De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie."

Transcriptie

1 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen 2014 zijn definitief vastgesteld. Na Prinsjesdag 2013 zijn de plannen een paar keer aangepast. De finale publicatie voor werkgevers gaat via de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 van de Belastingdienst (zakelijk). Eenmalige premieteruggaaf over 2013 De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. Als tegemoetkoming volgt eind januari 2014 lastenverlichting door een eenmalige en gedeeltelijke teruggaaf van een deel van de AOF-basispremie Over de basispremies AOF die over januari tot en met juni 2013 is aangegeven en afgedragen wordt ongeveer 28,82% van het premiebedrag AOF-basispremie teruggestort. Werkgevers hoeven daar geen extra handelingen voor te verrichten. Vanzelfsprekend wordt een achterstand in de afdracht van de loonheffingen door de Belastingdienst met deze teruggaaf verrekend. KHN vindt deze eenmalige teruggaaf voor horecawerkgevers een flinke opsteker. Dat is meer dan welkom. De werkgeverslasten blijven over 2014 echter onveranderd 1,5% van uw loonsom hoger en deze hogere lasten blijven er gewoon. De omvang van deze teruggaaf is ongeveer 0,50% van uw loonsom. Gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex Voor horeca valt wel op dat de premielasten bij korte contracten en nul urencontracten flink oplopen. Dat geldt ook voor de doorbelasting van de nieuwe gedifferentieerde premies. De lasten van WGA-flex en ZW-flex voor ziek en arbeidsongeschikt bij uit dienst of einde contract werden eerst uit de sectorpremie wachtgeld betaald. Die premie zou dan door minder lasten lager kunnen, maar dat wordt geheel overschaduwd door hogere uitkeringslasten WW voor horeca algemeen. De premies WGA-vast en WGA-flex mogen voor de helft op het netto loon van de werknemer worden verhaald. De premie ZW-flex niet! Horecapensioen Het Pensioenfonds horeca en catering heft pensioenpremie tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd als de werknemer tot die datum blijft werken. Dat vertaalt zich voor de doorwerkende werknemer in 2014 in gemiddeld twee maanden extra pensioenopbouw. Het opbouwpercentage van 1,5% verandert niet en blijft binnen de fiscale grenzen van Aanvullende regelingen worden op de nieuwe fiscale grenzen aangepast.

2 Loonheffing 1e schijf van 36,25% over e schijf van 42% over e schijf van 42% over e schijf van 52% vanaf Algemene heffingskorting met afbouw tot bij hoger inkomen De algemene heffingskorting wordt tussen 1e en 4e schijf over afgebouwd met 2% van het inkomen tussen de bedragen (maximaal 2% over = 737) In 2015 is de afbouw 2,1% van het inkomen vanaf tot nihil. In ,05% tot nihil. Arbeidskorting met afbouw tot 367 bij hoog inkomen De arbeidskorting wordt vanaf 2,25x WML ( ) afgebouwd met 4% van het inkomen tot maximaal 367). In 2015 tot maximaal 184 en in 2016 tot 0. (2013 maximaal 550) Deze percentages en bedragen worden in de loonheffingentabel verwerkt. Ook zijn er specifieke kortingen zoals voor alleenstaande ouders en combinatiekortingen. De afdrachtkorting beroepsonderwijs (bij BBL) wordt vervangen door een apart aan te vragen subsidie bij het agentschap. Loontijdvakken en maximumpremieloon jaar ,00 maand 4.284,50 vier weken 3.954,92 week 988,74 dag 197,74 Zorgverzekeringswet werkgeverspremie ZVW 7,50% over loon van Is geen fiscale bijtelling meer! verlaagd tarief o.a. zelfstandigen 5,40% over inkomen nominale premie zorgverzekeraar Is basispremie rechtstreeks van burger aan zorgverzekeraar

3 Sociale verzekeringen WIA AOF basispremie werkgever 4,95% over loon van opslag kinderopvangbijdrage 0,50% over loon van totaal 5,45% WGA Sector Horeca algemeen over het loon van Kleine werkgever: loonsom : gedifferentieerde premie WGA-vast 0,33% sectorale premie Horeca Algemeen gedifferentieerde premie WGA-flex 0,26% sectorale premie Horeca Algemeen gedifferentieerde premie ZW-flex 0,65% sectorale premie Horeca Algemeen Middelgrote werkgever: loonsom : gedifferentieerde premie WGA-vast minimum 0,12% maximum 1,96% (gemiddeld 0,49%) gedifferentieerde premie WGA-flex minimum 0,04% maximum 0,68% (gemiddeld 0,17%) gedifferentieerde premie ZW-flex minimum 0,07% maximum 1,24% (gemiddeld 0,31%) De gedifferentieerde premie voor de middelgrote werkgever is een gewogen gemiddelde van sectorale premie en de individueel toegerekende uitkeringslasten WGA en ZW-flex. Grote werkgever: loonsom en meer gedifferentieerde premie WGA-vast minimum 0,12% maximum 1,96% (gemiddeld 0,49%) gedifferentieerde premie WGA-flex minimum 0,04% maximum 0,68% (gemiddeld 0,17%) gedifferentieerde premie ZW-flex minimum 0,07% maximum 1,24% (gemiddeld 0,31%) De gedifferentieerde premie voor de grote werkgever is berekend uit de individueel toegerekende uitkeringslasten WGA en ZW-flex. Let op: u mag de helft van de gedifferentieerde premies WGA-vast en WGA-flex verhalen op het netto loon van de werknemer. De premie ZW-flex mag niet worden verhaald.

4 Sociale verzekeringen WW AWf premie werkgever 2,15% over loon van WW-wachtgeldpremie werkgever premie korte overeenkomst 8,67% over Kort is: elke actuele arbeidsovereenkomst korter dan 1 jaar. Een arbeidsovereenkomst van een half jaar dat met een half jaar wordt verlengd, blijft een actuele arbeidsovereenkomst korter dan een jaar. Kort is ook elke arbeidsovereenkomst waarin geen vast aantal uren is vastgelegd,zoals bij nulurencontracten voor bepaalde of onbepaalde tijd. premie langere overeenkomst 2,02% over Lang is: elke actuele arbeidsovereenkomst van 1 jaar of langer of elke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en elke arbeidsovereenkomst met een leerling BBL. Uitzondering: als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar of langer binnen een jaar na aanvang dienstbetrekking wordt beëindigd en het leidt tot uitkering WW dan wordt een naheffing premie "kort" opgelegd over al het loon van die werknemer in dat kalenderjaar. arbeidsovereenkomsten waarop volgens de loonheffing de regeling scholieren/studenten voor maximaal 8 weken van toepassing is.

5 Pensioenfonds horeca en catering pensioenpremie totaal 16,80% waarvan bijdrage werkgever 8,40% en inhouden loon werknemer 8,40% over het loon van , ,- over het uurloon van 5, , Let op: de AOW-gerechtigde leeftijd is datum einde arbeidsovereenkomst, aldus de cao horeca. Voor de werknemer die doorwerkt tot aan die AOW-gerechtigde leeftijd is ook tot die einddatum pensioenpremie verschuldigd en inhouding op het loon aan de orde. Uiteraard vertaalt zich dat in 2014 in gemiddeld twee maanden meer pensioenopbouw. Diversen Afdrachtkorting BBL (MBO leren en werken in horeca) De afdrachtkorting BBL wordt vervangen door een aparte subsidieregeling. Het leerbedrijf zal de subsidie apart moeten aanvragen, Het bedrag blijft maximaal op jaarbasis, maar wordt in ieder geval strenger toegepast bij langer uitsmeren werkervaring ten opzichte van de leertijd. Mobiliteitsbonus Vanaf 2013 krijgt u als werkgever een bonus voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder, voor een arbeidsgehandicapte die bij u ten minste het wettelijke minimum loon verdient, en als de arbeidsgehandicapte met een loondispensatie voor u gaat werken. Accijnzen en gebruiksbelasting op water De hogere accijnzen op gedistilleerd, bier, wijn en frisdranken gaan wat afgezwakt gewoon door. Bovendien volgt een flink hogere gebruiksbelasting op water. Per saldo is dat voor horecaondernemingen belastend want inkoop en exploitatie wordt duurder.

6 mutatie in %-punt mutatie werkgeverslasten horeca (met pensioen 21+) 2,00 1,50 1,00 0, bruto jaarloon plus vt in 2014 t.o.v. werkgeverslasten horeca algemeen 2014, 2013, en ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50-0,50-1, t.o.v t.o.v t.o.v. gemiddeld Door de wet uniformering loonbegrip zijn in 2013 vooral ook de werkgeverslasten over lagere lonen toegenomen. Dat komt door een opeenstapeling van het wegvallen van de franchise AWf en tegelijk de opslag op deze AWf-premie uit het begrotingsakkoord voor Deze opslagen tellen natuurlijk ook door op de hogere lonen.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering Handleiding (loon)administraties 1 januari 2013 p2 Belangrijkste wijzigingen Belastingdienst p2 Aanleveringen Cordares p8 Verhaalregeling WGA p11 Bouw-cao met een jaar verlengd p11 Bijlage 1 Garantielonen

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Premies en percentages 2014

Premies en percentages 2014 Premies en percentages 2014 3 januari 2014, jaargang 20 Op deze pagina staan de bedragen en percentages voor het jaar 2014 voor overheid en onderwijs, voor zover deze nu bij ons bekend zijn. Soms nog onder

Nadere informatie

De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen

De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen Aan de leden die aangesloten zijn bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro en die bij het UWV zijn ingedeeld in een van de sectoren van de Metaal- of Elektrotechnische Industrie Ref.: XEjJSj1400003

Nadere informatie

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden 1. Actueel Ontwikkelingen politiek en economie Sociaal Akkoord en arbeidsrecht Kostenbeheersing via tijdelijke

Nadere informatie

De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar.

De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar. koninlfiëtaalunre Aan de leden die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek en bij het UWVzijn ingedeeld in de sector Metaal- en Technische Bedrijfstakken (Metaal en Techniek) De Ondernemersorganisatie

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2)

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag

Nadere informatie

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2013 Het belastingplan 2012 heeft geleid tot een behoorlijke verandering van

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook START People b.v.

Toelichting salarisstrook START People b.v. Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor

Nadere informatie

1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN

1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor werd een keur aan maatregelen

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie