Instructievideo Veilig binnentreden Handleiding voor docenten en instructeurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructievideo Veilig binnentreden Handleiding voor docenten en instructeurs"

Transcriptie

1 Instructievideo Veilig binnentreden Handleiding voor docenten en instructeurs In september 2013 is, tijdens het Brandweercongres, de instructievideo Veilig binnentreden geïntroduceerd. In deze instructievideo staat de stap na de buitenverkenning centraal: het veilig binnentreden. De video laat zien hoe het zesstappenplan voor een veilige en effectieve binneninzet vanaf de verkenning tot en met de blussing in de praktijk uitgevoerd moet worden. Het accent van de instructievideo ligt op de eerste twee stappen van het zesstappenplan: de deurprocedure en de temperatuurcheck. Dit verklaart de titel van de instructievideo: Veilig binnentreden. Verantwoording De inhoud van de instructievideo is afgeleid van een groot aantal recente publicaties van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV): Instructeurscursus Brandontwikkeling Instructeurscursus Interactie tussen brand en gebouw Instructeurscursus Brandgaskoeling en straalpijpvoering Instructeurscursus Repressieve ventilatie publicatie Brandverloop publicatie Een nieuwe kijk op straalpijpvoering publicatie Repressieve ventilatie publicatie VRO voor bevelvoerders het lesboek van de Ploegbijscholing Brandbestrijding de leergangen Manschap a en Bevelvoerder. In deze publicaties zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de binneninzet, zoals het RSTV-model, repressieve ventilatie, brandgaskoeling en straalpijpvoering en de nieuwe deurprocedure systematisch doorgevoerd. Belangrijke aanleiding voor deze investering in les- en leerstof op het gebied van de binneninzet vormden de diverse inspectierapporten n.a.v. gebouwbranden waarbij brandweermensen om het leven kwamen. De rode draad in deze rapporten: bij de binneninzet moet een betere herkenning en afweging van risico s zoals instorting, flashover en backdraft plaatsvinden en moet gebruik worden gemaakt van nieuwe, internationaal reeds beschikbare technieken zoals repressieve ventilatie en brandgaskoeling om de risico s van de binneninzet tot een acceptabel niveau te beperken. De grootste risico s zitten immers niet in de brandende materialen, maar in de brandbare brandgassen die zich in de brandruimte of in aangrenzende ruimtes ophopen. Relatie met het Kwadrantenmodel Het zesstappenplan laat zien hoe u een binneninzet op een veilige en verantwoorde manier uit kunt voeren en maakt daarbij gebruik van onder andere het RSTV-model, als basis voor de verkenning, en op brandgaskoeling gebaseerde straalpijpvoeringstechnieken. Hiermee is de instructievideo echter nog geen pleidooi voor het zoveel mogelijk kiezen voor de binneninzet. 1/9

2 De binneninzet is slechts één van de mogelijke inzetstrategieën en kan zowel offensief als defensief worden uitgevoerd. Samen met de offensieve en defensieve buiteninzet vormen de offensieve en defensieve binneninzet de vier kwadranten van het zogenoemde Kwadrantenmodel. Zie voor meer informatie over het Kwadrantenmodel en de Brandweerdoctrine Welke inzetstrategie bij een gebouwbrand van toepassing is, hangt in de eerste plaats af van de afweging tussen het doel van de inzet en de in te schatten risico s. Wanneer er mensenlevens op het spel staan mogen er meer risico s worden genomen dan wanneer alleen schadebeperking het doel is. Om de risico s zelf goed in te kunnen schatten is een analyse van de factoren Gebouw, Brand en Mens nodig. Het RSTV-model biedt goede handvatten voor het analyseren van de factor Brand, en dan met name de brandontwikkeling in relatie tot de gebouwkenmerken. Bij de factor Gebouw is verder van belang dat elk gebouwtype specifieke risico s met zich meebrengt, waarover straks meer. De functie van het gebouw is medebepalend voor de factor Mens, bijvoorbeeld als het gaat over de vraag hoe groot de kans op nietzelfredzame mensen in het gebouw is. Beheersbaarheid van brand De inhoud van deze instructievideo is alleen van toepassing op panden, objecten, compartimenten of ruimten waarin de brand met de slagkracht van één of hooguit enkele aanvalsploegen op een veilige, effectieve en efficiënte wijze onder controle gebracht kan worden. De in de video toegepaste vuistregels en technieken zijn afgeleid van onderzoek en praktijkervaring inzake een gemiddelde woningbrand. De beheersbaarheid van branden in bedrijfspanden is echter gebaseerd op veel grotere compartimenten, conform de Leidraad Beheersbaarheid van Brand. Dit is een landelijke richtlijn die kan worden gebruikt om brandcompartimenten te bouwen die groter zijn dan de standaard prestatie-eisen in het Bouwbesluit, met als doel het beperken van branduitbreiding tussen brandcompartimenten. Deze leidraad wordt bijvoorbeeld toegepast bij industriegebouwen, kantoorpanden, scholen, hotels, winkels en sporthallen. Branden in deze gebouwen hebben een verhoogd risico als gevolg van grote brandcompartimenten, een hoge vuurbelasting en de toepassing van het zogenoemde afbrandscenario. Een binneninzet in dergelijke panden brengt de volgende risico s met zich mee: hoge vuurbelasting in (zeer) grote brandcompartimenten veel rookgassen: grote kans op flashover hoge temperaturen lange aanvalswegen bezwijken van de (hoofd)draagconstructie en/of hoge stellingen wel of geen personen aanwezig (over dag of s nachts) zelfsluitende deuren isolatiewanden, wat de kans op een rookgasexplosie vergroot brandhaarden zijn vanaf de plek van binnentreden mogelijk niet te zien. Het mag duidelijk zijn dat, afhankelijk van het stadium van de brand en de aanwezige vuurbelasting, een binneninzet in deze panden veel complexer en risicovoller is dan bij een woningbrand. 2/9

3 In de praktijk zal er bij deze branden daarom vaker worden gekozen voor een buiteninzet. Ook zult u begrijpen dat de vuistregels voor brandgaskoeling en straalpijpvoering bij woningbranden niet één op één toepasbaar zijn bij bedrijfspanden. Aanvullende toelichting De instructievideo Veilig binnentreden behoeft op onderdelen een aanvullende toelichting om onnodige misverstanden te voorkomen en een verantwoord gebruik van de video te bevorderen. Het betreft hier vooral de volgende aspecten: de volgorde van de shots boven de deur het openen van de deur tijdens de deurprocedure het voortdurend blijven koelen van brandgassen het interpreteren van warmtebeelden het lezen van de RSTV-driehoek. De volgorde van de shots boven de deur Voordat tijdens de deurprocedure wordt geopend, moeten er eerst twee shots (korte stoten met een nevelstraal) bovenaan de deur worden gegeven. Dit om de brandgassen die uit de kier bovenaan de deur naar buiten komen direct te koelen en verdunnen. In de instructievideo wordt daarbij aangeven dat de eerste shot links bovenaan de deur moet komen, en de tweede shot rechts bovenaan de deur. Dit komt omdat de deurklink van die deur rechts zit. Op die manier werkt de straalpijpvoerder naar de deuropening toe en heeft hij de straal direct op de goede plek beschikbaar wanneer hij de deur opent. Wanneer de deurklink links zit, moet de volgorde van beide shots dus precies andersom: eerst rechts bovenaan de deur, en vervolgens links bovenaan de deur. Het openen van de deur tijdens de deurprocedure Het openen van de deur om te controleren of er achter de deur sprake is van brandstof, is de eerste keer dat de deur tijdens de deurprocedure open gaat. Dit kan alleen veilig gebeuren door de brandgassen in de ruimte direct achter de deur te koelen. De deur mag niet verder open gaan dan strikt noodzakelijk is om een effectieve nevelstoot door de deuropening te geven. Hierbij mag de waternevel niet het plafond of de wanden raken. Hoe ver de deur precies open moet en hoe de straalpijpvoerder precies moet gaan zitten, hangt af van de omvang en vormgeving van de ruimte achter de deur. Dit betekent dat de positie van de straalpijpvoerder en de vraag hoe ver de deur open moet in elke situatie anders kan zijn. Wanneer u in de video de deur soms ver open ziet gaan, is dat op dat moment noodzakelijk om een effectieve nevelstoot te geven. Het voortdurend blijven koelen van brandgassen Eenmaal binnen moet de straalpijpvoerder de brandgassen voortdurend blijven koelen, zodat die onder hun ontbrandingstemperatuur blijven. Wordt er te weinig gekoeld, dan bestaat het risico op (her)ontsteking van de brandgassen onder het plafond. Hierbij kan een snelle brandontwikkeling ontstaan, met als mogelijk gevolg dat de aanvalsploeg ingesloten raakt. 3/9

4 In de instructievideo zijn er momenten waarop de straalpijpvoerder een tijdje de brandgassen niet koelt. Op dat moment was dat wellicht niet nodig, en lag ook het accent van de uitleg niet op brandgaskoeling. Maar hierdoor zou onterecht het beeld kunnen ontstaan dat brandgassen maar weinig koeling nodig hebben. Het interpreteren van warmtebeelden In de instructievideo treft u regelmatig een groen temperatuurbalkje met een temperatuursaanduiding in graden Celsius aan. Het betreft hier warmtebeelden die met een warmtebeeldcamera zijn gemaakt. Een warmtebeeldcamera meet echter geen temperatuur, maar energieverschillen in een ruimte. Desondanks geeft de camera wel een temperatuursindicatie (het genoemde balkje met temperatuursaanduiding). Let er dus op dat het hier om een indicatie gaat, en niet om een exacte meting. Het goed interpreteren van warmtebeelden is een vaardigheid op zich en vergt de nodige achtergrondkennis van thermografie. Het lezen van de RSTV-driehoek In de video wordt regelmatig een RSTV-driehoek getoond. Deze driehoek loopt mee met de in beeld gebrachte brandontwikkeling. Wanneer de rook brandstof is en bovendien voldoende op temperatuur om te kunnen ontbranden, dan zullen de vakjes R van rook en T van temperatuur oplichten. Het vakje S van stroming licht altijd op, omdat bij een brand per definitie sprake is van stroming (een trek naar de brandhaard, maar ook luchtverplaatsingen als gevolg van de rookontwikkeling). Het vakje V licht op wanneer er sprake is van een zichtbare vlamontwikkeling in de rookgassen. Waar vind ik de instructievideo? De instructievideo is te bekijken via YouTube of via de website van het IFV. Om de instructievideo op YouTube te bekijken kunt u gebruik maken van de zoektermen instructievideo veilig binnentreden of naar het kanaal van de Brandweeracademie gaan. De instructievideo is ook te vinden op de website van het IFV <www.brandweeracademie.nl/veiligbinnentreden>. Hier is de instructievideo in zijn geheel en in afzonderlijke delen te downloaden. Tevens vindt u hier de handleiding die geschreven is voor docenten en instructeurs en ondersteunende illustraties die te gebruiken zijn in uw les. Waarom is de instructievideo gemaakt? De instructievideo Veilig binnentreden is gemaakt om eenduidigheid te creëren voor een veilige binneninzet met behulp van het zesstappenplan uit de les- en leerstof voor manschappen en bevelvoerders. De instructievideo is te gebruiken bij opleidings- en/of oefenactiviteiten. Het kan hierbij gaan om ondersteuning tijdens de leergang Manschap a, maar u kunt bijvoorbeeld ook denken aan de inzet van de video tijdens een oefenavond of bij een bijscholingsactiviteit. 4/9

5 Voor wie is de instructievideo gemaakt? De instructievideo Veilig binnentreden is gemaakt voor alle brandweermedewerkers die in hun werk te maken kunnen krijgen met het binnentreden van een brandend gebouw. Het gaat hierbij zowel om zittende medewerkers als om medewerkers die momenteel hun opleiding volgen. Een tweede doelgroep voor wie de instructievideo bruikbaar is, zijn de medewerkers van de vakbekwaamheidsorganisatie. Denk hierbij aan docenten, instructeurs en oefenleiders. Voor een goed begrip van de video is het belangrijk dat kijker het RSTV-model kent en weet hoe hij een gebouwbrand moet verkennen. Verder gaan we er vanuit dat de kijker op de hoogte is van op brandgaskoeling gebaseerde straalpijpvoeringstechnieken. Hoe is de instructievideo opgebouwd? De instructievideo bestaat uit verschillende delen. Hieronder vindt u een overzicht van de opbouw van de video: Onderwerp Begintijd Eindtijd Tijdsduur Deel 1 Leader 00:00 00:37 00:37 Deel 2 Introductie 00:38 01:53 01:15 Deel 3 Veilig binnentreden 01:54 03:31 01:37 Overzicht zesstappenplan Deel 4 Buitenverkenning en RSTV 03:32 07:06 03:37 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deurprocedure (stap 1) Temperatuurcheck (stap 2) Defensieve brandgaskoeling (stap 3) Offensieve brandgaskoeling (stap 4) Blussen brandende materialen (stap 5) Voorkomen en beperken van pyrolyse (stap 6) 07:07 12:12 05:05 12:13 16:43 04:30 16:44 18:36 01:52 18:37 20:14 01:37 20:15 21:09 00:54 21:10 22:00 00:50 Relatie met de leergang Manschap a In de leergang Manschap is er veel aandacht voor het veilig binnentreden van manschappen. De leergang is zo ingericht dat manschappen vóór het beoefenen van het veilig binnentreden eerst de onderdelen RSTV, Brandgaskoeling en straalpijpvoering en het veilig voortbewegen met ademlucht in een gebouw moeten beheersen. 5/9

6 Deze instructievideo Veilig binnentreden kan ingezet worden in de lessen die voorbereidend zijn op de praktijkoefeningen waarin de binneninzet wordt getraind. Hieronder vindt u een selectie van lessen waarin de instructievideo ingezet kan worden: Manschap a (2 e druk, 1 e oplage, juni 2013) Lesplan 18 Verkenning en voortbeweging Lesplan 19 Uitruk naar een brand Lesplan 21 Geïntegreerde inzetoefening met nadruk op verkenning Lesplan 26 Straalpijpvoering (theorie) Lesplan 30 Inzetoefening brand (1) Lesplan 31 Inzetoefening brand (2) Bevelvoerder (2 e druk, 1 e oplage, juli 2011) Lesplan 08 Situatieanalyse bij brand Lesplan 11 RSTV Lesplan 12 Risico- en scenarioherkenning bij brand Lesplan 16 Prioriteiten stellen bij brand Lesplan 22 Beslissingen nemen bij brand in gebouwen Lesplan 24 Inzettactiek bij gebouwbranden Lesplan 26 Inzettechniek bij gebouwbranden Lesplan 28 Risico s en tactiek bij verschillende soorten branden Relatie met oefenkaarten Ook is de instructievideo Veilig binnentreden te gebruiken in combinatie met de oefenkaarten uit de Leidraad Oefenen. Hieronder ziet u een selectie van oefeningen waarin de instructievideo ingezet kan worden: Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren Oefenkaart 101B Actuele ontwikkeling brandbestrijding Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een object Oefenkaart 102B Verkennen met adembeschermende middelen Oefenkaart 103C Tactieken en technieken bij brandbestrijding toepassen Oefenkaart 201A Risico s bij brand herkennen en inschatten Oefenkaart 202A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij brand Oefenkaart 202B Actuele ontwikkelingen brandbestrijding Oefenkaart 202C Verkennen met adembeschermende middelen Oefenkaart 301A Risico s bij brand herkennen en inschatten Oefenkaart 302A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij brand Oefenkaart 302B Actuele ontwikkelingen brandbestrijding Oefenkaart 302C Verkennen met adembeschermende middelen Oefenkaart 501 Woningbrandbestrijding Oefenkaart 503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen Oefenkaart 504 Brandbestrijding agrarische gebouwen Oefenkaart 505 Brandbestrijding overige gebouwen Hoe kun je de instructievideo inzetten tijdens een les of oefening? De instructievideo Veilig binnentreden is op verschillende manieren in te zetten binnen een les of oefening. De video visualiseert de verschillende stappen voor een veilige binnenaanval. De beelden worden ondersteund door gesproken tekst. Naast 6/9

7 de bewegende beelden bevat de video statische en vertraagde opnamen aangevuld met illustraties, animaties en ondersteunende tekst. Zoals u hebt kunnen lezen is de video te downloaden vanaf onze website. Hierbij hebt u de keuze om de video als geheel of in delen te downloaden. Deze laatste variant biedt u de mogelijkheid om aandacht te besteden aan deelaspecten van het veilig binnentreden. Hieronder volgt een voorbeelduitwerking van het gebruik van de instructievideo binnen een les, een bijscholingsactiviteit en een oefening: Voorbeeld 1 (tijdens een les uit de leergang Manschap a) In een eerdere les hebben de deelnemers al kennisgemaakt met het zesstappenplan en de deurprocedure. In deze les wilt u de achtergronden en de werkwijze bij het uitvoeren van een temperatuurcheck overbrengen (stap 2 uit het zesstappenplan voor een veilige binnenaanval). Laat de deelnemers ter voorbereiding op deze les deel 6 de temperatuurcheck (vanaf 12:13) van de instructievideo via YouTube bekijken en eventuele vragen meenemen naar de les. Een andere mogelijkheid is om de deelnemers de paragraaf over de temperatuurcheck te laten lezen uit het tekstboek. Inventariseer de vragen van deelnemers die zij hebben bij het onderdeel temperatuurcheck. Ga met de deelnemers in gesprek over de temperatuurcheck. Benadruk het belang van de temperatuurcheck en ga in op de uitvoering van de temperatuurcheck. Gebruik hierbij deel 6 de temperatuurcheck uit de instructievideo. Zet het videofragment stil op momenten waar u een specifieke toelichting bij wilt geven. Kom hierna terug op de nog openstaande vragen van de deelnemers die zij bij dit onderdeel hebben. Oefen indien mogelijk het instellen van de straalpijp en het uitvoeren van de temperatuurcheck in tweetallen. Dit kan eerst droog in het lokaal waarbij de nadruk ligt op het inoefenen van de handelingen en vervolgens buiten met de volledige blusuitrusting en met druk op de straal. Voorbeeld 2 (tijdens een bijscholingsactiviteit) Tijdens een bijscholingsactiviteit staan de zes stappen voor een veilige binnenaanval centraal. De deelnemers hebben al (praktijk)ervaring met het binnentreden van brandende gebouwen. U hebt als doel om de deelnemers kennis te laten maken met het zesstappenplan voor een veilige binnenaanval. Inventariseer de ervaringen van deelnemers ten aanzien van hun binneninzetten en dan met name het binnentreden. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen: Welke gevaarlijke situatie kunnen ze zich uit hun eigen werkpraktijk herinneren bij het binnentreden? Wat maakte het gevaarlijk? 7/9

8 Welke procedure hanteren ze voor het binnentreden? Voeren ze eerst een RSTV-scan uit? Controleren ze hun uitrusting? Wat wel, wat niet? Wanneer is het veilig om binnen te treden? Wanneer niet? Welke signalen zijn belangrijk voor de manschap voor en tijdens het binnentreden? Op welke manier kun je de veiligheid voor jezelf vergroten bij het binnentreden? Enz. Laat deel 1 t/m 4 van de instructievideo zien. Inventariseer de reacties van de deelnemers. Laat vervolgens deel 5 t/m 10 van de instructievideo zien. Geef per deel de onderstaande vragen mee en laat de deelnemers deze in tweetallen bespreken. Wat vinden jullie van de uitgevoerde handelingen? Waar zitten wat jullie betreft risico s voor de manschap? Welk specifiek doel heeft men bij de handelingen in dit videofragment? Waarin verschillen de handelingen met je eigen werkwijze? Ga je het in de toekomst zo doen? Waarom wel, waarom niet? Bespreek de vragen plenair en licht specifieke momenten/aandachtspunten uit het videofragment toe. Herhaal deze stappen voor hierop volgende delen. Oefen indien mogelijk bepaalde deelhandelingen uit het zesstappenplan in tweetallen. Voorbeeld 3 (tijdens een oefening) Tijdens een oefening staat het zesstappenplan voor veilig binnentreden centraal. U hebt als doel om de eerste stap de deurprocedure te beoefenen. Verdeel de deelnemers in tweetallen. Bij deze werkvorm kijkt telkens één tweetal mee, terwijl het andere tweetal de oefening uitvoert. Daarna wisselen de tweetallen van rol. Laat de tweetallen zonder dat zij de instructievideo gezien hebben, de deurprocedure uitvoeren bij een deur op de locatie. Bespreek de ervaringen van de tweetallen plenair: Hoe ging het? Wat heeft het andere tweetal gezien? Welke opvallende zaken waren er? Waarom voert men bepaalde handelingen uit? Enz. Laat nu deel 5 van de instructievideo zien (de deurprocedure). Geef hierbij de opdracht mee om een aantal overeenkomsten en verschillen met hun eigen manier van werken op te schrijven. Laat indien nodig het videofragment nogmaals zien. Inventariseer de overeenkomsten en verschillen met de instructievideo en reacties op de manier van werken in de instructievideo. 8/9

9 Vraag deelnemers naar de achtergronden van de handelingen bij de deurprocedure. Waarom worden de handeling zo uitgevoerd? Waar kijk je naar? Wat betekenen de signalen? Enz. Laat ter afsluiting de deelnemers de deurprocedure nogmaals uitvoeren volgens de stappen uit de instructievideo. Tips voor het gebruik van video in uw les/oefening De hierboven geschetste situaties zijn slechts voorbeelden om een idee te geven van de mogelijkheden die de inzet van video in een onderwijssituatie biedt. Het gebruik van de video in de les is afhankelijk van het doel dat u met uw les voor ogen heeft. Om het effect van de videofragmenten in uw les te vergroten kunt u: Deelnemers een gerichte kijkopdracht meegeven om de aandacht op een bepaald onderdeel te richten. Geef hiervoor een concrete vraag mee voor het vertonen van het betreffende fragment. Bespreek de vraag na vertoning van het videofragment. Een fragment nogmaals laten zien. Tussen de eerste en de tweede vertoning kunt u bijvoorbeeld een vraag stellen, een discussie voeren, vragen van deelnemers beantwoorden, een stelling poneren, een gerichte kijkvraag stellen enz. Tijdens het afspelen van een videofragment het beeld stilzetten om de aandacht op een specifiek moment te richten. U kunt hierbij ook de regie aan de groep geven. Het is dan echter wel van belang dat deelnemers het fragment al een keer gezien hebben en er een specifieke vraag gesteld wordt. Bijvoorbeeld: Roep stop op het moment dat de manschap zich volgens jou in een omgeving met veel risico s bevindt. Afwisselen in werkvormen. Het effect van de video-instructie wordt krachtiger wanneer het de videofragmenten opgevolgd worden door een verwerkingsactiviteit. Denk hierbij aan discussie, onderwijsleergesprek, oefenen, demonstratie enz. Ondersteunende illustraties In aanvulling op deze instructievideo zijn er 10 illustraties beschikbaar van de RSTVdriehoek die ook in de video te zien is. Deze illustraties kunnen ingezet worden bij het verzorgen van een instructie rondom dit thema. De illustraties zijn te downloaden vanaf de IFV website <www.brandweeracademie.nl/veiligbinnentreden>. Vier kleine driehoeken vormen samen de RSTV-driehoek. Iedere driehoek representeert één van de elementen van het RSTV-model. De bovenste driehoek representeert de Rook. De linker driehoek representeert de Stroming. De rechter driehoek representeert de Temperatuur. De middelste driehoek representeert de Vlammen. Wij wensen u veel succes toe bij het gebruik van deze instructievideo in uw instructie. 9/9

Flashover en backdraft signaleren

Flashover en backdraft signaleren Flashover en backdraft signaleren Oefenkaart 101C Gevaar van flashover en backdraft signaleren Lesstof Leerboek Manschap A, Brandbestrijding Deel A-3 Flashover en backdraft Deel C-2 Straalpijpvoering Overige

Nadere informatie

Workshop Offensieve Buiteninzet

Workshop Offensieve Buiteninzet Workshop Offensieve Buiteninzet Brand New Doctrine Ed Oomes Programma Welkom Aanleiding en verloop doctrine ontwikkeling Basisregels voor gebouwbrandbestrijding scoren en plenaire terugkoppeling Tot slot

Nadere informatie

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren Opdracht A en B Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren...

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs Bevelvoerder Handleiding voor docenten en Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht A-E-F Draaiboek : 103C-DB02 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

DH 1. FPS, Edward Huizer (08 10 09) Symposium Risicobewustzijn bij gebouwbranden 01 53. Onderwerpen:

DH 1. FPS, Edward Huizer (08 10 09) Symposium Risicobewustzijn bij gebouwbranden 01 53. Onderwerpen: DH FPS, ward Huizer (08 0 09) 0 53 HS 0 INLEIDING Opbouw presentatie Programmaoverzicht Inleiding (uitleg FPS IVS) 6 Onderwerpen: Strategie: offensief of defensief IVS scenarioanalyse brandverloop eamresultaten

Nadere informatie

1. Kenmerken van een inzet bij brand. 2. Belangrijkste Risico's bij brandbestrijding. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij brandbestrijding

1. Kenmerken van een inzet bij brand. 2. Belangrijkste Risico's bij brandbestrijding. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij brandbestrijding Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij brandbestrijding Oefenkaart Lesstof Overige bronnen 202A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij brandbestrijding Bevelvoerder, tekstboek Brandbestrijding Deel A-3

Nadere informatie

RBOC FORT Markenbinnen. werken aan veiligheid BRANDWEER. training en advies gids

RBOC FORT Markenbinnen. werken aan veiligheid BRANDWEER. training en advies gids RBOC FORT Markenbinnen werken aan veiligheid BRANDWEER training en advies gids Contact Inhoudsopgave RBOC FORT Markenbinnen werken aan veiligheid RBOC Fort Markenbinnen Provincialeweg 9 1536 AC Markenbinnen

Nadere informatie

Deurprocedure. Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen.

Deurprocedure. Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen. Deurprocedure Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen. De positionering : nr. 2 moet gedekt wordt door de deur (bij toe

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht B-C-D Draaiboek : 103C-DB01 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A Elementaire oefening Oefenkaart 102B 202C 302C Verkenning met adembeschermende middelen Opdracht A Draaiboek : 102B-DB02 Datum : 13-12-2007 Locatie : Jacobswoude Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud...

Nadere informatie

De relatie tussen preventie en repressie in de praktijk. René Hagen Lector Brandpreventie

De relatie tussen preventie en repressie in de praktijk. René Hagen Lector Brandpreventie De relatie tussen preventie en repressie in de praktijk René Hagen Lector Brandpreventie Zesde Nationale FSE congres, 12 november 2013 Preparatieve voorzieningen zijn niet de relatie 2 De (wijze) van repressieve

Nadere informatie

Woningbrandbestrijding. Oefening

Woningbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg

Nadere informatie

Risico's bij Brand herkennen en inschatten

Risico's bij Brand herkennen en inschatten Risico's bij Brand herkennen en inschatten Oefenkaart 201A Risico's bij Brand herkennen en inschatten Lesstof Leerboek Bevelvoerder, Brandbestrijding - A3, A4, A5, C1, C2, C3, D6, D13 Overige bronnen Lesboek

Nadere informatie

Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding

Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding De Brandweeracademie is onderdeel van het

Nadere informatie

RSTV Van theorie naar praktijk

RSTV Van theorie naar praktijk an theorie naar praktijk Edward Huizer 01 34 12 04 2013 Inleiding 10 jaar later! 2000 31-10-2002 2002 2013 EPEIEE ENILAIE OOK OMING EMPEAUU LAMMEN Introductie Onderzoeksfase erkenning Instituut Fysieke

Nadere informatie

Woningbrand bestrijding. Oefening

Woningbrand bestrijding. Oefening Woningbrand bestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig

Nadere informatie

DEURPROCEDURE en VORDERTECHNIEKEN

DEURPROCEDURE en VORDERTECHNIEKEN o Visuele inspectie van de deur DEURPROCEDURE en VORDERTECHNIEKEN De lansdrager bekijkt de rand van de deur in tegenwijzerzin. Hij zoekt naar mogelijke ontsnappende rook. Een gele gloed onderaan de deur

Nadere informatie

De Veiligheidsregio IJsselland heeft een Lijst van Wensen opgesteld die onderverdeeld is in de volgende vier onderdelen:

De Veiligheidsregio IJsselland heeft een Lijst van Wensen opgesteld die onderverdeeld is in de volgende vier onderdelen: Bijlage 4.B Lijst van Wensen De Veiligheidsregio IJsselland heeft een Lijst van Wensen opgesteld die onderverdeeld is in de volgende vier onderdelen: Voorbereiding en projectmanagement Instructiemomenten

Nadere informatie

Elementaire oefening. Opdracht A. Draaiboek : 101A-DB01 Datum : Locatie : leslokaal

Elementaire oefening. Opdracht A. Draaiboek : 101A-DB01 Datum : Locatie : leslokaal Elementaire oefening Oefenkaart 101A Risico's bij brand signaleren Opdracht A Draaiboek : 101A-DB01 Datum : Locatie : leslokaal Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en

Nadere informatie

Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 4 STRAALPIJPTECHNIEKEN

Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 4 STRAALPIJPTECHNIEKEN Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 4 STRAALPIJPTECHNIEKEN Leerdoelstellingen Weten Toepassingen van water als blus-/koelmiddel Verschillende straalpijptechnieken en hun toepassingen Verschil tussen

Nadere informatie

Tactische Ventilatie. Dit is de verwijdering van de rook en onverbrande gassen bij branden in gesloten ruimtes,

Tactische Ventilatie. Dit is de verwijdering van de rook en onverbrande gassen bij branden in gesloten ruimtes, Een ventilatie moet doelgericht ingezet worden. Ventilatie is een inzettechniek! Buitenaanval Zinloos Nog niet ontdekte Branduitbreiding Warmte - ophoping Flashover - Gevaar! Overdrukventialtie Zéér gevaarlijk!

Nadere informatie

F L A S H O V E R T R A I N I N G

F L A S H O V E R T R A I N I N G INLEIDING Flashover en Backdraft zijn verschillende gebeurtenissen die op diverse manieren kunnen voorkomen. Talrijke ongelukken en doden bij brand door een flashover hebben aangetoond hoe groot de gevaren

Nadere informatie

Fire Gas Ignition. Als het mengsel zich binnen de explosiegrenzen bevindt, ontbreekt enkel nog een energiebron om het mengsel te ontsteken.

Fire Gas Ignition. Als het mengsel zich binnen de explosiegrenzen bevindt, ontbreekt enkel nog een energiebron om het mengsel te ontsteken. Fire Gas Ignition In de Belgische brandweer zijn flashover en backdraft twee fenomenen die vrij goed gekend zijn. In het vierde artikel in deze reeks werd het fenomeen backdraft uitvoerig besproken. In

Nadere informatie

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Elementaire oefening Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Opdracht A en B Draaiboek : 102A-DB01 Datum : Locatie : NVBR/NIFV - Bron: Veiligheidsregio Zuidoost Brabant 102A-DB01 - Juli 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Elementaire oefening Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Opdracht A en B Draaiboek : 102A-DB01 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie...

Nadere informatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren Projectgroep Communicatie Huisartsopleiding Nederland Utrecht, mei 2014 8 Train the trainer: workshop

Nadere informatie

Notitie enscenering. 1 Notitie enscenering ABWC versie 28 februari

Notitie enscenering. 1 Notitie enscenering ABWC versie 28 februari Notitie enscenering 1 Notitie enscenering ABWC 2011. versie 28 februari Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 3 2 Kaders.... 4 2.1 Les- en leerstof manschappen A en bevelvoerder... 4 2.2 Wedstrijdreglement van

Nadere informatie

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening 503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De

Nadere informatie

Brandpreventie voor repressief leidinggevenden

Brandpreventie voor repressief leidinggevenden Brandpreventie voor repressief leidinggevenden De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 1 Colofon Opdrachtgever: Instituut Fysieke Veiligheid / Brandweeracademie Contactpersoon:

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg; manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart

Nadere informatie

Manschap Bedrijfsbrandweer. Overzicht lesplan:

Manschap Bedrijfsbrandweer. Overzicht lesplan: Overzicht lesplan: Lesdag 1, dagdeel 1 Introductie, uitleg programma, structuur, leerwerkplek opdrachten, toetskaart en examens. Theorie industriële brandbestrijding: Wet- en regelgeving Soorten industrie

Nadere informatie

Oefening 1430. De Cobra methode 2015-05-26. Vertaald in het Nederlands 2015-09-08

Oefening 1430. De Cobra methode 2015-05-26. Vertaald in het Nederlands 2015-09-08 De Cobra methode Oefening 1430 2015-05-26 Vertaald in het Nederlands 2015-09-08 Over deze informatie Dit informatiepakket over de Cobra methode is samengesteld door Kristoffer Wahter samen met brandweermensen

Nadere informatie

Risico s voor hulpverleners; de repressieve inzet

Risico s voor hulpverleners; de repressieve inzet Presentatie voor Brandsymposium, 27 en 28 mei 2010 Risico s voor hulpverleners; de repressieve inzet René Hagen / Louis Witloks Lectoraat Brandpreventie 1 Rode draad presentatie Risicobenadering repressief

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

Aanleiding. BRANDWEERDOCTRINE, de theorie achter het brandweervak. (1) De Punt 9 mei 2008

Aanleiding. BRANDWEERDOCTRINE, de theorie achter het brandweervak. (1) De Punt 9 mei 2008 (1) De Punt 9 mei 2008 Aanleiding (2) Eindrapport Evaluatie De Punt (2009) Ongeval was exemplarisch, het had in heel Nederland kunnen gebeuren gegeven de huidige inzetprocedures, opleiding en oefening

Nadere informatie

Een Belgische kijk op de binnenaanval

Een Belgische kijk op de binnenaanval Interventie Opleiding Een Belgische kijk op de binnenaanval Martin Calle Historiek van de binnenaanval De binnenaanval als tactiek is ontstaan tijdens de vorige eeuw. Door de uitvinding van persluchttoestellen

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus

Nadere informatie

Strategie en tactiek bij natuurbrand

Strategie en tactiek bij natuurbrand Strategie en tactiek bij natuurbrand Oefenkaart 464C 464D 465C 465D Lesstof Bevelvoerder, Soorten Incidenten, hoofdstuk Natuurbrand Overige bronnen Syllabus Natuurbrand, maatwerkproduct voor VRBZO Inleiding

Nadere informatie

Manschap A. BB-A- Brandweerorganisatie BB-B- Verzorgingsgebied. THV-A- Hulpverleningsincidenten in de eigen werkomgeving

Manschap A. BB-A- Brandweerorganisatie BB-B- Verzorgingsgebied. THV-A- Hulpverleningsincidenten in de eigen werkomgeving Leerwerkplek en: Tijdens de opleiding dient de deelnemer leerwerkplek en uit te voeren. Deze en worden zoveel als mogelijk gedurende de opleiding (op één van onze oefencentra) uitgevoerd. Er zijn echter

Nadere informatie

(?) Welkom. Een nieuwe kijk op brandbestrijding. Programma. Uw trainer:

(?) Welkom. Een nieuwe kijk op brandbestrijding. Programma. Uw trainer: Een nieuwe kijk op brandbestrijding (?) 4 mei 2005 Workshop: Welkom Uw trainer: Edward Huizer Inleiding Programma 1. Introductie 2. Besluitvorming 3. Groepsgesprek brandverloop 4. Interactieve uitleg -

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider

Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Zomercongres Brandweervereniging West-Vlaanderen

Zomercongres Brandweervereniging West-Vlaanderen Zomercongres Brandweervereniging West-Vlaanderen 7 september 2013 Jean-Claude Vantorre Zone 1 West-Vlaanderen Jean-claude.vantorre@zone1.be Binnenbrandbestrijding anno 2013 Brandverloop sterk aan het wijzigen

Nadere informatie

Integrale brandveiligheid toegelicht. Louis Cleef ROCKWOOL B.V.

Integrale brandveiligheid toegelicht. Louis Cleef ROCKWOOL B.V. Integrale brandveiligheid toegelicht Louis Cleef ROCKWOOL B.V. 1 Inhoud presentatie ROCKWOOL Group Trends Visie op de bouwregelgeving Kwaliteit in de gebouwde omgeving De ROCKWOOL Group De ROCKWOOL Group

Nadere informatie

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet uit bij een

Nadere informatie

Achtergrond en definitie brandscenario

Achtergrond en definitie brandscenario Achtergrond en definitie brandscenario Er zijn vele definities van de term scenario in omloop, variërend van een filmscript tot een verhaal over een mogelijke toekomst. Een scenario is echter absoluut

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E. Opdracht A t/m D

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E. Opdracht A t/m D Elementaire oefening Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E Opdracht A t/m D Draaiboek : 102D-DB02 Datum : 20-8-2007 Locatie : Kantoor Emmalaan Inhoud Opmerking [LMB1]: Deze inhoudsopgave

Nadere informatie

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b (optioneel) en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet

Nadere informatie

3D-indoormodellen voor de brandweer Een verkennend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden binnen de veiligheidsketen

3D-indoormodellen voor de brandweer Een verkennend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden binnen de veiligheidsketen 3D-indoormodellen voor de brandweer Een verkennend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden binnen de veiligheidsketen Stage-onderzoek Nationale GI Minor 06-01-2016 Tom van der Meer twtvandermeer@gmail.com

Nadere informatie

Aflegcommando Defensief afleggen 1.1 i

Aflegcommando Defensief afleggen 1.1 i Aflegcommando Defensief afleggen 1.1 i De achtergrond Op 9 mei 2008 komen bij een brand in een botenloods in De Punt drie ervaren brandweermensen om het leven. Ze hebben gehandeld, zoals ze zijn opgeleid

Nadere informatie

Bijscholing SAH voor onderofficieren. DEEL 5 TACTISCHE VENTILATIE Een sleutelpositie in binnenbrandbestrijding! http://www.ruralridgevfd.

Bijscholing SAH voor onderofficieren. DEEL 5 TACTISCHE VENTILATIE Een sleutelpositie in binnenbrandbestrijding! http://www.ruralridgevfd. Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 5 TACTISCHE VENTILATIE Een sleutelpositie in binnenbrandbestrijding! http://www.ruralridgevfd.org Leerdoelstellingen Weten / kennen Tactische ventilatie en gerelateerde

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Backdraft. 12. Backdraft. 12.1 Beschrijving van het fenomeen

Backdraft. 12. Backdraft. 12.1 Beschrijving van het fenomeen Backdraft In de vorige artikels uit deze reeks hebben we het verloop van een brand onder de loep genomen. We zagen er dat een brand zich anders gedraagt als er lucht tekort is. Het ventilatieprofiel (openstaande

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E. Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E. Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E Opdracht A t/m D Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie...

Nadere informatie

Waarom blust water? 1 Inleiding

Waarom blust water? 1 Inleiding Waarom blust water? 1 Inleiding De brandweer werkt sinds oudsher met water om branden te blussen. Een aantal eeuwen geleden gebeurde dit door burgers die een ketting vormden om emmers met water door te

Nadere informatie

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken Wat als de rook....geen disco rook is. Bewust veilig werken 17-11-2015 1 Joost Ebus Brandveiligheidszorg bevelvoerder - brandonderzoeker 2 3 Programma Brandonderzoek door de brandweer Digitale table-top

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Aflegsysteem brandbestrijding

Aflegsysteem brandbestrijding Aflegsysteem brandbestrijding De door de ploeg te verrichten handelingen die tot doel hebben de juiste blusmiddelen volgens de juiste tactiek en techniek op de brandhaard aan te brengen 1976 Doelstellingen

Nadere informatie

Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen

Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen lekkage tankwagen Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen Melding Op 21 mei, om 14.05 uur, krijgt u als bevelvoerder de melding dat een voorbijrijdende auto een explosie heeft gehoord en roodbruine dampen ziet

Nadere informatie

woensdag 12 januari 2011

woensdag 12 januari 2011 woensdag 12 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 12-01-11 Doetinchem 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

102A. Toegang forceren tot een object. Oefening. Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

102A. Toegang forceren tot een object. Oefening. Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus 102A Toegang forceren tot een object Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Verkennen en redden bij brand Algemeen doel De manschappen

Nadere informatie

woensdag 19 januari 2011

woensdag 19 januari 2011 woensdag 19 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 19-01-11 Apeldoorn 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

Gascooling: a new approach

Gascooling: a new approach Gascooling: a new approach In augustus 2012 was ik een week in Zweden voor de Fire Behaviour Course van MSB te Revinge. Tijdens deze cursus kwamen heel wat onderwerpen aan bod die met binnenbrandbestrijding

Nadere informatie

Notulen Samenwerking Risicobeheersing en Repressie. Donderdag 29 november 2012, aanvang 09.30 uur, locatie v.d. Valk Apeldoorn.

Notulen Samenwerking Risicobeheersing en Repressie. Donderdag 29 november 2012, aanvang 09.30 uur, locatie v.d. Valk Apeldoorn. Notulen Samenwerking Risicobeheersing en Repressie. Donderdag 29 november 2012, aanvang 09.30 uur, locatie v.d. Valk Apeldoorn. Genodigden: - Leden netwerk Risicobeheersing en leden netwerk Repressie.

Nadere informatie

EVALUATIE BASISBRANDWEERZORG. Waarom leren van uitrukken?

EVALUATIE BASISBRANDWEERZORG. Waarom leren van uitrukken? DEEL 1 Waarom leren van uitrukken? S.Posthumus Brw. Nijkerk Optreden brandweer houdt risico s in : - bij repressie - bij (realistisch) oefenen - het gaat daarbij met name om het risico van het oplopen

Nadere informatie

PDF-versie. Programma. Programma 2012. Doelstelling brandonderzoek (brandweer)

PDF-versie. Programma. Programma 2012. Doelstelling brandonderzoek (brandweer) Themabijeenkomst brandonderzoek 14 november 2012 PDF-versie In deze versie van de presentatie die op 14 november 2012 is gegeven ontbreken een aantal foto s. Dit omdat er afspraken zijn gemaakt omtrent

Nadere informatie

Praktijkexperimenten technieken offensieve buiteninzet

Praktijkexperimenten technieken offensieve buiteninzet Praktijkexperimenten technieken offensieve buiteninzet Onderzoek naar de effectiviteit van vier technieken voor offensieve buiteninzet ten opzichte van de binneninzet met hogedruk Versie: 4., 4 mei 212

Nadere informatie

Verhaalvormen Teamreflectie

Verhaalvormen Teamreflectie Verhaalvormen Teamreflectie Passie is een essentieel onderdeel van vakmanschap. Door het vertellen van verhalen brengen we die passie over op een ander. Mensen worden geraakt met verhalen. Daarnaast leren

Nadere informatie

Nieuwbouw ondergrondse Parkeergarage RAVEL te Amsterdam

Nieuwbouw ondergrondse Parkeergarage RAVEL te Amsterdam Nieuwbouw ondergrondse Parkeergarage RAVEL te Amsterdam Nadere onderbouwing met betrekking tot het uitbrandscenario Definitief Opdrachtgever: Castor Parking B.V. Contactpersoon: de heer J. (Jurriaan) Snijder

Nadere informatie

STANDAARD OPERATIONELE PROCEDURE. Aflegsysteem lage druk: bundels

STANDAARD OPERATIONELE PROCEDURE. Aflegsysteem lage druk: bundels Aflegsysteem lage druk: bundels Filename : 2016 01 11 SOP Aflegsysteem lage druk: bundels Locatie : U 09 C 02 A Doel : Een eenvormige procedure vastleggen voor een lage druk instelling. De beslissing om

Nadere informatie

Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com

Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com 1 Leidt luchtdicht bouwen en beter isoleren tot hetere branden? Waar wordt de temperatuur van een brand door bepaald? Wat is

Nadere informatie

Wat te doen bij brand?

Wat te doen bij brand? Wat te doen bij brand? In de afgelopen 10 jaar is er erg veel veranderd op vlak van brandbestrijding. Er is erg veel inzicht over brandgedrag bij gekomen. De brandweer weet nu beter met welke problemen

Nadere informatie

De rode kroonjuwelen

De rode kroonjuwelen De rode kroonjuwelen Over de noodzaak tot kennisontwikkeling voor de brandweer dr. ir. Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. De rode

Nadere informatie

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1)

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1) Lesplan les 1 Seksualiteit: Grenzen en Wensen Tijd: 8:30 Klas: 3HVc Aantal lln: 15 Introductie van de lessenserie: grenzen en wensen Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad

Nadere informatie

Repressief optreden in Biologische Laboratoria s. 16-apr-2010 Author/location

Repressief optreden in Biologische Laboratoria s. 16-apr-2010 Author/location Repressief optreden in Biologische Laboratoria s Author/location Repressief optreden in Biologische Laboratoria s Inhoud presentatie Kennisniveau t.a.v. biologische agentia Algemene veiligheidsregels Bespreken

Nadere informatie

BRAND CAFE ZONDER NAAM

BRAND CAFE ZONDER NAAM BRANDWEER KNOKKE-HEIST BRAND CAFE ZONDER NAAM CASE Sgt. Voet Sean 14-2-2013 Situeringsplan: Het handelspand is gelegen in de Noordhinderstraat 16 te Zeebrugge niet ver van de gewezen vismijn. Case brand

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Uw voorkennis 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Uw voorkennis 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 Bonushoofdstukken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Introductie Visual Steps 12 Nieuwsbrief 12 Wat heeft u nodig? 13 Hoe werkt u met dit boek? 13 Website 14 Toets uw kennis

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Introductie Visual Steps 12 Nieuwsbrief 12 Wat heeft u nodig? 13 Hoe werkt u met dit boek? 13 Website 14 Toets uw kennis Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Introductie Visual Steps... 12 Nieuwsbrief... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 13 Website... 14 Toets uw kennis... 15 Voor docenten... 15 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

E-book. Met 10 waardevolle tips om een presentatie te maken

E-book. Met 10 waardevolle tips om een presentatie te maken E-book Met 10 waardevolle tips om een presentatie te maken Inleiding In dit E-Book staan 10 waardevolle tips welke heel goed van pas kunnen komen tijdens het maken van een presentatie. Als je deze 10 tips

Nadere informatie

Beschrijving Burntype AT-01

Beschrijving Burntype AT-01 Beschrijving Burntype AT-01 (enkel te gebruiken door gebrevetteerde instructeurs) 1 Leerdoelen Tijdens deze oefening zijn er een aantal belangrijke leerdoelen. Het eerste hoofdleerdoel is het bestuderen

Nadere informatie

Brandweer Vereniging Vlaanderen

Brandweer Vereniging Vlaanderen Brandweer Vereniging Vlaanderen Bilzen 2009 Dag van de Brandweer Blussen Het kan ook anders... 1 BLUSSEN... HET KAN OOK ANDERS! BVV - BILZEN - DAG VAN DE BRANDWEER - 2009 YOUTUBE - BRAND! BENT U ER KLAAR

Nadere informatie

Bijlage l. Het ontwerpen van modulen: een format. Vooraf:

Bijlage l. Het ontwerpen van modulen: een format. Vooraf: Bijlage l Het ontwerpen van modulen: een format Vooraf: Het is altijd weer een afweging welke mate van instructie en structuur wordt ingezet bij het ontwerpen van modules. nderstaande format is sterk gestructureerd.

Nadere informatie

De woningbrand van de toekomst: risico s van rook door de bewopners Ing. Jan Linssen, free lance brandveiligheidsadviseur

De woningbrand van de toekomst: risico s van rook door de bewopners Ing. Jan Linssen, free lance brandveiligheidsadviseur Masterclass Risico s van rook 19.00 Welkom en inleiding: Risico s van rook Ir. Ruud van Herpen, lector Brandveiligheid in de Bouw, Saxion Kenniscentrum Leefomgeving 19.10 De woningbrand van de toekomst:

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Een ventilatie gecontroleerde brand in een dichte doos

Een ventilatie gecontroleerde brand in een dichte doos Workshop 1 Een ventilatie gecontroleerde brand in een dichte doos En nu? Voorspelbare afloop? of toch niet. Door: Siemco Baaij Joost Ebus Inhoud Casus 1: Effect ventilatie in beeld. Casus 2: Een andere

Nadere informatie

toepassen Op hoogte werken

toepassen Op hoogte werken Elementaire oefening Oefenkaart 103D 113C Diverse gereedschappen toepassen Op hoogte werken Draaiboek : 103D/113C-DB01 Datum : Locatie : NVBR/NIFV - Bron: Veiligheidsregio Zuidoost Brabant 103D-DB01 nov.

Nadere informatie

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers?

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Jetty Middelkoop AGS BAA Waarom heeft I-SZW aandacht voor de brandweer? Melding uit Rotterdam Rijnmond over onverantwoord omgaan met asbest door de

Nadere informatie

RWA versus sprinklerbeveiliging

RWA versus sprinklerbeveiliging RWA versus sprinklerbeveiliging Sprekers Patrick Verboven Technisch adviseur brandveiligheid Bart van den Oetelaar Sales en project manager Inhoud introductie Brakel Atmos brug naar uitnodiging themamiddag

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie chauffeur werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Ongelukken, kleine hoekjes, ogenblikken... Een ongeluk zit in een

Nadere informatie

Handleiding videobewerking met Windows Moviemaker

Handleiding videobewerking met Windows Moviemaker Handleiding videobewerking met Windows Moviemaker 1 Inleiding 2 2 Vereiste apparatuur 2 3 Stappenplan videobewerking 2 4 Windows Moviemaker 3 4.1 Indeling van het programma 3 4.2 Mogelijkheden op de tabbladen

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

INZETPROCEDURE AUTOBRANDBESTRIJDING

INZETPROCEDURE AUTOBRANDBESTRIJDING Doel Veranderingen in het ontwerp en constructie van auto s vereisen een nieuwe manier van aanpak van een autobrand. Nieuwe materialen en componenten hebben de prestaties van de auto verbeterd en worden

Nadere informatie

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1 Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN Handleiding Studentenpagina 1 Inhoud van de handleiding Inhoud van de handleiding... 2 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de

Nadere informatie

Brandweer on(der)wijs belangrijk!

Brandweer on(der)wijs belangrijk! Brandweer on(der)wijs belangrijk! Versterking Brandweeronderwijs Brandweeronderwijs is een onderwerp dat het hart van de brandweer raakt. Alle brandweermensen hebben er hun hele carrière mee te maken.

Nadere informatie