Jaarverslag. 80 jaar. Een nieuw elan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. 80 jaar. Een nieuw elan!"

Transcriptie

1 Jaarverslag jaar Een nieuw elan!

2 Jaarverslag voorgelegd aan de algemene vergadering van 26 juni JAAR, een nieuw elan!

3 INHOUDSTAFEL Het woord van de Voorzitter en de Directeur-generaal 4 Een nieuwe kijk op gezondheidszorg 6 De Onafhankelijke Ziekenfondsen in een oogopslag 7 Bestuur, directie en toezicht 8 De ondersteunende entiteiten De communautaire structuren 10 I ORGANIGRAM 11 Algemene Directie 12 Operations & Expertise 13 Development 14 Corporate Services 15 II HET GEZONDHEIDSZORGBELEID 18 Terugblik op III DE VERPLICHTE VERZEKERING 22 De ledentallen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 24 De MLOZ in vergelijking met de andere landsbonden 25 De mutaties 25 De ziekteverzekering in Afsluiting Uitkeringen 32 Bestuurskosten 34 IV DE AANVULLENDE VERZEKERING 36 Hospitalia 38 Dentalia Plus 39 Gezondheidspromotie 40 Platform Chronische Ziekten 41 Dringende zorgen in het buitenland 42 Informatie aan de leden 43 Voorhuwelijkssparen - Ledenverdediging 44 V PUBLICATIES Verslag

4 VI HET FINANCIEEL VERSLAG 50 Kerncijfers 52 Beleggingen 53 Balans Aanvullende Verzekering 54 Dienst dringende zorgen in het buitenland 55 Dentalia Plus 56 Platform diabetes 57 Platform obesitas 58 Dienst gezondheidspromotie 59 Dienst ledenverdediging 60 Dienst informatie aan de leden 61 Dienst voorhuwelijkssparen 62 Geconsolideerde resultatenrekening AC 63 Reservefonds Algemene Regeling 64 Reservefonds Regeling Zelfstandigen 65 Administratieve Dienst 66 Verslag Audit U zoekt contact met de Onafhankelijke Ziekenfondsen? jaar, een nieuw elan! 3

5 Het woord van de Voorzitter Binnen een moeilijke economische, fi nanciële en politieke context, hebben de uitgaven geneeskundige verzorging en uitkeringen in 2008 een spectaculaire stijging gekend van bijna 10%. Dat belooft voor de volgende jaren Een fundamentele refl ectie op de toekomstige organisatie en fi nanciering van het socialezekerheidssysteem van ons land wordt langzaam onvermijdelijk. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben in 2008 veel succes geboekt, in het kader van hun vier Strategische Prioriteiten: de outputs (producten, diensten en informatie); de technologie; de competenties; de marktaandelen. Gustave NOWICKI, Voorzitter 4 Verslag

6 en de Directeur-generaal Meer dan burgers hebben zich aangesloten als rechthebbenden van de verplichte verzekering, wat het ledental van onze Landsbond brengt op bijna 2 miljoen leden En onze paradepaardjes, het gamma van de hospitalisatieverzekering Hospitalia en onze tandzorgverzekering Dentalia Plus, hebben hun ledental ook aanzienlijk zien toenemen. Bij het lezen van ons jaarverslag, zal u deze evoluties en andere kunnen ontdekken, die van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en hun Landsbond een referentie maken op vlak van gezondheidsverzekering. Veel leesplezier! Pascal MERTENS, Directeur-generaal 80 jaar, een nieuw elan! 5

7 Een nieuwe kijk op gezondheidszorg Onze basisfi losofi e bestaat uit 3 elementen: de MISSIE die de opdracht en de bestaansreden van onze organisatie omvat; de WAARDEN die ons denken en handelen oriënteren; de PRIORITEITEN die we willen verwezenlijkt zien. Missie Onze opdracht bestaat erin om een innoverende actor te zijn, met als doelstelling de gezondheid te verzekeren, diensten aan te bieden in verband met gezondheid en onze leden, de zorgverleners en de overheid te informeren over gezondheid in het algemeen en over verzorging in het bijzonder (dienstverlening en vervangingsinkomens). Bij dat alles staan de leden centraal. Wij zetten al onze kennis en middelen in om bij te dragen tot een optimaal en effi ciënt beheer van de gezondheidszorg. Waarden Het succes van onze missie en doelstellingen steunt op een aantal algemene beginselen en principiële stellingen. 6 waarden bepalen ons denken en handelen: een universeel toegankelijke gezondheidszorg en een verantwoordelijke nationale solidariteit; de onafhankelijkheid; de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers; de klantgerichtheid; transparantie, ethisch correct handelen en responsabilisering van alle actoren; een economische benadering zonder winstoogmerk. Prioriteiten Op een proactieve wijze innovatieve en kwalitatieve OUTPUTS aan onze stakeholders leveren met voorrang voor ZIV-materies maar ook voor gemeenschappelijke producten AV en zorgcoördinatie. Onze MARKTaandelen vergroten, en hierdoor onze impact verhogen door beheerste interne groei en doelgerichte externe groei. De TECHNOLOGIE tot een vector maken voor grotere doeltreffendheid en van positieve differentiatie, in onze traditionele core business en in de e-healthprojecten. Aantrekkelijke ondernemingen worden en zich omringen met resultaatgerichte en verantwoordelijke medewerkers wier COMPETENTIES in overeenstemming zijn met onze noden. 6 Verslag

8 De Onafhankelijke Ziekenfondsen in een oogopslag De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) groepeert 7 dynamische en apolitieke ziekenfondsen uit het hele land. Momenteel verzekeren de Onafhankelijke Ziekenfondsen 18% van de Belgische bevolking, of meer dan 1,94 miljoen mensen. De organisatie De Ziekenfondsen staan garant voor een deugdelijke dienstverlening binnen het kader van de verplichte én aanvullende verzekering, aangepast aan de hedendaagse eisen en behoeften. De volgende ziekenfondsen maken deel uit van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: OZ Onafhankelijk Ziekenfonds Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds Freie Krankenkasse Mutualité Professionnelle et Libre de la Région Wallonne Partenamut - Mutualité Libre 3 opdrachten voor de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: 1. Wettelijke gesprekspartner ten aanzien van de overheid en de actoren in de verplichte verzekering, geneeskundige verzorging en uitkeringen; 2. Kenniscentrum voor specifi eke materies zoals de reglementering, medische aspecten, internationale verdragen, asset management, juridische aspecten en strategische studies; 3. Dienstencentrum voor activiteiten waarbij centralisatie zorgt voor meer effi ciëntie en een aanzienlijke productiviteitswinst. 80 jaar, een nieuw elan! 7

9 Bestuur, RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Gustave NOWICKI Directeur-generaal Pascal MERTENS Effectieve leden Xavier BRENEZ Catherine BURGEON Sagrario CARBALLO-MARTINEZ Freddy CAULIER Jean COLAUT Mark COPPIETERS Pascal COURARD Leo CRUYSWEEGS Jean-Pierre DANAUX Xavier DARMSTAEDTER Pascal DE COENE Rita DE CROOCK Erik DE LEMBRE Luc DE PAUW Paul DE WEERDT Olivier de WOOT René DECAT Marcel DENGIS Marc DIERCKX Yves DUSART Laurent GOOVAERTS* Hubert HECK Emmanuel HOFFMANN (overleden in januari 2009) Jacques JONET Jean-Claude JOURQUIN Stefaan LAUWERS Emile LECARTE Baudouin LEMAIRE Alain LEVAUX Robert LIENART Joseph MARIEN José MASSY Ronny MATTELAER Luc MATTHYS Eric RAES Maurice REISCH Christian ROULLING Luk SEGERS Rik SELLESLAGHS Fernand SPRIMONT Werner TAVEIRNE Michel THAYS Dirk van de WALLE* André VAN TROYEN Thierry VANDERMEERSCH Alex VERHEYDEN* André VERLINDE Jean-Pierre VETS André WANDESMAL Raadgevers Elie DEMARTIN Joseph DEVRIESE Léon-François DUPRET Paul HERMANS (Erevoorzitter) Walter LANGER Robert RASSCHAERT Jean-Jacques ROBEYNS Marcel VAN DE VELDE * Ondervoorzitters 8 Verslag

10 Directie en toezicht DIRECTIECOMITÉ Voorzitter Gustave NOWICKI Directeur-generaal Pascal MERTENS Effectieve leden Xavier BRENEZ (sinds 07/2008) Pascal COURARD Hubert HECK Jacques JONET Stefaan LAUWERS Luc MATTHYS Christian ROULLING (tot 06/2008) Rik SELLESLAGHS EXECUTIVE COMMITTEE Directeur-generaal Pascal MERTENS Executive Director Operations & Expertise Valérie NYS Executive Director Development Youcha MACKELBERT Executive Director Corporate Services Stéphane KODECK INTERN TOEZICHT - AUDITCOMITÉ Voorzitter Eric RAES Onafhankelijke bestuurders Marc DIERCKX Thierry VANDERMEERSCH Alex VERHEYDEN Vertegenwoordigers van de Directie Pascal MERTENS Dick VANWOLLEGHEM EXTERN TOEZICHT ERNST & YOUNG bedrijfsrevisoren B.C.V. vertegenwoordigd door Pierre ANCIAUX, vennoot 80 jaar, een nieuw elan! 9

11 De ondersteunende entiteiten De communautaire structuren VEBESS Deze vzw is eigenares van de gebouwen waarin de Landsbond gevestigd is en van het zorgverblijfcentrum Dunepanne. OPFOR De vzw OPFOR draagt actief bij tot de ontwikkeling van een leercultuur door het invoeren van effi ciënte leermethodes en -middelen. OPFOR organiseert opleidingen voor het personeel van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. HOSPITALIA De maatschappij van onderlinge bijstand Hospitalia biedt de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een hospitalisatieverzekering aan met verschillende formules (zie pagina 38). GFDI De vzw GFDI levert de Onafhankelijke Ziekenfondsen de informaticatoepassingen die ze nodig hebben om hun opdrachten optimaal te kunnen vervullen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen beschikken over gedecentraliseerde structuren voor ondersteuning en coördinatie in het kader van sociale hulpverlening, thuiszorg, het uitlenen van materiaal en, meer algemeen, mantelzorg ten voordele van de leden. Het gaat om de volgende entiteiten: de maatschappij van onderlinge bijstand MOB OSD- Vlaanderen, die bevoegd is voor de leden die op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap wonen; de maatschappij van onderlinge bijstand Centre de Services des Mutualités Libres Bruxelles/Wallonie, die bevoegd is voor de leden van de Franse Gemeenschap; de vzw Sozialdienst der Freien Krankenkasse, die bevoegd is voor de leden van de Duitstalige Gemeenschap; de maatschappij van onderlinge bijstand MOB Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die de leden van de Vlaamse Gemeenschap de voorzieningen aanbiedt die zijn vastgelegd in het kader van de zorgverzekering. CPC Het Centre de Production/Productiecentrum beheert alle geconsolideerde technische infrastructuren ter ondersteuning van de Core Business van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. HEARIS De coöperatieve vereniging HEARIS fungeert als aankoopcentrale voor het informaticamateriaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 10 Verslag

12 Organogram

13 Algemene Directie Een performante strategische besturing! 3 activiteiten zijn fundamenteel voor elke onderneming die zich op performante wijze wil ontplooien: de externe communi catie, de interne audit en de strategische beheerscontrole. Hierover wordt rechtstreeks gerapporteerd aan de Algemene Directie, in het kader van de strategische besturing van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Pascal MERTENS - Directeur - generaal Externe Externe communicatie Communicatie Bijna 200 persartikels Interne audit Interne audit 12 missies, 20 verslagen, 60 aanbevelingen Strategische beheerscontrole Strategische beheerscontrole 26 beheersindicatoren, ontwikkeld en bijgewerkt 12 Verslag

14 Operations & Expertise Het departement van de multitalenten In het departement Operations & Expertise beheren we het kloppende hart van de ZIV, de core business. Onze werknemers stellen al hun competenties ten dienste van onze ziekenfondsen, zodat die op hun beurt een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan hun leden. Onze sterktes: gespitste oren om de noden van onze klanten op te vangen, ons onderhandelingstalent, onze ethiek, het respect voor de reglementaire voorschriften, onze wil om vooruit te denken met zin voor vereenvoudiging en vooral onze ploeggeest! Valérie NYS - Executive Director De Expertise betrokken bij meer dan 150 instanties, alle gezagsdomeinen en - niveaus samen. Expertise Expertise Het aantal raadplegingsonder- zoeken adviserend geneesheer bedroeg voor 2008, dit is een stijging met 25% sinds Medisch Medisch behandelde facturen Operations Operations 80 jaar, een nieuw elan! 13

15 Development We bouwen aan het ziekenfonds van de burgers van morgen Youcha Mackelbert - Executive Director De Onafhankelijke Ziekenfondsen staan bekend als trendsetters binnen het domein van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het departement Development wil meer dan ooit anticiperen op de noden van de burgers van morgen, door verzekeringsproducten en -diensten te creëren die aangepast zijn aan hun noden, door een diensten- en kenniscentrum te zijn voor de concretisering van projecten, door creatieve informaticaoplossingen te bieden Hoe maken wij het verschil? Met onze visie en innovatie! Research & Information Research & Information 6 studies gepubliceerd 18 themaconferenties georganiseerd Health Products Health Products & Services & Services personen aangesloten bij Dentalia Plus Projecten Projecten werkaanvragen, in productie gebracht IT 14 Verslag IT uren voor 318 ontwikkelingsaanvragen

16 Corporate Services Beschermen en dienen HR, Legal Affairs en Financial, dat zijn de drie afdelingen van het departement Corporate Services. Onze missie? De belangen van de Landsbond en van onze werknemers beschermen en dienen. Onze sterke punten kunnen in drie woorden samengevat worden: professionalisme, kennis en precisie. Stéphane Kodeck - Executive Director boekingsstukken voor 10 boekhoudingen Financial Financial 248 medewerkers Human Resources Human Resources 63 behandelde contracten Legal Affairs Legal Affairs 80 jaar, een nieuw elan! 15

17 Gemotiveerde medewerkers ten dienste van de ziekenfondsen!

18

19

20 Gezondheidszorgbeleid

21 Terugblik op , een moeilijk jaar voor België maar een opportuniteit voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen Politiek en economisch mag het jaar 2008 in België met grote stelligheid een annus horribilis worden genoemd. Nooit was er zoveel politieke instabiliteit in de federale regering en werden er zoveel beslissingen, met daarmee gepaard gaande fi nan ciële verliezen, uitgesteld. Samen met de economische crisis, wekten beide fenomenen de indruk dat bepaalde zekerheden aan het wankelen werden gebracht en dat België stilaan in een moeras dreigde te verzinken. Gelukkig betekent democratie veel meer dan het regelmatig organiseren van een stembusronde. Echte democratie houdt een goede organisatie van de samenleving in, die toelaat dat de dagdagelijkse overeenkomsten rationeel en zonder aanhoudende politieke bemoeienissen kunnen worden afgesloten. In de Belgische gezondheidszorg is deze democratische uitbouw alleszins geslaagd. Een solide fi nanciële basis en een fi jnmazig beslissingsapparaat hebben er, in 2008, voor gezorgd dat het overeenkomstensysteem feilloos werd voortgezet en dat voor de ziekenfondsen en hun cliënten gewaar borgde prijzen werden gegarandeerd. Een positief toekomstplan In 2008, werd het Belgische gezondheidsbeleid echter meermaals kritisch doorgelicht. België zakte in de Euro Health Consumer index 2008 naar een twaalfde plaats! De reden: hoofdzakelijk omdat de toegang van de patiënt tot innovatie zeer lang op zich laat wachten. De onafhankelijke denktank Itinera deelde die mening in een kritisch rapport, dat het gebrek aan visie en het bijna exclusieve budgetbeleid aan de kaak stelde. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben lessen getrokken uit deze crisis, en de negatieve sfeer er rond, en werkten voor hun cliënten een positief toekomstplan, gebaseerd op innovatie en hun beleidsvisie, uit. Met een specifi ek sociaal-maatschappelijk project zijn de Onafhankelijke Ziekenfondsen een vernieuwende speler in het Belgische gezondheidszorgsysteem. De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn ervan overtuigd dat innovatie in de organi satie van de gezondheidszorg essentieel is. Deze dient te gebeuren in samenwerking met alle zorgverstrekkers. In de toekomst zullen diverse functies in de ziekenfondsen geautomatiseerd worden. Dit moet toelaten de mogelijke fouten in te perken en de effi ciëntie te verhogen. Zich bewust van deze evolutie, willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen aan de basis staan van vernieuwende initiatieven binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekeringen en hun leden innovatieve toepassingen, van de hoogste kwaliteit en met hoogste veiligheid, aanbieden. 20 Verslag

22 Innoverend dienstenpakket Eind 2008, dekt de verplichte ziekteverzekering nog 72% van alle uitgaven voor de gezondheidszorg. In de toekomst zal dit percentage wellicht nog verder dalen. Sommigen voorspellen zelfs een daling tot 50%. De Onafhankelijke Ziekenfondsen ontwikkelen daarom voor al hun leden op een eerste niveau toegankelijke aanvullende basisverzekeringen, op een tweede niveau een uitgebreide facultatieve verzekering, en op een derde niveau een zeer ruime comfortverzekering. Deze ontwikkelingen gebeuren conform de Europese en nationale regelgeving, en afgestemd op het marktgebeuren. Naast de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een totaal nieuw pakket diensten ontwikkeld, specifi ek voor hun leden. Deze diensten bestaan onder meer uit: dienstverlening en coördinatie in de thuiszorg, gebaseerd op elektronische ondersteuning; integrale verzorging voor de chronische patiënten, met inbegrip van risico-identifi catie, risicobeheer en preventie; verzorging ter gelegenheid van een hospitalisatie (vóór en na), bij het ontstaan van invaliderende toestanden. Evolutie naar een dienstenbedrijf Om deze visie te realiseren, zal de rol van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in de toekomst enigszins moeten veranderen en evolueren van een hoofdzakelijk tarifi catie-bedrijf nu naar een dienstenbedrijf, dat zijn leden specifi eke sociale producten en diensten aanbiedt. Binnen deze evolutie moet het streven naar kwaliteitszorg aan betaalbare prijzen, een prioriteit blijven. De essentiële eigenschappen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijven onveranderd: Onafhankelijkheid Om dit maatschappelijke project te kunnen verwezenlijken moeten de Onafhankelijke Ziekenfondsen onafhankelijk blijven, vanuit deze positie kunnen de Onafhankelijke Ziekenfondsen initiatieven ontplooien en samenwerkingsverbonden aangaan, die andere ziekenfondsen niet kunnen realiseren. Toekomstgerichtheid De wereld verandert en de technologie geeft nieuwe impulsen en opent ongekende perspectieven, niet alleen voor geneeskundige behandelingen, maar ook voor een snellere en correctere afwikkeling van administratieve processen. Binnen dit domein willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen een speerpunt zijn, met een uitdrukkelijke wil tot uitmuntendheid. Klantgerichtheid De leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen worden als klanten beschouwd. Dit betekent dat het belang van onze leden centraal staat in de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten en diensten. De kwaliteit van onze eigen diensten en die van de zorgverstrekkers staat op de eerste plaats. Medewerkersgerichtheid Dit sociaal en toekomstgericht project is de band die de medewerkers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij elkaar houdt en hen van het nodige enthousiasme voorziet. De wil om gezamenlijk vooruit te gaan, is essentieel om de weg naar uitmuntendheid in te kunnen slaan. De individuele ontplooiing van iedere medewerker gaat dan ook gepaard met een gezamenlijke vooruitgang van het geheel. 80 jaar, een nieuw elan! 21

23 22 Verslag

24 Verplichte Verzekering Verslag

25 In 2008 hebben personen zich bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen aangesloten De ledentallen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Eind 2008 bedroeg het geconsolideerde ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen rechthebbenden, die als volgt waren verdeeld: 501 OZ Onafhankelijk Ziekenfonds Mutualité Professionnelle et Libre de la Région Wallonne Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds Freie Krankenkasse Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds Partenamut - Mutualité Libre In vergelijking met 2007 ( rechthebbenden) is het globale ledental met leden (2,13 %) gestegen. Deze cijfers omvatten de Algemene Regeling, de Regeling Zelfstandigen en de Internationale Verdragen. De Internationale Verdragen vertegenwoordigen rechthebbenden (1,79 % van het globale ledental) Verslag

26 De Onafhankelijke Ziekenfondsen in vergelijking met de andere landsbonden Op 31 december 2008 zagen de ledentallen van de verschillende VI s er als volgt uit: Verdeling van de rechthebbenden per VI op 31 december 2008 (Internationale Verdragen niet meegerekend) ALGEMENE REGELING REGELING ZELFSTANDIGEN LB Aantal in % Aantal in % LCM , ,69 NLB , ,19 NVSM , ,78 LLB , ,02 MLOZ , ,00 HKZIV , ,32 NMBS ,24 0 0,00 TOTAAL , ,00 De Onafhankelijke Ziekenfondsen telt 17,05% van de rechthebbenden van de Algemene Regeling (16,76% op 30 juni 2007) onder zijn leden. In de Regeling Zelfstandigen is meer dan één rechthebbende op vier aangesloten bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen (28% op 31 december 2008). Alleen de LCM telt verhoudingsgewijs (en in absolute cijfers) meer zelfstandige verzekerden. De mutaties De mutaties In en Out per rechthebbende bedroegen in Net als de vorige jaren is dit saldo opnieuw gunstig voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen. MUTATIES IN MUTATIES OUT SALDO LCM NLB NVSM LLB HKZIV NMBS TOTAAL jaar, een nieuw elan! 25

27 2008 een bonus voor de geneeskundige verzorging In 2008 zal de sector geneeskundige verzorging, voor het derde opeenvolgende jaar, afsluiten met een boni op de begroting. Het uiteindelijk verfi jnde bon (na spijziging van het Toekomstfonds, de neutralisatie van de inhaalbedragen voor de ziekenhuizen en de niet gefi nancierde projecten) bedraagt nog slechts 93 miljoen euro. Globaal stegen de uitgaven wel nog met 9,3%. De uitgavenevolutie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen ligt, met 10,8%, zelfs iets hoger. Zo nemen de Onafhankelijke Ziekenfondsen 14,6% van het totaal van de staatsuitgaven voor hun rekening. Kunnen we deze hogere uitgavenevolutie objectief verklaren? Sinds 1 januari 2008, hebben alle rechthebbenden uit het stelsel van de zelfstandigen recht op de terugbetaling van wat men de kleine risico s noemt. De sectoren van de verpleegkundige thuiszorg, de tandverzorging, de logopedie en de kinesitherapie kennen een sterke stijging van de uitgaven in Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen, zijn de stijgingen duidelijk hoger dan het nationale gemiddelde. Dit is te verklaren door het feit dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen heel wat rechthebbenden tellen die behoren tot het stelsel van de zelfstandigen: 15,1% van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn zelfstandigen, op het geheel van de rechthebbenden VI s van het land is dat percentage slechts 9,8%. De uitbreiding van hun voordelen kan in de betrokken sectoren dan ook een verklaring bieden voor de stijging in de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die 5 percentpunten hoger is dan de nationale stijging. We stellen overigens vast dat de ledentallen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gestegen zijn met 2,75% tussen 2007 en 2008, terwijl die groei voor het land in zijn geheel slechts 0,46% bedraagt. Ondanks deze sterke stijgingen blijven de uitgaven Onafhankelijke Ziekenfondsen voor het overgrote deel van de sectoren nog onder het beoogde aandeel, rekening houdend met het marktaandeel Onafhankelijke Ziekenfondsen (18%). De enige uitzonderingen op die algemene regel zijn de sector van de logopedie (20,5%), die van de vroedvrouwen (19%) en het Bijzonder Solidariteitsfonds (20,9%). Vier sectoren vertonen een atypische evolutie Uit de uitgaven van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat het aandeel van de tandverzorging en de logopedie duidelijk groter is. Ondanks de uitbreidingen van het recht op de tegemoetkomingen VI s voor de zelfstandigen, blijkt het aandeel van de uitgaven van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, binnen de nationale uitgaven voor chronisch zieken en de maximumfactuur, overigens nog te dalen met respectievelijk 13,7% voor de maximumfactuur en 11,5% voor de chronisch zieken.

28 Evolutie van de voornaamste sectoren van de gezondheidszorg voor Onafhankelijke Ziekenfondsen en het Rijk (uitgaven in duizenden euro) Rubrieken MLOZ Rijk Aandeel MLOZ Uitg (1) Evol. (2) Uitg (1) BD-Uitg. (3) Evol. (2) in uitg. (4) 1 Honoraria van de geneesheren ,0% ,4% 14,2% 2 Tandverzorging ,3% ,8% 17,9% 3 Farmaceutische verstrekkingen ,4% ,5% 15,1% 4 Thuisverpleging ,7% ,4% 10,6% 5 Kinesitherapie ,6% ,0% 14,9% 6 Bandagisten - Orthopedisten ,0% ,4% 13,2% 7 Implantaten ,0% ,5% 14,1% 8 Verzorging door opticiens ,0% ,1% 17,7% 9 Verzorging door audiciens ,4% ,8% 16,2% 10 Vroedvrouwen ,2% ,9% 19,0% 11 Verpleegdagprijs ,2% ,8% 14,7% 12 Forfait voor verpleegdagprijs alg. ZH ,3% ,8% 16,6% 13 Militair hospitaal ,5% ,3% 21,5% 14 Dialyse ,1% ,5% 12,7% 15 RVT/ROB/Dagverzorgingscentra ,2% ,3% 11,4% 16 Geestelijke gezondheidszorg ,7% ,3% 10,2% 17 Revalidatie ,8% ,9% 15,9% 18 Bijzonder Fonds ,0% ,5% 20,9% 19 Logopedie ,2% ,3% 20,5% 20 Regularisaties ,1% ,1% 15,0% 21 Maximumfactuur ,3% ,3% 13,7% 22 Chronisch zieken ,3% ,2% 11,5% 23 Palliatieve zorgen ,1% ,5% 14,1% 24 Rest ,3% ,6% 2,0% TOTAAL ,8% ,3% 14,6% (1) Uitg. 2008: geboekte uitgaven in 2008 voor de verzorgingssector in kwestie (op het niveau van de MLOZ en het Rijk). (2) Evol.: evolutie van de geboekte uitgaven tussen 2007 en 2008 voor de verzorgingssector in kwestie (op het niveau van de MLOZ en het Rijk). (3) BD - Uitg.: verschil tussen de begrotingsdoelstelling 2008 en de uitgaven 2008 per verzorgingssector. Een negatief teken vóór het bedrag betekent een begrotingsoverschrijding van de betrokken verzorgingssector. De vermelding n.b. betekent niet-bepaald. (4) Aandeel MLOZ in uitg.: aandeel dat de uitgaven 2008 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen vertegenwoordigen in de uitgaven van het Rijk per verzorgingssector. 80 jaar, een nieuw elan! 27

29 Crisisjaar 2008 bedreigt de gezondheidszorg nog niet Heel de wereld gaat momenteel gebukt onder een gigantische economische crisis, voornamelijk als gevolg van de instorting van de internationale fi nanciële markten. Alsof dat niet rampzalig genoeg was voor ons welzijn en voor onze (geestelijke) gezondheid, slaagde de Belgische politiek erin om er ook nog een politieke, communautair getinte, crisis aan toe te voegen. Erger nog, de bankcrisis veroorzaakte in ons land een nieuwe politieke crisis. De verschuivingen binnen de regering, eind 2008, brachten niet de gewenste stabiliteit en vertrouwen. In 2008 sneuvelden heel wat zekerheden ; banken kunnen failliet gaan, spaargeld kan als sneeuw voor de zon smelten, de Octopuswerkgroep wordt een Heptatus monsterwerkgroep en de trias politica blijkt een mythe te zijn in ons democratisch landje. Toch was er ook hoop en geloof in de toekomst mogelijk. Want elk nadeel heeft ook zijn voordeel! En zelfs in de donkere Amerikaanse crisis klonk een Yes, we can. De sociale zekerheid is nog zeker! Onze sociale zekerheid blijft gelukkig een zekerheid en een bron van soelaas voor diegenen die in de crisis hun baan hebben verloren. Naast de vele analyses en voorspellingen over de oorzaak, het gevolg en de toekomst van de crisis horen we af en toe een positieve noot; in België bestaat er een goede sociale zekerheid. Een sociale zekerheid die de onmiddellijke gevolgen van de crisis voor de modale burger, die geconfronteerd wordt met loonverlies, opvangt. Maar, voor hoelang nog? 2009 wordt alleszins één van de misschien vele opeenvolgende jaren waarin de broeksriem aangehaald moet worden. Meer werkloosheidsuitkeringen én pensioenen als gevolg van de vergrijzing van de babyboomgeneratie, ziedaar de grote budgettaire uitdaging. Komt de medische sector ook in gevaar? In de sector van de geneeskundige verzorging mogen we niet klagen over de resultaten van In volle regeringscrisis en onder de voogdij van een regering voor lopende zaken heeft de Algemene Raad op 15 oktober 2007 de begroting voor geneeskundige verzorging voor het jaar 2008 vastgelegd op euro. Binnen het kader van de bestaande wettelijke groeinorm, nog steeds 4,5%, besliste de regering om een percentage vast te stellen dat zal worden gestort in het toekomstfonds voor de gezondheidszorg 1. Op initiatief van de verzekeringsinstellingen werd hiervoor, in de begroting voor het jaar 2008, 100 miljoen euro aan stabiliteitsprovisie gereserveerd en werd een innovatiefonds van 100 miljoen euro opgericht. De begroting voorzag een marge van 720 miljoen euro, waarvan 340 miljoen euro gebruikt wordt voor concrete nieuwe initiatieven (= +2,8% groei voor innovatie), met inbegrip van een budgettaire ruimte voor een nieuw akkoord met de artsen voor een bedrag van 82 miljoen euro. De overige 380 miljoen euro werd niet toegewezen, maar als provisie gehouden. 13 prioriteiten De regering Leterme pakte in maart 2008 uiteindelijk uit met een regeerakkoord met 13 prioriteiten voor de verdere uitbouw van de gezondheidszorg. Hieronder zullen we elk van deze 13 prioriteiten analyseren en quoteren aan de hand van één, twee of drie tekens gesteund door Onafhankelijke Ziekenfondsen, naargelang deze maatregelen overeenstemmen met de visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Prioriteit 1: Bevriezing bedrag van de persoonlijke aandelen, meer transparantie en grotere tariefzekerheid De akkoorden met de artsen en tandartsen bevatten concrete positieve maatregelen (zie verder), maar de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijven streven naar een co-responsabilisering van de patiënt in de kosten voor gezondheidszorg door middel van de inning van het persoonlijke aandeel. Sociale vangnetten moeten de sociaal zwakke patiënt blijven opvangen, maar de inkomstencriteria in hoofde van de rechthebbenden mogen niet de enige maatstaf zijn (zie verder: medische/chronische MAF). Bovendien streven we naar een verbetering van de transparantie van de prijsstructuur van gezond- 28 Verslag verschillend van het Zilverfonds die de betaling van de pensioenen waarborgt. Voorstel gesteund door de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Onze kracht. Onze waarden. Transparantie Respect. Innovatie. Kwaliteit Onafhankelijkheid. Jaarverslag. Solidariteit. Verantwoordelijkheid.

Onze kracht. Onze waarden. Transparantie Respect. Innovatie. Kwaliteit Onafhankelijkheid. Jaarverslag. Solidariteit. Verantwoordelijkheid. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 voorgelegd aan de algemene vergadering van 25 juni 2009 Innovatie Verantwoordelijkheid Solidariteit Transparantie Respect Ethiek Kwaliteit Onafhankelijkheid Onze waarden

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 4) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 5) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken Chris Boens, VVSG Jan Reynaert ecarmed: situatie De OCMW s kunnen medische kosten van behoeftige personen ten laste

Nadere informatie

Jaarverslag. Verplichte verzekering. Aanvullende verzekering. Publicaties & Events. Financieel rapport

Jaarverslag. Verplichte verzekering. Aanvullende verzekering. Publicaties & Events. Financieel rapport Jaarverslag 0 2011 2012 20 Verplichte verzekering Aanvullende verzekering Publicaties & Events Financieel rapport Inhoudstafel 1234 Onze organisatie 4 Verplichte verzekering 11 Aanvullende verzekering

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Michiel VLAEMINCK Schatbewaarder Landsbond der Christelijke Mutualiteiten De ziekenfondsen in België 7 verzekeringsinstellingen waarvan: 5 private landsbonden die

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE PREVALENTIE EN DE KOSTPRIJS VAN CHRONISCHE ZIEKTES

EVOLUTIE VAN DE PREVALENTIE EN DE KOSTPRIJS VAN CHRONISCHE ZIEKTES VERTEGENWOORDIGING & STUDIES EVOLUTIE VAN DE PREVALENTIE EN DE KOSTPRIJS VAN CHRONISCHE ZIEKTES Eind 2013 hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een analyse gemaakt van de concentratie van de uitgaven

Nadere informatie

voorgelegd aan de algemene vergadering van 27 juni 2008

voorgelegd aan de algemene vergadering van 27 juni 2008 voorgelegd aan de algemene vergadering van 27 juni 2008 Inhoudstafel EEN NIEUWE KIJK OP GEZONDHEIDSZORG 4 INLEIDING 5 DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN IN EEN OOGOPSLAG 6 I II III HET GEZONDHEIDSZORGBELEID

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

jaarverslag onafhankelijke ziekenfondsen 2005 voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 23 juni 2006

jaarverslag onafhankelijke ziekenfondsen 2005 voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 23 juni 2006 jaarverslag onafhankelijke ziekenfondsen 2005 voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 23 juni 2006 Onze basisfilosofie bestaat uit drie elementen: de MISSIE die de opdracht en de bestaansreden van onze

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen!

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Gids Dentimut First & Dentimut Plus Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking?

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking? Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie Kom jij in aanmerking? ZORGTRAJECT VOOR CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Heb je chronische nierinsufficiëntie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgtraject.

Nadere informatie

Dentalia Plus. voordelen om je 5 glimlach te verzekeren

Dentalia Plus. voordelen om je 5 glimlach te verzekeren Dentalia Plus voordelen om je 5 glimlach te verzekeren Dentalia Plus voordelen om je 5 glimlach te verzekeren Een gezond gebit is een must voor ons geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn. Dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen bouwen aan de toekomst!

Jaarverslag. Samen bouwen aan de toekomst! Jaarverslag 2012 Samen bouwen aan de toekomst! Editoriaal Onze gezondheidszorg wordt internationaal geprezen, want het zou een voorbeeld zijn van toegankelijkheid, solidariteit, dekking en vrijheid van

Nadere informatie

Gezondheidsweek aan zee. voor mensen met Multiple Sclerose

Gezondheidsweek aan zee. voor mensen met Multiple Sclerose Gezondheidsweek aan zee voor mensen met Multiple Sclerose De Onafhankelijke Ziekenfondsen en het Zorgverblijf Dunepanne in De Haan organiseren dit najaar een uniek project gericht naar mensen met multiple

Nadere informatie

Inhoudstafel DEEL 1 VAN DE STUDIE. 1. De oorspronkelijke probleemstelling Een evolutie in de benadering van deze problematiek...

Inhoudstafel DEEL 1 VAN DE STUDIE. 1. De oorspronkelijke probleemstelling Een evolutie in de benadering van deze problematiek... Inhoudstafel I NLEIDING................................................................1 DEEL 1 B ESCHRIJVING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE STUDIE 1. De oorspronkelijke probleemstelling.......................................6

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering van uw werkgever afloopt. 2 Onafhankelijk Ziekenfonds Securex

Nadere informatie

voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 25 juni 2004

voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 25 juni 2004 voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 25 juni 2004 jaarverslag 2003 Een nieuwe kijk op gezondheidszorg Onze basisfilosofie bestaat uit drie elementen: De MISSIE die de opdracht en de bestaansreden

Nadere informatie

~LGEMEEN lliseheers~omite

~LGEMEEN lliseheers~omite ~LGEMEEN lliseheers~omite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de w et van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel. :02 546 43 40 Fax : 02 546 2 1 53 ABC Verslag 2009/002

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden.

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Wegwijs in de MAF MAXIMUMFACTUUR MAF staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Omdat het een vrij complexe materie

Nadere informatie

verkiezingen mei 2014 visie en prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

verkiezingen mei 2014 visie en prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verkiezingen mei 2014 visie en prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 5 principes Oproep tot actie In de visie op de toekomst van de gezondheidszorg van de Onafhankelijke Ziekenfondsen staan

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015 HEALTH & PROTECTION Mechelen/ 2 oktober 2015 Inleiding waarschijnlijkheidsgraad Vermoedelijk Ernstige ziekte: 1 risico op 10 tijdens een leven Mogelijk Auto-ongeval: 1 risico op 85 Onwaarschijnlijk Als

Nadere informatie

Aanvraag voor een nieuwe aansluiting of productwijziging

Aanvraag voor een nieuwe aansluiting of productwijziging Aanvraag voor een nieuwe aansluiting of productwijziging Banner mutuelle A. VERZEKERINGSNEMERS Aanvraag Nieuwe aansluiting Productwijziging 1. Naam en voornaam van alle verzekeringsnemers Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie studie Ziekte van Alzheimer Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling van geneesmiddelen De ziekte van Alzheimer is een groot probleem voor onze volksgezondheid, niet alleen omdat er zoveel

Nadere informatie

Het systeem van de akkoorden artsen-ziekenfondsen: balans en toekomstperspectief

Het systeem van de akkoorden artsen-ziekenfondsen: balans en toekomstperspectief Het systeem van de akkoorden artsen-ziekenfondsen: balans en toekomstperspectief Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV VAS Herfstsymposium Algemeen Onderdeel van het Belgisch sociaal overlegsysteem

Nadere informatie

A. Toegang tot informatie (via extranet)

A. Toegang tot informatie (via extranet) Het partneraanbod van pharma.be Wat kan pharma.be betekenen voor u? pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, vertegenwoordigt de belangen van de innovatieve (bio-) farmaceutische

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Impact van de EU op human resources planning in healthcare

Impact van de EU op human resources planning in healthcare Impact van de EU op human resources planning in healthcare Brussel, 10 maart 2007 Rita Baeten Observatoire social européen v.z.w. bevoegdheden EU versus lidstaten Lidstaten Opleiding en onderwijs organisatie

Nadere informatie

Aanvraag voor een nieuwe aansluiting of productwijziging

Aanvraag voor een nieuwe aansluiting of productwijziging Aanvraag voor een nieuwe aansluiting of productwijziging Aanvraag Nieuwe aansluiting Productwijziging A. VERZEKERINGSNEMERS 1. Naam en voornaam van alle verzekeringsnemers Geslacht Geboortedatum B. CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds PRAKTISCH De adviserend geneesheer van je ziekenfonds Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat, 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Isopix,

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Zelfstandige? Partena Ziekenfonds: de beschermengel van je zaak én je gezin!

Zelfstandige? Partena Ziekenfonds: de beschermengel van je zaak én je gezin! Zelfstandige? Partena Ziekenfonds: de beschermengel van je zaak én je gezin! Inhoudsopgave I. Geef je gezin de bescherming die het verdient... 3 1. De Partena ziekteverzekering voor zelfstandigen... 3

Nadere informatie

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus De tandzorgverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus 2 , met de glimlach naar de tandarts Gezonde en mooie tanden zijn je hele leven belangrijk. Daarom moet je je gebit van jongs af goed verzorgen

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging : internationale relaties Omzendbrief VI nr 2014/216 van 23 mei 2014 80/108 816/2 821/7 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Visualisering toegankelijkheidsproblematiek op basis van Lorenzcurves en productie potentiële kerncijfers

Visualisering toegankelijkheidsproblematiek op basis van Lorenzcurves en productie potentiële kerncijfers Visualisering toegankelijkheidsproblematiek op basis van Lorenzcurves en productie potentiële kerncijfers 1. Context Nu we op IMA-niveau beschikken over het volledige uitgaven- en verzekerbaarheidsprofiel

Nadere informatie

Hierboven ziet u de levenslijn van het bestuur in België. Niets werkt nog. Alle vitale organen

Hierboven ziet u de levenslijn van het bestuur in België. Niets werkt nog. Alle vitale organen Geachte collega, Hierboven ziet u de levenslijn van het bestuur in België. Niets werkt nog. Alle vitale organen liggen stil. Ze worden geblokkeerd door een koppig non. De gevolgen voor artsen zijn duidelijk.

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen!

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Gids Dentimut First & Dentimut Plus Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Onderdelen van uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012 Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering ri de ridder 26.11.2012 begrotingsconclaaf 29/2/2008 regeerakkoord leterme 19/3/2008 een investering van 380 miljoen euro over periode 2008

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: -

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN HEVERLEE, 31 JULI 2017 Auteur Datum laatste aanpassing Status Kristien Dierckx 31 juli 2017 Finale versie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN

JAARVERSLAG 2014 ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN JAARVERSLAG 2014 ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN 1 p.5 DE ORGANISATIE p.39 PUBLICATIES 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTE VERZEKERING p.17 FINANCIEEL VERSLAG p.47 AANVULLENDE VERZEKERING p.29 CONTACT p.63 Volg ons op

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie Herman Nys KU Leuven Situering binnen Vlaamse beleidsvoornemens 1 Regeerakkoord 2014-2019 De zorg in Vlaanderen zal evolueren naar een meer

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.7.1. Inleiding De basisprincipes van het huidige Belgische gezondheidssysteem zijn: vrije keuze van geneesheer door de patiënten, therapeutische vrijheid voor de practiserende geneesheren en toegankelijkheid

Nadere informatie