Premies en percentages 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premies en percentages 2014"

Transcriptie

1 Premies en percentages januari 2014, jaargang 20 Op deze pagina staan de bedragen en percentages voor het jaar 2014 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend zijn. Soms nog onder al het voorbehoud. Waar nog geen gegevens van 2014 bekend zijn staat nog 2013 erbij vermeld. Wij garanderen geen volledigheid, suggesties zijn altijd welkom via onze website Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, ondanks de zorg die eraan besteed is. Daarvoor moet u de formele publicaties bekijken. Daar waar een asterisk staat (*) moet de waarde/het percentage nog formeel worden bevestigd! ABP Premies en Franchises per per Franchise KeuzePensioen (OP/NP) + ANW-compensatie en PPP , ,00 Franchise geboren < 1950 (geldt voor pensioenopbouw, niet de voor premie) , ,00 KeuzePensioen incl. Anw-compensatie werkgevers% (incl. ANW 0,075%) 17,855 % 14,285 % KeuzePensioen incl. Anw-compensatie werknemers% (incl. ANW 0,225%) 7,845 % 7,615 % Afdracht (totaal) 25,70 % 21,6 % per Bijsparen KeuzePensioen (OP/NP/ANW) ontslaguitkering < 62 jaar werknemer en art ,70 % 21,90 % Bijsparen KeuzePensioen (OP/NP/ANW-comp.) bij ontslaguitkering op/na 62 jaar of indiensttreding na 65 jaar, werknemers% 39,60 % 31,90 % Franchise , ,00 VPL-premie (incl. FPU-/VUT fonds) per per FPU-/VUT-fonds premie werkgevers% 1,60 % 4,00 % FPU-/VUT-fonds premie werknemers% 2,40 % 0,00 % PartnerPlusPensioen (PPP) Algemeen per per PP actief en bij ontslaguitkering tot 62 jaar (werknemers%) 1,60 % 1,60 % PPP bij arbeidsong. na 62 jaar en bij indiensttreding na 65 jaar (werknemers%) en bij vrijwillige voortgezette deelname 2,30 % 2,25 % Franchise , ,00 1 PartnerPlusPensioen (PPP) Politie per per Voor zover afwijkend van (PPP) Algemeen PP werkgevers % 0,70 % 0,65 % PPP werknemers % 0,70 % 0,65 % Franchise 10950, ,00 Politieke Ambtsdragers (APPA) per per Franchise , ,00 Pensioen opbouwperc. (per ) regulier (bij wachtgeld geldt ander %) 2,00 % 1,95 % Alle inhoudingen als rijksambtenaar, pensioenpremie werknemersdeel incl. ANW-deel 7,845 % 7,615 % Pensioensioenpremie werkgeversdeel, fictief, geen afdracht! 17,855 % 14,285 % AAOP-premie werknemer (gelijk aan sector rijk) 0,075 % 0,075 % AAOP-premie werkgever (= fictief, geen afdracht!) 0,225 % 0,225 % Franchise AAOP-premie APPA (fictief) , ,00 Beroepsmilitairen Pensioen per per Franchise , ,00 OP/NP excl. Anw-compensatie 27,60 % 26,9 % Anw-compensatie 0,375 % (werknemers%), 0,125 % (werkgevers%) 0,50 % 0,50 % per per Bijsparen OP/NP tot 62 jaar bij ontslaguitkering en bij AO (werknemers%) 28,10 % 27,40 % Bijsparen OP/NP na 62 jaar bij ontslaguitkering, AO en in dienst treden na 62 jaar (werknemers%) 36,75 % 33,15 % Uitgave Franchise , ,00 Pardon Consult BV Industrieweg 17A 7949 AJ Rogat Tel : Fax : Website: per per PPP actieven en vrijwillig tot 62 jaar (werknemers%) 1,75 % 2,20 % PPP op/na 62 jaar vrijwillig (werknemers%) 2,00 % 3,10 % Franchise PPP , ,00

2 Premies en Percentages 3 januari Premie ABP ArbeidsOngeschiktheidsPensioen (A)AOP Per Per Franchise voor alle sectoren , ,00 Totaal Werkgevers% Werknemers Rijk 0,30 % 0,30 % 0,225% 0,225 % 0,075 % 0,075 % Defensie Burgerpersoneel 0,30 % 0,30 % 0,225 % 0,225 % 0,075 % 0,075 % Onderwijs 0,40 % 0,40 % 0,300 % 0,300 % 0,100 % 0,100 % Politie 0,40 % 0,40 % 0,300 % 0,300% 0,100 % 0,100 % Rechterlijke Macht 0,30 % 0,30 % 0,225 % 0,225 % 0,075 % 0,075 % Gemeenten 0,40 % 0,30 % 0,300 % 0,225 % 0,100 % 0,075 % Provincies 0,40 % 0,30 % 0,300% 0,225 % 0,100 % 0,075 % Waterschappen 0,40 % 0,30 % 0,300 % 0,225 % 0,100 % 0,075 % Universitair Medische Centra (Academische Ziekenhuizen) 0,30 % 0,30 % 0,225 % 0,225 % 0,075 % 0,075 % Hoger Beroepsonderwijs 0,30 % 0,20 % 0,225 % 0,150 % 0,075 % 0,050 % Wetenschappelijk onderwijs 0,20 % 0,20 % 0,150 % 0,150 % 0,050 % 0,050 % Onderzoeksinstellingen 0,20 % 0,20 % 0,150 % 0,150 % 0,050 % 0,050 % Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVO) 0,40 % 0,40 % 0,300 % 0,300 % 0,100 % 0,100 % Energie- en Nutsbedrijven/Waterbedrijven 0,40 % 0,30 % 0,300 % 0,225 % 0,100 % 0,075 % Overig 0,60 % 0,60 % 0,450 % 0,450 % 0,150 % 0,150 % Premie FPU Extra en Totaal per : VERVALLEN IPAP Politie tot Percentage Politie IPAP, ged. AO, alleen met politiekorting 0,331 % Politie IPAP ZEKER, ged. AO, alleen met politiekorting 0,583 % Politie IPAP, en IPAP ZEKER volledig AO, alleen met politiekorting, beide 0,194 % AOV Politie per Afdrachtpercentage AOV Gedeeltelijk (werknemer betaalt zelf 75% = 0,161%) 0,215 % AOV Volledig (werknemer betaalt zelf 75% = 0,170%) 0,227 % AOV Compleet (werknemer betaalt zelf 75% = 0,331%) 0,442 % IP-AP Basis Geen reparatie CAO <35%AO Per * Per * Zonder korting Met 20% (collectiviteitskorting) IPAP % Gedeeltelijk 0,56 % 0,448 % IPAP % Volledig (voor alle sectoren gelijk, m.u.v. Politie!) 0,23 % 0,184 % IPAP % Beide 0,79 % 0,632 % IP-AP Basis Met (gedeeltelijke) reparatie CAO <35% AO per Per : niet gewijzigd Ged. AO aanvulling tot 80%, 10 jaar 0,40 % Ged. AO aanvulling tot 75%, 5 jaar 0,46 % Ged. AO aanvulling tot 65%, 5 jaar 0,47 % LET OP: Per : Ons niet bekend IP-AP sectoraal Volledig AO 2013 (2014: Ons niet bekend!) Zonder korting Met 20% (collectiviteits-)korting IPAP % Volledig (voor alle sectoren gelijk, m.u.v. Politie!) 0,21 % 0,168 % Niet ingedeeld 0,51 % 0,408 % Rijk, Rijk vrijwillige toetreder 0,46 % 0,368 % Defensie, Def. Militairen en vrijwillige toetreder 0,46 % 0,368 % Algemeen 0,47 % 0,376 % HBO 0,37 % 0,296 % HBO, vrijwillige toetreder 0,51 % 0,408 % IP-AP sectoraal Gedeeltelijk AO per Per : Niet gewijzigd (muv politie per ) 2014 percentage ons niet bekend. Zonder korting Primair- Voortgezet Onderwijs 0,43 % 0,344 % Wetenschappelijk onderzoek en WO vrijwillige toetreder 0,40 % 0,32 % Onderzoek& Wetenschapsbeleid en OW vrijwillige toetreder 0,51 % 0,4080 % UMC 0,40 % 0,32 % UMC vrijwillige toetreder 0,40 % 0,32 % BVE en BVE vrijwillige toetreder 0,47 % 0,376 % Rechterlijke Macht 0,51 % 0,408 % Algemeen 0,51 % 0,408 % Overige gemeenschappelijke regelingen 0,51% 0,408 % Muziekscholen 0,51% 0,408 % Met 20% (collectiviteits-)korting

3 Premies en Percentages 3 januari IP-AP sectoraal Gedeeltelijk AO per vervolg Per : niet gewijzigd LET OP: Per : Loyalis publiceert niet meer Zonder korting 2013 Met 20% (collectiviteits-)korting Gemeenten, Gem. vrijw. Toetreder 0,4600 0,3680 Provincies, Prov. vrijwillige toetreder 0,5100 0,4080 Waterschappen 0,4000 0,3200 Nutsbedrijven 0,5100 0,4080 Waterbedrijven 0,5100 0,4080 Wetensch.Ond., WO vrijwillige toetreder 0,4000 0,3200 Gemeenten 0,5100 0,4080 Niet ingedeeld 0,5100 0,4080 ENB/Waterbedrijven: Afval & Milieu 0,5000 0,4000 ENB/Waterbedrijven: Energiebedrijven 0,5000 0,4000 ENB/Waterbedrijven: Kabel & Telecom 0,5100 0,4080 ENB/Waterbedrijven: Waterleiding & Transport 0,5000 0,4000 ENB/Waterbedrijven, vrijwillige toetreder 0,5000 0,4000 Overig 0,5100 0,4080 Overig: Kamers van Koophandel 0,4000 0,3200 Overig: Kunst & Cultuur 0,5100 0,4080 Overig: Luchthavens 0,5100 0,4080 Overig: Openbaar Stadsvervoer 0,5100 0,4080 Overig: Werk & Inkomen 0,5100 0,4080 Overig: Zorg 0,5100 0,4080 Onderwijs, vrijwillige toetreder 0,4700 0,3760 Gemeenten (600) Gem. vrijw.toetreder (609) 0,5100 0,4080 Overig, vrijwillige toetreder 0,5100 0,4080 De premiepercentages kunnen bij hoge deelname afwijken van bovenstaande tabel. Kijk dan in uw Loyalis-contract. Debruteren ABP-inkomen n.a.v. opheffing OHT (= blijvend) Debruteringspercentage (art. 3.1.a Pensioenreglement ABP) 1,9 % Maximum bedrag debrutering per jaar 791,85 Premieloon alle werknemersverzekeringen per (260 dagen!) Maximum premiedagloon per dag WW/ZW/WAO/UFO dag maand jaar 195, , ,00 franchise per dag / maand / jaar VERVALLEN PER (was in 2012: 66, , ,00) LET OP: Het premiedagloon verandert niet in juli, het uitkeringsdagloon wél. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) WGA-rekenpercentage (Werkhervattingskas incl. rentehobbel) 0,55% 0,54% zie pag. 5 Rentehobbel 2012 (aftrek op WGA-premie vóór verdeling WG/WN) 0,07% nihil 50% verhaal werknemer is bij rekenpremie 2013: 0,54 * 50% 0,24% 0,27% (verhaal WGA verschilt per werkgever, afhankelijk van het werkelijke WGA afdracht% voor de werkgever) Maximum premie grote werkgever (2013: > premieplichtig loon) 2,12% 2,08% Minimum premie grote werkgever (2013: > premieplichtig loon) 0,13% 0,13% Maximum premie kleine werkgever (2013: < premieplichtig loon) 1,59% 1,56% Minimum premie kleine werkgever (2013: < premieplichtig loon) 0,48% 0,47% Gemiddelde percentage 0,53% 0,52% Gemiddeld werkgevers risicopercentage 0,22% 0,23% Gemiddelde loonsom Correctie factor werkgeversrisico 1,90% 1,78% Wet op de Ondernemingsraden (WOR) WOR werkgevers% (op aanslag Belastingdienst te betalen) nnb (2008 0,01%)

4 Premies en Percentages 3 januari Zorgverzekeringswet (ZVW) per per Normaal tarief 7,75% 7,50% Verlaagd tarief (zonder werkgeversvergoeding) 5,65% 5,40% Rekenpremie zonder opslag eigen risico 1.154,00 350, ,00 Maximum grondslag per dag 195,59 197,74 Maximum grondslag per maand 4.237, ,50 Maximum grondslag per jaar , ,00 Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) per maximum premiedagloon per dag maand jaar (260 dagen!!!) 197, , ,00 per per maximum dagloon per dag uitkeringen (261 dagen, per jaar ,00) 195,96 197,00 WAO/WIA werkgevers% (Aof) 4,65% 5,45 %* * Dit is inclusief de opslag kinderopvang van 0,5% die tot 2014 via Ufo en sectorpremie WW werd geheven. Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) per maximum premiedagloon per dag maand jaar (260 dagen!!!) 197, , ,00 franchise per dag /maand/ jaar VERVALLEN m.i.v per per Maximum dagloon per dag uitkeringen (261 dagen, per jaar ,00) 195,96 197,00 werknemers% 0,00 % 0,00 % Vervangende premie sectorfonds sector 64/66: II (WSW) 1,84 % 2,04 % werkgevers% 1,70 % 2,15 % (pseudo) WW (260 dagen bij premieloon) per Maximum premiedagloon per dag maand jaar (260 dagen!!!) 197, , ,00 franchise per dag /maand/ jaar VERVALLEN per werknemers% VERVALLEN per Werkgevers % (maar niet af te dragen bij overheid/onderwijs!) 1,70 % 2,15 % Uitvoeringskosten BW ontslagregelingen (verschilt per uitvoerder) Bovenwettelijke uitvoeringskosten aanvulling WW nnb (97,00 in 2006) Bovenwettelijke uitvoeringskosten tijdens aansluitende uitkering nnb (97,00 in 2006) Gemiddeld aantal clientbetalingen per jaar nnb (gem.12,4 betalingen in 2006) Levensloop/Spaarloon per Spaarloon per jaar (bedrag was bevroren): REGELING VERVALLEN per Loonheffingskorting per kalenderjaar inleg bij opname levenslooptegoed max. 205,00, en bedraagt maximaal 6 x 205 = 1.230,00 als direct vanaf 2006 elk jaar in de levensloopregeling is gespaard. Levensloop max. 12% van het salaris per jaar in te leggen. Mits op >= 3000 tegoed ook tot en met 2021 nog fiscaal aantrekkelijk levensloop inleg mogelijk, anders bij voorkeur vóór 1 april 2013 uit laten betalen: 80% belast / 20% vrij, van tegoed Geboren tussen 1950 en kunnen inleggen tot max. 210% is bereikt, mits op of meer gespaard. Meer informatie: Belastingdienst en/of de spaarinstelling. Minimumlonen Per Per Per (+0,57%) Per (+0,5133%) Per maand Per dag Per maand Per dag Per maand Per dag Per maand Per week Per dag 23 jaar 1456,20 67, ,40 67, ,80 68, ,60 342,85 68,57 22 jaar 1237,75 57, ,00 57, ,15 57, ,75 291,40 58,28 21 jaar 1055,75 48, ,30 49, ,40 49, ,05 248,55 49,71 20 jaar 895,55 41,33 903,70 41,71 908,85 41,95 913,65 210,85 42,17 19 jaar 764,50 35,29 771,45 35,61 775,85 35,81 779,95 180,00 36,00 18 jaar 662,55 30,58 668,60 30,86 672,40 31,04 675,95 156,00 31,20 17 jaar 575,20 26,55 580,40 26,79 583,75 26,94 586,80 135,45 27,09 16 jaar 502,40 23,19 506,95 23,40 509,85 23,53 512,55 118,30 23,66 15 jaar 436,85 20,16 440,80 20,35 443,35 20,46 445,70 102,85 20,57 Ouderschapsverlofkorting Per Per verlofuur (max. aantal uren verlof/dienstverhouding) 4,29 dit geldt voor heel kalenderjaar 2014, dit bedrag wijzigt niet per juli). 50% van het minimum uurloon.

5 Premies en Percentages 3 januari UFO-premie en kinderopvang Per Per UFO-premie (geldt alleen voor eigen risicodragers WW, overheid/onderwijs) 0,78 % + 0,50 %* = 1,28 % 0,78 % UFO-premie indien eigen risicodrager ZW (en ook eigen risicodrager WW) 0,72 % + 0,50 %* = 1,22 % 0,72 % UFO-premie opslag kinderopvang * 0,50 % naar Aof-premie Per Maximum premie grondslag dag maand jaar (260 dagen!!!) 197, , ,00 Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk): WGA-vast, WGA-flex, ZW-flex per en WW-sectorpremie (niet ERD-WW) Sectorale premies 2014 overheid, onderwijs en gezondheid loonsom <= Sector WGA-vast WGA-flex ZW-flex Sectorpremie WW (niet -ERD WW) 35 Gezondheid, Geestelijke en Maatsch. belangen 0,51 0,14 0,27 1,73 54 Culturele instellingen 0,23 0,19 0,31 4,74 61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,50 0,06 0,09 0,83 62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 0,35 0,05 0,02 0,83 63 Overheid, defensie 0,00 0,02 0,05 0,83 64 Overheid, provincies en gemeenten 0,44 0,04 0,06 0,83 65 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,77 0,04 0,08 0,83 66 Overheid, overige instellingen 0,28 0,04 0,06 0,83 Algemene Gegevens premies en parameters Gemiddelde loonsom Grens grote/kleine werkgever Grens middelgroot/ grote werkgever Grens kleine/middelgrote werkgever WGA-vast Gemiddeld percentage 0,52% 0,49% Rekenpercentage 0,54% 0,51% Gemiddeld werkgeversrisico 0,23% 0,27% Correctiefactor werkgeversrisico 1,78 1,44 Minimumpremie (grote werkgever) 0,13% 0,12% Maximumpremie (grote werkgever) 2,08% 1,96% Correctiefactor bij onvolledige jaren werkgever 1 jaar 5,00 5,00 2 jaar 2,50 2,50 3 jaar 1,66 1,66 4 jaar 1,25 1,25 WGA-flex Gemiddeld percentage --- 0,17% Rekenpercentage --- 0,18% Gemiddeld werkgeversrisico --- 0,02% Correctiefactor werkgeversrisico --- 2,00 Minimumpremie (grote werkgever) --- 0,04% Maximumpremie (grote werkgever) --- 0,68% Correctiefactor bij onvolledige jaren werkgever 1,00 ZW-flex Gemiddeld percentage --- 0,31% Rekenpercentage --- 0,34% Gemiddeld werkgeversrisico --- 0,10% Correctiefactor --- 2,00 Minimumpremie (grote werkgever) --- 0,07% Maximumpremie (grote werkgever) --- 1,24% Correctiefactor bij onvolledige jaren werkgever 1,00

6 Premies en Percentages 3 januari VOOR GEMEENTEN, WATERSCHAPPEN EN PROVINCIES 2014 (keuze IZA of ZilverenKruis Achmea) IZA-premie 2014 vrijwillig eigen risico* 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 Basispremie (VNG IPO UvW arrangement) IZA Restitutie 88,15 82,15 76,15 72,15 68,15 65,15 IZA Natura 85,15 79,15 73,15 69,15 65,15 62,15 * Wettelijk eigen risico in 2014: 360 per verzekerde > 18 jaar, daar komt het vrijwillige eigen risico dan nog bij. Aanvullende verzekering IZA Extra Zorg 1 Zorg 2 Zorg 3 Zorg 4 Classic Comfort Premie (VNG IPO UvW arrangement) 8,85 15,65 24,60 51,15 33,50 Aanvullende Tandverzekering IZA Extra Tand 1 Extra Tand 2 Extra Tand 3 (kinderen tot 18 jaar geen premie) 11,50 15,75 27,05 Zilv.Kruis Achmea 2014 vrijw. eigen risico* 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 Basispremie (VNG IPO UvW arrangement) ZilverenKruis Achmea Restitutie 92,25 88,08 83,92 79,75 75,58 71,42 ZilverenKruis Achmea Natura 89,10 84,93 80,77 76,60 72,43 68,27 * Wetttelijk eigen risico in 2014: 360 per verzekerde > 18 jaar, daar komt het vrijwillige eigen risico dan nog bij. Aanvullende verzekering Mijn Keuze 1 Mijn Keuze 2 Mijn Keuze 3 Mijn Keuze 4 Premie (VNG IPO UvW arrangement) 6,86 12,67 22,40 44,85 Aanvullende Tandverzekering Mijn keuze 1 Mijn keuze 2 Mijn Keuze 3 Mijn keuze 4 12,84 17,33 29,76 44,21 Mijn keuze extra MijnKeuze Sport MijnKeuze Fit MijnKeuze Vitaal (kinderen tot 18 jaar geen premie) 4,50 5,50 7,40 De vermeld premiebedragen zijn per maand, het eigen risico is per jaar per verzekerde > 18 jaar Onderwijs: Vervangingsfonds (over bijdrage-inkomen) Per Per Per Per Primair onderwijs verplicht 7,90 % 8,81 % 7,52 % 7,77 % WEC verplicht 7,90 % 8,81 % 7,52 % 7,77 % GEEN ERD verplicht groot bestuur (lumpsum> 20 miljoen) 8,00 % 8,91 % 7,62 % 7,87 % WEL ERD verplicht groot bestuur (lumpsum> 20 miljoen) 3,00 % 3,44 % 2,15 % 2,17 % Vrijwillige aansluiting premie voor eigen personeel 8,50 % 9,48 % 7,48 % 7,70 % GEEN ERD vrijwillig groot bestuur (lumpsum> 20 miljoen) 8,50 % 9,48 % 7,48 % 7,70 % WEL ERD vrijwillig groot bestuur (lumpsum> 20 miljoen) 2,96 % 3,30 % 1,30 % 1,32 % ERD (vervanging 52 weken voor eigen risico) apart bericht Voortgezet Onderwijs: Per uit het Vf, verdeling uitkeringslasten 25% tlv instelling 75% tlv collectief Participatiefonds (over bijdrage-inkomen) Per Per Per Per Per * Per * Primair onderwijs (WPO) 2,12 % 2,37 % 2,65 % 3,00 % min. 3,50 % min. 3,95 % WEC 2,12 % 2,37 % 2,65 % 3,00 % min. 3,50 % min. 3,95 % * Schattingen, nog niet definitief.

7 Premies en Percentages 3 januari Risicofonds Centraal Beheer/Achmea (over bijdrage-inkomen) Primair onderwijs * 2009* 12 maanden 100%, 12 maanden 70%, + opslag 20% Premie exclusief I/D-banen 3,1% 3,7% 4,35% Premie inclusief I/D-banen 3,6% 4,7% 5,53% * Inmiddels worden de premies per werkgever vast gesteld over het gemiddelde verzuim de laatste 3 jaren. Er komen geen nieuwe percentages. Voortgezet onderwijs Variant * 2009* 20 wachtdagen, 100% 1ste jaar / 70% 2de jaar 2,88% 3,74% 4,11% 30 wachtdagen, 100% 1ste jaar / 70% 2de jaar 1,56% 2,03% 2,53% 20 wachtdagen, 50% 1ste jaar / 50% 2de jaar 1,48% 1,92% 1,92% 30 wachtdagen. 50% 1ste jaar / 50% 2de jaar 0,79% 1,03% 1,28% * Inmiddels worden de premies per werkgever vast gesteld over het gemiddelde verzuim de laatste 3 jaren. Er komen geen nieuwe percentages. Gemaximeerde daglonen Onderwijssectoren aansluitende uitkering Afgeleid van schaal 12 van de betreffende salaristabel (de ons laatst bekend vastgestelde) Dagloon Primair onderwijs (BBWO) 247,43 BVE/MBO (BWR-BVE) 205,57 (<2008) Voortgezet Onderwijs (WOVO) 246,00 Nederlandse Universiteiten (BWNU) 246,78 (per ) HBO-instellingen (BWR-HBO) 219,81 (2008) Universitair Medische Centra (BWUMC) 249,37 Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (BWR-KBB) 205,57 (<2008) Loonheffingen Algemeen Aantal dagen per jaar (overheid en markt) premies loonheffingen jaar 260 per maand 21,67 Aantal dagen voor uitkeringen (dagloon) maand 261 per maand 21,75 Werkbare dagen per maand (excl. feestdagen en vakanties) per per per Januari Februari Maart April mei Juni Juli Augustus September Oktober November december Totaal 261 dagen 261 dagen 261 dagen Belastingtarieven 2014 Inkomen jonger dan AOW leeftijd premies belasting totaal Schijf 1 tem ,15 % 5,10 % 36,25 % Schijf tem (13.718) 31,15 % 10,85 % 42,00 % Schijf tem (23.168) ,00 % 42,00 % Schijf en hoger ,00 % 52,00 % Inkomen AOW leeftijd en geboren 1945 of eerder premies belasting totaal Schijf 1 tem ,25 % 5,10 % 18,35 % Schijf tem (13.910) 13,25 % 10,85 % 24,10 % Schijf tem (22.976) ,00 % 42,00 % Schijf en hoger ,00 % 52,00 % Inkomen AOW leeftijd en geboren in 1946 of later premies belasting totaal Schijf 1 tem ,25 % 5,10 % 18,35 % Schijf tem (13.718) 13,25 % 10,85 % 24,10 % Schijf tem (23.168) ,00 % 42,00 % Schijf en hoger ,00 % 52,00 %

8 Premies en Percentages 3 januari Loonheffingskortingen op een rij per per Algemene heffingskorting maximaal tot (2014) 2.001, ,00 Algemene heffingskorting met afbouw < Inkomen<= : % x (inkomen ) Algemene heffingskorting minimaal, bij inkomen > ,00: 2.103,00-737,00 = 1.366,00 Algemene heffingskorting AOW maximaal tot (2014) 1.034, ,00 Algemene heffingskorting AOW met afbouw < Inkomen <= : 1.065,00-1,012% x (inkomen ) Algemene heffingskorting AOW minimaal, bij Inkomen> ,00: ,00 = 693,00 Arbeidskorting maximaal tot ,00 (2014) 1.723, ,00 Arbeidskorting met afbouw < Inkomen < = (2014): 1.173, % x (inkomen- 40,721) Arbeidskorting minimaal, bij Inkomen > (2014): 550,00 367,00 Arbeidskorting AOW maximaal tot ,00 (2014) 890, ,00 Arbeidskorting AOW met afbouw < Inkomen < = (2014): 606, ,00-2,025% x (inkomen ) Arbeidskorting AOW minimaal, bij Inkomen > (2014): 284,00 367,00 Tijdelijke heffingskorting VUT-pre-pens. groene tabel max. 182,00 121,00 Ouderenkorting tot , ,00 daarboven 150,00 150,00 Alleenstaande Ouderenkorting 429,00 429,00 Jonggehandicaptenkorting 708,00 708,00 Werkbonus voor werkenden van 60, 61, 62 of 63 jaar op 31 december 2013 per per < Inkomen <= ,1% x (Inkomen ) & max < inkomen <= ,567% x (Inkomen ) Inkomen > ,00 Levensloopverlofkorting per gespaard kalenderjaar 205,00 205,00 (bedrag is bevroren ) (maximaal 6 jaren x 205,00 = 1230 LH-korting 2014) Fiets (CAO à la carte) en vervoer 2013 fiets voor woon-/werkverkeer tot maximaal 749,00 Andere verstrekkingen mbt woon/werk fiets max. 82,00 onbelaste vergoeding woon-/werkverkeer per km. 0,19 Uitruilen bruto VU of EJU tegen netto niet-vergoede kilometers, kijk op: Handleidingen van Bijtelling cataloguswaarde auto van de zaak (www.rdw.nl) per Geen CO 2 uitstoot 4% Auto s <=50 gr/km CO 2 Diesel én niet-diesel 7% Diesel 50 < CO 2 < = 85 gr/km / Niet-Diesel 50 < CO 2 < = 88 gr/km 14% Diesel 85 < CO 2 < = 111 gr/km / Niet-Diesel 88 < CO 2 < = 117 gr/km 20 % Alle andere (nieuwe) auto s: 25 % Vrije ruimte werkkostenregeling Percentage van de loonsom 1,4 % 1,5 % 1,5 % Eindheffingen 2013 geschenken in natura 20% tot maximaal 70,00 maximale waarde verstrekkingen per jaar 272,00 maximaal per verstrekking 136,00 Uw bedragen en percentages/ notities

Premies en percentages 2015

Premies en percentages 2015 Premies en percentages 2015 24 november 2014, jaargang 21 Op deze pagina staan de bedragen en percentages voor het jaar 2015 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend zijn. Soms nog

Nadere informatie

Premies en percentages 2013

Premies en percentages 2013 Premies en percentages 2013 1 12 augustus, jaargang 18 Op deze pagina staan de bedragen en percentages voor het jaar 2013 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend zijn. Soms nog onder

Nadere informatie

Premies en percentages 2016

Premies en percentages 2016 Premies en percentages 2016 19 oktober 2015, jaargang 22 Op deze pagina de bedragen en percentages voor het jaar 2016 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend. Waar nog geen gegevens

Nadere informatie

Premies en percentages 2016

Premies en percentages 2016 Premies en percentages 2016 28 december 2015, jaargang 22 Op deze pagina de bedragen en percentages voor het jaar 2016 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend. Waar nog geen gegevens

Nadere informatie

Premies en percentages 2017

Premies en percentages 2017 Premies en percentages 2017 6 december 2016, jaargang 23 Op deze pagina de bedragen en percentages voor het jaar 2017 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend. Waar nog geen gegevens

Nadere informatie

Premies en percentages 2017

Premies en percentages 2017 Premies en percentages 2017 1 november 2016, jaargang 23 Op deze pagina de bedragen en percentages voor het jaar 2017 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend. Waar nog geen gegevens

Nadere informatie

Premies en percentages 2016

Premies en percentages 2016 Premies en percentages 2016 24 mei 2016, jaargang 22 Op deze pagina de bedragen en percentages voor het jaar 2016 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend. Waar nog geen gegevens van

Nadere informatie

Premies en percentages 2018

Premies en percentages 2018 Premies en percentages 2018 13 december 2017, jaargang 24 Op deze pagina de bedragen en percentages voor het jaar 2018 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend. Waar nog geen gegevens

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Salarisinformatie VVT 2016

Salarisinformatie VVT 2016 Inhoud van deze publicatie 1. Premies sociale verzekeringen en Zorgverzekeringswet 2 2. Premie en premieverdeling Pensioenfonds Zorg & Welzijn 5 3. Indexatie vergoedingen reiskosten 6 4. Indexatie bedrag

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf 20-01-2016, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf Werkgeverslasten horeca algemeen in 2016 hoger De werkgeverslasten voor de sector 33 (horeca

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Release informatie Merces@Work 2.0

Release informatie Merces@Work 2.0 Nr 1 Januari 2015 Merces.nl Release informatie Merces@Work 2.0 In deze Informatie@Work vindt u informatie over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. Inhoudsopgave Wijziging in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27763 1 september 2015 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2009

Rekenregels per 1 juli 2009 Rekenregels per 1 juli 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2009 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24667 2 september 2013 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2016

Rekenregels per 1 januari 2016 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.4.23 Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2011

Rekenregels per 1 januari 2011 Rekenregels per 1 januari 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2011 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2014

Rekenregels per 1 januari 2014 Rekenregels per 1 januari 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45432 1 september 2016 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Alle premies voor werkgevers 2016 op een rij

Alle premies voor werkgevers 2016 op een rij 6 Jaargang 21 18 december 2015 Kernnieuws speciale bijlage Alle premies voor werkgevers 2016 op een rij Werknemersverzekering WGA en Ziektewet Aanvullende regelingen WGA-hiaat en compensatieverzekering

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Tarieven en bedragen 2014

Tarieven en bedragen 2014 Tarieven en bedragen 2014 Tot slot enkele relevante tarieven die gelden voor het jaar 2014. Belastingpercentages loonbelasting/premies volksverzekeringen Schijf Loon jaarbasis Tot AOW-leeftijd 1 tot en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49381 1 september 2017 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Augustus 2007 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UW) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres UW Hoofdkantoor

Nadere informatie

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33)

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) 20-12-2016, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) Werkgeverslasten 2017 voor horeca algemeen lager De werkgeverslasten voor de sector 33

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2012

Rekenregels per 1 januari 2012 Rekenregels per 1 januari 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2012 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016 Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22 Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Tarieven, bedragen en percentages

Tarieven, bedragen en percentages Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het Handboek Loonheffingen 2016. Let op! Als de werknemer in juni 2016 65 is geworden,

Nadere informatie

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Inhoud Hoeveel betaalt u als werkgever in Nederland? 2 Bruto minimumloon in Nederland 3 Belastingtarieven in Nederland

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Wijziging premiepercentages per 1 januari 2012 en minimumloonbedragen per 1 januari 2012

Wijziging premiepercentages per 1 januari 2012 en minimumloonbedragen per 1 januari 2012 Voorlichtingspublicatie 2012/354120 Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging premiepercentages per 1 januari 2012

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Tarieven, bedragen en percentages

Tarieven, bedragen en percentages Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het Handboek Loonheffingen 2015. Let op! Als de werknemer in september 2015 65 is geworden,

Nadere informatie

Wijziging premies per 1 april 2012 en minimumloonbedragen per 1 juli 2012

Wijziging premies per 1 april 2012 en minimumloonbedragen per 1 juli 2012 Voorlichtingspublicatie 29 juli /420847 Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2010 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Bijlage 7 - TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad

Bijlage 7 - TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad Bijlage 7 - TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad 1. Toelichting Ten behoeve van de TarievenTool dienen een aantal variabelen door u te worden aangeleverd. Tevens worden hierbij bijlagen gevraagd. Versie

Nadere informatie

TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad

TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad 1. Toelichting Ten behoeve van de TarievenTool dienen een aantal variabelen door u te worden aangeleverd. Tevens worden hierbij bijlagen gevraagd. Versie - DEMO huidige

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door nettoloon loonkosten grondslag Loon in geld: brutoloon werkgever 2.000,00 + 2.000,00 + 2.000,00 + Loon in natura

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2012

Rekenregels per 1 januari 2012 Rekenregels per 1 januari 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2012 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2010 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen

De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen Aan de leden die aangesloten zijn bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro en die bij het UWV zijn ingedeeld in een van de sectoren van de Metaal- of Elektrotechnische Industrie Ref.: XEjJSj1400003

Nadere informatie

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Bijlagen CBBS Loonwegwijzer Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Een volwassen schilder verdient bij zijn werkgever het geldende bruto-garantieloon plus 5.2% prestatietoeslag, d.w.z.

Nadere informatie

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp 17,9 Werkkostenregeling (1) Wat biedt het Belastingplan 2014: WerkKostenRegeling De overgangsregeling met

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2007

Rekenregels per 1 juli 2007 Rekenregels per 1 juli 2007 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2007 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u aan het eind

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2011 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden CAO-UMC

Arbeidsvoorwaarden CAO-UMC Augustus 2016 Augustus 2016 (versie 1) Samenstelling: Hoewel deze folder met grote zorgvuldigheid is gemaakt, kunt u aan de inhoud van deze folder geen rechten ontlenen. 1 Salarisschalen; bijlage A 1 2

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding Rekenregels per 1 januari 2004 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het (voorlopige) bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2004 opgenomen.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden CAO-UMC

Arbeidsvoorwaarden CAO-UMC Januari 2014 Januari 2014 Samenstelling: Hoewel deze folder met grote zorgvuldigheid is gemaakt, kunt u aan de inhoud van deze folder geen rechten ontlenen. Arbeidsvoorwaarden CAO-UMC per januari 2014,

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2012 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden CAO-UMC

Arbeidsvoorwaarden CAO-UMC oktober 2013 Okotber 2013 Samenstelling: Hoewel deze folder met grote zorgvuldigheid is gemaakt, kunt u aan de inhoud van deze folder geen rechten ontlenen. Arbeidsvoorwaarden CAO-UMC per oktober 2013,

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

Besluiten premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WIA en WAO 2012

Besluiten premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WIA en WAO 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.629 Besluiten premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WIA en WAO 2012 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2011, nr. 21409, d.d. 29.11.2011 (ZW) Staatscourant

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie