inhoud Beleggen in bitcoins: zeepbel of valabel alternatief? geldzaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Beleggen in bitcoins: zeepbel of valabel alternatief? geldzaken"

Transcriptie

1 weken 4 en nr. 2 Jaargang 17 Tweewekelijks behalve in weken 1, 30 t.e.m. 32, 51 en 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9404 inhoud geldzaken Beleggen in bitcoins: zeepbel of valabel alternatief? 1 successie Traceerbaarheid van schenkingen op bankrekeningen deel 2 3 beleggen Volkslening 4 verloning en de fiscus Voordelen van alle aard en hun fiscale kost 6 geldzaken Beleggen in bitcoins: zeepbel of valabel alternatief? Sinds een paar maand is de ganse financiële wereld in de ban van een nieuwe munt: de bitcoin. En of er geld te verdienen valt met deze munt! Hij of zij die een jaar terug voor duizend dollar aan bitcoins kocht, zag zijn of haar inlage ondertussen verhonderdvoudigen. Inderdaad, u leest het goed: duizend dollar werden er na twaalf maand, honderdduizend. En aangezien succes, succes aantrekt, blijft de bitcoin verder verdapperen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Maar, blijft dit feest voortduren? nn/3079/KL-NN01 Omschrijving believers De bitcoin laat niemand onberoerd. Volgens sommigen is het de zoveelste hype. Anderen zien in de bitcoin dan weer een valabel alternatief om een portefeuille valuta mee te diversifiëren. Wie naar bitcoins op zoek gaat in het dagelijkse leven, is er aan voor de moeite. De bitcoin leidt een virtueel bestaan en maakt betalingen tussen computers mogelijk, zonder tussenkomst van een bankinstelling. In feite is deze munt een computercode die via software wordt ontcijferd. Eens dat gebeurd is, kan u er mee betalen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de euro, de yen of nog de dollar, wordt de bitcoin niet uitgegeven door één of andere centrale bank. Er is ook geen specifieke marktautoriteit die de handel en wandel van de bitcoins controleert. Een andere specificiteit van deze munt heeft te maken met de vaststelling dat volgens de bedenker ervan, het aantal in omloop gebrachte bitcoins maximaal eenentwintig miljoen mag bedragen. Satoshi Nakamoto stelde van in den beginne, nu vijf jaar terug dus, meteen limieten op de markt. Op dit ogenblik zijn er zo een dertien miljoen bitcoins in omloop. Dat betekent dat er nog een acht miljoen gecreëerd kunnen worden. En hier valt alweer een eigenaardigheid op. Het creëren van nieuwe bitcoins vereist steeds krachtiger computers en wordt dus alsmaar moeilijker. Het valt te vergelijken met de ontginning van immer moeilijker te ontsluiten aardgas- en olievelden. De bitcoinhype is goed op dreef gekomen na de bankencrisis in Cyprus. Een aantal beleggers zien in de bitcoin, een mogelijkheid om hun activa te diversifiëren buiten de eurozone. Ook de attitude van een aantal centrale banken speelt wel degelijk in het voordeel van de bitcoin. Door de drukpersen lustig te laten draaien, zijn steeds meer beleggers bevreesd voor een stijging van de inflatie. Teneinde te ontsnappen aan de geldontwaarding, heeft de bedenker van de bitcoin min of meer een eigen goudstandaard in het leven geroepen. Er kunnen niet onbeperkt bitcoins bijgemaakt worden! Ook Chinezen beleggen naar verluid duchtig in de nieuwe virtuele munt. Vermits de handel in bitcoins vrij is, kunnen de geldende kapitaalbeperkingen in yuan op die manier probleemloos omzeild worden.

2 2 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN KLUWER Sceptici In de praktijk Kapers op de kust Een paar weken terug kregen diegenen die geloven dat de bitcoin op een dag zal uitgroeien tot een volwaardige en vrij inwisselbare munt, steun uit vrij onverwachte hoek. De Amerikaanse toezichthouder stelde tijdens een hoorzitting voor de senaat, dat bitcoins en andere virtuele munten, in hun ogen, financiële instrumenten zijn. De zeer degelijke Britse krant Financial Times blijkt in ieder geval geen groot voorstander van de nieuwe munt te zijn. In een opiniestuk wees de krant een paar maand terug reeds op de gevaren van de nieuwe hype, die binnenkort zal kunnen worden toegevoegd aan de al lange lijst van zeepbellen. Het Amerikaanse blad The National Interest is evenmin mals voor de bitcoin. Volgens TNI is de munt intrinsiek niets waard. Ze bestaat enkel uit een paar bytes die op een computer worden bijgehouden. In die zin verschilt ze van andere, eerder speculatieve beleggingen, zoals goud en zilver. Beide grondstoffen hebben immers sowieso steeds hun nut in de reële economie, onder de vorm van sierraden en juwelen en als basis in de industrie. Het speculatief karakter van de munt kwam volgens sceptici eveneens tot uiting toen de FBI in oktober van vorig jaar de ondergrondse website Silk Road sloot. Deze website, gespecialiseerd in illegale activiteiten, aanvaardde bitcoins als betaalmiddel. Als gevolg van het politieoptreden maakte de munt een spectaculaire duikvlucht. Stel dat u toch een gokje wil wagen en een paar bitcoins aanschaffen. Hoe gaat u dan te werk? Naar uw dichtstbijzijnde bankkantoor hollen heeft uiteraard geen zin. U zal immers van een kale reis terugkomen. Er bestaan een aantal handelsplatformen waar de munt verhandeld wordt. Zo is de Chinese website BTC één van de belangrijkste platformen. Ook op het Japanse Mt Gox, wellicht iets betrouwbaarder dan de Chinese evenknie, kan u bitcons aan- of verkopen. Eens de bitcoins gekocht, moet u ze natuurlijk ergens opslaan. U doet dat beter niet op het platform waar u ze gekocht heeft. De kans bestaat immers dat de website in kwestie gehackt wordt en dat u uw bitcoins gewoon kwijt speelt. Via een aantal gespecialiseerde websites is het wel mogelijk om een offline spaarrekening te creëren waarin u vervolgens de bitcoins kan bewaren. Indien u in een later stadium ook effectief iets wenst te kopen met uw bitcoins, zijn de mogelijkheden veeleer beperkt. Nochtans lanceerde Mt Gox uitgerekend op Black Friday, traditioneel de dag waarop de Amerikanen de eerste kerstaankopen beginnen te doen, een aparte bitcoin betaalkaart. Succes trekt succes aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bitcoin ondertussen navolging gekregen heeft. Een andere virtuele munt die flink aan belang wint, is de litecoin. Litecoin is gebaseerd op het bitcoin protocol, met dat verschil dat het efficiënt kan gemijnd zeg maar ontwikkeld worden met hardware die voor de doorsnee gebruiker beschikbaar is. Anders gesteld, er is minder rekenkracht nodig om Litecoins bij te maken. De koersfluctuaties van de litecoin daarentegen, zijn nog een pak meer uitgesproken dan die van de bitcoin. Maar daar blijft het niet bij. Ondertussen circuleren al ruim zeventig andere virtuele munten. Het ziet er dus naar uit dat de strijd om dé virtuele munt bij uitstek te worden, nog lang niet gestreden is. De kans dat beleggers in dit soort beleggingen van een kale reis thuiskomen, is meer dan reëel. De bitcoin is een virtuele munt. Ze wordt niet uitgegeven of gecontroleerd door een centrale bank. Een bijzonder kenmerk is dat het aantal munten dat maximaal in omloop kan worden gebracht, begrensd is tot eenentwintig miljoen. Sommigen geloven dat deze virtuele munt kan verworden tot een vol-

3 KLUWER NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN waardig alternatief voor de klassieke valuta. Tegenover elke believer staan echter twee sceptici. De handel in bitcoins en andere virtuele munten gebeurt langs specifieke handelsplatforms, los van de commerciële banken. Het moge duidelijk zijn dat een investering in bitcoins niks van doen heeft met klassieke beleggingsvormen. Het lijkt gebaseerd op pure speculatie. In die wetenschap zijn wij dan ook geen voorstander om hierin te beleggen. successie Traceerbaarheid van schenkingen op bankrekeningen deel 2 In het vorig nummer benadrukten we het belang voor gehuwden of wettelijk samenwonenden om gelden verkregen uit erfenis of schenking op een eigen bankrekening te behouden. Het houden van een geïndividualiseerde rekening kan ook zijn belang hebben in andere situaties. Onder meer in het kader van een efficiënte uitwerking van bepaalde clausules in een schenkingsakte. Beding van terugkeer Voorwerp van het recht van terugkeer zaakvervanging Discussie in rechtsleer Praktische oplossing Beding van fideïcommis de residuo Vaak wordt een beding van terugkeer (art. 951 B.W.) voorzien bij de schenking van geld of van een beleggingsportefeuille. Het beding van terugkeer betekent dat de schenker stipuleert dat, mocht de begiftigde overlijden voor de schenker, de schenking ontbonden wordt. Hierdoor keren de geschonken goederen vrij en onbelast terug naar het vermogen van de schenker. Voorwaarde opdat bij vooroverlijden van de begiftigde het geschonken goed zelf naar de schenker zou terugkeren, is, volgens een meerderheidsopvatting in de rechtsleer, dat een welbepaald en dus identificeerbaar gebleven goed geschonken werd. Traditioneel wordt aangenomen dat bij de schenking van bv. geld onder ontbindende voorwaarde, de begiftigde er in de regel meteen definitief eigenaar van wordt. Geschonken geld mengt zich meestal met de rest van het vermogen van de begiftigde. De schenker verkrijgt dan alleen maar een voorwaardelijk schuldvorderingsrecht ten belope van een zelfde bedrag of een zelfde hoeveelheid goederen van dezelfde soort. Inzake de schenking van gelden of een effectenportefeuille of financiële instrumenten lijkt het onvermijdelijk dat de geschonken goederen zullen verkocht en herbelegd worden. In het kader van het beheer van financiële activa zullen de geschonken geldsommen of effecten zich derhalve bij vooroverlijden van de begiftigde waarschijnlijk niet meer in diens patrimonium bevinden. Kan dan iets terugkeren? De geschonken goederen zijn dan immers niet meer terug te vinden in het vermogen van de begiftigde? M.a.w., kan het recht van terugkeer uitgeoefend worden op zaken die in de plaats zijn gekomen van de geschonken goederen? Zo ja, wat is dan het voorwerp van het recht van terugkeer? Het antwoord op deze vraag is betwist in de rechtsleer. Praktisch gezien lijkt het nuttig om te voorzien in de schenkingsakte of in de pacte adjoint dat de geschonken financiële activa moeten worden geïndividualiseerd in een afzonderlijke rekening. Zo blijven de geschonken goederen makkelijker identificeerbaar en vermengen ze zich niet met de andere vermogensbestanddelen van de begiftigde. Het fideïcommis de residuo is een gift waarbij de beschikker het geheel of een deel van zijn goederen overmaakt aan een eerste begiftigde of bezwaarde, en hetgeen van deze goederen overblijft bij het overlijden van de eerste begunstigde

4 4 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN KLUWER In natura of zaakvervanging Praktische oplossing aan een tweede begunstigde of verwachter. Die tweede begunstigde wordt eveneens door de beschikker aangewezen. Men noemt dit ook een restschenking. De beschikking wordt als een dubbele gift gekwalificeerd: beide begiftigden verkrijgen hun rechten rechtstreeks van de beschikker. Tijdens zijn leven behoudt de eerste begunstigde zijn beschikkingsbevoegdheid (behalve om niet) en de verwachter verkrijgt slechts wat er bij het overlijden van de bezwaarde van deze goederen overblijft. In de schenkingsakte wordt doorgaans voorzien dat het beding de residuo niet enkel betrekking heeft op de aan de bezwaarde geschonken goederen die nog in natura aanwezig zijn op het moment van diens overlijden, maar ook op de goederen die hiervoor in de plaats gekomen zijn. Inzake de schenking van gelden of een effectenportefeuille of financiële instrumenten lijkt het onvermijdelijk dat de geschonken goederen zullen verkocht en herbelegd worden. In het kader van het beheer van financiële activa zullen de geschonken geldsommen of effecten zich derhalve bij overlijden van de bezwaarde waarschijnlijk niet meer in zijn patrimonium bevinden. Een clausule van zaakvervanging biedt dan een oplossing. Vraag is natuurlijk hoe de notaris, gelast met de afwikkeling van de nalatenschap van de eerste begunstigde, moet bepalen wat er overblijft van deze schenking in het vermogen van de overleden eerste begunstigde. Indien de beleggingen niet werden geïndividualiseerd op een bankrekening, afgezonderd van de andere bankrekeningen van de eerste begunstigde, lijkt het effect van dit beding erg wisselvallig. Wil dit beding uitwerking hebben, is het derhalve noodzakelijk dat de schenker stipuleert dat de geschonken beleggingspportefeuille moet geïndividualiseerd worden op een afzonderlijke, eigen bankrekening. Het is zonder meer nuttig een beding van terugkeer te voorzien in een schenkingsakte of pacte adjoint. Hierdoor keert de schenking bij vooroverlijden van de begunstigde belastingvrij naar de schenker terug. Gelden of effecten worden echter verkocht of herbelegd. Het is daarom aangewezen om in de akte of de pacte adjoint te stipuleren dat de geschonken activa op een aparte effectenrekening moeten worden aangehouden, zodat ze identificeerbaar blijven en zich niet vermengen met andere goederen van de begunstigde. Via een restschenking bepaalt de schenker zelf aan wie wat bij overlijden van de eerste begunstigde overblijft, toekomt. De tweede begunstigde betaalt op dat moment geen successierechten, enkel schenkingsrechten. Ook hier bepaalt de schenker best dat de geschonken goederen op een afzonderlijke, eigen rekening moeten blijven. beleggen Volkslening Anne Meyus - Jurist & belastingconsulent - vermogensadvies De Volkslening is een feit! Ze was aanvankelijk voor 2013 gepland. De Belgische particuliere beleggers kunnen tegen een fiscaal gunstig tarief intekenen op deze nieuwe beleggingsformule. Het is een vorm van speciale kasbon. De federale regering wil hiermee de slapende tegoeden op spaarboekjes activeren voor

5 KLUWER NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN sociaal economisch verantwoorde projecten. Bouw van ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, maar ook voor financiering van kmo s. Banken menen dat het spaargeld niet slaapt. De voorbije jaren was er weinig interesse in langetermijnsparen, omwille van de lage rentevoeten op kasbons en termijnrekeningen. Bovendien stellen de banken dat zij heel wat kredieten aan kmo s verlenen. Ze zouden zo hun rol in de economie weldegelijk vervullen. Voorwaarden Depositogarantie Looptijd Bestemming De vergoeding op de volkslening is niet veel hoger dan op een spaarboekje. Op een volkslening-kasbon moet je bovendien 15% roerende voorheffing betalen. Dat is weliswaar een fiscaal gunstregime in vergelijking met de normale 25% op gewone kasbons. Op een spaarboekje betaalt u dan weer geen belastingen, tenzij de opbrengst hoger is dan euro (inkomsten 2013) per jaar en per belastingplichtige. Boven die drempel betaalt u 15% roerende voorheffing. De spaarders kunnen al intekenen vanaf 200 euro. Met dit democratische instapbedrag doet de volkslening haar naam dus alle eer aan. De volkslening is een door de overheid gegarandeerde belegging. Dat wil zeggen dat wanneer er een verlies is op de lening, de overheid borg staat voor de inbreng van de spaarders. Wie intekent op de volkslening krijgt dus een depositogarantie van de overheid tot maximaal euro. Die garantie geldt ook op de bestaande spaarboekjes. In tegenstelling tot een kasbon of een termijnrekening moet een volkslening een minimale looptijd van vijf jaar hebben. Voor de projecten die ermee gefinancierd worden, geldt een minimale looptijd van zeven jaar. Het belegde geld staat voor vijf jaar vast. Van alle veilige spaarproducten is de volkslening dus wellicht de minst flexibele. Het geld op een spaarboekje kan je immers te allen tijde opvragen. Kasbons en staatsbons noteren op de secundaire markt zodat u ze in principe ook steeds vervroegd kan verkopen. Bij de meeste banken kunnen ook de termijnrekeningen vervroegd opgezegd worden, al kan het kostenplaatje voor zo n opzeg wel fors oplopen. Met die beperkte uitstapmogelijkheid wil de regering voldoende stabiliteit garanderen en de banken de kans geven langetermijnprojecten te financieren. In tegenstelling tot traditionele spaarproducten gelden voor de volkslening specifieke aanwendingsvereisten. Zo moet de bank de centen van de volkslening gebruiken voor sociaal-economische projecten zoals scholen, ziekenhuizen en rusthuizen of voor leningen aan kmo s. Om de spaarders te garanderen dat hun geld wel degelijk naar bijvoorbeeld de bouw van scholen of de financiering van ziekenhuizen gaat, wordt het bij de bank op een aparte rekening geplaatst. De rentevergoeding op een volkslening is pover voor een looptijd van minstens vijf jaar. De belegging is enkel aantrekkelijk als u overtuigd bent dat de langetermijnrente jaren aan een stuk laag zal blijven of nog zal dalen. Er kunnen immers geen looptijden van minder dan vijf jaar aangeboden worden. Bovendien kan u de eerste vijf jaar niet uitstappen. Vervroegde uitstapmogelijheid is er mits kosten wél bij gewone kasbons of termijnrekeningen. Anderzijds wordt uw geld geïnvesteerd in maatschappelijk verantwoorde projecten in België die tot doel hebben de Belgische economie te stimuleren. De roerende voorheffing bedraagt slechts 15% in plaats van 25% waardoor de nettorente aantrekkelijker is dan die van vergelijkbare termijnrekeningen of kasbons. De volkslening valt onder de depositogarantie van eur. U kan al instappen vanaf 200 euro.

6 6 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN KLUWER verloning en de fiscus Voordelen van alle aard en hun fiscale kost Voordelen van alle aard zijn voordelen die een onderneming toekent aan een personeelslid of een bedrijfsleider. De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privéverplaatsingen bijvoorbeeld, of een voor private doeleinden ter beschikking gesteld onroerend goed, een lening aan voordelig tarief, een gsm waarmee ook privégesprekken mogen gevoerd worden Dergelijke voordelen worden beschouwd als een belastbaar inkomen. Daar zal belasting moeten op worden betaald. De fiscus berekent die belasting op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel. Dit kan echter ook een wettelijk bepaald forfaitair bedrag zijn. Hoe en waarop de belasting verschuldigd is, hangt af van het soort voordeel en het feit of de Koning een forfaitaire ramingsregel invoerde. Is er überhaupt wel een voordeel? Betaalt de genieter geen bijdrage die eventueel in mindering kan komen? Reden om een en ander op een rijtje te zetten. Voordeel van alle aard: belastbaar bedrag Bedrijfswagen Om het belastbaar bedrag van een voordeel van alle aard vast te stellen, bestaan er twee schattingsmethodes. In een eerste methode gebeurt een bepaling of raming van de reële waarde van het voordeel. Dit omhelst het schatten van de reële waarde van het voordeel van alle aard voor diegene die het ontvangt. Deze schatting komt overeen met het bedrag dat de genieter in normale omstandigheden zou hebben betaald voor dat voordeel. Het privégebruik van een lichte vrachtwagen bijvoorbeeld. Als een bedrijfsleider de lichte vrachtwagen voor privégebruik aanwendt, moet de waarde van het ontvangen voordeel worden geschat. Betaalt hij echter zelf een bijdrage voor het privégebruik, dan kan die worden afgetrokken van het fiscaal voordeel. Een ander voorbeeld is een gsm. Hierbij dient niet alleen naar het verbruik te worden gekeken, maar ook naar de aankoop, het abonnement Een ander voordeel van alle aard is het verkrijgen van een gratis reisje. Daarbij kijkt de fiscus niet per definitie naar de kostprijs, maar naar het eigenlijke voordeel voor de genieter. In een tweede methode is de waarde van het voordeel van alle aard wettelijk bepaald. Voor de meest voorkomende voordelen van alle aard is immers in de wet een forfaitaire waarde vastgesteld. In dergelijk geval heeft het geen belang of de kostprijs van het voordeel hoger of lager is dan de forfaitaire waarde. Het belastbaar bedrag komt altijd en in elk geval overeen met het bedrag dat forfaitair werd vastgelegd. In de loop der jaren is het aantal forfaitair belaste voordelen alsmaar toegenomen. Het meest gekende en waarschijnlijk ook het meest voorkomende is vermoedelijk een bedrijfswagen. Maar ook het verkrijgen van een goedkope lening, verwarming, elektriciteit, internet, laptop, huisvesting, huispersoneel, dienstboden en/of chauffeurs, zijn forfaitair belaste voordelen. Hieraan besteedden we in deze nieuwsbrief reeds enkele malen aandacht. Kort samengevat wordt een dergelijk voordeel vandaag als volgt bepaald. Een forfaitair bedrag wordt berekend door een CO 2 -percentage toe te passen op 6/7 van de

7 KLUWER NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN Laptop en internetverbinding: stilaan historische prijzen cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig, of in formule omgezet: Catalogusprijs x 6/7 x CO 2 -coëfficiënt x leeftijdscoëfficiënt Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en de werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. De catalogusprijs wordt vervolgens vermenigvuldigd met 6/7 en dit resultaat wordt dan vermenigvuldigd met een CO 2 -basispercentage. Dit bedraagt 5,5% voor een referentie-co 2 - uitstoot van 116 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en voor een referentie-co 2 -uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met dieselmotor. De Koning bepaalt jaarlijks de referentie-co 2 -uitstoot in functie van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het referentiejaar 2011 volgens de modaliteiten die hij vastlegt. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO 2 -gram vermeerderd, weliswaar tot maximum 18%. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig lager ligt dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO 2 -gram verminderd, tot minimaal 4%. De voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO 2 -uitstootgehaltes beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen, worden, indien ze worden aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor, gelijkgesteld met de voertuigen met een CO 2 -uitstootgehalte van 205 g/km, en, indien ze worden aangedreven door een dieselmotor, met de voertuigen met een CO 2 -uitstootgehalte van 195 g/km. De cataloguswaarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met een percentage dat is bepaald in functie van de leeftijd van het voertuig, de leeftijdscoëfficiënt. Voor elk volledig jaar wordt 6% van het voordeel in mindering gebracht, dit weliswaar met een maximale vermindering van 30%. De startdatum voor de berekening van deze vermindering is de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Het voordeel mag voor het inkomstenjaar 2013, aanslagjaar 2014 nooit minder bedragen dan 1.230,00 euro. Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan, is het in aanmerking te nemen voordeel datgene wat overeenkomstig de vorige paragrafen werd vastgesteld, verminderd met de bijdrage van de verkrijger van dat voordeel. Dit is overigens een principe dat geldig is voor elk belastbaar voordeel. Wanneer de personenwagen ter beschikking wordt gesteld, ongeacht het aantal afgelegde kilometers, wordt de genieter op een dergelijk voordeel belast. Niet alleen komen de zuivere privaat afgelegde kilometers in aanmerking, zoals het ophalen van de kinderen van school. Ook de woon-werkverplaatsingen worden voor deze reglementering als privé beschouwd. We moeten ons echter de vraag stellen of hier wel sprake is van een voordeel. Indien de genieter de wagen nooit voor privé verplaatsingen aanwendt, is er geen sprake van een belastbaar voordeel. Indien de wagen maar gedurende een gedeelte van het jaar ter beschikking wordt gesteld, mag het voordeel pro rata temporis worden bepaald. Hoewel inzake voordelen van alle aard de wetgeving met zijn tijd meegaat, kan dat jammer genoeg niet worden gezegd van de bedragen die hierbij worden gehanteerd. Een kosteloos terbeschikkinggestelde personal computer voor persoonlijke doeleinden wordt jaarlijks belast in hoofde van de genieter voor een bedrag van 180 euro. Toegegeven, vandaag kan u al bijna een standaardcomputer kopen

8 8 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN KLUWER Leningen, onroerende goederen, elektriciteit, verwarming Geen sociaal voordeel! Verplicht op de fiches voor deze prijs. Dringend tijd dus om dit eens aan te passen. Een internetaansluiting en dito abonnement dat hierbij wordt gebruikt, wordt als voordeel belast voor maar liefst 60 euro per jaar. Ook dit lijkt stilaan toch wel heel duur te worden. Daar deze bedragen echter bij wet zijn vastgelegd kan daar niet van worden afgeweken. Voor een voordeel in de vorm van een goedkope lening wordt er wettelijk een opdeling gemaakt volgens het soort lening. Voor elke soort, of het nu gaat om een hypothecaire lening, een autofinanciering, andere financieringen met vaste looptijd, algemene leningen, bestaat een ander referentiepercentage. Veelal wordt verwezen naar het algemeen percentage inzake niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd. Voor het jaar 2012 werd hiervoor wettelijk een voordeel van maar liefst 9,5 % aangerekend! Heel belangrijk dus om op regelmatige tijdstippen na te gaan of en hoe we dit kunnen vermijden. Andere voordelen van alle aard zijn de wettelijk bepaalde voordelen voor onroerende goederen. Voor gebouwde onroerende goederen, bepaalt volgende formule het voordeel: Geïndexeerd Kadastraal Inkomen x 100/60 x 3,80, wanneer dit door een rechtspersoon wordt ter beschikking gesteld. De regering Di Rupo I verving X 2 door X 3,80 of m.a.w. ongeveer een verdubbeling van het voordeel. Hiertegen zijn gerechtelijke stappen ondernomen. Sommigen oordelen namelijk dat hiermee niet alleen het voordeel wordt belast, maar dat een nieuwe belastbare materie wordt gemaakt, wat buiten deze bevoegdheid valt. Wordt normaalgezien vervolgd! Ten slotte nog elektriciteit en verwarming. Neemt de vennootschap privékosten ten laste, dan zal de genieter belast worden op een bedrag van euro voor verwarming en 930 euro voor elektriciteit als het om een leidinggevend persoon gaat en de helft indien dit niet het geval is. Dit ongeacht de werkelijke kostprijs, die in de vennootschap weliswaar volledig aftrekbaar is. Het is aan te raden jaarlijks na te kijken of het fiscaal wel interessant is zich te laten belasten op het voordeel, dan wel een vergoeding te betalen voor het privéverbruik. Opgelet, verwar voordelen van alle aard niet met sociale voordelen zoals maaltijdcheques, collectieve voordelen van beperkte waarde, personaliseerbare voordelen, geschenken van geringe waarde verbonden met evenementen die geen direct verband houden met de professionele activiteit Sociale voordelen zijn vrijgesteld bij de begunstigde. Hij zal er m.a.w. niet op worden belast. Het belastbaar voordeel van alle aard moet opgenomen worden op de individuele fiscale fiches (voor loontrekkende) of (voor bedrijfsleiders) en op de desbetreffende samenvattende opgaven. Belangrijk hierbij is dat deze bedragen ook moeten meegerekend worden om de periodieke verschuldigde bedrijfsvoorheffing vast te stellen. De fiscale administratie kondigde aan in 2014 hierop een groter toezicht te zullen houden. Wie dieper op deze materie wenst in te gaan raden wij de lectuur aan van het boek Fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen uitgegeven bij Kluwer. Carl Van Biervliet - Accountant-belastingconsulent, vennoot Vandelanotte Kernredactie: E. Joly, A. Meyus, C. Van Biervliet, M.P. Verheye. Redactie: Imposto Advocaten, W. Vermeulen, V. Lenssen Eindredactie: Patrick Lambrecht Nieuwsbrief Professioneel vermogensadvies is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners www.dvvc.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ voordeel van alle aard dat voortvloeit uit persoonlijk gebruik van een door de werkgeven kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Bij een belangrijke investering (bv. verbouwingen) zou u uw kind graag sponsoren, maar u wilt ook zeker zijn dat

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2012/931 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 08-05-2012

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Firmawagens Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Ingave firmawagens in HiAnt 2.1 Firmawagen toevoegen 2.2 Info wagen 2.3 Info Persoon 2.4 Firmawagen opslaan 2.5 Firmawagen

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur PGHAHU_VB_12001.book Page I Thursday, April 5, 2012 2:20 PM Praktische gids handelshuur Luc LINDERS Advocaat Kirsten KOENIGSMANN Advocaat PGHAHU_VB_12001.book Page II Thursday, April 5, 2012 2:20 PM ISBN

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid 1. Probleemstelling De vaststelling van een voordeel van alle aard vloeit meer bepaald voort uit het privé-gebruik

Nadere informatie

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012 Luc VANDEKERKHOVE 2 oktober 2013 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2013 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Firmawagens : het moment van de akkoorden...

Firmawagens : het moment van de akkoorden... Firmawagens : het moment van de akkoorden... R. LASSAUX 5 000 of 7 500 km, naargelang de woon-werktrajecten korter of langer zijn dan 25 km : in algemene regel zijn dit de nieuwe forfaitaire grondslagen

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie