AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM UUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM 20.00 UUR"

Transcriptie

1 AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM UUR Openbare vergadering Aan de raad wordt gevraagd de wijzigingen van de meerjarenplanning goed te keuren en akte te nemen van de budgetwijzigingen. Wijziging meerjarenplanning : Kerkfabrieken Engelmanshoven, Gorsem, OLV Hoofdkerk, Zepperen. Kerkfabrieken: budgetwijziging dienstjaar 2011: Kerkfabrieken, Engelmanshoven, Gorsem, OLV Hoofdkerk, Zepperen Aan de raad wordt gevraagd volgend politiereglement en volgende politieverordeningen goed te keuren: -n.a.v. het parkeren tegen betaling met parkeerschijf, bewonerskaart en de gemeentelijke parkeerkaart aanpassing: het betreft aanpassingen in zone 2 met bewonersparkeren, in de blauwe zone, in het residentieel parkeren en het afschaffen van parkeerplaatsen ter hoogte van de schoolingang Stenaertberg en Meinstraat; -n.a.v. inrichten parkeerplaats voor personen met een beperking in de Basiliekstraat: ter hoogte van de Basiliek op vraag van het Rode Kruis Sint-Truiden; -n.a.v. inrichten parkeerplaats voor personen met een beperking in de Spaansebrugstraat: op vraag van mevrouw Maria Wouters; -n.a.v. uitbreiding snelheidsbeperking tot 50 km/uur in de Velmerlaan: nu ook het gedeelte waar nog 70 km/uur van toepassing is; -n.a.v. tijdelijke afsluiting Brandhoutstraat: in afwachting dat het Vlaams gewest maatregelen neemt voor de veiligheid kruispunt Brandhoutstraat/Tongersesteenweg; -n.a.v. afsluiting Engelbamp: deze weg heeft geen ontsluitende of verbindende functie -n.a.v. omkeren rijrichting gedeelte Beekstraat (tussen Zoutstraat en Diesterstraat) en invoeren dubbele rijrichting gedeelte Diesterstraat (ter hoogte van kruispunt Beekstraat/Diesterstraat/Abdijstraat): het is de bedoeling het verkeer vanuit de Beekstraat te laten wegrijden via de Abdijstraat naar de veemarkt en daarom is het ook noodzakelijk om ter hoogte van genoemd kruispunt in de Diesterstraat een dubbele rijrichting in te voeren. 016 Retributiereglement inzake betalend parkeren, parkeren met bewonerskaart en met de gemeentelijke parkeerkaart en inzake parkeren in een blauwe zone. Om de hoge parkeerdruk in parkeerzone 2 af te wenden, wordt aan de raad gevraagd om het tarief in zone 1 te verhogen van 0,35 EUR/15 min naar 0,50 EUR/15 min of 2,00 EUR/uur. 017 Belastingsreglement op nachtwinkels. De voorgestelde tarieven van het belastingsreglement nachtwinkels kaderen binnen de door de hogere overheid aanbevolen limieten. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de tarieven. 018 Retributiereglement voor gebruik stedelijke sportaccommodaties aanpassing. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om het tarief huur van de sporthal voor scholen en jeugdverenigingen van Sint-Truiden gelijk te schakelen met het goedkoopste tarief van de sportclubs van Sint-Truiden. 019 Reglement basis- en kwaliteitssubsidie voor sportverenigingen wijziging. Er wordt voorgesteld om het item procentueel aantal jeugdleden te schrappen en het puntentotaal over de vier overige items ( inrichten van een informatief oudermoment, de organisatie van een sportkamp, een sportkamp organiseren op vraag van de sportdienst of lesgevers ter beschikking stellen voor een sportkamp georganiseerd door de sportdienst en het organiseren van een jaarlijkse jeugdsportactiviteit in haar sporttak) aan te passen. Aan de raad wordt gevraagd om het gewijzigd reglement basis- en kwaliteitssubsidie voor sportverenigingen goed te keuren. 020 Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen wijziging. Bij de verwerking van de erkenningsdossiers ondervond de sportdienst een aantal problemen en stelde daarom voor om dit reglement aan te passen. De stedelijke sportraad ging hiermee

2 akkoord. Aan de raad wordt gevraagd om het aangepast erkenningsreglement van sportverenigingen goed te keuren. 021 Kwartaalrapportering toestand 30 juni Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 022 Vol te storten aandelen Interelectra groep. De statuten van Interelectra, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua voorzien in kapitaalsaandelen A voor de gemeentelijke deelnemers op grond van het inwonersaantal. Omdat sedert de partiële splitsing van Interelectra en de oprichting van Inter-media en Inter-aqua in 2005 de jaarlijkse aanpassing van de kapitaalsaandelen niet is uitgevoerd, werd beslist een inhaalbeweging uit te voeren met terugwerkende kracht tot en met Voor Sint-Truiden betekent deze kapitaalsinbreng 12 aandelen aan 24,79 EUR voor Interelectra en 3 aandelen aan 24,79 EUR voor Inter-media, zijnde in totaal 371,85 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kapitaalsinbreng. 023 Bijzondere toelage aan VV Brustem, hondenvereniging Hond & Geleider en hondenvereniging Trudo voor aankoop grasmaaier. Volgens het geldend reglement kunnen sportverenigingen een maximale toelage van tweederde, met als maximum 7 500,00 EUR, van het aankoopbedrag ontvangen voor de aankoop van een grasmaaier. Aan de raad wordt gevraagd een toelage van 4 339,87 EUR toe te kennen aan VV Brustem, 2 766,67 EUR aan hondenvereniging Hond & Geleider en 2 200,00 EUR aan hondenvereniging Trudo. 024 Ontwikkelingssamenwerking: toelage voor noodhulp. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking om zowel 2 500,00 EUR te storten aan Artsen zonder Grenzen als aan het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking voor noodhulp aan de Hoorn van Afrika Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal bedrijfsgebouw Isola Belgium aan de nv NPG Green. -Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal verleend door bvba PH Logistics aan de nv NPG Green. -Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal verleend door bvba Jonas Hendrickx Logistics aan de nv NPG Green. -Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal bedrijfsgebouw nv Vervoer Hendrickx aan de nv NPG Green. De bedrijven, Isola Belgium, P.H. Logisctics, Jonas Logistics en Vervoer Hendrickx hebben aan de n.v. NPG Green een recht van opstal verleend in het kader van de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie op hun bedrijfsgebouwen. Notaris Herbert Houben heeft meegedeeld dat voormelde opstalrechten door de NPG Green zullen overgedragen worden aan de ING Lease Belgium. Tegen deze overdrachten van recht van opstal is er geen bezwaar indien de ING Lease Belgium Lease Belgium, voor zover als nodig, de oorspronkelijke verkoopvoorden naleeft en deze in extenso in de akte van recht van opstal worden opgenomen. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze overdrachten. 029 Bedrijventerrein Schurhovenveld; toelating tot verhuring deel gebouwen Citrusco. Indertijd werden een aantal percelen industriegrond hoek Industrielaan/Meiveldlaan verkocht aan Citrusco, die een vergunning verkregen heeft tot het splitsen van het perceel in 5 loten. Citrusco wenst thans de resterende loten 1, 4 en 3 (in mede-eigendom) te verhuren met aankoopoptie aan de bvba Verbiest Logistics uit Heusen-Zolder. Een gedeelte van het goed zal verhuurd worden aan de dochtervennootschap, de bvba Verbiest Transport. Aan de raad wordt gevraag toelating tot verhuring te verlenen. 030 Oud-Atheneum: goedkeuring verhuring lokalen. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verhuring van lokaal 2.14 in het voormalig atheneum aan de vereniging Sint- Truidense Orkesten, lokaal 2.4 aan jeugdtheatergezelschap Rat en lokaal 2.11 aan fotovereniging De Trekkers. De maandelijkse huurprijs bedraagt 30,00 EUR. 031 Huis van de Wereld: goedkeuring huurovereenkomst met Onthaalbureau. Een gedeelte van het oud atheneum, waarvan wij eigenaar zijn, werd verbouwd tot Huis van de Wereld waarin naast een aantal stadsdiensten ook een aantal provinciale vzw s gehuisvest zijn of worden. Onthaalbureau Inburgering Limburg huurt een oppervlakte van 100 m² tegen de maandelijkse vergoeding van 896,00 EUR, het Huis van het Nederlands huurt een

3 oppervlakte van 31 m² tegen de maandelijkse vergoeding van 349,33 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde verhuringen. 032 Inter-medea: buitengewone algemene vergadering van 4oktober 2011: goedkeuring statutenwijziging en aanstelling afgevaardigden. Aan de raad wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren en de afgevaardigden aan te stellen. 033 Aanleg fietspad N80 N755 (Naamsesteenweg): goedkeuring grondverwerving. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met de grondverwerving van een oppervlakte van 15 a 48 ca uit 3 percelen tegen de prijs van 8.000,00 EUR. 034 Brustembedrijvenpark: verkoop perceel industriegrond aan bvba Quinsis. Vorig jaar werd de verkoop van een perceel industriegrond op Brustembedrijvenpark aan bvba Quinsis goedgekeurd. Quinsis wenst thans de grond aan te kopen deels op naam van Quinsis (99 %) en deels op naam van de echtgenoten Walpot-Liebens (1 %). Na het verlijden van de verkoopsakte wensen de eigenaars het bedrijfsgebouw te laten oprichten via het systeem van onroerende leasing en wordt het perceel in opstal gegeven aan de nv KBC Immo Lease en zal er tussen beide partijen een onroerende leasingsovereenkomst afgesloten worden. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijziging, met het vestigen van het recht van opstal en met het afsluiten van de onroerende leasingovereenkomst. 035 Brustembedrijvenpark: verkoop perceel industriegrond aan Belitrudo. In 2009 werd de verkoop van een perceel industriegrond op Brustembedrijventerrein aan bvba Belitrudo voor de som van ,00 EUR goedgekeurd. Belitrudo wenst thans de grond aan te kopen op naam van nv BADS, Houtmarkt 37/39. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze wijziging. 036 Verkoop perceeltje grond, groot 0,63 m² en gelegen Gootstraat te Sint-Truiden. Het pand, gelegen op de hoek van de Stapelstraat / Gootstraat, behoort in mede-eigendom toe aan de vennootschap. [la mè:r] en de consoorten Yans. Voor het isoleren van de gevels van het pand langs de buitenzijde mag de rooilijn volgens het rooilijndecreet met 14 cm overschreden worden. De eigenaars vragen om een strook van 10 cm breed, met een totale oppervlakte van 0,63 m² aan te kopen. De verkoopprijs werd geschat op 540,00 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze verkoop. 037 Verkoop perceeltje grond, groot 1 a 27 ca en gelegen te Gelinden. De heer en mevrouw Meinesz-de Bruijn zijn eigenaar van de woning Gelinden-Dorp 14. Destijds werd een gedeelte van deze eigendom onteigend door de voormalige gemeente Gelinden. De eigenaars wensen nu het pand te restaureren en de originele ommuring terug aan te brengen en willen daarom een gedeelte van het aangrenzend stadsperceel, zijnde 1 a 27 ca, aankopen. De verkoopprijs werd geschat op 9.000,00 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze verkoop. 038 Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg kennisgeving jaarverslag De werking van POM-ERSV Limburg situeert zich hoofdzakelijk binnen drie grote domeinen die tevens de leidraad vormen in het desbetreffende jaarverslag: ruimtelijke ordening, beleidsontwikkeling en arbeidsmarktbeleid. Al hun acties en projecten worden uitgevoerd in eigen beheer of in nauwe samenwerking met partnerorganisaties. Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van het jaarverslag Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het bestek en de gunningswijze van de Vlaamse overheid, waarvoor in het kader van de stockaanbesteding Ardovlam van Meeuwen-Gruitrode een offerte indiende, alsook het verplichte stadsaandeel goed te keuren voor: -O.L.Vrouw ten Hemelopneming Kortenbos: vernieuwen en aanpassen brand- en inbraakinstallatie: offerte: ,50 EUR; verplichte stadsaandeel van 10%: 5.218,95 EUR -Beveiligingswerken tegen inbraak en brand Sint-Jacobuskerk Schurhoven: offerte: ,04 EUR; verplichte stadsaandeel van 10%: 5.790,91 EUR. 041 Terreinwerken ter hoogte van de Sint-Martinuskerk in Groot-Gelmen. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze. Ter voorbereiding van de nieuwe groenaanleg rond de kerk is het nodig om eerst nog grondbewerkingen uit te voeren. Raming ,50 EUR; wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Aan de raad wordt gevraagd het dossier goed te keuren.

4 042 Onderhoudscontracten schuifdeuren administratief centrum, bibliotheek en sportcentrum Sint-Pieter. Het betreft 2 onderhoudsbeurten per jaar. Raming: 618,00 EUR per jaar voor het administratief centrum, 1 030,00 EUR voor de bibliotheek en 412,00 EUR voor het sportcentrum Sint-Pieter. Wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De overeenkomsten moeten jaarlijks opzegbaar zijn. Aan de raad wordt gevraagd de opdrachten goed te keuren. 043 Wegen en rioleringswerken op de Heide in Kortenbos Sint-Truiden en de Opcosenstraat te Nieuwerkerken aanneming nv Gemoco: verrekening nr. 7 (8 t.l.v. Infrax). Ten laste van de stad dienden een aantal bijkomende werken en wijzigingen uitgevoerd te worden. De ontwerper Arcadis heeft hiervoor een verrekening nr. 7 opgesteld voor een bedrag in meer van ,10 EUR. Hiervoor werd een termijnverlenging van 10 werkdagen voorgesteld. Ten laste van Infrax moesten ook een aantal bijkomende werken en wijzigingen uitgevoerd worden. Door Arcadis werd een verrekening nr. 8 opgesteld voor een bedrag in meer van ,07 EUR en een termijnverlenging van 137 werkdagen voorgesteld. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verrekeningen en de termijnverlengingen. 044 Collectieve hospitalisatieverzekering ten voordele van het personeel De huidige hospitalisatieverzekering met Ethias loopt tot eind Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan om een nieuwe offerteaanvraag uit te schrijven voor de periode De uitgave voor het stadsbestuur wordt geraamd op ,00 EUR voor een periode van 2 jaar. 045 Mededeling: dringende vervanging drie resterende filters zwembad. In juni 2011 werd door de gemeenteraad besloten om één nieuwe filter te plaatsen voor het draaibad, de grote glijbaan en de familieglijbaan in het stedelijk zwembad. Tijdens de uitvoering van deze werken bleek dat de 3 resterende filters moesten vervangen worden omwille van merkbare gebreken. Omdat de werking van het zwembad geen hinder zou ondervinden, besloot het schepencollege bij hoogdringendheid de plaatsing van deze 3 filters toe te wijzen aan Imtech voor de som van ,41 EUR. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 046 Halftijdse vervroegde uittreding. In toepassing van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, werd een specifieke maatregel ingevoerd namelijk de halftijdse vervroegde uittreding. Deze maatregel is van toepassing tot 31 december Bij raadsbesluit van 28 oktober 1996 werd het reglement over de halftijdse vervroegde uittreding vastgesteld voor de periode van 1 november 1996 tot 31 december 1997 en verlengd tot 31 december Momenteel zijn er personeelsleden die voor deze maatregel in aanmerking komen. Aan de raad wordt gevraagd om dit reglement opnieuw vast te stellen voor de periode van 1 januari 2004 tot 31 december Openverklaren betrekking diensthoofd HRM. Omdat de aanvullende voorwaarden voor de vacature diensthoofd personeelsaken HRM niet conform de rechtspositieregeling waren en gezien de verstreken termijn sedert de opstart, wordt voorgesteld de lopende procedure te stoppen en de functie opnieuw open te verklaren in statutair verband via aanwerving en bevordering. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan. 048 Openverklaren betrekking financieel beheerder. Gezien stadsontvanger Marc Jenné met ingang van 1 oktober 2011 met pensioen gaat, wordt aan de raad gevraagd de betrekking van financieel beheerder open te verklaren. 049 Bekendmaking vacatures stadssecretaris, financieel beheerder en diensthoofd HRM. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de bekendmaking van deze vacatures via volgende mediakanalen: vacature online, stepstone online, VDAB online, Het Belang van Limburg, de Gazet van Antwerpen, de Standaard, het stedelijk infoblad en de stedelijke website. 050 Vaststellen selectiecriteria/technieken financieel beheerder. Volgens de rechtspositieregeling dient de gemeenteraad de selectiecriteria/techniek(en), het verloop van de selectie, de minimumresultaten vast te stellen. Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp, waarin rekening werd gehouden met de wensen van de vakorganisaties en goedgekeurd werd door het onderhandelingscomité, goed te keuren.

5

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015. 001 Notulen vergadering gemeenteraad 19 oktober 2015: goedkeuring.

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015. 001 Notulen vergadering gemeenteraad 19 oktober 2015: goedkeuring. BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015 001 Notulen vergadering gemeenteraad 19 oktober 2015: goedkeuring. Stadssecretaris Kathleen Bergoets stelde het ontwerp van notulen van de vergadering

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 21 NOVEMBER 2011 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 21 NOVEMBER 2011 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 21 NOVEMBER 2011 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001-014 Kerkfabriek Bevingen, Brustem, Engelmanshoven, Gorsem, Groot-Gelmen, Kerkom, Kortenbos,

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001 Aanstelling waarnemend secretaris. Aan de raad wordt gevraagd de aanstelling van de heer

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 19 MAART 2012 OM UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 19 MAART 2012 OM UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 19 MAART 2012 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001 Stad Sint-Truiden - budget 2012 en financieel meerjarenplan 2012 t.e.m. 2015. De gemeenteraad

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 30 oktober 2017 - De notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 16 MAART 2015

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 16 MAART 2015 OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 16 MAART 2015 001 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 16 februari 2015 Resultaat van de stemming: éénparig 002 Goedkeuring wijziging

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 november 2015 FINANCIËN 1 OCMW: GOEDKEURING GEWIJZIGD MEERJARENPLAN EN KENNISNEMING BUDGETWIJZIGING 2015 De gemeenteraad keurt het

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 1. FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2012: Wijziging 3 gewone dienst (exploitatie) en 4 buitengewone dienst (investeringen). De gemeenteraad moet de budgetwijzigingen

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 29 APRIL 2013 OM UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 29 APRIL 2013 OM UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 29 APRIL 2013 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001 Goedkeuring notulen gemeenteraad 21 januari 2013, 25 februari 2013 en 26 maart 2013. Door

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1. Kennisneming budgetwijziging boekjaar 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Niel De raad wordt verzocht om kennis te nemen

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad. Op 23 december

Nadere informatie

001 Notulen gemeenteraad 21 en 28 oktober 2013: goedkeuring.

001 Notulen gemeenteraad 21 en 28 oktober 2013: goedkeuring. Openbare vergadering 001 Notulen gemeenteraad 21 en 28 oktober 2013: goedkeuring. De stadssecretaris stelde het ontwerp van notulen van de gemeenteraden van 21 en 28 oktober 2013 op. De ontwerpen lagen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00711 Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne -

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Interne kredietaanpassing: kennisname Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen.

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum 1 FINANCIËN Toelichting GEMEENTERAAD 9 november 2011 1.1 Budgetwijzingen nr. 3 en 4 gemeente. De budgetwijziging 2011 3 (exploitatie) en 4 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

001 Notulen gemeenteraad 23 juni 2014: Goedkeuring. 002 Beëindiging tijdelijke verhindering raadslid Mieke Claes: akteneming.

001 Notulen gemeenteraad 23 juni 2014: Goedkeuring. 002 Beëindiging tijdelijke verhindering raadslid Mieke Claes: akteneming. 001 Notulen gemeenteraad 23 juni 2014: Goedkeuring. De stadssecretaris stelde het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 23 juni 2014 op. Het ontwerp lag ter inzage van de raadsleden zoals decretaal

Nadere informatie

Gemeenteraad 12 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed.

Gemeenteraad 12 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed. Gemeenteraad 12 september 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed. De gemeenteraad neemt kennis van de brief ontvangen

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 31 mei 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2015

Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2015 Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2015 Hilde Claes Secretariaat 1 2015_GR_00171 Secretariaat - Machtiging door de waarnemend gemeentesecretaris tot ondertekening en medeondertekening Kennisnemen De gemeenteraad

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie