Bijscholing SAH voor onderofficieren. DEEL 5 TACTISCHE VENTILATIE Een sleutelpositie in binnenbrandbestrijding!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijscholing SAH voor onderofficieren. DEEL 5 TACTISCHE VENTILATIE Een sleutelpositie in binnenbrandbestrijding! http://www.ruralridgevfd."

Transcriptie

1 Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 5 TACTISCHE VENTILATIE Een sleutelpositie in binnenbrandbestrijding!

2 Leerdoelstellingen Weten / kennen Tactische ventilatie en gerelateerde terminologie kunnen definiëren De voor- en nadelen van tactische ventilatie kennen De risico's van tactische ventilatie kennen Kunnen Natuurlijke en hydraulische en mechanische ventilatie kunnen toepassen De principes van tactische ventilatie kunnen demonstreren Verantwoord inzetten van PPV Defensieve of offensieve tactische ventilatie kunnen toepassen

3 Definitie Het gepland en systematisch verwijderen van hitte, rook en toxische gassen uit een lokaal en het vervangen van deze producten met verse koele lucht via een welbepaald pad

4 Waarom? Rookgassen zijn brandbaar!!! Verbeterde condities binnen temperatuur, zichtbaarheid, veiligheid slachtoffer & aanvalsploeg Efficiëntere binnenbrandbestrijding efficiëntere zoekacties, stress brandweer Inzet tactische flowrate wordt mogelijk, (noodzakelijk!) Verminderde blootstelling bouwelementen = stabiliteit

5 Gevaren bij een ventilatie gecontroleerde brand Stapeling rookgassen en temperatuur CO productie De brand is gepauzeerd Intensiteit brand bepaald door hoeveelheid instromende lucht Ventilatie = branduitbreiding FLASHOVER! Temperatuur (energie) O 2 - tekort FLASHOVER Volontwikkelde brand Dooffase Plotse O 2 - aanvoer Ventilatie controleert de brand! Ontwikkelingsfase Figuur: Brandverloop in een compartiment gepauzeerde brand Tijd 2010 Campus Vesta

6 VENTILATIEPARADOX Tactische ventilatie Gevaren bij een ventilatie gecontroleerde brand Totaal volume water (verbandingswarmte) Verschillen tussen aan- en afvoer kunnen een invloed hebben op de HRR en het energieverlies ten gevolge van convectie. kans op ventilatie geïnduceerde flashover! meer minder Ventilatie Beschikbaarheid O 2 voor verbranding met invloed op HRR Waterstroom = (Energievrijzetting) HRR Volume van de badkuip (volume van compartiment) verschillen tussen aan- en afvoer beïnvloeden ventilatieprofiel Afhankelijk van de grootte en de locatie van de opening, kan een toename in ventilatie flashover voorkomen, uitstellen, versnellen of uitlokken Energieverlies door convectie minder Ventilatie meer Waterafvoer (energie rookgassen verdwijnt door ventilatieopeningen)

7 Gevaren bij een niet of ondergeventileerde brand Temperatuur nog aanwezig Smeulbrand (O 2 lager dan 13%) Pyrolyseproces gaat door Ventilatie = plotse branduitbreiding BACKDRAFT! Temperatuur (energie) O 2 - tekort BACKDRAFT Volontwikkelde brand Dooffase FLASHOVER Ontwikkelingsfase Plotse O 2 - aanvoer Figuur: Brandverloop in een compartiment BACKDRAFT Tijd 2010 Campus Vesta

8 Mogelijkheden BB strategie 1. Anti ventilatie fase!! (GESLOTEN brand) Structuur gesloten houden geen luchtintrede of zo gering mogelijk = brandontwikkeling beperken (Pre FO fase behouden!!) Binnenaanval met specifieke straalpijptechnieken gasfase koelen vervolgens de oppervlakte brand neerslaan met een MINIMUM AAN WATER! 2. Ventilatie fase!! (OPEN brand) Openmaken brand Inzet grote bluskracht (tactical flowrate)

9 Ventilatiemogelijkheden 1. Natuurlijke ventilatie ingevolge warmte (t ), druk,wind, aanwezig bij aankomst! 2. Ongeplande ventilatie wijzigingen in de ventilatie tgv breken vensters, begeven bouwelementen, door de brand, 3. Tactische ventilatie ingrijpen van de brandweer om de ventilatie te controleren, te beheersen bij de brandbestrijding

10 Ventilatiemogelijkheden Principe van de natuurlijke ventilatie warme lucht (rook) stijgt Stijgvermogen afhankelijk van temperatuurverschil met omgeving schoorsteeneffect versterkt dit verschijnsel Venturi - effect

11 Ventilatiemogelijkheden Natuurlijke ventilatie Gekende ventilatie/stromingspatronen t.g.v. warmte en drukopbouw 1. Geen ventilatie Geen ventilatie, enkel drukopbouw

12 Ventilatiemogelijkheden Natuurlijke ventilatie Gekende ventilatie/stromingspatronen t.g.v. warmte en drukopbouw 1. Geen ventilatie 2. Ondergeventileerd PULSEREND

13 Ventilatiemogelijkheden Natuurlijke ventilatie Gekende ventilatie/stromingspatronen t.g.v. warmte en drukopbouw 1. Geen ventilatie 2. Ondergeventileerd 3. Geventileerd Dubbele stroming - EENZIJDIG

14 Ventilatiemogelijkheden Natuurlijke ventilatie Gekende ventilatie/stromingspatronen t.g.v. warmte en drukopbouw 1. Geen ventilatie 2. Ondergeventileerd 3. Geventileerd Enkele stroming TWEEZIJDIG hoog laag NA TE STREVEN OF TE VERSTERKEN PATROON!!!

15 Ventilatiemogelijkheden Natuurlijke ventilatie Rookverspreiding Rook zoekt de makkelijkste, hoogste uitweg (traphallen, liftschachten, technische kokers secundaire branden!!) Rook stapelt op onder een horizontale scheiding Hoe verder, hoe kouder de rook = Moeilijker te ventileren!!! Wanneer T rook = T omgeving stroming stopt!

16 Ventilatiemogelijkheden Natuurlijke ventilatie Rookverspreiding 1. Rook zal afkoelen, stijgvermogen neemt af en stagneert 2. Blussing door ventilatieopening (stoomvorming afkoeling) 3. Hete rookgassen worden horizontaal weggedrukt Bart Noyens Bart Noyens Bart Noyens 2010

17 Ventilatiemogelijkheden Natuurlijke ventilatie Windeffecten Wind zorgt voor: overdruk aan de loefzijde () onderdruk aan de lijzijde (-) turbulenties Belangrijk bij de locatie van de ventilatieopening!!!!

18 Ventilatiemogelijkheden Natuurlijke ventilatie Windeffecten 1 Wind Impact op brandverloop Grote winddruk op de gevel Brand wordt naar binnen gedrukt tot in de traphal! Meerder verdiepingen bij brand betrokken! Wind Wind Wind Wind 2 Wind Wind Wind Wind Wind

19 Ventilatiemogelijkheden Natuurlijke ventilatie Windeffecten Veranderlijke snelheden tussen gebouwen v v

20 Ventilatiemogelijkheden Van natuurlijke ventilatie naar tactische ventilatie Hoe bereiken? Tracht bestaande natuurlijke ventilatie te versterken (warme lucht stijgt, zo hoog mogelijke uitstroom) Bij voorkeur tweezijdige enkele stroming (= éénrichting stromingspatroon) Vereist doordachte keuze van bijkomende ventilatieopeningen! Doelstelling tactische ventilatie

21 , een inzettechniek! Veel valkuilen 1. Binnenaanval door warmte en rook verhinderd 2. Overdrukventilatie is gevaarlijk 3. Gevaar van nog niet ontdekte branduitbreiding 4. Buitenaanval is zinloos 5. Warmteophoping = Flashovergevaar O 2 3 5

22 Afvoer t en rookgassen Tactische ventilatie, een inzettechniek! Vereist doelgerichte inzet Streven naar tweezijdige dubbele stroming: 1. Rookafvoer temperatuur 2. Thermische belasting 3. Directe blusaanval wordt mogelijk en veiliger 2 Bewaking van ventilatieopening 1 3 Aanvoer verse lucht

23 Ventilatiemogelijkheden Verticale ventilatie Horizontale ventilatie Mechanische of geforceerde ventilatie Positieve drukventilatie (PPV) Negatieve drukventilatie (NPV) Defensieve/offensieve ventilatie

24 Ventilatiemogelijkheden Verticale ventilatie Wanneer? Rook /brand heeft bovenste verdiepingen bereikt Brand op onderliggend verdieping Rookluik, RWA, lichtstraten, dakvenster voor handen Voordelen Snelle afvoer hete rookgassen Beperking Backdraft gevaar (opmenging?) Beperking horizontale branduitbreiding Nadelen TIJD & RISICO!! WIND WIND

25 Ventilatiemogelijkheden Verticale ventilatie WIND

26 Ventilatiemogelijkheden Verticale ventilatie Voor het dak onstabiel wordt!!! 2 WIND Bart Noyens Rookgassen evacueren via koepel (Zorg steeds voor twee vluchtwegen voor ventilatieploeg) Binnenaanval met tactische flowrate wordt mogelijk Bluskracht Ventilatieopening Stand-by straal Binnenaanval

27 Ventilatiemogelijkheden Verticale ventilatie Hellend dak Aan de lijzijde Zo hoog mogelijk Tenzij juist boven de vuurhaard mogelijk is Opening van op ladder / bescherming

28 Ventilatiemogelijkheden Verticale ventilatie Hellend dak Aan de lijzijde Zo hoog mogelijk Tenzij juist boven de vuurhaard mogelijk is Opening van op ladder / bescherming Overweeg eventueel eerst horizontale ventilatie i.f.v. tijdswinst!!

29 Bart Noyens Tactische ventilatie Ventilatiemogelijkheden Verticale ventilatie 2! Instortingsgevaar!!! Stripventilatie 1 Binnenaanval Ventilatieopening Aanvalslijn Trench of stripventilatie Defensieve ventilatie Voor het dak onstabiel is, of brand zich auto - ventileert Stoplijn over de ganse lengte Plafond binnen open maken en bewaken Idem uitstroom dak Stand-by straal

30 Ventilatiemogelijkheden Verticale ventilatie Trench of stripventilatie Defensieve ventilatie Voor het dak onstabiel is, of brand zich auto - ventileert Stoplijn over de ganse lengte Plafond binnen open maken en bewaken Idem uitstroom dak

31 Ventilatiemogelijkheden Verticale ventilatie AANDACHTSPUNTEN Plaatsing van de ladder, ladderwagen of hoogwerker van de brand weg, in functie van de windrichting voorzie steeds een tweede vluchtweg (ladder) Controleer systematisch de stabiliteit Minimum aantal personen op dak Vorderingsweg haaks op liggers (gebruik steeds dezelfde weg) Opening 1,2 x 1,2m (vergroot of vermeerder tot druk wegvalt) Elke actie is continu gedekt door blusploeg 1 2

32 Ventilatiemogelijkheden WIND Horizontale ventilatie Wanneer? Brand enkel op verdiep, geen branduitbreiding via vals plafond, schachten, traphal, Opening in de directe nabijheid van brandhaard mogelijk (juiste locatie vuurhaard!) Verticale ventilatie niet mogelijk door structuur dak (te sterk, te zwak. ) Brand te beperkt om dak te openen In afwachting verticale vent (tijdwinst)

33 Ventilatiemogelijkheden Horizontale ventilatie Principe Gebruik deuren en ramen om door verdieping hen te ventileren Stroming enkel mogelijk als: aanvoer verse lucht afvoer van hete rookgassen Loefzijde Lijzijde Geen obstakels in de ventilatie weg Uitstroomopening zo hoog mogelijk

34 Ventilatiemogelijkheden Horizontale ventilatie Hoe? Houd rekening met de windrichting effecten Maak de uitstroomopening: aan de lijzijde zo hoog mogelijk zo dicht mogelijk bij de vuurhaard bewaak de uitstroomopening voor branduitbreiding niet naar binnen spuiten!!! Maak de instroomopening aan de loefzijde (zo laag mogelijk)

35 Ventilatiemogelijkheden Horizontale ventilatie WIND

36 Ventilatiemogelijkheden Horizontale ventilatie Aanval Aanval reeds gestart?.op vraag van de aanvalsploeg!! Brand reeds gedeeltelijk onder controle? Coördinatie binnen /buitenacties Vent for fire / Vent for safety Opening nooit achter de aanvalsploeg!!! Inzet tactisch debiet voorzien

37 Ventilatiemogelijkheden Horizontale ventilatie Redding Brand reeds geheel of gedeeltelijk onder controle! Vent for life Ventileren van de ruimtes leefbaarheid vensters openen dan zoekactie

38 VENT ENTER - SEARCH Venting Entering Saving / Search Slaapkamer Maximale indringdiepte 5m bij dreigende ontsteking van de rookgassen!!!

39 Vent Enter Search/Saving

40 Vent Enter Search/Saving Wanneer? Duidelijke locatie,slachtoffer zeer waarschijnlijk Kies ruimte het dichts bij de vuurhaard, later geen mogelijkheid meer Doorschrijd de kamer diagonaal Sluit de deur, nooit opnieuw openen! Gericht zoeken, bed, kast onder Minimale actie tijd, snelheid is essentieel Ervaren brandweerploeg Dekking vordering, preventieve koeling rookgassen (max debiet 200l/min)

41 Ventilatiemogelijkheden Negatieve druk Hydraulische ventilatie 1 l H 2 O 2 m³ luchtverplaatsing

42 Ventilatiemogelijkheden Negatieve druk Hydraulische ventilatie Voordelen Zeer efficiënt Beheersing stoomvorming en warmte bij blusacties Ex vrij

43 Ventilatiemogelijkheden Positieve druk ventilatie (PPV) Principe Instroom Uitstroom Verhouding inlaat- / uitlaat opening: 2:1 Debiet 100m³/uur voor 1m³ ruimte (vuistregel)

44 Positive Pressure Ventilation (PPV) Plaatsing van de ventilator in functie van het type 1. Conventionele type 2. Type turbojet Moeten ganse deuropening bedekken! Hogere stroomsnelheid venturi - effect = groter debiet, doch compacter

45 Positive Pressure Ventilation (PPV) Plaatsing van de ventilator in functie van het type In serie Airflow in een structuur verhogen met meerdere ventilatoren Units in lijn plaatsen Grootste achteraan 1 ste op 1 m van deuropening Bart Noyens 2010

46 Positive Pressure Ventilation (PPV) Plaatsing van de ventilator Brede openingen Ventilatoren parallel gebruiken Overwegen om opening te verkleinen Bart Noyens 2010 Campus Vesta APB

47 Positive Pressure Ventilation (PPV) Inzetmodaliteiten 1. Defensief Ontroking ruimtes (nazorg fase?) 1. Gelijkvloers Maak een uitstroomopening (2:1) Plaats straalpijp in stand-by Plaats overdrukventilator

48 Positive Pressure Ventilation (PPV) Inzetmodaliteiten 1. Defensief Ontroking ruimtes (nazorg fase?) 2.Verdieping Sluit uitstroomopening gelijkvloers en maak op verdieping een nieuwe Stand-by straal klaar houden Voorkom terugstroom gelijkvloers

49 Positive Pressure Ventilation (PPV) Inzetmodaliteiten 1. Defensief Ruimtes preventief rookvrij houden (Vb. Evacuatiewegen) Bart Noyens

50 Positive Pressure Ventilation (PPV) Inzetmodaliteiten WIND 1. Defensief Ventileren bouwlaag bij hoogbouw 1. Traphal in overdruk (luchtdicht) 2. Uitstroomopening maken langs buiten 3. Toegang via traphal openen 4. Bewaking uitstroomopening (Stand-by straalpijp) 5. Binnenaanval aanvatten

51 Positive Pressure Ventilation (PPV) WIND Inzetmodaliteiten 1. Defensief (sequentieel ventileren) 1. Creëer uitlaat 2. Maak een pad naar 1 3. Start PPV

52 Positive Pressure Ventilation (PPV) WIND Inzetmodaliteiten 1. Defensief (sequentieel ventileren) 1. Creëer uitlaat 2. Maak een pad naar 2 3. Start PPV

53 Positive Pressure Ventilation (PPV) WIND Inzetmodaliteiten 1. Defensief (sequentieel ventileren) 1. Creëer uitlaat 2. Maak een pad naar 3 3. Start PPV

54 Positive Pressure Ventilation (PPV) WIND Inzetmodaliteiten 1. Defensief (sequentieel ventileren) 1. Creëer uitlaat 2. Maak een pad naar 4 3. Start PPV

55 Positive Pressure Ventilation (PPV) WIND Inzetmodaliteiten 2. Offensief (PPA) 1. Creëer uitlaat 2. Maak een pad 3. Start PPA

56 Positive Pressure Ventilation (PPV) Inzetmodaliteiten 2. Offensief (PPA)

57 Positive Pressure Ventilation (PPV) Problemen bij overdrukventilatie Is de weg naar de uitlaat vrij? Is de uitlaat opening te groot? Volume te groot? Is sequentiële ventilatie vereist? Invloed van de wind?

58 Temperatuur ( C) Tactische ventilatie Positive Pressure Ventilation (PPV) Efficiëntie van inzet Overdruk ventilatie gestart PPV Simulatie van een kamerbrand met een thermokoppel geplaatst op 2m 200 Natuurlijke ventilatie Time Tijd (min)

59 Positive Pressure Ventilation (PPV) Overwegingen Aan welke risico s worden we blootgesteld? Locatie vuurhaard? Branduitbreiding? Constructie gebouw? Te gebruiken openingen? Wind?

60 Positive Pressure Ventilation (PPV) Basisprocedure PPV - offensief Beeldvorming van de situatie Stel een plan van aanpak op Maak een uitlaat opening en bescherm deze Ventilatieweg geïsoleerd van rest gebouw Maak instroomopening Start de overdrukventilatie en evalueer effect Inzet aanvalsploeg

61 Techniek en tactiek Verticale horizontale ventilatie coördinatie tactische ventilatie /blusacties Tactische ventilatie in ondersteuning binnenaanval Dak? Vuur - ventilatieopening Overdrukventilatie (PPV) Juiste inzet Rookmanagement Overdrukventilatie bij dak en kelderbrand Geen overdruk ventilatie bij?????

62 Techniek en tactiek Gevaar door gelijktijdige buitenaanval COÖRDINATIE noodzakelijk

63 Techniek en tactiek Gevaar door gelijktijdige buitenaanval COÖRDINATIE noodzakelijk! BRANDWEER BRANDWEER

64 Techniek en tactiek Gevaar door gelijktijdige buitenaanval COÖRDINATIE noodzakelijk Gevaar door stoomvorming = Binnenaanval in gevaar

65 Techniek en tactiek Gevaar door gelijktijdige buitenaanval COÖRDINATIE noodzakelijk Ploeg binnenaanval ondersteunen! BRANDWEER BRANDWEER

66 Techniek en tactiek Gevaar door gelijktijdige buitenaanval COÖRDINATIE noodzakelijk

67 Techniek en tactiek Vuur & ventilatieopeningen Binnenaanval aan zet Afvoer warmte (brandstof)- OK Laten branden!! Bij blussing warmte naar binnen drukken Beheers branduitbreiding aan de vent opening Brand is open Tactical flowrate

68 Techniek en tactiek Juiste inzet Rookafvoer Stromingskanaal! Juiste plaatsing!

69 Techniek en tactiek Rookmanagement Gevaren bewoners boven brandhaard Schrikreactie Vlamdoorslag Grootscheepse evacuatie met ladderwagen Hoger rookschade door uitbreiding via trap Openen van deuren naar traphal! Uitbreiding trappenhal of rest gebouw

70 Techniek en tactiek Rookmanagement Trappen in overdruk brengen (PPV) Betere evacuatie Geen rook in trappenhal! Minimaliseren rookschade slechts 1 2 minuten tijdverlies

71 Techniek en tactiek Overdrukventilatie bij dakbranden EERST UITLAATOPENING CREËREN!! BRANDWEER

72 Techniek en tactiek Overdrukventilatie bij kelderbranden Rook uit bovengrondse trappenhal verwijderen Rookgassen worden via gelijkvloers door openingen in kelder naar buiten gedreven ALLEEN WANNEER ER EEN UITLAATOPENING VOORHANDE IS

73 Wanneer geen overdrukventilatie? Geen rookafvoer mogelijkheid? Verwerveling van de rooklaag? Pulserende Rook / Vlammentongen? Gevaar voor Flashover of backdraft GEEN OVERDRUKVENTILATIE! Geen rookafvoer Werveling Slechte plaatsing

74 Techniek en tactiek Zinloze inzet indien geen stromingskanaal Rookafvoer?

75 Samenvatting Vereist nauwe coördinatie van blusaanval en ventilatie, (communicatie!) Vereist tijd en ruimte in het aanvalsplan Vereist een goede bevelsstructuur Vereist aanvulling in de opleiding en in de kennis materiaal en gereedschappen Vereist zelfdiscipline van elke brandweerman!

Tactische Ventilatie. Dit is de verwijdering van de rook en onverbrande gassen bij branden in gesloten ruimtes,

Tactische Ventilatie. Dit is de verwijdering van de rook en onverbrande gassen bij branden in gesloten ruimtes, Een ventilatie moet doelgericht ingezet worden. Ventilatie is een inzettechniek! Buitenaanval Zinloos Nog niet ontdekte Branduitbreiding Warmte - ophoping Flashover - Gevaar! Overdrukventialtie Zéér gevaarlijk!

Nadere informatie

Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 4 STRAALPIJPTECHNIEKEN

Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 4 STRAALPIJPTECHNIEKEN Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 4 STRAALPIJPTECHNIEKEN Leerdoelstellingen Weten Toepassingen van water als blus-/koelmiddel Verschillende straalpijptechnieken en hun toepassingen Verschil tussen

Nadere informatie

De smoke stopper. 1 Nieuwe branden, nieuwe problemen, nieuwe oplossingen

De smoke stopper. 1 Nieuwe branden, nieuwe problemen, nieuwe oplossingen De smoke stopper 1 Nieuwe branden, nieuwe problemen, nieuwe oplossingen Het feit dat brand verandert is stilaan overal aanvaard in de brandweer. Andere manieren van bouwen leiden tot branden die een tekort

Nadere informatie

Fire Gas Ignition. Als het mengsel zich binnen de explosiegrenzen bevindt, ontbreekt enkel nog een energiebron om het mengsel te ontsteken.

Fire Gas Ignition. Als het mengsel zich binnen de explosiegrenzen bevindt, ontbreekt enkel nog een energiebron om het mengsel te ontsteken. Fire Gas Ignition In de Belgische brandweer zijn flashover en backdraft twee fenomenen die vrij goed gekend zijn. In het vierde artikel in deze reeks werd het fenomeen backdraft uitvoerig besproken. In

Nadere informatie

Flashover en backdraft signaleren

Flashover en backdraft signaleren Flashover en backdraft signaleren Oefenkaart 101C Gevaar van flashover en backdraft signaleren Lesstof Leerboek Manschap A, Brandbestrijding Deel A-3 Flashover en backdraft Deel C-2 Straalpijpvoering Overige

Nadere informatie

Bijscholing SAH voor onderofficieren GEVAARLIJKE BRANDFENOMENEN

Bijscholing SAH voor onderofficieren GEVAARLIJKE BRANDFENOMENEN Bijscholing SAH voor onderofficieren GEVAARLIJKE BRANDFENOMENEN Doelstellingen Weten Inzicht hebben in het ontstaan van een flashover / backdraft / rookgasexplosie Weten wat de gevaren zijn van flashover/backdraft/rookgasexplosie

Nadere informatie

Ventilatieopeningen & Brand

Ventilatieopeningen & Brand Ventilatieopeningen & Brand Er bestaat heel wat verwarring binnen de brandweer over het maken/gebruiken van openingen om te ventileren bij brandbestrijding. In België wordt er in het algemeen pas overdrukventilatie

Nadere informatie

Kennis over binnenbrand(bestrijding) evolueert

Kennis over binnenbrand(bestrijding) evolueert Kennis over binnenbrand(bestrijding) evolueert De meesten onder ons volgden jaren geleden de cursus brandweerman. Bij sommigen is dit tientallen jaren geleden. De maatschappij is sterk veranderd sedert

Nadere informatie

Gascooling: a new approach

Gascooling: a new approach Gascooling: a new approach In augustus 2012 was ik een week in Zweden voor de Fire Behaviour Course van MSB te Revinge. Tijdens deze cursus kwamen heel wat onderwerpen aan bod die met binnenbrandbestrijding

Nadere informatie

Wat te doen bij brand?

Wat te doen bij brand? Wat te doen bij brand? In de afgelopen 10 jaar is er erg veel veranderd op vlak van brandbestrijding. Er is erg veel inzicht over brandgedrag bij gekomen. De brandweer weet nu beter met welke problemen

Nadere informatie

Backdraft. 12. Backdraft. 12.1 Beschrijving van het fenomeen

Backdraft. 12. Backdraft. 12.1 Beschrijving van het fenomeen Backdraft In de vorige artikels uit deze reeks hebben we het verloop van een brand onder de loep genomen. We zagen er dat een brand zich anders gedraagt als er lucht tekort is. Het ventilatieprofiel (openstaande

Nadere informatie

Een Belgische kijk op de binnenaanval

Een Belgische kijk op de binnenaanval Interventie Opleiding Een Belgische kijk op de binnenaanval Martin Calle Historiek van de binnenaanval De binnenaanval als tactiek is ontstaan tijdens de vorige eeuw. Door de uitvinding van persluchttoestellen

Nadere informatie

F L A S H O V E R T R A I N I N G

F L A S H O V E R T R A I N I N G INLEIDING Flashover en Backdraft zijn verschillende gebeurtenissen die op diverse manieren kunnen voorkomen. Talrijke ongelukken en doden bij brand door een flashover hebben aangetoond hoe groot de gevaren

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Straalpijptechnieken Technieken en toepassingen op niveau onderofficier

Straalpijptechnieken Technieken en toepassingen op niveau onderofficier Straalpijptechnieken Technieken en toepassingen op niveau onderofficier Karel Lambert 2009 1 ste druk, september 2009 Karel Lambert, ing. Onderluitenant, Brandweer Brussel Lesgever Opleidingcentrum voor

Nadere informatie

BRAND CAFE ZONDER NAAM

BRAND CAFE ZONDER NAAM BRANDWEER KNOKKE-HEIST BRAND CAFE ZONDER NAAM CASE Sgt. Voet Sean 14-2-2013 Situeringsplan: Het handelspand is gelegen in de Noordhinderstraat 16 te Zeebrugge niet ver van de gewezen vismijn. Case brand

Nadere informatie

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES Nele Tilley Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics www.floheacom.ugent.be Ghent University UGent pag. 1 onderzoek aan de universiteit: ver van mijn bed?

Nadere informatie

Een brand kan ook in ademnood zitten

Een brand kan ook in ademnood zitten Een brand kan ook in ademnood zitten In het vorige artikel hebben we de branddriehoek en het geventileerde brandverloop bekeken. Dit is de manier waarop een brand zich gedraagt wanneer hij relatief veel

Nadere informatie

Oplossingen voor Rapid Fire Progress

Oplossingen voor Rapid Fire Progress Oplossingen voor Rapid Fire Progress 1 Inleiding In de afgelopen jaren is meer aandacht besteed aan het gedrag van brand. Dit was dringend nodig want de kennis van brandgedrag was erg beperkt bij de brandweer.

Nadere informatie

Piercing Nozzles Karel Lambert 2014

Piercing Nozzles Karel Lambert 2014 Piercing Nozzles Karel Lambert 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Soorten branden... 3 2.1 De geventileerde brand... 3 2.2 De ondergeventileerde brand... 4 2.3 Construction fires... 5 3 Soorten piercing nozzles...

Nadere informatie

Aflegsysteem brandbestrijding

Aflegsysteem brandbestrijding Aflegsysteem brandbestrijding De door de ploeg te verrichten handelingen die tot doel hebben de juiste blusmiddelen volgens de juiste tactiek en techniek op de brandhaard aan te brengen 1976 Doelstellingen

Nadere informatie

Zomercongres Brandweervereniging West-Vlaanderen

Zomercongres Brandweervereniging West-Vlaanderen Zomercongres Brandweervereniging West-Vlaanderen 7 september 2013 Jean-Claude Vantorre Zone 1 West-Vlaanderen Jean-claude.vantorre@zone1.be Binnenbrandbestrijding anno 2013 Brandverloop sterk aan het wijzigen

Nadere informatie

DH 1. FPS, Edward Huizer (08 10 09) Symposium Risicobewustzijn bij gebouwbranden 01 53. Onderwerpen:

DH 1. FPS, Edward Huizer (08 10 09) Symposium Risicobewustzijn bij gebouwbranden 01 53. Onderwerpen: DH FPS, ward Huizer (08 0 09) 0 53 HS 0 INLEIDING Opbouw presentatie Programmaoverzicht Inleiding (uitleg FPS IVS) 6 Onderwerpen: Strategie: offensief of defensief IVS scenarioanalyse brandverloop eamresultaten

Nadere informatie

Van robots naar denkende brandweermensen

Van robots naar denkende brandweermensen Van robots naar denkende brandweermensen 1 Opleiding brandweerman begin de jaren 2000 In het begin van de jaren 2000 was de opleiding brandweerman nog beperkt tot 90 uur. Een deel van het lessenpakket

Nadere informatie

Instructievideo Veilig binnentreden Handleiding voor docenten en instructeurs

Instructievideo Veilig binnentreden Handleiding voor docenten en instructeurs Instructievideo Veilig binnentreden Handleiding voor docenten en instructeurs In september 2013 is, tijdens het Brandweercongres, de instructievideo Veilig binnentreden geïntroduceerd. In deze instructievideo

Nadere informatie

Waarom blust water? 1 Inleiding

Waarom blust water? 1 Inleiding Waarom blust water? 1 Inleiding De brandweer werkt sinds oudsher met water om branden te blussen. Een aantal eeuwen geleden gebeurde dit door burgers die een ketting vormden om emmers met water door te

Nadere informatie

Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com

Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com 1 Leidt luchtdicht bouwen en beter isoleren tot hetere branden? Waar wordt de temperatuur van een brand door bepaald? Wat is

Nadere informatie

Risico's bij Brand herkennen en inschatten

Risico's bij Brand herkennen en inschatten Risico's bij Brand herkennen en inschatten Oefenkaart 201A Risico's bij Brand herkennen en inschatten Lesstof Leerboek Bevelvoerder, Brandbestrijding - A3, A4, A5, C1, C2, C3, D6, D13 Overige bronnen Lesboek

Nadere informatie

Atria en brandveiligheid

Atria en brandveiligheid AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID Atria en brandveiligheid ir J.J. Mertens Zoetermeer Mook Düsseldorf Parijs Londen www.peutz.nl Aan de orde komen wat zijn kenmerken

Nadere informatie

Oefening 1430. De Cobra methode 2015-05-26. Vertaald in het Nederlands 2015-09-08

Oefening 1430. De Cobra methode 2015-05-26. Vertaald in het Nederlands 2015-09-08 De Cobra methode Oefening 1430 2015-05-26 Vertaald in het Nederlands 2015-09-08 Over deze informatie Dit informatiepakket over de Cobra methode is samengesteld door Kristoffer Wahter samen met brandweermensen

Nadere informatie

Wind Driven Fires. Failing to maintain tradition is failing to learn from the past, Failing to break with tradition is failing to learn from today

Wind Driven Fires. Failing to maintain tradition is failing to learn from the past, Failing to break with tradition is failing to learn from today Wind Driven Fires De brandweer is van oudsher een erg conservatieve organisatie. Wij hebben erg de neiging om de zaken te doen zoals we ze altijd gedaan hebben. Die ervaringsgerichte aanpak vormt de ruggengraat

Nadere informatie

Branden in parkeergarages Problematiek

Branden in parkeergarages Problematiek 18 oktober 2008 Preventiemaatregelen in ondergrondse parkeergarages Nu en in de toekomst Branden in parkeergarages Problematiek Brandende auto produceert veel warmte en rook - Stijgend gebruik van kunststoffen

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

Warme oefeningen: voordelen en risico s

Warme oefeningen: voordelen en risico s Warme oefeningen: voordelen en risico s 1 Inleiding Op 30 juli 2002 stond er een hoogdag geprogrammeerd voor de brandweer in Osceola (Florida). Er werd onder behoorlijk wat belangstelling een zogenaamde

Nadere informatie

Integrale brandveiligheid toegelicht. Louis Cleef ROCKWOOL B.V.

Integrale brandveiligheid toegelicht. Louis Cleef ROCKWOOL B.V. Integrale brandveiligheid toegelicht Louis Cleef ROCKWOOL B.V. 1 Inhoud presentatie ROCKWOOL Group Trends Visie op de bouwregelgeving Kwaliteit in de gebouwde omgeving De ROCKWOOL Group De ROCKWOOL Group

Nadere informatie

Gids voor CE-gekeurde Rook en Warmte Afvoersystemen

Gids voor CE-gekeurde Rook en Warmte Afvoersystemen Gids voor CE-gekeurde Rook en Warmte Afvoersystemen 1 4 Inleiding: Deze gids heeft als doel u wegwijs in Rook en Warmte Afvoer te maken. De Belgische wetgving voorziet een reeks bepalingen over deze problematiek.

Nadere informatie

Onderwerpen. Parkeerventilatie. Overdrukventilatie. Certificering. Regelgeving Stuwkrachtventilatie CFD berekeningen. Regelgeving Overdruksystemen

Onderwerpen. Parkeerventilatie. Overdrukventilatie. Certificering. Regelgeving Stuwkrachtventilatie CFD berekeningen. Regelgeving Overdruksystemen Onderwerpen Parkeerventilatie Regelgeving Stuwkrachtventilatie CFD berekeningen Overdrukventilatie Regelgeving Overdruksystemen Certificering Regelgeving Bouwbesluit NEN 2443:2000 Brandveiligheideisen

Nadere informatie

Brandbestrijding: Bevelvoering & Tactiek

Brandbestrijding: Bevelvoering & Tactiek Brandbestrijding: Bevelvoering & Tactiek Stel je voor dat je op een mooie zomerdag op het einde van augustus met je kinderen op wandel bent in de velden. Eén van de kinderen heeft het lumineus idee om

Nadere informatie

Oproep voor schoorsteenbrand Case Study

Oproep voor schoorsteenbrand Case Study Oproep voor schoorsteenbrand Case Study Op 24 maart 1994 omstreeks 19u36 wordt de brandweer van New York opgeroepen voor een schoorsteenbrand in Watts Street 62. Bij aankomst komt zware rook uit de schoorsteen.

Nadere informatie

http://www.cfbt-us.com Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 3 Het lezen van een brand, het GRSTV model

http://www.cfbt-us.com Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 3 Het lezen van een brand, het GRSTV model http://www.cfbt-us.com Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 3 Het lezen van een brand, het GRSTV model Leerdoelstellingen Weten kennen kunnen (H)erkennen dat brandgedrag voorspelbaar is Erkennen van

Nadere informatie

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem.

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. p.162 Lt. Geert DERLYN Aflegsysteem: - werken in teamverband - bevelvoerder bepaald tactiek - beslissing op basis van verkenning Aflegsystemen: bij brand technische hulpverlening I.G.S. 1 Eenheidscommando

Nadere informatie

Experimentele studie van het gebruik van overdrukventilatie in een traphal bij een brandweerinterventie. Karel Lambert

Experimentele studie van het gebruik van overdrukventilatie in een traphal bij een brandweerinterventie. Karel Lambert Experimentele studie van het gebruik van overdrukventilatie in een traphal bij een brandweerinterventie Karel Lambert Promotor: prof. dr. ir. Bart Merci Begeleider: Tarek Beji Masterproef ingediend tot

Nadere informatie

Rook- en Warmte Afvoer installaties

Rook- en Warmte Afvoer installaties Rook- en Warmte Afvoer installaties VBE Themabijeenkomst 2 juni 2010 Introductie P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE Senior projectleider brandbeveiliging R2B Inspecties B.V. Docent Avans+ en Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Brandveiligheid in parkeergarages

Brandveiligheid in parkeergarages Inhoud Reglementering Normen Technische invulling Ontwerpmethodiek Voorbeeldproject - Ontwerp Inhoud Reglementering Normen Technische invulling Ontwerpmethodiek Voorbeeldproject - Ontwerp Voorbeelden van

Nadere informatie

Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam

Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam 2008 Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam Team BrandOnderzoek Brandweer Apeldoorn 14-10-2008 Onderzoek brand Schiermonnikoog Zaandam 1 van 17 TBO Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksopdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

De woningbrand van de toekomst: risico s van rook door de bewopners Ing. Jan Linssen, free lance brandveiligheidsadviseur

De woningbrand van de toekomst: risico s van rook door de bewopners Ing. Jan Linssen, free lance brandveiligheidsadviseur Masterclass Risico s van rook 19.00 Welkom en inleiding: Risico s van rook Ir. Ruud van Herpen, lector Brandveiligheid in de Bouw, Saxion Kenniscentrum Leefomgeving 19.10 De woningbrand van de toekomst:

Nadere informatie

(?) Welkom. Een nieuwe kijk op brandbestrijding. Programma. Uw trainer:

(?) Welkom. Een nieuwe kijk op brandbestrijding. Programma. Uw trainer: Een nieuwe kijk op brandbestrijding (?) 4 mei 2005 Workshop: Welkom Uw trainer: Edward Huizer Inleiding Programma 1. Introductie 2. Besluitvorming 3. Groepsgesprek brandverloop 4. Interactieve uitleg -

Nadere informatie

Handboek veilig optreden bij binnenbranden

Handboek veilig optreden bij binnenbranden Koninklijke Belgische BrandweerfederatieNederlandstalige Vleugel v.z.w. Handboek veilig optreden bij binnenbranden COMPARTIMENT- BRANDEN EN TACTISCHE VENTILATIE Koninklijke Belgische Brandweerfederatie

Nadere informatie

1/06/2012. Studiedag Fire Safety Engineering - KC Bib+ 5 juni 2012 door architect Jo Baeke. Situering TITEL 1 TITEL 2 TITEL 3

1/06/2012. Studiedag Fire Safety Engineering - KC Bib+ 5 juni 2012 door architect Jo Baeke. Situering TITEL 1 TITEL 2 TITEL 3 TITEL 1 TITEL 2 TITEL 3 - KC Bib+ door architect Jo Baeke 1 2 Nivo +0 Tussennivo 3 Nivo +1 Nivo +2 4 Nivo +3 Nivo +4 5 Nivo +5 Technische verdieping 6 Nivo -01 Nivo -02 7 8 Maquettefoto Geldende reglementering:

Nadere informatie

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study ir. Xavier Deckers FESG Presentatie CFD in de bouw Actiflow seminar Presentatie FESG Wie zijn wij? Onafhankelijk studiebureau brandveiligheid, Gespecialiseerd

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

RBOC FORT Markenbinnen. werken aan veiligheid BRANDWEER. training en advies gids

RBOC FORT Markenbinnen. werken aan veiligheid BRANDWEER. training en advies gids RBOC FORT Markenbinnen werken aan veiligheid BRANDWEER training en advies gids Contact Inhoudsopgave RBOC FORT Markenbinnen werken aan veiligheid RBOC Fort Markenbinnen Provincialeweg 9 1536 AC Markenbinnen

Nadere informatie

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken?

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken? Prev 1 Carlos Schellinck HVZ Zuid-Oost Wat in de vorige hoofdstukken? Reactie bij brand? Weerstand tegen brand? Onafgewerkte vloer, plafond, afgewerkte vloer, verlaagd plafond? Zelfsluitende, bij brand

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Thermische belasting en mechanische response. Toekomst van brandbestrijding Veiligere brandweerlieden

Thermische belasting en mechanische response. Toekomst van brandbestrijding Veiligere brandweerlieden Thermische belasting en mechanische response Toekomst van brandbestrijding Veiligere brandweerlieden Tony Hunter 7 jaar in de Koninklijke Marine Toegetreden bij Greater Manchester Fire and Rescue Service

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Hanteren van een slang

Hanteren van een slang Hanteren van een slang In de reguliere brandweeropleiding wordt relatief weinig aandacht besteed aan het hanteren van een slang. Dit is voor een deel historisch gegroeid. Op het moment dat de vorige cursus

Nadere informatie

Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages

Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages ir. B. Kersten, LBP Raadgevend ingenieursbureau te Nieuwegein Opgericht in 1970 Momenteel ca. 60 medewerkers 1 Inhoud Wat is een natuurlijk

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

Veiligheidsventilatiesystemen (rookbeheersing)

Veiligheidsventilatiesystemen (rookbeheersing) Veiligheidsventilatiesystemen (rookbeheersing) door Daniek de Jager EVEN VOORSTELLEN Daniek de Jager Exiss BV Senior Consultant Integrale veiligheid Rookbeheersingsdeskundige CFD onderzoek Opname en inspectie

Nadere informatie

Inhoud. Waarom liften gebruiken bij brand? Gebruikers van liften bij brand. Technische eisen

Inhoud. Waarom liften gebruiken bij brand? Gebruikers van liften bij brand. Technische eisen Inhoud Waarom liften gebruiken bij brand? Gebruikers van liften bij brand Technische eisen van naar Waarom? Toepassing (1/2) *** Evacuatie 6 à 10 % v.d. populatie Personen met beperkte mobiliteit * Grote

Nadere informatie

Rook- en WarmteAfvoer (RWA)

Rook- en WarmteAfvoer (RWA) Rook- en WarmteAfvoer (RWA) Brandtesten Colt Rook- en WarmteAfvoer Jaarlijks staan wij toe dat er tussen de 600 en 700 dodelijke slachtoffers vallen als gevolg van brand. De slachtoffers zijn en dit wordt

Nadere informatie

Brandveiligheid Beperking van het uitbreidingsgebied van brand en rook

Brandveiligheid Beperking van het uitbreidingsgebied van brand en rook Brandveiligheid Beperking van het uitbreidingsgebied van brand en rook Ruud van Herpen 15 9 2014 1 Wie ben ik Ruud van Herpen MSc. FIFireE : Technisch directeur, Nieman Raadgevende Ingenieurs Fellow Fire

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Welke onderwerpen?

Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Welke onderwerpen? Brandveiligheid ing. Art van Lohuizen adviseur brandveiligheid Brandveiligheid Welke onderwerpen? - voorbeelden van simulatieberekeningen - brandoverslagrisico via gevel - rook- en warmteafvoer in parkeertoren

Nadere informatie

Voorbeeld van een woning met meerdere vuurhaarden op één schouw. Openvuur (Engeland 14de eeuw)

Voorbeeld van een woning met meerdere vuurhaarden op één schouw. Openvuur (Engeland 14de eeuw) De schouw Geschiedenis Openvuur (Engeland 14de eeuw) Voorbeeld van een woning met meerdere vuurhaarden op één schouw. Geschiedenis In de plaats van een openvuur in de woonplaats => Gesloten kachel (vanaf

Nadere informatie

Brandbestrijding in parkeergarages

Brandbestrijding in parkeergarages Brandbestrijding in parkeergarages Brandweer Knokke-Heist Jean-Claude Vantorre preventie Zeer belangrijke hoeksteen van onze brandweerorganisatie Enkele belangrijke doelstellingen Redden van mensenlevens

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Comfort System en het DucoTronic System bieden de garantie

Nadere informatie

Passiefhuis brand(on)veilig?

Passiefhuis brand(on)veilig? Passiefhuis brand(on)veilig? Ir. Ruud van Herpen Passiefhuis brand(on)veilig? Stellingen: De brandweer kan bij brand in een passiefhuis reddend optreden juist/onjuist? Vanwege de goede luchtdichting treedt

Nadere informatie

Meerzone luchtstroomodellen

Meerzone luchtstroomodellen luchtstroommodellen Meerzone luchtstroomodellen Kennisbank Bouwfysica Auteur: Ruud van Herpen MSc. 1 Principe van een meerzone luchtstroommodel Inzicht in de druk- en volumestroomverdeling binnen een bouwwerk

Nadere informatie

Brandveiligheid in atria. Brandveiligheid in atria

Brandveiligheid in atria. Brandveiligheid in atria Brandveiligheid in atria Brandveiligheid in atria Brandveiligheid Een Rook- en Warmte-Afvoersysteem kan gebruikt worden voor het voorkomen van het onbeheerst uitbreiden van een brand, om veilige vluchtwegen

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

Onderzoeksproject. COBRA-Blussysteem. Deel 1. Auteurs: Voor de Belgische Brandweer. Federaal kenniscentrum Voor de civiele veiligheid

Onderzoeksproject. COBRA-Blussysteem. Deel 1. Auteurs: Voor de Belgische Brandweer. Federaal kenniscentrum Voor de civiele veiligheid Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal kenniscentrum Voor de civiele veiligheid Onderzoeksproject COBRA-Blussysteem Voor de Belgische Brandweer Deel 1 Auteurs: Kapt-Cdt. Dirk Verschueren

Nadere informatie

PRAKTISCHE GEBRUIKSHANDLEIDING. Hoe en wat over sprinkler, compartimentering en/of ventilatie in parkeergarages

PRAKTISCHE GEBRUIKSHANDLEIDING. Hoe en wat over sprinkler, compartimentering en/of ventilatie in parkeergarages PRAKTISCHE GEBRUIKSHANDLEIDING Hoe en wat over sprinkler, compartimentering en/of ventilatie in parkeergarages Augustus 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten

Nadere informatie

Welkom. DE VRAAG VAN VANDAAG: Wat zien we met een warmtebeeldcamera?

Welkom. DE VRAAG VAN VANDAAG: Wat zien we met een warmtebeeldcamera? Welkom DE VRAAG VAN VANDAAG: Wat zien we met een warmtebeeldcamera? inhoud van de les Verhouding licht / IR IR in beeld brengen Beeld Camera Informatie Temperatuur Warmte en warmtetransport Camera techniek

Nadere informatie

Joost van Dijk HCPS bv. Namens VEBON afdeling rookbeheersing. praktijkdag parkeergarages' 12 juni 2013 STELLING

Joost van Dijk HCPS bv. Namens VEBON afdeling rookbeheersing. praktijkdag parkeergarages' 12 juni 2013 STELLING Joost van Dijk HCPS bv Namens VEBON afdeling rookbeheersing STELLING Is een parkeergarage ontworpen volgens de eisen genoemd in het bouwbesluit 2012 brandveiliger dan een parkeergarage ontworpen volgens

Nadere informatie

INZETPROCEDURE AUTOBRANDBESTRIJDING

INZETPROCEDURE AUTOBRANDBESTRIJDING Doel Veranderingen in het ontwerp en constructie van auto s vereisen een nieuwe manier van aanpak van een autobrand. Nieuwe materialen en componenten hebben de prestaties van de auto verbeterd en worden

Nadere informatie

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost Post Leuven/Haacht Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur - BPA- Project - Cijfers - Brandverloop - Preventieve maatregelen - Rookmelders - Branddeken - vluchtweg

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

Dossier: Afvalverwerking en verwarming

Dossier: Afvalverwerking en verwarming Dossier: Afvalverwerking en verwarming In een houtverwerkend bedrijf heeft men altijd met afval te maken. Optimalisatiesystemen en efficiëntie zorgen er gelukkig voor dat dit tot een minimum wordt beperkt.

Nadere informatie

Al 90 jaar uw bouwpartner... Duurzaam bouwen volgens de passiefbouwwijze. www.linden.be www.pamaflex.eu

Al 90 jaar uw bouwpartner... Duurzaam bouwen volgens de passiefbouwwijze. www.linden.be www.pamaflex.eu Al 90 jaar uw bouwpartner... Duurzaam bouwen volgens de passiefbouwwijze www.linden.be www.pamaflex.eu Warmte-/energiebalans bij conventionele bouwwijze 1. Verliezen door muren en vensters 2. Verliezen

Nadere informatie

3D-indoormodellen voor de brandweer Een verkennend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden binnen de veiligheidsketen

3D-indoormodellen voor de brandweer Een verkennend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden binnen de veiligheidsketen 3D-indoormodellen voor de brandweer Een verkennend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden binnen de veiligheidsketen Stage-onderzoek Nationale GI Minor 06-01-2016 Tom van der Meer twtvandermeer@gmail.com

Nadere informatie

3/06/2014. Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem. 10/06/2014 Studiedag brand Prebes INHOUD:

3/06/2014. Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem. 10/06/2014 Studiedag brand Prebes INHOUD: 1 10/06/2014 Studiedag brand Prebes Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem INHOUD: 1. Nieuwe wetgeving -> belang van RA-brand 2. Welke methodieken zijn er beschikbaar?

Nadere informatie

EN 14604. ES-D5B Draadloze rookmelder

EN 14604. ES-D5B Draadloze rookmelder EN 14604 ES-D5B Draadloze rookmelder NL Inhoud Inleiding................ 3 Inhoud van de verpakking........... 3 Specificaties............... 4 Installatie................ 4.. De detector in het alarmsysteem

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

BlowerDoor Test (luchtdichtheidsmeting) & Thermografie

BlowerDoor Test (luchtdichtheidsmeting) & Thermografie Thermografie Rapport Datum Rapport 6/06/2013 Klant : Familie xyz Adres : Abcstraat 123 Klantnummer 130428 7777 België Datum inspectie 28/04/2013 Technicus Demul Tom Buitentemperatuur 14 C Temperatuurverschil

Nadere informatie

Brandveiligheid in de Zorg Ontruimen & Ontruimingsconcepten

Brandveiligheid in de Zorg Ontruimen & Ontruimingsconcepten Brandveiligheid in de Zorg Ontruimen & Ontruimingsconcepten Ir. B.H.G. (Björn) Peters Sectormanager Brandveiligheid, DGMR Den Haag Brandveiligheid in de Zorg, Ontruimen & Ontruimingsconcepten, 1 DGMR sectoren

Nadere informatie

FSE-case groot brandcompartiment met RWA-voorziening

FSE-case groot brandcompartiment met RWA-voorziening 1. Randvoorwaarden en gebruik De case betreft een fictieve industriehal waarin kartonnen verpakkingsmaterialen gefabriceerd worden. De hal wordt aangemerkt als industriefunctie met bezettingsgraadklasse

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Reno System, Duco Comfort System en DucoTronic System

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

MultiVent ventilatieprogramma. Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort

MultiVent ventilatieprogramma. Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort MultiVent ventilatieprogramma Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort Optimale ventilatie voor een gezond binnenklimaat Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het

Nadere informatie

Workshop Offensieve Buiteninzet

Workshop Offensieve Buiteninzet Workshop Offensieve Buiteninzet Brand New Doctrine Ed Oomes Programma Welkom Aanleiding en verloop doctrine ontwikkeling Basisregels voor gebouwbrandbestrijding scoren en plenaire terugkoppeling Tot slot

Nadere informatie

Verticaal vluchten bij transformatie en renovatie van woongebouwen. Roy Hendriks, Alcedo Stan Veldpaus, Colt International

Verticaal vluchten bij transformatie en renovatie van woongebouwen. Roy Hendriks, Alcedo Stan Veldpaus, Colt International Verticaal vluchten bij transformatie en renovatie van woongebouwen Roy Hendriks, Alcedo Stan Veldpaus, Colt International Even voorstellen Alcedo Roy Hendriks, adviseur brandveiligheid & bouwfysica Colt

Nadere informatie

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen Infosessies Brand Algemene inleiding Brandreglementering en normen Tisselt, Geel en Oosterzele April 2013 Infosessies Brand - Y. Martin Yves Martin, Afdelingshoofd 1 WTCB Inhoud Programma Algemene inleiding

Nadere informatie

PDF-versie. Programma. Programma 2012. Doelstelling brandonderzoek (brandweer)

PDF-versie. Programma. Programma 2012. Doelstelling brandonderzoek (brandweer) Themabijeenkomst brandonderzoek 14 november 2012 PDF-versie In deze versie van de presentatie die op 14 november 2012 is gegeven ontbreken een aantal foto s. Dit omdat er afspraken zijn gemaakt omtrent

Nadere informatie