Thema Start-ups waarderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema Start-ups waarderen"

Transcriptie

1 uitgave van het DECEMBER 2013 Rentederivaat: STROP OF GOEDE DEAL? Waarderen is altijd verstandig: ook in fiscaal opzicht Thema Start-ups waarderen Uiteindelijk wil je weten of er ondernemersdrive is Moeilijke keuzes in economisch zware tijden

2 vanwaarde Inhoud Colofon Voorwoord Peter den Hertog Insight Rentederivaat: Strop op goede deal? Het advies Waarderen is altijd verstandig: Ook in fiscaal opzicht Het thema Start-ups waarderen Uiteindelijk wil je weten of er ondernemersdrive is De deskundigen Moeilijke keuzes in economisch zware tijden Opmerkelijke overname colofon Redactie Chris Denneboom Gerben Remmerde Eindredactie Frank van Ee Tekstproductie Intervolvement Communications Copyright NIRV Van Waarde is het (digitale) magazine van het NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators) met opiniërende artikelen over de huidige financiële en economische actualiteit en business valuation. Het magazine verschijnt 4 keer per jaar Ontwerp/Vormgeving EtopiaBdb, Haarlem Reacties Wilt u het magazine ontvangen? Mail dan naar 2

3 vanwaarde dedeskundige Van de voorzitter Onlangs hoorde ik een uitspraak die me aan het denken zette: pessimisme is kijken naar de toekomst op een te korte termijn. Of dat een interessant klinkende variant is op de uitspraak alles komt goed laat ik aan de lezer over, maar degenen die er zo over denken vraag ik toch er iets langer over door te denken. Onze leden die optreden als waarderingsdeskundige in conflicten weten er alles van: het zwartepieten vormt een vast onderdeel van juridische strijd. In deze context is de zwarte piet geen compliment. Zwarte piet ligt sowieso nogal moeilijk. Zelfs politici hebben de term opgepakt. Daar zaten we nou echt op te wachten: een grondige discussie over de helpers van Sinterklaas. De vraag is of aan deze al honderden jaren durende slavernij maar eens een eind moet komen. Ik heb wat moeite om deze commotie uit te leggen aan mijn buitenlandse collega s. Ik doe het ook niet, want ik heb wel iets beters te doen. Net als Rutte kan ik er ook niets aan doen dat zwarte Piet zwart is. Maar als zwart discriminerend is mogen we het ook niet meer hebben over zwart geld en is witwassen overigens ook uiterst racistisch. Ik zie een uitdaging voor onze wetgever. Afgezien van de verontrustende berichten over debt-ceiling in de VS, zijn er de laatste tijd hoopgevende berichten: toenemend consumentenvertrouwen, stabiliserende huizenprijzen. Voor wie denkt dat we in afzienbare tijd weer terugkeren naar business as usual zoals vijf jaar geleden, komt denk ik bedrogen uit. We zullen moeten leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid, waarin de begrippen zo safe als de bank, risicovrij en worst-case-scenario een andere associatie oproepen dan voorheen. Het waarderen van een onderneming in deze nieuwe werkelijkheid maakt het meer dan ooit nodig de onderneming te beschouwen in haar totale economische context. Het vak van register Valuator is er (nog) interessanter op geworden. Regelmatig lezen we over spraakmakende zaken waarbij een organisatie zich verslikt in rentederivaten. Een thema dat een nadere beschouwing waard is. Want niet alleen grote woningcorporaties doen mee aan dit spel. Vrijwel alle ondernemingen hebben wel ergens dit soort feestartikelen in de boeken. Hoe waardeer je dat in de balans? We wijden er in dit nummer een artikel aan. In dit nummer ook aandacht voor waarderingen van ondernemingen in diverse fasen van hun bestaan. Van start-ups zonder track record maar met vooral expectation record, naar bedrijven waarbij de going concern veronderstelling wellicht moet worden vervangen door een liquidatie-scenario. Ik wens u een winter zonder pessimisme. Peter den Hertog, Voorzitter NIRV 3

4 vanwaarde Wat zijn derivaten? Een derivaat betekent letterlijk afgeleid product. Derivaten zijn instrumenten die worden gebruikt om een bepaald risico af te kopen van bijvoorbeeld schommelingen van de valutakoers of rentes. Derivaten zijn er in vele varianten. Een voorbeeld van een veelgebruikte rentederivaat is een renteswap waarbij een ondernemer zijn variabele rente inruilt tegen een vaste rente om zich te beschermen tegen stijgende rentes. Rentederivaat: STROP OF GOEDE DEAL? 4

5 insight Roel van Bezooijen Rentederivaat, met name de renteswap, is de laatste tijd een eng woord geworden. Iets waar je als ondernemer je handen niet aan wilt branden. Onwetendheid is vaak het toverwoord rondom de problemen met rentederivaten. De ondernemers hebben zich in het verleden, al dan niet op advies van de huisbankier, met een renteswap gewapend tegen het risico van een rentestijging. Veelgehoorde klacht is dat banken ondernemers daarbij niet goed hebben voorgelicht. Terecht? Over het algemeen kun je zeggen dat ondernemers niet voldoende zijn geïnformeerd, zegt Roel van Bezooijen, senior manager treasury bij Baker Tilly Berk. Maar een en ander ligt wel iets genuanceerder dan nu wordt geschetst. Met rentederivaten is als product op zichzelf niets mis, zegt Van Bezooijen. Als je kennis hebt over hoe ze werken, weet je ook hoe je er op moet inspelen. Voor sommige ondernemers kan het heel goed werken. Maar zodra je als ondernemer niet weet wat de risico s zijn, kunnen er problemen ontstaan. Goede voorlichting vanuit de bank is dus belangrijk. Maar ook relatiebeheerders bij banken hadden vaak te weinig kennis van derivaten. Daarom lieten zij specialisten invliegen om die producten te verkopen. Specialisten misten op hun beurt echter weer kennis van de klant en konden dus niet inschatten of derivaten wel bij het type onderneming pasten. Zij hadden slechts de taak deze te verkopen. VAN DE REGEN IN DE DRUP De vraag rijst waarom ondernemers niet gewoon kozen voor een lening tegen een vaste rente. Van Bezooijen: MKB ers kregen veelal alleen leningen aangeboden tegen een variabele rente. Hierdoor was het voor banken eenvoudig om derivaten (meestal een renteswap) te verkopen. 5

6 vanwaarde Rentederivaat: STROP OF GOEDE DEAL? Maikel Rooijackers Die waren op het eerste oog ook aantrekkelijk voor ondernemers; zij kochten zekerheid door de variabele rente in te ruilen tegen een vaste rente. Hiermee dachten ze een stijging van de rente te hebben afgedekt. De ellende begon toen de crisis uitbrak. Banken waren zelf ook duurder uit in de markt en brachten extra renteopslagen in rekening. Hierdoor kreeg de ondernemer onverwacht toch te maken met forse stijgingen van de rentelasten. Ook daalde de rente erg hard waardoor renteswaps inmiddels veelal een negatieve marktwaarde hebben. NEGATIEVE MARKTWAARDE Feit is dat derivaten inmiddels voor meerdere ondernemers een grote kostenpost zijn geworden. Vooral wanneer de lening voortijdig wordt afgelost, kan dit problemen geven, zegt Van Bezooijen. Naast de aflossing moet in dat geval ook de negatieve marktwaarde van de renteswap worden afgerekend. En dat bedrag kan behoorlijk oplopen. Helaas kenden de meeste ondernemers de risico s onvoldoende. Ze voeren blind op hun relatiebeheerders en op de accountant, die ook veelal niet voldoende geïnformeerd was. BIJKOMENDE PROBLEMEN Ondernemers met derivaten die hun bedrijf willen verkopen, zijn bovendien gewaarschuwd. Over het algemeen wil een koper zelf in zijn financiering voorzien, zegt Maikel Rooijackers, Register Valuator en Accountant bij Baker Tilly Berk. Als verkoper moet je er dan voor zorgen dat jouw onderneming op het moment van overdracht vrij is van rentedragende schulden. Dat betekent dat je de lening vervroegd moet aflossen, maar ook de renteswap moet afkopen. Dat is voor MKB ers nogal eens een onaangename verassing. SPECULATIEVE SWAPS Ook voor de jaarrekening is het van belang dat een renteswap goed is vastgelegd. Rooijackers: Je lening en renteswap moeten matchen. De swap mag niet groter dan zijn dan nodig is om het renterisico van de lening af te dichten. Dit moet je bij het aangaan van de 6

7 insight swap vastleggen in een hedgedocument. Zo toon je aan dat je de swap niet gebruikt als speculatieve belegging. Wanneer je niet beschikt over de juiste hedgedocumentatie of de renteswap voor speculatieve doeleinden gebruikt, dan moet de negatieve marktwaarde direct als verlies worden verwerkt. NUANCEREN Zowel Van Bezooijen als Rooijackers vinden een nuance op zijn plaats. Een renteswap wordt normaliter afgesloten door de ondernemer om zich te beschermen tegen een rentestijging, zegt Rooijackers. Als de rente sterk was gestegen, hadden ondernemers veel geld bespaard door het afsluiten van een renteswap en was er uiteraard niet zoveel ophef ontstaan. Het is dan ook te makkelijk om alleen de producten de schuld te geven. Rentederivaten kunnen voor een ondernemer immers ook positief uitpakken. Dat neemt niet weg dat ondernemers naast de positieve effecten ook veel meer op de risico s gewezen moeten worden door de banken. Het is dan ook te makkelijk om alleen de producten de schuld te geven. 7

8 vanwaarde Het laten uitvoeren van een waardering is ook verstandig bij fiscale kwesties. Denk dan aan erfrecht, verplaatsingen van het bedrijf naar het buitenland en /of familieoverdracht. Drs. Frank Meerkerk FB RV bij Meer-waerde B.V., legt uit waarom. Fiscalisten hebben in principe niets met de feitelijke vaststelling van geldwaarde, het waardeoordeel, te maken. Desondanks laat de praktijk zien dat zij toch regelmatig een waardeoordeel (moeten) vormen, stelt Meerkerk. Simpel omdat partijen er niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld bij fiscale kwesties als erfrecht, het verplaatsen van een bedrijf naar het buitenland of familieoverdracht, is het verstandig een waardering te laten uitvoeren. BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILI- TEITEN Waarom het waarderingsvak binnen de fiscaliteit belangrijk is of kan zijn, verklaart Meerkerk aan de hand van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten binnen de erf- en schenkbelasting. Die zijn bij uitstek geschikt om dit belang uit te leggen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit houdt in dat voor de erfbelasting of schenkbelasting een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van ondernemings vermogen dat wordt verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging. Dat wil zeggen dat een ondernemer aanzienlijke belastingbesparingen kan realiseren wanneer hij zijn onderneming schenkt of deze vererft mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. BELASTINGBESPARINGEN Meer- HIER MOET JE AAN DENKEN BIJ FISCALE BEDRIJFSWAARDERING Conform artikel 35b SW kan ondernemingsvermogen vrijgesteld worden verkregen. Vrijgesteld is: Liquidatiewaarde -/- waarde going concern 100% Waarde going concern t/m % Waarde going concern voor zover meer dan %. OBJECTIEVE ONDERNEMING Voor de bepaling van het ondernemingsvermogen zijn aanvullende regels gesteld. Beleggingsvermogen behoort niet tot de onderneming. In de praktijk kan dit problemen opleveren bij de berekening van de omvang van de bedrijfsopvolgings faciliteiten. Wanneer is een activum een ondernemingsbestanddeel en wanneer is het een beleggingsbestanddeel? CONCERNSTRUCTUUR In concernstructuren wordt de waarde van de objectieve onderneming bepaald door de bezittingen en schulden van alle onderdelen van het concern. BEZITSEIS De erflater of schenker moet voldoen aan een bezitseis. Het ondernemingsvermogen moet gedurende één jaar voorafgaand aan het overlijden of gedurende vijf jaar voorafgaand aan de schenking bij de erflater of de schenker in bezit zijn geweest. Tijdens die periode moet er een onderneming zijn gedreven. VOORTZETTINGSEIS De verkrijger dient gedurende vijf jaar na de verkrijging te voldoen aan het voortzettingsvereiste. Dit wil zeggen dat de verkrijger de verkregen onderneming niet mag vervreemden of de aanspraak op toekomstige winst mag beperken. Bovendien moet hierbij de betreffende vennootschap gedurende dezelfde periode winst uit de onderneming of medegerechtigheid blijven genieten. Er zijn maatregelen getroffen voor situaties waarin formeel geen sprake is van voortzetting, 8

9 hetadvies kerk: Het waarderingsaspect komt met name voor in de bepaling van de liquidatiewaarde en de going concern -waarde. Wanneer men kan beargumenteren dat bijvoorbeeld (overtollige) liquide middelen dienstbaar zijn aan de onderneming en dus tot het ondernemingsvermogen behoren, kunnen grote belastingbesparingen worden behaald bij waardering op going concern basis. Daarnaast zie je regelmatig dat bij kapitaalintensieve ondernemingen (bv: agrarische sector, grafische branche, automobielbranche) de going concern waarde lager uitpakt dan de liquidatiewaarde. Waarderen is altijd verstandig: ook in fiscaal opzicht maar in economische zin nog steeds sprake is van voortzetting. Denk hierbij aan de omzetting van een BV in een IB-onderneming, de vervreemding van aandelen in het kader van een aandelenfusie, de overdracht van een onderneming in het kader van een bedrijfsfusie en dergelijke. Het is raadzaam hiervoor een verzoek in te dienen bij de fiscus om deze faciliteit toe te passen. CONCLUSIE De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bieden bij uitstek de mogelijkheid om op fiscaal vriendelijke wijze een onderneming te schenken of te laten vererven. Een goede waardering van de onderneming kan extra belastingvoordeel opleveren en daarnaast discussies met de Belastingdienst voorkomen. 9

10 vanwaarde 10

11 hetthema Rondom Wageningen University & Research Centre wemelt het van de jonge, innovatieve bedrijven. Veel daarvan zijn net gestart en met een goed idee door de oprichtingsfase heen gekomen. Er gloren kansen voor versnelling en er moet worden nagedacht over financiering, of zelfs aandelenuitgifte. Op zo n moment ontstaat de vraag: wat is deze start-up waard? Een spel met scenario s en bandbreedtes, tegen een futuristische horizon. Start-ups waarderen Uiteindelijk wil je weten of er ondernemersdrive is Jules van Berlo RV is iemand die dit spel als geen ander beheerst. Jarenlang heeft hij bij Claassen, Moolenbeek & Partners ervaring opgedaan met waardering van de innovatieve sector rond Wageningen UR en sinds 2012 als Register Valuator. Daarbij gaat het vaak om behoorlijk inhoudelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld: energie uit planten, of het nieuwste op het gebied van algen. Hoe krijg je daar de vinger achter? Ja, het is vaak nogal inhoudelijk, beaamt Van Berlo. De onderwerpen zijn allemaal even nieuw, er is geen historisch referentiemateriaal. Doordat ik dit werk al langer doe, heb ik feeling met het Wageningse wereldje en met innovatieve startups. Maar het allerbelangrijkst is toch dat je kijkt naar de ondernemersdrive die erachter zit. Want uiteindelijk gaat het niet alleen om de innovatie, maar ook om de mensen die er een succes van willen maken. TOEKOMSTGERICHT Van Berlo zet daarvoor zijn kennis en ervaring in, en houdt uitgebreide interviewsessies met het management. Ik kan dus inhoudelijk meepraten. Maar ik wil vooral kunnen zien of er een bedrijf gaat ontstaan, of het geld gaat opleveren. Gaat dat lukken? Kunnen ze er een bedrijf omheen zetten? Dat zijn de vragen die ik bij die gesprekken in mijn achterhoofd houd. De gesprekken vormen een onderdeel van de analyse in de volle breedte, uitmondend in toekomstscenario s. Heel toekomstgericht dus. We schetsen vaak een horizon en proberen goed te beargumenteren hoe realistisch deze is. Soms ligt deze wel tien tot vijftien jaar vooruit. Als het allemaal zou werken, hoe zou het er dan uitzien? En dan proberen we terug te redeneren: wat is daar voor 11

12 vanwaarde Start-ups waarderen Uiteindelijk wil je weten of er ondernemersdrive is nodig, hebben jullie dat in huis, gaan jullie die eerste aanzet ook pakken? Daarbij kijken we ook met de kritische bril van een investeerder naar de onderneming. Is dit allemaal niet heel subjectief? Van Berlo: Ons werk is altijd subjectief. Het gaat erom dat we in gesprekken heel goed duiden wat de ontwikkeling is. Vervolgens ordenen we alle informatie heel gestructureerd, zodat er een beeld van de bandbreedte ontstaat. Van elk scenario kun je op die manier het realiteitsgehalte bepalen. GEVOELIGHEIDSANALYSE Maar je weet niet of er onderweg nog tegenslagen zijn te verwachten. Hoe ga je om met die onzekerheid? Onzekerheid is er altijd. We proberen dat te ondervangen door verschillende gevoeligheidsanalyses te maken. Na alle mooie toekomstscenario s is het goed om ook eens te wijzen op een grote tegenslag. Wat als het bijvoorbeeld drie jaar langer duurt?, vraag ik dan. Een investeerder is gewend om rendement op zijn geld te krijgen. Maar we moeten ook beseffen dat deze ondernemingen nog met veel onzekerheid te kampen hebben. De gevoeligheidsanalyse helpt om een goede vermogenskostenvoet te bepalen. En om vanuit vele invalshoeken naar zo n zaak te blijven bekijken. Daarmee zit Van Berlo heel duidelijk ook op de stoel van de investeerder. Toch schrijft hij zijn rapporten niet alleen voor hen. Doordat we onze bevindingen heel uitgebreid toelichten, kunnen ondernemers hier ook veel bruikbare informatie uit halen. Eigenlijk werkt het twee kanten op: investeerders krijgen een helder beeld van de kansen en inzicht of de toekomstvisie ook gemanaged en georganiseerd kan worden. Aan de andere kant houden we de ondernemers een spiegel voor. Zo slaan we een brug tussen die twee. De basis voor vruchtbare onderhandelingen. 12

13 hetthema Want uiteindelijkgaat het niet alleen om de innovatie, maar ook om de mensen die er een succes van willen maken. 13

14 vanwaarde 14

15 dedeskundigen Moeilijke keuzes in economisch zware tijden Stel; je komt als ondernemer in zwaar weer. Je staat voor de moeilijke beslissing de stekker eruit te trekken of je onderneming voort te laten bestaan. Om dit te bepalen, is het verstandig je bedrijf te laten waarderen. Want wat is de waarde als de onderneming blijft bestaan, oftewel wat is de going concern waarde? En wat zou de waarde zijn als je besluit tot liquidatie? En tegen welke problemen kun je zoal aanlopen? Een Register Valuator en een jurist leggen uit. Als ondernemer kun je op het punt komen dat je moet besluiten je onderneming voort te zetten of te liquideren. Voorzetting van de bestaande bedrijfsactiviteiten betekent dat je een oordeel vormt over de going concern waarde. En dat leidt bij rendabele en financieel gezonde ondernemingen in de regel tot een hogere waarde dan de liquidatiewaarde, zegt Daniël Peters, Register Valuator bij Meerwaarde Finance. Als Register Valuators kijken we naar geldstromen. We bepalen wat de toekomstige verdiencapaciteit van een onderneming is en zetten dit af tegen het risico van de bedrijfsactiviteiten. Zo beoordelen we of met de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten economische waarde wordt gecreëerd. dan de liquidatiewaarde (directe opbrengstwaarde), is het economisch gezien verstandiger de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, vertelt Peters. Het komt voor dat een aandeelhouder financieel beter af is met liquidatie, maar toch de voorkeur geeft aan going concern omdat emotionele waarde en bijvoorbeeld factoren als werkgelegenheid een rol spelen. Vaak zie je dat bij familiebedrijven. De ondernemer neemt in dat soort situaties genoegen met een lager rendement. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen denk je mee met de ondernemer wat er moet worden gedaan om meer rendement te behalen door bijvoorbeeld efficiënter te werken, de kosten te drukken, de afzet te vergroten en dus meer marge te genereren. EMOTIONELE WAARDE Wanneer de economische waarde (contant gemaakte verwachte geldstromen) naar verwachting structureel lager is TURBOLIQUIDATIE Wanneer een ondernemer geen heil meer ziet in het voortbestaan van het bedrijf, moet hij kiezen voor liquidatie of een fail- 15

16 vanwaarde Moeilijke keuzes in economisch zware tijden 16

17 dedeskundigen lissement. Als je geen bezittingen meer hebt en er geen schulden zijn, dan hoef je het vermogen niet te vereffenen en kun je kiezen voor een turboliquidatie, vertelt Bart Kesnich, advocaat bij Schenkeveld Advocaten. De nog aanwezige bezittingen kunnen dan vlak voor de ontbinding worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Daarna kan een aandeelhoudersbesluit worden genomen tot ontbinding van de vennootschap wegens gebrek aan baten, waardoor de vennootschap ophoudt te bestaan. Vervolgens kan de vennootschap in het handelsregister worden uitgeschreven. ONTBINDING Als een turboliquidatie niet mogelijk is, omdat er na het aandeelhoudersbesluit tot ontbinding van de vennootschap nog baten zijn, zal de gewone wettelijke vereffeningsprocedure na ontbinding moeten worden gevolgd. Bij de ontbinding wordt in de meeste gevallen het bestuur van de vennootschap tegelijkertijd benoemd tot vereffenaar. Als vereffenaar heeft het voormalig bestuur tot taak om te inventariseren welke activa, passiva en lopende verplichtingen er nog zijn. Na de inventarisatie, moet de vereffenaar de activa te gelde maken tegen in beginsel- een hoogst mogelijke opbrengst. Hierbij kan een waardering van de onderneming door een Register Valuator gewenst zijn, aldus Bart Kesnich. Vervolgens moet de vereffenaar met de opbrengst de passiva en de lopende verplichtingen voldoen. Op het moment dat de vereffenaar tot de conclusie komt dat de waarde van de passiva die van de activa overstijgt, moet hij alsnog het faillissement aanvragen, tenzij alle schuldeisers ermee instemmen dat hij het niet doet. In de praktijk betekent dit dat de vereffenaar moet proberen om de bezittingen tegen een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Als er nog een onderneming is, wordt in het algemeen de hoogste opbrengst gerealiseerd door en verkoop van de onderneming op going concern basis. In dat geval is het zaak om te beschikken over een deugdelijk waarderingsrapport. Mocht een verkoop op going concern basis niet mogelijk zijn, dan zal de vereffenaar de activa min of meer los moeten zien te verkopen. Het probleem bij de normale ontbinding en vereffening is vaak dat er nog langlopende verplichtingen zijn, zoals huurcontracten, arbeidscontracten, leasecontracten etc. Deze contracten hebben meestal een langere looptijd. Indien die contracten niet tussentijds kunnen worden beëindigd of worden afgekocht met de contractspartij, betreft het totaal aan langlopende verplichtingen uit hoofde van die contracten meestal een zodanig groot bedrag dat die de baten overstijgen. In dat geval resteert vaak alleen nog maar 17

18 vanwaarde Bart Kesnich de mogelijkheid om alsnog het faillissement aan te vragen. Immers, de contractspartij bij zo een langlopend contract is niet verplicht om in te stemmen met een eerdere beëindiging van het contract of met een aangeboden afkoopsom. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die anders hun enige inkomstenbron verliezen of een verhuurder die met een leeg pand achterblijft. Maar in de praktijk lukt het geregeld wel om te ontbinden en vereffenen. Als er na betaling van alle crediteuren en contractspartijen nog geld over blijft, kan dat bij de beëindiging van de vereffening worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Nadat alles is uitgekeerd en een eventueel overschot aan de aandeelhouders is uitgekeerd, moeten de vereffenaars daarvan een financieel verslag afleggen en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als er dan geen baten meer zijn van de vennootschap, dan houdt de vennootschap op te bestaan en kan zij worden uitgeschreven uit het Handelsregister. FAILLISSEMENT Mocht een ontbinding en vereffening niet mogelijk zijn omdat er meer passiva en verplichtingen zijn dan activa en de schuldeisers geen genoegen nemen met een schuldensanering buiten faillissement, dan blijft er alleen nog maar de optie van faillissement over. Dat is natuurlijk een weinig aantrekkelijk einde. In dat geval benoemt de rechtbank een curator, die evenals de vereffenaar zal inventariseren welke activa en passiva er zijn. Vaak laat de curator een waardering van de activa maken op executiewaarde. De curator mag in de meeste gevallen alle contracten beëindigen met een korte opzegtermijn, ook huurcontracten en arbeidscontracten. De curator zal de activa te gelde maken en daarvan eerst de boedelcrediteuren voldoen, en vervolgens de preferente crediteuren (zoals de Belastingdienst) en als laatste de concurrente crediteuren. In verre weg de meeste gevallen blijft er dan aan het einde van het faillissement geen geld over om uit te keren aan de gewone schuldeisers. Conclusie Indien de onderneming in zwaar weer komt, is het verstandig om tijdig het besluit te nemen om ermee te stoppen. In dat geval kan de ondernemer nog een redelijke waarde voor zijn onderneming krijgen. 19

19 opmerkelijkeovername Zoekmachine zoekt overnamekandidaat Wat moet een zoekmachine met een autofabrikant? Hoewel misschien niet zo voor de hand liggend, is de interesse van Google voor Tesla groot. Zo groot, dat de geruchtenmachine op volle toeren draaide. Er werd zelfs druk gespeculeerd over een mogelijke overname van Tesla door de internetgigant. De interesse van het internetbedrijf is vooral strategisch van aard. Google heeft er belang bij om de markt voor zelfsturende auto s sneller te ontwikkelen. Het internetbedrijf is hier namelijk al jaren bij betrokken. En laat Tesla, producent van elektrische voertuigen, haar kaarten nou ook zetten op autonome auto s. Niet zo verwonderlijk, want meer fabrikanten zijn bezig met de ontwikkeling van (deels) autonome auto s. Maar Tesla dat bekend staat als vooruitstrevend automerk, heeft bij Google een streepje voor. Dus wellicht is het zo n vreemde samenwerking nog niet. De automarkt is immers gigantisch en ook internet is booming business. De twee voorlopers in techniek, hebben daarom samen misschien wel de beste papieren in huis om een zelfrijdende auto te ontwikkelen. Thumbs up voor dé auto van de toekomst. 20

20 Waar trekt u de streep? Mijn zakenpartner wil me uit ons miljoenenbedrijf kopen. De helft van de omzet lijkt me dan redelijk. Onze zaak genereert misschien miljoenen omzet, maar onder de streep staat er maar een paar ton. U zoekt een Register Valuator... De waarde van een onderneming is niet zomaar een boekhoudkundige rekensom... Daarom is een deskundig oordeel zo belangrijk. De bij de NIRV aangesloten Register Valuators beschikken over de juiste kennis om zo n belangrijk oordeel te vellen.

Verdelen is lastiger dan waarderen

Verdelen is lastiger dan waarderen uitgave van het NOVEMBER 2014 Verdelen is lastiger dan waarderen Juist nu krijgen bedrijven te maken met impairment Het is prettig als een adviseur het spel samen met je speelt Beleggen via crowdfunding:

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1 Welkom RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering 1 Voorstellen drs. Chris Denneboom RV RAB cdenneboom@valuepro.nl Master in Business Valuation Register Valuator Register adviseur bedrijfsopvolging Gerechtelijk

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht Informatieblad 03-10-14 Bedrijfsoverdracht Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer Kennisdocument Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer agrarisch) Bij de overdracht van een onderneming komt veel kijken. Naast het vinden van de koper(s) en het bepalen van de overdrachtswaarde, moet

Nadere informatie

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat De banken zijn op dit moment bezig met het uitvoeren van herbeoordelingen van alle lopende rentederivaten bij het

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. Gegevens onderneming : BRG Lease B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen kantoorhoudende te (1101

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

Agenda. Wie is De Hooge Waerder?

Agenda. Wie is De Hooge Waerder? 1 Agenda 1. Wie is De Hooge Waerder? 2. Wat is mijn bedrijf waard? 3. Is uw bedrijf verkoopklaar? Vestigingen Wie is De Hooge Waerder? 2 Wie is De Hooge Waerder? Divisies: op alle vestigingen zijn alle

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Voor een bedrijfsopvolging binnen de familie zijn er fiscale faciliteiten Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Er komt een moment waarop u uw onderneming

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : City Cargo Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08.618 F Datum uitspraak : 22 december 2008 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/349 NL:TZ:0000014955:F001 08-08-2017 mr. S. Kleerebezem mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Grand Café Koriander Faillissementsnr. : 10/14/37F Datum uitspraak : 14 januari 2014 Curator :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015 Gegevens onderneming: Van Kralingen Apeldoorn Beheer B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20 Faillissementsnummer : C/05/15/605

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (I ERFPACHTER)

FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (I ERFPACHTER) FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (I ERFPACHTER) Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2023M015/10112011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overdrachtsbelasting 4 3. Inkomstenbelasting 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : ***

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : *** FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Van Rijn Harderwijk B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56372450. Faillissementsnummer

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Stichting Moonwolf Entertainment Europe. Handelsregister)

Stichting Moonwolf Entertainment Europe. Handelsregister) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2012 Gegevens failliet: Stichting Moonwolf Entertainment Europe Curanda is nauw verweven met Stichting Shadows Productions (12/436 F) en Stichting Moonwolf

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Onderneming : Besloten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Broenland Reclame V.O.F. Nummer: 3 Datum: 13 november 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Broenland Reclame V.O.F. Nummer: 3 Datum: 13 november 2015 Faillissementsnummer : C16/15 316F Naam onderneming : de vennootschap onder firma: BROENLAND RECLAME V.O.F., gevestigd aan de Bakkenzuigerstraat 80, te (1333 HA) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Psychologenpraktijk Atlas B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging 5 juni 2014 mr. A. (André) Verduijn mr. A. (Alies) Visscher a.verduijn@countus.nl a.visscher@countus.nl 06-46042291 06-12143005 Welke prijs? Overdracht tegen agrarische

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 7 januari 2014 Faillissement : Etics Beheer BV Faillissementsnummer : F.05/13/1259 Datum uitspraak : 19 november 2013 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Psychologenpraktijk Atlas B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 07-03-2011 inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Connexion Plaza Amsterdam B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827

Nadere informatie

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan.

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan. Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance Inhoudsopgave Inleiding 3 Verkooptraject 4 Waardebepaling 5 Over de Jong & Laan corporate finance 6 1.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Psychologenpraktijk Atlas B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/320 NL:TZ:0000014477:F001 11-07-2017 mr. Y.C.M. Heruer mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Psychologenpraktijk Atlas B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 08/07/2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 08/07/2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 8/7/214 Gegevens onderneming : Auto Petit Maastricht B.V. Faillissementsnummer : C/3/13/282F Datum uitspraak : 8 oktober 213 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C :

Nadere informatie

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Nummer: 5 e + tevens EIND-verslag Datum: 12-5-2015 Datum uitspraak: 18-03-2014 Curator: Mr S.K. Li

Nadere informatie

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen.

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen. Begrippenlijst Bedrijfstoetsing De begrippenlijst van Bedrijfstoetsing heeft de bedoeling u te informeren over de achtergrond van het rapport en uitleg te geven over de betekenis en waarde van de gehanteerde

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 6 november 2012 Gegevens onderneming: Dispack Industrials B.V. Faillissementsnummer: 11/788 F Datum uitspraak: 20 december

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/279 NL:TZ:0000013748:F001 06-06-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. C Jong Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/288 NL:TZ:0000013941:F001 13-06-2017 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Enviro-ICS B.V. Activiteiten

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2011 Gegevens onderneming: Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/13/426 NL:TZ:0000013710:F001 09-04-2013 mr. S.B.M. Tilman mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming I-Deal B.V. Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 25 augustus 2015 Gegevens onderneming :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/348 NL:TZ:0000014688:F001 25-07-2017 mr. J.P. Uittenbroek mr. A.M. van Kalmthout Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 september 2014 t/m 12 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode 3 :

Verslagperiode : 26 september 2014 t/m 12 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode 3 : OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 januari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid O&G HOME & DESIGN B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer Turnaround Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 Gegevens

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Maas Innovations B.V. Nummer: 3 Datum: 2 februari 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Maas Innovations B.V. Nummer: 3 Datum: 2 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap MAAS INNOVATIONS B.V., statutair gevestigd te Lelystad, feitelijk gevestigd aan het adres Schouw 52 31, (8232 XG) Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 08/04/2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 08/04/2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8/4/215 Gegevens onderneming : Auto Petit Maastricht B.V. Faillissementsnummer : C/3/13/282F Datum uitspraak : 8 oktober 213 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C :

Nadere informatie

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DA ALFIO B.V. DE DATO advocaten

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DA ALFIO B.V. DE DATO advocaten roef advocaten EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DA ALFIO B.V. DE DATO 20 mei 2016 Algemene gegevens Gegevens onderneming: Da Alfio B.V. gevestigd aan de Prof. Van

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Easthouse Business Solutions B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Easthouse Business Solutions B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 maart 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 maart 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 maart 2008 Gegevens onderneming : Rendant Park Management B.V. (statutair gevestigd te Maarn, voorheen feitelijk gevestigd te (3953 BA) Maarsbergen aan de Andersteinweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015 Gegevens gefailleerde: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Habé Uitzendbureau B.V., (voorheen) gevestigd te (8211 AA) Lelystad aan

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN R.L. BEZUIJEN MODE B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN R.L. BEZUIJEN MODE B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN R.L. BEZUIJEN MODE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.L. BEZUIJEN

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/15/0684 NL:TZ:0000001240:F001 10-11-2015 mr. W.M. Welage mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming VWA B.V. Graaf van Solmsweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: RC: F.18/17/55 NL:TZ:0000011376:F001 28022017 mr. P.T. Bakker mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Autobedrijf F. Hummel Leek B.V.,

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie S&V Reflector Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie Juni 2011 Sprenkels & Verschuren wil met dit document haar bijdrage leveren aan een verantwoord

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/281 NL:TZ:0000006606:F001 07-06-2016 mr. K. van Overloop mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

: VB Trading B.V. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Verslagperiode : 25 juni 2013 t/m 31 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 1

: VB Trading B.V. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Verslagperiode : 25 juni 2013 t/m 31 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : VB Trading B.V. Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator R-C : mr. W. Ploeg Saldo faillissementsrekening

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 15 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap MG Gouda Boek B.V., statutair gevestigd te Gouda en ten tijde van de faillietverklaring kantoorhoudende

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/97 NL:TZ:0000011506:F001 22-02-2017 mr. H.K. Folkerts mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming Wheeltrader

Nadere informatie

Geconsolideerde verslaglegging: Stanfield Holding B.V. STF Alkmaar B.V. STF Breda B.V. STF Eindhoven B.V.

Geconsolideerde verslaglegging: Stanfield Holding B.V. STF Alkmaar B.V. STF Breda B.V. STF Eindhoven B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: Faillissementsnummer : Geconsolideerde verslaglegging: Stanfield Holding B.V. STF Alkmaar B.V. STF Breda B.V. STF Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie