Op niveau onderbouw 2 e editie 1 vmbo-bk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op niveau onderbouw 2 e editie 1 vmbo-bk"

Transcriptie

1 Op niveau onderbouw 2 e editie 1 vmbo-bk 1 bk blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 5 blok 6 1 Fictie Martine Kamphuis (Vertrouw je mij?) leesboek uitkiezen: leessmaak veel wit zinnen in groepjes soms rijm Vrhaal Rüdiger Bertram (Coolman en ik) leeservaring: mening geven met beoordelingswoorden Ineke Mahieu (De jongen met de vulpen) verhaalsoorten Marcel Vaarmeijer (Su-su-superster) hoofdpersoon en bijfiguren Tanja de Jonge (Gonzend gevaar) spanning: gevaar, bijzondere plek, geheim gepaard rijm gekruist rijm zelf een gedicht schrijven Marlies Slegers (De rampzalige/geweldige zomer van Daan S.) hoofdpersoon en bijpersonen beschrijven 2 Grammatica werkwoord werkwoord tegenwoordige tijd en verleden tijd persoonsvorm: tijdproef zinsdelen herkennen in zin met meer ww zelfstandige naamwooren (znw) lidwoorden 3 Spelling klinkers en medeklinkers ik-vorm, stam dictee: korte en lange klanken klankgroepen enkelvoud dictee: korte en lange klanken hh korte en lange klanken meervoud dictee: i/ie-klank au(w)/ou(w)-klank werkwooren op d/t, werkwoorden op s/z, werkwoorden op f/v au(w)/ou(w)-klank b/p-klank ij/ei-klank, klankvaste werkwoorden dictee: ij/ei g/gg/ch-klank persoonsvorm vt, klankveranderende werkwoorden dictee: g/gg/ch-klank 4 Over taal geheel + stap 1 (lees verder of terug) woordenboek gebruiken: het alfabet stap 2 (bekende stukjes) + andere woorden woordenboek gebruiken: zoekwoorden deel - geheel stap 1 (tegenstellingen) + andere woorden woordenboek gebruiken: grondwoorden trappen van vergelijking stap 3 (plaatjes) + andere woorden woordenboek gebruiken: kiezen uit meer dan een betekenis, uitdrukkingen en spreekwoorden samenstellingen + andere woorden indelen in soorten woordenboek gebruiken: de-woorden en het-woorden schooltaalwoorden beeldtaal (pictogrammen) van werkwoorden zelfstandige naamwoorden maken woordenboek gebruiken: afkortingen tekstdoelen: informeren, amuseren, overhalen verkennend lezen van een tekst bepalen alinea s en tussenkopjes tekstdoel: uitleg geven zoekend lezen grondig lezen kernzin tekstdoel overtuigen 6 Schrijven tekstdoel, tekstsoort en tekstvorm taalverzorging: hoofdletters en leestekens tekst schrijven: artikel in de schoolkrant informatie zoeken op het internet taalverzorging: persoonsvorm tekst schrijven: nieuwsbericht taalverzorging: taalgebruik afstemmen op publiek tekst schrijven: nette taalverzorging: in eigen woorden schrijven en bron vermelden tekst schrijven: artikel voor de buurtkrant reclametekst tekst schrijven: reclametekst stemgebruik: toonhoogte, tempo, volume, intonatie soorten programma s vervolg voorspellen, deelonderwerpen geloofwaardigheid van sprekers betekenis moeilijke woorden achterhalen uit context radiocommercial spreekdoel taalgebruik en stemgebruik informatie uit een tekst halen tv-fragment en spreekdoel overtuigen argumenten overtuigende tekst presenteren inleiding, kern, slot instructie herkennen en uitvoeren beeld en gesproken tekst kookprogramma presenteren 8 Project volgt volgt volgt volgt volgt volgt

2 Op niveau onderbouw 2 e editie 1 vmbo-kgt 1 kgt blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 5 blok 6 1 Fictie Caja Cazemier (Kussen en krullen) leesboek uitkiezen: leessmaak veel wit zinnen in groepjes soms rijm Tanja de Jonge (Tijdrovers) leeservaring: mening geven met beoordelingswoorden Lydia Rood (De jongen die in de muur verdween) verhaalsoorten Fedor de Beer (Het kindertransport) hoofdpersoon en bijfiguren Helma Camp (Het comavirus) spanning: gevaar, bijzondere plek, geheim, uitstel gepaard rijm gekruist rijm zelf een gedicht schrijven Maren Stoffels (Verliefd op alle 3.) hoofdpersoon en bijpersonen beschrijven relaties tussen personages 2 Grammatica werkwoord werkwoord: persoonsvorm, voltooid deelwoord, heel werkwoord tegenwoordige tijd en verleden tijd persoonsvorm: tijdproef in zin met meer ww zelfstandig naamwoord lidwoord, zinsdelen getalproef bijvoeglijk naamwoord voorzetsel 3 Spelling ou/au en ei/ij werkwoord: ik-vorm, stam, vervoegen, klankverandering dictee: ou/au en ei/ij klankgroepen i/ie dictee: korte en lange klanken en i/ie klankvaste en klankveranderende werkwoorden korte en lange klank dictee: i/ie, ou/au, ei/ij, korte of lange klank t kofschip voltooid deelwoord meervoud van zelfstandige naamwoorden g/gg/ch dictee: g/gg/ch, werkwoordspelling voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord bezitsvorm getallen dictee: bezitsvorm, getallen dictee: i/ie, ou/au, ei/ij, ch/g/gg 4 Over taal alfabetiseren woordenboek: woorden opzoeken woordenboek: zoekwoorden deel - geheel geheel + stap 1 (tegenstellingen) + andere woorden woordenboek gebruiken: grondwoorden samenstellingen stap 2 stukjes van het woord woordenboek gebruiken: kiezen uit meer dan een betekenis stap 3 kijk naar de afbeelding woordenboek gebruiken: de-woorden en het-woorden beeldtaal schooltaalwoorden gebruik een tegenovergesteld woord in de context. woordenboek gebruiken: afkortingen van werkwoorden zelfstandige naamwoorden maken rubriceren tekstdoelen: informeren, amuseren, overhalen verkennend lezen van een tekst bepalen leesplan alinea s en tussenkopjes tekstdoel: uitleg geven zoekend lezen grondig lezen kernzin tekstdoel overtuigen 6 Schrijven tekstdoel, tekstsoort en tekstvorm taalverzorging: hoofdletters en leestekens tekst schrijven: artikel in de schoolkrant informatie zoeken op het internet taalverzorging: persoonsvorm tekst schrijven: nieuwsbericht taalverzorging: taalgebruik afstemmen op publiek tekst schrijven: nette taalverzorging: in eigen woorden schrijver en bron vermelden uiteenzettende tekst tekst schrijven: artikel voor de buurtkrant reclametekst tekst schrijven: reclametekst stemgebruik: toonhoogte, tempo, volume, intonatie groep soorten programma s aantekeningen maken vervolg voorspellen, deelonderwerpen geloofwaardigheid van sprekers letterlijk en figuurlijk taalgebruik radiocommercial spreekdoel taalgebruik en stemgebruik informatie uit een tekst halen tv-fragment en spreekdoel overtuigen argumenten overtuigende tekst presenteren inleiding, kern, slot instructie herkennen en uitvoeren beeld en gesproken tekst instructiefilmpje maken 8 Project volgt volgt volgt volgt volgt volgt

3 Op niveau onderbouw 2 e editie vmbo-t/havo Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Fictie fictie en non-fictie - verschijningsvormen fictie benoemen - leesboek kiezen - relatie verhaal/werkelijkheid - herkenbare en meer/ minder realistische gebeurtenissen genres onderscheiden - hoofd- en bijpersonen onderscheiden - gedicht onderscheiden (vorm: versregel, strofe, couplet, refrein, rijm) - relatie verhaal/werkelijkheid - herkenbare en meer/ minder realistische gebeurtenissen - figuurlijk taalgebruik - fictiewerk stijlfiguren herkennen (herhaling, opsomming) - tijd bepalen in een verhaal - relatie verhaal/werkelijkheid - herkenbare en meer/ minder realistische gebeurtenissen spanningsverhogende elementen - gedicht (gepaard en gekruiste rijm herkennen) - relatie verhaal/werkelijkheid - herkenbare en meer/ minder realistische gebeurtenissen sympathie of antipathie t.o.v. personages - relatie verhaal/werkelijkheid - herkenbare en meer/ minder realistische gebeurtenissen gedicht (verbanden tussen strofen, opsomming, tegenstelling) - herhaling stof voorgaande blokken Grammatica werkwoordsvormen, persoonsvorm, infinitief, voltooid deelwoord herkennen - tijdproef en getalproef toepassen - werkwoordelijk gezegde benoemen (incl. werkwoordelijk gezegde. met te) - onderwerp vinden en benoemen verschil zin en zinsdeel - zinsdelen benoemen - kenmerken gebiedende zin herhaling onderwerp en werkwoordelijk gezegde - lijdend voorwerp vinden en benoemen - werkwoordelijk gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp benoemen kenmerken werkwoord - lidwoorden benoemen - kenmerken zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord - woordsoorten werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord benoemen herhaling zindelen, werkwoord, lijdend voorwerp, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord - voorzetsel - benoemen bepaalde hoofd- en rangtelwoorden Spelling kenmerken persoonsvorm - werkwoord vervoegen in tt en vt - (verschil) stam en ik-vorm - drie kenmerken werkwoorden - schrijfwijze ik-, jij/hij/zij- en meervoudsvorm persoonsvorm - dictee herhaling (verschil) stam en ik-vorm - klankveranderende en klankvaste werkwoorden - toepassing t kofschip - regels schrijfwijze voltooid deelwoord - dictee tt en vt, voltooid deelwoord en inifinitief - regels schrijfwijze bijvoeglijk naamwoord afgeleid van het voltooid deelwoord - dictee tt en vt, voltooid deelwoord en inifinitief - regels schrijfwijze verkleinwoorden en apostrof - dictee tt en vt, voltooid deelwoord en infinitief - regels schrijven bezitsvorm - spelling getallen - dictee woorden in lettergrepen verdelen - schrijfwijze afkortingen en letterwoorden - dictee Over taal uit teksten - woordleerstrategie: synoniemen - alfabetiseren, zoekwoorden, grondvorm (woordenboek) - verschil letterlijk en figuurlijk taalgebruik uit teksten - woordleerstrategie: antoniemen - betekenis, spreekwoorden, afkortingen, de/het (woordenboek) - beleefd en onbeleefd taalgebruik - beeldtaal uit teksten - woordleerstrategie: omschrijving in tekst - woordveld met zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord - mannelijke en vrouwelijke woorden - figuurlijk taalgebruik - trappen van vergelijking uit teksten - woordleerstrategie: delen herkennen, samenstellingen, verwijswoorden uit teksten - woordleerstrategie: voorbeeld zoeken - voorvoegsels - achtervoegsels - gevoelswaarde uit teksten - woordleerstrategie: afbeelding bekijken - herhaling stof voorgaande blokken Lezen tekstsoorten benoemen - tekstdoel benoemen - publiek benoemen en bepalen - leesmanieren benoemen en toepassen - figuurlijk taalgebruik - betekenis onbekend woord afleiden - instructieve teksten herkennen en informatiewaarde bepalen benoemen inleiding, kern, slot, titel tekst - onderwerp tekst benoemen- alinea s - figuurlijk taalgebruik - informatiewaarde tekst bepalen - betekenis onbekend woord afleiden hoofdopbouw tekst herkennen (inleiding, kern, slot) - doel inleiding en slot - (deel) onderwerpen tekst benoemen - tussenkopje - uiteenzettende tekstvorm herkennen - informatiewaarde tekst bepalen - leesmanieren toepassen herhaling inleiding, kern, slot, tussenkopje - onderwerp tekst bepalen - functie kern - samenvatten - kernzinnen alinea benoemen, bepalen en formuleren - correcte alineaopbouw herkennen en uitleggen - figuurlijk taalgebruik - betekenis onbekend woord afleiden - uiteenzettende teksten herkennen, vergelijken en informatiewaarde bepalen herhaling inleiding, kern, slot, functie inleiding en kern, (deel)onderwerp, tussenkopje, kernzin, alineaopbouw - samenvatten met kernzinnen - hoofd- en bijzaken - verwijswoorden herkennen - figuurlijk taalgebruik - betekenis onbekend woord afleiden - overeenkomsten/ verschillen tussen teksten met zelfde onderwerp, relaties leggen binnen tekst en met eigen mening - leesmanieren toepassen Schrijven korte tekst schrijven met gegeven onderwerp, tekstdoel en publiek m.b.v. woordweb - herschrijven tekst met ander tekstdoel - instructie schrijven voor gegeven publiek en tekstdoel - tekst schrijfschema krantenbericht maken - krantenbericht schrijven met opbouw (alinea s, tussenkopjes) - standaardformuleringen herschrijven tekst in eigen woorden (synoniemen) of ander publiek - informatie zoeken en selecteren - inleiding schrijven en herschrijven - slot schrijven en herschrijven - schrijfschema aanvullen - schrijven o.b.v. schrijfschema - tussenkopjes - correct gebruik spelling en leestekens - goede zinsopbouw - passend taalgebruik zoekvragen formuleren - betrouwbare informatie zoeken en selecteren - schrijfschema maken voor uiteenzettende tekst - uiteenzettende tekst over een onderwerp en bij gegeven woordspinnen schrijven met inleiding, kern, slot, titel en juiste alineaopbouw - correct gebruik spelling en leestekens - goede zinsopbouw - passend taalgebruik zoeken, verwoorden en selecteren informatie voor advertentie - schrijfplan maken voor zakelijke mail - advertentie schrijven - mail schrijven met reactie op uitspraak (argumenten, inleiding, slot, alineaopbouw) - correct gebruik spelling en leestekens - goede zinsopbouw - passend taalgebruik informatie selecteren - verslag schrijven met inleiding, kern: mening met argumenten beschrijven en slot - juiste alineaopbouw Kijken en verschil monoloog, dialoog en groepsgesprek - gesproken tekstsoorten onderscheiden - spreekdoel benoemen - publiek bepalen luistermanieren (globaal, precies, selectief) benoemen en verklaren - instructie herkennen - relatie gesproken tekst en beeld - begrijpend - betekenis onbekend woord afleiden benoemen inleiding, kern, slot van fragment - doel inleiding en slot - functie kern - onderwerp benoemen - informatiewaarde fragment - betekenis onbekend woord afleiden programmasoorten met spreekdoelen benoemen - publiek bepalen - formeel en informeel taalgebruik - samenvatten met aantekening - figuurlijk taalgebruik - betekenis onbekend woord afleiden vervolg fragment voorspellen - deelonderwerpen fragment benoemen - herkennen objectief en subjectief taalgebruik - spreekdoel herkennen - figuurlijk taalgebruik - betekenis onbekend woord afleiden Spreken en gesprekken begrip directe rede - variatie en invloed stemgebruik - intonatie, tempo en volume - effect leestekens korte begrijpelijke instructie van 2 minuten geven over een vertrouwd onderwerp - gegeven instructie uitvoeren - instructie op duidelijkheid en compleetheid korte, begrijpelijke instructie geven korte presentatie (in)formeel taalgebruik begrippen uitleggen

4 Op niveau onderbouw 2 e editie 1 havo/vwo 1/2 1 havo/vwo blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 5 blok 6 1 Fictie Harm de Jonge (Vuurbom) leesboek uitkiezen: leesvoorkeur Truus Matti (Mister Orange) genres strofe ritme Lieneke Dijkzeul (De overwintering op Nova Zembla) tijd in verhalen: tijd waarin het speelt, vertelde tijd, tijdloze verhalen leeservaring: mening geven met beoordelingswoorden Mirjam Mous (Test.) panning: gevaarlijke omgeving, gevaarlijke situatie, onverwachte wending, cliffhanger, vermoeden, uitstel realistisch verhaal niet-realistisch verhaal schema binnenrijm, eindrijm gekruist rijm, gepaard rijm, omarmend rijm bijzonder taalgebruik: herhaling, opsomming, tegenstelling, overdrijving Simon van der Geest (Spinder) helper en tegenstander vertelperspectief: ik-perspectief, hij/ zij-perspectief Anna Woltz (Honderd uur nacht) onderzoek doen voor een verhaal verbanden tussen strofen: opsomming, tegenstelling 2 Grammatica werkwoord en werkwoordsvormen infinitief (inf) voltooid deelwoord (vdw) persoonsvorm vinden: tijdproef & getalproef met te scheidbaar samengesteld werkwoord (ond) zin zinsdeel zinsdelen herkennen lijdend voorwerp (lv) wel of geen lijdend voorwerp? werkwoord lidwoord (lw) zelfstandig naamwoord (znw) bijvoeglijk naamwoord (bnw) voorzetsel (vz) meewerkend voorwerp (mv) met voorzetsel aan bijwoordelijke bepaling (bwb) persoonlijk voornaamwoord (pers. vnw) meewerkend voorwerp (mv) met voorzetsel voor zelfstandig werkwoord (zww) hulpwerkwoord (hww) 3 Spelling persoon, getal, tijd ik-vorm, stam, aangepaste stam ik-vorm + t jij/je achter de persoonsvorm infinitief dictee: i/ie, ou/au, e-, a-, o-, u- of oe-achtige klank, klinkerverenkeling, medeklinkerverdubbeling klankveranderend werkwoord klankvast werkwoord stam, ik-vorm t kofschip voltooid deelwoord dictee: ch-/g-klank, k-klank, zj-/sj-klank, sis-klank, nj-/lj/rj-klank meervoud van zelfstandige naamwoorden bijvoeglijk naamwoord (bnw) stoffelijk bijvoeglijk naamwoord bijvoeglijk naamwoord afgeleid van voltooid deelwoord dictee: herhaling blok 1 & 2, bijvoeglijke naamwoorden samenstellingen: tussen-n verkleinwoorden dictee: herhaling blok 1 t/m 3, verkleinwoorden bezitsvorm: s of s cijfers en getallen dictee: herhaling blok 1 t/m 4, samenstellingen met/zonder tussen-n, bezitsvormen woorden afbreken: lettergrepen, afbreekteken afkortingen dictee: herhaling blok 1 t/m 5 4 Over taal woordraadstrategie - woordenboek: zoekwoord, grondvorm - synoniemen letterlijk taalgebruik beeldspraak spreekwoorden en uitdrukkingen woordraadstrategie antoniemen beeldtaal, pictogrammen woordraadstrategie omschrijving in de tekst woordvorm: samenstelling, afleiding vrouwelijke vorm van mannelijke woorden trappen van vergelijking uitdrukkingen woordraadstrategie delen van het woord herkennen samenstellingen verwijswoorden woordraadstrategie voorbeeld in de tekst voorvoegsels en achtervoegsels woordkeuze en woordgevoel woordraadstrategie afbeeldingen bekijken + herhaling woordraadstrategieën blok 1 t/m 5 tekstdoelen: informeren, uitleg geven, mening laten vormen, overtuigen, overhalen, amuseren tekstdoel voorspellen oriënterend lezen titel tussenkopjes bron alinea samenvatten informerende teksten manieren van inleiden manieren van afsluiten alinea: kernzin, toelichting, voorbeelden uiteenzettende teksten globaal lezen grondig/intensief lezen hoofdgedachte verwijswoorden samenvatten informerende teksten feit-mening objectieve teksten- subjectieve teksten mening geven teksten vergelijken betogende teksten aansporende/ activerende teksten

5 Op niveau onderbouw 2 e editie 1 havo/vwo 2/2 1 havo/vwo blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 5 blok 6 6 Schrijven tekstdoel en schrijfdoel taalgebruik tekst herschrijven (synoniemen) taalverzorging: - geen afkortingen - hoofdletters en leestekens titel alinea informerende tekst: nieuwsbericht & taalverzorging: taalgebruik afstemmen op publiek woordweb overzicht van woordsoorten zoekvraag informatie zoeken bron vermelden schrijfplan gebruiken alinea: kernzin, toelichting, voorbeelden tussenkopjes inleiding schrijven slot schrijven informerende tekst zoekvraag formuleren betrouwbare informatie zoeken hoofdgedachte schrijfplan maken uiteenzettende tekst taalverzorging: juiste verwijswoorden objectief-subjectief formeel-informeel mening geven aansporende/ activerende tekst: reclametekst betogende tekst: ingezonden bericht stemgebruik: toonhoogte, tempo, volume, intonatie directe rede-indirecte rede precies : aantekeningen maken voice-overtekst informatieve presentatie manieren van inleiden manieren van afsluiten instructie opvolgen ondersteunend beeld instructie geven lichaamstaal woordweb interview samenvatten woord omschrijven tekst voordragen discussie betoog objectief-subjectief mening-feit stelling escalatie conflict 8 Project presentatie over boek/film/tv-serie Fictie, Lezen, SKL informerende tekst over bekend merk en ontwerp logo Spelling, Over taal, Lezen, Schrijven bouwtekening uitwerken tot verhaal Fictie, Grammatica, Lezen nieuwsbericht schrijven bij foto s Lezen, Schrijven reclametekst schrijven en rollenspel over klacht Lezen, Schrijven, SKL infographic over het vak Nederlands Alle vaardigheden

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Vak: Nederlands Klas: vmbo-tl 2 Onderdeel: Spelling 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan

Nadere informatie

Op niveau vmbo. Thieme Meulenhoff. Domein 2 Leesvaardigheid Zakelijke teksten deel hs leerstof vanaf pg. kgt1 1 Over Caja Cazemier

Op niveau vmbo. Thieme Meulenhoff. Domein 2 Leesvaardigheid Zakelijke teksten deel hs leerstof vanaf pg. kgt1 1 Over Caja Cazemier Op niveau vmbo Thieme Meulenhoff Methode Op niveau 1 Mondeling 46p Schooltype vmbo-kgt1-2 en k3 2 Lezen 343p Editie vanaf 2007 3 Schrijven 61p Niveau 2F 4 Taalbeschouwing 168p Opmerking Op niveau 4k verschijnt

Nadere informatie

Taaldomein vmbo. 4 Een mondelinge presentatie Hulpmiddelen: PowerPointpresentatie. k4 3 De spreekbeurt Soorten spreekbeurten De boekpresentatie

Taaldomein vmbo. 4 Een mondelinge presentatie Hulpmiddelen: PowerPointpresentatie. k4 3 De spreekbeurt Soorten spreekbeurten De boekpresentatie Taaldomein vmbo Methode Taaldomein 1 Mondeling 60p Schooltype vmbo-kgt 1-2, k3-4 2 Lezen 266p Editie vanaf 2004 3 Schrijven 120p Niveau 2F 4 Taalbeschouwing 285p 4 Een mondelinge presentatie Hulpmiddelen:

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Schooljaar 2015 2016 Nederlands havo vwo 1 Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling H 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

Op Niveau onderbouw 2 e editie Leerstofoverzicht vmbo 3 GT

Op Niveau onderbouw 2 e editie Leerstofoverzicht vmbo 3 GT 1 Fictie Verhaal verschijningsvormen van fictie verhalen, leesboeken, gedichten, stripverhalen, tv-series, films, toneel motivatie interesse Persoonlijke literaire smaak en ontwikkeling beschrijven Plaats

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende regel De stam van werkwoorden kunnen noteren

Nadere informatie

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen 1.1 Eigen kennis 1.1.1 Kinderen kunnen hun eigen kennis activeren, m.a.w. ze kunnen aangeven wat ze over een bepaald onderwerp al weten en welke ervaringen ze er

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Vak: Nederlands Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Lesperiode: 1 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 3 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan een deel zuiver morfologisch

Nadere informatie

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief Bij de verschillende onderdelen van Taal actief kunt u onderdelen uit De bovenkamer

Nadere informatie

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010 1 Bijlage: Vergelijking taalbeschouwelijke termen leerplannen basisonderwijs en secundair onderwijs In deze lijst vindt u in de linkerkolom een overzicht van de taalbeschouwelijke termen uit het leerplan

Nadere informatie

Op niveau havo 1-3. Thieme Meulenhoff. deel hs leerstof vanaf pg. hv1 1 Schoolwoorden

Op niveau havo 1-3. Thieme Meulenhoff. deel hs leerstof vanaf pg. hv1 1 Schoolwoorden Op niveau havo 1-3 Thieme Meulenhoff Methode Op Niveau 1 Mondeling 38p Schooltype havo 1-3 2 Lezen 391p Editie vanaf 2007 3 Schrijven 61p Niveau 2F 4 Taalbeschouwing 191p Domein 1 Mondelinge vaardigheid

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 3 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan een deel

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Onderdeel: Grammatica zinsdelen 1F Grammaticale kennis: onderwerp, lijdend voorwerp, hoofdzin, bijzin, gezegde, persoonsvorm. 1E Grammaticale kennis: meewerkend voorwerp. 2E Grammaticale kennis: bijwoordelijke

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 vmbo de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 vmbo de betekenis

Nadere informatie

Workshop BLIKSEM - Leesbegrippen in de BLIKSEM Oefenteksten en Toetsen

Workshop BLIKSEM - Leesbegrippen in de BLIKSEM Oefenteksten en Toetsen Leesbegrippen Groep 5 1. alinea (7)* 2. anekdote (2) 3. bedoeling van de schrijver (3) 4. boodschap overbrengen (1) 5. bronvermelding (2) 6. conclusie (1) 7. de bedoeling van de schrijver (2) 8. de clou

Nadere informatie

Leerstofoverzicht Taal in beeld groep 4

Leerstofoverzicht Taal in beeld groep 4 Leerstofoverzicht Taal in beeld groep blok woordenschat spreken/luisteren schrijven taalbeschouwing Les : betekenis door plaatje Les : spreken Les : bij elke tekst hoort een schrijver Les : spelen met

Nadere informatie

PIT HAVO-2 +HAVO/VWO Onderdeel: Spelling H1 en H2 Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

PIT HAVO-2 +HAVO/VWO Onderdeel: Spelling H1 en H2 Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: PIT HAVO-2 +HAVO/VWO-2 2016-2017 Vak: Nederlands Onderdeel: Spelling H1 en H2 Lesperiode: 1 Aantal lessen per week: 4 Hoofdstuk: 1 en 2 Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online De leerling kent de volgende

Nadere informatie

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Vak: Nederlands Klas: IG2 MH/HV Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 4 Aantal lessen per week: 2 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1 & 2 Blz. 33 t/m 35 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling

Nadere informatie

Onderdeel: Spelling - ANV Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Spelling - ANV Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Vak: Nederlands Klas: IG2 MH/HV Onderdeel: Spelling - ANV Aantal lessen per week: 2 Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: & 2 Blz. 33 t/m 35 Digitale methode F Spelling: verdubbeling en verenkeling. F

Nadere informatie

Taallijnen vmbo. Malmberg

Taallijnen vmbo. Malmberg Taallijnen vmbo Malmberg Methode Taallijnen 1 Mondeling 115p Schooltype vmbo-k(gt) 1-4 2 Lezen 571p Editie kgt 1-2 (2007) 3 Schrijven 133p k3-4 (2004, 2005) Niveau 2F 4 Taalbeschouwing 326p Opmerkingen

Nadere informatie

Taaldomein havo 1-3 EPN. Domein 2 Leesvaardigheid Zakelijke teksten deel hs leerstof vanaf pg. hv1 1 Teksten verkennen

Taaldomein havo 1-3 EPN. Domein 2 Leesvaardigheid Zakelijke teksten deel hs leerstof vanaf pg. hv1 1 Teksten verkennen Taaldomein havo 1-3 EPN Methode Taaldomein 1 Mondeling 59p Schooltype havo 1-3 2 Lezen 217p Editie vanaf 2003 3 Schrijven 79p Niveau 2F 4 Taalbeschouwing 198p Domein 1 Mondelinge vaardigheid Gespreksvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling Lesperiode: week 1 t/m week 3 Aantal lessen per week: 4 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van

Nadere informatie

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands colofon Dit overzicht is samengesteld door Josée Coenen, auteur van De bovenkamer. Vormgeving Marjo Starink Bazalt 2016 Voor meer

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Lesperiode: 1 Nieuw Nederlands 5 e editie Lezen: Uitleggen wat onderwerp, hoofdgedachte, deelonderwerp, feit, mening en argument is. Uit een tekst de onderdelen van de vorige kolom opzoeken en benoemen.

Nadere informatie

NE/B/1 - NE/K/1 NE/B/2 - NE/K/2. Klas 3 P1. PTA Nederlands BLW/KLW methode: Ta!ent COHORT: 2012-2014

NE/B/1 - NE/K/1 NE/B/2 - NE/K/2. Klas 3 P1. PTA Nederlands BLW/KLW methode: Ta!ent COHORT: 2012-2014 PTA Nederlands BLW/KLW methode: Ta!ent COHORT: 01-014 CODE VERANT- WOORDING KERNDEEL WEGING KENNIS CIJFER CODE VAKVAARDIGHEID CIJFER CODE WEGING AANVULLENDE OPMERKINGEN 1 Fictie (herhaling) boeken kiezen,

Nadere informatie

Nederlands ( 2F havo vwo )

Nederlands ( 2F havo vwo ) Tussendoelen Nederlands Nederlands ( 2F havo vwo ) havo/vwo = Basis Leesvaardigheid zakelijke teksten Onderwerpen teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud 1 Spelling 5 1 geschiedenis van de nederlandse spelling in vogelvlucht 11 2 spellingregels 13 Klinkers en medeklinkers 13 Spelling van werkwoorden 14 D De stam van een werkwoord 14 D Tegenwoordige

Nadere informatie

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Spreken (individueel / gesprekken voeren): Luisteren: Een monoloog houden in een kleine groep, duidelijk verwoorden wat ze bedoelen. Een gesprek (overleg) voeren in

Nadere informatie

ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F

ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F Schrijfvaardigheid * Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en

Nadere informatie

ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F

ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F Schrijfvaardigheid * Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de lijst

Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de lijst Locatie: Innova Schooljaar: 2016-2018 Vak: Nederlands las: 3 & 4 Afdeling: mavo Bronnen: Nieuw Nederlands 3 vmbo-gt Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de

Nadere informatie

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal in Beeld. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal in Beeld. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands Het gebruik van De bovenkamer bij Taal in Beeld Bij verschillende onderdelen van de taalmethode Taal in Beeld, kunt u De bovenkamer

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Schooljaar 2015 2016 Nederlands havo vwo 1 Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling H 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

LTP klas 2 2014-2015. periode 1 september grammatica blok 1+2 (weging 2x)

LTP klas 2 2014-2015. periode 1 september grammatica blok 1+2 (weging 2x) LTP klas 2 2014-2015 periode 1 september grammatica blok 1+2 (weging 2x) oktober boekverslag 1 met recensie (weging 1x) spelling blok 1 + 2 (weging 1x) taalschat blok 1+2 (weging 1x) november leesvaardigheid

Nadere informatie

Leestoets 1 (heel proefwerk) Week 40. Spelling/grammatica/woordenschat 1 (heel proefwerk) Week 44

Leestoets 1 (heel proefwerk) Week 40. Spelling/grammatica/woordenschat 1 (heel proefwerk) Week 44 Jaarplanning 3 havo Periode 1 Leestoets 1 (heel proefwerk) Week 40 Blok 1 paragraaf 6.1 Blok 1 paragraaf 6.2 Blok 2 paragraaf 6.1 Blok 2 paragraaf 6.2 Tekstdoelen, tekstsoorten, tekstvormen Inleidingen

Nadere informatie

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (1F)

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (1F) Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1 1.1. Gesprekken Algemene omschrijving Kan eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het

Nadere informatie

Hoe werk ik een opdracht uit?

Hoe werk ik een opdracht uit? Hoe werk ik een opdracht uit? Ik gebruik de OVUR-methode om in stappen een opdracht of een probleem op te lossen. Oriënteren Wat wordt er verwacht? (evaluatiecriteria) Wat weet ik al over het onderwerp?

Nadere informatie

A. LEER EN TOETSPLAN 2014-2015

A. LEER EN TOETSPLAN 2014-2015 Vak: Leerjaar: 1 Onderwerp: fictie (creatief lezen) Kerndoel(en): (nr)-2, 3, 4, 5, 7, 10. 1-smaakontwikkeling bevorderen 2-soorten verhalen onderscheiden 3-beoordelingswoorden 4-begrippen: spanning en

Nadere informatie

Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I. Grammatica I

Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I. Grammatica I Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I Grammatica I Rubriek Oefening Type Opgaven Uitleg Alle onderwerpen Totaaltoets Grammatica I (*) 42 1 Klanken/letters Deeltoets 1 (*) Naamwoorden Deeltoets 2

Nadere informatie

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Vooraf De syntheseproef bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Schriftelijke taalvaardigheid Het verslag dat je maakte van de aidsgetuigenis van Kristof

Nadere informatie

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar 2013-2014

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar 2013-2014 Startles 35 Introductieles Het vak begrijpend en studerend lezen. Wat houdt het in? Wat heb je er aan? Nu en straks op de middelbare school? de 1 36 De leerling kan: - verschillende leesdoelen noemen -

Nadere informatie

Taallijnen havo 1-3. Malmberg. Objectieve en subjectieve argumenten h3 3 Mondeling betoog 71 3 totaal 33

Taallijnen havo 1-3. Malmberg. Objectieve en subjectieve argumenten h3 3 Mondeling betoog 71 3 totaal 33 Taallijnen havo 1-3 Malmberg Methode Taallijnen 1 Mondeling 95p Schooltype havo 1-3 2 Lezen 418p Editie hv1-2 (2007, 2008) 3 Schrijven 116p h3 (2005) Niveau 2F 4 Taalbeschouwing 339p Opmerkingen de paginanummers

Nadere informatie

Aantekeningen die je moet leren voor het SE Leesvaardig voor Eldeweek 2 en je eindexamen!! Goed bewaren dus!!!! Naam: Leesvaardig Blok 1

Aantekeningen die je moet leren voor het SE Leesvaardig voor Eldeweek 2 en je eindexamen!! Goed bewaren dus!!!! Naam: Leesvaardig Blok 1 Aantekeningen die je moet leren voor het SE Leesvaardig voor Eldeweek 2 en je eindexamen!! Goed bewaren dus!!!! Naam: Leesvaardig Blok 1 Tekstverband Signaalwoord Voorbeeld Reden Omdat, want, daarom Ik

Nadere informatie

Blok 1 Les 1: Kennismaking (met gedicht en associaties)

Blok 1 Les 1: Kennismaking (met gedicht en associaties) Blok 1 Les 1: Kennismaking (met gedicht en associaties) Thema 1 Hoe het begint : Vragen over communicatie. (Het communicatieschema met Zender, Boodschap, Ontvanger, Doel, Effect, Kanaal en de leesdoelen

Nadere informatie

Overzicht bereikte eindtermen eerste graad met aanvullende leermethode Taalboost 1

Overzicht bereikte eindtermen eerste graad met aanvullende leermethode Taalboost 1 Overzicht bereikte eindtermen eerste graad met aanvullende leermethode Taalboost 1 De geel gemarkeerde eindtermen worden met de methode en mits didactisch ernaar handelen gerealiseerd. 1. Luisteren De

Nadere informatie

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid Lesstof overzicht complete methode Nederlands vmbo STATION Mondelinge taalvaardigheid Nederlands vmbo KGT 1 Beter gebekt Uitgeverij: Eisma Edumedia bv Postbus 459 8901 BG Leeuwarden T (088) 294 48 80 F

Nadere informatie

Netwerk TaalCentraal 1 VARIANT - leerwerkboek. Netwerk TaalCentraal 1 - leerwerkboek Thema 1 Hoe het begint

Netwerk TaalCentraal 1 VARIANT - leerwerkboek. Netwerk TaalCentraal 1 - leerwerkboek Thema 1 Hoe het begint Thema 1 Hoe het begint Blok 1 Les 1: Kennismaking (met gedicht en associaties) : Vragen over communicatie. (Het communicatieschema met Zender, Boodschap, Ontvanger, Doel, Effect, Kanaal en de leesdoelen

Nadere informatie

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5 Taal actief 4 taal verkennen groep 5-8 taal verkennen groep 5 In dit document een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen Taal verkennen groep 5. Deze kenn maakt onderdeel uit van de leerlijn

Nadere informatie

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar Startles 35 Introductieles Het vak begrijpend en studerend lezen. Wat houdt het in? Wat heb je er aan? Nu en straks op de middelbare school? de 1 36 De leerling kan: - verschillende leesdoelen noemen -

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase

Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase Cursus Hoofdstuk havo 4/5 vwo 4 vwo 5/6 1 Leesvaardigheid 2 Schrijfvaardigheid 1 Inleiding leesvaardigheid 1 Leesstrategieën 2 Schrijfdoelen 3 Tekstsoorten 4 Tekst en publiek

Nadere informatie

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar Startles 35 Introductieles Het vak begrijpend en studerend lezen. Wat houdt het in? Wat heb je er aan? Nu en straks op de middelbare school? de 1 36 De leerling kan: - verschillende leesdoelen noemen -

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Schooljaar Nederlands havo-vwo 1

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Schooljaar Nederlands havo-vwo 1 Schooljaar 2017-2018 Nederlands havo-vwo 1 Eigen opdracht docent Boekopdracht 2, een poster maken Week 1: 1 les, instructie/uitleg opdracht en start boek lezen Week 5: deadline inleveren opdracht Jufmelis.nl

Nadere informatie

Referentiekader Nieuw Nederlands T/H / GT 5 e editie klas 1 en 4 e editie voor klas 2, 3, 4

Referentiekader Nieuw Nederlands T/H / GT 5 e editie klas 1 en 4 e editie voor klas 2, 3, 4 Referentiekader Nieuw Nederlands T/H / GT 5 e editie klas 1 en 4 e editie voor klas 2, 3, 4 Noordhoff Uitgevers bv, 2010 1 Inhoudsopgave 1 vmbo t/havo (5 e editie)... Hoofdstuk 1... 3 Hoofdstuk 2... 5

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18 Inhoud Deel 1 Spelling 18 Inleiding 15 1 Grondbeginselen van de Nederlandse spelling 21 1.1 Verschil tussen klank en letter 22 1.2 Hoofdregels 22 1.3 Interactie tussen de regels 24 1.4 Belang van de regel

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

Leerstofoverzicht Lezen in beeld

Leerstofoverzicht Lezen in beeld Vaardigheden die bij één passen, worden in Lezen in beeld steeds bij elkaar, in één blok aangeboden. Voor Lezen in beeld a geldt het linker. Voor Lezen in beeld b t/m e geldt het rechter. In jaargroep

Nadere informatie

Referentiekader Nieuw Nederlands havo 5 e editie klas 1 en 4 e editie voor klas 2, 3, 4/5

Referentiekader Nieuw Nederlands havo 5 e editie klas 1 en 4 e editie voor klas 2, 3, 4/5 Referentiekader Nieuw Nederlands havo 5 e editie klas 1 en 4 e editie voor klas 2, 3, 4/5 Inhoudsopgave 1 vmbo t/havo (5 e editie)... Hoofdstuk 1... Hoofdstuk 2... Hoofdstuk 3... Hoofdstuk 4... Hoofdstuk

Nadere informatie

Referentieniveaus. Conclusies

Referentieniveaus. Conclusies Referentieniveaus In Alles-Apart worden alle regels en strategieën aangeboden op het gebied van begrijpend lezen, (werkwoord)spelling, grammatica en Engels. Tijdens de projecten worden deze regels en strategieën

Nadere informatie

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar 2013-2014

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar 2013-2014 Startles 35 Introductieles Het vak begrijpend en studerend lezen. Wat houdt het in? Wat heb je er aan? Nu en straks op de middelbare school? de 1 36 De leerling kan: - verschillende leesdoelen noemen -

Nadere informatie

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden.

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. 9 789082 208306 van Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. Opzoekboekje voor leerlingen in klas 1 tot en met 3 in de onderbouw

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15 Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

naamwoord naamwoord 1F enkelvoud van zelfstandig 1F meervoud van zelfstandig 1F zelfstandig naamwoord 1F lidwoord 1F werkwoord 1F samenstelling

naamwoord naamwoord 1F enkelvoud van zelfstandig 1F meervoud van zelfstandig 1F zelfstandig naamwoord 1F lidwoord 1F werkwoord 1F samenstelling GROEP 4 1F hakwoord (1) 1F plankwoord (4) 1F eeuw-ieuw-woord (7) 1F klankgroepenwoord (10) f>v, s>z (10) één woord met twee één woord met drie één woord met meer X ordenen van de letters ei-plaat uitbreiden

Nadere informatie

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar

Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar Startles 35 Introductieles Het vak begrijpend en studerend lezen. Wat houdt het in? Wat heb je er aan? Nu en straks op de middelbare school? de 1 36 De leerling kan: - verschillende leesdoelen noemen -

Nadere informatie

Inhoud. Over taal. Ontstaan van taal 19. Hoe het Nederlands gegroeid is 40. Een taal leren 22

Inhoud. Over taal. Ontstaan van taal 19. Hoe het Nederlands gegroeid is 40. Een taal leren 22 Inhoud 1 2 3 Over taal Ontstaan van taal 19 Hoe kunnen mensen praten? 19 Wanneer zijn mensen gaan praten? 19 Schrijven met tekeningen 20 Het ontstaan van het alfabet 21 Gebarentaal 21 Beeldtaal 21 Het

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang

Nadere informatie

Lezen. Doelgroep Lezen. Omschrijving Lezen

Lezen. Doelgroep Lezen. Omschrijving Lezen Lezen Het programma is met name geschikt voor groepen waarin grote niveauverschillen bestaan en voor leerlingen die het gewone oefenen met teksten niet interessant meer vinden. Doelgroep Lezen Muiswerk

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Basisgrammatica Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Basisgrammatica Het computerprogramma Basisgrammatica

Nadere informatie

Kernwoord Uitleg Voorbeeld

Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanhalingstekens Accenttekens Achtervoegsel Afbreekteken Gebruik je voor een citaat of als iets niet letterlijk is bedoeld. Gebruik je om iets nadruk te geven of om dubbelzinnigheid te voorkomen. Een nietzelfstandig

Nadere informatie

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid Lesstof overzicht complete methode Nederlands vmbo STATION Mondelinge taalvaardigheid Nederlands vmbo KGT 1 Beter gebekt Uitgeverij: Eisma Edumedia bv Postbus 459 8901 BG Leeuwarden T (088) 294 48 80 F

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

Leerjaar 2: Doelenlijst Nederlands Voor leerroute A, B en C

Leerjaar 2: Doelenlijst Nederlands Voor leerroute A, B en C Leerjaar 2: Doelenlijst Nederlands Voor leerroute A, B en C Mondelinge taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Taalverzorging en begrippen MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1.1 Gespreksvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) week 36 t/m week 38 4 Taal en Woordenschat H 1 en 3 Betekenis van woorden Strategieën kennen om de betekenis van nieuwe woorden te achterhalen Weten wat vaste voorzetsels, werkwoordelijke uitdrukkingen

Nadere informatie

Nederlands C.T samenvatting

Nederlands C.T samenvatting Nederlands C.T samenvatting Wat te leren: Blok 4 + helft blok 5, op de leer s.o stof na. Blok 4 2.2 Chronologische tijdsvolgorde: de ene gebeurtenis na de andere Tijdsprong: het overslaan van een stuk

Nadere informatie

Sterk in Taal en Spelling

Sterk in Taal en Spelling Sterk in Taal en Spelling Staal Spelling methodiek José Schraven: voordoen, verwoorden, begeleid inoefenen, gerichte feedback 3 onderdelen: 1. spelling (onveranderlijke woorden): 34 categorieën verdeeld

Nadere informatie

Leerjaar 3: Doelenlijst Nederlands voor leerroute A, B en C

Leerjaar 3: Doelenlijst Nederlands voor leerroute A, B en C Leerjaar 3: Doelenlijst Nederlands voor leerroute A, B en C Mondelinge taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Taalverzorging en begrippen MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1.1 Gespreksvaardigheid

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16 Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 10

Inhoud. 1 Spelling 10 Inhoud 1 Spelling 10 1 geschiedenis van de friese spelling (stavering) in het kort 10 2 spellingregels 12 Hulpmiddelen 12 Klinkers en medeklinkers 12 Lettergrepen 13 Stemhebbend en stemloos 13 Basisregels

Nadere informatie

Spelling Werkwoorden. Doelgroep Spelling Werkwoorden. Omschrijving Spelling Werkwoorden

Spelling Werkwoorden. Doelgroep Spelling Werkwoorden. Omschrijving Spelling Werkwoorden Spelling Werkwoorden Spelling Werkwoorden is een programma voor het leren schrijven van de werkwoordsvormen. Deze module behandelt de spelling van infinitief, tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid

Nadere informatie

1.2.3 Trappen van vergelijking 20

1.2.3 Trappen van vergelijking 20 INHOUD DEEL I Woord voor woord 13 1.1 Zelfstandig naamwoord (substantief) 16 1.1.1 Definitie 16 1.1.2 Soorten 16 1.1.2.1 Soortnaam of eigennaam 16 1.1.2.2 Concrete of abstracte zelfstandige naamwoorden

Nadere informatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID 1. Lees- en schrijfmotivatie 1.1 Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven. 1.2 Ze beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines.

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen 6 instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema

Nadere informatie

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (2F)

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (2F) Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1 1.1. Gesprekken Algemene omschrijving Kan in gesprekken over alledaagse en niet-alledaagse onderwerpen uit

Nadere informatie

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Media&Design, Statenkwartier (Vakcollege) cohort

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Media&Design, Statenkwartier (Vakcollege) cohort Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

5 Niet meer twijfelen 107 Geweest is/is geweest 107 Vele of velen? 108 Hen/hun/ze 110 U/uw, jou/jouw 111 Als/dan 111 Dat/wat 113 Dat/die 115

5 Niet meer twijfelen 107 Geweest is/is geweest 107 Vele of velen? 108 Hen/hun/ze 110 U/uw, jou/jouw 111 Als/dan 111 Dat/wat 113 Dat/die 115 Inhoud Inleiding 13 1 De vaart erin 17 Gebruik verzorgde spreektaal 17 Te ouderwets 17 Checklist ouderwets woordgebruik 19 Te populair 23 Vermijd de lijdende vorm 24 Hoe herkent u de lijdende vorm? 25

Nadere informatie

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 Inhoudsopgave 1 Русский алфавит Het Russische alfabet 10 2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 3 Фонетика Fonetiek

Nadere informatie

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo Lesstof overzicht complete methode Nederlands vmbo TOPSPORT spelling en grammatica vmbo KGT 2 Uitgeverij: Eisma Edumedia bv Postbus 459 8901 BG Leeuwarden T (088) 294 48 80 F (088) 294 48 99 I www.eisma.nl

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen 7 instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema

Nadere informatie

Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. 1. Tussendoelen lees- en schrijfmotivatie. 2. Tussendoelen technisch lezen

Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. 1. Tussendoelen lees- en schrijfmotivatie. 2. Tussendoelen technisch lezen Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid Bron: Aarnoutse, C. & Verhoeven, L. (red.), Zandt, R. van het, Biemond, H.(in voorbereiding). Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. Een leerlijn voor groep 4 tot

Nadere informatie

Spiekkaart. Persoonsvorm - p.v.

Spiekkaart. Persoonsvorm - p.v. Persoonsvorm - p.v. DE PERSOONSVORM IS EEN WERKWOORD 1. 2. 3. Zet de zin in een andere tijd: Muis schrijft een brief. Muis schreef een brief. Het werkwoord dat verandert is de persoonsvorm. Maak van de

Nadere informatie

Voorbeeld Vaardigheidstoets lezen leerjaar 1 vmbo-kgt. Op niveau onderbouw 2 e editie

Voorbeeld Vaardigheidstoets lezen leerjaar 1 vmbo-kgt. Op niveau onderbouw 2 e editie Voorbeeld Vaardigheidstoets lezen leerjaar vmbo-kgt Op niveau onderbouw e editie Op niveau onderbouw e editie leerjaar vmbo-kgt Lezen Vaardigheidstoets Lezen Tekst Wachtwoord overbodig Britse onderzoekers

Nadere informatie

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Referentieniveaus in taal- en rekenmethodes

Referentieniveaus in taal- en rekenmethodes Referentieniveaus in taal- en rekenmethodes Spoorboekje SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Een inventarisatie van leerstof uit actuele taal- en rekenmethodes voor po, vo en mbo volgens

Nadere informatie

als iets niet letterlijk is bedoeld.

als iets niet letterlijk is bedoeld. Kernwoordenlijst Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanhalingstekens Accenttekens Achtervoegsel Afbreekteken Gebruik je voor een citaat of als iets niet letterlijk is bedoeld. Gebruik je om iets nadruk te geven

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen -b fl41..- 1 rair î ; : ; - / 0 t- t-, 9 S QURrz 71 1 t 5KM 1o r MALNBERG St 4) 4 instapkaarten ji - S 1,1 1 thema 5 1 les 2 S S S - -- t. Je leert hoe je van het hele werkwoord een voltooid deelwoord

Nadere informatie

DE REFERENTIENIVEAUS. en Taal actief 4

DE REFERENTIENIVEAUS. en Taal actief 4 DE REFERENTIENIVEAUS en Taal actief Taal actief en de referentieniveaus Sinds augustus 010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Voor het basisonderwijs zijn daarmee de referentieniveaus

Nadere informatie