NATIONAAL. MKB moet inhaalslag maken BUSINESS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONAAL. MKB moet inhaalslag maken BUSINESS"

Transcriptie

1 T H E M A BUSINESS NATIONAAL Een aantal van de belangrijkste IT-ontwikkelingen van de laatste vijftien jaar zijn wireless lan, java en bluetooth. Alle drie zijn ze ontsproten uit de hoofden van Nederlandse ingenieurs. We hebben in ons land dus goede opleidingen op het gebied van IT, stelt prof. dr. ir. Han Gerrits. Volgens hem doet Nederland het qua innovatie dan ook niet slecht. Onze thuismarkt is echter te klein om een rol van betekenis te kunnen spelen in een industrie die een wereldwijd karakter heeft. MKB moet inhaalslag maken BELANG IT NOG ALTIJD ONDERSCHAT Han Gerrits is hoogleraar Technologie en Innovatie aan de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is een autoriteit op het gebied van Organisatie en Informatietechnologie en spreekt regelmatig op vakcongressen. Behalve hoogleraar is hij directeur van adviesbureau Innovation Factory. Wij helpen bedrijven om innovatiever te worden, zegt Gerrits. Dat wil zeggen dat wij adviseren bij het inrichten van innovatieprocessen en het formuleren van een innovatiestrategie. We zetten in organisaties ideeënmanagement op poten, helpen bij het bedenken van nieuwe ideeën en het vastleggen ervan. Daarbij bieden we een aantal softwarematige tools aan om dat proces te ondersteunen. Bij de organisatie van innovatie speelt IT immers een zeer belangrijke rol. Onze klanten zijn vooral dienstverleners, zoals TPG, KLM, Reed business information en Talpa. Bij hen is IT een van de belangrijkste aanjagers van innovatie. In dienstverlening gaat het vaak om het beheren en bewerken van data en is de communicatie tussen klant en leveranciers een key issue. Een goed voorbeeld waar dit soort door IT gestuurde innovatieprocessen toe kan leiden en waardoor een branche enorm kan veranderen, is internetbankieren. Software as Service Volgens Gerrits zijn er enkele trends op IT-gebied die een duidelijke impact hebben op de bedrijfsvoering in het middenen kleinbedrijf. Het centrale voordeel is vooral kostenbesparing. Je ziet nu dat steeds meer internettoepassingen worden ingezet. Internet is niet meer de hype van vijf jaar geleden, het gebruik is nu een stuk serieuzer. Toch valt er nog heel wat te leren en te ontwikkelen. Het aardige is dat steeds weer nieuwe toepassingen worden bedacht, die op hun beurt ook weer leiden tot nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment is het toepassingsgebied nog oneindig. Een goed BUSINESS Nationaal Landelijk katern van de regionale zakenmagazines Postbus 14101, 3508 SE Utrecht, Mecklenburglaan 16, 3581 NW Utrecht Telefoon (030) ; fax (030) ; Eindredactie: Hans Hajée Medewerkers: Arie Craanen, Jean Geldens, Cees Louwers, Mart Rienstra, Tony Vos Advertentieacquisitie: Van Munster Media, telefoon Vormgeving: bpmedia+design, Tilburg Copyrights: Het auteursrecht op de in Business verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. N A T I O N A A L 1

2 T H E M A Han Gerrits : Omdat de kostenvoordelen van outsourcen in het buitenland in de praktijk tegenvallen, komt een deel van het werk op den duur wel weer terug. voorbeeld is de opkomst van bellen via internet, ofwel Voice over IP. Alleen al hiermee zijn grote kostenbesparingen te behalen. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de opkomst van Software as Service, kortweg SaS. Dit is een ontwikkeling waarbij software niet meer wordt gekocht om zelf te installeren, maar geïnstalleerd staat op de server van de aanbieder van deze software. Een paar jaar geleden noemde men dit ook wel ASP, maar die term is wat besmet omdat in de sector veel bedrijven failliet zijn gegaan. Het bekendste voorbeeld van SaS is Salesforce.com, dat CRMsoftware aanbiedt. Ook een aantal andere grote partijen zoals Google houdt zich bezig met SaS en ziet hiervoor absoluut een toekomst weggelegd. Google presenteerde onder meer een spreadsheetprogramma op internet en er komt nu ook een Word-variant aan. In Nederland zijn ook enkele softwareaanbieders met boekhoudprogramma s via internet actief. Hierbij worden andere contractvormen gebruikt. Nu betaal je een license fee en jaarlijkse bedragen, maar steeds vaker is sprake van betaling die gebaseerd is op het daadwerkelijke gebruik van de software; bijvoorbeeld per uur of gerelateerd aan de hoeveelheid data. Dat het allemaal web based werkt, kan misschien voor sommigen nog wel even een drempel zijn. Maar de veiligheid is aan alle kanten gegarandeerd. Daar zorgen de aanbieders wel voor. Deze manier van softwaregebruik is een goed alternatief voor het zelf installeren. Je bent altijd voorzien van de meest actuele versies, hebt geen onderhoudskosten en het gebruik is in de praktijk veel gemakkelijker. Ook worden meestal backup mogelijkheden en extra services aangeboden. Deze vorm van dienstverlening gaat een enorme vlucht nemen en is een belangrijke ontwikkeling, die nieuwe kansen schept. Volgens een bericht in The Economist bedroeg de mondiale SaS-markt vorig jaar 3,35 miljard dollar, slechts een fractie van de totale softwareindustrie. In 2010 zal dit bedrag naar verwachting al gegroeid zijn tot 12 miljard dollar. Inhaalslag Han Gerrits vindt dat het belang van IT door ondernemers enorm wordt onderschat. Er zijn in het bedrijfsleven nog te weinig goed opgeleide mensen in ITfuncties. En de mensen die er zijn, zijn vrij duur. De grotere organisaties hebben hun automatisering in de regel wel aardig op orde. Het MKB echter heeft vaak moeite om de IT-functie goed ingericht te krijgen en daarvoor capabele en betaalbare mensen in huis te halen. Door gebruik te maken van sofware via internet wordt de complexiteit binnen de organisatie een stuk minder. Je laat een groot deel van dat aandachtsveld over aan de leverancier. Het MKB kan zo een snelle inhaalslag maken om op een meer gelijkwaardig niveau te komen met de grotere bedrijven. Op deze manier ontstaat een betere aansluiting op allerlei nieuwe e-business toepassingen die in opkomst zijn. VICIEUZE CIRKEL Succesvolle IT-toepassingen vragen volgens Gerrits vaak om aanpassingen in de organisatie en herinrichting van bedrijfsprocessen. De uitdaging zit niet zozeer in het in huis halen van nieuwe technologie, maar meer in het veranderen van de organisatie zodat IT optimaal kan worden gebruikt en tot echt voordeel leidt. Door een te geringe investering krijg je een te laag rendement, de IT-afdeling heeft daardoor nauwelijks status en krijgt dus ook navenant weer te weinig budget. Dit is de vicieuze cirkel waarin IT zich bevindt. 2 B U S I N E S S

3 T H E M A Waar bedrijven voorheen internet vooral gebruikten om te communiceren met klanten en andere bedrijven, zie je dat het nu meer wordt ingezet om te penetreren in de bedrijfsprocessen van afnemers of aanbieders. Verschillende organisaties die in een keten samenwerken, geven bepaalde delen van hun productie- of dienstverleningsproces uit handen. Bedrijven kunnen zo integreren in elkaars processen. Dit komt de productiesnelheid en de kwaliteit alleen maar ten goede. Door efficiënter te werken, zijn hier dus ook kostenvoordelen te behalen. De muis van Kok De kwaliteit en het innovatievermogen op IT-gebied is in Nederland zeker niet slecht. Integendeel, ons land heeft goede opleidingen en uit het brein van Nederlandse ingenieurs ontsproten belangrijke innovaties als wireless lan, java en bluetooth. Deze IT-specialisten komen vooral terecht bij de toeleveranciers. En dan doet zich het probleem voor dat je weliswaar een dijk van een uitvinding hebt, maar een te kleine thuismarkt om deze winstgevend te kunnen exploiteren, vervolgt Gerrits. Dit soort technologieën kun je alleen maar vermarkten wanneer je als bedrijf een wereldwijde basis hebt en dus over voldoende investeringsbudget beschikt. Ook aan de afnemerskant staat men in ons land nog te weinig open voor nieuwe technologieën. Het management heeft er te weinig kaas van gegeten en ziet IT vaak als een last, die alleen veel budget opslokt. Men wil er dus zo min mogelijk mee te maken hebben. Je kunt deze lijn doortrekken naar de overheid. Die zou een goede aanjager van innovatie kunnen zijn door het voortouw te nemen bij nieuwe toepassingen.we hebben een Innovatieplatform, maar daar springen de vonken niet bepaald van af. En wie herinnert zich niet de bijna klassiek geworden scène, waarbij Wim Kok de muis als afstandsbediening op een monitor richt en door een meisje van zes wordt gecorrigeerd. Als dat het niveau is waarop politieke verantwoordelijken IT begrijpen, dan zal het voorlopig nog wel niet veel worden, glimlacht Gerrits. Transactiekosten Hoe kijkt de hoogleraar aan tegen de ontwikkeling om IT in toenemende mate te outsourcen naar het buitenland? Is India inderdaad het gedroomde IT-luilekkerland? Daar komen al veel bedrijven van terug. De reden hiervoor is dat men vaak geen rekening heeft gehouden met de zogeheten transactiekosten. De kostprijs van een product of goed bestaat immers uit twee componenten: de productiekosten en de transactiekosten. Bij deze laatste gaat het om kosten die je moet maken om een product binnenshuis te krijgen. Dus specificaties opstellen, een leverancier zoeken, contractnaleving checken, coaching en begeleiding et cetera.veel bedrijven staren zich enkel blind op de lage uurlonen en kijken dus alleen naar de productiekosten. De transactiekosten worden vaak buiten beschouwing gelaten. In India kan dan wellicht het uurloon beduidend lager zijn dan bij ons, de transactiekosten daarentegen kunnen vele malen hoger liggen. Het kost veel tijd en moeite om in het buitenland de juiste mensen te zoeken en hen uit te leggen wat je precies wilt. Ik hoor nu al de eerste verhalen dat het misloopt. Onderzoek wijst uit dat de kostenbesparingen van outsourcing zwaar tegenvallen en in sommige gevallen niet meer dan 5% bedragen. En dat terwijl het verschil in uurtarief soms wel een factor 10 bedraagt. Je kunt wellicht een bestaand DE NIEUWE TOEPASSINGS- GEBIEDEN ZIJN BIJNA EINDELOOS softwareproduct in het buitenland laten omzetten in een andere programmeertaal. Gaat het echter om het toevoegen van nieuwe specificaties aan het product, dan wordt het al een stuk moeilijker. Je spreekt de taal niet en ook de geografische afstand wordt een probleem. Bij echte innovatieve projecten wil je zoveel mogelijk interactie met technici op de werkvloer; je wilt kunnen brainstormen en discussiëren. Bij outsourcen kun je dit creatieve proces vergeten, dat lukt gewoonweg niet. En omdat de kostenvoordelen in het buitenland in de praktijk tegenvallen, komt een deel van het werk op den duur wel weer terug. Voortdenderende trein Hoe ziet het MKB-landschap er over twintig jaar uit? En wat is de invloed van de IT-ontwikkelingen op het zakendoen in 2025? Er zullen nogal wat dingen veranderen. De jonge generatie van nu is grootgebracht met elektronica en zal de huidige oude generatie vervangen. Communicatie zal in de toekomst dus veel meer elektronisch plaatsvinden. Ik verwacht dat we tegen die tijd ook veel beter begrijpen wat we met al deze nieuwe technologieën kunnen. We krijgen beter inzicht in welke media waar het beste kunnen worden ingezet. De handel op internet zal toenemen, maar de internetwinkel krijgt een plaats naast de traditionele fysieke winkel. Verder neemt de connectie tussen mensen enorm toe; nu al heeft een doorsnee tiener zo n vier- tot vijfhonderd buddy s in zijn MSN-messengerlijst staan. Het wordt steeds gemakkelijker om mensen te contacten; maar een deel hiervan wil je misschien persoonlijk ontmoeten. Op deze manier is ook het werk ingericht. Je werkt thuis als je je wilt concentreren op een klus en gaat naar kantoor als je in teamverband iets moet doen. Internet is een aanvullend medium, dat enorme nieuwe toepassingsmogelijkheden biedt. Net zo min als de trein het schip verving of het vliegtuig de trein, zal internet andere media doen verdwijnen. Het krijgt een plek naast en in combinatie met andere media. Op internet gaan de ontwikkelingen echter razendsnel en hebben meteen ook een wereldwijd karakter. De nieuwe toepassingsgebieden zijn bijna eindeloos. Dat maakt het voor ondernemers zo belangrijk om niet langer te wachten, want anders missen ze absoluut deze voortdenderende trein. Tekst: DRS. ARIE F.O. CRAANEN N A T I O N A A L 3

4

5 C O L U M N De wereld om ons heen verandert. Op bepaalde terreinen voor de één wellicht wat traag, zoals de vrijheid van wereldhandel die maar mondjesmaat vorm krijgt, maar op andere gebieden voltrekt zich een ware revolutie. Een technische revolutie welteverstaan, die het communicatielandschap flink op zijn kop zet. DE VERNIEUWENDE ONDERNEMER Producten zullen niet langer massaal aan de man worden gebracht via paginavullende advertenties of breed te aanschouwen reclamespotjes. Een nieuw tijdperk waarin weblogs, bi-software en internetwinkels een hoofdrol opeisen, is aangebroken en volop in ontwikkeling. Voor het vermarkten van producten en diensten is massabereik niet meer voldoende. De ondernemer van tegenwoordig, en zeker die van de nabije toekomst, zal meer dan ooit gericht zijn klant moeten benaderen om kostenefficiënt en winstgevend te kunnen ondernemen. Petra Claessen is directeur van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) Weblogs Natuurlijk zegt u dat u er helemaal klaar voor bent. U heeft misschien wel een weblog. Maar kijk eens goed naar uw organisatie, want onderzoek van Trendbox wijst uit dat de Nederlandse bevolking een kwart van haar vrije tijd op internet te vinden is, terwijl minder dan vijf procent van de mediabudgetten naar dit medium gaat. Is uw organisatie echt toekomstgericht bezig? Heeft u bi-software in gebruik, voorspellende software over de gang van zaken omtrent uw producten en diensten, waarmee u uw bedrijf realtime kunt sturen waar dat nodig is? Een bedrijf als Eurodisney is er rijk mee geworden. Adverteert u op weblogs of investeert u misschien in weblogs die gelezen worden door uw klanten? Inmiddels zijn er wereldwijd al 42 miljoen van deze weblogs en de groei zit er nog steeds in. Een gerenommeerd persbureau als Associated Press maakt door een speciale zoekmachine al gebruik van weblogs en speurt naar nieuwswaardige feiten. Heeft u een internetwinkel in beheer? Er is nog genoeg te ondernemen en te regelen, naar ik vermoed. Voortrekkersrol Dat binnen de nieuwe gebieden ook veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, maakt het voor de ondernemer van vandaag belangrijk bij te blijven of liever nog, een voortrekkersrol te vervullen. Een internetwinkel hoeft tegenwoordig niet meer de lijst te zijn waar je iets op selecteert, waarna je kunt betalen en uiteindelijk het product krijgt thuisgestuurd. Neem bijvoorbeeld de internetwinkel van Nike: daar kun je je eigen schoen ontwerpen en inkleuren. Maar ook producten als visitekaartjes en briefpapier kunnen direct online worden ontworpen, waarna je binnen 24 uur alles in huis hebt. Aan de andere kant is er natuurlijk ook de basis die op internet in orde moet zijn. Tachtig procent van de internetgebruikers zoekt regelmatig informatie over producten, diensten en bedrijven. Daar moet je als bedrijf natuurlijk gebruik van maken. Als je het woord schoen intikt, zou je direct jouw schoenenwinkel in beeld moeten krijgen, of tenminste in één van de eerste pagina s van Google of een andere zoekmachine. Ken je doelgroep, weet waar die zich ophoudt en spreek ze op die plaats aan. Wees zelfbewust en modern. Wees die vernieuwende ondernemer. Reageren? Mail naar Tekst: PETRA CLAESSEN N A T I O N A A L 5

6 T R E N D S EPN werkt aan acceptatie ICT WE LOPEN VOOR DE MUZIEK UIT Steeds meer slimme ICT-toepassingen leiden tot een sociale revolutie. Technisch kan bijna alles, de acceptatie van de computer stijgt en de kosten worden steeds lager. Maar zijn bijvoorbeeld koppelingen van persoonlijke gegevens wenselijk? En willen we wel elektronisch stemmen? Dat zijn vragen voor de wetgever. Of voor platform EPN, waar techniek en maatschappij elkaar raken en waar toekomstige hete hangijzers worden besproken. Tom van der Maas: ICT is eenvoudigweg niet meer weg te denken. Informatie- en communicatietechnologie staat ook bij bedrijfsinrichting steeds vaker voorop. Maar waar gaan al de ontwikkelingen naartoe? Met die vraag houdt het platform voor de informatiesamenleving EPN zich bezig. Wij lopen zo n drie tot tien jaar voor de muziek uit, schat directeur Tom van der Maas. Agenderen Met andere woorden: waar vandaag over wordt gediscussieerd, is al besproken tijdens de bijeenkomsten van het platform. Dat beschouwen we ook als onze taak. Het agenderen van de invloed van ICTtoepassingen op de samenleving, de problematiek en de mogelijkheden. Een voorbeeld is het elektronisch patiëntendossier.technisch is het al lang mogelijk om gegevens van ziekenhuis A naar een specialist in ziekenhuis B te sturen, maar wil de patiënt dat ook? De kosten van software en hardware voor gegevensopslag zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. Dat vormt geen belemmering meer. De wetgeving omtrent privacy nog wel.wie mag welke gegevens inzien? Het gaat EPN vooral om een blik in de toekomst en bijvoorbeeld niet om de gevaren van bedrijfsspionage via USBsticks. Dat is al uit de sfeer van bespiegelingen. De risico s van het gebruik van die sticks zijn algemeen bekend en vormen een zaak van werkgevers en werknemers. Digitaal klantdossier Een actueel onderwerp is het digitale klantdossier in de sociale zekerheid. Ook daarover jaagt EPN de discussie aan. 6 B U S I N E S S

7 T R E N D S EVENWICHTIGE INTEGRATIE EPN is een onafhankelijke stichting met als doel het bevorderen van een evenwichtige integratie van informatie- en communicatietechnologie in de samenleving. EPN agendeert zodoende vraagstukken rond ICT en maatschappij richting de politiek.voorzitter is sinds kort de nieuwe SER-voorman Alexander Rinnooy Kan, vice-voorzitter Bernard Wientjes (VNO-NCW). In EPN zijn bedrijfsleven, politiek, overheid, wetenschap en het maatschappelijke middenveld vertegenwoordigd. Het platform verricht onderzoek, geeft publicaties uit en organiseert uiteenlopende bijeenkomsten. Eerder richtte EPN zich op onderwijs, gezondheidszorg en overheidsdiensten. De belangrijkste speerpunten voor de komende tijd zijn gezondheidszorg, keteninnovatie in het publieke domein denk aan herinrichting van de sociale zekerheid en interrealiteit, de vermenging van de virtuele wereld met de dagelijkse werkelijkheid.voor meer informatie: Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken meldde onlangs tijdens een EPNbijeenkomst dat in 2007 wordt begonnen met een dergelijk dossier. Dat moet er toe leiden dat burgers hun gegevens nog slechts eenmaal bij de overheid hoeven op te geven. Ook kan de behandeling van een dossier over enige tijd van gemiddeld acht dagen naar acht minuten worden teruggebracht. Het gaat onder meer om gegevens over het arbeidsverleden, nodig voor het aanvragen van bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. De diensten kunnen veel sneller werken als gegevens gekoppeld worden. Dat zijn mooie voorbeelden waarbij ICT wordt ingezet om maatschappelijke processen te verbeteren, in samenhang met verantwoorde wetgeving. Met die doelstelling heeft Van der Maas in 1994 het platform opgericht. Ik heb destijds het idee gelanceerd om als experiment in een wijk in Utrecht een geavanceerd glasvezelnetwerk aan te leggen met honderd elektronische diensten voor de bewoners. Het ging mij en de bedrijven KPN en Capgemini medeinitiatiefnemers van EPN erom dat die diensten evenwichtig zouden worden ingevoerd en een verbetering van de kwaliteit van het leven zouden betekenen. De initiatiefnemers waren hun tijd ver vooruit. Nu pas krijgen breedbanddiensten zoals video-on-demand vorm in kenniswijken in onder meer Nuenen bij Eindhoven. Aantrekkelijk Een opsteker voor EPN was een recent onderzoek dat het platform samen met de universiteit van Tilburg uitvoerde naar de invloed van ICT op ons welzijn. Daaruit bleek dat Nederland de informatietechnologie omarmd lijkt te hebben. Zestig procent van de mensen vindt dat zijn werk door computers, internet en mobiele telefonie aantrekkelijker is geworden. Vooraf ook door EPN ingecalculeerde nadelen denk aan stress en de voortdurende bereikbaarheid wegen kennelijk minder zwaar dan gedacht. De computer zorgt juist voor minder werkdruk, zegt tweederde van de ondervraagden.verder vindt 58 procent dat informatie- en communicatietechnologie hun werk interessanter heeft gemaakt en hen in staat stelt, betere beslissingen te nemen. Deze bevindingen gelden overigens vooral voor hoger opgeleiden. Ook lager opgeleiden waren echter minder negatief dan gedacht. Enkele overige opvallende resultaten van het onderzoek: 48 procent van de ondervraagden is van mening dat het aantal contacten met familieleden en vrienden is toegenomen door ICT, 44 procent zegt dat dit gelijk is gebleven. Dat de kwaliteit van deze contacten is toegenomen, vindt 36 procent. Slechts vijf procent meent dat ICT de kwaliteit van de contacten heeft doen afnemen. Van der Maas: Dat geeft aan dat de acceptatie toeneemt, maar tegelijk moeten we ook bedacht zijn op nadelige gevolgen. Niemand had bijvoorbeeld verwacht dat door de opkomst van MSN de seksuele moraal van tieners zou veranderen. Of dat de overheid een campagne moest starten om te wijzen op de gevolgen van digitaal pesten. Makelaar Het platform EPN fungeert als makelaar in kennis. De deelnemers komen uit verschillende sectoren van de samenleving, waaronder het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap en de overheid. Onze participanten kunnen elkaar ondersteunen bij vraagstukken op ICT-gebied. Zo zou bijvoorbeeld voor een bedrijf uit de voedingsmiddelenindustrie dat op zoek is naar een handige oplossing voor optimale kwaliteitscontrole dankzij het netwerk iets moois kunnen ontstaan. De kennispartners van EPN ontmoeten elkaar via expert- en dinermeetings, waar wordt gediscussieerd en meestal een minister of staatssecretaris te gast is. Dat kan leiden tot een gezamenlijk standpunt, dat EPN vervolgens presenteert. Per definitie houdt dat in dat zo n visie breed gedragen wordt. Het is dan krachtiger om het als onafhankelijk platform naar buiten te brengen. Van der Maas noemt nog een voorbeeld waar EPN zich de komende tijd over buigt. Op internet ontstaan steeds meer en steeds realistischer virtuele werelden met digitale gemeenschappen. Mensen kunnen bijvoorbeeld een virtueel huis huren en dat inrichten en zo functioneren binnen een community. Dat lijkt een spel, maar wat gebeurt er als iemand zijn digitale woning verkoopt voor virtueel geld en dat via de veilingsite ebay omwisselt in harde Amerikaanse dollars? Blijft de fiscus toekijken als op grote schaal wordt verdiend in de online wereld en daar een virtueel maar wel te cashen vermogen wordt opgebouwd? Als iemand bij een virtuele deal voor wanbetaling zou worden aangeklaagd, kan de rechter het dan steeds nog als een spelletje zien? Ook dergelijke toekomstige, maar wel reële ontwikkelingen worden binnen EPN besproken. De angst van digibeten voor een verdere digitalisering van de samenleving deelt de directeur niet. ICT is eenvoudigweg niet meer weg te denken. Dat moet je mensen voorhouden en hen ook op de voordelen wijzen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de AOW-uitkeringen enkele procenten omhoog kunnen omdat dankzij ICT de uitvoering van de sociale zekerheid goedkoper wordt. Tekst: JEAN GELDENS N A T I O N A A L 7

8

9 Z A K E N A U T O Ford S-MAX IN DE ROOS Het lijkt erop dat Ford met de nieuwe S-MAX de juiste snaar weet te raken. De auto heeft de basiskenmerken van een ruimtewagen, maar is door zijn lagere en meer aflopende daklijn veel sportiever vormgegeven. Om diezelfde reden zijn de spatbordranden nadrukkelijk aangezet en zitten er roosters in de voorschermen. De auto staat op een nieuw onderstel, dat ook bij de volgende Mondeo zal worden gebruikt. De stabiliteit op hoge snelheden is uitstekend, zonder dat de S-MAX té stug genoemd mag worden. Naast de 2 liter benzine en de snelle 2,5 liter 5 cilinder turbo (van Volvo) maakt vooral de dieselmotor zakelijk veel kans. De krachtigste variant is de 2 liter TDCi met een vermogen van 140 pk. Aluminium Het interieur is ruim van opzet met standaard vijf en optioneel zeven zitplaatsen. De mogelijkheden van het verschuiven en neerklappen van de stoelen zijn groot. Het dashboard is strak en modern met een overvloed aan aluminium accenten. Heel bijzonder is de handrem, waarvan de hendel zo uit een vliegtuig gehaald lijkt te zijn. De stoelen zijn sportief vormgegeven met een nadrukkelijke ondersteuning langs de randen.voor bredere personen wordt het echter snel te krap en ontbreekt een goede ondersteuning van de schouders. Op het verstelbare stuur zitten diverse bedieningsknoppen voor onder meer de boordcomputer en de audio-installatie. Standaard is de S-MAX voorzien van een radio/cd-speler met acht luidsprekers. Ford levert de nieuwe S-MAX vanaf euro. BMW 3-SERIE COUPÉ Het is een gewoonte dat BMW nieuwe modelseries gefaseerd op de markt brengt.vandaar dat de populaire 3-serie nu pas wordt uitgebreid met de nieuwe generatie coupé. Geen enkel plaatwerkdeel aan de buitenkant is gelijk aan de sedan. Ook de bumpers, grille en koplampen wijken af, waardoor de auto een geheel eigen uitstraling heeft. Het dak ligt wat lager en dat veroorzaakt een meer langgerekt profiel.toch zorgt een iets afwijkende opstelling van de achterbank voor nagenoeg dezelfde interieurruimte.tegelijk met de coupéversie lanceert BMW een nieuwe motor in de 3-serie. Het is een 3 liter 6 cilinder, die met twee turbo s tot een fors vermogen van 306 pk komt en bijna een nieuwe M3 overbodig maakt. Maar natuurlijk kan de meest sierlijke uit de 3-serie ook worden gekocht met de smakelijke 3 liter diesel. SAAB 9-5 BIOPOWER Ieder merk is bezig met alternatieve brandstoffen of aandrijfvormen. In Zweden wordt het merendeel van de Saab 9-5 inmiddels verkocht in de Biopower-uitvoering. Deze variant loopt op E85 en benzine. E85 is samengesteld uit 85 procent ethanol en 15 procent benzine. Ethanol kan uit verschillende bronnen worden gemaakt (vandaar biobrandstof) en maakt de westerse wereld wat minder afhankelijk van de olielanden. Als bonus haalt de koper van de 9-5 Biopower 30 pk meer uit de bestaande 2 liter turbomotor. Wordt met dezelfde auto echter gewoon op benzine gereden, dan verdwijnt de vermogenswinst. De Saab 9-5 Biopower is ook in ons land leverbaar, maar de beschikbaarheid van E85 is met één tankstation - in de regio Rotterdam - op dit moment nog te bescheiden. De overheid is wel aan het broeden op stimuleringsmaatregelen. Tekst en fotografie: TONY VOS N A T I O N A A L 9

10 A D V E R T O R I A L ELEKTRONISCH FACTUREREN: KOSTENBESPAREND EN EFFICIËNT Het digitaal versturen van facturen is voor veel ondernemingen nog steeds geen realiteit. Een gemiste kans, want naast een efficiënter facturatieproces levert het ook een behoorlijke kostenbesparing op. ING Commercial Finance heeft een oplossing die bedrijven de mogelijkheid biedt hun facturen elektronisch te versturen. Elektronische facturen kosten minder dan papieren facturen. Denk maar aan de kosten voor printen, enveloppen en de tijd die u kwijt bent aan het verzenden van de factuur. Een elektronische factuur kost gemiddeld de helft van een papieren versie. Hierdoor is elektronisch factureren een uitstekende oplossing voor ondernemingen die kosten willen besparen. Bovendien krijgt u meer inzicht in het facturatieproces, waardoor u dit kunt optimaliseren. Laagdrempelige oplossing Wanneer u uw gehele orderproces al gedigitaliseerd hebt, waarom zou u dan uw klanten nog een papieren factuur sturen? Een aansluiting tussen het digitale orderproces en een digitaal facturatieproces is een logische stap in de gehele digitalisering van uw onderneming. Het kan u veel voordelen opleveren en biedt uw klanten meer gemak. Elektronisch factureren scheelt namelijk ook in de kosten van uw klanten. Daarom vragen veel grote bedrijven tegenwoordig al aan hun leveranciers om elektronisch te factureren. Als leverancier wilt u natuurlijk voldoen aan de wensen van uw opdrachtgevers. Daarom is de benodigde investering voor de service van ING Commercial Finance laag en is de implementatietijd kort. Geen omslachtige procedures, maar een laagdrempelige oplossing. Verschillende mogelijkheden Elektronisch factureren is in principe voor elke onderneming mogelijk. In plaats van uw facturen te versturen naar de printer, stuurt u ze naar de digitale omgeving van ING Commercial Finance. Vanuit hier worden zij beschikbaar gemaakt voor uw klanten. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het presenteren van de facturen aan uw opdrachtgevers. Eén manier is via een portal op internet. Dit kan uw eigen website zijn, wat erg geschikt is wanneer u jaarlijks zeer veel facturen verstuurt, of de portal van ING Commercial Finance. Een andere manier is om de facturen direct voor de klanten beschikbaar te maken, via of online banking systemen. Met ING Commercial Finance kunt u alle kanten op. Hoe werkt het? U stuurt uw facturen naar de digitale omgeving van ING Commercial Finance. De factuurgegevens kunnen in alle formaten worden aangeleverd. ING Commercial Finance maakt de factuurgegevens beschikbaar in HTML voor weergave op het internet, in PDF-formaat om aan de fiscale regelgeving te voldoen en in een aantal standaardformaten voor het downloaden. Op het moment dat de factuur beschikbaar gesteld wordt via de ING Commercial Finance omgeving, ontvangen u en uw klant een . U ontvangt een met daarin gegevens over het aantal Verzender Ontvanger 1 0 B U S I N E S S

11 A D V E R T O R I A L aangeleverde facturen. Uw klant ontvangt een waarin hij attent wordt gemaakt op de beschikbaarheid van een nieuwe factuur. Al uw klanten hebben een eigen inbox. Hierin worden alle nieuw beschikbare facturen geplaatst. Vanuit deze omgeving kunnen de facturen worden bekeken, gedownload en gedurende een bepaalde periode worden bewaard. De download-optie biedt uw klanten de mogelijkheid om de factuur in het boekhoudsysteem in te lezen. Dit vergemakkelijkt het betalingsproces en scheelt bovendien veel tijd en kosten. Wanneer uw klanten voor de eerste maal een factuur in hun mailbox krijgen, ontvangen zij tevens een met daarin de gebruikersnaam en een wachtwoord. Via de hyperlink in de of door rechtstreeks naar de website te gaan, kan het wachtwoord gewijzigd worden en kan men eventueel andere eigen gegevens aanpassen. Voordelen Naast kostenbesparing biedt elektronisch factureren voor u als verzender nog legio voordelen. Zo bent u geen tijd meer kwijt aan het fysiek verzenden van facturen. Ook hoeft u nooit meer een kopie van een factuur te sturen, omdat de portal een digitaal archief heeft. En wanneer de klant de facturen automatisch downloadt in zijn systeem, verbetert de nauwkeurigheid en de snelheid aanzienlijk. Ook wordt het proces inzichtelijker; u weet precies welke status een factuur heeft. Fiscale regelgeving Wanneer u de facturen via het platform van ING Commercial Finance verstuurt, hoeft u geen papieren facturen meer te sturen. Volgens de Nederlandse BTW-wetgeving en een verordening van het Nederlandse Ministerie van Financiën uit augustus 2004, mogen facturen zowel door de leverancier van de goederen en diensten uitgegeven worden, als door de ontvanger of een derde partij, die handelt in de naam en ten behoeve van de leverancier. Dit geeft ING de mogelijkheid om de elektronische facturering voor haar klanten te verzorgen. De overheid stelt als eis aan elektronisch factureren, dat de ontvanger de factuur elektronisch accepteert en dat de authenticiteit en integriteit wordt gewaarborgd. Facturen mogen overal bewaard worden, in elk land en op elk medium. BTW-plichtige bedrijven moeten in staat zijn om gedurende zeven jaar de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de data te kunnen garanderen. Met het digitale archief is dit geen enkel probleem. De dienstverlening van ING Commercial Finance voldoet aan alle wet- en regelgeving en is daarom de perfecte oplossing voor ondernemingen die elektronisch willen factureren. Blik in de toekomst Elektronisch factureren is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Een factuur is namelijk niet alleen de laatste stap in de inkoopcyclus, maar ook de eerste stap in de betaalcyclus. De elektronische factuur is weer een stap in het efficiënter maken van deze processen. Elektronisch factureren leidt tot snellere verwerking, minder fouten en een betere controle. We moeten hierbij echter niet vergeten dat een factuur ook een contactmoment is met de klant. Het dynamische en interactieve karakter van een internetomgeving biedt marketingkansen tijdens het presenteren van uw facturen. Ook op dat gebied dienen zich dus nieuwe mogelijkheden aan. Meer weten? ING Commercial Finance is hoofdsponsor van de Credit Expo 2006, die op 12 en 13 oktober wordt gehouden in de RAI Amsterdam. Kom langs bij onze stand voor meer informatie of ga naar de presentatie Elektronisch Factureren. Op 15 november vindt het Congres Elektronisch Factureren & Betalen plaats in het Triavium te Nijmegen. Hier krijgt u alle informatie over de ontwikkelingen op dit gebied en kunt u ons bezoeken tijdens de informatiebeurs. Voor meer informatie: ING Commercial Finance Runnenburg 30, 3981 AZ Bunnik Postbus 3030, 3980 DJ Bunnik Tel N A T I O N A A L 11

BUSINESS NATIONAAL DE TOEKOMST IS AAN EEN ZAKENKABINET. Adjiedj Bakas over ambitie, urgentie en innovatie

BUSINESS NATIONAAL DE TOEKOMST IS AAN EEN ZAKENKABINET. Adjiedj Bakas over ambitie, urgentie en innovatie BUSINESS NATIONAAL Adjiedj Bakas over ambitie, urgentie en innovatie DE TOEKOMST IS AAN EEN ZAKENKABINET P R O F I E L Hoewel de professie al enige tijd bestaat, wordt het belang van trendwatchers steeds

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

BUSINESS NATIONAAL EEN GOEDE VERLIEZER KAN DE GROOTSTE WINNAAR WORDEN. De ervaring van Toon Gerbrands

BUSINESS NATIONAAL EEN GOEDE VERLIEZER KAN DE GROOTSTE WINNAAR WORDEN. De ervaring van Toon Gerbrands BUSINESS NATIONAAL De ervaring van Toon Gerbrands EEN GOEDE VERLIEZER KAN DE GROOTSTE WINNAAR WORDEN P R O F I E L Ruim vijf jaar geleden maakte Toon Gerbrands zijn entree in de voetballerij. De voormalige

Nadere informatie

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele T H E M A BUSINESS NATIONAAL In een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers steeds meer voor het uitzoeken waar ze willen werken. Bedrijfshuisvesting is daarom zowel een belangrijke arbeidsvoorwaarde als

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT Information Management & connected enterprise

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

IT als aanjager van verandering

IT als aanjager van verandering EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN ICT MEDIA, VERSPREID DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD BoardroomIT INNOVATIE & TRANSFORMATIE www.it-executive.nl, www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES 19 SEPTEMBER 2013 Innovatie

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

E-business. december 2008

E-business. december 2008 december 2008 E-business Schaalbaarheid als wondermiddel Implementeren is science Beveiligingstechnologie Datacenter kan véél groener ERP is al bijna weer een verouderd begrip. SOA nam het roer over en

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware mei 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 2 BI & analytics Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot Realtime analytics Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware cio

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie