vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp"

Transcriptie

1 vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

2 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Onze dienst biedt 2 vormen van ondersteuning aan rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): beperkte ondersteuning, maximum om de 14 dagen begeleid wonen: wekelijkse ondersteuning Onze missie is het ondersteunen van elke cliënt op verschillende vlakken van het dagelijks leven, opdat hij zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de samenleving. Als autonome en pluralistische organisatie trachten wij een betekenisvolle bijdrage te leveren tot het welzijn van de cliënt. Onze dienst heeft een eigen visie: iedere mens in zijn levenssituatie is anders en uniek en beschikt over heel wat mogelijkheden. We vertrekken vanuit deze mogelijkheden, met blijvend respect voor ieder zijn eigenheid, vrijheid en privacy. En dit ongeacht geslacht, afkomst, financiële situatie, geloof of seksuele voorkeur.

3 2 VOOR WIE volwassenen (+18) met een (vermoeden van) handicap: verstandelijk, fysiek, auditief, visueel, autismespectrumstoornis (ASS) en/of niet aangeboren hersenletsel (NAH), al dan niet met bijkomende psychische problemen die een vraag hebben naar informatie of beperkte ondersteuning die zelfstandig wonen (alleen, met partner en/of kinderen) of deze intentie hebben - in één van volgende gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar, Westerlo - in het arrondissement Turnhout voor de doelgroep doven en slechthorenden die gemotiveerd zijn om samen met een begeleider aan hun ondersteuningsnoden te werken en voor wie het beperkte aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voldoende ondersteuning biedt. Om in aanmerking te komen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), moet de cliënt niet ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Er moet wel sprake zijn van een (vermoeden van) handicap. vzw OpWeg oordeelt zelf of de cliënt in aanmerking komt voor RTH.

4 3 WAT BIEDEN WIJ Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) omvat ondersteuning aan huis (mobiel) of op de dienst (ambulant) met een maximum van 48 contacten van 1 tot 2 uur per cliënt gedurende de eerste 2 begeleidingsjaren. Vanaf het 3de jaar in begeleiding kan een cliënt beroep doen op maximum 12 contacten per jaar. Cliënten die in aanmerking willen komen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), dienen duidelijke en afgebakende hulpvragen te stellen. Afhankelijk van deze concrete hulpvragen en rekening houdend met de grenzen van de dienst, biedt wij een specifiek ondersteuningsaanbod aan. Ondersteuning kan geboden worden op volgende domeinen: gezondheid, wonen, huishouden, structureren van het dagelijks leven, administratie/financiën, werk/dagbesteding, vrije tijd, psychosociale ondersteuning, handicap specifieke noden/vragen, advies rond opvoeding, netwerk en doorverwijzing. Daarnaast kan RTH ingezet worden ter ondersteuning van het netwerk van personen met een (vermoeden van) handicap. Verder kan de dienst vanuit RTH ook zorgen voor kennisoverdracht (outreach) aan een groep van ondersteuners (professionelen, vrijwilligers, mantelzorgers, ) die nood hebben aan handicap specifieke knowhow. Dit gedurende maximum 12 uur per kalenderjaar, per groep van minimum 3 personen.

5 4 HOE WERKEN WIJ Bij de aanvang van de begeleiding wordt er een begeleider aangesteld, waarbij de cliënt terecht kan met zijn hulpvragen. Elke cliënt geeft zelf aan op welke vlakken van het dagelijks leven hij ondersteuning nodig heeft. Samen met de begeleider wordt bekeken op welke manier de ondersteuning zo optimaal mogelijk aansluit bij de specifieke noden van de cliënt, om te komen tot begeleiding op maat. De begeleidingsmethodiek kan variëren van informeren, adviseren, visualiseren, aanleren, samen dingen ondernemen, Er wordt van de cliënt verwacht dat hij zo veel mogelijk zelf doet. De afgesproken doelstellingen en manier van werken worden uitgewerkt in een ondersteuningsplan. De begeleiding gaat bij voorkeur door op een vast moment overdag, tenzij de cliënt werkt of een andere dagbesteding heeft. Dan vindt het begeleidingsmoment s avonds plaats. s Nachts, tijdens het weekend en op feestdagen wordt er geen begeleiding voorzien. Ondersteuning door onze dienst is vrijwillig en gratis. De begeleiding kan door beide partijen worden beëindigd: met wederzijdse toestemming of omdat één van beide partijen een verdere samenwerking niet langer mogelijk/wenselijk acht.

6 5 HOE ONDERSTEUNING AANVRAGEN Elke persoon met een (vermoeden van) handicap of een betrokken derde kan een vraag tot ondersteuning stellen. De medewerker die de aanvraag in ontvangst neemt, geeft deze door aan de intakeverantwoordelijke. De intakeverantwoordelijke neemt contact op, licht de werking van de dienst en het aanbod RTH toe en verkent de leefsituatie en de hulpvragen van de zorgvrager. Wanneer blijkt dat het ondersteuningsaanbod van de dienst niet aansluit bij de noden van de zorgvrager, wordt samen gezocht naar de gepaste doorverwijzing. Indien de zorgvrager gebaat is met de beperkte ondersteuning vanuit rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), wordt zijn zorgvraag geregistreerd. Bij een dringende zorgvraag wordt er bijkomend een verkennend gesprek gepland met het intaketeam. Bij een open plaats selecteert de intakeverantwoordelijke in overleg met de teamcoach RTH een zorgvrager die in aanmerking komt voor begeleiding. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum van aanvraag, de dringendheid van de vraag en de beschikbare begeleidingstijd.

7 6 De intakeverantwoordelijke contacteert de geselecteerde zorgvrager of de betrokken derde en deelt mee dat hij door de begeleider uitgenodigd zal worden voor een intakegesprek in functie van een mogelijke opstart van de begeleiding. Tijdens de intake proberen de begeleider en de teamcoach RTH een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de zorgvrager en zijn concrete ondersteuningsnoden. Vervolgens wordt het protocol van begeleiding RTH overlopen en worden er concrete afspraken gemaakt in functie van de opstart van de begeleiding. Tenslotte wordt het protocol van begeleiding RTH door beide partijen ondertekend. De intake geldt als eerste contact. Wanneer de zorgvrager beslist om toch niet in te gaan op het aanbod of wanneer blijkt dat het RTH niet aansluit bij de noden van de kandidaat-cliënt, zal de begeleider hem indien nodig doorverwijzen naar een meer gepaste ondersteuningsvorm.

8 7 WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN Elke cliënt krijgt bij de start van de begeleiding een vaste begeleider toegewezen. Op vraag van de cliënt of de dienst kan na verloop van tijd en/of indien nodig een begeleidingswissel besproken worden. Tijdens het begeleidingsmoment kan de cliënt bij de begeleider terecht met zijn vragen en problemen. Wat de cliënt met zijn begeleider bespreekt, is vertrouwelijk en blijft binnen het team van vzw OpWeg. Elke begeleider accepteert de keuze en de vrijheid van de cliënt, zolang de veiligheid, gezondheid en integriteit van de cliënt en/of derden niet in het gedrang komt. Is dit wel het geval, dan zal de begeleider dit met de cliënt en het team bespreken. Het is de opdracht van het team om een verantwoorde beslissing te nemen in functie van het welzijn van de cliënt en/of derden. Openheid, eerlijk zijn en het maken van goede afspraken vormen de basis van een goede samenwerking in wederzijds vertrouwen. Indien de begeleiding niet kan doorgaan, wordt van de begeleider en de cliënt verwacht dit minstens 2 uur op voorhand te laten weten. Persoonlijke verzorging en hygiëne van de woning zijn belangrijk. Bij gebrek hieraan zullen we de cliënt hierover aanspreken en indien nodig maatregelen nemen. Indien de cliënt tijdens het begeleidingsmoment onder invloed is van alcohol en/of drugs, kan het begeleidingsmoment worden stopgezet.

9 8 NOG VRAGEN? Onze gegevens: Contactpersonen: Markgravenstraat 65 Marjan Puls, directeur 2200 Herentals Isabelle Moons, intakeverantwoordelijke Tel.: Fax: Website: Permanentie: Maandag van u u. en van u u. Dinsdag van u u. en van u u. Woensdag van u u. en van u u. Donderdag van u u. en van u u. Vrijdag van u u. Bij afwezigheid kan er altijd een bericht worden achtergelaten op het antwoordapparaat. s Avonds, s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen is de dienst niet bereikbaar.

vzw OpWeg Infobrochure begeleid wonen

vzw OpWeg Infobrochure begeleid wonen vzw OpWeg Infobrochure begeleid wonen 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Nadere informatie

Rechtstreeks toegankelijke hulp. november 2014

Rechtstreeks toegankelijke hulp. november 2014 Rechtstreeks toegankelijke hulp november 2014 Situering Perspectiefplan 2020 van minister Vandeurzen: nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Belangrijkste doelstellingen: Garantie op

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

6/03/2019. Mijn kind heeft een beperking en bijkomend epilepsie. 3 hoeden. Beperking en epilepsie Epilepsie en een beperking

6/03/2019. Mijn kind heeft een beperking en bijkomend epilepsie. 3 hoeden. Beperking en epilepsie Epilepsie en een beperking Mijn kind heeft een beperking en bijkomend epilepsie Gent 9 februari 2018 Ann Blomme zus teamcoach vrijwilliger ann.blomme@fiolavzw.be 3 hoeden Er is meer aan de hand En nu? Het bos en de bomen Beperking

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) volwassenen 1

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) volwassenen 1 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge, www.de-kade.be Versie 1/3/2018 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Versie maart 2018 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 Minister Vandeurzen maakte in 2010 een groot plan Wat staat er in dat plan? 2 belangrijke doelen: In 2020 moeten alle personen met een handicap die zorg nodig hebben, zorg krijgen

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Voor personen met een (vermoeden van) beperking RTH Oost-Vlaanderen 2 Doelgroep RTH PERSOON MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN BEPERKING Minder- en meerderjarigen

Nadere informatie

Rechtstreeks toegankelijke hulp. Laagdrempelige ondersteuning. vaph.be. Editie april 2019

Rechtstreeks toegankelijke hulp. Laagdrempelige ondersteuning. vaph.be. Editie april 2019 Rechtstreeks toegankelijke hulp Laagdrempelige ondersteuning Editie april 2019 vaph.be Wat is het? Hebt u nood aan een beetje extra hulp, zodat u zelfstandiger kunt leven en uw mantelzorgers het gemakkelijker

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Doelgroep en aanbod. Missie en visie

Doelgroep en aanbod. Missie en visie Jaarverslag 2015 Doelgroep en aanbod vzw OpWeg is een dienst die mobiele en ambulante ondersteuning aanbiedt aan personen met een beperking: verstandelijk, fysiek, auditief, visueel, autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw Dagcentrum DE ZONNEBLOEMEN vzw Wie zijn wij? De Zonnebloemen vzw is een dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Wij bieden tijdens de daguren kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: JAARVERSLAG 2015 Donkweg 49, 3520 Zonhoven, 011/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be www.dab.stijn.be Voorwoord Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een woelige periode. Vanuit de overheid wil men thuisbegeleiding

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

v z w O p W e g Markgravenstraat Herentals Tel.: 014/ GSM: 0478/ ondernemingsnr.

v z w O p W e g Markgravenstraat Herentals Tel.: 014/ GSM: 0478/ ondernemingsnr. v z w O p W e g Markgravenstraat 75 2200 Herentals Tel.: 014/23 18 80 GSM: 0478/35 93 20 info@vzwopweg.be ondernemingsnr.: 044 35 80 604 2018-10-12 Verslag cliëntenraad 25 september 2018 Aanwezig: Marjan

Nadere informatie

Doelgroep en aanbod Missie en visie Regio

Doelgroep en aanbod Missie en visie Regio Jaarverslag 2016 Doelgroep en aanbod vzw OpWeg is een dienst die mobiele en ambulante ondersteuning aanbiedt aan personen met een beperking: verstandelijk, fysiek, auditief, visueel, autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten Resonans vzw

Collectieve rechten en plichten Resonans vzw Collectieve rechten en plichten Resonans vzw Betreft de volgende diensten: - de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding, multifunctioneel centrum (MFC) en vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap

Nadere informatie

2. Ondersteuning door verschillende brillen Visie van het ondersteuningsmodel Concrete casussen

2. Ondersteuning door verschillende brillen Visie van het ondersteuningsmodel Concrete casussen 21 juni 2018 1. Eén jaar Ondersteuningsnetwerk Kempen, een terugblik Partners van het ondersteuningsnetwerk Ondersteuningsnetwerk Kempen in cijfers Evaluatie door de scholen 2. Ondersteuning door verschillende

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek HET EEPOS

Kwaliteitshandboek HET EEPOS Algemeen Het Eepos voert over de verschillende afdelingen heen één gezamenlijk opnamebeleid, waarbij de verschillende ondersteuningsfuncties flexibel kunnen worden aangeboden. We streven er naar dat de

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten 1 Identificatie van de dienst vzw OpWeg Markgravenstraat 65 2200 HERENTALS De vzw is sinds 1 juli 1993 erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank vzw Benaming: Hopperank vzw Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van de

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Je zoekt ondersteuning? Bij ons kan je terecht!

Je zoekt ondersteuning? Bij ons kan je terecht! Je zoekt ondersteuning? Bij ons kan je terecht! Zonnelied vzw staat voor ondersteuning op maat aan volwassen mannen en vrouwen met een (verstandelijke) beperking op verschillende locaties in Vlaams- Brabant

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning

Overzicht ondersteuning Overzicht ondersteuning Waarom het hulpmiddel gebruiken? Het overzicht van de ondersteuning kan op verschillende manieren en met verschillende doeleinden ingevuld worden: Vertrekken vanuit de meest ideale

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Jaarverslag Erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Jaarverslag Erkend en gesubsidieerd door het VAPH Jaarverslag 2013 Begeleid Wonen Tienen v.z.w. Beauduinstraat 150 3300 Tienen Tel.: 016/81 48 46 E-mail: secretariaat@begeleidwonentienen.be Website: www.begeleidwonentienen.be Erkend en gesubsidieerd door

Nadere informatie

brochure PVF Auteursrechten / bescherming voor absoluut vzw

brochure PVF Auteursrechten / bescherming voor absoluut vzw brochure PVF Auteursrechten / bescherming voor absoluut v Inhoudsopgave 1. Wat is Persoonsvolgende Financiering?...3 1.1. Perspectiefplan 2020...3 1.2. Waarom PVF?...3 1.3. Trap 1 en trap 2...3 2. Trap

Nadere informatie

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP VAPH Editie januari 2018 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING Nood aan een beetje extra hulp?

Nadere informatie

Charter rechten en plichten

Charter rechten en plichten Charter rechten en plichten Erkenning VZW De Luifel Dienst Begeleid Wonen De Luifel VZW, is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) voor de zorgvorm Begeleid Wonen erkend. 1 Datum

Nadere informatie

WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015. Agenda 29/09/2015. 4. Geestelijke Gezondheid. Verslag vorige vergadering 17 maart 2015. 1. Voeding & beweging

WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015. Agenda 29/09/2015. 4. Geestelijke Gezondheid. Verslag vorige vergadering 17 maart 2015. 1. Voeding & beweging WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015 Agenda Verslag vorige vergadering 17 maart 2015 1. Voeding & beweging Bike to work NV Gezond Award (verzet) 2. Gezonde Gemeente 2015 Charterondertekening Nieuwe verdeling

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw RTH binnen perspectiefplan 20-20 kritische succesfactor voor zorgvernieuwing

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

Waarom? Het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap en de Persoonsvolgende Financiering. Base-line van de oplossing:

Waarom? Het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap en de Persoonsvolgende Financiering. Base-line van de oplossing: Het nieuwe sbeleid voor personen met een handicap en de Persoonsvolgende Financiering Waarom? Toepassing van het VN-verdrag voor de rechten van de mens Inzet van extra middelen in de sector handicap lost

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

INFONAMIDDAG VOOR VERWIJZERS

INFONAMIDDAG VOOR VERWIJZERS INFONAMIDDAG VOOR VERWIJZERS Komt u in contact met gezinnen met een kind of jongere met een beperking? Krijgt u vragen van ouders, zoals: Hoe kunnen we samenleven met onze zoon/ dochter met een beperking?

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en

Nadere informatie

Begeleiding van volwassenen met autisme

Begeleiding van volwassenen met autisme Begeleiding van volwassenen met autisme www.hetraster.be Bij Het Raster kan je terecht voor individuele begeleiding van jezelf en je naasten, zoals je ouders, je kinderen of je partner. Je kan je hiervoor

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Meetjesland. Voor personen met een (vermoeden van) handicap

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Meetjesland. Voor personen met een (vermoeden van) handicap Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Meetjesland Voor personen met een (vermoeden van) handicap 2 Kerngedachte RTH Handicapspecifieke ondersteuning waar nodig, inschakelen van regulier en natuurlijk

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING S I N D S J A N U A R I 2 0 1 7 N I E U W E O R G A N I S AT I E E N P R O C E D U R E S B I J VA P H B I J A A N V R A G E N V O O R Z O R G De nieuwe ondersteuningsfuncties

Nadere informatie

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

Bijlage 1: Collectieve rechten en plichten

Bijlage 1: Collectieve rechten en plichten Bijlage 1: Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank Benaming: Hopperank Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van

Nadere informatie

Doelgroep en aanbod Missie en visie Regio

Doelgroep en aanbod Missie en visie Regio Jaarverslag 2017 Doelgroep en aanbod vzw OpWeg is een dienst die mobiele en ambulante ondersteuning aanbiedt aan personen met een beperking: verstandelijk, fysiek, auditief, visueel, autismespectrumstoornis

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Oproep kandidaten voor subsidiebelofte voor basissubsidie (trap 1) voor bestaande plaatsen

Oproep kandidaten voor subsidiebelofte voor basissubsidie (trap 1) voor bestaande plaatsen Oproep kandidaten voor subsidiebelofte voor basissubsidie (trap 1) voor bestaande plaatsen Informatie voor lokale besturen WAAROVER GAAT DEZE OPROEP? Deze oproep richt zich tot organisatoren met bestaande

Nadere informatie

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP editie februari 2016 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT? RTH is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af

Nadere informatie

Dienst Ondersteuningsplan VOORSTELLING VAN DE WERKING

Dienst Ondersteuningsplan VOORSTELLING VAN DE WERKING Dienst Ondersteuningsplan VOORSTELLING VAN DE WERKING Opdracht D.O.P. OPDRACHT D.O.P. Wat? Groepsproces waarbij een kind/jongere met een (vermoeden van een) beperking en zijn/haar netwerk actief bijgestaan

Nadere informatie

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout VERSIE FEBRUARI 2012 REFERENTIEAMBTENAREN INTRAFAMILIAAL GEWELD 1 PZ Noorderkempen Ilse Roelen 2 PZ Regio Turnhout Annelies Verkoyen /

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

DE AMETHYST DE AMETHYST

DE AMETHYST DE AMETHYST DE AMETHYST Adres: 'T Veld 4, 6687 LV ANGEREN contact : Linda Struyk / Stephan Tiebosch Mobiel : 06 22788271 / 06-226 943 80 Email: info@deamethyst.nl Website: www. deamethyst.nl DE AMETHYST Ambulante

Nadere informatie

Ontwerpbesluit rechtstreeks toegankelijke hulp principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Ontwerpbesluit rechtstreeks toegankelijke hulp principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Omzendbrief 21 december 2012 Vragen naar: Kurt Asselman Lieselot Schillebeeckx Telefoon: 02 225 84 55 02 225 84 45 E-mail: kurt.asselman@vaph.be - Lieselot.schillebeeckx@vaph.be Ontwerpbesluit rechtstreeks

Nadere informatie

Abagg. Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis

Abagg. Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis Abagg Dienstverleningscentrum t Zwart Goor Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis Geïnterneerden met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

v z w O p W e g Markgravenstraat Herentals Tel. 014/ Fax 014/

v z w O p W e g Markgravenstraat Herentals Tel. 014/ Fax 014/ v z w O p W e g Markgravenstraat 65 2200 Herentals Tel. 014/23 18 80 Fax 014/23 56 87 info@vzwopweg.be Verslag cliëntenraad 13 december 2016 Aanwezig: Marjan Puls, Lien Van de Vel, Jeroen Mertens, An Van

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

Bijlage 3 Zorgverleningsplan PRO

Bijlage 3 Zorgverleningsplan PRO Bijlage 3 Zorgverleningsplan PRO In te vullen door de Zorgnemer/Budgethouder in overleg met de Zorgaanbieder. Hierbij kan hulp geboden worden door een bijstandsorganisatie. 1. Omschrijving van de gewenste

Nadere informatie

WONOzo! in cijfers

WONOzo! in cijfers 215 in cijfers WONOzo! - 215 in cijfers 1. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) 1.1. Aantal aanmeldingen in 215 Aantal aanmeldingen 4 35 3 25 2 15 1 5 214 215 Aantal aanmeldingen In 214 werden 17 mogelijke

Nadere informatie

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017 Persoonsvolgende financiering Streekforum zorg - 17 mei 2017 WWW.EPO2.ORG persoonsvolgende financiering: vanwaar? Basis: perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Inkomen en armoede SAMENVATTING

Inkomen en armoede SAMENVATTING Inkomen en armoede SAMENVATTING 18.780 gemiddeld jaarinkomen lager dan het Vlaamse gemiddelde +14% t.a.v. 2010 Zuiderkempen gemiddeld hoger jaarinkomen, uitz. Vosselaar en Oud-Turnhout 3.811 leefloners

Nadere informatie

ARME ZORG ASALE ZORG AMEN OP WEG ROEIEN

ARME ZORG ASALE ZORG AMEN OP WEG ROEIEN ARME ZORG ASALE ZORG AMEN OP WEG ROEIEN E E N O P E N H U I S W I E Z I J N W I J? Zonnebloem vzw is een multifunctioneel centrum (MFC) voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met een beperking in

Nadere informatie

WS 3 & 10. Studiedag FAM Vlaams welzijnsverbond 23/1/2015

WS 3 & 10. Studiedag FAM Vlaams welzijnsverbond 23/1/2015 Studiedag FAM Vlaams welzijnsverbond 23/1/2015 Volwassenenwerking OC Sint Idesbald Roeselare Vóór FAM Stelsels : Nursing Tehuis niet werkenden: bezigheid Tehuis Werkenden DIO, Beschermd Wonen Begeleid

Nadere informatie

Charter. Collectieve rechten en plichten RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

Charter. Collectieve rechten en plichten RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP Charter Collectieve rechten en plichten RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP INHOUDSTAFEL Identificatie... 4 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie... 4 Overzicht van het aanbod van t Spoor...

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven 2009-2014 AUTENTIEK. Oudeveen 63 3905WD Veenendaal 0318-522629 / 06-44028983 contact@autentiek.nl www.autentiek.

Dienstverlening en tarieven 2009-2014 AUTENTIEK. Oudeveen 63 3905WD Veenendaal 0318-522629 / 06-44028983 contact@autentiek.nl www.autentiek. 2009-2014 Oudeveen 63 3905WD Veenendaal 0318-522629 / 06-44028983 contact@autentiek.nl www.autentiek.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEFINITIES... 3 DIENSTVERLENING... 3 Soorten overeenkomsten...

Nadere informatie

INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Koninklijk Instituut Woluwe Multifunctioneel Centrum voor kinderen met een spraak- of taalstoornis, dove en slechthorende kinderen, blinde of slechtziende jongeren, kinderen en jongeren met autisme Georges

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn

Nadere informatie

Inschaling van de zorgzwaarte: wat en hoe?

Inschaling van de zorgzwaarte: wat en hoe? Inschaling van de zorgzwaarte: wat en hoe? www.vaph.be 2 Inschaling van de zorgzwaarte: wat en hoe? WAT IS ZORGZWAARTE EN HOE WORDT HET GEMETEN? Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Mobiele en ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding Mobiele en ambulante begeleiding Via mobiele en ambulante begeleidingen van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus willen we kinderen en jongeren met een (neuro)motorische beperking de ondersteuning

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG Bij de ondersteuningspakketten geïntegreerde zorg staat de zorgaanbieder, in dialoog met jou, in voor de volledige organisatie van zorg en begeleiding. Deze

Nadere informatie

De zorgboerderij. 3 Hoe is de zorgboerderij ontstaan? 4 Voor wie is de zorgboerderij? 5 Plaatsing op een zorgboerderij

De zorgboerderij. 3 Hoe is de zorgboerderij ontstaan? 4 Voor wie is de zorgboerderij? 5 Plaatsing op een zorgboerderij DC 19 De zorgboerderij 1 Inleiding Dagbesteding en (woon)begeleiding aan cliënten kan op allerlei manieren geboden worden. In dit dc-thema lees je over de zorg en begeleiding die een zorgboerderij kan

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan

INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan Inspectiepunt Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Opdracht Nummer: Inspecteur: Inspectiebezoek Datum: Gesprekspartner: Datum

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

De organisaties stellen zich voor:

De organisaties stellen zich voor: De organisaties stellen zich voor: O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking + het gezin. Dit gebeurt op alle levensdomeinen (wonen, werken, dagbesteding,

Nadere informatie

Maak kennis met ons Multidisciplinair team

Maak kennis met ons Multidisciplinair team Maak kennis met ons Multidisciplinair team Het multidisciplinair team van ons ziekenfonds voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Integrale Jeugdhulp Wie zijn wij? Ons team bestaat

Nadere informatie

Individuele begeleidingsovereenkomst RTH

Individuele begeleidingsovereenkomst RTH 1 Tussen: Individuele begeleidingsovereenkomst RTH Aditi vzw Ondernemingsnummer: 0807.821.641 Postbus 2; 3150 Haacht Tel. : 0488/ 870 677 Mail : info@aditivzw.be Naam en adres van de cliënt of van de ouder

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie