GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis"

Transcriptie

1 GO 12 Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis Achtergrond Het doel van de campagne is om het voor bewoners - eigenaar/bewoners in dit geval, aantrekkelijk te maken om daadwerkelijk te investeren in fysieke energiebesparende maatregelen in hun huis. Naast de subsidies is ontzorgen/begeleiden de insteek. Dat wil zeggen dat de bewoner vanaf het eerste advies over de woning tot en met de uitvoering zoveel mogelijk werk uit handen wordt genomen voor zover de bewoner dat wil. (Kennisgebrek is vaak ook een item waarom men niet overgaat tot isoleren. Vooroordelen wegnemen en goede voorlichting is een must.) Doelstelling 1000 huishoudens als start benaderen 500 huishoudens nader informeren Beoogd resultaat 250 huishoudens vragen een label/maatwerkadvies aan 125 huishoudens vragen een offerte aan 70 opdrachten tot energiemaatregelen Mogelijke andere effecten Beperking van woonlasten voor bewoners Meer comfort en bewust zijn van binnenmilieu in woningen Betere verkoopbaarheid van woningen Dit project richt zich op de wijk zoals Steek energie in je Huis. De wijk wordt gekozen nav een potentieelscan waarin meegenomen zijn, percentage koopwoningen, bouwjaar, economische situatie van de wijk. 1: Resultaat van de voorbereidende fase, er is: duidelijkheid over de wijkkeuze een projectteam + bewonersklankbordgroep duidelijkheid over label of maatwerkadvies (+ subsidie) in te zetten communicatiemiddelen een draaiboek en planning van alle activiteiten een (of meerdere) energieregisseur(s) en een digitaal energieloket een netwerk van uitvoerders en de van uitvoerders subsidies; helder, bruikbaar aanbod aan bewoners 2: Informatie en communicatie: Dit alles met als doel om bewoners enthousiast te maken over de kansen en voordelen om nu energie te besparen en daadwerkelijk maatregelen te nemen. In een introbrief wordt de buurtschouw aangekondigd en geeft info over de voordelen van energiebesparing. De buurtschouw is een zaterdagse campagne, team wandelt door de buurt en is aanspreekbaar m.b.t. vragen over kwaliteit van het huis, comfort wensen, vragen over campagne etc. Onder de deelnemers van de schouw worden 3 infraroodfoto s verloot. Na de schouw komt de energiekrant in de bus met daarin de infraroodfoto s, besparingstips, quiz, voorstellen van de energieregisseur, info over startbijeenkomst/energiemarkt etc. Energiemarkt met daarin onderwerpen als gedrag, winnaar quiz, hoeveel te besparen door verbeteringen, kennismaking met regisseurs, inschrijven. Tevens zullen er diverse inloopavonden zijn gedurende de campagne om bewoners nogmaals te attenderen, en mogelijkheid te bieden in te stappen. 3: Actiefase: de actie-fase, die achtereenvolgend bestaat uit de adviesfase, offertefase, opdrachtfase, uitvoeringsfase.

2 Regionale Er wordt erop ingezet om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te maken d.m.v. ontzorgen door energieregisseur, bijv. verzorgen aanvraag subsidie, offertes, financiering e.d. 4: Monitoring en evaluatie ook gedurende het proces. Enquete onder de deelnemers en vanuit de klankbordgroep. Het betreft een lokaal project. De projectcoördinatie is in handen van RO Milieu. (een projectleider en een projectmedewerker) De rol van energieregisseur (contact naar de klant) zal extern worden uitgezet (onderzocht wordt of dit (deels) kan worden vervuld door RO Milieu en Bouw- en Woningtoezicht) Externe partners: communicatiebedrijf, bouw- en installatiebedrijven aangesloten bij Uneto-VNI en Bouwend Nederland en ingeschreven als Meer met Minder bedrijf, klankbordgroep bewoners en mogelijk de energieregiseur. introductiebrief aan bewoners, buurtschouw, infraroodfoto s, energiekrant, startbijeenkomst Energiemarkt, nieuwsbrieven en website, enquête, 2 persberichten (bij begin en einde), 1 artikel in de krant (voor 2e ronde in adviesfase), 10 inloop / informatiebijeenkomsten) educatief onderdeel door NME & kinderboerderij Doorlooptijd project is ca 12 maanden. Uren Projectcoördinatie 460 uren RO/milieu Kosten middelen, zaalhuur e.d Energieregiseur, winkel in de wijk en bijkomende kosten ,- Ondersteuning energiebesparingsmaatregelen particulieren (gelabeld onderdeel subsidie provincie) Financiering 2010 Klimaatuitvoeringsprogramma ,- Werkgelegenheid subsidie Provincie Brabant Succes- en faalfactoren Afhankelijk van bewonersgedrag. met de bewoners. Beschikbaarheid van subsidies en financieringsmogelijkheden. Juridische mogelijkheden,

3 GO 13 Kennisontwikkeling CO2-reductie bestaande bouw Achtergrond De komende jaren worden bewoners wijkgericht gestimuleerd hun energierekening omlaag te brengen (zie GO7). Om deze op te schalen naar steeds grotere gebieden, is inzicht nodig in technische, sociaal-economische, juridische, communicatieve aspecten. Doelstelling Vergroten benodigde kennis voor effectieve bestaande bouw,particulieren, VVE s en corporaties en afspraken maken t.a.v. wijze van gezamelijke Klimaatdoelstelling gemeente Breda te realiseren Kennis overdracht binnen gemeente, Brabant en landelijk Beoogd resultaat Kennis vragen oplossen en vertalen naar uitvoering Mogelijke andere effecten Bewustwording klaarheid in het doolhof van kennis, tools om te overtuigen, ontkrachten van vooroordelen. Ontwikkeling kennis die ook toegepast kan worden op andere terreinen dan de bestaande bouw. Samenwerken/meedenken met: 1. Gebieden energie neutraal (GEN), gebiedsgerichte bestaande bouw, (project III externe partijen landelijke) particulieren,vve s en corporaties 2. VNG themateam gebouwde omgeving 3. Brabantstad Energie gebouwde omgeving 4. Doorvertaling naar praktijk op gemeentelijk niveau. 5. Klimaattafel bestaande bouw Gemeente Breda (externe partijen gemeentelijk niveau) 1: Destilleren meest relevante en urgente kennisvragen en uitzettenonderzoeksvragen beantwoorden in samenwerking met andere partijen 2: Voorbereidingen grote landelijke bijeenkomst in oktober 2009 (samenwerking tussen o.a. Apeldoorn en Breda) 3: Energie kennis delen met B5 en provincie 4: Wat heeft gemeente Breda aanvullend nodig om de kennis uit bovenstaande punten in de praktijk door te vertalen en te delen. 5: Klimaattafel oprichten binnen Breda om marktpartijen te stimuleren maatregelen binnen bestaande bouw toe te passen en mogelijkheden gezamelijke te onderzoeken. Regionale Het betreft een lokaal project met samenwerking andere overheden De projectcoördinatie is in handen van RO Milieu. Voor de klimaattafel is een interne en externe projectgroep noodzakelijk. De interne projectgroep bespreekt de onderwerpen/uitdagingen van de externe projectgroep op ambtelijk niveau. De externe projectgroep bespreekt hoe zij de bestaande bouw kunnen gaan ken en tegen welke uitdagingen zij aanlopen.. De communicatie van de activiteiten 1 tot en met 4 worden uitgevoerd door RO milieu. De klimaattafel wordt ondersteund door een externe communicatie adviseur In 2010 start het project en zal doorlopen in Na 2012 moet gekeken worden welke projecten door blijven lopen.

4 Uren Ureninschatting is globaal op basis van huidige informatie 1. GEN 100 uur in 2010 en 100 uur VNG 100 uur in Brabantstad 40 uur in 2010 vervolgens jaarlijks 40 uur 4. Doorvertaling praktijk 40 uur 5. Klimaattafel 150 uur in 2010 en 150 uur in 2011 Kosten Globale kosten inschatting op basis van huidige kennis voor Geen kosten 2. Kosten gedekt door VNG ,-- externe communicatiemiddelen ,-- communicatiemiddelen voor Bredase doelgroepen, flyer, advertentie in stadsblad gemeentebreed te communiceren externe ondersteuning/advisering, zaalhuur Financiering Klimaatuitvoeringsprogramma 2010 Succes- en faalfactoren Kennisvragen bestaande bouw opgelost Nu kansen vanwege Rijksgelden voor GEN Toepassing kennis in de praktijk Vraagstukken niet oplosbaar of toepasbaar?? Externe partijen aan de slag voor een energiezuinige bestaande bouw

5 DE 12 Achtergrond Doelstelling Beoogd resultaat Mogelijke andere effecten Algemene kaders duurzame energie-infrastructuur De Nederlandse energiemarkt veranderd. Het doel dit onderzoek is in te kunnen spelen op deze veranderende markt, om deze wijze invulling te geven aan onze klimaatdoelstellingen. De interne processen dusdanig in te richten zodat op een adequate manier in kan worden gegaan op de veranderende vraag vanuit de markt. Algemene kaders voor (duurzame) energie-infrastructuur en duidelijke procesbeschrijving van wie, wanneer, wat doet. Minder kans op schadeclaims van ontwikkelende partijen in de stad 1 Opstellen algemene kaders voor duurzame infrastructuur 2 Opstellen van procesomschrijving Regionale Het betreft een lokaal project. De projectcoördinatie is in handen van Programma Teteringen. Intern over de procesomschrijving en de juridische kaders Nota steek positieve energie in het klimaat Doorlooptijd project is ca 3 maanden. Uren Projectcoördinatie 60 uren Programma Teteringen Kosten ,- ex BTW + interne uren Financiering 2010 Klimaatuitvoeringsprogramma Programma Teteringen overig Succes- en faalfactoren Juridische kaders

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Van Opdrachtgever : Michiel Hustinx Aan gevraagd/beoogd projectleider : Simone Ploumen/Maarten van Ginkel/Fons Claessen Bestuurlijk

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Versie: 18 maart 2013 Inhoudsopgave Duurzame Overheid (DO)... 5 DO-1 Mobiliteit medewerkers (functioneel

Nadere informatie

Nieuwe energie voor een beter klimaat!

Nieuwe energie voor een beter klimaat! Nieuwe energie voor een beter klimaat! Berekende klimaatverandering (alleen temperatuur) over 50 jaar weergegeven in Google Earth op basis van gegevens van Met Office Hadley Centre Klimaatactieplan 2009

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Wonen en Bouwen Directie Bouwen www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang GEMEENTE ZEEVANG Duurzame Energieagenda 2012-2016 Gemeente Zeevang Mei 2013 - 3 - Inleiding Klimaat Met het aflopen van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) eind 2012 is een einde gekomen aan

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Huurders en woningeigenaren aanzetten tot Actie met

Huurders en woningeigenaren aanzetten tot Actie met 1 Huurders en woningeigenaren aanzetten tot Actie met Niet de Aida-opera, maar het AIDA-marketingmodel helpt huurders en woningeigenaren zodanig enthousiast te krijgen voor bijvoorbeeld energie besparen,

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie