakken en door te sturen naar iminds- IBCN-UGent. Zij gebruiken de gegevens als trainingsdata om voorspellingsalgoritmes op te stellen. Ook bouwden we een webservice die nagaat hoe artikels van deredactie.be en Newsmonkey op Facebook worden gelezen. Dat doen we door een aantal gebruikers intensief een aantal weken te monitoren. Deze webservice lanceerden we samen met een grootschalige vragenlijst over de verspreiding van nieuws op sociale media via De Proeftuin. Niet alleen zullen de resultaten ons inzicht geven in nieuwsgebruik op sociale media, ook zullen we hierdoor onze gebruikers kunnen segmenteren en in de toekomst beter bereiken. Naast het iminds-mix-icon-project werkten we aan een dashboard waarop een journalist snel kan afleiden hoe succesvol artikels, zowel van VRT-merken als niet-vrt-merken op sociale media zijn. Op die manier kunnen ze snel afleiden welke artikels in opmars, erg populair of verouderd zijn. Ook houden we de levensloop van een artikel bij zodat een item ook meer in detail bestudeerd kan worden. Activiteiten Opleveringen Beschrijving Type Stand S.1.1 State -of-the-art multiplatform tooling Document 90% S.1.2 Gebruikersanalyse aan de hand van testpubliek Proeftuin Proeftuin 60% S.1.3 Ontwerp infrastructuur sociale media analyse Software 100% S.1.4 Ingest-applicatie die data deredactie.be ophaalt en doorstuurt Software 100% S.1.5 Proof of concept prediction algoritme Demonstrator 2015 S.1.6 Geïntegreerd multiplatform publicatiesysteem Document

17 S.1.7 Multimediale radiodocumentaire Demonstrator On hold S.1.8 Dashboard wat leeft er nu op sociale media Demonstrator 90% S.1.9 Dashboard levensloop van een artikel Demonstrator 70% Vergaderingen Datum , , , , , , , , , , , , , , , , , , Beschrijving Interne statusvergaderingen Voorbereiding meeting Newsmonkey/IBCN Bespreking strategie rond project distributie en content shareability Confcall verdere bespreking Dossier Providence Projectvoorstel Afstemmen projectvoorstel/pitch Providence Pitch Providence bij IWT Diepere kennismakingsmeeting bij Newsmonkey Proefverdediging Providence Officiële Kickstart-meeting Providence Praktische Kickstart-meeting Providence Werkpakketmeeting met iminds-vub-smit Werkpakketmeeting met iminds-ugent-ibcn Bespreking dataextractie met VRT studiedienst Providence: Plenaire meeting + steering comittee Q , , , Workshops met DeRedactie.be Bespreking samenwerking met Bits of Love Bespreking opzet gebruikersonderzoek met iminds- VUB-SMIT Lancering campagne en live gaan van enquête en monitoring 17

18 Providence: Plenaire meeting + steering comittee Q Bespreking integratie tracking-script in DeRedactie.be Bespreking integratie tracking-script in DeRedactie.be (praktisch) Diffusie Het bedenken en implementeren van de dashboards gebeurt samen met journalisten en de eindredacteur online bij deredactie.be aan de hand van tweewekelijkse workshops. Zo nemen zij de verworven kennis en inzichten mee naar de werkvloer. Daarnaast biedt de samenwerking in het MiX-project de VRT en onze partners in het project de mogelijkheid om kennis over journalistiek, gebruikersonderzoek, algoritmes en best practices rond sociale media met elkaar te delen. Evaluatie Het Providence-project loopt volgens schema zoals vooropgesteld werd in de proposal van het MiX-ICONproject. Het gebruikersonderzoek via De Proeftuin (S.1.2) loopt nog en de resultaten van die enquête en een segmentatieoefening worden verwacht in maart Het voorspellingsalgoritme (S.1.5) en het geïntegreerd multiplatform publicatiesysteem (S.1.6) worden, samen met het einde van het MiX-ICON-project, eind 2015 verwacht. De uitvoering van een multimediale radiodocumentaire (S.1.7) maakte deel uit van project P Multiplatform productie en distributie. Dit project staat echter om budgettaire redenen on hold. Bovendien werd besloten om het Providence-project enkel op nieuws te focussen. De twee dashboards (S.1.8 en S1.9) zijn bijna afgewerkt en worden in januari 2015 opgeleverd. Werkpakket S.2 Topic spotting (Event search) Aantal MM: 3,5 Algemene status In dit werkpakket willen we een tool ontwikkelen die een redactie toelaat efficiënt op zoek te gaan naar content. In het eerste semester zijn we gestart met een redesign van de event gebaseerde zoekmachine, op basis van een eerdere uitwerking in De applicatie visualiseert nu verschillende muziek gerelateerde events, zoals de start of split van een groep, de release van een album en concert- of festivaldata. Dat gebeurt aan de hand van een zoekopdracht waarvan de resultaten afgebeeld worden op een tijdslijn met daarop de verschillende events. Op deze manier worden gerelateerde events inzichtelijker gemaakt. Met het oog op het finaliseren van het prototype en in het kader van een verdere valorisatie van deze applicatie werd er contact genomen met de muziekredacties van de verschillende radionetten. Vanuit de interesse om deze tool te adopteren en verder door te ontwikkelen werd er beslist om de impact hiervan op functioneel en financieel vlak te onderzoeken. Dit initiatief ligt bij de radionetten en het voorbereiden van een mogelijk investeringsdossier staat gepland voor

19 Activiteiten Opleveringen Beschrijving Type Stand S.2.1 Iteratie 1: test muziekredactie Radio2 Prototype 100% S.2.2 Iteratie 2: test overkoepelende muziekredactie Document 0% Vergaderingen Datum Beschrijving Kickstart Event Search met redacties Voorstelling fase 1 aan redacties Workshop fase 2 Diffusie Er heeft nog geen diffusie van het onderzoek plaatsgevonden. Evaluatie Met het oog op valorisatie werd het prototype voorgesteld aan de verschillende muziekredacties en positief onthaald. Er werd besloten om zowel functioneel als financieel te onderzoeken wat de haalbaarheid hiervan is en een eventueel investeringsdossier voor te bereiden in ONDERZOEKSTRAJECT AUTOMATISCHE ANNOTATIE EN ONTSLUITING PROJECT T: STON TOSCA-MP Onderzoekspartners: Fraunhofer HHI, Fondazione Bruno Kessler, IRT, Joanneum Research en KU Leuven Industriële partners: EBU, Playence, RAI, Technicolor en VRT Algemene status Het project werd op 31 maart 2014 definitief afgesloten. Dit jaar werd onder meer nog gewerkt aan een evaluatie van de clusteringmethodes voor het visueel samenvatten van zoekresultaten (T.4.5). De clusteringmethodes zelf werden in 2013 al afgewerkt, de documentatie hiervan, inclusief technische specificaties werd begin dit jaar opgeleverd (T.3.4). Dit jaar werd ook de integratie van deze methodes in de finale demonstratoren van het project voltooid (T.6.6). 19

20 De in het project ontwikkelde componenten werden in januari van dit jaar gedemonstreerd aan potentiële eindgebruikers op een gebruikersworkshop, waarop onder andere medewerkers van VRT, VIAA en EVS aanwezig waren. Tijdens deze workshop konden deze gebruikers de componenten zelf ook uittesten. De componenten werden door de gebruikers algemeen erg positief beoordeeld. Er werden wel heel wat nuttige detailopmerkingen geformuleerd (T.6.4.3). Ten slotte werd ook het verslag over disseminatie en exploitatie (T.7.1.3) en het exploitatieplan (T.7.2) opgeleverd. Het exploitatieplan beschrijft wat de volgende stappen zijn richting valorisatie van de projectresultaten. In juni vond de finale review van het project plaats bij IRT in München. Deze review was positief en het project werd er definitief afgesloten. Activiteiten Aantal MM: 5 Oplevering Beschrijving Type Stand T.3.4 Genetwerkte zoekrobot, resultaatvisualisatie en Document & 100% gebruikersfeedback Software T.4.5 Finaal rapport over benchmarking Document 100% T Verslag van de finale gebruikerstesten Document 100% T.6.6 Finale beschrijving van de integratie Document 100% T Verslag over disseminatie en exploitatie, finale versie Document 100% T.7.2 Exploitatieplan Document 100% Vergaderingen Datum tweewekelijks Beschrijving Interne statusvergaderingen Telefoonconferentie met het consortium Telefoonconferentie ter voorbereiding van de veldtesten Telefoonconferentie met het consortium /13 Plenaire vergadering bij Joanneum Research in Graz Telefoonconferentie met het consortium Telefoonconferentie met het consortium ter voorbereiding van de review Telefoonconferentie met het consortium ter voorbereiding van de review Plenaire vergadering ter voorbereiding van de review Finale review van het project bij IRT in München 20

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Meerjarenplan 2013-2015 Januari 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel +32 2 741 36 32 Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde

Nadere informatie

UNIFIED THESAURUS HAALBAARHEIDSSTUDIE. Eindrapport

UNIFIED THESAURUS HAALBAARHEIDSSTUDIE. Eindrapport UNIFIED THESAURUS HAALBAARHEIDSSTUDIE Eindrapport Augustus 2013 Januari 2014 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze haalbaarheidsstudie nam de opportuniteit te baat om met zowel de archief- en erfgoedsector als met

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1764 (2012-2013) Nr. 1 22 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Media Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be MEERJARENPLAN 2014-2016 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel innovatie.vrt.be 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS De transformatie van het medialandschap komt in een volgende fase.

Nadere informatie

Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR. Jaarverslag 2014

Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR. Jaarverslag 2014 1 Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR Jaarverslag 2014 Voorwoord 4 Het VSC uitgelicht 6 Een kort overzicht van HPC in Vlaanderen 6 Het Vlaamse model

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2013-07-16 - v1.0 INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding... 3 0.1 Inhoudelijk verslag...3 0.2 Financieel verslag...3 0.3 Afkortingen... 4 1 Personeel... 5 1.1 Coördinator...

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Voorwoord In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inhoudelijke vorderingen van de projecten van het Ruud de Moor Centrum in het jaar 2005. Voor elk project

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

INFORMATIE MODELLERING IN AUTOMATISERING

INFORMATIE MODELLERING IN AUTOMATISERING EINDVERSLAG IMA TETRA PROJECT INFORMATIE MODELLERING IN AUTOMATISERING Release: Final Laatste wijziging: 28/02/2014 Vorige versies: 6/12/2013 Document gecreëerd Algemene gegevens... 1 Indicatoren... 2

Nadere informatie

Kennisnet Jaarverslag 2013

Kennisnet Jaarverslag 2013 Kennisnet Jaarverslag 2013 Laat ict werken voor het onderwijs 1 Voorwoord Uitdagend, passend en relevant onderwijs voor alle leerlingen. Onderwijs dat past bij het vermogen, de leerkenmerken en de individuele

Nadere informatie

Verslag MAPLAB R&D 2013 Joris Weijdom jan 2014

Verslag MAPLAB R&D 2013 Joris Weijdom jan 2014 Verslag MAPLAB R&D 2013 Joris Weijdom jan 2014 Verslag MAPLAB R&D 2013 Pagina 1 van 58 Inhoud 0 Inleiding 3 1 Onderzoekscontext 4 1.1 Mixed Reality 4 1.2 New Narratives 5 1.3 Samenwerking met Sonic Interaction

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Activiteitenplan 2010 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, december 2009 1 Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan 2010 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2006,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Jaarverslag 2009 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, 18 mei 2010 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Activiteitenverslag 6 Jaarrekening 21 - Balans per 31 december 2009 22 - Staat van baten

Nadere informatie

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel EINDRAPPORT ViA-rondetafel 1 inhoud Samenvatting 2 Verslag 5 1. Uitdagingen voor innoverend ondernemen in toerisme 5 2. Filosofie en doelstellingen van de rondetafel 7 3. Opzet van de dag 9 3.1 overzicht

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt

Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt Geld Op De Kaart Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt Maliebaan 12, 3581 CN Utrecht Postbus 14031, 3508 SB Utrecht 030 23 34 010 info@wwjb.org www.wwjb.org www.edgie.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

EBU TC - FACT FINDING MISSIE IN JAPAN

EBU TC - FACT FINDING MISSIE IN JAPAN Achtergrond EBU TC - FACT FINDING MISSIE IN JAPAN Tokio/Osaka, 20-24 januari 2014 Acht leden van het EBU Technical Committee (inclusief twee plaatsvervangers) en twee Technical Liaison Officiers namen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie