mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator: mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 Activiteiten onderneming: Verkoop en marketingactiviteiten op het gebied van software, alsmede internetdienstverlening het geven van trainingen (bron: Handelsregister) Omzetgegevens: t/m : , t/m : , t/m : ,- Personeel gemiddeld aantal: 1 Verslagperiode: 25 september 2012 t/m 13 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 31,9 uur Bestede uren totaal: 31,9 uur 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Curanda werd op 19 november 2007 opgericht door I-Share Partners B.V. De heer I.D. Defaix (hierna: Defaix ) is enig aandeelhouder en bestuurder van I-Share Partners B.V., die op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is. Het organigram ziet er als volgt uit: I.D. Defaix I-Share Partners B.V. Sales & Marketing Partners B.V. 1.2 Winst en verlies t/m : , t/m : -/ , t/m : -/- 912,- 1.3 Balanstotaal t/m : , t/m : , t/m : ,- 1.4 Lopende procedures Niet van gebleken. 1.5 Verzekeringen Verzekeringen in het kader van het bedrijfspand en/of de in het pand aanwezige goederen zullen worden opgezegd zodra de goederen zijn verkocht. Overige verzekeringen zijn in verband met het faillissement opgezegd. 1.6 Huur Curanda huurde een pand aan de Atoomweg 350 te Utrecht. De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen een opzegtermijn van drie maanden. 1.7 Oorzaak faillissement Defaix is in 2000 gestart als werknemer van Sales & Marketing Partners V.O.F. Defaix had volgens zijn zeggen een winstdelingsregeling en met de inkomsten uit die regeling heeft Defaix uiteindelijk in 2007 de laatste vennoot uitgekocht. Vanaf dat moment heeft hij de onderneming ingebracht in de huidige besloten vennootschap. Defaix geeft als oorzaak voor het faillissement het volgende aan: als gevolg van de krediet- en eurocrisis is de omzet afgelopen twee jaar teruggelopen. De investeringen die bedrijven doen in softwareproducten zijn teruggevallen. Hierdoor kwam de liquiditeit onder druk te staan. Vervolgens is het faillissement aangevraagd, omdat de kwartaalhuur niet meer kon worden voldaan en er met de verhuurder geen regeling kon worden getroffen. 2

3 1.8 Financiële kengetallen Kengetallen t/m t/m t/m Omzet Kostprijs omzet Bruto marge Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Totale bedrijfslasten Bedrijfsresultaat / Financiële baten en lasten -/ / / Belastingen -/ /- 110 Netto resultaat / /

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 1 oktober 2012 met machtiging van de rechter-commissaris. 2.4 Werkzaamheden 3. Activa 3.1 t/m 3.5 Onroerende zaken Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoorinventaris (computers, laptops, (mobiele) telefoons, bureaus, stoelen). De inventaris is getaxeerd door Daan Veilingen. Door diverse belangstellenden zijn biedingen uitgebracht. Deze biedingen lagen onder de getaxeerde liquidatiewaarde. De curator heeft toestemming gevraagd en verkregen van de rechter-commissaris om de bedrijfsmiddelen te laten veilen. 3.7 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft tot op heden geen vordering kenbaar gemaakt Werkzaamheden Voortzetten verkoopinspanningen t/m 3.14 Voorraden/onderhanden werk Er is een voorraad sofware aanwezig. Deze voorraad is volgens opgaaf van de bestuurder van weinig waarde omdat het verouderde software betreft. Daan Veilingen neemt deze software mee in de veiling. Andere activa 3.15 Beschrijving Het domein is eveneens getaxeerd door Daan Veilingen. Een belangstellende heeft een bieding uitgebracht. De curator heeft het bod na verkregen toestemming van de rechter-commissaris geaccepteerd Verkoopopbrengst 4

5 350,00 ex BTW 3.17 Werkzaamheden Geen werkzaamheden meer te verrichten. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Er is één debiteur. De openstaande vordering betreft in totaal een bedrag van ,09. De debiteur is inmiddels tot betaling overgegaan. 4.2 Opbrengst , Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Geen bekende werkzaamheden meer te verrichten. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Huisbankier Rabobank heeft een vordering ad ,05 ingediend uit hoofde van (onder meer) een afgegeven bankgarantie voor de huur van het bedrijfspand. 5.2 Leasecontracten Niet van gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator is niet bekend met een beroep op eigendomsvoorbehoud. 5.7 Retentierechten De curator is niet bekend met een beroep op het recht van retentie. 5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden 6. Voortzetten/doorstart 6.1 t/m 6.3 Voortzetten Ten tijde van de faillietverklaring lag de bedrijfsvoering stil, deze is door de curator niet voortgezet. 5

6 6.4 t/m 6.8 Doorstart Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen Het boekjaar van curanda liep van oktober tot en met september. De jaarrekening over het boekjaar lopend van 1 oktober 2008 t/m 30 september 2009 is gedeponeerd op 29 januari De jaarrekening over het boekjaar lopend van 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010 is gedeponeerd op 17 september De jaarrekening over het boekjaar lopend van 1 oktober 2010 t/m 30 september 2011 is gedeponeerd op 31 januari De jaarrekeningen over de boekjaren 1 oktober 2008 t/m 30 september 2009 en 1 oktober 2010 t/m 30 september 2011 zijn op tijd gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010 had ex artikel 2:394 lid 3 BW uiterlijk op 31 oktober 2011 gedeponeerd moeten worden en is derhalve te laat gedeponeerd. De middellijk bestuurder van curanda zal in de gelegenheid worden gesteld om het vermoeden van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 7.7 Werkzaamheden Nader onderzoek boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur, stortingsverplichting aandelen en Paulianeus handelen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen 647, Preferente vorderingen van de fiscus (nog) niet ingediend. 6

7 8.3 Preferente vorderingen van het UWV (nog) niet ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren (nog) niet ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren 2, waaronder de Rabobank. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren ,85 inclusief de vordering van de Rabobank ad , Verwachte wijze van afwikkeling Het is in dit stadium nog te vroeg om aan te geven op welke termijn en op welke wijze tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan. 8.8 Werkzaamheden Verder in kaart brengen van vorderingen. 9.1 t/m 9.3 Procedures Niet van gebleken. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak Aankomende verslagperiode zal de curator voornamelijk de activa verkopen en het bedrijfspand ontruimen Indiening volgend verslag Over drie maanden Werkzaamheden Voortzetten verkoopinspanningen inventaris, onderzoek rechtmatigheid en in kaart brengen schuldeisers. 11. Financiële verantwoording 11.1 Tussentijds financieel verslag Zie bijlage Mutaties boedelrekening verslagperiode Zie tussentijds financieel verslag. Hoogachtend, H.C.M. Hendriks, curator 7

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012 Gegevens failliet: Highlands Retail Houten B.V. Faillissementsnummer: 12/275 F Datum uitspraak: 8 mei 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2014 Gegevens failliet: Solidam B.V. KvK-nummer: 30176847 Faillissementsnummer: F.16/14/264 Datum uitspraak: 25 maart 2014 Rechter-commissaris: mr. D.M.

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie