Programma Energie Samenvatting Projectplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan"

Transcriptie

1 Programma Energie Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever : Gert-Jan Swaving (PPM) Projectleider : Ronald van Paassen (MB) Datum : Status : Ontwerp 1

2 1. Omschrijving van het project Het project Lokale Energie geeft invulling aan de ambitie van de provincie Groningen op het gebied van lokale duurzame energie-initiatieven. Er ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen in buurten en dorpen op het gebied van duurzame energieopwekking en besparing. De provincie Groningen geeft aan de opkomst van deze initiatieven te willen stimuleren. Het project Lokale Energie, onderdeel van programmalijn 2 decentrale energiesystemen van het Programma Energie , geeft invulling aan deze ambitie. Op 10 mei 2012 heeft Gedeputeerde Staten een brief aan Provinciale Staten geschreven, met het onderwerp: Stand van zaken vergroenen energievoorziening dorpen en buurten. Deze brief wordt gebruikt als basis voor het projectplan Lokale Energie. ( /19/A.14,LGW) 2. Uitgangssituatie Lokale duurzame energie-initiatieven zijn initiatieven waarin groepen mensen samenwerken aan het opwekken van duurzame energie (of het besparen van energie) op een lokale en kleinschalige manier. Burgers hebben een actieve rol: ze initiëren, organiseren of investeren in het project, en ze plukken hier ook de vruchten van: Lokaal opgewekte, duurzame, eventueel goedkopere energie voor de deelnemers en de kans om te investeren in de lokale economie. Lokale energie-initiatieven kunnen een positieve impuls geven aan de lokale economie en werkgelegenheid en een belangrijke bijdrage leveren in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast draagt participatie van bewoners en lokale partijen bij aan de acceptatie van projecten, en leidt tot bewustwording en zuinig gebruik van energie. Bovendien staat een lokaal initiatief dicht bij de burger en kan hierdoor meer mensen bereiken. Lokale energie-initiatieven komen vaak moeilijk van de grond. Oorzaken hiervan zijn belemmerende wet- en regelgeving en technische- en ruimtelijke beperkingen. Bovendien hebben initiatiefnemers vaak behoefte aan kennis, organisatiekracht en financiële middelen om hun project tot een succes te maken. De betrokken partijen zijn onder andere de verschillende initiatiefnemers in de provincie, de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG), Vereniging Groninger Dorpen, Energy Academy Europe (RuG & Hanzehogeschool), LTO en overheden. 3. Doel van het project Het stimuleren van lokale energie-initiatieven omdat deze bijdragen aan de energietransitie, de lokale economie stimuleren en daarnaast inspelen op de trend van burgerinitiatieven die rond lokale energieopwekking ontstaan. We willen met de uitvoering van het project bijdragen aan het ontstaan van lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie, en deze initiatieven helpen om tot uitvoering te komen. Als provincie zullen we hierin faciliterend en ondersteunend zijn. Onze doelstelling is dat bewonersgroepen in buurten en dorpen in 2015 minimaal 4 projecten hebben gerealiseerd om duurzame energie te produceren en/of energie te besparen. 2

3 4. Resultaten De resultaten van het project Lokale Energie zijn: 1 loket voor lokale energie-initiatieven van bewonersgroepen in buurten en dorpen. Initiatiefnemers kunnen hier terecht voor ondersteuning en op onder meer administratief, financieel, technische, juridisch en bijvoorbeeld communicatief gebied. Daarnaast worden vanuit dit loket bijeenkomsten georganiseerd. Er is een prijsvraag "energiedorpen"uitgeschreven. Verschillende lokale energie-initiatieven zijn ondersteund door provinciale co-financiering van haalbaarheidsonderzoeken, opstartkosten en uitwerkingen van business cases. Bewonersgroepen in buurten en dorpen in 2015 minimaal 4 projecten hebben gerealiseerd om duurzame energie te produceren en/of energie te besparen. Er hebben communicatie- en lobbyacties plaatsgevonden die de ontwikkeling van lokale energie-initiatieven helpen, zowel het ontstaan van initiatieven als het ontwikkelen van initiatief tot businesscase. 5. Activiteiten Lokale energie-initiatieven doorlopen doorgaans de volgende fases en hebben daarbij behoefte aan ondersteuning. 1. Idee-ontwikkeling: Burgers weten nog niet van de mogelijkheden om zelf een rol te kunnen spelen in hun energievoorziening. In deze fase draait het om bewustwording. Hier is communicatie en informatievoorziening nodig. 2. Planontwikkeling: Initiatiefnemers hebben ideeën maar missen vaak kennis en capaciteit om ze verder uit te werken in een plan. In deze fase moet kennis toegankelijk worden gemaakt en hebben initiatiefnemers behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. 3. Uitvoering: Initiatiefnemers hebben een uitgewerkt plan en willen dit gaan uitvoeren. Op dit moment kunnen zijn aanlopen tegen technische en juridische beperkingen en/of problemen met ruimtelijke inpassing. Ook zoeken initiatiefnemers in deze fase naar financiële ondersteuning. 3

4 A. Loket Bewonersinitiatieven op het gebied van lokale energie hebben behoefte aan informatie en begeleiding van hun projecten. Het servicepunt is het eerste contact voor initiatiefnemers. Hier houdt men zich onder andere bezig met het organiseren van kennisdeling en het bieden van ondersteuning aan lokale energie initiatieven uit de provincie Groningen. Vanuit dit servicepunt worden communicatieactiviteiten uitgezet die o.a. gericht zijn op het zichtbaar maken van servicepunt en het verspreiden van kennis. Daarnaast worden er vanuit dit servicepunt opdrachten voor haalbaarheidsonderzoeken en dergelijke gefinancierd B. Prijsvraag Energiedorpen Op 27 juni 2012 werd motie: Duurzame energievoorziening - uit bestaande potten middelen reserveren voor kleinschalige energievoorzieningen in dorpsgemeenschappen aangenomen. De motie wordt uitgewerkt middels het uitschrijven van een prijsvraag "Energiedorpen" waarin plannen van dorpsgemeenschappen om de eigen duurzame energievoorziening in de hand te nemen op kwaliteit worden beoordeeld, van idee naar planontwikkeling en richting uitvoering worden geholpen. C. Ondersteunen van initiatieven Lokale energie initiatieven in de planontwikkelingsfase hebben behoefte aan haalbaarheidsonderzoeken en begeleiding van projecten. Lokale energie initiatieven in de uitvoeringsfase hebben behoefte aan cofinanciering van de uitvoering van hun projecten. Kleine initiatieven en buurten en dorpen kunnen hiervoor terecht bij het Loket (zie A). Projecten met aanzienlijke ruimtelijke implicaties en complexere projecten (met veel actoren, tegenstrijdige belangen, onduidelijke technische aspecten, complicerende wet- en regelgeving) zullen om maatwerk vragen. Hiervoor zijn haalbaarheidsonderzoeken, businesscaseontwikkeling en interne provinciale afstemming noodzakelijk. Subsidieaanvragen boven de worden door de provincie behandeld. D. Randvoorwaarden scheppen Niet alleen gebrek aan kennis en expertise zorgt ervoor dat lokale energie-initiatieven vaak moeilijk van de grond komen. Ook belemmerende wet- en regelgeving en technische beperkingen zorgen er voor dat het collectief decentraal opwekken van energie nog niet op grote schaal plaatsvindt. Door het voeren van lobby, met name gericht op de rijksoverheid, maar ook door interne samenwerking met andere afdelingen binnen de provincie proberen we de randvoorwaarden voor het opstarten van lokale energie-initiatieven te verbeteren. Dit doen we in aansluiting op en samen met initiatieven van bijvoorbeeld de VNG, IPO, e-decentraal en andere belangenorganisaties en overheden. Met name lobbyacties met partners uit de Energy Valley Regio zullen onze grootste prioriteit hebben. Communicatie Communicatie is een belangrijk onderdeel van het project Lokale Energie. Met name in de ideeontwikkelingsfase, maar ook in latere fases zal communicatie een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het project. De communicatiestrategie voor het project Lokale Energie wordt uitgewerkt in een apart communicatieplan. Binnen deze communicatiestrategie zullen verschillende communicatiemiddelen, per onderscheiden doelgroep, worden uitgewerkt. Daarnaast is communiceren over de succesvolle projecten belangrijk, successen werken inspirerend en kunnen nieuwe initiatieven laten ontstaan. Het servicepunt is het coördinatiepunt voor het ontwikkelen en realiseren van communicatieactiviteiten. 4

5 7. Financiën In deze paragraaf wordt aangegeven welk budget benodigd is voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten. Ook is de reeds beschikbare financiering opgenomen. Tenslotte wordt het beschikbare budget gekoppeld aan de benodigde capaciteit (menskracht). Er is een structureel budget beschikbaar van per jaar voor de periode 2012 t/m 2013 en voor de periode 2014 t/m Dit budget is bedoeld als procesgeld en wordt ingezet voor zowel de personele capaciteit, als voor de verschillende activiteiten. 5

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Van Opdrachtgever : Michiel Hustinx Aan gevraagd/beoogd projectleider : Simone Ploumen/Maarten van Ginkel/Fons Claessen Bestuurlijk

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 1 Aanleiding Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van een goede digitale infrastructuur. Het is daarom van belang dat iedere bewoner in onze provincie

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2014-41)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2014-41) Onderwerp: Stand van zaken projecten Duurzaamheidagenda 2014 Portefeuillehouder: S. Kroon Datum: 15 april 2014 Aanleiding voor de mededeling In de beeldvormende raad van 13 maart jl., heeft u de raadsmededeling

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie