Risico's bij Brand herkennen en inschatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico's bij Brand herkennen en inschatten"

Transcriptie

1 Risico's bij Brand herkennen en inschatten Oefenkaart 201A Risico's bij Brand herkennen en inschatten Lesstof Leerboek Bevelvoerder, Brandbestrijding - A3, A4, A5, C1, C2, C3, D6, D13 Overige bronnen Lesboek en DVD bij bijscholing Veilig repressief optreden bevelvoerders, Hoofdstuk 3 Inleiding De meeste risico's bij het bestrijden van brand hangen direct samen met de binnenaanval. Een binnenaanval is het gevaarlijkste onderdeel van het brandweerwerk en is vaak nodig om te kunnen verkennen, slachtoffers te zoeken en te redden, de brand te blussen en branduitbreiding te voorkomen. In deze achtergrondinformatie worden de belangrijkste en/of meest voorkomende risico's besproken die een bevelvoerder tegenkomt bij de brandbestrijding. Allereerst worden de speciale risico's van de brand zelf en de gebouwen waarin men optreedt, besproken. Vervolgens worden de risico's belicht die direct te maken hebben met het bestrijden van de brand. 1. Gedrag van brand De brand zelf vormt vanzelfsprekend een groot risico bij brandbestrijding. Het gevaar van de brand is de reden dat de brandweer het pand betreedt. Is een brand eenmaal ontstaan, dan blijft deze branden zolang de brandstof en de zuurstof in de juiste mengverhouding aanwezig zijn. De bij de brand vrijkomende energie warmt de rest van de brandbare materialen in de ruimte op, waardoor die materialen brandbare gassen gaan afgeven (pyrolyse). Deze gassen gaan ontbranden op het moment dat hun ontbrandingstemperatuur is bereikt. De brand breidt zich vervolgens uit. In een afgesloten ruimte volgt de brand de volgende drie stadia: ontwikkelingsperiode, brandperiode en smeulperiode. RSTV-model Door goed te kijken naar de signalen van de brand, kan een aantal risico's bijtijds worden herkend. Een hulpmiddel hierbij is het RSTV-model. In dit model wordt gekeken naar Rook, Stroming, Temperatuur en Vlammen. In onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken beschreven. Rook Stroming Temperatuur Vlammen Kenmerk Dik en Zwart - onvolledige verbranding. Geel-bruin. Brandgassen stromen van de brandhaard af (tegen plafond). Pulserende stroming ('ademhaling') in afgesloten ruimte. Hoge temperatuur (bladderende verf, zwartbruine aanslag op ramen) - Veel uitdamping (pyrolyse), veel brandgassen. Oranje (dieprode vlammen) - onvolledige verbranding, weinig zuurstof. Vlammen in de rook. Risico Kans op plotselinge ontsteking (backdraft). Veel giftige stoffen in de rook. Branduitbreiding vindt meestal plaats in de richting van de stroming van de brandgassen. Brand krijgt te weinig zuurstof. Kans op backdraft bij openen van deur. Veel kans op branduitbreiding (bijvoorbeeld flashover). Toevoegen van zuurstof kan brand opeens laten oplaaien. Aanwezigheid van brandbare gassen in de ruimte. In het algemeen geldt dat vooral gelet moet worden op de veranderingen in de Rook, Stroming, Temperatuur en Vlammen: Wordt de rook donkerder, dan krijgt de brand óf te weinig zuurstof, of andersoortige producten beginnen mee te branden. Wordt de rook lichter, dan is de kans groot dat de brand meer zuurstof krijgt en weer gaat oplaaien. Neemt de dikte van de rooklaag opeens af, dan wordt er geventileerd en verdwijnen de brandgassen uit de brandruimte. Neemt de dikte van de rooklaag opeens toe, dan wijst dit op een opleving van de brand. NVBR/NIFV Oefenbank Brandweer - 4 september A Achtergrondinformatie sluit zoveel mogelijk aan bij de leerstof van de initiële 1

2 Flashover We spreken van een flashover als een ruimte plotseling geheel in brand staat door ontbranding van gassen en dampen. Een flashover ontstaat als gevolg van een klein brandje dat steeds groter en warmer wordt. De temperatuur blijft stijgen. De voorwerpen of materialen in de omgeving beginnen uit te gassen (pyrolyse), waardoor de ruimte wordt gevuld met brandbare gassen. Op den duur wordt de temperatuur zo hoog, dat de gassen en de voorwerpen in de ruimte spontaan ontbranden. Op dat moment is sprake van een flashover. Als alleen de gassen onder het (verlaagde) plafond ontbranden, maar de rest van de voorwerpen in de ruimte niet, spreken we van een rollover. Signalen Materialen die niet bij de brand zijn betrokken, beginnen uit te gassen door de hitte. Er wordt snel veel rook opgebouwd in de bovenste helft van de ruimte. Er ontstaat een gaswolk boven in de ruimte en de temperatuur stijgt zeer snel (u kunt niet blijven staan). Let op! Het is mogelijk dat de gaswolk zich boven een verlaagd plafond bevindt en u deze daarom niet kunt waarnemen. Ook kan de gaswolk zich hoog in de ruimte bevinden en daardoor niet waarneembaar zijn. De temperatuur van de gaswolk stijgt zo snel dat u wordt gedwongen laag te blijven. De deurkruk van een toegangsdeur tot een ruimte is heet. Er zijn vlammentongen te zien in de rooklaag. Scenario's Meestal vindt een flashover plaats in een afgesloten ruimte, maar het is ook mogelijk dat een flashover plaatsvindt: in een hoge ruimte Het gevaar bestaat dan dat u niet in de gaten hebt dat de brandbare gassen zich opbouwen. Dit komt voor bij verlaagde plafonds waarboven de gassen zich ophopen. in een aangrenzende ruimte Dit gebeurt als de gassen zich via openingen in de brandende ruimte naar een andere ruimte begeven en daar ontbranden, bijvoorbeeld door een kleine vonk die uit de brandende ruimte komt. door herontsteking Dit gebeurt als de brand net is geblust, maar de ruimte nog is gevuld met brandbare gassen en smeulende materialen. Maatregelen Wees uitermate alert op signalen zoals hierboven genoemd. Maak een zorgvuldige afweging of een binnenaanval moet worden ingezet. Draag goede beschermende kleding. Ga alleen de ruimte binnen als dat echt noodzakelijk is. Koel de gassen in de aangrenzende ruimte. Controleer de deuren op (signalen van) hitte. Blijf bij het openen van de deur laag en naast de deur of gebruik de deur als schild. Blijf altijd laag bij het binnentreden en bescherm uzelf met een pulserende straal. Pas repressieve ventilatie toe om hitte en brandgassen af te voeren, in combinatie met gereedgemaakte stralen, die direct kunnen worden ingezet. Ventileer ook de niet-brandende ruimten. Waarborg een veilige terugtocht. Koel de brandgassen. Backdraft Een backdraft is een snelle explosieve verbranding van brandbare gassen door het plotseling toetreden van zuurstof in de ruimte. Een backdraft ontstaat meestal na langere tijd. Vaak heeft eerst een flashover plaatsgevonden in de ruimte. Hierdoor heeft de brand zich heel snel uitgebreid, maar is tegelijkertijd de zuurstof opgeraakt. De temperatuur in de ruimte is hoog en er is brandbare stof aanwezig, dus als er zuurstof bijkomt (bijvoorbeeld door het openen van een deur), kan de brand weer explosief oplaaien. Verschillende vormen Er zijn verschillende vormen van backdraft: hete backdraft (hierboven beschreven) Er ontstaat een directe steekvlam bij het openen van een deur. 2

3 vertraagde backdraft Dit is een smeulbrand in een afgesloten ruimte, op enige afstand van bijvoorbeeld een deur die opengaat. Deze vindt alleen plaats als er voldoende zuurstof bij de smeulende brandhaard komt. Het duurt even voordat de zuurstof de brandhaard bereikt. De brandhaard werkt als ontstekingsbron. 3

4 backdraft in een andere ruimte Gassen mengen zich met zuurstof en hopen zich op in een andere ruimte. Denk hierbij aan tussenruimtes en verlaagde plafonds. Een ontstekingsbron, zoals een elektrische schakelaar, zorgt voor de ontbranding. koude backdraft Bepaalde isolatiematerialen/matrassen met lage ontbrandingstemperatuur gaan smeulen. Hierbij komen niet direct hete rookgassen vrij, maar wel een relatief koude nevel van brandbare gassen. Dit lijkt op rook, maar heeft een veel lagere ontbrandingstemperatuur. Signalen De signalen die duiden op een beginnende backdraft zijn : 1. Rookvorming 2. Stroming van rook en lucht zeer sterke rookvorming kolkende rook blauwe vlammen in de rooklaag bruinzwarte aanslag op de ramen die soms naar beneden druipt 3. Ontstaan van hitte 4. Vlammen snelle temperatuurstijging extreem veel hitte De brandhaard is nauwelijks benaderbaar, de rook schermt de hitte af. De deurkruk van een toegangsdeur tot een ruimte is heet. Ramen zijn heet en door de hitte verkleurd. pulserende of golvende rookstroming in en uit het vertrek. De brand lijkt als het ware te 'ademen' door gaten en kieren: rook wordt eruit geperst en lucht erin gezogen (push en suck). fluitende geluiden iemand zonder bluspak zou tocht voelen langs zich heen naar de brandhaard toe ramen en deuren rinkelen en schudden zijn klein zijn blauw 5. Geluid 6. Gedrag van de brand Het is stil om u heen (geluidsvacuüm). Probleem is dat dit lastig waarneembaar is vanwege adembescherming en helm. Uw pak en helm kraken. De verbrandingsgassen lijken stil te staan. Daarna verschijnen er vlammen; eerst in de vorm van een roodgouden, gewatteerde deken en dan als een vaag rode schemering, die wordt gevolgd door een snelle ontbranding of explosie (van rookgassen). Scenario's Bij brand kan een backdraft ontstaan: in een kleine en/of afgesloten ruimte, zoals een ruimte boven een verlaagd plafond of kelder. De kans op een backdraft is hierbij groot. in een grote ruimte waar gedurende een langere tijd een brand heeft gewoed. in een situatie met minimale ventilatie. Er ontstaat zuurstoftekort. Bij plotselinge zuurstoftoevoeging kan dit een backdraft tot gevolg hebben. Overigens kan ook ventilatie een backdraft tot gevolg hebben. in een ruimte waar overdruk is ontstaan door de brandontwikkeling. Maatregelen De genoemde maatregelen die u kunt nemen om een flashover te voorkomen, gelden ook voor een backdraft. Om backdraft te voorkomen zijn nog wat extra maatregelen te nemen: Pas ventilatie toe voordat iemand de ruimte in gaat. Houdt de deur hierbij gesloten! Pas, indien mogelijk en effectief, repressieve ventilatie toe. Hierbij moet een opening boven de brandhaard worden gemaakt en op natuurlijke wijze worden geventileerd (zonder overdrukventilator). Ventileer ook de niet brandende ruimten. Controleer de deuren op signalen van hitte en rook die naar binnen wordt gezogen of naar buiten geperst. Let op de beweging van de rook als u de deur opent. Rook die snel naar binnen wordt gezogen, kan wijzen op het ontstaan van een backdraft. 4

5 Branduitbreiding Een brand kan zich uitbreiden, doordat brandbare stoffen of goederen: rechtstreeks in contact komen met de vuurhaard of de vlammen door vliegvuur worden ontstoken door uitstromende brandende vloeistoffen worden ontstoken bij ontstekingstemperatuur in contact komen met zuurstof door warmteoverdracht worden ontstoken. We onderscheiden de volgende soorten branduitbreiding: brandvoortplanting: uitbreiding binnen een ruimte branddoorslag: uitbreiding via een scheidingsconstructie of verbinding naar andere ruimte brandoverslag: uitbreiding via de buitenlucht, via vlammen, vliegvuur en/of straling. Een belangrijke factor bij branduitbreiding is de manier waarop de warmte zich in het gebouw verspreidt. Deze warmtetransport kan op drie manieren plaatsvinden: conductie Dit is geleiding van warmte via een tussenstof die zich niet verplaatst. Metalen zijn goede warmtegeleiders en vloeistoffen en gassen zijn slechte warmtegeleiders. convectie (stroming) Dit is warmtetransport door een tussenstof die in beweging is. Lucht (of brandgassen) die warmer is dan de omgeving, zal bijvoorbeeld opstijgen. Thermiek, het opstijgen van een warme luchtstroom, is een vorm van convectie. radiatie (straling) Dit is warmtetransport zonder toedoen van een tussenstof. Een voorbeeld is de aanstraling van een huis door een ander huis dat in brand staat. 2. Gedrag van constructies Door een explosie of door de hoge temperatuur bij een brand kunnen instortingen in een gebouw ontstaan. Instorting is, naast het gevaar van de brandhaard zelf, een van de grootste gevaren die het brandweerpersoneel tijdens de inzet bedreigen. De materialen waaruit een bouwconstructie is opgebouwd, verliezen door hitte hun sterkte en kunnen het begeven door die hitte of de inwerking van blusstoffen. Vooral staal vertoont bij brand snel een grote vervorming. Of een bouwconstructie het al of niet zal begeven, hangt af van veel factoren, zoals: de eigenschappen van de bouwmaterialen De meeste steensoorten houden zich goed bij brand, terwijl metaal smelt bij hoge temperaturen en hout niet vervormt, maar wel langzaam zijn draagvermogen verliest en bijdraagt aan de vuurbelasting. de manier waarop de materialen onderling zijn samengevoegd de mate van doorwarming van de materialen. Signalen van instorting Instorten van daken brand onder dak met vakwerkspanten Veel soorten spanten kunnen snel bezwijken. na ontstaan van brand vallende delen van de constructie op het dak het per ongeluk doorzagen van spanten bij het maken van een ventilatieopening in het dak. Instorten van vloeren en plafonds Een dak dat onveilig is om te betreden is ook onveilig om onder te werken. vallen van pleister/kalk (oude gebouwen) vervormen van gipsplaat (nieuwe gebouwen) doorbuigen van vloer, scheurvorming, krakende dwarsbalken. vallen van constructiedelen op de vloer (extra belasting) Instorten of omvallen van muren ontbreken van of gaten in kapconstructie aanwezigheid van stalen muurankers bij heftige brand (aanwezigheid vervormde trekstangen) of andere stalen constructieelementen vervorming van de gevel doorbuigende/ bewegende/wijkende muren welven en overhangen van wanden, kolommen en schoorstenen. scheurvorming waardoor rook naar buiten komt (vooral horizontale scheuren) gebruik van waterkanon gericht op muur afspringen van het pleisterwerk bewapening van beton wordt zichtbaar. 5

6 Om de risico's voor de ingezette personen zo veel mogelijk te beperken, is het van belang een aantal maatregelen in acht te nemen: Blijf bij het betreden van het gebouw alert en ga bij voorkeur door een deur naar binnen. Verwijder personeel (en omstanders) uit de gevarenzone (1.5 x de hoogte van de muur). Ondersteun zo veel mogelijk de delen die op instorten staan. Ga bij plotselinge instortingen in raam- of deuropening staan. Test de draagkracht van een houten vloer door stampen. Als de vloer een dof geluid maakt en niet veert, dan is de vloer ingebrand. 3. Risico's tijdens de brandbestrijding Ook bij het bestrijden van de brand kunnen gevaren optreden voor de ploegleden en de bevelvoerder. Hieronder wordt een aantal van die gevaren kort belicht. Blussen De belangrijkste risico's bij het blussen zijn: De brand wordt aangewakkerd, doordat stralen onjuist worden gebruikt. Personen/constructies worden met een waterkanon omvergespoten. Er ontstaat vervorming, doordat er overmatig veel stoom wordt gecreëerd (met als gevolg hitte en slecht zicht) en een muur aan één kant wordt gekoeld. De te treffen maatregelen bestaan uit goede persoonlijke bescherming en het aanleren en toepassen van goede blustechnieken. Werken boven de brandhaard Risico's bij het werken boven een brandhaard zijn: De vloer kan bezwijken. De terugtocht kan worden belemmerd door flashover/backdraft. desoriëntatie warmte-uitputting versperring. Hierbij is het noodzakelijk om constant de terugweg veilig te blijven stellen. Om een snelle redding te kunnen uitvoeren, moet zowel de aanvalsploeg als de waterploeg met een HD-straal naar binnen gaan. Optreden in kelders en andere afgesloten ruimten Risico's bij het optreden in kelders en andere afgesloten ruimten zijn: Er is vaak geen alternatieve vluchtweg aanwezig, omdat er maar één ingang is. In een kelder is vaak weinig luchttoevoer, waardoor er een onvolledige verbranding met veel rook plaatsvindt en er daardoor een kans op backdraft ontstaat. Sommige kelders zijn erg groot en ingewikkeld en daardoor moeilijk te verkennen, bijvoorbeeld die in warenhuizen, flats of parkeergarages. Om de risico's voor de ingezette personen zo veel mogelijk te beperken, is het van belang een aantal maatregelen in acht te nemen: Houd de kelder gesloten totdat alles gereed is en probeer de brandhaard te vinden door de vloer te betasten. Maak zo nodig een andere ingang voor de afvoer van rookgassen. Houd een straal gereed. Daal achterstevoren de trap af. Houd uw gezicht zo dicht mogelijk bij de trap en de vloer in verband met steekvlammen en hitte. Vorm een aanvalsploeg bestaande uit drie man; de derde man zorgt voor aanvoer van de slangleiding en eventueel de communicatie. Werken met elektriciteit Het grootste gevaar van elektriciteit is dat u direct in aanraking komt met delen die onder spanning staan. Door een brand of explosie is de isolatie van leidingen vaak beschadigd of geheel afwezig. Spanningen die gevaar op leveren, bevinden zich vooral in: transformatorhuisjes hoogspanningskabels bovenleidingen van trams of treinen. 6

7 Maar ook in elk woonhuis of bedrijfsgebouw is het gevaar van elektra aanwezig, zeker bij de wat oudere gebouwen. Om de risico's voor de ingezette personen zo veel mogelijk te beperken is het van belang een aantal maatregelen in acht te nemen: De allerbelangrijkste veiligheidsmaatregel is het afschakelen van de spanning op de spanningvoerende delen. Als dit niet direct kan, dan moeten tenminste de volgende maatregelen worden genomen: Waarschuw direct een deskundige (energiebedrijf, NS). Ga na of blussing noodzakelijk is. Gebruik de juiste blusstoffen. Water geleidt heel goed en levert dus veel gevaar op in de buurt van elektriciteit. Bewaar afstand bij blussing. Houd bij het blussen bij bovenleidingen boven treinen altijd een afstand aan van tenminste 7 meter tussen de spuitmond en de bovenleiding (of een ander spanningvoerend deel). Gebruik geïsoleerd en geaard gereedschap. Draag rubberen laarzen, rubberen handschoenen, en een rubberen voorschoot. Ga op een rubberen mat staan. 4. Speciale scenario's U kunt ook de volgende scenario's uitwerken voor een oefening op basis van oefenkaart 201A. DVD Veilig Repressief Optreden voor bevelvoerders Korpsspecifieke casussen Op deze dvd en in het werkboek staat een aantal casussen die (mits aangepast aan het niveau van de manschappen) kunnen worden gebruikt om de manschappen bewust te maken van risico's. Het meeste wordt opgestoken van scenario's die daadwerkelijk in het eigen verzorgingsgebied hebben plaatsgevonden. Probeer zo veel mogelijk fotomateriaal te verzamelen en bespreek van recente incidenten de risico's en maatregelen die zijn genomen. 7

Flashover en backdraft signaleren

Flashover en backdraft signaleren Flashover en backdraft signaleren Oefenkaart 101C Gevaar van flashover en backdraft signaleren Lesstof Leerboek Manschap A, Brandbestrijding Deel A-3 Flashover en backdraft Deel C-2 Straalpijpvoering Overige

Nadere informatie

1. Kenmerken van een inzet bij brand. 2. Belangrijkste Risico's bij brandbestrijding. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij brandbestrijding

1. Kenmerken van een inzet bij brand. 2. Belangrijkste Risico's bij brandbestrijding. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij brandbestrijding Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij brandbestrijding Oefenkaart Lesstof Overige bronnen 202A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij brandbestrijding Bevelvoerder, tekstboek Brandbestrijding Deel A-3

Nadere informatie

F L A S H O V E R T R A I N I N G

F L A S H O V E R T R A I N I N G INLEIDING Flashover en Backdraft zijn verschillende gebeurtenissen die op diverse manieren kunnen voorkomen. Talrijke ongelukken en doden bij brand door een flashover hebben aangetoond hoe groot de gevaren

Nadere informatie

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron DE VUURDRIEHOEK Bijna iedereen onderschat de verwoestende kracht van vuur. Een brand moet je in eerste instantie proberen te voorkomen. Als je weet hoe een brand kan ontstaan, ben je al een hele stap verder.

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Deurprocedure. Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen.

Deurprocedure. Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen. Deurprocedure Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen. De positionering : nr. 2 moet gedekt wordt door de deur (bij toe

Nadere informatie

Instructievideo Veilig binnentreden Handleiding voor docenten en instructeurs

Instructievideo Veilig binnentreden Handleiding voor docenten en instructeurs Instructievideo Veilig binnentreden Handleiding voor docenten en instructeurs In september 2013 is, tijdens het Brandweercongres, de instructievideo Veilig binnentreden geïntroduceerd. In deze instructievideo

Nadere informatie

Welkom. DE VRAAG VAN VANDAAG: Wat zien we met een warmtebeeldcamera?

Welkom. DE VRAAG VAN VANDAAG: Wat zien we met een warmtebeeldcamera? Welkom DE VRAAG VAN VANDAAG: Wat zien we met een warmtebeeldcamera? inhoud van de les Verhouding licht / IR IR in beeld brengen Beeld Camera Informatie Temperatuur Warmte en warmtetransport Camera techniek

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

Tactische Ventilatie. Dit is de verwijdering van de rook en onverbrande gassen bij branden in gesloten ruimtes,

Tactische Ventilatie. Dit is de verwijdering van de rook en onverbrande gassen bij branden in gesloten ruimtes, Een ventilatie moet doelgericht ingezet worden. Ventilatie is een inzettechniek! Buitenaanval Zinloos Nog niet ontdekte Branduitbreiding Warmte - ophoping Flashover - Gevaar! Overdrukventialtie Zéér gevaarlijk!

Nadere informatie

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren Opdracht A en B Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren...

Nadere informatie

DEURPROCEDURE en VORDERTECHNIEKEN

DEURPROCEDURE en VORDERTECHNIEKEN o Visuele inspectie van de deur DEURPROCEDURE en VORDERTECHNIEKEN De lansdrager bekijkt de rand van de deur in tegenwijzerzin. Hij zoekt naar mogelijke ontsnappende rook. Een gele gloed onderaan de deur

Nadere informatie

Bijscholing SAH voor onderofficieren GEVAARLIJKE BRANDFENOMENEN

Bijscholing SAH voor onderofficieren GEVAARLIJKE BRANDFENOMENEN Bijscholing SAH voor onderofficieren GEVAARLIJKE BRANDFENOMENEN Doelstellingen Weten Inzicht hebben in het ontstaan van een flashover / backdraft / rookgasexplosie Weten wat de gevaren zijn van flashover/backdraft/rookgasexplosie

Nadere informatie

Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam

Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam 2008 Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam Team BrandOnderzoek Brandweer Apeldoorn 14-10-2008 Onderzoek brand Schiermonnikoog Zaandam 1 van 17 TBO Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksopdracht

Nadere informatie

Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com

Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com 1 Leidt luchtdicht bouwen en beter isoleren tot hetere branden? Waar wordt de temperatuur van een brand door bepaald? Wat is

Nadere informatie

Fire Gas Ignition. Als het mengsel zich binnen de explosiegrenzen bevindt, ontbreekt enkel nog een energiebron om het mengsel te ontsteken.

Fire Gas Ignition. Als het mengsel zich binnen de explosiegrenzen bevindt, ontbreekt enkel nog een energiebron om het mengsel te ontsteken. Fire Gas Ignition In de Belgische brandweer zijn flashover en backdraft twee fenomenen die vrij goed gekend zijn. In het vierde artikel in deze reeks werd het fenomeen backdraft uitvoerig besproken. In

Nadere informatie

Weten en kennen Definitie van brand: Een voorbeeld

Weten en kennen Definitie van brand: Een voorbeeld Weten en kennen Begrip hebben van het verbrandingsproces en de daarmee samenhangende verschijnselen De algemene ontwikkeling van een compartimentsbrand kunnen beschrijven, inclusief: o Stadia van een brand

Nadere informatie

Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 1 BRANDVERLOOP EN DE REALITEIT

Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 1 BRANDVERLOOP EN DE REALITEIT Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 1 BRANDVERLOOP EN DE REALITEIT Leerdoelstellingen Weten/kennen Begrip hebben van het verbrandingsproces en de daarmee samenhangende verschijnselen De algemene

Nadere informatie

Kennis over binnenbrand(bestrijding) evolueert

Kennis over binnenbrand(bestrijding) evolueert Kennis over binnenbrand(bestrijding) evolueert De meesten onder ons volgden jaren geleden de cursus brandweerman. Bij sommigen is dit tientallen jaren geleden. De maatschappij is sterk veranderd sedert

Nadere informatie

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Harsh & Hazardous Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Explosies Een explosie is het plotseling vergroten van het volume van een hoeveelheid materie waarna de energie op een heftige manier

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Tunnels en alternatieve brandstoffen. Jetty Middelkoop AGS brandweer AA

Tunnels en alternatieve brandstoffen. Jetty Middelkoop AGS brandweer AA Tunnels en alternatieve brandstoffen Jetty Middelkoop AGS brandweer AA Soorten alternatieve brandstoffen Elektrisch Hybride CNG LNG Waterstof Incidenten: elektrisch 26 februari 2015, Amsterdam Gevaren:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 Bij het toepassen van verven met ontvlambare oplos- en verdunningsmiddelen in besloten ruimten, zijn er twee risico's waartegen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden

Nadere informatie

1. Kenmerken van een inzet bij OGS. 2. Belangrijkste Risico's bij OGS. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij OGS

1. Kenmerken van een inzet bij OGS. 2. Belangrijkste Risico's bij OGS. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij OGS Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS Oefenkaart Lesstof Overige bronnen 222A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS Bevelvoerder, tekstboek OGS Inleiding Deze achtergrondinformatie gaat over

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

Backdraft. 12. Backdraft. 12.1 Beschrijving van het fenomeen

Backdraft. 12. Backdraft. 12.1 Beschrijving van het fenomeen Backdraft In de vorige artikels uit deze reeks hebben we het verloop van een brand onder de loep genomen. We zagen er dat een brand zich anders gedraagt als er lucht tekort is. Het ventilatieprofiel (openstaande

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Beschrijving Burntype AT-01

Beschrijving Burntype AT-01 Beschrijving Burntype AT-01 (enkel te gebruiken door gebrevetteerde instructeurs) 1 Leerdoelen Tijdens deze oefening zijn er een aantal belangrijke leerdoelen. Het eerste hoofdleerdoel is het bestuderen

Nadere informatie

Reader Brandveiligheid

Reader Brandveiligheid Sp rt,dienstverlening Veiligheid Reader Brandveiligheid SDV Beperken en bestrijden van een beginnende brand In elk bedrijf kan brand ontstaan. De kans dat er brand uitbreekt is afhankelijk van het brandrisico

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Waarom blust water? 1 Inleiding

Waarom blust water? 1 Inleiding Waarom blust water? 1 Inleiding De brandweer werkt sinds oudsher met water om branden te blussen. Een aantal eeuwen geleden gebeurde dit door burgers die een ketting vormden om emmers met water door te

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht B-C-D Draaiboek : 103C-DB01 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING De CO 2 -generator wordt gebruikt om de CO 2 -waarde op niveau te houden. WAARSCHUWING De CO 2 -generator werkt

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Risico s voor hulpverleners; de repressieve inzet

Risico s voor hulpverleners; de repressieve inzet Presentatie voor Brandsymposium, 27 en 28 mei 2010 Risico s voor hulpverleners; de repressieve inzet René Hagen / Louis Witloks Lectoraat Brandpreventie 1 Rode draad presentatie Risicobenadering repressief

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Elementaire oefening. Opdracht A. Draaiboek : 101A-DB01 Datum : Locatie : leslokaal

Elementaire oefening. Opdracht A. Draaiboek : 101A-DB01 Datum : Locatie : leslokaal Elementaire oefening Oefenkaart 101A Risico's bij brand signaleren Opdracht A Draaiboek : 101A-DB01 Datum : Locatie : leslokaal Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht A-E-F Draaiboek : 103C-DB02 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Brandbaarheidsgrenzen

Brandbaarheidsgrenzen Brandbaarheidsgrenzen Tijdens een brand wordt een rooklaag gevormd. Een rooklaag is een vrij complexe samenstelling van verschillende gassen. Op een bepaald moment duiken vlammen op in de rooklaag. Hoe

Nadere informatie

Warmte. Hoofdstuk 2. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte

Warmte. Hoofdstuk 2. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Warmte Hoofdstuk 2 Warmte is Energie Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Brandstoffen verbranden: Brandstof Zuurstof voldoende hoge temperatuur (ontbrandingstemperatuur) 1 Grootheid Symbool Eenheid

Nadere informatie

Brandveiligheid van woningscheidende constructies

Brandveiligheid van woningscheidende constructies Brandveiligheid van woningscheidende constructies Uit verschillende branden is gebleken dat bij woningen met een houten plat dak de brand snel kan overslaan naar de naast gelegen woningen. Dit veroorzaakt

Nadere informatie

Woningbrand bestrijding. Oefening

Woningbrand bestrijding. Oefening Woningbrand bestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig

Nadere informatie

4VMBO H2 warmte samenvatting.notebook September 02, Warmte. Hoofdstuk 2. samenvatting. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte

4VMBO H2 warmte samenvatting.notebook September 02, Warmte. Hoofdstuk 2. samenvatting. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Warmte Hoofdstuk 2 samenvatting Warmte is Energie Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Brandstoffen verbranden: Brandstof Zuurstof voldoende hoge temperatuur (ontbrandingstemperatuur) Iedere brandstof

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

(?) Welkom. Een nieuwe kijk op brandbestrijding. Programma. Uw trainer:

(?) Welkom. Een nieuwe kijk op brandbestrijding. Programma. Uw trainer: Een nieuwe kijk op brandbestrijding (?) 4 mei 2005 Workshop: Welkom Uw trainer: Edward Huizer Inleiding Programma 1. Introductie 2. Besluitvorming 3. Groepsgesprek brandverloop 4. Interactieve uitleg -

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde:

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Brandbestrijding Onderwerp Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Beperken en bestrijden van een beginnende brand Blusmiddelen Ontruiming Definities

Nadere informatie

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b (optioneel) en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.000 / BW / 07-2003 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Warmte Inleiding In de hedendaagse

Nadere informatie

Gelijkwaardigheids oplossingen. Parkeergarage oppervlakte groter dan m2. Verschillende gelijkwaardige oplossingen:

Gelijkwaardigheids oplossingen. Parkeergarage oppervlakte groter dan m2. Verschillende gelijkwaardige oplossingen: Gelijkwaardigheids oplossingen Parkeergarage oppervlakte groter dan 1.000 m2 Verschillende gelijkwaardige oplossingen: Ventilatie: Conform praktijkrichtlijn van het LNB Conform NEN 6098 Sprinkler Compartimentering

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 4 STRAALPIJPTECHNIEKEN

Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 4 STRAALPIJPTECHNIEKEN Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 4 STRAALPIJPTECHNIEKEN Leerdoelstellingen Weten Toepassingen van water als blus-/koelmiddel Verschillende straalpijptechnieken en hun toepassingen Verschil tussen

Nadere informatie

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht?

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht? Veiligheid bij het lassen Lassen is niet ongevaarlijk. Je werkt immers met elektrische stroom en gloeiend heet, vloeibaar metaal. Bovendien komen er vaak allerlei gassen vrij tijdens het lassen. Bij het

Nadere informatie

INZETPROCEDURE AUTOBRANDBESTRIJDING

INZETPROCEDURE AUTOBRANDBESTRIJDING Doel Veranderingen in het ontwerp en constructie van auto s vereisen een nieuwe manier van aanpak van een autobrand. Nieuwe materialen en componenten hebben de prestaties van de auto verbeterd en worden

Nadere informatie

DH 1. FPS, Edward Huizer (08 10 09) Symposium Risicobewustzijn bij gebouwbranden 01 53. Onderwerpen:

DH 1. FPS, Edward Huizer (08 10 09) Symposium Risicobewustzijn bij gebouwbranden 01 53. Onderwerpen: DH FPS, ward Huizer (08 0 09) 0 53 HS 0 INLEIDING Opbouw presentatie Programmaoverzicht Inleiding (uitleg FPS IVS) 6 Onderwerpen: Strategie: offensief of defensief IVS scenarioanalyse brandverloop eamresultaten

Nadere informatie

Notitie enscenering. 1 Notitie enscenering ABWC versie 28 februari

Notitie enscenering. 1 Notitie enscenering ABWC versie 28 februari Notitie enscenering 1 Notitie enscenering ABWC 2011. versie 28 februari Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 3 2 Kaders.... 4 2.1 Les- en leerstof manschappen A en bevelvoerder... 4 2.2 Wedstrijdreglement van

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

Strategie en tactiek bij natuurbrand

Strategie en tactiek bij natuurbrand Strategie en tactiek bij natuurbrand Oefenkaart 464C 464D 465C 465D Lesstof Bevelvoerder, Soorten Incidenten, hoofdstuk Natuurbrand Overige bronnen Syllabus Natuurbrand, maatwerkproduct voor VRBZO Inleiding

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

PRACTICUM BRANDER. Welke twee veiligheidsmaatregelen moet je bij jezelf nemen?

PRACTICUM BRANDER. Welke twee veiligheidsmaatregelen moet je bij jezelf nemen? Naam Cijfer Klas Datum PRACTICUM BRANDER 1 Welke 3 zaken moet je controleren voordat je de brander aansteekt? 2 Welke twee veiligheidsmaatregelen moet je bij jezelf nemen? De brander: schoorsteen gasregelknop

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie Ventileren is gezond en bespaart energie We staan er meestal niet bij stil, maar de lucht om ons heen bevat vocht. Dat geldt natuurlijk ook voor de lucht in huis. Door transpiratie, douchen, koken en wassen

Nadere informatie

Bijscholing SAH voor onderofficieren. DEEL 5 TACTISCHE VENTILATIE Een sleutelpositie in binnenbrandbestrijding! http://www.ruralridgevfd.

Bijscholing SAH voor onderofficieren. DEEL 5 TACTISCHE VENTILATIE Een sleutelpositie in binnenbrandbestrijding! http://www.ruralridgevfd. Bijscholing SAH voor onderofficieren DEEL 5 TACTISCHE VENTILATIE Een sleutelpositie in binnenbrandbestrijding! http://www.ruralridgevfd.org Leerdoelstellingen Weten / kennen Tactische ventilatie en gerelateerde

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Eerst water, de rest komt later! Voorkom brandwonden Er is maar één juist antwoord op de vraag hoe brandwonden kunnen worden voorkomen: wees alert en

Nadere informatie

Brandweer Vereniging Vlaanderen

Brandweer Vereniging Vlaanderen Brandweer Vereniging Vlaanderen Bilzen 2009 Dag van de Brandweer Blussen Het kan ook anders... 1 BLUSSEN... HET KAN OOK ANDERS! BVV - BILZEN - DAG VAN DE BRANDWEER - 2009 YOUTUBE - BRAND! BENT U ER KLAAR

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Woningbrandbestrijding. Oefening

Woningbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg

Nadere informatie

Aflegcommando Defensief afleggen 1.1 i

Aflegcommando Defensief afleggen 1.1 i Aflegcommando Defensief afleggen 1.1 i De achtergrond Op 9 mei 2008 komen bij een brand in een botenloods in De Punt drie ervaren brandweermensen om het leven. Ze hebben gehandeld, zoals ze zijn opgeleid

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Onder geventileerde branden nader bekeken

Onder geventileerde branden nader bekeken Onder geventileerde branden nader bekeken Er zijn steeds meer studies naar onder geventileerde branden. De brandweer komt ze dan ook steeds meer tegen op het terrein. Deze onderzoeken leren ons heel wat

Nadere informatie

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers?

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Jetty Middelkoop AGS BAA Waarom heeft I-SZW aandacht voor de brandweer? Melding uit Rotterdam Rijnmond over onverantwoord omgaan met asbest door de

Nadere informatie

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet uit bij een

Nadere informatie