Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken"

Transcriptie

1 Forum Netwerk GGZ Kempen 1. Verbreding en verdieping projecten Psy Aanmeldingsteam 3. vanuit een getrapt zorgmodel 4. Woonzorgloket 5. Vragen? Inspiratie! Verbreding en verdieping projecten Psy 107 Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Hoe betere ggz realiseren? Naar een meer gemeenschapsgerichte GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Regionale zorgnetwerken Samen verantwoordelijk voor goede zorg in de regio Proefprojecten doelgroep volwassenen Netwerk GGZ Kempen Een netwerk van Partners GGZ: OPZ Geel, PAAZ AZ Turnhout, Beschut Wonen, CGG, PVT Salto, PVT De Liereman, Route 11 Partners zorg en welzijn: huisartsen, CAW De Kempen, SEL Kempen, Welzijnszorg Kempen, ADIC Patiënten en families: Adviesgroep Netwerk GGZ Kempen, Similes 1

2 Functie 1 Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie Functie 3 Psychosociale rehabilitatie Via project 107 op weg naar Functie 2 Behandelingsteams in de Behandelingsteams in de thuisomgeving als alternatief thuisomgeving als alternatief op een ziekenhuisopname op een ziekenhuisopname in een subacute of acute chronische psychiatrische toestand problemen Functie 5 Tijdelijke woonvormen met zorg Samenwerking over de grenzen van de ggz sector Vermaatschappelijking h l k van zorg Balanced care / Stepped care /Geschakelde zorg Herstelondersteunende zorg Functie 4 Intensifiëren van de residentiële behandeling miv urgentie Vermaatschappelijking van zorg Buiten de instellingen verlenen van zorg met behoud of herstel van de zelfstandige leefsituatie Onderling samenhangend aanbod op gebied van zorg, welzijn, wonen en werken In en door de samenleving bieden van ondersteuning en begeleiding van mensen met een langdurige beperking (Kwekkeboom) Balanced care Een evenwichtig aanbod tussen residentiële zorg én zorg in de maatschappij. Voorziet in ziekenhuisfaciliteiten (acute opnames). Biedt lange termijn woonfaciliteiten in de samenleving. Is mobiel. Is gericht op zowel blijvende beperkingen als op acute klachten. Verstrekt specifieke zorg en behandeling, aansluitend bij de diagnose en noden cliënt. Is gefocust op de prioriteiten van de cliënt. Is gecoördineerd over voorzieningen en hulpverleners heen. Is in overeenstemming met de internationale verklaring van de mensenrechten. Stepped Care Geschakelde zorg Stappenplan van steeds intensievere vormen van zorg, waarbij het niet de bedoeling is om alle stappen af te lopen, maar juist om met zo weinig mogelijk stappen resultaat te boeken. Minimale zorg waar mogelijk, maximale zorg waar nodig. Zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt. In functie van de evoluerende behoeften worden meer, minder of andere vormen van hulpverlening ingeschakeld. 2

3 Herstel Het netwerk vandaag Aspecten van herstel Hulpverlening Resultaten Herstel als persoon Herstelwerkgroepen Psychotherapie Gesprekken Zingeving, zelfgevoel, grenzen (persoonlijke identiteit) Herstel van gezondheid Herstel van dagelijks functioneren Bemoeizorg Behandeling Leren omgaan met symptomen Rehabilitatie in de leefomgeving Minder symptomen Soms genezing Dagelijkse routines Herstel van rollen Rehabilitatie in de maatschappij Rolherstel (maatschappelijke identiteit) Bron: Jos Dröes. Naar Dröes, Van Wel en Korevaar (2011). Verbreding en verdieping regio versterking mobiele teams Wat brengt 2016? Verbreding en verdieping regio versterking mobiele teams Wat brengt 2016? Doelstelling volgende fase: 8 VTE / inw = uitbreiding MT van 20 VTE naar 36 VTE? Bijkomende investering via de netwerken voor specifieke doelgroepen Wat brengt 2016? Ondersteunen van initiatieven cliënten/familieparticipatie Versterken mogelijkheden tot gedeelde zorg Herstelgericht werken Aangepaste werking AMT 3

4 Aanmeldingsteam Netwerk GGZ Kempen vanuit een getrapt zorgmodel Hervorming AMT De functie van het AMT sinds start 2012 tot 2015 werd geëvalueerd dmv bevraging van GGZ en niet GGZ partners. Het strikte poortmodel werd verworpen en werd bijgestuurd Doelstellingen nieuw model: Haalbaar voor het AMTeam De mogelijkheden van de GGZ partners (o.a. psychiaters) dienen gerespecteerd Tegemoetkomen aan de noden van de 1 ste lijn; Tegemoetkomen aan de doelstellingen van artikel 107. Rol AMT in Netwerk GGZ Kempen 3 Opdrachten Gecentraliseerd kenniscentrum sociale kaart Doelgroep: Volwassenen (18 60jr) met psychiatrische problematiek gedomicilieerd in het arrondissement Turnhout Het AMT faciliteert de realisatie van het Stepped Care model. 1. Coaching en advies 2. Screening en indicatiestelling 3. Versterkt de samenwerking in het netwerk door de nodige schakels in een zorgtraject met elkaar te verbinden 1. Coaching en advies Coaching en advies/ Aanmelders Telefonische coaching op casusniveau aan professionele hulpverleners die ondersteuning nodig hebben bij het begeleiden van mensen met een psychiatrische problematiek Het AMT informeert hulpverleners mbt het ruimere coachings en vormingsaanbod dat kan aangeboden worden vanuit het netwerk (zie uitgewerkt aanbod website) Professionele hulpverleners (GGZ en niet GGZ) kunnen beroep doen op het AMT als gecentraliseerd kenniscentrum van de sociale kaart in het arrondissement Turnhout Voor wie? Alle professionele hulpverleners die mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleiden 2014 Aanmelder Huisarts 204 Andere 180 CAW Kempen 95 Spoed Algemeen ZH Zelfstandig Psychiater 14 Politie 12 CGG Kempen 11 OPZ Geel residentieel 11 LZ 3 OPZ Geel semi residentieel 2 PAAZ Turnhout 2 Beschut wonen Kempen 2 PVT Salto 1 CKB 1 Eindtotaal (tot 30/6) Aanmelder Huisarts 98 Andere 76 CAW Kempen Spoed Algemeen ZH 16 CGG Kempen 11 Politie 8 Zelfstandig Psychiater 8 CKB 2 LZ 1 OPZ Geel semi residentieel 1 Eindtotaal 284 4

5 Coaching en advies/ Vraagstelling 2014 n= 606 Coaching en advies/ Vraagstelling 8,91% 5,45% 5,12% 0 Inhoudelijke vraag 13,20% Vraag i.v.m. veiligheid cliënt 0,83% Vraag i.v.m. werking AMT / netwerk 4,46% Vraag medische info/ medicatie 0,50% 0,66% 0,33% Vraag naar opname cliënt afkomstig buiten netwerk Vraag naar verplichte psychiatrische hulpverlening (tot 30/6) Type vraag Vraag naar verwijsmogelijkheden binnen het netwerk Inhoudelijke vraag naar buiten het netwerk Vraag verwijsmogelijkheden j Vraag naar verwijzing buiten volwassenendoelgroep Vraag i.v.m. werking AMT / netwerk 27 8 Vraag naar opname cliënt afkomstig buiten netwerk 4 1 Vraag medische info/ medicatie 3 60,56% Vraag naar verwijsmogelijkheden binnen het netwerk Vraag naar verwijsmogelijkheden buiten het netwerk Vraag naar verwijzing buiten volwassenendoelgroep Vraag naar verplichte psychiatrische hulpverlening 2 1 Eindtotaal Coaching en advies / Gegeven advies 2014 n=606 Coaching en advies / Gegeven advies 0,66% Type advies (tot 30/6) 13,53% 8,42% 9,90% 7,59% 0,83% 2,81% 0 Aanmelden via prioritaire verwijzer Collocatie Info i.v.m. diensten buiten netwerk, maar in regio Info i.v.m. werking netwerk Inhoudelijke coaching Verwijzing buiten het netwerk Info i.v.m. werking netwerk Verwijzing buiten volwassenendoelgroep Verwijzing naar CAW (rechtstreeks) Inhoudelijke coaching Aanmelden ,67% 14,85% Verwezen naar justitieassistent Verwezen naar privé psychiater Info i.v.m. diensten buiten netwerk, maar in regio 17 5 Verwezen naar privé psychiater 15 9 Verwezen naar privé therapeut Verwezen naar privé therapeut ,48% 18,48% Verwijzing buiten het netwerk Verwijzing buiten volwassenendoelgroep Verwijzing naar CAW (rechtstreeks) Verwezen naar justitieassistent 8 1 Collocatie 5 Eindtotaal ,48% 1,32% Coaching en advies Aandachtspunten 2. Screening en indicatiestelling Cliënten en familieleden kunnen niet aanmelden via het AMT. Bij vragen zullen ze gericht worden doorverwezen naar eerste lijn voor verdere ondersteuning en advies. Informatie over woonzorg en aanmeldingen voor gespecialiseerde woonvormen verlopen via het woonzorgloket. Het AMT heeft geen opdracht in het uitwerken van nazorgtrajecten. De begeleidende GGZ dienst beschikt over de noodzakelijke informatie en is dus best geplaatst om gekende cliënten (indien aangewezen) naar netwerkpartners door te verwijzen. AMT oriënteert naar de meest aangewezen zorgvorm op basis van gestandaardiseerde screening en indicatiestelling. Indicatiestelling en rechtstreekse toeleiding naar ambulante gespecialiseerde hulpverlening in het Netwerk GGZ Kempen. Advies formuleren en informeren over residentiële en semiresidentiële gespecialiseerde hulpverlening. Geen rechtstreekse toeleiding meer naar deze diensten. Voor wie? Op vraag van professionele hulpverleners in de eerste lijn, GGZ diensten buiten de regio en zelfstandig gevestigde psychiaters. 5

6 Screening en indicatiestelling Screening en indicatiestelling Toeleiding Alle professionele verwijzers kunnen aanmelden. We verwachten van een professionele verwijzer: Dat hij/zij recent contact heeft gehad met cliënt die aangemeld wordt. Dat cliënt op de hoogte is van de aanmelding en toestemt. Relevante informatie over huidige situatie en context, hulpvraag, eventueel voorgeschiedenis en belangrijke medische gegevens worden doorgegeven. Engagement tot verdere begeleiding van de cliënt indien nog geen traject binnen GGZ. Na afronding GGZ traject zorgcontinuïteit verder zetten op eerste lijn. Beschikbaar voor vragen van GGZ partners (contactgegevens). FUNCTIE 1: ACTIVITEITEN VAN PREVENTIE EN PROMOTIE VAN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG, VROEGDETECTIE, SCREENING EN DIAGNOSESTELLING EN EERSTE BEHANDELING Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen Ambulante crisisgesprekken door het AMT Dringend psychiatrisch consult FUNCTIE 2: AMBULANTE INTENSIEVE BEHANDELTEAMS VOOR ZOWEL DE ACUTE ALS CHRONISCHE PROBLEMEN INZAKE GEESTELIJKE GEZONDHEID. 2A CKB Crisis en Kortdurende Behandelteam. 2B Langdurig Zorgteam Screening en indicatiestelling Toeleiding FUNCTIE 3: PSYCHOSOCIALE REHABILITATIETEAMS DIE WERKEN ROND REÏNTEGRATIE OP HET VLAK VAN ARBEID, LEREN EN SOCIALE INCLUSIE. t Twijgje Route 11 Arbeidscoaches FUNCTIE 5: INTENSIEVE (SEMI)RESIDENTIËLE GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Het AMT verwijst door naar het woonzorgloket. Screening en indicatiestelling Toeleiding FUNCTIE 4: INTENSIEVE (SEMI)RESIDENTIËLE GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG AMT biedt advies over het residentieel aanbod binnen en buiten de regio. Het AMT doet geen toeleiding naar een residentieel traject. In geval van twijfel zal het AMT aan de hand van een korte screening een gepast traject voorstellen. Screening en indicatiestelling/ Aanmeldingen Screening en indicatiestelling/ Demografie Aantal aanmeldingen 02/04/2012 tem 13/11/2015: 5606 Inzoomen op enkele gegevens 1/1/ /11/2015: 1401 aanmeldingen 134 aanmeldingen per maand Gemiddeld 6,5 nieuwe aanmeldingen per dag Mannen Vrouwen 43% 57% 18-25j en % 81% 1% 6

7 Screening en indicatiestelling/ Woonplaats Screening en indicatiestelling/ Verwijzers Woonplaats cliënt top Percentage 10 Turnhout 14% Geel 11% Mol 10% Herentals 7% Balen 6% Westerlo 4% Olen 4% Arendonk 4% Dessel 3% Laakdal 3% Screening en indicatiestelling/ Doorverwijzing Doorverwezen naar +1% Percentage CGG Kempen 19% PZ binnen en buiten regio 13% CKB mobiel team 2A 10% CAW 8% Psycholoog/psychotherape 6% ut Psychiater 3% PAAZ binnen en buiten 3% regio Revalidatiecentrum 2% (amb+res) Hoofddiagnose bij aanmelding Screening en indicatiestelling/ Diagnose Depressieve stemming 21% Suïcidegedachten/poging 17% Middelenproblematiek 9% Angsten 5% Realiteitscontroleverlies, 4% wanen & hallucinaties Trauma & 4% verwerkingsproces Percentage Screening en indicatiestelling Aandachtspunten 3. Snelle oriëntering in getrapt zorgmodel crisis Blijven inzetten op maximale betrokkenheid huisarts en 1 ste lijnszorg. Een residentieel traject is het meest intensieve en ingrijpende. Bij de minste twijfel over nood aan opname, best aanmelden via AMT om getrapte zorg te implementeren. AMT oriënteert naar de meest aangewezen zorgvorm op basis van een korte screening. 1) Ambulante crisisgesprekken door het AMT 2) Dringend psychiatrisch consult 3) CKB opnamevoorkomend 4) Residentieel traject op indicatie Voor wie? Op vraag van professionele hulpverleners op eerste lijn 7

8 / Crisisgesprekken door AMT Aanmeldingen met crisiselementen 2014: 849 (= 50% totaal aantal aanmeldingen) 2015: 436 (tem midden september 2015) (= 55% totaal aantal aanmeldingen) Kortdurende ambulante gespreksbegeleiding door AMT 2014: : 149 tem 13/11/ 15 1) Kortdurende ambulante gespreksbegeleiding bij crisis Kortdurende gespreksbegeleiding voor cliënten met een suïcidedreiging. g 1 tot max 5 gesprekken op dienst of telefonisch op indicatie. Binnen de 24u indien aangewezen. Voor wie? Op vraag van professionele verwijzer na screening door AMT 2) Dringend psychiatrisch consult Via een éénmalig psychiatrisch consult wordt de huisarts geadviseerd mbt een plan van aanpak. Het betreft psychiatrische py crisissituaties waarbij op korte termijn (max 2 weken) psychiatrisch advies aangewezen is. Voor wie? Op vraag van vaste huisarts na screening door AMT 2) Dringend psychiatrisch consult Indicaties: Medicamenteus advies en beleid Diagnostische vraag om beleid af te stemmen (geen testing) Draaideurpatiënten Inadequaat, niet levensbedreigend gedrag zou escaleren indien geen advies vanuit GGZ wordt geboden. Draagkracht context wordt overschreden 2) Dringend psychiatrisch consult Voorwaarden: Aanvragen enkel via het AMT. Zelfstandige psychiaters vangen eigen crisissen op. Geen verzekerings of arbeidsongeschiktheidattesten Geen VS verdovende middelen, rilatine, methadone,.. Geen consult indien op die moment geïntoxiceerd. De verwijzer is de vaste huisarts De huisarts geeft een gerichte verwijsbrief mee: relevante voorgeschiedenis, medicatie naam en dosering, huidige situatie en aanleiding, hulpvraag. 2) Dringend psychiatrisch consult Voorwaarden: Het psychiatrisch consult is eenmalig. Het houdt geen blijvend engagement in. Indien verdere psychiatrische fu nodig is, neemt ha dit op met diens pt. Op indicatie via AMT vraag aan huisarts voor urine of bloedonderzoek. Pos drugstest is geen exclusie voor een psychiatrisch advies! 8

9 / Triage naar CKB 3) CKB opnamevoorkomend Multidisciplinair team dat intensieve begeleiding biedt ged. max 6 weken binnen de thuiscontext van de cliënt. De psychiatrische crisis is dermate ernstig dat zonder ingrijpen van het CKBteam, een opname noodzakelijk zou zijn. Voor wie? Op vraag van professionele hulpverlener na screening door AMT Steekproef crisisaanmeldingen 29/4/2015 7/8/2015 Inzoomen op enkele gegevensg 31% aanmeldingen crisis : indicatie CKB 74% opstart door CKB (volzet + psychiaterbespreking) AMT belangrijke filter voor CKB 23% vd oorspronkelijke aanmeldingen crisis : CKB 4) Residentieel traject Na overleg tussen arts en psychiater verbonden aan de instelling. AMT heeft hier enkel een adviserende rol en heeft geen mandaat voor toewijzing. / Demografie Mannen Vrouwen 50% 50% 18-25j % 81% Verwijzer +1% Percentage Huisarts 68% Spoed 13% CAW 9% Psychiater 3% Psycholoog/psychotherape 3% ut CBJZ 2% OCMW 1% Politie 1% / Verwijzer / Doorverwijzing Doorverwezen naar +1% Percentage CKB mobiel team 2A 15% CAW 14% CGG Kempen 12% PZ binnen en buiten regio 11% Psycholoog/psychotherape 7% ut Psychiater 3% PAAZ binnen en buiten 3% regio Revalidatiecentrum 2% (amb+res) 9

10 Aandachtspunten Gedwongen opnames verlopen niet via het AMT. Gekende procedure via politie/procureur des Konings Wanneer crisisvragen niet via het AMT worden aangemeld, dient elke netwerkpartner de principes van getrapte zorg te implementeren Wegwijzer Ernstig capaciteitstekort GGZ in arrondissement Turnhout tov Vlaamse gemiddelde! Functie 5 specifieke woonvormen Woonzorgloket Centrale aanmelding woonzorg Een van de doelstellingen van functie 5 was het oprichten van een centraal aanmeldingspunt voor wonen met de verschillende partners: cliëntenparticipatie Beschut wonen Kempen PVT De Liereman Geelse Gezinsverpleging PVT Salto 10

11 Plan van aanpak zicht krijgen op elkaars werking opstarten van een woon zorgoverleg om aanmeldingen te bespreken uitwerken van een telefonische screeningslijst = aanmeldingsverslag woon zorg 1 centraal telefoonnummer voor de verschillende woonvormen Centraal telefoonnummer Met welke vragen kan men terecht op het telefoonnummer? om aan te melden voor de verschillende woonvormen voor informatie over de verschillende woonvormen Verloop aanmelding 1. contact via het centraal telefoonnummer 2. er wordt informatie gegeven over de verschillende woonvormen 3. indien gewenst wordt er een telefonische screening afgenomen aan de hand van het aanmeldingsverslag woon zorg 4. er wordt een afspraak gemaakt in verband met het toestemmingsformulier 5. de datum van het volgende woon zorgoverleg wordt meegedeeld 6. bespreking van aanmelding op het woon zorgoverleg 7. de partner die de eigenlijke intake zal afhandelen neemt contact op met de verwijzer Cijfers vanaf de opstart juni 2015 tot nu zijn er 23 oproepen geweest op het centrale nummer volgende organisaties hebben gebruik gemaakt van dit nummer: * cliënten * familie * huisartsen * straathoekwerking Turnhout * meerdere PZ Nuttige gegevens Woonzorgloket Stelenseweg Geel Vragen? Centraal nummer:

12 Inspiratie! 1. Herstelzorg in mobiel team Langdurige Zorg 2. Implementatie van herstelgerichte zorg: de ROPI als hulpinstrument 3. Tools voor het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid 4. De kracht van herstelverhalen 5. Herstel en herstelondersteunende zorg vanuit het perspectief van de familie 6. Aan het werk! Toepassing van de herstelvisie en oplossingsgerichte therapie 7. Initiatieven cliëntenparticipatie / ervaringsdeskundigheid Sessies 1, 4,5, 6 en 7 verzamelen voor ingang om 15u! Dialoog! 12

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Netwerk GGZ Kempen. Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg. Voorstelling aan de externe partners. 15 mei 2012

Netwerk GGZ Kempen. Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg. Voorstelling aan de externe partners. 15 mei 2012 Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012 Inhoud Inleiding door Eric Nysmans Toelichting over het Netwerk GGZ Kempen door Hans Verbiest

Nadere informatie

Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen 2015-2016

Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen 2015-2016 Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen - Missie We werken aan een betere GGZ voor de doelgroep volwassenen in het arrondissement Turnhout. Onze doelgroep omvat alle personen van 18 tot 60 jaar met een psychische

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Netwerk GGZ Kempen. Project Psy 107. Overleg. SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout. 8 maart 2012

Netwerk GGZ Kempen. Project Psy 107. Overleg. SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout. 8 maart 2012 Project Psy 107 Overleg SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout 8 maart 2012 Overzicht presentatie nper functie: ovooropgesteld zorgaanbod ostavaza: - Team - Werking oplanning To Do Geheugensteun Vooropgesteld

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Overzicht Situering onderzoek Voorstelling vragenlijsten Resultaten Samenstelling doelgroep: leeftijd en geslacht Frequentie symptomatologie Evolutie

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1)

preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1) preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1) Preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (F1) Kernboodschap: Samen nieuwe wegen bouwen zodat

Nadere informatie

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams CrEM AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV MCT Noord-West-Vlaanderen Samenwerking CrEM-MCT Samenwerking

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

YUNECO GGZ-JEUGDNET VLAAMS-BRABANT

YUNECO GGZ-JEUGDNET VLAAMS-BRABANT YUNECO GGZ-JEUGDNET VLAAMS-BRABANT Programma Crisiszorg Yuneco ggz-jeugdnet Vlaams-Brabant YUNECO CRISISZORG We streven naar een transparante toegankelijke voorziening-overschrijdende crisishulp aan kinderen

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

De essentie van goede zorg

De essentie van goede zorg Driemaandelijks tijdschrift: april-mei-juni 2012 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2440 Geel 12/17003 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Wanneer de nood het hoogst is Als je willekeurig 3 Belgen rond een tafel plaatst, zal gemiddeld één van hen doorheen

Nadere informatie

HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG

HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG Crisisjeugdhulp in Brussel HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG Wat is een crisis? Acuut beleefde noodsituaties Niet vooraf inschatbaar Onmiddellijk hulp is noodzakelijk Doel van

Nadere informatie

Het Mobiel Crisisteam

Het Mobiel Crisisteam Het Mobiel Crisisteam PSY 107 Functie 2 Ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen Nieuwe vorm van GGZ Behandelteams in de thuisomgeving Aangepaste zorg bieden

Nadere informatie

Verslag stuurgroep Netwerk GGZ Kempen 7 december

Verslag stuurgroep Netwerk GGZ Kempen 7 december Verslag stuurgroep Netwerk GGZ Kempen 7 december 2015 ------------------------------------------------------------------ Aanwezig: Hans Verbiest (voorzitter), Anke Alen, Mieke Bauwens, An Boschmans, Bart

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

1. Is de minister van plan deze 56 aanbevelingen ter harte te nemen? Hoe wil hij hiermee aan de slag?

1. Is de minister van plan deze 56 aanbevelingen ter harte te nemen? Hoe wil hij hiermee aan de slag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 142 van KATHLEEN HELSEN datum: 10 november 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Opvangcentrum voor druggebruikers - Regio Kempen Een onderzoek

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Herstelondersteunend behandelen Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Wat is herstel? Herstel is opkrabbelen na of bij ziekte Herstel is een proces van de cliënt Herstel is niet

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

werken aan herstel startdag rond herstelondersteunende zorg PZ Onze-Lieve-Vrouw Brugge PC Sint-Amandus Beernem 27 maart 2013 OC De Kleine Beer

werken aan herstel startdag rond herstelondersteunende zorg PZ Onze-Lieve-Vrouw Brugge PC Sint-Amandus Beernem 27 maart 2013 OC De Kleine Beer werken aan herstel startdag rond herstelondersteunende zorg PZ Onze-Lieve-Vrouw Brugge PC Sint-Amandus Beernem 27 maart 2013 OC De Kleine Beer werken aan herstel inleiding 27 maart 2013, OC De Kleine Beer

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologische functie

Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnspsychologische functie Leen Ballieu Isabel Debuysere Katrien De Wilde Jan Van den Eeden 2 en 16 februari 2017 3 Regio s Netwerk Accolade: Regio Ieper Diksmuide Netwerk Het PAKT Netwerk Noolim:

Nadere informatie

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Initiatief Beschut Wonen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen MISSIE Herstelgeoriënteerde begeleiding en ondersteuning aan personen met psychosociale

Nadere informatie

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres 1 2 historiek zorgarme regio afstanden naar stad en stadsrand groot 4 betrokken organisaties engageren zich: CAW De Terp, CGG Andante, AZ Klina, OLO intersectorale

Nadere informatie

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VDIP: korte historiek van een innovatief project Initiële doelgroep UHR/ eerste psychose jongeren jonge volwassenen:

Nadere informatie

Psychiatrisch ziekenhuis

Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch ziekenhuis Gedegen en Gedreven het PZ Sint-Camillus doelgroep Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van

Nadere informatie

Onthaalformulier Perron70

Onthaalformulier Perron70 1 Onthaalformulier Perron70 Psychosociaal Revalidatiecentrum Asse 1. Informatief Datum aanvraag: Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen via mail of per post. steven.van.laeken@fracarita.org

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg VAGGA vzw Centrale aanmelding forensisch cliënteel Inleiding CGG Vagga wil zijn verantwoordelijkheid opnemen en ons zorgaanbod openstellen voor mensen die met justitie in aanraking kwamen en verplicht

Nadere informatie

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma OPBOUW Beknopte situering in evoluties (Jan) Federaal FOD overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Vlaamse CGGZ GGZ Antwerpen VAPH Antwerpen Uitbouw

Nadere informatie

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Uitwisseling Innovatieve Praktijken FOD Volksgezondheid 2 februari 2017 Filip Desmit

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Overzicht van de voorstelling

Overzicht van de voorstelling Voorstelling Zorgtraject Persoonlijkheidsstoornissen Noord-West-Vlaanderen Q&A werkgroep Brussel, 19 maart 2015 Dumarey Fanny Psycholoog Gedragstherapeut Coördinator Zorgtraject Persoonlijkheidsstoornissen

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcidepoging? Peter Beks - Zorg voor Suïcidepogers

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

1. Opvolging verslag VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 8 NOVEMBER '12

1. Opvolging verslag VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 8 NOVEMBER '12 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 8 NOVEMBER '12 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Koen Van Rompaey (ZNA EPSI), Hilde Vints (CAW ROSA+), Leen Van Assche (CGG Andante),

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Kader Veel vraag naar samenwerking tussen gezondheidszorg en VDAB/GTB Past binnen functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie,

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Overzicht. Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA) Ambulant programma verslaving in kader van art /03/2013. Achtergrond: Artikel 107

Overzicht. Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA) Ambulant programma verslaving in kader van art /03/2013. Achtergrond: Artikel 107 Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA) Ambulant programma verslaving in kader van art. 107 Pieter Impe Psycholoog & Teamcoördinator Ka+1 19-03-2013 Overzicht Achtergrond: Artikel 107 Inhoud programma

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologische functie

Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen samenwerking tussen vzw Huisartsen MWVL, CGG Largo, stad Roeselare, CAW MWL, SEL MWVL, LMN CWV, PRIT en Dr. Piet Snoeck Met de steun

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 Realisaties b innen Fu n c t ie 1 Ontwikkeling en va n M TA S a m enwerking m et S a R A - n et werk C ijfergeg evens A. REALISATIES BINNEN FUNCTIE 1 Binnen het

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE Medische psychologie De klinisch psycholoog in het ziekenhuis In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 1 ZORGCIRCUIT HERSTEL. O Mobiel Team NOORD-NOOLIM Kloosterpoort 13 3960 Bree 0490 65 86 60 mobielteam.noord@noolim.

AANVRAAGFORMULIER 1 ZORGCIRCUIT HERSTEL. O Mobiel Team NOORD-NOOLIM Kloosterpoort 13 3960 Bree 0490 65 86 60 mobielteam.noord@noolim. ZORGCIRCUIT HERSTEL AANVRAAGFORMULIER 1 ZUID-NOOLIM Waterstraat 9 3740 Bilzen 0490 65 86 80 mobielteam.zuid@noolim.net MIDDEN-NOOLIM Rijksweg 92 3630 Maasmechelen 0490 65 86 70 mobielteam.midden@noolim.net

Nadere informatie

Visietekst PAAZ Overleg Vlaanderen

Visietekst PAAZ Overleg Vlaanderen Visietekst PAAZ Overleg Vlaanderen Positie en functiebepaling van het Psychiatrisch Aanbod van de Algemene Ziekenhuizen (PAAZ) binnen bestaande en nieuwe zorgcircuits en netwerken. Auteurs: Dr. De Witte

Nadere informatie

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Verwijzen Criteria voor verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk 1 Uit Landelijke samenwerkingsafspraken:

Nadere informatie

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Schematisch overzicht (pagina 1): A/ Crisisopvang B/ Stabilisatie begeleiding/ behandeling C/ Begeleiding/ behandeling 0u-24u Dag 1-3

Nadere informatie

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen Titeltekst inhoud Crisis? Regionaal crisisnetwerk Algemene werking Crisisinterventie Multidisciplinair crisisoverleg Trajectbegeleiding uitdagingen Crisis binnen

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen.

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen. Geestelijke gezondheid!? Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen Jan Van Speybroeck, VVGG Ik stel u voor Antoinette Telecomsector Gehuwd, 3 kleine kinderen Sportieve hobby s Elk jaar

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Waar naar toe met de GGZ in België en Vlaanderen

Waar naar toe met de GGZ in België en Vlaanderen Waar naar toe met de GGZ in België en Vlaanderen Oostende, 24 maart 2010 1 Overzicht van de presentatie 1. Huidige structurering van de GGZ 2. Uitdagingen voor de GGZ-sector 3. Antwoorden voor de GGZ 4.

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Ellen Beets 18 juni 2013 Inhoudstabel 1. Korte voorstelling AZ Vesalius 2. Psychologische dienst 3. Huidige zorgen en bestaande

Nadere informatie

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg . 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag*:... aanvrager*:... Organisatie/discipline*:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) en voornaam*:... *:...

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek Datum aanvraag: 04/09/2013... Naam aanvrager: TC... Organisatie/discipline:

Nadere informatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep (Art. 2)... 4 Het begeleidingsplan (Art. 3, 4 & 5)... 6 Verantwoordelijkheden overlegorganistor (Art. 7)... 7

Nadere informatie

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt!

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Psychiatrische Rehabilitatie Divisie Ouderen (GP) Doel van de behandeling Mensen met psychiatrische

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

MULTIVERSUM een organisatie met een rijke geschiedenis!

MULTIVERSUM een organisatie met een rijke geschiedenis! 2 MULTIVERSUM een organisatie met een rijke geschiedenis! Multiversum een nieuwe naam in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg Multiversum is ontstaan uit de fusie tussen twee psychiatrische

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie biedt snel de juiste hulp bij een psychische crisis Algemeen >> EEN PSYCHISCHE CRISIS ZET

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp Wat is een CAW? Subtitel Crisisteam De Schelp 2 1 Crisisteam De Schelp 1. Doelgroep 2. 3. Principes 4. Doelstellingen 5. Spanningsvelden 6. Contact 3 Doelgroep Voor iedereen die zich in een crisissituatie

Nadere informatie

Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting.

Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting. Marc Van Echelpoel Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting. Binnen de ontwikkelingen van de integrale jeugdhulpverlening wordt dit jaar en volgend jaar per arrondissement een netwerk

Nadere informatie

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Ieper Diksmuide

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Ieper Diksmuide Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Ieper Diksmuide Promotie van de geestelijke gezondheid, preventie, vroegdetectie, screening en diagnosestelling Resultaat van de projectgroep m.b.t. functie 1

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente:

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente: vzw PRO MENTE Beschut Wonen in de geestelijke gezondheidszorg AANMELDINGSFORMULIER Tel: +32(0)3 766 67 09 Fax: +32(0)3 766 10 59 team@promente.be www.promente.be Hazewindstraat 41 9100 Sint-Niklaas vzw

Nadere informatie

Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen. met PROJECT in afstemming en verbinding -

Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen. met PROJECT in afstemming en verbinding - Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen met PROJECT 107 - in afstemming en verbinding - Welkom Namens STUURGROEP 107 Arrondissement Antwerpen OGGPA SEL Amberes Uilenspiegel

Nadere informatie

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen PSY 107 GGZ Kempen Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen 2011-2012 - 2013 PSY 107 GGZ Kempen INHOUDSTAFEL 1 TOELICHTING VAN DE VISIE VAN HET PROJECT... 1 1.1 WAARDEN...1 1.2 MISSIE...1 1.3 VISIE...1

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen Positionering dienstverlening uitdaging Preventief: focus op groei probleem klachten huisarts psycholoog Curatief: focus op genezen Ik wil iets in mijn leven veranderen en ik zoek daar ondersteuning in,

Nadere informatie