ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT"

Transcriptie

1 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT AANVULLENDEE VOORWAARDE VAN DE AANVRAAG TOETS NIEUW WE OPLEIDING VOOR DE EXECUTIVE MASTER IN ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT 7 januari 2014

2 2 Contents 1. Inleiding De Voorgenomen maatregelen Inleiding Toelatingseisen Deficiëntieregeling Besluitvorming over de toelating 6 3. Bijlagen Bijlage 1: NVAO Besluit Bijlage 2: Literatuurlijst Toets Bedrijfskundige Kennis Bijlage 3: De RSM HBO Premaster in Business Administration 10

3 3 1. INLEIDING Op 10 juni 2013 heeft de NVAO besloten tot een positieve beoordeling onder voorwaarde van de aanvraag toets nieuwe opleiding voor de post-initiële wo-master Executive Master in Accounting and Financial Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam (zie bijlage 1). In dit besluit verleent de NVAO de positieve beoordeling voor één jaar met een aanvullende voorwaarde. De aanvullende voorwaarde luidt: De opleiding zal de instroom van gekwalificeerde studenten adequaat borgen door het hanteren van een transparante deficiëntieregeling die ertoe leidt dat studenten hun eventuele deficiënties voorafgaand aan de start van de opleiding kunnen wegwerken Dit document beschrijft de regeling waarmee de Erasmus Universiteit aan de gestelde voorwaarde wil voldoen. Graag merken we hierbij op dat het programma vanwege het in-company karakter, tot op heden nog geen nieuwe instroom studenten kent en er dus nog geen ervaring is met de implementatie.

4 4 2. DE VOORGENOMEN MAATREGELEN 2.1. Inleiding Om aan de voorwaarde van een adequate borging van de instroom te voldoen is besloten om naast het introduceren van een transparante deficiëntieregeling tevens de toelatingseisen aan te scherpen en te detailleren, zodat betere controle mogelijk is. Eerst beschrijven we de nieuwe gedetailleerde toelatingseisen, de transparante deficiëntieregelingen en vervolgens de besluitvorming rondom toelating; welke tevens zullen worden neergelegd in de Onderwijs en Examenregeling van de opleiding Toelatingseisen De toelatingseisen zijn als volgt: Studenten met een MSc in een gerelateerde discipline worden direct toegelaten. Studenten met een BSc in een gerelateerde discipline en twee jaar relevante werkervaring worden direct toegelaten. Als gerelateerde disciplines gelden: o WO opleidingen die geregistreerd staan in het CROHO in het onderdeel Economie, of niet Nederlandse opleidingen die naar het oordeel van de NUFFIC hier equivalent aan zijn. o WO opleidingen met een minimum van 120 ECTS aan relevante vakken in minstens 5 van de 7 hieronder genoemde vakgebieden inclusief wiskunde en statistiek (op voldoende niveau): Finance & Accounting, Marketing, HRM, Strategic Management, Supply Chain Management/Logistics, Business Information Management, (Business) Economics. Studenten met een MSc (met aanvullend 2 jaar relevante werkervaring) of een BSc (met aanvullend 5 jaar relevante werkervaring) in een niet-gerelateerde discipline zullen voor toelating een positief resultaat voor de toets Bedrijfskundige Academische Basiskennis dienen te behalen. Ter voorbereiding biedt de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) een lijst met aanbevolen literatuur (zie bijlage 2). Studenten met een HBO graad zullen niet worden toegelaten, tenzij aangevuld met het succesvol doorlopen van het standaard HBO Premaster in Business Administration dat RSM zowel in het Nederlands als in het Engels aanbiedt. De HBO Premaster is een één studiejaar durend programma, dat uitsluitend in september begint. Voor meer informatie over dit programma, zie bijlage 3. Voldoende beheersing van de Engelse taal, aan te tonen op één van de volgende manieren: o Een VWO-diploma met een voldoende voor Engels; o Een TOEFL-test met een minimale score van van (webbased); o De ITP-TOEFL-test van het Taal- en Trainingscentrum met een minimale score van 575; o Een IELTS-test met minimaal een 6,5; o De Intake toets van het Taal- en Trainingscentrum van Erasmus Universiteit Rotterdam, niveau B2.2;

5 5 o Een bachelor diploma van een WO of HBO-opleiding waarvan tenminste de laatste drie jaren volledig in het Engels zijn Deficiëntieregeling De voorgenomen deficiëntieregeling bestaat uit twee delen: REGELING VOOR KANDIDATEN MET EEN BSC OF MSC UIT EEN NIET GERELATEERDE DIS- CIPLINE Voor kandidaten met een BSc of MSc uit een niet gerelateerde discipline is niet het niveau, maar de ontbrekende academische bedrijfskundige basiskennis van belang. We bieden deze kandidaten een literatuurlijst (uitgegeven in één speciaal voor dit doel samengesteld boek, zie bijlage 1), die de basisdomeinen van de bedrijfskunde dekt: Global Business, Strategic Management, Corporate Governance & Ethics, Operations & Supply Chain Management, Organisational Behaviour & Human Resource Management, Marketing & Sales Management, Financial Management. Het bestuderen van deze literatuur vertegenwoordigt een studielast van 8 ECTS. Ter toetsing dient de kandidaat een examen af te leggen van 4 uur (2 x 2 uur) met een mix van multiple choice en open vragen. Deze toets zal worden samengesteld en geëvalueerd door RSM vakdocenten uit de betreffende disciplines. Het aantal vragen zal in verhouding liggen met de hoeveelheid geboden literatuur per domein. Het doel van de toets is vast te stellen of de kandidaat kennis heeft op de benoemde domeinen op bachelor niveau. REGELING VOOR KANDIDATEN MET EEN BACHELORDIPLOMA VAN EEN AAN BEDRIJFS- KUNDE VERWANTE GEACCREDITEERDE HBO-OPLEIDING Voor kandidaten die langs deze route toegang zoeken tot het programma, sluiten we aan bij de reeds bestaande regeling van de Rotterdam School of Management voor HBO studenten: het Pre-Master Programme, dat zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar is (CROHO code 50645). Kandidaten met een bachelor diploma van een aan Bedrijfskunde verwante geaccrediteerde HBOopleiding kunnen zich middels het pre-master programma en afleggen van een GMAT 1 (en indien noodzakelijk Engelse test) voorbereiden op deelname aan de diverse MSc programma s van RSM. De vereiste minimum score voor de GMAT is 600, tevens mag de score niet ouder dan twee jaar zijn. Het pre-master programma dient in maximaal twee opeenvolgende jaren afgerond te zijn. Indien het pre-master programma na twee jaar niet is afgerond vervalt de geldigheid van de behaalde resultaten. 1 Met ingang van september 2015 wordt de GMAT examen een toelatingseis voor het premaster programma.

6 6 Het afronden van het pre-master programma (plus GMAT en indien noodzakelijk Engelse test) geeft géén recht op een bachelor diploma, noch op een getuigschrift. Wat de deelnemer krijgt is een bewijs van toelating tot de Master dat binnen één jaar dient te worden verzilverd. In bijlage 3 staat het pre-master programma nader beschreven Besluitvorming over de toelating Aangezien het een in-company programma betreft, zal de opdrachtgever / het cliënt bedrijf de kandidaten aandragen, waarna de programma staf (programma directeur, academisch directeur en programma manager) de kandidaten zal toetsen aan de toelatingscriteria, waarbij de programma directeur en de academisch directeur beoordelen of een kandidaat aan de toelatingseisen voldoet en de programma manager de administratieve controles uitvoert (diploma s, GMAT etc.) en verslag legt van de bevindingen. Programma directeur en academisch directeur besluiten tot toelating en zullen die beslissing schriftelijk terugkoppelen aan de kandidaat en de opdrachtgever.

7 7 3. BIJLAGEN 3.1. Bijlage 1: NVAO Besluit

8

9

10

11

12

13

14

15 Bijlage 2: Literatuurlijst Toets Bedrijfskundige Kennis De literatuur zal worden aangeboden in een custom-made boek: Understanding Business DOMEIN: GLOBAL BUSINESS 1. National Differences in Political Economy: Chapter 2 from International Business: Competing in the Global Marketplace, Ninth Edition by Hill, Differences in Culture: Chapter 4 from International Business: Competing in the Global Marketplace, Ninth Edition by Hill, Regional Economic Integration: Chapter 9 from International Business: Competing in the Global Marketplace, Ninth Edition by Hill, 2013 DOMEIN: STRATEGIC MANAGEMENT 4. Strategic Management: Creating Competitive Advantages: Chapter 1 from Strategic Management: Text and Cases, Global Sixth Edition by Dess, Lumpkin, Eisner, McNamara, Kim, Analyzing the External Environment of the Firm: Chapter 2 from Strategic Management: Text and Cases, Global Sixth Edition by Dess, Lumpkin, Eisner, McNamara, Kim, Assessing the Internal Environment of the Firm: Chapter 3 from Strategic Management: Text and Cases, Global Sixth Edition by Dess, Lumpkin, Eisner, McNamara, Kim, Business-Level Strategy: Creating and Sustaining Competitive Advantages: Chapter 5 from Strategic Management: Text and Cases, Global Sixth Edition by Dess, Lumpkin, Eisner, McNamara, Kim, Corporate-Level Strategy: Creating Value through Diversification: Chapter 6 from Strategic Management: Text and Cases, Global Sixth Edition by Dess, Lumpkin, Eisner, McNamara, Kim, 2012 DOMEIN: CORPORATE GOVERNANCE & ETHICS 9. What is Corporate Governance?: Chapter 1 from Corporate Governance by Thomsen, Conyon, The Mechanisms of Governance: An Introduction: Chapter 3 from Corporate Governance by Thomsen, Conyon, Corporate Social Responsibility: Chapter 6 from Corporate Governance by Thomsen, Conyon, Family Business with Examples from East Asia: Chapter 17 from Corporate Governance by Thomsen, Conyon, 2012 DOMEIN: OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 12. Production and Operations Management: Chapter 9 from Understanding Business, 10th Edition by Nickels, McHugh, McHugh, Inventory Management and Risk Pooling: Chapter 2 from Designing and Managing the Supply Chain, Third Edition by Simchi-Levi, Kaminsky, Supply Contracts: Chapter 4 from Designing and Managing the Supply Chain, Third Edition by Simchi-Levi, Kaminsky, The Value of Information: Chapter 5 from Designing and Managing the Supply Chain, Third Edition by Simchi-Levi, Kaminsky, Distribution Strategies: Chapter 7 from Designing and Managing the Supply Chain, Third Edition by Simchi- Levi, Kaminsky, 2008 DOMEIN: ORGANISATIONAL BEHAVIOUR & HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 17. Job Performance: Chapter 2 from Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, Third Edition by Colquitt, Lepine, Wesson, Job Satisfaction: Chapter 4 from Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, Third Edition by Colquitt, Lepine, Wesson, Motivation: Chapter 6 from Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, Third Edition by Colquitt, Lepine, Wesson, 2013

16 9 20. Personality and Cultural Values: Chapter 9 from Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, Third Edition by Colquitt, Lepine, Wesson, Teams: Characteristics and Diversity: Chapter 11 from Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, Third Edition by Colquitt, Lepine, Wesson, Leadership: Styles and Behaviors: Chapter 14 from Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, Third Edition by Colquitt, Lepine, Wesson, Human Resource Management: Finding and Keeping the Best Employees: Chapter 11 from Understanding Business, 10th Edition by Nickels, McHugh, McHugh, Dealing with Union and Employee Management Issues: Chapter 12 from Understanding Business, 10th Edition by Nickels, McHugh, McHugh, 2013 DOMEIN: MARKETING & SALES MANAGEMENT 25. Marketing: Helping Buyers Buy: Chapter 13 from Understanding Business, 10th Edition by Nickels, McHugh, McHugh, Developing and Pricing Goods and Services: Chapter 14 from Understanding Business, 10th Edition by Nickels, McHugh, McHugh, Distributing Products: Chapter 15 from Understanding Business, 10th Edition by Nickels, McHugh, McHugh, Using Effective Promotions: Chapter 16 from Understanding Business, 10th Edition by Nickels, McHugh, McHugh, 2013 DOMEIN: FINANCIAL MANAGEMENT 29. Understanding Accounting & Financial Information: Chapter 17 from Understanding Business, 10th Edition by Nickels, McHugh, McHugh, Financial Management: Chapter 18 from Understanding Business, 10th Edition by Nickels, McHugh, McHugh, The Accounting Cycle: Capturing Economic Events: Chapter 3 from Financial & Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, 16th Edition by Williams, Haka, Bettner, Carcello, Inventories and the Cost of Goods Sold: Chapter 8 from Financial & Managerial Accounting: The Basis for BusinessDecisions, 16th Edition by Williams, Haka, Bettner, Carcello, Financial Statement Analysis: Chapter 14 from Financial & Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, 16th Edition by Williams, Haka, Bettner, Carcello, Management Accounting: A Business Partner: Chapter 16 from Financial & Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, 16th Edition by Williams, Haka, Bettner, Carcello, Cost-Volume-Profit Analysis: Chapter 20 from Financial & Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, 16th Edition by Williams, Haka, Bettner, Carcello, Responsibility Accounting and Transfer Pricing: Chapter 22 from Financial & Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, 16th Edition by Williams, Haka, Bettner, Carcello, Rewarding Business Performance: Chapter 25 from Financial & Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, 16th Edition by Williams, Haka, Bettner, Carcello, Capital Budgeting: Chapter 26 from Financial & Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, 16th Edition by Williams, Haka, Bettner, Carcello, The Time Value of Money: Future Amounts and Present Values: Chapter Appendix from Financial & Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, 16th Edition by Williams, Haka, Bettner, Carcello

17 Bijlage 3: De RSM HBO Premaster in Business Administration INLEIDING Aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University kunnen studenten met een bachelordiploma van een aan Bedrijfskunde verwante geaccrediteerde HBO-opleiding zich middels het premasterprogramma en afleggen van een GMAT (en indien noodzakelijk Engelse test) voorbereiden op deelname aan de diverse MSc programma s van RSM. De HBO-premaster begint uitsluitend per september en is een studiejaar durend programma dat, bij succesvolle afronding, recht geeft op een toelatingsbewijs tot de éénjarige Engelstalige MSc programma s van RSM. Ook ben je toelaatbaar tot het 1½-jaar durende (18 maanden) MSc International Management - CEMS programma en het éénjarige programma Chinese Economy & Business. Voor deze programma s gelden wel extra selectiecriteria. Het premasterprogramma dient in maximaal twee opeenvolgende jaren afgerond te zijn. Indien het premasterprogramma na twee jaar niet is afgerond vervalt de geldigheid van de behaalde resultaten. NB: het afronden van het premasterprogramma (plus GMAT en indien noodzakelijk Engelse test) geeft géén recht op een bachelordiploma, noch op een getuigschrift. Wat je krijgt is een bewijs van toelating tot de Master dat binnen één jaar dient te worden verzilverd. TOELATINGSCRITERIA Vereiste Bachelor Een Bachelor diploma van een Nederlandse HBO instelling behaald bij een (door de NVAO) geaccrediteerde hogeschool in Nederland, met voldoende, voor RSM, relevante vakken. Voor een lijst van HBO opleidingen die in het verleden aan onze eisen voldeden. Let op, als je één van deze opleidingen hebt afgerond, dan is dit geen garantie op toelating tot de pre-master. Wij zullen jouw cijferlijst controleren op relevante vakken en deze beoordelen. Als jouw HBO opleiding niet op deze lijst staat, maar jij wel aan de onderstaande eisen voldoet, kun je een inschrijfverzoek indienen door het online aanmeldingsformulier (OLAF) in te vullen. Bachelor curriculum gerelateerde eisen Je moet een HBO Bachelor opleiding succesvol hebben afgerond met daarin vakken die betrekking hebben op alle relevante gebieden van Bedrijfskunde (het diploma moet uiterlijk op 31 augustus 2014 in ons bezit zijn). Dit komt neer op een minimum van 120 ECTS aan relevante vakken in minstens 5 van de 7 hieronder genoemde vakgebieden inclusief wiskunde en statistiek (op voldoende niveau):

18 11 Finance & Accounting, Marketing, HRM, Strategic Management, Supply Chain Management/Logistics, Business Information Management, (Business) Economics. Wanneer jouw cijferlijst een vak vermeldt als project of stage of een andere onduidelijke titel, voorzie ons dan van aanvullende informatie zoals een korte omschrijving van de inhoud van het vak. Gewogen gemiddeld eindcijfer Je hebt een gewogen gemiddeld eindcijfer van minimaal een 7 op een 10-punts schaal (onafgerond) behaald op het moment van aanmelding (en ook bij de daadwerkelijke aanvang van de pre-master). Als jouw hogeschool geen cijfersysteem gebruikt, dan zal deze instelling ons moeten voorzien van een conversie tabel (bijvoorbeeld: Voldoende = 6.5, Goed = 8.0, Excellent = 9.0). Als dit niet mogelijk is, vereisen wij een GMAT examenresultaat om jouw dossier te kunnen beoordelen. Engelse taalvaardigheid Wij vereisen dat een pre-master student aan het eind van de pre-master beschikt over een Engelse taalvaardigheid op het niveau B2.2. Dit moet met een officiële test aangetoond worden. een voldoende resultaat op het VWO diploma/certificaat; een TOEFL-test met een minimale score van (ibt - webbased); de ITP-TOEFL-test van het Taal- en Trainingscentrum met een minimale score van 575; een IELTS-test met minimaal een 6,5; de Intake toets van het Taal- en Trainingscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam, niveau B2.2; een Bachelor diploma van een HBO opleiding waarvan tenminste de laatste drie jaren volledig in het Engels zijn. Op het moment van aantonen van Engels sufficiëntie mag het betreffende certificaat (m.u.v. het VWOdiploma) niet ouder zijn dan 2 jaar. Mocht je een van bovenstaande documenten niet kunnen aantonen, dan ben je deficiënt. Je dient dan de deficiëntie weg te werken vóór aanvang van de Master (gedurende de pre-master. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam worden ook taalcursussen aangeboden. De kosten van toetsen en cursussen worden niet vergoed door RSM. GMAT Het GMAT examen is een test die elke pre-master student gedurende de pre-master behaald moet hebben, alvorens te kunnen beginnen aan de Master. De minimale score die RSM eist is 600. Degenen die een aanvraag indienen met een GMAT score van 600 of hoger, worden met voorrang behandeld (totdat het maximum aantal inschrijvers voor het programma behaald is).

19 12 Let Op! Bij de aanmelding tot de pre-master 2015/2016 (start september 2015) is het overleggen van een GMAT score van 600 of hoger verplicht. CV Op je CV moet alle relevante (werk)ervaring vermeld worden. Motivatiebrief Leg in deze brief kort en bondig uit waarom je de pre-master wilt doen. Numerus clausus 200 studenten Duur van het programma Minimum van 31 ECTS*, gedurende 12 maanden *Dit is exclusief de voorbereidingstijd voor het GMAT examen. Dit is de verantwoordelijkheid van de student zelf, niet van RSM. Behaalde diploma Bij het afronden van de pre-master krijg je geen diploma. Het pre-master programma is bedoeld ter voorbereiding op een van de Master programma s van RSM. Collegegeld Studenten die instromen vanuit een Nederlandse HBO opleiding betalen voor het collegejaar ,- (onder voorbehoud van wijzigingen). Voor meer informatie over het collegegeld, bezoek de website van ons Erasmus Student Service Centre, het centrale servicepunt voor alle aankomende en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Programma CROHO code CURRICULUM Het Nederlandstalige programma bestaat uit twee verplichte onderdelen en een optioneel onderdeel. Daarnaast dient een GMAT (en indien noodzakelijk Engelse test) afgelegd te worden.

20 13 1) Academische vaardigheden/basispakket In dit onderdeel komen de volgende vakken aan bod: Wetenschapsleer, Methodologie, Statistische Methoden en Technieken, Marktonderzoek, Research Training & Bachelor scriptie. Omvang: 27 ECTS. Basispakket Premaster Business Administration/Bedrijfskunde (Nederlandstalig programma) Sept. - Dec. Jan. - Maart April - Juni Juli - Aug. 1e trimester 2e trimester 3e trimester zomer Methodologie (BKB0002) Statistische Methoden & Technieken (BKB0019) Marktonderzoek (BKB0024) Hertentamens (3 ECTS) Wetenschapsleer (BKB1016) (6 ECTS) (3 ECTS) Research Training & Bachelor Scriptie (BKBBTH) (3ECTS) (12 ECTS) 6 ECTS (168 uren) 12 ECTS (336 uren) 9 ECTS (252 uren) Aanvullend gelden er extra eisen voor toelating tot de Master, waar voor of tijdens de pre-master en dus voor de start van de Master, aan moet worden voldaan: GMAT en Engels 2) Inhoudelijk kennisgebied(en) Voor de Executive Master in Accounting and Financial Management dien je de volgende vakken uit het reguliere bachelorprogramma gedurende de premaster naast het basispakket te volgen. Nr Verplicht Vak ECTS BKB0018 Management Accounting (6 ECTS) BKB0031 Financial Accounting (5 ECTS) Opmerking: Er worden GEEN vrijstellingen verleend voor onderdelen van deze premaster. TOELATINGSEISEN TOT DE MASTER De Masteropleidingen zijn Engelstalig. Beheersing van de Engelse taal is dus een vereiste. Aan de toelatingseis Engels moet je voldaan hebben om tot de Master toegelaten te kunnen worden. Een eventuele Engels deficiëntie kan nog gedurende de premaster opgeheven worden. Dat je het Engels voldoende beheerst kun je aantonen op één van de volgende manieren:

21 14 Een VWO-diploma met een voldoende voor Engels; Een TOEFL-test met een minimale score van van (webbased); De ITP-TOEFL-test van het Taal- en Trainingscentrum met een minimale score van 575; Een IELTS-test met minimaal een 6,5; De Intake toets van het Taal- en Trainingscentrum van Erasmus Universiteit Rotterdam, niveau B2.2; Een bachelordiploma van een HBO-opleiding waarvan tenminste de laatste drie jaren volledig in het Engels zijn. GMAT Naast het voltooien van je premasterprogramma dien je voor toelating tot de master ook de GMAT gedaan te hebben met een score van minimaal 600. Dit is een stevige test die je niet licht moet opvatten. Het advies is dan ook om bij aanvang van de premaster ook direct te beginnen met de voorbereiding op deze test. (Het GMAT examen bestaat uit vier onderdelen: verbal, quantitative, analytical writing & integrated reasoning. De eerste twee delen bepalen de score. Voor RSM is het niet noodzakelijk om de onderdelen 'analytical writing' & 'integrated reasoning' te voltooien.) GMAT scores ouder dan twee jaar zijn niet geldig voor RSM. De vereiste minimum score is 600. Lagere scores worden niet geaccepteerd. Vanaf september 2015 wordt de GMAT examen een toelatingseis voor het premaster programma.

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2008-2009 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen

Nadere informatie

Ten behoeve van de NVAO Accreditatie April 2013

Ten behoeve van de NVAO Accreditatie April 2013 TiasNimbas Business School Herbeoordelingsrapportage Toets Nieuwe Opleiding Executive Master of IT-Auditing Ten behoeve van de NVAO Accreditatie April 2013 Herbeoordelingsrapportage Executive Master of

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Faculteit der Technische Wetenschappen

Faculteit der Technische Wetenschappen Informatieblad 2015 Premaster Techno MBA Faculteit der Technische Wetenschappen Voorwoord Dit informatieblad Premaster Techno MBA 2015 bevat essentiële informatie voor personen die zich willen aanmelden

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - ALGEMEEN... 3 Paragraaf 1 Algemene epalingen... 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 1.2 egripsbepalingen... 4 Artikel 1.3 Doel van de opleiding... 5 Artikel

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie