MINOREN EN MASTERS SBI:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINOREN EN MASTERS SBI:"

Transcriptie

1 MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel van dit overzicht bestaat uit minoren die oudsbi ers hebben gekozen. Ten eerste: Drie partijen die een belangrijke rol spelen voor de goedkeuring van de minor en voor de toelating tot een master: SBIexamencommissie: SBI waardige vakken? (goedkeuring aanvragen door je vakkenpakket te mailen naar: en zie: Het vak zelf, instroomeisen? Is er voorkennis vereist? Neem contact op met de vakcoördinator. Mastercoördinator: wat zijn de instroomeisen voor de master? Een belangrijke notitie: Er kunnen mutaties optreden in de vakken (inhoud, in welke periode het wordt gegeven, instroomeisen) en de instroomeisen voor Masters. Houdt hier dus rekening mee. Let op de inschrijvingstermijnen voor de minoren: De aanmeldingsperiode voor minoren op de Erasmus Universiteit in Rotterdam liepen in collegejaar van 16 april tot en met 7 mei. Dit is al vroegtijdig tijdens Studie en Loopbaan. Ook aan andere universiteiten kan de aanmelddeadline eerder vallen dan aan de VU. 1) TYPISCH SBI We raden je aan de vakken Technology and innovation (6 EC, periode 1), Open innovation in sciences (6EC, periode 2) en Innovation in life & health and energy & sustainability (6 EC, periode 2) te gebruiken om je Vrije minor SBI aan te vullen tot 30 EC. 2) FEWEB MINOREN & MASTERS Voor het volgen vakken van de onderstaande vakken is het noodzakelijk dat de vakken in VUnet voor je worden klaargezet. Stuur een mail naar Kim Retra met de minorvakken (met vakcode) die je bij FEW wil gaan volgen. Kim Retra zal je mail doorsturen naar de studieadviseurs van FEWEB. Je vakken staan dan zo spoedig mogelijk klaar op VUnet. FEWEB MASTER BUSINESS ADMINISTRATION, MASTERSPECIALISATIE ENTREPRENEURSHIP Midden en Kleinbedrijf (E_EBE3_MKB, 6 EC, periode 1) Knowledge Management (E_BK3_KM, 6 EC, periode 2) Organization Perspectives and Dynamics (E_BK3_OPD, 6 EC, periode 2) FEWEB MASTER BUSINESS ADMINISTRATION, MASTERSPECIALISATIE STRATEGY & ORGANIZATION Knowledge Management (E_BK3_KM, 6 EC, periode 2) Strategy & Environment (E_BK2_SENV, 6 EC, periode 1) Organization Perspectives and Dynamics (E_BK3_OPD, 6 EC, periode 2)

2 FEWEB MASTER BUSINESS ADMINISTRATION, MASTERSPECIALISATIE TRANSPORT & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Transport, Distribution and Logistics (E_BK3_TDL, 6 EC, periode 2) Knowledge Management (E_BK3_KM, 6 ECTS, periode 2) Service Logistics (X_401084, 6 EC, periode 2,) FEWEB MASTER MARKETING Marketing 3.1 (E_EBE3_mkt, 6EC, periode 1) Consumer Behavior (E_EBE3_CB, 6 ec, periode 2) Marketing Research (E_BK3_MRES, 6 ec, periode 4) + een marketingcomponent binnen je SBI bacheloreindproject. Niet verplicht maar misschien wel interessant: Online Marketing strategie (E_EBE2_MKT, 3ec, periode 2) 3) FSW MINOREN & MASTERS FSW MASTER BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE Business Anthropology (6 ECTS, periode 1) Social Capital & Networks (6 EC, periode 2) M&T voor Kwalitatief Organisatieonderzoek (6ECTS, periode 2) + een FSW component binnen het bachelorproject. 4) MASTER SCIENCE FOR ENERGY AND SUSTAINABLITY : EEN PHYSICS EN EEN CHEMISTRY RICHTING. Met deze opleidingen zijn geen officiële afspraken gemaakt, maar dit biedt je een houvast. Neem voor de Physics richting contact op met John Kennis en voor de Chemistry richting met Chris Slootweg. MASTERTRACK SCIENCE FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY: PHYSICSRICHTING De algemene eisen (dus niet specifiek voor SBI) voor de tracks van de master physics zijn als volgt (zie hieronder, voorstel Master Physics Neem contact op met John Kennis, Mastercoördinator Physics, om een persoonlijk aansluitend pakket te vormen voor SBI. Voorstel Master Physics OER Artikel 6 Vooropleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een bewijs van toelating, verstrekt door of namens het faculteitsbestuur, omdat hij heeft aangetoond te voldoen aan de toelaatbaarheidseisen van kennis, inzicht en vaardigheden op het eindniveau van een wetenschappelijke bacheloropleiding. 2. Vooropleidingseisen 2.1. Het bachelordiploma Natuurkunde, Technische Natuurkunde of Natuurkunde en Sterrenkunde verleend door een Nederlandse universiteit.

3 2.2. Een student die een universitair bachelordiploma van een andere opleiding dan de in lid 1 genoemde heeft behaald, kan tot de opleiding worden toegelaten als naar het oordeel van de examencommissie voldaan is aan de volgende voorwaarden: * de vooropleiding, inclusief eventuele aanvullingen, omvat ten minste 90 EC natuurkunde en wiskunde, waarvan ten minste 18 EC wiskunde en ten minste 60 EC natuurkunde, inclusief natuurkundepractica en projecten; * in de vooropleiding moet de omvang van elk der onderdelen Mechanica, Quantummechanica, Electromagnetisme, en Statistische fysica/thermodynamica ten minste 3 EC zijn; * in de vooropleiding moet de omvang van natuurkundepractica en projecten minimaal 18 EC zijn als gekozen wordt voor een mastertrack experimentele natuurkunde; * in de vooropleiding moet de omvang van geavanceerde natuurkundevakken minimaal 18 EC zijn als gekozen wordt voor de mastertrack theoretische natuurkunde; * de vooropleiding voldoet aan de kwalificaties van een universitaire bacheloropleiding zoals geformuleerd in de Dublin descriptoren; * de student beheerst de Engelse taal op minimaal het niveau van het eindexamen vwo De examencommissie kan bij toelating aanvullende eisen stellen over de inhoud van het af te leggen masterexamen van de opleiding Physics. Dit is dus voor SBI studenten niet haalbaar binnen 30 EC minorruimte. Een belangrijk advies hierbij is: ga met John Kennis, de mastercoördinator Physics, om te tafel zitten. De vrije ruimte in je master kan namelijk ook gebruikt worden om je deficiëntie weg te werken. Er bestaat zo de mogelijkheid, in overeenstemming met John Kennis, om SBI in drie jaar af te ronden en daarna toelaatbaar te zijn voor een Physics Master. MASTERTRACK SCIENCE FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY: CHEMISTRYRICHTING Om aan de kunnen sluiten de Chemistry richting moet je een aantal Chemistry vakken in je minor kiezen. Hieronder is een voorbeeld weergeven van een SBI student die deze richting heeft gekozen. Dit biedt je een houvast. Ga met Chris Slootweg in gesprek voor het samenstellen van je persoonlijke vakkenpakket. Indien nodig biedt de Mastertrack een vrije ruimte of deficiëntie weg te werken. Verplicht Organische en Anorganische Chemie, Jr1, P5 Organische Chemie Jr2, P1 Anorganische Chemie Jr2, P2 5) FINANCE Deze student heeft minorprogramma samengesteld om voor een Finance Master toelaatbaar te zijn, en geldt dus niet per definitie voor iedereen. Neem contact om met de Master coördinator Finance voor je persoonlijke vakkenpakket. Alleen na gesprek met de Mastercoördinator ben je toelaat voor de onderstaande vakken. Methoden en technieken (economie, calculus) Corporate finance 3 (Zonder voorkennis niet mogelijk. Ga op zoek naar de andere Corporate Finance vakken) Werkcollege Corpfin (scriptie schrijven en presenteren) Investments (combinatie van calculus, lineaire algebra en finance) 6) FALW MASTER: MPA Met SBI Bachelor ben je direct toelaatbaar voor een Master aan de Faculteit Aard en Levenswetenschappen. Een FALW Master interessant voor SBI ers is: Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences (MPA). analysisentrepreneurshiphealthlifesciences/index.asp

4 7) MINOR ENTREPRENEURSHIP (UVA) Deze minor kan gevolgd worden in semester 1 in het Nederlands of in semester 2 in het Engels. Verplichte vakken: Cases in Entrepreneurship (6 EC) Entrepreneurship in Practice (18 EC) Keuzevakken: Strategisch Management (6EC) Accounting (6EC) Marketing (6EC) Ondernemingsrecht (6EC) 8) MINOR EN MASTERTRACK SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGY (SET); TU DELFT. Deze student heeft het minorprogramma SET gekozen om toelaatbaar te zijn voor de Master Sustainable Energy Technology toelaatbaar te zijn. Hieronder is het vakkenpakket weergeven: 9) MASTER ENERGY SCIENCE (UNIVERSITEIT VAN UTRECHT) In het collegejaar 2012/2013 heeft een SBI student dit minorvak moeten doen of toelaatbaar te zijn deze Master: Energy Analysis (7.5 punten). Ook te volgen aan de Open Universiteit (4.5 punten). Echter tegen betaling, Neem contact met de Universiteit van Utrecht wat de huidige instroomeisen zijn voor deze Master. Voor het bovenstaande vak kan je je relatief eenvoudig aanmelden. Je moet je via de Universiteit van Utrecht aanmelden voor dit vak en een bewijs van betaald collegegeld kunnen aantonen, aan te vragen bij het

5 onderwijsbureau. De enige andere instroomeis voor deze master is dat je minimaal een 7 hebt gehaald voor thermodynamica. Het vak Sustainable Energy Analyses is erg op thermodynamica gericht, dus daar zal de focus van de master naar verwachting ook deels liggen. 10) MASTER INNOVATIEMANAGEMENT (TU EINDHOVEN) In het collegejaar 2012/2013 heeft een SBI student de volgende minor moeten doen om toelaatbaar te zijn voor deze Master Innovatiemanagement. Neem contact met de TU Eindhoven wat de huidige instroomeisen zijn voor deze Master E_BK3_TI Technology and Innovation VU Periode 1 6 X_ Open innovation in Science VU Periode 2 6 E_EBE2_MKT Online Marketing Strategie VU Periode 2 3 0AP03 Methods and models in behavioral TU Eindhoven 6 research 1BV00 Business modeling* TU Eindhoven 5 1CP06 Business Economics TU Eindhoven 3 1CP07 Project Management TU Eindhoven 3 *Vak dient gevolgd te worden voor toelating tot de opleiding Master Innovatiemaganement aan de TU Eindhoven. De toelatingscommissie geeft aan dat er verschillen zijn tussen het vak Modelleren (SBI jaar 3, periode 4) en Modelleren en Business Modelling. Beschrijving van dit vak in de studiegids van TU Eindhoven over Business Modelling: Modern organisations need information systems to support their internal operations and their interactions with external parties (suppliers, customers, competitors, government, etc). Business processes and information systems are interwoven: changing a business process results in changing the information systems supporting it and vice versa. It is therefore important that students are able to model the complex relation between business processes and information systems. In this relation, data and process models play a key role. A data model specifies which data of the business process the supporting information systems should collect, store and manipulate. A process model specifies the steps in the business process and their interdependencies that have to be supported by the information system. Both types of model can be used to develop or configure information systems that support business processes.

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies MA Cultuur- en Wetenschapsstudies Universiteit Maastricht: Leading in Learning 2 Masters in Cultuurwetenschappen 2008 Historisch maar ook vooruitstrevend en modern, typisch Nederlands en tegelijk multicultureel

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Research Master Opleidingen Bijlagen 2013-2014 Research Master opleidingen Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience Collegejaar

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van mensen genezen zonder te opereren Bachelor College Biomedische technologie // Ik droom van mensen genezen zonder te opereren // Elke Aarts, student

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks

Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks 1. Introductie A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl Dit rapport is het

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie SAM en Fractie Front: Het Scriptorium

Initiatiefvoorstel Fractie SAM en Fractie Front: Het Scriptorium Initiatiefvoorstel Fractie SAM en Fractie Front: Het Scriptorium Fractie SAM and Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiesam.nl info@fractiefront.nl T: 013 4662075 013 466 8780 I: www.fractiesam.nl

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Woordjes vooraf. Gewaardeerde relatie, En waarom wij onze merkboodschap graag als naamgever van dit academische programma inzetten.

Woordjes vooraf. Gewaardeerde relatie, En waarom wij onze merkboodschap graag als naamgever van dit academische programma inzetten. Sluit u aan? Woordjes vooraf Ricoh imagine. change. Academy januari 2014 Geprint door Ricoh op papier met het FSC Keurmerk. Gewaardeerde relatie, imagine. change. Twee woorden die los van elkaar veel betekenis

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie