De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013"

Transcriptie

1 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten Datum 7 oktober 2013

2

3 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten 27 februari 2013 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 5 Doel... 5 Monstername... 6 Werkwijze... 6 Resultaten... 6 Conclusies... 6 Bijlage I Tabellen... 8 Bijlage II Figuren...10 Pagina 3 van 12

4 1. Samenvatting De Nederlandse overheid vindt dat de gezonde keuze voor de consument een gemakkelijke keuze moet worden. Daarom is het belangrijk dat er een goed beschikbaar en herkenbaar aanbod van gezonde producten in supermarkten is. De Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling heeft zich een aantal jaar met succes ingezet voor verbetering van de vetzuursamenstelling van levensmiddelen. Daarnaast is eind 2011 het Netwerk Herformulering Productaanbod opgericht. Op dit moment geldt alleen een wettelijke norm voor het maximale gehalte aan vet in vleesproducten voor zover de vermelding mager of magere wordt gebezigd (Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten). Eind 2010 en begin 2011 zijn 154 producten vleesbereiding 1 en vleesproducten 2 bemonsterd in supermarkten, waarna de monsters zijn geanalyseerd op vetgehalte en de vetzuursamenstelling. Uit de analyses blijkt dat de grootste verschillen in vetgehalte (in % van het product) worden aangetroffen in de categorie vleesproducten: boterhamworst, gewone rookworst, leverworst en salami. De grootste spreiding is bijna 23% tussen de verschillende leverworst. Hier valt dus nog veel winst te halen. De grootste spreiding in het gehalte aan verzadigde vetzuren berekend in % van het totale gehalte aan vetzuren wordt aangetroffen in hamburger en in magere rookworst. In de categorie vleesproducten bevatten salami en cervelaatworst het meeste verzadigd vet berekend op het product (circa 15%). De grootste spreiding in deze categorie wordt aangetroffen bij leverworst (circa 10%). Ondanks verschillen in aantallen bemonsterde producten blijkt uit deze rapportage dat in het algemeen verbetering van de vetzuursamenstelling in (vergelijkbare) producten vleesbereiding maar ook (vergelijkbare) vleesproducten mogelijk is waarbij per productsoort zal moeten worden bekeken wat haalbaar is. Het gehalte aan verzadigde vetzuren geeft minder spreiding te zien In meerdere productsoorten kan winst gehaald worden door het verlagen van het vetgehalte hetgeen uiteindelijk een gunstige invloed heeft op het totaal verzadigd vetgehalte. Echter, in een aantal categorieën is het aantal monster beperkt of varieert de samenstelling sterk. Voor een exacter beeld zou deze studie op een grotere schaal herhaald moeten worden. 1 Definitie volgens het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten: vlees waaraan eet- of drinkwaren, kruiderijen of levensmiddelenadditieven zijn toegevoegd, of dat een behandeling heeft ondergaan in een mate die niet volstaat om de inwendige celstructuur van het vlees te veranderen zodat de kenmerken van vers vlees niet zijn verdwenen 2 Definitie volgens het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten: product bereid van of met zodanig behandeld vlees dat, aan de hand van het snijvlak van de hartdoorsnijding, de verdwijning van de kenmerken van vers vlees kan worden geconstateerd, met uitzondering van vlees dat alleen een koudebehandeling heeft ondergaan, gehakt vlees en vleesbereidingen Pagina 4 van 12

5 Inleiding De Nederlandse overheid streeft ernaar dat mensen zo min mogelijk drempels moeten ondervinden wanneer zij er voor kiezen om gezond te leven. De gezonde keuze moet een gemakkelijke keuze worden. Daarom is het belangrijk dat er een goed beschikbaar en herkenbaar aanbod van gezonde producten in supermarkten is. Het productenaanbod gezonder maken kan bijvoorbeeld door de hoeveelheid ongezonde stoffen als zout en verzadigd vet in producten te verlagen. Met het verlagen van de consumptie van zout en verzadigd vet is nog aanzienlijke gezondheidswinst te halen. Het kabinet vindt het daarom belangrijk dat hier de komende jaren stappen worden gezet. Op dit moment geldt alleen een wettelijke norm voor het maximale gehalte aan vet in vleesproducten voor zover de vermelding mager of magere wordt gebezigd (Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten). Verschillende bedrijven spannen zich in voor een gezonder aanbod, door de samenstelling van (bestaande) producten aan te passen. De inzet van de Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling van de afgelopen jaren heeft laten zien dat samen resultaat halen goed mogelijk is. Daarnaast is eind 2011 het Netwerk Herformulering Productaanbod opgericht ( Binnen dit netwerk werken partijen in de levensmiddelenindustrie aan de ontwikkeling van gezonde(re) producten. Dit netwerk bestaat uit brancheverenigingen, overheden en kennisinstellingen. Naast zuivel zijn vlees en vleeswaren een belangrijke bron van vet in het consumptiepatroon van de Nederlanders 3. In deze survey wordt gekeken in hoeverre het vetgehalte en de vetzuursamenstelling van diverse (vergelijkbare) producten vleesbereiding en vleesproducten verschilt. Verschil in samenstelling kan duiden op verbetermogelijkheden. Uit cijfers over de voedselconsumptie van Nederland 4 blijkt dat ten minste 95% van de bevolking voldoet aan het maximale consumptieadvies voor transvetzuren van de Gezondheidsraad (maximaal 1 energieprocent transvetzuren). In deze rapportage wordt dan ook alleen ingegaan op het gehalte aan vet en het gehalte aan verzadigd vet op het totale gehalte aan vetzuren en op het product. 2. Doel Een beeld krijgen van de variatie in het vetgehalte en de vetzuursamenstelling van vergelijkbare producten vleesbereidingen en vleesproducten. 3. Monstername In de periode december 2010 tot en met januari 2011 zijn verdeeld over 15 productsoorten 154 producten vleesbereiding en vleesproducten bemonsterd in supermarkten. Binnen elke soort zijn waar mogelijk verschillende merken en types bemonsterd. Naast reguliere producten zijn ook biologische en ambachtelijke producten bemonsterd, zowel A-, huis- als B-merken. Sommige productsoorten zijn divers qua samenstelling, bijv. paté en leverworst. 3 NEVO RIVM 4 VCP RIVM Pagina 5 van 12

6 4. Werkwijze Van elk monster werd na voorbewerking in het laboratorium het vetgehalte bepaald door middel van accelerated solvent extraction (ASE). Van het geëxtraheerde vet werd het vetzuurgehalte bepaald met behulp van gaschromatografie en fluorescentiedetectie. Het vetgehalte is berekend in % op het totale product. Het gehalte aan verzadigde vetzuren is zowel berekend op het totale gehalte aan vetzuren als op het totale product (beide in %). 5. Resultaten De monsters zijn verdeeld in twee categorieën: categorie I Vleesbereidingen en categorie II Vleesproducten. Categorie I bestaat uit 5 productsoorten, in totaal 36 monsters. De tweede categorie bestaat uit 10 productsoorten, in totaal 118 monsters. In een aantal categorieën is het aantal monsters beperkt of varieert de samenstelling sterk. In de bijlagen I en II zijn de analyseresultaten en statistische gegevens van de productsoorten per categorie in de tabellen 1a t/m 3b verzameld (het gehalte aan vet in % van het product het gehalte aan verzadigde vetzuren in % van het totale gehalte aan vetzuren het gehalte aan verzadigde vetzuren in % van het totale product). Dezelfde gegevens zijn grafisch weergegeven in de figuren 1a t/m 3b. 6. Conclusies Vetgehalte Salami heeft gemiddeld het hoogste vetpercentage en schouderham bevat gemiddeld het minste vet. Er worden grote verschillen in vetgehalte binnen productsoorten aangetroffen. De spreiding in vetgehalte bij bijvoorbeeld leverworst is 22,81%, bij gewone rookworst 19,87%, bij boterhamworst 19,49% en bij salami is de spreiding 15,18%. De grote verschillen tonen aan dat gelijksoortige producten met meer en minder vet gemaakt kunnen worden. Hier valt dus nog veel te winnen. Het laagst gemeten vetgehalte van gewone rookworst is lager dan het laagste vetgehalte van magere rookworst. Wanneer de vetgehalten van magere en gewone rookworst worden getoetst wordt geen significant verschil aangetoond (onafhankelijke t-toets, t=1,966, p=0,068, 95% betrouwbaarheid). Vetzuursamenstelling - Gehalte aan verzadigde vetzuren (in % van het totale gehalte aan vetzuren) Alhoewel de gemiddelde waarden onderling niet veel verschillen bevat braadworst (=40,4%) in de categorie vleesbereidingen en knakworst (=35,6%) in de categorie vleesproducten gemiddeld het laagste percentage verzadigde vetzuren. Bij hamburgers (=16,0%) en magere rookworst (=12,0%) wordt de grootste spreiding in het gehalte aan verzadigde vetzuren aangetroffen. - Gehalte aan verzadigde vetzuren (in % van het totale product) De verzadigd vetgehalten van de bemonsterde vleesbereidingen verschillen in absolute waarden niet veel van elkaar. In de categorie vleesbereidingen is de spreiding het grootst bij de soort hamburger (=6,25%). Pagina 6 van 12

7 In de categorie vleesproducten bevatten cervelaatworst (=15,0%) en salami (=15,4%) het meeste verzadigd vet berekend op het product. De grootste spreiding wordt aangetroffen bij leverworst (=9,73%). Algemene conclusie In een aantal soorten vleesproducten worden grote verschillen aangetroffen in vetgehalte. Het is binnen deze soorten dus mogelijk een product te maken met een lager vetgehalte maar ook in andere productsoorten kan winst gehaald worden door het verlagen van het vetgehalte. Het gehalte aan verzadigde vetzuren geeft minder spreiding te zien. In een aantal categorieën is het aantal monsters beperkt of varieert de samenstelling sterk. Voor een exacter beeld zou deze studie op een grotere schaal herhaald moeten worden. Pagina 7 van 12

8 Bijlage I Gem Max Min Range Med SD = gemiddelde = hoogst gevonden waarde = laagst gevonden waarde = het verschil tussen de hoogst en laagst gevonden waarde = mediaan, het 0,5-kwantiel = standaarddeviatie Tabel 1a Het vetgehalte in vleesbereidingen (in % van het product) Productsoort 5 Aantal Gem Max Min Range Med SD Braadworst 4 22,0 24,41 20,30 4,10 21,6 1,8 Hamburger 11 17,4 22,61 11,07 11,54 17,4 4,0 Rundervink ,95 6,14 10,81 13,6 4,5 Saucijs 8 17,4 22,10 12,10 10,00 17,7 3,2 Slavink 8 21,5 24,54 17,06 7,48 22,0 2,7 Tabel 1b Het vetgehalte in vleesproducten (in % van het product) Productsoort Aantal Gem Max Min Range Med SD Boterhamworst ,5 29,37 9,88 19,49 21,6 5,8 Cervelaatworst 13 35,5 42,76 30,77 11,99 34,2 3,9 Figuurworst ,89 8,51 12,39 16,0 4,9 Gewone rookworst ,3 36,25 16,38 19,87 24,3 5,9 Knakworst ,4 21,68 10,79 10,88 13,9 2,9 Leverworst ,5 40,86 18,05 22,81 30,0 5,5 Magere rookworst ,6 23,60 18,20 5,40 20,6 1,9 Paté ,3 37,60 24,39 13,20 32,7 3,8 Salami 12 36,4 44,81 29,64 15,18 36,0 4,5 Schouderham 10 4,4 6,00 2,11 3,89 4,7 1,3 Tabel 2a Het gehalte aan verzadigde vetzuren in vleesbereidingen (in % van het totale gehalte aan vetzuren) Productsoort Aantal Gem Max Min Range Med SD Braadworst 4 40,4 41,78 39,02 2,76 40,3 1,2 Hamburger 11 43,6 48,12 32,14 15,98 45,6 4,9 Rundervink 5 46,4 47,91 44,47 3,44 46,4 1,4 Saucijs 8 41,2 47,11 37,87 9,24 40,8 2,8 Slavink 8 42,2 43,12 40,80 2,32 42,5 0,9 5 Analyses zijn uitgevoerd op de onbereide producten 6 Inclusief één magere boterhamworst met een vetgehalte van 12,22% 7 Naast reguliere rookworst bestaat er ook runderrookworst. Het is niet bekend welke soorten zijn bemonsterd. 8 Naast de reguliere knakworst die gemaakt wordt van varkensvlees is er ook knakworst afkomstig van rundvlees of kip. Het is niet bekend welke soorten zijn bemonsterd. 9 Deze productsoort bestaat uit slagers-, smeer-, kalfs- en Saksische leverworst 10 Volgens artikel 12 van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten mag een vleesproduct de vermelding mager bezigen mits het vetgehalte van de waar ten hoogste 20% bedraagt. 11 Deze productsoort bestaat uit peper-, knoflook, crème-, room- en notenpaté. Pagina 8 van 12

9 Tabel 2b Het gehalte aan verzadigde vetzuren in vleesproducten (in % van het totale gehalte aan vetzuren) Productsoort Aantal Gem Max Min Range Med SD Boterhamworst 12 38,8 41,07 36,17 4,90 38,3 1,5 Cervelaatworst 13 42,1 44,12 38,57 5,55 42,6 1,7 Figuurworst 6 38,4 40,23 36,87 3,36 38,1 1,1 Gewone rookworst 12 37,7 39,48 34,25 5,23 37,8 1,3 Knakworst 10 35,6 38,24 32,43 5,81 35,2 2,0 Leverworst 28 40,3 44,27 36,69 7,58 40,7 1,7 Magere rookworst 6 40,5 47,87 35,84 12,03 39,7 4,0 Paté 9 39,2 41,91 37,55 4,36 38,8 1,5 Salami 12 42,3 44,28 37,34 6,94 43,2 2,2 Schouderham 10 39,4 43,53 35,67 7,86 38,7 2,3 Tabel 3a Het gehalte aan verzadigde vetzuren in vleesbereidingen (in % van het product) Productsoort Aantal Gem Max Min Range Med SD Braadworst 4 8,9 9,72 7,92 1,80 8,9 0,8 Hamburger 11 7,7 10,21 3,96 6,25 8,0 2,1 Rundervink 5 5,5 8,06 2,94 5,11 6,1 2,1 Saucijs 8 7,1 8,74 5,07 3,66 7,5 1,2 Slavink 8 9,1 10,51 7,19 3,32 9,5 1,3 Tabel 3b Het gehalte aan verzadigde vetzuren in vleesproducten (in % van het product) Productsoort Aantal Gem Max Min Range Med SD Boterhamworst 12 8,3 12,05 4,06 7,99 8,1 2,4 Cervelaatworst 13 15,0 18,67 12,71 5,96 14,4 2,0 Figuurworst 6 6,0 7,94 3,42 4,52 6,1 1,8 Gewone rookworst 12 9,2 13,99 6,00 7,99 9,3 2,4 Knakworst 10 5,1 8,22 4,08 4,13 4,8 1,3 Leverworst 28 11,9 16,65 6,91 9,73 12,1 2,4 Magere rookworst 6 8,3 9,07 7,43 1,64 8,3 0,53 Paté 9 12,6 14,47 10,22 4,25 12,6 1,2 Salami 12 15,4 17,67 12,40 5,28 15,4 1,6 Schouderham 10 1,74 2,39 0,81 1,59 1,92 0,53 Pagina 9 van 12

10 Bijlage II De blauwe balk geeft de range weer (hoogste en laagste waarde binnen een productsoort) en de gekleurde stipjes het gemiddelde. Figuur 1 Het gehalte aan vet in vleesbereidingen (in % van het product) 30 vetgehalte in % gem 0 rundervink saucijs hamburger slavink braadworst Figuur 1a Het gehalte aan vet in vleesproducten (in % van het product) 50 vetgehalte in % gem 10 0 schouderham knakworst figuurworst magere rookworst boterhamworst gewone rookworst leverworst paté cervelaatworst salami Pagina 10 van 12

11 Figuur 2a Het gehalte aan verzadigde vetzuren in vleesbereidingen (in % van het totale gehalte aan vetzuren) 50 verzadigd vetgehalte in % gem 30 braadworst saucijs slavink hamburger rundervink Figuur 2b Het gehalte aan verzadigde vetzuren in vleesproducten (in % van het totale gehalte aan vetzuren) 50 verzadigd vetgehalte in % gem 30 knakworst gewone rookworst figuurworst boterhamworst paté schouderham leverworst magere rookworst cervelaatworst salami Pagina 11 van 12

12 Figuur 3a Het gehalte aan verzadigde vetzuren in vleesbereidingen (in % van het product) 15 verzadigd vetgehalte in % 10 5 gem 0 rundervink saucijs hamburger braadworst slavink Figuur 3b Het gehalte aan verzadigde vetzuren in vleesproducten (in % van het product) 20 verzadigd vetgehalte in % gem 0 schouderham knakworst figuurworst magere rookworst boterhamworst gewone rookworst leverworst paté cervelaatworst salami Pagina 12 van 12

De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - groot. Datum 8 april 2014

De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - groot. Datum 8 april 2014 De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - groot Datum 8 april 2014 De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks (groot) 28 augustus 2013 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Doel...

Nadere informatie

De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - klein. Datum 18 september 2014

De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - klein. Datum 18 september 2014 De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - klein Datum 18 september 2014 De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - klein 18 september 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Monitoring verzadigd vetgehalte in levensmiddelen

Monitoring verzadigd vetgehalte in levensmiddelen Monitoring verzadigd vetgehalte in levensmiddelen Onderzoek van 414 levensmiddelen in 2015 Aanleiding De Nederlandse overheid streeft ernaar dat consumenten een bewuste keuze kunnen maken voor gezonder

Nadere informatie

Monitoring van totaal vet en vetzuren in diverse levensmiddelen Publicatiedatum 6 april 2017

Monitoring van totaal vet en vetzuren in diverse levensmiddelen Publicatiedatum 6 april 2017 Monitoring van totaal vet en vetzuren in diverse levensmiddelen 2015 Publicatiedatum 6 april 2017 Monitoring van totaal vet en vetzuren in diverse levensmiddelen 2015 6 april 2017 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Publicatiedatum 6 april 2017

Publicatiedatum 6 april 2017 Monitoring van het keukenzout- en verzadigd vetgehalte in levensmiddelen waarvoor afspraken zijn gemaakt in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling 2016 Publicatiedatum 6 april 2017 Monitoring van

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca (3)

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca (3) Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca (3) Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid (Deel)projectnummer: ZD06D230 Thema Voeding & Gezondheid December

Nadere informatie

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2)

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Voedsel en Waren Autoriteit Thema Voeding & Gezondheid Augustus 2007 Samenvatting In 2006 heeft de VWA een rapport gepubliceerd over de nutritionele kwaliteit

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen. Datum 7 maart 2011

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen. Datum 7 maart 2011 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Datum 7 maart 2011 Samenvatting Een van de aandachtspunten in de nota Gezonde Voeding, van begin tot eind van de Ministeries van VWS

Nadere informatie

VETGEHALTE IN MAGERE RUNDVLEESPRODUCTEN

VETGEHALTE IN MAGERE RUNDVLEESPRODUCTEN . VETGEHALTE IN MAGERE RUNDVLEESPRODUCTEN Voedsel en Waren Autoriteit Project nr: OT 04H002.11 April 2005 OT04H002.11 6-9-2005 Pagina 1 van 5 INHOUD SAMENVATTING...3 SUMMARY..3 TREFWOORDEN. 3 1. INLEIDING..4

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 385 Besluit van 20 augustus 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan suikers en vet in vanillevla en vanille- en vruchtenyoghurt 2014. Datum 11 maart 2016

Monitoring van het gehalte aan suikers en vet in vanillevla en vanille- en vruchtenyoghurt 2014. Datum 11 maart 2016 Monitoring van het gehalte aan suikers en vet in vanillevla en vanille- en vruchtenyoghurt 2014 Datum 11 maart 2016 Monitoring van het gehalte aan suikers en vet in vanillevla en vanille- en vruchtenyoghurt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 209 Besluit van 24 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten inzake het vetgehalte van gehakt en mager

Nadere informatie

Zout (NaCl) gehalte van diverse levensmiddelen op de. Nederlandse markt (2004-2007)

Zout (NaCl) gehalte van diverse levensmiddelen op de. Nederlandse markt (2004-2007) Zout (NaCl) gehalte van diverse levensmiddelen op de Nederlandse markt (2004-2007) Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid Thema Voeding & Gezondheid Augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting Voedsel en Waren Autoriteit, Projectnummer: ZD05K101 September 2005 1 Samenvatting Eén van de beleidsdoelstellingen van de minister van

Nadere informatie

Transvetzuurgehalte in chips verlaagd

Transvetzuurgehalte in chips verlaagd Transvetzuurgehalte in chips verlaagd Projectnummer: ZD 04 K102 Datum: maart 2006 1 Samenvatting Het streven van de Minister van VWS is dat in 2010 meer mensen eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Datum 13 april

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Datum 13 april Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2014 Datum 13 april 2015 1 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2014 13 april 2015 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout indiverse levensmiddelen Datum 21 december 2017

Monitoring van het gehalte aan keukenzout indiverse levensmiddelen Datum 21 december 2017 Monitoring van het gehalte aan keukenzout indiverse levensmiddelen 2017 Datum 21 december 2017 Monitoring van het gehalte aan zout in diverse levensm ddelen 2017 21 december 2017 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2011. Datum 2 juli 2012

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2011. Datum 2 juli 2012 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2011 Datum 2 juli 2012 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2011 2 juli 2012 Inhoud Samenvatting... 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 532 Voedingsbeleid Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in cafetaria s en snackbars, nummer 5

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in cafetaria s en snackbars, nummer 5 Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in cafetaria s en snackbars, nummer 5 Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid (Deel)projectnummer: ZD08 1622 Thema Voeding

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2012. Datum 10 februari 2013

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2012. Datum 10 februari 2013 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2012 Datum 10 februari 2013 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2012 10 februari 2013 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Claims bij levensmiddelen (2)

Claims bij levensmiddelen (2) Claims bij levensmiddelen (2) Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid (Deel)projectnummer: ZD06D250 Thema Voeding & Gezondheid oktober 2007 Samenvatting Per 1 juli 2007

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting, conclusies en aanbevelingen In publiceerde de toenmalige oedingsraad de Nederlandse voedingsnormen. Deze waren hoofdzakelijk gericht op de preventie van deficiëntieverschijnselen. De laatste

Nadere informatie

KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN. De marktdeelnemer:

KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN. De marktdeelnemer: KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN. BIO CERTIFICAAT De marktdeelnemer: Deli Harmony B.V. Deli Harmony B.V. // ST.

Nadere informatie

Analyse innovatie van producten met het Vinkje

Analyse innovatie van producten met het Vinkje Analyse innovatie van producten met het Vinkje 28 april 216 Inleiding Stichting Ik Kies Bewust heeft twee doelstellingen: 1. producenten stimuleren gezondere producten te maken, en 2. consumenten helpen

Nadere informatie

Vleeswaren: leidt het verbod op nitriet tot toename problemen thermofielen?

Vleeswaren: leidt het verbod op nitriet tot toename problemen thermofielen? Vleeswaren: leidt het verbod op nitriet tot toename problemen thermofielen? De impact van wetgeving op het additievengebruik bij vleesbereidingen en vleesproducten. Ing. Henk Rietveld Ir. Cees van Elst

Nadere informatie

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK VAN KANT EN KLAAR MAALTIJDEN IN NEDERLAND 2001 H.A.P.M. Jansen P. H. in t Veld

Nadere informatie

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Colofon Projectnaam Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010 Projectnummer OT1012 AB Versienummer 1.0 (extern) Productmanager

Nadere informatie

Vitamine D Hoog gedoseerde voedingssupplementen

Vitamine D Hoog gedoseerde voedingssupplementen Vitamine D Hoog gedoseerde voedingssupplementen Begin 2016 heeft de NVWA verschillende meldingen ontvangen waarin de NVWA gewezen werd op het feit dat er voedingssupplementen met vitamine D op de Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwe wegen naar gezonde voeding

Nieuwe wegen naar gezonde voeding Nieuwe wegen naar gezonde voeding 1 Wat eten we en wordt het beter? Matthijs van den Berg Hoofd van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg bij het RIVM. 2 Wat eten we en wordt het beter? Matthijs van den

Nadere informatie

Versie 28 augustus 2015

Versie 28 augustus 2015 Format voor het indienen van voorstellen voor ketenbrede afspraken ter verlaging van het gehalte aan zout, (verzadigd) vet, suiker en/of calorieën in voedingsmiddelen Ter beoordeling door de Wetenschappelijke

Nadere informatie

C.V.I. 11.7 Berekening vleesgehalte

C.V.I. 11.7 Berekening vleesgehalte 11 WETGEVING 11.7 BEREKENING VLEESGEHALTE Auteur: E.F. Focke-Alblas Q-Kwadraat V.O.F. Westendorp maart 2005 blad 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIE EN BEGRIPPEN... 3 2.1 Definitie van vlees

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Vetzuursamenstelling van bakkerijmargarines in Nederland in 2008

Vetzuursamenstelling van bakkerijmargarines in Nederland in 2008 Voedingsmiddelenanalyses van de Afdeling Humane Voeding Deel 15 Vetzuursamenstelling van bakkerijmargarines in Nederland in 2008 Paul JM Hulshof, Truus Kosmeyer Maart 2009 Afdeling Humane Voeding Wageningen

Nadere informatie

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen Samenvatting Er bestaan al jaren de zogeheten Richtlijnen voor goede voeding, die beschrijven wat een gezonde voeding inhoudt. Maar in hoeverre is een gezonde voeding ook duurzaam? Daarover gaat dit advies.

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Factsheet Project ZD 64 Voedsel en Waren Autoriteit Warenklachtenlijn VWA: (8) 488 E-mail : info@vwa.nl Internet : www.vwa.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Zevende en achtste Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood NVB Wageningen. December 2016

Zevende en achtste Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood NVB Wageningen. December 2016 Zevende en achtste Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2016 NVB Wageningen December 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. METHODIEK ZEVENDE EN ACHTSTE LANDELIJKE STEEKPROEF ZOUTGEHALTE IN BROOD... 3

Nadere informatie

Natrium en verzadigd vet in beeld Veranderingen in samenstelling van voedingsmiddelen in 2012. RIVM briefrapport 350022002/2013 E.H.M. Temme et al.

Natrium en verzadigd vet in beeld Veranderingen in samenstelling van voedingsmiddelen in 2012. RIVM briefrapport 350022002/2013 E.H.M. Temme et al. Natrium en verzadigd vet in beeld Veranderingen in samenstelling van voedingsmiddelen in 2012 RIVM briefrapport 350022002/2013 E.H.M. Temme et al. NATRIUM EN VERZADIGD VET IN BEELD Veranderingen in de

Nadere informatie

C.V.I. 6.13 De rol van vleeswaren in een gezonde voeding. 6.13 De rol van vleeswaren in een gezonde voeding

C.V.I. 6.13 De rol van vleeswaren in een gezonde voeding. 6.13 De rol van vleeswaren in een gezonde voeding 6 KWALITEITSZORG 6.13 De rol van vleeswaren in een gezonde voeding Auteur : H.Rang Productschap Vee en Vlees September 2013 blad 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Vlees(waren) en voedingsstoffen...

Nadere informatie

Akkoord. Verbetering Productsamenstelling

Akkoord. Verbetering Productsamenstelling Akkoord Verbetering Productsamenstelling zout, verzadigd vet, suiker (calorieën) Gezondere producten 1 kiezen kan en moet makkelijker worden voor consumenten. Een gezond voedingspatroon is belangrijk voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 288 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Vetten Minder verzadigd vet, meer onverzadigd vet

Vetten Minder verzadigd vet, meer onverzadigd vet Vetten Minder verzadigd vet, meer onverzadigd vet In voeding zitten twee soorten vet: verzadigd vet en onverzadigd vet. Als je verzadigd vet vervangt door onverzadigd vet heeft dat een positief effect

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Publicatiedatum 6 april 2017

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Publicatiedatum 6 april 2017 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2016 Publicatiedatum 6 april 2017 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2016 6 april 2017 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Etikettering van zoethoutbevattende levensmiddelen

Etikettering van zoethoutbevattende levensmiddelen Etikettering van zoethoutbevattende levensmiddelen Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit Augustus 2008 Projectnummer: ZD07 1227 Warenklachtenlijn VWA: (0800) 0488 E-mail: info@vwa.nl Internet: www.vwa.nl

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen en de versoepeling ervan in het kader van verordening

Nadere informatie

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur Kengetallen E-5 MPR-Kwaliteit Inleiding Via Melkproductieregistratie (MPR) worden gegevens over de melk-, vet en eiwitproductie van de veestapel verzameld. Deze gegevens zijn de basis van managementinformatie

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2015. Datum 25 maart 2016

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2015. Datum 25 maart 2016 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2015 Datum 25 maart 2016 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2015 25 maart 2016 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Barbecue vleeswijzer. DutchHealthWorks. Ontdooien. Vlees bewaren

Barbecue vleeswijzer. DutchHealthWorks. Ontdooien. Vlees bewaren Barbecue vleeswijzer Barbecuen is een gezellige en populaire bezigheid vooral in de zomer. Eten van een barbecue is niet per definitie ongezond, maar dit is wel heel erg afhankelijk van wat en hoeveel

Nadere informatie

Gezonde Voeding Tips

Gezonde Voeding Tips Gezonde Voeding Tips Waarom is een gezond dieet zo belangrijk? A) Voorkom risico s op aandoeningen Weet je dat de meeste aandoeningen kunnen worden voorkomen? Voorbeelden hiervan zijn:» Hartaandoeningen»

Nadere informatie

Convenant herformulering vleeswaren

Convenant herformulering vleeswaren - VNvVERENIGING VOO.R DE NEDERLANDSE VtEE$WARENINDUSTRIE Convenant herformulering vleeswaren 2013-2015 Partijen Vereniging van de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV), rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Nieuwe Richtlijnen Goede Voeding

Nieuwe Richtlijnen Goede Voeding Nieuwe Richtlijnen Goede Voeding Wat zijn de nieuwe voedingsaanbevelingen vanuit de wetenschap? Prof. Edith Feskens, edith.feskens@wur.nl Inhoud Voedingsonderzoek is moeilijk! Hoe komen Richtlijnen tot

Nadere informatie

gegevens van de mannen die aan het begin van het onderzoek nog geen HVZ en geen diabetes hadden.

gegevens van de mannen die aan het begin van het onderzoek nog geen HVZ en geen diabetes hadden. Samenvatting In hoofdstuk 1 hebben we het belang en het doel van het onderzoek in dit proefschrift beschreven. Wereldwijd vormen hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte. Volgens

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie (Tekst geldend op: 05-01-2005) Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie levensmiddelen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015. NVB Wageningen

Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015. NVB Wageningen Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015 NVB Wageningen NVB Postbus 360 6700 AJ WAGENINGEN Referentie: KC-21417-ZsPr/JeSa/361010 Wageningen, 26 mei 2015 Rapport betreffende Zesde Landelijke

Nadere informatie

Versnellen melkproducten de ziekte van Huntington? Je bent wat je eet

Versnellen melkproducten de ziekte van Huntington? Je bent wat je eet Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Versnellen melkproducten de ziekte van Huntington? Is er een verband

Nadere informatie

Introductie. Supermarktmonitor februari 2011 Varkens in Nood

Introductie. Supermarktmonitor februari 2011 Varkens in Nood Introductie Supermarkten benadrukken graag dat ze dierenwelzijn en milieu hoog in het vaandel hebben staan. De halfjaarlijkse Supermarktmonitor van Varkens in Nood geeft inzicht in de ware inspanningen

Nadere informatie

Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering

Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering Oordeel inzake Zout en verzadigd vet in kant en klaar maaltijden (ingediend door FNLI, CBL, AKSV) Utrecht, 1 november 2016 (laatst gewijzigd op 22

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Vergelijking van zout-, verzadigd vet- en suikergehalten in voedingsmiddelen tussen 2011 en 2016 RIVM Herformuleringsmonitor 2016

Vergelijking van zout-, verzadigd vet- en suikergehalten in voedingsmiddelen tussen 2011 en 2016 RIVM Herformuleringsmonitor 2016 Vergelijking van zout-, verzadigd vet- en suikergehalten in voedingsmiddelen tussen 2011 en 2016 RIVM Herformuleringsmonitor 2016 RIVM Briefrapport 2017-0011 I.E.J. Milder et al. Vergelijking van zout-,

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING Marcel Temminghoff en Niek Damen Presentatie door Monique van Holland Mei 2015, project 18016 1 Resultaten 1.1 Relevantie keurmerk en diervriendelijker 1.2

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

2. Schijf van Vijf samengevat

2. Schijf van Vijf samengevat 2. Schijf van Vijf samengevat 2.1 De essentie van de Schijf van Vijf De Schijf van Vijf is het beeldmerk dat laat zien wat gezond eten inhoudt. Het beeldmerk wordt onderbouwd met de Richtlijnen Schijf

Nadere informatie

Eigenaar info. ogre 11-10-2002. Voorlichtingbureau Vlees

Eigenaar info. ogre 11-10-2002. Voorlichtingbureau Vlees Eigenaar info 11-10-2002 ogre Voorlichtingbureau Vlees Ongeveer de helft van de Nederlanders van 12 jaar en ouder denkt dat varkensvlees niet goed is voor het cholesterolgehalte in het bloed. Een te hoog

Nadere informatie

De wereld van kaas. Milner

De wereld van kaas. Milner De wereld van kaas Milner Het Vinkje Alle Milner en producten dragen het groene Vinkje. Het groene Vinkje is het enige logo voor gezondere voeding dat door de Nederlandse overheid wettelijk is toegestaan

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

Kanker door uitzending naar de Balkan?

Kanker door uitzending naar de Balkan? Kanker door uitzending naar de Kanker door uitzending naar de Balkan? Onderzoek naar kanker en sterfte tussen 1993 en 2008 onder militairen die zijn uitgezonden naar de Balkan Meer leukemie onder Balkan-militairen?

Nadere informatie

Verificatie van de afwezigheid van allergenen in levensmiddelen met een vrij van declaratie. Datum 17 augustus 2011

Verificatie van de afwezigheid van allergenen in levensmiddelen met een vrij van declaratie. Datum 17 augustus 2011 Verificatie van de afwezigheid van allergenen in levensmiddelen met een vrij van declaratie Datum 17 augustus 2011 Colofon Projectnaam Projectnummer Weten wat je koopt ZD101625 Pagina 3 van 11 Inhoud

Nadere informatie

Verificatie van "vrij van" additieven declaraties op levensmiddelen. Datum 17 augustus 2011

Verificatie van vrij van additieven declaraties op levensmiddelen. Datum 17 augustus 2011 Verificatie van "vrij van" additieven declaraties op levensmiddelen Datum 17 augustus 2011 verificatie van "vrij van" additieven declaraties op levensmiddelen 17 augustus 2011 DE AID, PD EN VWA BOUWEN

Nadere informatie

Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement.

Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement. Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement. Een statistische onderbouwing voor bemonstering van partijen champignons. P.C.C. van Loon Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Supermarktmonitor Vlees en Vleesvervangers

Supermarktmonitor Vlees en Vleesvervangers Supermarktmonitor Vlees en Vleesvervangers nummer 3 - januari 2010 Inhoudsopgave De Supermarktmonitor 3 Samenvatting 4 1. Prijs 6 1.1 Waar vindt de consument de goedkoopste biologische vlees? 6 1.2 Waar

Nadere informatie

Voor op brood (kuipjes 41 % totaal vet) Voor op brood (kuipjes > 41 % vet) Twenty Four Brio Light Becel pro.activ Calorie Light

Voor op brood (kuipjes 41 % totaal vet) Voor op brood (kuipjes > 41 % vet) Twenty Four Brio Light Becel pro.activ Calorie Light INFOKAART n van margarine-, halvarine- en bak- en braadproducten December 2016 - Het assortiment margarineproducten wordt steeds groter en sluit steeds beter aan op de wensen en eisen van de consument.

Nadere informatie

Infobundel Week van de diëtist THEMA VETTEN

Infobundel Week van de diëtist THEMA VETTEN Infobundel Week van de diëtist THEMA VETTEN Nederrij 133 2200 Herentals t 014 24 61 11 f 014 24 61 26 www.azherentals.be Inhoudsopgave Vetten in de actieve voedingsdriehoek... 3 Zichtbaar en onzichtbaar

Nadere informatie

JURYRAPPORT JAARPRIJS VOEDINGSCENTRUM 2010 16 november 2010

JURYRAPPORT JAARPRIJS VOEDINGSCENTRUM 2010 16 november 2010 JURYRAPPORT JAARPRIJS VOEDINGSCENTRUM 2010 16 november 2010 Eisenhowerlaan 108 Postbus 85700 2508 CK Den Haag T. 070 306 88 88 F. 070 350 42 59 KvK 41159550 De gedragscode van het Voedingscentrum is onverkort

Nadere informatie

De richtlijnen zijn bedoeld voor de ogenschijnlijk gezonde bevolking

De richtlijnen zijn bedoeld voor de ogenschijnlijk gezonde bevolking Samenvatting De zogeheten Richtlijnen goede voeding zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Het advies vormt

Nadere informatie

Samenvatting. Voedingsmiddelengebruik en maaltijdpatroon

Samenvatting. Voedingsmiddelengebruik en maaltijdpatroon Samenvatting Sinds 1987 vindt in Nederland eens in de vijf jaar een peiling van de voedselconsumptie van de bevolking plaats. In dit advies worden de belangrijkste ontwikkelingen in de voedselconsumptie

Nadere informatie

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE 2015 Maart 2016 1 Wat weten consumenten over het Vinkje? Het Vinkje heeft twee vormen: een met een groene cirkel (Gezondere keuze) en een met een blauwe cirkel (Bewuste

Nadere informatie

MEMO: Inname van vitamine K door kinderen en volwassenen in Nederland. Resultaten van VCP 2007-2010

MEMO: Inname van vitamine K door kinderen en volwassenen in Nederland. Resultaten van VCP 2007-2010 MEMO: Inname van vitamine K door kinderen en volwassenen in Nederland Resultaten van VCP 2007-2010 Colofon RIVM 2016/versie 2, augustus 2016 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde

Nadere informatie

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde monsters Sector: Laboratorium

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde monsters Sector: Laboratorium Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde monsters Sector: Laboratorium MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK VAN GEBAK IN NEDERLAND in 2001 H.A.P.M. Jansen A.M.H..v. Lith P. H. in t Veld Keuringdienst

Nadere informatie

Paragraaf 10.1 : Populatie en Steekproef

Paragraaf 10.1 : Populatie en Steekproef Hoofdstuk 10 Statistische Variabelen (H5 Wis A) Pagina 1 van 8 Paragraaf 10.1 : Populatie en Steekproef Les 1 : Herhaling Definitie Betrouwbaarheidsinterval (BI) Betrouwbaarheidsinterval (BI) = { de waarden

Nadere informatie

Onderzoek naar de aanwezigheid van lood in rijst afkomstig uit het Verre Oosten, met name Thailand

Onderzoek naar de aanwezigheid van lood in rijst afkomstig uit het Verre Oosten, met name Thailand Onderzoek naar de aanwezigheid van lood in rijst afkomstig uit het Verre Oosten, met name Thailand Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Divisie C&V, Laboratorium voeder & voedselveiligheid Project OWNT1364

Nadere informatie

Nitrosaminen (NDELA) in cosmetica

Nitrosaminen (NDELA) in cosmetica Nitrosaminen (NDELA) in cosmetica Factsheet Deelprojectnummer: ND071804-1 Thema: Cosmetische producten en Lichaamsverzorging Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Noord

Nadere informatie

Eten volgens de nieuwe Schijf van Vijf. Annette Stafleu 8 november 2016

Eten volgens de nieuwe Schijf van Vijf. Annette Stafleu 8 november 2016 Eten volgens de nieuwe Schijf van Vijf Annette Stafleu 8 november 2016 Video: Wat is gezond eten volgens de Schijf van Vijf Astrid Postma van het Voedingscentrum vertelt Wat presenteren we vandaag? Onze

Nadere informatie

VERTEERB. KOOLHYDRATEN TRANSVETZUREN CHOLESTEROL LINOLZUUR ZETMEEL VEZELS SUIKERS

VERTEERB. KOOLHYDRATEN TRANSVETZUREN CHOLESTEROL LINOLZUUR ZETMEEL VEZELS SUIKERS VERS VLEES Duif met vel, rauw 288 1205 18.5 23.8 8.4 9.7 3.1 - - 2.7-95 0.0 0.0 0.0 0.0 56 54 199 12 248 22 3.5 0.4 2.2 13 73 0.21 0.22 0.40 5 - Eend, borst zonder vel, tam, rauw 108 457 22.6 2.0 0.8 0.7

Nadere informatie

NEDERLANDS. Assortiment. Varkens- en rundvlees

NEDERLANDS. Assortiment. Varkens- en rundvlees NEDERLANDS Assortiment Varkens- en rundvlees 1 Van voorloper naar ketenregisseur Ingegeven door zorg voor dierenwelzijn en voor het milieu, maar vooral vanuit de wens om lekkere vleesproducten te maken

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Format voor het indienen van voorstellen voor ketenbrede afspraken ter verlaging van het zout-, (verzadigd) vet- en suikergehalte van voedingsmiddelen

Format voor het indienen van voorstellen voor ketenbrede afspraken ter verlaging van het zout-, (verzadigd) vet- en suikergehalte van voedingsmiddelen Format voor het indienen van voorstellen voor ketenbrede afspraken ter verlaging van het zout-, (verzadigd) vet- en suikergehalte van voedingsmiddelen Ter beoordeling door de Wetenschappelijke Advies Commissie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 118 Besluit van 4 januari 1996, houdende het Warenwetbesluit Soep, vleesextract en bouillon Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Vet- en vetzuursamenstelling van industrieel bereide levensmiddelen

Vet- en vetzuursamenstelling van industrieel bereide levensmiddelen Vet- en vetzuursamenstelling van industrieel bereide levensmiddelen Analyse van snacks, koek & gebak, chips & zoutjes en brood Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Gezond eten met aandacht voor goede vetten

Hoofdstuk 1 - Gezond eten met aandacht voor goede vetten E-learning module vetten en gezondheid Hoofdstuk 1 - Gezond eten met aandacht voor goede vetten Hoofdstuk 1 gaat over de rol van vetten in een gezond voedingspatroon. Na bestudering van dit hoofdstuk weet

Nadere informatie

Productinformatie: Vleeswaren (2) Waarover gaat deze kaart? Wat wordt er van jou verwacht? Gerookte vleeswaren:

Productinformatie: Vleeswaren (2) Waarover gaat deze kaart? Wat wordt er van jou verwacht? Gerookte vleeswaren: Waarover gaat deze kaart? In deze kaart vind je informatie over enkele soorten veel voorkomende vleeswaren. Wat wordt er van jou verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: enkele eigenschappen

Nadere informatie

Vetten en cardiovasculaire gezondheid: juist en fout uit elkaar houden!

Vetten en cardiovasculaire gezondheid: juist en fout uit elkaar houden! Vetten en cardiovasculaire gezondheid: juist en fout uit elkaar houden! Brussel, december 2015 - De Belgische Cardiologische Liga wilde alles op een rijtje zetten over vetten en hun rol bij hart- en vaataandoeningen.

Nadere informatie

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeiden in 2014 verder door terwijl de totale voedingsbestedingen voor het eerst sinds jaren daalden. Ruim negen op de tien

Nadere informatie

MEMO. Bijdrage van voedingsmiddelengroepen aan de inneming van mono- en disachariden en energie. Resultaten van VCP 2007-2010.

MEMO. Bijdrage van voedingsmiddelengroepen aan de inneming van mono- en disachariden en energie. Resultaten van VCP 2007-2010. MEMO Bijdrage van voedingsmiddelengroepen aan de inneming van mono- en disachariden en energie Resultaten van VCP 2007-2010 Pagina 1 van 19 Colofon RIVM 2013 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Varkensvlees Varkensvlees wordt veel gegeten in Nederland. Dat komt doordat het goedkoop en snel gaar is en een zachte structuur heeft.

Varkensvlees Varkensvlees wordt veel gegeten in Nederland. Dat komt doordat het goedkoop en snel gaar is en een zachte structuur heeft. Varkensvlees Varkensvlees wordt veel gegeten in Nederland. Dat komt doordat het goedkoop en snel gaar is en een zachte structuur heeft. Varkensvlees is minder vet dan vroeger. Toen fokte men echte vette

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

Handhaving voedingsclaims 2009

Handhaving voedingsclaims 2009 Handhaving voedingsclaims 2009 Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit Warenklachtenlijn VWA: (0800) 0488 E-mail : info@vwa.nl Internet : www.vwa.nl SAMENVATTING Op 1 juli 2007 is Verordening (EG) Nr. 1924/2006

Nadere informatie