Melkveehouderij gezonde groei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Melkveehouderij gezonde groei"

Transcriptie

1 Melkveehouderij gezonde groei Liefde voor het melken De uitdagingen van het ondernemerschap Visie ontwikkelen Strategische keuzes maken Ondernemers met pit en ruggengraat Meer mogelijk maken

2 De ontwikkelingen in de melkveesector gaan snel. Ondernemers reageren hierop door aanpassingen op hun bedrijf. Vaak gaat dit gepaard met groei in aantal dieren en/of het opstarten van andere activiteiten. Maar waar het uiteindelijk om draait, is ondernemerschap. Voor ABN AMRO staat dat centraal. In deze brochure kunt u, behalve van de sectoranalyse van ABN AMRO, ook kennisnemen van de visie van enkele melkveehouders en vertegenwoordigers van andere schakels in de melkveesector. Het kan u helpen bij het verder ontwikkelen van uw bedrijfsstrategie. De melkveehouderij Melk in de markt De melkveehouderij in Nederland heeft toekomst. De Nederlandse zuivelsector is voldoende sterk om in Europa en zelfs wereldwijd de concurrentie aan te kunnen. Met name in de afzet van producten met een hoge toegevoegde waarde - en specifiek in het segment van verse producten - heeft Nederland in de driehoek Londen-Parijs-Berlijn de beschikking over een aantrekkelijk afzetgebied met een grote bevolkingsconcentratie. Omringd door een omvangrijke groep consumenten die in toenemende mate vraagt om aantrekkelijk geprijsde (gemaks)producten van superieure kwaliteit, heeft Nederland een prima marktpositie. Deze positie zal bestendigd en zelfs verbeterd moeten worden. De uitdaging is duidelijk: de productie moet afgestemd worden op de marktvraag. Niet zozeer in volume, maar vooral in kwaliteit en toegevoegde waarde. Bij het genereren van die toegevoegde waarde is de inventiviteit van de zuivelindustrie op het gebied van productvernieuwing cruciaal. Evenals een goed samenspel tussen de melkveehouder en de partners in de zuivelketen. Uitdagend dankzij dilemma s De melkveehouderij kende tot ruim twintig jaar geleden nagenoeg geen beperkingen voor wat betreft groei. De ommezwaai kwam met de melkquotering in 1984: voortaan moesten, om te kunnen groeien, kosten worden gemaakt door de noodzakelijke aankoop van extra quotum. Uit die periode dateren ook de eerste milieuregels voor de veehouderij, die gaandeweg strikter werden. De nieuwe mestwetgeving vanaf 2006 legt een verdergaande beperking op: een melkveehouder, die te weinig eigen grond heeft, zal veel energie moeten steken in het verantwoord regelen van zijn mestafzet. Voor een levensvatbaar bedrijf is groei noodzakelijk. De Europese Commissie streeft ernaar de melkprijs in Europa te laten dalen in de richting van de wereldmarkt. De komende jaren worden de Europese restituties (exportsubsidies) op zuivelproducten verder afgebouwd, 2

3 waardoor de melkprijs in Europa daalt. Ter compensatie is een melkpremie geïntroduceerd die deze daling moet opvangen. De premie is in 2004 voor het eerst uitgekeerd en bedroeg toen 1,18 per 100 kg melk; voor 2005 is de premie 2,36. In beide jaren waren de premies overigens meer dan voldoende om de daling van de opbrengstprijs te compenseren. Bij verdergaande daling van de bodemprijs zal de premie die vanaf ,55 bedraagt - onvoldoende zijn om de prijsdaling voor de melkveehouder te compenseren. In welke mate die prijsdaling beperkt blijft, hangt af van hoe succesvol het zuivelbedrijf is. De neerwaartse trend van het prijsniveau zet de marge van melkveebedrijven onder druk. Efficiënte bedrijven hebben onder deze omstandigheden meer zicht op con- tinuïteit. Ontwikkelingen rondom melkquota De verwachting is dat de Europese Commissie de melkquotering per 2015 beëindigt en dat vervolgens hiervoor een andere regulering - publiek dan wel privaat - terugkomt. Het lijkt er op dat veel melkveehouders erop anticiperen dat na 2015 een systeem van leveringsrecht, al dan niet gekoppeld aan de zuivelfabriek, zal blijven bestaan. Dit komt ook tot uitdrukking in de prijs die voor melkquotum betaald wordt. De quotumprijs is anno 2005 hoog, hetgeen wellicht te maken heeft met het feit dat 31 maart 2007 als referen- tiepunt geldt voor het vaststellen van de toekomstige bedrijfstoeslag. De melkpremie wordt vanaf die datum ontkoppeld van het melkquotum en verandert in een toeslag per bedrijf. Het evenwicht in de quotummarkt zal langzaam verschuiven. Dalende melkprijsopbrengsten zetten het rendement in de sector onder druk. Hierdoor zullen bedrijven met een hoge kostprijs zich heroriënteren. Dit zal leiden tot een toename van het quotumaanbod. De groep bedrijven die zich bij de geldende melkprijzen als koper op deze markt begeeft, neemt af. Met als gevolg een verruiming van de quotummarkt en een dalende quotumprijs. Verwacht mag worden dat vooral vanaf 2007 de quotumprijs substantieel zal dalen. Strategische keuzes Afhankelijk van zijn bedrijfssituatie én zijn sterke punten, zal de melkveehouder een strategische keuze moeten maken. Hieronder zijn drie strategieën nader belicht. Staking Een aantal ondernemers zal de komende jaren het bedrijf afbouwen of staken. De redenen kunnen divers zijn: bijvoorbeeld het ontbreken van een opvolger, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden op de huidige locatie of een dalend rendement. Het besluit is niet altijd gemakkelijk, maar bedrijfsbeëindiging kan ook een verstandige strategie zijn. Notering koopmelk Prijs per kg vet 55,00 54,00 53,00 52,00 51,00 50,00 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00 44,00 43,00 42,00 41,00 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 35,00 1 jan 31 jan 1 mrt 31 mrt 30 apr 30 mei 29 jun 29 jul 28 aug 27 sept 27 okt 26 nov 26 dec Bron: Steegro Melkveehouderij: Gezonde groei 3

4 In de praktijk blijkt dat geleidelijke beëindiging de ondernemer de tijd geeft om - sociaal en emotioneel - dit afbouwproces goed te doorlopen. Om dit mogelijk te maken heeft ABN AMRO een stakingsregeling ontwikkeld. Verbreding Een andere groep melkveehouders maakt - innoverend en onderscheidend - de keuze voor groei van het bedrijf door verbreding. Bijvoorbeeld door de huisverkoop van kaas en andere zuivelproducten, onderhoud van natuurgebieden, of het opzetten van een zorgboerderij. Maar óók door bijvoorbeeld een deel van het bedrijf (bijv. de grond) te verhuren voor activiteiten die een hoger rendement opleveren dan melkproductie. Of door nevenactiviteiten als windmolens en mestvergisting. Die verbreding kan ook een deeltijdbaan zijn. Deze verbreding kan gunstig uitpakken voor het totaalrendement. Het zorgt voor een stabiele tweede inkomensbron. Groeistrategie Een derde optie is schaalvergroting. Omdat de verwachting is dat de opbrengstprijs voor melk de komende jaren zal dalen, wordt volop ingezet op kostprijsverlaging. Schaalvergroting is hierbij een goede strategie. Voorwaarde voor een groeistrategie is een goede kostprijs. Vaak valt in de huidige bedrijfssituatie ook nog winst te behalen. Sleutelwoorden hierbij zijn: optimaliseren van de bedrijfsvoering, mechanisering, automatisering en arbeidsefficiëntie. Uit een analyse van Alfa Accountants en Adviseurs komt naar voren dat tussen goede en minder goede melkveebedrijven een saldoverschil van 5,5 cent per kg melk ligt. Bij een quotum van kg is dat ,-. Topinvesteerders In Nederland is fors geïnvesteerd in de aankoop van melkquotum. Ons land is, met een gemiddeld bedrijfsquotum van kg melk de nummer 3 van Europa, na Engeland en Denemarken. De helft van de Nederlandse bedrijven had in 2004/2005 zelfs meer dan kg melkquotum. Blijft de vraag of degenen die willen groeien nu wel of niet moeten investeren in quotum. In feite gaat hier de vergelijking op die ook geldt voor aandelen: gespreid aankopen vermindert het risico dat te duur blijkt te zijn ingestapt. Voor degenen die willen groeien in melkproductie, is het gespreid in de tijd aankopen van melkquotum daarom een verantwoorde manier van investeren. Voor bedrijven met een goede basis en een groeistrategie biedt ABN AMRO extra financiële ruimte om deze groei te realiseren. 30% Structuurontwikkeling melkveehouderij o.b.v. quotum 25% Aandeel in totaal geleverd quotum 20% 15% 10% 5% 0% < >= Grootteklassen Bron: Productschap Zuivel 4

5 Rentemanagement in de agrarische sector, jazeker! Beperk uw renterisico Een groot deel van de agrarische ondernemers in Nederland heeft een lening met variabele rente. Al deze ondernemers profiteren van de huidige lage rentestand, maar lopen ook een risico op het moment dat de rente stijgt. Elk procent rentestijging geeft bij een modern bedrijf al gauw een kostprijsstijging van 1,2 cent per kg melk. Voor ondernemers die wat dat betreft geen risico s willen nemen, zijn er vele mogelijkheden om beide zaken te combineren. Profiteren van de huidige lage rente en toch beschermd zijn tegen een mogelijke rentestijging? Het kan. Bijvoorbeeld met de Rente Swap. Met een Rente Swap verzekert u zich tegen rentestijgingen en profiteert u van de historisch lage rente door deze nu vast te leggen. U ruilt als het ware de variabele rente van uw bestaande financiering tegen een vaste rente. Grafisch ziet dit er als volgt uit: Ondernemer Kredietovereenkomst Euribor + kredietopslag Financiering Lening o.b.v. Euribor Rente Swap Vaste Rente ABN AMRO Euribor Een voorbeeld Stel u heeft een lening op basis van Euribor van ,- met een resterende looptijd van vijftien jaar. Laten we aannemen dat Euribor momenteel 2,25% bedraagt. Dat is wat u aan uw bank betaalt plus de kredietopslag. U verwacht dat de rente gaat stijgen en besluit de rente voor de volledige hoofdsom (een deel ervan kan ook) voor de komende tien jaar vast te leggen door middel van een Rente Swap met een vaste rente van 3,60%. U ontvangt dan gedurende de looptijd van de Rente Swap het voor de lening te betalen Euribor-tarief terug, ongeacht de hoogte ervan. In ruil hiervoor betaalt u het vaste tarief van 3,60%. De rentebetalingen van de lening en de Rente Swap blijven gescheiden, maar resulteren in een betaling van 3,60% plus kredietopslag. Het vaste tarief van de Rente Swap is weliswaar hoger, maar met de Rente Swap heeft u zich verzekerd tegen een rentestijging. U weet dus precies waar u aan toe bent, gedurende de looptijd van de Rente Swap (in het voorbeeld tien jaar). Uiteraard kunt u de Rente Swap ook voor de gehele looptijd van de financiering afsluiten. Indien u echter de financiering (geheel of gedeeltelijk) voortijdig beëindigt, blijven de rechten en plichten voortvloeiende uit de Rente Swap onverminderd van kracht. Deze Rente Swap is nu ook met rentebedenktijd verkrijgbaar, voor bedragen vanaf EUR ,- en met looptijden van 7, 10 en 15 jaar (inclusief de laatste 2 jaar rentebedenktijd). Dit biedt u de mogelijkheid om, in de laatste 2 jaar van uw rentevaste periode, de Rente Swap te beëindigen en zodoende zelf het meest geschikte moment te bepalen om de rente, voor het vervolg van uw financiering, opnieuw vast te zetten. Laat u informeren over de vele mogelijkheden die de bank u biedt om uw renterisico te beperken. Melkveehouderij: Gezonde groei 5

6 Ondernemers vol ambitie De ondernemer in de melkveehouderij ziet zich geconfronteerd met onzekerheid over de mate van voortbestaan van het melkquotum, met de noodzaak van een verantwoorde mestafzet en met weinig opbeurende prognoses over de melkprijzen in de komende jaren. Voor ondernemende melkveehouders die de koe bij de horens willen vatten, zijn het flinke uitdagingen. ABN AMRO heeft daarom gesprekken gevoerd met melkveehouders en hun partners in de agribusiness om hun visie op hun bedrijf en de sector te vernemen. Ze roepen het beeld op van de melkveehouderij als een actieve sector. Een sector met ondernemers die uitstralen dat de Nederlandse melkveehouderij toekomst heeft. Ondernemers met dynamiek, die graag verantwoord verder willen groeien. Dat sluit precies aan bij waar ABN AMRO voor staat: hulp bieden bij gezonde groei. André en Marianne Vermüe Investeren in zaken die beter renderen dan quotum De ouders van André Vermuë zijn in 1953 vanuit Zeeland verhuisd naar Groningen. Voordat ze in 1969 besloten volledig over te schakelen op melkvee hadden ze een gemengd bedrijf. In 1982 werd een boerderij erbij gekocht. Ze molken toen zo n 220 koeien. Dan leer je wel werken, aldus André. In 1985 is het bedrijf weer gesplitst. André en Marianne hebben het melkveebedrijf met een quotum van kg in 1989 overgenomen. Ondernemers: Marianne en André Vermüe Locatie: Winsum (GR) Bedrijf: melkvee Grootte: ruim 1 miljoen kg quotum, 78 ha grond (waarvan ha jaarlijks verhuurd wordt voor pootaardappelen) Het bedrijf van Marianne en André Vermüe is volop gemechaniseerd en geautomatiseerd. Een volautomatische houtkachel, beregening, twee melkrobots, een kunstmelk-automaat voor de kalveren, een krachtvoerbox, vijf computergestuurde voerhekken, een combirondebalenpers: het is er allemaal. Volgens André is die automatisering ook de kracht van het bedrijf. Waar je anders een extra medewerker voor zou moeten inhuren, kun je het nu zonder doen. Zelfs houdt André nog tijd over voor weidevogelbeheer en de ontwikkeling van bonte weideranden: Een aardigheid die bovendien ook nog redelijk vergoed wordt door de overheid. 6

7 Marianne en André Vermüe: Investeringen moeten renderen Dierenwelzijn André is zeer lovend over zijn melkrobots. Ik heb nu ruim de tijd om mijn koeien regelmatig aan een gedegen inspectie te onderwerpen. Zodra hij vermoedt dat de conditie van zijn dieren niet optimaal is, checkt hij meteen zijn computergegevens. De koeien in mijn stal, zullen het goed hebben, luidt zijn credo. Het gesprek komt bijna als vanzelf op de donkere periode in 1989, toen zijn veestapel werd geënt tegen IBR. Door verkeerde toediening van de entstof moesten meer dan honderd koeien het veld ruimen. Inmiddels heeft hij geleerd vooruit te kijken in plaats van achterom. André doet op zijn bedrijf aan beperkte weidegang. Het resultaat van zijn bedrijf: gemiddeld ruim kg melk, 4,25% vet en 3,58% eiwit. Dat hij ook op een ander vlak nog voldoende handigheid in huis heeft, bewijst hij met de verbouwing van de werktuigberging tot ligboxenstal, drie jaar geleden. Zoiets vind ik dus leuk om te doen, aldus André. Géén quotumaankoop meer Met hun twee robots, voldoende grond en stalruimte en de grote mestopslag zouden de Vermuës gemakkelijk 1,4 miljoen kg melk kunnen produceren. Marianne en André zijn echter van mening dat verdere investering in quotum niet rendabel is. De prijs is te hoog. We steken ons geld liever in beter renderende investeringen. André heeft zich inmiddels georiënteerd op de mogelijkheden van een mestvergistingsinstallatie. Zeer waarschijnlijk wordt dat de volgende uitdaging. Je moet als ondernemer een eigen visie hebben, aldus André. Je moet je niet al te veel te laten afleiden door anderen. Waar anderen wellicht een beetje bedrijfsblind zijn en alles investeren in nóg meer quotum, heeft hij voor zijn bedrijf doorgerekend dat andere investeringen beter renderen. Met een biogasinstallatie denkt André een veel hoger rendement op geïnvesteerd vermogen te behalen dan met een investering in quotum. Bovendien krijgt hij op deze manier meer poten onder het bedrijf, waardoor het nog solider wordt. Investeren in verbreding André vervolgt: Wil je ondernemer blijven, zorg dan dat je voorop gaat en de uitdaging ziet als onderdeel van je ondernemerschap. Geen grijs gedoe, maar zwart-wit er tegen aan. Vermuë wil daarbij graag de zaak in eigen hand houden, zonder afhankelijk te zijn van vaste medewerkers. Zijn doel is als bedrijf te blijven groeien, maar daarbij terdege ook te kijken naar wat het beste rendeert. In het geval van de Vermuës betekent dat: verbreding. Een modern, eigentijds bedrijf dus, dat stoelt op vijf stevige poten: melkproductie, verhuur van grond voor pootaardappelen, loonwerk, vogelbeheer en mestvergisting. Melkveehouderij: Gezonde groei 7

8 Kees en Tiny Beekmans Doorgroeien in melkquotum Tiny en Kees Beekmans hebben in 1990 het bedrijf overgenomen van de ouders van Kees, nadat hij het eerst vanaf 1984 in maatschap met zijn vader had gevoerd. Indertijd was het quotum kg. Vanaf 1995 is bewust ingezet op schaalvergroting om op die manier een levensvatbaar bedrijf te creëren dat op de toekomst voorbereid is. Ondernemers: Tiny en Kees Beekmans Locatie: Oirschot (N-BR) Bedrijf: melkvee Grootte: kg quotum, 80 melkkoeien, alle aanwas uit eigen jongvee Dat een bedrijf moet groeien, is bij Tiny en Kees met de paplepel ingegoten. Midden jaren 80 probeerden ze die groei te verwezenlijken door de productie per koe omhoog te krijgen door driemaal daags te melken. Omdat dit - fysiek en sociaal - als een te zware belasting werd ervaren, is uitgekeken naar andere methoden. Zo n zes jaar geleden is een melkrobot aangeschaft. Enerzijds omdat men nog steeds de melkproductie per koe wilde verhogen. Anderzijds om geen beroep te hoeven doen op externe arbeidskracht. Dat beviel goed. Omdat de melkrobot nauwelijks voldoende capaciteit had voor de tachtig koeien is onlangs een tweede robot aangeschaft. Dit ook omdat ze op korte termijn willen doorgroeien naar kg melkquotum en misschien zelfs naar meer dan een miljoen kg in de jaren daarna. De stalruimte, de capaciteit van de melktank en van de voermengwagen zijn ruim voldoende om de productie van honderd melkkoeien aan te kunnen. Tiny en Kees gaan duidelijk voor de uitdaging. Gewoon verder gaan met het bedrijf in de huidige omvang is voor hen niet aan de orde. Uitbreiding en meegroeien met de andere melkveehouders is voor hen een vanzelfsprekende zaak. Ze verwachten de kostprijs van melk in de hand te kunnen houden door volop in te zetten op de melkveehouderij en door bijtijds de nieuwste snufjes toe te passen. Kees en Tiny Beekmans: Positief denken 8

9 Kees en Tiny Beekmans: We gaan voor de uitdaging Sturen op efficiëntie Tiny en Kees besloten nog vóór de komst van de melkrobot hun dieren binnen te houden. In eerste instantie heeft de omgeving er wel een beetje vreemd naar gekeken, aldus Tiny, maar later kwam ook daar het besef dat de koeien nog steeds lekker gezond rondlopen in de stal. Bovendien is er volop begrip voor dat een moderne melkveehouder nu eenmaal van alles moet doen om de kostprijs te drukken. In de stal geldt een aangepast lichtregime (16 uur licht; 8 uur donker). Ook hangen er lampen met voldoende lichtsterkte. Met hun 33 ha grond, moeten ze alles uit de kast halen om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te doen, dat wil zeggen zomerstalvoedering, beregening en een optimale productie van gras en snijmaïs. Gerelateerd aan het aantal GVE is 33 ha te weinig. Voor de mestafzet wordt daarom een beroep gedaan op akkerbouwers in de buurt. Vanwege het nieuwe mestbeleid wordt ook scherp gestuurd op het ureumgehalte in de melk. En er zal minder jongvee aangehouden worden dan voorheen het geval was. één lijn, maar juist die afwijkende mening geeft de leukste discussies, aldus Tiny. Ook het contact met de bank wordt op prijs gesteld. Een bank die met je mee denkt, kritisch maar wél positief. Die náást je zit, niet tegenover je. En die concreet aangeeft waar je aan toe bent. Zo hebben ze recent een Rente Swap afgesloten met het oog op het risico van rentestijging in de nabije toekomst. Doordat hun melkveebedrijf zich in een landbouwontwikkelingsgebied bevindt, hebben Tiny en Kees veel contact met mensen van buiten de melkveehouderij. Dat verruimt het blikveld. Voor collega s hebben Tiny en Kees één advies: Besteed niet te veel negatieve energie aan het aanhikken tegen regelgeving of moeilijke procedures. Gebruik liever positieve energie in het oplossen van problemen. Het glas is halfvol, niet half leeg. Van elkaar leren Kees en Tiny stellen beiden erg prijs op uitwisseling van gegevens. In studieclubs met collega s, maar óók met de voerleverancier en de boekhouder. Je zit niet altijd op Melkveehouderij: Gezonde groei 9

10 ,, Koen Boonen (Landbouw-Economisch Instituut) Meningen uit de Melkveesector De betere boeren hebben nu eenmaal meer financiële mogelijkheden om te investeren in bedrijfsverbetering. Investeren in grond, gebouwen en werktuigen, maar óók in melkquotum. Of het quotum na 2015 nog behoorlijk wat waard zal zijn, is echter maar de vraag. Als het na dat jaar nagenoeg geen waarde meer heeft, is het voor bijna geen enkel bedrijf rendabel om nu nog hierin te investeren. Gerard Heerink (Friesland Foods) Voor een maximale verwaarding van de melk is het zaak dat er een optimale samenwerking en samenspel (partnership) is tussen melkveehouder en zuivelindustrie. Veelal zal laatstgenoemde als eerste signalen uit de markt oppikken, maar ook de melkveehouder moet zich hiervoor openstellen. Hier is beslist ook een rol weggelegd voor hem Bert Ipema en Kees de Koning (Animal Science Group, Wageningen Universiteit) In de melkveehouderij worden de bedrijven steeds groter. Navenant nemen ook de automatisering en de mechanisatie toe. We zien dat ook gebeuren met het gebruik van melkrobots. In 2005 heeft amper 4% een melkrobot. Over tien jaar zal meer dan 20% van de bedrijven een volautomatische melkrobot hebben. Verder zal er dan ook veel spin-off vanuit de robottechniek zijn, zoals automatische aansluitsystemen en een verder geperfectioneerd systeem om de kwaliteit van melk, c.q. de gezondheid van de koe sensorisch te detecteren. Jan Westers (Agrarisch Specialist, ABN AMRO) Ik ben positief gestemd over de melkveehouderij. De bedrijven ontwikkelen zich steeds meer tot toekomstgerichte bedrijven. Sterk vakmanschap en ondernemerschap zijn voorwaarden om de concurrentiestrijd op de wereldmarkt aan te kunnen. De ondernemers moeten mondig genoeg zijn om volop de discussie aan te gaan met hun gesprekspartners in de agribusiness. Ondernemers met pit en ruggengraat: zó moeten we ze hebben. Alfred Boeve (kalverintegratie Alpuro Group) De kalfsvleesproductie is goed voor een waardevermeerdering in de melkveehouderij die neerkomt op 4 à 4,5 cent per kg melk. Dit betreft de extra opbrengst voor het kalf, als ook de verwaarding van grondstoffen als wei en melkpoeder. Deze waardevermeerdering geldt grosso modo voor de hele EU, maar melkveehouders in Nederland springen er nog een beetje beter bij uit, omdat de kalverintegraties hier zitten. Herman Versteijlen (EU-Commissie, DG Landbouw:,, Melk en Melkproducten) De melkprijs zal dalen omdat we bij verder opengaande grenzen meer richting wereldmarkt gaan. Met de prijsdalingen voor interventieproducten is al een behoorlijke stap gezet in de aanpassing naar dat niveau. Ter compensatie is de melkpremie ingesteld, die er overigens toe geleid heeft dat in 2004 en 2005 het inkomen uit melk (prijs plus compensatie) hoger was dan in De toekomstige prijs gaat richting wereldmarkt, maar er zijn natuurlijk verschillen. Dat is afhankelijk van het succes van een melkverwerker om waarde toe te voegen. Ik verwacht niet dat de melkveehouderij zal verschuiven van West-Europa naar Midden- en Oost-Europa. Wél zal er een aanpassing in de structuur plaatsvinden: efficiënter en relatief groter. 10

11 ,, Leo Senden (Steegro Agrarisch Advies- en Bemiddelingsbureau) Sinds de introductie van het melkquotum in 1983 is de Regeling Superheffing telkenmale met een aantal jaren verlengd. In het begin met perioden van drie of vijf jaar. De laatste keer is afgesproken dat het melkquotum met tien jaar wordt verlengd, dus tot Zeker niet gezegd is, dat men bij de heroverweging in 2009 zal besluiten dat per 2015 het melkquotum volledig ophoudt te bestaan. De meeste melkveehouders gaan daar in ieder geval niet vanuit. Jacques de Craen (Agrarisch Specialist, ABN AMRO) De melkveehouder moet als ondernemer goed op de hoogte zijn van zijn zwakke en sterke punten. De zwakke moeten verbeterd worden. De sterke moeten - meer nog dan in het verleden - ten volle worden benut. Daarbij is het zaak om scherp de kosten in de gaten te houden en beslist niet terug te vallen op de automatische piloot. Je kunt het je in deze tijd nu eenmaal niet permitteren om niet alert te zijn. Hendrik Arends (Agrifirm) Het melkquotum, inherent aan een relatief gegarandeerde melkopbrengst, is jarenlang niet echt bevorderlijk geweest voor een stuk Schwung in de sector. De laatste jaren komt hier echter verandering in. Weerstanden in de vorm van dalende melk-opbrengsten en hogere kosten voor mest-afzet maken de Nederlandse melkveehouder harder en zakelijker. Hij kan zich nu weer voluit profileren als een échte ondernemer! niet per se de grote ondernemers te zijn. Als je de race om de efficiëntie wilt volhouden, moet je op alle fronten scoren: niet alleen een hoge melkproductie, maar óók letten op zaken als voerkosten, loonwerkkosten en financieringskosten. Jan van der Zee (Bestra Consultancy),, Helaas is het zo dat veel melkveehouders groeien om te groeien, zónder een gedegen afweging wat het uiteindelijk effect is op rendement. Dat bij groei bovendien ook de werkdruk toeneemt, lijkt men zich onvoldoende te realiseren. Marcel Henst (vakblad Boerderij) Als journalist zie ik de melkveesector als een vitale sector met enorm veel potentieel. Er gebeurt al heel veel, maar vooral ten aanzien van productinnovatie en genetica liggen nog tal van mogelijkheden in het verschiet. Liefde voor het melken. In al zijn facetten. Dat is de drive van de meeste melkveehouders. De valkuil hierbij is dat men zich wellicht blind staart op de tonnen melk die men wil melken, en daarbij de zakelijke kant, het rendement, uit het oog verliest. Melkveehouders hebben behoefte aan partners in de agribusiness die aantoonbaar maken dat zij het bedrijfsresultaat op een hoger peil brengen, uitgedrukt in klinkende munt. Geen loze praatjes, maar concrete acties. Dit past in de verzakelijking die de moderne melkveehouder anno 2005 typeert. In alles geldt: alleen het resultaat telt! Marco te Grotenhuis (Alfa Accountants en Adviseurs) Er is zeker toekomst voor de melkveehouderij, maar dan alleen voor de betere ondernemers. En dat hoeven Melkveehouderij: Gezonde groei 11

12 Onze agrarisch specialisten Groningen Groningen Ing. J. Westers Gelderland Doetinchem Ing. F.A.M. Dorresteijn Zuid-Holland Alphen a/d Rijn Ing. J.J.A. van Leeuwen Noord-Holland Den Helder Dhr. A.J. Verbruggen Groningen Dhr. H. Kasemier Apeldoorn Ing. E. Pierik Capelle a/d IJssel Dhr. C. Kroon Hoorn Dhr. J.N.M. Velzeboer Winschoten Ing. H.J. Kieft Utrecht Ing. J. Sinke Gorinchem Ing. J.J. Daalhuizen Friesland Leeuwarden Dhr. J.H. Dijkstra Leeuwarden Dhr. T. Okkema Drachten Dhr. J. Dam Drenthe Assen Ing. T. Tempelmann Groningen Dhr. H. Kasemier Overijssel Hardenberg Dhr. G.H. Olthof Enschede Ing. J.H.M. Wilmink Flevoland Emmeloord Ing. A.H. Broeze Drachten Dhr. J. Dam Apeldoorn Ing. E. Pierik Gorinchem Ing. J.J. Daalhuizen Brabant Breda Ing. M.R. Wortelboer Eindhoven Dhr. C.J. Vergouwen Tilburg Ing. J.A.M. de Craen Doetinchem Ing. F.A.M. Dorresteijn Limburg Roermond Dhr. A.H.M. Kessels Zeeland Goes Dhr. A.B. Koole Breda Ing. M.R. Wortelboer Utrecht Utrecht Ing. J. Sinke Alphen a/d Rijn Ing. J.J.A. van Leeuwen Informatie en advies De agrarisch adviseur van ABN AMRO is vertrouwd met de sector en met de ontwikkelingen en uitdagingen waarmee de agrarisch ondernemer wordt geconfronteerd. Hij is financieringsspecialist en weet de weg binnen de ABN AMRO-organisatie. Vast aanspreekpunt Bij de agrarisch adviseur kunt u in principe terecht met al uw vragen op financieel gebied. Of het nu gaat om bedrijfsfinanciering, verzekeren, pensioenvoorziening, privévermogen, fiscaliteit of beleggen. Kantoor in uw regio U kunt een afspraak maken via uw ABN AMRO-kantoor of rechtstreeks met een van de agrarisch adviseurs bij u in de buurt. ABN AMRO is op verschillende manieren bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Advies Voor vragen over de producten en diensten van ABN AMRO belt u met (lokaal tarief, 24 uur per dag, 7 dagen in de week). Via dit telefoonnummer kunt u tijdens kantooruren ook een afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek. Internet Op vindt u informatie over producten en bankzaken, een overzicht van de agrarisch adviseurs, specifieke informatie over verschillende sectoren en nog veel meer. Kijk voor uitgebreide informatie over onze producten en dienstverlening op: Nov Meer mogelijk maken

Rapportage Toekomstvisie bedrijf

Rapportage Toekomstvisie bedrijf Rapportage Toekomstvisie bedrijf Dhr. G. Evers Groeneveld 5 3744 ML Baarn D L V R u n d v e e A d v i e s BV W W W. D L V. N L Noord President Kennedylaan 35a Postbus 354 8440 AJ Heerenveen Tel. 0513 65

Nadere informatie

Uw doel bereiken met MelkNavigator

Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Als melkveehouder wilt u er uit halen, wat er in zit. Kies gericht voor meer melk, betere gehalten of meer grammen eiwit en/of vet.

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Melken in de Nieuwe Realiteit. Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group WUR, Lelystad

Melken in de Nieuwe Realiteit. Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group WUR, Lelystad Melken in de Nieuwe Realiteit Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group WUR, Lelystad Wat is de Nieuwe Realiteit? Zicht op afschaffing melkquotering in 2015, hoe anticiperen? Sterkere melkprijsfluctuaties,

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Advisering rond arbeid melkveehouderij. Themadag T VAB / Netwerken Veehouderij WUR/LNV 9 februari 2006

Advisering rond arbeid melkveehouderij. Themadag T VAB / Netwerken Veehouderij WUR/LNV 9 februari 2006 Advisering rond arbeid melkveehouderij Themadag T VAB / Netwerken Veehouderij WUR/LNV 9 februari 2006 Waarom aandacht voor arbeidsefficiëntie? 25 uren per week per ton melk 20 15 10 5 0 2 4 6 8 10 12 14

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

Vergelijking met buitenland

Vergelijking met buitenland Vergelijking met buitenland Michel de Haan Wageningen UR - LR USA NL Our Mission: Create a better understanding of milk production world-wide India China Ethiopia Argentinië Brazil Waarom vergelijking

Nadere informatie

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma Afwegingskader Opstallen - Weiden Symposium Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry De kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee 19 april Wageningen Ir. Q.G.W. (René) van den Oord sr. adviseur

Nadere informatie

Vergroting agrarisch bouwperceel Bleeksestraat 8 te Wehl

Vergroting agrarisch bouwperceel Bleeksestraat 8 te Wehl Vergroting agrarisch bouwperceel Bleeksestraat 8 te Wehl Het gaat hier om het vergroten van het bouwvlak met de bestemming Agrarisch. Gebleken is dat een uitbreiding van het agrarische bedrijf bedrijfseconomisch

Nadere informatie

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij Melkveehouderij VAC consult Een zoektocht naar een evenwichtige balans tussen groei en ontwikkeling Met het oog op de afschaffing van het melkquotum op 31 maart 2015, verandert de ondernemingsomgeving

Nadere informatie

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Aart Evers en Michel de Haan Het lagekostenbedrijf realiseerde in 1999 een kostprijs van 74 cent per liter melk. Een mooi resultaat en gunstig voor de inkomenspositie!

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

Op naar 2025. Door: Watse van Balen. 17 maart 2015

Op naar 2025. Door: Watse van Balen. 17 maart 2015 Op naar 2025 Door: Watse van Balen 17 maart 2015 Uw Toekomst? Strategieën Op sectorniveau: wat komt op sector/zuivelketen af? Op bedrijfsniveau: wat zijn cruciale beslissingen voor melkveehouders? Schaalvergroting

Nadere informatie

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij.

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Programma Opening Wim Thus Visie van de Rabobank op de mondiale melkveehouderij Hans Huijbers Visie van de ZLTO op de Nederlandse

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 november 2012 Martien Voskuilen, Jan Luijt Tussen 2005 en 2009 is de agrarische grondprijs in Nederland fors gestegen tot 46.000 euro/ha in 2009. Sindsdien handhaafde

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn?

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Financiering van het groeiend melkveebedrijf Jan Leyten 6 november 2014 Agenda 1. Evoluties in de melkveesector 2. Verantwoord investeren 3. Investeren in

Nadere informatie

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM Topkoers 29/21 Voorbeeld bedrijf Accon AVM fgdfgdf INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR VAN HET BEDRIJF 2. BESTEDING VAN EN BEHOEFTE AAN FINANCIELE RESULTATEN 3. PLANNING 1 2 4 6 4. FINANCIELE KENGETALLEN

Nadere informatie

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 1 Nog niet zo lang geleden had je als boer te maken met een melkquotum. Een melkquotum betekent dat je een maximale hoeveelheid

Nadere informatie

Melken na 2015; stress of cash?

Melken na 2015; stress of cash? Melken na 2015; stress of cash? Door Andries-Jan de Boer Waar gaan we het over hebben? Management van het melkveebedrijf, nu en in de toekomst (notendop) U en de wereld om u heen? Wat komt er op ons af?

Nadere informatie

Melkveebedrijf van: Maatschap Bussink. Risicoclassificatie

Melkveebedrijf van: Maatschap Bussink. Risicoclassificatie PROJECTINFORMATIE Melkveebedrijf van: Maatschap Bussink Foto: De nieuwe bedrijfslocatie van Maatschap Bussink in Nijensleek Projectnummer Sector Type financiering Object Partner PF0033 Melkveehouderij

Nadere informatie

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU MARKT- en PRIJSBELEID Het gemeenschappelijk landbouwbeleid beoogt o.a. de agrarische bevolking een redelijk inkomen te verschaffen en de consumenten te verzekeren

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

Kalverhouderij website ABN-AMRO 19 mei 2016 Algemene prognose Minder kalveren, maar meer rosévlees

Kalverhouderij website ABN-AMRO 19 mei 2016 Algemene prognose Minder kalveren, maar meer rosévlees Kalverhouderij website ABN-AMRO 19 mei 2016 De kalverhouderij is opgedeeld in twee segmenten; witvlees en rosévlees (jong of oud) kalveren. In hun opbrengsten zijn met name witvlees-kalverhouders sterk

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN l.vandellen@acconavm.nl / 058-2887887 GES dag 14-11-2013 STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN Wat telt na 2015? Durk hat in stal bout Dierplaatsen? Mest Of toch grond? Gewoon dóórgaan is

Nadere informatie

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland?

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Herman Versteijlen, Directeur DG AGRI Lelystad, 21 september 2006 Verleiding van beweiding Vele ontwikkelingen die

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang editie 2014/2015 Perspectief De Nederlandse melkveehouderij is, samen met de toeleverende en verwerkende industrie,

Nadere informatie

Boer Mijn economisch rendement: Denk aan: jaarinkomen / saldo / kostprijs

Boer Mijn economisch rendement: Denk aan: jaarinkomen / saldo / kostprijs Naam: Boer Mijn economisch rendement: Denk aan: jaarinkomen / saldo / kostprijs Buitenshuis gaan werken / bij verdienen Nu een deel van het quotum verkopen Recreatie op bedrijf aanbieden, vergaderruimte

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

De zakelijke lening van ABN AMRO

De zakelijke lening van ABN AMRO Zakelijke lening 1 De zakelijke lening van ABN AMRO In dit productinformatieblad leest u hoe de zakelijke lening van ABN AMRO werkt, en wat de belangrijkste kenmerken en risico s zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

ALV GROENLINKS BRONCKHORST Visie op moderne grootschalige

ALV GROENLINKS BRONCKHORST Visie op moderne grootschalige ALV GROENLINKS BRONCKHORST 24-11-2015 Visie op moderne grootschalige Willem beekman Geboren op Texel, zoon van veearts. - Wens: boer worden! 25 jaar boer geweest op Urtica de Vijfsprong Biologisch dynamische

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfseconomische analyse 0,78125 Bedrijfseconomische analyse Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats Bedrijfseconomische analyse 2013 Uitgebracht aan: Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats klantnummer: 1234 Alle bedragen in

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee Dhr. Veehouder Koestraat 1 9999 AA DARP Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: 123456 0570-664111 Adviseur: A.D. Viseur BTW-boekhouding Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief BTW De financiële

Nadere informatie

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie?

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie? Bescherming tegen koersschommelingen Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin wat een valutaoptie is, hoe het werkt en wat de voordelen,

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016

Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016 Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016 Op 1 april 2015 is de productiebeperking van de melkveehouderij (melkquotum) afgeschaft. Milieudefensie is geïnteresseerd

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee AgroFinancieel Melkvee Mts. Veehouder Koestraat 8 9999 AA Darp Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTW boekhouding Periode: 123456 0570 664111 Dhr A.D. Viseur Alle financiële cijfers zijn

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven Ruwvoerkost in kostprijs melk Diane Schoonhoven Overzicht Evolutie kostprijs melkveebedrijf De verschillen tussen bedrijven zijn groot Ruwvoermelk maakt het verschil Voorbeelden impact op voerkosten 2

Nadere informatie

Schommelingen in de melkmarkt

Schommelingen in de melkmarkt Schommelingen in de melkmarkt Bent u over 5 à 10 jaar nog succesvol melkveehouder? Januari 2015 Flynth Paula Bulk Patrick Schrijver Rinus Wientjens Kennismaking thema Risicomanagement INTRODUCTIE Voorstellen

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Augustus 2013 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2 e kwartaal van 2013 uit op 49.800 euro

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Groeien in rendement. Hulpmiddelen om rendabeler te groeien Onderwijsdag 19 november Jelle Zijlstra, Wageningen UR Livestock Research

Groeien in rendement. Hulpmiddelen om rendabeler te groeien Onderwijsdag 19 november Jelle Zijlstra, Wageningen UR Livestock Research Groeien in rendement Hulpmiddelen om rendabeler te groeien Onderwijsdag 19 november 2013 Jelle Zijlstra, Wageningen UR Livestock Research Inhoud 1. Introductie Groei in NL en gevolgen voor concurrentiepositie

Nadere informatie

De ondernemende mens centraal

De ondernemende mens centraal De ondernemende mens centraal Overzicht 1: Ontwikkeling van de bedrijfsstructuur GRONDGEBRUIK (HA) Grasland 40,15 40,94 42,38 Maïsland 7,21 7,31 7,15 Overig 0,44 0,34 0,26 Totaal 47,80 48,60 49,79 MELKQUOTUM

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave Waarom belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

uw agrarisch bedrijf beëindigen of overdragen

uw agrarisch bedrijf beëindigen of overdragen uw agrarisch bedrijf beëindigen of overdragen Nu goed voorbereiden, straks financiële rust 3 Straks overdragen of verkopen? Een goede voorbereiding geeft rust en zekerheid. u wilt stoppen. wat komt er

Nadere informatie

Sectorupdate: Melkmeters maken. Sneller naar een integraal duurzame melkveehouderijsector

Sectorupdate: Melkmeters maken. Sneller naar een integraal duurzame melkveehouderijsector Sneller naar een integraal duurzame melkveehouderijsector De Nederlandse melkveehouderij heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet naar een duurzame productiewijze. Het doel is om vóór 2020 te komen

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Historie. Feiten Nederlandse zuivelsector

Historie. Feiten Nederlandse zuivelsector Nederland Zuivelland Feiten Nederlandse zuivelsector 17.500 melkveebedrijven 1,7 miljoen koeien 1,2 miljoen hectare grasland en snijmaisteelt: dat is 28% van Nederland 13 miljard liter jaarlijkse melkproductie

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

Compleet weiden Combi weiden Compact weiden. WeideKompas

Compleet weiden Combi weiden Compact weiden. WeideKompas WeideKompas Compleet weiden Compact weiden Kompas WeideKompas Beweiden is een keuze die u als veehouder zelf maakt. Wilt u starten met beweiden of wilt u meer rendement uit weidegang halen? WeideKompas

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Melkveehouderij. De kracht van ondernemerschap

Melkveehouderij. De kracht van ondernemerschap Melkveehouderij De kracht van ondernemerschap Melkvee houden in een onstuimige buitenwereld Nieuwe bedrijven vragen andere ondernemerskwaliteiten Bio-brandstoffen bieden melkveehouderij ook kansen Vrije

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Duurzame melk in supermarkten

Duurzame melk in supermarkten Onderzoekssamenvatting Stelt u zich voor dat er voortaan alleen nog maar duurzaam geproduceerde melk te verkrijgen is in de supermarkt. Alle niet duurzame soorten worden niet langer verkocht. Hoe zou de

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juli 2016 De melkaanvoer nam in juni met bijna 5% toe. In het eerste halfjaar van 2016 werd 820 miljoen kg (+12,6%) meer melk aangeleverd dan in de vergelijkbare periode van 2015. De ontwikkeling

Nadere informatie

Wervelkatern. Afschaffing van de melkquotering: een historische vergissing? juni 2007. en Verantwoorde Landbouw Werkgroep voor een Rechtvaardige

Wervelkatern. Afschaffing van de melkquotering: een historische vergissing? juni 2007. en Verantwoorde Landbouw Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw Werkgroep voor een Rechtvaardige Wervelkatern Afschaffing van de melkquotering: een historische vergissing? Wervel vzw juni 2007 Vooruitgangstraat 333b9 1030 Brussel 02/203 60

Nadere informatie

Cijfers die Spreken 2004 Analyse melkveehouderij

Cijfers die Spreken 2004 Analyse melkveehouderij Cijfers die Spreken 2004 Analyse melkveehouderij Cijfers die Spreken 2004 Analyse melkveehouderij Alfa Accountants en Adviseurs Inhoudsopgave Voorwoord 7 Deel I Analyse 8 De resultaten samengevat 10

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht maart 2015 In januari en februari stegen de Nederlandse noteringen onafgebroken door. Sinds begin maart is er echter sprake van een kentering in de markt. Dit gold in eerste instantie voor

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Robot & Weiden. Resultaten enquête 1

Robot & Weiden. Resultaten enquête 1 Robot & Weiden Resultaten enquête 1 Inleiding Inhoudsopgave De deelnemers van Robot & Weiden beantwoorden driemaal een enquête. Het doel is het in kaart brengen hoe zij omgaan met de combinatie melken

Nadere informatie

Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma

Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma In deze case wordt uiteen gezet op welke wijze renterisico effectief kan worden beheerst door

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder euro per 100 kg melk met 3,7% vet Marktbericht februari 2015 Sinds begin januari zijn de Nederlandse noteringen onafgebroken gestegen. Zowel de prijzen van boter als vol melkpoeder zijn in een kleine twee

Nadere informatie

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 AMBITIE VOEGT ONDERNEMINGSZIN ONMISKENBAAR WAARDE RESULTAAT TOE VOORBIJE SEIZOEN & VERWACHTINGEN BOS- EN HAAGPLANTSOEN Het voorbije seizoen hebben de bos-

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Valutatermijntransactie

Valutatermijntransactie Valutatermijntransactie Vooraf zekerheid over betalingen en ontvangsten in vreemde valuta Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin

Nadere informatie

Passen kruidenrijke weiden in de moderne melkveehouderij?

Passen kruidenrijke weiden in de moderne melkveehouderij? Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Passen kruidenrijke weiden in de moderne melkveehouderij? Weidetop - 11 juni 2014 Gijs Kuneman Directeur CLM Onderzoek en Advies Over CLM Onafhankelijk

Nadere informatie

Renderen bij een stijgende rente

Renderen bij een stijgende rente ARTIKEL 26 juni 2015 Voor professionele beleggers Renderen bij een stijgende rente Bij stijgende rentes verliezen zowel de verplichtingen als de rentedragende beleggingen van pensioenfondsen waarde. Om

Nadere informatie

Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland. Studiedag NVTL. Frits van der Schans. 11 maart 2014

Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland. Studiedag NVTL. Frits van der Schans. 11 maart 2014 Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Studiedag NVTL Weidegang Frits van der Schans 11 maart 2014 Uitnodiging - Wat is weidegang precies? - Hoe belangrijk is het en hoe belangrijk vinden

Nadere informatie

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Inleiding Dit is een tussentijds overzicht van de bedrijfsresultaten van melkveehouders van PPP-Agro Advies over het boekjaar 2013. Achtereenvolgens zijn

Nadere informatie

Bespreking Kostprijs 2006

Bespreking Kostprijs 2006 Bespreking Kostprijs 2006 i.s.m. Wim Govaerts Nick van Eeckeren (Louis Bolk Instituut) Jan Verkaik (Animal Sciences Group Wageningen UR) Eric van Dijken Van Dijken Bedrijfsadvies Vooraf Wie is Eric van

Nadere informatie