Jaarverslag Januari december De Hoge Aard. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Hoge Aard Adres: Hoge Aard 10 Postcode: 5124 RC Woonplaats Molenschot Provincie: Noord Brabant Land: Nederland Website: www,dehogeaard.nl adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: G.H.J. de Waal Adres: Hoge Aard 10 Postcode: 5124 RC Woonplaats Molenschot Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Mw. De Waal/Frits Verhagen Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Mw. de Waal/mw. Burgermeestre _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 1

3 Ons profiel Doelstelling De Hoge Aard is een zorg- en verblijfsboerderij voor jeugd- en jongvolwassenen met een stoornis in de ontwikkeling. De kinderen en jongvolwassenen die voor begeleiding op de Hoge Aard in aanmerking komen worden vaak als probleemkinderen of als probleemjeugd gezien. Binnen ons team is een holistische visie het uitgangspunt. Vanuit onze holistische visie kijken we naar het kind en de jongvolwassenen in zijn totaliteit. Psychisch, lichamelijk en sociaal functioneren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het minst geïnteresseerd zijn we in het probleem, maar gaan we op zoek naar mogelijkheden wat wel kan. Door je bewust te worden van wat je wel goed kunt, kun je uiteindelijk beter omgaan met de zaken die minder goed gaan. Dieren reageren op het gedrag van de mens. Dieren reageren niet op uiterlijk, afkomst of klasse. Dieren zijn eerlijk, doen niet alsof, liegen niet, reageren op wat er nu gebeurt en zijn daardoor open. Onze ervaring is dat de kinderen en jongvolwassenen zich eerder vertrouwd voelen bij dieren dan bij mensen, het kind stelt zich open naar het dier en neemt deze ervaringen mee naar zijn sociale contacten in de maatschappij. Wij zetten dieren in als hulpmiddel waarbij men zich op een ontspannen positieve manier kan ontwikkelen. Bezig zijn op een boerderij is tastbaar door het contact met de natuur, door de lichaamsbeweging is bezig zijn op de boerderij gezond. Werken aan zinvolle taken en het dragen van verantwoordelijkheid hiervoor, vormen een oefening voor het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. De dagbesteding brengt een vast dag- en nachtritme met zich mee; een vaste structuur in op tijd opstaan, een vast ritme, bezig zijn in een gezonde leefomgeving en een gezonde voeding is in onze visie een belangrijke basis voor een goede gezondheid. Voel je je fit dan ben je ook in staat om verder te werken aan persoonlijke ontwikkeling en betekenis te geven aan het leven. Ons werkterrein De Hoge Aard bevindt zich landelijk gelegen in het buitengebied tussen weilanden, boomkwekers en bossen. We zijn goed bereikbaar voor de steden rondom ons heen. De meeste aanmeldingen zijn afkomstig uit de regio Tilburg en de regio Breda. Van oorsprong is De Hoge Aard een fok- en opfokstal voor paarden met daarnaast opleiding en training van dressuurpaarden. Ten behoeve van de zorgboerderij zijn er een aantal dieren bijgekomen zoals: cavia s, kippen, konijnen, ezels en vogels. De zorgboerderij wordt uit het PGB gefinancierd. Ouders en zorgverleners gebruiken dit initiatief als een waardevolle aanvulling op de reguliere AWBZ voorzieningen. Onze werkwijze De Hoge Aard biedt verschillende vormen van begeleiding. Dagbesteding Op woensdagmiddag, zaterdag en tijdens vakanties kunnen kinderen op de Hoge Aard begeleiding ontvangen in de vorm van dagdelen door deskundig opgeleid personeel. Kinderen met gedragsproblemen zijn vaak een grote belasting voor het gezin van herkomst. Door de gedragsproblematiek eisen zij veel aandacht op wat ten koste kan gaan voor de overige gezinsleden. Bij vrijetijdsbesteding vallen kinderen met gedragsproblemen regelmatig buiten de boot en worden verstoten, gepest door de andere kinderen. Het doel van de Hoge Aard is om deze kinderen een prettige vrijetijdsbesteding te bieden, waardoor de thuissituatie wordt ontlast. Ook wordt tijdens de dagbesteding gewerkt aan verschillende aspecten, die het welzijn van het kind verhogen. Onder deskundige begeleiding leert het kind samen spelen, samen te werken en wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Dit alles binnen een veilige, gezonde en gestructureerde omgeving _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 2

4 Verblijf Op de Hoge Aard zijn er zeven plaatsen voor 24-uurs opvang/ verblijf gereserveerd. Het doel van verblijf op de Hoge aard is jongeren door middel van begeleiding en activering onderdeel van de maatschappij te laten zijn en deze jongeren te leren om zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Vanuit onze holistische mensvisie gaan we er vanuit dat lichaam, ziel en geest een geheel vormen. Het versterken van gezonde kanten, het leren kennen van je zelf met uiteindelijk het actief zoeken naar een innerlijke basis voor een gezond, evenwichtig en zelfstandig leven al dan niet met een verstandelijke beperking. Algemene methodes van begeleiding zijn; fysiek in beweging komen en ritme vinden voor het dagelijks leven. Men leert eigen verantwoordelijkheid te dragen, eigen grenzen te bewaken, of juist los te laten en te zorgen voor zich zelf en anderen. Er is opvang binnen een veilige, gezonde, stabiele en gestructureerde leefomgeving. Ook hier wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid, werken aan een zinvolle dagbesteding, leren samenwerken, leren om een zinvolle vrijetijdsbesteding te hebben en met als uiteindelijk doel volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Individuele begeleiding De individuele begeleiding is gericht op het leren omgaan met de gevolgen van een beperking en/of stoornis. Met behulp van gedragstraining en vaardigheidstraining leert men hoe men met de beperking zo goed mogelijk kan functioneren. Crisis opvang De Hoge Aard heeft één plaats beschikbaar voor crisisopvang. Dit is een tijdelijke opvang voor jeugd of jongvolwassenen. Plaatsing kan geschieden door verschillende oorzaken enkele voorbeelden hiervan zijn: escalatie in de thuissituatie, overbrugging naar een behandelplaats, plaatsgebrek in en reguliere instelling of een uithuisplaatsing door Bureau Jeugdzorg. Logeren Men kan vooraf afgesproken logeren op de zorgboerderij. Het doel van logeren is gelijk aan de activiteiten van de dagbesteding. Voornamelijk zijn dit jongeren die deelnemen aan de dagbesteding voor een dagdeel per week _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 3

5 Welke zorg niet De Hoge Aard biedt geen plaats voor jongeren met: Een actuele verslavingsproblematiek Onacceptabel gedrag en niet aanspreekbaar hierop, bijvoorbeeld: agressie en seksueel ontremd gedrag Een bloeiende/actuele psychose Specialistische medische zorg Men moet fysiek in staat zijn om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de zorgboerderij. Het algemene beeld van het afgelopen jaar Sinds de start van onze zorgboerderij staat kwaliteit hoog in het vaandel. Met trots kunnen wij dan ook melden dat zorgboerderij de Hoge Aard vanaf oktober 2012 het keurmerk Kwaliteit laat je zien mag voeren. Dit na een bijzonder positief verlopen audit op 22 september Dit betekent niet dat wij op onze lauweren kunnen rusten. Wij zien kwaliteit als een werkwoord en had/heeft onze doorlopende aandacht. Wij kunnen wederom vaststellen dat een kleinschalig en particulier initiatief helend kan werken voor jongeren met een beperking in de ontwikkeling. We hebben in onze regio voldoende bestaansrecht en kunnen de vraag vanuit Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant nauwelijks aan. Het is gebleken dat jongeren die niet passend zijn binnen een AWBZ instelling zich op een kleinschalige plaats als de Hoge Aard zich toch kunnen ontwikkelen, we spreken dan over verblijf. Daarnaast zijn er jongeren die gebruik maken van de Hoge Aard als een waardevolle aanvulling op hun ontwikkeling, we spreken dan over dagdelen, individuele begeleiding of logeren. Ook dit is in het jaar 2012 niet veranderd. Wel zijn er zorgen over de toekomstige financiering van de zorg. De AWBZ wordt ernstig versoberd en daarmee ook de PGB s (persoonsgebonden (zorg)budgetten). Hiervan is de Hoge Aard in hoge mate afhankelijk als het gaat om de vergoedingen van geleverde zorg. Daarnaast wordt een groot deel vanuit de AWBZ overgeheveld naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en dus naar gemeentelijke overheden. Ook zal in de nabije toekomst de Jeugdzorg overgeheveld worden naar de gemeentelijke overheden. Bovenstaand betekent andere partners voor de Hoge Aard. Mogelijk gaan er per gemeente andere regels gelden, wat mogelijke een extra administratieve belasting kan betekenen. Aan de andere kant blijven de cliënten, die de zorg nodig hebben zoals de Hoge Aard die biedt. Het aanbod van cliënten is nog altijd groter dan wij kunnen behappen. De eerste stappen richting omliggende gemeente zijn inmiddels gezet. De Hoge Aard zal zich in de nabije toekomst zich vooral gaan richten op verblijf. Hier zijn we goed in en hebben we een goede naam opgebouwd. Het blijkt dat de Hoge Aard successen boekt in het 24-uurs begeleiden, waar andere aanbieders falen. De kleinschalige setting met een liefdevolle maar wel duidelijke structuur is hier (mede) debet aan, alsmede de kwantiteit en kwaliteit van de begeleiding. Daarom zijn wij er van overtuigd dat wij ook in de veranderende zorgwereld, met een andere financiering en verantwoordelijken, ons bestaansrecht niet in gevaar komt. Wetend dat het niet aan komt waaien en wij proactief moeten blijven werken aan kwaliteit om die effectiviteit en kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 4

6 De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Deelnemers dagbesteding We kunnen vaststellen dat er weinig verloop is binnen de groepen dagbesteding. Op woensdagmiddag zijn er tien deelnemers, op zaterdagochtend dertien deelnemers en op zaterdagmiddag zeven deelnemers. Afgelopen jaar zijn geen deelnemers gestopt, maar hebben bestaande deelnemers wel dagdelen uitgebreid. Ouders/verzorgers, deelnemers en verwijzers geven aan dat de dagbesteding een waardevolle aanvulling is in de ontwikkeling van het kind/jongere/jongvolwassenen. Er evaluatiegesprekken gevoerd n.a.v. het individuele begeleidingsplan van de deelnemers. Tijdens deze evaluatie worden de individuele doelen bijgesteld. De evaluatie wordt vastgelegd in een verslag _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 5

7 Activiteiten dagen Deelnemers van de dagbesteding konden afgelopen jaar deelnemen aan verschillende extra activiteiten dagen. Deze dagen waren wederom een groot succes. De kinderen mochten familieleden, vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen om ook deel te nemen _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 6

8 Extra activiteitendagen 28 januari; onderlinge wedstrijd, demonstraties, workshop knutselen en een goochelaar _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 7

9 Februari; Discofeest en Karaoke 17 mei; dauwtrappen 12 juli; een dagje dierentuin 11 juli; een dagje Scheveningen 22 juli t/m 29 juli met drie jongeren welke hier verblijven naar Spanje geweest November; huifkartocht en fietspuzzeltocht December: kerstviering _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 8

10 Aantal Deelnemers Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de gasten voor dagbesteding. Wel hebben enkele bestaande deelnemers hun te verschijnen aantal dagdelen omhoog gebracht. De uitstroom bij de verblijfsgasten was twee personen. Een cliënt werd teruggeplaatst in zijn oorspronkelijk gezin en een cliënt is overgestapt naar begeleid wonen. Daarvoor in de plaats zijn er ook weer twee nieuwe verblijf cliënten opgenomen, zodat we in aantallen gelijk zijn gebleven. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee. Scholing en ontwikkeling Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport heeft opnieuw de erkenning aan de Hoge Aard afgegeven als erkend leerbedrijf voor de duur van 4 jaar Opleidingen G.H.J. de Waal is gestart met de opleiding Paard en Therapie. Deze opleiding zal zij juni 2013 afronden. Zij is deze cursus gaan volgen omdat bleek dat met name de paarden op de boerderij een goede uitwerking hadden op de doelgroep. Paarden zijn zeer sensibel en voelen emoties en stemmingen haarfijn aan en reageren hierop. Spiegelen is een natuurlijk gedrag van een paard, paarden in een kudde spiegelen elkaar ook. Er wordt met paarden op de grond gewerkt; de cliënt zit niet op het paard. G.H.J. de Waal wordt opgeleid tot coach. Als coach wordt er geobserveerd wat er ontstaat tussen de cliënt en het paard, wat ervaart de cliënt en wat betekent dit voor het leven en dagelijkse situaties van de cliënt. Door de coach kan op deze processen worden gereflecteerd en hierdoor kan bij de cliënt meer inzicht ontstaan. Daarnaast zijn de jaarlijkse BHV herhalingsoefeningen geweest _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 9

11 Personeel in dienst: - Koos Swinkels Creatief therapeut - Sandy van Dijk Balkstra - Elly van den Broek- pedagoge - Rachelle Delcroix- Sociaal Pedagogisch Hulpverleenster op HBPO- niveau - G.H.J. de Waal- psychiatrisch verpleegkundige/ eigenaar - Sandra Burgemeestre- eigenaar - Corrie Boerman- vrijwilligster kunstacademie - Marlin Kervliet- stalmedewerkster en huishoudelijke hulp Stagiaires: - Marit Geerts- 1 e jaars Hoge school Pedagogiek (rond af in juni 2013) - Cindy Temple- 1 e jaars Hoge School Pedagogiek( rond af in juni 2013) Tot slot: - Er zijn in 2012 geen (bijna)ongevallen gemeld. - Er zijn in 2012 geen meldingen geweest van agressie, ongewenste intimiteiten en/of strafbare handelingen. - Er zijn in 2012 geen klachten ontvangen en/of gemeld. - Evaluaties met ouders, verzorgers en of voogden zijn geborgd en worden doorlopend uitgevoerd. - Een deelnemers tevredenheids onderzoek is uitgevoerd, de respons was teleurstellend en de reacties die wel binnenkwamen waren zonder uitzondering positief. Er bestaat geen aanleiding om het beleid aan te passen. Dit onderzoek betrof zowel beleving als hoe de zorg ervaren wordt. - De gehouden inspraakdag heeft ook geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het beleid. - Alle medewerkers hebben in 2012 een functioneringsgesprek gehad _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 10

12 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Verschoven naar 2012 Oefening calamiteitenplan Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Functioneringsgesprekken Actualisatie BHV Actie n.a.v. de RI&E Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Procedure uitstroom/doorstroom ontwikkelen en implementeren Vaststellen exit procedure Aanvraag Zoönosencertificaat Uitwerken info aan (potentiële) cliënten en dit vastleggen Ontwikkelen en implementeren procedure inzien gegevens Implementeren inspraakbijeenkomsten 2 X per jaar _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 11

13 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : De Hoge Aard Datum (mm-jjjj) : februari 2013 Boerderijnummer: 1520 ar: van januari 2012 tot en met december 2012 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Mw. de Waal April 2013 Juni 2013 Oefening calamiteitenplan Mw. de Waal Juni 2013 Juni 2013 Evaluatie gesprekken met deelnemers Mw. de Waal doorlopend Tevredenheidonderzoek Mw. de Waal Nov Nov Functioneringsgesprekken Mw. de Waal April 2013 Okt Actualisatie BHV Mw. de Waal April 2013 April 2013 Opstellen jaarverslag Mw. de Waal Dec n Vastleggen kennis van alle functieomschrijvingen, taken en bevoegdheden en controle hiervan in functioneringsgesprekken. Mw. de Waal Doorlopend Afspraken omtrent scholing en ontwikkeling Mw. de Waal Mei 2013 Okt Scholing preventie Mw. de Waal arlijks doorlopend Implementeren inwerkprogramma Mw. de Waal Okt 2012 Nov 2012 Opstellen en implementeren klachtenprocedure personeel Mw. de Waal Sept 2012 Dec 2012 Vastleggen afspraken derden Mw. de Waal Nov 2012 Dec 2012 Opstellen en implementeren hygiënecode Mw. de Waal Juni 2012 Sept 2012 Regeling beschadigde en verloren spullen van deelnemers Mw. de Waal Dec 2012 Dec _jv_1520_zorgboerderij De Hoge Aard_jan 2012-dec 2012 Pagina 12

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie