Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd"

Transcriptie

1 Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd versie 11 september 2013 De magische Bongerd is een handelsnaam van Dreamware BV. Artikel 1 - Algemeen Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliate partner programma van DeMagischeBongerd.nl en zijn daarom van toepassing op iedere ingeschreven, en door DeMagischeBongerd.nl als zodanig geaccepteerde, affiliate partner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Artikel 2 - Deelname Deelname Elke natuurlijk persoon of rechtspersoon kan deelnemer worden van het partner programma van DeMagischeBongerd.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen. De partner ontvangt per een login naam en wachtwoord voor het online administratie systeem. Echter, pas na goedkeuring door DeMagischeBongerd.nl worden verkopen geregistreerd en kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op provisie Beoordeling Het is ter beoordeling van DeMagischeBongerd.nl of en wanneer een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. DeMagischeBongerd.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen. In de meest voorkomende gevallen zal een aanvraag op werkdagen binnen 24 uur worden beoordeeld. Artikel 3 - Promotie Algemeen De affiliate partner mag in reclame-uitingen geen prijzen voor de diensten en producten van DeMagischeBongerd.nl vermelden Toelatingseisen a. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden. b. De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven. c. Deelnemende sites bevatten hoogwaardige inhoud Websites

2 Iedere website die deel neemt aan het affiliate partner programma van DeMagischeBongerd.nl dient zich te onthouden van: a. inhoud met erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter; b. misleiden van derden; c. schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden; d. bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten; e. conflicterende inhoud m.b.t. DeMagischeBongerd.nl; f. inhoud met discriminerend of aanstootgevend karakter Advertenties Het plaatsen van advertenties door de affiliate partner is toegestaan in de vorm van banners, tekstlinks, advertorials of offline advertenties. Alle dienen voor plaatsing aan DeMagischeBongerd.nl ter beoordeling te worden voorgelegd en mogen pas worden geplaatst na goedkeuring. Door DeMagischeBongerd.nl aangeleverd materiaal mag zonder verdere toestemming worden gebruikt Opname van links naar DeMagischeBongerd.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het opt-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan Telefonische verkoop Bij het telefonisch promoten van onze diensten en producten is het door de affiliate partner uitsluitend toegestaan om bedrijven te benaderen met B.V. of N.V. als rechtsvorm. Particulieren, maatschappen, eenmanszaken, CV s en VOF's mogen alleen worden benaderd nadat de affiliate partner heeft gecontroleerd of de gegevens van deze partij niet zijn opgenomen in het bel-me-niet register (https://www.bel-me-niet.nl). De verantwoordelijkheid voor deze controle ligt volledig bij de affiliate partner. Artikel 4 - Rechten Auteurs- of merkenrecht Het is niet toegestaan auteursrechten en/of andere merkrechten te schenden. De affiliate partner zal alle intellectuele eigendomsrechten en merkenrechten van DeMagischeBongerd.nl en die van derden volledig respecteren. Eventuele schade die hieruit voort zou vloeien zal worden verhaald op de overtreder Intellectuele eigendomsrechten De affiliate partner heeft gedurende de duur van de overeenkomst het recht (uitsluitend ten behoeve van het partnerschap) om de naam DeMagischeBongerd.nl met bijbehorende logo's te gebruiken voor de promotie van producten en diensten van DeMagischeBongerd.nl. Het is niet toegestaan logo's te wijzigen. Niets in het partnerschap strekt tot de overdracht door DeMagischeBongerd.nl van intellectuele eigendomsrechten in welke vorm dan ook.

3 Artikel 5 - Programma en vergoeding Affiliate programma De affiliate partner ontvangt provisie over alle verkopen die tot stand komen via een link naar DeMagischeBongerd.nl vanaf de website of nieuwsbrief ( ) van de affiliate partner. Andere door de affiliate genomen inspanning, mits DeMagischeBongerd.nl daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven, kunnen onder aanvullende schriftelijke afspraken ook tot provisie leiden Provisie DeMagischeBongerd.nl is haar affiliate partners geen vaste (maandelijkse) vergoeding verschuldigd voor de uitvoering van (vrijblijvende) advertentie werkzaamheden. Provisie ontstaat op basis van het no win no fee systeem. Het affiliate partner programma van DeMagischeBongerd.nl betaalt 10% provisie over de netto omzet van product (en) die op onze site zijn gekocht door middel van directe verwijzingen. We betalen geen provisie over BTW of verzendkosten. Hier aan toevoegen: geen provisie als product geretourneerd wordt Door affiliate gemaakte kosten Alle kosten voor het verwerven van potentiële klanten voor DeMagischeBongerd.nl zijn voor rekening van de affiliate partner Links Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in acht neming van artikel 3. De affiliate verplicht zich om op verzoek van DeMagischeBongerd.nl deze links binnen 24 uur te verwijderen Metingen De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle metingen van DeMagischeBongerd.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van DeMagischeBongerd.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden Cookie De affiliate partner geeft toestemming aan DeMagischeBongerd.nl om de affiliate-id in een cookie op zijn computer(s) te plaatsen. Artikel 6 - Betalingen Betalingen Uitbetaling geschiedt uiterlijk 30 dagen na het genereren van de verkoop met in acht neming van artikel Rekeningnummers

4 Uitbetalingen geschieden via bank overschrijving Factuur Van iedere betaling ontvangt de affiliate partner een digitale factuur Uitbetaling a. Uitbetaling van tegoeden geschiedt pas nadat DeMagischeBongerd.nl de betaling heeft ontvangen voor geleverde producten en diensten. Provisie op geretourneerde goederen wordt in mindering gebracht op het tegoed van de affiliate. b. Uitbetaling vindt 1x per maand plaats voor bedragen boven Eur 15,-. Kleinere bedragen schuiven door naar de volgende maand. Echter, 1x per 3 maanden worden ook kleinere bedragen dan Eur 15,- uitbetaald. c. Maximaal 15% van de provisie wordt gereserveerd gedurende 2 maanden als een borg voor retouren. Artikel 7 - Beëindiging overeenkomst Beëindiging overeenkomst DeMagischeBongerd.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het DeMagischeBongerd.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te beëindigen Uitsluiting Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden Links en toegang Indien de affiliate-overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd worden de link(s) per direct verbroken en zal de toegang van Affiliate tot de database van DeMagischeBongerd.nl worden geblokkeerd. Artikel 8 - Wijzigingen Voorwaarden DeMagischeBongerd.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen Aanvaarden wijzigingen De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen van de voorwaarden geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het

5 affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard. Artikel Schade Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het DeMagischeBongerd.nl affiliate programma zal door DeMagischeBongerd.nl op de overtreder worden verhaald. Artikel 10 - Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid DeMagischeBongerd.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites Aansprakelijkheid affiliates DeMagischeBongerd.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die voortvloeien als gevolg van onrechtmatig handelen van de affiliate partner. Artikel Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten door en met DeMagischeBongerd.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd. Contactgegevens De Magische Bongerd Michiel H. van Hoorn

Open-Api gebruikersvoorwaarden

Open-Api gebruikersvoorwaarden Open-Api gebruikersvoorwaarden Hieronder treft u de Open-Api gebruikersvoorwaarden aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als Open-Api gebruiker, geeft u aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014 Algemene voorwaarden Websitehuren.nl Versie 1.0 28 februari 2014 De algemene voorwaarden van Websitehuren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59330023, gevestigd en kantoorhoudend

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

SHOPTRADER ALGEMENE VOORWAARDEN

SHOPTRADER ALGEMENE VOORWAARDEN SHOPTRADER ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Shoptrader, Shoptrader B.V. of Shoptrader.nl: Shoptrader B.V. staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 34211339 te Amsterdam.

Nadere informatie

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder:

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder: Bijlage G bij de Algemene Voorwaarden van Emergion BV te Rotterdam, bevattende de specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden voor het (laten) plaatsen van vermeldingen en advertenties op Outplacementbureaus.nl

Nadere informatie

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Graphic Solutions

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Graphic Solutions Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Graphic Solutions De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden voor iedere overeenkomst met Graphic Solutions. Door het aangaan van een relatie met Graphic Solutions

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

Exposed Creatives LLP KvK 61098108

Exposed Creatives LLP KvK 61098108 Algemene voorwaarden Exposed Creatives LLP 1. Toepasselijkheid 1.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande bepalingen van toepassing

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 1. Algemeen 2. Overeenkomst 3. Elektronische communicatiemiddelen 4. Betalingen 5. Verplichtingen Wederpartij 6 Aansprakelijkheid Verasec 7. Overmacht

Nadere informatie

De algemene voorwaarden van Arti-Webdesign.nl zijn hieronder te vinden:

De algemene voorwaarden van Arti-Webdesign.nl zijn hieronder te vinden: De algemene voorwaarden van Arti-Webdesign.nl zijn hieronder te vinden: 01. Definities 02. Algemeen 03. Offertes en aanbiedingen 04. Aanvang van de overeenkomst 05. Duur en beëindiging 06. Levering/Levertijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Digias VOF

Algemene voorwaarden Digias VOF Algemene voorwaarden Digias VOF 1. Definities 1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Digias VOF. 1.2 Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Digias VOF en cliënt gesloten

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Algemene advertentievoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis.

Algemene advertentievoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis. Algemene advertentievoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis. Aanbieding: iedere algemene aanbieding door ANWB op www.anwb.nl gepubliceerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten 1. Definities Amsterdam, 29 mei 2004 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V. Artikel 1: begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: TLF : The Legal Factory B.V. Contractspartij : een juridische entiteit of een

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden eye-graphics maart 2005

Algemene Leveringsvoorwaarden eye-graphics maart 2005 Algemene Leveringsvoorwaarden eye-graphics maart 2005 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden Publishers Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN De in dit hoofdstuk Algemene bepalingen vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle gebruikers die met Mobleap

Nadere informatie