Premies en percentages 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premies en percentages 2014"

Transcriptie

1 Premies en percentages januari 2014, jaargang 20 Op deze pagina staan de bedragen en percentages voor het jaar 2014 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend zijn. Soms nog onder al het voorbehoud. Waar nog geen gegevens van 2014 bekend zijn staat nog 2013 erbij vermeld. Wij garanderen geen volledigheid, suggesties zijn altijd welkom via onze website Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, ondanks de zorg die eraan besteed is. Daarvoor moet u de formele publicaties bekijken. Daar waar een asterisk staat (*) moet de waarde/het percentage nog formeel worden bevestigd! ABP Premies en Franchises per per Franchise KeuzePensioen (OP/NP) + ANW-compensatie en PPP , ,00 Franchise geboren < 1950 (geldt voor pensioenopbouw, niet de voor premie) , ,00 KeuzePensioen incl. Anw-compensatie werkgevers% (incl. ANW 0,075%) 17,855 % 14,285 % KeuzePensioen incl. Anw-compensatie werknemers% (incl. ANW 0,225%) 7,845 % 7,615 % Afdracht (totaal) 25,70 % 21,6 % per Bijsparen KeuzePensioen (OP/NP/ANW) ontslaguitkering < 62 jaar werknemer en art ,70 % 21,90 % Bijsparen KeuzePensioen (OP/NP/ANW-comp.) bij ontslaguitkering op/na 62 jaar of indiensttreding na 65 jaar, werknemers% 39,60 % 31,90 % Franchise , ,00 VPL-premie (incl. FPU-/VUT fonds) per per FPU-/VUT-fonds premie werkgevers% 1,60 % 4,00 % FPU-/VUT-fonds premie werknemers% 2,40 % 0,00 % PartnerPlusPensioen (PPP) Algemeen per per PP actief en bij ontslaguitkering tot 62 jaar (werknemers%) 1,60 % 1,60 % PPP bij arbeidsong. na 62 jaar en bij indiensttreding na 65 jaar (werknemers%) en bij vrijwillige voortgezette deelname 2,30 % 2,25 % Franchise , ,00 1 PartnerPlusPensioen (PPP) Politie per per Voor zover afwijkend van (PPP) Algemeen PP werkgevers % 0,70 % 0,65 % PPP werknemers % 0,70 % 0,65 % Franchise 10950, ,00 Politieke Ambtsdragers (APPA) per per Franchise , ,00 Pensioen opbouwperc. (per ) regulier (bij wachtgeld geldt ander %) 2,00 % 1,95 % Alle inhoudingen als rijksambtenaar, pensioenpremie werknemersdeel incl. ANW-deel 7,845 % 7,615 % Pensioensioenpremie werkgeversdeel, fictief, geen afdracht! 17,855 % 14,285 % AAOP-premie werknemer (gelijk aan sector rijk) 0,075 % 0,075 % AAOP-premie werkgever (= fictief, geen afdracht!) 0,225 % 0,225 % Franchise AAOP-premie APPA (fictief) , ,00 Beroepsmilitairen Pensioen per per Franchise , ,00 OP/NP excl. Anw-compensatie 27,60 % 26,9 % Anw-compensatie 0,375 % (werknemers%), 0,125 % (werkgevers%) 0,50 % 0,50 % per per Bijsparen OP/NP tot 62 jaar bij ontslaguitkering en bij AO (werknemers%) 28,10 % 27,40 % Bijsparen OP/NP na 62 jaar bij ontslaguitkering, AO en in dienst treden na 62 jaar (werknemers%) 36,75 % 33,15 % Uitgave Franchise , ,00 Pardon Consult BV Industrieweg 17A 7949 AJ Rogat Tel : Fax : Website: per per PPP actieven en vrijwillig tot 62 jaar (werknemers%) 1,75 % 2,20 % PPP op/na 62 jaar vrijwillig (werknemers%) 2,00 % 3,10 % Franchise PPP , ,00

2 Premies en Percentages 3 januari Premie ABP ArbeidsOngeschiktheidsPensioen (A)AOP Per Per Franchise voor alle sectoren , ,00 Totaal Werkgevers% Werknemers Rijk 0,30 % 0,30 % 0,225% 0,225 % 0,075 % 0,075 % Defensie Burgerpersoneel 0,30 % 0,30 % 0,225 % 0,225 % 0,075 % 0,075 % Onderwijs 0,40 % 0,40 % 0,300 % 0,300 % 0,100 % 0,100 % Politie 0,40 % 0,40 % 0,300 % 0,300% 0,100 % 0,100 % Rechterlijke Macht 0,30 % 0,30 % 0,225 % 0,225 % 0,075 % 0,075 % Gemeenten 0,40 % 0,30 % 0,300 % 0,225 % 0,100 % 0,075 % Provincies 0,40 % 0,30 % 0,300% 0,225 % 0,100 % 0,075 % Waterschappen 0,40 % 0,30 % 0,300 % 0,225 % 0,100 % 0,075 % Universitair Medische Centra (Academische Ziekenhuizen) 0,30 % 0,30 % 0,225 % 0,225 % 0,075 % 0,075 % Hoger Beroepsonderwijs 0,30 % 0,20 % 0,225 % 0,150 % 0,075 % 0,050 % Wetenschappelijk onderwijs 0,20 % 0,20 % 0,150 % 0,150 % 0,050 % 0,050 % Onderzoeksinstellingen 0,20 % 0,20 % 0,150 % 0,150 % 0,050 % 0,050 % Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVO) 0,40 % 0,40 % 0,300 % 0,300 % 0,100 % 0,100 % Energie- en Nutsbedrijven/Waterbedrijven 0,40 % 0,30 % 0,300 % 0,225 % 0,100 % 0,075 % Overig 0,60 % 0,60 % 0,450 % 0,450 % 0,150 % 0,150 % Premie FPU Extra en Totaal per : VERVALLEN IPAP Politie tot Percentage Politie IPAP, ged. AO, alleen met politiekorting 0,331 % Politie IPAP ZEKER, ged. AO, alleen met politiekorting 0,583 % Politie IPAP, en IPAP ZEKER volledig AO, alleen met politiekorting, beide 0,194 % AOV Politie per Afdrachtpercentage AOV Gedeeltelijk (werknemer betaalt zelf 75% = 0,161%) 0,215 % AOV Volledig (werknemer betaalt zelf 75% = 0,170%) 0,227 % AOV Compleet (werknemer betaalt zelf 75% = 0,331%) 0,442 % IP-AP Basis Geen reparatie CAO <35%AO Per * Per * Zonder korting Met 20% (collectiviteitskorting) IPAP % Gedeeltelijk 0,56 % 0,448 % IPAP % Volledig (voor alle sectoren gelijk, m.u.v. Politie!) 0,23 % 0,184 % IPAP % Beide 0,79 % 0,632 % IP-AP Basis Met (gedeeltelijke) reparatie CAO <35% AO per Per : niet gewijzigd Ged. AO aanvulling tot 80%, 10 jaar 0,40 % Ged. AO aanvulling tot 75%, 5 jaar 0,46 % Ged. AO aanvulling tot 65%, 5 jaar 0,47 % LET OP: Per : Ons niet bekend IP-AP sectoraal Volledig AO 2013 (2014: Ons niet bekend!) Zonder korting Met 20% (collectiviteits-)korting IPAP % Volledig (voor alle sectoren gelijk, m.u.v. Politie!) 0,21 % 0,168 % Niet ingedeeld 0,51 % 0,408 % Rijk, Rijk vrijwillige toetreder 0,46 % 0,368 % Defensie, Def. Militairen en vrijwillige toetreder 0,46 % 0,368 % Algemeen 0,47 % 0,376 % HBO 0,37 % 0,296 % HBO, vrijwillige toetreder 0,51 % 0,408 % IP-AP sectoraal Gedeeltelijk AO per Per : Niet gewijzigd (muv politie per ) 2014 percentage ons niet bekend. Zonder korting Primair- Voortgezet Onderwijs 0,43 % 0,344 % Wetenschappelijk onderzoek en WO vrijwillige toetreder 0,40 % 0,32 % Onderzoek& Wetenschapsbeleid en OW vrijwillige toetreder 0,51 % 0,4080 % UMC 0,40 % 0,32 % UMC vrijwillige toetreder 0,40 % 0,32 % BVE en BVE vrijwillige toetreder 0,47 % 0,376 % Rechterlijke Macht 0,51 % 0,408 % Algemeen 0,51 % 0,408 % Overige gemeenschappelijke regelingen 0,51% 0,408 % Muziekscholen 0,51% 0,408 % Met 20% (collectiviteits-)korting

3 Premies en Percentages 3 januari IP-AP sectoraal Gedeeltelijk AO per vervolg Per : niet gewijzigd LET OP: Per : Loyalis publiceert niet meer Zonder korting 2013 Met 20% (collectiviteits-)korting Gemeenten, Gem. vrijw. Toetreder 0,4600 0,3680 Provincies, Prov. vrijwillige toetreder 0,5100 0,4080 Waterschappen 0,4000 0,3200 Nutsbedrijven 0,5100 0,4080 Waterbedrijven 0,5100 0,4080 Wetensch.Ond., WO vrijwillige toetreder 0,4000 0,3200 Gemeenten 0,5100 0,4080 Niet ingedeeld 0,5100 0,4080 ENB/Waterbedrijven: Afval & Milieu 0,5000 0,4000 ENB/Waterbedrijven: Energiebedrijven 0,5000 0,4000 ENB/Waterbedrijven: Kabel & Telecom 0,5100 0,4080 ENB/Waterbedrijven: Waterleiding & Transport 0,5000 0,4000 ENB/Waterbedrijven, vrijwillige toetreder 0,5000 0,4000 Overig 0,5100 0,4080 Overig: Kamers van Koophandel 0,4000 0,3200 Overig: Kunst & Cultuur 0,5100 0,4080 Overig: Luchthavens 0,5100 0,4080 Overig: Openbaar Stadsvervoer 0,5100 0,4080 Overig: Werk & Inkomen 0,5100 0,4080 Overig: Zorg 0,5100 0,4080 Onderwijs, vrijwillige toetreder 0,4700 0,3760 Gemeenten (600) Gem. vrijw.toetreder (609) 0,5100 0,4080 Overig, vrijwillige toetreder 0,5100 0,4080 De premiepercentages kunnen bij hoge deelname afwijken van bovenstaande tabel. Kijk dan in uw Loyalis-contract. Debruteren ABP-inkomen n.a.v. opheffing OHT (= blijvend) Debruteringspercentage (art. 3.1.a Pensioenreglement ABP) 1,9 % Maximum bedrag debrutering per jaar 791,85 Premieloon alle werknemersverzekeringen per (260 dagen!) Maximum premiedagloon per dag WW/ZW/WAO/UFO dag maand jaar 195, , ,00 franchise per dag / maand / jaar VERVALLEN PER (was in 2012: 66, , ,00) LET OP: Het premiedagloon verandert niet in juli, het uitkeringsdagloon wél. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) WGA-rekenpercentage (Werkhervattingskas incl. rentehobbel) 0,55% 0,54% zie pag. 5 Rentehobbel 2012 (aftrek op WGA-premie vóór verdeling WG/WN) 0,07% nihil 50% verhaal werknemer is bij rekenpremie 2013: 0,54 * 50% 0,24% 0,27% (verhaal WGA verschilt per werkgever, afhankelijk van het werkelijke WGA afdracht% voor de werkgever) Maximum premie grote werkgever (2013: > premieplichtig loon) 2,12% 2,08% Minimum premie grote werkgever (2013: > premieplichtig loon) 0,13% 0,13% Maximum premie kleine werkgever (2013: < premieplichtig loon) 1,59% 1,56% Minimum premie kleine werkgever (2013: < premieplichtig loon) 0,48% 0,47% Gemiddelde percentage 0,53% 0,52% Gemiddeld werkgevers risicopercentage 0,22% 0,23% Gemiddelde loonsom Correctie factor werkgeversrisico 1,90% 1,78% Wet op de Ondernemingsraden (WOR) WOR werkgevers% (op aanslag Belastingdienst te betalen) nnb (2008 0,01%)

4 Premies en Percentages 3 januari Zorgverzekeringswet (ZVW) per per Normaal tarief 7,75% 7,50% Verlaagd tarief (zonder werkgeversvergoeding) 5,65% 5,40% Rekenpremie zonder opslag eigen risico 1.154,00 350, ,00 Maximum grondslag per dag 195,59 197,74 Maximum grondslag per maand 4.237, ,50 Maximum grondslag per jaar , ,00 Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) per maximum premiedagloon per dag maand jaar (260 dagen!!!) 197, , ,00 per per maximum dagloon per dag uitkeringen (261 dagen, per jaar ,00) 195,96 197,00 WAO/WIA werkgevers% (Aof) 4,65% 5,45 %* * Dit is inclusief de opslag kinderopvang van 0,5% die tot 2014 via Ufo en sectorpremie WW werd geheven. Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) per maximum premiedagloon per dag maand jaar (260 dagen!!!) 197, , ,00 franchise per dag /maand/ jaar VERVALLEN m.i.v per per Maximum dagloon per dag uitkeringen (261 dagen, per jaar ,00) 195,96 197,00 werknemers% 0,00 % 0,00 % Vervangende premie sectorfonds sector 64/66: II (WSW) 1,84 % 2,04 % werkgevers% 1,70 % 2,15 % (pseudo) WW (260 dagen bij premieloon) per Maximum premiedagloon per dag maand jaar (260 dagen!!!) 197, , ,00 franchise per dag /maand/ jaar VERVALLEN per werknemers% VERVALLEN per Werkgevers % (maar niet af te dragen bij overheid/onderwijs!) 1,70 % 2,15 % Uitvoeringskosten BW ontslagregelingen (verschilt per uitvoerder) Bovenwettelijke uitvoeringskosten aanvulling WW nnb (97,00 in 2006) Bovenwettelijke uitvoeringskosten tijdens aansluitende uitkering nnb (97,00 in 2006) Gemiddeld aantal clientbetalingen per jaar nnb (gem.12,4 betalingen in 2006) Levensloop/Spaarloon per Spaarloon per jaar (bedrag was bevroren): REGELING VERVALLEN per Loonheffingskorting per kalenderjaar inleg bij opname levenslooptegoed max. 205,00, en bedraagt maximaal 6 x 205 = 1.230,00 als direct vanaf 2006 elk jaar in de levensloopregeling is gespaard. Levensloop max. 12% van het salaris per jaar in te leggen. Mits op >= 3000 tegoed ook tot en met 2021 nog fiscaal aantrekkelijk levensloop inleg mogelijk, anders bij voorkeur vóór 1 april 2013 uit laten betalen: 80% belast / 20% vrij, van tegoed Geboren tussen 1950 en kunnen inleggen tot max. 210% is bereikt, mits op of meer gespaard. Meer informatie: Belastingdienst en/of de spaarinstelling. Minimumlonen Per Per Per (+0,57%) Per (+0,5133%) Per maand Per dag Per maand Per dag Per maand Per dag Per maand Per week Per dag 23 jaar 1456,20 67, ,40 67, ,80 68, ,60 342,85 68,57 22 jaar 1237,75 57, ,00 57, ,15 57, ,75 291,40 58,28 21 jaar 1055,75 48, ,30 49, ,40 49, ,05 248,55 49,71 20 jaar 895,55 41,33 903,70 41,71 908,85 41,95 913,65 210,85 42,17 19 jaar 764,50 35,29 771,45 35,61 775,85 35,81 779,95 180,00 36,00 18 jaar 662,55 30,58 668,60 30,86 672,40 31,04 675,95 156,00 31,20 17 jaar 575,20 26,55 580,40 26,79 583,75 26,94 586,80 135,45 27,09 16 jaar 502,40 23,19 506,95 23,40 509,85 23,53 512,55 118,30 23,66 15 jaar 436,85 20,16 440,80 20,35 443,35 20,46 445,70 102,85 20,57 Ouderschapsverlofkorting Per Per verlofuur (max. aantal uren verlof/dienstverhouding) 4,29 dit geldt voor heel kalenderjaar 2014, dit bedrag wijzigt niet per juli). 50% van het minimum uurloon.

5 Premies en Percentages 3 januari UFO-premie en kinderopvang Per Per UFO-premie (geldt alleen voor eigen risicodragers WW, overheid/onderwijs) 0,78 % + 0,50 %* = 1,28 % 0,78 % UFO-premie indien eigen risicodrager ZW (en ook eigen risicodrager WW) 0,72 % + 0,50 %* = 1,22 % 0,72 % UFO-premie opslag kinderopvang * 0,50 % naar Aof-premie Per Maximum premie grondslag dag maand jaar (260 dagen!!!) 197, , ,00 Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk): WGA-vast, WGA-flex, ZW-flex per en WW-sectorpremie (niet ERD-WW) Sectorale premies 2014 overheid, onderwijs en gezondheid loonsom <= Sector WGA-vast WGA-flex ZW-flex Sectorpremie WW (niet -ERD WW) 35 Gezondheid, Geestelijke en Maatsch. belangen 0,51 0,14 0,27 1,73 54 Culturele instellingen 0,23 0,19 0,31 4,74 61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,50 0,06 0,09 0,83 62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 0,35 0,05 0,02 0,83 63 Overheid, defensie 0,00 0,02 0,05 0,83 64 Overheid, provincies en gemeenten 0,44 0,04 0,06 0,83 65 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,77 0,04 0,08 0,83 66 Overheid, overige instellingen 0,28 0,04 0,06 0,83 Algemene Gegevens premies en parameters Gemiddelde loonsom Grens grote/kleine werkgever Grens middelgroot/ grote werkgever Grens kleine/middelgrote werkgever WGA-vast Gemiddeld percentage 0,52% 0,49% Rekenpercentage 0,54% 0,51% Gemiddeld werkgeversrisico 0,23% 0,27% Correctiefactor werkgeversrisico 1,78 1,44 Minimumpremie (grote werkgever) 0,13% 0,12% Maximumpremie (grote werkgever) 2,08% 1,96% Correctiefactor bij onvolledige jaren werkgever 1 jaar 5,00 5,00 2 jaar 2,50 2,50 3 jaar 1,66 1,66 4 jaar 1,25 1,25 WGA-flex Gemiddeld percentage --- 0,17% Rekenpercentage --- 0,18% Gemiddeld werkgeversrisico --- 0,02% Correctiefactor werkgeversrisico --- 2,00 Minimumpremie (grote werkgever) --- 0,04% Maximumpremie (grote werkgever) --- 0,68% Correctiefactor bij onvolledige jaren werkgever 1,00 ZW-flex Gemiddeld percentage --- 0,31% Rekenpercentage --- 0,34% Gemiddeld werkgeversrisico --- 0,10% Correctiefactor --- 2,00 Minimumpremie (grote werkgever) --- 0,07% Maximumpremie (grote werkgever) --- 1,24% Correctiefactor bij onvolledige jaren werkgever 1,00

6 Premies en Percentages 3 januari VOOR GEMEENTEN, WATERSCHAPPEN EN PROVINCIES 2014 (keuze IZA of ZilverenKruis Achmea) IZA-premie 2014 vrijwillig eigen risico* 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 Basispremie (VNG IPO UvW arrangement) IZA Restitutie 88,15 82,15 76,15 72,15 68,15 65,15 IZA Natura 85,15 79,15 73,15 69,15 65,15 62,15 * Wettelijk eigen risico in 2014: 360 per verzekerde > 18 jaar, daar komt het vrijwillige eigen risico dan nog bij. Aanvullende verzekering IZA Extra Zorg 1 Zorg 2 Zorg 3 Zorg 4 Classic Comfort Premie (VNG IPO UvW arrangement) 8,85 15,65 24,60 51,15 33,50 Aanvullende Tandverzekering IZA Extra Tand 1 Extra Tand 2 Extra Tand 3 (kinderen tot 18 jaar geen premie) 11,50 15,75 27,05 Zilv.Kruis Achmea 2014 vrijw. eigen risico* 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 Basispremie (VNG IPO UvW arrangement) ZilverenKruis Achmea Restitutie 92,25 88,08 83,92 79,75 75,58 71,42 ZilverenKruis Achmea Natura 89,10 84,93 80,77 76,60 72,43 68,27 * Wetttelijk eigen risico in 2014: 360 per verzekerde > 18 jaar, daar komt het vrijwillige eigen risico dan nog bij. Aanvullende verzekering Mijn Keuze 1 Mijn Keuze 2 Mijn Keuze 3 Mijn Keuze 4 Premie (VNG IPO UvW arrangement) 6,86 12,67 22,40 44,85 Aanvullende Tandverzekering Mijn keuze 1 Mijn keuze 2 Mijn Keuze 3 Mijn keuze 4 12,84 17,33 29,76 44,21 Mijn keuze extra MijnKeuze Sport MijnKeuze Fit MijnKeuze Vitaal (kinderen tot 18 jaar geen premie) 4,50 5,50 7,40 De vermeld premiebedragen zijn per maand, het eigen risico is per jaar per verzekerde > 18 jaar Onderwijs: Vervangingsfonds (over bijdrage-inkomen) Per Per Per Per Primair onderwijs verplicht 7,90 % 8,81 % 7,52 % 7,77 % WEC verplicht 7,90 % 8,81 % 7,52 % 7,77 % GEEN ERD verplicht groot bestuur (lumpsum> 20 miljoen) 8,00 % 8,91 % 7,62 % 7,87 % WEL ERD verplicht groot bestuur (lumpsum> 20 miljoen) 3,00 % 3,44 % 2,15 % 2,17 % Vrijwillige aansluiting premie voor eigen personeel 8,50 % 9,48 % 7,48 % 7,70 % GEEN ERD vrijwillig groot bestuur (lumpsum> 20 miljoen) 8,50 % 9,48 % 7,48 % 7,70 % WEL ERD vrijwillig groot bestuur (lumpsum> 20 miljoen) 2,96 % 3,30 % 1,30 % 1,32 % ERD (vervanging 52 weken voor eigen risico) apart bericht Voortgezet Onderwijs: Per uit het Vf, verdeling uitkeringslasten 25% tlv instelling 75% tlv collectief Participatiefonds (over bijdrage-inkomen) Per Per Per Per Per * Per * Primair onderwijs (WPO) 2,12 % 2,37 % 2,65 % 3,00 % min. 3,50 % min. 3,95 % WEC 2,12 % 2,37 % 2,65 % 3,00 % min. 3,50 % min. 3,95 % * Schattingen, nog niet definitief.

7 Premies en Percentages 3 januari Risicofonds Centraal Beheer/Achmea (over bijdrage-inkomen) Primair onderwijs * 2009* 12 maanden 100%, 12 maanden 70%, + opslag 20% Premie exclusief I/D-banen 3,1% 3,7% 4,35% Premie inclusief I/D-banen 3,6% 4,7% 5,53% * Inmiddels worden de premies per werkgever vast gesteld over het gemiddelde verzuim de laatste 3 jaren. Er komen geen nieuwe percentages. Voortgezet onderwijs Variant * 2009* 20 wachtdagen, 100% 1ste jaar / 70% 2de jaar 2,88% 3,74% 4,11% 30 wachtdagen, 100% 1ste jaar / 70% 2de jaar 1,56% 2,03% 2,53% 20 wachtdagen, 50% 1ste jaar / 50% 2de jaar 1,48% 1,92% 1,92% 30 wachtdagen. 50% 1ste jaar / 50% 2de jaar 0,79% 1,03% 1,28% * Inmiddels worden de premies per werkgever vast gesteld over het gemiddelde verzuim de laatste 3 jaren. Er komen geen nieuwe percentages. Gemaximeerde daglonen Onderwijssectoren aansluitende uitkering Afgeleid van schaal 12 van de betreffende salaristabel (de ons laatst bekend vastgestelde) Dagloon Primair onderwijs (BBWO) 247,43 BVE/MBO (BWR-BVE) 205,57 (<2008) Voortgezet Onderwijs (WOVO) 246,00 Nederlandse Universiteiten (BWNU) 246,78 (per ) HBO-instellingen (BWR-HBO) 219,81 (2008) Universitair Medische Centra (BWUMC) 249,37 Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (BWR-KBB) 205,57 (<2008) Loonheffingen Algemeen Aantal dagen per jaar (overheid en markt) premies loonheffingen jaar 260 per maand 21,67 Aantal dagen voor uitkeringen (dagloon) maand 261 per maand 21,75 Werkbare dagen per maand (excl. feestdagen en vakanties) per per per Januari Februari Maart April mei Juni Juli Augustus September Oktober November december Totaal 261 dagen 261 dagen 261 dagen Belastingtarieven 2014 Inkomen jonger dan AOW leeftijd premies belasting totaal Schijf 1 tem ,15 % 5,10 % 36,25 % Schijf tem (13.718) 31,15 % 10,85 % 42,00 % Schijf tem (23.168) ,00 % 42,00 % Schijf en hoger ,00 % 52,00 % Inkomen AOW leeftijd en geboren 1945 of eerder premies belasting totaal Schijf 1 tem ,25 % 5,10 % 18,35 % Schijf tem (13.910) 13,25 % 10,85 % 24,10 % Schijf tem (22.976) ,00 % 42,00 % Schijf en hoger ,00 % 52,00 % Inkomen AOW leeftijd en geboren in 1946 of later premies belasting totaal Schijf 1 tem ,25 % 5,10 % 18,35 % Schijf tem (13.718) 13,25 % 10,85 % 24,10 % Schijf tem (23.168) ,00 % 42,00 % Schijf en hoger ,00 % 52,00 %

8 Premies en Percentages 3 januari Loonheffingskortingen op een rij per per Algemene heffingskorting maximaal tot (2014) 2.001, ,00 Algemene heffingskorting met afbouw < Inkomen<= : % x (inkomen ) Algemene heffingskorting minimaal, bij inkomen > ,00: 2.103,00-737,00 = 1.366,00 Algemene heffingskorting AOW maximaal tot (2014) 1.034, ,00 Algemene heffingskorting AOW met afbouw < Inkomen <= : 1.065,00-1,012% x (inkomen ) Algemene heffingskorting AOW minimaal, bij Inkomen> ,00: ,00 = 693,00 Arbeidskorting maximaal tot ,00 (2014) 1.723, ,00 Arbeidskorting met afbouw < Inkomen < = (2014): 1.173, % x (inkomen- 40,721) Arbeidskorting minimaal, bij Inkomen > (2014): 550,00 367,00 Arbeidskorting AOW maximaal tot ,00 (2014) 890, ,00 Arbeidskorting AOW met afbouw < Inkomen < = (2014): 606, ,00-2,025% x (inkomen ) Arbeidskorting AOW minimaal, bij Inkomen > (2014): 284,00 367,00 Tijdelijke heffingskorting VUT-pre-pens. groene tabel max. 182,00 121,00 Ouderenkorting tot , ,00 daarboven 150,00 150,00 Alleenstaande Ouderenkorting 429,00 429,00 Jonggehandicaptenkorting 708,00 708,00 Werkbonus voor werkenden van 60, 61, 62 of 63 jaar op 31 december 2013 per per < Inkomen <= ,1% x (Inkomen ) & max < inkomen <= ,567% x (Inkomen ) Inkomen > ,00 Levensloopverlofkorting per gespaard kalenderjaar 205,00 205,00 (bedrag is bevroren ) (maximaal 6 jaren x 205,00 = 1230 LH-korting 2014) Fiets (CAO à la carte) en vervoer 2013 fiets voor woon-/werkverkeer tot maximaal 749,00 Andere verstrekkingen mbt woon/werk fiets max. 82,00 onbelaste vergoeding woon-/werkverkeer per km. 0,19 Uitruilen bruto VU of EJU tegen netto niet-vergoede kilometers, kijk op: Handleidingen van Bijtelling cataloguswaarde auto van de zaak (www.rdw.nl) per Geen CO 2 uitstoot 4% Auto s <=50 gr/km CO 2 Diesel én niet-diesel 7% Diesel 50 < CO 2 < = 85 gr/km / Niet-Diesel 50 < CO 2 < = 88 gr/km 14% Diesel 85 < CO 2 < = 111 gr/km / Niet-Diesel 88 < CO 2 < = 117 gr/km 20 % Alle andere (nieuwe) auto s: 25 % Vrije ruimte werkkostenregeling Percentage van de loonsom 1,4 % 1,5 % 1,5 % Eindheffingen 2013 geschenken in natura 20% tot maximaal 70,00 maximale waarde verstrekkingen per jaar 272,00 maximaal per verstrekking 136,00 Uw bedragen en percentages/ notities

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering Handleiding (loon)administraties 1 januari 2013 p2 Belangrijkste wijzigingen Belastingdienst p2 Aanleveringen Cordares p8 Verhaalregeling WGA p11 Bouw-cao met een jaar verlengd p11 Bijlage 1 Garantielonen

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen

De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen Aan de leden die aangesloten zijn bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro en die bij het UWV zijn ingedeeld in een van de sectoren van de Metaal- of Elektrotechnische Industrie Ref.: XEjJSj1400003

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2013 ons kenmerk WM/13001 onderwerp Honorering en salariëring 2013 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar.

De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar. koninlfiëtaalunre Aan de leden die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek en bij het UWVzijn ingedeeld in de sector Metaal- en Technische Bedrijfstakken (Metaal en Techniek) De Ondernemersorganisatie

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook START People b.v.

Toelichting salarisstrook START People b.v. Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 De RekenHulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5 Tegemoetkoming

Nadere informatie

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever Jouw voordelen als payrollkracht PayrollProfijt Samen de beste werkgever Inhoud Welkom bij Persoonality! 3 PayrollProfijt 4 1. Persoonlijk pensioenplan 5 2. Collectieve ziektekostenverzekering 8 Premietabellen

Nadere informatie

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3 schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt de plus van het verschuldigde meerdere van tot belasting boven het (beginbedrag en premies

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA BELASTINGAANGIFTE 2004 fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie