Jaarverslag. 80 jaar. Een nieuw elan!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. 80 jaar. Een nieuw elan!"

Transcriptie

1 Jaarverslag jaar Een nieuw elan!

2 Jaarverslag voorgelegd aan de algemene vergadering van 26 juni JAAR, een nieuw elan!

3 INHOUDSTAFEL Het woord van de Voorzitter en de Directeur-generaal 4 Een nieuwe kijk op gezondheidszorg 6 De Onafhankelijke Ziekenfondsen in een oogopslag 7 Bestuur, directie en toezicht 8 De ondersteunende entiteiten De communautaire structuren 10 I ORGANIGRAM 11 Algemene Directie 12 Operations & Expertise 13 Development 14 Corporate Services 15 II HET GEZONDHEIDSZORGBELEID 18 Terugblik op III DE VERPLICHTE VERZEKERING 22 De ledentallen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 24 De MLOZ in vergelijking met de andere landsbonden 25 De mutaties 25 De ziekteverzekering in Afsluiting Uitkeringen 32 Bestuurskosten 34 IV DE AANVULLENDE VERZEKERING 36 Hospitalia 38 Dentalia Plus 39 Gezondheidspromotie 40 Platform Chronische Ziekten 41 Dringende zorgen in het buitenland 42 Informatie aan de leden 43 Voorhuwelijkssparen - Ledenverdediging 44 V PUBLICATIES Verslag

4 VI HET FINANCIEEL VERSLAG 50 Kerncijfers 52 Beleggingen 53 Balans Aanvullende Verzekering 54 Dienst dringende zorgen in het buitenland 55 Dentalia Plus 56 Platform diabetes 57 Platform obesitas 58 Dienst gezondheidspromotie 59 Dienst ledenverdediging 60 Dienst informatie aan de leden 61 Dienst voorhuwelijkssparen 62 Geconsolideerde resultatenrekening AC 63 Reservefonds Algemene Regeling 64 Reservefonds Regeling Zelfstandigen 65 Administratieve Dienst 66 Verslag Audit U zoekt contact met de Onafhankelijke Ziekenfondsen? jaar, een nieuw elan! 3

5 Het woord van de Voorzitter Binnen een moeilijke economische, fi nanciële en politieke context, hebben de uitgaven geneeskundige verzorging en uitkeringen in 2008 een spectaculaire stijging gekend van bijna 10%. Dat belooft voor de volgende jaren Een fundamentele refl ectie op de toekomstige organisatie en fi nanciering van het socialezekerheidssysteem van ons land wordt langzaam onvermijdelijk. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben in 2008 veel succes geboekt, in het kader van hun vier Strategische Prioriteiten: de outputs (producten, diensten en informatie); de technologie; de competenties; de marktaandelen. Gustave NOWICKI, Voorzitter 4 Verslag

6 en de Directeur-generaal Meer dan burgers hebben zich aangesloten als rechthebbenden van de verplichte verzekering, wat het ledental van onze Landsbond brengt op bijna 2 miljoen leden En onze paradepaardjes, het gamma van de hospitalisatieverzekering Hospitalia en onze tandzorgverzekering Dentalia Plus, hebben hun ledental ook aanzienlijk zien toenemen. Bij het lezen van ons jaarverslag, zal u deze evoluties en andere kunnen ontdekken, die van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en hun Landsbond een referentie maken op vlak van gezondheidsverzekering. Veel leesplezier! Pascal MERTENS, Directeur-generaal 80 jaar, een nieuw elan! 5

7 Een nieuwe kijk op gezondheidszorg Onze basisfi losofi e bestaat uit 3 elementen: de MISSIE die de opdracht en de bestaansreden van onze organisatie omvat; de WAARDEN die ons denken en handelen oriënteren; de PRIORITEITEN die we willen verwezenlijkt zien. Missie Onze opdracht bestaat erin om een innoverende actor te zijn, met als doelstelling de gezondheid te verzekeren, diensten aan te bieden in verband met gezondheid en onze leden, de zorgverleners en de overheid te informeren over gezondheid in het algemeen en over verzorging in het bijzonder (dienstverlening en vervangingsinkomens). Bij dat alles staan de leden centraal. Wij zetten al onze kennis en middelen in om bij te dragen tot een optimaal en effi ciënt beheer van de gezondheidszorg. Waarden Het succes van onze missie en doelstellingen steunt op een aantal algemene beginselen en principiële stellingen. 6 waarden bepalen ons denken en handelen: een universeel toegankelijke gezondheidszorg en een verantwoordelijke nationale solidariteit; de onafhankelijkheid; de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers; de klantgerichtheid; transparantie, ethisch correct handelen en responsabilisering van alle actoren; een economische benadering zonder winstoogmerk. Prioriteiten Op een proactieve wijze innovatieve en kwalitatieve OUTPUTS aan onze stakeholders leveren met voorrang voor ZIV-materies maar ook voor gemeenschappelijke producten AV en zorgcoördinatie. Onze MARKTaandelen vergroten, en hierdoor onze impact verhogen door beheerste interne groei en doelgerichte externe groei. De TECHNOLOGIE tot een vector maken voor grotere doeltreffendheid en van positieve differentiatie, in onze traditionele core business en in de e-healthprojecten. Aantrekkelijke ondernemingen worden en zich omringen met resultaatgerichte en verantwoordelijke medewerkers wier COMPETENTIES in overeenstemming zijn met onze noden. 6 Verslag

8 De Onafhankelijke Ziekenfondsen in een oogopslag De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) groepeert 7 dynamische en apolitieke ziekenfondsen uit het hele land. Momenteel verzekeren de Onafhankelijke Ziekenfondsen 18% van de Belgische bevolking, of meer dan 1,94 miljoen mensen. De organisatie De Ziekenfondsen staan garant voor een deugdelijke dienstverlening binnen het kader van de verplichte én aanvullende verzekering, aangepast aan de hedendaagse eisen en behoeften. De volgende ziekenfondsen maken deel uit van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: OZ Onafhankelijk Ziekenfonds Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds Freie Krankenkasse Mutualité Professionnelle et Libre de la Région Wallonne Partenamut - Mutualité Libre 3 opdrachten voor de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: 1. Wettelijke gesprekspartner ten aanzien van de overheid en de actoren in de verplichte verzekering, geneeskundige verzorging en uitkeringen; 2. Kenniscentrum voor specifi eke materies zoals de reglementering, medische aspecten, internationale verdragen, asset management, juridische aspecten en strategische studies; 3. Dienstencentrum voor activiteiten waarbij centralisatie zorgt voor meer effi ciëntie en een aanzienlijke productiviteitswinst. 80 jaar, een nieuw elan! 7

9 Bestuur, RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Gustave NOWICKI Directeur-generaal Pascal MERTENS Effectieve leden Xavier BRENEZ Catherine BURGEON Sagrario CARBALLO-MARTINEZ Freddy CAULIER Jean COLAUT Mark COPPIETERS Pascal COURARD Leo CRUYSWEEGS Jean-Pierre DANAUX Xavier DARMSTAEDTER Pascal DE COENE Rita DE CROOCK Erik DE LEMBRE Luc DE PAUW Paul DE WEERDT Olivier de WOOT René DECAT Marcel DENGIS Marc DIERCKX Yves DUSART Laurent GOOVAERTS* Hubert HECK Emmanuel HOFFMANN (overleden in januari 2009) Jacques JONET Jean-Claude JOURQUIN Stefaan LAUWERS Emile LECARTE Baudouin LEMAIRE Alain LEVAUX Robert LIENART Joseph MARIEN José MASSY Ronny MATTELAER Luc MATTHYS Eric RAES Maurice REISCH Christian ROULLING Luk SEGERS Rik SELLESLAGHS Fernand SPRIMONT Werner TAVEIRNE Michel THAYS Dirk van de WALLE* André VAN TROYEN Thierry VANDERMEERSCH Alex VERHEYDEN* André VERLINDE Jean-Pierre VETS André WANDESMAL Raadgevers Elie DEMARTIN Joseph DEVRIESE Léon-François DUPRET Paul HERMANS (Erevoorzitter) Walter LANGER Robert RASSCHAERT Jean-Jacques ROBEYNS Marcel VAN DE VELDE * Ondervoorzitters 8 Verslag

10 Directie en toezicht DIRECTIECOMITÉ Voorzitter Gustave NOWICKI Directeur-generaal Pascal MERTENS Effectieve leden Xavier BRENEZ (sinds 07/2008) Pascal COURARD Hubert HECK Jacques JONET Stefaan LAUWERS Luc MATTHYS Christian ROULLING (tot 06/2008) Rik SELLESLAGHS EXECUTIVE COMMITTEE Directeur-generaal Pascal MERTENS Executive Director Operations & Expertise Valérie NYS Executive Director Development Youcha MACKELBERT Executive Director Corporate Services Stéphane KODECK INTERN TOEZICHT - AUDITCOMITÉ Voorzitter Eric RAES Onafhankelijke bestuurders Marc DIERCKX Thierry VANDERMEERSCH Alex VERHEYDEN Vertegenwoordigers van de Directie Pascal MERTENS Dick VANWOLLEGHEM EXTERN TOEZICHT ERNST & YOUNG bedrijfsrevisoren B.C.V. vertegenwoordigd door Pierre ANCIAUX, vennoot 80 jaar, een nieuw elan! 9

11 De ondersteunende entiteiten De communautaire structuren VEBESS Deze vzw is eigenares van de gebouwen waarin de Landsbond gevestigd is en van het zorgverblijfcentrum Dunepanne. OPFOR De vzw OPFOR draagt actief bij tot de ontwikkeling van een leercultuur door het invoeren van effi ciënte leermethodes en -middelen. OPFOR organiseert opleidingen voor het personeel van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. HOSPITALIA De maatschappij van onderlinge bijstand Hospitalia biedt de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een hospitalisatieverzekering aan met verschillende formules (zie pagina 38). GFDI De vzw GFDI levert de Onafhankelijke Ziekenfondsen de informaticatoepassingen die ze nodig hebben om hun opdrachten optimaal te kunnen vervullen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen beschikken over gedecentraliseerde structuren voor ondersteuning en coördinatie in het kader van sociale hulpverlening, thuiszorg, het uitlenen van materiaal en, meer algemeen, mantelzorg ten voordele van de leden. Het gaat om de volgende entiteiten: de maatschappij van onderlinge bijstand MOB OSD- Vlaanderen, die bevoegd is voor de leden die op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap wonen; de maatschappij van onderlinge bijstand Centre de Services des Mutualités Libres Bruxelles/Wallonie, die bevoegd is voor de leden van de Franse Gemeenschap; de vzw Sozialdienst der Freien Krankenkasse, die bevoegd is voor de leden van de Duitstalige Gemeenschap; de maatschappij van onderlinge bijstand MOB Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die de leden van de Vlaamse Gemeenschap de voorzieningen aanbiedt die zijn vastgelegd in het kader van de zorgverzekering. CPC Het Centre de Production/Productiecentrum beheert alle geconsolideerde technische infrastructuren ter ondersteuning van de Core Business van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. HEARIS De coöperatieve vereniging HEARIS fungeert als aankoopcentrale voor het informaticamateriaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 10 Verslag

12 Organogram

13 Algemene Directie Een performante strategische besturing! 3 activiteiten zijn fundamenteel voor elke onderneming die zich op performante wijze wil ontplooien: de externe communi catie, de interne audit en de strategische beheerscontrole. Hierover wordt rechtstreeks gerapporteerd aan de Algemene Directie, in het kader van de strategische besturing van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Pascal MERTENS - Directeur - generaal Externe Externe communicatie Communicatie Bijna 200 persartikels Interne audit Interne audit 12 missies, 20 verslagen, 60 aanbevelingen Strategische beheerscontrole Strategische beheerscontrole 26 beheersindicatoren, ontwikkeld en bijgewerkt 12 Verslag

14 Operations & Expertise Het departement van de multitalenten In het departement Operations & Expertise beheren we het kloppende hart van de ZIV, de core business. Onze werknemers stellen al hun competenties ten dienste van onze ziekenfondsen, zodat die op hun beurt een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan hun leden. Onze sterktes: gespitste oren om de noden van onze klanten op te vangen, ons onderhandelingstalent, onze ethiek, het respect voor de reglementaire voorschriften, onze wil om vooruit te denken met zin voor vereenvoudiging en vooral onze ploeggeest! Valérie NYS - Executive Director De Expertise betrokken bij meer dan 150 instanties, alle gezagsdomeinen en - niveaus samen. Expertise Expertise Het aantal raadplegingsonder- zoeken adviserend geneesheer bedroeg voor 2008, dit is een stijging met 25% sinds Medisch Medisch behandelde facturen Operations Operations 80 jaar, een nieuw elan! 13

15 Development We bouwen aan het ziekenfonds van de burgers van morgen Youcha Mackelbert - Executive Director De Onafhankelijke Ziekenfondsen staan bekend als trendsetters binnen het domein van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het departement Development wil meer dan ooit anticiperen op de noden van de burgers van morgen, door verzekeringsproducten en -diensten te creëren die aangepast zijn aan hun noden, door een diensten- en kenniscentrum te zijn voor de concretisering van projecten, door creatieve informaticaoplossingen te bieden Hoe maken wij het verschil? Met onze visie en innovatie! Research & Information Research & Information 6 studies gepubliceerd 18 themaconferenties georganiseerd Health Products Health Products & Services & Services personen aangesloten bij Dentalia Plus Projecten Projecten werkaanvragen, in productie gebracht IT 14 Verslag IT uren voor 318 ontwikkelingsaanvragen

16 Corporate Services Beschermen en dienen HR, Legal Affairs en Financial, dat zijn de drie afdelingen van het departement Corporate Services. Onze missie? De belangen van de Landsbond en van onze werknemers beschermen en dienen. Onze sterke punten kunnen in drie woorden samengevat worden: professionalisme, kennis en precisie. Stéphane Kodeck - Executive Director boekingsstukken voor 10 boekhoudingen Financial Financial 248 medewerkers Human Resources Human Resources 63 behandelde contracten Legal Affairs Legal Affairs 80 jaar, een nieuw elan! 15

17 Gemotiveerde medewerkers ten dienste van de ziekenfondsen!

18

19

20 Gezondheidszorgbeleid

21 Terugblik op , een moeilijk jaar voor België maar een opportuniteit voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen Politiek en economisch mag het jaar 2008 in België met grote stelligheid een annus horribilis worden genoemd. Nooit was er zoveel politieke instabiliteit in de federale regering en werden er zoveel beslissingen, met daarmee gepaard gaande fi nan ciële verliezen, uitgesteld. Samen met de economische crisis, wekten beide fenomenen de indruk dat bepaalde zekerheden aan het wankelen werden gebracht en dat België stilaan in een moeras dreigde te verzinken. Gelukkig betekent democratie veel meer dan het regelmatig organiseren van een stembusronde. Echte democratie houdt een goede organisatie van de samenleving in, die toelaat dat de dagdagelijkse overeenkomsten rationeel en zonder aanhoudende politieke bemoeienissen kunnen worden afgesloten. In de Belgische gezondheidszorg is deze democratische uitbouw alleszins geslaagd. Een solide fi nanciële basis en een fi jnmazig beslissingsapparaat hebben er, in 2008, voor gezorgd dat het overeenkomstensysteem feilloos werd voortgezet en dat voor de ziekenfondsen en hun cliënten gewaar borgde prijzen werden gegarandeerd. Een positief toekomstplan In 2008, werd het Belgische gezondheidsbeleid echter meermaals kritisch doorgelicht. België zakte in de Euro Health Consumer index 2008 naar een twaalfde plaats! De reden: hoofdzakelijk omdat de toegang van de patiënt tot innovatie zeer lang op zich laat wachten. De onafhankelijke denktank Itinera deelde die mening in een kritisch rapport, dat het gebrek aan visie en het bijna exclusieve budgetbeleid aan de kaak stelde. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben lessen getrokken uit deze crisis, en de negatieve sfeer er rond, en werkten voor hun cliënten een positief toekomstplan, gebaseerd op innovatie en hun beleidsvisie, uit. Met een specifi ek sociaal-maatschappelijk project zijn de Onafhankelijke Ziekenfondsen een vernieuwende speler in het Belgische gezondheidszorgsysteem. De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn ervan overtuigd dat innovatie in de organi satie van de gezondheidszorg essentieel is. Deze dient te gebeuren in samenwerking met alle zorgverstrekkers. In de toekomst zullen diverse functies in de ziekenfondsen geautomatiseerd worden. Dit moet toelaten de mogelijke fouten in te perken en de effi ciëntie te verhogen. Zich bewust van deze evolutie, willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen aan de basis staan van vernieuwende initiatieven binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekeringen en hun leden innovatieve toepassingen, van de hoogste kwaliteit en met hoogste veiligheid, aanbieden. 20 Verslag

22 Innoverend dienstenpakket Eind 2008, dekt de verplichte ziekteverzekering nog 72% van alle uitgaven voor de gezondheidszorg. In de toekomst zal dit percentage wellicht nog verder dalen. Sommigen voorspellen zelfs een daling tot 50%. De Onafhankelijke Ziekenfondsen ontwikkelen daarom voor al hun leden op een eerste niveau toegankelijke aanvullende basisverzekeringen, op een tweede niveau een uitgebreide facultatieve verzekering, en op een derde niveau een zeer ruime comfortverzekering. Deze ontwikkelingen gebeuren conform de Europese en nationale regelgeving, en afgestemd op het marktgebeuren. Naast de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een totaal nieuw pakket diensten ontwikkeld, specifi ek voor hun leden. Deze diensten bestaan onder meer uit: dienstverlening en coördinatie in de thuiszorg, gebaseerd op elektronische ondersteuning; integrale verzorging voor de chronische patiënten, met inbegrip van risico-identifi catie, risicobeheer en preventie; verzorging ter gelegenheid van een hospitalisatie (vóór en na), bij het ontstaan van invaliderende toestanden. Evolutie naar een dienstenbedrijf Om deze visie te realiseren, zal de rol van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in de toekomst enigszins moeten veranderen en evolueren van een hoofdzakelijk tarifi catie-bedrijf nu naar een dienstenbedrijf, dat zijn leden specifi eke sociale producten en diensten aanbiedt. Binnen deze evolutie moet het streven naar kwaliteitszorg aan betaalbare prijzen, een prioriteit blijven. De essentiële eigenschappen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijven onveranderd: Onafhankelijkheid Om dit maatschappelijke project te kunnen verwezenlijken moeten de Onafhankelijke Ziekenfondsen onafhankelijk blijven, vanuit deze positie kunnen de Onafhankelijke Ziekenfondsen initiatieven ontplooien en samenwerkingsverbonden aangaan, die andere ziekenfondsen niet kunnen realiseren. Toekomstgerichtheid De wereld verandert en de technologie geeft nieuwe impulsen en opent ongekende perspectieven, niet alleen voor geneeskundige behandelingen, maar ook voor een snellere en correctere afwikkeling van administratieve processen. Binnen dit domein willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen een speerpunt zijn, met een uitdrukkelijke wil tot uitmuntendheid. Klantgerichtheid De leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen worden als klanten beschouwd. Dit betekent dat het belang van onze leden centraal staat in de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten en diensten. De kwaliteit van onze eigen diensten en die van de zorgverstrekkers staat op de eerste plaats. Medewerkersgerichtheid Dit sociaal en toekomstgericht project is de band die de medewerkers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij elkaar houdt en hen van het nodige enthousiasme voorziet. De wil om gezamenlijk vooruit te gaan, is essentieel om de weg naar uitmuntendheid in te kunnen slaan. De individuele ontplooiing van iedere medewerker gaat dan ook gepaard met een gezamenlijke vooruitgang van het geheel. 80 jaar, een nieuw elan! 21

23 22 Verslag

24 Verplichte Verzekering Verslag

25 In 2008 hebben personen zich bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen aangesloten De ledentallen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Eind 2008 bedroeg het geconsolideerde ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen rechthebbenden, die als volgt waren verdeeld: 501 OZ Onafhankelijk Ziekenfonds Mutualité Professionnelle et Libre de la Région Wallonne Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds Freie Krankenkasse Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds Partenamut - Mutualité Libre In vergelijking met 2007 ( rechthebbenden) is het globale ledental met leden (2,13 %) gestegen. Deze cijfers omvatten de Algemene Regeling, de Regeling Zelfstandigen en de Internationale Verdragen. De Internationale Verdragen vertegenwoordigen rechthebbenden (1,79 % van het globale ledental) Verslag

26 De Onafhankelijke Ziekenfondsen in vergelijking met de andere landsbonden Op 31 december 2008 zagen de ledentallen van de verschillende VI s er als volgt uit: Verdeling van de rechthebbenden per VI op 31 december 2008 (Internationale Verdragen niet meegerekend) ALGEMENE REGELING REGELING ZELFSTANDIGEN LB Aantal in % Aantal in % LCM , ,69 NLB , ,19 NVSM , ,78 LLB , ,02 MLOZ , ,00 HKZIV , ,32 NMBS ,24 0 0,00 TOTAAL , ,00 De Onafhankelijke Ziekenfondsen telt 17,05% van de rechthebbenden van de Algemene Regeling (16,76% op 30 juni 2007) onder zijn leden. In de Regeling Zelfstandigen is meer dan één rechthebbende op vier aangesloten bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen (28% op 31 december 2008). Alleen de LCM telt verhoudingsgewijs (en in absolute cijfers) meer zelfstandige verzekerden. De mutaties De mutaties In en Out per rechthebbende bedroegen in Net als de vorige jaren is dit saldo opnieuw gunstig voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen. MUTATIES IN MUTATIES OUT SALDO LCM NLB NVSM LLB HKZIV NMBS TOTAAL jaar, een nieuw elan! 25

27 2008 een bonus voor de geneeskundige verzorging In 2008 zal de sector geneeskundige verzorging, voor het derde opeenvolgende jaar, afsluiten met een boni op de begroting. Het uiteindelijk verfi jnde bon (na spijziging van het Toekomstfonds, de neutralisatie van de inhaalbedragen voor de ziekenhuizen en de niet gefi nancierde projecten) bedraagt nog slechts 93 miljoen euro. Globaal stegen de uitgaven wel nog met 9,3%. De uitgavenevolutie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen ligt, met 10,8%, zelfs iets hoger. Zo nemen de Onafhankelijke Ziekenfondsen 14,6% van het totaal van de staatsuitgaven voor hun rekening. Kunnen we deze hogere uitgavenevolutie objectief verklaren? Sinds 1 januari 2008, hebben alle rechthebbenden uit het stelsel van de zelfstandigen recht op de terugbetaling van wat men de kleine risico s noemt. De sectoren van de verpleegkundige thuiszorg, de tandverzorging, de logopedie en de kinesitherapie kennen een sterke stijging van de uitgaven in Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen, zijn de stijgingen duidelijk hoger dan het nationale gemiddelde. Dit is te verklaren door het feit dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen heel wat rechthebbenden tellen die behoren tot het stelsel van de zelfstandigen: 15,1% van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn zelfstandigen, op het geheel van de rechthebbenden VI s van het land is dat percentage slechts 9,8%. De uitbreiding van hun voordelen kan in de betrokken sectoren dan ook een verklaring bieden voor de stijging in de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die 5 percentpunten hoger is dan de nationale stijging. We stellen overigens vast dat de ledentallen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gestegen zijn met 2,75% tussen 2007 en 2008, terwijl die groei voor het land in zijn geheel slechts 0,46% bedraagt. Ondanks deze sterke stijgingen blijven de uitgaven Onafhankelijke Ziekenfondsen voor het overgrote deel van de sectoren nog onder het beoogde aandeel, rekening houdend met het marktaandeel Onafhankelijke Ziekenfondsen (18%). De enige uitzonderingen op die algemene regel zijn de sector van de logopedie (20,5%), die van de vroedvrouwen (19%) en het Bijzonder Solidariteitsfonds (20,9%). Vier sectoren vertonen een atypische evolutie Uit de uitgaven van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat het aandeel van de tandverzorging en de logopedie duidelijk groter is. Ondanks de uitbreidingen van het recht op de tegemoetkomingen VI s voor de zelfstandigen, blijkt het aandeel van de uitgaven van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, binnen de nationale uitgaven voor chronisch zieken en de maximumfactuur, overigens nog te dalen met respectievelijk 13,7% voor de maximumfactuur en 11,5% voor de chronisch zieken.

28 Evolutie van de voornaamste sectoren van de gezondheidszorg voor Onafhankelijke Ziekenfondsen en het Rijk (uitgaven in duizenden euro) Rubrieken MLOZ Rijk Aandeel MLOZ Uitg (1) Evol. (2) Uitg (1) BD-Uitg. (3) Evol. (2) in uitg. (4) 1 Honoraria van de geneesheren ,0% ,4% 14,2% 2 Tandverzorging ,3% ,8% 17,9% 3 Farmaceutische verstrekkingen ,4% ,5% 15,1% 4 Thuisverpleging ,7% ,4% 10,6% 5 Kinesitherapie ,6% ,0% 14,9% 6 Bandagisten - Orthopedisten ,0% ,4% 13,2% 7 Implantaten ,0% ,5% 14,1% 8 Verzorging door opticiens ,0% ,1% 17,7% 9 Verzorging door audiciens ,4% ,8% 16,2% 10 Vroedvrouwen ,2% ,9% 19,0% 11 Verpleegdagprijs ,2% ,8% 14,7% 12 Forfait voor verpleegdagprijs alg. ZH ,3% ,8% 16,6% 13 Militair hospitaal ,5% ,3% 21,5% 14 Dialyse ,1% ,5% 12,7% 15 RVT/ROB/Dagverzorgingscentra ,2% ,3% 11,4% 16 Geestelijke gezondheidszorg ,7% ,3% 10,2% 17 Revalidatie ,8% ,9% 15,9% 18 Bijzonder Fonds ,0% ,5% 20,9% 19 Logopedie ,2% ,3% 20,5% 20 Regularisaties ,1% ,1% 15,0% 21 Maximumfactuur ,3% ,3% 13,7% 22 Chronisch zieken ,3% ,2% 11,5% 23 Palliatieve zorgen ,1% ,5% 14,1% 24 Rest ,3% ,6% 2,0% TOTAAL ,8% ,3% 14,6% (1) Uitg. 2008: geboekte uitgaven in 2008 voor de verzorgingssector in kwestie (op het niveau van de MLOZ en het Rijk). (2) Evol.: evolutie van de geboekte uitgaven tussen 2007 en 2008 voor de verzorgingssector in kwestie (op het niveau van de MLOZ en het Rijk). (3) BD - Uitg.: verschil tussen de begrotingsdoelstelling 2008 en de uitgaven 2008 per verzorgingssector. Een negatief teken vóór het bedrag betekent een begrotingsoverschrijding van de betrokken verzorgingssector. De vermelding n.b. betekent niet-bepaald. (4) Aandeel MLOZ in uitg.: aandeel dat de uitgaven 2008 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen vertegenwoordigen in de uitgaven van het Rijk per verzorgingssector. 80 jaar, een nieuw elan! 27

29 Crisisjaar 2008 bedreigt de gezondheidszorg nog niet Heel de wereld gaat momenteel gebukt onder een gigantische economische crisis, voornamelijk als gevolg van de instorting van de internationale fi nanciële markten. Alsof dat niet rampzalig genoeg was voor ons welzijn en voor onze (geestelijke) gezondheid, slaagde de Belgische politiek erin om er ook nog een politieke, communautair getinte, crisis aan toe te voegen. Erger nog, de bankcrisis veroorzaakte in ons land een nieuwe politieke crisis. De verschuivingen binnen de regering, eind 2008, brachten niet de gewenste stabiliteit en vertrouwen. In 2008 sneuvelden heel wat zekerheden ; banken kunnen failliet gaan, spaargeld kan als sneeuw voor de zon smelten, de Octopuswerkgroep wordt een Heptatus monsterwerkgroep en de trias politica blijkt een mythe te zijn in ons democratisch landje. Toch was er ook hoop en geloof in de toekomst mogelijk. Want elk nadeel heeft ook zijn voordeel! En zelfs in de donkere Amerikaanse crisis klonk een Yes, we can. De sociale zekerheid is nog zeker! Onze sociale zekerheid blijft gelukkig een zekerheid en een bron van soelaas voor diegenen die in de crisis hun baan hebben verloren. Naast de vele analyses en voorspellingen over de oorzaak, het gevolg en de toekomst van de crisis horen we af en toe een positieve noot; in België bestaat er een goede sociale zekerheid. Een sociale zekerheid die de onmiddellijke gevolgen van de crisis voor de modale burger, die geconfronteerd wordt met loonverlies, opvangt. Maar, voor hoelang nog? 2009 wordt alleszins één van de misschien vele opeenvolgende jaren waarin de broeksriem aangehaald moet worden. Meer werkloosheidsuitkeringen én pensioenen als gevolg van de vergrijzing van de babyboomgeneratie, ziedaar de grote budgettaire uitdaging. Komt de medische sector ook in gevaar? In de sector van de geneeskundige verzorging mogen we niet klagen over de resultaten van In volle regeringscrisis en onder de voogdij van een regering voor lopende zaken heeft de Algemene Raad op 15 oktober 2007 de begroting voor geneeskundige verzorging voor het jaar 2008 vastgelegd op euro. Binnen het kader van de bestaande wettelijke groeinorm, nog steeds 4,5%, besliste de regering om een percentage vast te stellen dat zal worden gestort in het toekomstfonds voor de gezondheidszorg 1. Op initiatief van de verzekeringsinstellingen werd hiervoor, in de begroting voor het jaar 2008, 100 miljoen euro aan stabiliteitsprovisie gereserveerd en werd een innovatiefonds van 100 miljoen euro opgericht. De begroting voorzag een marge van 720 miljoen euro, waarvan 340 miljoen euro gebruikt wordt voor concrete nieuwe initiatieven (= +2,8% groei voor innovatie), met inbegrip van een budgettaire ruimte voor een nieuw akkoord met de artsen voor een bedrag van 82 miljoen euro. De overige 380 miljoen euro werd niet toegewezen, maar als provisie gehouden. 13 prioriteiten De regering Leterme pakte in maart 2008 uiteindelijk uit met een regeerakkoord met 13 prioriteiten voor de verdere uitbouw van de gezondheidszorg. Hieronder zullen we elk van deze 13 prioriteiten analyseren en quoteren aan de hand van één, twee of drie tekens gesteund door Onafhankelijke Ziekenfondsen, naargelang deze maatregelen overeenstemmen met de visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Prioriteit 1: Bevriezing bedrag van de persoonlijke aandelen, meer transparantie en grotere tariefzekerheid De akkoorden met de artsen en tandartsen bevatten concrete positieve maatregelen (zie verder), maar de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijven streven naar een co-responsabilisering van de patiënt in de kosten voor gezondheidszorg door middel van de inning van het persoonlijke aandeel. Sociale vangnetten moeten de sociaal zwakke patiënt blijven opvangen, maar de inkomstencriteria in hoofde van de rechthebbenden mogen niet de enige maatstaf zijn (zie verder: medische/chronische MAF). Bovendien streven we naar een verbetering van de transparantie van de prijsstructuur van gezond- 28 Verslag verschillend van het Zilverfonds die de betaling van de pensioenen waarborgt. Voorstel gesteund door de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Analyse envoorstellen van hetvbo voor een nieuw beleid

Gezondheidszorg. Analyse envoorstellen van hetvbo voor een nieuw beleid Gezondheidszorg inbelgië Analyse envoorstellen van hetvbo voor een nieuw beleid Bernadette Adnet Adviseur DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË ANALYSE EN VOORSTELLEN VAN HET VBO VOOR EEN NIEUW BELEID September

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier Juni 2014 N 18 Het magazine van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - driemaandelijks Verantw. uitg.: Xavier Brenez - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Sint-Huibrechtsstraat

Nadere informatie

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies François Daue David Crainich De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies gezondheid www.itinerainstitute.org De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies De toekomst van de gezondheidszorg:

Nadere informatie

When IT gets closer to business

When IT gets closer to business When IT gets closer to business Jaarverslag 2012 Wie is M-team? M-team levert hooggespecialiseerde informaticadiensten voor de gezondheidsverzekeringen. Onze teams van analisten, ontwikkelaars, projectleiders

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1 Zonder omwegen 8JAARVERSLAG POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid > POD MI 2008 1 INHOUD Voorwoord 3 1 Vooruitkijken 4 2 Het beleid voorbereiden 8 3

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Vlaamse Liga tegen Kanker Een kritische kijk op het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 2008

Vlaamse Liga tegen Kanker Een kritische kijk op het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 2008 Vlaamse Liga tegen Kanker Een kritische kijk op het kankerbeleid Onderzoeksrapport 2008 INHOUD Woord vooraf 3 Een evaluatie van het Nationaal Kankerplan 4 De prijs van nieuwe kankerbehandelingen 20 Zorgpaden

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie