Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst."

Transcriptie

1 Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Deze Publishersovereenkomst wordt opgesteld door en tussen (A) TradeDoubler B.V., KvK nummer , een vennootschap opgericht in en volgens de wetten van Nederland statutair gevestigd te Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland, hierna "Tradedoubler" of "wij" genoemd, en (B) De persoon of entiteit die deze voorwaarden accepteert door zich in te schrijven voor de service van Tradedoubler, aangeduid als "u" of de "Publisher" 1. Achtergrond Tradedoubler heeft een service ontwikkeld, die u de mogelijkheid biedt om geld te verdienen door het plaatsen van een link naar een of meer websites van de adverteerders van Tradedoubler op uw website of in een ander type inventory ( /sea campagne/adnetwork/etc). Om de dienst te gebruiken, moet u deze Overeenkomst accepteren. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Door te klikken op de knop "Maak uw account aan" aanvaardt u alle voorwaarden van deze Overeenkomst. U mag de service niet gebruiken als u deze Overeenkomst niet accepteert. Wanneer uw aanvraag wordt geaccepteerd, wordt u erkend als Publisher van advertenties op het netwerk van Tradedoubler. Voordat u een Publisher van een specifiek Affiliate-programma kunt worden, moet u ook worden geaccepteerd door het bedrijf van het Affiliate-programma waarvoor u zich wilt registreren, de Adverteerder. U wordt geïnformeerd via de Tradedoubler- Publishersinterface als u bent geaccepteerd als Tradedoubler-Publisher en ook wanneer u bent geaccepteerd als een Publisher voor een bepaald Affiliate-programma. 2. Definities De volgende definities worden gebruikt in deze Overeenkomst: a. "Adverteerder": een bedrijf dat over een Affiliate-programma beschikt waarbij Publishers zich kunnen aansluiten via de Tradedoubler- Publishersinterface of via een link die door Tradedoubler wordt verzonden. b. "Adverteerdersvoorwaarden": specifieke voorwaarden die een adverteerder heeft ingesteld voor zijn Affiliate-programma. c. "Adverteerderswebsite": een website die eigendom is van of wordt geëxploiteerd door een Adverteerder. d. "Affiliate-programma": een programma, waarin het verkeer wordt doorgemeten, eigendom van en geëxploiteerd door Tradedoubler namens een Adverteerder, waar de Publisher zich bij kan aansluiten als de Adverteerder dat goedkeurt. Pagina 1 PUBLISHER AGREEMENT NL

2 e. "Overeenkomst": deze Publishersovereenkomst. f. "Kunstmatig verkeer": een verzamelnaam voor ongeldige kliks, leads en transacties, die, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking, afkomstig kunnen zijn van automatische openingen (pop ups_, spiders, robots, spam, scriptgeneratoren, het plaatsen van links op andere websites dan die welke zijn goedgekeurd, cookie-stuffing, oneigenlijk gebruik van adware, domain squatting of oneigenlijk gebruik van pop-unders. Kunstmatig verkeer kan ook duiden op kliks die niet binnen een browser worden gegenereerd of op kliks die niet het resultaat zijn van een actieve handeling van een Unieke bezoeker die bewust een bepaalde website wil bezoeken. g. "Klik": een klik van een Unieke bezoeker op een link op de website van de Publisher of een Publishers-inventory die de Unieke bezoeker naar een Gelinkte website leidt. h. "Data/gegevens": informatie met betrekking tot u, uw medewerkers en uw klanten die wordt verstrekt aan Tradedoubler in verband met deze Overeenkomst. i. "Intellectuele eigendomsrechten": staat voor, maar is niet beperkt tot, (i) rechten op octrooien, gedeponeerde ontwerpen, modelrechten, handelsmerken, auteursrechten, databankrechten, morele rechten, handels- en bedrijfsnamen inclusief het voordeel van alle registraties en toepassingen om deze rechten te registreren (ii) rechten in de aard van oneerlijke concurrentie en het recht om aan te klagen bij het ontwijken van deze rechten; (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijkheid en andere eigendomsrechten met inbegrip van alle rechten op kennis en andere technische informatie, en (iv) soortgelijke rechten of rechten vergelijkbaar met die hierboven, waar deze zich voordoen in de wereld. j. "Lead": een unieke bezoeker die rechtstreeks is aangesloten op een Gelinkte website van de Publisherswebsite of de Publishers-inventory en die een bepaalde handeling heeft verricht, zoals het zich registreren als een gebruiker. k. "Gelinkte Website": een Adverteerderswebsite waarnaar de Publisher een link heeft geplaatst op de Website van de Publisher of op de Publishersinventory na goedkeuring van de adverteerder. l. "Publisher": de persoon of entiteit die deze voorwaarden accepteert door zich in te schrijven voor de service van Tradedoubler. m. "Publishers-inventory": materialen die eigendom zijn van of beheerd worden door de Publisher en die geen Publisherswebsites zijn, maar nog steeds links kunnen bevatten naar Adverteerderswebsites, zoals s. n. "Publisherswebsite": een website die eigendom is van of onder beheer staat van de Publisher en die de Publisher heeft gelinkt aan een of meer Adverteerderswebsites en versies van dergelijke websites die zijn Pagina 2 PUBLISHER AGREEMENT NL

3 geoptimaliseerd voor mobiel surfen en voor mobiele applicaties die als download beschikbaar zijn. o. "Tradedoubler-Publishersinterface": de interface voor Publishers die kan worden geraadpleegd na aanmelding bij en de bijbehorende subniveaudomeinen. p. "Verkeer": een verzamelnaam voor kliks, leads en transacties/verkopen met uitzondering van Kunstmatig verkeer. q. "Transactie/verkoop": een overeenkomst om een product, dienst of iets anders wat door een Gelinkte website wordt geleverd te kopen door een unieke bezoeker die is aangesloten op een dergelijke Gelinkte website rechtstreeks vanaf de Publisherswebsite of de Publishers-inventory. r. "Unieke bezoeker": iedere persoon die, voor het eerst tijdens een gespecificeerd tijdsbestek, klikt op een link naar een Gelinkte website die geplaatst is op de Publisherswebsite of Publishers-inventory. 3. Registratie a. Na te zijn erkend als een Publisher voor een bepaald Affiliate-programma, is het u toegestaan links te plaatsen op de Publisherswebsite of in de Publishers-inventory naar de website van adverteerder(s) in het Affiliateprogramma, door gebruik te maken van de mogelijkheden die de Tradedoubler-Publishersinterface biedt. b. Tradedoubler heeft het discretionaire recht uw aanvraag om Tradedoubler-Publisher te worden af te wijzen. Zowel Tradedoubler als Adverteerders hebben het recht u te weigeren als Publisher in verband met een Affiliate-programma in het geval u niet voldoet aan de geldende criteria voor een specifiek Affiliate-programma. c. Wanneer u zich aanmeldt om u aan te sluiten bij een Affiliate-programma, kan de Adverteerder vereisen dat u instemt met en voldoet aan aanvullende voorwaarden die specifiek zijn voor dat Affiliate-programma - Voorwaarden Adverteerder. Houd er rekening mee dat alle Affiliate-programma's en Voorwaarden van adverteerders te allen tijde kunnen worden gewijzigd of beëindigd. U moet zichzelf op de hoogte houden van eventuele wijzigingen van Affiliate-programma's en voorwaarden van Adverteerders. In het bijzonder moet u op de hoogte blijven om te weten of een Adverteerder zijn Affiliate-programma heeft beëindigd of de voorwaarden voor de betaling aan Publishers heeft veranderd. Dergelijke informatie is altijd beschikbaar op de Tradedoubler-Publishersinterface. Pagina 3 PUBLISHER AGREEMENT NL

4 4. Wijzigingen in de service a. Bij Tradedoubler werken we altijd aan het verbeteren van onze dienstverlening en we hebben het recht onze service aan te passen, te wijzigen of te beëindigen en daarmee deze Overeenkomst via een kennisgeving die we u 3 dagen van te voren per doen toekomen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen die we hebben aangebracht, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze service en alle links naar Gelinkte websites verwijderen op de Gelinkte websites op de Publisherswebsite en in de Publishers-inventory. Wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd, zal Tradedoubler u alle verschuldigde bedragen betalen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Meer informatie over de beëindiging van deze overeenkomst is te vinden in paragraaf Betaling a. De voorwaarden van betaling zijn per Affiliate-programma verschillend en worden op gezette tijden op de Tradedoubler-Publishersinterface geplaatst. Deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de Adverteerders. b. U gaat akkoord met "self-billing", wat betekent dat Tradedoubler de factuur namens u opstelt en u betaalt op basis van die factuur. BTW (indien van toepassing) wordt toegevoegd aan de vergoeding die in de Tradedoubler-Publishersinterface wordt weergeven, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de Adverteerder. c. Tradedoubler betaalt u eens per maand de bedragen die u hebt verdiend (tenzij we schriftelijk anders met U zijn overeengekomen), op voorwaarde dat uw Publisherswebsite of Publishers-inventory geldig verkeer heeft gegenereerd en dat aan de hieronder in deze clausule gespecificeerde eisen is voldaan. d. Om te worden betaald in verband met een bepaald Affiliate-programma, moet Tradedoubler ook betaling hebben ontvangen van de adverteerder in dat Affiliate-programma. Wij zullen altijd proberen om alle bedragen die de Adverteerder u verschuldigd is te verzamelen, maar we kunnen alleen u betalen als de Adverteerder ons eerst heeft betaald. e. De vergoeding zal enkel worden betaald indien een maand vóór de betaaldatum aan de Publisher een bedrag van minimaal 50 euro is verschuldigd en indien deze transacties aan Tradedoubler werden betaald. Een verschuldigd bedrag van minder dan 50 euro zal bij de volgende maand worden gevoegd en zal worden opgenomen in het bedrag dat op de volgende betaaldatum moet worden betaald, andermaal op voorwaarde dat het minimumbedrag van ten minste 50 euro is verschuldigd een maand vóór die betaaldatum. Alle betalingen worden berekend over het totale verkeer, Pagina 4 PUBLISHER AGREEMENT NL

5 dat wordt gegenereerd tot en met het einde van een maand vóór de maand van betaling. Over samengetelde bedragen wordt geen interest vergoedt. f. Betaling aan u geschiedt rechtstreeks naar de bankrekening die u hebt opgegeven in de Tradedoubler-Publishersinterface. Het is belangrijk dat u alle vereiste bankrekeninggegevens invult, zodat wij kunnen betalen. g. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, heffingen, volksverzekeringen en soortgelijke zaken gebaseerd op de betalingen die we aan u verrichten. Echter, als Tradedoubler zulks verplicht is door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, kunnen bepaalde belastingen of heffingen op betalingen aan u worden ingehouden, zoals bronbelasting. 6. Uw verplichtingen a. U bent verantwoordelijk voor uw Publisherswebsite en de Publishersinventory en de inhoud daarvan en u moet ervoor zorgen dat deze en het gebruik daarvan in overeenstemming zijn en blijven met alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de toepasselijke zelfregulering. Dat houdt, onder meer, in dat u dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de DDMA Privacycode en de Nederlandse Reclame Code. Voor wat betreft het gebruik van cookies en e- mail betekent dit (onder meer) dat het gebruik daarvan geschiedt op basis van voorafgaande toestemming en dat u dit voor uzelf en ten behoeve van Tradedoubler en de adverteerder dient te bewijzen. Verder dient u te zorgen voor een correcte en werkende opt-out op het juiste niveau en ook het bestaan daarvan te bewijzen. U moet een en ander doen conform de opvattingen van de toezichthouders (thans ACM en CBP). Als deze opvattingen zich wijzigen of wanneer die duidelijk worden (in het geval er met betrekking tot een bepaalde vraag nog geen opvatting was), past u uw systemen in ieder geval zo aan dat deze compliant zijn met de gewijzigde of nieuwe opvattingen van de toezichthouders. U draagt er verder voor zorg dat ook contactgegevens die u reeds gebruikt aan die nieuwe opvattingen voldoen, dan wel stopt u met het gebruik van gegevens die daaraan niet voldoen. U bewijst op eerste verzoek van Tradedoubler dat u aan hetgeen in de voorgaande twee leden is opgenomen voldoet, inhoudende, onder meer dat u bewijst dat u toestemming heeft verkregen van de consumenten met wie u per onder deze overeenkomst correspondeert en/of dat u toestemming heeft verkregen cookies te plaatsen en deze of de daarmee verband houdende data te verwerken. Dat bewijs houdt voor wat betreft in dat u aantoont welke consument, wanneer, op welke wijze, welke toestemming heeft gegeven. U logt daartoe uw activiteiten en verricht verder alle overige handelingen nodig om dit bewijs te leveren. U draagt er voor zorg dat u dit kunt bewijzen zonder meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk. U dient Pagina 5 PUBLISHER AGREEMENT NL

6 daarenboven Tradedoubler in de gelegenheid te stellen de toezichthouder dit bewijs aan te bieden. Tradedoubler heeft een aantal richtlijnen voor omgang met correspondentie opgesteld. Tradedoubler kan ook op andere terreinen richtlijnen opstellen. Die richtlijnen dienen om handvatten te geven voor een correcte omgang met de wet- en regelgeving. Tradedoubler tracht de richtlijnen zo goed mogelijk op te stellen, maar richtlijnen doen niet af aan uw eigen verplichting te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Zelfs als u voldoet aan de richtlijnen maar een toezichthouder besluit dat u de wet overtreedt, is dat geheel voor uw risico. Richtlijnen worden regelmatig bijgesteld, naar aanleiding, onder meer, van overleg met de toezichthouders en brancheorganisaties, voortschrijdend inzicht, voortschrijdende techniek en dergelijke. Gewijzigde en nieuwe richtlijnen publiceert Tradedoubler op haar website. De gewijzigde en nieuwe versies gelden na publicatie. U dient daarom de website van Tradedoubler regelmatig te controleren. b. Als u een individueel persoon bent, moet u minstens 18 jaar oud zijn of toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebben, anders wordt u niet erkend als Publisher. c. U garandeert dat alle informatie die u aan Tradedoubler verstrekt, waar en correct is en als er veranderingen zijn, moet u direct uw gegevens bijwerken in de Tradedoubler-Publishersinterface. U moet alle informatievelden van de Tradedoubler-Publishersinterface invullen en we kunnen u van tijd tot tijd vragen om indien nodig meer gegevens te verstrekken. d. U garandeert dat de inhoud van uw Publisherswebsite en de Publishersinventory uw eigendom is of dat de eigenaar toestemming heeft gegeven voor het publiceren ervan op uw Publisherswebsite of in de Publishersinventory. U garandeert tevens dat de informatie en content op uw Publisherswebsite en in de Publishers-inventory geen inbreuk maken op rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten van derden, en dat de informatie en content op uw Publisherswebsite en in de Publishers-inventory niet, en dat voor zolang deze overeenkomst van kracht is, beledigend, verboden of op enigerlei wijze dubieus zullen zijn. Voorbeelden van dergelijke content zijn, maar zijn niet beperkt tot, pornografie, racisme en haat, Peer2Peer en het delen van bestanden. e. Als Publisher hebt u de verantwoordelijkheid om de voorwaarden van het Affiliate-programma waaraan u meedoet te lezen en er vertrouwd mee te raken en u moet voldoen aan de eisen van het Affiliate-programma, met inbegrip van beperkingen ten aanzien van de inhoud van uw Publisherswebsite en de Publishers-inventory, Keyword/PPC-beleid en het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van de Adverteerder. Nalatigheid in dezen kan resulteren in een tijdelijke of permanente uitsluiting van het netwerk en/of een annulering van de provisies. Informatie over de Affiliate-programma's en van toepassing zijnde voorwaarden van de Adverteerder zijn altijd beschikbaar zijn in de Tradedoubler-Publishersinterface. Pagina 6 PUBLISHER AGREEMENT NL

7 f. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst mag u Tradedoubler niet omzeilen door te onderhandelen over of het rechtstreeks met de Adverteerders aangaan van overeenkomsten met betrekking tot online marketingactiviteiten (met uitzondering van de voorwaarden van de Adverteerder). g. U mag op geen enkele wijze Kunstmatig verkeer genereren, of bijdragen aan het genereren van Kunstmatig verkeer naar gelinkte websites. h. U mag op geen enkele wijze promotie materiaal (zoals banners en links) van de Adverteerder die in een Affiliate-programma beschikbaar zijn, aanpassen zonder voorafgaande toestemming. i. Als u op enigerlei wijze frauduleus of onrechtmatig handelt of als u Kunstmatig verkeer genereert of probeert te genereren naar gelinkte websites, geen correcte toestemming hebt verkregen of niet voldoet aan de geldende beleidslijnen, kan Tradedoubler, in aanvulling op de beëindiging van deze Overeenkomst en met behulp van andere rechtsmiddelen die Tradedoubler onder deze Overeenkomst en het toepasselijk recht ter beschikking staan, alle provisiebetalingen aan U annuleren, met inbegrip van alle provisies die zijn verdiend, maar nog niet zijn betaald. j. U dient Tradedoubler onmiddellijk op de hoogte brengen als u vermoedt of zich bewust bent van oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van uw links naar websites van de Adverteerder en/of een Affiliate-programma of de dienst van Tradedoubler in het algemeen. k. U moet op de hoogte blijven van en voldoen aan het beleid van Tradedoubler dat op u van toepassing is, zoals (maar niet beperkt tot) Ethische Richtlijnen, Affiliate Toolbar-richtlijnen, reclame, Keywordbeleid en Brand Bidding-beleid. Dergelijke beleidslijnen worden op gezette tijden op de Publishersinterface van Tradedoubler geplaatst. 7. Schadeloosstelling a. U vrijwaart Tradedoubler van alle verplichtingen, procedures, kosten, schade, verlies of uitgaven waar Tradedoubler mee te maken krijgt als gevolg van (i) de inhoud of gebruik van uw Publisherswebiste of Publisher- Inventory (ii) onjuiste informatie die u aan Tradedoubler verstrekt (iii) enige andere inbreuk van deze Overeenkomst door u, of (iv) enige andere nalatige of onrechtmatige daad van uw zijde, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw onzorgvuldig of onbevoegd gebruik van de service en technische problemen of verlies van gegevens door u veroorzaakt op de Tradedoubler-Publishersinterface of op websites waarnaar wordt verwezen. Pagina 7 PUBLISHER AGREEMENT NL

8 8. Verplichtingen Tradedoubler a. Tradedoubler verbindt zich tot het controleren en registreren van het Verkeer dat wordt gegenereerd door de Publisherswebsite en de Publishers- Inventory naar Gelinkte websites. Een dergelijke controle van Tradedoubler is beslissend voor de berekening van de betalingen aan u. b. Tradedoubler verricht betalingen aan u voor bedragen die u rechtmatig hebt verdiend op grond van deze Overeenkomst. 9. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Tradedoubler a. De hieronder in deze clausule vermelde beperkingen gelden niet voor de aansprakelijkheid van Tradedoubler voor (i) fraude, (ii) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Tradedoubler, (iii) elke aansprakelijkheid voor het schenden die niet door de toepasselijke wet kan worden uitgesloten. b. Tradedoubler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nalatigheid anders dan een dergelijke aansprakelijkheid op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst. c. Tradedoubler is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. d. Wij doen ons best om onze systemen zo veilig en beschikbaar mogelijk te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van, of schade aan, gegevens, systemen of programma's of onderbrekingen in de toegankelijkheid van de service van Tradedoubler, noch voor defecten in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke softwarecomponenten in de service van Tradedoubler of voor enige schade veroorzaakt door virussen of componenten aan de service, software van de Publisher en/of de Publisherswebsite en de Publishers-inventory. e. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van de links op uw Publisherswebsite en in Publishers-inventory en Tradedoubler is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de uitvoering van de links naar de Gelinkte websites op de Publisherswebsite of voor de gespecificeerde functie van de links. f. Tradedoubler is niet aansprakelijk voor enige schade die een gevolg is van een schending door een Adverteerder van een van diens verplichtingen uit hoofde van hun Affiliate-programma's en Tradedoubler zal op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overeenkomsten die rechtstreeks zijn gemaakt tussen de Publisher en de Adverteerders, zoals onder de Adverteerders Voorwaarden. Tradedoubler is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Websites van Adverteerders of de promotiematerialen ("creatives") in de Affiliate-programma's. Pagina 8 PUBLISHER AGREEMENT NL

9 g. De totale aansprakelijkheid van Tradedoubler is niet hoger dan een bedrag gelijk aan 100 % van de verschuldigde vergoedingen onder deze Overeenkomst in het jaar voordat de schade opgetreden. 10. Duur en beëindiging a. Deze Overeenkomst wordt van kracht wanneer Tradedoubler u heeft geaccepteerd als Publisher (die acceptatie kan bij aanmelding automatisch zijn) en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. b. U kunt deze Overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen. U moet direct stoppen met het gebruik de service van Tradedoubler wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd en u moet alle links naar Gelinkte websites verwijderen. c. Tradedoubler kan deze Overeenkomst beëindigen en/of u van de service van Tradedoubler of van een bepaald Affiliate-programma schorsen als: i. We uw bedrijf of de inhoud van uw Publisherswebsite of de Publisher-inventory op enigerlei wijze als ongepast beschouwen, of ii. een adverteerder bij wiens Affiliate-programma u geregistreerd bent, ons vraagt dit te doen, of iii. U op enigerlei wijze frauduleus of illegaal handelt of iv. U Kunstmatig verkeer genereert of probeert te genereren naar Gelinkte websites, of v. U op een andere manier inbreuk pleegt op een van de voorwaarden van deze Overeenkomst, of vi. U voor een periode van drie (3) maanden geen Verkeer hebt gegenereerd. d. Wij zullen u op de hoogte brengen van de beëindiging via de Tradedoubler-Publishersinterface en/of via . e. Als we uw deelname aan een Affiliate-programma schorsen of beëindigen, dient u onmiddellijk alle links naar de website van de Adverteerder te verwijderen die gekoppeld zijn aan bedoeld Affiliate-programma. f. U ontvangt geen betalingen voor Verkeer dat na beëindiging van de Overeenkomst is gegenereerd. Pagina 9 PUBLISHER AGREEMENT NL

10 11. Onze relatie Niets in deze Overeenkomst vormt of wordt geacht te vormen, een partnership of relatie werkgever-werknemer tussen Tradedoubler en de Publisher. 12. Overdracht U mag uw rechten of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tradedoubler. U gaat ermee akkoord dat Tradedoubler zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan overdragen en informatie over de Publisherswebsite, en andere niet-persoonlijke gegevens aan derden kan overdragen of openbaar maken. 13. Toestemming Om u te kunnen promoten als Publisher en ter behartiging van de zaken van Tradedoubler gaat u akkoord met de publicatie van uw naam en webadres etc. in de Tradedoubler-Publishersinterface en met het versturen door Tradedoubler van nieuwsbrieven en ander marketing/promotiemateriaal naar uw adres (u kunt zich hiervoor afmelden in de Publishersinterface) en met ons gebruik van uw informatie voor marketingdoeleinden. 14. Gebruik van gegevens Door het aangaan van deze Overeenkomst, bevestigt u dat u hebt gelezen en akkoord met onze privacy beleid dat kan worden gevonden op 15. Intellectuele eigendomsrechten Tradedoubler bezit of heeft een licentie om alle intellectuele eigendomsrechten en alle andere rechten die verband houden met de service van Tradedoubler of software die voor de service nodig is, te gebruiken. U hebt geen rechten of licenties onder deze Overeenkomst behoudens het recht om links te plaatsen naar Gelinkte websites onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. 16. Vertrouwelijkheid De Publisher zal de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie van Tradedoubler behouden en de informatie niet openbaar maken zonder toestemming van Tradedoubler. "Vertrouwelijke informatie" dient te worden begrepen als informatie die door Tradedoubler openbaar wordt gemaakt, bezit is Pagina 10 PUBLISHER AGREEMENT NL

11 van Tradedoubler of een Adverteerder en betrekking heeft op zijn zakelijke aangelegenheden of activiteiten die niet in het publieke domein zijn en die: (I) zijn gemarkeerd als vertrouwelijk, of (ii) door Tradedoubler aan de Publisher zijn gemeld als vertrouwelijk, of (iii) door de Publisher moet worden begrepen als vertrouwelijk vanwege zijn aard. 17. Scheidbaarheid Indien enige bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig wordt beschouwd of niet kan worden afgedwongen, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst of een gedeelte daarvan ongeldig is of wordt of niet afdwingbaar is, zullen de partijen overeenstemming bereiken over een eventuele wijziging van de Overeenkomst met het oog op de belangen en doelstellingen van de partijen ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst. 18. Gehele overeenkomst Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst van de partijen, en treedt in plaats van alle andere vorige overeenkomsten, regelingen en/of afspraken (schriftelijk of mondeling) tussen de partijen met betrekking tot verplichtingen en aansprakelijkheden van Tradedoubler ten aanzien van de levering van of het vermeende aanbod van, het niet leveren of enige vertraging in het uitvoeren van, de diensten die onder deze Overeenkomst vallen. 19. Toepasselijk recht a. Tradedoubler is niet aansprakelijk voor de rechtmatigheid van de service van Tradedoubler in andere landen dan Nederland. De Publisher is alleen verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het gebruik van de dienst, indien de Publisher is aangemeld voor de service van Tradedoubler vanuit een ander land dan Nederland of als de Publisherswebsite of de Publishersinventory op een server is in een ander land dan Nederland. b. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Nederland c. Indien een geschil voortvloeit uit deze Overeenkomst zullen de partijen proberen dit te beslechten via bemiddeling in overeenstemming met de Model Mediation Procedure van het Centre for Dispute Resolution ('CEDR') of een andere bemiddelingsprocedure die de partijen schriftelijk kunnen overeenkomen. Pagina 11 PUBLISHER AGREEMENT NL

12 d. Om de bemiddeling in gang te zetten moet een partij de andere partij schriftelijk in kennis stellen ('de ADR-kennisgeving'), en de bemiddeling aanvragen in overeenstemming met deze clausule. De bemiddeling dient binnen 28 dagen na de ADR-kennisgeving plaats te vinden. Als er een kwestie is waarover de partijen niet binnen 14 dagen na de ADRkennisgeving tot overeenstemming kunnen komen, zal CEDR (of een ander bemiddelende instantie zoals de partijen kunnen zijn overeengekomen), op verzoek van een der partijen, voor de kwestie een beslissing nemen, na de partijen te hebben geraadpleegd. Pagina 12 PUBLISHER AGREEMENT NL

Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen

Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen AFFILIATE AGREEMENT Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen TradeDoubler B.V., een maatschappij opgericht in en overeenkomstig de Nederlandse wet, waarvan de maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website"). U wordt verzocht deze

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Afsprakenhuis B.V. Marssteden 150B 7547 TD Enschede E- mail:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Todio VOF Het bedrijf Todio, eigenaar van alle Todio websites en aanbieder van de dienst. 1.2. Todio Het geheel van alle websites van Todio VOF, de daarbij horende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid.

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid. I. Algemene gebruiksvoorwaarden Mijnhuurprijs.nl 1. Welkom bij Mijnhuurprijs.nl Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Mijnhuurprijs.nl,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Slaapmakend

Algemene voorwaarden Slaapmakend Algemene voorwaarden Slaapmakend 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.slaapmakend.nl. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011 Algemene voorwaarden PostNL Checkout 2011 Inhoud 1. Definities 3 2. Rerouten 4 3. Gebruik data 5 4. Gebruik PostNL Checkout button 6 5. Profiel Data van Webshop 7 6. Beveiliging 8 7. Tijdsvakindicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. 1. Definities - Your Perfect Body Plan: Your Perfect Body Plan gevestigd op de Kromme Steenweg 25 te Helmond.

Nadere informatie

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd versie 11 september 2013 De magische Bongerd is een handelsnaam van Dreamware BV. Artikel 1 - Algemeen 1.1 - Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV Privacy statement Nederlandse Veiligheidsgroep BV Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt, tenzij uit de context anders blijkt: a. NVG: de gebruiker van

Nadere informatie

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld.

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld. Algemene Voorwaarden Glasvezel- vergelijken.nl Welkomopwww.glasvezel- vergelijken.nl(glasvezel- vergelijken.nl)endankvoorjebezoek. Glasvezel- vergelijken.nliseenvergelijkingssiteophetgebiedvandienstenover100%

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden My Personal Fitcoach

Algemene Voorwaarden My Personal Fitcoach Algemene Voorwaarden My Personal Fitcoach Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen My Personal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mulder & Van Schie

Algemene voorwaarden Mulder & Van Schie Algemene voorwaarden Mulder & Van Schie 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mulder & Van Schie. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es IM Personal Coach: IM Personal Coach statutair geves:gd te Amsterdam, adres Lederambachtstraat 88

Nadere informatie

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Gedragscode Stichting BrowseSafe Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Voorwoord Deze Gedragscode behorend bij het BrowseSafe Keurmerk is tot stand

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding: 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Aanmelding: Afspeellicentie: Content: Diensten: Inloggegevens: Klant: Overeenkomst: Orderbevestiging: Uhorse Website: Storing: De aanmelding bij de Website van en door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ?

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? PRIVACYBELEID De promotor is het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme (CNTB). De door u ingevoerde aanvraag wordt behandeld door of namens het Kroatisch Nationaal Bureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie