Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood NVB Wageningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015. NVB Wageningen"

Transcriptie

1 Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015 NVB Wageningen

2 NVB Postbus AJ WAGENINGEN Referentie: KC ZsPr/JeSa/ Wageningen, 26 mei 2015 Rapport betreffende Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015 Zsuzsan Proos Kennisspecialist / sr. projectmanager Voeding & Gezondheid

3 Inhoud 1. INLEIDING METHODIEK ZESDE LANDELIJKE STEEKPROEF ZOUTGEHALTE IN BROOD RESULTATEN RESULTATEN GEHELE STEEKPROEF RESULTATEN NAAR BROODSOORT RESULTATEN PER AFZETKANAAL EN RAYON INDUSTRIE AMBACHT CONCLUSIE BIJLAGE I: RESULTATEN VOOR DE TOTALE STEEKPROEVEN VAN 2009, 2010, 2011, 2012 & KC ZsPr/JeSa/361010, 5 mei 2015 Pagina 3 van 12

4 1. Inleiding De Nederlandse Bakkerijsector vindt het van belang om een betrouwbaar en onafhankelijk beeld te hebben van het daadwerkelijke zoutgehalte in de meest gegeten Nederlandse broodsoorten. Zowel op wetgevingsgebied als binnen de sector zijn de afgelopen vier à vijf jaar flinke stappen gezet om het zoutgehalte in brood te verlagen. Per 1 januari 2009 zijn er brancheafspraken gemaakt om het zout (NaCl) in brood collectief te reduceren van 2,5% naar 2,1% op droge stof. Daaropvolgend is per 1 juli 2009 het maximaal gehalte zout op droge stof in het Warenwetbesluit Meel en brood aangepast. In september 2011 is opnieuw op brancheniveau een verdere verlaging afgesproken van 2,1% naar 1,8% op droge stof (=1,5% op meelbasis). Hierbij is een tussenstap geformuleerd van 1,9% te bereiken in juli De maximale zoutnorm van 1,8% op droge stof is vastgelegd in het Warenwetbesluit Meel en brood en geldt sinds 1 januari Om te monitoren of de wettelijke norm voor het maximale zoutgehalte op de droge stof wordt behaald, wordt door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in opdracht van de bakkerijsector sinds 2009 jaarlijks een grootschalige steekproef uitgevoerd. Vermeld moet worden dat de zoutmonitor in 2015 alleen in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is uitgevoerd. De grootte en aanpak van de steekproef is hetzelfde gebleven. In totaal zijn zes landelijke steekproeven uitgevoerd (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2015). In bijlage I zijn de uitkomsten van alle steekproeven opgenomen. In het voorjaar van 2009 is de eerste grootschalige (n=884) steekproef uitgevoerd door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Uit deze steekproef bleek dat het brood gemiddeld genomen voldeed aan de wettelijke norm van 2,1% voor het natriumchloride gehalte op de droge stof. In 2010 en 2011 is de steekproef in kleinere opzet herhaald (n=449 en 497 respectievelijk). De resultaten hiervan gaven een redelijk gelijk beeld met 2009 en onderling. Vervolgens is in 2012, drie jaar na de invoer van de eerste wettelijke norm (2,1% op de droge stof), opnieuw een vierde landelijke steekproef uitgevoerd (n=483). Hieruit bleek dat het gemiddelde gehalte naar beneden was gegaan van 2,1% naar 1,96%. De laatste steekproef is uitgevoerd in Deze liet zien dat het gemiddelde zoutgehalte op de droge stof met 1,79% flink lager was dan in 2012 (1,96%). In 2013 voldeed 35% van de monsters nog niet aan de wettelijke norm. Het gemiddelde van de industrie lag met 1,75% op de droge stof lager dan van het ambacht, dat op 1,84% zout op de droge stof behaalde. De verwachting is dat de huidige meting van 2015 bevestigd dat de wettelijke norm van 1,8% gemiddeld genomen door de gehele sector is behaald, waarbij een lager deel van de monsters nog boven de norm zit. Er zijn geen specifieke redenen om aan te nemen dat de score van de industrie en het ambacht anders is dan in de laatste meting van KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 4 van 12

5 2. Methodiek 1.1. Zesde Landelijke Steekproef zoutgehalte in Brood 2015 Bij 101 bakkerijen uit het kleinbedrijf (ambacht) en de verkooppunten (supermarkt) van 44 bakkerijen uit het grootbedrijf (industrie) is ten minste, 1 bruinbrood, 1 meergranenbrood en 1 volkorenbrood gekocht/afgehaald. Bij 50 van deze locaties (25 ambacht, 25 supermarkt) is ook zacht wit kleinbrood bemonsterd. Bij het bemonsteren van brood van het grootbedrijf is zoveel mogelijk gezocht naar een brede en representatieve dekking van de markt. De broden zijn onderzocht op natriumgehalte (mg per kilo eindproduct) en op droge stof gehalte ( per 100 eindproduct). Hieruit is het percentage natriumchloride (=keukenzout, gebruikte omrekenfactor 2,54) op droge stof berekend en ook het gehalte natrium in milli per 100 product. Het NBC coördineerde het onderzoek in opdracht van NVB. Bemonstering en rapportage zijn uitgevoerd door NBC. Voorbehandeling en analyse zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium (Merieux NutriScience, voormalig Silliker Netherlands B.V.). Dit laboratorium heeft ook de monsters van de voorgaande vijf zoutmonitoringen geanalyseerd. Monsters werden uitgesloten van rapportage indien onduidelijkheid bestond over analyseresultaten vanuit het laboratorium. Hierdoor is er uiteindelijk 1 monster niet meegenomen in deze rapportage. Bemonstering vond plaats in de periode van 9 februari tot 15 april Kanaal Industrie 1) bruin-, 1 meergranen- en volkorenbrood 2) zacht wit kleinbrood Aantal bemonsterpunten Totaal monsters 45 1) 150 2) 25 Ambacht 1) bruin-, 1 meergranen- en volkorenbrood 2) zacht wit kleinbrood 101 1) 300 2) 25 Totaal Tabel 1: steekproef landelijke zoutmonitoring 2015 KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 5 van 12

6 Aantal 3. Resultaten 1.2. Resultaten gehele steekproef Totale steekproef 2015 Totaal aantal monsters 500 (1 monster geëxcludeerd) Industrie Ambacht 174 (35%) 325 (65%) NaCl % droge stof (DS) Gemiddeld NaCl % op DS 1,85 Gewogen gemiddelde NaCl op DS (80% industrie 1,77 20% ambacht) Standaard deviatie NaCl% op DS 0,20 Laagst gevonden waarde NaCl% op DS 1,21 Hoogst gevonden waarde NaCl% op DS 2,54 Aantal monsters > 2,14% op DS 42 (8%) Aantal monsters > 1,94% op DS 130 (26%) Aantal monsters > 1,84% op DS 206 (41%) Tabel 2a: Zoutgehalte(%) op droge stof per 100 brood voor de totale steekproef 25 Verdeling NaCl% per 100 brood (n=499) NaCl% op droge stof Grafiek 1: Zoutgehalte(%) op droge stof per 100 brood voor de totale steekproef KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 6 van 12

7 Aantal Op basis van de hele steekproef (n=499) kan geconcludeerd worden dat de sector met een gewogen gemiddelde van 1,77% NaCl op droge stof voldoet aan de wettelijke norm van 1,8%. Natrium gemiddeld 2015 Gemiddeld Natrium mg/100g Gewogen gemiddelde mg Natrium/100 g Aantal monsters Vinkje norm 500 mg Natrium per 100 g 455 (1,2g zout) 436 (1,1g zout) 88 (18%) Tabel 2b: Natriumgehalte (mg) per 100 brood voor de totale steekproef 60 Verdeling natrium (mg) per 100 brood (n=499) Natrium (mg) per 100 brood Grafiek 2: Natriumgehalte (mg) per 100 brood voor de totale steekproef Ambacht versus Industrie 2015 Industrie gemiddeld NaCl % op droge stof 1,74 Ambacht gemiddeld NaCl % op droge stof 1,90 Industrie gemiddeld Natrium mg/100 g 427 Ambacht gemiddeld Natrium mg/100 g 470 Tabel 2c: Zoutgehalte(%) op droge stof en natriumgehalte (mg) per 100 brood, onderverdeeld naar ambacht en industrie Opvallend is wel dat de gemiddelde waarde van het ambacht (1,90% NaCl% op DS) achter blijft bij die van de industrie (1,74% NaCl% op droge stof). KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 7 van 12

8 1.3. Resultaten naar broodsoort % NaCl op droge stof Natrium mg/ 100 Zout /100 Bruinbrood (n=148) Volkorenbrood (n=151) Meergranenbrood (n=150) 1,80 1,77 1,75 1, ,12 1,09 1,13 1,09 Witte bollen (n=50) Tabel 3a: gemiddelde (gewogen) natrium en zoutwaarden per broodsoort 2015 Tabel 3a laat zien dat alle broodsoorten voldoen aan de gestelde norm van 1,8% NaCl op de droge stof Resultaten per afzetkanaal en rayon Industrie Totaal (n=174) NaCl % DS waarde Gemiddelde 1,75 Laagst gevonden waarde 1,21 Hoogst gevonden waarde 2,18 ST DEV 0,14 >2,14% 1 (0,6%) >1,94% 9 (5%) >1,84% 30 (17%) Gemiddelde Natrium mg/ (1,08 g zout) Laagst gevonden waarde 280 Hoogst gevonden waarde 570 ST DEV 40,1 Voldoet aan norm Vinkje 500mg natrium per 100g eindproduct 167 (95%) Tabel 5a: Zout- en natriumgehalte deelsteekproef industrie 2015 De steekproef onder de industriële bakkerijen laat zien dat deze voldoen aan de wettelijke norm van 1,8%. Aandachtspunt is wel dat 17% van de broden niet aan de norm voldoet. % NaCl op droge stof Bruinbrood (n=48) Volkorenbrood (n=51) Meergranenbrood (n=50) 1,77 1,73 1,73 1,69 Witte bollen (n=25) KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 8 van 12

9 Natrium mg/ 100 Zout / ,10 1,04 1,12 1,07 Tabel 5b: Gemiddelde natrium- en zoutgehalte per broodsoort industrie 2015 De broodsoorten individueel voldoen aan de norm binnen de industriële bakkerijen. De industriële witte bollen hebben daarbij de laagste zoutgehaltes. Gemiddelde NaCl % op de DS Natrium mg/ 100 Rayon 1 (n=18) Rayon 2 (n=22) Rayon 3 (n=32) Rayon 4 (n=78) Rayon 5 (n=25) 1,67 1,66 1,71 1,76 1, Tabel 5c: Verschillen industrie naar regio 2015 Rayon 1: Groningen, Friesland (kop Noord Holland) Rayon 2: Noord Holland (excl. kop Noord-Holland) Rayon 3: Utrecht, Zeeland, Zuid Holland Rayon 4: Midden-Oost Nederland Rayon 5: Zuidoost Nederland Broden vanuit alle rayons vallen binnen de wettelijke norm van 1,8% Ambacht Totaal (n=325) waarde NaCl % DS Gemiddelde 1,90 Laagst gevonden waarde 1,52 Hoogst gevonden waarde 2,54 ST DEV 0,2 >2,14% 41 (21%) >1,94% 121 (35%) >1,84% 176 (54%) Natrium mg/100 Gemiddelde 470 Laagst gevonden waarde 460 Hoogst gevonden waarde ST DEV 60,5 Voldoet aan norm Vinkje 500mg/100g 244 (75%) Tabel 4a: Zoutgehalte deelsteekproef ambacht 2015 KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 9 van 12

10 De ambachtelijke bakkerijen hebben een gemiddeld zoutgehalte van 1,90%. Meer dan de helft van de broden (54%) binnen het ambacht voldoet niet aan de wettelijke norm. % NaCl op droge stof Natrium mg/ 100 Zout /100 Bruinbrood (n=100) Volkorenbrood (n=100) Meergranenbrood (n=100) 1,93 1,92 1,84 1, ,20 1,28 1,19 1,17 Witte bollen (n=25) Tabel 4b: Gemiddelde natrium- en zoutgehalte per broodsoort ambacht 2015 De gemiddelde zoutpercentages op droge stof in witte bollen, bruin- en volkorenbrood voldoen niet aan de wettelijke norm. Gemiddelde NaCl % op de DS Natrium mg/ 100 Rayon 1 (n=65) Rayon 2 (n=55) Rayon 3 (n=71) Rayon 4 (n=72) Rayon 5 (n=62) 1,93 1,87 1,87 1,92 1, Tabel 4c: Verschillen ambacht naar regio 2015 Rayon 1: Groningen, Friesland (kop Noord Holland) Rayon 2: Noord Holland (excl. kop Noord-Holland) Rayon 3: Utrecht, Zeeland, Zuid Holland Rayon 4: Midden-Oost Nederland Rayon 5: Zuidoost Nederland Broden vanuit alle rayons vallen niet binnen de wettelijke norm van 1,8%. KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 10 van 12

11 4. Conclusie De inspanningen van de branche op het reduceren van zout in brood worden in deze zesde landelijke steekproef opnieuw bevestigd. Met een gewogen gemiddelde van 1,77 NaCl% op de droge stof voldoet de sector aan de wettelijke norm. Ten opzicht van 2013 (1,77 NaCl% op DS) is het gewogen gemiddelde gelijk gebleven. Er is een verschil tussen het gemiddelde zoutgehalte op droge stof in brood van industriële (1,74%) en ambachtelijke (1,90%) bakkerijen. Op de totale steekproef voldoet 41% van de broden niet aan de wettelijke norm. Hiervan zit het grootste deel binnen de ambacht (54%). Bij de industriële bakkerijen voldoet 17% van de broden niet aan de norm. Het gemiddelde NaCl% binnen ambachtelijke bakkerijen was lager in de steekproef van 2013 (1,84%) dan in 2015 (1,90%). De waarde van de industriële bakkerijen is in 2015 (1,74%) nagenoeg hetzelfde als in 2013 (1,75%). Het gewogen gemiddelde natrium en zout (berekend uit natrium) zijn in 2015 ten opzichte van 2013 gestegen. Resultaten voor de totale steekproeven van 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2015 zie bijlage I. Aanbeveling Gezien het feit dat zowel het gemiddelde van de ambachtelijke bakkerijen is toegenomen als dat binnen de ambacht een groot deel van de broden niet aan de wettelijke norm voldoet, is het onze aanbeveling om twee dingen te doen: 1. Individuele bakkerijen met broden die niet aan de wettelijke norm voldoen benaderen en terugkoppeling geven. 2. Met de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) bespreken hoe het kan dat de gemiddelde waarde achter blijft, toegenomen is in vergelijking met 2013 en wat mogelijke oplossingen zijn. KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 11 van 12

12 Bijlage I: Resultaten voor de totale steekproeven van 2009, 2010, 2011, 2012 & Totaal aantal monsters Gewogen gemiddelde NaCl op DS Industrie: NaCl% op DS Ambacht: NaCl% op DS Gewogen gemiddelde mg Na/100 g Gewogen gemiddeld zout g/100g ,08 2,1 2,1 1,93 1,77 1,77 2,08 2,1 2,1 1,92 1,75 1,74 2,09 2,1 2,1 1,97 1,84 1, ,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 12 van 12

Zout (NaCl) gehalte van diverse levensmiddelen op de. Nederlandse markt (2004-2007)

Zout (NaCl) gehalte van diverse levensmiddelen op de. Nederlandse markt (2004-2007) Zout (NaCl) gehalte van diverse levensmiddelen op de Nederlandse markt (2004-2007) Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid Thema Voeding & Gezondheid Augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2)

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Voedsel en Waren Autoriteit Thema Voeding & Gezondheid Augustus 2007 Samenvatting In 2006 heeft de VWA een rapport gepubliceerd over de nutritionele kwaliteit

Nadere informatie

Toelichting zoutmodule deel 3: Veranderopties

Toelichting zoutmodule deel 3: Veranderopties Toelichting zoutmodule deel 3: Veranderopties Haalbare veranderingen van voedingspatroon U hoort het de dokter of diëtist misschien nog zeggen: Het zou goed zijn als u wat minder zout zou eten? U hebt

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting Voedsel en Waren Autoriteit, Projectnummer: ZD05K101 September 2005 1 Samenvatting Eén van de beleidsdoelstellingen van de minister van

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013

De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten Datum 7 oktober 2013 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten 27 februari 2013 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het aantal mensen met een gestoorde nierfunctie is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit betekent dat er steeds meer mensen moeten dialyseren of een niertransplantatie moeten

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie

Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie ...grondstofallergie kan opeens een probleem worden......elk bedrijf een stofbeheersingsplan... Preventie van grondstofallergie:

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

WERKDOCUMENT: actualisatie Warenwetbesluit Meel en brood. t.b.v. ROW 19 juni 2015

WERKDOCUMENT: actualisatie Warenwetbesluit Meel en brood. t.b.v. ROW 19 juni 2015 WERKDOCUMENT: actualisatie Warenwetbesluit Meel en brood t.b.v. ROW 19 juni 2015 Doel van aanpassing Al het brood dat door de consument gezien wordt als brood moet onder de definitie brood vallen. (Dit

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

Voedingsclaims en voorwaarden voor gebruik

Voedingsclaims en voorwaarden voor gebruik Voedingsclaims en voorwaarden voor gebruik Lage energetische waarde Uw product bevat maximaal 40 kcal (170 kj) per 100 gram. Verlaagde energetische waarde De hoeveelheid energie per 100 gram is met minimaal

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 monitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 29 december 2014 1 Introductie In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, januari 2016 1 Vooraf In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Self Assessment in de Schoenherstelsector. Het zelf meten van blootstelling aan oplosmiddelen. Notitie

Self Assessment in de Schoenherstelsector. Het zelf meten van blootstelling aan oplosmiddelen. Notitie Notitie Aan De Schoenherstelbranche Auteurs Selma Hertsenberg Marc Lurvink Dick Brouwer Maikel van Niftrik Erik Tielemans Onderwerp Rapportage onderzoek naar "Self Assessment" en blootstelling aan oplosmiddelen

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK VAN KANT EN KLAAR MAALTIJDEN IN NEDERLAND 2001 H.A.P.M. Jansen P. H. in t Veld

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013. Datum 15 mei 2014

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013. Datum 15 mei 2014 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013 Datum 15 mei 2014 Inhoud Samenvatting... 5 Inleiding... 7 Doel...10 Werkwijze...11 Resultaten en discussie...12 Conclusies...19

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi. Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met IMPRESSIE andere instellingen ICT BENCHMARK BVE 2011 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% studiejaar 2011-2012 Inhoud Irll i i () Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met studiejaar 201 1-2012 2 3 7 9 pagina 1 / 1 1 Inleiding In deze rapportage zal worden

Nadere informatie

1. Conventionele bedrijven. Monitor biggensterfte Nederland 2011

1. Conventionele bedrijven. Monitor biggensterfte Nederland 2011 Nieuwsbrief 5 - maart 2012 Monitor biggensterfte Nederland 2011 Monitor biggensterfte Nederland 2011. In 2009 is gestart met een monitor biggensterfte op basis van data van conventionele bedrijven welke

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

FNLI. Rapportage Actieplan Zout in Levensmiddelen Fase 1

FNLI. Rapportage Actieplan Zout in Levensmiddelen Fase 1 FNLI Rapportage Actieplan Zout in Levensmiddelen Fase 1 datum Rijswijk, 11 augustus 2010 Inhoudsopgave Inhoud FNLI... 1 RAPPORTAGE ACTIEPLAN ZOUT IN LEVENSMIDDELEN FASE I... 1 1.1. INLEIDING... 3 1.2.

Nadere informatie

Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn.

Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn. Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn. Voedsel en Waren Autoriteit Oktober 2008 1 1. Inleiding Wijn is in Nederland een product dat door veel mensen wordt genuttigd. Volgens verordening 1493/1999

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Het watergehalte in verse en gerookte haringfilets

Het watergehalte in verse en gerookte haringfilets MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent PROEFSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Directeur : P. Hovart Nr 6 Het watergehalte in verse en gerookte

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Evaluatie Werkt voor Ouderen Academie. Schooljaar 2010-2011. Periode 2

Evaluatie Werkt voor Ouderen Academie. Schooljaar 2010-2011. Periode 2 Evaluatie Werkt voor Ouderen Academie Schooljaar 2010-2011 Periode 2 14 maart 2011 Algemeen Welk rapportcijfer geef je de Werkt voor Ouderen Academie als geheel? Per locatie Locatie Totaal 6,06 5,94 Ter

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting Fieke Franken Ellen Selten Titel: Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Ondertitel: Nalevingsonderzoek

Nadere informatie

2.1.6 Grasland zonder klaver: Natrium

2.1.6 Grasland zonder klaver: Natrium 2.1.6 Grasland zonder klaver: Natrium Het natriumadvies voor grasland is niet gericht op verhoging van de opbrengst, maar wordt uitsluitend gegeven met het oog op de gezondheidstoestand van het rundvee

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Monitoring 2010 uitvoering EU richtlijn 2004/42/EG verfproducten

Monitoring 2010 uitvoering EU richtlijn 2004/42/EG verfproducten Monitoring 2010 uitvoering EU richtlijn 2004/42/EG verfproducten 3 oktober 2011 Monitoring 2010 uitvoering EU richtlijn 2004/42/EG verfproducten Kenmerk R001-4746608ENI-cmn-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Belang Telecom Achterstanden

Belang Telecom Achterstanden Ons kenmerk 7 1 van 10 Opgesteld door Bregit Sibma Daniël Okma definitief Belang Telecom Achterstanden Belang Telecom Achterstanden voor Inschatting Betalingsrisico s 2 van 10 Inhoud Management Samenvatting

Nadere informatie

Met brood in balans Gezond afvallen Doe het broodwisseldieet

Met brood in balans Gezond afvallen Doe het broodwisseldieet Met brood in balans Gezond afvallen Doe het broodwisseldieet Een goed gewicht Ben je ook een van die miljoenen Nederlanders die worstelen met de weegschaal? Of je nu een paar kilo wilt afvallen of juist

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Prinses Margriet Plantsoen 93 2595 BR Den Haag t +31 (0)70 3153444 f +31 (0)70 3153449 e info@tnlt.nl i www.tnlt.nl

Prinses Margriet Plantsoen 93 2595 BR Den Haag t +31 (0)70 3153444 f +31 (0)70 3153449 e info@tnlt.nl i www.tnlt.nl t +31 (0)70 3153444 f +31 (0)70 3153449 e info@tnlt.nl i www.tnlt.nl Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Methode en procedure... 4 Opbouw eerste wave... 5 Resultaten eerste wave... 5 Totaal... 5 Tabak- & Gemakzaken...

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Z O U T : TOP? ZOUT : STOP!

Z O U T : TOP? ZOUT : STOP! ZOUT : STOP! ZOUT : TOP? Zout, wat is dat nu eigenlijk? In feite is het zout dat we in onze voeding gebruiken natriumchloride of NaCl. Het element dat in deze formule voor problemen zorgt, is het natrium.

Nadere informatie

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118)

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118) Factsheet 23 juli 2013 - FK Ledenonderzoek Flexmigranten 2013 Vrijwel elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep

Nadere informatie

Deelrapportage Zware metalen en chroom-6 in stof. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Brunssum

Deelrapportage Zware metalen en chroom-6 in stof. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Brunssum Deelrapportage Zware metalen en chroom-6 in stof Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Brunssum Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg, Geleen, september 2015 Seksuele Gezondheid, Infectieziekten

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 215 Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Voorkom grondstofallergie. Dat loont!

Voorkom grondstofallergie. Dat loont! Voorkom grondstofallergie. Dat loont! Grondstofallergie Loopneus, niezen, droge huid, eczeem, hevige jeuk, kortademigheid, chronisch hoesten Allemaal verschijnselen die te maken kunnen hebben met grondstofallergie.

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

De effecten van steenmeel op de grasgroei.

De effecten van steenmeel op de grasgroei. `. De effecten van steenmeel op de grasgroei. Bert Westerhuis Rijnveste 18 Wageningen Bert.westerhuis@wur.nl Tony van Dijke Dijkgraaf 4 1c-1 Tony.vandijke@wur.nl Samenvatting. In dit onderzoek word onderzocht

Nadere informatie

Verdere zoutverlaging in brood: 2.0

Verdere zoutverlaging in brood: 2.0 Verdere zoutverlaging in brood: 2.0 Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) Eind rapportage Nederlands Bakkerij Centrum 2 oktober 2014 Auteur: Jeroen Grandia Samenvatting

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Copyright 2005, Bureau M+i, Amsterdam - www.deklantenfabriek.nl

Copyright 2005, Bureau M+i, Amsterdam - www.deklantenfabriek.nl zijn. Deze informatie kunnen we weer uitsplitsen naar branches. Van elke regio weten we ook het aantal offerte aanvragen, de conversie (en dus ook de non-conversie) en de totale waarde die elk gebied vertegenwoordigt

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag.

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. KEURING KUNSTGRASVELDEN Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. eindrapport Opdrachtgever / Client RecyBEM B.V. t.a.v. de heer drs. C. van Oostenrijk Postbus 418 2260 AK LEIDSCHENDAM

Nadere informatie