Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood NVB Wageningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015. NVB Wageningen"

Transcriptie

1 Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015 NVB Wageningen

2 NVB Postbus AJ WAGENINGEN Referentie: KC ZsPr/JeSa/ Wageningen, 26 mei 2015 Rapport betreffende Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015 Zsuzsan Proos Kennisspecialist / sr. projectmanager Voeding & Gezondheid

3 Inhoud 1. INLEIDING METHODIEK ZESDE LANDELIJKE STEEKPROEF ZOUTGEHALTE IN BROOD RESULTATEN RESULTATEN GEHELE STEEKPROEF RESULTATEN NAAR BROODSOORT RESULTATEN PER AFZETKANAAL EN RAYON INDUSTRIE AMBACHT CONCLUSIE BIJLAGE I: RESULTATEN VOOR DE TOTALE STEEKPROEVEN VAN 2009, 2010, 2011, 2012 & KC ZsPr/JeSa/361010, 5 mei 2015 Pagina 3 van 12

4 1. Inleiding De Nederlandse Bakkerijsector vindt het van belang om een betrouwbaar en onafhankelijk beeld te hebben van het daadwerkelijke zoutgehalte in de meest gegeten Nederlandse broodsoorten. Zowel op wetgevingsgebied als binnen de sector zijn de afgelopen vier à vijf jaar flinke stappen gezet om het zoutgehalte in brood te verlagen. Per 1 januari 2009 zijn er brancheafspraken gemaakt om het zout (NaCl) in brood collectief te reduceren van 2,5% naar 2,1% op droge stof. Daaropvolgend is per 1 juli 2009 het maximaal gehalte zout op droge stof in het Warenwetbesluit Meel en brood aangepast. In september 2011 is opnieuw op brancheniveau een verdere verlaging afgesproken van 2,1% naar 1,8% op droge stof (=1,5% op meelbasis). Hierbij is een tussenstap geformuleerd van 1,9% te bereiken in juli De maximale zoutnorm van 1,8% op droge stof is vastgelegd in het Warenwetbesluit Meel en brood en geldt sinds 1 januari Om te monitoren of de wettelijke norm voor het maximale zoutgehalte op de droge stof wordt behaald, wordt door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in opdracht van de bakkerijsector sinds 2009 jaarlijks een grootschalige steekproef uitgevoerd. Vermeld moet worden dat de zoutmonitor in 2015 alleen in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is uitgevoerd. De grootte en aanpak van de steekproef is hetzelfde gebleven. In totaal zijn zes landelijke steekproeven uitgevoerd (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2015). In bijlage I zijn de uitkomsten van alle steekproeven opgenomen. In het voorjaar van 2009 is de eerste grootschalige (n=884) steekproef uitgevoerd door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Uit deze steekproef bleek dat het brood gemiddeld genomen voldeed aan de wettelijke norm van 2,1% voor het natriumchloride gehalte op de droge stof. In 2010 en 2011 is de steekproef in kleinere opzet herhaald (n=449 en 497 respectievelijk). De resultaten hiervan gaven een redelijk gelijk beeld met 2009 en onderling. Vervolgens is in 2012, drie jaar na de invoer van de eerste wettelijke norm (2,1% op de droge stof), opnieuw een vierde landelijke steekproef uitgevoerd (n=483). Hieruit bleek dat het gemiddelde gehalte naar beneden was gegaan van 2,1% naar 1,96%. De laatste steekproef is uitgevoerd in Deze liet zien dat het gemiddelde zoutgehalte op de droge stof met 1,79% flink lager was dan in 2012 (1,96%). In 2013 voldeed 35% van de monsters nog niet aan de wettelijke norm. Het gemiddelde van de industrie lag met 1,75% op de droge stof lager dan van het ambacht, dat op 1,84% zout op de droge stof behaalde. De verwachting is dat de huidige meting van 2015 bevestigd dat de wettelijke norm van 1,8% gemiddeld genomen door de gehele sector is behaald, waarbij een lager deel van de monsters nog boven de norm zit. Er zijn geen specifieke redenen om aan te nemen dat de score van de industrie en het ambacht anders is dan in de laatste meting van KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 4 van 12

5 2. Methodiek 1.1. Zesde Landelijke Steekproef zoutgehalte in Brood 2015 Bij 101 bakkerijen uit het kleinbedrijf (ambacht) en de verkooppunten (supermarkt) van 44 bakkerijen uit het grootbedrijf (industrie) is ten minste, 1 bruinbrood, 1 meergranenbrood en 1 volkorenbrood gekocht/afgehaald. Bij 50 van deze locaties (25 ambacht, 25 supermarkt) is ook zacht wit kleinbrood bemonsterd. Bij het bemonsteren van brood van het grootbedrijf is zoveel mogelijk gezocht naar een brede en representatieve dekking van de markt. De broden zijn onderzocht op natriumgehalte (mg per kilo eindproduct) en op droge stof gehalte ( per 100 eindproduct). Hieruit is het percentage natriumchloride (=keukenzout, gebruikte omrekenfactor 2,54) op droge stof berekend en ook het gehalte natrium in milli per 100 product. Het NBC coördineerde het onderzoek in opdracht van NVB. Bemonstering en rapportage zijn uitgevoerd door NBC. Voorbehandeling en analyse zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium (Merieux NutriScience, voormalig Silliker Netherlands B.V.). Dit laboratorium heeft ook de monsters van de voorgaande vijf zoutmonitoringen geanalyseerd. Monsters werden uitgesloten van rapportage indien onduidelijkheid bestond over analyseresultaten vanuit het laboratorium. Hierdoor is er uiteindelijk 1 monster niet meegenomen in deze rapportage. Bemonstering vond plaats in de periode van 9 februari tot 15 april Kanaal Industrie 1) bruin-, 1 meergranen- en volkorenbrood 2) zacht wit kleinbrood Aantal bemonsterpunten Totaal monsters 45 1) 150 2) 25 Ambacht 1) bruin-, 1 meergranen- en volkorenbrood 2) zacht wit kleinbrood 101 1) 300 2) 25 Totaal Tabel 1: steekproef landelijke zoutmonitoring 2015 KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 5 van 12

6 Aantal 3. Resultaten 1.2. Resultaten gehele steekproef Totale steekproef 2015 Totaal aantal monsters 500 (1 monster geëxcludeerd) Industrie Ambacht 174 (35%) 325 (65%) NaCl % droge stof (DS) Gemiddeld NaCl % op DS 1,85 Gewogen gemiddelde NaCl op DS (80% industrie 1,77 20% ambacht) Standaard deviatie NaCl% op DS 0,20 Laagst gevonden waarde NaCl% op DS 1,21 Hoogst gevonden waarde NaCl% op DS 2,54 Aantal monsters > 2,14% op DS 42 (8%) Aantal monsters > 1,94% op DS 130 (26%) Aantal monsters > 1,84% op DS 206 (41%) Tabel 2a: Zoutgehalte(%) op droge stof per 100 brood voor de totale steekproef 25 Verdeling NaCl% per 100 brood (n=499) NaCl% op droge stof Grafiek 1: Zoutgehalte(%) op droge stof per 100 brood voor de totale steekproef KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 6 van 12

7 Aantal Op basis van de hele steekproef (n=499) kan geconcludeerd worden dat de sector met een gewogen gemiddelde van 1,77% NaCl op droge stof voldoet aan de wettelijke norm van 1,8%. Natrium gemiddeld 2015 Gemiddeld Natrium mg/100g Gewogen gemiddelde mg Natrium/100 g Aantal monsters Vinkje norm 500 mg Natrium per 100 g 455 (1,2g zout) 436 (1,1g zout) 88 (18%) Tabel 2b: Natriumgehalte (mg) per 100 brood voor de totale steekproef 60 Verdeling natrium (mg) per 100 brood (n=499) Natrium (mg) per 100 brood Grafiek 2: Natriumgehalte (mg) per 100 brood voor de totale steekproef Ambacht versus Industrie 2015 Industrie gemiddeld NaCl % op droge stof 1,74 Ambacht gemiddeld NaCl % op droge stof 1,90 Industrie gemiddeld Natrium mg/100 g 427 Ambacht gemiddeld Natrium mg/100 g 470 Tabel 2c: Zoutgehalte(%) op droge stof en natriumgehalte (mg) per 100 brood, onderverdeeld naar ambacht en industrie Opvallend is wel dat de gemiddelde waarde van het ambacht (1,90% NaCl% op DS) achter blijft bij die van de industrie (1,74% NaCl% op droge stof). KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 7 van 12

8 1.3. Resultaten naar broodsoort % NaCl op droge stof Natrium mg/ 100 Zout /100 Bruinbrood (n=148) Volkorenbrood (n=151) Meergranenbrood (n=150) 1,80 1,77 1,75 1, ,12 1,09 1,13 1,09 Witte bollen (n=50) Tabel 3a: gemiddelde (gewogen) natrium en zoutwaarden per broodsoort 2015 Tabel 3a laat zien dat alle broodsoorten voldoen aan de gestelde norm van 1,8% NaCl op de droge stof Resultaten per afzetkanaal en rayon Industrie Totaal (n=174) NaCl % DS waarde Gemiddelde 1,75 Laagst gevonden waarde 1,21 Hoogst gevonden waarde 2,18 ST DEV 0,14 >2,14% 1 (0,6%) >1,94% 9 (5%) >1,84% 30 (17%) Gemiddelde Natrium mg/ (1,08 g zout) Laagst gevonden waarde 280 Hoogst gevonden waarde 570 ST DEV 40,1 Voldoet aan norm Vinkje 500mg natrium per 100g eindproduct 167 (95%) Tabel 5a: Zout- en natriumgehalte deelsteekproef industrie 2015 De steekproef onder de industriële bakkerijen laat zien dat deze voldoen aan de wettelijke norm van 1,8%. Aandachtspunt is wel dat 17% van de broden niet aan de norm voldoet. % NaCl op droge stof Bruinbrood (n=48) Volkorenbrood (n=51) Meergranenbrood (n=50) 1,77 1,73 1,73 1,69 Witte bollen (n=25) KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 8 van 12

9 Natrium mg/ 100 Zout / ,10 1,04 1,12 1,07 Tabel 5b: Gemiddelde natrium- en zoutgehalte per broodsoort industrie 2015 De broodsoorten individueel voldoen aan de norm binnen de industriële bakkerijen. De industriële witte bollen hebben daarbij de laagste zoutgehaltes. Gemiddelde NaCl % op de DS Natrium mg/ 100 Rayon 1 (n=18) Rayon 2 (n=22) Rayon 3 (n=32) Rayon 4 (n=78) Rayon 5 (n=25) 1,67 1,66 1,71 1,76 1, Tabel 5c: Verschillen industrie naar regio 2015 Rayon 1: Groningen, Friesland (kop Noord Holland) Rayon 2: Noord Holland (excl. kop Noord-Holland) Rayon 3: Utrecht, Zeeland, Zuid Holland Rayon 4: Midden-Oost Nederland Rayon 5: Zuidoost Nederland Broden vanuit alle rayons vallen binnen de wettelijke norm van 1,8% Ambacht Totaal (n=325) waarde NaCl % DS Gemiddelde 1,90 Laagst gevonden waarde 1,52 Hoogst gevonden waarde 2,54 ST DEV 0,2 >2,14% 41 (21%) >1,94% 121 (35%) >1,84% 176 (54%) Natrium mg/100 Gemiddelde 470 Laagst gevonden waarde 460 Hoogst gevonden waarde ST DEV 60,5 Voldoet aan norm Vinkje 500mg/100g 244 (75%) Tabel 4a: Zoutgehalte deelsteekproef ambacht 2015 KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 9 van 12

10 De ambachtelijke bakkerijen hebben een gemiddeld zoutgehalte van 1,90%. Meer dan de helft van de broden (54%) binnen het ambacht voldoet niet aan de wettelijke norm. % NaCl op droge stof Natrium mg/ 100 Zout /100 Bruinbrood (n=100) Volkorenbrood (n=100) Meergranenbrood (n=100) 1,93 1,92 1,84 1, ,20 1,28 1,19 1,17 Witte bollen (n=25) Tabel 4b: Gemiddelde natrium- en zoutgehalte per broodsoort ambacht 2015 De gemiddelde zoutpercentages op droge stof in witte bollen, bruin- en volkorenbrood voldoen niet aan de wettelijke norm. Gemiddelde NaCl % op de DS Natrium mg/ 100 Rayon 1 (n=65) Rayon 2 (n=55) Rayon 3 (n=71) Rayon 4 (n=72) Rayon 5 (n=62) 1,93 1,87 1,87 1,92 1, Tabel 4c: Verschillen ambacht naar regio 2015 Rayon 1: Groningen, Friesland (kop Noord Holland) Rayon 2: Noord Holland (excl. kop Noord-Holland) Rayon 3: Utrecht, Zeeland, Zuid Holland Rayon 4: Midden-Oost Nederland Rayon 5: Zuidoost Nederland Broden vanuit alle rayons vallen niet binnen de wettelijke norm van 1,8%. KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 10 van 12

11 4. Conclusie De inspanningen van de branche op het reduceren van zout in brood worden in deze zesde landelijke steekproef opnieuw bevestigd. Met een gewogen gemiddelde van 1,77 NaCl% op de droge stof voldoet de sector aan de wettelijke norm. Ten opzicht van 2013 (1,77 NaCl% op DS) is het gewogen gemiddelde gelijk gebleven. Er is een verschil tussen het gemiddelde zoutgehalte op droge stof in brood van industriële (1,74%) en ambachtelijke (1,90%) bakkerijen. Op de totale steekproef voldoet 41% van de broden niet aan de wettelijke norm. Hiervan zit het grootste deel binnen de ambacht (54%). Bij de industriële bakkerijen voldoet 17% van de broden niet aan de norm. Het gemiddelde NaCl% binnen ambachtelijke bakkerijen was lager in de steekproef van 2013 (1,84%) dan in 2015 (1,90%). De waarde van de industriële bakkerijen is in 2015 (1,74%) nagenoeg hetzelfde als in 2013 (1,75%). Het gewogen gemiddelde natrium en zout (berekend uit natrium) zijn in 2015 ten opzichte van 2013 gestegen. Resultaten voor de totale steekproeven van 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2015 zie bijlage I. Aanbeveling Gezien het feit dat zowel het gemiddelde van de ambachtelijke bakkerijen is toegenomen als dat binnen de ambacht een groot deel van de broden niet aan de wettelijke norm voldoet, is het onze aanbeveling om twee dingen te doen: 1. Individuele bakkerijen met broden die niet aan de wettelijke norm voldoen benaderen en terugkoppeling geven. 2. Met de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) bespreken hoe het kan dat de gemiddelde waarde achter blijft, toegenomen is in vergelijking met 2013 en wat mogelijke oplossingen zijn. KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 11 van 12

12 Bijlage I: Resultaten voor de totale steekproeven van 2009, 2010, 2011, 2012 & Totaal aantal monsters Gewogen gemiddelde NaCl op DS Industrie: NaCl% op DS Ambacht: NaCl% op DS Gewogen gemiddelde mg Na/100 g Gewogen gemiddeld zout g/100g ,08 2,1 2,1 1,93 1,77 1,77 2,08 2,1 2,1 1,92 1,75 1,74 2,09 2,1 2,1 1,97 1,84 1, ,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 KC AsPr/JeSa/361010, 26 mei 2015 Pagina 12 van 12

Zevende en achtste Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood NVB Wageningen. December 2016

Zevende en achtste Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood NVB Wageningen. December 2016 Zevende en achtste Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2016 NVB Wageningen December 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. METHODIEK ZEVENDE EN ACHTSTE LANDELIJKE STEEKPROEF ZOUTGEHALTE IN BROOD... 3

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 598 Besluit van 15 november 2012, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood inzake het maximale zoutgehalte van brood 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Zout (NaCl) gehalte van diverse levensmiddelen op de. Nederlandse markt (2004-2007)

Zout (NaCl) gehalte van diverse levensmiddelen op de. Nederlandse markt (2004-2007) Zout (NaCl) gehalte van diverse levensmiddelen op de Nederlandse markt (2004-2007) Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid Thema Voeding & Gezondheid Augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2)

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Voedsel en Waren Autoriteit Thema Voeding & Gezondheid Augustus 2007 Samenvatting In 2006 heeft de VWA een rapport gepubliceerd over de nutritionele kwaliteit

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Datum 13 april

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Datum 13 april Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2014 Datum 13 april 2015 1 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2014 13 april 2015 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) Utrecht, 14 november 2014 (laatst gewijzigd op 12 december 2014)

Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) Utrecht, 14 november 2014 (laatst gewijzigd op 12 december 2014) Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) Utrecht, 14 november 2014 (laatst gewijzigd op 12 december 2014) Inleiding

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

brood Ambachtelijk ZO ZOUT HEBBEN WE HET NOG NIET GEGETEN Test

brood Ambachtelijk ZO ZOUT HEBBEN WE HET NOG NIET GEGETEN Test Test brood Ambachtelijk ZO ZOUT HEBBEN WE HET NOG NIET GEGETEN Broodsoorten als desem en spelt gaan vanwege hun gezonde imago als zoete broodjes over de toonbank. Een groot deel van deze ambachtelijke

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Toelichting zoutmodule deel 3: Veranderopties

Toelichting zoutmodule deel 3: Veranderopties Toelichting zoutmodule deel 3: Veranderopties Haalbare veranderingen van voedingspatroon U hoort het de dokter of diëtist misschien nog zeggen: Het zou goed zijn als u wat minder zout zou eten? U hebt

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2015. Datum 25 maart 2016

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2015. Datum 25 maart 2016 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2015 Datum 25 maart 2016 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2015 25 maart 2016 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2015-2016 Samenvatting van de monitor 2015-2016 en de volgmodules najaar 2016 Platform Praktijkonderwijs december 2016 Definitieve versie 161208 1 Vooraf In de periode

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting Voedsel en Waren Autoriteit, Projectnummer: ZD05K101 September 2005 1 Samenvatting Eén van de beleidsdoelstellingen van de minister van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2016, kenmerk -VGP;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2016, kenmerk -VGP; Besluit van houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood in verband met de wijziging van de definitie van brood, de toepassing van de zoutnorm op brood en enkele technische wijzigingen Op de

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Publicatiedatum 6 april 2017

Publicatiedatum 6 april 2017 Monitoring van het keukenzout- en verzadigd vetgehalte in levensmiddelen waarvoor afspraken zijn gemaakt in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling 2016 Publicatiedatum 6 april 2017 Monitoring van

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013

De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten Datum 7 oktober 2013 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten 27 februari 2013 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Analyse innovatie van producten met het Vinkje

Analyse innovatie van producten met het Vinkje Analyse innovatie van producten met het Vinkje 28 april 216 Inleiding Stichting Ik Kies Bewust heeft twee doelstellingen: 1. producenten stimuleren gezondere producten te maken, en 2. consumenten helpen

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

DGV rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering in 2007 DGV NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK

DGV rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering in 2007 DGV NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK DGV rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering in 2007 DGV NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK Colofon Auteur drs. Geert Westerhuis DTP Ellen Wiggemansen

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen Factsheet Project ZD 64 Voedsel en Waren Autoriteit Warenklachtenlijn VWA: (8) 488 E-mail : info@vwa.nl Internet : www.vwa.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Nederlands vlees wordt minder zout. : Zo zout wordt het gegeten. week mei 2013 C

Nederlands vlees wordt minder zout. : Zo zout wordt het gegeten. week mei 2013 C Nederlands vlees wordt minder zout : Zo zout wordt het gegeten In nagenoeg al ons eten zit zout. De belangrijkste bronnen van zout in onze voeding zijn de bewerkte producten. Geschat wordt dat deze voor

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2011. Datum 2 juli 2012

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2011. Datum 2 juli 2012 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2011 Datum 2 juli 2012 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2011 2 juli 2012 Inhoud Samenvatting... 5

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q1, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q1, 2016 Q1 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Inleiding Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 4 Betaalgedrag per kwartaal 5 Betaalgedrag per jaar 6 Disclaimer 7 Betaalgedrag per

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2012. Datum 10 februari 2013

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2012. Datum 10 februari 2013 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2012 Datum 10 februari 2013 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2012 10 februari 2013 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in de eerste acht maanden van 2017 onderzoek gedaan naar leningaanvragen ten behoeve

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008 Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m ember 2008 Inleiding Sinds 1 januari 2004 moet iedere werkgever een rookvrije werkplek garanderen voor zijn medewerkers. Voor de voor publiek bestemde horecadelen

Nadere informatie

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013. Datum 15 mei 2014

Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013. Datum 15 mei 2014 Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013 Datum 15 mei 2014 Inhoud Samenvatting... 5 Inleiding... 7 Doel...10 Werkwijze...11 Resultaten en discussie...12 Conclusies...19

Nadere informatie

Boomkwekerij Nederland 2009

Boomkwekerij Nederland 2009 Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling van meerjarige en éénjarige tuinplanten in 2009 PT 2010-31 mei 2010 - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie

Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie ...grondstofallergie kan opeens een probleem worden......elk bedrijf een stofbeheersingsplan... Preventie van grondstofallergie:

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het aantal mensen met een gestoorde nierfunctie is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit betekent dat er steeds meer mensen moeten dialyseren of een niertransplantatie moeten

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, januari 2016 1 Vooraf In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 monitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 29 december 2014 1 Introductie In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Inleiding Het Zeeuwse project Laat Ze Niet Verzuipen! (LZNVZ) 1 en de 13 Zeeuwse gemeenten willen inzicht in de mate waarin alcoholverstrekkers

Nadere informatie

WERKDOCUMENT: actualisatie Warenwetbesluit Meel en brood. t.b.v. ROW 19 juni 2015

WERKDOCUMENT: actualisatie Warenwetbesluit Meel en brood. t.b.v. ROW 19 juni 2015 WERKDOCUMENT: actualisatie Warenwetbesluit Meel en brood t.b.v. ROW 19 juni 2015 Doel van aanpassing Al het brood dat door de consument gezien wordt als brood moet onder de definitie brood vallen. (Dit

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2002 en 2003. De notitie is als

Nadere informatie

Voedingsclaims en voorwaarden voor gebruik

Voedingsclaims en voorwaarden voor gebruik Voedingsclaims en voorwaarden voor gebruik Lage energetische waarde Uw product bevat maximaal 40 kcal (170 kj) per 100 gram. Verlaagde energetische waarde De hoeveelheid energie per 100 gram is met minimaal

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q2, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q2, 2016 Q2 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 6 Betaalgedrag per jaar 7 Disclaimer 8 Betaalgedrag per

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Graydon Barometer. Graydon Barometer Betaalgedrag

Graydon Barometer. Graydon Barometer Betaalgedrag Q2 Graydon Barometer Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2017 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 5 Betaalgedrag per jaar 6 Betaalgedrag per branche

Nadere informatie

FNLI. Rapportage Actieplan Zout in Levensmiddelen Fase 1

FNLI. Rapportage Actieplan Zout in Levensmiddelen Fase 1 FNLI Rapportage Actieplan Zout in Levensmiddelen Fase 1 datum Rijswijk, 11 augustus 2010 Inhoudsopgave Inhoud FNLI... 1 RAPPORTAGE ACTIEPLAN ZOUT IN LEVENSMIDDELEN FASE I... 1 1.1. INLEIDING... 3 1.2.

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Aanleiding Zoals toegezegd in de indicatieve meting levert UWV in december 2014 de nulmeting banenafspraak op. Samenvattende tabel De onderstaande tabel

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q3, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q3, 2016 Q3 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 6 Betaalgedrag per jaar 7 Disclaimer 8 Betaalgedrag per

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK VAN KANT EN KLAAR MAALTIJDEN IN NEDERLAND 2001 H.A.P.M. Jansen P. H. in t Veld

Nadere informatie

Graydon Barometer. Graydon Barometer Betaalgedrag

Graydon Barometer. Graydon Barometer Betaalgedrag Q1 Graydon Barometer Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2017 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 5 Betaalgedrag per jaar 6 Betaalgedrag per branche

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 328 Besluit van 19 augustus 2017, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi. Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met IMPRESSIE andere instellingen ICT BENCHMARK BVE 2011 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca (3)

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca (3) Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca (3) Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid (Deel)projectnummer: ZD06D230 Thema Voeding & Gezondheid December

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Monitor schoonmaakondersteuning gemeente Emmen Datum: 29 januari 2014 Auteur: Menzis Wmo Support 2014, Menzis. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrecht en geheimhouding Dit

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% studiejaar 2011-2012 Inhoud Irll i i () Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met studiejaar 201 1-2012 2 3 7 9 pagina 1 / 1 1 Inleiding In deze rapportage zal worden

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie