Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters"

Transcriptie

1 Vergunnings- en subsidievoorwaarden groepsopvang baby s en peuters 20 maart 2014 Voorwaarden groepsopvang baby s en peuters Overzicht bieden van wat er inzake voorwaarden na 1 april 2014 verandert voor groepsopvang van baby s en peuters Waaraan moeten bestaande KDV na 1 april 2014 (of later) aan voldoen: Vergunningsvoorwaarden (werkingsvoorwaarden) Subsidievoorwaarden (trap 1 en trap 2) 2 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 1

2 Inhoudstafel 1. Personen werkzaam in de kinderopvang 2. Infrastructuur (en veiligheid) 3. Documenten dagelijkse werking 4. Omgang met kinderen en gezinnen 5. Samenwerking 6. Subsidievoorwaarden 3 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 1. Personen werkzaam in de kinderopvang Aantal kinderbegeleiders en andere medewerkers Kwalificatie- en andere voorwaarden Documenten tegen 1 april VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 2

3 Ratio: aantal kinderen per begeleider Absolute maxima 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Vanaf 2 de begeleider aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider Kinderen Begeleiders Tijdens rust (maximum 2u aaneensluitend) 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Vanaf 2 de begeleider aanwezig: max. 14 kinderen per begeleider Overgangsperiode tot 1 april 2020 voor peutertuinen (1 op 10) Organisator doet inspanningen voor een betere ratio binnen eigen budgettaire mogelijkheden (1 op 7) Kinderen Begeleiders VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Personen werkzaam in de kinderopvang Verantwoordelijke in de groepsopvang: geen ratio Er moet een verantwoordelijke zijn. De organisator heeft een verantwoordelijke. Opdrachten verantwoordelijke: - Aansturen werking - Aanspreekpersoon zijn voor toezichthouders, Kind en Gezin en de gezinnen Vervanger van de verantwoordelijke: Een persoon werkzaam in de locatie die bij afwezigheid van de verantwoordelijke de taak als aanspreekpersoon voor toezichthouders, Kind en Gezin en gezinnen overneemt. 6 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 3

4 Kwalificatie- en andere voorwaarden VERANTWOORDELIJKE: 1) Kwalificatiebewijzen Verantwoordelijke min. 19 plaatsen: één van de volgende kwalificatiebewijzen MB Vergunningen (ontwerp), artikel 7 - Bachelor/hoger onderwijs (richting: onderwijs, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg, psychologie en pedagogische wetenschappen) - Master (psychologie en pedagogische wetenschappen) - Bepaalde postgraduaten Vrijstelling zonder verplichte kwalificatie: als 3 jaar gewerkt tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 in locatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht binnen dezelfde functie 7 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Afwijking voor personen die voor 1 april 2014 tewerkgesteld zijn als verantwoordelijke: Voor 1 april 2014 tewerkgesteld als verantwoordelijke in een kinderopvanglocatie (met een erkenning, een toestemming, een attest van toezicht of gemeld) Eén van de volgende kwalificatiebewijzen: 1) een diploma of certificaat van het hoger beroepsonderwijs en van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, met uitzondering van de specifieke lerarenopleiding en het getuigschrift pedagogische bekwaamheid 2) een diploma van het hoger onderwijs met een of meer cycli, van een bachelor of van een master. Geen overgangsperiode voor erkende KDV Voor ZKDV: 6 jaar om te voldoen aan de kwalificatie verantwoordelijke die gestart is met werken voor 1 april VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 4

5 2) Attest kennis Nederlandse taal: ERK-niveaus: luisteren en gesprekken (niveau B2), lezen en schrijven (niveau B1) Overzicht attesten: - een certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie - een bewijs van de Huizen van het Nederlands - een certificaat van Selor - een certificaat of een deelcertificaat van een instantie die erkend is door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en waarop het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming het toezicht uitoefent - een diploma van een instantie waarvan het Nederlands de onderwijstaal is, die erkend is door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - een certificaat van een onderwijsinstantie die in die hoedanigheid erkend is in het land van herkomst en geaccrediteerd als taalopleiding Nederlands 3) Iedere locatie: vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke 9 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 4) Attest levensreddend handelen minstens drie uur opleiding met volgende leerinhouden: 1) een theoretisch deel, waarbij minstens de typische gevaren voor baby s en peuters, de basisprincipes van de eerste hulp, het stappenplan van reanimatie volgens de geldende richtlijnen van de European Resuscitation Councel en het bewustzijn, de ademhaling en de circulatie van baby s en peuters aan bod komen 2) een praktisch deel, waarbij ruim de tijd gegeven wordt om te oefenen en waarbij minstens het inoefenen van reanimatie van baby s en peuters op poppen met de maat van baby s en peuters, de handelingen bij verslikken en stikken, en de veiligheidshouding aan bod komen VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 5

6 KINDERBEGELEIDER 1) Kwalificatiebewijs kinderbegeleider MB Vergunningen (ontwerp): artikel 6 Vb. 3de jaar BSO Kinderzorg, TSO jeugd- en gehandiaptenzorg tot Bachelor Werkingsvoorwaarden groepsopvang: Mogelijkheid om niet gekwalificeerd te starten met werken indien voldaan aan volgende voorwaarden: 1) Bewijs kwalificerend traject = inschrijvingsbewijs van maximaal drie jaar oud voor een opleiding die leidt tot het behalen van een kwalificatiebewijs (zie artikel 6). 2) Op niveau van de organisator 1 op 4 VTE kinderbegeleiders 3) Altijd kinderbegeleider met kwalificatiebewijs aanwezig 4) Kwalificatiebewijs behalen max. 6 jaar na starten met werken als kinderbegeleider bij de organisator 11 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Vrijstelling zonder verplichte kwalificatie: als 3 jaar gewerkt tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 in locatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht binnen dezelfde functie of van verantwoordelijke naar kinderbegeleider Vrijstelling met andere verplichte kwalificatie: Voor 1 april 2014 tewerkgesteld als verantwoordelijke of kinderbegeleider in een kinderopvanglocatie (met een erkenning, een toestemming, een attest van toezicht of gemeld) Eén van de volgende kwalificatiebewijzen: 1) een diploma of certificaat van het hoger beroepsonderwijs en van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, met uitzondering van de specifieke lerarenopleiding en het getuigschrift pedagogische bekwaamheid 2) een diploma van het hoger onderwijs met een of meer cycli, van een bachelor of van een master. Geen overgangsperiode voor erkende kinderdagverblijven ZKDV: overgangsperiode van 10 jaar om te voldoen aan kwalificatie kinderbegeleider 12 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 6

7 2) Attest kennis Nederlandse taal ERK niveaus: luisteren en gesprekken voeren (niveau B1), lezen en schrijven (niveau A2) Attest: - Alle attesten voor verantwoordelijke (zie slide 8) - Bijkomend: een attest van een instantie die aantoont dat houder 9 jaar lager en secundair onderwijs aantoont waarin het Nederlands de onderwijstaal is Overgangsperiode voor opvang met attest /erkenning/toestemming/gemeld tot 1 april 2015 Indien Subsidie Trap 1: alle kinderbegeleiders (afwijking) 3) Attest levensreddend handelen Idem attest verantwoordelijke (slide 9) 13 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies VORMING: Verantwoordelijke en kinderbegeleider Jaarlijkse analyse behoefte Aanbod aan vorming dat tegemoetkomt aan de behoeften 14 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 7

8 1.3. Documenten in orde tegen 01/04/2014 Volgende dia: overzicht te verzamelen documenten 15 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Nodige attesten Organisator Verantwoordelijke Kinderbegeleider Direct contact met kinderen Nieuw Identiteitsbewijs X 21 jaar X 21 jaar X 18 jaar Uittreksel strafregister Medisch attest X X X X Bij aanvraag vergunning of start tewerkstelling: max 3 maanden oud Vernieuwen: na 3 jaar of eerder indien nodig Ook voor rechtspersonen X Overgangsperiode: maximum 3 jaar (voor wie al een attest heeft niet ouder dan 3 jaar) X X Bij aanvraag vergunning of start tewerkstelling: max 3 maanden oud Vernieuwen: na 3 jaar Attest arbeidsgeneesheer Kennis Nederlands X X Overgangsperi ode: 1 jaar Volgens ERK niveaus Attest levensreddend handelen X X Gelijkaardig zijn aan nu Vernieuwen: na 3 jaar Kwalificatie bewijs X X Afwijkingen mogelijk Kwalificerend traject kinderbegeleider 16 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 8

9 Nieuwe kinderbegeleiders na 1 april 2014: Identiteitsbewijs Uittreksel strafregister Medisch attest Attest kennis Nederlands Attest levensreddend handelen Kwalificatiebewijs 17 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Inhoudstafel 1. Personen werkzaam in de kinderopvang 2. Infrastructuur (en veiligheid) 3. Documenten dagelijkse werking 4. Omgang met kinderen en gezinnen 5. Samenwerking 6. Subsidievoorwaarden 18 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 9

10 Aantal plaatsen Op 1 april 2014 krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: - De wens van de organisator - De beschikbare ruimte en inrichting (5 m²) Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid. Tijdelijke afwijking: nakomen huidige contracten met ouders (tot eind december 2015) 19 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 2. Infrastructuur Ruimtes en vloeroppervlakte Buitenspelmogelijkheid Verschillende zones en verplichte uitrusting Inrichting: daglicht en ventilatie Veiligheid Gezondheid 20 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 10

11 Ruimtes en vloeroppervlakte Afzonderlijke binnenruimtes = wanden van plafond tot vloer Leefruimte per leefgroep: max 18 kinderen gekoppeld aan begeleider(s) en ruimte(s). Overgangsperiode tot april Afzonderlijke rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of s nachts Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak Afwijking mogelijk op leefgroepindeling voor opvang met erkenning of AvT op 1 april 2014, MAAR vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Als > 36 plaatsen: circulatieruimte (gang, hal) Voor opvang met erkenning op 1 april 2014: overgangsperiode tot april 2017, MAAR, vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Afwijking mogelijk voor opvang met erkenning of AvT op 1 april 2014, MAAR vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk 21 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Nettovloeroppervlakte = de vloeroppervlakte tussen de binnenmuren van de ruimtes Leef- + rustruimte: 5 m² per kinderopvangplaats Leefruimte: minimum 3 m² per kinderopvangplaats Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte minimum 2,2 m. Indien schuin plafond: minimale vrije hoogte 1,80m indien hoogste punt minimaal 2,20m. Voor opvang met erkenning op 31 maart 2014: overgangsperiode tot 1 april 2017: voor 3m² leefruimte & plafondhoogte MAAR vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Afwijking mogelijk voor opvang met erkenning of AvT op 1 april 2014, MAAR vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren! Afwijkingsmogelijkheid voor erkend consultatiebureau Afwijkingsmogelijkheid voor Huizen van het Kind 22 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 11

12 Buitenspelmogelijkheid Buitenspelmogelijkheid Voldoende, vlot en veilig bereikbaar Aangepast aan het aantal vergunde kinderopvangplaatsen en de leeftijd van de kinderen Niet noodzakelijk eigen tuin 23 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Verschillende zones en verplichte uitrusting Zone = een oppervlakte met een bepaalde functie Zone voor de toegang Zone voor de keukenactiviteit met: 1) Werkoppervlak 2) Wasbak koud en warm stromend water 3) Koelkast 4) Opwarmingstoestel Indien verschillende zones voor de keukenactiviteit: elke bijkomende zone heeft minimaal 1) en 2) aangepast aan het aantal opvangplaatsen verzorgingstafel en -kussen een wasbak met koud en warm stromend water een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind kindertoiletten of potjes een bad of kinderbad 24 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 12

13 Uitrusting voor verzorging: 1) aangepast aan het aantal opvangplaatsen 2) verzorgingstafel met kussen 3) een wasbak met koud en warm stromend water 4) een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind 5) kindertoiletten of potjes 6) een bad of kinderbad Uitrusting voor veilig slapen 1) Een veilig bed voor elk aanwezig kind (EN-Europese norm 716 of EN-Europese norm 1130) 2) Veilig spijlenbed voor kinderen jonger dan 18 maanden 3) Vrije circulatie langs 1 lange zijde 4) Evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kledij 5) Jonger dan 1 jaar: geen kussen of dekbed + rugligging tenzij attest arts of attest ouder 25 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Inrichting: daglicht en ventilatie Natuurlijk daglicht in leefruimte Minimum 1 buitenraam per leefruimte Glasoppervlakte buitenramen leefruimte = minimum 1/12 de van nettovloeroppervlakte van leefruimte Voor opvang met erkenning op 1 april 2014: overgangsperiode tot 1 april 2017, MAAR vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Afwijking mogelijk voor opvang met erkenning of AvT op 1 april 2014, MAAR vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Voldoende ventilatie in leefruimte, rustruimte en sanitair koolstofdioxideconcentratie in lucht onder 1200 ppm Raam dat open kan of mechanische verluchting 26 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 13

14 Veiligheid Brandveiligheid: brandveiligheidsattest A of B A: OK (infrastructuur voldoet aan specifieke brandveiligheidsvoorschriften) B: OK met opmerkingen C: niet OK Inhoudelijk gelijklopend als voordien Wanneer nieuw attest? Op vervaldatum als < 2022 Overgangsregeling: ten laatste 1 april 2022 (8 jaar) als er een brandveiligheidsattest is dat nog geldig is Onmiddellijk bij: verhoging aantal plaatsen, grondige wijzigingen, verhuis, nieuwe locatie Afwijking via commissie brandveiligheid blijft mogelijk Verzekeringen: Burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitbating van de kinderopvang Organisator en personen die in kinderopvanglocatie werken Onbezoldigde medewerkers en personen die in nood bijspringen Lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen (specificatie cijfers in wetgeving) 27 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Risicoanalyse (nieuw!) = organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving Risicoanalyse gaat minimaal over: de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging Plan van aanpak en een tijdspad om de risico s te beheersen Minstens binnen een cyclus van twee jaar: alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar. Permanent gebruiksklaar telefoontoestel voor de verantwoordelijke en elke kinderbegeleider Verplichte procedure en meldplicht aan Kind en Gezin: crisis en grensoverschrijdend gedrag Actief, auditief en visueel toezicht VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 14

15 Gezondheid Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank (wetgeving FAVV) Bij loden waterleidingen of indien twijfel hierover: alleen flessenwater voor elke bereiding van voeding of drank Dieren buiten het bereik van kinderen houden 29 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Inhoudstafel 1. Personen werkzaam in de kinderopvang 2. Infrastructuur (en veiligheid) 3. Documenten dagelijkse werking 4. Omgang met kinderen en gezinnen 5. Samenwerking 6. Subsidievoorwaarden 30 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 15

16 Noodzakelijke documenten Kwaliteitshandboek Overgangsbepaling ten laatste op 1 april 2017 Met ook organisatorische structuur Risico-analyse organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving plan van aanpak en tijdspad cyclus van 2 jaar Schriftelijke overeenkomst met erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie. Overgangsbepaling ten laatste op 1 april 2016 ondersteunt pedagogisch beleid evalueert periodiek attest draagkracht gezinsopvang 31 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 3.2. Noodzakelijke documenten Huishoudelijke reglement (HHR) voor elke kinderopvanglocatie = een algemeen document dat eenzijdig uitgaat van de organisator; = bevat de algemene bepalingen over de werking en de leefregels van de kinderopvanglocatie; = is voor elk gezin op dezelfde manier van toepassing Bevat verplichte informatie vb. algemene informatie over organisator kinderopvanglocatie, beleid op vlak van inschrijving en opname, prijsbeleid, rechten van het gezin (vb. recht om klachten te uiten) Ondertekening voor ontvangst en kennisneming (niet voor akkoord!) ten laatste op het moment dat de schriftelijke overeenkomst wordt ondertekend HHR kan eenzijdig gewijzigd worden, wijzigingen schriftelijk voorleggen ter ondertekening Overgangsbepaling tot 1 april 2015 voor bestaande opvanglocaties en startende opvanglocaties Meer uitleg? Workshop Huishoudelijk reglement en opvangovereenkomst na 1 april 2014 Hilde Van Rie 32 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 16

17 Schriftelijke overeenkomst met elk gezin = regelt de rechten en plichten van beide partijen voor de kinderopvang van een welbepaald kind = de specifieke afspraken tussen organisator en gezin kunnen verschillen tussen de verschillende ouders Bevat verplichte informatie vb. welke prijs het gezin moet betalen, het opvangplan (hoe vaak en wanneer het kind zal komen), gelijkwaardige opzegregeling Ondertekenen voor akkoord. Het gaat immers om een wederkerige overeenkomst die tot stand komt tussen twee partijen Wijzigingen in schriftelijke overeenkomst: schriftelijke akkoord van de ouders nodig Overgangsbepalingen voor erkende kinderopvang, voorzieningen met een attest van toezicht of met toestemming er moet geen schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt voor kinderen, waarvoor er geen schriftelijke overeenkomst is en die ingeschreven zijn op datum van de inwerkingtreding (01/04/2014) er moet wel een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt voor kinderen die worden ingeschreven na de datum van de inwerkingtreding (01/04/2014) Overgangsbepaling tot 1 april 2015 voor bestaande opvanglocaties en startende opvanglocaties Meer uitleg? Workshop Huishoudelijk reglement en opvangovereenkomst na 1 april 2014 Hilde Van Rie 33 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Inlichtingenfiche voor elk opgevangen kind = In kader van de veiligheid van het kind Bevat verplichte informatie: 1) de identificatiegegevens van het kind en de ouders 2) de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts 3) de specifieke aandachtspunten onder meer over de gezondheid of de manier van omgaan met het kind 4) de personen die het kind mogen ophalen Omdat de inlichtingenfiche persoonlijke gegevens van de kinderen bevat: moet je de uitdrukkelijke toestemming aan de ouder(s) vragen om deze gegevens te verwerken in het kader van het naleven van de vergunningsvoorwaarden mogen enkel deze personen dit document inkijken: de organisator als het echt noodzakelijk is, de verantwoordelijke, de kinderbegeleider die het kind begeleidt, de toezichthouders (voorlopig alleen Zorginspectie), Kind en Gezin en de gezinnen voor hun eigen kind laat je deze documenten bijvoorbeeld niet open liggen of hang je ze nergens op 34 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 17

18 Aanwezigheidsregister in elke kinderopvanglocatie = Dit register vermeldt per kinderopvangdag de aankomst- en vertrektijd van elk opgevangen kind. Dagelijkse aanwezigheidsregistratie: De gezinnen bevestigen schriftelijk of elektronisch elke geregistreerde aanwezigheid van hun kind. Je kiest zelf met welke frequentie je dit laat ondertekenen (dagelijks, wekelijks, ). Je moet deze documenten gedurende 12 maanden in de kinderopvanglocatie bewaren zodat Zorginspectie ze kan bekijken (belangrijk bij betwisting) Planning en registratie van de aanwezigheid van kinderbegeleiders 35 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Inhoudstafel 1. Personen werkzaam in de kinderopvang 2. Infrastructuur (en veiligheid) 3. Documenten dagelijkse werking 4. Omgang met kinderen en gezinnen 5. Samenwerking 6. Subsidievoorwaarden 36 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 18

19 4. Omgang met kinderen en gezinnen Respect voor integriteit en non-discriminatie Pedagogisch beleid en pedagogische ondersteuning Betrokkenheid en participatie van gezinnen 37 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Respect voor integriteit en nondiscriminatie Fysieke en psychische integriteit van elk kind respecteren Niet discrimineren van kinderen en gezinnen 38 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 19

20 Pedagogisch beleid en pedagogische ondersteuning Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel: ontwikkeling stimuleren welbevinden en de betrokkenheid bevorderen rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld door Kind en Gezin Pedagogisch beleid bevat minstens volgende aspecten: 1) Wennen 2) Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten 3) Regelmaat in de dagdeling 4) Een methode om het welbevinden en de betrokkenheid in kaart te brengen 5) Taalbeleid: Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren + positieve aandacht voor thuistaal 6) Bevorderen van een onderlinge respectvolle houding 7) Continuïteit in de begeleiding van kinderen 8) Een actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie en permanente begeleiding van de kinderen 39 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Pedagogische ondersteuning (nieuw!) Elke organisator zorgt ten laatste op april 2016 (overgangsbepaling) voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin 40 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 20

21 Betrokkenheid en participatie van de gezinnen Communicatie en regelmatig overleg Toegang voor gezinnen tot alle ruimtes waar kind wordt opgevangen Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin in de periode dat kind opgevangen wordt Bekend maken aan de ouders binnen een bepaalde termijn: Vergunningsbeslissingen en eventuele schriftelijke aanmaningen: binnen 30 kalenderdagen na beslissing Schorsing of opheffing van de vergunning: binnen 5 kalenderdagen na beslissing 41 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Inhoudstafel 1. Personen werkzaam in de kinderopvang 2. Infrastructuur (en veiligheid) 3. Documenten dagelijkse werking 4. Omgang met kinderen en gezinnen 5. Samenwerking 7. Subsidievoorwaarden 42 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 21

22 5. Samenwerking Kind en Gezin Eenmalig: Huidig sociaal tarief van ouders Periodiek: Een deel van je subsidies worden berekend op basis van de opvangprestaties. Deze opvangprestaties worden via het registratieformulier elektronisch aan Kind en Gezin doorgegeven. Per maand en per kindcode worden alle types aanwezigheid doorgegeven.!attest inkomenstarief nodig van elk kind. Jaarlijks: aantal openingsdagen, aantal uniek opgevangen kinderen, kenmerken van voorrang/kind Jaarlijks: gegevens personeel (gemiddelde leeftijd) 43 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Inhoudstafel 1. Personen werkzaam in de kinderopvang 2. Infrastructuur (en veiligheid) 3. Documenten dagelijkse werking 4. Omgang met kinderen en gezinnen 5. Samenwerking 6. Subsidievoorwaarden 44 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 22

23 6.1. Trappensysteem Trap 3 Trap 2 Plussubsidie Kwetsbare gezinnen Voorrangsregels Trap 1 1 Subsidie voor inkomenstarief Subsidie voor inkomenstarief Prijs op basis van inkomen Voorrangsregels Openingsuren Basissubsidie Basissubsidie Basissubsidie 220 openingsdagen Nederlands Inclusieve opvang Individuele: vanaf vergunning Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig Combinatie individuele & structurele mogelijk 45 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Trap 2: subsidie voor inkomenstarief Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente De organisator krijgt subsidies voor één of meerdere opvanglocaties Organisator kiest welke locaties Zodra betaling: aan de subsidievoorwaarden voldoen Alle plaatsen in de locatie moeten aan de subsidievoorwaarden voldoen van de respectievelijke trap 46 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 23

24 VOORWAARDEN subsidie inkomenstarief: 1) Voldoen aan voorwaarden basissubsidie: - minimaal 220 openingsdagen per locatie (herleid naar 180); - attest kennis Nederlands (voor elke begeleider is er een attest van actieve kennis van het Nederlands: overgangsperiode 1 jaar, per 3 met attest 1 zonder, mits voorwaarden) - taalbeleid: gebruik Nederlands 1) 220 openingsdagen van 11 doorlopende uren tussen 6u en 20u 2) 80% bezetting (berekend op basis van het aantal gesubsidieerde kinderopvangplaatsen) MAAR overgangsperiode: 70% 2014 en 75 % ) Voorrangsregels Inspanningsverbintenis: absolute voorrang voor werksituatie (werk zoeken, houden of beroepsopleiding) daarnaast voorrang voor alleenstaanden, gezinnen met laag inkomen, pleegkinderen en broertjes en zusjes 47 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels of kwetsbare gezinnen (zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie) 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair Opnemen in het huishoudelijk reglement 6) Organisator met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen: Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk Kinderbegeleiders groepsopvang zijn werknemers (niet voor kinderbegeleider = verantwoordelijke) Dubbele boekhouding en financieel verslag 7) Elke ouder betaalt een inkomenstarief 48 - VVSG - BVR Vergunningen en subsidies 24

25 Bedankt voor jullie aandacht! Vragen? Opmerkingen? 25

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

De groepsopvang heeft een vergunning voor min. 9 plaatsen

De groepsopvang heeft een vergunning voor min. 9 plaatsen Werkingsvoorwaarden BVR Vergunning Groepsopvang Aantal plaatsen De groepsopvang heeft een vergunning voor min. 9 plaatsen Aantal kinderen per begeleider Max. 8 kinderen per begeleider als de begeleider

Nadere informatie

Werkingsvoorwaarden BVR Vergunning Gezinsopvang

Werkingsvoorwaarden BVR Vergunning Gezinsopvang Werkingsvoorwaarden BVR Vergunning Gezinsopvang Aantal plaatsen Het maximum aantal vergunde plaatsen voor een gezinsopvang is 8. (Gemiddelde van 4 tegelijk aanwezige kinderen per kwartaal moet nagestreefd

Nadere informatie

BVR vergunning & subsidie gezinsopvang

BVR vergunning & subsidie gezinsopvang BVR vergunning & subsidie gezinsopvang Aan de slag na 1 april 2014 donderdag 20 maart 2014 ICC Gent Inhoud 1. Personen werkzaam in de kinderopvang 3. Documenten dagelijkse werking 4. Samenwerkende onthaalouders

Nadere informatie

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype.

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning INFRASTRUCTUUR Het gedeelte van de woning dat wordt gebruikt voor de opvang heeft: een speelruimte; een sanitaire ruimte met een toilet en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype.

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

DECREET KINDEROPVANG Toelichting oudercontact 23 oktober Groepsopvang De Kaboutertjes

DECREET KINDEROPVANG Toelichting oudercontact 23 oktober Groepsopvang De Kaboutertjes DECREET KINDEROPVANG 2014 Toelichting oudercontact 23 oktober 2014 Groepsopvang De Kaboutertjes vzw STORZO Decreet Kinderopvang baby s en peuters De vergunning Doelstellingen decreet overheid Voldoende

Nadere informatie

Kwalificaties en attesten in de kinderopvang

Kwalificaties en attesten in de kinderopvang Kwalificaties en attesten in de kinderopvang Kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders, als het goede kinderopvang is. De kwalificaties van de personen die in de kinderopvang werken, leveren

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Het voortgangsplan: doelstellingen en wijzigingen Aan alle opvang van baby s en peuters 17 juni 2015 (update op 9 oktober 2015) Het decreet

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 1313 VLAAMSE OVERHEID [C 2013/36187] 22 NOVEMBER 2013. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang

2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang Risico-analyse in de praktijk Risico-analyse in de praktijk Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang 20 maart 2014 Filmpje van Kind & Gezin 2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Startvoorwaarden. Afdeling 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Startvoorwaarden. Afdeling 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters 1 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen infrastructuur

Veelgestelde vragen infrastructuur Veelgestelde vragen infrastructuur Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de vergunningsvoorwaarden principieel goed. Deze wijzigingen zijn in de tekst opgenomen, onder

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie Ann Lobijn, VVSG Inhoud 1. Pedagogisch beleid 2. 3. Voorstel VVSG 4. Reacties en vragen 2 - VVSG - Inhoud 1 Pedagogisch beleid Decreet Kinderopvang van baby

Nadere informatie

Afdeling 1. Attest van kennis van organisatorisch beheer

Afdeling 1. Attest van kennis van organisatorisch beheer 1 Ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Inspiratiedag Kinderopvang Welkom Doel: - overzicht bieden van alle richtlijnen - bespreken wat is nodig om het HHR en opvangovereenkomst aan te passen

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 17 september 2014) houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 55796 BELGISCH STAATSBLAD 25.07.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

Sterk in kinderopvang

Sterk in kinderopvang Sterk in kinderopvang Goede kinderopvang Langdurige positieve effecten op - sociale - emotionele - verstandelijke - morele - taalontwikkeling tot ver in de schooltijd Lage pedagogische kwaliteit? - negatieve

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 (BS 29 oktober 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Reserves Artikel 1.

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 17 september 2014) houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1291 De kosten die rechtstreeks door het fagg zijn gemaakt in het kader van de realisatie van de authentieke bron en de referentiedatabank bedoeld in artikel 1, b) en c), worden afgetrokken van de toelage

Nadere informatie

73456 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

73456 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 73456 BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35880] 16 MEI 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port 1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie 1.1. De organisator: BVBA Kinderdagverblijf Barbara Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Overeenkomst Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree 089 848556 - kinderdagverblijf@bree.be

Nadere informatie

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Nieuw decreet kinderopvang met effect op de lokale besturen Met het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Formulier 1 Overeenkomst

Formulier 1 Overeenkomst 1 Formulier 1 Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree Gegevens:

Nadere informatie

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 5 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 7 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 23 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters

houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters stuk ingediend op 1395 (2011-2012) Nr. 7 28 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 1 Wat is een kwaliteitshandboek? Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken.

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Startenmet kinderopvang Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Wat doet Kind en Gezin? K&G is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie

Decreet van 20 april 2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters 1

Decreet van 20 april 2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters 1 1 Decreet van 20 april 2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingen (arrest en volledig opschrift decreten) Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING Sociale functie KO Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING BRUSSEL, 17/02/2016 (BELGA) - "Decenniumdoelen 2017" blijft wachten op beloofde sociale correcties BRUSSEL, 22/03/2016 (BELGA) - Armoederapport

Nadere informatie

Schema opleidingen en attesten in de (vroegere zelfstandige) kinderopvang

Schema opleidingen en attesten in de (vroegere zelfstandige) kinderopvang Schema opleidingen en attesten in de (vroegere zelfstandige) kinderopvang Start voor ingang van het decreet (1 april 2014) Zowel kinderbegeleiders als verantwoordelijken die voor ingang van het decreet

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2016 1612 DOC.1426/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.621/3 van 20 juli 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenningsvoorwaarden voor organisatoren van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Ouders en jij: opvoedingspartners

1. Ouders en jij: opvoedingspartners 1. Ouders en jij: opvoedingspartners Ouders die jouw opvang kiezen, vertrouwen je hun kostbaarste bezit toe. Jij voedt hun kinderen mee op tijdens hun belangrijkste levensjaren, een mooie taak! EEN GOEDE

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

Decreet van 20 april 2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters 1

Decreet van 20 april 2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters 1 1 Decreet van 20 april 2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters 1 Inwerkingtreding Wijzigingen (arrest en volledig opschrift decreten) Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief DE VLAAMSE

Nadere informatie

Risico-analyse in de praktijk

Risico-analyse in de praktijk Risico-analyse in de praktijk Handleiding bij VVSG werkinstrument 1.0-21 maart 2014. 1 Inleiding Elke organisator van kinderopvang moet een risico-analyse maken. Dit is zo opgenomen in de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Advies. Kwaliteitsvolle kinderopvang verlangt meer dan één paar sterke schouders

Advies. Kwaliteitsvolle kinderopvang verlangt meer dan één paar sterke schouders Advies DATUM 28 augustus 2013 VOLGNUMMER 2012-2013/9 Op vraag van Kind & Gezin Kwaliteitsvolle kinderopvang verlangt meer dan één paar sterke schouders De voorbije jaren bouwde de overheid het raamwerk

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ALGEMENE INFORMATIE: Contactgegevens organisator: Huizewuizewoutertje VIF ondernemingsnummer 0547737719 Bankstraat 27 (tevens opvanglocatie) 2811 Hombeek 015

Nadere informatie

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang B Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 2 1. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1)... 4 2. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van [datum].

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van [datum]. Informatief 2015/ 011 bijlage Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Ondersteunende vragen risico analyse

Ondersteunende vragen risico analyse Ondersteunende vragen risico analyse Achtergrond bij het opmaken van een risico analyse en wat van je verwacht wordt, vind je in de leidraad Risico analyse. Om je te ondersteunen bij het opmaken, heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie