Incidone. Een demonstratie van Task-Oriented Programming met itasks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Incidone. Een demonstratie van Task-Oriented Programming met itasks"

Transcriptie

1 Incidone Een demonstratie van Task-Oriented Programming met itasks

2 Task-Oriented Programming (TOP) is een nieuwe softwareontwikkelingsmethode voor het ontwerpen en bouwen van interactieve multi-user (web)applicaties. De methode is met name gericht op het bouwen van ondersteunende systemen voor werk waarin mensen samen complexe taken vervullen. Dit is veelal informatiegedreven kenniswerk dat wordt ondersteund door het uitzetten van taken, het opslaan en verzamelen van resultaten en het uitwisselen van informatie tussen mensen en organisaties zoveel mogelijk te automatiseren. In TOP staan taken centraal. Ondersteunende systemen kunnen declaratief worden geprogrammeerd door taken te definiëren, en de decompositie in deeltaken, hun onderlinge relatie, en de informatie die tussen taken wordt uitgewisseld te beschrijven. Systemen structureren aan de hand van de taken die ze ondersteunen klinkt misschien voor de hand liggend, maar het begrip taak wordt in zo veel verschillende contexten gebruikt dat het soms lastig is om een concreet beeld te vormen van wat TOP precies inhoudt. Om de mogelijkheden van TOP tastbaarder te maken is de afgelopen anderhalf jaar de Incidone demonstrator applicatie ontwikkeld. Incidone is een incidentcoördinatiesysteem voor het ondersteunen van kustwachtoperaties. Dit werk is een goed voorbeeld van werk waarin mensen samenwerken en het verzamelen, structureren en delen van informatie core business is. Incidone is volledig volgens de TOP methode ontwikkeld met het itasks TOP framework. Hoewel het een bescheiden voorbeeldapplicatie is, bevat het veel belangrijke elementen die ook in bijvoorbeeld Command en Control systemen voorkomen en geeft het een goed beeld van de kracht van TOP. Task-Oriented Programming met itasks Wanneer mensen met behulp van software samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, komt daar veel afstemming, communicatie en informatieoverdracht bij kijken. Het maken van dergelijke software is een uitdagende opgave. Er bestaat eigenlijk geen geschikte taal en methodiek om zulke samenwerkingsverbanden voldoende nauwkeurig, maar tegelijkertijd vrij van te veel technische details, te beschrijven. Ontwerpers en bedfijfsanalisten werken vaak met te informele modelleertalen die enkel de grote lijnen beschrijven. Essentiele details blijven open wat kan leiden tot onuitvoerbare ontwerpen. Ontwikkelaars daarentegen, werken veelal met programmeertalen en tools die zich richten op de technische aspecten van computersystemen. De techniek is vaak zo ingewikkeld dat men tussen de regels door moet lezen om te achterhalen waar het systeem nu eigenlijk voor is. Task-Oriented Programming is een nieuwe software-ontwikkelmethode die taakmodelleren integreert met functioneel programmeren. Voortbouwend op meer dan vijfentwintig jaar onderzoek naar functionele programmeertalen en gebruikmakend van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van codegeneratie en meta-programmeren

3 is het mogelijk geworden om uit compacte taakbeschrijvingen direct uitvoerbare informatiesystemen te genereren, zonder dat men zich druk hoeft te maken over technische details. Het kernconcept van TOP is de notie van taak. Om een doel te bewerkstelligen moeten taken uitgevoerd worden. Dit kunnen complexe taken zijn maar ook meer eenvoudige. Een TOP programma definieert hoe een complexe taak gerealiseerd wordt door middel van een samenstelling van eenvoudigere taken. Daarnaast beschrijft het de informatie die nodig is om een taak uit te voeren en welke nieuwe informatie geproduceerd wordt wanneer de taak wordt uitgevoerd. Aan de hand van beschikbare informatie kan vervolgens worden bepaald welke vervolgstappen gezet moeten worden om het gewenste doel te bereiken. Tevens wordt vastgelegd wanneer, en in welke vorm, informatie tussentijds gedeeld wordt. Om goed geïnformeerd te blijven is het namelijk vaak ongewenst om te moeten wachten tot deeltaken af zijn voordat (deel)resultaten beschikbaar worden gesteld. Met de TOP methodiek kunnen willekeurig complexe samenwerkingsverbanden formeel en inzichtelijk worden beschreven. Taken kunnen heel algemeen beschreven worden, zodat het mogelijk is algemene samenwerkingspatronen als blauwdruk te definiëren die dan herbruikbaar toegepast kunnen worden in concrete situaties. Maar een formeel taakmodel is nog geen uitvoerbaar systeem. De technische infrastructuur, die zorgt dat gegevens opgeslagen worden, er over een netwerk gecommuniceerd kan worden en dat er interfaces zijn waarin informatie geraadpleegd en bewerkt kan worden, moet ook gerealiseerd worden. Een TOP framework faciliteert al deze zaken op een generieke manier. Het aan de Radboud Universiteit ontwikkelde itasks framework biedt zo n raamwerk in de functionele programmeertaal Clean. De TOP methodiek is hand-in-hand met dit framework ontwikkeld. Naast de kerninfrastructuur biedt het itasks framework een bibliotheek met veel voorkomende taken en taakpatronen, om een TOP ontwikkelaar snel op weg te helpen. Hoe ziet een itasks TOP specificatie er uit? Om een beeld te geven van hoe itasks taakbeschrijvingen er concreet uitzien geven we hier een klein voorbeeld. Dit voorbeeld is slechts ter illustratie. Het speelt verder geen rol voor begrip van de rest van dit deze brochure. Het onderstaande fragment is een stuk taakdefinitie uit Incidone waarin vastgelegd is hoe tijdens een telefoongesprek de beller wordt bepaald: ofwel door een nieuwe contactpersoon in te voeren, ofwel door een bestaande uit de database te kiezen. determinecontact :: (Maybe ContactNo) -> Task ContactNo determinecontact mbprevious = withshared {ContactFilter filterbyname=nothing} \filter -> createnewcontact filter In de definitie van een taak - - worden andere taken gebruikt selectexistingcontact filter om de taak uit samen te stellen ArrangeVertical where createnewcontact filter = enterinformation (Title Contact ) (maptofilter,filter) Als een taak wordt gedefinieerd ligt vast welke informatie gebruikt en opgeleverd wordt. >>* [OnAction ActionCreate (hasvalue (createcontact))] itasks biedt een bibiliotheek selectexistingcontact filter = whileunchanged filter \curfilter -> met voorgedefinieerde taken als enterchoicewithsharedas (Title Select contact ) primaire bouwblokken [ChooseWith (ChooseFromList contacttitle)] (sdsfocus curfilter filteredcontactsshort) contactidentity >>* [OnValue (hasvalue return) :maybe [] (\prev -> [OnAction ActionCancel (always (return prev))]) mbprevious] Met behulp van operatoren worden complexe taken samengesteld uit eenvoudige. Bijvoorbeeld: na elkaar of door keuze uit alternativen

4 De Incidone Demonstrator Applicatie De Incidone demonstrator applicatie is een incidentcoördinatiesysteem voor kustwachtoperaties, met de nadruk op Search and Rescue. Het is gebaseerd op de organisatie en werkwijze van de Nederlandse Kustwacht, maar geeft een eigen invulling aan de manier waarop de informatievoorziening ondersteund kan worden. We hebben goed gekeken naar de uit te voeren taken, maar niet altijd de huidige werkwijze overgenomen. De specifieke invulling van taken is namelijk vaak beïnvloed door de mogelijkheden en beperkingen van de op dit moment gebruikte ondersteunende systemen. Een kustwachtsysteem is een goed voorbeeld voor het demonstreren van TOP en itasks. De manier waarop de Nederlandse Kustwacht georganiseerd is en het werk wat ze doen sluiten goed aan bij TOP. Het coördineren van taken en het verzamelen en weer verspreiden van informatie is namelijk core business op het kustwachtcentrum. Daarnaast is in Nederland de kustwacht geen marineonderdeel, maar een zelfstandige netwerkorganisatie die weliswaar een coördinerende taak heeft, maar voor haar operaties ook middelen inzet van andere organisaties zoals de KNRM. Incidone is ontworpen voor primair gebruik in een centraal coördinatiecentrum zoals het Kustwachtcentrum in Den Helder waarin een klein team van wachtsofficieren operaties coördineren die uitgevoerd door eenheden van diverse organisaties. Incidone faciliteert het team in drie hoofdtaken: informatie uitwisseling in het coordinatiecentrum, communicatie met derden en eenheden, en het coördineren van actieplannen en uitvoeren van standaardprocedures. Onderlinge informatiedeling: In de kern is Incidone een multi-user informatiesysteem. Het heeft een centrale database waarin zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie kan worden opgeslagen over schepen, vliegtuigen, vermiste surfers, betrokken personen, incidenten en allerlei geografische en meteorologische gegevens. Ook wordt er per incident een chronologisch log bijgehouden. Alle informatie in deze database wordt realtime gesynchroniseerd tussen alle gebruikers, zodat iedereen altijd over up-to-date informatie beschikt. Omdat de samenwerking en informatiedeling tussen teamleden in dezelfde ruimte ook deels informeel gebeurt, biedt Incidone ook de mogelijkheid om direct vanuit de applicatie informatie te delen naar een gedeeld display dat op een videowall of projector getoond kan worden. Daarnaast is er een tablet versie van de applicatie, waardoor watchofficers toegang blijven houden tot informatie wanneer ze van hun werkplek weg zijn.

5 Het SENECA Project De ideeën achter TOP en itasks zijn al enkele jaren in ontwikkeling en onderwerp van onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en andere kennisinstituten, waaronder de Nederlandse Defensieacademie (NLDA). De betrokkenheid van de NLDA heeft er onder andere voor gezorgd dat in dit onderzoek casussen uit het defensiedomein gebruikt zijn om de concepten te toetsen. TOP sluit goed aan bij Defensietoepassingen omdat de kernconcepten van de ontwikkelmethode, zoals taken uitzetten en informatie uitwisselen, goed passen bij bijvoorbeeld command en control (C2) systemen en ondersteuning van genetwerkt samenwerken. TOP wordt daarom binnen de NLDA gezien als een interessante ontwikkeling voor langetermijn onderzoek naar C2 systemen en als gereedschap voor experimenten. Begin 2013 is met financiering van de SENECA werkgroep een nieuwe samenwerken tussen de RU en NLDA gestart. De doelstelling van dit project was eenvoudig: Ontwikkel een concrete demonstrator applicatie met de TOP methode en tools om de mogelijkheden ervan concreet te laten zien. Er was namelijk bij aanvang weliswaar een proof-of-concept van de methode, maar er waren nog geen goede praktijkvoorbeelden. Hierdoor werd TOP vaak als erg abstract ervaren en bleek het soms moeilijk de potentie ervan op zijn waarde te schatten. De Incidone demonstrator is bedoeld om hier verandering in te brengen. Communicatie met derden en uitgestegen eenheden: Naast onderlinge informatiedeling, moet er ook veel gecommuniceerd worden met betrokkenen buiten het coördinatiecentrum. Dit kunnen schepen zijn die een noodoproep doen, hulpverleners, of mensen die op een andere manier betrokken zijn bij een incident. Incidone biedt een geïntegreerd communicatieoverzicht waarin alle externe communicatie bijgehouden wordt en wordt gerelateerd aan incidenten en contacten. In het ideale geval is dit communicatie overzicht volledig gekoppeld met relevante communicatiesystemen zoals radio en telefonie. Als demonstratie van deze mogelijkheid bevat Incidone een koppeling met een VOIP telefooncentrale. Coördinatie van actieplannen: Het delen van informatie en het faciliteren van communicatie alleen is niet genoeg. Er moeten ook acties uitgezet worden en de voortgang ervan moet worden bewaakt. In dit deel van de applicatie kan optimaal gebruikt gemaakt worden van de taak-oriëntatie van itasks. Actieplannen worden gefaciliteerd door ieder actiepunt uit een actieplan te modelleren als een losse itasks taak. Voor ieder incident kan een actieplan gemaakt worden dat bestaat uit interactieve actiepunten. Dit zijn geen passieve checklisten, maar kleine interactieve deelprogramma s die de uitvoering van het actiepunt ondersteunen. Zo wordt bij een actiepunt als alarmeren reddingseenheid direct de mogelijkheid geboden een beschikbare eenheid te kiezen en het alarmeringsbericht, dat vanuit een sjabloon vooringevuld wordt, direct te versturen. Er hoeft dus niet handmatig door het informatiesysteem heen gezocht te worden om de benodigde informatie voor een actiepunt te verzamelen. Actiepunten kunnen ook aan contacten gekoppeld worden en worden dan direct getoond tijdens communicatie met dat contact. Zo kan efficiënt gecommuniceerd worden en hoeft er niet onnodig vaak op en neer gebeld te worden.

6 Incidone in de toekomst Met het afronden van dit project is een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van TOP en itasks. Het uitleggen van wat Taak-georiënteerd programmeren inhoudt en hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat hoeft niet langer aan de hand van abstracte algemeenheden, maar kan nu aan de hand van een aansprekend concreet voorbeeld gedaan worden. Ook is er door het beschikbaar stellen van de volledige broncode een basis gelegd voor ontwikkelaars die er zelf mee aan de slag willen. Niet ieder wiel hoeft zelf uitgevonden te worden. Er kan eenvoudigweg gekopieerd en aangepast worden. Het maken van een concrete voorbeeldapplicatie heeft ook belangrijke verbeteringen aan het itasks framework opgeleverd. Ook in de komende jaren zal het itasks framework verder uitgebreid en verbeterd worden, maar tijdens de ontwikkeling van Incidone is er al veel bereikt op het gebied van performance, robuustheid en de mogelijkheid tot integratie met third-party systemen en libraries. Hierdoor is itasks nu een stuk gereedschap dat op kleine schaal ingezet kan worden voor onder andere rapid prototyping. Nu Incidone er is, hopen we dat het zijn beoogde functie zal vervullen. We hopen dat het zijn weg vindt naar ontwikkelaars die begrijpen dat de tools van gisteren niet meer toereikend zullen blijken in een wereld waarin steeds meer en steeds flexibeler geautomatiseerd moet worden, en die met een open blik willen kijken naar alternatieven zoals TOP. Binnen de kennisinstituten zal de komende jaren verder ontwikkeld worden aan itasks. In een aantal lopende en nieuwe projecten waarin de NLDA, RU en ook TNO samenwerken zal TOP gebruikt worden in onderzoek naar onder andere nieuwe automatiserings- en bemanningsconcepten. Ook in meer op infrastructuur gericht onderzoek kan Incidone een belangrijke rol gaan spelen als benchmark toepassing. Er hoeft immers niet meer steeds een nieuwe voorbeeldcasus gezocht te worden omdat Incidone direct als voorbeeldtoepassing gebruikt kan worden. Samenvattend kunnen we concluderen dat het project een belangrijke impuls is geweest in de ontwikkeling van TOP en itasks. Er is een flinke stap gemaakt op de weg van wetenschappelijk proof-of-concept tot inzetbaar gereedschap.

7 Zien is Geloven De beste manier om een beeld te krijgen van de Incidone demonstrator is door de applicatie zelf uit te proberen. U kunt dan zelf oordelen over wat er op dit moment al mogelijk is met TOP en itasks. We stellen daarom de volledige Incidone applicatie, inclusief broncode, als open source software beschikbaar. De software is uiteraard online te vinden, maar om het u gemakkelijk te maken staat deze ook op de USB-stick bij deze brochure. U hoeft zelfs niets te installeren om de demo te bekijken, want de USB-stick is bootable (zie ook het kader Gebruik van de USB-Stick onderaan deze pagina). Naast het ontwikkelen van de demonstrator applicatie, hebben we ook een bijbehorende demonstratie- en testopstelling ontwikkeld. Deze opstelling bestaat uit een mobiele server, een volledig ingerichte operator werkplek, een projector en netwerkapparatuur. Met deze opstelling kan eenvoudig op een willekeurige locatie een mini-coördinatiecentrum ingericht worden. Hiermee kunnen demonstraties en voorlichtingspresentaties gehouden worden over de mogelijkheden van TOP en itasks. De demonstratieoptstelling is volledig selfcontained. De mobiele server faciliteert de Incidone webservice, een VOIP telefooncentrale, en netwerkservices voor een gesloten lokaal netwerk. De operator werkplek bestaat uit een pc met twee monitoren voor het gebruik van de desktop versie van Incidone, een VOIP telefoon en een tablet voor het gebruik van de mobiele versie. De projector toont Incidone s gedeelde overzichtsinformatie. Als u interesse heeft in een uitgebreide presentatie over TOP en een demonstratie met deze opstelling, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen. Gebruik van de USB-Stick Incidone is, zoals iedere itasks applicatie, een web applicatie en kan dus in principe direct via het internet gebruikt worden. Voor een optimale gebruikservaring is het echter wenselijk om de Incidone server in een lokaal netwerk te draaien. Een systeemvereiste voor de Incidone server is een 64 bits Linux, of OSX besturingssysteem. Om het beschikbaar hebben een dergelijk besturingssysteem, en het installeren en configureren van Incidone geen nodeloos hoge drempel te laten zijn, hebben we er voor gekozen om naast de gebruikelijke verspreiding via packages, de demo ook als bootable systeem te verspreiden op de bijgesloten USB stick. Als u een recente PC (met 64-bits processor) opstart vanaf de USB stick krijgt u een op maat gemaakt Ubuntu Linux systeem waarop u het Incidone systeem direct kunt uitproberen zonder ook maar iets te hoeven installeren.

8 Meer weten? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van TOP en itasks of een keer presentatie over Incidone bijwonen, neem dan contact met ons op. Bas Lijnse Radboud Universiteit Jan Martin Jansen Nederlandse Defensie Academie Rinus Plasmeijer Radboud Universiteit 2014 Alle rechten voorbehouden

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale

Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale e Trotsr van e partn Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale 3CX Phone System for Windows is een op software gebaseerde IP PBX die leverancier specifieke PBX Telefooncentrale vervangt. De IP

Nadere informatie

Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal

Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal Kris Luyten Karin coninx 17 januari 2002 Samenvatting De informatica kende een ware revolutie voordat men tot de desktop PC gekomen is. 20 jaar

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV White Label

geen dag zonder een goed CV White Label White Label Als intermediair, detacheringorganisatie of uitzendbureau bestaat uw core business uit het verzamelen, beoordelen en herlabelen van CV s. Met name het herlabelen van CV s is een van de punten

Nadere informatie

HCM Processes and Forms

HCM Processes and Forms HCM Processes and Forms Adobe Interactive Forms XSS Homepage Framework Portal Susan van Someren, Miroslav Medic (Xbow IT) Zeist, 2 maart 2010 Inhoud Introductie Aanleiding HCM Processes and Forms Wat is

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Windows 8 Consumers preview

Windows 8 Consumers preview Windows 8 Consumers preview Een introductie door Ron Verschuren HCC!Hardware ondersteuning regio Midden Brabant 1 Agenda voor deze presentatie : De tijdlijn en de verdere ontwikkeling. Welke versies en

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

Centrale tunnelbewaking Oostenrijk

Centrale tunnelbewaking Oostenrijk Centrale tunnelbewaking Oostenrijk Korte projektgegevens Projekt : centrale bewaking en bediening van 23 tunnels en 225 km snelweg in Oostenrijk Doelstelling : centrale bewaking van de gezamenlijke autosnelwegen

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Productdag. Loenen, 28 september 2011. Jeroen van Geijlswijk Lars Overbeek Tom van Oost Valery Bazhenau

Productdag. Loenen, 28 september 2011. Jeroen van Geijlswijk Lars Overbeek Tom van Oost Valery Bazhenau Productdag Loenen, 28 september 2011 Jeroen van Geijlswijk Lars Overbeek Tom van Oost Valery Bazhenau Programma 10:00-10:05 Inleiding 10:05-10:30 Laatste verbeteringen aan ALFAmail 2.0 10:30-10:45 Conceptversie

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER BOB HUISMAN Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 2) te gebruiken als start informatie bij begin project.

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software FileMaker Pro 1994-2013, FileMaker, Inc. Kempen Automatisering Sinds 2000 Als eerste van Nederland gecer3ficeerd. 12 jaar ervaring met maatwerk

Nadere informatie

Telefonie oplossingen voor Nederlandse

Telefonie oplossingen voor Nederlandse Telefonie oplossingen voor Nederlandse Goedkoop bellen in 3 stappen Oplossing Goedkoop bellen vanuit het buitenland naar Nederland Eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig, u belt vanuit het buitenland

Nadere informatie

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens Concrete projectbeschrijving De afstudeeropdracht is om een informatief, innovatief en interactief boek te ontwikkelen dat als presentatie materiaal gebruikt kan worden om weer te geven hoe bijzonder en

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA Genereren van een webapplicatie op basis van DLA ir Bert Dingemans DLA Ontwerp en Software info@dla-architect.nl Inleiding Bij het ontwikkelen van maatwerk software loopt men al snel tegen het probleem

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Manual IAM-TDI-V2-Technologie en Interactie. Jaar 0809 blok 2 Oktober 2008 Fons van Kesteren 1/8 Inhoud Technologie en Interactie 3.2: software architectuur...

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

PR362009 24. november 2009 Software, op PC gebaseerde besturing Pagina 1 van 5

PR362009 24. november 2009 Software, op PC gebaseerde besturing Pagina 1 van 5 Software, op PC gebaseerde besturing Pagina 1 van 5 Gebruik van de IT-standaarden: TwinCAT-programmeeromgeving geïntegreerd in Microsoft Visual Studio TwinCAT 3 extended Automation Met TwinCAT 3 presenteert

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN FACET 4.0

SYSTEEMEISEN FACET 4.0 SYSTEEMEISEN FACET 4.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

WinRIS 8.5 plug-ins Editie - releasenotes

WinRIS 8.5 plug-ins Editie - releasenotes WinRIS Nederland bv, 25-1-2012 versie 1.0 - pagina 1/9 1 Inleiding De nieuwste versie van WinRIS is de 8.5 Plug-ins Editie. In navolging van andere applicaties als Firefox heeft WinRIS in deze nieuwe versie

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Heijstek, Werner Title: Architecture design in global and model-centric software

Nadere informatie

TRAIN SER V IC E & SH UN TING PLANNER B OB HU ISMAN

TRAIN SER V IC E & SH UN TING PLANNER B OB HU ISMAN TRAIN SER V IC E & SH UN TING PLANNER B OB HU ISMAN INTRODUCTIE NedTrain is een onderdeel van NS en verantwoordelijk voor het onderhoud van de treinen. Een aspect van het onderhoud is het dagelijks uitvoeren

Nadere informatie

Brochure voor overstappers Wat u moet weten voordat u overstapt naar Edumanager versie 6.2

Brochure voor overstappers Wat u moet weten voordat u overstapt naar Edumanager versie 6.2 Brochure voor overstappers Wat u moet weten voordat u overstapt naar Edumanager versie 6.2 Uw partner voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Edumanager versie 6.2 Edumanager versie

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc-

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc- Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie 2011 -CleanDoc- Wouter Lockefeer 0545228 Probleemstelling Een goede programmeertaal moet niet alleen efficiënte programma's opleveren, maar ook handig zijn in

Nadere informatie

Office 365 gebruiken en beheren

Office 365 gebruiken en beheren Office 365 gebruiken en beheren Inhoud 1. Office 365 gebruiken... 3 Stap 1 Persoonlijke instellingen wijzigen... 4 Stap 2 Aan de slag met Office 365... 4 Stap 3 Werken met Office 365... 6 1. Beheren van

Nadere informatie

LINUX ZORIN. een alternatief voor MS Windows

LINUX ZORIN. een alternatief voor MS Windows LINUX ZORIN Gewoon Anders een alternatief voor MS Windows 1 Zorin OS Een ander besturingssysteem 2 Over Zorin gesproken... Zorin OS is een van de kinderen van Linux Linux is een programmeertaal voor besturingssystemen

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling Databases SQL Leerjaar 1/2 ICT-Academie Niveau 4 Applicatie ontwikkeling Auteur: R. Meijerink Datum: Januari 2013 0. Inleiding Databases / SQL In deze lessen wordt je geleerd databases te bouwen in SQL-code.

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work Referentiecase PNO Consultants econnect@work PNO Consultants was op zoek naar een oplossing om documenten en e-mails uniform op één centrale plaats op te slaan. Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij

Nadere informatie

De techniek achter het nieuwe Adviesbox. Installatie, beheer en gebruik eenvoudig gemaakt met behulp van moderne applicatietechnologie

De techniek achter het nieuwe Adviesbox. Installatie, beheer en gebruik eenvoudig gemaakt met behulp van moderne applicatietechnologie Installatie, beheer en gebruik eenvoudig gemaakt met behulp van moderne applicatietechnologie Inleiding is de afgelopen jaren steeds functioneel vernieuwd om aansluiting te houden met de dynamische financiële

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP Uw eigen telefooncentrale in de cloud Cloud VoIP Telefonie en veel functies voor uw onderneming Met Cloud VoIP krijgt uw organisatie in één keer een professionele telefooncentrale met heel veel functies.

Nadere informatie

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Linux Mint Cinnamon 18.1 Waarom overstappen naar Linux Linux weetjes Achtergrond Linux Mint Ervaringen Aanbevelingen Waarom overstappen

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft.

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft. myevent EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT EVENT MANAGEMENT SOFTWARE Registratie van vrijwilligers, gasten, pers, artiesten inclusief uitgifte module. POLSBAND-DB Zelf

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht 1 Eindverslag Project VolgMijnStem Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht Lex Slaghuis, voorzitter Open State Foundation 11-03-2013 2 Inleiding Dit

Nadere informatie

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis is het eerste en grootste BIM-software project in Nederland. Uniforme Bouwdeelbibliotheek Het is bovendien het enige project dat

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie